Allén Pipsa, vpj. x Oinas Inkeri. Kanala Kari x valtuuston 2 vpj.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Allén Pipsa, vpj. x Oinas Inkeri. Kanala Kari x valtuuston 2 vpj."

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: klo Paikka: Alvarium, kokoustila Aamu-Rusko Puutarhakatu 8 B, Turku Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Ranta Hannu, pj. Suominen Tuulia Allén Pipsa, vpj. x Oinas Inkeri Birstolin Anita Rintee Saila Isomäki Olavi Haalisto Ilpo Kallonen Kalevi Olli Johanna Mäki-Tanila Heimo Lappalainen Pasi Rannikko-Laine Malla Kari Kirsti Rihko Leena Nieminen Tomi Sorsa Leila Kallioinen Heikki Ervelä Risto valtuuston puheenjohtaja Nordqvist Harry valtuuston 1 vpj. Kanala Kari x valtuuston 2 vpj. Aaltonen Seija kuntayhtymän johtaja Lindqvist Harri talousjohtaja Metsähonkala Marika palvelu- ja kehittämisjohtaja Sauna-aho Oili palvelujohtaja Pyökäri Niina henkilöstöpäällikkö Puhakka Irja hallinnon sihteeri Käsiteltävät asiat: 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajat 30 Vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus 31 Vahvistuskirje tilintarkastajalle 32 Rakennus 11 /haastavasti käyttäytyvien palvelukodin rakentaminen/rahoitus 33 Salainen 34 Paikallinen leirisopimus 35 Työtoiminnan uusien tilojen muutosinvestointi Muut asiat Paimiossa, MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka puheenjohtaja sihteeri

2 Hallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 28 Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 29 Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Kalevi Kallonen ja Heimo Mäki-Tanila.

3 Hallitus VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 30 Kuntalain 67 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä ja kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun 15. päivään mennessä. Kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijät. Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lain 75 :n mukaan tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Liitteenä 1 on toimintakertomus vuodelta 2014 sisältäen tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailut. Tulo- ja menokehitys Kuntayhtymän asiakaspaikat olivat 94 %:sti täynnä vuonna Tuottokertymä ylittyi talousarvioon verrattuna ,73. Tuottojen toteutunut yhteissumma on ,73. Tuottojen toteutumaprosentti oli 107,6. Suurin poikkeuksellinen tuottoerä oli käyttöomaisuuden myyntivoitot, ,14. Summa tuli lähes kokonaan Sarapiston leirikiinteistön myynnistä. Toimintakustannukset olivat yhteensä ,60. Toteutumaprosentti oli 101,4% ja kustannukset olivat ,60 yli talousarviossa suunnitellun. Tulot ja menot olivat molemmat yli talousarvion, kuitenkin positiivisesti tuottojen ylitys oli selvästi menojen ylitystä suurempi. Rahoituskustannukset ylittyivät ,24 :lla. Poistot olivat ,82 yli budjetoidun. Arvonalentumisia kirjattiin yhteensä ,76 käytöstä poistuneen rakennus 10:n teknisten laitteiden tasearvoja. Rahoitus Kuntayhtymän maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvänä. Lyhytaikaista lainaa käytettiin loppuvuonna kuukausittain parin viikon ajan tasaamaan tuottojen ja kulujen eriaikaisuutta; lyhytaikaista lainaa oli käytössä enimmillään 1,8 milj.. Edellisenä vuonna joulukuussa nostettu pitkäaikainen laina auttoi alkuvuonna, lyhytaikaista lainaa ei tarvittu.

4 Hallitus Kuntayhtymällä oli vuoden vaihteessa pitkäaikaista lainaa yhteensä ,00. Lisäksi taseessa on lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan kirjatut vuoden 2015 lyhennykset, yhteensä ,00. Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden tuloslaskelma osoittaa ,40 ylijäämää. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään taseeseen edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. Kirjauksen jälkeen tilin saldo osoittaa ,78 alijäämää. ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA TOIMINNAN OSALTA JA TALOUSJOHTAJA TALOUDEN OSALTA: Hallitus päättää 1. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä ,40 kirjataan yli/alijäämätilille; 2. allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

5 Hallitus VAHVISTUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE 31 Liitteenä 2 on vahvistuskirje tilintarkastajalle koskien tilikautta Pyyntö allekirjoittaa ja toimittaa vahvistuskirje on tullut tilintarkastajaltamme perustuen kansainvälisen tilintarkastusstandardin (ISA 580) mukaisen käytännön noudattamiseen. KHT (Keskuskauppakamarin hyväksymä yhdistys) on ohjeistanut vastaavan kirjeen käyttöä osakeyhtiöille. Valtiolla vastaavan ohjeistuksen on antanut valtion tilintarkastuslautakunta. Hallitus päättää valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja erityishuoltopiirin johtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan kirjeen tilintarkastajalle.

6 Hallitus RAKENNUS 11 / HAASTAVASTI KÄYTTÄYTYVIEN PALVELUKODIN RAKENTAMINEN / RAHOITUS Hall Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 1. Oheismateriaalina ovat sekä rakennuttajakonsultin että arkkitehdin selvitykset kustannusarvion noususta. Rakennuttajakonsultin laatima kustannusarvio on liitteenä 2. Hallitus päättää, että 1. rakennus 11 rakentamisen suorittamiseksi kokonaisurakkana hyväksytään Rakentajamestarit Oy:n tarjous; 2. koko hankkeen kustannusarviota nostetaan :sta :oon. Päätös: Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti Rakentajamestarit Oy:n tekemä ,00 :n tarjous ja päätettiin, että koko hankkeen kustannusarviota nostetaan :sta :oon. Hallitus Haastavasti käyttäytyvien palvelukodin rakentamisen rahoitusta varten pyydettiin tarjoukset viideltä eri pankilta, tarjouspyyntö liitteenä 1, Danske Bank Oyj:ltä, Lounais-Suomen Osuuspankilta, Kuntarahoitus Oyj:ltä, Lounaismaan osuuspankilta sekä Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä. Lounais-Suomen osuuspankki ei jättänyt tarjousta. Muiden tarjousten pääehdot näkyvät liitteenä 2 olevasta tarjousvertailusta. Tarjoukset pyydettiin sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisena. Hallitus päättää, että haastavasti käyttäytyvien palvelukodin rakentamisen rahoittamiseksi otetaan 4, 45 milj. :n laina tarjouskilpailussa edullisimman rahoitustarjouksen tehneeltä Kuntarahoitus Oyj:ltä tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin kiinteäkorkoisena 20 vuodeksi (korko tarkistetaan 10 vuoden kuluttua), lyhennykset kaksi kerta vuodessa, touko- ja marraskuussa, kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapaat. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kehitysvammapsykiatrisen yksikön rakentamisen kustannukset 32 Kehitysvammapsykiatrisen yksikön uusi toimitalo otettiin vastaan urakoitsijalta Suunnittelun alkuvaiheessa rakennukseen ajateltiin yhteensä 15 asiakaspaikkaa. Ennen urakkatarjouskilpailua paikkalukua lisättiin 20:een, mikä oli hyvä ratkaisu: kaikki paikat ovat alusta alkaen olleet täynnä.

7 Hallitus Liitteessä 3 on Kehitysvammapsykiatrisen yksikön (Kepsy) rakentamisen kustannusvertailu. Hankkeen budjetti lisättynä 5 asiakaspaikalla 20-paikkaiseksi oli Tämä kustannusarvio ylittyi ,02 :lla. Syinä ylitykseen olivat: - Maaperä aiheutti arvioitua enemmän kaivu- ja louhintatöitä. - Vaaitusvirhe aiheutti ylimääräistä suunnittelutyötä sekä lisätöitä piharakentamiseen. - Pintamateriaalit ja rakenneratkaisut olivat odotettua haastavampia ja kalliimpia. - Laajennus 20-paikkaiseksi aiheutti enemmän suunnittelua kuin oli arvioitu. - Urakoitsijan työtavat ja mm. turvallisuuspuutteet vaativat enemmän valvontaa kuin normaalisti. - Urakoitsijan runsaasti ehdottamien lisätyötarjousten (= Ei kuulu urakkaan!) selvittely aiheutti lisätyötä. Suunnitelmassa oli varaus lisätöille 3 %:in mukaan, toteutuma oli vähän korkeampi, 4,3%. Lisätyöt maksoivat yhteensä ,02. Kaukolämpö- yms. liittymismaksuja ei myöskään ollut otettu huomioon, koska liittymät eivät vaatineet ulkopuolisten työtä tai uusia liityntöjä toimittajien verkkoihin. Mutta esim. vesiyhtiö perii kaikilta uusilta kiinteistöiltä liittymismaksun joka tapauksessa; Kepsyn tapauksessa maksu oli Liitteenä oleva vertailu ei perustu aivan lopullisiin summiin, urakoitsijan kanssa on vielä avoimia asioita molempiin suuntiin, hyväksymättömiä lisätöitä on n ,00. Hallitus päättää hyväksyä Kehitysvammapsykiatrisen yksikön rakentamisen kustannusylityksen ,02.

8 Hallitus SALAINEN, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 :n kohta 20 33

9 Hallitus PAIKALLINEN LEIRISOPIMUS Yhteistoimintaryhmä Yhteistoimintaryhmä käsittelee liitteenä 2 olevan paikallisen leirisopimuksen. Päätös: Päivitettiin paikallinen leirisopimus. Asia viedään tiedoksi hallitukselle. 34 Työajat on tarkennettu vastaamaan toimintaa (liitteessä kohta 2). Paikallinen leirejä, retkiä ja risteilyitä koskeva sopimus liitteenä 4. ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA: Hallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi paikallisen leirejä, retkiä ja risteilyitä koskevan sopimuksen.

10 Hallitus TYÖTOIMINNAN UUSIEN TILOJEN MUUTOSTYÖINVESTOINNIT TILOJEN VUOKRAUS TYÖTOIMINNALLE Hall KTO:n työtoiminnan nykyiset tilat Naskarlassa ovat huonossa kunnossa. Osa rakennuksesta on jo tyhjänä sisäilmaongelmien vuoksi. KTO:n toiminnan painopiste on siirtymässä vähitellen Turun seudulle, joten nykyisten tilojen peruskorjaus tai uusiminen Naskarlassa ei ole järkevää. Tässä tilanteessa tilojen vuokraus Turun seudulta on paras ratkaisu. Tiloja on runsaasti tyhjänä tällä hetkellä, mutta sopivan kokoisia ja kohtuukuntoisia tiloja löytyy pääasiassa vain siten, että toiminta olisi hajallaan erillisissä rakennuksissa. Nyt on löydetty kohtuuhintaiset yhtenäiset tilat Auranlaakson alueelta Ravattulasta. Tilaa on n m² ja ne sopivat erinomaisesti työtoiminnalle. Pääomavuokra on n vuodessa sisältäen kaiken muun paitsi sähkön. Lisäksi tulee muutostöistä aiheutuva lisävuokra. Kustannukset ovat samaa tasoa kuin työtoiminnan tilaja kiinteistöhuollon kustannukset nykyisin. Toteutettaessa tilojen vuokraus tämän esityksen mukaisesti voidaan koko Terapiatalo poistaa käytöstä ja säästää lämmitys- ja sähkökustannuksissa huomattava summa arviolta Samoin säästyy kiinteistöhuollon työkustannuksia. Esisopimus liitteenä 1. Hallitus päättää 1. hyväksyä solmitun esisopimuksen ehdot; 2. valtuuttaa talousjohtaja allekirjoittamaan lopullisen vuokrasopimuksen. Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Työtoiminnan uusien tilojen muutosinvestointi Hallitus Työtoiminnan käyttöön vuokratun tilan muutostöiden kustannusarvio on odotettua korkeampi johtuen seuraavista syistä: - Tilan nykyiset sähköjärjestelmät vaativat huomattavia muutoksia kasvaneen tehotarpeen ja suoja- ja varojärjestelmien vuoksi. - Tila on ollut myymälätilana ja on pääasiassa avointa tilaa. Erilaisten työtilojen väliin on rakennettava väliseiniä äänieristyksen vuoksi. Suuri osa väliseinistä muodostetaan kuitenkin kalusteilla. - Tilaan tulee työskentelemään suurempi henkilömäärä kuin siellä on aiemmin työskennellyt. Keittiö- ja saniteettitiloja joudutaan rakentamaan lisää. Nykyiset tilat ovat puu- ja metalliverstaiden osalta työsuojelun näkökulmasta: - Ahtaat; haittaavat työn tekemistä ja töiden vastaanottoa, aiheuttavat vaaratilanteita. - Tiloissa ei ole erillistä hitsaustilaa, josta seuraa palovaaraa. - Varastointi on vaikeaa ja tästä aiheutuu vaaratilanteita.

11 Hallitus Koneet on sijoiteltu väärin; vierekkäin, ja niiden sähkökytkennät yms. eivät ole ajanmukaisia. - Maalihuone aivan liian iso käyttötarkoitukseen nähden. Työtoiminnan tulot kasvavat myös: tiloihin on mahdollista ottaa n. 10 asiakasta lisää, mikä tietää n :n lisätuottoa per vuosi. Vuoden 2015 investointisuunnitelmassa oleva apteekki- ja luentosali-investointi siirtyy vuoteen Tähän varattu voidaan käyttää työtoiminnan investointiin. Loppu voidaan siirtää korjausinvestointibudjetista, jota ei ole kohdistettu vielä mihinkään. Kustannusarvion mukaan KTO:n investoinnilla katettava osuus on n Työtoiminnan vuokrakustannukset vastaavat entisiä sisäisiä kiinteistöveloituksia. Investointisummat ovat nyt arvioita, joita tarkennetaan ja pyritään mahdollisuuksien mukaan alentamaan. Asia käsitellään rakennustoimikunnassa Hallitus päättää hyväksyä 1. talousarvion investointisuunnitelmassa varattujen seuraavien määrärahojen siirron työtoiminnan uusille toimitiloille tarvittaviin muutosinvestointeihin: - Apteekki ja luentosali yht Rakennusten perus- ja muihin korjauksiin varatuista :sta ; 2. työtoiminnan vuokratiloihin tarvittaviin muutostöihin :n investoinnin.

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö Mäntyharju Kokouskutsu 1 (19) Aika 10.08.2015, klo 17:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Kokoustiedot Aika 20.05.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014 Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjojen tarkastus Tilintarkastajan on annettava lausunto mm. siitä,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 30.8.2014

KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1(27) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro VALTUUSTO 2/2010 Aika: tiistai 15.6.2010 klo 18.00 Paikka: kunnantalo, valtuustosali Pöytäkirja nähtävillä: perjantaina 18.6.2010 ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot