kello 10.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10.2.2005 kello 10.00"

Transkriptio

1 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE kello VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua 33,5 % (26,6 milj. euroa vuonna ). Liikevoitto oli 4,1 milj. euroa, kasvua 41,4 % (2,9 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 11,5 (10,9). Liiketoiminnan rahavirta oli 8,0 milj. euroa, kasvua 21,2 % (6,6 milj. euroa). Saadut tilaukset olivat 32,7 milj. euroa, kasvua 20,2 % (27,2 milj. euroa). Tammikuu-joulukuu pääkohdat: Vaconin liikevaihto oli 128,6 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 14,5 %. Liikevoitto oli 14,7 milj. euroa, kasvua 24,6 %. Liikevoittoprosentti oli 11,4 (10,5). Liiketoiminnan rahavirta oli 15,2 milj. euroa (12,3 milj. euroa), kasvua 23,6 %. Tulos/osake oli 0,65 euroa (0,50 euroa), kasvua edelliseen vuoteen 30 %. Saadut tilaukset olivat 128,3 milj. euroa, kasvua 17,6 % (109,1 milj. euroa). Taajuusmuuttajamarkkinakasvu oli vuonna arviomme mukaan noin 4%. Vacon kasvoi selvästi markkinoita nopeammin. Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa taajuusmuuttajamarkkinat kehittyivät suotuisasti, joskin dollarin heikkeneminen lisäsi kilpailua. Euroopassa markkinakasvu oli suhteellisen vaatimatonta. Vaconin liikevaihto oli ennätyksellinen viimeisellä vuosineljänneksellä ja koko vuoden kasvu oli 14,5 %. Yhtiön markkina-asema vahvistui ja tulos parani. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat merkittävästi edelleen jatkunut nousu Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa. Viimeisellä neljänneksellä oli Aasian myynnissä selvästi nähtävissä piristymisen merkkejä, mutta koko vuoden osalta liikevaihto ei Aasiassa täyttänyt odotuksia. Pohjois-Amerikassa yhtiö lisäsi liikevaihtoaan nykyisten ja uusien asiakkaiden vauhdittamana. Oman tehokkaan myyntiyhtiöverkoston kautta Vacon jatkoi vahvaa kasvuaan Euroopassa. Yhtiön kannattavuus neljännellä kaudella oli hyvä. Liikevoitto oli 11,5 prosenttia liikevaihdosta (10,9 %). Viimeisen neljänneksen tulos oli selkeä osoitus Vaconin kyvystä vastata markkinoiden haasteisiin. Huolimatta dollarin heikkenemisestä suhteessa euroon Vacon pystyi säilyttämään kannattavuutensa hyvänä. Viimeisen vuosineljänneksen tulos sisältää 0,5 miljoonan euron kertaluonteisen tuoton liittyen konsernirakenteen muutokseen. Uusimpien NX-tuotesarjan tuotteiden toimitukset asiakkaille alkoivat vuoden lopulla. Uusien tuotteiden pieni fyysinen koko ja tuoteominaisuudet ovat erittäin kilpailukykyisiä ja vastaanotto markkinoilla on ollut myönteinen.

2 Vuoden tulos ja pääomarakenne Vacon saavutti asettamansa tavoitteet vuodelle. Liikevaihto oli 128,6 miljoonaa euroa. Myynti piristyi vuoden loppua kohden ja koko vuoden kasvu oli 14,5 prosenttia. Myös kannattavuuden kehitys oli tavoitteiden mukaista ja liikevoitto kasvoi 11,4 prosenttiin liikevaihdosta. Määrittelimme toiminnallemme kesällä neljä painopistealuetta, jotka olivat myynnin ja tuloksen kasvattaminen, käyttöpääoman tehokas käyttö, Vaconin tunnettuuden parantaminen sekä asiakaskunnan laajentaminen. Edistyimme hyvin näillä osa-alueilla ja pystymme vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Vuoden tulos: Milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Muutos % Liikevaihto 35,5 26,6 128,6 112,3 14,5 Käyttökate 5,0 3,8 18,2 15,4 18,2 Poistot -0,9-0,9-3,5-3,5 0 Liikevoitto 4,1 2,9 14,7 11,8 24,6 Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta 4,2 2,9 14,7 11,7 25,6 Tilikauden voitto 3,0 2,1 9,8 7,6 28,9 Taseen loppusumma oli 63,2 miljoonaa euroa, kasvua 8,6 prosenttia. Omavaraisuusaste oli 55,7 prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta kasvoi 15,2 miljoonaan euroon (12,3 milj. euroa) tehokkaan käyttöpääoman hallinnan ja hyvän tuloksen ansiosta. Ryhmän kasvu pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella. Konsernin pääomarakenne ja maksuvalmius vahvistuivat edelleen. Korolliset nettovelat olivat vuoden lopussa -11,5 miljoonaa euroa ( 6,2 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste oli -32,9 prosenttia ( 19,1 prosenttia). Sijoitetun pääoman tuotto oli 37,8 prosenttia (31,7 prosenttia) ja oman pääoman tuotto oli 29,7 prosenttia (26,1 prosenttia). Tilauskanta oli vuoden lopussa 12,0 miljoonaa euroa (12,3 milj. euroa). Konsernirakenteen muutos pienensi tilauskantaa 0,7 milj. euroa. Markkina-asema Vaconin liikevaihdon jakauma alueittain oli: Milj. euroa 10-12/ % 10-12/ % 1-12/ % 1-12/ % Eurooppa 25,8 72,7 19,0 71,6 93,3 72,6 78,2 69,7 Pohjois- Amerikka 5,5 15,5 4,1 15,3 20,5 15,9 17,3 15,4 Aasia ja Australia 3,6 10,1 3,0 11,2 12,5 9,7 12,8 11,4 Muut 0,6 1,7 0,5 1,9 2,3 1,8 4,0 3,5 Yhteensä 35,5 100,0 26,6 100,0 128,6 100,0 112,3 100,0

3 Jakelukanavittain Vaconin liikevaihto jakautui vuonna seuraavasti: loppuasiakasmyynti 43 prosenttia (40 %), jakelijat 18 prosenttia (23 %), koneja laitevalmistajat 21 prosenttia (22 %) ja brand label -asiakkaat 18 prosenttia (15 %). Loppuasiakasmyynnin kasvu on ollut seurausta panostuksista omaan Euroopan tytäryhtiöverkostoon. Vuoden aikana saadut uudet brand label asiakkuudet, kuten Rockwell Automation ja Schneider Electric, ovat vauhdittaneet brand label jakelukanavan myyntiä. Jakelijamyyntikanavan kehittyminen on ollut epätyydyttävää. Vacon on siirtämässä myyntiresursseja vuoden 2005 aikana lähemmäksi markkina-alueita tavoitteena jakelijamyyntikanavan parempi myynnin tuki ja ohjaus. Strategian painopistealueet Vaconin tavoitteena on kannattava kasvu. Yrityksen strategiset valinnat ovat taajuusmuuttajiin keskittyminen, kilpailuedun vahvistaminen tuotejohtajuuden kautta, monikanavainen myyntiverkosto sekä joustavat ja tehokkaat toimintatavat. Näiden valintojen kautta yhtiö tavoittelee kustannustehokkuutta sekä tuotteissa että toiminnoissa. Tärkeimmät osaamisalueet ovat tuoteteknologia, asiakashallinta ja logistiikka. Vacon erottuu pääkilpailijoistaan keskittymällä yksinomaan taajuusmuuttajiin ja sen avulla yhtiö pyrkii palvelemaan asiakkaita kilpailijoita paremmin osaavan henkilöstön avulla. Vaconilla on hyvät mahdollisuudet kasvaa kannattavasti yhdeksi alan johtavaksi valmistajaksi. Vaconille on tärkeää olla läsnä Kiinassa. Lisäämällä osaamista, valmistusta ja komponenttihankintaa Kiinassa yhtiö pyrkii vahvistamaan asemaansa Aasian voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Laajamittainen toiminta Kiinassa pienentää myös konsernin herkkyyttä valuuttakurssiheilunnan tulosvaikutuksille. Vacon-konsernin rakenne Vuoden alussa konsernin uusin Vaconin täysin omistama tytäryhtiö, Vacon Suzhou Drives Co. Ltd, perustettiin Kiinaan. Vuoden aikana aloitettiin henkilöstön rekrytointi ja investoinnit Kiinan tuotantolaitokseen. Sähkökoneisiin keskittyvä Rotatek Finland Oy, joka valmistaa suurnopeuksisia oikosulkukoneita ja piennopeuksisia kestomagneettikoneita, muuttui vuoden lopussa tytäryhtiöstä osakkuusyhtiöksi. Vacon konsernin omistusosuus laski 76,0 prosentista 31,9 prosenttiin edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kahdelle pääomasijoitusrahastolle suunnatuilla osakeanneilla. Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 9,8 (8,9) miljoonaa euroa eli 7,6 prosenttia konsernin liikevaihdosta (7,9 prosenttia). Vuonna Vacon täydensi NX-tuotesarjaa tuomalla markkinoille uusia suuritehoisia NX-tuotteita. Vuoden loppupuolella yhtiö teki päätöksen lisätä tuotekehityshenkilöstöä 20 henkilöllä ja aloittaa kahden uuden tuotealustan kehitystyö. Yhtiön tavoitteena on tuoda uusia innovatiivisia tuotteita markkinoille lähivuosina. Investoinnit Konsernin tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 3,3 prosenttia liikevaihdosta eli 4,2 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa). Vuoden tärkein investointikohde oli Kiinan Suzhoun-tehtaan toiminnan käynnistäminen.

4 Organisaatio ja henkilöstö Vaconin henkilömäärä kasvoi 33 henkilöllä vuoden aikana. Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli 469 henkilöä (436), joista 347 (336) oli Suomessa ja 122 (100) muissa maissa. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä vuonna oli 458 (437). Osakkeenomistajat Huhtikuussa yhtiö jakoi osinkoja 8,3 miljoonaa euroa eli 0,55 euroa osaketta kohden. Vuoden aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä yhteensä osaketta 37,7 miljoonan euron arvosta eli 22,4 prosenttia osakekannasta. Vuoden ylin kurssi oli 11,99 euroa ja alin 9,95 euroa. Vuoden viimeisen päivän päätöskurssi oli 11,78 euroa ja yhtiön markkina-arvo oli 180,0 miljoonaa euroa. Suurimmat osakkeenomistajat : Osakkeita, kpl Omistusosuus, % Ahlström Capital Oy ,0 Tapiola-yhtiöt ,4 Vaasa Engineering Oy ,1 Koskinen Jari ,3 Holma Mauri ,3 Ehrnrooth Martti ,1 Niemelä Harri ,0 OP-Suomi Kasvu sijoitusrahasto ,0 Karppinen Veijo ,9 Hallintarekisteröidyt ,0 Muut ,9 Yhteensä ,0 Vacon Oyj:n omat osakkeet Vuoden lopussa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa omistuksessa oli osaketta eli 4,2 prosenttia Vaconin osakekannasta. Osakepääoman korotus Vuoden 2002 optio-ohjelmaan (Optio-ohjelma II) liittyvät DI- ja DII-optiooikeudet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle alkaen. DI- ja DII optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä kappaletta yhtiön osakkeita. Optioilla tehdyistä osakemerkinnöistä johtuva osakepääoman korotus oli yhteensä euroa, joka on korotuksen jälkeisestä osakepääomasta 1,0 prosenttia. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle alkaen yhdessä ja samanlajisina vanhojen osakkeiden kanssa. Omat osakkeet Vaconin varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Hallitus päätti enintään oman osakkeen hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinta aloitettiin Vacon Oyj:llä oli

5 hallussaan omia osakkeita yhteensä kappaletta keskihintaan 11,70 euroa. Omien osakkeiden hankinnalla ei ollut merkittävää vaikutusta omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Vaconin osakepääoma on euroa, ja se jakautuu täysin maksettuun osakkeeseen. Omien osakkeiden oston seurauksena omistus- ja äänivaltaa käyttävien osakkeiden lukumäärä oli vuoden lopussa. Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia Vaconin hallitus päätti tammikuussa 2005 konsernin johdon ja avainhenkilöiden pitkäaikaisesta kannustamisesta ja sitouttamisesta osakepalkkiojärjestelmän avulla. Osakepalkkiojärjestelmän kesto on kolme vuotta. Hallitus päättää vuosittain kunkin vuoden liikevaihdon, tuloksen ja käyttöpääoman kiertonopeuden tavoitteet, jotka määräävät palkkion suuruuden osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Vacon Oyj:llä oli hallussaan omia osakkeita yhteensä kappaletta keskikurssilla 12,283 euroa. Osingonjakoehdotus Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä 25,2 miljoonaa euroa ja emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 27,3 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jaetaan osinkoa 0,35 euroa osaketta kohti, yhteensä 5,3 miljoonaa euroa. Näkymät Taajuusmuuttajamarkkinoiden pitkän aikavälin kasvun ennustetaan olevan yli viisi prosenttia vuodessa. Vuoden 2005 alussa näkemykset taajuusmuuttajamarkkinoista ovat positiivisia ja markkinakasvun arvioidaan olevan viisi prosenttia. Sähkön hinnan ennustettu nousu ja asiakkaiden tarve parantaa prosessiensa tehokkuutta luovat kysyntää taajuusmuuttajille ja niiden jatkuvalle kehittämiselle. Asiakkaiden kanssa tehtävä tiivis yhteistyö ja vahva tuotekehityspanos parantavat Vaconin kilpailukykyä ja yhtiön asema tulevaisuuden haasteisiin nähden on aiempaa parempi. Vaconin vuoden 2005 keskeisinä tavoitteina ovat liikevaihdon ja tuloksen kasvattaminen, käyttöpääoman tehokas käyttö, Vaconin tunnettuuden parantaminen, asiakaskunnan laajentaminen ja Kiinan tehtaan ylösajo. Vuoden 2005 liikevaihdon ennustetaan kasvavan prosenttia ja kannattavuuden paranevan vuodesta. Siirtyminen IFRS-raportointiin Euroopan Unioni edellyttää kaikkien EU:ssa noteerattujen yritysten siirtyvän International Financial Reporting Standards (IFRS) -raportointiin viimeistään vuonna Vacon siirtyy raportoimaan IAS/IFRS -standardien mukaisesti vuonna 2005 osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään. Vacon Oyj antaa maaliskuussa 2005 erillisen tiedotteen siirtymän vaikutuksesta konsernin avaavaan taseeseen. Samassa tiedotteessa julkaistaan IFRS tilinpäätöksen vertailutiedot vuodelta.

6 Osavuosikatsaukset Vacon julkaisee vuonna 2005 kolme osavuosikatsausta seuraavasti: - tammi-maaliskuu torstaina kello tammi-kesäkuu torstaina kello tammi-syyskuu torstaina kello Tulosten julkistamispäivinä järjestetään medialle ja analyytikoille tiedotustilaisuus Helsingissä sekä englanninkielinen puhelinkonferenssi. Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Vacon Oyj:n tiloissa osoitteessa Runsorintie 7, Vaasa, keskiviikkona kello alkaen. Yleislauseke Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Vaasassa VACON OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Vesa Laisi, puh: +358 (0) , sähköposti: Talousjohtaja Mika Leppänen, puh: +358 (0) , sähköposti: Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Vacon järjestää torstaina klo tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle Helsingissä World Trade Centerissä (Aleksanterinkatu 17). Puhelinkonferenssi sijoitusanalyytikoille ja sijoittajille Sijoittajille ja sijoitusanalyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkonferenssi järjestetään torstaina klo Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0) , tunnus Vacon Oyj. Puhelinkonferenssi on myös kuultavissa kahden työpäivän ajan nauhoituksena numerossa +44 (0) , tunnus Jakelu: Helsingin Pörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet

7 Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Liikevaihto 35,5 26,6 128,6 112,3 Käyttökate 5,0 3,8 18,2 15,4 Liikevoitto 4,1 2,9 14,7 11,8 Rahoitustuotot ja kulut 0,1 0,0 0,0-0,1 Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta 4,2 2,9 14,7 11,7 Välittömät verot -1,2-0,8-4,8-3,9 Vähemmistöosuus 0,0 0,0-0,1-0,1 Tilikauden voitto 3,0 2,1 9,8 7,6 Konsernin tase, milj. euroa 1-12/ 1-12/ VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 4,9 6,8 Aineelliset hyödykkeet 10,1 10,0 Sijoitukset 2,2 1,1 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 6,7 6,6 Saamiset 23,8 19,8 Rahat ja pankkisaamiset 15,5 13,9 Taseen loppusumma 63,2 58,2 VASTATTAVAA Oma pääoma 1) 35,1 32,7 Vähemmistöosuus 0,3 0,1 Konsernireservi 0,1 0,1 Pitkäaikainen vieras pääoma 1,8 5,0 Lyhytaikainen vieras pääoma 25,9 20,3 Taseen loppusumma 63,2 58,2 1) Sisältää pääomalainoja 0,3 miljoonaa euroa vuonna ja 0,7 miljoonaa euroa vuonna

8 Konsernin rahoituslaskelma, milj. euroa 1-12/ 1-12/ Liiketoiminnan rahavirta 15,2 12,3 Investointien rahavirta -3,4-4,3 Rahoituksen rahavirta -10,1-3,2 Kassavarojen lisäys (vähennys) 1,7 4,8 Osakekohtaiset tunnusluvut (pro forma) Tulos/osake, EUR 0,65 0,50 0,43 0,45 0,41 Oma pääoma/osake, EUR 2,29 2,11 1,78 1,52 1,32 Osinko/osake, EUR 1) 0,35 0,55 0,17 0,16 0,14 Osinko/tulos, % 1) 54,01 109,32 39,6 35,5 35,3 Efektiivinen osinkotuotto, % 1) 3,0 5,6 2,3 1,7 1,7 P/E luku 18,2 19,5 17,2 20,7 20,2 Osakkeen kurssikehitys Kauden alin, milj. euroa 9,95 6,70 5,60 7,85 7,50 Kauden ylin, milj. euroa 11,99 10,65 11,60 12,60 8,50 Kauden lopussa, EUR 11,78 9,80 7,40 9,33 8,30 Tilikauden keskikurssi, EUR 11,00 8,95 9,68 10,02 7,76 Osake-kannan markkinaarvo, milj. euroa 180,00 148,50 112,11 141,35 125,75 Osakkeiden vaihto, kpl Osakkeiden vaihto, % 22,4 27,9 30,4 41,2 1,5 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa 2) ) Tilikauden osalta osinko on hallituksen esitys yhtiökokoukselle. 2) Osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikaudella oli kpl. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on kpl.

9 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (pro forma) Liikevaihto, milj. euroa 128,6 112,3 97,5 90,5 64,9 Liikevaihdon kasvu % 14,5 15,2 7,7 39,5 46,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,7 11,8 9,9 10,4 8,1 Liikevoitto, kasvu % 24,6 19,2-4,8 28,4 34,7 Liikevoitto, % liikevaihdosta 11,4 10,5 10,2 11,5 12,5 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa 14,7 11,7 9,8 10,1 8,2 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta 11,4 10,4 10,1 11,2 12,7 Oman pääoman tuotto, % 29,7 26,1 26,2 32,9 44,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 37,8 31,7 30,4 38,1 46,8 Korolliset nettovelat, milj. euroa -11,5-6,2-0,8 3,5 2,3 Nettovelkaantumisast e (%) -32,9-19,1-3,0 15,4 12,7 Omavaraisuusaste (%) (ilman pääomalainoja) 55,7 55,8 51,7 47,7 49,1 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 4,2 4,8 4,7 7,5 8,8 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 3,3 4,3 4,8 8,3 13,6 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, milj. euroa 9,8 8,9 7,1 6,9 5,8 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 7,6 7,9 7,3 7,6 8,9 Henkilöstö kauden lopussa Tilauskanta 1) 12,0 12,3 15,5 6,5 5,8 1) emoyhtiön tilauskanta

10 Konsernin vastuut, milj. euroa 1-12/ 1-12/ Yrityskiinnitykset 0,1 0,5 Annetut takaukset 2,3 1,3 Leasingvastuut 3,0 2,9 Vastuut, yhteensä 5,4 4,7 Rahoitussitoumukset 1,8 1,9 Valuuttajohdannaiset, milj. euroa 1-12/ 1-12/ Termiinisopimukset Käypä arvo 0,2 0,0 Kohde-etuuksien arvo 4,6 0,1 Optiosopimukset, ostetut Käypä arvo 0,0 0,0 Kohde-etuuksien arvo 1,8 0,6 Optiosopimukset, asetetut Käypä arvo 0,0 0,0 Kohde-etuuksien arvo 1,4 0,5 Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssiriskeiltä suojautumiseen. Edellä mainitut sopimukset tilinpäätöshetkellä avoimina. Konsernin tuloskehitys neljännesvuosittain, milj. euroa 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 1-12/ 1-9/ 1-6/ 1-3/ Liikevaihto 35,5 32,9 31,9 28,3 128,6 93,1 60,2 28,3 Liikevoitto 4,1 4,4 3,5 2,7 14,7 10,6 6,1 2,7 Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta 4,2 4,4 3,5 2,6 14,7 10,5 6,1 2,6

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Uudelleenjärjestelyjen vuosi Smart way to smart products TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2009-31.12.2009 ETTEPLAN 2009: UUDELLEENJÄRJESTELYJEN VUOSI Etteplan

Lisätiedot

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana OSAVUOSIKATSAUS 2011 10.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana Päämarkkinoiden kasvu hiljeni Saksaa lukuunottamatta Kohonneet ostohinnat painoivat niin talo- kuin yhdyskuntatekniikkaakin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan Vuosikertomus 2009 Take it higher Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan aurinkokennoteollisuudelle.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS)

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Pörssitiedote 1 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Tasaista kehitystä sekä merkittävä strategiaa toteuttava yritysjärjestely - Liikevaihto oli 18,96 miljoonaa euroa (20,39 miljoonaa euroa),

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005 vuosikertomus 2005 1 2 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Sisällysluettelo 04

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden 1 (28) ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 klo 12:00 Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 Orionin liikevaihto vuodelta 2010 oli 850 miljoonaa euroa (772 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja se kasvoi

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCONIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 - Tulos ennen veroja kasvoi 26,7 prosenttia 24,2 milj. euroon (19,1 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 88,6 milj.

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta.

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2010 klo 11:15 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ASPO 2009: Aspo paransi, osinko ennallaan Tammi-joulukuu, jatkuvat toiminnot -Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 329,4

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot