VACON RAPORTOI HYVÄSTÄ TULOKSESTA JA MYYNNIN KASVUN JATKUMISESTA KOLMANNELLA KAUDELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VACON RAPORTOI HYVÄSTÄ TULOKSESTA JA MYYNNIN KASVUN JATKUMISESTA KOLMANNELLA KAUDELLA"

Transkriptio

1 Vacon Oyj, pörssitiedote 28 lokakuu klo Tilinpäätös tammi- syyskuu VACON RAPORTOI HYVÄSTÄ TULOKSESTA JA MYYNNIN KASVUN JATKUMISESTA KOLMANNELLA KAUDELLA Heinäkuu-syyskuu pääkohdat: Liikevaihto oli 29,2 milj. euroa (edellisen vuoden vastaavana ajankohtaja 25,6 milj. euroa), kasvua 14,1% Liikevoitto oli 3,4 milj euroa (3,8 milj. euroa), laskua 10,5% Liiketoiminnan kassavirta oli 0,4 milj. euroa (3,5 milj. euroa) Tilaukset kasvoivat 8% "Suorituksemme oli hyvä, jatkoimme kasvua ja kasvatimme markkinaosuutta vuoden kolmannella neljänneksellä", kommentoi toimitusjohtaja Vesa Laisi. "Meillä oli useita operatiivisen toiminnan merkkipaaluja katsauskaudella; operatiivinen kassavirta oli jo kymmenennen kerran peräkkäin positiivinen, liikevaihto kasvoi 14,1% ja liiketoiminnan tulos parani 0,1milj. euroa, kun otetaan huomioon viime vuoden vastaavan kauden poikkeuksellinen 0,5 milj. euron vakuutustulo. Nämä tulokset saavutettiin yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja vahvasta eurosta huolimatta". Tulos Kauden tammikuu-syyskuu tulos: Milj. euroa Muutos % 1-12/ Liikevaihto 29,2 25,6 85,7 71,1 20,5 97,5 Käyttökate 4,3 4,7 11,5 9,3 23,7 12,9 Poistot -0,9-0,8-2,6-2,1 23,8-2,9 Liikevoitto 3,4 3,8 8,9 7,2 23,6 9,9 Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta 3,4 3,8 8,7 7,0 24,3 9,8 Katsauskauden voitto 2,2 2,6 5,5 4,5 22,2 6,5 Vaconin kannattavuus säilyi edelleen hyvänä yhtiön kilpailukykyisen ja laajan tuotevalikoiman sekä operatiivisen tehokkuuden ansiosta. Viime vuoteen verrattuna

2 2) yhtiön ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevoitto kasvoi 23,6 % ja oli 8,9 miljoonaa euroa. Konsernin operatiivinen kassavirta oli yhdeksän kuukauden ajalta 5,7 miljoonaa euroa positiivinen (6,7 miljoonaa euroa). Käyttöpääoman lisäys, joka johtui pääasiassa projektitoimitusten luonteeseen liittyvästä muutamia viikkoja pidemmästä maksuehtokäytännöstä, vaikutti epäedullisesti operatiiviseen kassavirtaan. Konsernin pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät hyvänä. Korolliset nettovelat olivat kauden lopussa -0,9 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste oli -3,2 % (6,9 %). Konsernin tilauskanta kauden lopussa oli 11,7 miljoonaa euroa. Emoyhtiön tilauskanta oli 9,4 miljoonaa euroa. Tilauskannan lasku selittyy yksinomaan kolmannen vuosineljänneksen aikana tehdyillä isoilla projektitoimituksilla. Markkina-asema Vacon konsernin liikevaihto markkina-alueittain oli seuraava: Milj. euroa % % % % 1-12/ % Eurooppa 21,7 74,3 17,4 67,8 59,2 69,1 48,7 68,5 65,9 67,6 Pohjois- Amerikka 4,9 16,8 4,9 19,2 13,2 15,4 12,0 16,9 17,4 17,8 Aasia ja Australia 1,9 6,5 2,6 10,3 9,8 11,4 8,9 12,5 11,9 12,2 Muut 0,7 2,4 0,7 2,7 3,5 4,1 1,5 2,1 2,3 2,4 Yhteensä 29,2 100,0 25,6 100,0 85,7 100,0 71,1 100,0 97,5 100,0 Euroopan myynti kolmannella vuosineljänneksellä oli Vaconin historian suurin ja kasvoi 24,7 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Hyvän toisen kauden jälkeen kasvu jatkui myös Pohjois-Amerikassa kolmannella kaudella ja oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Vaconin liikevaihdon kasvu Aasiassa ja Australiassa jäi tavoitteista. Toimenpiteisiin on ryhdytty kasvun vauhdittamiseksi tällä alueella. Vaconin liikevaihdon jakauma jakelukanavittain katsauskauden aikana oli seuraava: suoramyynti 41 % (38 %), jakelumyynti 23 % (21 %), kone- ja laitevalmistajamyynti 20 % (23 %) ja myynti brand label -asiakkaille 16 % (18 %). Vacon Oyj ja Schneider Toshiba Inverter SAS, joka on Schneider Electricin ja Toshiba Corporationin yhteisomistuksessa, ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen. Sopimus vahvistaa ja laajentaa lähes kymmenen vuotta sitten alkanutta yhteistyötä. Schneider Toshiba Inverter SAS myy Vaconin taajuusmuuttajia omalla tuotemerkillään teholuokassa 2,2 kw:sta 1500 kw:iin V:n jännitealueella. Näin yhtiö laajentaa taajuusmuuttajavalikoimaansa ja pystyy paremmin vastaamaan

3 1) asiakkaidensa tarpeisiin. Vaconilla on mahdollisuus myydä omassa tuotevalikoimassaan Schneider Toshiba Inverter SAS:n pehmokäynnistimiä teholuokassa 4 kw:sta 1000 kw:iin jännitealueilla V ja V. Vacon perustaa Kiinaan tytäryhtiön, jonka on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä. Tytäryhtiön tavoitteena on kasvattaa paikallista myyntiä, aloittaa laitteiden loppukokoonpano sekä hyödyntää paremmin Kiinan markkina-alueen hankintamahdollisuuksia koko konsernin tarpeisiin. Tämän lisäksi Vacon Oyj on allekirjoittanut Scanfil Oyj:n kanssa aiesopimuksen, jonka tarkoituksena on aloittaa alle 3kW:n Vacon NXL taajuusmuuttajien valmistus Kiinan Suzhoussa ensi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Solmitun sopimuksen tavoitteena on pitkäaikainen valmistusyhteistyö ja Vaconin logistiikkatoimintojen kehittäminen. Sopimuksella ei ole vaikutusta Vaconin Suomen henkilöstön työllisyyteen. Scanfil-konserni (SCF1V) on kansainvälinen tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja. Scanfil Oyj:llä on yli 30 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna oli 237 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä on n Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat kauden aikana 3,1 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Henkilöstö Konsernin henkilöstö oli katsauskauden lopussa 447 (423). Lisäystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 24 henkeä, joista suurin osa on tuotekehitykseen ja tytäryhtiöiden palvelukseen. Alla olevassa taulukossa on esitetty Vaconin katsauskauden keskimääräiset henkilömäärät: 1-12/2001 Toimihenkilöitä Työntekijöitä YHTEENSÄ Varatoimitusjohtaja Erkki Raunio irtisanoutui Vacon Oyj:n palveluksesta 1.9. alkaen ja siirtyi toisen yhtiön palvelukseen konsernin ulkopuolelle. Tuotekehitys Kolmannella kaudella Vacon laajensi NX-tuotesarjaansa. Nyt NX-tuotesarja kattaa pääosan markkinatarpeista. Uudet tuotteet ovat saaneet osakseen yhä kasvavaa kiinnostusta ja parantavat yrityksen kasvumahdollisuuksia päämarkkinoilla. Konsernirakenne Vacon kehitti logistiikkaansa ulkoistamalla logistiikkatoimintoja DHL Solutionsille (Danzas ASG Eurocargo Oy). Järjestely mahdollistaa Vaconin globaalisen

4 2) logistiikkaverkoston tehostamisen ja koskee seitsemää Vaconin työntekijää, sekä kolmea vuokratyöntekijää. He siirtyivät DHL Solutionsin palvelukseen. Kolmannella vuosineljänneksellä ei ole tapahtunut muita muutoksia konsernirakenteessa. Osakkeet ja osakkeenomistajat Vaconin markkina-arvo syyskuun lopussa oli 151,3 milj. euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 9,99 euroa. Katsauskaudella osake oli alimmillaan 6,70 euroa ja ylimmillään 9,99 euroa. Tammi-syyskuussa Vaconin osakevaihto Helsingin Pörssissä oli osaketta eli 25,4 milj. euroa. Ahlström Capital Oy ilmoitti 26.5., että sen omistusosuus Vacon Oyj:n osakepääomasta ja äänistä on ylittänyt 15 prosenttia. Ahlström Capital Oy omistaa nyt osaketta, mikä edustaa 15,10 prosenttia Vacon Oyj:n osakepääomasta ja äänistä. Katsauskauden lopussa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa omistuksessa oli osaketta eli 7,4 %. Oikeudenkäynnit Katsauskauden lopulla Vaconilla ei ollut avoimia suuruudeltaan merkittäviä reklamaatioita tai oikeudenkäyntejä. Tulevaisuuden näkymät Vaconin toimintakenttä pysyy haasteellisena. Maailmanlaajuisesti eri teollisuusalojen vaikeudet ovat moninaiset. Tiettyä hidasta, mutta näkyvää kasvua on havaittavissa liiketoimintaympäristössä. Taajuusmuuttajamarkkinan odotetaan kasvavan tämän vuoden toisella vuosipuoliskolla noin 3 4 % viime vuoteen verrattuna. Dollarin heikentyminen euroon nähden vaikeuttaa voimakasta tulosparannusta vuoden viimeisellä kaudella. Toisaalta Vaconin suunnittelemat toimenpiteet Kiinassa luovat vahvan kasvunäkymän tulevaisuuteen. Vacon odottaa, että liikevaihto kasvaa viimeisellä kaudella markkinakasvua voimakkaammin. Vuodelle Vaconin tavoite on edelleen yli 15%:n liikevaihdon kasvu ja parempi kannattavuus kuin vuonna. Seuraava katsaus Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu julkistetaan klo Vuoden 2004 osavuosikatsaukset Vacon julkaisee 29.4., 5.8. ja

5 1) Yleislauseke Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Vaasa, VACON OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Vesa Laisi, puh: +358 (0) , sähköposti: Talousjohtaja Mika Leppänen, puh: +358 (0) , sähköposti: Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

6 2) Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa 1-12/ Liikevaihto 29,2 25,6 85,7 71,1 97,5 Käyttökate 4,3 4,7 11,5 9,3 12,9 Poistot -0,9-0,8-2,6-2,1-3,0 Liikevoitto 3,4 3,8 8,9 7,2 9,9 Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0-0,2-0,1-0,1 Voitto ennen satunnaiseriä, veroja ja vähemmistöosuutta 3,4 3,8 8,7 7,0 9,8 Välittömät verot -1,2-1,2-3,1-2,5-3,3 Vähemmistöosuus 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 Tilikauden voitto 2,2 2,6 5,5 4,5 6,5 Konsernin tase, milj euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 6,7 7,1 7,4 Aineelliset hyödykkeet 9,8 9,2 9,3 Sijoitukset 1,0 0,5 0,5 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 6,9 6,4 6,9 Saamiset 25,6 19,4 19,7 Rahat ja pankkisaamiset 7,8 6,9 9,2 Taseen loppusumma 57,8 49,5 53,1 VASTATTAVAA Oma pääoma 1) 30,7 26,4 28,6 Vähemmistöosuus 0,1 0,0 0,0 Konsernireservi 0,1 0,1 0,1 Pitkäaikainen vieras pääoma 5,5 5,0 6,2 Lyhytaikainen vieras pääoma 21,4 18,0 18,2 Taseen loppusumma 57,8 49,5 53,1 1) sisältää pääomalainoja 0,8 milj. euroa 30.9., 1,4 milj. euroa ja 1,6 milj. euroa

7 1) Konsernin rahoituslaskelma, milj. euroa 1-12/ Liiketoiminnan kassavirta 5,7 6,7 10,5 Investointien kassavirta -3,0-2,4-3,7 Rahoituksen kassavirta -4,2-2,7-2,9 Kassavarojen lisäys (vähennys) -1,5 1,6 3,9 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, EUR 0,36 0,30 0,43 Oma pääoma/osake, EUR, ilman pääomalainoja 1,98 1,65 1,78 Omavaraisuusaste (%) (ilman 52,5 50,8 51,7 pääomalainoja) Bruttoinvestoinnit milj. euroa 3,1 3,4 4,7 Korolliset nettovelat milj. euroa 1) -0,9 1,7-0,8 Nettovelkaantumisaste (%) -3,2 6,9-3,0 Tilauskanta milj. euroa 9,4 12,9 14,8 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 15,150,000 15,150,000 15,150,000 keskimäärin tilikauden aikana Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa 15,150,000 15,150,000 15,150,000 1) sisältää pääomalainoja 0,8 milj. euroa 30.9., 1,4 milj. euroa ja 1,6 milj. euroa Konsernin vastuut, milj. euroa 1-12/ Yrityskiinnitykset 5,3 5,1 5,3 Annetut takaukset 0,8 0,9 0,9 Leasingvastuut 3,0 2,4 2,3 Vastuut, yhteensä 9,1 8,4 8,5 Vacon Oyj PL 25 (Runsorintie 7) Vaasa Puh Fax

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2004 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2004 VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT Tammikuu-maaliskuu pääkohdat:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu 2002

Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu 2002 Vacon Oyj, pörssitiedote1 elokuu klo 10.00 Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu Vaconin liikevaihto kasvoi 9,9 %, liikevoitto oli 3,3 milj. euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 3,2 milj. euroa

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

27.10.2005 kello 10.00

27.10.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2005 Vaconin kannattava kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä Heinäkuu-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Tilinpäätös tammi- joulukuu 2000

Tilinpäätös tammi- joulukuu 2000 Vacon Oyj, pörssitiedote 15 helmikuu 2001 klo 10.00 Tilinpäätös tammi- joulukuu Vaconin liikevaihto kasvoi 64,9 milj. euroon, kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 46,6 %. Tulos ennen veroja kasvoi 8,2

Lisätiedot

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

Tilinpäätös tammi- maaliskuu 2001

Tilinpäätös tammi- maaliskuu 2001 Vacon Oyj, pörssitiedote 15 toukokuu 2001 klo 10.00 Tilinpäätös tammi- maaliskuu 2001 Vacon vahvistaa asemaansa teknologiajohtajana asiakas- ja sovelluskohtaisissa, asiakkaan kieltä puhuvissa taajuusmuuttajissa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000

Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000 Vacon Oyj, pörssitiedote 20 marraskuu 2000 klo 10.00 Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000 Vaconin liikevaihto kasvoi 46,9 milj. euroon, kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 49,8 % Liikevoitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 1.8.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät arvopaperin

Lisätiedot

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Q3 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 5.2.2009 kello 9.00 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Loka-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 67,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.02.2003 KLO 9.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 Scanfil konsernin pro forma -liikevaihto laski kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 VACON OYJ TILINPÄ ÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2012 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 94,4 miljoonaa euroa (76,9 milj. euroa). Kasvua edellisen

Lisätiedot

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet tilinpäätös 2003 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Tuloslaskelma 9 Rahoituslaskelma 10 Tase 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 14 Vacon konsernin siirtyminen IFRS-raportointiin 15 Liitetiedot 23 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 VACON OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 87,7 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa). Laskua edellisen

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. 30.6.2002. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002. Katsauskauden tapahtumia. Liikevaihto ja tilaukset

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. 30.6.2002. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002. Katsauskauden tapahtumia. Liikevaihto ja tilaukset Pörssitiedote 23. heinäkuuta 2002 klo 16.20 KONE-konserni 1.1. 30.6.2002 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 1 108 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa).

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). PÖRSSITIEDOTE 1 (1) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2001 - Liikevaihto 15,0 miljoona euroa (kasvua viime vuoden vastaavasta 46 %) - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,6 % liikevaihdosta

Lisätiedot

22.10.2004 08:00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004

22.10.2004 08:00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 22.10.2004 08:00 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 Konsernin yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 18,6 % edellisestä vuodesta ollen 126,7 milj. euroa (106,9 milj. euroa). Liikevoitto

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

KONE on siirtynyt käyttämään katsauskauden keskikursseja vuoden 2001 alusta lähtien. Vuoden 2000 luvut on laskettu kauden päätöskurssein.

KONE on siirtynyt käyttämään katsauskauden keskikursseja vuoden 2001 alusta lähtien. Vuoden 2000 luvut on laskettu kauden päätöskurssein. Pörssitiedote 24. lokakuuta 2001 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2001 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia kasvoivat 10 prosenttia 1 629 miljoonaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2003 klo 8.00 1(7)

ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2003 klo 8.00 1(7) ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2003 klo 8.00 1(7) ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 TAMMI - MAALISKUU (vertailuluvut 1-3 / 2002) - Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 7,1

Lisätiedot

Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 LIIKEVAIHTO KASVOI MERKITTÄVÄSTI, LIIKETULOS EDELLEEN TAPPIOLLINEN

Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 LIIKEVAIHTO KASVOI MERKITTÄVÄSTI, LIIKETULOS EDELLEEN TAPPIOLLINEN 1 Cencorp Oyj Osavuosikatsaus 15.8.2011 klo 11.45 Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 LIIKEVAIHTO KASVOI MERKITTÄVÄSTI, LIIKETULOS EDELLEEN TAPPIOLLINEN YHTEENVETO Huhti-kesäkuu 2011 -Face (Telecom)

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot