HUIPPUVUORTEN GEOLOGIAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUIPPUVUORTEN GEOLOGIAA"

Transkriptio

1 HUIPPUVUORTEN GEOLOGIAA Tekijät: Espoon yhteislyseon lukion opiskelijat kirjoitelmajärjestyksessä Irina Lindroos, Ilari Kolttola, Nhung Le, Mirjam Hyrynen ja Sofianna Kyllönen sekä Tikkurilan lukion opiskelija Joonas Wasiljeff Työn ohjaajina ja kokoojina toimivat Espoon yhteislyseon lukion lehtori Raija Teider ja Tikkurilan lukion lehtori Sanna Kokkonen Huippuvuoret

2 ALKUSANAT Haluamme kiittää Espoon kaupunkia ja Espoon yhteislyseon lukiota, jotka mahdollistivat arktisten alueiden kurssimme tutkimusosan Huippuvuorilla tukien meitä sekä taloudellisesti että käytännön toimissa. Lisäksi kiitämme meitä taloudellisesti tukenutta yritystä REMONTTI partio sekä Espoon yhteislyseon lukion oppilaskuntaa pienestä avustuksesta. JOHDANTO Arktisilla Huippuvuorilla voi tarkastella erilaisia geologisia tapahtumia yli kolmen miljardin vuoden takaa. Siellä on nähtävissä pitkä ja vaihteleva geologinen historia. Alueen karuus ja ennen kaikkea lähes kasvittomuus tuovat kallioiden kerrostumat selkeinä esiin. Huippuvuorilla on näkyvissä kaikilta geologisilta ajoilta kiviä (kerrostumia), jotka kertovat oman tarinansa mm. fossiilien avulla. Lisäksi viimeisimmän jääkauden merkit paljastuvat selkeinä muodostumina. Alueella voi myös seurata nykyisten jäätiköiden ja ikiroudan toimintaa. Tämän Huippuvuorten geologiaa esittelevän työn tarkoituksena on antaa lyhyt selvitys kunkin geologisen aikakauden kivistä, niiden syntyvaiheista ja muodostumisympäristöistä. Työssä tarkastellaan muutaman kauden kiviä myös omakohtaisin havainnoin ja valokuvaliittein. Seuraavalla sivulla on esitettynä huippuvuorten geologiset pääalueet karttana. Kartasta näkyy millä alueilla eri ikäiset kerrostumat paljastuvat Huippuvuorten alueilla.

3 Kuva1. Huippuvuorten geologiset pääalueet. Huippuvuorten prekambri- ja kambrikauden geologiset tapahtumat Prekambrikausi alkoi 4,6 miljardia vuotta sitten ja päättyi 570 miljoonaa vuotta sitten. Prekambrikausi on jaettu kahteen osaan: arkeeiseen, joka on vanhempi kuin 2,5 miljardia vuotta ja nuorempaan proterotsooiseen kauteen. Prekambrikaudella tapahtui Huippuvuorilla useita kallioperän mullistuksia, muun muassa useista suunnilleen 1700, 1000 ja 600 miljoonaa vuotta sitten tapahtuneista metamorfooseista (poimutuksista) on löydetty todisteita. Tällöin syntyneet vuoriketjut ovat kuitenkin aikoja sitten kuluneet pois ja nyt näkyvillä ovat niiden syvemmät, sisemmät osat.

4 Ensimmäistä poimutustapahtumaa on kuitenkin vaikea määrittää, koska vanhimmat kivet ovat saaneet kestää useita mullistuksia ja uudelleenkiteytymisiä. Jotkin mineraalit kuten zirkon ovat kuitenkin todella vastustuskykyisiä ulkopuolisille vaikutuksille, ja zirkonia iältään 3,2. miljardia vuotta onkin löydetty luoteisilta Huippuvuorilta. Proterotsooisia laavakiviäkin on löydetty useista paikoista. Parhaiten säilyneet tämän aikakauden sedimenttikivet ovat löytyneet hajallaan Hinlopenstretetiltä.Ne ovat säilyneet verrattain hyvin ja siksi niistä on saatu hyvää tietoa sen ajan fossiileista. Nuorin proterotsooinen moreenikerrostuma sisältää 600 miljoonaa vuotta sitten tapahtuneen jääkauden jäätikkövirtojen kasaamia ja jäätiköstä irronneiden jäävuorien tiputtamia muodostumia. Tällöin Huippuvuoret olivat Etelänavan kohdalla. Moreenikivien alta on löydettykalkkikivisiä kerrostumia, jotka ovat olleet matalassa vedessä kasvaneita leväyhdyskuntia, stromatoliitteja. Kambrikautta kutsutaan Trilobiittien ajaksi, koska tämän aikakauden kivistä löytyy tavallista enemmän etenkin selkärangattomien merenelävien fossiileja kuten trilobiitteja (kuva 2). Ne ovat peräisin Lapetusmerestä, joka avautui varhaiskambriskaudella, kun läntinen Kanadan-Grönlannin mannerlaatta (Laurentia) alkoi liukua poispäin itäisestä Fennoskandian kilvestä. Nämä fossiilit ovat usein epämuodostuneet myöhempien poimutusten takia, mutta ne ovat siitä huolimatta paremmin säilyneet kuin proterotsooisista kivistä löydetyt. Monet niistä ovat lähempänä pohjoisamerikkalaisia ja grönlantilaisia lajeja kuin itäisiä, esimerkiksi Oslon seudulta löydettyjä fossiileja. Huippuvuoriksi luettavat alueet ovat siis olleet läheisesti liittyneet enemmän läntiseen kuin itäiseen mannerlaattaan. Kuva 2. Trilobiitti. SILUURI- JA DEVONIKAUDET HUIPPUVUORILLA Siluurikausivallitsi milj vuotta sitten ja Devoonikausituli heti sen jälkeen milj vuotta sitten. Siluurikaudella Huippuvuoret sijaitsivat lähellä päiväntasaajaa. Tällöin Pohjois-Amerikan laatta ja Eur-aasian laatta törmäsivät toisiinsa. Tästä syntyivät mm. Huippuvuorille poimuttuneita ja metamorfoituneita kiviä sekä graniittivuoret ja Norjaan ja Ruotsiin Skandien poimuvuoristo. Poimuttumisen aikana oli voimakasta metamorfoosia. Vuorten synnyn yhteydessä kivisulia työntyi vanhaan prekambriseen kallioperään ja nämä

5 graniitit muodostavat nykyjään huippuvuorten keskeisimmät huiput esim. Newtontoppenin ( kuva 3.). Devonikaudella kallioperä vajosi pohjoisosissa Huippuvuorta ja syntyi jokien verkosto ja eroosio kulutti voimakkaasti vasta syntyneitä vuoria. Näin syntyivät paksut hiekka- ja sorakivikerrostumat ja saviliuskeet suistoalueille jokien laskiessa mereen tai järviin. Huippuvuoret olivat tuolloin hieman päiväntasaajan pohjoispuolella. Tuloksena syntyi punaisia hiekka- ja sorakiviä joiden väri kertoo pitkistä kuivista kausista (aavikko olosuhteista). Merissä oli tuolloin alkukantaisia kaloja ja alkeellisia kasveja, joiden fossiileja löytyy vieläkin huippuvuorilta. Kuva 3. Newtontoppen. KIVIHIILI- JA PERMIKAUSI SOITA JA MATALIA MERIÄ Kivihiilikaudella miljoonaa vuotta sitten Huippuvuoret ajautuivat päiväntasaajalta pohjoisempaan (subtropiikkiin) kuivista ilmastoista trooppisiin, märempiin oloihin. Sen takia Huippuvuorten kasvillisuus runsastui. Siellä kasvoi esimerkiksi jopa puumaisia sanikkaisia ja kortteita. Huippuvuorille syntyi paljon kosteita soita. Kivihiilikausi oli sammakkoeläinten valta-aikaa. Tästä tiheästä ja soisesta kasvillisuudesta syntyi hiekkakiviä, joissa oli kivihiilikerrostumia, joita kaivettiin mm. Pyramidenin nykyään hylätystä kaivoskylästä. Kivihiilikauden lopuilla ilmasto muuttui ja Huippuvuorillakin vallitsi välillä kuivempia aikoja. Näin syntyivät meristä haihdunnan tuloksena kalkkikiviä, joissa on kipsikerroksia. Näitä kipsiesiintymiä on myös hyötykäytetty Huippuvuorilla. Permikausi oli miljoonaa vuotta sitten. Ilmasto muuttui yhä kuivemmaksi ja mataliin meriin kertyi lisää kipsipitoisia kiviä sekä erilaisia merellisiä sedimenttikiviä. Tyypillisin kivi on kalkkikivi. Kerrostumista löydetään paljon erilaisia fossiileja esim. sammaleläimistä. Kuva 3. Kivihiilikauden saniaisia.

6 TRIAS, JUURA JA LIITU MATELIJOIDEN VALTA-AKAA Triaskausi oli miljoonaa vuotta sitten. Se oli matelijoiden valtakausi. Silloin Huippuvuoret ajautui 45 leveysasteelta 60 pohjoisen leveysasteen tuntumaan ja ilmasto oli leuto ja kostea. Triaskauden kivet ovat pääosin saviliuskeita, savikiviä ja hiekkakiviä (harvoin kalkkikiviä), jotka syntyvät vaihtelevasti sekä maalle että merelle (maa vajosi ja kohosi vuorotellen). Tämän kauden yleisimmät merelliset fossiilit ovat simpukat ja ammoniitit (kuva 4.) ja maalla matelijat yleistyivät. Jurakausi oli miljoonaa vuotta sitten. Jurakaudella Huippuvuoret olivat suurimmaksi osaksi matalan meren peitossa joten sedimenttikivet koostuivatkin sorakivistä ja fossiilipitoisista saviluiskeista. Tämä on osoituksena alueella vallinneesta leudosta ilmastosta. Jurakauden kivistä on löytynyt erilaisia liskojen fossiileja mm: joutsenliskon fossiileja (kuva 5.). Kuva 4. Ammoniitteja Kuva 5. Joutsenlisko Liitukausi miljoonaa vuotta sitten oli hirmuliskojen valtakausi. Liitukauden alussa Huippuvuorilla syntyi vulkaanisia purkauksia, joista syntyi laavakiviesiintymiä. Tämä sai aikaan maan kohoamista. Liitukauden loppua luonnehtiikin merellisen ja kuivan maan sekä jokisuistojen hiekkakivi- kerrostumat. Liitukauden hiekkakivissä esiintyy paljon

7 kasvifossiileja ja myös esimerkiksi yli 130 miljoonaa vuotta sitten astelleen kasvissyöjäkenguruliskon jalanjälkiä (kuva 6.).. Kuva 6. Kengurulisko Liitukauden lopulla alkoi alppilainen vuortenpoimutus ja samoihin aikoihin meteoriitti törmäsi maahan. Ilmasto ja olot muuttuivat ja mm. suuret liskot kuolivat sukupuuttoon. Kuvassa 7. on esitetty Isfjordenilla olevan Pyramidenin hylätyn kaivoskylän Pyramidenvuori (kuva 7.). Vuoren huippu on liitukautista matalaan mereen kerrostunutta kalkkikiveä. Sen alapuolella on harmaata merellistä jurakautista savikiveä. Savikiven alla on punainen hiekkakivi, jonka väri kertoo kuivista ilmasto-oloista. Hiekkakivi onkin kerrostunut maalle. Tämän alla on kivihiiltä sisältävä kivihiilikautinem hiekkakivikerrostuma, jossa vanhat alueella toimivat kivihiilikaivoksetkin sijaitsevat.

8 Kuva 7. Pyramidenvuori TERTIAARIKAUSI 65 milj. 2 milj. VUOTTA SITTEN Tertiaarikauden alussa Huippuvuoret sijaitsivat samalla leveysasteella kuin Etelä-Norja nykyisin. Ilmasto oli suurin piirtein samanlainen kuin esimerkiksi Oslossa nyt (talvi ja kesä erottuivat selvästi toisistaan). Runsaasta kasvillisuudesta huolimatta vuonoissa ja rannikoilla oli jäätä talvisin. Matkalla pohjoiseen Huippuvuoret törmäsivät Grönlannin kanssa, jonka seurauksena syntyivät nuorimmat basalttiset laavakivet. Huippuvuorten länsirannikon kivet kokivat voimakasta poimuttumista ja samalla muodostui vajoama-allas. Altaaseen kerrostuivat kauden alkuvaiheessa hiekkakivet, joissa tavataan kivihiiliesiintymiä. Näiden päälle kerrostuivat savikivet, joissa on paljon kasvifossiileita. Tuolloin Huippuvuorten kasvillisuus oli hyvin runsasta.

9 Kuva 8. Vaaleat kerrokset ovat liitukauden lopun kalkkisia hiekkakiviä ja tummemmat kerrokset tertiaarisia savi- ja hiekkakiviä Longyearbyenin laaksossa. Varhaistertiaariset kerrostumat ovat pääsääntöisesti hiekkakiveä, mutta runsaan kasvillisuuden ansiosta myös kivihiiltä esiintyy. Kivistä löytyy myös kauniita kasvifossiileja (kuva 8.). s Kuva 9. Tertiaarista savikiveä, jossa on sen aikakauden kasvifossiileja.

10 Kuva 10. Tertiaarista savikiveä.

11 Kuva 12. Tertiaarikautista hiekka- ja sorakiveä.

12 Kuva 13. Tertiaarista hiekkakiveä, jossa näkyy ristikerroksellisuutta. Se on kasautunut muinaisen joen suistoon. Keskitertiaarisella aikakaudella Huippuvuoret ja Grönlanti alkoivat liukua taas erilleen. Syntyi murtumia ja siirroksia. Näiden laattaliikuntojen seurauksena syntyi vulgaanista toimintaa. Huippuvuorten pohjoisosissa on nähtävissä tertiaarisia basalttilaavoja.

13 Tämän kauden aikana Huippuvuoret sai suunnilleen nykyiset muotonsa ja kokonsa. Ilmasto muuttui kylmemmäksi osaksi pohjoiseen ajautumisen ja osaksi koko maapallon ilmaston viilenemisen vuoksi. Kuvat 14. Longyearbyenin laaksossa tertiaarisissa kerrostumissa sijaitseva hylätty hiilikaivos ulkopuolelta ja sisältä.

14 Hiilikaivoksen sisältä

15 LÄHDELUETTELO Audun Hjelle (1993). Geology of Svalbard. Norsk Polarinstitutet, Oslo.

16 Huippuvuorten jäätiköt ja kvartäärikautiset muodostumat Taustatietoa - Jäätiköt syntyvät tiettyjen luonnonolojen ehtona: normaalisti voidaan sanoa, että talven on oltava niin kylmä, ettei satanut lumi ehdi sulaa ennen uuden talven tuloa. - Lumi pakkautuu erittäin tiiviiksi ns. firn-lumeksi suuren paineen vuoksi, jolloin veden tiheys kasvaa ja pakautuneesta jäästä tulee geelimäistä jäätikön pohjaosissa. Tämä vähentää kitkaa jolloin jäätikkö liikkuu ja kerää sedimenttiainesta mukaansa (U-laaksot).

17 - Jäätiköt voidaan jakaa mannerjäätiköihin, vuoristojäätiköihin ja laaksojäätiköihin. - Akkumulaatiovyöhyke eli kasautumisalue on jäätikön keskellä tai yläpäässä (kasautunut lumi pakkautuu jääksi). - Ablaatiovyöhyke eli kulumisalue on jäätikön sulavaa ja haihtuvaa osaa (kuva 1) yleensä harmaata sitoutuneen kiven, hiekan ja pölyn takia = tiheys taas suurentunut, jolloin ainetta sitoutuu paremmin. - Kvartäärikausi on noin 1,8 miljoonaa vuotta sitten alkanut geologinen ajanjakso, jolle on ollut ominaista jääkausien alkaminen. Kausi on jaettu kahteen alikauteen, pleistoseeniin (jääkausien kylmään ajanjaksoon) ja holoseeniin (jääkausien jälkeiseen lämpimämpään ajanjaksoon jota elämme nyt = alkoi noin vuotta sitten). Huippuvuorten jäätiköt Huippuvuorten eli Svalbardin pinta-ala on noin km², josta pysyvää jäätikköä on noin km². Tämä on alle 3% kaikista maailman jäätiköistä, ja kaikkien Svalbardin jäätiköiden sulaminen nostattaisi merenpintaa suunnileen kaksi metriä. Huippuvuorilla jäätiköt ovat pienehköjä laaksojäätiköitä ja pieniä vuoristojäätiköitä. Jäätiköt ovat myös erikoislaatuisia, niin kutsuttua hyökyvää intervalli-tyyppiä. Ne liikkuvat intervallikausien mukaan ja valuvat vuonoihin (kuva4) (liikkuvat talvisin merenjään päällä). Nämä intervallit sekoittavat jäätikön nopeuksia tavallisesti jäätiköt liikkuvat vuodessa joistakin metreistä kymmeniin metreihin, kun taas intervallijäätiköt joinakin kausina voivat liikkua useita kilometrejä vuoden aikana. On myös useita pieniä, mutta hyvin kuivia jäätiköitä, joita kutsutaan polaariaavikoiksi (erityisesti Koillis-Spitsbergen, joka on erittäin kuivaa aluetta). Svalbard on ikiroudan aluetta ja ylängöille on muodostunut kivijäätiköitä. Jäätymisen syvyys näillä alueilla on useita satoja metrejä, kun muualla se on vain muutamia metrejä. Joet ja purot ovat kesäilmiöitä, jolloin jäätikköjoet kuljettavat paljon sedimenttiainesta vuonoihin. Kvartäärikautisia muodostumia Kvartäärikaudella suuri osa (ellei koko) Huippuvuoria oli laajan jääkerroksen peitossa, jonka itäosa oli paksuin (nykyinen Kong Karls Landin alue). Kaikkein näkyvimmät jääkauden aiheuttamat muutokset Svalbardissa tänä päivänä ovat irtain sedimentti ja moreeni sekä mahtavat U-laaksot ja laajat vuonojärjestelmät. Vuonot ovat entisiä jään sulamisen aihettaman vedenpinnan nousun takia täyttyneitä U-laaksoja. Moreenimaata on syntynyt runsaasti varsinkin jäävirtojen reuna- ja kärkialueilla (kuva 1 ja 3). Lisäksi rannikot ovat kohonneet joillakin alueilla, kun taas joillakin jään liikkuminen on muodostanut suuria tasankoja (kuva 2).

18 Kuva 1 Kuva 2

19 Kuva 3 Kuva 4 Lähteet Audun Hjelle 1993: Geology of Svalbard - Polar handbooks vol 7, Norsk Polarinsitut wikipedia - jäätiköt johon käytetty Hisdal, V 1998: Svalbard. Nature and history. Oslo, Norsk Polarinsitutt Aga, O.J. (ed.) 1986: The Geological History of Svalbard. Stavanger, Statoil.

Luku 3 SUOMEN KALLIO- PERÄN YLEIS- PIIRTEET. Kalevi Korsman ja Tapio Koistinen

Luku 3 SUOMEN KALLIO- PERÄN YLEIS- PIIRTEET. Kalevi Korsman ja Tapio Koistinen Luku 3 SUOMEN KALLIO- PERÄN YLEIS- PIIRTEET Kalevi Korsman ja Tapio Koistinen 93 94 Y L E I S P I I R T E E T L U K U 3 Suomen kallioperä kuuluu prekambriseen Pohjois- ja Itä-Euroopan peruskallioalueeseen

Lisätiedot

Sallan geologia. sekä geologiset retkeilykohteet

Sallan geologia. sekä geologiset retkeilykohteet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS PSY Rovaniemi 19.3.2015 RAPORTTI 16/2015 Sallan geologia sekä geologiset retkeilykohteet Peter Johansson Laura S. Lauri 2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 19.3.20155 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

MUNKINSEUDUN GEOLOGIAA. Koonnut Jani Hurstinen. Kuvat tekijän ellei toisin mainittu.

MUNKINSEUDUN GEOLOGIAA. Koonnut Jani Hurstinen. Kuvat tekijän ellei toisin mainittu. MUNKINSEUDUN GEOLOGIAA Koonnut Jani Hurstinen. Kuvat tekijän ellei toisin mainittu. Munkinseudulla tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä Munkkiniemen ja Munkkivuoren alueita Helsingin länsiosassa (kuva

Lisätiedot

ESPOON ARVOKKAAT GEOLOGISET KOHTEET 2006

ESPOON ARVOKKAAT GEOLOGISET KOHTEET 2006 Liidia Petrell ESPOON ARVOKKAAT GEOLOGISET KOHTEET 2006 Espoon ympäristökeskus Monistesarja 2/2006 Kansikuva: 7.6. Hiidenkirnut, Sorlampi, Brobacka Valokuvat: Liidia Petrell Kartat: Piia Karjalainen Peruskartta-aineistot

Lisätiedot

Uusi- Seelanti- lukuisten saarten valtio. Nea Isaksson 7.c 2012

Uusi- Seelanti- lukuisten saarten valtio. Nea Isaksson 7.c 2012 Nea Isaksson 7.c 2012 Uusi- Seelanti- lukuisten saarten valtio Kuva 1: Uuden- Seelannin lippu. Sininen väri kuvastaa merta ja taivasta, punainen Etelän risti sijaintia Tyynellä valtamerellä. Kuva 2: Uusi-

Lisätiedot

ISLANTI NÄHTÄVÄÄ VUODEN YMPÄRI

ISLANTI NÄHTÄVÄÄ VUODEN YMPÄRI ISLANTI NÄHTÄVÄÄ VUODEN YMPÄRI s u o m i Islannin matkailuneuvonta www.visiticeland.com Ajattelepa kaupunkia Josta poistetaan - tungos - liikenne - melu - saasteet - stressi - kiire ja johon lisätään +

Lisätiedot

Ähtärinjärven vanha lasku-uoma

Ähtärinjärven vanha lasku-uoma Ähtärinjärven vanha lasku-uoma HEIKKI SEPPÄ JA MATTI TIKKANEN Johdanto 1987). Tuolloin myös eteläinen päävedenjakaja siirtyi nykyiselle paikalleen Suomenselälle. Suomessa on kaksi huomattavaa vedenjakajaa,

Lisätiedot

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi 3 ALUKSI Ähtävänjoen vesistö tutuksi opetuspaketti on laadittu osana EU:n aluekehitysrahaston tukemaa Ympäristöystävällinen Järviseutu hanketta. Idea koulujen käyttöön sopivasta tietopaketista syntyi jo

Lisätiedot

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola L/137/42/2014 Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN

Lisätiedot

ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio BIOLOGIA MAANTIETO HISTORIA

ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio BIOLOGIA MAANTIETO HISTORIA ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio BIOLOGIA MAANTIETO HISTORIA ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio 2012 www.eira.fi/ainestaon

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

Sama maisema, eri kulkijat

Sama maisema, eri kulkijat Mika Lavento ja Antti Lahelma (toim.) Sama maisema, eri kulkijat Repoveden kansallispuisto kivikaudelta 1900-luvulle Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 165 Mika Lavento ja Antti Lahelma

Lisätiedot

OPPITUNTEJA ENERGIAN, ÖLJYN JA HIILIDIOKSIDIN TULEVAISUUDESTA I T S AL L AB O U T EN E RG Y! - 1

OPPITUNTEJA ENERGIAN, ÖLJYN JA HIILIDIOKSIDIN TULEVAISUUDESTA I T S AL L AB O U T EN E RG Y! - 1 OPPITUNTEJA ENERGIAN, ÖLJYN JA HIILIDIOKSIDIN TULEVAISUUDESTA I T S AL L AB O U T EN E RG Y! - 1 S I S Ä L T Ö Osa 1 ENERGIAN TULEVAISUUS 1.1 Energiaa on kaikki, kaikki tulee energiasta, johdanto 3 1.2

Lisätiedot

13530: On pimeä aika. Galaksit ja tähdet eivät ole vielä syntyneet. Taustasäteilyn säteilylämpötila on noin on noin 55 K eli -218 C.

13530: On pimeä aika. Galaksit ja tähdet eivät ole vielä syntyneet. Taustasäteilyn säteilylämpötila on noin on noin 55 K eli -218 C. 13720: Maailmankaikkeus syntyy alkuräjähdyksessä eli Big Bangissa. Ensimmäisen millisekunnin kuluessa syntyvät vetyatomien ytimet eli protonit. Heliumatomien ytimet eli alfahiukkaset syntyvät, kun maailmankaikkeuden

Lisätiedot

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry 2004 päivitetty 9/2013 SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA 1. Saimaa

Lisätiedot

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009 Maria Iivari-Hirvelä R i t v a l a r a i k a a historiaa ja nykyaikaa RITVALAN KYLÄN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

Lisätiedot

KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA

KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS GEOTE KNILLISIA JULKAISU JA N:o 63 KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA KIRJOITTANUT ERKKI AUROLA 10 KWAA JA 3 TAULUKROA TBKSTISSfi WITH AN BNGLISH SUMMARY

Lisätiedot

Sama jää on peittänyt meidät

Sama jää on peittänyt meidät United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Korkean Rannikon/ Merenkurkun saariston maailmanperintö Sama jää on peittänyt meidät Opetusmateriaalia Korkean Rannikon/ Merenkurkun saariston

Lisätiedot

PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI

PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI Ympäristön tila Norjan, Suomen javenäjän raja-alueella Finnmarkin lääninhallitus, Norja Lapin ympäristökeskus, Suomi Murmanskin alueen hydrometeorologian ja ympäristönseurannan

Lisätiedot

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME 1 METSÄ ON TÄYNNÄ ELÄMÄÄ Tämän kirjan ruotsinkielinen alkuperäisteos on Skogen är full av liv, jonka ensimmäinen painos julkaistiin 2004. Kirjaa

Lisätiedot

Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE. Ahti Silvennoinen

Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE. Ahti Silvennoinen Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE Ahti Silvennoinen 141 Pohjois-Suomen kallioperä koostuu pääasiassa arkeeisista ja varhaisproterotsooisista kivilajeista. Nuorempia

Lisätiedot

esihistoriasta. Eero Muurimäki

esihistoriasta. Eero Muurimäki Vastaava toimittaja: Petri Halinen, Albert Petreliuksenkatu 5 C 18, 01370 Vantaa. Puh. 09-8235997. Petri.Halinen@helsinki.fi Toimituskunta: Jouko Pukkila, joukopukkila@hotmail.com Hanna-Maria Pellinen,

Lisätiedot

KAUPUNKIALUEIDEN POHJAVEDEN LÄMPÖENERGIAN HYÖDYNTÄMISPOTENTIAALI SUOMESSA ESIMERKKINÄ LOHJA JA TURKU

KAUPUNKIALUEIDEN POHJAVEDEN LÄMPÖENERGIAN HYÖDYNTÄMISPOTENTIAALI SUOMESSA ESIMERKKINÄ LOHJA JA TURKU KAUPUNKIALUEIDEN POHJAVEDEN LÄMPÖENERGIAN HYÖDYNTÄMISPOTENTIAALI SUOMESSA ESIMERKKINÄ LOHJA JA TURKU Pro Gradu tutkielma Helsingin yliopisto Geotieteiden ja maantieteen laitos Geologian osasto Mia Buss

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 74. Miten Suomi selviää. maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne

Sitran selvityksiä 74. Miten Suomi selviää. maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne Sitran selvityksiä 74 Miten Suomi selviää yli 4 astetta lämpimämmässä maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne Joulukuu 2013 2 Sisältö Esipuhe 3 Tiivistelmä 5 Summary 6 1 Mustan

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

Mikko Tuuliranta. Kannen kuva istokphoto@12539341

Mikko Tuuliranta. Kannen kuva istokphoto@12539341 Kannen kuva istokphoto@12539341 Mikko Tuuliranta 2 Sisällysluettelo LUKIJALLE 3 LUKU 1 Mitä ihminen tietää maailmankaikkeuden synnystä ja iästä? 5 LUKU 2 Geologiset aikakaudet Koska ja miten ajatus vuosimiljoonista

Lisätiedot

ja mitä siitä sitten seuraa

ja mitä siitä sitten seuraa Eeva-Liisa Hallanaro & Kirsti Loukola-Ruskeeniemi Arseenia kalliossa! ja mitä siitä sitten seuraa LIFE10ENV/FI/00062 ASROCKS With the contribution of the LIFE Financial Instrument of the European Union

Lisätiedot

pesimälinnustostamme katoava kaunotar

pesimälinnustostamme katoava kaunotar Kultasirkku Siipirikko 1/ pesimälinnustostamme katoava kaunotar Heikki Pönkkä & Mauri Leivo Kultasirkku, sorea lintu idästä, tavattiin ensi kerran nykyisen Suomen kamaralla vuonna 19 ja sen jälkeen sitä

Lisätiedot

Meriläjityksen fysikaaliset vaikutukset Haminassa ja Naantalissa

Meriläjityksen fysikaaliset vaikutukset Haminassa ja Naantalissa 21 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä tiina vaittinen Meriläjityksen fysikaaliset vaikutukset Haminassa ja Naantalissa Tiina Vaittinen Meriläjityksen fysikaaliset vaikutukset Haminassa ja

Lisätiedot

Pihka. Kaikki tehtävät ohjeineen

Pihka. Kaikki tehtävät ohjeineen Pihka Kaikki tehtävät ohjeineen Pihka-luonnonharrastusmerkki on Luonto-Liiton harrastekokonaisuus, joka sopii kaikille luonnosta kiinnostuneille lähtötasosta riippumatta. Pihka-merkki koostuu erilaisista

Lisätiedot