Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) OAJ kouluttaa yleistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) OAJ kouluttaa yleistä"

Transkriptio

1 OAJ kouluttaa 2011

2 OAJ kouluttaa yleistä Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) OAJ:n koulutus jakautuu edunvalvontakoulutukseen (sopimuskoulutusta) ja järjestökoulutukseen. Lisäksi järjestetään toimiala- ja teemaseminaareja. Koulutukseen hakeutuminen Kurssien kohdalla on mainittu, onko koulutus avoin haku -koulutusta, johon voivat hakeutua kaikki kohderyhmään kuuluvat, vai kutsukoulutusta, johon OAJ kutsuu osallistujat. Avoin haku -koulutusten ilmoittautumisaika päättyy pääsääntöisesti neljä (4) viikkoa ennen koulutusta. Kutsukoulutusten kutsut lähtevät kutsuttaville sähköpostitse noin viisi (5) viikkoa ennen koulutusta. Koulutuksiin ilmoittaudutaan OAJ:n Jäsensivuilla osoitteessa Koulutus koulutuksiin. kevään avoin haku -kursseille alkaa Jäsensivujen kautta syksyn avoin haku -kursseille alkaa Jäsensivujen kautta Koulutuksen kustannukset Koulutukset ovat OAJ:n jäsenille maksuttomia, samoin kuin ohjelmaan sisältyvät ruokailut ja majoitus kahden hengen huoneessa. OAJ korvaa myös koulutuksesta aiheutuvat matkakustannukset. OAJ siirtyi syksyllä 2010 koulutusten osalta sähköiseen matkalaskujärjestelmään M2:een Edunvalvontakoulutukseen (sopimuskoulutusta) osallistuvilla on oikeus palkalliseen virkavapauteen/työlomaan työnantajapuolen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Järjestökoulutukseen osallistuville OAJ maksaa virkavapaudesta/työlomasta mahdollisesti aiheutuvat ansionmenetykset. Koulutuksiin ilmoittautuneille lähetetään vahvistus koulutuksen toteutumisesta noin neljä viikkoa ennen koulutusta. Koulutuksiin osallistuvat saavat tarkat koulutuksiin liittyvät ohjeet kurssikutsun tai kurssivahvistuksen liitteenä. Osallistumisen peruminen Peruutuksesta tulee aina ilmoittaa. Ilman peruutusta koulutuksesta poisjääneiltä veloitetaan koko koulutuksen hinta. Viimeinen peruutuspäivä on 7 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuminen perutaan tämän jälkeen, OAJ perii 50 peruutuskustannuksia. Sairastumisen tai muun pätevän syyn vuoksi poisjääneen on toimitettava lääkärintodistus/selvitys poissaolosta, muutoin OAJ laskuttaa 50 peruutuskustannuksia. Ajankohtaista tietoa koulutuksista Viimeisimmät päivitetyt tiedot löytyvät Jäsensivuilta. Kurssikohtaisia ilmoituksia avoin haku koulutuksista on myös Opettaja-lehdessä. Edunvalvontakoulutuksen avulla ylläpidetään ja vahvistetaan työelämälainsäädännön ja sopimustoiminnan tuloksena syntyneiden palvelussuhteen ehtojen, työsuojelun, yhteistoiminnan ja työelämän laadun sopimusten tehokasta tulkintaa ja noudattamista kullakin sopimus- ja koulutusalalla. Luottamustehtävissä toimivien riittävä osaamistaso luodaan perus- ja täydennysopinnoissa. Sopimus- ja koulutusalakohtaiset tiedot saatetaan ajan tasalle neuvottelupäivillä. t Luottamusmieskoulutukseen ovat sopimusten mukaan oikeutettuja osallistumaan pääluottamusmies, luottamusmies ja heidän varamiehensä sekä OAJ:n paikallisyhdistyksen puheenjohtaja. Työsuojelukoulutukseen ovat lainsäädännön perusteella oikeutettuja osallistumaan työsuojeluvaltuutettu ja työsuojeluvaravaltuutettu. Kunnallisen koulutussopimuksen mukaan koulutusoikeus on lisäksi pääluottamusmiehellä, luottamusmiehellä, työsuojeluasiamiehellä tai vastaavassa asemassa olevalla sekä työsuojelutoimikunnan, tai jos sellaista ei ole, vastaavan paikallisen yhteistoimintaelimen jäsenellä ja varajäsenellä. Valtion sopimusalalla asiasta on sovittu ammattiyhdistyskoulutussopimuksessa. Yhteistoimintakoulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan yhteistoimintaelimen jäsenet ja varajäsenet, pääluottamusmies, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu sekä -varavaltuutettu. OAJ määrittelee kaikille koulutuksille kohderyhmän, jonka mukaisesti koulutukseen hakeudutaan/kutsutaan. SOPIMUSTOIMINNAN JA TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN PERUSOPINNOT / EDUNVALVONNAN PERUSOPINNOT Huom! Edunvalvonnan perusopintojen kokonaisuus muuttuu vuonna 2011 alkavista kursseista lähtien Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnoiksi Uusille luottamusmiehille ja paikallisyhdistysten puheenjohtajille tarkoitetun koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia paikallistason edunvalvontatehtäviin sekä tietoutta järjestön rakenteesta ja toiminnasta. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on taata luottamusmiehille ja paikallisyhdistysten puheenjohtajille riittävät tiedot ja taidot oman sopimusalansa edunvalvonta- ja sopimustoiminnasta sekä luoda tehokkaasti opettajien edunvalvontaa hoitava luottamusmiesverkosto. Toteutus Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopintojen kokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Kokonaisuus sisältää kolme lähiopetusjaksoa, yhden etäjakson sekä erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön opintojen 1. osan käyneet kutsutaan automaattisesti saman ryhmän kanssa koulutuksen muihin lähiopetusjaksoihin. JUKOn ja OAJ:n opetusalan sekä varhaiskasvatuksen pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat, jotka eivät ole suorittaneet edunvalvonnan perusopintoja aiemmin. SOPIMUSTOIMINNAN JA TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN PERUSOPINNOT osat 1 ja 2 Vuonna 2011 alkavien koulutusten osa 3 järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana vuonna Kaikki koulutukset pidetään Helsingissä. Kurssi, kohderyhmä (sopimusala & opetusala), ajankohdat 1/2011 OVTES, kaikki opetusalat OSA 1: OSA 2:

3 Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) 2/2011 OVTES, kaikki opetusalat OSA 1: OSA 2: /2011 KVTES, varhaiskasvatus OSA 1: OSA 2: /2011 yksityinen sopimusala OSA 1: OSA 2: /2011 OVTES, kaikki opetusalat OSA 1: OSA 2: /2011 OVTES, kaikki opetusalat OSA 1: OSA 2: /2011 OVTES, kaikki opetusalat OSA 1: OSA 2: Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopintojen 1. osaan Koulutus on avoin haku koulutusta ja siihen ilmoittaudutaan OAJ:n Jäsensivujen kautta. Ilmoittautumisaika päättyy neljä viikkoa ennen koulutuksen alkua. Koulutukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja koulutuksiin hyväksytyille lähetetään vahvistus ennen koulutusta. EDUNVALVONNAN PERUSOPINNOT, VUONNA 2010 ALKANEET KOKONAISUUDET, OSAT 3 ja 4 Koulutuksiin kutsutaan vuonna 2010 Edunvalvonnan perusopintojen osat 1 ja 2 käyneet. Kaikki koulutukset pidetään Helsingissä. Kurssi, kohderyhmä (sopimusala & opetusala), ajankohdat 1/2010 OVTES, kaikki opetusalat OSA 3: OSA 4: /2010 Yksityinen sopimusala OSA 3: OSA 4: /2010 OVTES, kaikki opetusalat OSA 3: OSA 4: EDUNVALVONNAN TÄYDENNYSKURSSI / KVTES Koulutuksen aikana päivitetään ja syvennetään aiempien edunvalvontakoulutusten asiasisältöjä sekä annetaan tukea ja eväitä paikalliseen neuvottelutoimintaan. Koulutuksessa syvennytään mm. KVTES:n palkkaus- ja työaikamääräyksiin. KVTES-sopimusalan luottamusmiehet sekä pääluottamusmiehet, joiden vastuualueeseen kuuluvat KVTESedunvalvonta-asiat. Toivottavaa on, että samasta kunnasta koulutukseen osallistuvat sekä pääluottamusmies että luottamusmies. Koulutukseen hakeutuvien on täytynyt suorittaa OAJ:n edunvalvonnan perusopinnot. Ajankohta, paikkakunta ja sopimusala & opetusala Helsinki,KVTES, varhaiskasvatus Helsinki, KVTES, varhaiskasvatus Koulutus on avoin haku -koulutusta ja siihen ilmoittaudutaan OAJ:n Jäsensivujen kautta. Ilmoittautumisaika päättyy neljä viikkoa ennen koulutuksen alkua. Etusija koulutuksiin on niillä, jotka eivät ole käyneet täydennyskoulutusta vuonna Koulutuksiin hyväksytyille lähetetään vahvistus ennen koulutusta. Valtakunnalliset LUOTTAMUSMIESTEN Luottamusmiesten neuvottelupäivien tavoite on saattaa sopimus- ja koulutusalakohtaiset tiedot ja taidot ajan tasalle sekä vahvistaa tehokkaasti opettajien edunvalvontaa hoitavaa luottamusmiesverkostoa. Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja heidän varamiehensä sekä OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat sopimusala-/ koulutusalakohtaisesti kohdennettuna. Kevät 2011 kohderyhmä, ajankohta ja paikkakunta, sopimusala & opetusala OVTES, liitteet 4,5,6,7,8, Helsinki Alueasiamiehet, palkkasihteerit ja kuntakouluttajat Vantaa OVTES/EK/PTY, taiteen perusopetus Helsinki OVTES/EK/PTY, vapaa sivistystyö Helsinki EK, yliopistot Helsinki EK, normaalikoulut Helsinki Valtion sopimusala Helsinki OVTES/EK/PTY, ammattikorkeakoulujen luottamusmiehet Helsinki OVTES/EK, aikuiskoulutuskeskukset Helsinki EK, yleissivistävät oppilaitokset Helsinki EK/PTY, 2.asteen ammatilliset oppilaitokset Helsinki Syksy 2011 kohderyhmä, ajankohta ja paikkakunta, sopimusala & opetusala Alueasiamiehet, palkkasihteerit, kuntakouluttajat sekä suurten kuntien (yli as.) pääluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat Helsinki OVTES/KVTES, suurten ja keskisuurten (yli as.) kuntien pääluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat Helsinki OVTES, ammatilliset, kuntien ja kuntayhtymien pääluottamusmiehet Helsinki OVTES, pienten ja keskisuurten (alle as.) kuntien pääluottamusmiehet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat Helsinki Helsinki Helsinki OVTES/EK/PTY, ammattikorkeakoulujen pääluottamusmiehet Helsinki ALUEELLISET LUOTTAMUSMIESTEN Alueellisilla luottamusmiesten neuvottelupäivillä käsitellään ajankohtaisia edunvalvonta- ja sopimusasioita. Lisäksi luodaan toimivia yhteistyösuhteita muiden samalla alueella toimivien henkilöstön edustajien kanssa. Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja heidän varamiehensä sekä OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat alueellisesti kohdennettuna. 2/2010 OVTES/KVTES, kaikki opetusalat ja varhaiskasvatus OSA 3: OSA 4: OVTES, yleissivistävä opetusala Ajankohta, alueet ja paikkakunta Pohjois-Pohjanmaa, Oulun eteläinen, Kainuu ja Koillismaa, Oulu

4 Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) OVTES, yleissivistävä opetusala Ajankohta, alueet ja paikkakunta Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi,Kuortane Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala, Joensuu Kanta- ja Päijät-Häme, Vierumäki Etelä-Karjala ja Kymenlaakso, Lappeenranta Etelä-Savo, Mikkeli Helsinki ja Uusimaa, Helsinki Varsinais-Suomi ja Satakunta, Turku Pirkanmaa, Helsinki/ Tallinna Lappi, Tornio KVTES, varhaiskasvatus Ajankohta, paikkakunta ja kohderyhmä Helsinki KVTES Helsinki KVTES Helsinki KVTES + yksityiset + ruotsinkieliset Työsuojelun peruskurssin 1. osan käyneet kutsutaan automaattisesti saman ryhmän kanssa koulutuksen muihin lähiopetusjaksoihin. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö, ensisijassa työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut. Kurssi, ajankohta ja paikkakunta 1/2011 OSA 1: Helsinki OSA 2: Helsinki TYÖSUOJELUN PERUSKURSSIT, VUONNA 2010 ALKANEET KOKONAISUUDET, OSA 3 Koulutuksiin kutsutaan vuonna 2010 Työsuojelun peruskurssin osat 1 ja 2 käyneet. Yhteistoimintakoulutus VALTAKUNNALLISET YHTEISTOIMINNAN Koulutuksen tavoite on päivittää ja syventää paikallisten YT-toimijoiden yhteistoimintaosaamista ja tukea heitä yhteistoimintatehtävissään. Kurssilla esitellään myös paikallisia hyviä käytänteitä ja toimintatapoja. Suurten kuntien, kuntayhtymien ja muiden työnantajatahojen YT- organisaatioissa toimivat. Ajankohta, kohderyhmä työelämäverkosto ALUEELLISET YHTEISTOIMINNAN Tavoitteena on päivittää ja syventää paikallisten YT-toimijoiden yhteistoimintaosaamista ja tukea heitä yhteistoimintatehtävissään. Kursseilla esitellään myös paikallisia hyviä käytänteitä ja toimintatapoja. Vuoden 2011 koulutuksen teema on Kasvatus- ja opetustyön kuormittavuuden hallinta. Yhteistoimintaelimissä toimivat. Ajankohta, alueet, paikkakunta Pohjois-Pohjanmaa, Oulun eteläinen, Kainuu ja Koillismaa, Kajaani Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi, Seinäjoki Helsinki ja Uusimaa, Helsinki Työsuojelukoulutus Kurssi, ajankohta ja paikkakunta 1/2010: Vantaa 2/2010: Vantaa 3/2010: Vantaa Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kotka Pohjois-Savo, Kuopio Pohjois-Karjala, Polvijärvi Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme, Tampere TYÖSUOJELUN PERUSKURSSIT osat 1 ja 2 Koulutuksen tavoitteena on, että työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö ymmärtää vuorovaikutuksen ja työsuojelun yhteistoiminnan merkityksen työpaikan arjessa saa valmiuksia ja keinoja hoitaa yhteistoimintatehtäväänsä saa perustiedot työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä säännöksistä kuten laeista, sopimuksista ja suosituksista tietää mistä saa lisätietoa ja tukea yhteistoimintatehtävälleen. TYÖSUOJELUN Kurssin tavoitteena on päivittää, syventää ja täydentää peruskurssilla käsiteltyjä asioita sekä antaa kurssilaisille tukea heidän soveltaessaan työsuojelukoulutuksessa käsiteltyjä aiheita omassa työsuojelutyössään. Koulutuksessa käydään läpi myös työpaikkakohtaisia haasteita ja hyviä käytänteitä. Työsuojelun peruskurssin käyneet. Ajankohta, paikkakunta, kohderyhmä Helsinki, kaikki sopimusalat Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi, Kokkola Varsinais-Suomi ja Satakunta, Turku Lappi, Kittilä, Levi Toteutus Työsuojelun peruskurssi opintokokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Kokonaisuus sisältää kolme lähiopetusjaksoa ja erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Kurssi vastaa sisällöltään Työturvallisuuskeskuksen peruskurssia. 6 7

5 Järjestökoulutus Järjestökoulutuksella lisätään luottamusmiesten ja yhdistysten toimihenkilöiden valmiuksia toimia oman alueen, piirin, paikallis- tai opettajayhdistyksen parissa järjestön tavoitteiden suuntaisesti. Monipuolisella koulutuksella pyritään lisäämään järjestöyhtenäisyyttä sekä vastaamaan eri jäsenryhmien tarpeisiin. TOIMIJAKOULUTUS Pääsääntöisesti OAJ kutsuu osallistujat toimijakoulutuksiin. Poikkeuksena on kolmiosainen järjestöakatemia, johon järjestetään erillinen haku. Hakemismenettelystä ilmoitetaan Opettaja-lehdessä ja järjestön nettisivuilla vuoden 2011 alussa. Järjestöakatemian tavoitteena on luoda edellytyksiä edunvalvontayhdistysten menestyksekkääseen johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Koulutuskokonaisuuden kolmas osa toteutetaan vuonna Ajankohta, kohderyhmä ja paikkakunta Paikallisyhdistysten neuvottelupäivä,helsinki Alueyhdistysten neuvottelupäivät, PK-seutu Järjestöakatemia, osa 1, PK-seutu Järjestöakatemia, osa 2, PK-seutu Valtuuston neuvottelupäivät, PK-seutu Valtuuston neuvottelupäivät, PK-seutu Valtuuston neuvottelupäivät, PK-seutu YHDISTYSTEN JÄSENASIAT Yhdistysten jäsenasiat koulutuksen tavoite on antaa käytännön valmiuksia ja ohjeistusta yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen ja jäsenrekisterin ylläpitoon sekä perehdyttää jäsenmaksuliikenteeseen liittyviin kysymyksiin. Koulutus sisältää myös OpenDora-osuuden, jossa käsitellään yhdistysten jäsenrekisteriohjelmiston toimintaa ja sen kautta tehtäviä poimintoja ja tulosteita. Paikallisyhdistysten ja niiden jäsenyhdistysten jäsenasioista vastaavat tai niitä hoitavat henkilöt, jotka eivät ole aiemmin käyneet koulutusta. Ajankohta ja paikkakunta Helsinki Helsinki Koulutus on avoin haku koulutusta ja ilmoittautuminen tapahtuu OAJ:n Jäsensivujen kautta. Ilmoittautumisaika päättyy neljä viikkoa ennen koulutuksen alkua. Koulutukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja koulutuksiin hyväksytyille lähetetään vahvistus ennen koulutusta. JOHTAJAKOULUTUS Koulutuksen tavoitteena on käsitellä johtajuuden tämän päivän haasteita sekä tulevaisuuden näkymiä. Tarkastelemme myös järjestön tulevia haasteita ja rehtoreiden asemaa osana OAJ:ä. Päivien aikana käsitellään ajankohtaista neuvottelutilannetta ja johtajien osalta mm. tavoitteita tulevissa sopimusneuvotteluissa. Lakiosassa annetaan johtajille ajankohtaista tietoa lainsäädännöstä, lainsäädännön vaikutuksista ja soveltamisesta sekä oikeuskäytännöstä. Käsittelemme myös yhteistoiminnan merkitystä työhyvinvoinnille ja tuloksellisuudelle. Lisäksi osanottajille annetaan selvitys ajankohtaisista koulutuspoliittisista kysymyksistä. Kouluttajina toimivat OAJ:n asiantuntijat. Yleissivistävien oppilaitosten rehtorit, apulaisrehtorit ja johtajat. Myös koulu-/sivistystoimenjohtajat voivat osallistua pidettävään johtajakoulutukseen. Ajankohta ja paikkakunta Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki (myös opetus- /sivistystoimenjohtajat) Koulutus on avoin haku koulutusta ja siihen ilmoittaudutaan OAJ:n Jäsensivujen kautta. Koulutukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja etusijalla ovat henkilöt, jotka eivät aiemmin ole käyneet OAJ:n johtajakoulutusta. Koulutukseen hyväksytyille lähetetään vahvistus kolme (3) viikkoa ennen koulutusta. Mukaan mahtuu max. 40 osallistujaa. OPISKELIJAT JA NUORET OPETTAJAT Ajankohta ja kohderyhmä Nope kouluttajat, Helsinki Nope kouluttajat, paikka avoin SOOL järjestökurssi, Jyväskylä SOOL järjestökurssi, Helsinki NOPE-KOULUTUKSET OAJ järjestää nuorille opettajille suunnattuja NOPE -koulutuksia alueittain syys- ja kevätkaudella. Kevään koulutukset ajoittuvat maalis-huhtikuulle ja syksyn koulutukset loka-marraskuulle. Koulutuksista vastaavat alueelliset NOPE-kouluttajat. Lisäksi palkka-asioissa kouluttajina toimivat OAJ:n paikalliset luottamusmiehet ja alueelliset palkkasihteerit. Koulutuksessa mm. pohditaan millaista on olla nuori opettaja työyhteisössä tarkastellaan opettajan työhön liittyviä laajoja vastuukysymyksiä mm. juridiikan ja etiikan näkökulmista perehdytään palkkauskysymyksiin tutustutaan OAJ:n edunvalvonta- ja järjestötoimintaan sekä yksittäisen jäsenen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin Koulutusten ajankohdat ja ilmoittautuminen Koulutusten ajankohdista ja niihin ilmoittautumisesta tiedotetaan Opettaja-lehdessä ja OAJ:n www-sivuilla. 8 9

6 Järjestökoulutus KOULUTUSPOLIIITTISET SEMINAARIT OAJ kutsuu osallistujat koulutuspoliittisiin seminaareihin. Ajankohta, seminaari ja paikkakunta Eettinen seminaari, Helsinki (Educan yhteydessä) POE:n kevätseminaari, Tampere Aikuiskoulutusseminaari, Sannäs Varhaiskasvatusseminaari, Vantaa Ammattikorkeakoulupäivät, Helsinki Yliopistopäivät, Vantaa POE:n syysseminaari, Vantaa Työelämäseminaari, Vantaa TALOUDENHOIdon KOULUTUSPAKETTI YHDISTYKSILLE OAJ:n yhdistykset voivat tilata käyttöönsä Taloudenhoitajan peruskurssi -koulutuspaketin, jonka OAJ:n talousyksikkö on suunnitellut yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Koulutuksen käytännönjärjestelyistä ja ilmoittautumisista yms. vastaa koulutuksen järjestävä yhdistys. OAJ vastaa kouluttajan kuluista ja materiaalin toimittamisesta. Muista kuluista vastaa koulutuksen järjestävä yhdistys. Koulutus toteutetaan yhdessä kahden päivän jaksossa. Koulutukseen voi osallistua maksimissaan 20 henkilöä. Koulutus soveltuu yhdistyksen taloudenhoitajille, tilintarkastajille, hallituksen jäsenille ja muille järjestötaloudenhoidon perusteista kiinnostuneille. Koulutuksen tavoite on antaa perusvalmiudet yhdistyksen kirjanpidon hoitamiseen. Kouluttaja Kouluttajana toimii Ossi Viljakainen, joka on perehtynyt erityisesti järjestöjen taloudenhoitoon liittyvään koulutukseen. Miten koulutus järjestetään? Yhdistykset voivat ottaa yhteyttä OAJ:n koulutustiimiin Saat koulutustiimiltä tarkemmat ohjeet koulutuksen järjestämiseen! TJS OPINTOKESKUKSEN KOULUTUSTARJONTA Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto on Akavan ja STTK:n ylläpitämä koulutus- ja kulttuurijärjestö. TJS Opintokeskus tukee Akavan ja STTK:n ja niiden liittojen, yhdistysten ja piirien koulutustoimintaa myöntämällä rahallista TJS-tukea koulutustilaisuuksille ja opintokerhoille. TJS Opintokeskuksen oma koulutustarjonta sisältää vuosittain lähes 150 kurssia eri puolilla maata mm. seuraavilta aloilta: yhdistystoiminta, työelämä, kouluttaminen, kulttuuri, viestintä, vuorovaikutus, EU ja ATK. Kurssit ovat maksullisia. Lisää tietoa koulutuksista ja TJS-tuesta saat osoitteesta OAJ:n KOULUTUSYHTEYSTIEDOT OAJ Järjestöyksikkö/koulutus OAJ vaihde: faksi: (09) Jäsensivut koulutus MUISTIINPANOJA Koulutus kasvattaa menestystä 10 11

7 12 OAJ järjestöyksikkö/koulutus OAJ vaihde: sähköposti: Jäsensivut koulutus

OAJ kouluttaa. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ www.oaj.fi 1.1.2013

OAJ kouluttaa. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ www.oaj.fi 1.1.2013 2013 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ www.oaj.fi 1.1.2013 2 Sisällysluettelo Yleistä OAJ:n koulutuksesta 3 Sopimuskoulutus 3 Muu edunvalvontakoulutus 3 Järjestökoulutus 3 Koulutusten kustannukset 4 koulutuksiin/

Lisätiedot

OAJ kouluttaa 2015. Aina voi oppia enemmän.

OAJ kouluttaa 2015. Aina voi oppia enemmän. OAJ kouluttaa 2015 Aina voi oppia enemmän. Sisällys 1. Yleistä OAJ:n koulutuksista 3 1.1 Sopimuskoulutus 3 1.2 Muu edunvalvontakoulutus 4 1.3 Järjestökoulutus 4 1.4 Koulutuksen kustannukset 4 1.5 koulutuksiin

Lisätiedot

OAJ kouluttaa 2016. Aina voi oppia enemmän.

OAJ kouluttaa 2016. Aina voi oppia enemmän. OAJ kouluttaa 2016 Aina voi oppia enemmän. 1 Sisällys 1 Yleistä OAJ:n koulutuksista 3 1.1 Sopimuskoulutus 3 1.2 Muu edunvalvontakoulutus 4 1.3 Järjestökoulutus 4 1.4 Koulutuksen kustannukset 4 1.5 koulutuksiin

Lisätiedot

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL 18.11.2016 Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 26.11.2009 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 2 kpl - Luottamusmieskurssi

Lisätiedot

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite5

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite5 TEHY RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2015 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS V 2015 JÄRJESTÄJÄ PAIKKA AIKA KURSSI Luottamusmieskoulutus KoHo/Tehy Vantaa 12.-14.1. Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (5/14)

Lisätiedot

OAJ kouluttaa Aina voi oppia enemmän.

OAJ kouluttaa Aina voi oppia enemmän. OAJ kouluttaa 2018 Aina voi oppia enemmän. SISÄLLYS 1 TIETOA OAJ:N KOULUTUKSISTA 3 1.1 SOPIMUSKOULUTUS 3 1.2 MUU EDUNVALVONTAKOULUTUS 3 1.3 JÄRJESTÖKOULUTUS 3 1.4 KOULUTUSTEN KUSTANNUKSET 3 1.5 ILMOITTAUTUMINEN

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

OAJ kouluttaa 2017 Aina voi oppia enemmän.

OAJ kouluttaa 2017 Aina voi oppia enemmän. OAJ kouluttaa 2017 Aina voi oppia enemmän. 1 OAJ KOULUTTAA 2017 1 SISÄLLYS 1 TIETOA OAJ:N KOULUTUKSISTA 3 1.1 SOPIMUSKOULUTUS 3 1.2 MUU EDUNVALVONTAKOULUTUS 3 1.3 JÄRJESTÖKOULUTUS 3 1.4 KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET

Lisätiedot

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos 26.11.2014 Neuvottelutulos TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 24.-25.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 12.-13.11.

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 2

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 2 Juko ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus 18.12.2008 1 (5) JUKO 29. 30.1. Tampere Pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO 26. 27.3. Seinäjoki Pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO

Lisätiedot

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2011 JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 1 1 (7)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 1 1 (7) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 1 1 (7) Luottamusmieskoulutus JUKO 9. 10.2. Kuopio pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO 23. 24.3. Oulu pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO 7. 8.9. Tampere pääluottamusmiesten

Lisätiedot

Yleiskirjeen 3/2016 liite 1 Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2016 ay-koulutukseen / JUKO (KTK ry) Järjestäjä Ent. aika Uusi aika Ent. paikka Uusi paikka Kurssin nimi MUUTOKSET: JUKO 10. 11.3. 3. 4.3. Oulu

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Sektori. Ajankohtaista työlainsäädäntö ja työehtosopimusaiheita, luottamusmiestapausten läpikäyntejä

Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Sektori. Ajankohtaista työlainsäädäntö ja työehtosopimusaiheita, luottamusmiestapausten läpikäyntejä YHL Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Sektori Luottamusmieskurssi 2 x 1 pv (kevät/syksy) Ajankohtaista työlainsäädäntö ja työehtosopimusaiheita, luottamusmiestapausten läpikäyntejä lm, tsv, varat yliopisto,

Lisätiedot

OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin. Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2.

OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin. Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2. OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2.2012 Jäsenyyskriteerit Järjestäytymisperuste: ammattikuntaisuus

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 1 (13) JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2012 JÄRJESTÄJÄ ALKAA LOPPUU PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS /JHL ry 16.01.

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

KOULUTUS JYTYSSÄ 2017

KOULUTUS JYTYSSÄ 2017 KOULUTUS JYTYSSÄ 2017 JYTYN KOULUTUKSET Jyty tarjoaa runsaasti erilaista koulutusta yhdistysten jäsenille, yhdistysaktiiveille ja henkilöstönedustajille. Monipuolisessa koulutustarjonnassa on tarjolla

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

KOULUTUS JYTYSSÄ 2015 WWWJYTYLIITTOFI

KOULUTUS JYTYSSÄ 2015 WWWJYTYLIITTOFI KOULUTUS JYTYSSÄ 2015 WWWJYTYLIITTOFI KEHITÄ OSAAMISTASI! SISÄLTÖ AMMATILLISET OPINTOPÄIVÄT...6 JÄRJESTÖ- JA YHDISTYSTOIMINTA...6 ALUEIDEN VIIKONLOPPUKURSSIT... 7 LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT...10 LUOTTAMUSMIESTEN

Lisätiedot

2012 ASKELia OSAAMISEEN

2012 ASKELia OSAAMISEEN 2012 ASKELia OSAAMISEEN ASKELia OSAAMISEEN Jyty tarjoaa vuonna 2012 monipuolista ja laadukasta koulutusta kaikille jäsenilleen. Hyvä ja tehokas edunvalvonta edellyttää monipuolista osaamista ja ajankohtaista

Lisätiedot

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.2.2009

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.2.2009 OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.2.2009 Tietomaa tiedottaa Organisaatiomuutoksia TVA 1.5.2009 lukien Liikunta ja kulttuuriavustus (likura) Harjoittelijasopimus Luottamusmiehet (OAJ) 1.8.2008

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 21.3. - 23.3. 22.8. - 24.8. 10.10. - 12.10.

Lisätiedot

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ay-koulutustilaisuudet vuonna 2010

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ay-koulutustilaisuudet vuonna 2010 9.12.2009 1 (13) Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ay-koulutustilaisuudet vuonna 2010 Kuntasektorin sopimuskoulutus vuonna 2010 JHL ry Luottamusmieskoulutus 2010 JHL 11. 13.1.2010 Raasepori

Lisätiedot

TSN:n luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät

TSN:n luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Ammattiyhdistyskoulutukset sosiaalipalvelualalla 2014 Ohessa ovat palkanmaksun piiriin hyväksytyt ammattiyhdistyskurssit, joista on sovittu sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen

Lisätiedot

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Jyty ry 16. 17.1. Seinäjoki Luottamusmiesten perusopinnot I Jyty ry 23. 24.1. Vasa FM grundutbildning I Jyty ry 25.1. Rovaniemi Luottamusmiesten

Lisätiedot

KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto)

KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto) KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto) Luottamusmieskoulutus JHL " 16.-20.1. KarjaaL Luottamusmiestiedon peruskurssi, 5

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

KOULUTUS JYTYSSÄ 2016 OPPIMISEN OSUMIA

KOULUTUS JYTYSSÄ 2016 OPPIMISEN OSUMIA KOULUTUS JYTYSSÄ 2016 OPPIMISEN OSUMIA 1 SISÄLTÖ KOULUTUSVUOSI 2016 AMMATILLISET OPINTOPÄIVÄT...6 YHTEISTYÖJÄSENYHDISTYKSIEN AMMATILLISET OPINTOPÄIVÄT...6 ALUEIDEN VIIKONLOPPUKURSSIT... 7 LUOTTAMUSMIESTEN

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 17/2009 liite 7

KT Yleiskirjeen 17/2009 liite 7 9.12.2009 1 (6) Tehy ry 3.11.2009 KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUS V 2010 Luottamusmieskoulutus Tehy Helsinki 18.-20.1. Tehy Vantaa 29.-31.3. Tehy Helsinki 27.-29.1. Tehy Helsinki 7.-9.4. Tehy Vantaa 31.5.-2.6.

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 6/2017 liite 1 1 (6)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 6/2017 liite 1 1 (6) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 6/2017 liite 1 1 (6) JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY / AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2018 JÄRJESTÄJÄ AJAN- KOHTA KURSSI PAIKKAKUNTA Luottamusmieskoulutus

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI syksy 2013

KOULUTUSKALENTERI syksy 2013 HEI KAIKKI! Nimeni on Anni Ojantakanen ja olen La Roche-Posay -tiimin uusin vahvistus. Työnkuvaani kuuluvat koulutukset sekä lääkäriyhteistyö. Koulutukseltani olen farmaseutti ja olen työskennellyt niin

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen seminaari 3.1.2011 Helsinki Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

KOULUTUS JYTYSSÄ 2018

KOULUTUS JYTYSSÄ 2018 KOULUTUS JYTYSSÄ 2018 KOULUTUSVUOSI 2018 SISÄLTÖ JYTYN KOULUTUKSET Jyty tarjoaa runsaasti erilaista koulutusta niin henkilöstön edustajille, yhdistysaktiiveille kuin kaikille jäsenillekin. Monipuolisessa

Lisätiedot

Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2015 ay-koulutukseen/ JUKO ry

Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2015 ay-koulutukseen/ JUKO ry Yleiskirjeen 8/2015 liite 1 Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2015 ay-koulutukseen/ JUKO ry JUKO 23. 24.4. peruutettu Tampere Plm- peruskurssi JUKO JUKO 7.-8.5. peruutettu Hämeenlinna Yhteistoimintakurssi

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU Hankkeen taustaa Sotainvalidien Veljesliitto on hallinnoinut avustajatoiminnan projektia vuodesta 1998 Sotainvalidien Veljesliiton

Lisätiedot

TYÖAIKAMUODON VALINTA TUKEE KUNNAN PALVELUJEN TUOTTAMISTA

TYÖAIKAMUODON VALINTA TUKEE KUNNAN PALVELUJEN TUOTTAMISTA Henkilöstöhallinnon edustajat Esimiestehtävissä toimivat, työvuorolistojen suunnittelijat ja eri alojen palkanlaskijat Koulutus perehdyttää osallistujan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5 Luottamusmieskoulutus KoHo/Tehy Vantaa 7.-9.3. Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (4/15) KoHo/Tehy Helsinki 11.-13.1. Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/16) KoHo/Tehy Helsinki 15.-17.2. Luottamusmiesten

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin tervehdys

Jyväskylän kaupungin tervehdys Jyväskylän kaupungin tervehdys Kunta- ja palvelurakenneseminaari 18.10.05 Paviljonki Kuntien vuosikatteet maakunnittain vuosina 2003-2004, euroa/asukas Uusimaa Itä-Uusimaa Pirkanmaa Satakunta Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

TAMPEEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETTAJAT RY: TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

TAMPEEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETTAJAT RY: TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Sivu 1/5 TAMPEEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETTAJAT RY: TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 1.YLEISTÄ Yhdistyksemme on perustettu 19.5.1941, joten vuosi 2008 on yhdistyksemme 68. toimintavuosi. Pitkän

Lisätiedot

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 TORNION OAY:N TIEDOTE 4.4.2016 OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 1. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu ja Tasa-arvotyö on taitolaji -julkaisu 2. TVA-neuvottelijat 3. OPI-tiedote 4. Kevään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4 Kunta-alan Unioni/ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2013 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2013 LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 14.01. 18.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa!

Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa! 17.11.2014 Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa! OPStuki 2016 Hyvinvoiva koulu Perusteista paikalliseksi opetussuunnitelmaksi Tukikoulutus on enorssi-verkoston

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 15-vuotiaat vuosina 2008 ja 2020 2 410 1 898-21,3

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 1 (8) JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 Luottamusmieskoulutus Jyty ry 19. 20.1. Kuopio Luottamusmiesten perusopinnot I Jyty ry 26. 27.1. Jyväskylä LM teemakurssi, KVTES maatalousala Jyty ry

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 28.10.2015 Neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 28.10.2015 Neuvottelutulos 28.10.2015 Neuvottelutulos Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät SuPer 5.-6.4. Yksityissektorin neuvottelupäivät SuPer

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUSTUKSEN SISÄLTÖ - Yleistä koulutustarpeiden ennakoinnista - Ennakointiyhteistyö

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 1/2010 1(12) 2.2.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TJS Opintokeskus tukee järjestöjen. Edellytykset TJS-tuen saamiselle

TJS Opintokeskus tukee järjestöjen. Edellytykset TJS-tuen saamiselle TJS-tukiohje 2016 TJS Opintokeskus tukee järjestöjen koulutustoimintaa TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka perustehtävänä on tukea liittojen, yhdistysten,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) Luottamusmieskoulutus 16.1. 20.1. 20.3. 22.3. 18.9. 20.9. 13.11. 15.11. 11.12. 13.12. 23.1. 27.1. 6.3. 10.3. 15.5. 19.5. 25.9. 29.9. 20.11. 24.11. 13.2. 17.2. 8.5.

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

YLEISKIRJEN 24/2007 LIITE 4 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

YLEISKIRJEN 24/2007 LIITE 4 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus 21.1.-25.1.2008 Karjaa Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 19.5.-23.5.2008 Karjaa Edunvalvonnan ja

Lisätiedot

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Luottamusmieskoulutus Tehy 18.1.-20.1. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/05) Tehy 26.-28.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (1/05)

Lisätiedot

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012 18.11.2011 TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 20.-21.3. Yksityisen sektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

Yleinen järjestökoulutus:

Yleinen järjestökoulutus: Tervehdys Sinulle luottamusmies tai muuten vaan liittosi toiminnasta kiinnostunut fiksu henkilö! Olen alle listannut hieman liiton järjestämää alkuvuoden 2018 koulutusta; listasta löytyy ihan varmasti

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot