Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008"

Transkriptio

1 Vacon Oyj, Pörssitiedote, kello 9.00 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote Loka-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 67,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 7,2 % (62,7 milj. euroa). - Liikevaihto oli 75,2 milj. euroa, kasvua 22,5 % (61,4 milj. euroa). - Liikevoitto oli 7,5 milj. euroa ja 10,0 % liikevaihdosta (7,5 milj. euroa ja 12,2 %). - Liiketoiminnan rahavirta oli 5,1 milj. euroa (6,9 milj. euroa). - Tulos/osake oli 0,32 euroa (0,40 euroa), laskua edelliseen vuoteen oli 20,0 %. Tammi-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 306,5 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 29,2 % (237,2 milj. euroa). - Liikevaihto oli 293,2 milj. euroa, kasvua 26,3 % (232,2 milj. euroa). - Liikevoitto oli 34,6 milj. euroa, kasvua 18,5 % (29,2 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 11,8 % (12,6 %). - Liiketoiminnan rahavirta oli 21,9 milj. euroa (21,1 milj. euroa). - Tulos/osake oli 1,51 euroa (1,37 euroa), kasvua edelliseen vuoteen oli 10,2 %. Maailmanlaajuinen taajuusmuuttajamarkkina kasvoi markkinatutkimusten mukaan vuonna 2008 noin 10 prosenttia. Markkinakasvu oli voimakasta vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta heikkeni vuoden toisella puoliskolla. Markkinoiden kasvu oli nopeinta Aasian alueella. Erityisesti Kiinan ja Intian talouksien nopea kehitys heijastui taajuusmuuttajien kysyntään. Vaconin markkinaosuus on nousussa kaikilla merkittävillä markkina-alueilla. Vaconin saamien tilausten arvo oli vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 67,2 miljoonaa euroa. Tilausten kasvu Aasiassa ylsi 28 %:iin. Euroopassa tilausten kasvu oli 10 %. Tilausten kertymä Pohjois-Amerikassa oli epätyydyttävä. Siellä laskua edellisen vuoden vastaavaan kauteen kertyi 14 %. Liikevaihto ylsi 75,2 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 7,5 miljoonaa euroa ja se oli samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla kaudella. Ilman TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan oston vaikutusta Vaconin saadut tilaukset kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 2,1 %, liikevaihto 16,8 % ja liikevoitto 8,0 %. Neljännen vuosineljänneksen liikevoittoprosentti oli 10,0 %, kun se vastaavana aikana vuonna 2007 oli 12,2 %. Ilman TB Wood sin liiketoiminnan vaikutusta viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoprosentti oli 11,3 %. Liikevoittoprosentti ennen aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) oli 11,4 % (13,2 %). TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan oston synnyttämien aineettomien oikeuksien poistot (0,4 milj. euroa) pienensivät liikevoittoprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä. Liiketoiminnan rahavirta oli 5,1 miljoonaa euroa loka-joulukuussa Konsernin kannattavuutta (EBIT-%) heikensivät viimeisellä neljänneksellä kasvaneet kiinteät kulut. Viimeisen vuosineljänneksen osakekohtaista tulosta heikensivät TB Woodsin taajuusmuuttajaliiketoiminnan hankkimisen myötä kasvaneet rahoituskulut sekä Vacon Americas LLC:n purkamiseen liittyvä 0,5 milj. euron alaskirjaus. Tilikauden tulos osaketta kohden oli 1,51 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2008 tuloksesta maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta.

2 Vuoden 2008 tulos ja pääomarakenne Milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Muutos, % Liikevaihto 75,2 61,4 293,2 232,2 26,3 Käyttökate 9,5 8,8 41,9 34,0 23,2 Poistot -2,0-1,3-7,3-4,8 52,1 Liikevoitto 7,5 7,5 34,6 29,2 18,5 Tulos ennen veroja 6,4 7,6 32,6 28,8 13,2 Tilikauden voitto 5,1 6,1 23,9 21,4 11,7 Konsernin vuoden 2008 tilaukset kasvoivat 29,2 prosenttia ja olivat 306,5 miljoonaa euroa (237,2 milj. euroa vuonna 2007). Ostetun TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan vuoden alun tilauskanta ja vuoden 2008 tilausten määrä olivat yhteensä 22,9 miljoonaa euroa. Ilman liiketoiminnan hankinnan vaikutusta tilaukset kasvoivat 20,0 prosenttia. Konsernin tilauskanta oli vuoden 2008 lopussa 48,0 miljoonaa euroa (34,8 milj. euroa). Tilauskanta kasvoi vuoden alusta 13,2 miljoonaa euroa. Konsernin vuoden 2008 liikevaihto kasvoi 26,3 prosenttia ja oli 293,2 miljoonaa euroa (232,2 milj. euroa vuonna 2007). Liikevaihdon kasvu ilman TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan ostoa oli 17,4 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 34,6 miljoonaa euroa (29,2 milj. euroa) ja tilikauden voitto oli 23,9 miljoonaa euroa (21,4 milj. euroa). Osakekohtainen tulos (EPS) kasvoi 1,51 euroon (1,37 euroa). Vertailukelpoisin luvuin liikevoitto oli 35,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 22,6 prosenttia. Liikevoittoprosentti oli 11,8 % (12,6 %). Vertailukelpoisin luvuin liikevoitto oli 13,1 % liikevaihdosta. EBITA-marginaali oli 13,1 %, kun se vuosi sitten oli (13,4 %). TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan oston synnyttämien aineettomien oikeuksien poistot (1,5 milj. euroa) pienensivät liikevoittoprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä. Liikevaihdon kasvuun keskeisesti vaikuttaneita tekijöitä olivat TB Wood sin liiketoiminnan osto, Vaconin kilpailukykyinen ja laaja tuotetarjonta, globaalin myyntiverkoston laajentaminen ja tuotannon toiminnan tehostaminen. Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammikuu-joulukuulta oli 21,9 miljoonaa euroa (21,1 milj. euroa). Saatavat yhteensä kasvoivat 15,9 miljoonaa vuoden alun tasosta. Konsernin orgaaninen kasvu rahoitettiin tulorahoituksella ja TB Wood sin liiketoiminnan osto vieraalla pääomalla. Konsernitaseen loppusumma oli 149,1 miljoonaa euroa (123,2). Vaconin omavaraisuusaste säilyi vahvana ja oli 51,1 prosenttia (52,9 prosenttia). Korolliset nettovelat olivat kauden lopussa 12,3 miljoonaa euroa (-11,0 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste (gearing) oli 16,3 prosenttia (-17,1 prosenttia). Velat koostuvat pitkäaikaisista lainoista, joilla rahoitettiin TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan osto. Sijoitetun pääoman tuotto oli 37,0 prosenttia (41,2 prosenttia), ja oman pääoman tuotto oli 34,3 prosenttia (36,5 prosenttia).

3 Markkina-asema Vacon-konsernin liikevaihdon alueittainen jakauma Milj. euroa 10-12/ % 10-12/ % 1-12/ % 1-12/ % Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 54,0 71,8 43,0 70,0 210,5 71,8 172,6 74,3 Pohjois- ja Etelä- Amerikka 14,0 18,6 13,1 21,4 55,9 19,1 42,1 18,1 Aasia ja Tyynenmeren alue 7,2 9,6 5,3 8,6 26,8 9,1 17,5 7,6 Yhteensä 75,2 100,0 61,4 100,0 293,2 100,0 232,2 100,0 Vacon vahvisti asemaansa kaikilla merkittävillä markkina-alueilla vuoden 2008 aikana. Yhtiö arvioi markkinatutkimuksiin perustuen maailmanlaajuisen markkinaosuutensa olevan noin neljä prosenttia. Vaconin liikevaihto jakautui vuonna 2008 seuraavasti: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka yhteensä 71,8 prosenttia (74,3 prosenttia vuonna 2007), Pohjois- ja Etelä-Amerikka 19,1 prosenttia (18,1 prosenttia), Aasia ja Tyynenmeren alue 9,1 prosenttia (7,6 prosenttia). Ilman TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan vaikutusta liikevaihdon kasvu vuonna 2008 oli 7,6 prosenttia Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja 16,6 prosenttia Euroopassa. Viimeisellä vuosineljänneksellä vastaavat luvut olivat Pohjois- ja Etelä-Amerikassa -13,7 prosenttia ja Euroopassa 24,7 prosenttia. Vacon-konsernin liikevaihdon jakauma jakelukanavittainen Milj. euroa 10-12/ % 10-12/ % 1-12/ % 1-12/ % Loppuasiakkaat 42,4 56,4 27,2 44,3 146,4 49,9 99,0 42,6 Jakelijat 6,8 9,0 8,3 13,5 34,4 11,7 31,3 13,5 Kone- ja laitevalmistajat 9,7 12,9 12,7 20,7 60,0 20,5 56,4 24,3 Brand labelasiakkaat 16,2 21,5 13,2 21,5 52,4 17,9 45,5 19,6 Yhteensä 75,2 100,0 61,4 100,0 293,2 100,0 232,2 100,0 Vaconin vuoden 2008 liikevaihto jakautui jakelukanavittain seuraavasti: oma suoramyynti 49,9 prosenttia (42,6 prosenttia), jakelijat 11,7 prosenttia (13,5 prosenttia), kone- ja laitevalmistajat 20,5 prosenttia (24,3 prosenttia) ja brand label asiakkaat 17,9 prosenttia (19,6 prosenttia).

4 Vacon-konsernin rakenne Vuoden 2008 tammikuussa Vacon osti yhdysvaltalaiseen Altra Holdings konserniin kuuluvan TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan. Kauppaan kuuluivat tehtaat Yhdysvalloissa ja Italiassa sekä myyntiyhtiöt Intiassa ja Saksassa. Vuoden 2008 aikana Vacon perusti myyntiyhtiöt Etelä-Koreaan, Meksikoon, Tanskaan ja Tsekkeihin sekä sivuliikkeet Romaniaan ja Ukrainaan. Vuoden 2008 lopussa Vaconin oma myyntiverkosto käsitti 21 tytäryhtiötä sekä sivuliikkeet Romanian ja Ukrainan lisäksi Brasiliassa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa sekä Thaimaassa. Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat vuoden aikana 17,0 miljoonaa euroa (14,3 milj. euroa), joista 2,3 milj. euroa (1,9 milj. euroa) aktivoitiin tuotekehitysmenoina. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus oli 5,8 prosenttia konsernin liikevaihdosta (6,2 prosenttia). Tuotekehitysaktivointien poistot vuonna 2008 olivat 0,6 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Vuoden 2008 aikana Vacon on lisännyt yhtiön Suomen- ja Kiinan- tuotekehitysyksiköiden henkilöstöä. TB Wood sin liiketoiminnan oston myötä Vaconilla on tuotekehitystä nyt myös USA:ssa ja Italiassa. Vaconin tavoitteena on uudistaa tuotetarjontaansa vuosien aikana. Tuotteiden kehitystyö jatkui yhtiön suunnitelmien mukaisesti vuonna Uuden tuotesukupolven tuotteet ovat entistä kilpailukykyisempiä sekä ominaisuuksiltaan että kustannuksiltaan. Vuoden 2008 aikana Vacon toi markkinoille ensimmäiset uuden sukupolven taajuusmuuttajat. Investoinnit Konsernin vuoden bruttoinvestoinnit ilman TB Woods in taajuusmuuttajaliiketoiminnan hankintaa olivat 11,2 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin tuotantokapasiteetin lisäämiseen ja ylläpitoon, myyntiverkoston kasvattamiseen sekä tietojärjestelmien yhtenäistämiseen ja kehittämiseen. Vaasan-tehtaan laajennustyöt saatiin päätökseen vuoden 2008 lokakuussa. Vuoden aikana yhtiö julkisti suunnitelmat uusien tehtaiden rakentamisesta Kiinaan ja Yhdysvaltoihin. Organisaatio ja henkilöstö Vaconin henkilömäärä on kasvanut 328 henkilöllä vuoden alusta. Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli henkilöä (869), joista 639 (555) oli Suomessa ja 558 (314) muissa maissa. Alla olevassa taulukossa on esitetty Vaconin katsauskauden keskimääräiset henkilömäärät: 1-12/ /2007 Toimihenkilöitä Työntekijöitä YHTEENSÄ

5 Osakkeet ja osakkeenomistajat Vaconin markkina-arvo joulukuun lopussa oli 278,0 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 18,30 euroa. Se oli tammi-joulukuun aikana alimmillaan 17,0 euroa ja ylimmillään 32,44 euroa. Vuoden 2008 aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä yhteensä osaketta 131,0 miljoonan euron arvosta eli 32,1 prosenttia osakekannasta. Vaconilla oli päivätyn osakasrekisterin mukaan rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekistereissä ja ulkomaalaisten rekisteröimiä osakkeita oli yhteensä 33,1 prosenttia osakekannasta. Suurimmat osakkeenomistajat olivat: Osakkeita, kpl Omistusosuus, % Ahlström Capital Oy ,0 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,8 Vaasa Engineering Oy ,8 Koskinen Jari ,4 Holma Mauri ,3 Ehrnrooth Martti ,2 Tapiola-yhtiöt ,1 Niemelä Harri ,0 OP-Delta-sijoitusrahasto ,8 Karppinen Veijo ,4 Hallintarekisteröidyt ja muu ulkomaalaisomistus ,1 Muut ,2 Yhteensä ,0 Vacon Oyj:n omat osakkeet Ulkona olevat osakkeet Vaconin hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen suorassa omistuksessa oli osaketta eli 3,6 prosenttia Vaconin osakekannasta. Omat osakkeet Vacon Oyj:llä oli hallussaan omia osakkeita yhteensä kappaletta, jotka on hankittu keskikurssilla 19,6. Se on 0,7 prosenttia osakepääomasta ja äänimäärästä eli merkitys omistuksen ja äänivallan jakautumiselle ei ole merkittävä. Osingonjakoehdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä 48,5 miljoonaa euroa. Hallitus esittää pidettävälle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön vuoden 2008 tilikauden 17,3 miljoonan euron voitosta maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta ja loput tilikauden voitosta siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Ehdotuksen mukaan osinkoihin käytettäisiin yhteensä 9,9 miljoonaa euroa.

6 Liiketoimintastrategia Taajuusmuuttaja on avaintuote tuotantoautomaatiossa, energian käytön tehostamisessa ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä. Tämä luo hyvän pohjan taajuusmuuttajaliiketoiminnan pitkän aikavälin kasvulle. Keskittymällä yksinomaan taajuusmuuttajiin Vacon haluaa kasvaa kannattavasti ja huomattavasti alan keskimääräistä kasvua nopeammin. Vaconin strategian kulmakivinä ovat määrätietoinen tuotejohtajuuden kehittäminen ja kansainvälistyminen kasvun takaamiseksi. Yksi markkinoiden laajimmista tuotevalikoimista, voimakas panostus tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen yhdessä joustavan ja kustannustehokkaan tuotannon kanssa tukevat tuotejohtajuutta. TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan oston myötä Vacon pystyy jatkossa tukemaan asiakkaitaan kaikilla merkittävillä markkina-alueilla ja entistä laajemmalla tuotevalikoimalla. Vaconin pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto ja yli 14 prosentin liikevoiton (EBIT- %) saavuttaminen vuoden 2012 loppuun mennessä. Oman pääoman tuotolle (ROE) on asetettu yli 30 prosentin vuotuinen tavoite. Kasvu toteutuu ensisijaisesti orgaanisesti, mutta Vacon ei myöskään sulje pois yritysostojen mahdollisuutta. Orgaaninen kasvu rahoitetaan tulorahoituksella. Mahdollisessa yritysostotilanteessa nettovelkaantumisastetta voidaan kasvattaa enintään 60 prosenttiin. Vaconin kannattavuuden parantumista tukee tuotevalikoiman laajeneminen isompitehoisiin laitteisiin, uuden tuotesukupolven tulo markkinoille ja taajuusmuuttajissa käytettyjen komponenttien halpeneminen. Yhdysvaltain dollariin liittyvä valuuttariski pieneni TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan oston seurauksena. Vaconin menestys nyt ja tulevaisuudessa perustuu erinomaisiin tuotteisiin ja palveluihin, laatuun, globaalisti vahvistuvaan brändiin, kustannustehokkuuteen sekä logistiseen nopeuteen ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan.

7 Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Maailmanlaajuinen rahoituskriisi kärjistyi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Toisaalta erityisesti vaikeassa markkinatilanteessa yrityksillä on tarve parantaa toimintansa kustannustehokkuutta, mikä omalta osaltaan kannustaa investoimaan energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin kuten taajuusmuuttajiin. Vaconin lähiajan merkittävimmät riskit ovat yleisen kysynnän heikkeneminen, ja lisääntyvä hintakilpailu. Muut merkittävät riskit liittyvät tiettyjen raaka-aineiden sekä komponenttien saatavuuteen ja hintakehitykseen. Raaka-aineiden ja komponenttien ostosopimukset ovat pääosin vuosisopimuksia, joissa on hinta- ja valuuttaklausuulit raaka-aineiden ja materiaalien maailmanmarkkinahintojen muutoksille. Maailmantalouden taantuma saattaa vaikeuttaa joidenkin komponenttitoimittajien liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi yhtiön kannattavuuskehitykseen vaikuttaa euron suhde muihin laskutusvaluuttoihin, joista merkittävimmät ovat Yhdysvaltain dollari ja Kiinan RMB. Näkymät vuodelle 2009 Taajuusmuuttajamarkkinoiden kehitystä vuonna 2009 on vaikea arvioida tämänhetkisessä globaalin talouden tilanteessa ja esitettyihin arvioihin sisältyy epävarmuustekijöitä. Vacon odottaa taajuusmuuttajamarkkinan kokonaisuudessaan laskevan jonkin verran vuonna 2009 edellisvuoden tasosta. Investoinnit sähkömoottorikäyttöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian tuotantoon kasvavat, mutta sen sijaan investoinnit teollisuuden prosessien parantamiseen ja uudisrakentamiseen ovat laskussa. Vaconin markkinaosuus on noin 4 %. Maailmanlaajuinen myyntiverkosto, uudistuva tuotevalikoima ja suhteellisen alhainen markkinaosuus yhdessä joustavan organisaation kanssa tukevat Vaconin liiketoiminnan kehitystä vaikeassakin markkinatilanteessa. Vacon tulee sopeuttamaan kasvuinvestointinsa vallitsevaan markkinatilanteeseen kannattavuuden turvaamiseksi. Vacon ennustaa vuoden 2009 liikevaihdon pysyvän vuoden 2008 tasolla. Kannattavuuden ja osakekohtaisen tuloksen ennustetaan jäävän hieman vuoden 2008 tasosta. Vuoden 2009 taloudellinen tiedotus Vacon julkaisee vuonna 2009 kolme osavuosikatsausta seuraavasti: - tammi-maaliskuu keskiviikkona kello tammi-kesäkuu keskiviikkona kello tammi-syyskuu tiistaina kello 9.30 Vuoden 2008 vuosikertomus julkaistaan viikolla 11. Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Vaasassa keskiviikkona alkaen kello yhtiön pääkonttorissa, osoite Runsorintie 7, Vaasa.

8 Yleislauseke Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Vacon lyhyesti Vacon perustettiin vuonna 1993 intohimosta kehittää ja valmistaa taajuusmuuttajia maailmanlaajuisesti. Vaconin kunnia-asiana on tarjota asiakkailleen tehokkaita, helppokäyttöisiä ja luotettavia tapoja parantaa prosessinohjausta ja säästää energiaa ja kustannuksia. Vaconin ratkaisut edustavat puhdasta teknologiaa. Ne soveltuvat teollisuuden, yhdyskuntatekniikan sähkömoottoreiden nopeudensäätöön, ja uusiutuvan energian tuotantoratkaisuihin. Vacon tarjoaa taajuusmuuttajia tehoalueelle 0,25 kw 5 MW. Vuoden 2008 liikevaihto oli 293,2 milj. euroa. Vaasassa VACON OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Vesa Laisi, puh: +358 (0) Talousjohtaja Mika Leppänen, puh: +358 (0) Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Analyytikoille ja medialle tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään klo Radisson SAS Hotel Plazassa, osoitteessa Mikonkatu 23, Helsinki. Puhelinkonferenssi sijoittajille ja sijoitusanalyytikoille Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinneuvottelu pidetään klo lähtien. Neuvottelussa ovat mukana toimitusjohtaja Vesa Laisi ja talousjohtaja Mika Leppänen. Linja on varattavissa neuvotteluun kymmenen minuuttia ennen neuvottelun alkua palvelunumerosta Neuvottelun tunnus on Vacon Oyj. Linkki neuvotteluun: B970FE456E8B3&cb=genesys Nauhoituksen voi kuunnella neljän työpäivän ajan numerosta , tunnus Jakelu Nasdaq OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet

9 Laadintaperiaatteet Vuoden 2008 tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastettuja. Konsernin tuloslaskelma, IFRS, milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Liikevaihto 75,2 61,4 293,2 232,2 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,2 0,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -3,7 0,2 0,2 1,4 Materiaalit ja palvelut -34,8-31,8-150,8-123,0 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -13,7-10,8-52,7-38,9 Liiketoiminnan muut kulut -13,4-10,3-48,2-37,7 Poistot aineellisista -1,0-0,7-3,5-2,8 EBITA 8,6 8,1 38,4 31,2 Poistot aineettomista -1,1-0,6-3,8-1,9 Liikevoitto 7,5 7,5 34,6 29,2 Rahoitustuotot ja kulut -1,0 0,1-2,0-0,4 Tulos ennen veroja 6,4 7,6 32,6 28,8 Tuloverot -1,3-1,4-8,7-7,4 Tilikauden voitto 5,1 6,1 23,9 21,4 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 4,9 6,0 23,1 20,9 Vähemmistölle 0,2 0,1 0,8 0,5 Osakekohtainen tulos, euroa 0,32 0,40 1,51 1,37 Osakekohtainen tulos laimennettuna, euroa 0,32 0,40 1,51 1,37

10 Konsernin tase, IFRS, milj. euroa VARAT Liikearvo 8,3 1,5 Kehittämismenot 4,8 3,0 Aineettomat hyödykkeet 14,9 5,2 Aineelliset hyödykkeet 16,3 14,7 Rahoitussaamiset 0,2 0,2 Laskennaliset verosaamiset 2,6 1,5 Muut rahoitusvarat 3,3 2,2 Pitkäaikaiset varat yhteensä 50,3 28,2 Vaihto-omaisuus 21,3 14,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 61,7 45,8 Rahavarat 15,7 34,4 Lyhytaikaiset varat yhteensä 98,8 94,9 Varat yhteensä 149,1 123,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 3,1 3,1 Ylikurssirahasto 5,0 5,0 Omat osakkeet -2,6-1,2 Muuntoero -0,1-0,5 Kertyneet voittovarat 68,7 56,5 Vähemmistöosuus 1,4 1,1 Oma pääoma yhteensä 75,5 64,0 Laskennalliset verovelat 3,5 1,6 Eläkevelvoitteet 1,4 0,8 Korolliset velat 15,8 19,1 Pitkäaikaiset velat yhteensä 20,7 21,6 Ostovelat ja muut velat 37,6 30,9 Verovelat 1,5 1,6 Varaukset 1,6 0,8 Korolliset velat 12,2 4,3 Lyhytaikaiset velat yhteensä 52,9 37,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 149,1 123,2

11 2008 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS, milj. euroa Vä- Oma hem- pää- Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma mis- oma töo- yhsuus teensä Osake- Yli- Omat Muun- Arvon- Kerty- Yhpääoma kurssi- osak- to- muu- neet teensä Rahasto keet erot tos - voitrahas- toto varat Oma pääoma ,1 5,0-1,2-0,2 0,1 45,2 52,0 1,0 53,0 Rahavirran suojaukset: Siirretty myyntituottojen oikaisuksi -0,1-0,1-0,1 Muuntoerot -0,3-0,3-0,3 Muut muutokset 0,2 0,2 0,2 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot -0,3 0,0 0,2-0,1-0,1 Tilikauden Voitto 20,9 20,9 0,4 21,4 Tilikaudelle kirjatut tuotot ja kulut Yhteensä -0,3 0,0 21,2 20,8 0,4 21,3 Osingonjako -9,9-9,9-0,3-10,2 Oma pääoma ,1 5,0-1,2-0,5 0,0 56,5 62,9 1,1 64,0

12 Rahavirran suojaukset: Muuntoerot 0,4 0,4 0,4 Verokirjaukset -0,1-0,1-0,1 Muut muutokset 0,3 0,3 0,0 0,3 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 0,7 0,0 0,7 Tilikauden voitto 23,1 23,1 0,8 23,9 Tilikaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,4 0,0 23,4 23,8 0,8 24,6 Osingonjako -11,1-11,1-0,5-11,6 Omien osakkeiden hankinta -1,5-1,5-1,5 Oma pääoma ,1 5,0-2,6-0,1 0,0 68,7 74,1 1,4 75,5

13 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS, milj. euroa Tilikauden voitto 23,9 21,4 Poistot 7,3 4,8 Rahoitustuotot ja-kulut 2,0 0,5 Verot 8,7 7,4 Muut oikaisut 0,5 0,1 Käyttöpääoman muutos -10,1-5,5 Rahoituserien ja verojen rahavirta -10,4-7,5 Liiketoiminnan rahavirta 21,9 21,1 Tytäryhtiön hankinta -20,4 0,0 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -9,2-8,6 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot -0,1 0,4 Investoinnit muihin sijoituksiin -1,7-0,6 Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos 0,0 0,2 Luovutustulot muista sijoituksista 0,6 0,0 Investointien rahavirta -30,8-8,6 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 21,9 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3,9-0,2 Lyhytaikaisten lainojen nostot 7,9 1,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0-2,2 Omien osakkeiden hankinta -1,5 0,0 Rahoitusleasingvelkojen maksut 0,0-0,3 Maksetut osingot -11,9-10,2 Rahoituksen rahavirta -9,4 10,0 Likvidien varojen muutos -18,3 22,5 Likvidit varat tilikauden alussa 34,4 13,0 Likvidien varojen muuntoerot -0,4-1,2 Likvidit varat tilikauden lopussa 15,7 34,4

14 Segmentti-informaatio Vacon-konsernissa liiketoiminta raportoidaan ensisijaisesti liiketoimintasegmenteittäin ja toissijaisesti maantieteellisen segmentin mukaisesti. Vaconilla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on taajuusmuuttajat. Ensisijaisen segmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa. Vaconin liiketoiminta on organisoitu seuraaviin toimintoihin: Tuotteet ja markkinat, Tuotanto, Tutkimus ja tuotekehitys, Talous ja hallinto, Henkilöstö, IT ja prosessikehitys. Organisaation asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi toimintaa ohjataan asiakassegmenteittäin, joita kutsutaan liiketoiminta-alueiksi. Liiketoimintaalueet ovat komponettiasiakkaat, sovellusasiakkaat, OEM- ja brand label-asiakkaat sekä huolto ja jälkimarkkinat. Toissijainen, maantieteellinen segmentti jakautuu kolmeen myyntialueeseen: Eurooppa, Lähiitä ja Afrikka (EMEA), Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC).

15 Ostetut liiketoiminnot Konserni hankki yhdysvaltalaiseen Altra Holdings- konserniin kuuluneen TB Wood'sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan. Arvio lopullisesta kauppahinnasta on 29,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Alustavan laskelman mukaan TB Wood sin hankinnasta syntyy 6,6 milj. euron liikearvo, joka perustuu odotettavissa oleviin liiketoiminnan laajentamismahdollisuuksiin sekä synergiahyötyihin. MEUR Hankintameno Käteiskauppahinta 19,8 Hankintaan liittyvät välittömät kustannukset 1,3 Hankintameno yhteensä 21,1 Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 14,5 Liikearvo 6,6 Liikearvon kohdistaminen: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 2,7 Pohjois- ja Etelä-Amerikka 3,7 Aasia ja Tyynenmeren alue 0,2 Vaikutukset kassavirtaan olivat seuraavat: Kokonaishankintameno -21,1 Lainojen nostot 19,4 Saadut kassavarat 0,7 Yritysoston nettokassastamaksu 0,9 Kirjanpitoarvo Käypä arvo Käyttöaika vuosina Tunnistetut aineettomat oikeudet Asiakassuhteet 4,4 5 Kehitetty teknologia 4,2 5 Aineelliset hyödykkeet 1,8 2,2 Vaihto-omaisuus 5,4 5,5 Saatavat yhteensä 2,8 2,8 Rahat ja pankkisaamiset 0,7 0,7 Varat yhteensä 10,8 19,8 Pitkäaikaiset velat 0,3 0,3 Lyhytaikaiset velat 3,5 3,5 Laskennalliset verovelat 1,5 Velat yhteensä 3,8 5,3 Nettovarat 14,5 Hankintameno 19,8 Hankintaan liittyvät välittömät kustannukset 1,3 Liikearvo 6,6

16 Taloudelliset tunnusluvut Osakekohtaiset tunnusluvut IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Tulos/osake, EUR 1,51 1,37 1,04 0,79 0,71 Oma pääoma/osake, EUR 4,88 4,13 3,42 2,78 2,39 Osinko/osake EUR*) 0,65 0,75 0,65 0,41 0,35 Osinko/tulos, %*) 42,94 54,59 62,57 52,12 49,31 Efektiivinen osinkotuotto %*) 3,5 2,7 2,5 2,3 3,0 P/E-luku 12,1 20,4 25,1 22,2 16,6 Kauden alin, EUR 17,00 24,60 17,70 11,85 9,95 Kauden ylin, EUR 32,44 38,00 26,99 17,50 11,99 Kauden lopussa, EUR 18,30 28,00 26,10 17,50 11,78 Tilikauden keskikurssi, EUR 26,65 30,01 22,60 14,68 11,00 Osakekannan markkina-arvo, MEUR 278,00 426,50 397,10 266,00 180,00 Osakkeiden vaihto, kpl Osakkeiden vaihto, % 32,3 54,1 29,2 37,5 22,6 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana **) Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa **) *) Tilikauden 2008 osalta osinko on hallituksen esitys yhtiökokoukselle. **) Osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikaudella oli Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on kpl.

17 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Liikevaihto, MEUR 293,2 232,2 186,4 149,9 128,6 Liikevaihdon kasvu, % 26,3 24,6 24,3 16,6 14,5 Liikevoitto, MEUR 34,6 29,2 23,1 18,1 15,9 Liikevoiton kasvu, % 18,5 26,4 27,6 13,8 N/A Liikevoitto, % liikevaihdosta 11,8 12,6 12,4 12,1 12,4 Tulos ennen veroja, MEUR 32,6 28,8 22,7 17,7 15,9 Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 11,1 12,4 12,2 11,8 12,4 Oman pääoman tuotto, % 34,3 36,5 33,7 30,5 31,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 37,0 41,2 45,1 40,8 38,6 Korolliset nettovelat, MEUR 12,3-11,0-8,8-7,9-10,6 Nettovelkaantumisaste, % 16,3-17,1-16,6-18,3-28,9 Omavaraisuusaste, % 51,1 52,9 61,7 56,8 56,2 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR***) 11,2 9,1 8,5 6,6 4,6 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 3,8 3,9 4,6 4,4 3,6 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, MEUR 17,0 14,3 12,6 10,8 9,8 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 5,8 6,2 6,7 7,2 7,6 Henkilöstö kauden lopussa Tilauskanta, MEUR 48,0 34,8 29,7 18,8 12,0 ***) 2008 vuoden bruttoinvestointilukuun ei sisälly TB Woods in hankinta.

18 Konsernin vastuut, milj. euroa Vakuudet ja vastuusitoumukset 2,2 1,1 Rahoitussitoumukset 0,6 1,0 Konsernin tuloskehitys neljännesvuosittain, milj. euroa 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 1-12/ 1-9/ 1-6/ 1-3/ Liikevaihto 75,2 74,2 78,0 65,9 293,2 218,1 143,9 65,9 Liikevoitto 7,5 9,1 10,4 7,6 34,6 27,1 18,0 7,6 Tulos ennen veroja 6,4 8,2 10,6 7,3 32,6 26,2 17,9 7,3 Tunnuslukujen laskentakaavat Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto Tulos / osake = Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oma pääoma - vähemmistöosuus Oma pääoma / osake = Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa Tilikaudelta jaettu osinko Osinko / osake = Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa Tilikaudelta jaettu osinko x 100 Osinko / tulos, %= Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto Osinko / osake x 100 Efektiivinen osinkotuotto, %= Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa P/E-luku= Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa Tulos / osake

19 Oman pääoman tuotto, %= Tilikauden voitto x Oma pääoma (sis. vähemmistöosuus), tilikauden alun ja lopun keskiarvo (Tulos ennen veroja + korko- ja rahoituskulut) x 100 Sijoitetun pääoman tuotto, %= Taseen loppusumma korottomat velat, tilikauden alun ja lopun keskiarvo Omavaraisuusaste = Oma pääoma x Taseen loppusumma - saadut ennakot (Korollinen vieras pääoma rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100 Nettovelkaantumisaste = Oma pääoma Nettokäyttöpääoma = Tutkimus- ja tuotekehitysmenot= Osakekannan markkina-arvo= Varastot + korottomat lyhytaikaiset saatavatkorottomat lyhytaikaiset velat Tuloslaskelmaan kirjatut tutkimusja tuotekehityskulut (ml. saaduilla avustuksilla katetut kulut) sekä aktivoidut tuotekehitysmenot Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä Osakkeiden vaihto, %= Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 23.10.2008 kello 9.00. Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008. Vaconin taajuusmuuttajien kysyntä jatkui hyvänä

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 23.10.2008 kello 9.00. Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008. Vaconin taajuusmuuttajien kysyntä jatkui hyvänä Vacon Oyj, Pörssitiedote, 23.10.2008 kello 9.00 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Vaconin taajuusmuuttajien kysyntä jatkui hyvänä Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 77,8 milj. euroa,

Lisätiedot

2.8.2007 kello 10.00

2.8.2007 kello 10.00 Vacon Oyj Pörssitiedote 2.8.2007 kello 10.00 VACON OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Korkea energian hinta vauhdittaa taajuusmuuttajakauppaa Huhti-kesäkuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 60,0 milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

VACON OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

VACON OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2007 kello 10.00 VACON OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007 Energiankäytön tehostamisen tarve ylläpitää Vaconin kasvua Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Vacon Oyj, Pörssitiedote, kello Vacon Oyj:n osavuosikatsaus Vaconilla erittäin hyvät markkinanäkymät

Vacon Oyj, Pörssitiedote, kello Vacon Oyj:n osavuosikatsaus Vaconilla erittäin hyvät markkinanäkymät Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.8.2008 kello 9.00 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Vaconilla erittäin hyvät markkinanäkymät Huhti-kesäkuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 83,3 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Vacon saavutti vuodelle 2003 asetetut taloudelliset tavoitteensa

VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Vacon saavutti vuodelle 2003 asetetut taloudelliset tavoitteensa Vacon Oyj, pörssitiedote 12 helmikuu 2004 klo 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon saavutti vuodelle asetetut taloudelliset tavoitteensa Viimeisellä vuosineljänneksellä Vaconin kannattavuus

Lisätiedot

Vacon laskee vuoden 2009 tulosennustetta ensimmäisen vuosipuoliskon hyvästä tuloksesta huolimatta

Vacon laskee vuoden 2009 tulosennustetta ensimmäisen vuosipuoliskon hyvästä tuloksesta huolimatta Vacon Oyj, Pörssitiedote, 5.8.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2009 Vacon laskee vuoden 2009 tulosennustetta ensimmäisen vuosipuoliskon hyvästä tuloksesta huolimatta Huhti-kesäkuun

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

26.10.2006 kello 10.00

26.10.2006 kello 10.00 Vacon Oyj Pörssitiedote 26.10.2006 kello 10.00 VACON OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 Vacon jatkaa kannattavaa kasvuaan Heinäkuu-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 47,6 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 3.2.2010 kello 9.30. Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2009

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 3.2.2010 kello 9.30. Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2009 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 3.2.2010 kello 9.30 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2009 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 63,5 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

kello 18.00

kello 18.00 Vacon Oyj Pörssitiedote 25.4.2007 kello 18.00 VACON OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Vaconin kasvu jatkuu Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 56,1 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

8.2.2007 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

8.2.2007 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Vacon Oyj Pörssitiedote 8.2.2007 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin tilaukset olivat voimakkaassa kasvussa vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä Lokakuu-joulukuu pääkohdat:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

27.10.2005 kello 10.00

27.10.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2005 Vaconin kannattava kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä Heinäkuu-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2004 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2004 VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT Tammikuu-maaliskuu pääkohdat:

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Vacon Oyj, Pörssitiedote, kello Vacon Oyj:n osavuosikatsaus

Vacon Oyj, Pörssitiedote, kello Vacon Oyj:n osavuosikatsaus Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.4.2010 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010 Tammi-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 72,8 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

3.8.2006 kello 10.00

3.8.2006 kello 10.00 Vacon Oyj Pörssitiedote 3.8.2006 kello 10.00 VACON OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Vaconin vahva kasvu jatkuu Huhtikuu-kesäkuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 49,5 milj. euroa, kasvua edellisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2003 VACON KASVOI HYVÄLLÄ KANNATTAVUUDELLA MARKKINAKASVUA NOPEAMMIN. Vacon Oyj, pörssitiedote kello 10.

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2003 VACON KASVOI HYVÄLLÄ KANNATTAVUUDELLA MARKKINAKASVUA NOPEAMMIN. Vacon Oyj, pörssitiedote kello 10. Vacon Oyj, pörssitiedote 5.8. kello 10.00 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu VACON KASVOI HYVÄLLÄ KANNATTAVUUDELLA MARKKINAKASVUA NOPEAMMIN Huhti-kesäkuu yhteenveto Liikevaihto oli 29,0 milj. euroa (edellisen

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Suomen liikevaihto kasvoi 32 prosentilla 17,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa.

Suomen liikevaihto kasvoi 32 prosentilla 17,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2017 PÖRSSITIEDOTE 9.11.2017 KLO 9:10 TULOS LÄHES KAKSINKERTAINEN - Liikevaihto 40,0 miljoonaa euroa (28,3 milj. euroa) - Liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

kello 10.00

kello 10.00 Vacon Oyj Pörssitiedote 27.4.2006 kello 10.00 VACON OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006 Vaconin vuosi 2006 on alkanut vahvasti Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 44,1 milj. euroa,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2015 Elecsterin hyvä kehitys jatkui Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 13,0 MEUR (10 12/2014:

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot