BB 1 BB 2 BB 1 ASME BB 2 ASME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BB 1 BB 2 BB 1 ASME BB 2 ASME"

Transkriptio

1 Kaksoisläppätakaiskuventtiili BB 1 BB 2 BB 1 ASME BB 2 ASME Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

2 Sisältö Johdanto... 3 Käytettävyys... 3 Tekstin muotoilutunnisteet... 3 Turvallisuus... 3 Määräystenmukainen käyttö... 3 Turvaohjeet... 4 Käyttöohjeen varoitus- ja huomiomerkinnät... 5 Kuvaus... 5 Toimitusvarustus ja laitekuvaus... 5 Käyttötarkoitus ja toimintakuvaus Liitäntätavat Laitteen varastointi ja kuljetus Laitteen varastointi Laitteen kuljetus Laitteen asennus ja liitännät Asennuksen valmistelu Laitteen asennus Käyttö Käytön jälkeen Ulkopuolinen puhdistus Laitteen huolto Laitteen kunnossapito ja varaosien asennus Vianpoisto Käytöstä poisto Vaarallisten aineiden poistaminen Laitteen purkaminen Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen Laitteen hävittäminen Tekniset tiedot Mitat ja painot Käyttörajat Valmistajanvakuutus... 46

3 Johdanto Tämä käyttöohje sisältää ohjeet seuraavien laitteiden määräystenmukaisesta, turvallisesta ja taloudellisesta käytöstä: Kaksoisläppätakaiskuventtiili BB 1 Kaksoisläppätakaiskuventtiili BB 2 Kaksoisläppätakaiskuventtiili BB 1 ASME Kaksoisläppätakaiskuventtiili BB 2 ASME Kummastakin käytetään jäljempänä nimitystä laite. Tämä käyttöohje on tarkoitettu henkilöille, jotka suorittavat laitteen käyttöönoton, vastaavat laitteesta, käyttävät, huoltavat, puhdistavat laitetta tai hävittävät laitteen. Käyttöohje on tarkoitettu erityisesti asiakaspalvelun asentajille, koulutetulle ammattihenkilöstölle sekä pätevälle ja valtuutetulle käyttöhenkilöstölle. Kaikkien yllämainittujen on luettava käyttöohje huolellisesti. Käyttöohjeen ohjeiden noudattaminen auttaa ehkäisemään vaaroja ja parantamaan laitteen luotettavuutta ja käyttöikää. Tämän käyttöohjeen lisäksi on ehdottomasti noudatettava käyttömaassa ja asennuskohteessa voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä määräyksiä turvallisista ja asianmukaisista työkäytännöistä. Käytettävyys Säilytä tämä käyttöohje aina yhdessä muiden laiteasiakirjojen kanssa. Varmista, että käyttöohje on aina käyttäjän saatavilla. Käyttöohje on laitteen osa. Toimita käyttöohje laitteen mukana, jos myyt laitteen tai luovutat sen muulla tavalla edelleen. Tekstin muotoilutunnisteet Käyttöohjeen eri elementit on merkitty määrätyin muotoiluin. Seuraavat elementit on helppo erottaa: normaali teksti ristiviitteet luettelot luetteloiden alakohdat toimintavaiheet. Nämä vihjeet sisältävät lisätietoja, kuten erityisiä ohjeita laitteen taloudellisesta käytöstä. Turvallisuus Määräystenmukainen käyttö Läppätakaiskuventtiileitä käytetään estämään neste- sekä kaasumaisten väliaineiden takaisinvirtaus putkistoissa. Laitteita saa käyttää vain sallittujen paine- ja lämpötilarajoitusten puitteissa, huomioiden kemialliset ja korroosiovaikutukset. Määräystenmukainen käyttö sisältää myös tämän käyttöohjeen kaikkien ohjeiden, erityisesti turvamääräysten, huomioimisen ja noudattamisen. Kaikenlainen muu käyttö on määräysten vastaista. Seuraavat käyttötavat ovat tarkoitetun vastaisia: asennus putkiin, joissa väliainetta kuljetetaan mäntäpumpuilla tai mäntäkompressoreilla sulkuvaimennuksen käyttö sallitun käyttöalueen ulkopuolella käyttö putken päätyventtiilinä Tarkoitetun vastaista on myös laitteen käyttäminen silloin, kun laitteen valmistusmateriaalit eivät sovellu käytettävälle väliaineelle. 3

4 Turvaohjeet Vakava loukkaantumisvaara Laite on käytön aikana paineenalainen ja on mahdollisesti kuuma. Asennus- ja huoltotöitä saa tehdä vain seuraavin edellytyksin: Putkiston on oltava paineeton. Väliaineen on oltava kokonaan poistettu putkistosta ja laitteesta. Ohjausjärjestelmä, johon laite on yhdistetty, tulee kytkeä pois päältä kaikkien asennus- ja huoltotöiden ajaksi ja sen asiaankuulumaton päällekytkentä tulee estää. Putkiston ja laitteen on oltava jäähtynyt noin 20 C lämpötilaan (kädenlämpöisiksi). Saastuneilla alueilla käytössä olevien laitteiden läpi kulkevat vaaralliset aineet muodostavat vakavien ja kuolemaan johtavien loukkaantumisten vaaran. Asennus- ja huoltotöitä saa tehdä vasta, kun laite on kokonaan puhdistettu epäpuhtauksista. Käytä aina saastuneelle alueelle soveltuvaa suojavaatetusta. Laitetta saa käyttää vain väliaineilla, jotka eivät syövytä laitteen materiaalia ja tiivisteitä. Muutoin seurauksena saattaa olla vuoto ja kuuman tai myrkyllisen väliaineen pääsy ulos laitteesta. Ainoastaan ammattitaitoinen henkilöstö saa asentaa tai purkaa laitteen. Ammattihenkilöstön on oltava perehtynyt ja omattava kokemusta seuraavista alueista: Putkiliitännät Laitteelle soveltuvan nostolaitteen valinta ja turvallinen käyttö Työskentely vaarallisten (saastuneiden, kuumien tai paineenalaisten) väliaineiden kanssa Huolimattoman irrotuksen tai asennuksen seurauksena sulkujouset saattavat irrota pesästä. Tämä aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä suojalaseja irrottaessa tai asentaessasi sulkujousia. Varmista sulkujousia käsitellessäsi, ettei laitteen läheisyydessä oleskele asiattomia henkilöitä. Sallittujen käyttörajojen ylittäminen saattaa vaurioittaa laitetta ja kuumaa tai paineenalaista 4 väliainetta saattaa vuotaa ulos. Varmista, että laitteelle sallittuja käyttöarvoja noudatetaan. Käyttörajat löytyvät tyyppikilvestä ja kappaleesta "Tekniset tiedot". Lievempi loukkaantumisvaara Laitteen teräväreunaiset sisäosat saattavat aiheuttaa viiltohaavoja. Käytä suojakäsineitä aina kun teet asennus- tai huoltotöitä. Jos laitetta ei tueta riittävästi asennuksen aikana, puristuksiin jääminen kaatuvan laitteen alle on mahdollista. Varmista laite niin, ettei se pääse kaatumaan asennuksen aikana. Käytä tukevia turvakenkiä. Aineellisten vahinkojen ja toimintahäiriöiden vaara Asennus vastoin määritettyä virtaussuuntaa tai väärään asentoon johtaa toimintahäiriöihin. Laite tai laitteisto, johon lauhteenpoistin on liitetty, saattaa vaurioitua. Asenna laite putkistoon tyyppikilpeen merkityn virtaussuunnan mukaisesti. Käytettävälle väliaineelle soveltumattomasta materiaalista valmistetut laitteet kuluvat nopeammin. Tämä voi johtaa väliaineen vuotamiseen. Varmista, että materiaali soveltuu käytettävälle väliaineelle. Paineiskut saattavat vaurioittaa laitetta, vaikka sallittu nimellispaine PN ei ylittyisi. Varmista, ettei laitteeseen pääse kohdistumaan paineiskuja. Sulkuvaimentimen kuormittaminen saattaa vaurioittaa laitetta. Älä nosta laitetta sulkuvaimentimesta. Älä astu sulkuvaimentimen päälle Sulkuvaimentimen virheellinen säätö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä laitteeseen tai vaurioittaa sitä. Älä muuta sulkuvaimentimen tehdassäätöä.

5 Käyttöohjeen varoitus- ja huomiomerkinnät Vaaroista varoittavat merkinnät VAARA VAARA-sanalla merkityt ohjeet varoittavat vaarallisesta tilanteesta, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. VAROITUS VAROITUS-sanalla merkityt ohjeet varoittavat vaarallisesta tilanteesta, joka mahdollisesti saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. VARO VARO-sanalla merkityt ohjeet varoittavat tilanteesta, joka saattaa johtaa vähäiseen tai keskivakavaan loukkaantumiseen. Varoitukset aineellisista ja ympäristövahingoista Kuvaus Huomio! Nämä varoitukset varoittavat tilanteesta, joka johtaa aineelliseen tai ympäristövahinkoon. Toimitusvarustus ja laitekuvaus Toimitusvarustus Laite toimitetaan asennusvalmiina, pakattuna. Laitetyypit ja lisävarusteet Tyypin BB 1 ja BB 2 laitteet eroavat toisistaan laakeritappien kiinnityksessä pesän läppälevyihin. Laitteita on saatavissa erilaisina rakenneversioina. Rakenneversiot eroavat seuraavien ominaisuuksien perusteella: Paineluokka Pesän materiaali Nimelliskoko Tiivistys Sulkujousien tyyppi Mitoitus DIN- tai ASME-standardin mukaisesti Valinnaisen sulkuvaimentimen asennus (vain laitteet, joiden pesä on tarkoitettu sitä varten). Laitteita on saatavana seuraavissa paineluokissa: Tyyppi PN CLASS (ASME) BB 11, BB 21 6 BB 12, BB BB 14, BB BB 15, BB BB 16, BB BB BB BB Laitteen pesän materiaali on jokin seuraavista: Tunnus G GS GV C A Materiaali Harmaavalurauta Harmaavalurauta kovakumipinnoitteella Harmaavalurauta Vestosint-pinnoitteella Teräs Ruostumaton teräs Saatavana olevat nimelliskoot ovat DN DN

6 Laitteen tiivistemateriaali on jokin seuraavista: HD metalli EPDM FPM (FKM) NBR PTFE Sulkujousia on saatavana seuraaviin käyttötarkoituksiin Esimerkkejä tyyppitunnuksista "BB 12 A 50 EPDM 5 VO" BB 1 paineluokka PN 10, pesä ruostumatonta terästä, nimelliskoko 50, EPDM-tiivisteet, sulkujouset virtaussuunnalle ylhäältä alas. "BB 26 C 150 FPM 7 WA" BB 2 paineluokka PN 40, pesä C-terästä, nimelliskoko 150, FPM-tiivisteet ja sulkujouset vaakasuoralle virtaussuunnalle. Tunnus Käyttötarkoitus 7 WA Jousi 7 mbar avautumispaineella, vaaka-asennukseen 7 WAI Inconel-jousi 7 mbar avautumispaineella, vaaka-asennukseen ja lämpötiloihin > 300 C 2 WA Jousi 2 mbar avautumispaineella, vaaka-asennukseen 5 VO Jousi 5 mbar avautumispaineella, pystyasennukseen, virtaussuunta ylhäältä alas Lisätietoja sulkujousien avautumispaineesta löydät esitteestä. Tyyppitunnus muodostuu rakenneversion perusteella. Sulkuvaimentimen asennus osoitetaan tyyppitunnuksessa merkinnällä DPF. 6

7 Laitekuvaus Laitteet BB 1 Tyypin BB 1 laitteissa läppälevyjen laakeritapit on laakeroitu pesään Nro Nimitys 1 Kiinnitysruuvi tiivisteineen 1 2 Silmukkaruuvi 3 Tyyppikilpi, jossa on virtaussuunnan nuoli 4 Pesä Nro Nimitys 6 Tiiviste paria sulkujousia 8 Läppälevyt 9 Laakeritapit 5 Kulmakappale tai läppälevyjen kiinnityslevy 2 1 Sekä pesän ylä- että alareunassa on kaksi kiinnitysruuvia. Pienemmissä laitteissa on vain kaksi kiinnitysruuvia pesän yläreunassa. 2 Laitetyypistä riippuen laite on varustettu kiinnityslevyillä tai kulmakappaleilla. Tämän käsikirjan seuraavissa kuvissa esiintyy vain kulmakappale. 3 Monissa laitetyypeissä on metalliset tiivisteet. 7

8 Laitteet BB 2 Tyypin BB 2 laitteissa läppälevyjen laakeritapit on laakeroitu pesän laakeripukkeihin Nro Nimitys 2 Silmukkaruuvi 3 Tyyppikilpi, jossa on virtaussuunnan nuoli 4 Pesä 6 Tiiviste paria sulkujousia Nro Nimitys 8 Läppälevyt 9 Laakeritapit 10 Laakeripukki kierrepulteilla varustettuja läppälevyjä varten 11 Kierrepultit 1 Monissa laitetyypeissä on metalliset tiivisteet. 8

9 Sulkuvaimentimella varustetut laitteet Valinnaisesti on saatavana sulkuvaimentimella ja vastaavilla porauksilla varustettuja laitteita 12 Nro Nimitys 12 Sulkuvaimennin tiivisteineen Sulkuvaimentimen kiinnittämistä varten pesässä on oltava poraukset valmiina. Vaimenninta ei voi asentaa vakiopesään. 9

10 Tyyppikilpi Lauhteenpoistimissa on tyyppikohtaiset tyyppikilvet vastaavine tietoineen. Tiedot voivat olla seuraavat: Valmistaja Tyyppimerkintä Rakenne Nimelliskoko Paineluokka Virtaussuunta CE-merkki Valmistusajankohta (neljännesvuosi/vuosi) Sarjanumero Suurin sallittu käyttöpaine ja vastaava lämpötila PIenin sallittu käyttöpaine ja vastaava lämpötila Läppien ja tiivisteiden materiaalitiedot Pienikokoisissa venttiileissä tiedot saattavat olla tekstinä pesän pinnassa. Painelaitedirektiivi Laite täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EY vaatimukset ja sitä voidaan käyttää seuraavien väliaineiden kanssa: BB G, BB GS ja BB GV: Nesteryhmän 2 väliaineet BB A ja BB C: Nesteryhmän 1 väliaineet Nesteryhmän 2 väliaineet Seuraavantyyppisissä laitteissa on CE-merkki tyyppikilvessä. ATEX Laite ei ole mahdollinen syttymislähde eikä se siten kuulu ATEX-direktiivin 94/9/EY piiriin. Laitteessa ei ole Ex-tunnistetta. Kun laitetta käytetään räjähdysherkillä alueilla, huomioi ja noudata seuraavia ohjeita: Laitetta voidaan käyttää vyöhykkeillä (direktiivi 1999/92/EY, ympäristöolosuhteet) 0, 1, 2, 20, 21 ja 22 (räjähdyssuojadirektiivi 94/9/EY). Varmista, ettei väliaine nosta pintalämpötilaa asennuskohteessa sallittua korkeammaksi. Varmista, että sähköisesti eristetyissä asennuksissa putkilaippojen välinen staattinen sähkö johdetaan pois asianmukaisin toimenpitein. Käyttötarkoitus ja toimintakuvaus Käyttötarkoitus Laite estää neste- tai kaasumaisten väliaineiden paluuvirtauksen putkistossa. Laite voidaan asentaa vaaka- tai pystysuuntaisiin putkiin. Pystyputkeen asennettaessa virtaussuunnan on yleensä oltava alhaalta ylös. Jos laitteessa käytetään tyypin 5 VO sulkujousia, se voidaan asentaa pystyputkeen myös virtaussuuntaan ylhäältä alas. Asennus tähän virtaussuuntaan on mahdollista vain nimelliskokoon DN 500 asti. Toimintakuvaus Kaksi läppälevyä avaa ja sulkee putken väliaineen virtaussuunnasta riippuen. Kaksiosainen sulkujousi sulkee aina läppälevyt. Avauspaine on erilainen käytettävistä sulkujousista riippuen. 10

11 Sulkuvaimennin Sulkuominaisuuksiin voidaan vaikuttaa valitsemalla sulkuvaimentimella varustettu malli. Vaimennin jarruttaa läpän liikettä sulkumatkan viimeisten 15 matkalla. Läppälevyt sulkeutuvat näin hitaammin. Tämä ehkäisee paineiskujen aiheuttamat ongelmat putkistossa. Valinnaisia sulkuvaimentimia voidaan käyttää 110 C lämpötilaan asti. Niitä ei saa käyttää paineenkorotusjärjestelmissä, joiden imupuolen paine on yli 0,5 bar. Tällaisissa järjestelmissä voi ilmetä paineen tasaantuminen laitteen imu- ja painepuolen välillä. Tällöin laitteen sulkeutuminen ei ole enää varmaa. Liitäntätavat Laitteet voidaan asentaa seuraavien, standardin EN mukaisten laippojen väliin: Muoto B1 ja muoto B2 Muoto C Muoto F Muoto G Tyypin BB 1 ASME ja BB 2 ASME laitteet voidaan asentaa standardien ASME B16.1, B16.5 tai B16.47 mukaisten laippojen väliin. Laitteen varastointi ja kuljetus Huomio! Väärä varastointi tai kuljetus vahingoittaa laitetta. Varmista, että laite pysyy kuivana ja suojattuna syövyttäviltä ilmakehän aineilta. Ota yhteyttä valmistajaan, jos suunnitellut kuljetus- tai varastointiolosuhteet poikkeavat yllämainituista. Laitteen varastointi Varastoi laite vain seuraavissa olosuhteissa: Laitetta saa pitää varastossa enintään 12 kuukautta. Liitäntäpinnat ja tiivistepinnat on suojattava mekaanisilta vaurioilta. Laite ja kaikki sen rakenneosat on suojattava iskuilta ja kolhuilta. Laite on varastoitava suljetuissa tiloissa seuraavissa olosuhteissa: Ilmankosteus alle 50 %, ei kondensoitumista Huoneilman tulee olla puhdasta, ei suolaista tai muuten syövyttävää Lämpötila 5 40 C. Varmista, että edellä luetellut olosuhteet pysyvät tasaisina koko varastoinnin ajan. Ota yhteyttä valmistajaan, jos suunnitellut varastointiolosuhteet poikkeavat yllämainituista. Laitteen kuljetus Kuljetusolosuhteiden on oltava samanlaiset kuin varastointiolosuhteiden. Laitetta voi kuljettaa muutaman metrin matkan pakkaamattomana. Käytä alkuperäispakkausta, jos laitetta kuljetetaan pidempiä matkoja. Jos alkuperäispakkausta ei ole käytettävissä, pakkaa laite niin, että se on suojassa korroosiolta ja mekaanisilta iskuilta. Lyhytkestoinen kuljetus on mahdollista myös alle 0 C lämpötilassa, kunhan laite on tyhjennetty kokonaan ja kuivattu. 11

12 Laitteen asennus ja liitännät Asennuksen valmistelu Ota laite pois kuljetuspakkauksesta. Tarkasta laite kuljetusvaurioiden varalta. Ota yhteyttä valmistajaan, jos kuljetusvaurioita havaitaan. VAARA Putkien liitäntätöissä palovammat ja myrkytykset saattavat johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemaan. Varmista, ettei putkistossa ole kuumia tai vaarallisia väliaineita. Varmista, etteivät laitteen putket ole paineenalaisia. Varmista, että laitteisto on kytketty pois käytöstä ja asiaton käynnistys on estetty. Varmista, että laite ja putkisto ovat jäähtyneet kädenlämpöisiksi. Käytä väliaineeseen soveltuvaa suojavaatetusta ja käytä tarvittaessa soveltuvia suojavarusteita. Tiedot soveltuvasta suojavaatetuksesta ja suojavarusteista löytyvät käytettävän väliaineen käyttöturvallisuustiedotteesta. Tyhjennä putkisto. Kytke laite pois päältä ja varmista, etteivät asiattomat pääse kytkemään laitetta uudelleen päälle. Laitteen asennus Huomio! Liian heikot liitännät saattavat vahingoittaa laitetta. Varmista, että liitännät ovat riittävän tukevat kestääkseen laitteen painon ja odotettavissa olevat käyttövoimat. Huomio! Kuormitus saattaa vaurioittaa sulkuvaimentimia. Kiinnitä nostolaite silmukkaruuviin. Älä kuormita sulkuvaimenninta. Varmista, että laitteen putkijärjestelmä on puhdas. Varmista, ettei laitteessa ole epäpuhtauksia. Puhdista erityisesti tiivistepinnat. Varmista, että laite asennetaan luotettavasti ja kaikki liitännät tehdään asianmukaisesti. Jos väliaineen lämpötila ylittää 300 C, asenna Inconel-materiaalista valmistetut sulkujouset. Varmista, että laitetta käytettäessä noudatetaan sallittuja käyttörajoja. Laite voidaan asentaa vaaka- tai pystyputkeen. Asennus tapahtuu periaatteessa samalla tavalla. Laite voidaan asentaa myös käyräputkeen. Tällöin laite on asennettava putkikäyrän jälkeen. 12

13 Ennen laitetta on jätettävä suora virtauksen tasausväli, joka on vähintään viisi kertaa putken nimellishalkaisija. Huomio! Liian lyhyt virtauksen tasausväli aiheuttaa toimintahäiriöitä. Varmista, että pumpun ja laitteen välille jää aina virtauksen tasausväli. Ammattihenkilöstön on oltava perehtynyt ja omattava kokemusta putkiliitännöissä käytettävästä liitäntätyypistä. Huomio! Väärä asennusasento voi vaurioittaa laitetta tai muuta laitteistoa sekä aiheuttaa toimintahäiriöitä! Varmista, että laite asennetaan oikeaan asentoon. Asenna laite aina putkikäyrän jälkeen. Asenna laite niin, että silmukkaruuvi on putkikäyrän "sisäkaarteen" puolella. L = 5 x DN Oikea asennusasento käy ilmi silmukkaruuvin asennosta ja tyyppikilven virtaussuuntanuolesta: Pystyputkeen asennettaessa on virtaussuuntanuolen osoitettava ylös. Laitteen asennus pystysuoraan VAARA Väärin tehdyt liitännät saattavat johtaa tapaturmaan, jonka seurauksena on vakava loukkaantuminen tai kuolema. Varmista, että laitteen liittää putkistoon vain ammattitaitoinen henkilöstö. Varmista, että virtaussuunta putkistossa on laitteen virtaussuuntanuolen mukainen. Laite on mahdollista joskus asentaa niin, että virtaussuunta on ylhäältä alas. Varmista tällöin, että asennettuna ovat tyypin 5 VO sulkujouset. 13

14 Putkikäyrän jälkeen asennettaessa silmukkaruuvin on osoitettava käyrän "sisäkaarteen" puolelle Laitteen asennus vaakasuoraan VAARA Väärin tehdyt liitännät saattavat johtaa tapaturmaan, jonka seurauksena on vakava loukkaantuminen tai kuolema. Varmista, että laitteen liittää putkistoon vain ammattitaitoinen henkilöstö. Varmista, että virtaussuunta putkistossa on laitteen virtaussuuntanuolen mukainen. Aseta käyttötarkoitukseen sekä putkeen sopiva vakiotiiviste alempaan laippaan. Aseta laite tiivisteen päälle. Aseta käyttötarkoitukseen sekä putkeen sopiva vakiotiiviste laitteeseen. Asenna ylempi laippa paikalleen. Työnnä pultit laippojen reikiin. Varmista, että kaikki osat on keskitetty. Kierrä mutterit löysästi pultteihin. Saavuttaaksesi haluamasi asennusasennon voit kiertää laitetta silmukkaruuvista asennuksen aikana. Kierrä laite oikeaan asennusasentoon. Kiristä mutterit pultteihin tasaisesti. Ammattihenkilöstön on oltava perehtynyt ja omattava kokemusta putkiliitännöissä käytettävästä liitäntätyypistä. Huomio! Väärä asennusasento voi vaurioittaa laitetta tai muuta laitteistoa sekä aiheuttaa toimintahäiriöitä! Varmista, että laite asennetaan oikeaan asentoon. Asenna laite niin, että silmukkaruuvi osoittaa ylöspäin. Oikea asennusasento käy ilmi silmukkaruuvin asennosta ja tyyppikilven virtaussuuntanuolesta: Mutterien kiristysmomentti riippuu putkesta. 14

15 Kun laite asennetaan vaakaputkeen, tulee silmukkaruuvin osoittaa ylöspäin. Käytön jälkeen VAARA Vakavaan loukkaantumisen tai kuolemaan johtavat palovammat tai myrkytykset ovat mahdollisia väliaineen päästessä vuotamaan. Varmista aina käytön tai huollon jälkeen, että laitteen liitännät ja venttiilit ovat tiiviit. Varmista, että laitteen tiivisteet ovat ehjät. Vaakaputkeen asentaessasi voit tehdä alemmista ruuveista tuen laitteelle. Työnnä alapuolen pultit paikoilleen. Kiinnitä molemmat alapuolen pultit löysästi toiseen laippaan. Asenna kaksi käyttötarkoitukseen sekä putkeen sopivaa vakiotiivistettä laippojen väliin. Asenna laite tiivisteiden väliin. Varmista, että kaikki osat on keskitetty. Aseta yläpuolen pultit paikoilleen. Suuntaa laite niin, että silmukkaruuvi osoittaa ylöspäin. Kiristä mutterit pultteihin tasaisesti. Käyttö Mutterien kiristysmomentti riippuu putkesta. Laitteelle ei saa tehdä mitään toimenpiteitä käytön aikana. VAARA Saastuneilla alueilla käytössä olevissa laitteissa laitteen vaaralliset aineet muodostavat vakavien ja kuolemaan johtavien loukkaantumisten vaaran. Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa tehdä asennus- tai huoltotöitä saastuneille laitteille. Käytä aina saastuneelle alueelle soveltuvaa suojavaatetusta. Varmista, että laite on puhdistettu kokonaan epäpuhtauksista ennen töiden aloittamista. Noudata tässä yhteydessä käytettävän vaarallisen aineen käsittelyohjeita. Ulkopuolinen puhdistus Puhdista laitteesta lika puhtaalla vedellä ja nukkaamattomalla liinalla. Puhdista pinttynyt lika materiaalille soveltuvalla puhdistusaineella ja nukkaamattomalla liinalla. Laitteen huolto Laite on huoltovapaa. 15

16 Laitteen kunnossapito ja varaosien asennus Voit vaihtaa seuraavat rakenneosat, jos ne ovat kuluneet tai vaurioituneet: Tiiviste (6) Hanki pienet määrät erikoisliikkeestä Sulkujousi (7) täydellisenä kiristyslevyineen Nämä varaosat ovat samoja kaikille BB-tyypin laitteille. Irrotus ja asennus tapahtuu eri tavalla laitteissa BB 1 ja BB Sulkujousien (7) tilausnumero DN Tilausnumero 2 WA 7 WA 7 WAI 5 VO Tiivisteen (6) tilausnumero DN Tilausnumero O-rengas EPDM O-rengas FPM O-rengas NBR O-rengas PTFE

17 Laitteen irrotus Laite on purettava sulkujousien tai tiivisteen vaihtoa varten. Suurikokoisten laitteiden osien käsittelyyn ei riitä pelkkä lihasvoima. Käytä tällöin soveltuvaa nostolaitetta tai työkalua. Nostolaitteen tai työkalun nostokyvyn eli kantavuuden on oltava vähintään sama kuin laitteen kokonaispaino. Yksittäisten osien tarkat painot saat valmistajalta. VAARA Laitteen tai sen osien putoaminen aiheuttaa puristumisvaaran. Laitetta ja sen osia on nostettava ja liikutettava kaikissa työvaiheissa asianmukaisella nostolaitteella. Varmista, ettei laite pääse kaatumaan. Varmista, ettei kukaan mene ilmaan nostetun kuorman alle. Sulkujousien irrotus, BB 1 Sulkujousien ja tiivisteen irrotukseen ja asennukseen tarvitaan seuraavat työkalut: Hylsyavainsarja 13, 17, 19, 22, 24 mm DIN 3124 Kuusikulmaiset hylsyt 5, 6, 10, 12, 17, 22, 24 mm ISO 2936 Momenttiavain DIN ISO 6789 Lattapihdit DIN ISO 5745 Jäykkä suojus sulkujousille Tappiavain 2-8 mm nivelellä (Vestosint- /kovakumipäällysteisiä laitteita varten) Kiinnitysruuvien lukumäärä riippuu laitetyypistä. Pienemmissä laitteissa on vain kaksi kiinnitysruuvia silmukkaruuvin vieressä. Suuremmissa laitteissa on lisäksi kaksi kiinnitysruuvia pesän vastakkaisella puolella. Avaa kiinnitysruuvit (1) pesästä. Irrota kiinnitysruuvit tiivisterenkaineen pesästä. 1 Huomio! Kuormitus saattaa vaurioittaa sulkuvaimentimia. Kiinnitä nostolaite silmukkaruuviin. Älä kuormita sulkuvaimenninta. Löysää mutterit pulteista. Vedä laite pois laippojen välistä. Irrota laippojen tiivisteet. 1 17

18 VAARA Laitteen tai sen osien putoaminen aiheuttaa puristumisvaaran. Laitetta ja sen osia on nostettava ja liikutettava kaikissa työvaiheissa asianmukaisella nostolaitteella. Varmista, ettei laite pääse kaatumaan. Varmista, ettei kukaan mene ilmaan nostetun kuorman alle. Poista suojus. Nosta neljä sulkujousta (7) pois pesästä, vaihe (1.). Levitä läppälevyjä kevyesti, vaihe (2.) Aseta laite sulkujouset ylöspäin riittävän kantavalle alustalle. VAROITUS Jännityksessä olevat sulkujouset aiheuttavat loukkaantumisvaaran! Sulkujousia vaihdettaessa on käytettävä suojalaseja. Irrota sulkujouset yksi kerrallaan. Varmista, ettei läheisyydessä oleskele asiaankuulumattomia henkilöitä. Peitä sulkujouset jäykällä suojuksella (13), vaihe (1.). Vedä molemmat laakeritapit (9) pesästä lattapihdeillä, vaihe (2.) Laitetyypistä riippuen laite on varustettu levyillä tai kulmakappaleella. Irrotus tapahtuu tästä huolimatta samalla tavalla. VAARA Laitteen tai sen osien putoaminen aiheuttaa puristumisvaaran. Laitetta ja sen osia on nostettava ja liikutettava kaikissa työvaiheissa asianmukaisella nostolaitteella. Varmista, ettei laite pääse kaatumaan. Varmista, ettei kukaan mene ilmaan nostetun kuorman alle

19 Nosta kaksi läppälevyä (8) pois pesästä, vaihe (1.). Nosta levyt tai kulmakappale (5) pois pesästä, vaihe (2.) VAROITUS Jännityksessä olevat sulkujouset aiheuttavat loukkaantumisvaaran! Sulkujousien irrotus, BB 2 Sulkujousien ja tiivisteen irrotukseen ja asennukseen tarvitaan seuraavat työkalut: Hylsyavainsarja 13, 17, 19 mm DIN 3124 Momenttiavain DIN ISO 6789 Lattapihdit DIN ISO 5745 Jäykkä suojus sulkujousille Tappiavain 2-8 mm nivelellä (Vestosint- /kovakumipäällysteisiä laitteita varten) Irrota kaksi kiinnityspulttia (11) pesästä, vaihe (1.). Kierrä läppälevyt ja sulkujouset vaiheen (2.) mukaiseen asentoon. Sulkujousia vaihdettaessa on käytettävä suojalaseja. Irrota sulkujouset yksi kerrallaan. Varmista, ettei läheisyydessä oleskele asiaankuulumattomia henkilöitä. Suurempien laitteiden läppälevyt on nostettava pesästä nostolaitteella. Kiinnitä kaksi silmukkaruuvia laakeripukkien kiinnityspulteille (11) tarkoitettuihin reikiin. Kiinnitä nostokyvyltään riittävä nostolaite silmukkaruuveihin. 19

20 VAARA Laitteen tai sen osien putoaminen aiheuttaa puristumisvaaran. Laitetta ja sen osia on nostettava ja liikutettava kaikissa työvaiheissa asianmukaisella nostolaitteella. Varmista, ettei laite pääse kaatumaan. Varmista, ettei kukaan mene ilmaan nostetun kuorman alle. Nosta läppälevyt laakeripukkien varaan. Nosta läppälevyt yhdessä sulkujousien ja laakeripukkien kanssa pesästä. VAROITUS Jännityksessä olevat sulkujouset aiheuttavat loukkaantumisvaaran! Sulkujousia vaihdettaessa on käytettävä suojalaseja. Irrota sulkujouset yksi kerrallaan. Varmista, ettei läheisyydessä oleskele asiaankuulumattomia henkilöitä. Poista suojus. Vedä läppälevyjä varovasti irti toisistaan, kunnes sulkujouset eivät ole enää jännityksessä (1.). Vedä molemmat laakeritapit (9) irti sulkujousista (7), vaihe (2.). Aseta läppälevyt kantavalle alustalle. Aseta sulkujousien päälle tasainen, jäykkä suojus (13), vaihe (1.). Vedä laakeripukit (10) ulos laakeritapeista, vaihe (2.)

21 Tiivisteen vaihtaminen Tiivisteiden käyttöalue riippuu väliaineesta ja lämpötilasta. Monissa laitetyypeissä on metalliset tiivisteet. Näissä laitteissa tiiviste ei ole vaihdettavissa. Seuraavassa kuvassa on esimerkkinä tyypin BB 1 laite. Tyypin BB 2 laitteissa vaihto tapahtuu samalla tavalla. Irrota tiiviste (6) läppälevystä pistepuikolla. Aseta kaksi läppälevyä (8) pesään kuvan mukaisesti (3). Aseta toinen kulmakappale tai toinen levy (5) pesään Valitse uuden tiivisteen tyyppi laitteen halutun käyttöalueen mukaisesti. Aseta kumpaankin läppälevyyn uusi tiiviste. Varmista, että tiivisteet asennetaan oikein. Sulkujousien asennus, BB 1 Aseta kulmakappale tai levy (5) pesään. VAARA Laitteen tai sen osien putoaminen aiheuttaa puristumisvaaran. Laitetta ja sen osia on nostettava ja liikutettava kaikissa työvaiheissa asianmukaisella nostolaitteella. Varmista, ettei laite pääse kaatumaan. Varmista, ettei kukaan mene ilmaan nostetun kuorman alle. Kohdista kaikki osat niin, että reiät ovat kohdakkain. Työnnä molemmat laakeritapit pesän reikien kautta levyihin tai kulmavasteisiin. Varmista, että laakeritapit ovat tukevasti rei issä. VAROITUS Jännityksessä olevat sulkujouset aiheuttavat loukkaantumisvaaran! Sulkujousia vaihdettaessa on käytettävä suojalaseja. Irrota sulkujouset yksi kerrallaan. Varmista, ettei läheisyydessä oleskele asiaankuulumattomia henkilöitä. 21

22 Vedä toinen laakeritappi ulos pesästä niin pitkälle, että pääset asentamaan sulkujouset. Asenna sulkujouset yhdessä kiristyslevyjen (7) kanssa läppälevylle, vaihe (1.). Työnnä laakeritappi pesään vasteeseen saakka, vaihe (2.). 1. Suuremmissa laitteissa on neljä kiinnitysruuvia (1). Pienemmissä laitteissa on vain kaksi kiinnitysruuvia. Seuraavassa kuvassa on neljällä kiinnitysruuvilla varustettu laite. Kahta ylempää, silmukkaruuvin vieressä olevaa kiinnitysruuvia ei näy kuvassa. Kierrä kiinnitysruuvit tiivisteineen (1) käsin pesän reikiin Vedä toinen laakeritappi (9) ulos pesästä. 9 VAROITUS Jännityksessä olevat sulkujouset aiheuttavat loukkaantumisvaaran! Sulkujousia vaihdettaessa on käytettävä suojalaseja. Irrota sulkujouset yksi kerrallaan. Varmista, ettei läheisyydessä oleskele asiaankuulumattomia henkilöitä. Asenna sulkujouset ja kiristyslevy samalla tavalla toiselle läppälevylle. 22

23 Vedä kiristyslevyt (14) varovasti pois sulkujousista. 14 Kiinnitysruuvien (1) kiristämiseen tarvittava kiristysmomentti riippuu ruuvien ja pesän materiaalista, nimellishalkaisijasta ja laitetyypistä. Kiristysmomentit ilmoitetaan seuraavissa taulukoissa. Kiristä kiinnitysruuvit ilmoitettuun kiristysmomenttiin. Austeniittisten teräsruuvien kiristysmomentti [Nm] DN BB 11 BB 12, BB 14 BB 15, BB 16 BB 17, BB 18 BB Pronssisten kiinnitysruuvien kiristysmomentti [Nm] DN BB 11 BB 12, BB 14 BB 15, BB

24 Sulkujousien asennus, BB 2 VAROITUS Jännityksessä olevat sulkujouset aiheuttavat loukkaantumisvaaran! Sulkujousia vaihdettaessa on käytettävä suojalaseja. Irrota sulkujouset yksi kerrallaan. Varmista, ettei läheisyydessä oleskele asiaankuulumattomia henkilöitä. Aseta sulkujouset (7) kiristyslevyineen (14) läppälevyille (8) kuvan osoittamalla tavalla. Työnnä molemmat laakeritapit (9) sulkujousien läpi, vaihe (1.) Asenna kaksi laakeripukkia (10) laakeritappien päihin, vaihe (2)

25 Suurempien laitteiden läppälevyjen asentamiseen on käytettävä soveltuvaa nostolaitetta. Kiinnitä nostolaite läppälevyihin seuraavasti: Kiinnitä kaksi silmukkaruuvia laakeripukkien kiinnityspulteille (11) tarkoitettuihin reikiin. Kiinnitä nostokyvyltään riittävä nostolaite silmukkaruuveihin. Irrota silmukkaruuvit ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten. Kierrä läppälevyjä, kunnes laakeripukkien reiät ovat kiinnityskohdan alapuolella, vaihe (1.). Asenna molemmat kiinnityspultit (11) reikiinsä, vaihe (2.). VAARA Laitteen tai sen osien putoaminen aiheuttaa puristumisvaaran. Laitetta ja sen osia on nostettava ja liikutettava kaikissa työvaiheissa asianmukaisella nostolaitteella. Varmista, ettei laite pääse kaatumaan. Varmista, ettei kukaan mene ilmaan nostetun kuorman alle. Nosta läppälevyt laakeripukkien varaan. Aseta läppälevyt pesään kuvan mukaisesti

26 Kiinnityspulttien (11) kiristämiseen tarvittava kiristysmomentti riippuu ruuvien ja pesän materiaalista sekä nimellishalkaisijasta. Kiristysmomentit ilmoitetaan seuraavassa taulukossa. Kiristä kiinnityspultit ilmoitettuun kiristysmomenttiin. Kiinnityspulttien kiristysmomentit [Nm] laitteissa BB 21, BB 22, BB 24, BB 25 ja BB 26 DN Teräksiset kiinnityspultit Pronssiset kiinnityspultit Maalaamaton pesä Maalattu pesä Maalaamaton pesä Maalattu pesä , , Vedä kiristyslevyt (14) pois sulkujousista. 14 Laitteen asennus Tarkasta, että venttiilin läpät liikkuvat esteettä. Asenna laite putkeen kuten kappaleessa "Laitteen asennus", alkaen sivulta 12, selostetaan. 26

27 Vianpoisto Vika Syy Korjaus Voimakas melu Laite on epävakaalla virtaamaalueella ja venttiilin läpät värähtelevät. Virtauksen tasausväli laitteen ja pumpun välillä on liian lyhyt. Venttiilin läpät osuvat putkeen. Suurenna virtaamaa lisäämällä pumpun tuottoa. Asenna laite toiseen paikkaan. Asenna laite paikkaan, jossa virtauksen tasausväli on riittävän pitkä. Kohdista laite uudelleen. Asenna laite paikkaan, jossa venttiilin läpät eivät pääse osumaan putkeen. Asenna laite, joka sopii putkeen. Laite ei ole tiivis Laite on vaurioitunut. Tarkasta laitteen kunto. Vaihda vaurioitunut laite. Sulkujousi on murtunut tai kulunut. Jokin tiivisteistä on vaurioitunut. Tarkasta sulkujousien kunto. Vaihda vaurioituneet tai kuluneet sulkujouset. Tarkasta tiivisteiden kunto. Vaihda vaurioituneet tiivisteet. 27

28 Käytöstä poisto Vaarallisten aineiden poistaminen VAARA Saastuneilla alueilla käytössä olevissa laitteissa laitteen vaaralliset aineet muodostavat vakavien ja kuolemaan johtavien loukkaantumisten vaaran. Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa tehdä asennus- tai huoltotöitä saastuneille laitteille. Käytä aina saastuneelle alueelle soveltuvaa suojavaatetusta. Varmista, että laite on puhdistettu kokonaan epäpuhtauksista ennen töiden aloittamista. Noudata tässä yhteydessä käytettävän vaarallisen aineen käsittelyohjeita. Ammattihenkilöstön tulee olla perehtynyt seuraaviin asioihin ja omata niistä kokemusta: käyttöpaikalla voimassa olevat määräykset vaarallisten aineiden käsittelystä laskeutuvia vaarallisia aineita koskevat erityismääräykset määräystenmukaisen suojavaatetuksen käyttö. Huomio! Myrkylliset väliainejäämät saattavat vahingoittaa ympäristöä. Varmista ennen hävittämistä, että laite on puhdistettu ja ettei laitteeseen ole jäänyt väliainejäämiä. Hävitä kaikki materiaalit asennuspaikalla voimassa olevien määräysten mukaisesti. Hävitä kaikki ainejäämät asennuspaikalla voimassa olevien määräysten mukaisesti. Laitteen purkaminen VAARA Putkien liitäntätöissä palovammat ja myrkytykset saattavat johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemaan. Varmista, ettei putkistossa ole kuumia tai vaarallisia väliaineita. Varmista, etteivät laitteen putket ole paineenalaisia. Varmista, että laitteisto on kytketty pois käytöstä ja asiaton käynnistys on estetty. Varmista, että laite ja putkisto ovat jäähtyneet kädenlämpöisiksi. Käytä väliaineeseen soveltuvaa suojavaatetusta ja käytä tarvittaessa soveltuvia suojavarusteita. Tiedot soveltuvasta suojavaatetuksesta ja suojavarusteista löytyvät käytettävän väliaineen käyttöturvallisuustiedotteesta. VARO Laitteen kaatuminen aiheuttaa puristumisvaaran. Estä laitetta kaatumasta purkamisen aikana sopivin toimenpitein. Sopivia toimenpiteitä ovat esimerkiksi: Kevyempien laitteiden kohdalla voit antaa toisen henkilön pitää kiinni laitteesta. Nosta painavammat laitteet nostolaitteella, jonka nostovoima on riittävä. Poista laitteesta kaikki ainejäämät. 28

29 Huomio! Kuormitus saattaa vaurioittaa sulkuvaimentimia. Kiinnitä nostolaite silmukkaruuviin. Älä kuormita sulkuvaimenninta. Irrota laite putkistosta. Aseta laite sopivalle alustalle. Varastoi laite kappaleessa Laitteen varastointi alkaen sivulta 11 kuvatulla tavalla. Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen Voit irrottaa laitteen ja ottaa sen käyttöön toisessa asennuskohteessa edellyttäen, että seuraavia ohjeita noudatetaan: Varmista, että kaikki väliainejäämät on poistettu laitteesta. Varmista, että liitännät ovat moitteettomassa kunnossa. Vaihda laitteen tiivisteet vain uusiin samantyyppisiin tiivisteisiin. Vaihda laitteen liitäntöjen tiivisteet vain uusiin samantyyppisiin tiivisteisiin. Laitteen hävittäminen Huomio! Myrkylliset väliainejäämät saattavat vahingoittaa ympäristöä. Varmista ennen hävittämistä, että laite on puhdistettu ja ettei laitteeseen ole jäänyt väliainejäämiä. Hävitä kaikki materiaalit asennuspaikalla voimassa olevien määräysten mukaisesti. Laite koostuu seuraavista materiaaleista: Käytä laitetta samojen käyttöehtojen puitteissa kuin uuttakin laitetta. 29

30 Materiaalit, BB 1 ja BB 2 Materiaalit, hiiliteräsrakenne (BB.. C) Osa DN EN-numero ASME Pesä A105 (4-5 ) alk A216WCB (alk. 6 ) 1 Kaksoisläpät A216WCB Laakerit ja laakeritapit A316Ti Sulkujouset 300 C asti A316Ti Sulkujouset alk. 300 C Inconel Inconel 1 Vahvistetut tiivistepinnat mahdolliset erikoisrakenteena alkaen DN 150. Materiaalit, ruostumaton teräsrakenne (BB.. A) Osa DN EN-numero ASME Pesä A182F316L (2 5 ) alk A351CF8M (alk. 6 ) Kaksoisläpät A182F316L (2 3 ) alk A351CF8M (alk. 4 ) Laakerit ja laakeritapit A316Ti Sulkujouset 300 C asti A316Ti Sulkujouset alk. 300 C Inconel Inconel 30

31 Materiaalit, valurautarakenne (BB.. G, GS, GV) Osa EN-numero ASME 1 Pesä EN-JL 1040 A126B Vakiolaitteiden kaksoisläpät EN-JS 1030 A Korroosiosuojapinnoitteella ja A351CF8M austeniittisilla terässisäosilla varustettujen laitteiden kaksoisläpät Laakerit ja laakeritapit A316Ti Sulkujouset Korroosiosuojapinnoitteella ja pronssisilla CC332G 2 sisäosilla varustettujen laitteiden kaksoisläpät Laakerit ja laakeritapit CW453K C51900 Sulkujouset CW452K C Valuraudasta valmistettuja malleja ei toimiteta ASME-erittelyillä. Materiaalitiedot ovat likimääräisiä vertailuarvoja. Siksi materiaalien fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet saattavat poiketa ASMEerittelyjen vastaavista materiaalitiedoista. Tarkemmat tiedot valmistajalta. 2 Vastaavaa EN-materiaalia varten ASME-standardissa ei ole vertailukelpoista erittelyä. Tiivisteiden materiaalivaihtoehdot ovat seuraavat: Tyyppi EPDM FPM (FKM) NBR PTFE Materiaali Eteeni-propeeni-dieeniluonnonkumi Fluori-luonnonkumi (esim. Viton) Akryylinitriili-butadieeniluonnonkumi (esim. Perbunan) Polytetrafluorieteeni (esim. Teflon) 31

32 Tekniset tiedot Mitat ja painot Painotiedot koskevat materiaalia (A216WCB). BB 11 G, PN 6 DN Mitat [mm] Paino [kg] D L A

33 BB 12, PN 10 DN Mitat [mm] Paino [kg] D L A , Vain BB 12 A 2 Vain BB 12 A ja BB 12 C 33

34 BB 14, PN 16/CLASS 125 DN NPS [in] Mitat [mm] D L 1 A PN 16 CL , ASME:n mukaisten laitteiden rakennepituus vastaa standardin DIN EN (DIN 3202 osa 3) mukaista rakennepituutta 2 Vain BB 14 A 3 Vain BB 14 A ja BB 14 C Paino [kg] 34

35 BB 15, PN 25/CLASS 150 DN NPS [in] Mitat [mm] D L A PN 25 CL 150 PN 25 CL , , , Paino [kg] Vain BB 15 A 2 Vain BB 15 A ja BB 15 C 3 ASME:n mukaisten laitteiden rakennepituus vastaa standardin DIN EN (DIN 3202 osa 3) mukaista rakennepituutta 35

36 BB 16, PN 40/CLASS 300 DN NPS [in] Mitat [mm] D L A PN 40 CL 300 PN 40 CL , , , Paino [kg] Vain BB 16 A 2 Vain BB 16 A ja BB 16 C 3 ASME:n mukaisten laitteiden rakennepituus vastaa standardin DIN EN (DIN 3202 osa 3) mukaista rakennepituutta 36

37 BB 17, PN 63 DN NPS [in] Mitat [mm] Paino [kg] D L 1 A , , EN:n mukaisten laitteiden rakennepituus vastaa ASME:n (API 594) mukaisten laitteiden rakennepituutta 2 Vain BB 17 A 3 Rakennepituutta ei ole normitettu. 37

38 BB 18, PN 100/CLASS 600 DN NPS [in] Mitat [mm] D L 1 A PN 100 CL , , , Paino [kg] , EN:n mukaisten laitteiden rakennepituus vastaa ASME:n (API 594) mukaisten laitteiden rakennepituutta 2 Vain BB 18 A 3 Rakennepituutta ei ole normitettu. 38

39 BB 19, PN 160, CLASS 900 DN NPS [in] PN 160 CLASS 900 Mitat [mm] D L 1 A Paino [kg] 1 EN:n mukaisten laitteiden rakennepituus vastaa ASME:n (API 594) mukaisten laitteiden rakennepituutta BB 21 G, PN 6 DN Mitat [mm] Paino [kg] D L A , ,

40 BB 22, PN 10 DN Mitat [mm] Paino [kg] D L A , BB 24, PN 16, CLASS 125 DN NPS [in] Mitat [mm] D L 1 A PN 16 CLASS 125 Paino [kg] , ASME:n mukaisten laitteiden rakennepituus vastaa standardin DIN EN (DIN 3202 osa 3) mukaista rakennepituutta 40

41 BB 25, PN 25/CLASS 150 DN NPS [in] Mitat [mm] D L 1 A PN 25 CLASS ASME:n mukaisten laitteiden rakennepituus vastaa standardin DIN EN (DIN 3202 osa 3) mukaista rakennepituutta Paino [kg] BB 26, PN 40/CLASS 300 DN NPS [in] Mitat [mm] D L 1 A PN 40 CLASS ASME:n mukaisten laitteiden rakennepituus vastaa standardin DIN EN (DIN 3202 osa 3) Paino [kg] 41

42 mukaista rakennepituutta Sulkuvaimentimilla varustettujen laitteiden mitat ja painot A B DN NPS A [mm] B [mm] Paino [kg] Tiedot koskevat laitteita, joiden nimellispaine on PN 16. Muiden laitetyyppien tiedot ovat saatavana valmistajalta. 42

43 Käyttörajat Laitteen suurin sallittu paine-erosta riippuva virtaama käy ilmi tuote-esitteen virtauskaaviosta. Käyttörajat, BB 1 ja BB 2 Korkein sallittu käyttöpaine [bar] teräspesällä oleville laitteille Lämpötila [ C] BB 12, BB ,6 8,9 7,6 7,1 1 6,7 1 6,4 1 BB 14, BB ,3 14,2 12,1 11,4 1 10,7 1 10,3 1 BB 15, BB ,9 22,2 18,9 17,8 1 16,7 1 16,1 1 BB 16, BB ,2 35,6 30,2 28,4 1 26,7 1 25,8 1 BB ,5 54,6 47,6 44,8 40,6 37,8 1 36,4 1 BB ,3 86,7 75,6 71,1 64, ,8 1 BB ,3 138, , ,5 1 1 Tarvitaan Inconel-erikoissulkujouset. Korkein sallittu käyttöpaine [bar] valurautapesällä oleville laitteille Lämpötila [ C] BB 11, BB ,4 4,8 4,2 3,6 BB 12, BB BB 14, BB ,4 12,8 11,2 9,6 Korkein sallittu käyttöpaine [bar] ruostumattomasta teräksestä oleville laitteille Lämpötila [ C] BB 12, BB ,8 9,1 8,5 8,1 7,8 7,5 2 7,3 2 7, ,9 2 BB 14, BB ,6 14,6 13, , ,7 2 11,4 2 11,2 2 11,1 2 BB 15, BB ,4 22,8 21,3 20,3 19,4 18,8 2 18,2 2 17,9 2 17,6 2 17,3 2 BB 16, BB ,1 36,4 34,1 32,5 31, ,2 2 28,6 2 28,1 2 27,7 2 BB ,6 57,4 53,8 51, ,3 2 45,9 2 45,1 2 44,2 2 43,7 2 BB ,3 86,7 82,2 77,8 74,2 71,6 2 69,3 2 67,6 2 66,2 2 63,1 2 BB ,3 138,7 131,5 124,5 118,7 114, , , , Ei koske laitteita, joiden koko on Tarvitaan Inconel-erikoissulkujouset. 43

44 Käyttörajat, BB 1 ASME ja BB 2 ASME Sallittu käyttöylipaine [bar] nimellispaineella laitteille C-teräspesällä (A105/A216WCB) Lämpötila [ C] BB 15, BB 25 19,6 17,7 13,8 12,1 10,2 8,4 1 6,5 1 5,5 1 BB 16, BB 26 51,1 46,6 43,8 41,9 39,8 37,6 1 34,7 1 28,8 1 BB ,1 93,2 87,6 83,9 79,6 75,1 1 69,4 1 57,5 1 BB ,2 139,8 131,4 125,8 119,5 112, ,2 1 86,3 1 1 Tarvitaan Inconel-erikoissulkujouset. Sallittu käyttöylipaine [bar] nimellispaineella laitteille ruostumattomalla teräspesällä (A182F316L) Lämpötila [ C] BB 15, BB 25 15,9 13,3 11,2 10,5 10,0 8,4 1 6,5 1 4,6 1 BB 16, BB 26 41,4 34,8 29,2 27,5 26,1 25,1 1 24,3 1 23,4 1 BB 18 82,7 69,6 58,3 54,9 52,1 50,1 1 48,6 1 46,8 1 1 Tarvitaan Inconel-erikoissulkujouset. Sallittu käyttöylipaine [bar] nimellispaineella laitteille ruostumattomalla teräspesällä (A351 CF8M) Lämpötila [ C] BB 15, BB 25 19,0 16,2 13,7 12,1 10,2 8,4 1 6,5 1 4,6 1 2,8 1 1,4 1 BB 16, BB 26 49,6 42,2 35,7 33,4 31,6 30,3 1 29,4 1 28,8 1 28,2 1 25,2 1 BB 18 99,3 84,4 71,3 66,8 63,2 60,7 1 58,9 1 57,7 1 56,5 1 50,0 1 BB ,9 126,8 107,0 100,2 95,0 91,3 1 88,2 1 86,6 1 82,1 1 72,3 1 1 Tarvitaan Inconel-erikoissulkujouset. 44

45 Käyttörajat erikoisvarustein Käyttörajat korroosiosuojapinnoitetuille laitteille Seuraavassa taulukossa esitetään korroosiosuojapinnoitettujen laitteiden sallitut käyttörajat. Pinnoite Lämpötila-alue [ C] Vestosint Kovakumi Käyttörajat sulkuvaimentimilla varustetuille laitteille Seuraavassa taulukossa esitetään sulkuvaimentimilla varustettujen laitteiden sallitut käyttörajat. DN Käyttöylipaine [bar] Ylipaine 0,5 tulopuolella 1 [bar] Lämpötila [ C] Pumpun ollessa pysähdyksissä Käyttörajat joustavilla liitännöillä varustetuille laitteille Tyyppi Lämpötila-alue [ C] EPDM FPM (FKM) NBR PTFE

46 Valmistajanvakuutus Eurooppalaisten direktiivien mukaisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen edellyttämät tiedot löytyvät vaatimustenmukaisuusvakuutuksestamme tai valmistajanvakuutuksestamme. Voimassa olevan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tai valmistajanvakuutuksen voit ladata internetistä, tai pyytää seuraavasta osoitteesta: Valmistaja GESTRA AG Postfach , D Bremen Puhelin: Faksi: S-posti: Internet: +49 (0) (0) Laitteiden muuttaminen ilman hyväksyntäämme johtaa tämän vakuutuksen raukeamiseen. 46

47 47

48 Edustajiemme yhteystiedot kaikkialla maailmassa kotisivuillamme: Suomi Oy Konwell AB Ruosilantie 10 FIN Helsinki Tel / Fax / Web GESTRA AG Postfach , D Bremen Münchener Str. 77, D Bremen Telefon 0049 (0) 421 / Telefax 0049 (0) 421 / Internet / kx_sa ( ) GESTRA AG Bremen Printed in Germany 48

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Lauhteenpoistimet BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös 810451-03 Sisältö Johdanto...3 Käytettävyys...3 Tekstin muotoilutunnisteet...3 Turvallisuus...3 Määräystenmukainen käyttö...3

Lisätiedot

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Suomi. Käyttöohje 818583-02. Virtauksenosoittimet Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Suomi. Käyttöohje 818583-02. Virtauksenosoittimet Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 FI Suomi Käyttöohje 818583-02 Virtauksenosoittimet Vaposkop VK 14, VK 16 Sisältö Tärkeitä ohjeita Sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Vaara...4 Huomio...4

Lisätiedot

Kaksoisläppätakaiskuventtiili BB 1 BB 2 BB 1 ASME BB 2 ASME

Kaksoisläppätakaiskuventtiili BB 1 BB 2 BB 1 ASME BB 2 ASME Kaksoisläppätakaiskuventtiili BB 1 BB 2 BB 1 ASME BB 2 ASME Alkuperäisen käyttöohjeen käännös 810880-02 Sisältö Johdanto... 3 Käytettävyys... 3 Tekstin muotoilutunnisteet... 3 Turvallisuus... 3 Määräystenmukainen

Lisätiedot

MK 36/51 Käyttöohje

MK 36/51 Käyttöohje MK 36/51 Käyttöohje 810840-00 Lauhteenpoistimet MK 36/51 Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36/51 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saa asentaa vain

Lisätiedot

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet MK 36-51 MK 36-52 Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36-51, MK 36-52 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saavat

Lisätiedot

Lauhteenpoistimet MK 35/2S MK 35/2S3. Käyttöohje 819367-00

Lauhteenpoistimet MK 35/2S MK 35/2S3. Käyttöohje 819367-00 Lauhteenpoistimet MK 35/2S MK 35/2S3 Käyttöohje 819367-00 Sisältö Johdanto... 3 Käytettävyys... 3 Tekstin muotoilutunnisteet... 3 Turvallisuus... 3 Määräystenmukainen käyttö... 3 Turvaohjeet... 4 Käyttöohjeen

Lisätiedot

Lauhteenpoistimet BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

Lauhteenpoistimet BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Lauhteenpoistimet BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös 810451-04 Sisältö Johdanto... 3 Käytettävyys... 3 Tekstin muotoilutunnisteet... 3 Turvallisuus... 3 Määräystenmukainen käyttö...

Lisätiedot

BK 37 BK 28 BK 29 BK 37 ASME BK 28 ASME BK 29 ASME

BK 37 BK 28 BK 29 BK 37 ASME BK 28 ASME BK 29 ASME Lauhteenpoistimet BK 37 BK 28 BK 29 BK 37 ASME BK 28 ASME BK 29 ASME Alkuperäisen käyttöohjeen käännös 818717-02 Sisältö Johdanto... 3 Käytettävyys... 3 Tekstin muotoilutunnisteet... 3 Turvallisuus...

Lisätiedot

AK 45 Käyttöohje 810520-00

AK 45 Käyttöohje 810520-00 AK 45 Käyttöohje 810520-00 Automaatinen käynnistysvesitysventtiili AK 45 Läpäisykäyrästö 1000 800 600 500 400 1 300 Läpäisymäärä [kg/h] 200 100 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 2 eropaine [bar] 1 Käyrästöstä

Lisätiedot

Lauhteenpoistimet BK 37 BK 28 BK 29 BK 37 ASME BK 28 ASME BK 29 ASME

Lauhteenpoistimet BK 37 BK 28 BK 29 BK 37 ASME BK 28 ASME BK 29 ASME Lauhteenpoistimet BK 37 BK 28 BK 29 BK 37 ASME BK 28 ASME BK 29 ASME Alkuperäisen käyttöohjeen käännös 818717-03 Sisältö Johdanto... 3 Käytettävyys... 3 Tekstin muotoilutunnisteet... 3 Turvallisuus...

Lisätiedot

BB 1... BB 2... Käyttöohje 810880-00 Kaksoisläppätakaiskuventtiilit BB 1..., BB 2...

BB 1... BB 2... Käyttöohje 810880-00 Kaksoisläppätakaiskuventtiilit BB 1..., BB 2... BB 1... ; BB 2... Käyttöohje 810880-00 Kaksoisläppätakaiskuventtiilit BB 1..., BB 2... 1 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu 2 Määräystenmukainen käyttö...8 Turvaohjeet...8 Varoitukset...8 Paineenalaisten

Lisätiedot

MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2

MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2 Lauhteenpoistimet MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös 810403-03 Sisällysluettelo Johdanto...3 Käytettävyys...3 Tekstin muotoilutunnisteet...3 Turvallisuus...3 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Lauhteenpoistimet BK BK 212-ASME F I. Käyttöohje Suomi

Lauhteenpoistimet BK BK 212-ASME F I. Käyttöohje Suomi Lauhteenpoistimet BK 212.. BK 212-ASME F I Suomi Käyttöohje 818864-03 1 Sisällysluettelo Sivu Tärkeitä ohjeita Määräystenmukainen käyttö... 3 Turvaohjeet... 3 Vaara... 3 Huomio... 3 Eurooppalaisten direktiivien

Lisätiedot

Lauhteenpoistimet MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2

Lauhteenpoistimet MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2 Lauhteenpoistimet MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös 810403-04 Sisältö Johdanto... 3 Käytettävyys... 3 Tekstin muotoilutunnisteet... 3 Turvallisuus... 3 Määräystenmukainen

Lisätiedot

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Käyttöohje 818583-00. Virtauksenosoittimet Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Käyttöohje 818583-00. Virtauksenosoittimet Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Käyttöohje 818583-00 Virtauksenosoittimet Vaposkop VK 14, VK 16 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Varoitukset...4 DGRL-direktiivin

Lisätiedot

MK 45 MK 45 A haponkestävä teräs. Käyttöohje 810403-01 Lauhteenpoistimet MK 45, MK 45 A

MK 45 MK 45 A haponkestävä teräs. Käyttöohje 810403-01 Lauhteenpoistimet MK 45, MK 45 A MK 45 MK 45 A haponkestävä teräs Käyttöohje 810403-01 Lauhteenpoistimet MK 45, MK 45 A 1 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen käyttö...7 Turvaohjeet...7 Varoitukset...7 Paineenalaisten

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Pohjapuhallus-pikasulkuventtiili PA 110 MPA 110. Alkuperäisen käyttöohjeen käännös 818905-00

Pohjapuhallus-pikasulkuventtiili PA 110 MPA 110. Alkuperäisen käyttöohjeen käännös 818905-00 Pohjapuhallus-pikasulkuventtiili PA 110 MPA 110 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös 818905-00 Sisältö Johdanto...4 Käytettävyys...4 Tekstin muotoilutunnisteet...4 Turvallisuus...4 Määräystenmukainen käyttö...4

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

UNA 45 UNA 46 UNA 46A

UNA 45 UNA 46 UNA 46A Uimurilauhteenpoistin UNA 45 UNA 46 UNA 46A Alkuperäisen käyttöohjeen käännös 819362-01 Sisältö Johdanto... 3 Käytettävyys... 3 Tekstin muotoilutunnisteet... 3 Turvallisuus... 3 Määräystenmukainen käyttö...

Lisätiedot

BK 46. Käyttöohje 810881-00 Lauhteenpoistin BK 46

BK 46. Käyttöohje 810881-00 Lauhteenpoistin BK 46 BK 46 ; Käyttöohje 810881-00 Lauhteenpoistin BK 46 1 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita Määräystenmukainen käyttö...7 Turvaohjeet...7 Varoitukset...7 Kuvaus Toimitusvarustus...8 Laitekuvaus...8 Toimintakuvaus...8

Lisätiedot

UBK 46 Käyttöohje

UBK 46 Käyttöohje UBK 46 Käyttöohje 810521-00 Terminen lauhteenpoistin UBK 46 Läpäisymäärät, avautumislämpötilat Käyttöpaine [bar] 1 2 4 8 12 16 20 26 32 Tehdassäätöinen avautumislämpötila [ C] 72 74 78 85 89 93 97 103

Lisätiedot

UNA 14 UNA 16 UNA 16A

UNA 14 UNA 16 UNA 16A Uimurilauhteenpoistin UNA 14 UNA 16 UNA 16A Paineilmajärjestelmän vedenpoistin UNA 14P Alkuperäisen käyttöohjeen käännös 810822-01 Sisältö Johdanto... 3 Käytettävyys... 3 Tekstin muotoilutunnisteet...

Lisätiedot

FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1430050/1 IM-P143-04 ST Issue 1 FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus ½" ja ¾" kuvassa 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

BK 45 BK 45U. Käyttöohje 810451-01 Lauhteenpoistimet BK 45, BK 45 U

BK 45 BK 45U. Käyttöohje 810451-01 Lauhteenpoistimet BK 45, BK 45 U BK 45 BK 45U Käyttöohje 810451-01 Lauhteenpoistimet BK 45, BK 45 U 1 Sisällysluettelo Tärkeitä ohjeita sivu Määräystenmukainen käyttö...6 Turvaohjeet...6 Varoitukset...6 Paineenalaisten laitteiden EU-direktiivin

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-36 Käyttöohje 818470-00 Pintaelektrodi NRG 16-36 ; NRG 16-36 Mitat Mitat: mm Kattilan seinämä DN 100, DN 0, DN 50 0 1500 100 NW 90 10 0-5 Esim. Supistuskappale K 88,9

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje 16352/3 IM-S6-18 ST Issue 3 Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

BPT21 SY&Y termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT21 SY&Y termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1217150/3 IM-P121-03 ST Issue 3 BPT21 SY&Y termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1483250/1 IM-P148-10 ST Issue 1 CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Kuvaus 2. Suunnitteluarvot 3. Asennus 4. Varaosat 5. Huolto 6. Turvallisuustiedote Spirax Oy PL 127, 00811 Helsinki puh. (09)

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

GESTRA Steam Systems BK 27N. Suomi. Käyttöohje 818915-00. Lauhteenpoistin BK 27N, DN 40-50

GESTRA Steam Systems BK 27N. Suomi. Käyttöohje 818915-00. Lauhteenpoistin BK 27N, DN 40-50 GESTRA Steam Systems BK 27N FI Suomi Käyttöohje 818915-00 Lauhteenpoistin BK 27N, DN 40-50 Sisältö Tärkeitä ohjeita Sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Vaara...4 Huomio...4 DGRL (painelaitedirektiivi)...4

Lisätiedot

NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1(1) NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Sisällysluettelo Varoitukset Yleistä Vastaanottotarkastus Asennus Käyttöönotto Huolto Kuljetus ja varastointi Takuu Tekniset tiedot Yhteystiedot

Lisätiedot

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 0670350/1 IM-S03-11 ST Issue 1 HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio HM mallit 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje

S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje 0231150/2 IM-P023-55 ST Issue 2 S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6.

Lisätiedot

0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Yksi- ja kaksilasiset näkölasit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio yksilasinen näkölasi SG13 näkölasi kaksilasinen näkölasi SG253 näkölasi

Lisätiedot

Läppäventtiili Eurovalve

Läppäventtiili Eurovalve Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Valurauta/pallografiittivalurauta Käyttökohteet Sulku- ja säätökäyttöön teollisuusprosesseihin nesteille ja kaasuille. Kylmälle ja

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi 11- (1000) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 07-09-011 Wafer tyyppi 11 (1000) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

Nämä PFA-vuoratut tuotteet ovat luotettava ratkaisu riskialttiisiin prosesseihin

Nämä PFA-vuoratut tuotteet ovat luotettava ratkaisu riskialttiisiin prosesseihin Nämä PFA-vuoratut tuotteet ovat luotettava ratkaisu riskialttiisiin prosesseihin Ominaisuudet Takaiskuventtiilien ominaisuudet Vaativaan käyttöön soveltuva runko, valmistettu pallografiittivaluraudasta

Lisätiedot

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖVENTTIILIT DRV VODRV Lämmitysverkostoissa on usein ongelmia, kun edellytetään tietty virtaama kuhunkin yksittäiseen liittymään. Tämä johtuu virtausvastusten eroista

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat Operation hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku- ja

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne)

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) Operation WAFER tyyppi haponkestävää terästä 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa

Lisätiedot

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat

Lisätiedot

TD45 termodynaaminen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

TD45 termodynaaminen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0685255/1 IM-P068-47 ST Issue 1 TD45 termodynaaminen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1.

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1. Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili on tiivis molempiin virtaussuuntiin.

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. YLEISTÄ 1.1 RAKENNE Pieni koko ja kevyt rakenne tarjoavat etuja asennuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Koot DN 300-1200 on varustettu korvilla, jotka helpottavat keskitystä ja asennusta. SLK

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

DF1 ja DF2 äänenvaimentimet Asennus- ja huolto-ohje

DF1 ja DF2 äänenvaimentimet Asennus- ja huolto-ohje 1550650/3 IM-P155-07 ST Issue 3 ja äänenvaimentimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P155-07 ST

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014 Operation C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio HÖGFORS V-palloventtiili on erityisesti suunniteltu massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen säätöön. Rakennepituudeltaan lyhyempi 59 on suunniteltu pohjaventtiilikäyttöön.

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin 82 437 949 A402 FIN Kahdenkäden rasvapuristin FIN Käyttöohje Kahdenkäden rasvapuristin Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 3 1.1 Asianmukainen käyttö 3 1.2 Rakenne ja toimintakuvaus 3 1.3 Käyttöalue 3 1.4

Lisätiedot

Käyttöohje. Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin. Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora A FIN

Käyttöohje. Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin. Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora A FIN Käyttöohje Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora 01 579 A405 949 FIN FIN Käyttöohje - Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin Pressol Schmiergeräte

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0170550/4 IM-P017-03 ST Issue 4 AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

BT6 terminen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BT6 terminen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1800060/5 IM-P180-04 ST Issue 5 BT6 terminen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohje 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P180-04

Lisätiedot

Vexve-palloventtiilin käyttöohje

Vexve-palloventtiilin käyttöohje Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Huomioitavat asiat 3. Venttiilimerkintä 4. Venttiilin siirtäminen ja säilytys 5. Venttiilin asennus putkistoon 5.1 Hitsaus 6. Käyttöönotto ja käyttö 7. Huolto 7.1 Palloventtiilin

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

LEVYLUISTIVENTTIILIT Sarjat 200 ja 300

LEVYLUISTIVENTTIILIT Sarjat 200 ja 300 LEVYLUISTIVENTTIILIT Sarjat 200 ja 300 OMINAISUUDET AVS-levyluistiventtiileitä valmistetaan vakiorakenteisena joko haponkestävästä teräksestä tai valuraudasta, tilauksesta myös hastelloista, titaanista

Lisätiedot

DN15-100 KE43, 61, 63, 71 ja 73 säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

DN15-100 KE43, 61, 63, 71 ja 73 säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15-100 KE43, 61, 63, 71 ja 73 säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Toiminta 2. Asennus ja käyttöönotto 3. Erikoisrakenteet 4. Huolto 5. Varaosat IM-S24-15 CH Issue

Lisätiedot

FT54, IFT54, FT57 ja IFT57 uimurilauhteenpoistimet - DIN Asennus- ja huolto-ohje

FT54, IFT54, FT57 ja IFT57 uimurilauhteenpoistimet - DIN Asennus- ja huolto-ohje 6030050/2 IM-P603-03 ST Issue 2 FT54, IFT54, FT57 ja IFT57 uimurilauhteenpoistimet - DIN Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Uimurilauhteenpoistimet UNA 45 MAX UNA 46 MAX UNA 46A MAX

Uimurilauhteenpoistimet UNA 45 MAX UNA 46 MAX UNA 46A MAX Uimurilauhteenpoistimet UNA 45 MAX UNA 46 MAX UNA 46A MAX Alkuperäisen käyttöohjeen käännös 819446-01 Sisältö Johdanto... 3 Käytettävyys... 3 Tekstin muotoilutunnisteet... 3 Turvallisuus... 4 Määräystenmukainen

Lisätiedot

max +260 C / min -40 C EN Type B, PN 25 PN 16 ja PN 10, ANSI CLASS 150, GOST Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset.

max +260 C / min -40 C EN Type B, PN 25 PN 16 ja PN 10, ANSI CLASS 150, GOST Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. hiiliterästä 315 -sarja C ont R o L Kuvaus Versio 23-07-2015 Laipallista läppäventtiiliä käytetään kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoissa sekä teollisuudessa. Venttiili soveltuu sekä sulku- että säätötehtäviin.

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio Operation V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 15-04-2015 HÖGFORS V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet

Asennus- ja huolto-ohjeet Asennus- ja huolto-ohjeet Paineenalennusventtiilit Tyyppi 481/481 HP/481 LP 482/482 HP/482 LP 681 682/682 HP/682 LP FIN Tarkastus vastaa DIN EN 1567-standardia 1 Yleiset turvaohjeet 1. Paineenalennusventtiiliä

Lisätiedot

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi Esite 7338.1/12-57 AKG-A/AKGS-A Luistiventtiili painetiivisteinen kansi laipoin tai hitsauspäin PN 63-160 DN 80/80-300/250 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa ja laivanrakennuksessa

Lisätiedot

Building Technologies Division

Building Technologies Division 7 632 Kuristusventtiilit VKF41.xxxC Kuristusventtiilit välilaipparakenteena kaasuväyliin asennettaviksi Metallinen tiiviisti sulkeva lautanen DN40 - DN200 Kääntymiskulma 85 Huoltovapaa Soveltuu luokkien

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40 Operation WAFER tyyppi hiiliterästä 311 (310-312) sarjat PN40 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku-

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

DN15 - DN100 LE31 ja LE33 Säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

DN15 - DN100 LE31 ja LE33 Säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 00050/5 IM-P0-0 CH Issue 5 DN15 - DN100 LE1 ja LE Säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Huolto. Tekniset tiedot 4. Varaosat Copyright 1998 IM-P0-0 CH Issue 5 1 1. Asennus

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31300-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Toimintatiedot Virtausaine Kylmä ja lämmin vesi, glykolia enintään. 50% Paineluokka ps 1600 Sulkupaine ps 1400 Paine-ero pmax

Toimintatiedot Virtausaine Kylmä ja lämmin vesi, glykolia enintään. 50% Paineluokka ps 1600 Sulkupaine ps 1400 Paine-ero pmax Tekninen tuote-esite R3..xx-S.. Suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön Ilmakuplatiivis ( - ) Yleiskuvaus Tyyppi kvs [ m3/h]

Lisätiedot