OPPILAAN OPAS (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPILAAN OPAS. 6.8.2014 (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään"

Transkriptio

1 OPPILAAN OPAS (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään

2 Kankaanpään musiikkiopisto 2 (25) Sisällysluettelo 1 ALKUSANAT TOIMISTON AUKIOLOAJAT PUHELINNUMEROT OPISKELU MUSIIKKIOPISTOSSA Ryhmäopetus Yksilöopetus LUKUVUODEN OPETUS JA LOMA-AJAT ILMOITTAUTUMINEN UUSIEN OPPILAIDEN INFOTILAISUUS HOPS OPISKELU- JA TYÖMUODOT Yhteissoitto Esiintyminen Musiikin kuuntelu Konserttipassi Harjoittelusta MITEN KONSERTISSA KÄYTTÄYDYTÄÄN? Yleisölle: kunnioitamme esiintyjiä Esiintyjille: kunnioitamme yleisöä TASOSUORITUKSET ARVIOINTI ARVIOINTILAUTAKUNTA MUSIIKIN PERUSTEET (SÄVELTAPAILU JA MUSIIKIN TEORIA) ORKESTERIT JA YHTYEET KUOROTOIMINTA KAMARIMUSIIKKI MUSIIKKIOPISTON JA KODINVÄLINEN YHTEISTYÖ OPINTOKIRJA POISSAOLOT Opettajan poissaolo Oppilaan poissaolo SOITINVUOKRAUS... 19

3 Kankaanpään musiikkiopisto 3 (25) 22 NUOTTIVIHOT JA TYÖVÄLINEET VÄLIVUOSI SIVUAINE VAPAAOPPILASPAIKAT KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTON TUKI RY LUKUKAUSIMAKSUT MUSIIKKIPAINOTTEINEN LUOKKA Kuljetukset Opintojen alkaminen myöhemmin OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN... 24

4 Kankaanpään musiikkiopisto 4 (25) 1 ALKUSANAT Hyvä oppilas! Tervetuloa opiskelemaan Kankaanpään musiikkiopistoon! Tästä oppaasta löydät musiikkiopistossa opiskeluun liittyvää tarpeellista tietoa. Lukuvuosikohtaisia tietoja löydät musiikkiopiston kotisivuilta: 2 TOIMISTON AUKIOLOAJAT Musiikkiopiston toimisto (2. kerros) on auki pääsääntöisesti klo Rehtori on paikalla pääsääntöisesti klo Tapaamisajan voi sopia etukäteen, jos asia vaatii rauhallista keskustelua (puh ). 3 PUHELINNUMEROT Toimistosihteeri Pirjo Lepistö Rehtori Anna Major Vararehtori Opettajainhuone

5 Kankaanpään musiikkiopisto 5 (25) 4 OPISKELU MUSIIKKIOPISTOSSA Opetus tapahtuu ryhmä ja yksilöopetuksena. 4.1 Ryhmäopetus Varhaisiän musiikkikasvatus (muskari) 0 v - kouluikään: opetus tapahtuu noin 8-12 oppilaan ryhmissä. Vauva- ja perheryhmät: (6 kk - 2 v) aikuinen on lapsen mukana tunneilla. Ryhmät on jaettu lasten iän mukaan. Tunnin pituus on 30 minuuttia. Muskariryhmät: 3-6 vuotiaat ovat ryhmissä ikävuosittain ilman vanhempia. Tunnin pituus on 45 minuuttia. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Soitinvalmennus 4-6 -vuotiaille: opetus tapahtuu 2-3 oppilaan ryhmissä. Osallistuminen varhaisiän musiikinkasvatustunneille sisältyy lukukausimaksuun. Oppilaat opiskelevat vähintään kahta soitinta (yksi soitin/lukukausi). Kokeilu voi jatkua kunnes oppilas siirtyy perustasolle. Laulupaja aikuisille järjestetään, mikäli ilmoittautujia on riittävästi. Laulupajassa on noin 10 laulajaa, jotka laulavat tämän päivän ja vuosikymmenien takaisia hittejä. Yhteislaulu kehittää lauluääntä osaavan ohjauksen avulla. 4.2 Yksilöopetus Musiikkipainotteinen luokka on tarkoitettu pääsääntöisesti peruskoulun aloittaville. Musiikkipainotteinen luokka toimii Kankaanpään Keskustan koululla. Musiikkiluokkaan voi ilmoittautua koko Kankaanpään alueelta ja luokkiin voi siirtyä myöhempinä

6 Kankaanpään musiikkiopisto 6 (25) vuosinakin ja opiskelu jatkuu myös alakoulun jälkeen (Pohjanlinnan koulu, Kankaanpään Yhteislyseo). Musiikkipainotteisten luokkien oppilaat opiskelevat saman oppimäärän kuin perustason ja myöhemmin opistotason oppilaat. Perustaso alkaen 7 vuotiaista: opetus tapahtuu ensimmäisen lukuvuoden aikana 2-3 oppilaan ryhmissä, toisesta lukuvuodesta alkaen yksilöopetuksessa. Parioppilaat opiskelevat ensimmäisen lukuvuoden aikana kahta soitinta. Lainasoittimia annetaan oppilaille ensimmäisen opiskeluvuoden aikana mahdollisuuksien mukaan. Instrumenttiopetuksen lisäksi opetukseen kuuluu joko alkeisteoria (MuKaLi) tai musiikin perusteet (teoria ja säveltapailu) sekä yhteissoittotunnit (kamarimusiikki, orkesterit, säestys, kuoro). Ensimmäinen lukuvuosi on koevuosi kaikille uusille oppilaille. Vuoden aikana oppilaat antavat näyttöä musikaalisuudestaan, motivaatiostaan jne. useamman kerran. Toisesta lukuvuodesta opintojaan jatkavat yksilöopetuksessa vain ne oppilaat, jotka musiikkiopiston rehtori valitsee opettajakunnan lausunnon ja oppilaiden soittonäyttöjen arvioinnin perusteella. Perustason opiskelu kestää enintään 9 vuotta riippuen oppilaan aloitusiästä. Yli 10-vuotiaat hakijat otetaan pääsääntöisesti pääsytestien kautta. Pääsytestin perusteella otetut uudet oppilaat voidaan ottaa heti varsinaisiksi oppilaiksi, jolloin henkilökohtaisen soittotunnin pituus on 30 min/viikko ja lukukausimaksu on perustason lukukausimaksu. Ensimmäinen lukuvuosi on koevuosi. Opistotaso, oppilaat siirtyvät opistotasolle perustason oppimäärän suorittamisen jälkeen. Opistotaso kestää enintään 4 vuotta ja opintokokonaisuuteen sisältyy samoja asioita kuin perustasoon (instrumenttiopetus, teoria ja yhteissoitto). Avoin osasto on tarkoitettu pääasiassa aikuisille. Lukukausimaksuun sisältyy 10 x 30 minuutin soittotunti.

7 Kankaanpään musiikkiopisto 7 (25) 5 LUKUVUODEN OPETUS JA LOMA-AJAT Katso kuluvan lukuvuoden opetus- ja loma-ajat kesän infokirjeestä tai musiikkiopiston internetsivuilta: 6 ILMOITTAUTUMINEN Henkilökohtainen ilmoittautuminen lukuvuoden opetukseen tapahtuu seuraavasti (ei koske musiikkileikkikoululaisia, eikä avoimen osaston oppilaita): Katso kuluvan lukuvuoden ilmoittautumistietoja kesän infokirjeestä. Infokirje on luettavissa myös netissä. Puhelinilmoittautumisia ei oteta vastaan. Mikäli oppilas ei ole ilmoittautunut elokuun loppuun mennessä, hänen katsotaan lopettaneen opiskelunsa. Jos oppilas lopettaa opiskelunsa kesken lukuvuotta, oppilaspaikasta luopumisesta ilmoitetaan kirjallisesti kansliaan (lomake löytyy netistä). Musiikkileikkikouluun, avoimeen osastoon otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautumisten ajankohta ilmoitetaan paikallislehdessä.

8 Kankaanpään musiikkiopisto 8 (25) 7 UUSIEN OPPILAIDEN INFOTILAISUUS Hyväksyttyjen uusien oppilaiden infotilaisuus pidetään kunkin lukuvuoden alussa (ks. kesän infokirjeestä tarkka aikataulu), jolloin uudet oppilaat vanhempineen ovat tervetulleita tutustumaan musiikkiopistoon sekä keskustelemaan ja kyselemään opintoihin liittyvistä asioista. Syyslukukauden alussa jokainen soitonopettaja pitää omille uusille oppilailleen tiedotustilaisuuden, jolloin hän antaa myös neuvoja soitinhankinnoista ja vuokrauksesta. 8 HOPS Opiskelun alussa opettaja tekee jokaiselle oppilaalle henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS). Henkilökohtaista opetussuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja siitä tiedotetaan koteihin lukuvuosien alussa. 9 OPISKELU- JA TYÖMUODOT Ensimmäisen lukuvuoden aikana opetusta annetaan pienryhmissä (vähintään 15 min /vk/ oppilas). Ryhmässä on 2-3 oppilasta. Tämän lisäksi oppilaat (alle 10-vuotiaat) osallistuvat musiikkikasvatustunneille (MuKaLi) 45 min/vk. MuKaLi ryhmissä on oppilasta ja tunneilla tutustutaan musiikkiteorian alkeisiin, lauletaan, liikutaan. Oppilaat tutustuvat lukuvuoden aikana kahteen eri soittimeen (15+15 soittotuntia). Musiikkiopisto yrittää antaa lainasoittimet oppilaille tälle ajalle. Soittimia annetaan veloituksetta, mutta mikäli oppilas saa viedä soittimen kotiin, täytetään soitinvuokralomake. Ensimmäinen opiskeluvuosi on koevuosi. Kesän soitinlainasta peritään vuokraa.

9 Kankaanpään musiikkiopisto 9 (25) Oppilaita seurataan ja testataan koko ensimmäisen opiskeluvuoden ajan. Näiden testausten tulosten perusteella rehtori valitsee lukuvuoden päättyessä varsinaisena oppilaana jatkavat oppilaat. Yksilöopetusta annetaan toisesta lukuvuodesta alkaen 30 minuuttia viikossa. Sen jälkeen soittotunnin pituus on pääsääntöisesti 45 min/vk. PT 3:n tasosuoritukseen valmistuvalla soittotunti voi olla suoritusvuonna minuuttia. Opistotasolla soittotunti on minuuttia musiikkiopiston tuntiresurssien mukaan. Opettaja voi halutessaan jakaa soittotunnin kahteen opetuskertaan viikossa. Erityisesti nuorilla soittajilla soittotunnin jakaminen on suositeltavaa. Osa opetuksesta voidaan järjestää myös ryhmäopetuksena. Opetusmenetelmät ovat opettajakohtaisia. Lisäksi opetusmenetelmiin vaikuttavat oppilaan ikä, kypsyys ja taipumukset. 9.1 Yhteissoitto Yhteissoitto on luonnollinen osa soitonopiskelua. Orkesterit kootaan eri soittajien ikä ja taidot huomioon ottaen ja lisäksi on erilaisia kamarimusiikkiyhtyeitä. Opettajat ohjaavat oppilaat heille sopiviin yhteissoittoryhmiin. 9.2 Esiintyminen Opetussuunnitelman mukaan oppilaan tulee lukuvuoden aikana esiintyä vähintään yhden kerran opiston oppilasilloissa /-konserteissa ja/tai opettajien omissa matineoissa. Oma opettaja merkitsee esiintymiset oppilaan opintokirjaan. Kukin soitonopettaja tiedottaa näistä esiintymisistä suoraan omille oppilailleen.

10 Kankaanpään musiikkiopisto 10 (25) Toivottavaa on, että oppilasilloista tai konserteista ei lähdetä kesken pois. Jatkuva liikehdintä häiritsee esiintyjien keskittymistä ja yleisön kuuntelua. (Konserttikäyttäytymisestä voit lukea lisää osassa 10.). Eli kun oppilas esiintyy oppilasillassa ja myös kuuntelee sen loppuun asti, hyväksytään se esiintymismerkinnäksi. 9.3 Musiikin kuuntelu Oppilasta kannustetaan kuuntelemaan musiikkia elävinä esityksinä konserteissa. Musiikin kuuntelu on osa soitonopiskelua. Kun oppilas käy kuuntelemassa joko oppilaskonsertteja tai muita konsertteja, musiikkiopiston opettajilta voi pyytää merkinnän, leiman tai allekirjoituksen konserttipassiin. 9.4 Konserttipassi Musiikin kuuntelun tärkeyden korostamiseksi osana opetusta ja konsertti-innostuksen lisäämiseksi opistossa on käytössä konserttipassit. Syksyn alussa oppilaille jaettaviin passeihin pitää saada kerättyä kuusi leimaa lukuvuoden aikana. Leiman saa musiikkiopiston järjestämästä konsertista, myös sellaisesta, jossa itse soittaa. Jossain muualla käydystä konsertista saa leiman, jos esittää omalle soitonopettajalleen ohjelman tai muun riittävän todisteen kyseisestä konsertista. Passin saa kerätä täyteen leimoja ja uuden passin saa täyden tilalle. Kaikki passit osallistuvat arvontaan, jossa voi voittaa pienen palkinnon. Arvonta suoritetaan päätöskonsertin yhteydessä toukokuussa. Arvontaan osallistuvat passit annetaan omalle opettajalle toukokuun 15. päivään mennessä (ellei muuta päivää sovita). Musiikkiopiston konserttitarjonta on runsasta. Konsertit näkyvät musiikkiopiston kotisivuilla: (ks. tapahtumakalenteri).

11 Kankaanpään musiikkiopisto 11 (25) 9.5 Harjoittelusta Soittotaidon kehittymisen pääedellytys on omakohtainen harjoittelu. Kotiharjoittelun onnistumiseen vaikuttaa ratkaisevasti muun perheen asenne: rauhallinen työtila, perheenjäsenten kiinnostus ja kannustus sekä suoranainen harjoittelussa avustaminen. Alle kouluikäisten oppilaiden ja pienten koululaisten huoltajan läsnäolo soittotunneilla on suotavaa. Sitoutuminen lapsen musiikkiharrastukseen vaatii perheeltä sekä ajankäytöllisiä että taloudellisia uhrauksia, mutta palkitsee monin verroin aineettomilla, henkisesti vahvistavilla kokemuksilla ja -arvoilla. 10 MITEN KONSERTISSA KÄYTTÄYDYTÄÄN? Opettajat ja oppilaat ovat tehneet paljon töitä, jotta esiintymiset onnistuisivat. Tässä on muutamia ohjeita yhteisen viihtymisen edistämiseksi Yleisölle: kunnioitamme esiintyjiä Jos olet myöhässä, tulemalla saliin vasta kun kuulet aplodit. Antamalla esiintyjille esiintymisrauha, istumalla hiljaa, rauhassa paikallasi. Välttämällä: paperin rapistelua (karkit, ohjelmat), matkapuhelimen turhaa käyttöä (vain kuvaamiseen). Poistumalla salista tarpeen vaatiessa esitysten välissä, jos lapsi itkee, yskii. Pieniä lapsia kannattaa totuttaa konserttikäynteihin vähitellen (esim.10, 15, 20 min), jonka jälkeen voidaan poistua esitysten välissä. Pienille lapsille voi ottaa mukaan hiljaista tekemistä. Odottamalla aplodien antamisessa teoksen loppuun asti, mikäli soittaja/laulaja esittää enemmän kuin yhden osan tai useamman laulun.

12 Kankaanpään musiikkiopisto 12 (25) 10.2 Esiintyjille: kunnioitamme yleisöä Olemalla paikalla ajoissa! Kuuntelemalla muiden esityksiä istumalla hiljaa, rauhassa! Pukeutumalla siististi (ei lenkkareita, college-asuja, farkkuja): puhtaat vaatteet päällä sekä kengät jalassa, hiukset kammattuina. Purukumi ei kuulu esiintymiseen. Kumartamalla ennen ja jälkeen esityksen. 11 TASOSUORITUKSET Soitinopiskelu jakautuu perus- ja musiikkiopistotasoon. Perustaso rakentuu kolmesta tasosuorituksesta (laulussa kahdesta), opistotasossa on yksi tasosuoritus. Tasosuoritusten tavoitteiden, arvioinnin ja sisältöjen osalta noudatetaan musiikkiopiston ainekohtaisia opetussuunnitelmia, jotka perustuvat Suomen Musiikkioppilaitosten liiton laatimiin tasosuoritusvaatimuksiin. Suoritusten aikataulu on yksilöllinen. Soitonopettajat laativat jokaiselle oppilaalleen henkilökohtaisen tasosuoritussuunnitelman ja aikataulun, jonka mukaan opiskelu edistyy. Pääsääntöisesti tasosuorituksia tehdään niin, että opiskelun kokonaispituus on enintään 13 vuotta (3+3+3 vuotta PT 1-3, ja 4 vuotta musiikkiopistotaso, eli ns. D-kurssi), mutta olisi suotavaa, että perustasoja suoritetaan viimeistään kolmen vuoden välein ja opistotaso enintään neljän vuoden aikana. Rehtorin suositus: tasosuorituksia yritetään suorittaa niin pian kuin oppilaalla on valmius niihin. Huom! 13 lukuvuoden opiskeluaika lasketaan jos oppilas aloittaa opiskelunsa n. 7-vuotiaana. Jos aloitusikä on tästä poikkeava, silloin tasoja voidaan suorittaa myöhemmin tai aikaisemmin (opettajan aloitteesta ja rehtorin luvalla). Suositus: vanhempana aloittavat

13 Kankaanpään musiikkiopisto 13 (25) oppilaat (10 v -) tekevät tasosuorituksia nopeammassa tahdissa ja opintoihin käytettävä aika on perustasolla 6 vuotta. Tasosuoritusjärjestelmäämme uudistetaan ja kehitetään jatkuvasti. Kollegiot voivat päättää tasosuoritusten muodosta. Perinteisen tasosuoritustavan rinnalle (aamupäivällä, arviointilautakunnan edessä) on yleistynyt, että tasosuorituksia tehdään oppilaskonserttien yhteydessä (iltakonsertti, yleisön läsnä olleessa). Etenkin oppilaille on helpotus suorittaa eri tasoja lähes huomaamattomasti. Lisäksi tasoja on mahdollista suorittaa kahdessa erässä. 12 ARVIOINTI Arviointia tapahtuu koko lukuvuoden ajan kaikissa opetukseen liittyvissä tilanteissa. Tasosuoritukset arvioidaan seuraavasti: Ohjelmisto-osa perustaso 1 suoritettu / uusittava perustaso 2 suoritettu / uusittava perustaso musiikkiopistotaso 1-5 sekä pisteillä 1-25 Tekninen osa ja prima vista soitto arvioidaan arvosanalla suoritettu / uusittava. Laulun tasosuorituksissa (PT 1 ja PT 2 ja opistotaso) noudatetaan samaa arviointiasteikkoa kuin soitinten tasosuorituksissa perustaso 2, 3 ja opistotaso.

14 Kankaanpään musiikkiopisto 14 (25) Vapaan säestyksen arvioinnissa käytetään seuraavaa asteikkoa: perustaso 1 suoritettu / uusittava perustaso 2 suoritettu / uusittava perustaso opistotaso 1-5 sekä pisteillä 1-25 Musiikin perusteiden arviointi: perustaso 1 suoritettu/uusittava perustaso 2 suoritettu/uusittava perustaso opistotaso 1 5 Musiikin historia arvioidaan sekä perus- että opistotasolla suoritettu/uusittava. 13 ARVIOINTILAUTAKUNTA Perustaso 1 ja 2 = oma opettaja + 1 toinen opettaja. Perustaso 3 ja D-kurssi = oma opettaja + 2 muuta opettajaa, jos talossa on vain yksi kyseisen instrumentin opettaja, voidaan kutsua ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Laulussa perustaso 1 oma opettaja + 1. Perustaso 2 tai D-kurssi oma opettaja + 2 muuta opettajaa.

15 Kankaanpään musiikkiopisto 15 (25) 14 MUSIIKIN PERUSTEET (SÄVELTAPAILU JA MUSIIKIN TEORIA) Musiikin perusteiden tunneilla opetellaan nuottien kirjoittamista ja lukemista, laulamista suoraan nuoteista, sekä keskitytään laulutaidon kehittämiseen. Musiikin teoriapuolella opetellaan millaisilla rakennusaineilla musiikkia tehdään. Musiikin perusteiden aloittaminen on yksilöllistä. Opettajat opastavat tarvittaessa. Aloitusikä on pääsääntöisesti 9-10-vuotiaana. Opiskelussa käytetään teoriakirjaa, joka hankitaan yhteishankintana. On erittäin tärkeää, että oppilailla on jokaisella tunnilla tarvittavat välineet mukanaan: teoriakirja, nuottivihko, kynä ja kumi. Musiikin perusteiden suorituksia tehdään opetuksen yhteydessä. Suorituksia on yhtä monta kuin soitonopetuksessakin (perustaso musiikin historia ja tämän jälkeen opistotason musiikin perusteet). 15 ORKESTERIT JA YHTYEET Tarkemmat aikataulut ja paikat selviävät ilmoittautumisten yhteydessä. Jokaisen oppilaan oma soitonopettaja ohjaa oppilaansa hänen taidolleen sopivaan ryhmään.

16 Kankaanpään musiikkiopisto 16 (25) 16 KUOROTOIMINTA Tarkemmat aikataulut ja paikat selviävät ilmoittautumisten yhteydessä. Jokaisen oppilaan oma soitonopettaja ohjaa oppilaansa hänen taidolleen sopivaan ryhmään. 17 KAMARIMUSIIKKI Erilaisten yhtyeiden, orkesterien ja kuorojen lisäksi erityisesti pianisteja odotetaan kamarimusiikkitunneille. Tarkemmat aikataulut ja paikat selviävät ilmoittautumisten yhteydessä. Jokaisen oppilaan oma soitonopettaja ohjaa oppilaansa hänen taidolleen sopivaan ryhmään. 18 MUSIIKKIOPISTON JA KODINVÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilailla pitää olla käytössä läksyvihko, jonne jokaiselta soittotunnilta tulee merkintä tulevista läksyistä ja mihin seikkoihin erityisesti tulee kiinnittää huomiota kotona. Vanhempien ei itse tarvitse olla musiikinharrastajia pystyäkseen seuraamaan lapsensa harjoittelua ja edistystä. Opiskelu musiikkiopistossa on pitkäjänteistä, joten siihen mahtuu niin opiskelumotivaation ala- kuin ylämäkiäkin. On syytä ottaa yhteyttä opettajaan jos tuntuu, että lapsi jostain syystä menetti opiskeluintonsa. Pyydämme kuitenkin ottamaan huomioon opettajien yksityisyyden yhteydenotoissa, ei puhelinsoittoja klo 20 jälkeen eikä viikonloppuisin. Opettajat myös pitävät yhteyttä koteihin jos huomaavat, että kehitys on taantunut.

17 Kankaanpään musiikkiopisto 17 (25) 19 OPINTOKIRJA Jokainen varsinainen oppilas, pienryhmäoppilas (parioppilas) ja soitinvalmennusoppilas saavat opintokirjan, johon kirjataan esiintymiset, vuoden aikana soitetut kappaleet ja yleinen arviointi kehityksestä ja tavoitteista. Uudet oppilaat saavat opintokirjan sen jälkeen kun ovat palauttaneet henkilötietolomakkeen täytettynä musiikkiopiston toimistoon. Arviointiasteikko on 1-5: 1= hyväksytty, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen. Arvioinnissa voidaan käyttää opiskelun alkuvaiheessa pelkästään sanallista arviointia. Opintokirjan avulla seurataan opinnon kulkua. Opintokirjaa käytetään lisäksi keskustelun tukena pidettävissä vanhempainvarteissa/vanhempainilloissa. Lukuvuoden aikana opintokirja on soitonopettajalla ja kesäksi opintokirja annetaan kotiin huoltajan allekirjoitettavaksi (opettaja voi halutessaan tehdä kopion syyslukukauden aukeamasta ja antaa sen oppilaalle kotiin). Täytetty opintokirja annetaan oppilaille kevään viimeisellä soittotunnilla ja he palauttavat omalle opettajalleen sen elokuussa ilmoittautumisen / tuntien sopimisen yhteydessä. Jos opintokirja katoaa tai vahingoittuu, ota yhteyttä musiikkiopiston toimistoon. Veloitamme kadonneen tilalle annetusta uudesta opintokirjasta 15.

18 Kankaanpään musiikkiopisto 18 (25) 20 POISSAOLOT 20.1 Opettajan poissaolo Opettajan poissaolosta pyritään tiedottamaan oppilaalle mahdollisimman hyvissä ajoin. Musiikkiopisto ei järjestä korvaava opetusta opettajan lyhyen sairausloman aikana. Mikäli opettajan sairausloma on pitkäaikaisempi, pyrimme järjestämään sijaisen. Tunnit voidaan korvata myös ryhmätunteina tai konserttikäynteinä Oppilaan poissaolo Mikäli joudut olemaan poissa tunnilta, ilmoita siitä mahdollisimman hyvissä ajoin mielellään suoraan opettajallesi. Jos joudut olemaan poissa pidempään esim. terveydellisistä syistä, ota yhteyttä rehtoriin. Oppilaan omasta poissaolosta johtuvaa tunnin menetystä ei korvata. Jos oppilas on poissa soittotunneilta viisi kertaa peräkkäin ilmoittamatta syytä, hänen katsotaan lopettaneensa opiskelunsa.

19 Kankaanpään musiikkiopisto 19 (25) 21 SOITINVUOKRAUS Oma soitin on rakkaampi kuin lainasoitin. Soittimen hankinnassa kannattaa turvautua soitonopettajan apuun, joka osaa arvioida soittimen laadun. Mikäli oman soittimen hankinnassa on vaikeuksia, on musiikkiopistolla rajoitetusti soittimia vuokralle. Musiikkiopisto voi lainata soittimia pääsääntöisesti yhdeksi lukuvuodeksi. Lainasoitin palautetaan lukuvuoden lopussa omalle opettajalle, joka tarkistaa soittimen kunnon. Sen jälkeen oppilaan on ostettava oma soitin. Jos oppilas haluaa myös kesällä vuokrata soitinta, siitä peritään erillinen maksu. Pianisteilla pitää olla oma piano kotona heti opiskelun alkaessa. (Tarkemmat tiedot opettajalta!) Vuokra määräytyy soittimen alkuperäisen hinnan mukaan ja vaihtelee 35 ylöspäin/lukukausi. Vuokrauksesta kannattaa neuvotella soitonopettajan kanssa. Vuokrasopimus tehdään kirjallisesti. Vuokraaja ja opettaja tarkistavat lainattavan soittimen kunnon ennen soittimen lainaamista. Vuokraaja on vastuussa soittimesta ja hänet velvoitetaan korvaamaan vaurioituneen soittimen korjauskulut. Musiikkiopisto ei ole vakuuttanut vuokrasoittimiaan. Oppilas voi halutessaan vakuuttaa soittimen itse. Lasten harrastuskäytössä olevat soittimet voidaan liittää useissa vakuutusyhtiössä perheen kotivakuutuksen piiriin. 22 NUOTTIVIHOT JA TYÖVÄLINEET Varsinaisen oppilaan eli toisen vuoden opiskelijan on itse hankittava soittotunneilla tarvittavat nuotit. Musiikin perusteiden tunnilla käytettävät kirjat tilataan musiikkiopiston kautta. Näitä kirjoja jokainen oppilas lunastaa itselleen.

20 Kankaanpään musiikkiopisto 20 (25) Kotona kannattaa huolehtia siitä, että lapsella on soittotunnilla ja musiikin perusteiden tunnilla käytettävät nuotit, kirjat ja muu materiaali mukana tunneille lähtiessään. Usein toistuvan unohtelun seurauksena lähetetään kotiin muistutus. Omien tavaroiden muistaminen on osa musiikkiopiston kasvatusmenetelmää. 23 VÄLIVUOSI Oppilas voi anoa välivuotta opinnoistaan. Välivuoden myöntämisperusteita ovat asevelvollisuus, äitiysloma, pitempiaikainen sairaus tai ulkomaille muutto. Opiskelumotivaation väheneminen ei ole pätevä syy hakea välivuotta. Tällöin opiskelupaikan säilyminen riippuu musiikkiopiston tuntiresursseista. Rehtori voi myöntää välivuoden opinnoista kirjallisen hakemuksen perusteella. Lomakkeen voi pyytää soitonopettajalta tai toimistosta. 24 SIVUAINE Kirjallinen sivuaineanomus tehdään rehtorille erillisellä lomakkeella. Lomake on saatavissa toimistosta tai voi tulostaa musiikkiopiston internetsivuilta. Sivuaineoikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan, mikäli se on mahdollista musiikkiopiston tuntiresurssien puitteissa. Myöntämisen edellytykset pääasiassa ovat seuraavat: Oppilas on tehnyt pääaineesta ja musiikin perusteista 2 tasoon vaadittavat suoritukset.

21 Kankaanpään musiikkiopisto 21 (25) PT 2 suoritusta ei vaadita oppilaalta, joka haluaa opiskella oman pääsoittimensa lisäksi sivusoitinta, joka on opiston toiminnan kannalta tärkeää. Tällaisia soittimia ovat orkesterien toiminnan kannalta tärkeät soittimet, esim. klarinetti/saksofoni, vaskisoittimet, alttoviulu. 25 VAPAAOPPILASPAIKAT Musiikkiopiston Tuki ry myöntää vapaaoppilaspaikkoja. Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan yhdistyksen sihteeri Hanna Säämäelle osoitteeseen Lisätietoja voit kysyä häneltä numerosta Anomukset käsitellään luottamuksellisesti. 26 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTON TUKI RY Musiikkiopiston oppilaat ja heidän huoltaja ovat tervetulleita musiikkiopiston kannatusyhdistyksen jäseniksi. Jäsenmaksu on vuodessa 10 euroa ja perheenjäseniltä 5 euroa/jäsen. Jäsenmaksu voi suorittaa suoraan yhdistyksen tilille FI Viitteeksi pyydetään laittamaan maksajan ja perheenjäsenten nimi, jotka liittyvät jäseniksi. Lisätietoja saa yhdistyksen puheenjohtaja Marko Antilalta puh ja sähköpostiosoite on

22 Kankaanpään musiikkiopisto 22 (25) 27 LUKUKAUSIMAKSUT Musiikkiopiston lukukausimaksut vahvistaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Katso nykyiset taksat musiikkiopiston ilmoitustauluilta tai internetsivulta. Maksamaton lukukausimaksu estää opiskelun seuraavan lukukauden alusta, kunnes maksu on hoidettu. 28 MUSIIKKIPAINOTTEINEN LUOKKA Musiikkiopisto tekee yhteistyötä Keskustan ja Pohjanlinnan koulujen kanssa. Kouluissa toimivat musiikkipainotteiset luokat, jotka aloittavat toimintansa Keskustan koulussa ensimmäiseltä luokalta ja yläkoulun osalta seitsemänneltä luokalta. Uudet oppilaat valitaan tammi-helmikuun vaihteessa ilmoittautumisten perusteella (ei pääsytestiä) alakoulun osalta. Musiikkipainotteisen luokan oppilaita koskevat samat opetussuunnitelmat kuin muitakin opiston oppilaita, mutta heidän opetusjärjestelynsä eroavat muiden oppilaiden opetusjärjestelyistä. Opiskelu koostuu henkilökohtaisesta soittotunnista, yhteissoittotunneista, ryhmätunnista sekä musiikin perusteista (säveltapailu ja musiikin teoria). Ensimmäinen opiskeluvuosi on koevuosi. Oppilaat saavat pienryhmäopetusta vähintään 15 min/oppilas/vk. Ryhmissä on 2-3 oppilasta. Soittotuntien lisäksi oppilaat osallistuvat musiikkikasvatustunneille (MuKaLi) 45 min/vk. MuKaLi ryhmissä on oppilasta ja tunneilla tutustutaan musiikkiteorian alkeisiin, lauletaan ja liikutaan. Oppilaat tutustuvat lukuvuoden aikana vähintään kahteen eri soittimeen (15+15 soittotuntia).

23 Kankaanpään musiikkiopisto 23 (25) Musiikkiopisto yrittää antaa lainasoittimet oppilaille tälle ajalle. Soittimia annetaan veloituksetta, mutta mikäli oppilas saa viedä soittimen kotiin, täytetään soitinvuokralomake. Oppilaan huoltaja on korvausvelvollinen soittimen vaurioituessa. Jos oppilas haluaa myös kesällä vuokrata soitinta, siitä peritään erillinen maksu. Luokan oppilaita, samoin kuin muitakin musiikkiopiston oppilaita seurataan ja testataan koko ensimmäisen opiskeluvuoden ajan. Lisäksi musiikkiopiston rehtori haastattelee oppilaita ja huoltajia kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Opettajien testausten tulosten ja rehtorin haastattelujen perusteella rehtori valitsee opiskelunsa toiselta lukuvuodelta varsinaisena oppilaana jatkavat oppilaat. Toisen lukuvuoden aikana oppilaiden soittotunnit (30 min/oppilas/vk) voidaan jakaa ryhmätuntiin ja henkilökohtaiseen tuntiin. Ryhmätunneilla on 2-4 oppilasta soittimesta riippuen. Oppilaan oma henkilökohtainen soittotunti ajoittuu ennen/jälkeen koulupäivää. MuKaLi-tunnit jatkuvat samalla tavalla kuin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. 3. luokasta alkaen soittotunnit annetaan yksilöopetuksena (45 min/vk/oppilas). Yhteissoitot järjestetään orkestereissa, kuoroissa ja kamarimusiikkiryhmissä. Soittotuntien ja yhteismusisoinnin lisäksi 3. luokkalaiset käyvät jo musiikin perusteiden perustaso 1 ryhmässä viikoittain (45 min). Musiikkipainotteisilla luokilla on paljon yhteisiä esiintymisiä, ja luokkien kesken yhteissoitto on suosittu opetusmuoto. Luokan yhteisistä esiintymisistä tiedotetaan vanhemmille ja oppilaille luokanopettajan kautta. Oppilaan henkilökohtaisista esiintymisistä musiikkiopiston opettajat tiedottavat koteihin. Musiikkiluokka-asioita hoitaa musiikkiopiston rehtorin nimeämä vastuuopettaja (yhteistiedot löytyvät musiikkiopiston ilmoitustauluilla).

24 Kankaanpään musiikkiopisto 24 (25) PT 3 suoritusvuoden aikana soittotunnin pituus on min ja sen jälkeen soittotunnin pituus on 60 min. Oppilaan kasvaessa sekä yhteissoitot että musiikin perusteiden tunnit pitenevät Kuljetukset Ekaluokkalaisille järjestetään kuljetus Keskuskadun yli musiikkiopistolle ja takaisin aikuisen johdolla ryhmätunneille ja soittotunneille Opintojen alkaminen myöhemmin Musiikkipainotteiselle luokalle voi pyrkiä toiselta ja vielä kolmannelta luokaltakin. 29 OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN Kankaanpään Yhteislyseo hyväksyy musiikkiopistossa suoritetut kurssit lukion musiikin kursseiksi seuraavasti: Musiikkiopiston perustason päättötodistuksesta (PT 3) saa kolme lukion musiikin kurssia. Huom! Yksittäisiä instrumentin tai musiikin perusteiden tasosuorituksia ei huomioida! Opiskelija toimittaa päättötodistuksen lukiolle hyväksyttäväksi.

25 Kankaanpään musiikkiopisto 25 (25) Musiikkiopistotason päättötodistuksesta (D-kurssi) saa viisi lukion musiikkikurssia seuraavasti: pääinstrumentin D-kurssista kaksi lukion musiikin kurssia opistotason teoriatasosta yksi lukion musiikin kurssi opistotason säveltapailusta yksi lukion musiikin kurssi opistotason harmoniaopista tai musiikkitiedosta yksi lukion musiikin kurssi Opiskelija toimittaa musiikkiopistotason päättötodistuksen tai yksittäisten opistoasteen suoritusten todistukset musiikkiopiston kansliasta lukiolle hyväksyttäväksi.

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN Tämä opas käsittelee opiskelua Härmänmaan musiikkiopistossa. Härmänmaan musiikkiopisto on alueellinen, kunnallinen, tuntiperusteista valtionosuutta

Lisätiedot

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 VARHAISIÄN

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ!

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO Salon musiikkiopisto on Salon kaupungin

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS... 4 2. PALMGREN-KONSERVATORION

Lisätiedot

1.8.2013. Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013-

1.8.2013. Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013- 1.8.2013 Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013- 2 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2013- MUSIIKKIOPISTOTASO perustason suorittaneille opiskeluaika enintään 4 vuotta tasosuoritukset

Lisätiedot

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 1. YLEISTÄ 1.1 TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULUN TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPPIMISKÄSITYS 2.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

Ahkeruutta opintoihin ja nauttikaamme työn hedelmistä tulevana lukuvuonna!

Ahkeruutta opintoihin ja nauttikaamme työn hedelmistä tulevana lukuvuonna! Opiston yhteystiedot: Jussi Rainion tie 5 B 42700 Keuruu puh 040 178 4085 (toimisto, opistosihteeri Päivi Tastula. Parhaiten toimistolta tavoittaa klo 9-15 välisenä aikana) puh 0400 355876 (va. rehtori

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävät ja arvot Lauttasaaren musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014 HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA ( asteikko-, vapaa säestys- ja prima vista muutoksin ) voimaantulo 1.8.2014 Sisällysluettelo HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA...1 1. HÄRMÄNMAAN

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO LAITILAN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 11.3.2014 Voimassa 1.8.2014 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT...

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO TIEDOTUSLEHTI KEVÄT 2012 Kaavoituspalapeliä Jokin aika sitten Helsingin Sanomissa oli pieni artikkeli Lauttasaaresta. Havainnekuvan kera uutisoitiin Lauttasaaren uuden ostoskeskuksen

Lisätiedot

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Tämä opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti (määräys 41/011/2002) ja

Lisätiedot

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää niitä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä, joita Opetushallituksen

Lisätiedot

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston toiminta-ajatus 1.1. Musiikin laajan oppimäärän tehtävä ja yleiset tavoitteet...3 1.2. Ylivieskan seudun musiikkiopiston

Lisätiedot

YLEISTÄ LUKUVUODEN KULUSTA Syyslukukausi alkaa ma 17.8.2015 ja päättyy pe 18.12.2015. Kevätlukukausi alkaa to 7.1.2016 ja päättyy ma 23.5.2016.

YLEISTÄ LUKUVUODEN KULUSTA Syyslukukausi alkaa ma 17.8.2015 ja päättyy pe 18.12.2015. Kevätlukukausi alkaa to 7.1.2016 ja päättyy ma 23.5.2016. Lukuvuosi 2015-2016 Kainuun musiikkiopiston toiminnasta ja ajankoh- taisista tapahtumista kerromme nettisivuillamme www.kaukametsa.fi/musiikkiopisto SÄILYTÄ TÄMÄ! TIEDOTE OPPILAILLE JA VANHEMMILLE! Kainuun

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 M K K E L N M U S K K O P S T O LUKUVUOSTEDOTE 2015-2016 Mikkelin musiikkiopisto Maaherrankatu 10, puh. (015) 213 830 www.mlimo.fi musiikkiopisto.mikkeli@mlimo.fi Kohti uutta lukuvuotta Musiikkiopisto

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 Turun kaupungin kulttuurilautakunnan hyväksymä 31.8.2011 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS 2 2 ARVOT, YLEISET TAVOITTEET,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ sivu 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 3 1 Musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

EMO Elävän musiikin oma

EMO Elävän musiikin oma EMO Elävän musiikin oma OPS Espoon musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.1.2011 (Päivitetty 1.8.2012) Espoon musiikkiopisto puhelin: 09-816 57260/09-816 57262 Kotisivut: www.emo.fi fax: 09-816 57261 Käyntiosoite:

Lisätiedot

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Toiminta...1 1.1 Toiminnan järjestäminen...1 1.2 Toiminta-ajatus...1 2. Arvot ja yleiset tavoitteet...1 3. Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö

Lisätiedot

1 AKSENTTI 1/2009-2010. Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille

1 AKSENTTI 1/2009-2010. Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille 1 AKSENTTI 1/2009-2010 19.8.2009 Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille AKSENTTI on Helsingin Konservatorion tiedotuslehti, joka ilmestyy tiistaisin noin joka toinen viikko..

Lisätiedot

MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ:

MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ: Espoon musiikkiopiston tiedotuslehti MAALISKUU 2011 MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ: Rehtorin puheenvuoro 3 TPO-päivä 4-5 Yleistä 6 Konsertteja 7 Jatkoilmoitukset 8-9 Sivuaineasiaa 10 Mitä muskarin jälkeen 11-13

Lisätiedot

Lahden konservatorio OPISKELIJAN OPAS

Lahden konservatorio OPISKELIJAN OPAS Lahden konservatorio Musiikkialan perustutkinto Musiikin osaamisala, Muusikko OPISKELIJAN OPAS LUKUVUODELLE 2015-2016 18.6.2015 Konservatorion toimitilat Lahden konserttitalon peruskorjauksen vuoksi konservatorio

Lisätiedot

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa Virvatuli VIRVATULI Musiikkiopiston Itsearviointia musiikkiopistossa itsearviointi Arviointi Porvoonseudun musiikkiopistossa Virvatuli-mallia käyttäen v. 2013 JOHDANTO 2 1. OPPILAAT 4 1.1 Tiedot ja taidot

Lisätiedot

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta.

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta. SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.2.2014 8 Voimaantulo: 1.8.2014 Sastamalan Musiikkiopiston arvot ja yleiset tavoitteet Sastamalan Musiikkiopiston

Lisätiedot

Uimahalli avoinna yleisölle: ti pe klo 16.00 20.45, la klo 7.30 14.45

Uimahalli avoinna yleisölle: ti pe klo 16.00 20.45, la klo 7.30 14.45 LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 1, 00200 Helsinki Puhelin (0) 64 70 Fax. (0) 641 2727 E-mail: lyk.hki@edu.hel.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä ma-to klo -.30 ja pe -.00.

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

Vaskivuoren lukio. Opas lukiotulokkaiden vanhemmille ja huoltajille 2014 2015

Vaskivuoren lukio. Opas lukiotulokkaiden vanhemmille ja huoltajille 2014 2015 1 Vaskivuoren lukio Opas lukiotulokkaiden vanhemmille ja huoltajille 2014 2015 2 Sisällys Yhteystiedot 4 Vaskivuoren lukion toiminnan perusteita 5 Opetussuunnitelma 6 Lukiolaisen velvollisuudet 7 Lukiolaisen

Lisätiedot