Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 306/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05."

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 306/ /2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Saapunut VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Päijät-Hämeen liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi SULOIN - Sustainable logistics solutions through international networking Ohjelma Etelä-Suomi Toimintalinja 5 : Suuralueet-toimenpiteiden temaattinen keskittäminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy Hakijatyyppi Ammattikorkeakoulu Y-tunnus Lähiosoite Pääskysentie 1 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Kotka Faksinumero Pankkiyhteys Sampo Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Teija Meuronen Asema organisaatiossa johtaja, North European Logistics Institute (NELI) Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Antti Paloneva Asema organisaatiossa talousjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Jouni Eho Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Jouni Eho Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Jouni Eho Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/15

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Kymenlaakson ammattikorkeakoulu vastaa SULOIN hankkeessa osaprojektista WP1: International network of sustainable logistics clusters" sekä "WP0: Coordination, Dissemination and Project management" Osaprojektissa vastataan tarpeeseen kehittää Etelä-Suomen logistiikkaklusterin osaamisrakenteita, kilpailukykyä ja ekologisuutta kansainvälisen verkostoitumisen kautta. Uusien kumppanuuksien ja kansainvälisen verkostoitumisen myötä Etelä-Suomen logistiikkaklusterin maantieteellinen sijainti sekä nykyinen osaamispohja voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin logistiikan liiketoiminnan, T&K toiminnan ja koulutuksen kehittämiseksi.osaprojekti jakaantuu Tietoa ja kokemuksia vaihdetaan eritysesti: - logistiikkaklustereiden kehittämismalleihin (minkälaiset toimintamallit ja rakenteet toimivat, kun kehitetään logistiikkaklustereita) - klusteritoimijoiden yhteistyöstä satamasidonnaisten turvallisuuskysymyksiin liityen (erityisesti alan toimijaverkostojen kautta nostaa esiin satamaterminaali / laiva rajapinnan ongelmat ja hakea yhteisiä kansainvälisiä toimintatapoja kansallisten tai jopa paikallisten toimintamallien rinnalle) - klustereiden ekotehokkuuden kehittämiseen (erityisesti intermodaalikuljetuksiin ja päätöksentekoprosesseihin liittyen) Osatoteuttajan nimi Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä / Lahden ammattikorkeakoulu Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Lahden ammattikorkeakoulu vastaa SULOIN hankkeessa osaprojektista WP2: Solving logistical problems of Souhern Finnish forest industry supply chains through international benchmarking and networking" Osaprojektin tavoitteena on tehostaa eteläsuomalaisten metsäteollisuusyhtiöiden ja niiden toimituksia hoitavien logistiikkayritysten muodostamien toimitusketjujen toimivuutta ja sen seurauksena saada kaikkien toimitusketjussa toimivien yritysten toiminta tehokkaammaksi, kannattavammaksi ja kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi. Osaprojektissa ratkaistaan case yrityksen määrittelemiä, metsäteollisuuden toimitusketjuihin liittyvä ongelma kansainvälisen benchmarkauksen avulla. Osaprojekti hyödyntää jo olemassa olevia eri logistiikkakehittäjien kansainvälisiä verkostoja (WP1) ja rakentaa uusia verkostoja. Jakaa hankittu benchmarking tieto ja muodostetut ongelmanratkaisuehdotukset case -yritysten lisäksi projektin WP1 osiossa muodostetun kansainvälisen verkoston keskuudessa ja näin ollen tehostaa myös eri logistiikkakehittäjien tietotaitoa esimerkkitapausten osalta. EURA JÄRJESTELMÄ 2/15

3 Osatoteuttajan nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Laurea ammattikorkeakolu vastaa SULOIN hankkeessa osaprojekista WP3: Developing distribution systems. Osaprojektissa luodaan elintarviketeollisuuden yrityksille toimintamalleja, joilla voidaan kehittää menestyksekäs jakelukanavastrategia ja siihen soveltuva elintarvikelogistiikan toteutus. Osaprojektissa hyödynnetään samoja logistiikkaklusteri verkostoja kuin WP1, ja benchmarkingin avulla saada vertailutietoa niiden alueilla olevien toimijoiden käyttämistä jakelustrategioista ja toteutuksista. Osaprojektin tulokset auttavat Etelä-Suomen elintarvikeyrityksiä kansainvälisen jakelulogistiikan polulle ja kehittää heidän nykyisiä toimintamallejaan. 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? SULOIN hankkeen taustalla on päätoteuttajan (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / NELI) kansainvälinen logistiikkaklusterien benchmarking toiminta keväältä NELI kävi ohjausryhmän jäsenten (mm. Kari Savolainen, Steveco Oy:n toimitusjohtaja, Hannu Karavirta Cursor Oy:n toimitusjohtaja sekä Tapio Välinoro, Kymenlaakson maakuntajohtaja) kanssa benchmarking matkalla Hollannissa, Belgiassa ja Ranskassa. Matkan tarkoituksena oli tutustua paikallisten logistiikaklustereiden sekä klustereiden kehittäjäorganisaatioiden toimintaan ja saada uusia, kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Benchmarking toiminta syventyi kesäkuussä uusintamatkalla Belgiaan, sekä (Triesteen) Italiaan, jossa kosiskeltiin logistiikkatoimijoita kehittämään Eurooppalaisten logistiikkaklustereiden verkostoa. Aiheesta järjestettiin myös kansainvälinen seminaari yhteistyössä Triesten yliopiston kanssa otsikolla "Developing port and logistics clusters- Learning from a European Experience." Seminaarissa vaihdettiin kokemuksia Lisätietoa ja matkaraportit osoitteessa: Kansainväliselle yhteistyölle haetaan SULOIN hankkeessa syvyyttä ja pysyvyyttä. LAMK:n ja LAUREA:n mukaantulo konkretisoi verkostotoimintaa, tuomalla mukaan kansainvälisten toimitusketjujen "case" tutkimusta. Hanketta on valmisteltu yhteisessä työpajassa Lahdessa Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Ohjausryhmä tulee muodustumaan toteuttajaorganisaatioiden edustajista (KyAMK, Lahden AMK, Laurea), rahoittajien edustajista (Steveco, VR, myöhemmin täsmentyvät rahoittajatahot) sekä päärahoittajan edustajasta. 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit SULOIN liittyy myös "ELLO - Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen" hankkeeseen sekä ESLogC - Etelä Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen" hankkeeseen. EURA JÄRJESTELMÄ 3/15

4 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? SULOIN hankkeessa vastataan tarpeeseen kehittää Etelä-Suomen logistiikkaklusterin osaamisrakenteita, kilpailukykyä ja ekologisuutta kansainvälisen verkostoitumisen kautta. Hankkeen päätoteuttajan (NELI; North European Logistics Institute) kokemukset eurooppalaisten logistiikkaklustereiden benchmarkkaamisesta (kevät 2009) osoitti, parhaita käytäntöjä ja tietoa vaihtamalla voidaan Etelä-Suomen logistiikkaklusterista saada vielä suurempi hyöty aluekehitykselle. Uusien kumppanuuksien ja kansainvälisen verkostoitumisen myötä Etelä-Suomen logistiikkaklusterin maantieteellinen sijainti sekä nykyinen osaamispohja voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin logistiikan liiketoiminnan, T&K toiminnan ja koulutuksen kehittämiseksi. Hankkeen osaprojektien kautta vastataan toisaalta tarpeeseen verkostoitua kansainvälisten logistiikan kehittäjäorganisaatioiden kesken (WP1), toisaalta suomalaisen metsäteollisuuden toimitusketjujen (WP2) ja elintarvikeollisuuden jakelujärjestelmiin (WP3) liittyen. Kansainvälisen verkostoitumisen ja benchmarking toiminnan kautta tuodaan osaamista ja kokemusta Etelä-Suomeen, sekä edesautetaan yritysten kansainvälisiä liiketoimintaedellytyksiä. Erityisesti tarkastellaan vertailukohteita kansainvälisesti liittyen logistiikkaklustereiden ekologisiin ratkaisuihin. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? NELI (päätoteuttaja) toteutti keväällä 2009 benchmarking matkoja eurooppalaisiin logistiikkaklustereihin (Ranska, Italia, Belgia). Benchmarking toiminta toimii pohjana tälle hankeidealle (WP1); ts. luotuja verkostoja hyödynnetään ja kehitetään edelleen toimintamalleiksi hankevaiheessa. Osaprojektit WP2 ja WP3 pohjautuvat asiantuntijaselvityksiin, ja -artikkeleihin (esiteltynä tarkemmin osaprojektikuvauksissa). 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Ylimaakunnallinen projekti Maakunnat Uusimaa Kymenlaakso Seutukunnat Helsingin Kouvolan Päijät-Häme Lahden Kotkan-Haminan EURA JÄRJESTELMÄ 4/15

5 Kunnat Hamina Kotka Lahti 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? SULOIN hankkeen ensijaisia kohderyhmiä ovat: Kerava Kouvola Logistiikka-alan kehittäjäorganisaatiot (ml. aluekehitys-, T&K&I- sekä koulutusorganisaatiot), viranomaiset, logistiikkapalveluja tarjoavat yritykset, metsäteollisuusyritykset sekä elintarviketeollisuuden yritykset. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Hankkeessa luodaan kansainvälistä verkostoa, joten välillisinä kohderyhminä ovat ainakin seuraavat tahot (hakemusvaiheessa tiedossa): - klusteri, Le Havre Ranska - University of Trieste, Italia - Gentin satama ja kaupunki, Belgia Hankkeen osaprojektien tarkoituksena on hyödyntää olemassa olevaa verkostopohjaa sekä laajentaa kansainvälistä verkostoa case tutkimusten kautta. 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? EAKR ohjelman painopistealueeksi on ko. hakukierroksella mainittu: "Kansainvälisten verkostojen luonti ja/tai toiminnan vakiinnuttaminen em. Teemoissa, ml. Jo toimintalinjalla 5 rahoitusta saavat hankkeet" SULOIN hankkeessa tähdätään nimenomaan kansainvälisten verkostojen luomiseen ja verkostojen hyödyntämiseen. 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Hanke edistää toteuttajaorganisaatioiden (KyAMK, LAMK, LAUREA) kansainvälistymisstrategioita sekä Etelä-Suomen alueella kansainvälistymiseen tähtäävien aluekehitysstrategioiden ja ohjelmien tavoitteita. EURA JÄRJESTELMÄ 5/15

6 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Hankkeen tavoitteena on: - kehittää ja luoda kansainvälinen verkosto sekä uusia toimintamalleja logistiikkalustereiden ja kehittäjäorganisaatioiden välillä. - tunnistaa parhaita käytäntöjä logistiikkaklustereiden kehittämiseksi kestävän kehityksen ja ekotehokkuuden näkökulmasta. - tehostaa eteläsuomalaisten metsäteollisuusyhtiöiden ja niiden toimituksia hoitavien logistiikkayritysten muodostamien toimitusketjujen toimivuutta kansainvälisen verkostoitumisen ja benchmarking toiminnan kautta - luoda elintarviketeollisuuden yrityksille toimintamalleja, joilla voidaan kehittää menestyksekäs jakelukanavastrategia ja siihen soveltuva elintarvikelogistiikan toteutus Tuloksena syntyy: - Aktiivinen verkosto kansainvälisten logistiikan kehittäjäorganisaatioiden kesken, jolla on yhteistyömuotoja - Vertaileva tutkimusraportti ja toimenpide-ehdotukset logistiikkaklustereiden ekotehokkuuden kehittämiseksi - Uusia toimintatapoja eteläsuomalaisten metsäteollisuusyhtiöiden ja niiden toimituksia hoitavien logistiikkayritysten muodostamien toimitusketjujen tehostamiseksi. - Työkaluja jakelustrategian kehittämiseen ja logistiikan toteutukseen sekä yritysten kansainvälistymisen tehostamiseen niiden avulla Tuloksia hyödyntävät ensijaisesti: - Logistiikan kehittäjäorganisaatiot sekä metsä-, ja elintarviketeollisuuden toimitusketjuissa toimivat yritysverkostot - Projektitoteutuksesta vastavat ammattikorkeakoulut 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 0 kpl joista naisten työpaikkoja 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Kansainvälinen verkostoituminen ja benchmarking synnyttää tiedonvaihtoa toimijoiden välillä. Tiedonvaihdon myötä voidaan kehittää olemassa olevia toimintamalleja tai synnyttää uusia. SULOIN EURA JÄRJESTELMÄ 6/15

7 hankkeessa tämä tarkoittaa logistiikkaklustereiden (kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia) kehittämismalleja, metsäteollisuuden vientiprosesseja sekä elintarviketeollisuuden jakeluverkostoja. Verkostoitumisen ja tiedonvaihdon avulla siiretään parhaiksi havaittuja käytäntöjä nykyisiin kehitysmalleihin ja tätä pyritään arvioimaan koko hankkeen ajan. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Ei 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Hanke tuottaa konkreettisia välineitä ja toimintamalleja logistiikan kehittäjäorganisaatioille sekä logistiikkaalan palvelutuottajille ekotehokkuuden aseman ja merkityksen huomioimiseksi strategisessa päätöksenteossa. Kehittäjät ja yritykset voivat hyödyntää tuloksia kehittäessään uutta toimintaa ja konsepteja. Mukana olevat toimijat saavat kansainvälistä vertailutietoa ja näkemyksiä parhaista käytännöistä omien päätöksentekoprosessien pohjaksi Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen Vertaillaan logistiikkaklustereiden ekotehokkuutta ja sitä kautta tuotetaan vertailukelpoista tietoa miten logistiikkaklustereita kehitetään entistä ympäristöystävällisemmiksi - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan EURA JÄRJESTELMÄ 7/15

8 Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen Lisätää tietoisuutta ympäristöystävällisistä ratkaisuista logistiikkaklustereissa EURA JÄRJESTELMÄ 8/15

9 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? SULOIN hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat: - kansainvälisten kontaktien aktivoiminen ja hyödyntäminen, jonka myötä järjestetään verkostotapaamisia kansainvälisten toimijoiden kesken (ml. Benchmarking). - uusien yhteistyömuotojen tunnistaminen, kehittäminen ja testaaminen kansainvälisten logistiikkaklustereiden kehittäjäorganisaatioiden kesken - logistiikkaklustereiden vertailu ekologisista lähtökohdista - satamasidonnaisten turvallisuuskysymysten käsittely kansainvälisessä verkostossa -metsäteollisuuden toimitusketjuihin liittyvän ongelman ratkaisu, ml. ongelman määrityksen ja nykytilannekartoituksen sekä dokumentoidun benchmarkingtiedon sekä ratkaisuehdotusten levitys sekä case yritysten että kv- logistiikkakehittäjien verkoston keskuudessa. - elintarvikelogistiikan nykyisten toimintamallien kuvaaminen ja analysoiminen sekä paikallisesti, että valittujen kansainvälisten logistiikkaklustereiden alueilta, ml. aikaisempien tutkimusten pohjalle rakentuvat täydentävät selvitykset toiminnasta ja neuvotteluasetelmasta elintarvikkeiden jakelusta 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Hankkeessa kehitetään pysyviä toimintalleja kansainvälisten logistiikan kehittäjäorganisaatioiden välille, sekä kehitetään uusia toimintamalleja metsä-, ja elintarviketeollisuuden toimitusketjuihin. Tarkempi suunnitelma toimenpiteistä osaprojektisuunnitelmissa. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Hankkeessa luodaan uusia yhteistyömuotoja kansainvälisten logistiikkan kehittäjäorganisaatioiden kesken, jotka hankkeen päättymisen jälkeen pyritään konkretisoimaan. Osaprojekteissa WP2 ja WP3 kehitetyt toimintamallit pyritään juurruttamaan osaksi tarkasteltujen yritysverkostojen toimitusketjuja. EURA JÄRJESTELMÄ 9/15

10 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2011 WP1: Logistikkaklusterikehittäjäorganisaatioiden kartoitus ja yhteistyömuotojen hahmottaminen (sekä hankkeen sisäisesti että KV-verkostossa) Yhteistyökumppanien kartoittaminen satamaturvallisuuden toimintaympäristössä. Ekotehokuustutkimuksen aloitus ja tiedottaminen, osallistuvien yritysten mukanaolon varmistaminen, tavoiteneuvottelut ja tutkimusprosessin tavotteiden ja sisällön määritys. Järjestetään ensimmäinen benchmarking kierros. Analysoidaaan benchmarking toiminnan tulokset ja tehdään suunnitelma yhteistyömuotojen kehittämiseksi. WP2: Projektin aloituksesta tiedottaminen, osallistuvien yritysten varmistaminen ja tarvittaessa uusien rekrytointi. Tilannekuvan muodostaminen kunkin yrityksen tilanteesta ja ongelmakentästä. Yleisten, maailmanlaajuisten benchmarking -perustietojen keruu. Sopivien, tarkemmin benchmarkattavien kohteiden identifiointi perusselvityksen perusteella. Ensimmäiset benchmarking matkat valittuihin kohteisiin sekä benchmarking raportoinnin aloitus. Kontaktiverkoston luominen ja kehittäminen WP3: Kirjallisuusaineiston keruu ja analysointi, partneriyritysten hankinta, verkottuminen ja benchmarking-kohteiden valinta. Empiirisen aineiston keräämisen aloitus. Partneriyritysten ja heidän käyttämien logistiikkapalveluntarjoajien osaamisen arviointi. WP0: Lehdistötiedote liittyen hankkeen käynnistymiseen, projektin www-sivujen avaaminen, hankkeen suunnitelmasta ja odotetuista tuloksista tiedottaminen, projekti- ja ohjausryhmän kokousten järjestäminen, hankkeen sisäisen viestintäsuunnitelman laatiminen, kansainvälisen kick off seminaarin järjestäminen 2012 WP1: Benchmarking toiminnan jatkaminen ja yhteistyömuotojen testaaminen. Viranomaisten ja etujärjestöjen aktivoiminen mahdollisen yhtenäisen lainsäädännön valmistelemiseksi. Tutkimuksen valmistelutyö ja raportointi Valittujen yhteistyömuotojen käynnistäminen ja edelleen kehittäminen- Tutkimus- ja oppilaitosten sitouttaminen verkostoon tutkimus ja koulutushankkeiden käynnistämiseksi. Mallien rakentaminen perustuen parhaisiin ekotehokkuskäytäntöihin WP2: Benchmarking matkojen raportoinnin viimeistely ja raporttien välitys kohdeyrityksille. Benchmarking toiminnan jatkaminen. Laajempien synteesiraporttien muodostaminen eri benchmarking raporttien perusteella (1 per yritys/tutkittava ongelma, pohjana alussa tehty perusselvitys + benchmarking raportit). Tarkennettavien asioiden ja syventävien uusintabenchmarkingmatkojen identifiointi ja suunnittelu synteesiraporttien perusteella. Kontaktiverkoston luominen, saavutetun tiedon jakaminen jo olemassa olevan verkoston sisällä kaikkien tietotaidon lisäämiseksi. Osallistuminen mahdollisiin seminaareihin. WP3: Jakelustrategian laadinta muuttuvassa arvoketjurakenteessa ja nykyisten toimintamallien kuvaaminen (caset), (julkaisut?) Asiantuntijoille suunnattu työpaja Kerava Laureassa. WP0: Lehdistötiedotteiden tuottaminen, projekti- ja ohjausryhmän kokousten järjestämien, projektin hallinointiin liittyvät toimenpiteet, Vuosiseminaarin järjestäminen WP1: Jatkosuunnitelmat ja parhaiden käytäntöjen dokumentointi, yhteistyömallien vakiinnuttaminen (ml. euroopalaisten rahoitusinstrumenttien kartoittaminen ja hyödyntäminen) Toimenpidekokonaisuuksien päättäminen ja tulosten dokumentointi, tiedottaminen ja tiedon jakaminen verkoston sisällä. WP2: Syksyn 2012 benchmarking toiminnan raportoinnin viimeistely ja raporttien välitys kohdeyrityksille. Lopullisten ratkaisuehdotusten ja raporttien luonti kohdeyrityksille. Ratkaisujen läpikäynti yritysten kanssa. Tuloksista tiedottaminen eri tiedotusvälineissä. Saavutetun tiedon jakaminen jo olemassa olevan verkoston sisällä kaikkien tietotaidon lisäämiseksi. Osallistuminen mahdollisiin seminaareihin. Projektitoimenpiteiden viimeistely tarvittaessa ja loppuraportointi. WP3: Kehittämissuunnitelmien esittely partneriyrityksille ja niiden toteuttamissuunnittelu. Operatiivisen logistiikan toteutuksen varmistaminen uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen. Elintarvikelogistiikan seminaari Keravan Laureassa. WP0: Kansainvälisen loppuseminaarin järjestäminen, projekti- ja ohjausryhmän kokoukset EURA JÄRJESTELMÄ 10/15

11 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) SULOIN hankkeessa kehitetään kansainvälinen logistiikkaklustereiden ja kehittäjäorganisaatioiden verkosto. Verkostossa vaihdetaan tietoa ja parhaita käytäntöjä klustereiden kehittämisestä sekä erityisesti seuraavien aihealueiden ympärillä: ekologisuus ja kestävä kehitys, turvallisuuskysymykset laiva-satamarajapinnassa, metsäteollisuuden vientiprosessit, sekä elintarviketeollisuuden jakeluverkostot. Hankkeen tavoitteena on kansainvälisen verkostoitumisen kautta kasvattaa klusteriosaamista, vaihtaa kokemuksia parhaista käytännöistä ekotehokkuuden kehittämiseksi, kehittää suomalaisen teollisuuden toimitusketjuja sekä luoda uusia yhteistyömuotoja kansainvälisten toimijoiden kesken. SULOIN hanketta koordinoi NELI - North European Logistics Institute, joka on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima logistiikan kehittämisohjelma vuosille Hanke koostuu seuraavista osaprojekteista, jotka ovat (suluissa osaprojektista vastaava taho): WP1: International network of sustainable logistics clusters (NELI, Kymenlaakson ammattikorkekaoulu) WP2: Solving logistical problems of Souhern Finnish forest industry supply chains through international benchmarking and networking (Lahden ammattikorkeakoulu) WP3: Developing distribution systmes (Laurea ammattikorkeakoulu) WP0: Coordination, Dissemination and Project management (NELI) 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Hanketta hallinnoi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / NELI - North European Logistics Institute, joka vastaa projektin raportoinnista rahoittajalle. Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, joka valvoo hankkeen tavoitteiden toteutumista. Sisällöllisten tavoitteiden arviointi tapahtuu osaprojektikohtaisesti. 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Hankkeen tiedotuksen päävastuullinen taho on NELI, joka vastaa koordinoidusti hankkeen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Hankkeen käynnistyttyä laaditaan yksityiskohtaisempi viestintäsuunnitelma, joka ohjaa sekä sisäistä, että ulkoista viestintää. Hanketta varten perustetaan www-palvelu, joka toimii pääasiallisena kanavana hankkeen viestinnässä. Päätoteuttajan viestintäkoordinaattori on avainhenkilö viestinnässä. EURA JÄRJESTELMÄ 11/15

12 11.2 Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Vuosi 2011: Lehdistötiedotteen laatiminne hankkeen käynnistymiseen liittyen, projektin www-sivujen avaaminen, hankkeen suunnitelmasta ja odotetuista tuloksista tiedottamineni, projekti- ja ohjausryhmän kokousten järjestäminen, projektin hallinnointiin liittyvät toimenpiteiden suorittaminen, hankkeen sisäisen viestintäsuunnitelman laatiminen, Kansainvälisen Kick off (aloitus) seminaarin järjestäminen Vuosi 2012: Lehdistötiedotteiden tuottaminen, projekti- ja ohjausryhmän kokoukset, projektin hallinointiin liittyvät toimenpiteet, Vuosiseminaarin järjestäminen. Vuosi 2013: Kansainvälisen loppuseminaarin järjestäminen, projekti- ja ohjausryhmän kokousten järjestäminen Osaprojektikohtaisissa suunnitelmissa (WP2 ja WP3) on määritelty casekuvausten viestinnästä yksityskohtaisemmin. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Hankkeen alkuperäiset dokumentit jäävät hankkeen koordinaattorin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun haltuun. Kirjanpitoaineisto säilytetään Metsolan kampuksen pääarkistossa. Osoitteessa Pääskysentie 1, Kotka. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ EURA JÄRJESTELMÄ 12/15

13 14. RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus RAHOITUS YHTEENSÄ MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Sitovan kuntarahoitusopimuksen/omarahoitussopimuksen ovat laatineet: Kymenlaakson ammatikorkeakoulu ( e) Lahden ammattikorkeakoulu ( e) Laurean ammattikorkeakoulu ( e) 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Rahoitushakemus on jätetty maaliskuussa 2009 seuraaville kuntarahoittajille: - Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor ( e) / KyAMK - Kotkan kaupunki (7 500 e) / KyAMK - Kouvolan kaupunki (7 500 e) / KyAMK Rahoitushakemus jätetään toukokuussa 2010 Otsakorven säätiölle ( e) / KyAMK Yritysrahoitusosuuksia haetaan aktiivisesti - Kymenlaakson ammattikorkeakoulun osioon e - Lahden ammattikorkeakoulun osioon e EURA JÄRJESTELMÄ 13/15

14 15.3 De minimis -sääntöselvitys Hankkeen toteuttajat/tuen saajat eivät ole De minimis-sääntöselvityksen piirissä. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Allekirjoitettu Aiesopimus KyAMK: allekirjoitettu osaprojektin kuvaus ja budjetti Lamk: allekirjoitettu osaprojektin kuvaus ja budjetti, rekisteriselvitys, verovelkatodistus, alv-selvitys, selvitys nimenkirjoitusoikeudesta KyAMK: selvitys arvonlisäverosta Omarahoitussitoumus_KyAMK Selvitys yleiskustannuksista_kyamk Hanke-esittely Laurea_osaprojektin budjetti Laurea_osaprojektin kuvaus Laurea_kaupparekisteriote Laurea_verovelkatodistus Laurea_lähdeluettelo HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. EURA JÄRJESTELMÄ 14/15

15 Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Ragnar Lundqvist rehtori EURA JÄRJESTELMÄ 15/15

16 13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen osa-aikainen 27 Lamk: projektipäällikkö osa-aikainen 5 Lamk: projektisihteeri osa-aikainen 2 Lamk: asiantuntija osa-aikainen 25 Lamk: projektitutkija osa-aikainen 15 KyAMK: projektipäällikkö osa-aikainen 5 KyAMK: projektiasiantuntija (meri&logistiikka) osa-aikainen 5 KyAMK: projektiasiantuntija (liiketalous) osa-aikainen 10 KyAMK: viestintäkoordinaattori osa-aikainen 4 KyAMK: projektisihteeri osa-aikainen 3 Laurea: johtaminen, resurssit, kontaktit osa-aikainen 10 Laurea: hallinto ja avustavat osa-aikainen 8 Laurea: Avustavat kehitt. teht. + erityisalue osa-aikainen 4 Laurea: Elintarvikk. hankintamallit + järj osa-aikainen 4 Laurea: logistiikkaresurssit ja kyvykkyys osa-aikainen 5 Laurea: Tuottavuus, ratk.tutk. ja analysointi osa-aikainen 2 Laurea: projektituki Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/6

17 13.2 Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Lamk: viestintä-, tiedotus ja markkinointi Lamk: käännös- ja oikolukupalvelut Lamk: asiantuntijapalvelut KyAMK: asiantuntijapalvelut KyAMK: tiedotus KyAMK: tilintarkastus Laurea: asiantuntijapalvelut Laurea: seminaarit ja konferenssit Laurea: omat julkaisut Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/6

18 13.3 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Ulkomaan matka Lamk: Benchmarking ja verkostoituminen, Eurooppa Lamk: Benchmarking ja verkostoituminen, Aasia Lamk: Benchmarking ja verkostoituminen, Pohjois-Amerikka Lamk: konfrenssimatkat KyAMK: Benchmarking (TP 1., NeLIí) KyAMK: kv-seminaari ym. yhteistyö (Tp 2. meri&logistiikka) KyAMK: kontaktit, vertaileva tutk. (Tp 3, liiketalous) KyAMK: kansainv. toimijoiden matkat suomeen KyAMK: yritys-, viranomaisverkosto (Tp 2) KyAMK: haastattelut (Tp 3) Laurea: seminaari- ja konfrenssit Laurea: verkostoituminen ja benchmarking Laurea: tulosten levittäminen Ulkomaan matkat yhteensä Kotimaan matka Lamk: projektikokoukset ja seminaarit Lamk: yritys- ja asiantuntijavierailut KyAMK: proj.kokoukset, seminaarit (TP 1) Laurea: projektikokoukset, partneritapaamiset Kotimaan matkat yhteensä Yhteensä Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Kustannus Yhteensä Yhteensä Rakennukset ja maa-alueet Kustannus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/6

19 13.6 Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Kustannus Yhteensä Lamk: tilavuokrat Lamk: laitevuokrat KyAMK: seminaarien tilavuokrat Laurea: laitevuokrat Laurea: tutkimustyötilat Yhteensä Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Kustannus Yhteensä Lamk: puhelin- ja tiedonsiirto Lamk: postikulut Lamk: kopiokulut Lamk: ohjelmistokulut (projektori ym. ohjelmistot) KyAMK: puhelin-, posti, tstotarv. yms Laurea: tietoliikennekulut Laurea: posti- ja kopiointikulut Laurea: kirjallisuushankinnat Laurea: pientarvikekulut Yhteensä Muut kustannukset (poistot ym. kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) Kustannus Yhteensä Lamk: sisäiset palveluiden ostot Lamk: kirjallisuus - ja aineistohankinnat Lamk: puhelimet ja liikkuvalaajakaista Lamk: Digisanelimet ja saneluiden purkulaitteisto Lamk: Digikamera Lamk: toimistotarvikkeet KyAMK: yleiskust./tal.hall KyAMK: seminaari- ja kokouskulut Laurea: järjestämiskulut/workshop+tapaamiset Laurea: tulosten esittelykustannukset Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 4/6

20 13.9 Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Kustannus Yhteensä Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset Yhteensä Yhteensä Tulot Tulo Yhteensä Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä Yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 5/6

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks...

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks... EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.02.2011 Diaarinumero 46/00.01.05.20/2011 Käsittelijä Petri

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 810509 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801303 Projektikoodi

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 705097 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus 1.1 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kankkunen 1.2 Läsnäolijat: Markku Kankkunen, Eveliina Pekkanen,

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 18.6.2009 Diaarinumero 1488/MAKEH/2009 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 10.11.2010 Diaarinumero HAMELY/34/07.04/2010 Käsittelijä Päivi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821833 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013

NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013 NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) Kymenlaakson logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013 NELI-ohjelma 2007-2013 NELI- ohjelma 2007-2013 Kymenlaakson

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808711 Projektikoodi

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.03.2012 Diaarinumero LAPELY/74/07.04/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500 Kymenlaakson Liitto PL 35 (Karhulantie 36 B) 48601 KOTKA (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi http://www.kymenlaakso.fi RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Uusi hakemus

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.08.2013 Diaarinumero 939/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 13.1.2010 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Jorma Teittinen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 809955 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808300 Projektikoodi

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 15.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 15.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 809994 Projektikoodi

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen 1 (3) Maksatushakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Käsittelijä Hankekoodi Tila Keskeneräinen Diaarinumero EURA 2014/3384/09

Lisätiedot

-1/9-2010- -31/12-2012-

-1/9-2010- -31/12-2012- Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS PL 35 (Karhulantie 36 B) MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA 48601 KOTKA Puhelin (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi. sukunimi~kymenlaakso. fi http://www.kymenlaakso.fi Uusi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen 1(5) Ohje Botnia-Atlantica-rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus. Jatkohakemus

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Saapunut 03.03.2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Saapunut 03.03.2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.2.2009 Diaarinumero 29014 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakijan taustalomake 1 (7) Hakijan nimi MTK-POHJOIS-KARJALA Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Siltakatu 20a 21b Hakijan yhteyshenkilö KAKRIAINEN MAIJA

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 704644 Projektikoodi

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus )

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 25.9.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hakemus on Pohjois-Pohjanmaan liitto täyttää Uusi Muutoshakemus, mihin Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1c) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Saapunut

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 19.12.2011 (korvaa ohjeen 3.2.2011) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.02.2012 Diaarinumero KAIELY/120/04.00.05.00/2012 Käsittelijä Anne

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.05.2011 Diaarinumero 463 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713

EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713 PROJEKTIHAKEMUS Page 1 of 11 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713 Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan hakemuslomakkeen sisällön katselua varten.lomake täytetään ja tulostetaan järjestelmän projektihakemus/-

Lisätiedot

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10. TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.2013 Karoliina Korpela TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern

Lisätiedot

EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010

EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010 Ohjausryhmän kokous 8.12.2010 1 Ohjausryhmän ja projektihenkilöiden esittely (10.00) 2 Ohjausryhmän nimeämisen läpikäynti ja tehtävät (10.15) -Antti

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Ohje maakunnan kehittämisrahan rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje maakunnan kehittämisrahan rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1(6) Ohje maakunnan kehittämisrahan rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus.

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.02.2012 Diaarinumero 81/00.01.05.20/2012 Käsittelijä Anne

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012. - Huomisen logistiikkaa -

Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012. - Huomisen logistiikkaa - Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012 - Huomisen logistiikkaa - Yhteistyössä Tausta: Etelä-Suomen EAKRohjelma Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKRohjelman

Lisätiedot