Kokoustiedot: Aika: tiistai klo Paikka: KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskus, kabinetti Myllyojantie 2, Naskarla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokoustiedot: Aika: tiistai 3.9.2013 klo 16.30 Paikka: KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskus, kabinetti Myllyojantie 2, 21520 Naskarla"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: tiistai klo Paikka: KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskus, kabinetti Myllyojantie 2, Naskarla Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Ranta Hannu, pj. Suominen Tuulia Allén Pipsa, vpj. Oinas Inkeri Birstolin Anita Rintee Saila Isomäki Olavi Haalisto Ilpo Kallonen Kalevi Olli Johanna Mäki-Tanila Heimo Lappalainen Pasi Rannikko Malla Kari Kirsti Rihko Leena Nieminen Tomi Sorsa Leila Kallioinen Heikki Ervelä Risto valtuuston puheenjohtaja Nordqvist Harry valtuuston 1 vpj. Kanala Kari valtuuston 2 vpj. Aaltonen Seija Lindqvist Harri Metsähonkala Marika Pyökäri Niina Puhakka Irja erityishuoltopiirin johtaja talousjohtaja palvelu- ja kehittämisjohtaja vs. palvelujohtaja sihteeri Käsiteltävät asiat: 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 80 Pöytäkirjan tarkastajat 81 Kolmen hoitajan viran muuttaminen kolmen hoitajan toimeksi 82 Kahden ohjaajan toimen muuttaminen kahden hoitajan toimeksi 83 Rakennus 11 / haastavasti käyttäytyvien palvelukodin rakentaminen kuntatodistusohjelman limiitin nosto 84 Turun uuden asumisyksikön hankesopimus 85 Paimion uuden asumisyksikön hankesopimus 86 Kuntayhtymän taloustilanne 8 / Kuntatodistusohjelman limiitin nosto 88 Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus Muut asiat Paimiossa, MERK. HANNU RANTA puheenjohtaja Irja Puhakka sihteeri

2 Hallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 79 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 80 Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Heimo Mäki-Tanila ja Malla Rannikko.

3 Hallitus KOLMEN HOITAJAN VIRAN MUUTTAMINEN KOLMEN HOITAJAN TOIMEKSI 81 Kuntayhtymän hallitus on tehnyt periaatepäätöksen siitä, että ne avoimeksi tulevat virat, joihin ei liity julkisen vallan käyttöä muutetaan työsuhteisiksi. Toimenpiteellä ei ole kustannusvaikutusta. Edellä mainitun perusteella esitetään kolmen hoitajan viran (vakanssinumerot 12002, 12086, 12095) muuttamista hoitajan toimiksi. TALOUSJOHTAJA: 1. lakkauttaa hoitajan virat, vakanssinumerot 12002, 12086, 12095; 2. perustaa hoitajan toimet, vakanssinumerot 12002, 12086, 12095; 3. antaa luvan hoitajan toimen täyttämiseen toistaiseksi voimassa olevalla palvelussuhteella.

4 Hallitus KAHDEN OHJAAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN KAHDEN HOITAJAN TOIMEKSI 82 Kuntayhtymän hallitus on tehnyt periaatepäätöksen siitä, että ne avoimeksi tulevat virat, joihin ei liity julkisen vallan käyttöä muutetaan työsuhteisiksi. Palomäen ryhmäkotiin on ollut julkisessa haussa haettavana ohjaajan toimia, mutta ne eivät ole tulleet täytetyiksi. Päteviä hoitajia olisi hakeutumassa yksikköön, mutta he eivät täytä ohjaajan kelpoisuusehtoja. Ohjaajilla ei ole koulutusohjelmassa pakollista lääkehoitoa tai perussairauksiin liittyviä opintoja, vaan ne kuuluvat vapaavalintaisiin opintoihin. Perustettavat toimet esitetään täytettäväksi toistaiseksi. Toimenpide tuo kustannussäästöjä, koska hoitajan toimen tehtäväkohtainen palkka on 1993,94 /kk ja ohjaajan toimen tehtäväkohtainen palkka on 2209,49 /kk. Edellä mainitun perusteella esitetään kahden ohjaajan viran (vakanssinumerot ja 11076) muuttamista hoitajan toimiksi. TALOUSJOHTAJA: 1. lakkauttaa ohjaajan virat, vakanssinumerot ja 11076; 2. perustaa hoitajan toimet, vakanssinumerot ja 11076; 3. antaa luvan hoitajan toimien täyttämiseen toistaiseksi voimassa olevalla palvelussuhteella.

5 Hallitus RAKENNUS 11 / HAASTAVASTI KÄYTTÄYTYVIEN PALVELUKODIN RAKENTAMINEN Rakennustmk Rakennus 11 projektin tilanne Haastavasti käyttäytyvien uuden palvelukodin rakennusprojekti lähenee suunnittelun loppuvaihetta. Samaan aikaan on tehty tarkempia laskelmia asiakaspohjasta ja tulevan yksikön toiminnasta ja taloudesta. Tässä yhteydessä on havaittu, että tulevan yksikön suunniteltu toiminta on taloudellisesti liian riskialtista suunnitellulla asiakaspohjalla ja paikkamäärällä. Jos suunnitelmia korjataan siten, että asiakaspaikkoja lisätään viidellä, yksikön talous ja toiminta saadaan helpommin tasapainoon pitkällä tähtäimellä. Muutokset on mahdollista toteuttaa tässä vaiheessa suhteellisesti alhaisemmilla lisäkustannuksilla koko rakennuksen keskimääräiseen m²-hintaan verrattuna. Rakennuksen valmistuminen lykkääntyy myös jonkin verran. Hankkeen rakennuttajakonsultti ja arkkitehti tekivät arvion muutoksen vaikutuksista kustannuksiin ja aikatauluihin. Arvio on liitteenä. Esitys: Rakennustoimikunta päättää, että hallitukselle esitetään Palvelukoti 11 paikkaluvun nostamista, suunnittelu- ja rakentamiskustannusarvion nousun hyväksymistä sekä valmistumisen lykkääntymistä. Päätös: Esitetään hallitukselle kokouksessa paikkaluvun nostamista, suunnittelu- ja rakentamiskustannusarvion nousun hyväksymistä sekä valmistumisen lykkääntymistä talousarvioiden investointisuunnitelmien rajoissa. Hall Rakennus 11:n rakentamisen hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on ; asiakaspaikkoja olisi tällöin 15. Viiden lisäpaikan rakentaminen nostaisi rakennuskustannuksia Rakennuksen kerrosala (1.342 m²) kasvaisi 370 m²:llä. Laajennuksen neliöhinta on /m² kun hankesuunnitelman mukainen versio maksaa /m². Laajennus vaatii suunnitelmien muutoksia, joten rakennuksen valmistuminen lykkääntyisi arviolta 3 kuukautta. Rakentaminen alkaa vuoden 2013 aikana ja jatkuu syksyyn 2014; tarvittava lisäys investointirahoihin otetaan huomioon vuoden 2014 talousarviossa. TALOUSJOHTAJA:, että - rakennus 11 asiakaspaikkojen määrä nostetaan viidestätoista kahteenkymmeneen, - suunnittelu- ja rakentamiskustannusarviota nostetaan :sta :oon ja lisäys otetaan huomioon vuoden 2014 investointibudjetissa,

6 Hallitus rakennuksen valmistumista voidaan lykätä laajennuksen johdosta 3 kuukautta aiempaan suunnitelmaan verrattuna. Liite 4: Rakennuttajakonsultti Ari Suikkarin arvio laajennuksen vaikutuksesta rakennus 11 rakentamisen ja suunnittelun kustannuksiin ja aikatauluun. Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Rakennustmk Rakennus 11 rakentamisen suorittamiseksi kokonaisurakkana julkaistiin tarjouspyyntöilmoitus sivuilla Laskenta asiakirjat pyysi 8 ehdokasta, joista 4 lähetti tarjouksen määräaikaan mennessä ( ). Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 1. Edullisimman tarjouksen teki: Rakentajamestarit Oy ,00. Muut tarjoukset olivat: - YIT Rakennus Oy ,00 - NCC Rakennus Oy ,00 - Rakennus-Salama Oy ,00 Tarjousten perusteella päivitetyn kustannusarvion mukaan kustannukset nousevat :sta :oon (Lisäys on ). Liitteenä ovat sekä rakennuttajakonsultin (liite 2) että arkkitehdin selvitykset (liite 3) kustannusarvion noususta. Rakennuttajakonsultin mukaan syynä kustannusarvion nousuun on alkuperäisen hankesuunnitelman kustannusarvion virhe, siinä ei otettu riittävästi huomioon mm. tilojen korkeuden vaikutusta rakentamiskustannuksiin. Lisäksi paloturvallisuusvaatimusten sekä tilojen laajentumisen 18 m²:llä suunnitteluvaiheessa kasvattivat kustannusarviota n :lla. Rakennuttajakonsultin laatima kustannusarvio on liitteenä 4. Esitys: Rakennustoimikunta päättää esittää hallitukselle, että - rakennus 11 rakentamisen suorittamiseksi kokonaisurakkana hyväksytään Rakentajamestarit Oy:n tarjous; - koko hankkeen kustannusarviota nostetaan :sta :oon. Päätös: Rakennustoimikunta päätti asian esityksen mukaisesti. Lisäksi rakennustoimikunta pyysi virkamiehiä välittämään hankesuunnitelman laatineille suunnittelijoille rakennustoimikunnan tyytymättömyyden työn laatuun. Esimerkiksi tilojen korkeusvaatimusta ei ollut otettu huomioon kustannusarviossa.

7 Hallitus Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 1. Oheismateriaalina ovat sekä rakennuttajakonsultin että arkkitehdin selvitykset kustannusarvion noususta. Rakennuttajakonsultin laatima kustannusarvio on liitteenä 2. TALOUSJOHTAJA:, että 1. rakennus 11 rakentamisen suorittamiseksi kokonaisurakkana hyväksytään Rakentajamestarit Oy:n tarjous; 2. koko hankkeen kustannusarviota nostetaan :sta :oon.

8 Hallitus TURUN UUDEN ASUMISYKSIKÖN HANKESOPIMUS 84 Turun kaupungin ja TVT Asunnot Oy:n kanssa on neuvoteltu asumisyksikön perustamisesta Turkuun Paaskunnankadulle. Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden tarve Varsinais-Suomessa on suuri. Turun Paaskunnankadun asumisyksikköön muuttavat asiakkaat ovat henkilöitä, joiden avun ja tuen tarpeet ovat monitahoiset. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä on sitoutunut laitoshoidon hajauttamiseen ja uusien nykyaikaisten asuntoryhmien rakentamiseen. Turkuun, Paaskunnankadulle, toteutettava rakennushanke vastaisi Valtioneuvoston periaatepäätökseen hajauttaa laitosasumista ja järjestää lapsuudenkodeista muuttaville kehitysvammaisille ihmisille asumista.(12 asukasta muuttaa laitoksesta, joten hanke vastaisi n.70% laitosasumisen hajauttamista ja kolme asukasta muuttaisi lapsuudenkodeista, joten hanke vastaisi n. 30 % näiden kehitysvammaisten asumisen järjestämistä.) Hanke siis vastaisi 100% kokonaisuudessaan kehitysvammaisten asumisen järjestämistä valtioneuvoston periaatepäätösten mukaan, huomioiden sekä laitosasumisen hajauttamisen että lapsuudenkodeista muuttavien kehitysvammaisten asumisen järjestämisen. Uudet tulevat asuntoryhmät tarjoavat kehitysvammaisille henkilöille mahdollisuuden asumisen yksilöllisyyteen. Asukkaiden ja henkilökunnan yhteiskäytössä olevat tilat sijaitsevat välittömässä läheisyydessä, ja siellä on mahdollisuus esimerkiksi ruokailuun tai seurusteluun. Henkilökunnan apua, tukea ja ohjausta, asukkaan oman tarpeen mukaan, on saatavilla ympäri vuorokauden. Asumisyksikön perustamiseksi on neuvoteltu yhteistyöstä TVT Asunnot Oy:n kanssa. Yhtiö rakennuttaisi tilat ja vuokraisi ne erityishuoltopiirille. Liitteenä 3 on hankesopimusluonnos, josta käyvät ilmi tarkemmat ehdot. TVT Asunnot Oy on yleishyödyllinen ja ARA-kelpoinen asuntorakentamiseen, -omistamiseen ja hallinnointiin keskittynyt Turun kaupungin omistama yritys. Tavoitteena on saada vielä tänä syksynä hakemus ARA:an investointiavustuksen saamiseksi. ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA: 1. hyväksyä hankesopimuksen asumisyksikön vuokraamiseksi TVT Asunnot Oy:ltä; 2. valtuuttaa erityishuoltopiirin johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan hankesopimuksen.

9 Hallitus PAIMION UUDEN ASUMISYKSIKÖN HANKESOPIMUS 85 Paimion kaupungin ja Paimion palvelukeskussäätiön kanssa on neuvoteltu asumisyksikön perustamisesta Paimioon. Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden tarve Varsinais-Suomessa on suuri. Paimion ryhmäkotiin muuttavat asiakkaat ovat henkilöitä, joiden avun ja tuen tarpeet ovat monitahoiset. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä on sitoutunut laitoshoidon hajauttamiseen ja uusien nykyaikaisten asuntoryhmien rakentamiseen. Paimioon toteutettava rakennushanke vastaisi Valtioneuvoston periaatepäätökseen hajauttaa laitosasumista. Kaikki muuttavat asiakkaat tulevat laitoshoidosta. Hanke siis vastaisi 100% kokonaisuudessaan laitosasumisen hajauttamista. Asumisyksiköstä suunnitellaan nykyaikainen asuntoryhmä (asunnon kriteerit täyttäviä huoneistoja) kehitysvammaisille ihmisille. Asumisyksikön perustamiseksi on neuvoteltu yhteistyöstä Paimion palvelukeskussäätiön kanssa ja YH Kodit Oy toimisi hankkeessa rakennuttajana. Säätiö rakennuttaisi tilat ja vuokraisi ne erityishuoltopiirille. Liitteenä 4 on hankesopimusluonnos, josta käyvät ilmi tarkemmat ehdot. YH Kodit Oy on yleishyödyllinen ja ARA -kelpoinen asuntorakentamiseen, -omistamiseen ja hallinnointiin keskittynyt yritys. Tavoitteena on saada vielä tänä syksynä hakemus ARA:an investointiavustuksen saamiseksi. ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA: 1. hyväksyä hankesopimuksen asumisyksikön vuokraamiseksi Paimion palvelukeskussäätiöltä 2. valtuuttaa erityishuoltopiirin johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan hankesopimuksen.

10 Hallitus KUNTAYHTYMÄN TALOUSTILANNE 8 / Kesäkuun tulos oli alijäämäinen. Alkuvuosi oli aiempina kuukausina tasaisempaa tuloksen suhteen, mutta kesäkuussa maksettiin suurin osa lomarahoista sekä ensimmäiset kesäsijaisten palkat; ne veivät tuloksen reilusti miinukselle. Rahoitustilanne on huono. Heinäkuun alussa nostettiin 2 milj. lyhytaikainen rahoitus kuntatodistusohjelman limiitistä. Joka kuukausi kuukausipalkkojen maksamisen jälkeen ja ennen kuntamaksujen tuloa tileille 3 milj. :n shekkitililimiitistä on käytössä yli 2 milj.. Eli yhteensä n. 5 milj. lyhytaikaista rahoitusta on tällä hetkellä käytössä. Pitkäaikaista lainaa kuntayhtymällä on yhteensä n. 4,8 milj.. Toimenpide-esitykset talouden tasapainottamiseksi: - Aloitetaan neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa taloustilanteen johdosta tavoitteena toimenpiteiden vaikuttavuus mahdollisimman pian vuoden 2014 alussa. - Neuvotellaan Kuntarahoituksen kanssa talouden tasapainottamiseksi tarvittavista rahoitusjärjestelyistä ottaen huomioon Kuntayhtymän tulossa olevien välttämättömien investointien rahoitus. Järjestely sisältäisi lähinnä lyhennysvapaita jo nostettuihin ja tuleviin lainoihin talouden tasapainoon saattamisen ajaksi. - Valmistellaan vuoden 2014 talousarvioon jo aiemmin suunnitellut hinnoittelurakenteen muutokset (yksikkökohtaisiin perushintoihin siirtyminen) siten, että niiden hintoja nostava vaikutus on erikseen sovittavan suuruinen. ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA JA TALOUSJOHTAJA: 1. hyväksyä edellä mainitut toimenpide-esitykset; 2. että jokaisen toimenpiteen etenemisestä ja vaikutuksista raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.

11 Hallitus KUNTATODISTUSOHJELMAN LIMIITIN NOSTO Hall Lyhytaikaiseen rahoitukseen rahoituslaitokset tarjoavat lähinnä shekkitililimiittiä (jollainen erityishuoltopiirillä on Danske Bankissa, 3 milj. ) tai ns. kuntayritystodistusohjelmaa. Kuntayritystodistusohjelma on puitesopimus, joka on voimassa toistaiseksi. Rahoitusta voi nostaa halutun suuruinen erä halutun pituiseksi ajaksi (minimi 1 vrk maksimi 1 vuosi). Kuntatodistusohjelman kustannukset ovat edulliset, korkotaso on tänä päivänä lähes euribor -tasoa sisältäen pankin kulut. Pankki ei ota kiinteää marginaalia välistä, vaan marginaali vaihtelee tilanteen mukaan. Muita kiinteitä kuluja ei ole. Vakuuksia ei tarvita. Sopimus olisi toistaiseksi voimassa tietyllä limiitillä, esim. 2 milj.. Limiitin käyttöä voidaan hallita erikseen nosto-oikeuden rajoituksilla sekä ajallisesti että nostomäärän suhteen. Vaihtoehtoinen tapa olisi shekkilimiitin korottaminen, mutta se on kalliimpi vaihtoehto. TALOUSJOHTAJA: - solmia Kuntayritystodistusohjelmasta toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa 2 milj. :n limiitillä. - että, talousjohtaja valtuutetaan nostamaan väliaikaista rahoitusta sopimuksen limiitin puitteissa tarvittavan määrän tarvittavaksi ajaksi vuoden 2013 loppuun saakka. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 87 Kuntayhtymän taloustilanne on heikko. Kesän aikana maksettujen lomapalkkojen ja sijaisten palkkojen aiheuttamasta rahoitustarpeesta selvittiin nostamalla lyhytaikaista lainaa Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelmasta 2 milj.. Nyt shekkitililimiittiä on ollut elokuussa käytössä jo yli 2 milj. palkanmaksun jälkeen. Kuntayhtymän maksuvalmiuden varmistamiseksi kuntatodistusohjelman limiittiä pitäisi nostaa 3 milj. :oon. Ottaen huomioon käytössä olevan 3 milj. :n shekkitililimiitin valtuuston hyväksymä maksimimäärä, 6 milj., lyhytaikaista rahoitusta olisi käytössä. TALOUSJOHTAJA: 1. korottaa Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelman limiitin 3 milj. :oon; 2. valtuuttaa talousjohtajan nostamaan tarvittavan määrän lyhytaikaista rahoitusta kuntatodistusohjelman puitteissa kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi.

12 Hallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 88 Kuntalain 51 : Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamista kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA: olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja toteaa, että viranhaltijapäätökset ajalta saadaan panna täytäntöön, liite 5.

Kokoustiedot: Aika: torstai 21.11.2013 klo 16.00 Paikka: KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, kabinetti Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

Kokoustiedot: Aika: torstai 21.11.2013 klo 16.00 Paikka: KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, kabinetti Myllyojantie 2, 21520 Naskarla KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.11.2013 klo 16.00 Paikka: KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, kabinetti Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 7/2012 HALLITUS PHALLITUS KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät MUUT OSALLISTUJAT 5.9.2012 klo 15.00 17.10 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: keskiviikko 5.9.2012 klo 15.00 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: keskiviikko 5.9.2012 klo 15.00 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: keskiviikko 5.9.2012 klo 15.00 Paikka: KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Nuotio

Lisätiedot

Birstolin Anita X Rintee Saila

Birstolin Anita X Rintee Saila KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 24.4.2014 klo 10.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 24.5.2012 klo 15.00 Auranlaakson asumisyksikkö Vanha Littoistentie 308, 20540 Turku

KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 24.5.2012 klo 15.00 Auranlaakson asumisyksikkö Vanha Littoistentie 308, 20540 Turku KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 24.5.2012 klo 15.00 Paikka: Auranlaakson asumisyksikkö Vanha Littoistentie 308, 20540 Turku Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Nuotio Tarja, pj.

Lisätiedot

24.5.2012 klo 15.35 17.50

24.5.2012 klo 15.35 17.50 5/2012 HALLITUS PHALLITUS KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät 24.5.2012 klo 15.35 17.50 Auranlaakson asumisyksikkö Vanha Littoistentie 308, 20540 Turku Tarja Nuotio, puheenjohtaja Erja-Maija

Lisätiedot

KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, kabinetti Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, kabinetti Myllyojantie 2, 21520 Naskarla KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: Tiistai 18.8.2015 klo 17.00 Paikka: KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, kabinetti Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Ranta Hannu,

Lisätiedot

Allén Pipsa, vpj. x Oinas Inkeri. Kanala Kari x valtuuston 2 vpj.

Allén Pipsa, vpj. x Oinas Inkeri. Kanala Kari x valtuuston 2 vpj. KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: 18.3.2015 klo 15.00 Paikka: Alvarium, kokoustila Aamu-Rusko Puutarhakatu 8 B, 20100 Turku Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Ranta Hannu, pj. Suominen Tuulia Allén Pipsa,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Aika: Tiistai 15.9.2015 klo 18.00. KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Aika: Tiistai 15.9.2015 klo 18.00. KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: Tiistai 15.9.2015 klo 18.00 Paikka: KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Ranta Hannu, pj. Suominen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2014 86 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34 Perusturvalautakunta 34 Kokousaika Torstaina klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti os. Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj

Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti os. Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi. Riitta Näkkäläjärvi, vpj Viranomainen Esityslista No 11/2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 04.11.2014 Kokousaika Torstaina 13.11.2014 klo 10 - Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 158 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 282 159 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kårkulla samkommun (Kårkullan kuntayhtymä) Valtuusto. Pöytäkirja

Kårkulla samkommun (Kårkullan kuntayhtymä) Valtuusto. Pöytäkirja Pöytäkirja Kokousajankohta: Torstai klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Läsnä: Huomautus: Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, Tampere Ks. liite (läsnäolijat) Kokous keskeytettiin ryhmäkokouksia varten klo 15.30

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 6/2010 1

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 6/2010 1 MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 6/2010 1 Kunnanhallitus 26.04.2010 AIKA 18:00 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Kalla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot