6. Opetusvinkki ja tehtävä: tiedon esittäminen -selvitystehtävä ja oma näyttely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6. Opetusvinkki ja tehtävä: tiedon esittäminen -selvitystehtävä ja oma näyttely"

Transkriptio

1 6. Opetusvinkki ja tehtävä: tiedon esittäminen -selvitystehtävä ja oma näyttely tavoite: Oppia ymmärtämään museoiden ja näyttelyiden merkitys sekä oppia käyttämään niitä iloksi ja hyödyksi. idea: Tutustutaan näyttelyyn tiedon esittämisen tapojen näkökulmasta ja rakennetaan oma näyttely jonkun ajan kasvillisuudesta ja eläimistä. paikka: koulussa ja näyttelyssä työmuoto: ryhmätyö kesto: projekti integrointi: kuvaamataito, tekstiilityö, tekninen työ, äidinkieli sovellus: kaikki oppilaat tekevät esim. kuvaryhmän tehtävät 1. Keskustelkaa siitä, että museon näyttelyn tarkoituksena on kertoa ihmisille tämänhetkisestä tieteellisestä tiedosta mahdollisimman havainnollisesti ja esitellä elämän historiaa. Keskustelkaa myös tiedon välittämisen ja havainnollistamisen keinoista. 2. Tutustukaa näyttelyyn kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten eri aikakausia on kuvattu käyttäen nykyajan materiaaleja. Tehkää muistiinpanoja eri tekniikoista kaikissa näyttelyosioissa. Oppilaat voi jakaa ryhmiin, joille kullekin annetaan tehtäväksi perehtyä yhteen näkökulmaan. Ehdotus ryhmäjaosta ja mahdollisista tehtävistä on esitetty alla. 3. Suunnitelkaa oma näyttely. Sopivia aiheita voisivat olla joku muinainen meri, kivihiilikauden metsä, dinosaurusten valta-aika tms. Muodostetaan uudet ryhmät, joissa on asiantuntija kustakin edellisestä ryhmästä. Katso myös: - 10 opetusvinkki: fossiilien ja jäänteiden valmistaminen 4. Järjestäkää oma näyttely. Ryhmät a. kuvaryhmä b. eläinten mallit / jäljitelmät -ryhmä c. kasvien mallit / jäljitelmät -ryhmä d. jäänteet -ryhmä e. näyttelytekstit -ryhmä Ryhmien tehtävät on kuvattu seuraavilla sivuilla niin, että ne voidaan kopioida sellaisenaan oppilaille.

2 a. Kuvaryhmä Teidän tehtävänänne on selvittää miten erilaisia kuvia on käytetty hyödyksi esiteltäessä elämän historiaa näyttelyvieraille. tarvikkeet: - muistiinpanovälineet - sakset - sinitarraa 1. Etsikää näyttelystä erilaisia kuvia, ainakin yksi jokaiseen alla mainittuun ryhmään. Kirjoittakaa vihkoon mitä aikakautta kuva esittää ja kertokaa kuvasta niin hyvin, että kuvauksenne perusteella joku toinen voisi löytää kuvan näyttelystä. 1. valokuva 2. maalaus 3. piirros 4. maisemakuva 5. eliön rakenteesta kertova kuva 6. tapahtumaa tai muutosta kuvaava kuva tai kuvasarja 7. kuva, josta oppii eniten 8. kaunein kuva 9. värikkäin kuva 10. lempikuvani (kaikki ryhmän jäsenet saa valita oman) 2. Valitkaa kuvista 7-10 yksi, jolle haluatte antaa erityismaininnan. Täyttäkää oheinen diplomi (seuraavalla sivulla) ja kiinnittäkää sinitarralla se kyseisen kuvan viereen lattialle. Älkää missään tapauksessa kiinnittäkö diplomia varsinaiseen kuvaan. 3. Mikä aikakausi on mielestänne kaikkein mielenkiintoisin? 4. Tämän tehtävän voi tehdä koulussa: Näyttelyn tekemisessä on ollut mukana paljon ihmisiä. Miettikää mitä ammatteja näillä ihmisillä voisi olla.

3 Ohjeet diplomin täyttämiseksi: 1. Kirjoita otsikoksi mistä asiasta kuva saa diplomin esim. kaunein kuva 2. Kirjoita alle perustelu kahdella ajatusviivalla esim. - Haltioiduimme väreistä - Tunnelma on elävä 3. Allekirjoittakaa diplomi 4. Merkitkää alle vielä koulunne nimi ja luokka 5. Leikatkaa diplomi irti katkoviivaa pitkin 6. Kiinnittäkää diplomi kuvan alle lattiaan

4 b. Eläinten mallit ja jäljitelmät ryhmä Teidän tehtävänänne on selvittää minkälaisia malleja ja jäljitelmiä muinaisista eläimistä on tehty näyttelyyn. Malleja ja jäljitelmiä kutsutaan rekonstruktioiksi, niiden tarkoituksena on havainnollistaa näyttelyvieraille elämän historiaa. Vastatkaa kysymyksiin vihkoon. 1. Siluurikaudesta kertovassa näyttelyosuudessa on merililjan rekonstruktio. Onko se kasvi vai eläin? 2. Mesotsooisen maailmankauden eläimiä esitellään isossa salissa. Esitelläänkö Shunosaurus lii -dinosaurus näyttelyssä rekonstruktiona? Esitelläänkö Dimorphodon -lentolisko näyttelyssä rekonstruktiona? 3. Etsikää ainakin yksi rekonstruktio jokaiseen alla mainittuun ryhmään. Kirjoittakaa vihkoon mitä aikakautta esittelevässä näyttelyosiossa se on ja kuvailkaa rekonstruktiota niin hyvin, että kuvauksenne perusteella joku muu voisi etsiä sen näyttelystä. Huom! Dioraama tarkoittaa vitriiniä, jossa rekonstruktiot on esitelty omassa ympäristössään. Dioraama on tavallaan maisema. rekonstruktio on esitelty dioraamassa eli maisemassa mielestänne aidoimman näköinen rekonstruktio omituisin eläin, josta on tehty rekonstruktio kaunein rekonstruktio lempirekonstruktioni (kaikki ryhmän jäsenet saa valita oman) 4. Mikä aikakausi on mielestänne kaikkein mielenkiintoisin? 5. Tämän tehtävän voi tehdä koulussa. Pohtikaa, miten eläimistä on osattu tehdä rekonstruktioita? Jos nykyajan eläimestä tehtäisiin rekonstruktio, voitaisiin ottaa mallia oikeasta eläimestä. Mitä tietoa on tarvittu, jotta on osattu rakentaa oikeaa eläintä muistuttava jäljitelmä muinaisesta eläimestä?

5 c. Kasvien mallit ja jäljitelmät -ryhmä Teidän tehtävänänne on selvittää minkälaisia malleja ja jäljitelmiä muinaisista kasveista on tehty näyttelyyn ja millä muilla tavoilla kasvillisuutta on esitelty näyttelyssä. Malleja ja jäljitelmiä kutsutaan rekonstruktioiksi, niiden tarkoituksena on havainnollistaa näyttelyvieraille elämän historiaa. Vastatkaa kysymyksiin vihkoon. 1. Siluurikaudesta kertovassa näyttelyosuudessa on merililjan rekonstruktio. Onko se kasvi vai eläin? 2. Etsikää näyttelystä kivihiilikautinen metsä. Tehkää tarkkoja muistiinpanoja siitä, miten se on rakennettu. Mitä materiaaleja on käytetty? 3. Millä erilaisilla tavoilla kasveja ja kasvillisuutta on esitelty näyttelyvieraille eri aikakausien näyttelyosioissa? 4. Mikä aikakausi on mielestänne kaikkein mielenkiintoisin? 5. Tämän tehtävän voi tehdä koulussa. Pohtikaa miten kasveista on osattu tehdä jäljitelmiä? Jos nykyajan kasvista tehtäisiin jäljitelmä, voitaisiin ottaa mallia oikeasta kasvista. Mitä tietoa on tarvittu, jotta on osattu rakentaa oikeaa kasvia muistuttava jäljitelmä muinaisesta kasvista? d. Jäänteet -ryhmä Teidän tehtävänänne on tutustua näyttelyssä esiteltyihin jäänteisiin menneisyydestä. 1a. Etsikää näyttelystä ainakin viisi seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon merkittyä fossiilia tai jäännettä aikakausi-sarakkeen perusteella. 1b. Mitä tietoa niistä on saatu eli mitä niiden perusteella osataan kertoa elämän historiasta? Tieto voi liittyä eliöön, josta jäänne on jäänyt tai yleisemmin sen elinympäristöön ja aikakauteen, jona se eli. Tehkää muistiinpanoja seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon. 1c. Kirjoittakaa viimeiseen sarakkeeseen muita muistiinpanoja esim. jos näyte ei ole aito tms. mielestänne mielenkiintoista. 2. Mikä aikakausi on mielestänne kaikkein mielenkiintoisin? 3. Tämän tehtävän voi tehdä koulussa. Onko mielestänne tärkeää, että näyttelyssä on aitoja jäänteitä menneisyydestä kuvien, tekstien ja jäljitelmien lisäksi? Perustelkaa. 4. Kotitehtävä. Selvittäkää onko kotonanne jäänteitä menneisyydestä esim. fossiileja, meripihkaa, kivihiiltä tms. Kysykää saisitteko tuoda jäänteitä kouluun näytettäväksi muille?

6 Jäänne Aikakausi Mitä tietoa on saatu? Muita muistiinpanoja nivelmadon ryömimisjälki prekambrinen aika trilobiitti paleotsooinen meriskorpioni Eurypterus - painauma siluurikausi Holopychtiusvarsieväkalan fossiili devonikausi kortepuufossiili kivihiilikausi Tyrannosaurus rex:n kallo mesotsooinen (salin keskiosa) alkulinnun Archaeopteryx lithographicafossiili mesotsooinen (salin keskiosa) mammutin poskihammas kenotsooinen luolakarhun luuranko kenotsooinen

7 e. Näyttelytekstit -ryhmä Teidän tehtävänänne on selvittää, miten näyttelyteksteissä on kerrottu näyttelyvieraille elämän historiasta. Tarvikkeet: - muistiinpanovälineet - viivoitin - mittanauha 1. Silmäilkää näyttelytekstejä. Kuinka monenlaista erilaista tekstityyppiä löydätte? Huomioikaa eri koko, kirjaisin, tummennukset, korostukset ym. Luetelkaa vihkoonne kaikki löytämänne tekstityypit. Voitte antaa niille omat, havainnolliset nimet. Kirjoittakaa myös esimerkkejä siitä, minkälaiset sanat on kirjoitettu kullakin tekstityypillä. Esimerkki: 1. tekstityyppi: kursiivi. sillä on kirjoitettu: kaikki latinankieliset nimet 2. Lukekaa kokonaan ainakin yksi teksti seuraavassa listassa luetelluista tekstityypeistä. a. jotakin aikakautta yleisesti esittelevä teksti b. kuvateksti c. jotakin näytettä tai jäljitelmää selventävä teksti d. teksti joka kertoo tarkemmin jostakin eläimestä tai kasvista e. runo tai mietelmä f. pääotsikko g. väliotsikko 3. Permikaudesta kertovassa näyttelyosuudessa kerrotaan tuhoisista sukupuutoista. Mitatkaa kuinka monen metrin päästä pystytte vielä lukemaan tekstiä. Mitatkaa viivoittimella minkä kokoinen on yksi kirjain tekstissä. Kirjoittakaa tulokset vihkoon. 4. Mikä aikakausi on mielestänne kaikkein mielenkiintoisin?

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Suunnittelen omaa elämääni

Suunnittelen omaa elämääni Suunnittelen omaa elämääni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa? 5 2. Miten valmistaudun oman elämäni suunnitteluun? 7 3. Mitä asioita minun on otettava huomioon oman elämäni

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen

tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen Sisällys 1. Luen sanomalehteä, joka on...?... 4 2. Etusivu on lehden näyteikkuna... 5 3. Kuva havainnollistaa tekstiä... 6

Lisätiedot

Kiitämme taloudellisesta tuesta Finlaysonin Tehtaan Osakasten Perustamaa Avustussäätiötä ja asiantuntija-avusta käsityönopettaja Anne Lintulaa.

Kiitämme taloudellisesta tuesta Finlaysonin Tehtaan Osakasten Perustamaa Avustussäätiötä ja asiantuntija-avusta käsityönopettaja Anne Lintulaa. TEKSTIILITEOLLISUUSMUSEO, opettajan opas Työväenmuseo Werstaan julkaisuja 2012:1 Teksti: Merja Nummi Työryhmä: Teemu Ahola, Ulla Jaskari, Merja Nummi, Karoliina Suoniemi, Hanna Yli-Hinkkala Kuvat: Kati

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47 Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia! Jokainen meistä on jollain tavalla erilainen kuin muut: yhdellä on valtava punainen kiharapehko, toisella tumma iho, kolmannella hörökorvat, iso peppu tai jotain

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 RIIPPUVUUS ELÄMÄ HUOLI AITOUS KIPU TERVEYS EN KÄYTÄ Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013, sivu 1 Suomen Punaisen Ristin

Lisätiedot

Av A aimet aimet Av A oimuuteen

Av A aimet aimet Av A oimuuteen Avaimet Avoimuuteen Avaimet avoimuuteen Julkaisija: Avaus-monikulttuurisuushanke, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry. Julkaisun rahoitus: Hankkeen rahoittaja EU:n kotouttamisrahasto Tekijät: Aktiviteetit

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden Brand Sari Holmi Markku Kuikka Anu (toim.) Avain osallisuuteen Menetelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoihin OSA I K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s u j a 1 / 2 0 1 3 Brand Sari

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT REHEVÖITYMISESTÄ ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Tarinoita oppimisesta ja opettamisesta

Tarinoita oppimisesta ja opettamisesta Oppimistyylit opetuksessa: monipuolisia opettamisen tapoja ja oman oppimisen tiedostamista Havainnoidessamme ympäristöämme käytämme eri aisteja: näkö-, kuulo-, tunto-, haju-, maku- ja tasapainoaistia.

Lisätiedot

Mondscheinkinder, Saksa 2006

Mondscheinkinder, Saksa 2006 Mondscheinkinder, Saksa 2006 OPPIMATERIAALI Oppimateriaali on tuotettu yhteistyössä Espoon kulttuuritoimen kanssa Ohjaus: Manuela Stacke Käsikirjoitus: Katrin Milhahn Rooleissa: Paul - Lucas Calmus, Simon

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot