Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasuunnitelma 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasuunnitelma 2013"

Transkriptio

1 Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasuunnitelma 2013

2 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alueyhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan eri opettajaryhmien yhteiskunnallisen aseman, kasvatus- ja opetustyön arvostuksen, yhteisöllisyyden ja tehokkaan edunvalvonnan edistäminen Varsinais-Suomen alueella. Kehitetään edelleen alueellista vaikuttamista luomalla aktiivisesti suhteita alueen päättäjiin. Mahdollistetaan alueasiamiestoiminta nykyisessä laajuudessaan. Alueyhdistys tukee alueellista YT-toiminnan koulutusta, jonka järjestävät alueyhdistyksen valitsemat YT-vastaavat yhdessä alueasiamiehen kanssa. Alueyhdistys toimii aktiivisesti yhdessä paikallisyhdistysten kanssa torjuakseen kasvatus- ja opetusalaan kohdistuvat leikkaustoimenpiteet ja lomautukset. Seurataan ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamisen toteutumista sekä kuntarakennelain mahdollisia vaikutuksia koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Erityistä huomiota kiinnitetään ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen määrään ja ammatillisen koulutuksen sekä toisen asteen että ammattikorkeakoulun rahoituksen vähenemiseen ja siihen, miten nämä vaikuttavat opettajien palkkoihin ja työsuhteen ehtoihin. Toimintavuoden aikana toteutetaan edelleen jo hyviksi havaittuja toimintatapoja ja kehitetään uusia. Osallistutaan OAJ:n 40-vuotisjuhlintaan budjetin puitteissa

3 TAVOITE TOIMENPITEET TOTEUMA PARHAAT VOIMAT OPETUSALALLA PALKALLA VETOVOIMAA JA ARVOSTUSTA OPETTAJAN TYÖHÖN OPETTAJUUDEN HALLITTUA MUUTOSTA Vaikutetaan maakunnan opetusalan keskeisiin sidosryhmiin Vaikutetaan valtakunnallisesti OAJ:n valtuustossa, hallituksessa, toimikunnissa ja työryhmissä työskentelevien jäsenten kautta. Tuetaan paikallista edunvalvontaa ja edistetään eri jäsenryhmien välistä alueellista yhteistyötä. Seurataan palkkausjärjestelmien kehittämistä kunnissa. Tehdään yhteistyötä maakunnan koulutuksenjärjestäjien kanssa. Vaikutetaan ja valvotaan jäsenten työoloja sekä opetus- ja kasvatustyön resurssien ja ammattitaidon kehittämistä. Seurataan ja vaikutetaan tarvittaessa alueella tapahtuviin opettajuuden muutoksiin. KOULUTUSRAKENTEIDEN HALLITTUA KEHITTÄMISTÄ Vaikutetaan alueellisen koulutuksen rakennemuutokseen. Toimitaan aktiivisesti yhteistyössä maakunta- ja aluehallinnon kanssa. Seurataan aktiivisesti kuntarakenneuudistusta ja muuttuvaa lainsäädäntöä. Vastustetaan ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen leikkauksia. Vaikutetaan edelleen määrällisesti riittävään ja laadukkaaseen opettajankoulutukseen.

4 TYÖNTEON EDELLYTYKSET KUNNOSSA RIITTÄVÄT RESURSSIT JA LAADUN TURVAAMINEN TYÖTÄ TYÖAJALLA EI LOMAUTUKSIA, EI LEIKKAUKSIA JÄSENILLE OIKEUSTURVAA TYÖHYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN TURVALLINEN JA TERVEELLINEN YMPÄRISTÖ VAHVA JA OSAAVA JOHTAMINEN Neuvotellaan tehokkaasti alueellisesti ja tuetaan tarvittaessa paikallisia neuvotteluja. Vaikutetaan yhteistyöelimissä. Huolehditaan siitä, että OKM:n laatusuositukset toteutuvat perusopetuksessa. Vaikutetaan siihen, että opetusalan henkilöstö pystyy keskittymään perustehtäväänsä työajallaan ja kaikki työ olisi palkkauksen piirissä. Seurataan ja ohjeistetaan jäsenistöä perusopetuslain muutoksen (kolmiportaisen tuki) tuomasta lisätyöstä. Vastustetaan lomautuksia sekä muita opetusalan henkilöstöön kohdistuvia leikkaustoimia. Vaikutetaan julkiseen mielipiteeseen, kuntien talousarvioihin ja päättäjiin. Toimitaan yhteistyössä Aluehallintoviraston ja Ely-keskuksen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Valvotaan virka- ja työehtoehtosopimusten ja opetusalaa koskevan lainsäädännön noudattamista. Tuetaan jäsenyhdistysten ja alueen luottamusmiesten yhteistyötä järjestämällä koulutusta ja tarjoamalla mahdollisuutta verkostoitumiseen. Laaditaan valtuustoaloite opettajiin kohdistuvan epäasiallisen käytöksen ja kiusaamisen pysäyttämiseksi. Toimitaan yhteistyössä alueen työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelupiirin kanssa. Järjestetään alueellinen YT-koulutus. Tuetaan jäsenten liikunta- ja virkistystoimintaa sekä järjestetään yhteisiä virkistystapahtumia. Vaikutetaan opetusalan henkilöstön työhyvinvointiin ja pyritään terveisiin ja fyysisesti toimiviin työympäristöihin. Järjestetään MOP13- jäsenjuhla ja juhlistetaan samalla OAJ:n 40-vuotistaivalta. Tehdään yhteistyötä rehtoreiden ja johtajien kanssa. Vaikutetaan siihen, että kaikilla työpaikoilla on riittävä johtamisresurssi.

5 VAHVA JA ARVOSTETTU JÄRJESTÖ OSAAVAT TOIMIJAT KAIKILLA TASOILLA Kehitetään alueyhdistyksen toimintaa edelleen. Ylläpidetään alueasiamiehelle mahdollisimman hyvät toimintamahdollisuudet alueellisten tehtävien hoitoon. Järjestetään koulutusta yhdistyksen eri tasoilla: alueyhdistys, paikallisyhdistykset, jaostot ja opettajaryhmät. Jatketaan yhteistyötä Minna Reilamon/ MiRei ky:n kanssa. Ostetaan yhtiöltä taloushallintopalvelut sekä tilaisuuksien järjestelypalvelut. TULOKSIIN TAVOITTEELLISELLA VIESTINNÄLLÄ Tiedotetaan jäsenistölle ajankohtaisista asioista sähköpostitse sekä yhdistyksen kotisivuilla. Paikallis- ja aluetason käyttöön tuotetaan edunvalvontamateriaalia ja muuta aineistoa. Hyödynnetään OAJ:n jäsenrekisterin ostopalvelua tehokkaasti. VAHVA TALOUS Varsinainen toiminta katetaan OAJ:n toiminta-avustuksella ja jäsenyhdistysten jäsenmaksutulolla. Yhdistyksen taloutta hoidetaan talousarvion mukaisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti.

6 KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI 2013 Ajankohta Paikka Tilaisuus Kohderyhmä Kouluttaja/vastuuhenkilö Turku/ Viking Grace Tammiseminaari Alueyhdistyksen hallitus ja jaosten jäsenet Marita Savonmäki ja Jorma Uoti Educarium Haastavien huoltajien kohtaaminen -koulutus Kaikki ryhmät Kati Granlund, Hanna Ikonen Turku We will rock you -musikaali Kaikki jäsenet Iiris Korte Turku/ Viking Line Uudet puheenjohtajat ja sihteerit Paikallisyhdistysten ja C-mallisten alayhdistysten uudet puheenjohtajat ja sihteerit Satakunta järjestää 4.3. Turku Jäsenilta LTOL -jaosto Kristiina Johansson, Hanna Ikonen Salo Eläkeinfo Kaikki ryhmät Jorma Uoti Pori Alueelliset luottamusmiesten yhteistoiminnalliset neuvottelupäivät Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, paikallisyhdistysten puheenjohtajat OAJ/Satakunta 9.4. Turku Palkkainfo Ammatilliset opettajat Sirpa Suomi ja Ari Johansson 11.4 AMK/T:ku AMK:n uudistus vaikutus henkilöstön asemaan AMK:n opettajat Sirpa Suomi, Tommi Nyman ja Ari Johansson

7 17.4. Alvarium Valmistuvien infotilaisuus Opiskelijat Ritva Aarras-Saari, Jorma Uoti Kaarina Vuosikokous Paikallisyhdistysten vuosikokousedustajat Marita Savonmäki x.4. YSI V-S Työsuojeluilta: kuormittavuus ja homeet Paikallisyhdistysten hallitukset työsuojeluvaltuutetut Terttu Eriksson 8.5. Alabama Turku Helluntaihulinat Ammatilliset opettajat OAO-jaosto/Mari Verho, Pia Friberg ja Ari Johansson Turku Kirsikkapuisto teatteriesitys Kaikki jäsenet Iiris Korte Helsinki OAJ:n valtuusto Helsinki/ Viro Herätyspäivät Paikallisyhdistysten edustajat, jaoston edustajat Marita Savonmäki ja Jorma Uoti x.8. Salo Opegolf Kaikki jäsenet Veli-Pekka Virtanen Tirva V-S YSI-jaoston syysseminaari V-S Ysi-jaoston jäsenet V-S ysi-jaosto /Virve Jordman x.9. OAJ oikeusturvakoulutus Jorma Uoti x.9. Nuorten opettajien aktivointi-ilta Nuoret opettajat alyn hallituksen nuoret ja nuorekkaat Helsinki Lastentarhanopettajapäivät LTOL-jaosto LTOL-jaosto/Hanna Ikonen Kåren/Turku MOP-juhla Kaikki jäsenet LTOL-jaosto

8 Pori Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yt-elinten jäsenet Satakunta X.10 tai 11 Avoin Ajankäyttökoulutus Ammatilliset opettajat Ari Johansson Espoo OAJ:n valtuusto M/s Grace OAO-jaoston koulutusristeily Jaoston jäsenet, varat ja ALY:n hallituksen ammatilliset jäsenet OAO-jaosto/Ari Johansson syksy Opetussuunnitelmatyön jalkauttaminen kentälle Ysiläiset jäsenet Alueyhdistyksen hallitus x.10. Turku Eläkekoulutus Kaikki ryhmät Jorma Uoti Alabama V-S:n ammatillinen opettaja julkistus Ammatilliset opettajat Ari Johansson PAINOPISTEALUEET 2013: kolmiportainen tuki palkkausjärjestelmät muuttuva alaa koskeva lainsäädäntö aktiivitoimijoista huolehtiminen

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta 0 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta 1 1. YLEISTÄ OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry koostuu yleissivistävistä opettajista (YSI), ammatillisista opettajista (OAO),

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 16/2011-2012 Toimitila, Aurakatu 20 E Turku 260313 Sihteeri Mervi Taurén Läsnä Puheenjohtaja Marita Savonmäki X Jäsen Veli-Pekka Virtanen

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS. OAJ Keski-Suomi 31.3.2015

VUOSIKOKOUS. OAJ Keski-Suomi 31.3.2015 VUOSIKOKOUS OAJ KeskiSuomi 3.3.05 Hyvät OAJ KeskiSuomen jäsenet Menossa on alueyhdistyksemme kahdeksas toimintavuosi. Kehitys kasvatuksen ja koulutuksen alalla ei tänä eikä viime vuonna ole ollut suotuisaa.

Lisätiedot

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.2 Jäsenmaksut 8 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 9 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan

OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan Pöytäkirja KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Marita Seppä

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 160311 RAVINTOLA OLÉ, VERITAS-STADION, TURKU HALLITUKSEN KOKOUS 2 /2011 2012 SIHTEERI Marita Savonmäki Puheenjohtaja Virve Jordman, sihteeri Marita Savonmäki

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2013-2015 11.9.2013 Paikka: Alueyhdistyksen toimitila osoitteessa Aurakatu 20 E-F (sisäpihalla, summeri porttikongin rautaportilla).

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasääntö

OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasääntö 1 OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasääntö Hallituksen hyväksymä 31.1.2012 2 I ALUEYHDISTYKSEN HALLITUS 1. Tehtävät: vaikuttaa OAJ:n tavoitteiden ja päämäärien toteutumiseen maakuntatasolla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Hyvät työolot tehdään yhdessä. Tavoitteita työsuojelutoiminnalle

Hyvät työolot tehdään yhdessä. Tavoitteita työsuojelutoiminnalle Hyvät työolot tehdään yhdessä Tavoitteita työsuojelutoiminnalle Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Edunvalvontaosasto Työympäristö- ja yhteistoimintasektori 3/2008 Anne Mironen, Raija Pääkkönen,

Lisätiedot

Hammaslääkäriliiton strategia 2012 2020 ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian toteuttamiseksi

Hammaslääkäriliiton strategia 2012 2020 ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian toteuttamiseksi Toimintasuunnitelma 2015 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus ja siihen kytkeytyvä visio... 2 Arvot... 2 Strategiset suunnat ja niihin sisältyvät tavoitteet... 3 Vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL. ry 587 YLEISTÄ Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry. 587 on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto ry:n rekisteröity jäsenyhdistys.

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin. Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2.

OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin. Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2. OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2.2012 Jäsenyyskriteerit Järjestäytymisperuste: ammattikuntaisuus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 29.11.2013 Hyväksytty edustajakokouksessa. Insinööriliitto IL ry Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Työsuhde- ja neuvottelutoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03 8000 1000 0940 87 DABAFIHH Broholmsgatan

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2014 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 2 Maanmittausalan

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistys on aloittanut toimintansa 12.4.2008 kun yhdistettiin kahden ERTOlaisen yhdistyksen toiminnot. Nämä ovat Sosiaali-

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2009. Toimihenkilöt 2009 2. Puheenjohtajan palsta 3. Ammattiosaston syyskokous 25.11.2009, klo 15.00

JÄSENTIEDOTE 1/2009. Toimihenkilöt 2009 2. Puheenjohtajan palsta 3. Ammattiosaston syyskokous 25.11.2009, klo 15.00 Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry JÄSENTIEDOTE 1/2009 Sisältö Sivu Toimihenkilöt 2009 2 Puheenjohtajan palsta 3 Ammattiosaston syyskokous 25.11.2009, klo 15.00 Syyskokouksen esityslista 4 5 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot