SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011"

Transkriptio

1

2 SISÄLTÖ Vapaaehtoistoiminnan määritelmä Vapaaehtoistoiminta Suomessa Vapaaehtoistoiminnan merkitys RAY:n rahoittamissa järjestöissä Vapaaehtoistoiminnan trendit Vapaaehtoistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet

3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN MÄÄRITELMÄ Vapaaehtoistoiminnan määritelmästä! Vapaaehtoistyö on palkatonta! Vapaaehtoistyö tehdään omasta vapaasta tahdosta! Vapaaehtoistyö hyödyt kohdentuvat oman perhe- ja ystäväpiirin ulkopuolelle! Vapaaehtoistyö on jonkin tahon organisoimaa Kolme vapaaehtoistoiminnan paradigmaa! Non-profit (palkaton palvelutyö)! Kansalaisyhteiskunta (kansalaisten aktiivisuus)! Hyödyllinen vapaa-aika (hyöty itselle ja muille) Lähde: Pessi & Oravasaari 2010: Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

4 VAPAAEHTOISTOIMINTA SUOMESSA Reilu kolmannes suomalaisista on osallistunut vapaaehtoistoimintaan! Viimeisen neljän viikon aikana: 29%! Viimeisen 12 kuukauden aikana: 39%! Aktiivisimpia vapaaehtoistoiminnassa ovat keski-ikäiset ( vuotiaat)! 65-vuotta täyttäneiden osallistuminen hieman lisääntynyt (24%->26% (4vko.))! Korkeasti koulutetut tekevät enemmän vapaaehtoistyötä kuin vähemmän koulutetut! Miehet näyttäisivät tekevän hieman enemmän vapaaehtoistyötä kuin naiset, mutta myös vapaaehtoistoiminnan muodot ovat erilaiset! Vapaaehtoistoimintaan osallistumisessa ei ole suuria alueellisia eroja, mutta länsi-suomi ja maaseutu ovat aktiivisimpia alueita Nuoret vapaaehtoisina (15-24 vuotiaat)! Viimeisen neljän viikon aikana 22%! Viimeisen 12 kuukauden aikana 37%! Nuoret osallistuvat vapaaehtoistoimintaan vähemmän kuin 10 vuotta sitten (27%->22% (viimeisen 4 viikon aikana)) Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttötutkimus 2009

5 VAPAAEHTOISTOIMINTA ON MONELLA TAPAA MERKITTÄVÄÄ Arvionne vapaaehtoistoiminnan merkityksestä Erittäin suuri merkitys Melko suuri merkitys Muut vaihtoehdot Yleisesti järjestönne toiminnan kannalta? 66,8 25,9 7,3 Vapaaehtoistoimijoiden hyvinvoinnin ja terveyden kannalta? 37,8 52,6 9,6 Ihmisten hyvinvoinnin (ihmiset laajalti: vapaaehtoiset, asiakkaat jne.) kannalta? 50 43,9 6,1 Ihmisten välisen luottamuksen kannalta? 44,9 43,5 11,6 Ihmisten välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta? 63 33,1 4 Ihmisten välisen vastavuoroisuuden kannalta? 54,7 37,9 7,4 Yleisesti kansalaistoiminnan ja sen edistämisen kannalta? 60,7 32,3 7 N=989 (1139) (vastaus % ) Lähde: Pessi & Oravasaari 2010: Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

6 VAPAAEHTOISTOIMINNAN MERKITYKSET: AINEISTOLAINAUKSIA Vapaaehtoistoiminta on kansalaistoimintaa parhaimmillaan. Vapaaehtoistoiminnan avulla ihmiset voivat ajaa ja valvoa etujaan, toimia aktiivisesti heille merkityksellisissä asioissa, luoda mahdollisuudet mielekkäälle tekemiselle niin itselleen kuin lähimmäisilleenkin. Mm. lasten, nuorten ja vanhempien yleisen hyvinvoinnin vahvistumisena, elämän arjen hallinnan paranemisena ja yleisen aktiivisuuden lisääntymisenä. Myös vapaaehtoiset itse kokevat saavansa työstään merkittävää tyydytystä ja rikkautta elämäänsä. Toisten auttaminen ja vertaistuen jakaminen antavat tekijälleen iloa. Tiedon välittyminen ja vertaistuki auttaa sopeutumisessa, antaa ideoita arkielämän ongelmien ratkaisuissa ja rohkaisee tulevaisuuden suunnittelussa. Ilman vapaaehtoistoimintaa järjestömme toiminta olisi mahdotonta. Vapaaehtoistyön kautta tartuntapinnat yhteiskuntaan pysyy tiukkana ja toiminnassa mukana monipuolisia ihmisiä. Vaikka hyvinvointipalvelujemme ammattilaistenkin kanssa on mahdollista rakentaa luottamuksellisia suhteita aina tarvitaan myös välittömiä ja arkisia vertaistason yhdessäoloa ja yhteistoimintaa lisääviä toimintatapoja ja niissä syntyviä luottamuksellisia suhteita Lähde: Pessi & Oravasaari 2010: Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

7 VAPAAEHTOISTOIMINNAN TRENDIT Millaisia tarpeita ja tilausta vapaaehtoistoiminnalle on nähtävissä?! Taloustaantuma; kuntien leikkaukset lisäävät tarvetta! Väestö ikääntyy! Maahanmuutto lisääntyy! Juurettomuus kasvaa! Syrjäytyminen lisääntyy! Päihteiden käyttö kasvaa Vapaaehtoistoiminnan nousevat trendit! Vapaaehtoistoiminnan arvostus on kasvussa, samoin ihmisten innostus toimintaan! Vapaaehtoistoiminta sirpaloituu, muuttuu projektimaiseksi ja entistä lyhytkestoisemmaksi! Yhteisöllisyyttä voidaan kokea myös netin kautta, erityisesti nuorten kohdalla tämä nousee esille! Nuorten saaminen mukaan toimintaan edellyttää uudenlaisia toimintatapoja; erityisesti projektimaista toimintaan ja netin hyväksikäyttöä Lähde: Pessi & Oravasaari 2010

8 VAPAAEHTOISTOIMINNAN TRENDIT Seuraavassa on listattu trendejä; näkyvätkö ne järjestönne vapaaehtoistoiminnassa? Kyllä Ei En osaa sanoa Virtuaali/nettivapaaehtoisuus (esim. vertaistuki verkossa, nettisivujen suunnittelu) 48,2 43,8 8,0 Lyhytkestoinen, projektimainen vapaaehtoisuus 65,9 26,7 7,4 Hetkellinen, kertaluontoinen vapaaehtoisuus 69,5 25,0 5,5 Yritysten vapaaehtoistoiminnan projektit (järjestöjen ja yritysten yhteistyö) 39,9 49,8 10,3 Kansainvälinen vapaaehtoisuus (esim. työleirit ulkomailla) 10,9 79,9 9,2 Vaihtopiirit, vertaistuotanto (esim. piirit joissa vaihdetaan palveluita ja tavaroita) 11,1 75,7 13,1 Oppilaitosten ja järjestöjen vapaaehtoistoiminnan projektit 59,9 32,3 7,8 N=989 (1139) (vastaus% 60,9-63,2) Lähde: Pessi & Oravasaari 2010: Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

9 VAPAAEHTOISTOIMINNAN VAHVUUDET JA HEIKKOUDET: JÄRJESTÖJEN NÄKÖKULMA Vapaaehtoistoiminnan keskeiset vahvuudet! Aito halu auttaa! Yhteisen vastuun kokemus! Vapaaehtoistoiminnan hyvä yhteishenki! Motivaatiota ylläpitävä toiminta ja tuki! Toiminnan hyvä maine! Toiminnan luotettavuus Vapaaehtoistoiminnan keskeiset heikkoudet! Aktiivitoimijoita on liian vähän! Aktiivitoimijat ikääntyvät! Yhdelle toimijalle helposti liikaa tehtäviä! Uusien henkilöiden rekrytointi on vaikeaa! Vapaaehtoisia ei tueta tarpeeksi Lähde: Pessi & Oravasaari 2010

10 VAPAAEHTOISTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA UHAT: JÄRJESTÖJEN NÄKÖKULMA Vapaaehtoistoiminnan keskeiset uhkat! Rahoituksen puute ja epävarmuus! Kunnat eivät tue vapaaehtoistoimintaa riittävästi! Auttamisen vastuuta siirretään yhä enemmän järjestöille! Vapaaehtoistoimintaa ei haluta tukea! Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta kiristyy! Julkisen sektorin epärealistiset odotukset vapaaehtoistoiminnalle! Lyhytkestoinen, projektiluontoinen vapaaehtoistoiminta yleistyy! Avun ja tuen tarvitsijoiden määrä kasvaa liian suureksi! Vapaaehtoisille siirretään liikaa vastuuta Vapaaehtoistoiminnan keskeiset mahdollisuudet! Kasvava halu ja kaipuu yhteisöllisyyteen! Ihmiset kaipaavat sosiaalisia kontakteja ja kohtaamista! Ihmiset kaipaavat vertaisten tukea! Tiedottamisen keinot lisääntyneet! Oppilaitosyhteistyö! Koulutusyhteistyö! Seurakuntayhteistyö! Vapaaehtoistoiminnan arvostuksen nousu! Kolmannen sektorin arvostus on kasvussa Lähde: Pessi & Oravasaari 2010

11 LÄHTEET Pessi, Anne Birgitta & Oravasaari, Tomi (2010). Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä tutkimus RAY:n rahoittamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta. RAY:n avustustoiminnan raportteja 23. RAY. (Saatavilla sähköisenä ja painettuna versiona) Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttötutkimus [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttötutkimus [verkkojulkaisu]. ISSN= Muutokset Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: akay_2009_02_ _tie_001_fi.html. Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu]. ISSN= , 3. Sosiaalinen media: verkkomedian ja yhteisöpalvelujen käyttö. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: sutivi_2010_ _kat_003_fi.html.

Kaarina Kaarina-teatteri 21.1.2013. Anne Birgitta Pessi

Kaarina Kaarina-teatteri 21.1.2013. Anne Birgitta Pessi Kaarina Kaarina-teatteri 21.1.2013 Anne Birgitta Pessi Vapaaehtoistoiminnan suomalainen maisemakuva tänään ja tulevaisuudessa Auttamisen tila ja tulevaisuus ylipäätään? Minun hyvä elämä? Toiminnan motiivit

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti kaus areena 1/08 Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa 1 PÄÄKIRJOITUS Yhteisöllisyys, luottamus, ihmisyys ja arvot teksti: Anitta Raitanen toiminnanjohtaja,

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 1. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tausta, toimijat sekä alueet 1.1. Mitä on kansalaistoimijalähtöinen

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Järjestöt voimana muutoksessa

Järjestöt voimana muutoksessa Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Julkaisija Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore Julkaisuja 11 2005 Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari KLEROT II Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Koivula, Kirsi 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää

Lisätiedot

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen - maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikka p luilla ISBN 978-952-99468-8-4 Julkaisija: Suomen Pakolaisapu ry/järjestöhautomo-projekti Toimitus:

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot