OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin. Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin. Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2."

Transkriptio

1 OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi

2 Jäsenyyskriteerit Järjestäytymisperuste: ammattikuntaisuus Kaikki opetustyötä tekevät - tutkinnosta, koulutuksesta tai opettajanimikkeestä riippumatta Edellytys: työskentely opettajana tai siihen verrattavassa työssä palkansaaja-asemassa kasvatus- ja opetusalalla

3 Jäsenyyskriteerit Lisäksi: opettajankelpoisena voimassaoleva työsuhde ei-opettajankelpoisena pääsääntöisesti lukukauden kestävä sijaisuus

4 Jäsenyyskriteerit Muut: työskentelee muissa kuin perinteisissä opettaja-, rehtori- tai johtajatehtävissä, on opettajakelpoisuus ja/tai opettajatausta.

5 Jäsenyyskriteerit... Jäsenkelpoisia myös: lukukauden mittaista opettajan sijaisuutta tekevät opettajaksi opiskelevat lastentarhanopettajan ja päivähoidon esimiestehtävissä toimivat sosiaalikasvattaja- ja sosionomikoulutuksen(amk) suorittaneet Opetustoimen/sivistystoimenjohtajat tai vastaavat

6 Jäseneksi liittyminen jäsenyyttä syytä hakea (kehottaa hakemaan) heti palvelussuhteen alussa ansiosidonnaisen työttömyysturvan saaminen edellyttää 34 työviikkoa lukuvuoden aikana Työssäoloehdon täyttyminen edellyttää lisäksi vähintään kahdeksan (8) tuntia viikoittaista opetustyöaikaa (varhaiskasvatuksessa tai muussa kuin opetustyössä vähintään 18 tuntia).

7 OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ JÄSENJAKAUMA Lastentarhanopettajaliitto LTOL OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJ-YSI opettajien ammattiyhdistyspiirit ja alueet Finlands Svenska Lärarförbund FSL Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia OAJ:n Ammatilliset opettajat OAO Yliopistojen opetusalan liitto YLL VARSINAISET JÄSENET Opiskelijajäsenet SOOL FSL Opetusalan seniorijärjestö OSJ Muut eläkeläisjäsenet FSL:n eläkeläiset KOKONAISMÄÄRÄ

8 OAJ:n valtakunnallisten piirien jäsenmäärät

9 Valtakunnallisten piirien jäsenet

10 OAJ:n jäsenet työnantajittain 2 % 1 % 10 % 11 % 76 % Kunta OVTES Kunta KVTES, lastentarhanopettajat Yksityinen opetusala, yksityiset koulut, yliopistot, harjoittelukoulut PTY-opetusala, päiväkodit Valtio, erityiskoulut 10

11 OAO:n valtakunnallisten piirien jäsenmäärät Kuurojen ja sokeain opettajain liitto KSOL Liike- ja erityisalojen opettajat LEO TOOL ammattikorkeakoulujen tekniikan opettajien valtakunnallinen yhdistys Aikuisopettajien liitto AKOL Suomen musiikinopettajien liitto SMOL Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat SKO Ammatilliset opettajat AO

12 OAJ:n järjestörakenne OAJ-YSI FSL LTOL OAO YLL Opsia Opisk. Senioriopettajat OAY-piirit Alueyhdistykset OAJ:n paikallisyhdistykset Jäsenyhdist. Jäsenyhdist. Jäsenyhdist. Jäsenyhdist. Jäsenyhdist. 12

13 Jäsenyys OAJ:ssä Peruskoulun, lukion, tai yleissivistävän aikuisoppilaitoksen opettaja OAY-piiri FSL OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJ-YSI Ammatillisen oppilaitoksen, aikuiskoulutuskeskuksen, ammattikorkeakoulun opettaja opettajayhdistys paikallisyhdistys alueyhdistys OAO:n valtakunnallinen yhdistys OAJ:n ammatilliset opettajat OAO Lastentarhanopettaja Lastentarhanopettajalitto LTOL Yliopiston lehtori Yliopistonlehtorien liitto YLL Opetus- ja sivistystoimen asiantuntija Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA Opettajaksi opiskeleva Ainejärjestö Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL senioriopettaja OSJ:n paikkallisyhdistys Opetusalan Seniorijärjestö OSJ

14 OAJ:n arvot OIKEUDENMUKAISUUS Oikeudenmukaisuuteen kuuluu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen järjestön edunvalvonnassa ja päätöksenteossa. Kaikkien jäsenryhmien, molempien sukupuolten sekä eri-ikäisten ja -taustaisten jäsenten yhdenvertainen huomioon ottaminen on järjestön toiminnan keskeinen periaate. VASTUULLISUUS OAJ huolehtii vastuullisesti kaikkien jäsentensä edunvalvonnasta. Se kantaa vastuuta suomalaisen yhteiskunnan, koulutuksen ja opetusalan ammattien kehittämisestä ja tulevaisuudesta. Järjestö toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. AVOIMUUS Järjestö noudattaa avoimuutta toiminnassaan, päätöksenteossaan ja viestinnässään. 14

15 OAJ:n toiminnan suunnittelu 15

16 OAJ:n strategian painopisteet Parhaat voimat opetusalalla Työnteon edellytykset kunnossa OAJ - vahva ja arvostettu järjestö 16

17

18 Miten voin vaikuttaa järjestön päätöksiin? Asettumalla itse ehdolle valtuusto vaaleissa Oman valtuutetun kautta Oman yhdistyksen kautta Asia esitettävä hallitukselle kevätkokoukseen viimeistään 15.3., syyskokouksen viimeistään Hallituksen ja toimikuntien edustajien kautta 18

19 19

20 Järjestön uudet säännöt Astuivat voimaan/ryhdyttiin soveltamaan Ovat perustana alue- ja paikallisyhdistysten sääntöjen uudistamiselle 20

21 Heijastukset alue- ja paikallistason sääntöihin Mm. seuraaviin sääntökohtiin: Tarkoitus ja toiminta Jäsenyysperusteiden päivitys Vuosikokoukset ja niiden ajankohta Edustusperusteen määräytyminen vuosikokoukseen Kokousten koollekutsuminen Valtakirjalla edustaminen kokouksessa 21

22 Heijastukset alue- ja paikallistason sääntöihin Mm. seuraaviin sääntökohtiin: Sähköinen osallistumismahdollisuus yleiskokouksiin Hallitus (valinnaisia kohtia) toimikauden pituus, jäsenten lukumäärä, varajäsenyys varapuheenjohtajien määrä Tilikausi 22

23 Heijastukset alue- ja paikallistason sääntöihin Mm. seuraaviin sääntökohtiin: Toiminnantarkastus & toiminnantarkastaja Tilikausi Yhdistyksen mahdollinen nimen tarkistus Tälle keväälle suunniteltuja sääntömuutoksia syytä lykätä syksyyn 23

24 Mallisäännöt Valmistuvat ohjeistuksineen ja muutosaikatauluineen kevään kuluessa Tarkoituksena on, että järjestön sääntöuudistuksen heijastukset ulottuvat myös valtakunnallisten yhdistysten jäsenyhdistyksiin Sääntömuutokset liikkeelle syksyn vuosi/yleiskokouksissa 24

25 Mallisäännöt Sääntömuutosten käsittely PRH:ssa helpottuu ja nopeutuu Jatkossa muutokset suoraan PRH:n sivujen kautta sähköisesti 25

26 Vaali- ja äänestysjärjestyksen uudistaminen Vaalipiirit (=alueyhdistykset OAJ- Ysin osalta) Sähköiseen äänestämiseen liittyvät kysymykset Ääntenlaskentajärjestelyt Tavoitteena saada (ensi)käsittelyyn valtuuston kevätkokoukseen

27 OAJ:n koulutuksen tavoite OAJ:n koulutuksen tavoitteena on opetusalan edunvalvontaa ja järjestötoimintaa tukevien tietojen, taitojen ja asenteiden edistäminen. OAJ:n koulutus jakautuu sopimuskoulutukseen sekä muuhun edunvalvontakoulutukseen ja järjestökoulutukseen. Valtaosa OAJ:n koulutuksesta on suunnattu luottamusmiehille, OAJ:n edunvalvontayhdistysten aktiiveille ja työsuojeluvaltuutetuille. 27

28 OAJ:n koulutusmäärät 2010 Toteutuneita tilaisuuksia 121 Koulutuspäiviä 234 Osallistujia 4473 Eri osallistujia 2644 Koulutettavapäiviä 8707 Osallistujia/tilaisuus 37 (ka) 28

29 Sopimuskoulutus Koulutuksen avulla ylläpidetään ja vahvistetaan sopimustoiminnan tuloksena syntyneiden palvelussuhteen ehtojen, työelämälainsäädännön sekä työsuojelua, yhteistoimintaa ja työelämän laatua koskevien sopimusten tehokasta tulkintaa ja noudattamista kullakin sopimus- ja koulutusalalla. 29

30 Sopimuskoulutus 1.Luottamusmieskoulutus Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnot (SOLA) Luottamusmiesten neuvottelupäivät Edunvalvonnan täydennyskurssi (KVTES) 2.Työsuojelukoulutus Työsuojelun peruskurssit Työsuojelun neuvottelupäivät 3.Yhteistoimintakoulutus Valtakunnalliset yt-neuvottelupäivät 30

31 Järjestökoulutus Järjestökoulutuksen avulla ylläpidetään OAJ:n aktiivitoimijoiden valmiuksia toimia oman alue-, paikallis- tai opettajayhdistyksen parissa järjestön tavoitteiden suunnassa. Monipuolisella koulutuksella pyritään lisäämään järjestöyhtenäisyyttä sekä vastaamaan eri jäsenryhmien tarpeisiin. 31

32 Järjestökoulutus 1.Toimijakoulutukset Alueyhdistysten neuvottelupäivät Valtuuston neuvottelupäivät Valtakunnalliset pj-päivät Järjestöakatemia Tiedottajakoulutus Koulutuksen suunnitteluseminaari 2.Yhdistysten jäsenasiat 3.Nuori Opettaja (NOPE) koulutukset 4.Opiskelijoiden järjestökurssit (yhdessä SOOLin kanssa) 32

33 Muu edunvalvontakoulutus Johtajakoulutus Oppilaitosten johtajat (ysi, ammatilliset, opsia) Päiväkotien johtajat (ja varajohtajat) Toimiala- ja teemaseminaarit Mm. varhaiskasvatusseminaari, ammattikorkeakoulupäivät, yliopistopäivät, POE:n seminaarit, työelämäseminaari 33

34 Koulutuksellista tukea yhdistyksille 1. Yhteysopettajan tietopaketti ja diasarja 2. Valmistuvien infojen ohjeistukset ja materiaalit 3. Taloudenhoidon koulutuspaketti 4. Muut julkaisut ja materiaalit 5. Neuvonta, opastus 34

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry Finlands Häradsutmätningsmän rf Tiedostuslehti 1/2011. Tässä numerossa:

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry Finlands Häradsutmätningsmän rf Tiedostuslehti 1/2011. Tässä numerossa: Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry Finlands Häradsutmätningsmän rf Tiedostuslehti 1/2011 Tässä numerossa: Puheenjohtajan katsaus Kokouskutsu Toimintasuunnitelma v. 2011 Luottamusmiehet ym. ENNÄTYSTULOKSESTA

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI Muistiot 2014:3 KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot