OPPILAAN OPAS (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPILAAN OPAS. 6.8.2014 (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään"

Transkriptio

1 OPPILAAN OPAS (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään

2 Kankaanpään musiikkiopisto 2 (25) Sisällysluettelo 1 ALKUSANAT TOIMISTON AUKIOLOAJAT PUHELINNUMEROT OPISKELU MUSIIKKIOPISTOSSA Ryhmäopetus Yksilöopetus LUKUVUODEN OPETUS JA LOMA-AJAT ILMOITTAUTUMINEN UUSIEN OPPILAIDEN INFOTILAISUUS HOPS OPISKELU- JA TYÖMUODOT Yhteissoitto Esiintyminen Musiikin kuuntelu Konserttipassi Harjoittelusta MITEN KONSERTISSA KÄYTTÄYDYTÄÄN? Yleisölle: kunnioitamme esiintyjiä Esiintyjille: kunnioitamme yleisöä TASOSUORITUKSET ARVIOINTI ARVIOINTILAUTAKUNTA MUSIIKIN PERUSTEET (SÄVELTAPAILU JA MUSIIKIN TEORIA) ORKESTERIT JA YHTYEET KUOROTOIMINTA KAMARIMUSIIKKI MUSIIKKIOPISTON JA KODINVÄLINEN YHTEISTYÖ OPINTOKIRJA POISSAOLOT Opettajan poissaolo Oppilaan poissaolo SOITINVUOKRAUS... 19

3 Kankaanpään musiikkiopisto 3 (25) 22 NUOTTIVIHOT JA TYÖVÄLINEET VÄLIVUOSI SIVUAINE VAPAAOPPILASPAIKAT KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTON TUKI RY LUKUKAUSIMAKSUT MUSIIKKIPAINOTTEINEN LUOKKA Kuljetukset Opintojen alkaminen myöhemmin OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN... 24

4 Kankaanpään musiikkiopisto 4 (25) 1 ALKUSANAT Hyvä oppilas! Tervetuloa opiskelemaan Kankaanpään musiikkiopistoon! Tästä oppaasta löydät musiikkiopistossa opiskeluun liittyvää tarpeellista tietoa. Lukuvuosikohtaisia tietoja löydät musiikkiopiston kotisivuilta: 2 TOIMISTON AUKIOLOAJAT Musiikkiopiston toimisto (2. kerros) on auki pääsääntöisesti klo Rehtori on paikalla pääsääntöisesti klo Tapaamisajan voi sopia etukäteen, jos asia vaatii rauhallista keskustelua (puh ). 3 PUHELINNUMEROT Toimistosihteeri Pirjo Lepistö Rehtori Anna Major Vararehtori Opettajainhuone

5 Kankaanpään musiikkiopisto 5 (25) 4 OPISKELU MUSIIKKIOPISTOSSA Opetus tapahtuu ryhmä ja yksilöopetuksena. 4.1 Ryhmäopetus Varhaisiän musiikkikasvatus (muskari) 0 v - kouluikään: opetus tapahtuu noin 8-12 oppilaan ryhmissä. Vauva- ja perheryhmät: (6 kk - 2 v) aikuinen on lapsen mukana tunneilla. Ryhmät on jaettu lasten iän mukaan. Tunnin pituus on 30 minuuttia. Muskariryhmät: 3-6 vuotiaat ovat ryhmissä ikävuosittain ilman vanhempia. Tunnin pituus on 45 minuuttia. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Soitinvalmennus 4-6 -vuotiaille: opetus tapahtuu 2-3 oppilaan ryhmissä. Osallistuminen varhaisiän musiikinkasvatustunneille sisältyy lukukausimaksuun. Oppilaat opiskelevat vähintään kahta soitinta (yksi soitin/lukukausi). Kokeilu voi jatkua kunnes oppilas siirtyy perustasolle. Laulupaja aikuisille järjestetään, mikäli ilmoittautujia on riittävästi. Laulupajassa on noin 10 laulajaa, jotka laulavat tämän päivän ja vuosikymmenien takaisia hittejä. Yhteislaulu kehittää lauluääntä osaavan ohjauksen avulla. 4.2 Yksilöopetus Musiikkipainotteinen luokka on tarkoitettu pääsääntöisesti peruskoulun aloittaville. Musiikkipainotteinen luokka toimii Kankaanpään Keskustan koululla. Musiikkiluokkaan voi ilmoittautua koko Kankaanpään alueelta ja luokkiin voi siirtyä myöhempinä

6 Kankaanpään musiikkiopisto 6 (25) vuosinakin ja opiskelu jatkuu myös alakoulun jälkeen (Pohjanlinnan koulu, Kankaanpään Yhteislyseo). Musiikkipainotteisten luokkien oppilaat opiskelevat saman oppimäärän kuin perustason ja myöhemmin opistotason oppilaat. Perustaso alkaen 7 vuotiaista: opetus tapahtuu ensimmäisen lukuvuoden aikana 2-3 oppilaan ryhmissä, toisesta lukuvuodesta alkaen yksilöopetuksessa. Parioppilaat opiskelevat ensimmäisen lukuvuoden aikana kahta soitinta. Lainasoittimia annetaan oppilaille ensimmäisen opiskeluvuoden aikana mahdollisuuksien mukaan. Instrumenttiopetuksen lisäksi opetukseen kuuluu joko alkeisteoria (MuKaLi) tai musiikin perusteet (teoria ja säveltapailu) sekä yhteissoittotunnit (kamarimusiikki, orkesterit, säestys, kuoro). Ensimmäinen lukuvuosi on koevuosi kaikille uusille oppilaille. Vuoden aikana oppilaat antavat näyttöä musikaalisuudestaan, motivaatiostaan jne. useamman kerran. Toisesta lukuvuodesta opintojaan jatkavat yksilöopetuksessa vain ne oppilaat, jotka musiikkiopiston rehtori valitsee opettajakunnan lausunnon ja oppilaiden soittonäyttöjen arvioinnin perusteella. Perustason opiskelu kestää enintään 9 vuotta riippuen oppilaan aloitusiästä. Yli 10-vuotiaat hakijat otetaan pääsääntöisesti pääsytestien kautta. Pääsytestin perusteella otetut uudet oppilaat voidaan ottaa heti varsinaisiksi oppilaiksi, jolloin henkilökohtaisen soittotunnin pituus on 30 min/viikko ja lukukausimaksu on perustason lukukausimaksu. Ensimmäinen lukuvuosi on koevuosi. Opistotaso, oppilaat siirtyvät opistotasolle perustason oppimäärän suorittamisen jälkeen. Opistotaso kestää enintään 4 vuotta ja opintokokonaisuuteen sisältyy samoja asioita kuin perustasoon (instrumenttiopetus, teoria ja yhteissoitto). Avoin osasto on tarkoitettu pääasiassa aikuisille. Lukukausimaksuun sisältyy 10 x 30 minuutin soittotunti.

7 Kankaanpään musiikkiopisto 7 (25) 5 LUKUVUODEN OPETUS JA LOMA-AJAT Katso kuluvan lukuvuoden opetus- ja loma-ajat kesän infokirjeestä tai musiikkiopiston internetsivuilta: 6 ILMOITTAUTUMINEN Henkilökohtainen ilmoittautuminen lukuvuoden opetukseen tapahtuu seuraavasti (ei koske musiikkileikkikoululaisia, eikä avoimen osaston oppilaita): Katso kuluvan lukuvuoden ilmoittautumistietoja kesän infokirjeestä. Infokirje on luettavissa myös netissä. Puhelinilmoittautumisia ei oteta vastaan. Mikäli oppilas ei ole ilmoittautunut elokuun loppuun mennessä, hänen katsotaan lopettaneen opiskelunsa. Jos oppilas lopettaa opiskelunsa kesken lukuvuotta, oppilaspaikasta luopumisesta ilmoitetaan kirjallisesti kansliaan (lomake löytyy netistä). Musiikkileikkikouluun, avoimeen osastoon otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautumisten ajankohta ilmoitetaan paikallislehdessä.

8 Kankaanpään musiikkiopisto 8 (25) 7 UUSIEN OPPILAIDEN INFOTILAISUUS Hyväksyttyjen uusien oppilaiden infotilaisuus pidetään kunkin lukuvuoden alussa (ks. kesän infokirjeestä tarkka aikataulu), jolloin uudet oppilaat vanhempineen ovat tervetulleita tutustumaan musiikkiopistoon sekä keskustelemaan ja kyselemään opintoihin liittyvistä asioista. Syyslukukauden alussa jokainen soitonopettaja pitää omille uusille oppilailleen tiedotustilaisuuden, jolloin hän antaa myös neuvoja soitinhankinnoista ja vuokrauksesta. 8 HOPS Opiskelun alussa opettaja tekee jokaiselle oppilaalle henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS). Henkilökohtaista opetussuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja siitä tiedotetaan koteihin lukuvuosien alussa. 9 OPISKELU- JA TYÖMUODOT Ensimmäisen lukuvuoden aikana opetusta annetaan pienryhmissä (vähintään 15 min /vk/ oppilas). Ryhmässä on 2-3 oppilasta. Tämän lisäksi oppilaat (alle 10-vuotiaat) osallistuvat musiikkikasvatustunneille (MuKaLi) 45 min/vk. MuKaLi ryhmissä on oppilasta ja tunneilla tutustutaan musiikkiteorian alkeisiin, lauletaan, liikutaan. Oppilaat tutustuvat lukuvuoden aikana kahteen eri soittimeen (15+15 soittotuntia). Musiikkiopisto yrittää antaa lainasoittimet oppilaille tälle ajalle. Soittimia annetaan veloituksetta, mutta mikäli oppilas saa viedä soittimen kotiin, täytetään soitinvuokralomake. Ensimmäinen opiskeluvuosi on koevuosi. Kesän soitinlainasta peritään vuokraa.

9 Kankaanpään musiikkiopisto 9 (25) Oppilaita seurataan ja testataan koko ensimmäisen opiskeluvuoden ajan. Näiden testausten tulosten perusteella rehtori valitsee lukuvuoden päättyessä varsinaisena oppilaana jatkavat oppilaat. Yksilöopetusta annetaan toisesta lukuvuodesta alkaen 30 minuuttia viikossa. Sen jälkeen soittotunnin pituus on pääsääntöisesti 45 min/vk. PT 3:n tasosuoritukseen valmistuvalla soittotunti voi olla suoritusvuonna minuuttia. Opistotasolla soittotunti on minuuttia musiikkiopiston tuntiresurssien mukaan. Opettaja voi halutessaan jakaa soittotunnin kahteen opetuskertaan viikossa. Erityisesti nuorilla soittajilla soittotunnin jakaminen on suositeltavaa. Osa opetuksesta voidaan järjestää myös ryhmäopetuksena. Opetusmenetelmät ovat opettajakohtaisia. Lisäksi opetusmenetelmiin vaikuttavat oppilaan ikä, kypsyys ja taipumukset. 9.1 Yhteissoitto Yhteissoitto on luonnollinen osa soitonopiskelua. Orkesterit kootaan eri soittajien ikä ja taidot huomioon ottaen ja lisäksi on erilaisia kamarimusiikkiyhtyeitä. Opettajat ohjaavat oppilaat heille sopiviin yhteissoittoryhmiin. 9.2 Esiintyminen Opetussuunnitelman mukaan oppilaan tulee lukuvuoden aikana esiintyä vähintään yhden kerran opiston oppilasilloissa /-konserteissa ja/tai opettajien omissa matineoissa. Oma opettaja merkitsee esiintymiset oppilaan opintokirjaan. Kukin soitonopettaja tiedottaa näistä esiintymisistä suoraan omille oppilailleen.

10 Kankaanpään musiikkiopisto 10 (25) Toivottavaa on, että oppilasilloista tai konserteista ei lähdetä kesken pois. Jatkuva liikehdintä häiritsee esiintyjien keskittymistä ja yleisön kuuntelua. (Konserttikäyttäytymisestä voit lukea lisää osassa 10.). Eli kun oppilas esiintyy oppilasillassa ja myös kuuntelee sen loppuun asti, hyväksytään se esiintymismerkinnäksi. 9.3 Musiikin kuuntelu Oppilasta kannustetaan kuuntelemaan musiikkia elävinä esityksinä konserteissa. Musiikin kuuntelu on osa soitonopiskelua. Kun oppilas käy kuuntelemassa joko oppilaskonsertteja tai muita konsertteja, musiikkiopiston opettajilta voi pyytää merkinnän, leiman tai allekirjoituksen konserttipassiin. 9.4 Konserttipassi Musiikin kuuntelun tärkeyden korostamiseksi osana opetusta ja konsertti-innostuksen lisäämiseksi opistossa on käytössä konserttipassit. Syksyn alussa oppilaille jaettaviin passeihin pitää saada kerättyä kuusi leimaa lukuvuoden aikana. Leiman saa musiikkiopiston järjestämästä konsertista, myös sellaisesta, jossa itse soittaa. Jossain muualla käydystä konsertista saa leiman, jos esittää omalle soitonopettajalleen ohjelman tai muun riittävän todisteen kyseisestä konsertista. Passin saa kerätä täyteen leimoja ja uuden passin saa täyden tilalle. Kaikki passit osallistuvat arvontaan, jossa voi voittaa pienen palkinnon. Arvonta suoritetaan päätöskonsertin yhteydessä toukokuussa. Arvontaan osallistuvat passit annetaan omalle opettajalle toukokuun 15. päivään mennessä (ellei muuta päivää sovita). Musiikkiopiston konserttitarjonta on runsasta. Konsertit näkyvät musiikkiopiston kotisivuilla: (ks. tapahtumakalenteri).

11 Kankaanpään musiikkiopisto 11 (25) 9.5 Harjoittelusta Soittotaidon kehittymisen pääedellytys on omakohtainen harjoittelu. Kotiharjoittelun onnistumiseen vaikuttaa ratkaisevasti muun perheen asenne: rauhallinen työtila, perheenjäsenten kiinnostus ja kannustus sekä suoranainen harjoittelussa avustaminen. Alle kouluikäisten oppilaiden ja pienten koululaisten huoltajan läsnäolo soittotunneilla on suotavaa. Sitoutuminen lapsen musiikkiharrastukseen vaatii perheeltä sekä ajankäytöllisiä että taloudellisia uhrauksia, mutta palkitsee monin verroin aineettomilla, henkisesti vahvistavilla kokemuksilla ja -arvoilla. 10 MITEN KONSERTISSA KÄYTTÄYDYTÄÄN? Opettajat ja oppilaat ovat tehneet paljon töitä, jotta esiintymiset onnistuisivat. Tässä on muutamia ohjeita yhteisen viihtymisen edistämiseksi Yleisölle: kunnioitamme esiintyjiä Jos olet myöhässä, tulemalla saliin vasta kun kuulet aplodit. Antamalla esiintyjille esiintymisrauha, istumalla hiljaa, rauhassa paikallasi. Välttämällä: paperin rapistelua (karkit, ohjelmat), matkapuhelimen turhaa käyttöä (vain kuvaamiseen). Poistumalla salista tarpeen vaatiessa esitysten välissä, jos lapsi itkee, yskii. Pieniä lapsia kannattaa totuttaa konserttikäynteihin vähitellen (esim.10, 15, 20 min), jonka jälkeen voidaan poistua esitysten välissä. Pienille lapsille voi ottaa mukaan hiljaista tekemistä. Odottamalla aplodien antamisessa teoksen loppuun asti, mikäli soittaja/laulaja esittää enemmän kuin yhden osan tai useamman laulun.

12 Kankaanpään musiikkiopisto 12 (25) 10.2 Esiintyjille: kunnioitamme yleisöä Olemalla paikalla ajoissa! Kuuntelemalla muiden esityksiä istumalla hiljaa, rauhassa! Pukeutumalla siististi (ei lenkkareita, college-asuja, farkkuja): puhtaat vaatteet päällä sekä kengät jalassa, hiukset kammattuina. Purukumi ei kuulu esiintymiseen. Kumartamalla ennen ja jälkeen esityksen. 11 TASOSUORITUKSET Soitinopiskelu jakautuu perus- ja musiikkiopistotasoon. Perustaso rakentuu kolmesta tasosuorituksesta (laulussa kahdesta), opistotasossa on yksi tasosuoritus. Tasosuoritusten tavoitteiden, arvioinnin ja sisältöjen osalta noudatetaan musiikkiopiston ainekohtaisia opetussuunnitelmia, jotka perustuvat Suomen Musiikkioppilaitosten liiton laatimiin tasosuoritusvaatimuksiin. Suoritusten aikataulu on yksilöllinen. Soitonopettajat laativat jokaiselle oppilaalleen henkilökohtaisen tasosuoritussuunnitelman ja aikataulun, jonka mukaan opiskelu edistyy. Pääsääntöisesti tasosuorituksia tehdään niin, että opiskelun kokonaispituus on enintään 13 vuotta (3+3+3 vuotta PT 1-3, ja 4 vuotta musiikkiopistotaso, eli ns. D-kurssi), mutta olisi suotavaa, että perustasoja suoritetaan viimeistään kolmen vuoden välein ja opistotaso enintään neljän vuoden aikana. Rehtorin suositus: tasosuorituksia yritetään suorittaa niin pian kuin oppilaalla on valmius niihin. Huom! 13 lukuvuoden opiskeluaika lasketaan jos oppilas aloittaa opiskelunsa n. 7-vuotiaana. Jos aloitusikä on tästä poikkeava, silloin tasoja voidaan suorittaa myöhemmin tai aikaisemmin (opettajan aloitteesta ja rehtorin luvalla). Suositus: vanhempana aloittavat

13 Kankaanpään musiikkiopisto 13 (25) oppilaat (10 v -) tekevät tasosuorituksia nopeammassa tahdissa ja opintoihin käytettävä aika on perustasolla 6 vuotta. Tasosuoritusjärjestelmäämme uudistetaan ja kehitetään jatkuvasti. Kollegiot voivat päättää tasosuoritusten muodosta. Perinteisen tasosuoritustavan rinnalle (aamupäivällä, arviointilautakunnan edessä) on yleistynyt, että tasosuorituksia tehdään oppilaskonserttien yhteydessä (iltakonsertti, yleisön läsnä olleessa). Etenkin oppilaille on helpotus suorittaa eri tasoja lähes huomaamattomasti. Lisäksi tasoja on mahdollista suorittaa kahdessa erässä. 12 ARVIOINTI Arviointia tapahtuu koko lukuvuoden ajan kaikissa opetukseen liittyvissä tilanteissa. Tasosuoritukset arvioidaan seuraavasti: Ohjelmisto-osa perustaso 1 suoritettu / uusittava perustaso 2 suoritettu / uusittava perustaso musiikkiopistotaso 1-5 sekä pisteillä 1-25 Tekninen osa ja prima vista soitto arvioidaan arvosanalla suoritettu / uusittava. Laulun tasosuorituksissa (PT 1 ja PT 2 ja opistotaso) noudatetaan samaa arviointiasteikkoa kuin soitinten tasosuorituksissa perustaso 2, 3 ja opistotaso.

14 Kankaanpään musiikkiopisto 14 (25) Vapaan säestyksen arvioinnissa käytetään seuraavaa asteikkoa: perustaso 1 suoritettu / uusittava perustaso 2 suoritettu / uusittava perustaso opistotaso 1-5 sekä pisteillä 1-25 Musiikin perusteiden arviointi: perustaso 1 suoritettu/uusittava perustaso 2 suoritettu/uusittava perustaso opistotaso 1 5 Musiikin historia arvioidaan sekä perus- että opistotasolla suoritettu/uusittava. 13 ARVIOINTILAUTAKUNTA Perustaso 1 ja 2 = oma opettaja + 1 toinen opettaja. Perustaso 3 ja D-kurssi = oma opettaja + 2 muuta opettajaa, jos talossa on vain yksi kyseisen instrumentin opettaja, voidaan kutsua ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Laulussa perustaso 1 oma opettaja + 1. Perustaso 2 tai D-kurssi oma opettaja + 2 muuta opettajaa.

15 Kankaanpään musiikkiopisto 15 (25) 14 MUSIIKIN PERUSTEET (SÄVELTAPAILU JA MUSIIKIN TEORIA) Musiikin perusteiden tunneilla opetellaan nuottien kirjoittamista ja lukemista, laulamista suoraan nuoteista, sekä keskitytään laulutaidon kehittämiseen. Musiikin teoriapuolella opetellaan millaisilla rakennusaineilla musiikkia tehdään. Musiikin perusteiden aloittaminen on yksilöllistä. Opettajat opastavat tarvittaessa. Aloitusikä on pääsääntöisesti 9-10-vuotiaana. Opiskelussa käytetään teoriakirjaa, joka hankitaan yhteishankintana. On erittäin tärkeää, että oppilailla on jokaisella tunnilla tarvittavat välineet mukanaan: teoriakirja, nuottivihko, kynä ja kumi. Musiikin perusteiden suorituksia tehdään opetuksen yhteydessä. Suorituksia on yhtä monta kuin soitonopetuksessakin (perustaso musiikin historia ja tämän jälkeen opistotason musiikin perusteet). 15 ORKESTERIT JA YHTYEET Tarkemmat aikataulut ja paikat selviävät ilmoittautumisten yhteydessä. Jokaisen oppilaan oma soitonopettaja ohjaa oppilaansa hänen taidolleen sopivaan ryhmään.

16 Kankaanpään musiikkiopisto 16 (25) 16 KUOROTOIMINTA Tarkemmat aikataulut ja paikat selviävät ilmoittautumisten yhteydessä. Jokaisen oppilaan oma soitonopettaja ohjaa oppilaansa hänen taidolleen sopivaan ryhmään. 17 KAMARIMUSIIKKI Erilaisten yhtyeiden, orkesterien ja kuorojen lisäksi erityisesti pianisteja odotetaan kamarimusiikkitunneille. Tarkemmat aikataulut ja paikat selviävät ilmoittautumisten yhteydessä. Jokaisen oppilaan oma soitonopettaja ohjaa oppilaansa hänen taidolleen sopivaan ryhmään. 18 MUSIIKKIOPISTON JA KODINVÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilailla pitää olla käytössä läksyvihko, jonne jokaiselta soittotunnilta tulee merkintä tulevista läksyistä ja mihin seikkoihin erityisesti tulee kiinnittää huomiota kotona. Vanhempien ei itse tarvitse olla musiikinharrastajia pystyäkseen seuraamaan lapsensa harjoittelua ja edistystä. Opiskelu musiikkiopistossa on pitkäjänteistä, joten siihen mahtuu niin opiskelumotivaation ala- kuin ylämäkiäkin. On syytä ottaa yhteyttä opettajaan jos tuntuu, että lapsi jostain syystä menetti opiskeluintonsa. Pyydämme kuitenkin ottamaan huomioon opettajien yksityisyyden yhteydenotoissa, ei puhelinsoittoja klo 20 jälkeen eikä viikonloppuisin. Opettajat myös pitävät yhteyttä koteihin jos huomaavat, että kehitys on taantunut.

17 Kankaanpään musiikkiopisto 17 (25) 19 OPINTOKIRJA Jokainen varsinainen oppilas, pienryhmäoppilas (parioppilas) ja soitinvalmennusoppilas saavat opintokirjan, johon kirjataan esiintymiset, vuoden aikana soitetut kappaleet ja yleinen arviointi kehityksestä ja tavoitteista. Uudet oppilaat saavat opintokirjan sen jälkeen kun ovat palauttaneet henkilötietolomakkeen täytettynä musiikkiopiston toimistoon. Arviointiasteikko on 1-5: 1= hyväksytty, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen. Arvioinnissa voidaan käyttää opiskelun alkuvaiheessa pelkästään sanallista arviointia. Opintokirjan avulla seurataan opinnon kulkua. Opintokirjaa käytetään lisäksi keskustelun tukena pidettävissä vanhempainvarteissa/vanhempainilloissa. Lukuvuoden aikana opintokirja on soitonopettajalla ja kesäksi opintokirja annetaan kotiin huoltajan allekirjoitettavaksi (opettaja voi halutessaan tehdä kopion syyslukukauden aukeamasta ja antaa sen oppilaalle kotiin). Täytetty opintokirja annetaan oppilaille kevään viimeisellä soittotunnilla ja he palauttavat omalle opettajalleen sen elokuussa ilmoittautumisen / tuntien sopimisen yhteydessä. Jos opintokirja katoaa tai vahingoittuu, ota yhteyttä musiikkiopiston toimistoon. Veloitamme kadonneen tilalle annetusta uudesta opintokirjasta 15.

18 Kankaanpään musiikkiopisto 18 (25) 20 POISSAOLOT 20.1 Opettajan poissaolo Opettajan poissaolosta pyritään tiedottamaan oppilaalle mahdollisimman hyvissä ajoin. Musiikkiopisto ei järjestä korvaava opetusta opettajan lyhyen sairausloman aikana. Mikäli opettajan sairausloma on pitkäaikaisempi, pyrimme järjestämään sijaisen. Tunnit voidaan korvata myös ryhmätunteina tai konserttikäynteinä Oppilaan poissaolo Mikäli joudut olemaan poissa tunnilta, ilmoita siitä mahdollisimman hyvissä ajoin mielellään suoraan opettajallesi. Jos joudut olemaan poissa pidempään esim. terveydellisistä syistä, ota yhteyttä rehtoriin. Oppilaan omasta poissaolosta johtuvaa tunnin menetystä ei korvata. Jos oppilas on poissa soittotunneilta viisi kertaa peräkkäin ilmoittamatta syytä, hänen katsotaan lopettaneensa opiskelunsa.

19 Kankaanpään musiikkiopisto 19 (25) 21 SOITINVUOKRAUS Oma soitin on rakkaampi kuin lainasoitin. Soittimen hankinnassa kannattaa turvautua soitonopettajan apuun, joka osaa arvioida soittimen laadun. Mikäli oman soittimen hankinnassa on vaikeuksia, on musiikkiopistolla rajoitetusti soittimia vuokralle. Musiikkiopisto voi lainata soittimia pääsääntöisesti yhdeksi lukuvuodeksi. Lainasoitin palautetaan lukuvuoden lopussa omalle opettajalle, joka tarkistaa soittimen kunnon. Sen jälkeen oppilaan on ostettava oma soitin. Jos oppilas haluaa myös kesällä vuokrata soitinta, siitä peritään erillinen maksu. Pianisteilla pitää olla oma piano kotona heti opiskelun alkaessa. (Tarkemmat tiedot opettajalta!) Vuokra määräytyy soittimen alkuperäisen hinnan mukaan ja vaihtelee 35 ylöspäin/lukukausi. Vuokrauksesta kannattaa neuvotella soitonopettajan kanssa. Vuokrasopimus tehdään kirjallisesti. Vuokraaja ja opettaja tarkistavat lainattavan soittimen kunnon ennen soittimen lainaamista. Vuokraaja on vastuussa soittimesta ja hänet velvoitetaan korvaamaan vaurioituneen soittimen korjauskulut. Musiikkiopisto ei ole vakuuttanut vuokrasoittimiaan. Oppilas voi halutessaan vakuuttaa soittimen itse. Lasten harrastuskäytössä olevat soittimet voidaan liittää useissa vakuutusyhtiössä perheen kotivakuutuksen piiriin. 22 NUOTTIVIHOT JA TYÖVÄLINEET Varsinaisen oppilaan eli toisen vuoden opiskelijan on itse hankittava soittotunneilla tarvittavat nuotit. Musiikin perusteiden tunnilla käytettävät kirjat tilataan musiikkiopiston kautta. Näitä kirjoja jokainen oppilas lunastaa itselleen.

20 Kankaanpään musiikkiopisto 20 (25) Kotona kannattaa huolehtia siitä, että lapsella on soittotunnilla ja musiikin perusteiden tunnilla käytettävät nuotit, kirjat ja muu materiaali mukana tunneille lähtiessään. Usein toistuvan unohtelun seurauksena lähetetään kotiin muistutus. Omien tavaroiden muistaminen on osa musiikkiopiston kasvatusmenetelmää. 23 VÄLIVUOSI Oppilas voi anoa välivuotta opinnoistaan. Välivuoden myöntämisperusteita ovat asevelvollisuus, äitiysloma, pitempiaikainen sairaus tai ulkomaille muutto. Opiskelumotivaation väheneminen ei ole pätevä syy hakea välivuotta. Tällöin opiskelupaikan säilyminen riippuu musiikkiopiston tuntiresursseista. Rehtori voi myöntää välivuoden opinnoista kirjallisen hakemuksen perusteella. Lomakkeen voi pyytää soitonopettajalta tai toimistosta. 24 SIVUAINE Kirjallinen sivuaineanomus tehdään rehtorille erillisellä lomakkeella. Lomake on saatavissa toimistosta tai voi tulostaa musiikkiopiston internetsivuilta. Sivuaineoikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan, mikäli se on mahdollista musiikkiopiston tuntiresurssien puitteissa. Myöntämisen edellytykset pääasiassa ovat seuraavat: Oppilas on tehnyt pääaineesta ja musiikin perusteista 2 tasoon vaadittavat suoritukset.

21 Kankaanpään musiikkiopisto 21 (25) PT 2 suoritusta ei vaadita oppilaalta, joka haluaa opiskella oman pääsoittimensa lisäksi sivusoitinta, joka on opiston toiminnan kannalta tärkeää. Tällaisia soittimia ovat orkesterien toiminnan kannalta tärkeät soittimet, esim. klarinetti/saksofoni, vaskisoittimet, alttoviulu. 25 VAPAAOPPILASPAIKAT Musiikkiopiston Tuki ry myöntää vapaaoppilaspaikkoja. Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan yhdistyksen sihteeri Hanna Säämäelle osoitteeseen Lisätietoja voit kysyä häneltä numerosta Anomukset käsitellään luottamuksellisesti. 26 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTON TUKI RY Musiikkiopiston oppilaat ja heidän huoltaja ovat tervetulleita musiikkiopiston kannatusyhdistyksen jäseniksi. Jäsenmaksu on vuodessa 10 euroa ja perheenjäseniltä 5 euroa/jäsen. Jäsenmaksu voi suorittaa suoraan yhdistyksen tilille FI Viitteeksi pyydetään laittamaan maksajan ja perheenjäsenten nimi, jotka liittyvät jäseniksi. Lisätietoja saa yhdistyksen puheenjohtaja Marko Antilalta puh ja sähköpostiosoite on

22 Kankaanpään musiikkiopisto 22 (25) 27 LUKUKAUSIMAKSUT Musiikkiopiston lukukausimaksut vahvistaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Katso nykyiset taksat musiikkiopiston ilmoitustauluilta tai internetsivulta. Maksamaton lukukausimaksu estää opiskelun seuraavan lukukauden alusta, kunnes maksu on hoidettu. 28 MUSIIKKIPAINOTTEINEN LUOKKA Musiikkiopisto tekee yhteistyötä Keskustan ja Pohjanlinnan koulujen kanssa. Kouluissa toimivat musiikkipainotteiset luokat, jotka aloittavat toimintansa Keskustan koulussa ensimmäiseltä luokalta ja yläkoulun osalta seitsemänneltä luokalta. Uudet oppilaat valitaan tammi-helmikuun vaihteessa ilmoittautumisten perusteella (ei pääsytestiä) alakoulun osalta. Musiikkipainotteisen luokan oppilaita koskevat samat opetussuunnitelmat kuin muitakin opiston oppilaita, mutta heidän opetusjärjestelynsä eroavat muiden oppilaiden opetusjärjestelyistä. Opiskelu koostuu henkilökohtaisesta soittotunnista, yhteissoittotunneista, ryhmätunnista sekä musiikin perusteista (säveltapailu ja musiikin teoria). Ensimmäinen opiskeluvuosi on koevuosi. Oppilaat saavat pienryhmäopetusta vähintään 15 min/oppilas/vk. Ryhmissä on 2-3 oppilasta. Soittotuntien lisäksi oppilaat osallistuvat musiikkikasvatustunneille (MuKaLi) 45 min/vk. MuKaLi ryhmissä on oppilasta ja tunneilla tutustutaan musiikkiteorian alkeisiin, lauletaan ja liikutaan. Oppilaat tutustuvat lukuvuoden aikana vähintään kahteen eri soittimeen (15+15 soittotuntia).

23 Kankaanpään musiikkiopisto 23 (25) Musiikkiopisto yrittää antaa lainasoittimet oppilaille tälle ajalle. Soittimia annetaan veloituksetta, mutta mikäli oppilas saa viedä soittimen kotiin, täytetään soitinvuokralomake. Oppilaan huoltaja on korvausvelvollinen soittimen vaurioituessa. Jos oppilas haluaa myös kesällä vuokrata soitinta, siitä peritään erillinen maksu. Luokan oppilaita, samoin kuin muitakin musiikkiopiston oppilaita seurataan ja testataan koko ensimmäisen opiskeluvuoden ajan. Lisäksi musiikkiopiston rehtori haastattelee oppilaita ja huoltajia kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Opettajien testausten tulosten ja rehtorin haastattelujen perusteella rehtori valitsee opiskelunsa toiselta lukuvuodelta varsinaisena oppilaana jatkavat oppilaat. Toisen lukuvuoden aikana oppilaiden soittotunnit (30 min/oppilas/vk) voidaan jakaa ryhmätuntiin ja henkilökohtaiseen tuntiin. Ryhmätunneilla on 2-4 oppilasta soittimesta riippuen. Oppilaan oma henkilökohtainen soittotunti ajoittuu ennen/jälkeen koulupäivää. MuKaLi-tunnit jatkuvat samalla tavalla kuin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. 3. luokasta alkaen soittotunnit annetaan yksilöopetuksena (45 min/vk/oppilas). Yhteissoitot järjestetään orkestereissa, kuoroissa ja kamarimusiikkiryhmissä. Soittotuntien ja yhteismusisoinnin lisäksi 3. luokkalaiset käyvät jo musiikin perusteiden perustaso 1 ryhmässä viikoittain (45 min). Musiikkipainotteisilla luokilla on paljon yhteisiä esiintymisiä, ja luokkien kesken yhteissoitto on suosittu opetusmuoto. Luokan yhteisistä esiintymisistä tiedotetaan vanhemmille ja oppilaille luokanopettajan kautta. Oppilaan henkilökohtaisista esiintymisistä musiikkiopiston opettajat tiedottavat koteihin. Musiikkiluokka-asioita hoitaa musiikkiopiston rehtorin nimeämä vastuuopettaja (yhteistiedot löytyvät musiikkiopiston ilmoitustauluilla).

24 Kankaanpään musiikkiopisto 24 (25) PT 3 suoritusvuoden aikana soittotunnin pituus on min ja sen jälkeen soittotunnin pituus on 60 min. Oppilaan kasvaessa sekä yhteissoitot että musiikin perusteiden tunnit pitenevät Kuljetukset Ekaluokkalaisille järjestetään kuljetus Keskuskadun yli musiikkiopistolle ja takaisin aikuisen johdolla ryhmätunneille ja soittotunneille Opintojen alkaminen myöhemmin Musiikkipainotteiselle luokalle voi pyrkiä toiselta ja vielä kolmannelta luokaltakin. 29 OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN Kankaanpään Yhteislyseo hyväksyy musiikkiopistossa suoritetut kurssit lukion musiikin kursseiksi seuraavasti: Musiikkiopiston perustason päättötodistuksesta (PT 3) saa kolme lukion musiikin kurssia. Huom! Yksittäisiä instrumentin tai musiikin perusteiden tasosuorituksia ei huomioida! Opiskelija toimittaa päättötodistuksen lukiolle hyväksyttäväksi.

25 Kankaanpään musiikkiopisto 25 (25) Musiikkiopistotason päättötodistuksesta (D-kurssi) saa viisi lukion musiikkikurssia seuraavasti: pääinstrumentin D-kurssista kaksi lukion musiikin kurssia opistotason teoriatasosta yksi lukion musiikin kurssi opistotason säveltapailusta yksi lukion musiikin kurssi opistotason harmoniaopista tai musiikkitiedosta yksi lukion musiikin kurssi Opiskelija toimittaa musiikkiopistotason päättötodistuksen tai yksittäisten opistoasteen suoritusten todistukset musiikkiopiston kansliasta lukiolle hyväksyttäväksi.

OPPILAAN OPAS (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään

OPPILAAN OPAS (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään OPPILAAN OPAS 1.8.2016 (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään Kankaanpään musiikkiopisto 2 (27) Sisällysluettelo 1 ALKUSANAT... 4 2 TOIMISTON AUKIOLOAJAT... 4 3 PUHELINNUMEROT...

Lisätiedot

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan SISÄLLYS 1.8.2016 MUSIIKKILEIKKIKOULU 1 Musiikkileikkikoulu 2 2 Kuvismuskari yhteistyössä Taidekoulun kanssa 2 VALMENTAVA SOITONOPETUS..2 3 Soitinvuokra 2 4 Oppimateriaalimaksu 2 5 Soitinryhmät 2 6 Koulupajat

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014 YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2013-2014 Hyvä musiikkiopiston opiskelija ja huoltajasi! Säilytä tämä kirje, niin pysyt selvillä lukuvuoden opetuspäivistä ja muista opiskelua

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Länsi-Pohjan musiikkiopisto on Kemin kaupungin ylläpitämä kunnallinen musiikkiopisto, joka tarjoaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas 2016-2017 KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa tanssin perusopetusta ja eri-ikäisille tanssijoille tarjotaan

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO

YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPPILAAN OPAS LUKUVUODELLE 2016-2017 Hyvä musiikkiopiston opiskelija ja huoltajasi! Säilytä tämä kirje, niin pysyt selvillä lukuvuoden opetuspäivistä ja muista opiskelua

Lisätiedot

M I K K E L I N LUKUVUOSITIEDOTE M U S I I K K I O P I S T O 2013-2014. Mikkelin musiikkiopisto Maaherrankatu 10, puh. (015) 213 830. www.mlimo.

M I K K E L I N LUKUVUOSITIEDOTE M U S I I K K I O P I S T O 2013-2014. Mikkelin musiikkiopisto Maaherrankatu 10, puh. (015) 213 830. www.mlimo. M K K E L N LUKUVUOSTEDOTE M U S K K O P S T O 2013-2014 Mikkelin musiikkiopisto Maaherrankatu 10, puh. (015) 213 830 www.mlimo.fi SSÄLLYSLUETTELO YHTEYSTEDOT 4 TOMPSTEDEN YHTEYSTEDOT 4 MKKELN MUSKKOPSTON

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällys 1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMA Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma Rauman musiikkiopisto on perustettu v. 1970 ja on nykyään Rauman kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos. Toimintaalueena on Rauman kaupunki sekä

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Ilmoittautuminen lukuvuodelle Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2016-2017 Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuodelle on nyt ajankohtaista. Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa olevalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen merkitään

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010, päivitetty 13.9.2016 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon 2.4. 6.5.2016 www.kirkkonummi.fi/musiikkiopisto Perusopetus taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä yli 5v lapsille ja nuorille sisäänpääsytestit: Veikkolassa ke 25.5.2016

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKILUOKAT Opaslehtinen musiikkiluokalle pyrkivälle

KIRKKONUMMEN MUSIIKKILUOKAT Opaslehtinen musiikkiluokalle pyrkivälle Anna soida Kirkkonummi! KIRKKONUMMEN MUSIIKKILUOKAT Opaslehtinen musiikkiluokalle pyrkivälle Kirkkonummen musiikkiluokat Kirkonkylän koulu Kirkkonummen musiikkiluokat ovat toimineet vuodesta 1986. Musiikkiluokat

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS SISÄLLYS OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA.8.2004 Toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot... 2 Oppimiskäsitys... 2 Opiskeluympäristö ja työtavat... 2 Yhteistyö huoltajien kanssa... 3 Yhteistyö eri tahojen

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017 MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO 2017 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopistossa yli 2000 oppilasta saa soiton ja

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Sompion koulun liikuntaluokka

Sompion koulun liikuntaluokka KERAVAN KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Sompion koulu Aleksis Kiven tie 18 04200 Kerava Sompion koulun liikuntaluokka Kohderyhmä Liikuntaluokalle otetaan oppilaita koko Keravan kaupungin alueelta. Ulkokuntalaisia

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA 1(5) VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2013 1 / 7 Sisältö YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 LAPSIKUORO... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2004 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2003 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET...

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa

Abien vanhempainilta Tervetuloa Abien vanhempainilta 19.1.2016 Tervetuloa Vanhempainillan aiheet Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, lukio-opinnot päätökseen Jatkokoulutukseen hakemisesta Ryhmänohjaajien tapaaminen

Lisätiedot

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 2. Opetuksen toteuttaminen 2 2.1. Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö 2 3. Opetuksen

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO OPS

MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO OPS 1. YLEISTÄ Mikkelin musiikkiopisto on taideoppilaitos, joka antaa säveltaiteen ja siihen liittyvien taidemuotojen opetusta sekä järjestää musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa. Laajan oppimäärän

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki Johdatus uusille opettajille Opettajankokous 27.8.2015 Olli Ruohomäki Petäjä on alueellinen kansalaisopisto Ennen kurssin alkua Poikkea toimistolla täyttämässä tuntiopettajalomake sekä pankkiyhteyslomake.

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Tilaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellisen rikosrekisteriotteen.

Tilaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellisen rikosrekisteriotteen. MUSIIKKIOPISTO ARKIPELAGIN OPETTAJAN OPAS 1. Rikosrekisteriotteen ohje Uuden opettajan on pyydettävä rikosrekisteriote oikeusrekisterikeskuksesta itselleen ja esittää se rehtorille työn alkaessa. Rekisteriote

Lisätiedot

Prosessikuvaukset os.19 opetus

Prosessikuvaukset os.19 opetus Prosessikuvaukset os.19 opetus Tulo, koulunkäynti ja paluu Kalliomaa oma koulu hoito Huoltajat Päättöarviointi ja siirtyminen 2. asteelle Kalliomaan koulu, Tuusula 2013 Osasto-opetus os19 Tulovaihe osasto-opetus

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa.

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Kurssilla koko luokka oppii pianonsoiton alkeet ja kaksi kappaletta. Kurssin voi suorittaa ilman pianonsoiton, musiikinteorian

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto Elävän musiikin oma. EMOn nokkahuilistien ABC

EMO. Espoon musiikkiopisto Elävän musiikin oma. EMOn nokkahuilistien ABC EMO Espoon musiikkiopisto Elävän musiikin oma EMOn nokkahuilistien ABC Nokkahuilistien A - B - C Tervetuloa nokkahuiluopintojen pariin! Nokkahuilu on monipuolinen soitin, jolla voi soittaa soolo-,yhtye-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Selostus Juha Nurmi tulee pyytämään lausuntoa nuorisovaltuustolta, koskien koulujen työ-

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

REHTORIKYSELY maaliskuu 2016

REHTORIKYSELY maaliskuu 2016 REHTORIKYSELY maaliskuu 06 ORKESTERIN JOHTAJA . Oppilaitoksessamme on orkesteria kohden 0 4 5 6 7 8 9 0 johtaja johtajaa 5 - johtajaa riippuen orkesterin koosta Avoimet vastaukset: muu henkilö, kuka? viulunsoiton

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

HAKU- OPAS. Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä HAKU TURUN KONSERVATORIOON SOITTO- JA LAULUTUNNEILLE

HAKU- OPAS. Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä HAKU TURUN KONSERVATORIOON SOITTO- JA LAULUTUNNEILLE HAKU- OPAS 2016 Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä HAKU TURUN KONSERVATORIOON SOITTO- JA LAULUTUNNEILLE 1 SISÄLLYS Mistä on kysymys? 3 Turun konservatorio 4 Tehtävät ja tavoitteet 5 Varhaisiän

Lisätiedot