VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT"

Transkriptio

1 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE kello Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2004 VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT Tammikuu-maaliskuu pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 29,1 MEUR, kasvua 10 % (26,5 MEUR vuonna 2003) Liikevaihto oli 28,3 MEUR, kasvua 3 % (27,5 MEUR) Liikevoitto oli 2,7 MEUR, laskua 4 % (2,8 MEUR) Liiketoiminnan kassavirta oli 0,1 MEUR (0,5 MEUR) Tulos/osake oli 0,11 euroa (0,11 euroa). Vaconin saadut tilaukset ensimmäisellä kaudella olivat yrityksen historian korkeimmat. Kasvu Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa oli voimakasta. Vuoden 2003 lopulla koettu tilausten kasvun heikentyminen onnistuttiin kääntämään uudestaan selväksi kasvuksi tämän vuoden ensimmäisten kuukausien aikana. Tilausten kasvu toteutui tuotemyynnin kasvun kautta. Projektitilausten osalta tarjoustoiminta oli vilkasta ensimmäisellä kaudella, mutta asiakkaiden päätöksenteko oli vielä varovaista. Huhtikuussa 2004 Rockwell Automationin kanssa solmitun suunnittelu-, kehitys- ja toimitussopimuksen avulla Vacon pystyy laajentamaan nykyistä asiakasverkostoaan ja vahvistamaan markkina-asemaa, erityisesti Pohjois-Amerikassa, mutta myös maailmanlaajuisesti. Liikevaihdon kasvu oli kolme prosenttia. Ensimmäisen kauden aikana projektitoimitusten määrä oli selvästi alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Tuotemyynti kehittyi suotuisasti. Yhtiön kannattavuus ensimmäisellä kaudella oli lähes vuoden takaisella tasolla. Vuoden 2004 uusien alhaisempien materiaalihintojen vaikutus alkoi näkyä ensimmäisen kauden jälkipuoliskolla ja sen seurauksena ennustamme kannattavuuden paranevan toisella kaudella.

2 Vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen tulos: milj. euroa 1-3/04 1-3/03 Muutos % 1-12/03 Liikevaihto 28,3 27,5 2,9 112,3 Käyttökate 3,6 3,7-2,7 15,4 Poistot -0,9-0,9 0-3,5 Liikevoitto 2,7 2,8-3,6 11,8 Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta 2,6 2,7-3,7 11,7 Katsauskauden voitto 1,6 1,7-5,9 7,6 Vaconin kannattavuus oli hyvä yhtiön kilpailukykyisen ja laajan tuotevalikoiman sekä operatiivisen tehokkuuden ansiosta. Konsernin liikevoiton kehitykseen viime vuoteen verrattuna vaikutti toisaalta dollarin kurssitaso ja toisaalta vuoden 2004 materiaalihintojen alenemisen ajoitus ensimmäisen kauden loppupuolelle. Konsernin operatiivinen kassavirta oli 0,1 MEUR positiivinen. Kassavirtaan vaikutti erityisesti konsernin myyntisaatavien kasvu, joka johtui liikevaihdon painottumisesta vuosineljänneksen jälkipuoliskolle. Näin konsernin käyttöpääoma kasvoi vuoden vaihteeseen nähden, mutta pieneni viime vuoden ensimmäiseen kauteen verrattuna. Konsernin pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Korolliset nettovelat olivat kauden lopussa 6,2 miljoonaa euroa (- 1,0 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste oli 24,3 % (-3,5 prosenttia). Tilauskanta kauden lopussa oli 13,0 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa vastaavana ajankohtana vuonna 2003). Tilauskanta on kasvanut vuoden alusta 0,7 MEUR.

3 Markkina-asema Vacon konsernin liikevaihto markkina-alueittain oli seuraava: milj. euroa 1-3/ 2004 % 1-3/ 2003 % 1-12/ 2003 % Eurooppa 20,6 72,8 17,3 63,0 78,2 69,7 Pohjois- Amerikka 4,5 15,8 3,7 13,6 17,3 15,4 Aasia ja Australia 2,8 9,9 4,3 15,6 12,8 11,4 Muut 0,4 1,5 2,2 7,8 4,0 3,5 Yhteensä 28,3 100,0 27,5 100,0 112,3 100,0 Konsernin kasvu jatkui vakaana Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa. Muilla alueilla myynnin kehitykseen edelliseen vuoteen verrattuna vaikutti vertailukauden poikkeuksellisen korkea projektitoimitusten määrä. Vaconin liikevaihdon jakauma jakelukanavittain katsauskauden aikana oli seuraava: suoramyynti 41 % (35 %), jakelumyynti 20 % (30 %), kone- ja laitevalmistajamyynti 21 % (22 %) ja myynti brand label -asiakkaille 18 % (13 %). Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit ensimmäisen kolmen kuukauden aikana olivat 0,8 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Henkilöstö Vaconin henkilömäärä kasvoi 16 henkilöllä katsauskauden aikana. Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli 452 (425) henkilöä, joista 343 (328) oli Suomessa ja 109 (97) muissa maissa. Alla olevassa taulukossa on esitetty Vaconin katsauskauden keskimääräiset henkilömäärät: 1-3/ / / 2003 Toimihenkilöitä Työntekijöitä YHTEENSÄ Vacon vakinaisti 1.4. alkaen 20 määräaikaisessa työsuhteessa ollutta tuotannon työntekijäänsä.

4 Tuotekehitys Ensimmäisellä kaudella Vacon toi markkinoille pääosan 690V:n Vacon NX-tuotesarjasta. Konsernirakenne Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia konsernirakenteessa. Yhtiökokous Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa Yhtiökokous vahvisti vuoden 2003 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta. Osingonjakopäätös on kirjattu osingonjakovelaksi ja viimevuoden vertailuluvut ensimmäiseltä vuosineljännekseltä on korjattu vastaavasti. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jan Inborr, Jari Eklund, Mauri Holma ja Veijo Karppinen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Wärtsilä-konsernin johtokunnan jäsen, DI, MBA Pekka Ahlqvist ja yritysstrategiaan erikoistuneen neuvonantotoimisto Nordic Adviser Groupin johtava partneri, MBA Kalle Heikkinen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Jan Inborr valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Veijo Karppinen varapuheenjohtajaksi. Osakkeet ja osakkeenomistajat Huhtikuussa 2004 yhtiö jakoi osinkoja 8,3 milj. euroa eli 0,55 euroa osaketta kohden. Vaconin markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 162,1 milj. euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 10,70 euroa. Se oli katsauskaudella alimmillaan 9,95 euroa ja ylimmillään 11,99 euroa. Tammi-maaliskuussa Vaconin osakevaihto oli osaketta eli 12,0 milj. euroa.

5 Suurimmat osakkeenomistajat : Osakkeita, kpl Omistusosuus, % Nordea Pankki Hallintarekisteröidyt * ,3 Ahlström Capital Oy ,1 Tapiola-yhtiöt ,4 Vaasa Engineering Oy ,3 Karppinen Veijo ,7 Holma Mauri ,4 Koskinen Jari ,3 Ehrnrooth Martti ,1 Niemelä Harri ,0 Muut ,3 Yhteensä ,0 *Nordea Pankin hallintarekisteröidyt Fidelity Funds ,0 Muut Nordean hallintarekisteröidyt ,3 Yhteensä ,3 Oikeudenkäynnit Katsauskauden lopulla yhtymällä ei ollut avoimia määrältään merkittäviä reklamaatioita tai oikeudenkäyntejä. Tulevaisuuden näkymät Taajuusmuuttajamarkkinoiden pitkän aikavälin kasvun ennustetaan olevan yli viisi prosenttia vuodessa. Vuoden 2004 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yleinen talouden epävarmuus näyttää jatkuvan ja kuluvan vuoden markkinakasvun odotetaan olevan 3-4 prosenttia. Sähkön hinnan ennustettu nousu ja asiakkaiden tarve tehostaa prosessiensa tehokkuutta luovat kysyntää taajuusmuuttajille ja niiden jatkuvalle kehittämiselle. Asiakkaiden kanssa tehtävä tiivis yhteistyö ja vahva tuotekehityspanos parantavat Vaconin asemaa yhtenä merkittävänä taajuusmuuttajatoimittajana. Vaconin keskeisinä tavoitteina vuonna 2004 ovat myynnin ja tuloksen kasvattaminen, käyttöpääoman tehokas käyttö, Vaconin

6 tunnettuuden parantaminen sekä asiakaskunnan laajentaminen. Uusien isotehoisten NX-tuotteiden lanseerauksen ja nykytuotteiden kustannustehokkuuden paranemisen kautta Vaconin kannattavuus tulee nousemaan loppuvuoden aikana. Uudet asiakkuudet luovat pohjaa liikevaihdon kasvulle yhdessä olemassa olevan asiakaskunnan ostojen kasvun myötä. Vuoden 2004 liikevaihdon ennustetaan kasvavan prosenttia ja kannattavuuden paranevan vuodesta Seuraava katsaus Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu, julkaistaan kello Yleislauseke Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Vaasassa VACON OYJ Hallitus LISÄTIETOJA ANTAA: Toimitusjohtaja Vesa Laisi, Vacon Oyj, puh: +358 (0) , sähköposti: Talousjohtaja Mika Leppänen, Vacon Oyj, puh: +358 (0) , sähköposti: internet: JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

7 Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa 1-3/ / /2003 Liikevaihto 28,3 27,5 112,3 Käyttökate 3,6 3,7 15,4 Poistot -0,9-0,9-3,5 Liikevoitto 2,7 2,8 11,8 Rahoitustuotot ja kulut -0,1-0,1-0,1 Voitto ennen satunnaiseriä, veroja ja vähemmistöosuutta 2,6 2,7 11,7 Välittömät verot -1,0-1,0-3,9 Vähemmistöosuus 0,0 0,0-0,1 Tilikauden voitto 1,6 1,7 7,6 Konsernin tase, milj. euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 5,9 7,1 6,8 Aineelliset hyödykkeet 9,9 9,0 10,0 Sijoitukset 1,4 0,5 1,1 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 7,5 7,3 6,6 Saamiset 24,1 22,5 19,8 Rahat ja pankkisaamiset 13,0 8,8 13,9 Taseen loppusumma 61,8 55,2 58,2 VASTATTAVAA Oma pääoma 1) 26,1 27,5 32,7 Vähemmistöosuus 0,2 0,1 0,1 Konsernireservi 0,1 0,1 0,1 Pitkäaikainen vieras pääoma 4,4 6,0 5,0 Lyhytaikainen vieras pääoma 31,0 21,5 20,3 Taseen loppusumma 61,8 55,2 58,2 1) sisältää pääomalainoja 0,7 milj. euroa , 0,7 milj. euroa sekä 1,4 milj. euroa

8 Konsernin rahoituslaskelma, milj. euroa 1-3/ / /2003 Liiketoiminnan kassavirta 0.1 0,5 12,3 Investointien kassavirta ,3-4,3 Rahoituksen kassavirta ,6-3,2 Kassavarojen lisäys/vähennys ,4 4,8 Taloudelliset tunnusluvut 1-3/ / /2003 Tulos/osake, EUR 0,11 0,11 0,50 Oma pääoma/osake, EUR 1,67 1,72 2,11 Omavaraisuusaste (%) ilman pääomalainoja 41,84 48,0 55,8 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR 0,8 0,3 4,8 Korolliset nettovelat, MEUR 1) -6,2-1,0-6,2 Nettovelkaantumisaste (%) -24,3-3,5-19,1 Tilauskanta milj. euroa 13,0 14,6 12,3 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa ) sisältää pääomalainoja 0,7 milj. euroa , 0,7 milj. euroa sekä 1,4 milj. euroa Konsernin vastuut, milj. euroa 1-3/ / /2003 Yrityskiinnitykset 0,5 5,3 0,5 Annetut takaukset 1,3 0,9 1,3 Leasingvastuut 3,1 3,8 2,9 Vastuut, yhteensä 4,9 10,0 4,7

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

27.10.2005 kello 10.00

27.10.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2005 Vaconin kannattava kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä Heinäkuu-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

Tilinpäätös tammi- maaliskuu 2001

Tilinpäätös tammi- maaliskuu 2001 Vacon Oyj, pörssitiedote 15 toukokuu 2001 klo 10.00 Tilinpäätös tammi- maaliskuu 2001 Vacon vahvistaa asemaansa teknologiajohtajana asiakas- ja sovelluskohtaisissa, asiakkaan kieltä puhuvissa taajuusmuuttajissa.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 5.2.2009 kello 9.00 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Loka-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 67,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Q3 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 1.8.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät arvopaperin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000

Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000 Vacon Oyj, pörssitiedote 20 marraskuu 2000 klo 10.00 Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000 Vaconin liikevaihto kasvoi 46,9 milj. euroon, kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 49,8 % Liikevoitto

Lisätiedot

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet tilinpäätös 2003 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Tuloslaskelma 9 Rahoituslaskelma 10 Tase 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 14 Vacon konsernin siirtyminen IFRS-raportointiin 15 Liitetiedot 23 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 VACON OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 87,7 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa). Laskua edellisen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.02.2003 KLO 9.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 Scanfil konsernin pro forma -liikevaihto laski kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (17) 12.7. BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu H1 - Liikevaihto 49 743 tuhatta euroa (44 446 tuhatta euroa) kasvu 11,9 prosenttia - Liikevoitto 5 143 tuhatta

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 8.8.2014

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005

PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2005 Ensimmäisen vuosineljänneksen yhteenveto Comptel-konsernin vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %.

Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %. 29.4.2015 KLO 9.45 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 45,9 (Q1 2014: 47,6), laskua 3,5 % - Liikevoitto 2,7 (Q1 2014: 2,5), 5,8 % liikevaihdosta (Q1 2014: 5,3

Lisätiedot