Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu 2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu 2002"

Transkriptio

1 Vacon Oyj, pörssitiedote1 elokuu klo Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu Vaconin liikevaihto kasvoi 9,9 %, liikevoitto oli 3,3 milj. euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 3,2 milj. euroa positiivinen Yhteenveto Ensimmäisen vuosipuoliskon tilaukset olivat 47,8 milj. euroa (edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 42,7 milj. euroa), kasvua 11,9 % Liikevaihto oli 45,5 milj. euroa (41,4 milj. euroa), kasvua 9,9 % Liikevoitto oli 3,3 milj. euroa (4,2 milj. euroa), kun se ensimmäisen neljännesvuoden jälkeen oli 1,0 milj. euroa (1,8 milj. euroa) Tulos ennen veroja oli 3,2 milj. euroa (4,0 milj. euroa) Liiketoiminnan kassavirta oli 3,2 milj. euroa (1,3 milj. euroa) Liikevaihdon kasvu Aasiassa on jatkunut vahvana (65,8 %) Vacon ja Rockwell Automation yhteistyöhön Vaconille yhtiön suurin yksittäinen tilaus Vaconin markkinaosuus on kasvussa taajuusmuuttajamarkkinoiden supistuessa. Taajuusmuuttajaliiketoiminnan ennustaminen maailmantalouden viimeisistä talouden tunnusluvuista on vaikeaa ja eri markkina-alueiden näkymät ovat vaihtelevia. Erityisesti myynnin kehitys Pohjois-Amerikassa ei ole vastannut odotuksia. Kasvu kone- ja laitevalmistajasegmentissä on kärsinyt maailmantalouden taantumasta. Suhdannekäännettä parempaan ei ole vielä nähtävissä, mutta kun maailmantalous elpyy taajuusmuuttajamarkkinoiden pitkän tähtäyksen kasvutrendi pysynee 5-10 %:n vuositasolla, ja Vacon jatkaa selvästi markkinoita nopempaa kasvua. Vuoden kasvutavoite 20 % on haasteellinen nykyisessä markkinatilanteessa. Markkinakoko vuonna oli maailmanlaajuisesti noin 5,5 miljardia USD.

2 Tulos Vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden tulos: milj. Euroa 4-6/ 4-6/ Muutos % 1-12/ Liikevaihto 25,5 22,0 45,5 41,4 9,9 90,5 Käyttökate 3,0 2,8 4,6 5,1-9,8 12,3 Poistot -0,7-0,5-1,3-0,9 44,4-1,9 Liikevoitto 2,3 2,3 3,3 4,2-21,4 10,4 Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta 2,3 2,3 3,2 4,0-20,0 10,1 Katsauskauden voitto 1,5 1,5 1,9 2,6-26,9 6,8 Liikevaihto jatkoi kasvuaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vacon konsernin liikevaihto oli 45,5 milj. euroa. Kasvua viime vuoteen on 9,9 %. Liikevoitto oli 3,3 milj. euroa (4,2 milj. euroa) ja tulos ennen veroja oli 3,2 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen heikkeneminen viime vuoteen verrattuna johtui ensimmäisen neljänneksen vaatimattomasta tuloksesta. Toisen vuosineljänneksen tulos oli viimevuotisella tasolla. Ensimmäisen neljänneksen tuloskehitykseen vaikuttivat Vaconin myyntiverkoston kehittäminen (viimeisen viidentoista kuukauden aikana on perustettu neljä uutta myyntiyhtiötä) sekä panostukset uuteen laajennettuun tuoteperheeseen ja sen vaatimaan infrastruktuuriin. Konsernin kannattavuuden parantamiseksi käynnistettiin huhtikuussa säästöohjelma, joka on jonkin verran vaikuttanut katsauskauden loppupuolella kannattavuuden paranemiseen. Liikevoittoprosentti oli toisella neljänneksellä 9 % ja se oli selvästi korkeampi kuin ensimmäisen neljänneksen 4,9 %:n liikevoittoprosentti. Konsernin liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 3,2 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Varsinkin vaihto-omaisuuden kehitys on ollut positiivinen. Konsernin pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Korolliset nettovelat olivat kauden lopussa 4,8 milj. euroa (4,7 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste oli 21,5 % (24,9 %). Markkina-asema Vacon konsernin liikevaihto markkina-alueittain oli seuraava: milj. euroa 4-6/ % 4-6/ % % % 1-12/ % Suomi 4,6 18,0 4,7 21,4 8,3 18,3 8,6 20,8 17,8 19,6 Muu Eurooppa 12,4 48,8 10,2 46,3 23,0 50,6 20,7 50,0 42,5 47,0 Pohjois- Amerikka 4,2 16,4 4,7 21,4 7,1 15,5 7,4 17,9 17,8 19,7 Aasia 3,8 14,9 1,9 8,6 6,3 13,8 3,8 9,2 10,9 12,0 Muut 0,5 1,9 0,5 2,3 0,8 1,8 0,9 2,1 1,5 1,7 Yhteensä 25,5 100,0 22,0 100,0 45,5 100,0 41,4 100,0 90,5 100,0

3 Myynti Aasiassa ja erityisesti Kiinassa on jatkanut kasvuaan. Konsernin myynti Aasiassa oli 6,3 milj. euroa, kasvua viime vuoteen on 65,8%. Myös Euroopan myynti piristyi alkuvuoden aikana. Ensimmäisen vuosipuolikkaan myynti oli 7 % korkeampi kuin viime vuonna. Kasvu toisen vuosineljänneksen aikana oli 14 %, kun se ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli hieman negatiivinen. Vaconin liikevaihdon jakauma jakelukanavittain katsauskauden aikana oli seuraava: suoramyynti 38 % (36 %), jakelumyynti 22 % (20 %), kone- ja laitevalmistajamyynti 23 % (23 %) and myynti brand label asiakkaille 18 % (21 %). Toukokuussa Rockwell Automation, johtava teollisuusautomaation ja sähkökäyttöjen toimittaja ja Vacon Oyj solmivat aiesopimuksen kehitystyön aloittamisesta sähkökäytöissä. Osapuolet kehittävät yhdessä taajuusmuuttajia, joissa yhdistyy Vaconin huippuosaaminen tehoelektroniikassa ja ohjelmistopohjaisten taajuusmuuttajien alueella sekä Rockwell Automationin osaaminen suorituskykyisten järjestelmäkäyttöjen ja automaation alueella. Tavoitteena on tuoda uusia tuotteita markkinoille tämän vuoden lopulla. Vacon konserniin kuuluva Vacon Traction Oy allekirjoitti kesäkuussa kiinalaisen asiakkaan kanssa sopimuksen noin 350 laitteen toimittamisesta ja asentamisesta. Tämä on Vaconille yhtiön suurin yksittäinen tilaus. Kauppaan sisältyvät käytöt asennetaan veturien puhaltimien, kompressoreiden ja ilmastointilaitteiden ohjaukseen. Laitteiden tilaaja on uusi asiakas Vacon Tractionille. Toimitukset alkavat vuoden elokuussa. Sopimus on kolmevuotinen ja sopimukseen kuuluvat toimitukset tapahtuvat pääosin vuosina 2003 ja Vaconin tilauskanta oli kauden lopulla 13,8 milj. euroa (11,1 milj. euroa). Tilauskanta on vuoden alusta kasvanut 112 %. Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat kauden aikana 2,9 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Merkittävin investointi oli isotehoisten taajuusmuuttajien testausjärjestelmä. Isotehoisten taajuusmuuttajien odotetaan tuovan Vacon konsernille kasvua tulevaisuudessa. Muut investoinnit kohdistuivat NX-tuotesarjan työkaluihin, tuotekehityslaboratorioon ja tietotekniikkaan. Toisen neljänneksen aikana tuotekehitysmenojen aktivointi oli 0,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Emoyhtiön tuloslaskelmassa on aktivoitu 0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa) NX Light ja nestejäähdytteisten taajuusmuuttajien tuotekehitysmenoja edellisen vuoden tapaan. Tänä vuonna ei tulla enää näiden projektien osalta aktivoimaan tuotekehitysmenoja.

4 Henkilöstö Konsernin henkilöstö oli katsauskauden lopussa 445 (452), vähennystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli seitsemän henkeä. Henkilömäärä ilman kesätyöntekijöitä oli 420, joka oli kaksi henkilöä enemmän kuin ensimmäisen neljänneksen lopussa. Alla olevassa taulukossa on esitetty katsauskauden keskimääräiset henkilömäärät: 1-12/ Toimihenkilöitä Työntekilöitä YHTEENSÄ Vacon Oyj:n ja konsernin uusi toimitusjohtaja Vesa Laisi on aloittanut Tuotekehitys Vacon on jatkanut voimakkaasti panostuksia tuotekehitykseen vahvistaakseen asemaansa teknologiajohtajana asiakas- ja sovelluskohtaisissa asiakkaan kieltä puhuvissa taajuusmuuttajissa. Tulevaisuuden kasvu perustuu neljään tuotemalliin (NX Light, NXS, NXP ja Nestejäähdytteinen NX), jotka hyödyntävät samaa tuotealustaa (platform). Näillä neljällä tuotemallilla Vacon tulee kattamaan tärkeimmät jännitealueet, erittäin laajan tehoalueen ja lähes kaikki sovellusalueet. Ensimmäiset NX Light-tuotesarjan toimitukset tapahtuivat toisella neljänneksellä. Konsernirakenne Vacon on jatkanut myyntiverkoston rakentamista Euroopassa. Katsauskaudella perustettiin myyntiyhtiöt Belgiaan ja Norjaan. Tammikuussa konserniin kuuluvan Tampereella toimivan Vacon Traction Oy:n omistusosuutta lisättiin 65 prosentista 90 prosenttiin ostamalla osakkeita muilta omistajilta. Osakkeet ja osakkeenomistajat Huhtikuussa yhtiö jakoi osinkoja 2,4 milj. euroa eli 0,16 euroa osaketta kohden. Vaconin markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 162,1 milj. euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 10,70 euroa. Osake oli katsauskaudella alimmillaan 9,50 euroa ja ylimmillään 11,60 euroa. Tammi-kesäkuussa Vaconin osakevaihto Helsingin Pörssissä oli osaketta eli 32,3 milj. euroa. Oikeudenkäynnit Katsauskauden lopussa konsernilla ei ollut avoimia suuruudeltaan merkittäviä reklamaatioita tai oikeudenkäyntejä.

5 Tulevaisuuden näkymät Kuten aikaisemmin on ilmoitettu vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa liikevaihtotavoitteiden asettaminen vuodelle on erittäin vaikeaa. Huolimatta epävarmasta markkinatilanteesta Vaconin tavoitteena on viimevuotista korkeampi liikevaihto, mutta liikevoiton odotetaan jäävän hieman viimevuotista pienemmäksi. Seuraava katsaus Osavuotiskatsaus tammi-syyskuu julkistetaan klo Yleislauseke Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Osavuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Vaasa, 1.8. VACON OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Vesa Laisi, puh (0) , sähköposti: Talousjohtaja Dag Sandås, puh (0) , sähköposti: Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

6 Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa 4-6/ 4-6/ 1-12/ Liikevaihto 25,5 22,0 45,5 41,4 90,5 Käyttökate 3,0 2,8 4,6 5,1 12,3 Liikevoitto 2,3 2,3 3,3 4,2 10,4 Rahoitustuotot ja kulut 0,0-0,1-0,1-0,1-0,3 Voitto ennen satunnaiseriä, veroja ja vähemmistöosuutta 2,3 2,3 3,2 4,0 10,1 Välittömät verot -0,8-0,8-1,3-1,5-3,3 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden voitto 1,5 1,5 1,9 2,6 6,8 Konsernin tase, milj. euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 7,3 4,7 6,5 Aineelliset hyödykkeet 9,3 7,3 9,4 Sijoitukset 0,6 0,6 0,6 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 6,4 7,7 6,9 Saamiset 22,4 18,1 20,6 Rahat ja pankkisaamiset 4,7 2,9 5,3 Taseen loppusumma 50,7 41,3 49,2 VASTATTAVAA Oma pääoma 1) 24,5 20,6 25,0 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 Konsernireservi 0,1 0,1 0,1 Pitkäaikainen vieras pääoma 5,0 3,0 5,2 Lyhytaikainen vieras pääoma 21,1 17,6 18,9 Taseen loppusumma 50,7 41,3 49,2 1. sisältää pääomalainoja 2,0 milj. euroa ja sekä 1,8 milj. euroa 30.6.

7 Konsernin rahoituslaskelma, milj. euroa 1-12/ Liiketoiminnan kassavirta 3,2 1,3 7,6 Investointien kassavirta -2,0-1,7-6,6 Rahoituksen kassavirta -1,8 0,9 1,9 Kassavarojen lisäys (vähennys) -0,6 0,5 2,9 Osakekohtaiset tunnusluvut 1-12/ Tulos/osake, EUR 0,13 0,17 0,45 Oma pääoma/osake, EUR, ilman pääomalainoja 1,48 1,24 1,52 Omavaraisuusaste (%), ilman pääomalainoja 46,5 46,0 47,7 Bruttoinvestoinnit milj. euroa 2,9 2,6 7,5 Korolliset nettovelat milj. euroa 1) 4,8 4,7 3,5 Nettovelkaantumisaste 21,5 24,9 15,4 Tilauskanta milj. euroa 13,8 11,1 6,5 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa )sisältää pääomalainoja 2,0 milj. euroa ja sekä 1,8 milj. euroa Konsernin vastuut, milj. euroa 1-12/ Yrityskiinnitykset 5,1 6,0 5,1 Annetut takaukset 0,9 0,9 0,9 Leasingvastuut 2,5 0,4 1,1 Vastuut, yhteensä 8,5 7,3 7,1 Vacon Oyj PL 25 (Runsorintie 7) Vaasa Puh Fax

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2004 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2004 VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT Tammikuu-maaliskuu pääkohdat:

Lisätiedot

Tilinpäätös tammi- maaliskuu 2001

Tilinpäätös tammi- maaliskuu 2001 Vacon Oyj, pörssitiedote 15 toukokuu 2001 klo 10.00 Tilinpäätös tammi- maaliskuu 2001 Vacon vahvistaa asemaansa teknologiajohtajana asiakas- ja sovelluskohtaisissa, asiakkaan kieltä puhuvissa taajuusmuuttajissa.

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

27.10.2005 kello 10.00

27.10.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2005 Vaconin kannattava kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä Heinäkuu-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000

Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000 Vacon Oyj, pörssitiedote 20 marraskuu 2000 klo 10.00 Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000 Vaconin liikevaihto kasvoi 46,9 milj. euroon, kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 49,8 % Liikevoitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 1.8.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät arvopaperin

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 5.2.2009 kello 9.00 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Loka-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 67,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Q3 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2001 VUOSIKERTOMUS 2001

VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2001 VUOSIKERTOMUS 2001 VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2001 VUOSIKERTOMUS 2001 Sisällys 02 Taajuusmuuttaja 02 Vacon Oyj 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Toimintaympäristö 07 Tuoteportfolio 09 Liiketoiminta-alueet - Vakiokäytöt - OEM (Kone-

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 VACON OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 87,7 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa). Laskua edellisen

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. 30.6.2002. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002. Katsauskauden tapahtumia. Liikevaihto ja tilaukset

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. 30.6.2002. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002. Katsauskauden tapahtumia. Liikevaihto ja tilaukset Pörssitiedote 23. heinäkuuta 2002 klo 16.20 KONE-konserni 1.1. 30.6.2002 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 1 108 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.02.2003 KLO 9.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 Scanfil konsernin pro forma -liikevaihto laski kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Lisätiedot

Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 LIIKEVAIHTO KASVOI MERKITTÄVÄSTI, LIIKETULOS EDELLEEN TAPPIOLLINEN

Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 LIIKEVAIHTO KASVOI MERKITTÄVÄSTI, LIIKETULOS EDELLEEN TAPPIOLLINEN 1 Cencorp Oyj Osavuosikatsaus 15.8.2011 klo 11.45 Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 LIIKEVAIHTO KASVOI MERKITTÄVÄSTI, LIIKETULOS EDELLEEN TAPPIOLLINEN YHTEENVETO Huhti-kesäkuu 2011 -Face (Telecom)

Lisätiedot

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa).

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). PÖRSSITIEDOTE 1 (1) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2001 - Liikevaihto 15,0 miljoona euroa (kasvua viime vuoden vastaavasta 46 %) - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,6 % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2003 klo 8.00 1(7)

ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2003 klo 8.00 1(7) ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2003 klo 8.00 1(7) ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 TAMMI - MAALISKUU (vertailuluvut 1-3 / 2002) - Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 7,1

Lisätiedot

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261 M-REAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2002 KLO 12.00 1(16) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002 M-realin alkuvuoden tulos edellistä neljännestä parempi M-realin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008

Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008 SERVICE LIGHT LIFTING INDUSTRIAL CRANES PROCESS CRANES PORT AND SHIPYARD CRANES LIFT TRUCKS YARD INFORMATION TECHNOLOGY Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008 Tilaukset ennätystasolla, vahva tulosparannus

Lisätiedot

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan)

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 11. elokuu, 2009 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2009 Markkinatilanne elpymässä hitaasti, varauksia tehty riskitason alentamiseksi

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot