kello 10.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28.4.2005 kello 10.00"

Transkriptio

1 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE kello IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 34,6 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen 18,9 % (29,1 milj. euroa). Vaconin liikevaihto oli 30,1 milj. euroa, kasvua 6,4 % (28,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,5 milj. euroa, laskua 13,8 % (2,9 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 2,5 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,11 euroa (0,12 euroa), laskua edelliseen vuoteen 8,3 %. Vaconin kasvu jatkui voimakkaana vuoden 2005 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tilaukset olivat 19 % suuremmat kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Kaikki markkina-alueet kehittyivät odotusten mukaisesti ja erityisesti kone- ja laitevalmistaja- sekä brand label jakelukanavien osalta katsauskausi oli vahva. Liikevaihdon kasvu painottui edellisen vuoden tapaan kauden jälkipuoliskolle. Pohjois-Amerikan-myynti oli odotusten mukaista, vaikka heikentynyt dollari pienensi kasvulukuja. Euroopan-myynti vilkastui katsauskauden loppua kohden. Jakelukanavista vahvassa kasvussa olivat kone- ja laitevalmistajat sekä brand labelasiakkaat. Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana Vacon panosti merkittävästi kasvuun ja Kiinan-tehtaan toiminnan käynnistämiseen. Näiden panostusten seurauksena liikevoitto laski 0,4 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Ensimmäisen kauden tilauskertymä antaa hyvän lähtökohdan koko vuoden tavoitteiden saavuttamiseksi. IFRS-säännöksiin siirtyminen ei vaikuta merkittävästi Vaconin vuoden 2005 tulokseen suomalaisten tilinpäätöskäytännön (FAS) laskentaperiaatteisiin verrattuna. Tuotekehitysmenojen nettovaikutus vuoden 2005 ensimmäisellä vuosineljänneksellä tilikauden voittoon oli +0,1 miljoonaa euroa (+0,1 milj. euroa).

2 Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ja pääomarakenne Tulos: Milj. euroa 1-3/ / 2004 Muutos, % 1-12/ 2004 Liikevaihto 30,1 28,3 6,4 128,6 Käyttökate 3,4 3,7-8,1 19,4 Poistot -0,9-0,9 0,0-3,5 Liikevoitto 2,5 2,9-13,8 15,9 Voitto ennen veroja 2,5 2,8-10,7 15,9 Tilikauden voitto 1,8 1,9-5,3 10,9 Vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 30,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto syntyi pääosin tuotemyynnistä. Yksittäisiä isoja projektitoimituksia ei katsauskaudella ollut. Taseen loppusumma oli 62,8 miljoonaa euroa (64,5 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 52,0 prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 2,5 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Negatiivinen rahavirta oli seurausta käyttöpääoman kasvusta, joka oli 5,0 miljoonaa euroa. Tämä kasvu syntyi tasaisesti käyttöpääoman eri osatekijöistä. Konsernin pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Korolliset nettovelat olivat kauden lopussa 6,4 miljoonaa euroa (- 5,1 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste oli 19,7 prosenttia ( 19,1 prosenttia). Konsernin tilauskanta oli 16,5 miljoonaa euroa (13,0 milj. euroa). Tilauskanta on kasvanut vuoden alusta 4,5 miljoonaa euroa.

3 Markkina-asema Vacon-konsernin liikevaihdon alueittainen jakauma oli: Milj. euroa 1-3/ 2005 % 1-3/ 2004 % 1-12/ 2004 % Eurooppa 21,7 72,1 20,6 72,8 93,3 72,6 Pohjois- Amerikka 6,0 19,9 4,5 15,8 20,5 15,9 Aasia ja Australia 2,0 6,7 2,8 9,9 12,5 9,7 Muut 0,4 1,3 0,4 1,5 2,3 1,8 Yhteensä 30,1 100,0 28,3 100,0 128,6 100,0 Euroopan taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvu oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä pieni, joka heijastui konsernin liikevaihdon kasvuun (5,3 %) Euroopassa. Vaconin liikevaihdon kasvun odotetaan vahvistuvan Euroopassa edellisen vuoden tapaan loppuvuotta kohden. Pohjois-Amerikassa Vaconin kasvu jatkui voimakkaana (yli 30%) dollarin heikkenemisestä huolimatta erityisesti uusien isotehoisten tuotteiden ansiosta. Kehitys muilla dollaripohjaisilla markkinoilla Aasiassa ja Australiassa on ollut maltillista ja kuvastaa projektiluonteisen kaupan vähäisyyttä näillä markkina-alueilla. Kiinan-liikevaihdon odotetaan kasvavan kuluvana vuonna Kiinantuotannon käynnistymisen myötä. Konsernin jakelukanavittainen liikevaihto jakautui seuraavasti: loppuasiakasmyynti 40 prosenttia (41 %), jakelijat 15 prosenttia (20 %), kone- ja laitevalmistajat 23 prosenttia (21 %) ja brand label -asiakkaat 22 prosenttia (18 %). Vaconin loppuasiakasmyynti keskittyy Eurooppaan ja sen osuus konsernin myynnistä säilyi lähes ennallaan. Vaconin uudet asiakkaat Pohjois-Amerikassa ovat vauhdittaneet brand label jakelukanavan myyntiä ja nostaneet kanavan osuutta liikevaihdon jakaumassa. Jakelijakanavan myynti laski edellisestä vuodesta, mutta sen odotetaan paranevan tänä vuonna vahvan ensimmäisen kauden tilauskertymän ja hyvien markkinanäkymien ansiosta.

4 Vacon-konsernin rakenne Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 2,5 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa) eli 8,3 prosenttia konsernin liikevaihdosta (8,3 prosenttia). Yhtiön tavoitteena on tuoda markkinoille uusia innovatiivisia tuotteita lähivuosina. Vuoden 2004 loppupuolella yhtiö teki päätöksen lisätä tuotekehityshenkilöstöä 20 henkilöllä ja aloittaa kahden uuden tuotealustan kehitystyö. Tuotekehityshenkilöstön lisäykset ovat edistyneet suunnitelmien mukaisesti ja uusien tuotealustojen kehitystyö on alkanut. Tutkimus on jatkunut voimakkaana, ja tehtyjen innovaatioiden tuloksena on lukuisia patenttihakemuksia vireillä. Investoinnit Konsernin tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin Vaconin Suzhoun-tehtaan toiminnan käynnistämiseen, tuotekehitykseen sekä prosessien kehittämisessä tarvittaviin IT-ratkaisuihin. Henkilöstö Vaconin henkilömäärä kasvoi 14 henkilöllä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli 483 henkilöä (452), joista 352 (343) oli Suomessa ja 131 (109) muissa maissa. Alla olevassa taulukossa on esitetty Vaconin katsauskauden keskimääräiset henkilömäärät. 1-3/ / /2004 Toimihenkilöitä Työntekijöitä YHTEENSÄ Vaconin hallitus päätti tammikuussa 2005 konsernin johdon ja avainhenkilöiden pitkäaikaisesta kannustamisesta ja sitouttamisesta osakepalkkiojärjestelmän avulla. Osakepalkkiojärjestelmän kesto on kolme vuotta. Hallitus päättää vuosittain kunkin vuoden liikevaihdon, tuloksen ja käyttöpääoman kiertonopeuden tavoitteet, jotka määräävät palkkion suuruuden osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

5 Osakkeet ja osakkeenomistajat Vaconin markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 207,3 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 13,64 euroa. Se oli katsauskaudella alimmillaan 11,85 euroa ja ylimmillään 14,60 euroa. Katsausaikana (tammi-maaliskuu) Vaconin osakevaihto oli osaketta eli 20,1 miljoonaa euroa. Suurimmat osakkeenomistajat : Osakkeita, kpl Omistusosuus, % Nordea Pankki Suomi Oyj (hallintarek.) ,3 Ahlström Capital Oy ,0 Tapiola-yhtiöt ,4 HSS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab (hallintarek.) ,4 Vaasa Engineering Oy ,1 OP-Suomi Kasvu sijoitusrahasto ,9 Koskinen Jari ,3 Holma Mauri ,3 Ehrnrooth Martti ,1 Niemelä Harri ,0 Muut ,2 Yhteensä ,0 Vacon Oyj:n omat osakkeet ,6 Fidelity International Limited ilmoitti , että sen ja yhtymään kuuluvien yhtiöiden omistusosuus Vacon Oyj:n osakepääomasta ja äänistä on alittanut 10 prosenttia. Osakkeiden myynnin jälkeen Fidelity International Limited ja yhtymään kuuluvat yhtiöt omistivat Vacon Oyj:n osaketta, mikä edustaa 9,14 prosenttia Vacon Oyj:n osakepääomasta ja äänistä. Fidelity International Limited ilmoitti , että sen ja yhtymään kuuluvien yhtiöiden omistusosuus Vacon Oyj:n osakepääomasta ja äänistä on alittanut 5 prosenttia. Osakkeiden myynnin jälkeen Fidelity International Limited ja yhtymään kuuluvat yhtiöt omistavat Vacon Oyj:n osaketta, mikä edustaa 4,05 prosenttia Vacon Oyj:n osakepääomasta ja äänistä. Vuoden lopussa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa omistuksessa oli osaketta eli 4,2 prosenttia Vaconin osakekannasta.

6 Omat osakkeet Vacon Oyj:llä oli hallussaan omia osakkeita yhteensä kappaletta (keskikurssi 12,29 euroa). Omien osakkeiden osuus on 0,6 prosenttia osakepääomasta ja äänimäärästä eli niiden merkitys omistuksen ja äänivallan jakautumiselle ei ole merkittävä. Kauden aikana hankittiin yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla omia osakkeita kappaletta (keskikurssi 12,38) eli 0,5 prosenttia osakepääomasta ja äänimäärästä. Yhtiökokous Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa Yhtiökokous vahvisti vuoden 2004 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,35 euroa osakkeelta eli yhteensä 5,3 miljoonaa euroa. Päätöksen perusteella maksettava osinko on kirjattu osingonjakovelaksi. Osingon täsmäytyspäiväksi päätettiin ja maksupäiväksi Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Kalle Heikkinen, Mauri Holma, Jan Inborr ja Veijo Karppinen. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jossa hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja ehdotuksen, jossa hallitus valtuutetaan päättämään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallituksen ehdotukset on selostettu pörssitiedotteessa Kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin yksimielisesti. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Jan Inborr valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Veijo Karppinen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Inborr ja jäseniksi Pekka Ahlqvist ja Veijo Karppinen. Järjestäytymiskokouksessa hyväksyttiin hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestykset.

7 Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia Fidelity International Limited ilmoitti , että sen ja yhtymään kuuluvien yhtiöiden omistusosuus Vacon Oyj:n osakepääomasta ja äänistä on ylittänyt 5 prosenttia. Fidelity International Limited ja yhtymään kuuluvat yhtiöt omistavat nyt Vacon Oyj:n osaketta, mikä edustaa 6,31 prosenttia Vacon Oyj:n osakepääomasta ja äänistä. Vacon allekirjoitti huhtikuussa 2005 brand label -sopimuksen erään ison aasialaisen konsernin kanssa. Sopimus on Vaconille strategisesti tärkeä ja tukee konsernin kasvutavoitteita Aasiassa. Sopimuksen vaikutus Vaconin liikevaihtoon ei ole vielä vuonna 2005 merkittävä, mutta jatkossa sen ennustetaan vauhdittavan Vaconin kasvua Aasiassa. Näkymät Alan markkinatutkimusten mukaan taajuusmuuttajamarkkinoiden pitkän aikavälin kasvun arvioidaan olevan yli viisi prosenttia vuodessa. Vuoden 2005 näkymät ovat myönteiset, ja Vacon ennustaa markkinakasvun olevan viisi prosenttia. Sähkön hinnan ennustettu nousu ja asiakkaiden tarve parantaa prosessiensa tehokkuutta luovat kysyntää taajuusmuuttajille ja niiden jatkuvalle kehittämiselle. Vaconin myynnin kasvu perustuu kilpailukykyisiin tuotteisiin, uusiin asiakkuuksiin ja yhtiön myynti- ja markkinointitoimintoihin tekemiin panostuksiin. Uudet asiakkuudet ja Euroopan myyntiverkosto tulevat lähiaikoina olemaan kasvun moottoreina. Kiinan-tehdas mahdollistaa aikaisempaa merkittävästi aktiivisemman läsnäolon Aasian kasvavilla markkinoilla. Kannattavuuden parannustavoitteet pohjautuvat liikevaihdon kasvuun, laajenevaan tuotetarjontaan ja kustannustehokkaampiin materiaalitoimittajiin. Uhkana on dollarin mahdollinen heikentyminen nykytasosta. Vacon ennustaa vuoden 2005 liikevaihdon kasvavan prosenttia ja kannattavuuden paranevan vuodesta Osavuosikatsaukset Vacon julkaisee vuonna 2005 kaksi osavuosikatsausta seuraavasti: - tammikuu-kesäkuu torstaina kello tammikuu-syyskuu torstaina kello Tulosten julkistamispäivinä järjestetään medialle ja analyytikoille tiedotustilaisuus Helsingissä sekä englanninkielinen puhelinkonferenssi.

8 Yleislauseke Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Vaasassa VACON OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Vesa Laisi, puh: +358 (0) , sähköposti: Talousjohtaja Mika Leppänen, puh: +358 (0) , sähköposti: Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Vacon järjestää torstaina klo tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle Helsingissä World Trade Centerissä (Aleksanterinkatu 17). Puhelinkonferenssi sijoittajille ja sijoitusanalyytikoille Sijoittajille ja sijoitusanalyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkonferenssi järjestetään torstaina klo Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0) , tunnus Vacon Oyj. Puhelinkonferenssi on myös kuultavissa kahden työpäivän ajan nauhoituksena numerossa +44 (0) , tunnus Jakelu: Helsingin Pörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet

9 Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa 1-3/ / /2004 Liikevaihto 30,1 28,3 128,6 Käyttökate 3,4 3,7 19,4 Poistot -0,9-0,9-3,5 Liikevoitto 2,5 2,9 15,9 Rahoitustuotot ja kulut 0,0-0,1 0,0 Voitto ennen veroja 2,5 2,8 15,9 Tuloverot -0,8-0,9-5,0 Tilikauden voitto 1,8 1,9 10,9 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 1,7 1,9 10,8 Vähemmistölle 0,1 0,0 0,1 Osakekohtainen tulos, euroa *) 0,11 0,12 0,71 *) laimennusvaikutusta ei ole

10 Konsernin tase, milj. euroa VARAT Aineettomat hyödykkeet 5,4 6,0 5,5 Aineelliset hyödykkeet 11,1 11,2 11,2 Sijoitukset 1,0 0,9 1,0 Lainasaamiset ja muut saamiset 1,1 0,4 1,1 Pitkäaikaiset varat yhteensä 18,6 18,5 18,8 Vaihto-omaisuus 7,6 7,5 6,7 Saamiset 26,4 25,5 24,9 Rahat ja pankkisaamiset 10,2 13,0 15,5 Lyhytaikaiset varat yhteensä 44,2 46,0 47,1 Varat yhteensä 62,8 64,5 65,9 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma 32,0 26,4 36,6 Vähemmistöosuus 0,4 0,2 0,3 Oma pääoma yhteensä 32,4 26,6 36,9 Laskennalliset verovelat 0,7 0,5 0,7 Eläkevelvoitteet 0,5 1,0 0,5 Korolliset velat 1,6 5,5 2,1 Muut velat 0,0 0,1 0,1 Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,8 7,1 3,4 Ostovelat ja muut velat 23,4 27,5 21,0 Verovelat 1,1 0,6 1,2 Varaukset 0,8 0,3 0,7 Korolliset velat 2,3 2,4 2,7 Lyhytaikaiset velat yhteensä 27,6 30,8 25,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 62,8 64,5 65,9

11 Q1/2005 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, milj. euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem mistön osuus Ylikurssi -rahasto Yhteensä Oma pääoma yhteens ä Oma pääoma ,1 5,0-0,3 28,7 36,6 0,3 36,9 Muuntoero 0,1 0,1 0,1 Tilikauden voitto 1,7 1,7 0,1 1,8 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,1 1,7 1,8 0,1 1,9 Osingonjako -5,3-5,3-5,3 Ostetut omat osakkeet -1,0-1,0-1,0 Oma pääoma ,1 5,0-0,2 24,1 32,0 0,4 32,4 Q1/2004 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, milj. euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem mistön osuus Osakepääoma Muuntoerot Kertyneet voittovarat Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma yhteens ä Oma pääoma ,0 3,5-0,1 26,4 32,8 0,2 33,0 Muuntoero 0,0 0,0 0,0 Tilikauden voitto 1,9 1,9 0,0 1,9 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,0 1,9 1,9 0,0 1,9 Osingonjako -8,3-8,3-8,3 Oma pääoma ,0 3,5-0,1 20,0 26,4 0,2 26,6

12 Tilikauden tuloksen täsmäytyslaskelma milj. euroa 1-3/ /2004 Tilikauden tulos FAS 1,6 9,8 Tuotekehitysmenojen aktivointi 0,1 0,4 Laskennalliset verot 0,1-0,2 Työsuhde-etuudet 0,0 0,5 Muut (vuokrasopimukset, konserniliikearvon poistot) 0,1 0,3 IFRS-oikaisut yhteensä 0,3 1,0 Tilikauden tulos IFRS 1,9 10,8 Oman pääoman täsmäytyslaskelma milj. euroa Oma pääoma FAS:in mukaan 32,7 26,1 35,1 Vaikutukset IFRS:in siirtymisestä: Tuotekehitysmenojen aktivointi 0,0 0,1 0,4 Laskennalliset verot 1,2 1,3 1,0 Työsuhde-etuudet -0,5-0,5 0,0 Vuokrasopimukset 0,1 0,1 0,2 Konserniliikearvon poistot 0,0 0,0 0,2 Pääomalainat -0,7-0,7-0,3 Vähemmistöosuus 0,2 0,2 0,3 IFRS-oikaisut yhteensä 0,3 0,5 1,8 Oma pääoma IFRS:n mukaan 33,0 26,6 36,9

13 Konsernin rahavirtalaskelma, milj. euroa Liikevoitto 2,5 2,9 15,9 Poistot 0,9 0,9 3,5 Muut oikaisut -0,1-0,1 0,1 Käyttöpääoman muutos -5,0-2,6 0,2 Rahoituserien ja verojen rahavirta -0,8-0,8-3,9 Liiketoiminnan rahavirta -2,5 0,3 15,8 Investoinnit käyttöomaisuuteen -0,8-0,7-2,9 Myönnetyt lainat 0,0 0,0-0,6 Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0-0,2-0,4 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,0 0,1 0,2 Investointien rahavirta -0,8-0,8-3,7 Maksullinen osakeanti 0,0 0,0 1,5 Omien osakkeiden hankinta -1,0 0,0-0,1 Lainojen takaisinmaksut -1,0-0,4-3,5 Osingonjako 0,0 0,0-8,3 Rahoituksen rahavirta -2,0-0,4-10,4 Rahavarojen muutos -5,3-0,9 1,7 Segmentti-informaatio Vacon-konsernissa liiketoiminta raportoidaan perustuen ensisijaisesti liiketoimintasegmenttiin ja toissijaisesti maantieteelliseen segmenttiin. Vaconilla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on taajuusmuuttajat. Ensisijaisen segmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa. Vaconin liiketoiminta on organisoitu hallintoon, myyntiin, markkinointiin, huoltoon, globaaleihin asiakkaisiin, sovellettuihin käyttöihin, tuotehallintoon, tuotekehitykseen ja tuotantoon sekä neljään liiketoiminta-alueeseen: komponenttiasiakkaat, sovellusasiakkaat ja OEM- ja Brand Label -asiakkaat sekä after market service. Toissijainen maantieteellinen segmentti jakautuu neljään myyntialueeseen: Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Aasia ja Australia sekä muut maat.

14 Tunnuslukuja Oma pääoma/osake, euroa 2,13 1,76 2,43 Omavaraisuusaste, % 52,0 41,7 56,2 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 0,8 0,9 4,6 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 2,7 3,2 3,6 Korolliset nettovelat, milj. euroa -6,4-5,1-10,6 Nettovelkaantumisaste, % -19,7-19,1-28,9 Tilauskanta, milj. euroa 16,5 13,0 12,0 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Henkilöstö keskimäärin Konsernin vastuut, milj. euroa Yrityskiinnitykset 0,1 0,5 0,1 Annetut takaukset 1,8 1,3 2,3 Leasingvastuut 3,3 3,1 3,0 Vastuut, yhteensä 5,2 4,9 5,4 Rahoitussitoumukset 1,8 1,7 1,8 Valuuttajohdannaiset, milj. euroa Termiinisopimukset Käypä arvo -0,1-0,2 0,2 Kohde-etuuksien arvo 8,1 11,4 4,6 Optiosopimukset, ostetut Käypä arvo 0,0 0,0 0,0 Kohde-etuuksien arvo 0,0 1,0 1,8 Optiosopimukset, asetetut Käypä arvo 0,0 0,0 0,0 Kohde-etuuksien arvo 0,0 0,7 1,4 Tilikauden alusta lukien on ryhdytty soveltamaan johdannaisiin IAS39- säännöksen mukaista suojauslaskentaa. Johdannaiset arvostetaan tilinpäätöshetkellä käypään arvoon. Muutokset käyvissä arvoissa kirjataan omaan pääomaan arvonmuutosrahastoon siltä osin, kuin ne täyttävät suojauslaskennan edellytykset. Muutokset johdannaisten käyvissä arvoissa, jotka eivät täytä suojauslaskennan kriteereitä, kirjataan suoraan tuloslaskelmaan. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä arvonmuutosrahastoon kirjattujen erien arvo ei ollut olennaisen suuri. Johdannaissopimuksilla suojataan valuuttamääräisiä kassavirtoja.

15 Tunnuslukujen laskentakaavat Tulos / osake = Tulos ennen veroja vero -/+ vähemmistöosuus Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oma pääoma / osake = Oma pääoma+ vähemmistöosuus Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oman pääoman tuotto = (Tulos ennen satunnaiseriä -verot)* Oma pääoma+vähemmistöosuus, tilikauden alun ja lopun keskiarvo Sijoitetun pääoman tuotto = (Tulos ennen satunnaiseriä+korko-ja rah.kulut)* Taseen loppusumma-korottomat velat, tilikauden alun ja lopun keskiarvo Omavaraisuusaste = (Oma pääoma+vähemmistöosuus)* Taseen loppusumma-saadut ennakot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös tilinpäätös 2007 1 2 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernin tuloslaskelma 11 Konsernin tase 12 Konsernin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS)

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS) 1 (13) PÖRSSITIEDOTE 6.8. klo 13.00 AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU (IFRS) Amer Sportsin liikevaihto laski 6 % ja oli 648,1 milj. euroa. Liikevaihtoa rasitti erityisesti Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto 4

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Uudelleenjärjestelyjen vuosi Smart way to smart products TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2009-31.12.2009 ETTEPLAN 2009: UUDELLEENJÄRJESTELYJEN VUOSI Etteplan

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007 Yhteenveto Tammi-kesäkuu - Liikevaihto 52,2 miljoonaa euroa, kasvu 42 prosenttia - Liikevaihdon pro forma kasvu 3 prosenttia - Liikevoitto 5,3 miljoonaa

Lisätiedot

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui.

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui. 1(19) Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Vahva kasvu jatkui. Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 432,5 MEUR

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 0 (14) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 12.5.2015 klo 8.30 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015: Liikevaihto kasvoi kansainvälisen myynnin tukemana, liiketulos odotusten

Lisätiedot

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015

Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 1 (20) Amer Sports Oyj OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2015 klo 13.00 Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 TAMMI MAALISKUU 2015 Liikevaihto 575,9 milj. euroa (501,5). Vertailukelpoisin valuutoin

Lisätiedot

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana OSAVUOSIKATSAUS 2011 10.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana Päämarkkinoiden kasvu hiljeni Saksaa lukuunottamatta Kohonneet ostohinnat painoivat niin talo- kuin yhdyskuntatekniikkaakin

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014-31.1.2015 (3 kk) -- Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). -- Liikevoitto pysyi

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot