Birstolin Anita X Rintee Saila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Birstolin Anita X Rintee Saila"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai klo Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, Naskarla Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Ranta Hannu, pj. Suominen Tuulia Allén Pipsa, vpj. Oinas Inkeri Birstolin Anita X Rintee Saila Isomäki Olavi Haalisto Ilpo Kallonen Kalevi Olli Johanna Mäki-Tanila Heimo Lappalainen Pasi Rannikko Malla Kari Kirsti Rihko Leena Nieminen Tomi Sorsa Leila Kallioinen Heikki Ervelä Risto valtuuston puheenjohtaja Nordqvist Harry valtuuston 1 vpj. Kanala Kari valtuuston 2 vpj. Aaltonen Seija erityishuoltopiirin johtaja Lindqvist Harri talousjohtaja Metsähonkala Marika palvelu- ja kehittämisjohtaja Pyökäri Niina va. palvelujohtaja Puhakka Irja sihteeri Käsiteltävät asiat: 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjan tarkastajat 35 Palvelujohtajan viran täyttäminen 36 Rekrytoijan viran muuttaminen henkilöstöpäällikön viraksi 37 Kemiönsaaren kunnan kanssa perustettavan kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestys 38 Hankesopimusluonnos Turun Palvelutilat Oy:n (TVT-Asunnot Oy) kanssa asumisyksikön perustamisesta Turun Paaskunnankadulle 39 Autojen hankinta asiakaskuljetuksiin 40 Neuvolan, klinikan ja infektioyksikön tilaongelmat 41 Työvalmennus, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivointi sekä päivystävän sairaanhoitajan palvelut palvelutuotteiksi 42 Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus Muut asiat Paimiossa, MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka puheenjohtaja sihteeri

2 Hallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 33 Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 34 Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Leila Sorsa ja Pipsa Allén.

3 Hallitus PALVELUJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Hall Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallintosäännön 3. luvun 21 :n mukaan hallitus määrää toimialueitten johtajat. Edelleen hallintosäännön 5. luvun 35 :n mukaan palvelussuhteen päättymisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Kelpoisuusehtona palvelujohtajan virkaan on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus sekä hallinnon asiantuntemus. Virkailmoitus laitetaan Turun Sanomien avainpaikalle ja työvoimatoimiston sekä kuntayhtymän nettisivuille. 1. päättää julistaa palvelujohtajan viran haettavaksi; 2. toteaa, että viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus sekä hallinnon asiantuntemus; 3. päättää, että erityishuoltopiirin johtaja valtuutetaan jatkamaan rekrytoija, vs. palvelujohtaja Niina Pyökärin palvelujohtajan viran hoitoa siihen asti kunnes virka saadaan täytettyä. Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hall Palvelujohtajan tehtävää haki mennessä 17 henkilöä: FT, TtM Virpi Fagerström, TtM Marika Halinen, TtM Sini Heino, kuntoutuksen ohjaaja (YAMK) Heli Hussi, sosionomi (YAMK) Anna Karlsson, VTM Veli-Matti Koski, KTM, ekonomi Sari Kuosmanen, KM Anne Lehto, DI Sirpa Lukkala, FM Antti Rissanen, sairaanhoitaja (YAMK) Minna Ruohonen-Ylikoski, TtM Jaana Saarinen, HTM Eija Salmela, sairaanhoitaja (YAMK) Anu Söderlund, kaksi henkilöä ei halua nimeään julkisuuteen. Kaikki virkaa hakeneet ovat muodollisesti päteviä palvelujohtajan tehtävään. Hallitus päättää 1. valita keskuudestaan haastattelijat ja nimeää haastattelijaryhmälle sihteerin; 2. valtuuttaa haastattelijaryhmän valitsemaan hakijoista haastateltavat ja lähettämään valitut henkilöt tarvittaessa psykologisiin soveltuvuusarvioihin.

4 Hallitus Keskustelun aikana erityishuoltopiirin johtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: 2. käydyn keskustelun perusteella hallitus valitsee hakijoista haastateltavat ja päättää jatkotoimenpiteistä seuraavassa kokouksessaan. Päätös: Päätösehdotuksen 1. kohta hyväksyttiin siten, että haastattelijoksi valittiin Hannu Ranta, Kalevi Kallonen, Malla Rannikko-Laine, Risto Ervelä ja Seija Aaltonen. Haastattelijaryhmän sihteeriksi nimettiin Marika Metsähonkala. Päätösehdotuksen 2. kohta hyväksyttiin siten, että haastateltaviksi päätettiin pyytää TtM Sini Heino, kuntoutuksen ohjaaja (YAMK) Heli Hussi ja sairaanhoitaja (YAMK) Minna Ruohonen-Ylikoski. Lisäksi päätettiin, että hallitus päättää jatkotoimenpiteistä seuraavassa kokouksessaan. Hall Palvelujohtajan virkaa hakeneista haastatellaan kolme henkilöä ennen hallituksen kokousta. Erityishuoltopiirin johtaja tekee kokouksessa esityksen hallitukselle jatkotoimenpiteistä. Käydyn keskustelun pohjalta erityishuoltopiirin johtaja esitti, että hakuaikaa jatketaan ja palvelujohtajan virkaa täytettäessä otetaan huomioon tähän mennessä virkaa hakeneet henkilöt. Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. Hall Palvelujohtajan virkaa täytettäessä otetaan huomioon aiemmin mennessä virkaa hakeneet henkilöt (hallitus ja ). Palvelujohtajan virkaa haki mennessä 19 uutta hakijaa, joista 18 täyttää viran edellyttämän kelpoisuusvaatimuksen. TtM Tarja Hernesniemi, kuntoutuksen ohjaaja (YAMK) Virpi Hurula, Ttm Outi Korpelainen, VTM Mikko Koski, TtM Anneli Lehtimäki, sosionomi (YAMK) Victoria Menna, kuntoutuksen ohjaaja (YAMK) Mari Niinivirta, sosionomi (YAMK) Virpi Nurmi, sosionomi (YAMK) Kaija Patrakka, sosionomi (YAMK) Tanja Peltola, TtM Merja Pusa, sosionomi (YAMK) Pirjo Rissanen, TL Ari Suominen. Viisi henkilöä ei halua nimeään julkisuuteen. Hallitus päättää, 1. todeta, että päätöksen perusteella valittu haastattelijaryhmä haastattelee hakijat ja lähettää valitut henkilöt tarvittaessa psykologisiin soveltuvuusarvioihin;

5 Hallitus että haastateltavaksi pyydetään seuraavat henkilöt: sairaanhoitaja (YAMK) Jouni Helen, TtM Tarja Hernesniemi, kuntoutuksen ohjaaja (YAMK) Mari Niinivirta, neuropsykologian erikoispsykologi ja psykologian lisensiaatti Oili Sauna-aho. Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 35 Palvelujohtajan virkaa hakeneista haastateltiin TtM Tarja Hernesniemi, kuntoutuksen ohjaaja (YAMK) Mari Niinivirta, neuropsykologian erikoispsykologi ja psykologian lisenssiaatti Oili Sauna-aho ja haastatellaan sairaanhoitaja (YAMK) Jouni Helen. Virkavaalissa on otettu huomioon (hall , 8) ja (hall , 31) mennessä palvelujohtajan virkaa hakeneet kelpoisuusvaatimuksen täyttäneet henkilöt. Hallitus päättää (esitys tehdään hallituksessa), 1. että palvelujohtajan virkaan valitaan ja varalle lähtien. 2. että palvelujohtajan työaika on kokonaistyöaika ja palkka on kokonaispalkka.

6 Hallitus REKRYTOIJAN VIRAN MUUTTAMINEN HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRAKSI 36 Vuoden toimintasuunnitelmassa on todettu, että kuntayhtymän henkilöstöhallinto on kasvanut (vuonna 2009 virkoja ja toimia 389 ja 2013, 507) siinä määrin, että 90-luvulla hajautettu henkilöstöhallinnon malli ei ole enää toimiva. Henkilöstökulu on 80 % toimintamenobudjetista ja siten hyvällä henkilöstösuunnittelulla on suuri toiminnallistaloudellinen merkitys. Vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa on rekrytoijan viran muuttaminen henkilöstöpäällikön viraksi. Virasta aiheutuvat kulut on huomioitu budjetissa. Henkilöstöpäällikön viran kelpoisuusvaatimus on alempi ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava ja riittävä osaaminen henkilöstöhallinnon alalta. Hallitus päättää 1. muuttaa rekrytoijan viran (vakanssi 40002) henkilöstöpäällikön viraksi 2. että henkilöstöpäällikön kelpoisuusvaatimuksena on alempi ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava ja riittävä osaaminen henkilöstöhallinnon alalta. 3. että henkilöstöpäällikön viran työaika on kokonaistyöaika ja palkka kokonaispalkka että rekrytoija, va. palvelujohtaja, Niina Pyökäri siirretään henkilöstöpäällikön virkaan lähtien.

7 Hallitus KEMIÖNSAAREN KUNNAN KANSSA PERUSTETTAVAN KIINTEISTÖYHTIÖN YHTIÖ- JÄRJESTYS TILOJEN VUOKRAAMINEN ASUMISYKSIKKÖÄ VARTEN KEMIÖNSAARELTA Hall Kuntayhtymä ja Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy ovat solmineet aiesopimuksen yhteisen kiinteistöyhtiön perustamisesta tarkoituksena hankkia sen omistukseen kiinteistö, joka vuokrataan KTO:n käyttöön Kemiönsaarelta. Lisäksi kiinteistön hankinnasta on solmittu esisopimus myyjän kanssa. Kiinteistön omistaa tällä hetkellä Strandvik Oy, joka harjoittaa kiinteistössä hotellitoimintaa. Yhteisen kiinteistöyhtiön on tarkoitus hallinnoida ja huolehtia KTO:n käyttöön tulevista tiloista. Tarkoituksena on perustaa kiinteistöön asumisyksikkö kehitysvammaisille. Tulevaan asumisyksikköön on tarkoitus muuttaa 12 seniori-ikäistä kehitysvammaista henkilöä, joiden avun ja tuen tarve on ympärivuorokautinen. Tulevassa asumisyksikössä työskentelee 12 työntekijää. Lisäksi kiinteistö tulee palvelemaan KTO:n asiakkaita virkistys- ja leiripaikkana. Tiloihin tullaan tarvitsemaan pieniä muutoksia, jotta ne soveltuvat KTO:n käyttöön. Tärkeimmät investoinnit ovat hissi 1. ja 2. kerrosten väliin, kahden asiakashuoneen rakentaminen alakertaan sekä sprinkler (vesisumu)- ja paloilmoitinjärjestelmät. Lisäksi kaavamääräyksiin tarvitaan muutoksia. Vuokra per asiakas tulee olemaan samaa tasoa kuin Verkarannan asumisyksikössä. Asukkailta saatavilla vuokrilla katetaan noin 80 % kiinteistöstä syntyvistä kuluista, lisäksi kuluja katetaan leiritoiminnalla. Perustettava kiinteistöyhtiö tulee rahoittamaan kiinteistön hankinnan ja muutostyöt lainarahoituksella, johon tarvitaan kummankin omistajan takaukset (Omistusosuuksien suhteessa). Liitteenä 2 on aiesopimus ja liitteenä 3 kiinteistökaupan esisopimus. Oheismateriaalina on kauppakirjaluonnos ja vuokrasopimusluonnos. Hallitus päättää 1. hyväksyä ja vahvistaa liitteenä 2 olevan aiesopimuksen perustettavasta kiinteistöyhtiöstä, kiinteistöjen hankinnasta sekä niiden vuokrauksesta; 2. hankkia kuntayhtymän omistukseen 25 % perustettavan kiinteistöyhtiön osakkeista :n hintaan; 3. esittää valtuustolle kiinteistöyhtiön lainojen takaamista omistusosuuden suhteessa myöhemmin tarkennettavalla summalla; 4. nimittää talousjohtajan edustamaan kuntayhtymää kiinteistöyhtiön hallituksessa; 5. hyväksyä liitteenä 3 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen. Keskustelun aikana rakennustoimikunnan puheenjohtaja Harry Nordqvist totesi, että rakennustoimikunta on käsitellyt asian ja puoltaa päätösesitystä yksimielisesti.

8 Hallitus Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 37 Asumisyksikön perustaminen Kemiönsaarelle on edennyt suunnitelmien mukaan. Kemiönsaaren kunnan rakennuslautakunta on hyväksynyt käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavan poikkeusluvan, Kemiönsaaren kunta on antanut kiinteistöyhtiölle lainatakauksen kiinteistökauppaan ja muutostöihin tarvittavan rahoituksen vakuudeksi. On mahdollista, että esisopimuksen edellytykset täyttyvät siten, että kaupat voidaan tehdä touko-kesäkuun vaihteessa. Kiinteistöyhtiö on perustettava ennen kaupan tekoa. Liitteenä 1 on luonnos yhtiöjärjestykseksi. TALOUSJOHTAJA: Hallitus päättää hyväksyä kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestyksen.

9 Hallitus HANKESOPIMUSLUONNOS TURUN PALVELUTILAT OY:N (TVT-ASUNNOT OY) KANSSA ASUMISYKSIKÖN PERUSTAMISESTA TURUN PAASKUNNANKADULLE 38 TVT-Asunnot Oy:n kanssa on valmisteltu uuden asumisyksikön perustamista Turkuun Paaskunnankadulle Hämeentien varrelle. Yksiköstä tulee 15-paikkainen. Kolme asunnoista tulee toimimaan ns. kahden oven periaatteella ja kolme on tukiasuntoja. Asiakkaista 9 muuttaa laitoksesta. Työntekijöitä yksikköön tulee 12. Liitteenä 2 on hankesopimusluonnos, josta käyvät ilmi tarkemmat ehdot. Turun Palvelutilat Oy on yleishyödyllinen ja ARA-kelpoinen asuntorakentamiseen, - omistamiseen ja hallinnointiin keskittyneen Turun kaupungin omistaman TVT- Asuntojen tytäryritys. TALOUSJOHTAJA: Hallitus päättää - hyväksyä hankesopimuksen tilojen vuokraamiseksi Turun Palvelutilat Oy:ltä asumisyksikön toimintaa varten ja valtuuttaa erityishuoltopiirin johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan hankesopimuksen.

10 Hallitus AUTOJEN HANKINTA ASIAKASKULJETUKSIIN 39 Kuntayhtymän asiakaskuljetukset hoidetaan lähes kokonaan taksien avulla. Kuljetussopimukset ovat voimassa saakka. Tällä hetkellä kuljetukset hoituvat kohtuullisen hyvin, kustannukset vain ovat korkeat ( /v). Erillisten, ennustamattomien kuljetusten kanssa on ollut ongelmia, koska invataksia ei ole aina saatu tarvittaessa. Kuljetusten kilpailutus tehdään ensi talvena, mutta olisi toiminnallistaloudellisesti järkevää hankkia joitakin omia autoja. Autot hankittaisiin siten, että niitä voi myös ohjaus- ja hoitohenkilökunta ajaa. Autot tulevat työtoiminnan vastuulle, mutta ne olisivat kaikkien yksiköiden käytössä. Päivisin niitä kuljettaisi pääosin autonkuljettaja. KTO voisi kouluttaa autonkuljettajan kohtaamaan erityisryhmämme asiakkaita. Tarkoitus on hankkia ensin yksi auto ja kokeilla, miten sen käyttö saadaan toimimaan. Toinen auto hankitaan ennen uusia kuljetussopimuksia. Hankittavat autot ovat n. 9 hengelle ja niihin tulee invavarustelu. Ne kannattaa ostaa leasing-rahoituksella, käyttökulut tasaantuvat näin paremmin koko käyttöajalle. Yhden auton hinta tarvittavalla varustelulla on n Vuoden 2014 talousarvioon on varattu leasing-vuokra yhdelle autolle. TALOUSJOHTAJA: Hallitus päättää, että 1. kuntayhtymään hankitaan kaksi invavarusteltua n. 9 hengen autoa asiakaskuljetuksia varten, 2. talousjohtaja valtuutetaan kilpailuttamaan hankinta ja tekemään autojen hankintapäätös :oon saakka per auto.

11 Hallitus NEUVOLAN, KLINIKAN JA INFEKTIOYKSIKÖN TILAONGELMAT 40 Neuvolan, klinikan ja infektioyksikön nykyisin käytössä olevissa tiloissa on huomattavia sisäilmaongelmia. Rakennukset ovat jo normaalia käyttöikää vanhempia, niiden ilmanvaihto on riittämätön ja kosteus- ja muut vauriot aiheuttavat henkilöstölle runsaasti sisäilmaperäisiä oireita. Sairastelun lisäksi huono sisäilma heikentää työsuoritusta. Korvaavia tiloja löytyy muualta, mutta klinikan toimintoja ei voida siirtää muualle, koska asiakkaat ovat pääosin palvelukodeissa Naskarlan mäellä. Neuvola toimii taas tiiviissä yhteistyössä klinikan ja erityishoitopalvelujen kanssa, joten siirto muualle tulisi toiminta huomioon ottaen käyttömenojen osalta huomattavasti kalliimmaksi ja tehottomammaksi. Korvaavien pysyvien tilojen suunnittelu on aloitettu päärakennushankkeessa. Työ on juuri alkanut ja tulee kestämään n. 2,5 vuotta (rakennuksen valmistuminen). Siihen asti em. yksiköt tarvitsevat toiminnalleen terveet tilat. Tilapäisenä ratkaisuna on parakkitilojen vuokraus, jotta huonokuntoiset ja sisäilman laadultaan huonot tilat voidaan jättää pois käytöstä. Em. yksiköiden tilantarve on n. 800 m², jonka kustannus kahden vuoden vuokrasopimuksella olisi n Tämä on n /kk ja 19,6 /m²/kk. Esimerkiksi Palvelukoti Puolalan tiloista (1108 m²) vuokra on /kk ja 16,2 /m²/kk. Parakkien vuokra perustuu nopeasti saatuun yhteen budjettitarjoukseen, tilat tulee hankkia kilpailuttamalla. TALOUSJOHTAJA: Hallitus päättää, että 1. neuvolan, klinikan ja infektioyksikön käyttöön hankitaan parakkitilaa Naskarlan mäelle sopivaan paikkaan, 2. tilojen hankinta kilpailutetaan normaalin julkisen hankintamenettelyn mukaisesti, 3. rakennustoimikunta valtuutetaan tekemään hankintapäätös kuukausivuokran ollessa alle , 4. erityishuoltopiirin johtaja ja talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimus rakennustoimikunnan päätöksen mukaisesti.

12 Hallitus TYÖVALMENNUS, SYRJÄYTYMISVAARASSA OLEVIEN NUORTEN AKTIVOINTI SEKÄ PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN PALVELUT PALVELUTUOTTEIKSI 41 Työ- ja päivätoimintayksiköiden alaisuudessa aloitettiin väliseksi ajaksi 2-vuotinen työvalmentajaprojekti. Työvalmentajana projektissa toimii työvalmentaja Ari Finne. Työvalmennusprojektin tarkoituksena on luoda pysyviä kontakteja sidosryhmiin Paimion ja Varsinais-Suomen alueella, kartoittaa asiakaskunta ja sen tarpeet, haastatella asiakkaat ja heidän kanssaan työskentelevät työntekijät, arvioida yhdessä asiakkaan mahdollisuuksia työllistyä toimintakeskuksen ulkopuolelle avotyömallin tai tuetun työn muodossa. Arviointiin kuuluu työkokeilut ja työharjoittelut erilaisissa työtehtävissä toimintakeskuksessa, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirillä tai ulkopuolisissa työpaikoissa. Harjoittelumuoto voi olla myös yhdessä ohjaavan henkilöstön kanssa tehtävä ns. työpalvelu toimintakeskuksen ulkopuolella ryhmissä. Harjoittelu voi johtaa asiakkaan työllistymiseen alkuvaiheessa avotyönä, jolloin tehdään avotyösopimus, jossa sovitaan mm. vakuutukset, työajat, korvaus avotyöstä ja tuen muoto ja määrä työnantajalle. Parhaimmassa tapauksessa avotyö johtaa tuettuun työllistymiseen, jolloin asiakas on suoraan työsuhteessa työnantajaan. Projektin yhtenä osa-alueena on tarkoitus kokeilla ja koettaa aktivoida syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia kehitysvammaisia nuoria. Aktivoijana toimisi työvalmentaja tapaamalla näitä nuoria viikoittain ryhmissä ja tekemällä heidän kanssaan henkilökohtaisen aktivointisuunnitelman. Tavoitteena aktivoimiselle olisi saattaa nuoret työllistymään esim. työkokeilujen kautta ja muun yksilöllisen tuen avulla. Työvalmennuksesta on oltu kiinnostuneita kuntien taholta. Päivystävän sairaanhoitajan palveluja tarjotaan oman avohuollon yksiköille ja yksittäistapauksissa myös muille palvelun tuottajille. TALOUSJOHTAJA: Hallitus päättää, että - kuntayhtymän palveluvalikoimaan ja hinnastoon lisätään Työvalmennus ja syrjäytymisvaarassa olevien kehitysvammaisten nuorten aktivointi, hinta kunnalle on 35 /pv molemmissa. - päivystävän sairaanhoitajan palvelut lisätään palveluvalikoimaan ja hinnastoon, hinnat: puhelinkonsultaatio 40, käynti 90 ja tuntiveloitus 90.

13 Hallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 42 Kuntalain 51 : Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamista kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Hallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja toteaa, että viranhaltijapäätökset ajalta saadaan panna täytäntöön, liite 3.

Allén Pipsa, vpj. x Oinas Inkeri. Kanala Kari x valtuuston 2 vpj.

Allén Pipsa, vpj. x Oinas Inkeri. Kanala Kari x valtuuston 2 vpj. KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: 18.3.2015 klo 15.00 Paikka: Alvarium, kokoustila Aamu-Rusko Puutarhakatu 8 B, 20100 Turku Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Ranta Hannu, pj. Suominen Tuulia Allén Pipsa,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot