Visma CRM. Yhteinen toimintaympäristö koko yritykselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visma CRM. Yhteinen toimintaympäristö koko yritykselle"

Transkriptio

1 Visma CRM Yhteinen toimintaympäristö koko yritykselle

2 Yhteinen toimintaympäristö tuo tärkeää kilpailuetua Visma CRM toimii yhteisenä toimintaympäristönä koko yritykselle. Ohjelman avulla kaikilla yrityksesi työntekijöillä on aina mahdollisuus päästä käsiksi samoihin asiakastietoihin. Tiedot ovat helposti saatavilla, ajan tasaisina ja organisoituina. Tämä antaa yrityksellesi selkeää etua markkinoilla, joilla kilpailu on kovaa ja kilpailijoita on useita. Kaikki tietävät kaiken Jokainen yritys saa päivittäin valtavasti tietoa asiakkaistaan, toimittajistaan ja yhteistyökumppaneistaan. Tietoa tulvii muun muassa sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse sekä suorien yhteydenottojen ja kokousten välityksellä. Jos saatua tietoa ei tallenneta ja saateta kaikkien työntekijöiden käyttöön, yritys menettää mahdollisuuden hyötyä tiedoista myöhemmin. Samalla on olemassa riski, että arvokasta tietoa katoaa tai unohtuu erilaisten syiden takia. Visma CRM mahdollistaa organisoidun tiedonkeruun, -käsittelyn ja -jaon yrityksessä. Edistyksellistä ja yksilöllistä asiakaspalvelua Asiakkaiden tarpeet ovat aina yksilölliset ja vaativat siksi sekä yksilöllistä että systemaattista tilanneseurantaa. Kun kaikki tieto asiakkaasta on saatavilla - aiemmasta myynnistä tuoteryhmittäin aina liikevaihdon kehitykseen ja katemarginaaleihin - kasvaa mahdollisuus toimia ja tarjota tuotteita kohdistetusti oikein. Visma CRM:n avulla saat kaiken tiedon samaan paikkaan, mikä luo perustan asiakassuhteiden suunnittelulle ja johtamiselle, sekä varmistaa yksilöllisen asiakaspalvelun. Yrityksen koosta riippumatta Riippumatta työntekijöiden lukumäärästä, haluat varmasti hyötyä toimivasta sisäisestä tietojensiirrosta ja järjestelmällisestä asiakasseurannasta, joissa resurssien hyödyntäminen ja tiedon jakaminen ovat avainasemassa päivittäisessä työskentelyssä. Niin pien- kuin suuryrityksenkin asiakastiedot ja -historia pysyvät tallessa vaikka avainhenkilöstössä tapahtuisinkin muutoksia. Visma CRM on etuja ja hyötyjä tuova ratkaisu, yrityksesi koosta riippumatta. Taloudellisia avainlukuja Visma CRM mahdollistaa sinulle integroidun ratkaisun, päivitetyin taloudellisin tiedoin, voidaksesi varmistua systemaattisesta ja päämäärätietoisesta asiakaskommunikoinnista. Samat ajankohtaiset tiedot ovat saatavissa kaikissa järjestelmissä, mikä eliminoi uudelleentallennusten tarvetta ja minimoi virheelliset kirjaukset. Jatkuvan kehitystyön vuoksi tulee kuitenkin tarkistaa integraatiotilanne kunkin toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Yhteen sovitettu standardi Jokainen yritys on omanlaisensa ja useimmilla yrityksillä on erityistarpeensa. Samalla kuitenkin halutaan välttää pitkiä ja laajamittaisia kehitysprosesseja, joilla katettaisiin yrityksen erityistarpeet. Visma CRM on standardisovellus ja valmiina käyttöön otettavaksi. Oman suunnittelutyökalun avulla sitä on mahdollista mukauttaa ilman ohjelmointia niin näyttöjen kuin itse tietosisällönkin osalta. Olemme kehittäneet CRM:n askeleen pidemmälle Monille CRM merkitsee kehittynyttä myyntitukea asiakastietojen ja -tapahtumien kirjausmahdollisuuksineen, sähköposti-integraatiota sekä raportointija laajennustoimintoja. Visma CRM on kaikkea tätä, mutta lisäksi se helpottaa ja nopeuttaa henkilön työtä, luoden samalla aivan uusia ulottuvuuksia aina leadista asiakaspalveluun ja asiakassuhteiden hoitoon. Kun tarvitaan tietoja asiakkaista, yhteistyökumppaneista ja toimittajista Visma CRM antaa yrityksen kaikille työntekijöille aina samat tiedot yhteisessä toimintaympäristössä. Ratkaisu varmistaa tietojen välittymisen sekä yhteistyön onnistumisen eri osastojen ja eri tehtävissä toimivien työntekijöiden kesken. Pitkällä tähtäimellä ratkaisu on myös tae sille, että kaikki tieto tallennetaan ja sitä hallitaan organisaatiossa riippumatta siitä, kuka työssä kulloinkin on.

3 Visma CRM - laaja ja helppokäyttöinen Seuraavassa joitakin Visma CRM:n toimintaominaisuuksia: Kattava yleiskuva Kattava yleiskuva sekä helppo pääsy projekti-, asiakas-, yhteys- ja työntekijätietoihin tuo täsmällisyyttä ja tehokkuutta työhön. Toimenpiteet, asiakirjat, tarjoukset ja asiakkaiden yhteydenotot esitetään helppokäyttöisessä ympäristössä. Monipuolinen raportointityökalu Yleiskuva toiminnan laajuudesta, asiakkaiden yhteydenotoista, aikaisemmista myynneistä ja yrityshistoriikista antaa hyvät lähtökohdat uusille toimintasuunnitelmille, kampanjoille ja yhteydenotoille. Visma CRM:n joustava ja dynaaminen raportointityökalu luo uusia mahdollisuuksia tietojen yhdistelylle. Massaviestintä Visma CRM tekee joukkoviestien lähettämisen helpoksi haluamillesi kontaktiryhmille tai segmenteille. Järjestelmä on suunniteltu kirjeitse, sähköpostitse, faksilla tai soittolistan avulla tapahtuvaan viestintään. Järjestelmän ansiosta kommunikoit asiakkaittesi kanssa heidän haluamiaan kanavia käyttäen. Asiakkaiden yhteydenotot Visma CRM huolehtii asiakkaiden yhteydenottojen rekisteröinti-, priorisoimis- ja seurantatarpeista. Kaikki asiat ja yhteydenotot ilmenevät asiakaskohtaisesta tapahtumakuvauksesta, jotta kaikki asiakkaan kanssa asioivat voivat helposti seurata asioiden edistymistä. Tämä takaa korkean asiakaspalvelutason. Ota työntekijöiden antama palaute vakavasti Visma CRM kykenee helposti kokoamaan työntekijöiltä saatuja ideoita ja ehdotuksia. Tällainen mahdollisuus, jota harvoin hyödynnetään yrityksissä, saattaa johtaa menettelytapojen ja työprosessien huomattavaan kehittymiseen. Tietojen laadunvarmennus Jotta kaikki tiedot kirjataan yrityksen ohjeiden mukaisesti, Visma CRM tarjoaa käyttöösi oikeellisuussäännöt. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa työntekijöiden tai työntekijäryhmien käyttöoikeuden rajaamisen. Tällä tavoin varmistetaan asiakastietokannan tietojen laatu. Näytöllä Visma CRM edustaa yhtä portaalia kaikkiin yrityksen yhteyksiin. Visma CRM tehostaa myyntiprosessia. Tiedot muun muassa suunnitellusta seurannasta, todennäköisyydestä ja myyntiarvoista ovat havaittavissa jokaisen myyntikontaktin osalta. Yhdessä nämä tiedot luovat erittäin vankan perustan täsmällisille taloudellisille ennusteille. Järjestelmän oma työkalurivi toimii oikotienä käytetyimpiin toimintoihin huolimatta siitä, missä kohtaa sovellusta liikut. Tämä tekee järjestelmän käytöstä mutkatonta. Visma CRM on lisäksi tiiviisti integroitu Microsoft Office -pakettiin. Siten on helppo laatia ja tallentaa kontaktihenkilöihin, työntekijöihin sekä projekteihin liittyviä asiakirjoja ja sähköpostiviestejä suoraan, poistumatta CRM-järjestelmästä.

4 TYYTYVÄISIÄ ASIAKKAITA, jotka käyttävät Visma CRM:ää "Tarjousten teko sekä asiakkaiden lajittelu ryhmittäin Visma CRM:n avulla on yksinkertaista ja nopeaa. Visma CRM on helppokäyttöinen, monipuolinen ja luotettava. Se on yksi tärkeimmistä työkaluista yrityksemme toiminnassa. Oskar Engblom, Key Account Manager, Ilmakunnas Oy "Visma CRM:n suurin etu sisältyy tietojen tallennukseen sekä asiakkaisiimme liittyvien asiakirjojen, sähköpostien ja muiden tapahtumien saatavuuteen. Tämä on erityisen tärkeää organisaatiollemme, ja Visma CRM onkin nykyään elintärkeä osa yrityksemme arkipäivää. Marko Nurmi, myyntijohtaja, Liitin Oy Se pieni ero Visma CRM:n avulla koko yritys työskentelee samassa toimintaympäristössä. Tiedot, resurssit ja kokemukset jaetaan sekä käytetään hyväksi yhteydenpidossa asiakkaisiin ja yhteyshenkilöihin. Tämä tietoja jäsentävä järjestelmä muodostaa usein merkittävimmän eron verrattuna niihin yrityksiin, joilla ei ole Visma CRM:ää käytössään. Päivittäminenkin on helppoa Uudet versiot toimitetaan suoraan CD:llä asiakkaillemme ja versiopäivitykset ovat ladattavissa Internet-sivuiltamme. Uudet versiot säilyttävät yrityskohtaiset räätälöinnit. Voisiko sinunkin yrityksesi hyödyntää Visma CRM:ää? Lue lisää aiheesta osoitteessa

5 Riippumatta henkilön työtehtävistä tai asemasta yrityksessä, Visma CRM antaa kaikille saman informaatioalustan sekä samat lähtökohdat vuorovaikutukseen asiakkaiden ja kontaktien kanssa. Työntekijät voivat hyödyntää kerättyä informaatiota ja yrityksestä välittyvä kuva on selkeä ja jäsennelty. Erilaisia työtehtäviä, yhteinen ympäristö ja tavoitteet Myyntipäällikkö Mikä on myyntiennuste myyntineuvottelijaa kohden ensi kuussa? Mitä potentiaalisia myyntejä on auki? Kuinka monta uutta leadiä olemme saaneet? Moniko niistä johtaa tarjoukseen? Kuinka moni uusi tarjous johtaa kauppaan? Toimitusjohtaja Mikä on seuraavan vuosineljänneksen myyntiennuste? Myyntisihteeri Miten löydän ja tulostan helposti niiden asiakkaidemme osoitteet, joille toimitamme lahjalähetykset? Markkinointiassistentti Miten saan kohdistettua tämän kampanjan markkinoinnin oikealle kohderyhmälle? Miten saan massapostituksen helposti eteenpäin? Taloushallinnon työntekijä Miten saan helposti tiedotettua muille työntekijöille asiakkaista, jotka eivät maksa laskujaan? Avainasiakaspäällikkö Haluaisin saada aikaan lisämyyntiä, mutta mikä on uuden tuotteen kohderyhmä? Asiakaspalvelu Keiden asiakkaiden yhteydenottoihin minun tulee vastata ensin? Ostopäällikkö Mihin tallennan toimittajiani koskevat sopimukset niin, että kollegani pääsevät myös lukemaan heitä koskevia tietoja? Uusi myyntineuvottelija Miten saan nopeasti yleiskuvan niistä asiakkaista, joista minä vastaan? Mitä teen messuyhteydenotoille? Työntekijä Monet yrityksen sisäiset rutiinit eivät suju optimaalisesti. Kenen puoleen käännyn esittääkseni parannusehdotuksia? Mitä ehdotukselleni on tehty?

6 Ratkaisuja kaikkiin tarpeisiin Visman ohjelmistovalikoima on laaja ja ohjelmistojen toiminnot on mukautettu yrityksille, jotka haluavat yksinkertaistaa liiketoimintojaan. Ohjelmistokehityksemme perustuu pohjoismaisten asiakkaidemme liiketoimintaprosessien tuntemukseen. Tarjoamme sinulle tehokkaimman ratkaisun, olipa yrityksesi pieni tai suuri. Alakohtaisten ratkaisujemme toiminnot on kehitetty yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Lisäarvopalvelumme tekevät ratkaisusta täydellisen. Palkat Tunnit/Projekti Raportointi Talous & logistiikka CRM Verkkokauppa Sähköinen asiakirjojen käsittely Ainutlaatuista paikallista asiantuntemusta Visma Softwarella on käytössään Suomen suurin ja koko maan kattava asiantuntijaverkosto niin myynnin, asiantuntijoiden kuin tuenkin osalta. Tämä toimii laadun takeena sinulle asiakkaana. Aina päivitettyä tietoa verkossa! vismasoftware.fi Visma Software Oyj Linnoitustie 4 A Espoo Puh: Fax:

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa Sisällys Johdanto... 2 Kahdeksan CRM-perusasiaa...2 CRM-perusasia 1: Nopea hyöty ratkaisusta... 3 Ryder nopeuttaa

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Julian Assangen ex-kollega Daniel Domscheit-Berg: Hallitsee Internettiä Openleaks-sivustolla. Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus

Julian Assangen ex-kollega Daniel Domscheit-Berg: Hallitsee Internettiä Openleaks-sivustolla. Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus ISMAgazine NRO 1 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus Visman pilvipalvelut, joustavia ratkaisuja jokaiselle Muiden johtaminen edellyttää itsensä tuntemista Julian

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

AUTAMME ASIAKKAITAMME RAKENTAMAAN VAHVEMPIA SUHTEITA ASIAKKAISIINSA

AUTAMME ASIAKKAITAMME RAKENTAMAAN VAHVEMPIA SUHTEITA ASIAKKAISIINSA AUTAMME ASIAKKAITAMME RAKENTAMAAN VAHVEMPIA SUHTEITA ASIAKKAISIINSA VISIO JA MISSIO Visiomme on tulla Pohjoismaiden johtavaksi suoran markkinointiviestinnän tehokkaaseen toteutukseen tarvittavien integroitujen

Lisätiedot

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa Hallitse palvelutuotanto myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että tilitoimisto

Lisätiedot

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU!

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! TERVETULOA! Perustaessani Compilatorin 20-vuotta sitten asetin alusta asti tavoitteekseni

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN NRO 1/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMApartner Partner-kenttä uudistuu...4 Auringon

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3 Pro3 - järjestelmä White Paper Pro3 Pro3 White Paper Pro3 White Paper SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 PROJEKTILIIKETOIMINNAN TAHTOTILA... 3 PROJEKTILIIKETOIMINNAN HAASTEET TIEDON HYÖDYNTÄMINEN JA YHTENÄISET

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot