Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008"

Transkriptio

1 Vacon Oyj, Pörssitiedote, kello 9.00 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote Loka-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 67,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 7,2 % (62,7 milj. euroa). - Liikevaihto oli 75,2 milj. euroa, kasvua 22,5 % (61,4 milj. euroa). - Liikevoitto oli 7,5 milj. euroa ja 10,0 % liikevaihdosta (7,5 milj. euroa ja 12,2 %). - Liiketoiminnan rahavirta oli 5,1 milj. euroa (6,9 milj. euroa). - Tulos/osake oli 0,32 euroa (0,40 euroa), laskua edelliseen vuoteen oli 20,0 %. Tammi-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 306,5 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 29,2 % (237,2 milj. euroa). - Liikevaihto oli 293,2 milj. euroa, kasvua 26,3 % (232,2 milj. euroa). - Liikevoitto oli 34,6 milj. euroa, kasvua 18,5 % (29,2 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 11,8 % (12,6 %). - Liiketoiminnan rahavirta oli 21,9 milj. euroa (21,1 milj. euroa). - Tulos/osake oli 1,51 euroa (1,37 euroa), kasvua edelliseen vuoteen oli 10,2 %. Maailmanlaajuinen taajuusmuuttajamarkkina kasvoi markkinatutkimusten mukaan vuonna 2008 noin 10 prosenttia. Markkinakasvu oli voimakasta vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta heikkeni vuoden toisella puoliskolla. Markkinoiden kasvu oli nopeinta Aasian alueella. Erityisesti Kiinan ja Intian talouksien nopea kehitys heijastui taajuusmuuttajien kysyntään. Vaconin markkinaosuus on nousussa kaikilla merkittävillä markkina-alueilla. Vaconin saamien tilausten arvo oli vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 67,2 miljoonaa euroa. Tilausten kasvu Aasiassa ylsi 28 %:iin. Euroopassa tilausten kasvu oli 10 %. Tilausten kertymä Pohjois-Amerikassa oli epätyydyttävä. Siellä laskua edellisen vuoden vastaavaan kauteen kertyi 14 %. Liikevaihto ylsi 75,2 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 7,5 miljoonaa euroa ja se oli samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla kaudella. Ilman TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan oston vaikutusta Vaconin saadut tilaukset kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 2,1 %, liikevaihto 16,8 % ja liikevoitto 8,0 %. Neljännen vuosineljänneksen liikevoittoprosentti oli 10,0 %, kun se vastaavana aikana vuonna 2007 oli 12,2 %. Ilman TB Wood sin liiketoiminnan vaikutusta viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoprosentti oli 11,3 %. Liikevoittoprosentti ennen aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) oli 11,4 % (13,2 %). TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan oston synnyttämien aineettomien oikeuksien poistot (0,4 milj. euroa) pienensivät liikevoittoprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä. Liiketoiminnan rahavirta oli 5,1 miljoonaa euroa loka-joulukuussa Konsernin kannattavuutta (EBIT-%) heikensivät viimeisellä neljänneksellä kasvaneet kiinteät kulut. Viimeisen vuosineljänneksen osakekohtaista tulosta heikensivät TB Woodsin taajuusmuuttajaliiketoiminnan hankkimisen myötä kasvaneet rahoituskulut sekä Vacon Americas LLC:n purkamiseen liittyvä 0,5 milj. euron alaskirjaus. Tilikauden tulos osaketta kohden oli 1,51 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2008 tuloksesta maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta.

2 Vuoden 2008 tulos ja pääomarakenne Milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Muutos, % Liikevaihto 75,2 61,4 293,2 232,2 26,3 Käyttökate 9,5 8,8 41,9 34,0 23,2 Poistot -2,0-1,3-7,3-4,8 52,1 Liikevoitto 7,5 7,5 34,6 29,2 18,5 Tulos ennen veroja 6,4 7,6 32,6 28,8 13,2 Tilikauden voitto 5,1 6,1 23,9 21,4 11,7 Konsernin vuoden 2008 tilaukset kasvoivat 29,2 prosenttia ja olivat 306,5 miljoonaa euroa (237,2 milj. euroa vuonna 2007). Ostetun TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan vuoden alun tilauskanta ja vuoden 2008 tilausten määrä olivat yhteensä 22,9 miljoonaa euroa. Ilman liiketoiminnan hankinnan vaikutusta tilaukset kasvoivat 20,0 prosenttia. Konsernin tilauskanta oli vuoden 2008 lopussa 48,0 miljoonaa euroa (34,8 milj. euroa). Tilauskanta kasvoi vuoden alusta 13,2 miljoonaa euroa. Konsernin vuoden 2008 liikevaihto kasvoi 26,3 prosenttia ja oli 293,2 miljoonaa euroa (232,2 milj. euroa vuonna 2007). Liikevaihdon kasvu ilman TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan ostoa oli 17,4 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 34,6 miljoonaa euroa (29,2 milj. euroa) ja tilikauden voitto oli 23,9 miljoonaa euroa (21,4 milj. euroa). Osakekohtainen tulos (EPS) kasvoi 1,51 euroon (1,37 euroa). Vertailukelpoisin luvuin liikevoitto oli 35,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 22,6 prosenttia. Liikevoittoprosentti oli 11,8 % (12,6 %). Vertailukelpoisin luvuin liikevoitto oli 13,1 % liikevaihdosta. EBITA-marginaali oli 13,1 %, kun se vuosi sitten oli (13,4 %). TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan oston synnyttämien aineettomien oikeuksien poistot (1,5 milj. euroa) pienensivät liikevoittoprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä. Liikevaihdon kasvuun keskeisesti vaikuttaneita tekijöitä olivat TB Wood sin liiketoiminnan osto, Vaconin kilpailukykyinen ja laaja tuotetarjonta, globaalin myyntiverkoston laajentaminen ja tuotannon toiminnan tehostaminen. Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammikuu-joulukuulta oli 21,9 miljoonaa euroa (21,1 milj. euroa). Saatavat yhteensä kasvoivat 15,9 miljoonaa vuoden alun tasosta. Konsernin orgaaninen kasvu rahoitettiin tulorahoituksella ja TB Wood sin liiketoiminnan osto vieraalla pääomalla. Konsernitaseen loppusumma oli 149,1 miljoonaa euroa (123,2). Vaconin omavaraisuusaste säilyi vahvana ja oli 51,1 prosenttia (52,9 prosenttia). Korolliset nettovelat olivat kauden lopussa 12,3 miljoonaa euroa (-11,0 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste (gearing) oli 16,3 prosenttia (-17,1 prosenttia). Velat koostuvat pitkäaikaisista lainoista, joilla rahoitettiin TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan osto. Sijoitetun pääoman tuotto oli 37,0 prosenttia (41,2 prosenttia), ja oman pääoman tuotto oli 34,3 prosenttia (36,5 prosenttia).

3 Markkina-asema Vacon-konsernin liikevaihdon alueittainen jakauma Milj. euroa 10-12/ % 10-12/ % 1-12/ % 1-12/ % Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 54,0 71,8 43,0 70,0 210,5 71,8 172,6 74,3 Pohjois- ja Etelä- Amerikka 14,0 18,6 13,1 21,4 55,9 19,1 42,1 18,1 Aasia ja Tyynenmeren alue 7,2 9,6 5,3 8,6 26,8 9,1 17,5 7,6 Yhteensä 75,2 100,0 61,4 100,0 293,2 100,0 232,2 100,0 Vacon vahvisti asemaansa kaikilla merkittävillä markkina-alueilla vuoden 2008 aikana. Yhtiö arvioi markkinatutkimuksiin perustuen maailmanlaajuisen markkinaosuutensa olevan noin neljä prosenttia. Vaconin liikevaihto jakautui vuonna 2008 seuraavasti: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka yhteensä 71,8 prosenttia (74,3 prosenttia vuonna 2007), Pohjois- ja Etelä-Amerikka 19,1 prosenttia (18,1 prosenttia), Aasia ja Tyynenmeren alue 9,1 prosenttia (7,6 prosenttia). Ilman TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan vaikutusta liikevaihdon kasvu vuonna 2008 oli 7,6 prosenttia Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja 16,6 prosenttia Euroopassa. Viimeisellä vuosineljänneksellä vastaavat luvut olivat Pohjois- ja Etelä-Amerikassa -13,7 prosenttia ja Euroopassa 24,7 prosenttia. Vacon-konsernin liikevaihdon jakauma jakelukanavittainen Milj. euroa 10-12/ % 10-12/ % 1-12/ % 1-12/ % Loppuasiakkaat 42,4 56,4 27,2 44,3 146,4 49,9 99,0 42,6 Jakelijat 6,8 9,0 8,3 13,5 34,4 11,7 31,3 13,5 Kone- ja laitevalmistajat 9,7 12,9 12,7 20,7 60,0 20,5 56,4 24,3 Brand labelasiakkaat 16,2 21,5 13,2 21,5 52,4 17,9 45,5 19,6 Yhteensä 75,2 100,0 61,4 100,0 293,2 100,0 232,2 100,0 Vaconin vuoden 2008 liikevaihto jakautui jakelukanavittain seuraavasti: oma suoramyynti 49,9 prosenttia (42,6 prosenttia), jakelijat 11,7 prosenttia (13,5 prosenttia), kone- ja laitevalmistajat 20,5 prosenttia (24,3 prosenttia) ja brand label asiakkaat 17,9 prosenttia (19,6 prosenttia).

4 Vacon-konsernin rakenne Vuoden 2008 tammikuussa Vacon osti yhdysvaltalaiseen Altra Holdings konserniin kuuluvan TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan. Kauppaan kuuluivat tehtaat Yhdysvalloissa ja Italiassa sekä myyntiyhtiöt Intiassa ja Saksassa. Vuoden 2008 aikana Vacon perusti myyntiyhtiöt Etelä-Koreaan, Meksikoon, Tanskaan ja Tsekkeihin sekä sivuliikkeet Romaniaan ja Ukrainaan. Vuoden 2008 lopussa Vaconin oma myyntiverkosto käsitti 21 tytäryhtiötä sekä sivuliikkeet Romanian ja Ukrainan lisäksi Brasiliassa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa sekä Thaimaassa. Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat vuoden aikana 17,0 miljoonaa euroa (14,3 milj. euroa), joista 2,3 milj. euroa (1,9 milj. euroa) aktivoitiin tuotekehitysmenoina. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus oli 5,8 prosenttia konsernin liikevaihdosta (6,2 prosenttia). Tuotekehitysaktivointien poistot vuonna 2008 olivat 0,6 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Vuoden 2008 aikana Vacon on lisännyt yhtiön Suomen- ja Kiinan- tuotekehitysyksiköiden henkilöstöä. TB Wood sin liiketoiminnan oston myötä Vaconilla on tuotekehitystä nyt myös USA:ssa ja Italiassa. Vaconin tavoitteena on uudistaa tuotetarjontaansa vuosien aikana. Tuotteiden kehitystyö jatkui yhtiön suunnitelmien mukaisesti vuonna Uuden tuotesukupolven tuotteet ovat entistä kilpailukykyisempiä sekä ominaisuuksiltaan että kustannuksiltaan. Vuoden 2008 aikana Vacon toi markkinoille ensimmäiset uuden sukupolven taajuusmuuttajat. Investoinnit Konsernin vuoden bruttoinvestoinnit ilman TB Woods in taajuusmuuttajaliiketoiminnan hankintaa olivat 11,2 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin tuotantokapasiteetin lisäämiseen ja ylläpitoon, myyntiverkoston kasvattamiseen sekä tietojärjestelmien yhtenäistämiseen ja kehittämiseen. Vaasan-tehtaan laajennustyöt saatiin päätökseen vuoden 2008 lokakuussa. Vuoden aikana yhtiö julkisti suunnitelmat uusien tehtaiden rakentamisesta Kiinaan ja Yhdysvaltoihin. Organisaatio ja henkilöstö Vaconin henkilömäärä on kasvanut 328 henkilöllä vuoden alusta. Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli henkilöä (869), joista 639 (555) oli Suomessa ja 558 (314) muissa maissa. Alla olevassa taulukossa on esitetty Vaconin katsauskauden keskimääräiset henkilömäärät: 1-12/ /2007 Toimihenkilöitä Työntekijöitä YHTEENSÄ

5 Osakkeet ja osakkeenomistajat Vaconin markkina-arvo joulukuun lopussa oli 278,0 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 18,30 euroa. Se oli tammi-joulukuun aikana alimmillaan 17,0 euroa ja ylimmillään 32,44 euroa. Vuoden 2008 aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä yhteensä osaketta 131,0 miljoonan euron arvosta eli 32,1 prosenttia osakekannasta. Vaconilla oli päivätyn osakasrekisterin mukaan rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekistereissä ja ulkomaalaisten rekisteröimiä osakkeita oli yhteensä 33,1 prosenttia osakekannasta. Suurimmat osakkeenomistajat olivat: Osakkeita, kpl Omistusosuus, % Ahlström Capital Oy ,0 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,8 Vaasa Engineering Oy ,8 Koskinen Jari ,4 Holma Mauri ,3 Ehrnrooth Martti ,2 Tapiola-yhtiöt ,1 Niemelä Harri ,0 OP-Delta-sijoitusrahasto ,8 Karppinen Veijo ,4 Hallintarekisteröidyt ja muu ulkomaalaisomistus ,1 Muut ,2 Yhteensä ,0 Vacon Oyj:n omat osakkeet Ulkona olevat osakkeet Vaconin hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen suorassa omistuksessa oli osaketta eli 3,6 prosenttia Vaconin osakekannasta. Omat osakkeet Vacon Oyj:llä oli hallussaan omia osakkeita yhteensä kappaletta, jotka on hankittu keskikurssilla 19,6. Se on 0,7 prosenttia osakepääomasta ja äänimäärästä eli merkitys omistuksen ja äänivallan jakautumiselle ei ole merkittävä. Osingonjakoehdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä 48,5 miljoonaa euroa. Hallitus esittää pidettävälle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön vuoden 2008 tilikauden 17,3 miljoonan euron voitosta maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta ja loput tilikauden voitosta siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Ehdotuksen mukaan osinkoihin käytettäisiin yhteensä 9,9 miljoonaa euroa.

6 Liiketoimintastrategia Taajuusmuuttaja on avaintuote tuotantoautomaatiossa, energian käytön tehostamisessa ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä. Tämä luo hyvän pohjan taajuusmuuttajaliiketoiminnan pitkän aikavälin kasvulle. Keskittymällä yksinomaan taajuusmuuttajiin Vacon haluaa kasvaa kannattavasti ja huomattavasti alan keskimääräistä kasvua nopeammin. Vaconin strategian kulmakivinä ovat määrätietoinen tuotejohtajuuden kehittäminen ja kansainvälistyminen kasvun takaamiseksi. Yksi markkinoiden laajimmista tuotevalikoimista, voimakas panostus tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen yhdessä joustavan ja kustannustehokkaan tuotannon kanssa tukevat tuotejohtajuutta. TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan oston myötä Vacon pystyy jatkossa tukemaan asiakkaitaan kaikilla merkittävillä markkina-alueilla ja entistä laajemmalla tuotevalikoimalla. Vaconin pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto ja yli 14 prosentin liikevoiton (EBIT- %) saavuttaminen vuoden 2012 loppuun mennessä. Oman pääoman tuotolle (ROE) on asetettu yli 30 prosentin vuotuinen tavoite. Kasvu toteutuu ensisijaisesti orgaanisesti, mutta Vacon ei myöskään sulje pois yritysostojen mahdollisuutta. Orgaaninen kasvu rahoitetaan tulorahoituksella. Mahdollisessa yritysostotilanteessa nettovelkaantumisastetta voidaan kasvattaa enintään 60 prosenttiin. Vaconin kannattavuuden parantumista tukee tuotevalikoiman laajeneminen isompitehoisiin laitteisiin, uuden tuotesukupolven tulo markkinoille ja taajuusmuuttajissa käytettyjen komponenttien halpeneminen. Yhdysvaltain dollariin liittyvä valuuttariski pieneni TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan oston seurauksena. Vaconin menestys nyt ja tulevaisuudessa perustuu erinomaisiin tuotteisiin ja palveluihin, laatuun, globaalisti vahvistuvaan brändiin, kustannustehokkuuteen sekä logistiseen nopeuteen ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan.

7 Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Maailmanlaajuinen rahoituskriisi kärjistyi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Toisaalta erityisesti vaikeassa markkinatilanteessa yrityksillä on tarve parantaa toimintansa kustannustehokkuutta, mikä omalta osaltaan kannustaa investoimaan energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin kuten taajuusmuuttajiin. Vaconin lähiajan merkittävimmät riskit ovat yleisen kysynnän heikkeneminen, ja lisääntyvä hintakilpailu. Muut merkittävät riskit liittyvät tiettyjen raaka-aineiden sekä komponenttien saatavuuteen ja hintakehitykseen. Raaka-aineiden ja komponenttien ostosopimukset ovat pääosin vuosisopimuksia, joissa on hinta- ja valuuttaklausuulit raaka-aineiden ja materiaalien maailmanmarkkinahintojen muutoksille. Maailmantalouden taantuma saattaa vaikeuttaa joidenkin komponenttitoimittajien liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi yhtiön kannattavuuskehitykseen vaikuttaa euron suhde muihin laskutusvaluuttoihin, joista merkittävimmät ovat Yhdysvaltain dollari ja Kiinan RMB. Näkymät vuodelle 2009 Taajuusmuuttajamarkkinoiden kehitystä vuonna 2009 on vaikea arvioida tämänhetkisessä globaalin talouden tilanteessa ja esitettyihin arvioihin sisältyy epävarmuustekijöitä. Vacon odottaa taajuusmuuttajamarkkinan kokonaisuudessaan laskevan jonkin verran vuonna 2009 edellisvuoden tasosta. Investoinnit sähkömoottorikäyttöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian tuotantoon kasvavat, mutta sen sijaan investoinnit teollisuuden prosessien parantamiseen ja uudisrakentamiseen ovat laskussa. Vaconin markkinaosuus on noin 4 %. Maailmanlaajuinen myyntiverkosto, uudistuva tuotevalikoima ja suhteellisen alhainen markkinaosuus yhdessä joustavan organisaation kanssa tukevat Vaconin liiketoiminnan kehitystä vaikeassakin markkinatilanteessa. Vacon tulee sopeuttamaan kasvuinvestointinsa vallitsevaan markkinatilanteeseen kannattavuuden turvaamiseksi. Vacon ennustaa vuoden 2009 liikevaihdon pysyvän vuoden 2008 tasolla. Kannattavuuden ja osakekohtaisen tuloksen ennustetaan jäävän hieman vuoden 2008 tasosta. Vuoden 2009 taloudellinen tiedotus Vacon julkaisee vuonna 2009 kolme osavuosikatsausta seuraavasti: - tammi-maaliskuu keskiviikkona kello tammi-kesäkuu keskiviikkona kello tammi-syyskuu tiistaina kello 9.30 Vuoden 2008 vuosikertomus julkaistaan viikolla 11. Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Vaasassa keskiviikkona alkaen kello yhtiön pääkonttorissa, osoite Runsorintie 7, Vaasa.

8 Yleislauseke Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Vacon lyhyesti Vacon perustettiin vuonna 1993 intohimosta kehittää ja valmistaa taajuusmuuttajia maailmanlaajuisesti. Vaconin kunnia-asiana on tarjota asiakkailleen tehokkaita, helppokäyttöisiä ja luotettavia tapoja parantaa prosessinohjausta ja säästää energiaa ja kustannuksia. Vaconin ratkaisut edustavat puhdasta teknologiaa. Ne soveltuvat teollisuuden, yhdyskuntatekniikan sähkömoottoreiden nopeudensäätöön, ja uusiutuvan energian tuotantoratkaisuihin. Vacon tarjoaa taajuusmuuttajia tehoalueelle 0,25 kw 5 MW. Vuoden 2008 liikevaihto oli 293,2 milj. euroa. Vaasassa VACON OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Vesa Laisi, puh: +358 (0) Talousjohtaja Mika Leppänen, puh: +358 (0) Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Analyytikoille ja medialle tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään klo Radisson SAS Hotel Plazassa, osoitteessa Mikonkatu 23, Helsinki. Puhelinkonferenssi sijoittajille ja sijoitusanalyytikoille Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinneuvottelu pidetään klo lähtien. Neuvottelussa ovat mukana toimitusjohtaja Vesa Laisi ja talousjohtaja Mika Leppänen. Linja on varattavissa neuvotteluun kymmenen minuuttia ennen neuvottelun alkua palvelunumerosta Neuvottelun tunnus on Vacon Oyj. Linkki neuvotteluun: B970FE456E8B3&cb=genesys Nauhoituksen voi kuunnella neljän työpäivän ajan numerosta , tunnus Jakelu Nasdaq OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet

9 Laadintaperiaatteet Vuoden 2008 tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastettuja. Konsernin tuloslaskelma, IFRS, milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Liikevaihto 75,2 61,4 293,2 232,2 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,2 0,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -3,7 0,2 0,2 1,4 Materiaalit ja palvelut -34,8-31,8-150,8-123,0 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -13,7-10,8-52,7-38,9 Liiketoiminnan muut kulut -13,4-10,3-48,2-37,7 Poistot aineellisista -1,0-0,7-3,5-2,8 EBITA 8,6 8,1 38,4 31,2 Poistot aineettomista -1,1-0,6-3,8-1,9 Liikevoitto 7,5 7,5 34,6 29,2 Rahoitustuotot ja kulut -1,0 0,1-2,0-0,4 Tulos ennen veroja 6,4 7,6 32,6 28,8 Tuloverot -1,3-1,4-8,7-7,4 Tilikauden voitto 5,1 6,1 23,9 21,4 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 4,9 6,0 23,1 20,9 Vähemmistölle 0,2 0,1 0,8 0,5 Osakekohtainen tulos, euroa 0,32 0,40 1,51 1,37 Osakekohtainen tulos laimennettuna, euroa 0,32 0,40 1,51 1,37

10 Konsernin tase, IFRS, milj. euroa VARAT Liikearvo 8,3 1,5 Kehittämismenot 4,8 3,0 Aineettomat hyödykkeet 14,9 5,2 Aineelliset hyödykkeet 16,3 14,7 Rahoitussaamiset 0,2 0,2 Laskennaliset verosaamiset 2,6 1,5 Muut rahoitusvarat 3,3 2,2 Pitkäaikaiset varat yhteensä 50,3 28,2 Vaihto-omaisuus 21,3 14,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 61,7 45,8 Rahavarat 15,7 34,4 Lyhytaikaiset varat yhteensä 98,8 94,9 Varat yhteensä 149,1 123,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 3,1 3,1 Ylikurssirahasto 5,0 5,0 Omat osakkeet -2,6-1,2 Muuntoero -0,1-0,5 Kertyneet voittovarat 68,7 56,5 Vähemmistöosuus 1,4 1,1 Oma pääoma yhteensä 75,5 64,0 Laskennalliset verovelat 3,5 1,6 Eläkevelvoitteet 1,4 0,8 Korolliset velat 15,8 19,1 Pitkäaikaiset velat yhteensä 20,7 21,6 Ostovelat ja muut velat 37,6 30,9 Verovelat 1,5 1,6 Varaukset 1,6 0,8 Korolliset velat 12,2 4,3 Lyhytaikaiset velat yhteensä 52,9 37,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 149,1 123,2

11 2008 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS, milj. euroa Vä- Oma hem- pää- Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma mis- oma töo- yhsuus teensä Osake- Yli- Omat Muun- Arvon- Kerty- Yhpääoma kurssi- osak- to- muu- neet teensä Rahasto keet erot tos - voitrahas- toto varat Oma pääoma ,1 5,0-1,2-0,2 0,1 45,2 52,0 1,0 53,0 Rahavirran suojaukset: Siirretty myyntituottojen oikaisuksi -0,1-0,1-0,1 Muuntoerot -0,3-0,3-0,3 Muut muutokset 0,2 0,2 0,2 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot -0,3 0,0 0,2-0,1-0,1 Tilikauden Voitto 20,9 20,9 0,4 21,4 Tilikaudelle kirjatut tuotot ja kulut Yhteensä -0,3 0,0 21,2 20,8 0,4 21,3 Osingonjako -9,9-9,9-0,3-10,2 Oma pääoma ,1 5,0-1,2-0,5 0,0 56,5 62,9 1,1 64,0

12 Rahavirran suojaukset: Muuntoerot 0,4 0,4 0,4 Verokirjaukset -0,1-0,1-0,1 Muut muutokset 0,3 0,3 0,0 0,3 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 0,7 0,0 0,7 Tilikauden voitto 23,1 23,1 0,8 23,9 Tilikaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,4 0,0 23,4 23,8 0,8 24,6 Osingonjako -11,1-11,1-0,5-11,6 Omien osakkeiden hankinta -1,5-1,5-1,5 Oma pääoma ,1 5,0-2,6-0,1 0,0 68,7 74,1 1,4 75,5

13 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS, milj. euroa Tilikauden voitto 23,9 21,4 Poistot 7,3 4,8 Rahoitustuotot ja-kulut 2,0 0,5 Verot 8,7 7,4 Muut oikaisut 0,5 0,1 Käyttöpääoman muutos -10,1-5,5 Rahoituserien ja verojen rahavirta -10,4-7,5 Liiketoiminnan rahavirta 21,9 21,1 Tytäryhtiön hankinta -20,4 0,0 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -9,2-8,6 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot -0,1 0,4 Investoinnit muihin sijoituksiin -1,7-0,6 Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos 0,0 0,2 Luovutustulot muista sijoituksista 0,6 0,0 Investointien rahavirta -30,8-8,6 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 21,9 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3,9-0,2 Lyhytaikaisten lainojen nostot 7,9 1,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0-2,2 Omien osakkeiden hankinta -1,5 0,0 Rahoitusleasingvelkojen maksut 0,0-0,3 Maksetut osingot -11,9-10,2 Rahoituksen rahavirta -9,4 10,0 Likvidien varojen muutos -18,3 22,5 Likvidit varat tilikauden alussa 34,4 13,0 Likvidien varojen muuntoerot -0,4-1,2 Likvidit varat tilikauden lopussa 15,7 34,4

14 Segmentti-informaatio Vacon-konsernissa liiketoiminta raportoidaan ensisijaisesti liiketoimintasegmenteittäin ja toissijaisesti maantieteellisen segmentin mukaisesti. Vaconilla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on taajuusmuuttajat. Ensisijaisen segmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa. Vaconin liiketoiminta on organisoitu seuraaviin toimintoihin: Tuotteet ja markkinat, Tuotanto, Tutkimus ja tuotekehitys, Talous ja hallinto, Henkilöstö, IT ja prosessikehitys. Organisaation asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi toimintaa ohjataan asiakassegmenteittäin, joita kutsutaan liiketoiminta-alueiksi. Liiketoimintaalueet ovat komponettiasiakkaat, sovellusasiakkaat, OEM- ja brand label-asiakkaat sekä huolto ja jälkimarkkinat. Toissijainen, maantieteellinen segmentti jakautuu kolmeen myyntialueeseen: Eurooppa, Lähiitä ja Afrikka (EMEA), Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC).

15 Ostetut liiketoiminnot Konserni hankki yhdysvaltalaiseen Altra Holdings- konserniin kuuluneen TB Wood'sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan. Arvio lopullisesta kauppahinnasta on 29,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Alustavan laskelman mukaan TB Wood sin hankinnasta syntyy 6,6 milj. euron liikearvo, joka perustuu odotettavissa oleviin liiketoiminnan laajentamismahdollisuuksiin sekä synergiahyötyihin. MEUR Hankintameno Käteiskauppahinta 19,8 Hankintaan liittyvät välittömät kustannukset 1,3 Hankintameno yhteensä 21,1 Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 14,5 Liikearvo 6,6 Liikearvon kohdistaminen: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 2,7 Pohjois- ja Etelä-Amerikka 3,7 Aasia ja Tyynenmeren alue 0,2 Vaikutukset kassavirtaan olivat seuraavat: Kokonaishankintameno -21,1 Lainojen nostot 19,4 Saadut kassavarat 0,7 Yritysoston nettokassastamaksu 0,9 Kirjanpitoarvo Käypä arvo Käyttöaika vuosina Tunnistetut aineettomat oikeudet Asiakassuhteet 4,4 5 Kehitetty teknologia 4,2 5 Aineelliset hyödykkeet 1,8 2,2 Vaihto-omaisuus 5,4 5,5 Saatavat yhteensä 2,8 2,8 Rahat ja pankkisaamiset 0,7 0,7 Varat yhteensä 10,8 19,8 Pitkäaikaiset velat 0,3 0,3 Lyhytaikaiset velat 3,5 3,5 Laskennalliset verovelat 1,5 Velat yhteensä 3,8 5,3 Nettovarat 14,5 Hankintameno 19,8 Hankintaan liittyvät välittömät kustannukset 1,3 Liikearvo 6,6

16 Taloudelliset tunnusluvut Osakekohtaiset tunnusluvut IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Tulos/osake, EUR 1,51 1,37 1,04 0,79 0,71 Oma pääoma/osake, EUR 4,88 4,13 3,42 2,78 2,39 Osinko/osake EUR*) 0,65 0,75 0,65 0,41 0,35 Osinko/tulos, %*) 42,94 54,59 62,57 52,12 49,31 Efektiivinen osinkotuotto %*) 3,5 2,7 2,5 2,3 3,0 P/E-luku 12,1 20,4 25,1 22,2 16,6 Kauden alin, EUR 17,00 24,60 17,70 11,85 9,95 Kauden ylin, EUR 32,44 38,00 26,99 17,50 11,99 Kauden lopussa, EUR 18,30 28,00 26,10 17,50 11,78 Tilikauden keskikurssi, EUR 26,65 30,01 22,60 14,68 11,00 Osakekannan markkina-arvo, MEUR 278,00 426,50 397,10 266,00 180,00 Osakkeiden vaihto, kpl Osakkeiden vaihto, % 32,3 54,1 29,2 37,5 22,6 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana **) Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa **) *) Tilikauden 2008 osalta osinko on hallituksen esitys yhtiökokoukselle. **) Osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikaudella oli Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on kpl.

17 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Liikevaihto, MEUR 293,2 232,2 186,4 149,9 128,6 Liikevaihdon kasvu, % 26,3 24,6 24,3 16,6 14,5 Liikevoitto, MEUR 34,6 29,2 23,1 18,1 15,9 Liikevoiton kasvu, % 18,5 26,4 27,6 13,8 N/A Liikevoitto, % liikevaihdosta 11,8 12,6 12,4 12,1 12,4 Tulos ennen veroja, MEUR 32,6 28,8 22,7 17,7 15,9 Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 11,1 12,4 12,2 11,8 12,4 Oman pääoman tuotto, % 34,3 36,5 33,7 30,5 31,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 37,0 41,2 45,1 40,8 38,6 Korolliset nettovelat, MEUR 12,3-11,0-8,8-7,9-10,6 Nettovelkaantumisaste, % 16,3-17,1-16,6-18,3-28,9 Omavaraisuusaste, % 51,1 52,9 61,7 56,8 56,2 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR***) 11,2 9,1 8,5 6,6 4,6 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 3,8 3,9 4,6 4,4 3,6 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, MEUR 17,0 14,3 12,6 10,8 9,8 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 5,8 6,2 6,7 7,2 7,6 Henkilöstö kauden lopussa Tilauskanta, MEUR 48,0 34,8 29,7 18,8 12,0 ***) 2008 vuoden bruttoinvestointilukuun ei sisälly TB Woods in hankinta.

18 Konsernin vastuut, milj. euroa Vakuudet ja vastuusitoumukset 2,2 1,1 Rahoitussitoumukset 0,6 1,0 Konsernin tuloskehitys neljännesvuosittain, milj. euroa 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 1-12/ 1-9/ 1-6/ 1-3/ Liikevaihto 75,2 74,2 78,0 65,9 293,2 218,1 143,9 65,9 Liikevoitto 7,5 9,1 10,4 7,6 34,6 27,1 18,0 7,6 Tulos ennen veroja 6,4 8,2 10,6 7,3 32,6 26,2 17,9 7,3 Tunnuslukujen laskentakaavat Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto Tulos / osake = Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oma pääoma - vähemmistöosuus Oma pääoma / osake = Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa Tilikaudelta jaettu osinko Osinko / osake = Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa Tilikaudelta jaettu osinko x 100 Osinko / tulos, %= Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto Osinko / osake x 100 Efektiivinen osinkotuotto, %= Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa P/E-luku= Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa Tulos / osake

19 Oman pääoman tuotto, %= Tilikauden voitto x Oma pääoma (sis. vähemmistöosuus), tilikauden alun ja lopun keskiarvo (Tulos ennen veroja + korko- ja rahoituskulut) x 100 Sijoitetun pääoman tuotto, %= Taseen loppusumma korottomat velat, tilikauden alun ja lopun keskiarvo Omavaraisuusaste = Oma pääoma x Taseen loppusumma - saadut ennakot (Korollinen vieras pääoma rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100 Nettovelkaantumisaste = Oma pääoma Nettokäyttöpääoma = Tutkimus- ja tuotekehitysmenot= Osakekannan markkina-arvo= Varastot + korottomat lyhytaikaiset saatavatkorottomat lyhytaikaiset velat Tuloslaskelmaan kirjatut tutkimusja tuotekehityskulut (ml. saaduilla avustuksilla katetut kulut) sekä aktivoidut tuotekehitysmenot Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä Osakkeiden vaihto, %= Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 23.10.2008 kello 9.00. Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008. Vaconin taajuusmuuttajien kysyntä jatkui hyvänä

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 23.10.2008 kello 9.00. Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008. Vaconin taajuusmuuttajien kysyntä jatkui hyvänä Vacon Oyj, Pörssitiedote, 23.10.2008 kello 9.00 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Vaconin taajuusmuuttajien kysyntä jatkui hyvänä Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 77,8 milj. euroa,

Lisätiedot

2.8.2007 kello 10.00

2.8.2007 kello 10.00 Vacon Oyj Pörssitiedote 2.8.2007 kello 10.00 VACON OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Korkea energian hinta vauhdittaa taajuusmuuttajakauppaa Huhti-kesäkuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 60,0 milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

26.10.2006 kello 10.00

26.10.2006 kello 10.00 Vacon Oyj Pörssitiedote 26.10.2006 kello 10.00 VACON OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 Vacon jatkaa kannattavaa kasvuaan Heinäkuu-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 47,6 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 3.2.2010 kello 9.30. Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2009

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 3.2.2010 kello 9.30. Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2009 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 3.2.2010 kello 9.30 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2009 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 63,5 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

8.2.2007 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

8.2.2007 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Vacon Oyj Pörssitiedote 8.2.2007 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin tilaukset olivat voimakkaassa kasvussa vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä Lokakuu-joulukuu pääkohdat:

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

27.10.2005 kello 10.00

27.10.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2005 Vaconin kannattava kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä Heinäkuu-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2004 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2004 VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT Tammikuu-maaliskuu pääkohdat:

Lisätiedot

3.8.2006 kello 10.00

3.8.2006 kello 10.00 Vacon Oyj Pörssitiedote 3.8.2006 kello 10.00 VACON OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Vaconin vahva kasvu jatkuu Huhtikuu-kesäkuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 49,5 milj. euroa, kasvua edellisen

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2015 Elecsterin hyvä kehitys jatkui Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 13,0 MEUR (10 12/2014:

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

1-3/15 1-3/14 Muutos 1-12/14 Keskeiset tunnusluvut, MEUR 3 kk 3 kk % 12 kk

1-3/15 1-3/14 Muutos 1-12/14 Keskeiset tunnusluvut, MEUR 3 kk 3 kk % 12 kk Efore-konsernin Osavuosikatsaus Q1 1.1.2015 31.3.2015 1 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 21.4.2015 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015 31.3.2015 Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti - Liikevaihto oli 23,5

Lisätiedot

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 - Liikevaihto 149,9 miljoonaa euroa (H1/2006, 108,6 miljoonaa euroa) - Q2 liikevaihto 71,5 miljoonaa euroa (Q2/2006,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu 2002

Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu 2002 Vacon Oyj, pörssitiedote1 elokuu klo 10.00 Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu Vaconin liikevaihto kasvoi 9,9 %, liikevoitto oli 3,3 milj. euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 3,2 milj. euroa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani YHTEENVETO Liikevaihto 12,8 MEUR

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI MA ALISKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI MA ALISKUU 2011 Q1 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI MA ALISKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.4.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Elecsterin kannattava kasvu jatkui Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 24,9 MEUR (1-6/2010:

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

100% focus on AC drives

100% focus on AC drives 100% focus on AC drives Q4 TILINPÄ ÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 2.2.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella tilinpäätökseen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 1.8.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät arvopaperin

Lisätiedot

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-11-08 08:00:07 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

VACON RAPORTOI HYVÄSTÄ TULOKSESTA JA MYYNNIN KASVUN JATKUMISESTA KOLMANNELLA KAUDELLA

VACON RAPORTOI HYVÄSTÄ TULOKSESTA JA MYYNNIN KASVUN JATKUMISESTA KOLMANNELLA KAUDELLA Vacon Oyj, pörssitiedote 28 lokakuu klo 10.00 Tilinpäätös tammi- syyskuu VACON RAPORTOI HYVÄSTÄ TULOKSESTA JA MYYNNIN KASVUN JATKUMISESTA KOLMANNELLA KAUDELLA Heinäkuu-syyskuu pääkohdat: Liikevaihto oli

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut.

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut. Takoma Oyj Osavuosikatsaus 2.6.2016 klo 10.00 TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015 30.4.2016 (6 kk) Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yhtiö arvioi tilikauden 2015 liikevaihdon olevan 86-96 milj.euroa ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan 2-5 milj.euroa.

Yhtiö arvioi tilikauden 2015 liikevaihdon olevan 86-96 milj.euroa ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan 2-5 milj.euroa. Efore-konsernin Osavuosikatsaus Q2 1.1.2015 30.6.2015 1 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 12.8.2015 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2015 30.6.2015 Huhti-kesäkuu 2015 lyhyesti - Liikevaihto oli 23,7 milj.

Lisätiedot

VACON OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013

VACON OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013 Q VACON OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Huhti-kesäkuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 114,0 miljoonaa euroa (108,9 milj. euroa). Kasvua edellisen vuoden

Lisätiedot

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN 1((14) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN -TULKINNAN MUKAAN SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaen IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Q3 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta positiivinen (0,5 milj. euroa)

Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta positiivinen (0,5 milj. euroa) Vacon Oyj, pörssitiedote, 2 toukokuu 2002 klo 10.00 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2002 VACONIN TILAUKSET KASVOIVAT 17 PROSENTTIA Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta positiivinen (0,5 milj. euroa)

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 Tammi -syyskuu - Vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 170,2 milj. euroa (190,0 vastaavalla

Lisätiedot

- Liikevoitto oli 17,7 (17,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 11,0 (11,7).

- Liikevoitto oli 17,7 (17,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 11,0 (11,7). PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2008 KLO 9.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 - Liikevaihto oli 161,4 (H1/2007 149,9) miljoonaa euroa. - Q2 liikevaihto oli 85,7 (Q2/2007 71,5) miljoonaa euroa. - Liikevoitto

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007. Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007. Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007 Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q1-KATSAUS 2007 1-3/2007 1-3/2006 muutos 2006 Tilaukset M 902,1 840,3 7 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 105,7 2 654,0 17

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2012 klo 9.00 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2012 klo 9.00 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10. klo 9.00 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. HEINÄ-SYYSKUU LYHYESTI - Liikevaihto pieneni 17,1 (20,5) miljoonaan euroon vuoden kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2007 1 (8) MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.03.2007 Liikevaihto oli 29,9 milj. euroa (26,9) jossa kasvua 11,2 prosenttia. Kasvu oli vahvaa Suomen ulkopuolisilla

Lisätiedot

VIIMEISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ VACONIN KANNATTAVUUS PARANI JA OPERATIIVINEN KASSAVIRTA OLI VAHVA

VIIMEISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ VACONIN KANNATTAVUUS PARANI JA OPERATIIVINEN KASSAVIRTA OLI VAHVA Vacon Oyj, pörssitiedote 13.2.2003 kello 10.00 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu VIIMEISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ VACONIN KANNATTAVUUS PARANI JA OPERATIIVINEN KASSAVIRTA OLI VAHVA Lokakuu - joulukuu yhteenveto

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2008 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2008 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2008 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 (tilintarkastamaton) Kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 4,8 % ollen 18,2 miljoonaa euroa (19,1). Operatiivinen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3

Lisätiedot