Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa"

Transkriptio

1 Vacon Oyj, Pörssitiedote, kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 62,7 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 11,8 % (56,1 milj. euroa). Liikevaihto oli 61,4 milj. euroa, kasvua 20,4 % (51,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 7,5 milj. euroa, kasvua 25,0 % (6,0 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 6,9 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,40 euroa (0,26 euroa), kasvua edelliseen vuoteen oli 53,8 %. Tammi-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 237,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 20,2 % (197,4 milj. euroa). Liikevaihto oli 232,2 milj. euroa, kasvua 24,6 % (186,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 29,2 milj. euroa, kasvua 26,4 % (23,1 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 21,1 milj. euroa (15,1 milj. euroa). Tulos/osake oli 1,37 euroa (1,04 euroa), kasvua edelliseen vuoteen oli 31,7 %. Ympäristöystävällisen teknologian markkinat ovat voimakkaassa kasvussa. Energian tehokas käyttö ja uusiutuvat energialähteet ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roolissa. Taajuusmuuttaja on molemmilla alueilla yksi avaintuotteista. Markkinatutkimuksien mukaan taajuusmuuttajamarkkinat kasvoivat vuonna noin 9%. Energian hinnan korkea taso, lisääntyvä automaatio ja toimenpiteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi kasvattavat kokonaismarkkinaa. Maailmanlaajuisesti markkinoiden kasvu oli nopeinta Aasian alueella. Erityisesti Kiinan ja Intian talouksien nopea kehitys heijastui taajuusmuuttajien kysyntään. Eurooppa ja Pohjois-Amerikka säilyttivät asemansa vakaan kasvun alueina. Markkinatutkimuksiin perustuen kuluneen vuoden aikana Aasian markkinat ohittivat kooltaan Pohjois- ja Etelä-Amerikan markkinat. Vaconin strategisena tavoitteena on kannattava kasvu, jonka tulee olla selvästi markkinakasvua suurempi. Vahvassa markkinatilanteessa vuonna henkilöstön hyvän toiminnan ansiosta yhtiö lisäsi markkinaosuuttaan ja paransi liikevoittoprosenttiaan. Tilikauden tulos osaketta kohden oli 1,37 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden tuloksesta maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta. Markkinanäkymät vuodelle 2008 ovat myönteiset. Tuotevalikoiman laajuus ja kustannustehokkuus tuovat kilpailuetua ja uskomme lähivuosina uudistuvan tuotevalikoiman vahvistavan markkina-asemaamme. Joulukuussa ilmoitettu TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan osto tuo merkittävän lisän Vaconin kasvumahdollisuuksiin ja markkina-asemaan. Yritysoston jälkeen Vaconilla on myyntiä kaikissa maanosissa ja tuotekehitystä sekä valmistusta kolmessa maanosassa.

2 Loka-joulukuun tulos Saadut tilaukset olivat 11,8 prosenttia suuremmat kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2006 viimeinen kausi sisälsi poikkeuksellisen suuren kertatilauksen, jollaista ei ollut vuoden viimeisellä kaudella. Markkina-alueittain Vaconin liikevaihto kasvoi seuraavasti: Eurooppa, Lähi-itä sekä Afrikka yhteenlaskettuna 19 prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 20 prosenttia ja Aasia mukaanluettuna Tyynenmeren alue 36 prosenttia. Pohjois- Amerikan liikevaihtoa painoi Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen euroon nähden. Viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 25 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten ja liikevoittoprosentti kasvoi edellisen vuoden 11,8 prosentista 12,2 prosenttiin. Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen vaikutus liikevoittoprosenttiin edelliseen vuoteen verrattuna arvioidaan olleen 0,8 prosenttiyksikköä. Osakekohtainen tulos nousi 0,40 euroon, kasvua edelliseen vuoteen oli 0,14 euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 6,9 miljoonaa euroa loka-joulukuussa. Vuoden tulos ja pääomarakenne Milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Muutos, % Liikevaihto 61,4 51,0 232,2 186,4 24,6 Käyttökate 8,8 7,1 34,0 27,3 24,5 Poistot -1,3-1,1-4,8-4,2 14,3 Liikevoitto 7,5 6,0 29,2 23,1 26,4 Voitto ennen veroja 7,6 5,8 28,8 22,7 26,9 Tilikauden voitto 6,1 4,0 21,4 16,1 32,9 Vuoden liikevaihto oli 232,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 29,2 miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti ylsi 12,6 prosenttiin kun se viime vuonna oli 12,4. Kannattavuus on parantunut hieman viime vuoteen verrattuna liikevaihdon kasvun seurauksena. Taseen loppusumma oli 123,2 miljoonaa euroa (86,9 milj. euroa). Taseen loppusummaan vaikutti TB Wood s-yritysostoa varten joulukuun lopussa otettu laina, joka oli konsernin kassassa vuoden vaihteessa. Omavaraisuusaste oli 52,9 prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta ajalta tammikuu-joulukuu oli 21,1 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa). Saatavat yhteensä kasvoivat 8,0 miljoonaa vuoden alun tasosta. Konsernin pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Korolliset nettovelat olivat kauden lopussa -11,0 miljoonaa euroa (-8,8 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste oli -17,1 prosenttia (-16,6 prosenttia). Oman pääoman tuottoaste nousi 36,5 prosenttin (33,7 prosenttia). Sijoitetun pääoman tuottoaste oli 41,2 prosenttia (45,1 prosenttia). Konsernin tilauskanta oli 34,8 miljoonaa euroa (29,7 milj. euroa). Tilauskanta kasvoi vuoden alusta 5,1 miljoonaa euroa.

3 Markkina-asema Vacon-konsernin liikevaihdon alueittainen jakauma Milj. euroa 10-12/ % 10-12/ % 1-12/ % 1-12/ % Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 43,0 70,0 36,2 71,0 172,6 74,3 133,5 71,6 Pohjois- ja Etelä- Amerikka 13,1 21,4 10,9 21,4 42,1 18,1 38,9 20,9 Aasia ja Tyynenmeren alue 5,3 8,6 3,9 7,6 17,5 7,6 14,0 7,5 Yhteensä 61,4 100,0 51,0 100,0 232,2 100,0 186,4 100,0 Vacon vahvisti asemaansa kaikilla merkittävillä markkina-alueilla vuoden aikana. Yhtiö arvioi markkinatutkimuksiin perustuen maailmanlaajuisen markkinaosuutensa olevan noin neljä prosenttia. Liikevaihto alueittain kasvoi vuoden aikana seuraavasti: Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka yhteensä 29 prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 8 prosenttia ja Aasia mukaanluettuna Tyynenmeren alue 25 prosenttia. Pohjois-Amerikan liikevaihdon kasvua hidasti erityisesti dollarin heikkeneminen vuoden aikana. Euroopassa liikevaihdon kasvu oli selvästi markkinakasvua nopeampaa. Aasian ja Tyynenmeren liikevaihdon kasvu oli tyydyttävää, mutta jäi hieman odotuksista. Vacon-konsernin liikevaihdon jakelukanavittainen jakauma Milj. euroa 10-12/ % 10-12/ % 1-12/ % 1-12/ % Loppuasiakkaat 27,2 44,3 20,8 40,8 99,0 42,6 76,4 41,0 Jakelijat 8,3 13,5 6,8 13,3 31,3 13,5 24,8 13,3 Kone- ja laitevalmistajat 12,7 20,7 11,9 23,3 56,4 24,3 43,9 23,6 Brand labelasiakkaat 13,2 21,5 11,5 22,6 45,5 19,6 41,4 22,2 Yhteensä 61,4 100,0 51,0 100,0 232,2 100,0 186,4 100,0 Konsernin liikevaihto jakelukanavittain kasvoi vuoden aikana seuraavasti: koneja laitevalmistajat 28 prosenttia, loppuasiakasmyynti 30 prosenttia, jakelijat 26 prosenttia ja brand label-asiakkaat 10 prosenttia. Vaconin suurimmat brand labelasiakkaat sijaitsevat Pohjois-Amerikassa ja jakelukanavan kasvun kehittymiseen vaikutti dollarin heikko kurssi suhteessa euroon. Vacon tiedotti lokakuussa solmineensa merkittävän kaupan suomalaisen järjestelmäintegraattori The Switchin kanssa. Kauppa vahvistaa Vaconin asemaa

4 nopeasti kasvavilla tuulivoimamarkkinoilla ja on arvoltaan useita miljoonia euroja. Nykyään noin 15 miljardin euron tuulivoimamarkkinoiden odotetaan lähes kaksinkertaistuvan seuraavan kahden vuoden aikana. Maailmanlaajuisesti investoitiin uudistuviin energiamuotoihin viime vuonna 45 miljardia dollaria. Marraskuussa Vacon solmi lähes kahden miljoonan euron kaupan Talvivaara Projekti Oy:n kanssa. Vacon toimittaa Sotkamoon rakenteilla olevaan nikkelikaivokseen yli 300 taajuusmuuttajaa ohjaamaan pumppuja, puhaltimia ja kuljettimia. Taajuusmuuttajien käyttö mahdollistaa prosessin säädön, ja erityisesti pumppujen ja puhaltimien ohjauksessa taajuusmuuttajat tuovat merkittävää energiansäästöä. Vacon-konsernin rakenne Joulukuussa Vacon ilmoitti ostavansa yhdysvaltalaiseen Altra Holdings konserniin kuuluvan TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan. Kauppaan kuuluivat tehtaat Yhdysvalloissa ja Italiassa sekä myyntiyhtiöt Intiassa ja Saksassa. Kauppa saatiin päätökseen tammikuun 2008 alussa. Ostetun TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan integraatiota varten perustettiin joulukuussa uusi tytäryhtiö Yhdysvaltoihin. Uusi tytäryritys Vacon Inc. vastaa Vacon-konsernin ja ostetun TB Wood sin Pohjois-Amerikan taajuusmuuttajaliiketoiminnasta. Tytäryhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin Vaconkonsernin yrityskehitysjohtaja Dan Isaksson. Näiden lisäysten jälkeen Vaconin oma myyntiverkosto käsittää 18 tytäryhtiötä sekä sivuliikkeet Brasiliassa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa sekä Thaimaassa. Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat vuoden aikana 14,3 miljoonaa euroa (12,6 milj. euroa), joista 1,9 milj. euroa (0,6 milj. euroa) aktivoitiin tuotekehitysmenoina. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus oli 6,2 prosenttia konsernin liikevaihdosta (6,7 prosenttia). Tuotekehitysaktivointien poistot vuonna olivat 0,5 milj. euroa. Marraskuussa Vacon lanseerasi markkinoiden pienimpiin kuuluvan uuden Vacon 10 mikrotaajuusmuuttajaperheen, joka sopii erinomaisesti kone- ja laitevalmistajille ja on hinnaltaan kilpailukykyinen. Konsulttiyritys Frost & Sullivan on valinnut Vaconin uuden Vacon 10 -mikrotaajuusmuuttajan vuoden 2008 Global Micro Drives Product of the Year for OEMs palkinnon saajaksi alle 5,5 kw:n laitteiden sarjassa. Uusien tuotteiden kehitystyö jatkuu yhtiön suunnitelmien mukaisesti. Investoinnit Konsernin vuoden bruttoinvestoinnit olivat 9,1 miljoonaa euroa (8,5 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat tuotantokapasiteetin lisäämiseen ja ylläpitoon sekä tietojärjestelmiin. Vuonna toteutettiin tehtaan laajennus Kiinassa. Vaconin Vaasan-tehtaan laajennustyöt alkoivat vuoden viiimeisen vuosineljänneksen aikana. Vuoden 2008 aikana valmistuu noin neliötä tuotantotiloja kapasiteetin kasvattamiseksi.

5 Organisaatio ja henkilöstö Vaconin henkilömäärä on kasvanut 194 henkilöllä vuoden alusta. Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli 869 henkilöä (675), joista 555 (447) oli Suomessa ja 314 (228) muissa maissa. Alla olevassa taulukossa on esitetty Vaconin katsauskauden keskimääräiset henkilömäärät: 1-12/ 1-12/2006 Toimihenkilöitä Työntekijöitä YHTEENSÄ Osakkeet ja osakkeenomistajat Vaconin markkina-arvo joulukuun lopussa oli 426,5 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 28,00 euroa. Se oli tammi-joulukuun aikana alimmillaan 24,60 euroa ja ylimmillään 38,00 euroa. Tammi-joulukuun aikana Vaconin osakevaihto oli osaketta eli 245,1 miljoonaa euroa. Suurimmat osakkeenomistajat olivat: Osakkeita, kpl Omistusosuus, % Ahlström Capital Oy ,0 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,8 Vaasa Engineering Oy ,8 Koskinen Jari ,3 Holma Mauri ,3 Ehrnrooth Martti ,2 Tapiola-yhtiöt ,1 Niemelä Harri ,0 Karppinen Veijo ,4 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,2 Hallintarekisteröidyt ja muu ulkomaalaisomistus ,1 Muut ,8 Yhteensä ,0 Vacon Oyj:n omat osakkeet Ulkona olevat osakkeet Vaconin hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen suorassa omistuksessa oli osaketta eli 3,7 prosenttia Vaconin osakekannasta. Omat osakkeet Vacon Oyj:llä oli hallussaan omia osakkeita yhteensä kappaletta, jotka on hankittu keskikurssilla 12,46. Se on 0,4 prosenttia osakepääomasta ja äänimäärästä eli merkitys omistuksen ja äänivallan jakautumiselle ei ole merkittävä.

6 Osingonjakoehdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä 44,2 miljoonaa euroa. Hallitus esittää pidettävälle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön vuoden tilikauden 16,4 miljoonan euron voitosta maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta ja loput tilikauden voitosta siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Ehdotuksen mukaan osinkoihin käytettäisiin yhteensä 11,4 miljoonaa euroa. Strategia Taajuusmuuttaja on avaintuote energian käytön tehostamisessa ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä. Tämä luo hyvän pohjan taajuusmuuttajaliiketoiminnan pitkän aikavälin kasvulle. Keskittymällä yksinomaan taajuusmuuttajiin Vacon haluaa kasvaa kannattavasti ja huomattavasti alan keskimääräistä kasvua nopeammin. Vaconin strategian kulmakivinä ovat määrätietoinen tuotejohtajuuden kehittäminen ja kansainvälistyminen kasvun takaamiseksi. Yksi markkinoiden laajimmista tuotevalikoimista, voimakas panostus tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan sekä joustava ja kustannustehokas tuotanto tukevat tuotejohtajuutta. TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan oston kautta Vacon pystyy jatkossa tukemaan asiakkaitaan kaikilla merkittävillä markkina-alueilla ja entistä laajemmalla tuotevalikoimalla.. Tavoitteina ovat 500 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 14 prosentin liikevoiton (EBIT) saavuttaminen vuonna Oman pääoman tuotolle (ROE) on asetettu yli 30 prosentin vuotuinen tavoite. Suurin osa kasvusta on orgaanista kasvua, mutta Vacon ei myöskään sulje pois jatkoa yritysostolle. Orgaaninen kasvu rahoitetaan tulorahoituksella ja yritysostotilanteessa nettovelkaantumisastetavoite on enintään 60 prosenttia. Liikevoiton kehittymistä tukee tuotevalikoiman laajeneminen isompitehoisiin laitteisiin, uuden tuotesukupolven tulo markkinoille, taajuusmuuttajissa käytettyjen komponenttien tuotannon siirtyminen yhä alhaisemman kustannustason maihin ja Yhdysvaltain dollaririskin pieneneminen TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan oston seurauksena. Vaconin menestys nyt ja tulevaisuudessa perustuu erinomaisiin tuotteisiin ja palveluihin, laatuun, globaalisti vahvistuvaan brändiin, kustannustehokkuuteen sekä logistiseen nopeuteen, asiakaslähtöiseen toimintatapaan ja intohimoiseen asenteeseen. Vacon jatkaa vuonna 2008 kansainvälistymistään tuotekehityksen, myynnin, palvelujen ja tuotannon kohdalla. Vaconin hallituksen osinkopolitiikkana on esittää yhtiökokouksen hyväksyttäväksi osinkoa, joka noudattaa yhtiön tuloskehitystä. Tavoitteena on jakaa osinkoina noin 50 prosenttia kyseisen tilikauden voitosta. Toiminnan kasvun vaatima rahoitus huomioidaan osinkoa päätettäessä.

7 Näkymät vuodelle 2008 Vaconin markkinanäkymissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suotuisan markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan vuonna Taajuusmuuttaja on yksi merkittävimmistä energian käytön tehostajista ja tärkeä komponentti uusiutuvien energialähteiden tuotantolaitteissa. Energian hinnan korkea taso, lisääntyvä automaatio ja toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi kasvattavat taajuusmuuuttajamarkkinoita. Markkinatutkimuksiin pohjautuen Vacon arvioi taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvavan noin 9 prosentin vuosivauhdilla. Taajuusmuuttajien kysynnän ennustetaan kasvavan Euroopassa noin 9 prosenttia, Pohjois-Amerikassa yli 6 prosenttia ja Aasiassa selvästi yli 10 prosenttia Kiinan ja Intian toimiessa kasvun vetureina. Investoinnit Pohjois- Amerikan, Aasian ja Venäjän kasvaville markkinoille tulevat vahvistamaan Vaconin globaalia markkina-asemaa. Joulukuussa ilmoitettu TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan osto tuo merkittävän lisän Vaconin kasvumahdollisuuksiin ja markkina-asemaan. Yhdistetyn tuotevalikoiman laajuus ja kustannustehokkuus tuovat kilpailuetua ja uskomme lähivuosina uudistuvan tuotevalikoiman vahvistavan markkinaasemaamme. Mahdollisina vuoden 2008 tuloskehitykseen liittyvinä riskeinä Vacon näkee materiaalitoimittajien kapasiteettiongelmat, keskeisten komponenttien saatavuuden vaikeutumisen ja kallistumisen sekä dollarin heikkenemisen. Vuoden 2008 liikevaihdon ennustetaan kasvavan yli 25 prosenttia (vertailukelpoisin luvuin yli 15 prosenttia) ja kannattavuuden hieman heikkenevän vuodesta TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan vuoden aikana tapahtuvan haltuunoton seurauksena. Sillä ei kuitenkaan arvioida olevan olennaista vaikutusta Vacon-konsernin vuoden 2008 osakekohtaiseen tulokseen. Osakekohtaisen tuloksen ennustetaan olevan yli 1,5 euroa vuonna Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Vacon sai päätökseen TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoimintaa koskevan yritysoston. Vacon maksoi ostetusta liiketoiminnasta 29 miljoonaa dollaria. Kauppahinnan kohdistamis ja liikearvolaskelmat eivät ole vielä valmistuneet. Laina ja rahavarat yritysostoa varten olivat taseessa vuoden vaihteessa. Ostettu taajuusmuuttajaliiketoiminta liitetään osaksi Vaconin konsernitilinpäätöstä vuoden 2008 tammikuun alusta. Kaupalla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta Vacon-konsernin vuoden 2008 osakekohtaiseen tulokseen.

8 Vuoden 2008 taloudellinen tiedotus Vacon julkaisee vuonna 2008 kolme osavuosikatsausta seuraavasti: - tammi-maaliskuu torstaina kello tammi-kesäkuu torstaina kello tammi-syyskuu torstaina kello 9.00 Vuoden vuosikertomus julkaistaan viikolla 11. Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Vaasassa keskiviikkona alkaen kello yhtiön pääkonttorissa, osoite Runsorintie 7, Vaasa. Yleislauseke Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Vacon lyhyesti Vacon perustettiin vuonna 1993 intohimosta luoda, kehittää ja tuottaa ainutlaatuisia taajuusmuuttajia vaativiin tarpeisiin, maailmanlaajuisesti. Meitä ohjaa palava halu palvella asiakkaitamme heidän etsiessään yhä tehokkaampia, helppokäyttöisempiä ja luotettavampia vaihtoehtoja energian ja kustannusten säästämiseksi. Vacon tarjoaa taajuusmuuttajia tehoalueelle 0,25 kw - 5 MW. Vaasassa VACON OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Vesa Laisi, puh: +358 (0) Talousjohtaja Mika Leppänen, puh: +358 (0) Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Analyytikoille ja medialle tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään 7.2. klo Radisson SAS PlazaHotellin Vivaldi-kabinetissa, osoitteessa Mikonkatu 23, Helsinki. Puhelinkonferenssi sijoittajille ja sijoitusanalyytikoille Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinneuvottelu pidetään 7.2. klo lähtien. Neuvottelussa ovat mukana toimitusjohtaja Vesa Laisi ja talousjohtaja Mika Leppänen. Linja on varattavissa neuvotteluun kymmenen minuuttia ennen neuvottelun alkua palvelunumerosta Neuvottelun tunnus on Vacon Oyj. Nauhoituksen voi kuunnella kahden työpäivän ajan numerosta , tunnus Linkki neuvotteluun: F95486B0B9E3CFC83264DD&cb=genesys Jakelu Helsingin Pörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet

9 Laadintaperiaatteet Vuoden tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastettuja. Konsernin tuloslaskelma, IFRS, milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Liikevaihto 61,4 51,0 232,2 186,4 Käyttökate 8,8 7,1 34,0 27,3 Poistot -1,3-1,1-4,8-4,2 Liikevoitto 7,5 6,0 29,2 23,1 Rahoitustuotot 0,3 0,0 0,6 0,3 Rahoituskulut -0,2-0,2-1,0-0,7 Voitto ennen veroja 7,6 5,8 28,8 22,7 Tuloverot -1,4-1,8-7,4-6,6 Tilikauden voitto 6,1 4,0 21,4 16,1 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 6,0 3,9 20,9 15,8 Vähemmistölle 0,1 0,1 0,5 0,3 Osakekohtainen tulos, euroa 0,40 0,26 1,37 1,04 Osakekohtainen tulos laimennettuna, euroa 0,40 0,26 1,37 1,04

10 Konsernin tase, IFRS, milj. euroa VARAT Aineettomat hyödykkeet 9,6 7,8 Aineelliset hyödykkeet 14,7 13,3 Sijoitukset 1,9 1,4 Rahoitussaamiset ja muut saamiset 0,4 0,8 Laskennalliset verosaamiset 1,5 1,1 Pitkäaikaiset varat yhteensä 28,2 24,3 Vaihto-omaisuus 14,7 11,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 45,8 37,8 Rahavarat 34,4 13,0 Lyhytaikaiset varat yhteensä 94,9 62,6 Varat yhteensä 123,2 86,9 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 62,9 52,0 Vähemmistöosuus 1,1 1,0 Oma pääoma yhteensä 64,0 53,0 Laskennalliset verovelat 1,6 1,2 Eläkevelvoitteet 0,8 0,7 Korolliset velat 19,1 1,8 Pitkäaikaiset velat yhteensä 21,6 3,7 Ostovelat ja muut velat 30,9 25,6 Verovelat 1,6 1,5 Varaukset 0,8 0,7 Korolliset velat 4,3 2,4 Lyhytaikaiset velat yhteensä 37,6 30,2 Oma pääoma ja velat yhteensä 123,2 86,9

11 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS, milj. euroa Vä- Oma hem- pää- Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma mis- oma töo- yhsuus teensä Osake- Yli- Omat Muun- Arvon- Kerty- Yhpääoma kurssi- osak- to- muu- neet teensä rahasto keet erot tos - voitrahas- toto varat Oma pääoma ,1 5,0-1,2-0,1-0,1 35,6 42,3 0,5 42,8 Rahavirran suojaukset: Omaan pääomaan kirjatut voitot tai tappiot 0,1 0,1 0,1 Siirretty myyntituottoje n oikaisuksi 0,1 0,1 0,1 Muuntoerot -0,1-0,1-0,1 Muut muutokset 0,1 0,1 0,1 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot -0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 Tilikauden voitto 15,8 15,8 0,3 16,1 Tilikaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -0,1 0,2 15,9 16,0 0,3 16,3 Osingonjako -6,3-6,3-6,3 Vähemmistön osuus uusista tytäryhtiöistä 0,2 0,2 Oma pääoma ,1 5,0-1,2-0,1 0,1 45,2 52,0 1,0 53,0

12 Rahavirran suojaukset: Omaan pääomaan kirjatut voitot tai tappiot 0,0 0,0 0,0 Siirretty myyntituottoje n oikaisuksi -0,1-0,1-0,1 Muuntoerot -0,3-0,3-0,3 Voitot/tappiot nettosijoituksen suojauksesta -0,1-0,1-0,1 Verokirjaukset 0,0 0,0 0,0 Muut muutokset 0,3 0,3 0,0 0,3 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot 0,0 0,0 0,0-0,4 0,0 0,3-0,1 0,0-0,1 Tilikauden voitto 20,9 20,9 0,5 21,4 Tilikaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -0,4 0,0 21,2 20,8 0,5 21,3 Osingonjako -9,9-9,9-0,3-10,2 Vähemmistön osuus uusista tytäryhtiöistä 0,0 0,0 Oma pääoma ,0 5,0-1,2-0,5 0,0 56,5 62,9 1,1 64,0

13 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS, milj. euroa Tilikauden voitto 21,4 16,1 Poistot 4,8 4,2 Rahoitustuotot ja-kulut 0,5 0,4 Verot 7,4 6,6 Muut oikaisut 0,1-0,1 Käyttöpääoman muutos -5,5-5,7 Rahoituserien ja verojen rahavirta -7,5-6,4 Liiketoiminnan rahavirta 21,1 15,1 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -8,6-7,0 Aineellisten ja aineetomien hyödykkeiden luovutustulot 0,4 0,5 Myönnetyt lainat 0,0-1,4 Investoinnit muihin sijoituksiin -0,6-0,5 Lainasaamisten takaisinmaksut 0,2 0,0 Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,3 Investointien rahavirta -8,6-8,1 Osakeannista saadut maksut 0,0 0,1 Pitkäaikaisten lainojen nostot 21,9 0,4 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,2-0,2 Lyhytaikaisten lainojen nostot 1,0 5,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,2-4,3 Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,3-0,3 Maksetut osingot -10,2-6,3 Rahoituksen rahavirta 10,0-5,5 Likvidien varojen muutos 22,5 1,6

14 Segmentti-informaatio Vacon-konsernissa liiketoiminta raportoidaan ensisijaisesti liiketoimintasegmenteittäin ja toissijaisesti maantieteellisen segmentin mukaisesti. Vaconilla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on taajuusmuuttajat. Ensisijaisen segmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa. Vaconin liiketoiminta on organisoitu seuraaviin toimintoihin: Tuotteet ja markkinat, Tuotanto, Tutkimus ja tuotekehitys, Talous ja hallinto, Henkilöstö, IT ja prosessikehitys. Organisaation asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi toimintaa ohjataan asiakassegmenteittäin, joita kutsutaan liiketoiminta-alueiksi. Liiketoiminta-alueet ovat komponettiasiakkaat, sovellusasiakkaat, OEM- ja brand label-asiakkaat sekä huolto ja jälkimarkkinat. Toissijainen, maantieteellinen segmentti jakautuu kolmeen myyntialueeseen: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA), Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC).

15 Taloudelliset tunnusluvut Osakekohtaiset tunnusluvut IFRS IFRS 2006 IFRS 2005 IFRS 2004 FAS 2003 Tulos/osake, EUR 1,37 1,04 0,79 0,71 0,50 Oma pääoma/osake, EUR 4,13 3,42 2,78 2,39 2,11 Osinko/osake EUR*) 0,75 0,65 0,41 0,35 0,55 Osinko/tulos, %*) 54,59 62,57 52,12 49,31 109,32 Efektiivinen osinkotuotto %*) 2,7 2,5 2,3 3,0 5,6 P/E-luku 20,4 25,1 22,2 16,6 19,5 Kauden alin, EUR 24,60 17,70 11,85 9,95 6,70 Kauden ylin, EUR 38,00 26,99 17,50 11,99 10,65 Kauden lopussa, EUR 28,00 26,10 17,50 11,78 9,80 Tilikauden keskikurssi, EUR 30,01 22,60 14,68 11,00 8,95 Osakekannan markkina-arvo, MEUR 426,50 397,10 266,00 180,00 148,50 Osakkeiden vaihto, kpl Osakkeiden vaihto, % 54,1 29,2 37,5 22,6 27,9 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana **) Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa **) *) Tilikauden osalta osinko on hallituksen esitys yhtiökokoukselle. **) Osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikaudella oli Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on kpl.

16 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut IFRS IFRS 2006 IFRS 2005 IFRS 2004 FAS 2003 Liikevaihto, MEUR 232,2 186,4 149,9 128,6 112,3 Liikevaihdon kasvu, % 24,6 24,3 16,6 14,5 15,2 Liikevoitto, MEUR 29,2 23,1 18,1 15,9 11,8 Liikevoiton kasvu, % 26,4 27,6 13,8 N/A 19,2 Liikevoitto, % liikevaihdosta 12,6 12,4 12,1 12,4 10,5 Tulos ennen veroja, MEUR 28,8 22,7 17,7 15,9 11,7 Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 12,4 12,2 11,8 12,4 10,4 Oman pääoman tuotto, % 36,5 33,7 30,5 31,3 26,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 41,2 45,1 40,8 38,6 31,7 Korolliset nettovelat, MEUR -11,0-8,8-7,9-10,6-6,2 Nettovelkaantumisaste, % -17,1-16,6-18,3-28,9-19,1 Omavaraisuusaste, % 52,9 61,7 56,8 56,2 55,8 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR 9,1 8,5 6,6 4,6 4,8 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 3,9 4,6 4,4 3,6 4,3 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, MEUR 14,3 12,6 10,8 9,8 8,9 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 6,2 6,7 7,2 7,6 7,9 Henkilöstö kauden lopussa Tilauskanta, MEUR 34,8 29,7 18,8 12,0 12,3

17 Konsernin vastuut, milj. euroa Vakuudet ja vastuusitoumukset 1,1 1,8 Rahoitussitoumukset 1,0 1,5 Valuuttajohdannaiset, milj. euroa Termiinisopimukset Käypä arvo 0,4 0,1 Kohde-etuuksien arvo 12,7 14,9 Konsernin tuloskehitys neljännesvuosittain, milj. euroa 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 1-12/ 1-9/ 1-6/ 1-3/ Liikevaihto 61,4 58,7 59,8 52,3 232,2 170,8 112,1 52,3 Liikevoitto 7,5 7,8 7,7 6,3 29,2 21,7 14,0 6,3 Voitto ennen veroja 7,6 7,5 7,5 6,2 28,8 21,2 13,7 6,2 Tunnuslukujen laskentakaavat Tulos / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa Osinko / osake = Tilikaudelta jaettu osinko Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa Osinko / tulos= Tilikaudelta jaettu osinko x Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto

18 Efektiivinen osinkotuotto= Osinko / osake x Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa P/E-luku= Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa Tulos / osake Oman pääoman tuotto= Tilikauden voitto x Oma pääoma (sis. vähemmistöosuus), tilikauden alun ja lopun keskiarvo Sijoitetun pääoman tuotto= (Tulos ennen veroja + korko- ja rahoituskulut) x Taseen loppusumma korottomat velat, tilikauden alun ja lopun keskiarvo Omavaraisuusaste = Oma pääoma (sis. vähemmistöosuus) x Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste = (Korollinen vieras pääoma rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x Oma pääoma ( sis. vähemmistöosuus) Tutkimus- ja tuotekehitysmenot= Tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja tuotekehityskulut (ml. saaduilla avustuksilla katetut kulut) sekä aktivoidut tuotekehitysmenot Osakekannan markkina-arvo= Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi Osakkeiden vaihto-%= Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös tilinpäätös 2007 1 2 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernin tuloslaskelma 11 Konsernin tase 12 Konsernin

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana OSAVUOSIKATSAUS 2011 10.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana Päämarkkinoiden kasvu hiljeni Saksaa lukuunottamatta Kohonneet ostohinnat painoivat niin talo- kuin yhdyskuntatekniikkaakin

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta

Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012 12.2.2013 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2012 Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa,

Lisätiedot

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS)

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS) 1 (13) PÖRSSITIEDOTE 6.8. klo 13.00 AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU (IFRS) Amer Sportsin liikevaihto laski 6 % ja oli 648,1 milj. euroa. Liikevaihtoa rasitti erityisesti Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45 1 (23) Tilinpäätöstiedote klo 08.45 PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 (IFRS) Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010 (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto 4

Lisätiedot

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE...

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE... VUOSIKERTOMUS 2014 Olemme onnistuneet työssämme osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön avulla. Haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja osakkeenomistajia luottamuksesta vuonna 2014. MATTI

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015

Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015 Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015 SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2014-31.1.2015 Vantaalla 26.3.2015 klo 15.10 Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tappio pieneni Katsauskaudella

Lisätiedot

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi.

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi. Oyj Pörssitiedote 31.10.2006 klo 11.00 1(10) -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 (9 kk) - Liikevaihto: 144,9 (130,9) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 19,8 (15,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi, kertaluonteiset erät vaikuttivat tulokseen

Liikevaihto kasvoi, kertaluonteiset erät vaikuttivat tulokseen TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011 10.2.2012 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2011 Liikevaihto kasvoi, kertaluonteiset erät vaikuttivat tulokseen Liikevaihto kasvoi edelleen loka-joulukuussa, mutta kertaluonteiset

Lisätiedot

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Uudelleenjärjestelyjen vuosi Smart way to smart products TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2009-31.12.2009 ETTEPLAN 2009: UUDELLEENJÄRJESTELYJEN VUOSI Etteplan

Lisätiedot

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.8.2007 klo 9 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007: INTIAN VALMISTUSTOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN LUO POHJAA TULEVALLE

Lisätiedot