kello 10.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "27.10.2005 kello 10.00"

Transkriptio

1 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE kello Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2005 Vaconin kannattava kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä Heinäkuu-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 37,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 18,8 % (31,3 milj. euroa). Vaconin liikevaihto oli 37,1 milj. euroa, kasvua 12,8 % (32,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 5,1 milj. euroa, kasvua 10,9 % (4,6 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 2,2 milj. euroa (3,5 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,22 euroa (0,20 euroa), kasvua edelliseen vuoteen oli 10,0 %. Vaconin kasvu jatkui voimakkaana myös vuoden 2005 kolmannella vuosineljänneksellä. Saadut tilaukset olivat 18,8 prosenttia suuremmat kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Voimakkaimmin kasvoi myynti Euroopassa. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli noin 13 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kasvua rajoittivat eräissä tuoteryhmissä yhden materiaalitoimittajan toimitusvaikeudet. Liikevaihdon kasvu painottui Eurooppaan. Jakelukanavista vahvassa nousussa olivat kone- ja laitevalmistajat sekä brand label -asiakkaat. Kolmannen kauden liikevoitto parani 10,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta kaudesta. Liikevoittoa kasvatti liikevaihdon nousu, mutta samalla liikevoittoa rasittivat Kiinan-tehtaan käynnistyskulut. Liiketoiminnan rahavirta oli 2,2 miljoonaa euroa positiivinen. Vacon siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS). Vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan IAS 34 -säännösten mukaan. Vacon julkisti pörssitiedotteen, johon sisältyi oman pääoman ja tuloksen täsmäytyslaskelmat sekä vuoden 2004 keskeiset IFRSvertailuluvut. Siirtymätiedote sisältää tarkemmat tiedot laskentaperiaatteista. IFRS-säännöksiin siirtyminen ei vaikuta merkittävästi Vaconin vuoden 2005 tulokseen suomalaisen

2 tilinpäätöskäytännön (FAS) laskentaperiaatteisiin verrattuna. Tuotekehitysmenojen IFRS:n mukaisen käsittelyn vaikutus tammisyyskuun 2005 voittoon oli +0,2 miljoonaa euroa (+0,3 milj. euroa). Kauden tammikuu-syyskuu tulos ja pääomarakenne Vuoden 2005 ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 104,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 12,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto syntyi pääosin tuotemyynnistä. Yksittäisiä isoja projektitoimituksia ei alkuvuoden aikana ole ollut. Yhtiön kannattavuus oli viime vuoden tasolla. Tulos: Milj. euroa 7-9/ / / / 2004 Muutos % 1-12/ 2004 Liikevaihto 37,1 32,9 104,9 93,1 12,7 128,6 Käyttökate 6,0 5,5 15,0 13,6 10,3 19,4 Poistot -0,9-0,9-2,7-2,6 3,8-3,5 Liikevoitto 5,1 4,6 12,3 11,1 10,8 15,9 Voitto ennen veroja 5,0 4,6 12,2 11,0 10,9 15,9 Tilikauden voitto 3,5 3,0 8,5 7,5 13,3 10,9 Taseen loppusumma oli 70,1 miljoonaa euroa (67,0 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 56,9 prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta ajalta tammikuu-syyskuu oli 3,9 miljoonaa euroa (7,6 milj. euroa). Konsernin pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Korolliset nettovelat olivat kauden lopussa 4,6 miljoonaa euroa (- 3,7 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste oli 11,7 prosenttia (- 11,1 prosenttia). Konsernin tilauskanta oli 20,6 miljoonaa euroa (14,8 milj. euroa). Tilauskanta on kasvanut vuoden alusta 8,6 miljoonaa euroa.

3 Markkina-asema Vacon-konsernin liikevaihdon alueittainen jakauma oli seuraava: Milj. euroa 7-9/ 2005 % 7-9/ 2004 % 1-9/ 2005 % 1-9/ 2004 % 1-12/ 2004 % Eurooppa 26,8 72,2 23,2 70,5 75,1 71,6 67,6 72,6 93,3 72,6 Pohjois- Amerikka 6,5 17,5 6,3 19,1 19,6 18,7 15,0 16,1 20,5 15,9 Aasia ja Australia 3,2 8,7 2,9 8,8 8,5 8,1 8,9 9,6 12,5 9,7 Muut 0,6 1,6 0,5 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 2,3 1,8 Yhteensä 37,1 100,0 32,9 100,0 104,9 100,0 93,1 100,0 128,6 100,0 Vaconin liikevaihto kasvoi Euroopassa oman myyntiverkoston ansiosta yli 15 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä viime vuoden vastaavasta kaudesta. Aasiassa ja Australiassa liikevaihto nousi 10 prosenttia. Pohjois-Amerikassa Vaconin kasvu oli kolmannella kaudella maltillista: yhdeksän ensimmäisen kuukauden kasvu oli kuitenkin yli 30 prosenttia. Konsernin liikevaihto jakelukanavittain jakautui ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana seuraavasti: loppuasiakasmyynti 40 prosenttia (42 %), jakelijat 16 prosenttia (18 %), kone- ja laitevalmistajat 23 prosenttia (22 %) ja brand label-asiakkaat 21 prosenttia (18 %). Vacon tiedotti solmineensa jakelija- ja brand label sopimuksen korealaisen Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (HHI) kanssa. Pitkäaikaisen sopimuksen nojalla Hyundai Heavy Industries myy ja markkinoi Vaconin taajuusmuuttajia omalla nimellään omien markkinointikanaviensa kautta. Sopimuksella on merkittävä referenssiarvo etenkin Vaconin Aasian-liiketoiminnalle.

4 Vacon-konsernin rakenne Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella. Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 7,8 miljoonaa euroa (7,3 milj. euroa) eli 7,4 prosenttia konsernin liikevaihdosta (7,8 prosenttia). Investoinnit Konsernin yhdeksän ensimmäisen kuukauden bruttoinvestoinnit olivat 3,7 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin tietojärjestelmiin, tuotekehityksen testausjärjestelmiin ja Vaconin Kiinan Suzhoun-tehtaan uuteen tuotantolinjaan. Organisaatio ja henkilöstö Vaconin henkilömäärä on kasvanut 86 henkilöllä vuoden alusta. Huhtikuun alussa 2005 Kiinan-edustuston henkilöstö (21) kirjattiin konsernin henkilömäärään. Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli 555 henkilöä (457), joista 375 (344) oli Suomessa ja 180 (113) muissa maissa. Alla olevassa taulukossa on esitetty Vaconin katsauskauden keskimääräiset henkilömäärät. 1-9/ / /2004 Toimihenkilöitä Työntekijöitä YHTEENSÄ

5 Osakkeet ja osakkeenomistajat Vaconin markkina-arvo syyskuun lopussa oli 258,4 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 17,00 euroa. Se oli tammisyyskuun aikana alimmillaan 11,85 euroa ja ylimmillään 17,09 euroa. Tammi-syyskuun aikana Vaconin osakevaihto oli osaketta eli 60,0 miljoonaa euroa. Suurimmat osakkeenomistajat : Osakkeita, kpl Omistusosuus, % Ahlström Capital Oy ,0 Tapiola-yhtiöt ,4 OP-Suomi Kasvu sijoitusrahasto ,4 Vaasa Engineering Oy ,1 Koskinen Jari ,3 Holma Mauri ,3 Ehrnrooth Martti ,1 Niemelä Harri ,0 Karppinen Veijo ,9 Nordea Pankki Suomi Oyj (hallintarek.) ,4 HSS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab (hallintarek.) ,9 Muut ,2 Yhteensä ,0 Vacon Oyj:n omat osakkeet ,6 Fidelity International Limited ilmoitti , että sen ja yhtymään kuuluvien yhtiöiden omistusosuus Vacon Oyj:n osakepääomasta alitti 5 prosenttia. Fidelity International Limited ja yhtymään kuuluvat yhtiöiden omistusosuus oli osakekaupan jälkeen Vacon Oyj:n osaketta, mikä edustaa 4,93 prosenttia Vacon Oyj:n osakepääomasta ja äänistä Vaconin hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa omistuksessa oli osaketta eli 4,2 prosenttia Vaconin osakekannasta.

6 Omat osakkeet Vacon Oyj:llä oli hallussaan omia osakkeita yhteensä kappaletta (keskikurssi 12,29 euroa). Omien osakkeiden osuus on 0,6 prosenttia osakepääomasta ja äänimäärästä eli niiden merkitys omistuksen ja äänivallan jakautumiselle ei ole merkittävä. Näkymät Vuoden 2005 näkymät ovat myönteiset, ja Vacon ennustaa kuluvan vuoden markkinakasvun olevan viisi prosenttia. Alan markkinatutkimusten mukaan taajuusmuuttajamarkkinoiden pitkän aikavälin kasvun arvioidaan olevan yli viisi prosenttia vuodessa. Sähkön hinnan nousu ja asiakkaiden tarve parantaa prosessiensa tehokkuutta luovat kysyntää taajuusmuuttajille ja niiden jatkuvalle kehittämiselle. Vaconin myynnin kasvu perustuu kilpailukykyisiin tuotteisiin, uusiin asiakkuuksiin sekä yhtiön myynti- ja markkinointitoimintoihin tekemiin panostuksiin. Uudet asiakkuudet ja Euroopan myyntiverkosto tulevat lähiaikoina olemaan kasvun moottoreina. Vaconin tuotantoyksiköiden laajennusinvestoinneilla varmistetaan kapasiteetin riittävyys. Vaconin Kiinassa sijaitsevan tehtaan uudet tilat otettiin käyttöön lokakuussa 2005 ja Vaasantehtaan laajennus valmistuu vuoden 2006 maaliskuussa. Liikevaihdon kasvu, tuotetarjonnan laajeneminen ja laskevat materiaalihinnat mahdollistavat kannattavuuden parantamisen. Vacon on ennustanut vuoden 2005 liikevaihdon kasvavan prosenttia ja kannattavuuden paranevan vuodesta Vacon tarkentaa arviotaan ja ennustaa koko vuoden 2005 liikevaihdon ylittävän 145 milj. euroa ja liikevoittoprosentin olevan parempi kuin 12 prosenttia. Seuraava katsaus Vaconin vuoden 2005 tilinpäätöstiedote julkaistaan torstaina klo

7 Yleislauseke Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Vacon perustettiin vuonna 1993 intohimosta luoda, kehittää ja tuottaa ainutlaatuisia taajuusmuuttajia vaativiin tarpeisiin, maailmanlaajuisesti. Meitä ohjaa palava halu palvella asiakkaitamme heidän etsiessään yhä tehokkaampia, helppokäyttöisempiä ja luotettavampia vaihtoehtoja energian ja kustannusten säästämiseksi. Vacon tarjoaa taajuusmuuttajia tehoalueelle 0,25 kw - 3 MW. Liikevaihtomme vuonna 2004 oli 128,6 miljoonaa euroa. Vaasassa VACON OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Vesa Laisi, puh: +358 (0) , sähköposti: Talousjohtaja Mika Leppänen, puh: +358 (0) , sähköposti: Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Vacon järjestää torstaina klo analyytikoille ja lehdistölle tarkoitetun tiedotustilaisuuden Helsingin World Trade Centerissä (Aleksanterinkatu 17). Puhelinkonferenssi sijoittajille ja sijoitusanalyytikoille Sijoittajille ja sijoitusanalyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkonferenssi järjestetään torstaina klo Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0) , tunnus Vacon Oyj. Puhelinkonferenssi on myös kuultavissa kahden työpäivän ajan nauhoituksena numerossa +44

8 (0) , tunnus Linkki neuvotteluun: Jakelu: Helsingin Pörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet

9 Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa 7-9/ / / / / 2004 Liikevaihto 37,1 32,9 104,9 93,1 128,6 Käyttökate 6,0 5,5 15,0 13,6 19,4 Poistot -0,9-0,9-2,7-2,6-3,5 Liikevoitto 5,1 4,6 12,3 11,1 15,9 Rahoitustuotot ja kulut -0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Voitto ennen veroja 5,0 4,6 12,2 11,0 15,9 Tuloverot -1,5-1,5-3,6-3,5-5,0 Tilikauden voitto 3,5 3,0 8,5 7,5 10,9 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 3,5 3,0 8,4 7,4 10,8 Vähemmistölle 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 Osakekohtainen tulos, euroa 0,22 0,20 0,55 0,49 0,71 Osakekohtainen tulos laimennettuna, euroa 0,22 0,20 0,55 0,49 0,71

10 Konsernin tase, milj. euroa VARAT Aineettomat hyödykkeet 5,1 6,1 5,5 Aineelliset hyödykkeet 12,5 11,3 11,2 Sijoitukset 1,2 0,9 1,0 Lainasaamiset ja muut saamiset 1,1 0,4 1,1 Pitkäaikaiset varat yhteensä 19,9 18,7 18,8 Vaihto-omaisuus 9,1 8,0 6,7 Saamiset 31,6 28,3 24,9 Rahat ja pankkisaamiset 9,5 12,0 15,5 Lyhytaikaiset varat yhteensä 50,2 48,3 47,1 Varat yhteensä 70,1 67,0 65,9 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma 38,8 33,4 36,6 Vähemmistöosuus 0,4 0,3 0,3 Oma pääoma yhteensä 39,2 33,7 36,9 Laskennalliset verovelat 0,7 0,5 0,7 Eläkevelvoitteet 0,6 1,0 0,5 Korolliset velat 2,3 5,2 2,1 Muut velat 0,0 0,1 0,1 Pitkäaikaiset velat yhteensä 3,6 6,8 3,4 Ostovelat ja muut velat 22,5 21,9 21,0 Verovelat 1,2 1,0 1,2 Varaukset 0,9 0,6 0,7 Korolliset velat 2,7 3,0 2,7 Lyhytaikaiset velat yhteensä 27,3 26,5 25,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 70,1 67,0 65,9

11 Q3/2005 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, milj. euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem mistön osuus Ylikurssi -rahasto Yhteensä Oma pääoma yhteens ä Oma pääoma ,1 5,0-0,3 28,8 36,6 0,3 36,9 Rahavirran suojaukset: omaan pääomaan jaksotettu suojaustulos -0,1 Muut oikaisut 0,1 Muuntoero 0,2 0,2 0,2 Tilikauden voitto 8,4 8,4 0,1 8,5 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,2 8,4 8,6 0,1 8,7 Osingonjako -5,3-5,3-5,3 Ostetut omat osakkeet -1,0-1,0-1,0 Oma pääoma ,1 5,0-0,1 30,9 38,9 0,4 39,3 Q3/2004 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, milj. euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem mistön osuus Osakepääoma Muuntoerot Kertyneet voittovarat Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma yhteens ä Oma pääoma ,0 3,5-0,1 26,4 32,8 0,2 33,0 Uusmerkintä 1,5 1,5 1,5 Muuntoero Tilikauden voitto 7,4 7,4 0,1 7,5 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 7,4 7,4 0,1 7,5 Osingonjako -8,3-8,3-8,3 Oma pääoma ,1 5,0-0,1 25,5 33,4 0,3 33,7

12 Tilikauden tuloksen täsmäytyslaskelma milj. euroa 7-9/ / /2004 Tilikauden tulos FAS 2,8 6,9 9,8 Tuotekehitysmenojen aktivointi 0,1 0,3 0,4 Laskennalliset verot 0,0 0,0-0,2 Työsuhde-etuudet 0,0 0,0 0,5 Muut (vuokrasopimukset, konserniliikearvon poistot) 0,1 0,2 0,3 IFRS-oikaisut yhteensä 0,2 0,5 1,0 Tilikauden tulos IFRS 3,0 7,4 10,8 Oman pääoman täsmäytyslaskelma milj. euroa Oma pääoma FAS:in mukaan 32,7 32,8 35,1 Vaikutukset IFRS:in siirtymisestä: Tuotekehitysmenojen aktivointi 0,0 0,3 0,4 Laskennalliset verot 1,2 1,2 1,0 Työsuhde-etuudet -0,5-0,5 0,0 Vuokrasopimukset 0,1 0,2 0,2 Konserniliikearvon poistot 0,0 0,1 0,2 Pääomalainat -0,7-0,7-0,3 Vähemmistöosuus 0,2 0,3 0,3 IFRS-oikaisut yhteensä 0,3 0,9 1,8 Oma pääoma IFRS:n mukaan 33,0 33,7 36,9

13 Konsernin rahavirtalaskelma, milj. euroa Liikevoitto 12,3 11,1 15,9 Poistot 2,8 2,6 3,5 Muut oikaisut 0,0 0,0 0,1 Käyttöpääoman muutos -7,5-3,2 0,2 Rahoituserien ja verojen rahavirta -3,7-2,9-3,9 Liiketoiminnan rahavirta 3,9 7,6 15,8 Investoinnit käyttöomaisuuteen -3,5-2,7-2,9 Myönnetyt lainat -0,6 Investoinnit muihin sijoituksiin -0,2-0,1-0,4 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,1 0,2 Investointien rahavirta -3,7-2,7-3,7 Maksullinen osakeanti 1,5 1,5 Omien osakkeiden hankinta -1,0-0,1 Lainojen nostot 1,2 Lainojen takaisinmaksut -1,2-0,1-3,5 Osingonjako -5,3-8,3-8,3 Rahoituksen rahavirta -6,3-6,9-10,4 Rahavarojen muutos -6,1-2,0 1,7 Segmentti-informaatio Vacon-konsernissa liiketoiminta raportoidaan ensisijaisesti liiketoimintasegmenteittäin ja toissijaisesti maantieteellisen segmentin mukaisesti. Vaconilla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on taajuusmuuttajat. Ensisijaisen segmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa. Vaconin liiketoiminta on organisoitu hallintoon, myyntiin, markkinointiin, huoltoon, globaaleihin asiakkaisiin, sovellettuihin käyttöihin, tuotehallintoon, tuotekehitykseen ja tuotantoon sekä neljään liiketoiminta-alueeseen: komponenttiasiakkaat, sovellusasiakkaat ja OEM- ja Brand Label -asiakkaat sekä after market service. Toissijainen maantieteellinen segmentti jakautuu neljään myyntialueeseen: Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Aasia ja Australia sekä muut maat.

14 Tunnuslukuja Oma pääoma/osake, euroa 2,58 2,23 2,43 Omavaraisuusaste, % 56,9 51,2 56,2 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 3,7 2,5 4,6 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 3,5 2,7 3,6 Korolliset nettovelat, milj. euroa -4,6-3,7-10,6 Nettovelkaantumisaste, % -11,7-11,1-28,9 Tilauskanta, milj. euroa 20,6 14,8 12,0 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Henkilöstö keskimäärin Konsernin vastuut, milj. euroa Yrityskiinnitykset 0,1 0,5 0,1 Annetut takaukset 2,1 1,5 2,3 Leasingvastuut 2,9 2,9 3,0 Vastuut, yhteensä 5,1 4,9 5,4 Rahoitussitoumukset 1,7 2,0 1,8 Valuuttajohdannaiset, milj. euroa Termiinisopimukset Kohde-etuuksien arvo 15,0 7,2 4,6 Optiosopimukset, ostetut Kohde-etuuksien arvo 0,0 0,0 1,8 Optiosopimukset, asetetut Kohde-etuuksien arvo 0,0 0,0 1,4 Tilikauden alusta lähtien johdannaisiin on ryhdytty soveltamaan IAS 39- säännöksen mukaista suojauslaskentaa. Johdannaiset arvostetaan tilinpäätöshetkellä käypään arvoon. Käypien arvojen muutokset kirjataan oman pääoman arvonmuutosrahastoon siltä osin, kuin ne täyttävät suojauslaskennan edellytykset. Johdannaisten käypien arvojen muutokset, jotka eivät täytä suojauslaskennan kriteereitä, kirjataan suoraan tuloslaskelmaan. Tilikauden alusta katsauskauden loppuun mennessä arvonmuutosrahastoon kirjattujen erien arvo oli 0,1 milj. euroa. Loput arvostuserosta on kirjattu tuloslaskelmaan. Johdannaissopimuksilla suojataan valuuttamääräisiä rahavirtoja.

15 Tunnuslukujen laskentakaavat Tulos / osake = Tulos ennen veroja vero -/+ vähemmistöosuus Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oma pääoma / osake = Oma pääoma + vähemmistöosuus Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa Omavaraisuusaste = (Oma pääoma+vähemmistöosuus) * Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste = (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset) * Oma pääoma + vähemmistöosuus

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 5.2.2009 kello 9.00 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Loka-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 67,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Q3 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 VACON OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 87,7 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa). Laskua edellisen

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös tilinpäätös 2007 1 2 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernin tuloslaskelma 11 Konsernin tase 12 Konsernin

Lisätiedot

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS)

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS) 1 (13) PÖRSSITIEDOTE 6.8. klo 13.00 AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU (IFRS) Amer Sportsin liikevaihto laski 6 % ja oli 648,1 milj. euroa. Liikevaihtoa rasitti erityisesti Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta.

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Pörssitiedote 25.10.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Uponorin kasvu kiihtyi Pohjois-Amerikassa mutta hidastui Euroopassa

Uponorin kasvu kiihtyi Pohjois-Amerikassa mutta hidastui Euroopassa OSAVUOSIKATSAUS 2011 26.10.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2011 Uponorin kasvu kiihtyi Pohjois-Amerikassa mutta hidastui Euroopassa Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta liikevaihto on ollut vahvaa Saksassa,

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 Loka-joulukuu - Liikevaihto 49,6 (Q4 2013: 45,4),, kasvua 9,3 % - Liikevoitto 3,3 (2,5), 6,6 (5,6) % liikevaihdosta - Tulos / osake oli

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2015 klo 9.00 1 (16)

EXEL COMPOSITES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2015 klo 9.00 1 (16) EXEL COMPOSITES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2015 klo 9.00 1 (16) Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote Q4 2104 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,1 miljoonaa euroa, kasvua 18,6 prosenttia edellisvuodesta

Lisätiedot

Markkinoilla vakautumisen merkkejä useiden heikkenevien vuosineljännesten jälkeen

Markkinoilla vakautumisen merkkejä useiden heikkenevien vuosineljännesten jälkeen OSAVUOSIKATSAUS 2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2009 Markkinoilla vakautumisen merkkejä useiden heikkenevien vuosineljännesten jälkeen Uponorin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 559,7 (750,3) miljoonaa euroa,

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.8.2007 klo 9 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007: INTIAN VALMISTUSTOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN LUO POHJAA TULEVALLE

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2).

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2). 06.03.2006 10:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 77,0 miljoonaa euroa (71,4 miljoonaa euroa) - tulos rahoituserien jälkeen 16,3 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,81 euroa (0,63 euroa)

Lisätiedot