Vexve-palloventtiilin käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vexve-palloventtiilin käyttöohje"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Huomioitavat asiat 3. Venttiilimerkintä 4. Venttiilin siirtäminen ja säilytys 5. Venttiilin asennus putkistoon 5.1 Hitsaus 6. Käyttöönotto ja käyttö 7. Huolto 7.1 Palloventtiilin käsivaihteen irrotus ja asennus Käsivaihteen säätö 7.2 Toimilaitteen irrotus ja asennus, käsikäyttöinen ja sähkötoiminen Auma Toimilaitteen säätö, käsikäyttöinen ja sähkötoiminen Auma 7.3 Toimilaitteen irrotus ja asennus pneumaattiset toimilaitteet 8. Suurin sallittu paine eri lämpötiloissa 9. KV-arvotaulukko 10. Venttiilimateriaalit 2

3 1. Yleistä Vexve-teräsventtiili (väri sininen) Täysinhitsattu Vexve teräsventtiili on suunniteltu sulkuventtiiliksi erityisesti puhtaille väliaineille esim. kaukolämpölinjoihin, öljyputkistoihin ja yleisesti hapettomalle vedelle. Käytettäessä venttiiliä muille väliaineille tulee venttiilin soveltuvuus varmistaa valmistajalta. Vexve Oy ei ole vastuussa vieraiden esineiden ja epäpuhtauksien aiheuttamista vahingoista. Venttiilin runko on valmistettu paineastiateräksestä. Pallo ja kara on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Pallontiivisteet ovat hiilivahvistettua teflonia (PTFE). Karatiivisteinä ovat FPM o-renkaat (Viton). Venttiili on tiivis molempiin virtaussuuntiin. Venttiili sulkeutuu käännettäessä kahvaa myötäpäivään. Venttiili on auki, kun venttiilin kahva on putken suuntaisesti. Auki-asennossa myös karan päässä oleva osoitinura on putken suuntaisesti. Haponkestävä Vexve-venttiili (väri harmaa) Vexve täysinhitsattu haponkestävä Vexve-teräsventtiili on suunniteltu sulkuventtiiliksi erityisesti puhtaille väliaineille esim. prosessiputkistoihin. Venttiili soveltuu mm. useimmille hapoille, emäksille ja hapelliselle vedelle. Varmista venttiilin soveltuvuus valmistajalta. Vexve Oy ei ole vastuussa vieraiden esineiden ja epäpuhtauksien aiheuttamista vahingoista. Venttiilin runko on valmistettu haponkestävästä paineastiateräksestä. Pallo ja kara on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Pallontiiviste on hiilivahvistettua teflonia (PTFE). Karatiivisteinä on FPM o-renkaat (Viton). Venttiili on tiivis molempiin virtaussuuntiin. Venttiili sulkeutuu käännettäessä kahvaa myötäpäivään. Venttiili on auki, kun venttiilin kahva on putken suuntaisesti. Auki-asennossa myös karanpäässä oleva osoitinura on putken suuntaisesti. Vexve-maakaasuventtiili (väri keltainen) Täysinhitsattu Vexve-maakaasuventtiili on suunniteltu sulkuventtiileiksi erityisesti maakaasun siirtoputkistoihin. Käytettäessä venttiiliä muille väliaineille, tulee soveltuvuus varmistaa valmistajalta. Vexve Oy ei ole vastuussa vieraiden esineiden tai epäpuhtauksien aiheuttamista vahingoista. Venttiilin runko on valmistettu paineastiateräksestä. Pallo ja kara on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Pallontiivisteet ovat hiilivahvistettua teflonia (PTFE). Karatiivisteinä ovat NBR -o-renkaat. Venttiili on tiivis molempiin virtaussuuntiin. Venttiili sulkeutuu käännettäessä kahvaa myötäpäivään. Venttiili on auki, kun venttiilin kahva on putken suuntaisesti. Auki-asennossa myös karan päässä oleva osoitinura on putken suuntaisesti. 3

4 2. Huomioitavat asiat Varmista väliaineen ja olosuhteiden soveltuvuus venttiilille. Tarkista, että venttiilin sallittua toiminta-aluetta ei ylitetä (kts. kohta 8). Vältä venttiilin ulkopuolista lämmittämistä. Venttiilin ollessa linjastossa venttiilin pintalämpötila saattaa olla vaarallisen korkea. Suojaudu palovammoja vastaan. Venttiiliä ei saa käyttää päätelaitteena, vaan venttiilin jälkeen tulee aina asentaa umpilaippa, jos putkisto päättyy venttiiliin. Toimilaitetta ei saa irrottaa, kun venttiilissä on virtausta. O-renkaita vaihdettaessa venttiilin tulee olla paineeton. Jos putkisto on luokiteltu PED 97/23/EC mukaisesti (I-III), varmista myyjältä, että asennettavan venttiilin luokitus on putkistoa vastaava. Toimilaitteellista venttiiliä ei suositella jäähdytysjärjestelmissä asennettavaksi kara alaspäin kondensaatioriskin vuoksi. 3. Venttiilin merkintä Tuotekilpi sijaitsee venttiilin rungossa. 1 DN 50 PN Venttiilin DN-koko 2. Venttiilin paineluokka 3. Venttiilin rungon materiaali 4. Suurin sallittu lämpötila 5. Venttiilin tyyppi 6. Venttiilin DN-koko 7. CE-merkki ja ilmoitetun laitoksen numero 8. Venäjän tyyppihyväksyntä 9. Valko-Venäjän tyyppihyväksyntä 10. Valmistaja 11. Valmistusvuosi 12. Valmistajan www-sivut Material: T min... T max: Product no: ºC

5 4. Venttiilin siirtäminen ja säilytys Tarkista, että venttiili ja mahdollisesti siihen liittyvät osat eivät ole vahingoittuneet kuljetuksen aikana. Mahdollisista vaurioista on välittömästi ilmoitettava Vexve Oy:lle. Tarkista, että toimituksen sisältö on sovitun mukainen (venttiilityyppi, koko jne.). Varastoi venttiili puhtaassa ja kuivassa paikassa ennen asennusta. Älä poista virtausaukkojen suojuksia ennen asennusta. Suurikokoisten venttiileiden nostossa on käytettävä nostoliinoja. Käsipyörästä ja toimilaitteesta nostaminen on kielletty. Varmista venttiilin paino tarvittaessa Vexve Oy:ltä. 5. Venttiilin asennus putkistoon Putkisto on puhdistettava huolellisesti ennen venttiilin asennusta. Tällöin on myös tarkistettava, ettei venttiiliin ole jäänyt mahdollisia kuljetuksen ja varastoinnin aikaisia epäpuhtauksia. Tarkista, että venttiilin sallittua toiminta-aluetta ei ylitetä (ks. kohta 8). Virtausaukkojen suojukset poistetaan ennen venttiilin asennusta. Vältä toimilaitteen turhaa irrottamista. Jos toimilaite joudutaan irrottamaan, toimi kohdan 7 mukaisesti. Suuria venttiileitä ( DN 150) käytettäessä suositellaan ohitusventtiilin käyttöä paineiskujen vähentämiseksi. 5

6 5.1 Hitsaus Sähköhitsausta suositellaan käytettäväksi (puikko, TIG, MIG). DN 125 ja sitä suuremmat venttiilit on kuitenkin aina liitettävä verkostoon sähköhitsausta käyttäen. On suositeltavaa jäähdyttää venttiiliä esim. märällä kankaalla hitsauksen aikana. Hitsauksen suorittajalla tulee olla hitsauksen edellyttämä pätevyys. Venttiili asennetaan vaakasuoraan asentoon Venttiiliä hitsattaessa venttiilin tulee olla auki, jolloin hitsauskipinät eivät tartu pallon pintaan. Venttiili asennetaan pystysuoraan asentoon Venttiilin yläpuoleista saumaa hitsattaessa venttiilin tulee olla auki, jolloin hitsauskipinät eivät tartu pallon pintaan. Venttiilin alapuoleista saumaa hitsattaessa venttiilin tulee olla kiinni. Näin estetään hitsausliekin aiheuttaman vedon syntyminen putkistoon, mikä puolestaan aiheuttaisi voimakkaan lämmönnousun venttiilissä. Huom! Venttiiliä ei saa sulkea tai avata hitsauksen jälkeen ennen kuin se on jäähtynyt. 6

7 6. Käyttöönotto ja käyttö Putkisto on huuhdeltava huolellisesti venttiilin asennuksen jälkeen. Suurin sallittu testipaine venttiilin ollessa kiinni on 1,1 x PN. Jos putkistolle tehdään 1,5 x PN painekoe, venttiilin on oltava auki. Sulkuventtiili on tarkoitettu auki-kiinni -käyttöön. Varmista, että venttiili on sitä käytettäessä joko täysin auki tai täysin kiinni rajoitinta vasten (kahvaa käännetään 90 ). Venttiiliä ei saa käyttää päätelaitteena ilman venttiilin pään sulkemista. Jos putkisto halutaan tyhjentää jäätymisvaaran vuoksi, on venttiili käännettävä puoliksi auki, jotta pallon taakse jäänyt neste poistuu venttiilistä. 7. Huolto Venttiiliä ei tarvitse normaalioloissa huoltaa, mutta sen toimintavarmuutta voidaan lisätä avaamalla ja sulkemalla venttiili noin kerran vuodessa. Tarvittaessa karan ylempi o-rengas voidaan vaihtaa putkistoa tyhjentämättä. Noudata tällöin erillistä o-renkaiden vaihto-ohjetta huomioiden mahdolliset erikoisolosuhteet. Ota tarvittaessa yhteys valmistajaan. O-renkaiden vaihto-ohje on saatavana valmistajalta tai valmistajan verkkosivuilta 7

8 7.1 Käsivaihteen irrotus ja asennus HUOM! Käsivaihdetta ei saa irrottaa venttiilistä putkiston ollessa paineellisena. HUOM! Käsivaihdetta irroitettaessa on suositeltavaa käyttää tarkoitukseen tehtyä ulosvetäjää. 1. Käännä venttiili auki-asentoon ennen irrotusta. Venttiili avautuu käännettäessä käsipyörää vastapäivään. 2. Kierrä käsipyörää hieman kiinni, jolloin käsipyörä pyörii kevyesti. 3. Ennen toimilaitteen irrotusta poista näyttölevyn kiinnitysruuvit (2) ja näyttölevy (3). Merkitse venttiilin karan asento toimilaitteen holkkiin (1). 4. Irrota toimilaitteen kiinnityspultit ja toimilaite. 5. Jos käsivaihde asennetaan irrotuksen jälkeen alkuperäiseen asentoon tai sitä käännetään 180º, ei säätöä tarvitse tehdä. (Jos käsivaihde joudutaan säätämään, katso kohta 7.1.1). 6. Asenna toimilaite takaisin paikalleen. Asenna ja kiristä pultit Käsivaihteen säätö 1. Käännä venttiili auki-asentoon. 2. Käännä käsivaihde auki-asentoon. Puhdista venttiilin kara ja toimilaitteen holkki mahdollisesta liasta. Voitele toimilaitteen holkki rasvalla (esim. Wurth HHS 2000). 3. Asenna toimilaite paikoilleen siten, että käsipyörä tulee haluttuun suuntaan. 4. Voitele, asenna ja kiristä toimilaitteen kiinnitysruuvit. 5. Asenna käsipyörä toimilaitteeseen. 6. Käännä käsipyörällä venttiiliä kiinnipäin muutama kierros. 7. Käännä venttiili auki asentoon. Tarkka auki-asento katsotaan venttiilin päästä. Pallon aukon tulee olla keskeisesti tiivisteeseen nähden. Huom! Jos käännät venttiiliä liikaa auki, tulee kohdat 6 ja 7 toistaa uudestaan. 8. Poista rajoitinruuvien suojatulpat (4). 9. Löysää rajoitinruuvien lukitusmuttereita (5). 10. Kiristä auki-asennon rajoitinruuvi (7) ja lukitse ruuvi lukitusmutterilla (5). 11. Käännä venttiilin palloa 90º kiinni asentoon. 12. Kiristä kiinni-asennon rajoitinruuvi (6) ja lukitse ruuvi lukitusmutterilla (5). 8

9

10 7.2 Toimilaitteen irrotus ja asennus, käsikäyttöinen ja sähkötoiminen Auma HUOM! Toimilaitetta ei saa irrottaa venttiilistä putkiston ollessa paineellisena. HUOM! Toimilaitetta irroitettaessa on suositeltavaa käyttää tarkoitukseen tehtyä ulosvetäjää. 1. Käännä venttiili auki-asentoon ennen irrotusta. Venttiili avautuu käännettäessä käsipyörää vastapäivään. 2. Katkaise jännitesyöttö sähkötoimilaitteelta. 3. Kierrä käsipyörää hieman kiinni, jolloin käsipyörä pyörii kevyesti. 4. Ennen toimilaitteen irrotusta merkitse toimilaitteen vääntiöholkin (1) asento ja paikka venttiiliin ja toimilaitteeseen nähden. 5. Irrota toimilaitteen kiinnityspultit. Irrota toimilaite siten, että vääntiöholkki (1) jää karaan. 6. Jos toimilaite asennetaan irrotuksen jälkeen alkuperäiseen asentoon ei säätöä tarvitse tehdä. Jos toimilaitte joudutaan säätämään, katso kohta Asenna toimilaite takaisin paikalleen. Asenna ja kiristä pultit. Toimilaitteen säätö, käsikäyttöinen ja sähkötoiminen Auma 1. Käännä venttiili auki-asentoon 2. Asenna vääntöholkki venttiilin karaan oikeaan korkeuteen. Korkeus on mitattava vaihteesta. Kiristä vääntöholkin lukitusruuvi (6) kuusiokoloavaimella. 3. Käännä toimilaite auki-asentoon ja asenna paikalleen siten, että käsipyörä on haluttuun suuntaan. 4. Voitele, asenna ja kiristä toimilaitteen kiinnitysruuvit. 5. Asenna käsipyörä toimilaitteeseen. 6. Käännä käsipyörällä venttiiliä kiinni muutama kierros. Irrota rajoitinkappaleen (8) kiinnitysruuvit (7). 7. Käännä venttiili auki-asentoon. Tarkka auki-asento katsotaan venttiilin päästä. Pallon aukon tulee olla keskeisesti tiivisteeseen nähden. Huom! Jos käännät venttiiliä liikaa auki tulee kohdat 6 ja 7 toistaa uudestaan. 8. Pienet Auman vaihteet (<GS160): Kun oikea auki-asento on löydetty, käännä rajoitinholkkia kevyesti myötäpäivään, kunnes liike pysähtyy. Vedä rajoitinholkki ulos booreilta (noin 2 cm) ja asenna rajoitinholkki takaisin siten, että holkin ruuvinreiät osuvat toimilaitteen ruuvinreikiin. AUMA GS160:ssa ja tätä suuremmissa toimilaitteissa ei rajoitinholkkia tarvitse vetää ulos booreilta, vaan rajoitinholkki kiristetään suoraan oikeaan asentoon laippojen avulla. 9. Käännä venttiili kiinni. Tarkista, että kiinni asennon rajoitin ottaa vastaan oikealla kohtaa. 10. Kytke lopuksi jännitesyöttö sähkötoimiseen toimilaitteeseen ja aseta sähköiset rajakytkimet ja momenttirajat Auman ohjeiden mukaisesti. 10

11 Toimilaitteen irrotus ja asennus, pneumaattiset toimilaitteet HUOM! Toimilaitetta ei saa irrottaa venttiilistä putkiston ollessa paineellisena. Toimilaittetta irroitettaessa on suositeltavaa käyttää tarkoitukseen tehtyä ulosvetäjää. Irrotus ja asennus suoritetaan toimilaitevalmistajan ohjeiden mukaisesti käyttäen venttiilin maksimimomentteja. 1 11

12 8. Suurin sallittu paine eri lämpötiloissa MPa DN 10 DN 50 4 PN 40 DN 65 DN PN 25 1 Jos lämpötila on alle 0 ºC, ota yhteys valmistajaan C 9. KV-arvotaulukko KV-arvot venttiilin ollessa täysin auki: Venttiilit supistetulla aukolla DN KV DN KV Täysaukkoiset venttiilit DN KV DN KV

13 10. Venttiilimateriaalit Teräsventtiili (väri sininen) NRO KUVAUS MATERIAALI 1. Runko Teräs, EN P235GH (1.0345) 2. Karaholkki Teräs 3. Pallo Ruostumaton teräs, EN X5CrNi18-10 (1.4301) 4. Kara Ruostumaton teräs, EN X5CrNiS18-9 (1.4305) 5. Pallon tiivisteet Hiilivahvisteinen PTFE 6. Jatkeputket Teräs, EN P 235GH (1.0345) 7. Kahva Sinkitty teräs 8. O-renkaat FPM 9. Tiivisteholkki PTFE Haponkestävä venttiili (väri harmaa) 7. NRO KUVAUS MATERIAALI Runko Ruostumaton teräs, EN X2CrNiMo (1.4404) 2. Karaholkki Ruostumaton teräs, EN X2CrNiMo Pallo Ruostumaton teräs, EN X2CrNiMo Kara Ruostumaton teräs, EN X2CrNiMo Pallon tiivisteet Hiilivahvisteinen PTFE Jatkeputket Ruostumaton teräs, EN X2CrNiMo (1.4404) 7. Kahva Ruostumaton teräs 8. O-renkaat FBM / NBR 9. Tiivisteholkki PTFE 13

14 Kaasuventtiili (väri keltainen) NRO KUVAUS MATERIAALI Runko Teräs, EN P235GH (1.0345) 2. Karaholkki Teräs 3. Pallo Ruostumaton teräs, EN X5CrNi18-10 (1.4301) 4. Kara Ruostumaton teräs, EN X5CrNiS18-9 (1.4305) 5. Pallon tiivisteet Hiilivahvisteinen PTFE 6. Jatkeputket Teräs, EN P 235GH (1.0345) 7. Kahva Sinkitty teräs 8. O-renkaat NBR 9. Tiivisteholkki PTFE 14

15 Muistiinpanot Vexve-palloventtiilin käyttöohje 15

16 Vexve Oy Pajakatu Sastamala Puh Fax

TÄRKEÄÄ ORAS-TUOTEHUOLLOSTA

TÄRKEÄÄ ORAS-TUOTEHUOLLOSTA Venttiilit huolto TÄRKEÄÄ ORAS-TUOTEHUOLLOSTA Yleistä Hanat ja venttiilit, kuten muutkin LVI-laitteet, muodostuvat useista jatkuvan rasituksen alaisista osista, jotka ovat alttiina kulumiselle ja vaativat

Lisätiedot

Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 7 NE 72 fi 4/2014 2 7 NE 72 fi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1.1 Yleiskuvaus...3 1.2 Toimintaperiaate...3 1.3 Asennoittimen merkintä...3 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Hanat ja Venttiilit Huolto 20. Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2

Hanat ja Venttiilit Huolto 20. Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2 Hanat ja Venttiilit Huolto 0 Oras hanat ja venttiilit Huolto 9/ Sisällysluettelo hanahuolto Tärkeää Oras-tuotehuollosta... 8 Takuuehdot... Määräykset... Hanojen asennus... Rajoitukset...7 Virtaaman rajoitus...

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä...4 2. Käyttöönotto ja huolto...5 Sulkutoiminto FPTP... 6 Sekoitustoiminto FPTA... 8 Kiertoilmatoiminto, peräkkäin FPTB... 10 Kiertoilmatoiminto, päällekkäin FPTC... 12 Suodatustoiminto

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 917062-0 SF Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 Novenco Climaster ZCN 1. Johdanto 2. Käyttötarkoitus 3. Käsittely 3.1 Paino 3.2 Kootut yksiköt 3.3 Osat 4. Vastaanotto

Lisätiedot

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE BOX KASETTIPATTERI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE CASIO100260FIA CASIO100260FIA 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjeeksi 2 2. Takuu 2 3. Tarkastus 2 4. Laitetiedot 3 5. Asennus 5.1. Asennuspaikan valinta

Lisätiedot

Matkailuvaunun käyttöohie

Matkailuvaunun käyttöohie Matkailuvaunun käyttöohie Version 07/2011 FIN Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja velvoittaa meidät tekemään matkailuvaunuistamme

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Markki -kattosillan asennus. Standardi EN 516-2-B

Markki -kattosillan asennus. Standardi EN 516-2-B Markki -kattosillan asennus Standardi EN 516-2-B Sisällys Markki -kattosillan asennus... 2 Turvavarusteet... 5 Kattosillan asennus lukkosaumakatteeseen...12 Kattosillan asennus pelti- ja huopakatolle...14

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 150ZX KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 3904 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot