Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008"

Transkriptio

1 Vacon Oyj, Pörssitiedote, kello 9.00 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote Loka-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 67,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 7,2 % (62,7 milj. euroa). - Liikevaihto oli 75,2 milj. euroa, kasvua 22,5 % (61,4 milj. euroa). - Liikevoitto oli 7,5 milj. euroa ja 10,0 % liikevaihdosta (7,5 milj. euroa ja 12,2 %). - Liiketoiminnan rahavirta oli 5,1 milj. euroa (6,9 milj. euroa). - Tulos/osake oli 0,32 euroa (0,40 euroa), laskua edelliseen vuoteen oli 20,0 %. Tammi-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 306,5 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 29,2 % (237,2 milj. euroa). - Liikevaihto oli 293,2 milj. euroa, kasvua 26,3 % (232,2 milj. euroa). - Liikevoitto oli 34,6 milj. euroa, kasvua 18,5 % (29,2 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 11,8 % (12,6 %). - Liiketoiminnan rahavirta oli 21,9 milj. euroa (21,1 milj. euroa). - Tulos/osake oli 1,51 euroa (1,37 euroa), kasvua edelliseen vuoteen oli 10,2 %. Maailmanlaajuinen taajuusmuuttajamarkkina kasvoi markkinatutkimusten mukaan vuonna 2008 noin 10 prosenttia. Markkinakasvu oli voimakasta vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta heikkeni vuoden toisella puoliskolla. Markkinoiden kasvu oli nopeinta Aasian alueella. Erityisesti Kiinan ja Intian talouksien nopea kehitys heijastui taajuusmuuttajien kysyntään. Vaconin markkinaosuus on nousussa kaikilla merkittävillä markkina-alueilla. Vaconin saamien tilausten arvo oli vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 67,2 miljoonaa euroa. Tilausten kasvu Aasiassa ylsi 28 %:iin. Euroopassa tilausten kasvu oli 10 %. Tilausten kertymä Pohjois-Amerikassa oli epätyydyttävä. Siellä laskua edellisen vuoden vastaavaan kauteen kertyi 14 %. Liikevaihto ylsi 75,2 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 7,5 miljoonaa euroa ja se oli samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla kaudella. Ilman TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan oston vaikutusta Vaconin saadut tilaukset kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 2,1 %, liikevaihto 16,8 % ja liikevoitto 8,0 %. Neljännen vuosineljänneksen liikevoittoprosentti oli 10,0 %, kun se vastaavana aikana vuonna 2007 oli 12,2 %. Ilman TB Wood sin liiketoiminnan vaikutusta viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoprosentti oli 11,3 %. Liikevoittoprosentti ennen aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) oli 11,4 % (13,2 %). TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan oston synnyttämien aineettomien oikeuksien poistot (0,4 milj. euroa) pienensivät liikevoittoprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä. Liiketoiminnan rahavirta oli 5,1 miljoonaa euroa loka-joulukuussa Konsernin kannattavuutta (EBIT-%) heikensivät viimeisellä neljänneksellä kasvaneet kiinteät kulut. Viimeisen vuosineljänneksen osakekohtaista tulosta heikensivät TB Woodsin taajuusmuuttajaliiketoiminnan hankkimisen myötä kasvaneet rahoituskulut sekä Vacon Americas LLC:n purkamiseen liittyvä 0,5 milj. euron alaskirjaus. Tilikauden tulos osaketta kohden oli 1,51 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2008 tuloksesta maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta.

2 Vuoden 2008 tulos ja pääomarakenne Milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Muutos, % Liikevaihto 75,2 61,4 293,2 232,2 26,3 Käyttökate 9,5 8,8 41,9 34,0 23,2 Poistot -2,0-1,3-7,3-4,8 52,1 Liikevoitto 7,5 7,5 34,6 29,2 18,5 Tulos ennen veroja 6,4 7,6 32,6 28,8 13,2 Tilikauden voitto 5,1 6,1 23,9 21,4 11,7 Konsernin vuoden 2008 tilaukset kasvoivat 29,2 prosenttia ja olivat 306,5 miljoonaa euroa (237,2 milj. euroa vuonna 2007). Ostetun TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan vuoden alun tilauskanta ja vuoden 2008 tilausten määrä olivat yhteensä 22,9 miljoonaa euroa. Ilman liiketoiminnan hankinnan vaikutusta tilaukset kasvoivat 20,0 prosenttia. Konsernin tilauskanta oli vuoden 2008 lopussa 48,0 miljoonaa euroa (34,8 milj. euroa). Tilauskanta kasvoi vuoden alusta 13,2 miljoonaa euroa. Konsernin vuoden 2008 liikevaihto kasvoi 26,3 prosenttia ja oli 293,2 miljoonaa euroa (232,2 milj. euroa vuonna 2007). Liikevaihdon kasvu ilman TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan ostoa oli 17,4 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 34,6 miljoonaa euroa (29,2 milj. euroa) ja tilikauden voitto oli 23,9 miljoonaa euroa (21,4 milj. euroa). Osakekohtainen tulos (EPS) kasvoi 1,51 euroon (1,37 euroa). Vertailukelpoisin luvuin liikevoitto oli 35,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 22,6 prosenttia. Liikevoittoprosentti oli 11,8 % (12,6 %). Vertailukelpoisin luvuin liikevoitto oli 13,1 % liikevaihdosta. EBITA-marginaali oli 13,1 %, kun se vuosi sitten oli (13,4 %). TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan oston synnyttämien aineettomien oikeuksien poistot (1,5 milj. euroa) pienensivät liikevoittoprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä. Liikevaihdon kasvuun keskeisesti vaikuttaneita tekijöitä olivat TB Wood sin liiketoiminnan osto, Vaconin kilpailukykyinen ja laaja tuotetarjonta, globaalin myyntiverkoston laajentaminen ja tuotannon toiminnan tehostaminen. Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammikuu-joulukuulta oli 21,9 miljoonaa euroa (21,1 milj. euroa). Saatavat yhteensä kasvoivat 15,9 miljoonaa vuoden alun tasosta. Konsernin orgaaninen kasvu rahoitettiin tulorahoituksella ja TB Wood sin liiketoiminnan osto vieraalla pääomalla. Konsernitaseen loppusumma oli 149,1 miljoonaa euroa (123,2). Vaconin omavaraisuusaste säilyi vahvana ja oli 51,1 prosenttia (52,9 prosenttia). Korolliset nettovelat olivat kauden lopussa 12,3 miljoonaa euroa (-11,0 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste (gearing) oli 16,3 prosenttia (-17,1 prosenttia). Velat koostuvat pitkäaikaisista lainoista, joilla rahoitettiin TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan osto. Sijoitetun pääoman tuotto oli 37,0 prosenttia (41,2 prosenttia), ja oman pääoman tuotto oli 34,3 prosenttia (36,5 prosenttia).

3 Markkina-asema Vacon-konsernin liikevaihdon alueittainen jakauma Milj. euroa 10-12/ % 10-12/ % 1-12/ % 1-12/ % Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 54,0 71,8 43,0 70,0 210,5 71,8 172,6 74,3 Pohjois- ja Etelä- Amerikka 14,0 18,6 13,1 21,4 55,9 19,1 42,1 18,1 Aasia ja Tyynenmeren alue 7,2 9,6 5,3 8,6 26,8 9,1 17,5 7,6 Yhteensä 75,2 100,0 61,4 100,0 293,2 100,0 232,2 100,0 Vacon vahvisti asemaansa kaikilla merkittävillä markkina-alueilla vuoden 2008 aikana. Yhtiö arvioi markkinatutkimuksiin perustuen maailmanlaajuisen markkinaosuutensa olevan noin neljä prosenttia. Vaconin liikevaihto jakautui vuonna 2008 seuraavasti: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka yhteensä 71,8 prosenttia (74,3 prosenttia vuonna 2007), Pohjois- ja Etelä-Amerikka 19,1 prosenttia (18,1 prosenttia), Aasia ja Tyynenmeren alue 9,1 prosenttia (7,6 prosenttia). Ilman TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan vaikutusta liikevaihdon kasvu vuonna 2008 oli 7,6 prosenttia Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja 16,6 prosenttia Euroopassa. Viimeisellä vuosineljänneksellä vastaavat luvut olivat Pohjois- ja Etelä-Amerikassa -13,7 prosenttia ja Euroopassa 24,7 prosenttia. Vacon-konsernin liikevaihdon jakauma jakelukanavittainen Milj. euroa 10-12/ % 10-12/ % 1-12/ % 1-12/ % Loppuasiakkaat 42,4 56,4 27,2 44,3 146,4 49,9 99,0 42,6 Jakelijat 6,8 9,0 8,3 13,5 34,4 11,7 31,3 13,5 Kone- ja laitevalmistajat 9,7 12,9 12,7 20,7 60,0 20,5 56,4 24,3 Brand labelasiakkaat 16,2 21,5 13,2 21,5 52,4 17,9 45,5 19,6 Yhteensä 75,2 100,0 61,4 100,0 293,2 100,0 232,2 100,0 Vaconin vuoden 2008 liikevaihto jakautui jakelukanavittain seuraavasti: oma suoramyynti 49,9 prosenttia (42,6 prosenttia), jakelijat 11,7 prosenttia (13,5 prosenttia), kone- ja laitevalmistajat 20,5 prosenttia (24,3 prosenttia) ja brand label asiakkaat 17,9 prosenttia (19,6 prosenttia).

4 Vacon-konsernin rakenne Vuoden 2008 tammikuussa Vacon osti yhdysvaltalaiseen Altra Holdings konserniin kuuluvan TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan. Kauppaan kuuluivat tehtaat Yhdysvalloissa ja Italiassa sekä myyntiyhtiöt Intiassa ja Saksassa. Vuoden 2008 aikana Vacon perusti myyntiyhtiöt Etelä-Koreaan, Meksikoon, Tanskaan ja Tsekkeihin sekä sivuliikkeet Romaniaan ja Ukrainaan. Vuoden 2008 lopussa Vaconin oma myyntiverkosto käsitti 21 tytäryhtiötä sekä sivuliikkeet Romanian ja Ukrainan lisäksi Brasiliassa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa sekä Thaimaassa. Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat vuoden aikana 17,0 miljoonaa euroa (14,3 milj. euroa), joista 2,3 milj. euroa (1,9 milj. euroa) aktivoitiin tuotekehitysmenoina. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus oli 5,8 prosenttia konsernin liikevaihdosta (6,2 prosenttia). Tuotekehitysaktivointien poistot vuonna 2008 olivat 0,6 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Vuoden 2008 aikana Vacon on lisännyt yhtiön Suomen- ja Kiinan- tuotekehitysyksiköiden henkilöstöä. TB Wood sin liiketoiminnan oston myötä Vaconilla on tuotekehitystä nyt myös USA:ssa ja Italiassa. Vaconin tavoitteena on uudistaa tuotetarjontaansa vuosien aikana. Tuotteiden kehitystyö jatkui yhtiön suunnitelmien mukaisesti vuonna Uuden tuotesukupolven tuotteet ovat entistä kilpailukykyisempiä sekä ominaisuuksiltaan että kustannuksiltaan. Vuoden 2008 aikana Vacon toi markkinoille ensimmäiset uuden sukupolven taajuusmuuttajat. Investoinnit Konsernin vuoden bruttoinvestoinnit ilman TB Woods in taajuusmuuttajaliiketoiminnan hankintaa olivat 11,2 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin tuotantokapasiteetin lisäämiseen ja ylläpitoon, myyntiverkoston kasvattamiseen sekä tietojärjestelmien yhtenäistämiseen ja kehittämiseen. Vaasan-tehtaan laajennustyöt saatiin päätökseen vuoden 2008 lokakuussa. Vuoden aikana yhtiö julkisti suunnitelmat uusien tehtaiden rakentamisesta Kiinaan ja Yhdysvaltoihin. Organisaatio ja henkilöstö Vaconin henkilömäärä on kasvanut 328 henkilöllä vuoden alusta. Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli henkilöä (869), joista 639 (555) oli Suomessa ja 558 (314) muissa maissa. Alla olevassa taulukossa on esitetty Vaconin katsauskauden keskimääräiset henkilömäärät: 1-12/ /2007 Toimihenkilöitä Työntekijöitä YHTEENSÄ

5 Osakkeet ja osakkeenomistajat Vaconin markkina-arvo joulukuun lopussa oli 278,0 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 18,30 euroa. Se oli tammi-joulukuun aikana alimmillaan 17,0 euroa ja ylimmillään 32,44 euroa. Vuoden 2008 aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä yhteensä osaketta 131,0 miljoonan euron arvosta eli 32,1 prosenttia osakekannasta. Vaconilla oli päivätyn osakasrekisterin mukaan rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekistereissä ja ulkomaalaisten rekisteröimiä osakkeita oli yhteensä 33,1 prosenttia osakekannasta. Suurimmat osakkeenomistajat olivat: Osakkeita, kpl Omistusosuus, % Ahlström Capital Oy ,0 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,8 Vaasa Engineering Oy ,8 Koskinen Jari ,4 Holma Mauri ,3 Ehrnrooth Martti ,2 Tapiola-yhtiöt ,1 Niemelä Harri ,0 OP-Delta-sijoitusrahasto ,8 Karppinen Veijo ,4 Hallintarekisteröidyt ja muu ulkomaalaisomistus ,1 Muut ,2 Yhteensä ,0 Vacon Oyj:n omat osakkeet Ulkona olevat osakkeet Vaconin hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen suorassa omistuksessa oli osaketta eli 3,6 prosenttia Vaconin osakekannasta. Omat osakkeet Vacon Oyj:llä oli hallussaan omia osakkeita yhteensä kappaletta, jotka on hankittu keskikurssilla 19,6. Se on 0,7 prosenttia osakepääomasta ja äänimäärästä eli merkitys omistuksen ja äänivallan jakautumiselle ei ole merkittävä. Osingonjakoehdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä 48,5 miljoonaa euroa. Hallitus esittää pidettävälle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön vuoden 2008 tilikauden 17,3 miljoonan euron voitosta maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta ja loput tilikauden voitosta siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Ehdotuksen mukaan osinkoihin käytettäisiin yhteensä 9,9 miljoonaa euroa.

6 Liiketoimintastrategia Taajuusmuuttaja on avaintuote tuotantoautomaatiossa, energian käytön tehostamisessa ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä. Tämä luo hyvän pohjan taajuusmuuttajaliiketoiminnan pitkän aikavälin kasvulle. Keskittymällä yksinomaan taajuusmuuttajiin Vacon haluaa kasvaa kannattavasti ja huomattavasti alan keskimääräistä kasvua nopeammin. Vaconin strategian kulmakivinä ovat määrätietoinen tuotejohtajuuden kehittäminen ja kansainvälistyminen kasvun takaamiseksi. Yksi markkinoiden laajimmista tuotevalikoimista, voimakas panostus tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen yhdessä joustavan ja kustannustehokkaan tuotannon kanssa tukevat tuotejohtajuutta. TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan oston myötä Vacon pystyy jatkossa tukemaan asiakkaitaan kaikilla merkittävillä markkina-alueilla ja entistä laajemmalla tuotevalikoimalla. Vaconin pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto ja yli 14 prosentin liikevoiton (EBIT- %) saavuttaminen vuoden 2012 loppuun mennessä. Oman pääoman tuotolle (ROE) on asetettu yli 30 prosentin vuotuinen tavoite. Kasvu toteutuu ensisijaisesti orgaanisesti, mutta Vacon ei myöskään sulje pois yritysostojen mahdollisuutta. Orgaaninen kasvu rahoitetaan tulorahoituksella. Mahdollisessa yritysostotilanteessa nettovelkaantumisastetta voidaan kasvattaa enintään 60 prosenttiin. Vaconin kannattavuuden parantumista tukee tuotevalikoiman laajeneminen isompitehoisiin laitteisiin, uuden tuotesukupolven tulo markkinoille ja taajuusmuuttajissa käytettyjen komponenttien halpeneminen. Yhdysvaltain dollariin liittyvä valuuttariski pieneni TB Wood sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan oston seurauksena. Vaconin menestys nyt ja tulevaisuudessa perustuu erinomaisiin tuotteisiin ja palveluihin, laatuun, globaalisti vahvistuvaan brändiin, kustannustehokkuuteen sekä logistiseen nopeuteen ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan.

7 Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Maailmanlaajuinen rahoituskriisi kärjistyi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Toisaalta erityisesti vaikeassa markkinatilanteessa yrityksillä on tarve parantaa toimintansa kustannustehokkuutta, mikä omalta osaltaan kannustaa investoimaan energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin kuten taajuusmuuttajiin. Vaconin lähiajan merkittävimmät riskit ovat yleisen kysynnän heikkeneminen, ja lisääntyvä hintakilpailu. Muut merkittävät riskit liittyvät tiettyjen raaka-aineiden sekä komponenttien saatavuuteen ja hintakehitykseen. Raaka-aineiden ja komponenttien ostosopimukset ovat pääosin vuosisopimuksia, joissa on hinta- ja valuuttaklausuulit raaka-aineiden ja materiaalien maailmanmarkkinahintojen muutoksille. Maailmantalouden taantuma saattaa vaikeuttaa joidenkin komponenttitoimittajien liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi yhtiön kannattavuuskehitykseen vaikuttaa euron suhde muihin laskutusvaluuttoihin, joista merkittävimmät ovat Yhdysvaltain dollari ja Kiinan RMB. Näkymät vuodelle 2009 Taajuusmuuttajamarkkinoiden kehitystä vuonna 2009 on vaikea arvioida tämänhetkisessä globaalin talouden tilanteessa ja esitettyihin arvioihin sisältyy epävarmuustekijöitä. Vacon odottaa taajuusmuuttajamarkkinan kokonaisuudessaan laskevan jonkin verran vuonna 2009 edellisvuoden tasosta. Investoinnit sähkömoottorikäyttöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian tuotantoon kasvavat, mutta sen sijaan investoinnit teollisuuden prosessien parantamiseen ja uudisrakentamiseen ovat laskussa. Vaconin markkinaosuus on noin 4 %. Maailmanlaajuinen myyntiverkosto, uudistuva tuotevalikoima ja suhteellisen alhainen markkinaosuus yhdessä joustavan organisaation kanssa tukevat Vaconin liiketoiminnan kehitystä vaikeassakin markkinatilanteessa. Vacon tulee sopeuttamaan kasvuinvestointinsa vallitsevaan markkinatilanteeseen kannattavuuden turvaamiseksi. Vacon ennustaa vuoden 2009 liikevaihdon pysyvän vuoden 2008 tasolla. Kannattavuuden ja osakekohtaisen tuloksen ennustetaan jäävän hieman vuoden 2008 tasosta. Vuoden 2009 taloudellinen tiedotus Vacon julkaisee vuonna 2009 kolme osavuosikatsausta seuraavasti: - tammi-maaliskuu keskiviikkona kello tammi-kesäkuu keskiviikkona kello tammi-syyskuu tiistaina kello 9.30 Vuoden 2008 vuosikertomus julkaistaan viikolla 11. Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Vaasassa keskiviikkona alkaen kello yhtiön pääkonttorissa, osoite Runsorintie 7, Vaasa.

8 Yleislauseke Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Vacon lyhyesti Vacon perustettiin vuonna 1993 intohimosta kehittää ja valmistaa taajuusmuuttajia maailmanlaajuisesti. Vaconin kunnia-asiana on tarjota asiakkailleen tehokkaita, helppokäyttöisiä ja luotettavia tapoja parantaa prosessinohjausta ja säästää energiaa ja kustannuksia. Vaconin ratkaisut edustavat puhdasta teknologiaa. Ne soveltuvat teollisuuden, yhdyskuntatekniikan sähkömoottoreiden nopeudensäätöön, ja uusiutuvan energian tuotantoratkaisuihin. Vacon tarjoaa taajuusmuuttajia tehoalueelle 0,25 kw 5 MW. Vuoden 2008 liikevaihto oli 293,2 milj. euroa. Vaasassa VACON OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Vesa Laisi, puh: +358 (0) Talousjohtaja Mika Leppänen, puh: +358 (0) Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Analyytikoille ja medialle tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään klo Radisson SAS Hotel Plazassa, osoitteessa Mikonkatu 23, Helsinki. Puhelinkonferenssi sijoittajille ja sijoitusanalyytikoille Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinneuvottelu pidetään klo lähtien. Neuvottelussa ovat mukana toimitusjohtaja Vesa Laisi ja talousjohtaja Mika Leppänen. Linja on varattavissa neuvotteluun kymmenen minuuttia ennen neuvottelun alkua palvelunumerosta Neuvottelun tunnus on Vacon Oyj. Linkki neuvotteluun: B970FE456E8B3&cb=genesys Nauhoituksen voi kuunnella neljän työpäivän ajan numerosta , tunnus Jakelu Nasdaq OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet

9 Laadintaperiaatteet Vuoden 2008 tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastettuja. Konsernin tuloslaskelma, IFRS, milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Liikevaihto 75,2 61,4 293,2 232,2 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,2 0,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -3,7 0,2 0,2 1,4 Materiaalit ja palvelut -34,8-31,8-150,8-123,0 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -13,7-10,8-52,7-38,9 Liiketoiminnan muut kulut -13,4-10,3-48,2-37,7 Poistot aineellisista -1,0-0,7-3,5-2,8 EBITA 8,6 8,1 38,4 31,2 Poistot aineettomista -1,1-0,6-3,8-1,9 Liikevoitto 7,5 7,5 34,6 29,2 Rahoitustuotot ja kulut -1,0 0,1-2,0-0,4 Tulos ennen veroja 6,4 7,6 32,6 28,8 Tuloverot -1,3-1,4-8,7-7,4 Tilikauden voitto 5,1 6,1 23,9 21,4 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 4,9 6,0 23,1 20,9 Vähemmistölle 0,2 0,1 0,8 0,5 Osakekohtainen tulos, euroa 0,32 0,40 1,51 1,37 Osakekohtainen tulos laimennettuna, euroa 0,32 0,40 1,51 1,37

10 Konsernin tase, IFRS, milj. euroa VARAT Liikearvo 8,3 1,5 Kehittämismenot 4,8 3,0 Aineettomat hyödykkeet 14,9 5,2 Aineelliset hyödykkeet 16,3 14,7 Rahoitussaamiset 0,2 0,2 Laskennaliset verosaamiset 2,6 1,5 Muut rahoitusvarat 3,3 2,2 Pitkäaikaiset varat yhteensä 50,3 28,2 Vaihto-omaisuus 21,3 14,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 61,7 45,8 Rahavarat 15,7 34,4 Lyhytaikaiset varat yhteensä 98,8 94,9 Varat yhteensä 149,1 123,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 3,1 3,1 Ylikurssirahasto 5,0 5,0 Omat osakkeet -2,6-1,2 Muuntoero -0,1-0,5 Kertyneet voittovarat 68,7 56,5 Vähemmistöosuus 1,4 1,1 Oma pääoma yhteensä 75,5 64,0 Laskennalliset verovelat 3,5 1,6 Eläkevelvoitteet 1,4 0,8 Korolliset velat 15,8 19,1 Pitkäaikaiset velat yhteensä 20,7 21,6 Ostovelat ja muut velat 37,6 30,9 Verovelat 1,5 1,6 Varaukset 1,6 0,8 Korolliset velat 12,2 4,3 Lyhytaikaiset velat yhteensä 52,9 37,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 149,1 123,2

11 2008 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS, milj. euroa Vä- Oma hem- pää- Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma mis- oma töo- yhsuus teensä Osake- Yli- Omat Muun- Arvon- Kerty- Yhpääoma kurssi- osak- to- muu- neet teensä Rahasto keet erot tos - voitrahas- toto varat Oma pääoma ,1 5,0-1,2-0,2 0,1 45,2 52,0 1,0 53,0 Rahavirran suojaukset: Siirretty myyntituottojen oikaisuksi -0,1-0,1-0,1 Muuntoerot -0,3-0,3-0,3 Muut muutokset 0,2 0,2 0,2 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot -0,3 0,0 0,2-0,1-0,1 Tilikauden Voitto 20,9 20,9 0,4 21,4 Tilikaudelle kirjatut tuotot ja kulut Yhteensä -0,3 0,0 21,2 20,8 0,4 21,3 Osingonjako -9,9-9,9-0,3-10,2 Oma pääoma ,1 5,0-1,2-0,5 0,0 56,5 62,9 1,1 64,0

12 Rahavirran suojaukset: Muuntoerot 0,4 0,4 0,4 Verokirjaukset -0,1-0,1-0,1 Muut muutokset 0,3 0,3 0,0 0,3 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 0,7 0,0 0,7 Tilikauden voitto 23,1 23,1 0,8 23,9 Tilikaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,4 0,0 23,4 23,8 0,8 24,6 Osingonjako -11,1-11,1-0,5-11,6 Omien osakkeiden hankinta -1,5-1,5-1,5 Oma pääoma ,1 5,0-2,6-0,1 0,0 68,7 74,1 1,4 75,5

13 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS, milj. euroa Tilikauden voitto 23,9 21,4 Poistot 7,3 4,8 Rahoitustuotot ja-kulut 2,0 0,5 Verot 8,7 7,4 Muut oikaisut 0,5 0,1 Käyttöpääoman muutos -10,1-5,5 Rahoituserien ja verojen rahavirta -10,4-7,5 Liiketoiminnan rahavirta 21,9 21,1 Tytäryhtiön hankinta -20,4 0,0 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -9,2-8,6 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot -0,1 0,4 Investoinnit muihin sijoituksiin -1,7-0,6 Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos 0,0 0,2 Luovutustulot muista sijoituksista 0,6 0,0 Investointien rahavirta -30,8-8,6 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 21,9 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3,9-0,2 Lyhytaikaisten lainojen nostot 7,9 1,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0-2,2 Omien osakkeiden hankinta -1,5 0,0 Rahoitusleasingvelkojen maksut 0,0-0,3 Maksetut osingot -11,9-10,2 Rahoituksen rahavirta -9,4 10,0 Likvidien varojen muutos -18,3 22,5 Likvidit varat tilikauden alussa 34,4 13,0 Likvidien varojen muuntoerot -0,4-1,2 Likvidit varat tilikauden lopussa 15,7 34,4

14 Segmentti-informaatio Vacon-konsernissa liiketoiminta raportoidaan ensisijaisesti liiketoimintasegmenteittäin ja toissijaisesti maantieteellisen segmentin mukaisesti. Vaconilla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on taajuusmuuttajat. Ensisijaisen segmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa. Vaconin liiketoiminta on organisoitu seuraaviin toimintoihin: Tuotteet ja markkinat, Tuotanto, Tutkimus ja tuotekehitys, Talous ja hallinto, Henkilöstö, IT ja prosessikehitys. Organisaation asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi toimintaa ohjataan asiakassegmenteittäin, joita kutsutaan liiketoiminta-alueiksi. Liiketoimintaalueet ovat komponettiasiakkaat, sovellusasiakkaat, OEM- ja brand label-asiakkaat sekä huolto ja jälkimarkkinat. Toissijainen, maantieteellinen segmentti jakautuu kolmeen myyntialueeseen: Eurooppa, Lähiitä ja Afrikka (EMEA), Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC).

15 Ostetut liiketoiminnot Konserni hankki yhdysvaltalaiseen Altra Holdings- konserniin kuuluneen TB Wood'sin taajuusmuuttajaliiketoiminnan. Arvio lopullisesta kauppahinnasta on 29,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Alustavan laskelman mukaan TB Wood sin hankinnasta syntyy 6,6 milj. euron liikearvo, joka perustuu odotettavissa oleviin liiketoiminnan laajentamismahdollisuuksiin sekä synergiahyötyihin. MEUR Hankintameno Käteiskauppahinta 19,8 Hankintaan liittyvät välittömät kustannukset 1,3 Hankintameno yhteensä 21,1 Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 14,5 Liikearvo 6,6 Liikearvon kohdistaminen: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 2,7 Pohjois- ja Etelä-Amerikka 3,7 Aasia ja Tyynenmeren alue 0,2 Vaikutukset kassavirtaan olivat seuraavat: Kokonaishankintameno -21,1 Lainojen nostot 19,4 Saadut kassavarat 0,7 Yritysoston nettokassastamaksu 0,9 Kirjanpitoarvo Käypä arvo Käyttöaika vuosina Tunnistetut aineettomat oikeudet Asiakassuhteet 4,4 5 Kehitetty teknologia 4,2 5 Aineelliset hyödykkeet 1,8 2,2 Vaihto-omaisuus 5,4 5,5 Saatavat yhteensä 2,8 2,8 Rahat ja pankkisaamiset 0,7 0,7 Varat yhteensä 10,8 19,8 Pitkäaikaiset velat 0,3 0,3 Lyhytaikaiset velat 3,5 3,5 Laskennalliset verovelat 1,5 Velat yhteensä 3,8 5,3 Nettovarat 14,5 Hankintameno 19,8 Hankintaan liittyvät välittömät kustannukset 1,3 Liikearvo 6,6

16 Taloudelliset tunnusluvut Osakekohtaiset tunnusluvut IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Tulos/osake, EUR 1,51 1,37 1,04 0,79 0,71 Oma pääoma/osake, EUR 4,88 4,13 3,42 2,78 2,39 Osinko/osake EUR*) 0,65 0,75 0,65 0,41 0,35 Osinko/tulos, %*) 42,94 54,59 62,57 52,12 49,31 Efektiivinen osinkotuotto %*) 3,5 2,7 2,5 2,3 3,0 P/E-luku 12,1 20,4 25,1 22,2 16,6 Kauden alin, EUR 17,00 24,60 17,70 11,85 9,95 Kauden ylin, EUR 32,44 38,00 26,99 17,50 11,99 Kauden lopussa, EUR 18,30 28,00 26,10 17,50 11,78 Tilikauden keskikurssi, EUR 26,65 30,01 22,60 14,68 11,00 Osakekannan markkina-arvo, MEUR 278,00 426,50 397,10 266,00 180,00 Osakkeiden vaihto, kpl Osakkeiden vaihto, % 32,3 54,1 29,2 37,5 22,6 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana **) Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa **) *) Tilikauden 2008 osalta osinko on hallituksen esitys yhtiökokoukselle. **) Osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikaudella oli Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on kpl.

17 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Liikevaihto, MEUR 293,2 232,2 186,4 149,9 128,6 Liikevaihdon kasvu, % 26,3 24,6 24,3 16,6 14,5 Liikevoitto, MEUR 34,6 29,2 23,1 18,1 15,9 Liikevoiton kasvu, % 18,5 26,4 27,6 13,8 N/A Liikevoitto, % liikevaihdosta 11,8 12,6 12,4 12,1 12,4 Tulos ennen veroja, MEUR 32,6 28,8 22,7 17,7 15,9 Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 11,1 12,4 12,2 11,8 12,4 Oman pääoman tuotto, % 34,3 36,5 33,7 30,5 31,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 37,0 41,2 45,1 40,8 38,6 Korolliset nettovelat, MEUR 12,3-11,0-8,8-7,9-10,6 Nettovelkaantumisaste, % 16,3-17,1-16,6-18,3-28,9 Omavaraisuusaste, % 51,1 52,9 61,7 56,8 56,2 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR***) 11,2 9,1 8,5 6,6 4,6 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 3,8 3,9 4,6 4,4 3,6 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, MEUR 17,0 14,3 12,6 10,8 9,8 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 5,8 6,2 6,7 7,2 7,6 Henkilöstö kauden lopussa Tilauskanta, MEUR 48,0 34,8 29,7 18,8 12,0 ***) 2008 vuoden bruttoinvestointilukuun ei sisälly TB Woods in hankinta.

18 Konsernin vastuut, milj. euroa Vakuudet ja vastuusitoumukset 2,2 1,1 Rahoitussitoumukset 0,6 1,0 Konsernin tuloskehitys neljännesvuosittain, milj. euroa 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 1-12/ 1-9/ 1-6/ 1-3/ Liikevaihto 75,2 74,2 78,0 65,9 293,2 218,1 143,9 65,9 Liikevoitto 7,5 9,1 10,4 7,6 34,6 27,1 18,0 7,6 Tulos ennen veroja 6,4 8,2 10,6 7,3 32,6 26,2 17,9 7,3 Tunnuslukujen laskentakaavat Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto Tulos / osake = Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oma pääoma - vähemmistöosuus Oma pääoma / osake = Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa Tilikaudelta jaettu osinko Osinko / osake = Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa Tilikaudelta jaettu osinko x 100 Osinko / tulos, %= Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto Osinko / osake x 100 Efektiivinen osinkotuotto, %= Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa P/E-luku= Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa Tulos / osake

19 Oman pääoman tuotto, %= Tilikauden voitto x Oma pääoma (sis. vähemmistöosuus), tilikauden alun ja lopun keskiarvo (Tulos ennen veroja + korko- ja rahoituskulut) x 100 Sijoitetun pääoman tuotto, %= Taseen loppusumma korottomat velat, tilikauden alun ja lopun keskiarvo Omavaraisuusaste = Oma pääoma x Taseen loppusumma - saadut ennakot (Korollinen vieras pääoma rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100 Nettovelkaantumisaste = Oma pääoma Nettokäyttöpääoma = Tutkimus- ja tuotekehitysmenot= Osakekannan markkina-arvo= Varastot + korottomat lyhytaikaiset saatavatkorottomat lyhytaikaiset velat Tuloslaskelmaan kirjatut tutkimusja tuotekehityskulut (ml. saaduilla avustuksilla katetut kulut) sekä aktivoidut tuotekehitysmenot Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä Osakkeiden vaihto, %= Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 VACON OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 87,7 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa). Laskua edellisen

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös tilinpäätös 2007 1 2 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernin tuloslaskelma 11 Konsernin tase 12 Konsernin

Lisätiedot

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (24) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Palveluliiketoiminta nosti liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä - Liikevaihto 83 272 tuhatta euroa

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Uponorin kasvu kiihtyi Pohjois-Amerikassa mutta hidastui Euroopassa

Uponorin kasvu kiihtyi Pohjois-Amerikassa mutta hidastui Euroopassa OSAVUOSIKATSAUS 2011 26.10.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2011 Uponorin kasvu kiihtyi Pohjois-Amerikassa mutta hidastui Euroopassa Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta liikevaihto on ollut vahvaa Saksassa,

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2008

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2008 SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2008 Tammi-joulukuu - Liikevaihto oli 218,9 (224,6 vuonna 2007) milj. euroa jossa laskua

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS)

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS) 1 (13) PÖRSSITIEDOTE 6.8. klo 13.00 AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU (IFRS) Amer Sportsin liikevaihto laski 6 % ja oli 648,1 milj. euroa. Liikevaihtoa rasitti erityisesti Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot