Hankkeet 1/2012 Hakemuksia tuli 173. Mikäli kyseiseen tarkoitukseen varat myönnetään, tukea saa 98 hanketta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeet 1/2012 Hakemuksia tuli 173. Mikäli kyseiseen tarkoitukseen varat myönnetään, tukea saa 98 hanketta."

Transkriptio

1 Hankkeet 1/2012 Hakemuksia tuli 173. Mikäli kyseiseen tarkoitukseen varat myönnetään, tukea saa 98 hanketta. ENONTEKIÖ Enontekiön kunta, liikuntatoimi; Heikki Järvistö, vapaa-aikatoimensihteeri; Ounastie 165, Enontekiö; ; Miehille, mutta sallittu myös naisille; Hankkeen kohderyhmänä ovat etenkin yli 40-v miehet, mutta naisetkin saavat osallistua. Tavoitteena on ohjata heitä liikuntaryhmiin. Ensin pyritään ohjaamaan vähän liikkuvia olemassa oleviin kylien ryhmiin (5 eri kylää). Terveyskeskus ja työterveyshuolto ovat ohjauksessa keskeisessä asemassa. Liikunnanohjaaja käy henkilöiden luona kartoittamassa tarpeet. Uusia ryhmiä käynnistetään 2 eri kyliin (Hetta ja Kilpisjärvi). Ohjauksesta vastaa aluksi liikunnanohjaaja, mutta pyrkimyksenä on kouluttaa "vetäjä"/tukihenkilö jatkamaan toimintaa HANKASALMI Hankasalmen kunta; Reino Valkonen, liikuntasihteeri; Keskustie 41, Hankasalmi; ; Terveyttä ja hyvinvointia Hankasalmen kunnan henkilöstölle; Hankkeen kohderyhmänä ovat Hankasalmen kunnan työntekijät, erityisesti yli 40-vuotiaat. Tavoitteena on lisätä liikunta-aktiivisuutta. Hankasalmen kunnassa on otettu kesällä 2011 käyttöön "varhaisen välittämisen"-malli, jonka tavoitteena on saada parannettua työssä jaksamista, lisättyä pitkäaikaisterveiden määrää ja vähennettyä sairauspoissaolojen määrää. Mallin tavoitteena ottaa puheeksi heti, kun jollekin herää huoli työntekijän jaksamisesta. Sisältö: sivistystoimen hallinnon ja vapaa-aikatoimen henkilöstön kuntosaliryhmä, toimistohenkilöstön keppijumppa, terveystoimen sähly, kahvakuularyhmä, sauvakävely-/hiihtoryhmä erityisesti sisätyötä tekeville sekä ukkosähly. Ryhmät kokoontuvat 1 krt/vko, osallistujia on Lisäksi 2-3 ryhmää koko henkilöstölle, jotka räätälöidään syksyn aikana HAUKIPUDAS Haukiputaan Heitto ry; Tinja Repo, seuratyöntekijä; Törmäntie 15, Haukipudas; ; Kunnon Heitto; Hankkeen kohderyhmänä ovat liikuntaa aloittelevat aikuiset. Tavoitteena on liikuntaneuvonnan tehostaminen ja uusien matalan kynnyksen ryhmien käynnistäminen. Sisältö. Liikuntaneuvonta (+tarvittaessa ravitsemus). 10 asiakasta/vuosi. Kolme mallia: kertakartoitus, kolmen kerran neuvonta ja pitkäkestoinen neuvonta, näissä kestosta riippuen alku- ja loppumittaukset, tavoitteet ja niiden tarkistaminen, elintapojen muutoksen tukeminen ja ohjaus sekä seuranta. Kevennä ja liiku -ryhmät, yksi ryhmä/kausi, 10 osallistujaa/ryhmä. Kurssi, jossa liikunta- ja ravitsemustietoutta sekä aloittelijoille sopivaa liikuntaa. Liikunnan starttikurssit, yksi kurssi/kausi, 10 osallistujaa/ryhmä. Matalan kynnyksen liikuntaryhmät sekä kuntoliikuntaryhmät kaikissa seuran lajeissa. Uusien osallistujien arvio noin 30 hlöä/vuosi. Täydennetään tarjontaa

2 (mm. fitvolley, sulkapallokurssit, hiihdon alkeis-/peruskurssi, uimakoulut, asahi, vesijumpat, kävely- ja juoksukoulut sekä kuntopaini) HEINOLA Heinolan Hengitysyhdistys ry; Lea Hahl, puheenjohtaja; Kaivokatu 14 b 21, Heinola; Heinolan hengitysyhdistyksen terveysliikunta; Hankkeen kohderyhmänä ovat yhdistyksen jäsenet. Tavoitteena on saada toimintaan mukaan uusia liikkujia, etenkin miehiä. Sisältö: Fysiojumppaa 45 min 1 krt/vko, 15 krt syyskaudella ja 15 krt kevätkaudella, 16 osallistujaa. Keilausta tunti 1 krt/vko, 15 osallistujaa. Vesiliikuntaa 45 min 1 krt/vko, 25 osallistujaa. Yhdistys tukee jäsenten uintiharrastusta. Lisäksi vuosittain toteutetaan Lisäaikaa liikunnalle -tapahtuma apteekkien kanssa. Suunnitelmissa: uusi kuntosaliryhmä ja ruokakurssi ensi keväälle. 700 HELSINKI Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry; Merja Palkama, kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä; Olympiastadion, Eteläkaarre, HELSINKI; ; Etelä-Suomi Liikkeelle 2012; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen Helsingin kaupunki, Liikuntavirasto, henkilöstöliikunta; Kaisa Laine, hankekoordinaattori; Paavo Nurmenkuja 1 c, Helsinki; ; Terveysliikunnan palveluketju, Liikkeelle -hanke; Hankkeen kohderyhmänä ovat Helsingin kaupungin työntekijät, joilla on riski sairastua/ovat sairastuneet tyypin 2 diabetekseen sekä masentuneet työntekijät. Tavoitteena on 1) Vaikuttaa kohderyhmäläisten liikunta- ja elintapatottumuksiin liikuntaneuvonnan avulla. 2) Vakiinnuttaa puolen vuoden aikana luotu poikkihallinnollinen palveluketjumalli Helsingin kaupungin liikuntaviraston ja työterveyskeskuksen välille. 3) Kerätä tietoa toiminnan vaikuttavuudesta. Työterveyshuolto ohjeistaa kohderyhmiin kuuluvia asiakkaita ottamaan yhteyttä liikuntaneuvojaan. Ennen liikuntaneuvojalle saapumista asiakas käy työterveyshuollossa terveydellisissä laboratoriomittauksissa. Henkilökohtaisessa liikuntaneuvonnassa kannustetaan, jaetaan tietoa ja tehdään liikuntasuunnitelma. Keinoina on mm. suositella hankkeeseen perustettua vertaistukiryhmää, henkilöstöliikunnan liikuntapalveluita, henkilökohtaista kuntosaliopastusta tai omaehtoista liikuntaa. Ennen seurantatapaamista asiakas käy uudelleen laboratoriomittauksissa. Tapaamisessa läpikäydään liikunnan ja elintapamuutosten toteutuminen. Lopuksi laaditaan uusi liikuntaohjelma kannustimeksi jatkotavoitteita varten Miessakit ry; Antti Alén, hallintopäällikkö; Annankatu 16 B 28, Helsinki; ; Miesten patikkasakki 2012; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v liikuntaa harrastamattomat miehet pääkaupunkiseudulla sekä Porvoon ja Joensuun seuduilla. Tavoitteena on jatkaa ja kehittää v käynnistettyä miesten patikkasakki -toimintaa. Toiminta jakaantuu kolmeen pääosa-alueeseen: toimintaa kokoaviin tavoitetapaamisiin, säännöllisiin liikuntatapaamisiin ja kauden päätöstapahtumaan. Kuhunkin ryhmään otetaan alkuhaastattelujen perusteella miestä. Hankkeessa kootaan kolme ryhmää, joiden kunkin kesto on 9 kk.

3 Toimintamuotoina tavoitetapaamisissa ovat yleiskeskustelut, teemaluennot ja kuntotestit. Liikuntatapaamiset koostuvat erilaisista liikuntamuodoista, joita ovat melonta, jousiammunta, äijäjooga, keilailu ja laitesukellus. Liikuntatapaamiset sisältävät aina tietoiskun kyseisestä lajista. Viimeisessä tavoitetapaamisessa käydään läpi kulunut kausi ja siihen yhdistyvä päätöstapahtuma on vaellus Siltamäki-Suutarila-Seura ry; Pertti Svensson, puheenjohtaja; Kaksostentie 6 M 84, Helsinki; ; Sisukkaat seniorit; Hankkeen kohderyhmänä ovat "Korttelituvan" piirissä olevat eläkeläiset. Tavoitteena on opettaa kohderyhmäläisille vesijuoksua, kuntosaliharjoituksia ja sauvakävelyä. Eläkeläisten vesijumppa-, kuntosali- ja sauvakävelyryhmät kokoontuvat aikavälillä tammi-toukokuu 2012 maanantaisin, 15 krt. Aluksi on vesijumppakuukausi, sitten kuntosalikuukausi, jonka jälkeen näitä vuorotellen. Keväällä sauvakävellään ohjaajan johdolla. Osallistujatavoite on 20 hlöä/ryhmä. 700 Suomen Mielenterveysseura; Sinikka Kaakkuriniemi, järjestöjohtaja; Maistraatinportti 4 A, Helsinki; ; Suomen Mielenterveysseuran terveysliikunta; Hankkeen kohderyhmänä ovat paikallisten seurojen hyvinvointivastaavat ja hyvinvointitreenit -ohjaajat (70), jotka järjestävät ja ohjaavat paikallista toimintaa. Tavoitteena on: 1) Järjestää toiminnassa mukana oleville hyvinvointitreenit -ryhmien ohjaajille (38 paikallisten mielenterveysseurojen ja yhteistyötahojen ohjaajaa) yhteisiä aluetapaamisia, jotka mahdollistavat ohjaajien vertaiskonsultaation. 2) Kouluttaa uusia hyvinvointivastaavia 10 uudelle paikkakunnalle, 2 hyvinvointivastaavaa/paikkakunta. 3) Järjestää hyvinvointivastaaville kaksipäiväinen lisäkoulutus- ja vertaistapaaminen Suomen Reumaliitto ry; Outi Pautamo, vs. liikuntasuunnittelija; Iso Roobertinkatu A, Helsinki; ; Veshumppaa porukalla; Hankkeen kohderyhmänä ovat reuma-/tules-yhdistysten jäsenet sekä heidän ystävänsä ja puolisonsa. Liitto järjestää 4 Veshumppa-ohjaajakoulutusta (1-2 pv/paikkakunta) Seinäjoella, pääkaupunkiseudulla, Joensuussa ja Rovaniemellä. Seinäjoen tilaisuus on valtakunnallinen Veshumpan avaustapahtuma ja se ajoittuu Reumaviikolle Liitto ajoittaa Reumaviikolle paikallisyhdistysten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa noin 50 paikkakunnalla järjestämät Veshumpan tempaukset, jotka lisäävät vesiliikunnan näkyvyyttä paikallisesti ja valtakunnallisesti sekä houkuttelevat ryhmiin uusia liikkujia. Liitto kutsuu vertaisohjaajakoulutuksiin ensisijaisesti jäsenyhdistystensä liikuntavastaavia/reumatrainereita. Monet yhdistykset organisoivat ja toteuttavat liikuntaryhmänsä vertaisohjaajien parityöskentelynä. Alan ammattilaiset saavat myös halutessaan osallistua koulutukseen. Koulutuksiin otetaan 4 x 10 osallistujaa. Kouluttajina toimivat vesiliikunnan ja tanssin sekä terveysliikunnan asiantuntijat HYVINKÄÄ Hyvinkään kaupunki; Minna Kalmari, liikuntasihteeri; Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää; ; Liiku Hyvinkää; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v hyvinkääläiset ja erityisesti liikunnallisesti passiiviset aikuisiän diabeteksen riskiryhmään kuuluvat sekä valtimotautia sairastavat / ohitusleikatut. Tavoitteena on 1) Liikkumisreseptitoiminnan tunnettuuden lisääminen ja

4 laajentaminen valtimotauteja sairastavien liikuntaohjaukseen. 2) Sujuva liikunnan ohjauspolku erikoissairaanhoidosta avofysioterapian tai liikuntapalveluiden ryhmiin. 3) Mukana olevien tahojen lisäkoulutus. 4) Terveyskioskitoiminnan suunnittelu ja kokeilu. Liikuntaryhmiä ovat: painonhallintaryhmät (2 ryhmää), vesiliikuntaryhmä BMI 35+ ja kuntosaliryhmät (2 ryhmää) aloittelijoille. Sepelvaltimotautia sairastavia pyritään ohjaamaan paremmin liikunnan pariin tehostamalla yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Myös terveyskioskin asiakkaita ohjataan liikuntaan. Ryhmät kokoontuvat 1 krt/vko fysioterapeutin tai liikunnanohjaajan ohjauksessa. Terveydenhuollon henkilöstölle järjestetään koulutusta 1 krt/v Hyvinkään nivelpiiri; Tarja Kantojärvi, vertaisohjaaja; Kulomäentie 9 G, Hyvinkää; ; Liikuntaa nivelsairaille; Hankkeen kohderyhmänä ovat nivelrikosta/nivelvaivoista kärsivät, tekonivelen saaneet tai tekonivelleikkausjonossa olevat ihmiset. Tavoitteena on saada nivelvaivaiset harrastamaan kunnolleen sopivaa säännöllistä liikuntaa. Sisältö: 1) Vesijumppaa Veteraanitalolla 1 krt/vko 1,5 h/krt. Varsinaisen vesijumpan aika on 30 min. 2) Lumikenkäily on talvikauden tehokas nivelvaivaisten liikuntamuoto. Hyvinkään nivelpiiri tekee 5-6 lumikenkäretkeä talven aikana. Retket kestävät 1½-2 h/krt. 800 II Ii-instituutti liikelaitos; Tapio Rissanen, liikunta- ja tapahtumavastaava; PL 24, Ii; ; Kuluje ölövinä pökisä = Liiku muinamiehinä-/naisina porukalla; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v iiläiset liikkumattomat henkilöt. Tavoitteena on tarjota kohderyhmälle uusia matalan kynnyksen liikuntamuotoja. Inbody -mittaukset, ravintoinfo ja liikunnanohjaus henkilökohtaisesti. Lajitutustumiset ohjattuna. Tammikuu: pöytätennis, biljardi. Helmikuu: hiihto, kaukalopallo. Maaliskuu: salibandy, lumikenkäkävely. Huhtikuu: ratsastus, sauvakävely. Toukokuu: pesäpallo, onginta. Kesäkuu: jalkapallo, tennis, yleisurheilu. Heinäkuu: puomillajuoksu, melonta. Elokuu: autourheilu, ammunta. Syyskuu: jousiammunta, kahvakuula. Lokakuu: suunnistus, sulkapallo. Marraskuu: keilailu, koripallo. Joulukuu: laitesukellus, seinäkiipeily. Yhteensä lajitutustumisen kautta on tavoitteena innostaa vähintään 655 yli 40-vuotiasta ohjatun liikunnan pariin. Lisäksi tarjotaan paljon erilaisia tapahtumia IISALMI Iisalmen kaupunki, vapaa-aikapalvelukeskus; Pekka Partanen, vapaa-aikajohtaja; Joukolankatu 15, Iisalmi; ; KKI-Iisalmi ; Hankkeen kohderyhmänä ovat mielenterveyskuntoutujat, hajaasutusalueiden asukkaat sekä Vertti -vetäjät (ikäihmisten parissa toimivat vapaaehtoiset eläkeläiset). Tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien liikunnan lisääminen, yhteistyön kehittäminen, ohjattujen liikuntaryhmien käynnistäminen haja-asutusalueilla sekä vapaaehtoisohjaajien valmiuksien ylläpitäminen ja parantaminen. Sisältö / kevät- ja syyskausi, n. 35 viikkoa. Liiku Mieli Hyväksi -ryhmät: vesiliikuntaryhmä, liikunta- ja rentoutusjumppa, kuntosali, palloiluryhmä x 2 vko, sählyryhmä. Haja-asutusalueet: kuudella kyläkoululla ohjatut liikuntaryhmät 1 krt/vko. Osallistujia n hlöä/ryhmä. Ohjaajat koulutettuja liikunnanohjaajia sekä vapaaehtoisia vertaisohjaajia. Vertti -

5 vetäjien koulutus ja oma jaksaminen *valmiuksien ylläpitäminen ja kehittäminen Pörsänmäen Nuorisoseura ry; Jaana Korhonen, sihteeri; Lappeteläntie 110, Pörsänmäki; ; Tenniksen alkeet; Hankkeen kohderyhmänä on eteläisten Iisalmen kylien (4) ja Lapinlahden Martikkalan kylän aikuisväestö. Tavoitteena on innostaa heitä säännölliseen liikuntaan. Sisältö: 2 tenniskurssia (max. 24 hlöä), alkeiskurssin jälkeen omien vetäjien toimesta 2 peliiltaa/viikko, samaan aikaan myös beach volley -kerho. Osallistujamäärä: hlöä/viikko, yli 40 v hlöä. Aikataulu : kurssit heinäkuun alussa, kesto 6 h (2hx3 iltaa), peli-illat 2 h/kerta jatkuen syyskuun puoliväliin. Kouluttajana Tmi Mailapelikoulutus Ari Suikkanen, omat vetäjät jatkavat peli-iltojen ohjausta. 500 IMATRA Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry; Mikko Ikävalko, terveysliikunnan kehittäjä; Kotipolku 2, Imatra; ; Tuutha siekii liikkumaa; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen Imatran kaupunki, liikuntapalvelut; Maija Timonen, liikuntasihteeri; Kotipolku 2, Imatra; ; KKI-Liikunnasta hyvinvointia; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v miehet. Tavoitteena on saada miehet liikkeelle, toteuttaa matalan kynnyksen liikuntaryhmiä, vakiinnuttaa liikuntareseptin käyttö ja lisätä eri tahojen yhteistyötä. Liikuntaryhmissä kokeillaan kestävyyslajeja ja kuntopiirisekä kuntosaliharjoittelua, tehdään lihashuoltoharjoituksia ja opetellaan rentoutumista. Lisäksi miehille tarjotaan Äijä -pilatesta, Äijä -kahvakuulaharjoittelua ja Hyvän olon - kursseja sekä Hyvän mielen -liikuntaa ja luentoja. Ryhmiä aloitetaan 9, n. 10 ohjauskrt/ryhmä. Toimintaa on huhti- ja toukokuussa 5 ryhmässä, 3 ryhmää toimii kesäkuussa ja Hyvän mielen -liikuntaryhmä syyskuussa. Osallistujia otetaan hlöä/ryhmä. Ohjaajille pyritään pitämään 3 koulutustilaisuutta. Testaustoimintaa miehille tarjotaan Raktori-Remppa -kiertueella toukokuussa JANAKKALA Janakkalan kunnan liikuntapalvelut; Päivi Pirnes, erityisliikunnanohjaaja; Koulutie 2 A, Turenki; ; Janakkalan kunta liikuttaa; Hankkeen (kolme eri osahanketta) kohderyhminä ovat kunnan henkilöstö, yli 60-v seniorit sekä Viralan maaseutukyläläiset. Tavoitteet: 1) Henkilökunnan aktivointi säännölliseen liikuntaan ja sairauspoissaolojen vähentäminen. 2) Itsenäisesti liikkuvien ja omassa kodissa asuvien 60+ senioreiden ohjattujen liikuntaryhmien järjestäminen. 3) Viralan maaseutukylän liikuntatoiminnan aktivoiminen. Kunnan henkilöstöhankkeessa tutustutaan erilaisiin liikuntalajeihin. 60+ seniorihankkeessa järjestetään ohjattuja liikuntaryhmiä Turengin liikuntahallilla ja mahdollisesti Tervakosken uimahallilla. Liikuntatoimintaa Janakkalan kunnan maaseutukylille -jatkohanke kohdentuu Viralan maaseutukylälle. Sisällössä huomioidaan Viralan kyläläisten toiveet sekä Mallinkaisten maaseutukylän kokemukset

6 JOENSUU Pohjois-Karjalan Aivohalvaus- ja afasiayhdistys ry; Marja Paavonkallio, puheenjohtaja; Tikkamäentie 7 C 15, Joensuu; ; Liikunnalla kuntoa ja hyvää mieltä; Hankkeen kohderyhmänä ovat aivoverenkiertohäiriöihin sairastuneet. Tavoitteena on pysyvän liikuntaharrastuksen aloittaminen. Hankkeessa järjestetään säännöllistä kuntosaliliikuntaa asiakkaiden yleiskunnosta riippuen viikottain/1-2 kertaa kuukaudessa sekä liikunta- ja virkistystapahtuma keväällä ja syksyllä. 600 Pohjois-Karjalan Liikunta ry; Vesa Martiskainen, aikuisliikunnan kehittäjä; Rantakatu 35, Joensuu; ; Pohjois-Karjala Liikkuvan ja terveen ihmisen maakunta; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry; Suvi Jolkkonen, toiminnanjohtaja; Karjalankatu 4 A 1, Joensuu; ; Voimavaroja, virkeyttä ja kuntoa liikunnasta; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 30-v syöpään sairastuneet aikuiset. Tavoitteena on saada heidät innostumaan liikunnasta ohjatussa ja turvallisessa ryhmässä. Sisältö: Allasvoimistelua Joensuussa. Ohjaaja on Vetrea Kuntohovin fysioterapeutti. Ryhmä kokoontuu 1 krt/vko, 60 min/krt, 30 krt vuodessa. Arvioitu osallistujamäärä on 20 hlöä/krt. Naisten liikuntaryhmä Joensuussa. Ohjaaja on Vetrea Kuntohovin fysioterapeutti. Sisältönä mm. nivelliikuntaa, tasapainojumppaa, keppijumppaa, selkä-hartiajumppaa, kuminauhajumppaa, venyttelyä ja rentoutusta. Ryhmä kokoontuu 1 krt/vko, 60 min/krt, 30 krt vuodessa. Arvioitu osallistujamäärä on 12 hlöä/krt. Jooga-ryhmä miehille ja naisille. Ohjaajana toimii kokenut joogaryhmän vetäjä. Ryhmä kokoontuu 60 min/krt, 24 krt vuodessa. Arvioitu osallistujamäärä on 10 hlöä/krt JYVÄSKYLÄ Jyväskylän Kunto- ja Luontoliikkujat ry; Vesa Karvinen, johtokunnan jäsen; Puolukkakuja 13 A 4, Jyväskylä; ; Luonnosta ja kuntoilusta voimaa; Hankkeen kohderyhmänä ovat työelämässä olevat ja eläkkeelle siirtyneet yli 40-v aikuiset, pääasiassa miehet. Tavoitteena on vähän liikkuvien aktivoiminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, sosiaalisten verkostojen luominen sekä uusien jäsenien ohjaaminen seuran toimintaan. Sisältö ajalla : Tasapaino-, lihaskunto- ja kävelytestit alussa ja lopussa. Vesijumppa syksyllä Ohjattu kuntosalitoiminta. Ohjatut sauvakävelyretket kerran viikossa. Luonto-, sieni- ja kalastusretket ohjatusti lähimaastossa. Luentoja 2-3 kpl, aiheina mm. ikäihmisten terveellinen ravinto ja liikunnan merkitys. Päättäjäis-pikkujoulutanssit marras-joulukuussa Jyvässeudun Työttömät ry; Eija Tuohimaa, toiminnanohjaaja; Matarankatu 4, Jyväskylä; ; NytKu-liikeelle, ei SitKu; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v työttömät, työttömyysuhan alaiset, työttömyyseläkeläiset, lomautetut sekä yhdistyksessä palkkatukityössä tai työmarkkinatoimenpiteessä olevat pitkäaikaistyöttömät. Tavoitteena on aktivoida heitä liikunnalliseen elämään. Monipuolinen ohjelma sisältää hyvinvointiluentoja, ravintotietoutta, kuntotestejä,

7 kokemusliikuntaa, ohjaajakoulutusta, liikuntapainotteisten interventioiden sarjan, vesiliikuntaa, taukoliikuntaa sekä luontoliikuntaa Keski-Suomen Liikunta ry; Jyrki Saarela, aikuisliikunnan kehittäjä; Rautpohjankatu 10, Jyväskylä; ; Liikunnasta iloa ja hyvinvointia Keski-Suomeen; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen Vapo Oy; Pirjo Nikkilä, henkilöstöjohtaja; Yrjönkatu 42, Jyväskylä; ; Kunnossa kaiken ikää Vapossa; Hankkeen kohderyhmänä ovat vähän liikkuvat vapolaiset, erityisesti II-tyypin diabeteksen riskiryhmäläiset sekä elämäntapamuutosta haluavat henkilöt. Tavoitteena on kannustaa vapolaisia liikkumaan. Liikuntaryhmiä toteutetaan seuraavasti: pilottiryhmä Jyväskylässä 20 hlöä sekä Vantaalla, Oulussa ja Kuopiossa 10 hlöä/paikkakunta. Tarkoituksena on järjestää ohjattua liikuntaa viikoittain. Jyväskylän ryhmä kokoontuu syys-joulukuussa 2011 ja muut ryhmät alkuvuodesta Henkilöstön terveyden, tuottavuuden ja toimintakyvyn kehittämiseksi tehdään strategia, jonka tavoitteena on työntekijän hyvinvointi ja kustannustehokkuuden lisääminen. Tuotantovastaaville järjestetään Pronet-koulutuksen yhteydessä polkupyöräkuntotestit ja rasvamittaukset. Tuotantovastaavien liikuntaryhmät kokoontuvat Vierumäen ja Vuokatin urheiluopistolla. Molemmissa ryhmissä on 22 hlöä/paikkakunta. Jatkotoimenpiteenä on mahdollista etsiä omalta paikkakunnalta tai lähikunnasta personal trainer. Suomimies/-nainen seurantamittaukset järjestetään jokaisella paikkakunnalla marraskuu maaliskuu 2012 välisenä aikana JÄMSÄ Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry; Hannu Halonen, puheenjohtaja; Kuorevedentie 921, Kuorevesi; ; Jumppakimppa; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v vähän liikkuvat aikuiset, jotka ovat kiinnostuneet painonhallinnasta. Hanke järjestää monipuolista ja omatoimiseen liikkumiseen aktivoivaa liikuntaa. Ryhmä 1 JumppAkat ja ryhmä 2 JumppaUkot: ryhmän kanssa sovitut harjoitteet osallistujien peruskunto huomioiden. Aloitus rauhallisella sisäliikunnalla alkulämmittelyineen, vähitellen lihaskunnon kohottamista, venyttelyjä, tasapaino- ja koordinaatioharjoituksia. Kuntopiiri, tuolijumppa, (seniori)tanssi, rentoutusharjoituksia. Kiinnostuksen mukaan sisäpelejä. Kesällä uintia/vesijumppaa Suinurannassa, talvella hiihtoa Suinulan kylän laduilla. Ryhmä 3 KimppaKilot: Painonhallintaa/-pudotusta tukevaa monipuolista liikuntaa, ruokavalio huomioiden. Liikuntamuotoina mm. sauvakävely, kuntosaliharjoittelu, vesijumppa. Osallistujia 10 hlöä/ryhmä. Kokoontumisia 1-1½ h kerran viikossa. 600 KARKKILA Karkkilan kaupunki / vapaa-aikatoimi; Anne Paananen, vapaa-aikaohjaaja; Valtatie 26, Karkkila; ; Liikettä Niveliin!; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v karkkilalaiset. Tavoitteena on lisätä liikuntapalveluja kehittämällä uusia toimintamalleja yhteistyössä paikallisten liikuntajärjestöjen, perusturvan sekä yritysten kanssa. Hankkeen KKI-liikunta on tehokasta, mutta helppoa ja se soveltuu myös aloittelijoille. Kunnossa kaiken ikää -liikuntakalenteri (6.2.-

8 , ) sisältää mm. kuntonyrkkeilyä, TerveSelkä ryhmän, kahvakuulailua, pilatesta, kuntokorista miehille, kuntokorista naisille, Niska-selkä ryhmän, zumbaa ja kehonhuoltoa. Ohjaajille tarjotaan mm. kahvakuulaohjaajakoulutus, kuntonyrkkeilyohjaajakoulutus ja Liikuttajakoulutus KEMI TUL:n Lapin piiri ry; Mauri Blomster, toiminnanjohtaja; Nahkurinkatu 1, Kemi; ; Kotiseutu tutuksi Kevennä ja liiku!; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v aikuiset, jotka liikkuvat vähän ja joilla on painonhallintaongelmia. Tavoitteena on saada kohderyhmä liikkumaan ja antaa virikkeitä oman asuinalueen kulttuuriympäristön liikunnalliseen hyödyntämiseen. Sisältö: Muodostetaan Kevennä ja liiku -ryhmiä asuinalueittain 6 kpl. Järjestetään kuukausittain opastettuja retkiä oman kotiseudun kulttuuriympäristöön. Viikkokokoontumiset: Tutustutaan eri liikuntamuotoihin. Toimintamuotoina mm. cityvaellus, lumikenkäkävely, sauvakävely, ravintoryhmä, tempaukset, mittaukset. Kuukausi-infot: liikkujan ravinto, terveysliikunta, arkipäivän hyötyliikunta. Hyötyliikuntatapahtumia neljännesvuosittain KIIMINKI Kiimingin kunta; Miia Ranta, erityisryhmien liikunnanohjaaja; Kirjastokuja 1, Kiiminki; ; Liikuntaneuvontaa lähipalveluna Kiimingissä; Hankkeen kohderyhmänä ovat n v liian vähän liikkuvat työikäiset ja ikääntyneet. Tavoitteena on liikuntaneuvontakäytännön aloittaminen ennen kuntaliitosta ja toiminnan juurruttaminen lähipalveluna kuntaliitoksen myötä Kiimingissä. Kunnassa on saatu täytettyä erityisliikunnanohjaajan toimi. Liikuntaneuvonta -toimintamallin avulla halutaan selkiyttää erityisliikunnanohjaajan työnkuvaa ja löytää keinoja millä tavoin liian vähän liikkuvat saadaan ohjattua sopivan liikunnan pariin. Näin terveyskeskuksen fysioterapeutit voivat kohdentaa resurssinsa diagnoosipohjaisten sairauksien hoitoon. Hankkeessa perustetaan uusia liikuntaryhmiä, joiden muoto kohdentuu asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tapahtumien kautta kuntalaisille tarjotaan terveyskunnon mittauksia mm. InBody -mittauksia. Liikuntaneuvonta ja -ryhmät aloittavat marraskuussa 2011 ja toimintaa jatketaan v KITTILÄ Kittilän kunta/revontuli opisto; Pasi Tanninen, apulaisrehtori; Revontuli-Opisto, Valtatie 28, Kittilä; ; Kaira kutsuu kestääkö kunto? Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v työikäiset, jotka liikkuvat liian vähän. Tavoitteena on aktivoida heitä liikkumaan. Sisältö: Hankkeesta tiedottaminen loka-marraskuussa Kohderyhmän alkukartoitus (inbody-testit) marraskuussa Terveysliikuntaryhmien 10 kpl perustaminen kartoituksen pohjalta (esim. kuntosaliryhmät, vesiliikuntaryhmät, sauvakävelyryhmät, jokaisessa ryhmässä monipuolista terveysliikuntaa). Liikuntaryhmien toiminnan käynnistyminen tammikuussa

9 2012 (alkaen ). Ryhmät kokoontuvat kevään aikana tammi-huhtikuussa ja syksyllä syys-marraskuussa. Lisäksi terveysaiheisia asiantuntijaluentoja KOKKOLA Keski-Pohjanmaan Liikunta ry; Satu Heinoja, terveysliikunnan kehittäjä; Mannerheiminaukio 7, 2.krs, Kokkola; ; Hyvinvointia liikunnasta Keski-Pohjanmaan terveysliikuntahanke; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen KONTIOLAHTI Tanssiurheiluseura Jokipata ry; Riitta Koivumaa, puheenjohtaja; Kylmälammentie 9, Kontiolahti; ; Tanssiva keski-ikäinen terve vanhuus; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v aikuiset. Tavoitteena on saada heidät osallistumaan hankkeen ryhmiin. Tällä hetkellä ryhmiä on 9. Sisältö: Lattarit 50+, Kuntolattarit ja Zumba, Kuntotanssi, Kuntosali, Kilpatanssiryhmät. Uutta toimintaa: Tanssipäivät, Äijälattarit, Lapsi tanssii äidin/isoäidin tai isän/isoisän kanssa, ohjaajien koulutukset KOUVOLA Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry; Annemari Toukonen, toiminnanjohtaja; Salpausselänkatu 40 A, Kouvola; ; Liikutusta elämään; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v huonokuntoiset ja mahdollisesti ylipainoiset miehet. Tavoitteena on houkutella heitä kokeilemaan, millainen vaikutus liikunnalla on hyvinvointiin. Liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry (ent. Kouvolan Jumppaseura ry) on aloittanut huonokuntoisille ja vähän liikkuville tarkoitetun venyttelykurssin, joka on jatkunut vakituisena viikkotuntina v Nyt miesten liikuntatunteja on tarkoitus lisätä. Hankkeen kurssin kesto on kaksi 10 kerran jaksoa. Miehille tarjotaan aluksi UKK-kävelytesti ja kehonkoostumusmittaus. Liikuntatunteja on 1 krt/vko. Sisältönä on mm. kahvakuulaopastusta, vesiliikuntaa ja venyttelyä. Lisäksi järjestetään ravintoluento. Lopuksi testataan miesryhmän kunto uudelleen kävelytestillä ja kehonkoostumusmittauksella Kouvot ry; Juho Kailio, juniori- ja harrastepäällikkö; PL 123, Kouvola; ; PKK-hanke (Pelaa Korista Kuntoillen); Hankkeen kohderyhmänä ovat v aikuiset. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus mielekkääseen kuntoiluun. Sisältö: Perustetaan aluksi 4 liikuntaryhmää (2 naisille ja 2 miehille). 1,5 tunnin liikuntakertoja on viikossa ryhmää kohti 1-2 Kouvolan alueen liikuntasaleissa. Yhdestä liikuntakerrasta puolet on lämmittelyä ja lajin eri osa-alueisiin tutustumista. Puolet on koripallon pelaamista. Osallistujamäärät ovat n. 15 hlöä/ryhmä. Osallistujille järjestetään myös yhdessä sovittuja koulutuksia liittyen esim. ravintoon. Toimintaa on tarkoitus pilotoida syksyllä Kymenlaakson Liikunta ry; Hanna-Leena Halonen, terveysliikunnankehittäjä; Ilmarinkuja 3, Kouvola; ; Kymenlaakso

10 kondikseen, KKI-toiminta Kymenlaaksossa; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen KUOPIO Pohjois-Savon Liikunta ry; Sohvi Seppälä, kunto- ja terveysliikuntapäällikkö; Haapaniemenkatu 10 A, Kuopio; ; Kunto- ja terveysliikuntatoiminnan vahvistaminen Pohjois-Savossa; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri; Hannu Hoffren, työsuojelupäällikkö; pl 1777, Kuopio; ; Liikuta Kysin miestä; Hankkeen kohderyhmänä ovat sairaanhoitopiirin henkilöstön miehet. Tavoitteena on 1) Saada miehet liikkumaan pysyvästi ohjatulla 6-12 kk tehostetulla liikunta- ja terveyskasvatus - kokonaisuudella. 2) Saada pilotista pysyvä malli liikuttamiselle. 3) Laajentaa toiminta koko henkilöstölle kokemusten perusteella. Hankkeessa järjestetään kokonaisvaltainen liikuntakokonaisuus, joka sisältää ryhmäliikuntatunteja, kuntosaliharjoittelua ja uintia. Lisäksi terveyskasvatuksen osuus tulee olemaan n. 4 pv 6 kk aikana. Pilottiryhmien koot ovat 2 x hlöä LAHTI Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry; Arto Virtanen, aluejohtaja; Urheilukeskus, Lahti; ; Päijät-Hämeen liikunnan ja urheilun terveysliikuntahanke; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen LAPPAJÄRVI Lomayhtymä Finland Oy/kylpylä Kivitippu; Maija Kuoppala, kehityspäällikkö; Nykäläntie 137, Lappajärvi; ; Kivitipun Kevytkenkäiset; Hankkeen kohderyhmänä ovat Kivitipun työntekijät. Tavoitteena on aktivoida etenkin liikunnallisesti passiivisia henkilöitä terveysliikuntaan. Tarkoitus on puolen vuoden tiiviillä ohjatuilla ryhmillä juurruttaa liikuntaharrastus osaksi työviikkoa sekä luoda työyhteisöön verkostoja, jotka vahvistavat omaksuttujen liikuntatottumusten pysyvyyttä. Ryhmät kokoontuvat tiistaisin illalla ja torstaisin päivällä yht. 2x 23 krt: Vko 2. Liikuntatottumuskysely, henkilökohtaiset tavoitteet ja opastus kuntosalin käyttöön Vko 3. UKK-kävelytesti ja venyttelyt Vko 4. Lihaskuntotestit ja rentoutus Vko 5. Vesivoimistelu Vko 6. Sauvakävelylenkki Vko 7. Fysiokimppajumppa Vko 8. Hiihtotekniikkaharjoitus Vko 9. Zumba Vko 10. Gymstick Vko 11. Sähly Vko 12. Pilates Vko 13. Kahvakuulaharjoitus Vko 14. Jättipallojumppa Vko 15. Sykeharjoitus Vko 16. Kuntosaliharjoitus Vko 17. Vesivoimistelu Vko 18. Liikuntaa toivomusten mukaan Vko 19. Liikuntaa toivomusten mukaan Vko 21. Kirkkovenesoutu Vko 22 Liikuntaa toivomusten mukaan Vko 23. Lihaskuntotesti ja rentoutus Vko 24. Kävelytesti, venyttelyt ja liikuntatottumuskysely, hankkeen päätöstilaisuus Vko 46. Liikuntatottumuskysely

11 LAPPEENRANTA Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotitalous- ja ravitsemusneuvonta; Suvi Paju, kotitalousneuvoja; Marssitie 1, Lappeenranta; ; Tervettä elämää ravinnolla ja liikunnalla; Hankkeen kohderyhmänä ovat aikuiset, joilla BMI ja metabolisen oireyhtymän riskitekijöitä. Tavoitteena on kehittää aikuisten painonhallintaryhmätoimintaa. Sisältö: Ryhmän alkupuolella jaetaan tietoa liikunnan vaikutuksista ja motivoidaan liikunnan harrastamiseen. Osallistujien kunto testataan --> tulosten pohjalta suunnitellaan henkilökohtainen painonhallintasuunnitelma liikunnan osalta. Osallistujat ohjataan turvallisen nivelystävällisen liikunnan pariin --> tutustumiskerta vesijumppaan/syväallasjumppaan ja vesijuoksutekniikkaan. Joulun alla haetaan tehoa omatoimiseen liikuntaan oikean sauvakävelytekniikan avulla. Joulun jälkeen vuorossa on kuntosaliohjaus, jolloin osallistujat saavat myös henkilökohtaiset kuntosaliohjelmat. Lisäksi järjestetään tutustumiskäyntejä yhteistyössä muiden hyvinvointipalvelutarjoajien kanssa Lappeenrannan kaupunki; Aija Rautio, liikuntasihteeri, ohjauspalvelun esimies; Pormestarinkatu 10 b, Lappeenranta; ; Liikkumattomat liikkeelle 2012; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v kaupunkilaiset. Tavoitteena on tavoittaa liikkumattomat ja rakentaa liikuntaneuvonnalle Lappeenrannan tarpeita vastaava malli. Sisältö: Ohjattuja liikuntaryhmiä 5 kpl (ryhmistä 4 kohdentuu painonhallintaryhmiksi ja yksi fysioterapian kuntoutettavien asiakkaiden ryhmäksi). Vesijumpat. SuomiMiesten ja SuomiNaisten -ryhmät. Lyhyet liikuntakurssit 8 kpl (6-10 h mittaisia). Hyvän olon päivät 4 kpl. Eksote -liikuntakoulutukset 3 kpl. Vertaisohjaajakoulutukset 3 kpl. Ravintokurssit painonhallinnan tukena 3 kpl. Liikuntaneuvontaa TreeniX Oy; Mari Ravattinen, toimitusjohtaja; Teollisuuskatu 8-12 C, Lappeenranta; ; Sykettä työyhteisöihin; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v vähän liikkuvat aikuiset. Tavoitteena on luoda 10 yritykselle liikuntahanke. Liikunta sopii aloittelijoille ja ylipainoisille. Yhden ryhmäkerran kesto on 60 min, yht. 10 krt eri teemoilla. Yritysryhmät käynnistyvät tammikuun puolivälissä ja hankkeen kesto on 3 kk. Ryhmissä harjoitellaan lihaskuntoa, toiminnallista harjoittelua, kuntosaliharjoittelua, girya kahvakuulaa, kehonhallintaa, pilatesta, venyttelyä ja rentoutusta. Yhtenä keinona ryhmissä on myös NLP -menetelmä, jolla pyritään motivoimaan ihmisiä pitkäjänteiseen liikkumiseen. Lisäksi järjestetään 5 asiantuntijaluentoa teemoista: ravitsemus, rentoutuminen ja stressin hallinta, oman ajan hallinta, liikunnan vaikutukset terveyteen ja työkykyyn, oman asenteen vaikutus työssä jaksamiseen ja työilmapiiriin LIETO Liedon kunta; Mika Närvi, liikuntasihteeri; Kirkkotie 13, Lieto; ; PILKE -hanke; Hankkeen kohderyhmänä ovat Liedon kunnan työntekijät. Tavoitteena on työilmapiirin parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen liikunnan ja terveystottumusten avulla. Liikuntaa järjestetään seuraavissa ryhmissä kerran viikossa: jättipallojumppa, kuntojumppa, kuntosaliohjaus (5-6 ryhmää) ja sulkapallo. Tammikuussa järjestetään inbody-mittaukset ja lihaskuntotestit sekä mitataan verenpaine, verensokeri ja vyötärönympärys (uusinta vuoden päästä).

12 Maaliskuussa järjestetään UKK-kävelytesti (uusinta vuoden päästä). Tammikuussa järjestetään tulevaisuuskahvila, jossa kysellään osallistujien toiveita eri sektoreilta (liikunta, kulttuuri, terveys jne.) ja valitaan "tsempparit" (200 henkilöä). Lisäksi tarjotaan terveysaiheisia luentoja. 6 krt syksyllä ja keväällä järjestetään pienryhmätapaamisia, joissa jokainen tekee oman tyhy-suunnitelman LOVIISA US Tähti-IF Stjärnan; Markku Janhonen, US Tähden puheenjohtaja; Kuninkaanmäki 2, Koskenkylä; ; Voi paremmin Koskenkylässä; Hankkeen kohderyhmänä ovat keski-ikäiset ja vanhemmat työikäiset. Tavoitteena on luoda sosiaalisesti aktiivinen liikuntaryhmä, jossa ryhmän tuki kannustaa jäseniä omaksumaan liikunnan osaksi arkea. Sisältö: 1) Lihaskunnon, notkeuden ja motoriikan kehittämistä pilates-harjoittelulla. Ryhmän ohjaamiseen palkataan pilates- ja jumppavetäjä. Ryhmä harjoittelee 1 krt/vko urheiluhallissa syyskuusta toukokuuhun. Jumppa koostuu pilateksesta, voimaharjoittelusta ja kuntopiireistä. 2) Kesäkauden aikana (kesä-elokuu) ryhmä harrastaa ulkoliikuntaa mm. sauvakävelyä tai polkupyöräilyä 1 krt/vko. 3) Kesällä ryhmän tavoitteena on kokeilla myös muita lajeja mm. jalkapalloa, uintia, lentopalloa ja vesijumppaa. 300 LUVIA Luvian kunta; Juha Railovuo, vs. vapaa-aikasihteeri; Kirkkotie 17, Luvia; ; SuomiMies Luvialta; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40- vuotiaat ylipainoiset miehet. Tavoitteena on terveiden elämäntapojen omaksuminen, painonhallinta, liikunnallisuuden lisääminen ja ylläpito sekä sosiaalinen vahvistuminen. Ryhmän toiminnan on tarkoitus olla monipuolista matalan kynnyksen ryhmäliikuntaa. Toimintaa harrastetaan pääsääntöisesti Luvian alueen liikuntapaikoissa ja tarvittaessa lähikuntien liikuntapaikoissa. Ajankohtana on torstai klo 20-21, jonka jälkeen jatkuu ukkojen softlentopallo klo Ohjelmaan on suunniteltu mm. sauvakävelyä, ohjattua kuntosaliharjoittelua, kuntopiiriä, pallopelejä, kuntonyrkkeilyä ym. osallistujien toiveiden mukaan MIKKELI Eläkeliiton Anttolan yhdistys ry; Matti Noponen, matka- ja hankevastaava; Nopolantie 37, Anttola; ; Anttolan Seniorit liikkumaan; Hankkeen kohderyhmänä ovat Anttolan seniorit. Tavoitteena on lihaskunnon, liikkuvuuden ja tasapainon ylläpito ja kohennus sekä ennen kaikkea virkistäytyminen ryhmässä. Sisältönä on allasvoimistelua ja tuolijumppaa. Allasvoimistelussa on 4 ryhmää. Jokaisessa ryhmässä 15 henkilöä, yhteensä 60 henkilöä. Tuolijumpassa 2 ryhmää. Kummassakin 23 henkilöä, yhteensä 46 henkilöä. Kaikki ryhmät kokoontuvat 28 vkoa

13 Etelä-Savon Liikunta; Liisa Haikonen, kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä; Ristiinantie 1, Mikkeli; ; Etelä-Savo liikkeelle; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen Ihastjärven Kylä ry; Heikki Haponen, puheenjohtaja; Ihastjärven Kylä ry c/o Haponen, Ihastjärventie 128, MIKKELI; ; Ihastjärvi liikkeelle; Hankkeen kohderyhmänä ovat Ihastjärven kylän yli 40-v asukkaat. Tavoitteena on aktivoida kylän asukkaita tekemään päätös terveellisemmän elämäntavan puolesta ja ottamaan askeleita oman ja kyläyhteisön terveyden edistämiseksi. Liikuntaryhmät kokoontuvat 2 krt/vko n. 1-1½ h/krt. Sisältö kootaan käyttäjälähtöisesti eli kyläläiset voivat itse vaikuttaa lajikokeiluihin. Sulanmaan aikaan toinen viikon liikuntakerroista siirtyy ulos ja pääpaino on kirkkovenesoudussa. Ryhmät kokoontuvat kylän uudella koululla, joka avautuu tammikuussa Ryhmiä perustetaan Mikkelin kaupunki; Pirkko Rönkkö, liikuntasihteeri; Maaherrankatu 9-11, Mikkeli; ; Uutta energiaa miehille; Hankkeen kohderyhmänä on kaupungin henkilöstö. Tavoitteena on innostaa kaupungin työntekijät liikunnan pariin ja kannustaa aloittelijoita sekä säännöllisen liikunnan omaksuneita. Painopisteenä ovat miehet. Sisältö: Valitaan 3-5 työyksikköä/hallintokuntaa, joille tarjotaan: ravintoluentoja, materiaalia, käytännön ohjausta työpaikalla, ohjaus liikuntaneuvontaan sekä SuomiMies -testit Mikkelin seudun Muisti ry; Päivi Suuniittu, hankevastaava; Savilahdenkatu 18 A 4, Mikkeli; ; Ulkona kaiken ikää eli UKI; Hankkeen kohderyhmänä ovat Mikkelin keskusta-alueella kotonaan tai hoivakodeissa asuvat ikäihmiset sekä lähikuntien muistiryhmien kävijät. Tavoitteena on jatkaa ja kehittää edelleen hyväksi osoittautunutta ulkojumppatoimintaa. Hanke tarjoaa ikäihmisille voimaa, koordinaatiota ja notkeutta kehittävää ulkoliikuntaa. Ryhmä kokoontuu torstaisin kello tuomiokirkon kupeella Mikkelissä. Kovalla pakkasella ja sateella jumppaajat siirtyvät seurakuntakeskuksen sisätiloihin. Ryhmä kokoontuu tammikuun puolivälistä toukokuun loppuun ja jälleen syyskuun puolivälistä joulukuun puoliväliin. Vapaaehtoiset tuovat mahdollisuuksien mukaan liikkumisessa apua tarvitsevia ikäihmisiä osallistumaan liikuntaan. Keväällä UKI-ryhmän ympärille järjestetään liikunnallinen tapahtuma yhteistyössä eri järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Mikkelin ryhmän lisäksi UKI-jumppaa esitellään eri kunnissa muistiyhdistyksen ryhmien yhteydessä. 900 Virike ry; Seija Rouhiainen, toiminnanohjaaja; Annikinkatu 4, Mikkeli; ; Virikkeestä Vauhtia 2; Hankkeen kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Tavoitteena on aktivoida kohderyhmää liikuntaan ja ehkäistä syrjäytymistä. Sisältö: Mikkelin alueella järjestetään kaksi viikonmittaista kurssia, jotka sisältävät liikunnallista toimintaa sekä ravitsemustietoutta. Retkiä luontoon ja opastusta luontoelämyksiin. Sählyvuorot kerran viikossa. Perusmittauksia (verenpaine, verensokeri). Liikunnalliset ryhmät kokoontuvat kerran viikossa Haukivuorella. Liikuntalajeina on mm. keilausta, kuntosaliharjoittelua ja pallopelejä MUONIO

14 Kerässiepin kyläyhdistys ry; Tarja Vuorinen, kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja; Iisakinpolku 4, Muonio; ; Kerässsieppi liikkeelle; Hankkeen kohderyhmänä ovat vähän liikkuvat yli 25-v kyläläiset. Tavoitteena on saada vähän liikkuvat kyläläiset liikkumaan. Kerässiepin 45 asukkaan kylä kokeilee tapaa, jossa liikuntavuorojen suunnittelu ja toteutus kulkee vuorotellen kylän asukkailla esim. taloittain kylässä jo toimivien kylätalkkarivuorojen mukana. Liikuntavuoron toteuttajat voivat omalla vuorollaan järjestää liikuntaa osaamisensa mukaan. Ohjelmassa voi olla esim. retkiä, jumppaa, kuntopiiri, kahvakuulailua ja kuntosaliharjoittelua. Kylälle pyydetään kerran kuukaudessa asiantuntija esittelemään eri lajeja esim. lumikenkäilyä, sauvakävelyä, hiihtoa, kuntosaliharjoittelua, kahvakuulailua ja zumbaa. Lisäksi tarjotaan ravintotietoutta. Osallistujat käyvät kokeilemassa myös esim. retkiluistelua, keilailua ja avantouintia. Hankkeessa kootaan kuvallinen kansio kylän liikuntakokoontumisista ja -mahdollisuuksista, jotta liikunnan järjestäminen hankkeen jälkeen olisi helpompaa Muonion kunta; Pihla Jaakkola, liikunnanohjaaja; PL 25, Muonio; ; Mettämiesten metrikerho; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 30-v vähän liikkuvat miehet. Tavoitteena on saada liikkeelle muoniolaisia kotioloissa viihtyviä miehiä. Mettämiesten metrikerhon osallistujat kootaan haasteella. Haasteet julkaistaan liikuntatoimen nettisivuilla ja ilmoitustauluilla. Mettämiesten metrikerhossa miehet pääsevät kokeilemaan eri lajeja. Jokainen kerta sis. lämmittelyn, peliosuuden, lihasvoimaa kehittävän kunto-osuuden ja liikkuvuus-/venyttelytuokion. Kerhoon kutsutaan luennoimaan asiantuntija ravitsemusalalta. Metrikerho kokoontuu viikottain. Viimeisillä kokoontumiskerroilla suunnistetaan ja pelataan pesäpalloa, joita on mahdollista harrastaa Muoniossa myös kesällä. Syksyllä aloitetaan metrikerho uudelleen. Ryhmä pyritään aktivoimaan niin, että osallistujat jatkaisivat kokoontumisia keskenään. Ohjaaja suunnittelee kuvasarjat lihasvoima- ja venyttelyliikkeistä ja varaa salivuorot liikuntahallista. Kauden päätteeksi järjestetään yhteinen liikuntamatka esim. keilaamaan NAANTALI Naantalin Vanhusten Tuki ry; Raimo Laine, yhdistyksen puheenjohtaja; Peukaloisenkuja 18, Naantali; ; Kuntosaliliikunta, toiminnan jatkaminen vuonna 2012; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 65-v naantalilaiset. Tavoitteena on jatkaa kuntosaliliikuntaa. Liikuntaa järjestetään kysynnästä johtuen kolmelle ryhmälle keskiviikkoisin. Ryhmien tunnin pituinen ohjelma koostuu ohjatusta alkuverryttelystä, 14 eri kuntolaitteen kunto-ohjelmasta sekä lopuksi venyttelytuokiosta. V liikuntaa toteutetaan 40 viikkona. Koulutetun ohjaajan läsnäolo on välttämätön. Kuntosalissa on korkealaatuiset HUR:n laitteet. Osallistujamäärä on yht. n. 40, kuntosalin kapasiteetti on sopiva hengelle kerrallaan NURMIJÄRVI Nurmijärven kunta/liikuntapalvelut; Petra Juntto, liikunnanohjaaja; PL 37, Nurmijärvi; ; Kunnon Miehet Liikkeellä; Hankkeen kohderyhmänä ovat Nurmijärven kunnan miestyöntekijät. Tavoitteena on

15 saada 10 neljän hengen joukkuetta kunnan miestyöntekijöistä osallistumaan joukkuekisailuun kunnon puolesta. Hanke kestää puoli vuotta alkaen joukkueiden kuntoindeksin mittauksella ja polar-syketestillä ja/tai UKK-kävelytestillä. Testaukset järjestetään 2 kk välein, yht. 3 krt kisan aikana. Joukkueelle lasketaan jäsenten tuloksista yhteinen kuntoindeksi. Kisa päättyy , jolloin palkitaan eniten kuntoindeksiä parantanut joukkue. Kunnan KKI-tunnit ovat osana hanketta (mm. miesten klubi, niska-selkäjumppa, kahvakuula- ja kuntonyrkkeilytunnit). Lisäksi joukkueille järjestetään viikoittain teemapäiviä, joissa tutustutaan eri lajeihin. Osallistujilla on mahdollisuus saada ravinto- ja liikuntaneuvontaa. Huhtikuussa 2012 järjestetään ulkoilutapahtuma 7 veljeksen -vaellusreitillä OULU Oulun Yrittäjät ry; Markku Vehkaoja, Oulun Yrittäjien puheenjohtaja; Jorma Ketola, yrittäjä, toimitusjohtaja; Pitkänmöljäntie 21 A 21, Oulu; ; VIRTA-hanke 2012; Kohderyhmänä ovat Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen pk-sektorin yrittäjät, heidän työntekijänsä sekä yksinyrittäjät. Tavoitteena on aktivoida osallistujat säännölliseen terveysliikuntaan. Hankkeen kesto on reilut 5 kk. Suunnitelmat laaditaan osallistujille henkilökohtaisesti. Terveyskuntotestit tehdään ryhmätestinä tasoryhmittäin. Ulkoliikuntalajeina ovat sauvakävely, lumikenkäkävely ja vaellussuksihiihto. Maastopyöräily on ohjelmassa sulan maan aikana ja riittävän helpoissa olosuhteissa. Kesällä kokeillaan harrastusmelontaa. Sisäliikunnassa paneudutaan lihasvoiman ja -kestävyyden sekä tasapainon ja koordinaation harjoittamiseen. Harjoitukset pohjautuvat fysiopilatestyyppiseen menetelmään. Mukana on myös kuntonyrkkeilyn perusharjoitus. Yhden ryhmän koko on max 8 hlöä. Ryhmä kokoontuu 2 krt/kk, yht. 11 krt. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus saada 1-2 henkilökohtaista tapaamista ohjaajan kanssa. Ulkoliikuntaharjoitukset kestävät 2-4 h. Sisäliikuntaharjoitukset luentoineen 2-3 h Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry; Esko Hassinen, aluejohtaja; Sammonkatu 6, Oulu; ; Maakunnallinen kunto- ja terveysliikunta Pohjois-Pohjanmaalla; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen OULUNSALO Oulunsalon kunta; Satu Haajanen, liikuntasihteeri; Kauppiaantie 5, Oulunsalo; ; Liikuntaneuvontaa Oulunsalossa; Hankkeen kohderyhmänä ovat terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat sekä johonkin riskiryhmään (sydän- ja verisuonitaudit, metabolinen oireyhtymä, diabetes, pitkäaikaissairaudet) kuuluvat Oulunsalon kunnan yli 40-v ihmiset. Tavoitteena on liikuntaneuvonnan aloittaminen sekä uusien matalan kynnyksen liikuntaryhmien käynnistäminen. Liikuntaryhmien sisällöt tarkentuvat liikuntaneuvonnan alettua asiakkaiden tarpeiden mukaan. Liikuntaneuvontaa järjestetään 1 krt/vko ja liikuntaryhmät kokoontuvat 1 krt/vko vuoden 2012 alusta lähtien. Lisäksi kahdesti vuodessa toteutetaan toimintaviikko, jonka aikana kuntalaisilla on mahdollisuus mm. maksuttomiin terveysmittauksiin (Suomimies-testipatteristo sekä PiTKo)

16 PAIMIO Paimion kaupunki; Eila Hulkkonen, henkilöstöpäällikkö; Vistantie 18, PL 50, Paimio; ; Liikettä työhön; Hankkeen kohderyhmänä ovat kaupungin yli 40-v työntekijät, jotka liikkuvat liian vähän (työterveyshuollon osoittamat miehet ja naiset). Tavoitteena on tarjota lajikokeiluja oman liikuntamuodon löytämiseksi. Lajikokeilujen lisäksi tarjotaan tietoa ravitsemuksesta ja elämänhallinnasta. Lajikokeiluja ovat mm. uinti, kuntosali, vesijuoksu, kahvakuula, erilaiset jumpat, palloilulajit, venyttely/rentoutuminen, jooga/äijäjooga ja hiihto. Ohjauksesta vastaavat Paimion-Sauvon ktky:n fysioterapeutti, Paimion opiston erityisliikunnanohjaaja, ulkopuoliset ohjaajat ja liikuntaseurojen ohjaajat. Ryhmät kokoontuvat n. 2 krt/kk. Suunniteltu aloitus on helmikuussa ja päätös loka-marraskuussa 2012, jonka jälkeen seurantatapaamiset. Ryhmien koko on hlöä, yht. 3-4 ryhmää. Miehille perustetaan oma ryhmä PARKANO Parkanon Rantakoto ry; Mauri Kuivanen, palvelukeskuksen johtaja; Niementie 2, Parkano; ; Liikettä jäseniin!; Hankkeen kohderyhmänä ovat yhteistyöyhdistysten yli 40-v jäsenet. Tavoitteena on lisätä liikunnalla hyvinvointia mm. useiden kansanterveysjärjestöjen jäsenille. Hankkeessa perustetaan ryhmät, joissa harrastetaan erilaisia liikuntamuotoja Parkanon Rantakoto ry:n kuntohoitajan sekä virikeohjaajan ohjaamina. Liikuntamuotoja ovat mm. lenkkeily, uiminen, erilaiset esteettömät pelit (esim. sisäcurling) sekä jumpat. Lisäksi pidetään luentotilaisuuksia liikunnan hyödyistä sekä tuodaan kannustavasti esille liikunnan merkitystä sairauden ja/tai vamman kanssa elämisessä. Ryhmä käynnistyy tammikuussa 2012 ja jatkaa toimintaansa koko vuoden. Syksyllä arvioidaan jatkotarve ja tulokset. Ryhmä kokoontuu 2 h kerran viikossa. Osallistujia on n. 10 hlöä/ryhmä PIEKSÄMÄKI Kunnonkeskus Pieksämäki Oy; Marketta Putkonen, toimistopäällikkö; Kaakinmäenkatu 14, Pieksämäki; ; Parempi Kunto Hyvä mieli!; Hankkeen kohderyhmänä ovat liian vähän liikkuvat v työikäiset pieksämäkeläiset sekä seniorit. Tavoitteena on tarjota säännölliseen liikuntaan innostavia liikuntapalveluja inaktiivisille henkilöille ja siten tukea heitä terveellisten elämäntapojen vakiinnuttamisessa. Sisältö: 1) Yli 65-v seniorien tasapaino- ja kuntosaliharjoittelua sisältävät liikuntaryhmät jatkuvat. 2) Uutena käynnistyvät neurologisista sairauksista, tapaturmista sekä leikkauksista toipuvien ikääntyvien liikuntaryhmät. 3) Uutena käynnistyvät fyysisesti raskasta työtä tekevien miesten (esim. rakennusalan työntekijät, VR:n konepajan työntekijät, metallialan työntekijät) sekä fyysisesti kevyttä työtä tekevien miesten ja naisten (esim. toimistotyöntekijät) liikuntaryhmät. Molemmissa ryhmissä tarjotaan monipuolista lihaskuntoa, aerobista kuntoa sekä liikkuvuutta lisäävää liikuntaa, lajeina esim. kuntosaliharjoittelu, pump, kahvakuula, BODYCOMBAT, BODYBALANCE ja pilates

17 PORVOO Luonto Lähelläsi ry; Anne Kyyhkynen, puheenjohtaja; Veegankatu 4 as. 4, Porvoo; ; Luonnonvesissä vesijuoksuohjaajien koulutus; Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset suomalaiset. Tavoitteena on kouluttaa luonnonvesissä toimivia vesijuoksuohjaajia, jotta he voivat tulevaisuudessa ohjata omia ryhmiä. Elokuussa 2012 järjestetään Porvoossa Karijärven kurssikeskuksessa Vesiliikuntainstituutin koulutus, joka sisältää: järvihölkkäohjaaja - koulutuksen, hengenpelastuskoulutuksen, vesijuoksun intro-osuuden, materiaalit ja opetuksen. Koulutukseen osallistuu 20 henkilöä RAUMA Rauman kaupunki; Tuija Mäki, henkilöstöpäällikkö; Rauman kaupungin kaupungintalo, Kanalinranta 3, PL 41, Rauma; ; Rauman kaupungin henkilöstö ylös, ulos ja liikkeelle; Hankkeen kohderyhmänä on Rauman kaupungin henkilöstö. Tavoitteena on saada henkilöstö osallistumaan ohjattuun liikuntaan sekä lisäämään työmatka- ja arkiliikuntaansa. Ensimmäisellä puolivuotiskaudella mukaan otetaan 10 eri työyhteisöä. Koordinaattori vierailee kullakin toimipisteellä esittelemässä toimintamallia. Kukin piste saa itse vaikuttaa lajitarjontaan. Pääpaino on kuitenkin matalan kynnyksen liikuntamuodoilla esim. sauvakävely, hiihto, vesijumppa, kuntosalityöskentely, jumppa. Kutakin liikuntamuotoa kokeillaan 4-6 krt. Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti työpäivän päätyttyä. Kokoontumisissa käydään läpi myös terveyteen liittyviä teoria-asioita ja tehdään kuntotestejä. Lisäksi osallistutaan kuntoliikuntatapahtumiin. Jokaiselle työpisteelle pyritään kouluttamaan liikuntavastaava LiikUn koulutuksella. Työpisteillä pyritään käynnistämään myös taukoliikunta, jota jatkossa ohjaavat vertaisohjaajat ROVANIEMI Balanssi ry; Terhi Savilahti, toiminnanjohtaja; Valtakatu 16 B, Rovaniemi; ; KuntoBalanssin treeniresepti 2012; Hankkeen kohderyhmänä ovat vähän liikkuvat mielenterveyden ongelmia kohdanneet henkilöt. Tavoitteena on terveyden edistäminen lisäämällä liikuntaa ja kiinnittämällä huomiota myös terveelliseen ravitsemukseen ja painonhallintaan. Tilaisuudet ja tapahtumat: 3 liikuntamotivaation virittämiseen tähtäävää tilaisuutta (2 krt keväällä, 1 krt syksyllä). Toteutuksesta vastaa Lapin Liikunta ry. Tilaisuuksiin liittyy teemaviikon järjestäminen Balanssi ry:ssä. KuntoBalanssin treeniresepti -yksilöohjaukset: Balanssi ry:n työntekijältä voi varata viikottaisen ajan. Seuranta toteutetaan 4 viikon välein. Ohjatut ryhmäliikunnat: allasryhmä, kuntosali, keilaus ja talviliikuntalajit Lapin Liikunta ry; Arto Piuva, aluekouluttaja; Hallituskatu 20 B 7, Rovaniemi; ; Lapin terveysliikunnan kehittämisohjelma 2012; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen Lapin Martat ry; Leila Sarajärvi, kehitysjohtaja; Rovakatu 13, Rovaniemi; ; Martta liikkuu ja liikuttaa vertaisohjaajakoulutus; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 55-v liian vähän liikkuvat henkilöt Lapin maakunnan

18 alueella. Tavoitteena on kouluttaa Lapin marttayhdistysten marttoja vertaisliikuttajiksi. Koulutus tapahtuu Rovaniemellä tammi-maaliskuussa 2012 viitenä lauantaina klo 9-16, osallistujamäärä 12 hlöä. Teemoina mm. terveyskunnon edistäminen liikunnalla, vertaisohjaajana toimiminen, sauvakävelyn liikepankkikoulutus, tasapainon ja kehonhallinnan liikepankkikoulutus, toiminnallisen lihaskuntoharjoittelun liikepankkikoulutus, kestävyyskuntoharjoittelun liikepankkikoulutus, tavoitteenmukaisen liikuntaohjelman rakentaminen. Lisäksi mm. ohjaustehtäviä. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Lapin Liikunta ry. Vertaisohjaajat järjestävät koulutuksen jälkeen yhdessä Lapin marttayhdistysten ja Lapin Martat ry:n kanssa aktiviteettipäiviä. Ohjelmassa on liikunnan lisäksi mm. terveelliseen ruokailuun liittyvää ohjausta. Tapahtumissa kirjataan osallistujien toiveet jatkossa järjestettävään liikuntaan liittyen. Liikunnan toteutuksessa hyödynnetään paikallistason palvelutarjontaa. Lisäksi vertaisohjaajina toimivat martat järjestävät liikuntatuokioita omissa marttayhdistyksissään sekä yhdistysten yhteisissä tapahtumissa SEINÄJOKI Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri ry; Marja Leena Mustonen, toiminnanjohtaja; PL 213, Seinäjoki; ; ITE-arviointi tehostaa yhdistyksen liikuntaa; Hankkeen kohderyhmänä ovat yhdistysten liikuntavastaavat. Tavoitteena on innostaa yhdistysten aktiivitoimijoita arvioimaan ja kehittämään liikuntatoimintaansa ja näin saada mukaan vähän liikkuvat aikuiset, erityisesti miehet ja ylipainoiset. Sisältö: 1. Koulutus, jossa perehdytetään ITE-arviointimenetelmään ja sen hyödyntämiseen (tammikuu). 2. Kukin yhdistys arvioi omaa liikuntatoimintaansa etsien parhaat arvioijat esim. hallituksen jäsenet, jo aktiivisesti liikuntaan osallistuvat, vähän liikkuvat, liikuntavastaavat, mahdolliset ulkopuoliset tahot (tammi-helmikuu). 3. Saatujen palautteiden käsittely tietokoneella raportiksi - koulutus (maaliskuu). 4. Osallistujat tuovat tulokset yhdistyksessä tietoon ja toimenpiteitä varten eli liikuntatoiminnan tehostamiseen tai/ja ylläpitämiseen (huhtikuu). 5. Viimeistään v yhdistysten toimintasuunnitelmissa on kuvattuna miten liikunta toteutetaan yhdistyksessä Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry; Sarika Kivimäki, omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä; Kauppakatu 11 A 4, 2. krs, Seinäjoki; ; Lisävoimaa Liikunnasta; Hankkeen kohderyhmänä ovat yhdistyksen jäsenet (436 hlöä). Tavoitteena on aktivoida mielenterveyskuntoutujien omaisia pitämään huolta terveydestään. Kohderyhmälle pyritään tarjoamaan mielekkäitä liikuntakokemuksia, jotka tukevat arjessa selviytymistä. Hankkeessa koulutetaan yhdistyksen eri toimialueille liikuntavastaavat ja luodaan ns. liikuntavastaavaverkosto. Liikuntavastaavat pyörittävät toimintaa ja pyrkivät saamaan mukaan uusia osallistujia. Myös vapaaehtoisia ns. liikuntaystäviä käytetään toiminnan tukena. Liikuntatarjonnassa huomioidaan kohderyhmän toiveet, mutta lähtökohtana ovat ns. perusliikuntamuodot esim. kävely, hiihto, uinti ja pyöräily. Kohderyhmälle järjestetään toimintavuoden aikana 2 krt UKK-kävelytesti. Myös yhteisiä teemapäiviä järjestetään väh. 2. Toiminta käynnistetään liikuntavastaaviksi ja -ystäviksi haluavien koulutuspäivällä. Tämän jälkeen kartoitetaan toimialueiden mahdollisuudet liikunnan toteuttamiseen. Tavoitteena on perustaa 5 eri seutukunnalle väh. 10 uutta liikuntaryhmää

19 Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry; Antero Kangas, harrasteliikuntapäällikkö; Huhtalantie 2, Seinäjoki; ; Pohjanmaan KKI-ohjelma; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen Seihockey Oy/S-Hyvä Olo-palvelut; Samuli Mäenpää, hyvinvointikoordinaattori; Huhtalantie 2, Seinäjoki; ; Hyvän Olon -ohjelmat; Hankkeen kohderyhmänä ovat yhteistyöyritysten vähän liikkuvat työntekijät. Ensisijaisena kohderyhmä ovat keski-iän saavuttaneet miehet. Hyvän Olon - ohjelmiin kuuluu Hyvän Olon -klinikka (henkilökohtaista ohjauspalvelua), liikuntaan aktivointi työpaikalla (taukoliikuntaa, nettipohjaista aineistoa, luentoja), Hyvän Olon - liikuntaryhmät ja kuntotestaus. Hyvän Olon -liikuntaryhmiin kuuluu joko yrityskohtainen ryhmäliikunta ja/tai yritysten yhteisryhmät. Liikuntaryhmät sisältävät toiveiden mukaan rakennetun kokonaisuuden (viikoittaiset liikuntaryhmät ja erilaisia lajitutustumisia). Toiminta edellyttää tilojen hankintaa työpaikalta, kuntokeskuksista tai liikuntatoimen kautta. Ryhmien ajankohdat ajoittuvat ennen työpäivää ja työpäivän päätteeksi. Liikuntapäivien sisältö voidaan valita joko räätälöimällä yrityksille sopivat palvelut liikuntatarjottimesta yhdistellen tai valmiista paketeista. Kuntotestaus sis. polkupyöräergometritestin, UKK-kävelytestin, liikkuvuustestin, lihaskuntotestin ja Inbody-mittauksen SIILINJÄRVI Toivalan Urheilijat ry/fc Mamas; Jonna Tirkkonen, rahastonhoitaja; Metsurintie 17, Toivala; ; Pieni pallo, iso sielu; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v perheenäidit. Tavoitteena on saada FC Mamas joukkueen pysyviksi jäseniksi vähintään 30 hlöä kaudelle FC Mamaseilla on jalkapalloharjoitusvuoro 1 krt/vko (talvella salissa). Osallistujia on n äitiä/krt. Tammi-maaliskuussa 2012 järjestetään ohjattua kuntosaliharjoittelua 1 krt/vko. Osallistujia on n. 15 hlöä/krt. Lisäksi tammi-helmikuun aikana järjestetään kuntonyrkkeilyn tiiviskurssi 1 krt/vko ja yhteensä 5 krt tai vaihtoehtoisesti kahtena viikonloppuna. Sukelluskokeiluja toteutetaan innostuksen mukaan maalis-huhtikuun aikana. Osallistujia 5 hlöä/krt ja yhteensä 4 krt, jolloin 20 hlöä pääsee kokeilemaan lajia. Lisäksi järjestetään 2 luentoa. Toukokuussa aloitetaan juoksukoulu. Ohjausta on n. 1 krt/vko elokuun loppuun. Kesällä osallistutaan jalkapalloturnauksiin Vuorelan Kunto ry; Katariina Hirvonen, ohjaaja; Sandelsintie 13 A 3, Vuorela; ; Kuntostartti; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v vähän tai ei lainkaan liikkuvat aikuiset. Tavoitteena on auttaa ihmisiä löytämään liikunnan ilo. Hankkeen liikuntaryhmä on käynnistynyt syksyllä 2011 nimellä Miesten aamujumppa, mutta kohderyhmää laajennetaan ja ryhmä suunnataan keväällä 2012 myös naisille. Toinen vastaava ryhmä järjestetään syksyllä Sisältö: Ryhmän kanssa tehdään ikääntyville soveltuvaa perusjumppaa, rentoutusta ja venyttelyä. Lisäksi tutustutaan eri lajeihin. Ryhmäläisille tehdään terveyskuntotestit ja terveysarvojen mittaukset (verenpaine, kehonkoostumus, pitkäaikainen verensokeri, kolesteroli- ja verensokerierittely). Ryhmälle pidetään ravitsemusluento ja käytännön ravitsemusneuvontakerta. Ryhmä kokoontuu tunnin 1 krt/vko. Osallistujia on enintään 10, jotta taataan ohjauksen yksilöllisyys. 900

20 SONKAJÄRVI Sonkajärven kunta; Mirja Tonteri, työsuojelupäällikkö; Rutakontie 28, Sonkajärvi; ; Jaksa ja voi paremmin; Hankkeen kohderyhmänä ovat Sonkajärven kunnan työntekijöistä kootut pilottiryhmät (2 kpl). Tavoitteena on saada työntekijät innostumaan liikunnasta ja terveellisistä elämäntavoista sekä pidentää työuria. Liikuntaryhmät muodostuvat osallistujien mieltymysten mukaan. Sisältönä on ohjattua kuntosaliharjoittelua ja ulkoliikuntaa. Ryhmiä on yhteensä 4, osallistujia 10 hlöä/ryhmä. Keväällä 2012 toteutuu 20 henkilön ohjaus ja syksyllä 20 henkilön ohjaus. Toiminta pyritään vakiinnuttamaan Sonkajärven kunta/sukevan kylä; Mirja Tonteri, aluesihteeri (Sukevan aluehallinto); Sonkajärven kunta, Rutakontie 28, Sonkajärvi; ; Vierivä kivi ei sammaloidu; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v vähän liikkuvat kyläläiset sekä eläkeläiset. Tavoitteena on liikunnan määrän lisääminen ja elämäntapojen muutos. Samalla edistetään Sukevan kylän yhteisöllisyyttä. Sisältö: Aloittelijoiden ohjattu kuntosaliryhmä (2 kpl), ikäihmisten kuntojumppa (1 kpl). Kuntosaliryhmässä 2x10 hlöä ja jumpassa 15 hlöä (ohjaus kansalaisopistolta). Luentosarja terveellisestä elämästä iltaryhmälle (20 hlöä) sekä päiväryhmille (eläkeläisten päiväjoutilaat -ryhmä sekä päiväkeskus -ryhmä) yht. 40 hlöä. Aloitus v alkupuolella. Kokoontumiset Sukevan Kyläkeskuksella. Lisäksi virikepäiviä 2-4/kevätkausi. 400 SÄKYLÄ Pyhäjärviseudun aikuisopisto; Katriina Sulonen, aikuisopiston rehtori / sivistysosaston osastopäällikkö; Rantatie 268, Säkylä; ; Suomimiehen kuntoilustartti; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v miehet, jotka liikkuvat liian vähän. Tavoitteena on kohderyhmän motivoiminen säännölliseen liikuntaan. Sisältö: 1) SuomiMiehen kuntoilustartti jumppaa ja pallopelejä. Osallistujat jaetaan kolmeen tasoryhmään ja pienryhmissä opetellaan sauvakävelyn perusteet ma , 10 x 2 h = 20 h, ma , 11 x 2 h = 22 h. 2) SuomiMiehen kuntoilustartti vesijumppaa miehille altaan matalassa päässä. Liikesarjat ovat yksinkertaisia, mutta tehokkaita su , 10 x 1 h = 10 h. 3) SuomiMiehen kuntoilustartti vesijumppaa miehille altaan syvässä päässä su , 10 x 1 h = 10 h. Kuntoilustarttikurssien peli-ilta. Kolmen SuomiMiehen - kuntoilustarttikurssin yhteinen peli-ilta su Tammelan kunta; Päivi Klemelä, vapaa-aikasihteeri; Hakkapeliitantie 2, Tammela; ; Pallo liikkeelle 40+; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v miehet. Tavoitteena on saada huonokuntoiset miehet liikkumaan. Sisältö: Tammikuussa 2012 etsitään ryhmään tulevat miehet (12-15 hlöä). Helmikuussa aloitetaan kuntotestauksella sekä 2 krt/vko (1,5 h/krt) palloilupainotteiset ryhmäliikuntatunnit. Helmikuussa järjestetään terveysluento ja siihen liittyvä ravitsemusterapeutin vastaanotto. Jokaiselle ryhmän jäsenelle laaditaan henkilökohtainen liikuntaohjelma (sis. ryhmäliikuntaa 2 krt/vko) sekä ravitsemussuunnitelma. Ohjelmat laaditaan ajalle helmikuu-kesäkuu Toimintaa on tarkoitus jatkaa läpi kesän. Heinäkuussa toimintaa vetävät vertaisohjaajat. Elokuussa tehdään kuntotestaukset ja pidetään hankkeen päätöstilaisuus. Tämän jälkeen miesten

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta

Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 1 2006 Usein ulkona Kipinät 1 2006 Usein ulkona Maakuntaretket syyskuussa 2006 Kuopion rollaattorireitit 4 26 3 Ulkona liikkuminen terveyttä edistävän liikunnan

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

Erityisliikunta Kalajoella 2014

Erityisliikunta Kalajoella 2014 Kalajoen liikuntapalvelut Erityisliikunta Kalajoella 2014 Erityisliikunnan peruskartoitus Jouko Moilanen Saku Rikala 31.3.2014 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO......3 2. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA...4 2.1. Erityisryhmien

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt DEHKO-raportti 2007:1 Palkitut ja arjessa koetellut - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hyvät käytännöt Suomen Diabetesliitto ry Tampere 2007 ESIPUHE Diabeteksen hoidon ja ehkäisyn hankkeet kansissa DEHKO

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT OHJATTU TOIMINTA SYKSY 2015 KEVÄT 2016

LIIKUNTAPALVELUT OHJATTU TOIMINTA SYKSY 2015 KEVÄT 2016 LIIKUNTAPALVELUT OHJATTU TOIMINTA SYKSY 2015 KEVÄT 2016 SYKETTÄ SYKSYYN TAPAHTUMAT JA ILMOITTAUTUMINEN Elokuussa uimahalli muuttuu liikuntakeitaaksi kahden päivän ajaksi. Nouda kausiesitteemme, tutustu

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA Jari Aho Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajankoulutusohjelma Syksy 2010 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijät Jari Aho Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652 Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääkirjoitus Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

3/2012. Muista D-vitamiini. Yli 65-vuotiaille oma Liikuntapiirakka. Lasten vakavat murtumat lisääntyneet

3/2012. Muista D-vitamiini. Yli 65-vuotiaille oma Liikuntapiirakka. Lasten vakavat murtumat lisääntyneet Osteo 3/2012 Irtonumero 6 euroa Vuosikerta 20 euroa Suomen Osteoporoosiliiton jäsen- ja tiedotuslehti Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa Muista D-vitamiini Yli 65-vuotiaille oma Liikuntapiirakka

Lisätiedot

2 U u m u n e n 1 / 2 0 0 5

2 U u m u n e n 1 / 2 0 0 5 2/2005 2 U u m u n e n 1 / 2 0 0 5 S Pääkirjoitus anaan äiti sisältyy selittämätöntä ylivoimaa. Se lyö laudalta formulaykköset, jääkiekon MM-kisat ja vaikka minkä. Sillä äiti peittoaa mennen tullen kenet

Lisätiedot

HYVÄ SYDÄNYSTÄVÄ Joensuun Sydänyhdistysten tiedotuslehti vuosille 2012 2013

HYVÄ SYDÄNYSTÄVÄ Joensuun Sydänyhdistysten tiedotuslehti vuosille 2012 2013 HYVÄ SYDÄNYSTÄVÄ Joensuun Sydänyhdistysten tiedotuslehti vuosille 2012 2013 SUOMEN SYDÄNLIITTO RY Oltermannintie 8, PL 50, 00621 HELSINKI www.sydanliitto.fi, puh. (09) 752 7521 Suomen Sydänliitto on ihmisten

Lisätiedot

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi SDFXFGXGDG Jäsenlehti OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY HUHTIKUU 1/2014 TÄSSÄ NUMEROSSA: Caritas on aidosti oululainen... sivu 7 Avustajakoirasta on paljon hyötyä... sivu 14 Osuuskaupassa omistetaan ja jaetaan

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Erillisliite nro: 2 (9.5.2007) MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Työryhmän esitys toimenpiteiksi Maakunnallinen terveyttä edistävä liikuntamalli työryhmä 24.8.2006 SISÄLTÖ 1 Johdanto

Lisätiedot

Tampereen Diabetesyhdistyksen jäsenlehti. Värikästä syksyä!

Tampereen Diabetesyhdistyksen jäsenlehti. Värikästä syksyä! 3 2013 Tampereen Diabetesyhdistyksen jäsenlehti Värikästä syksyä! Diabeteshoitaja Hallituksen varapuheenjohtaja Anneli Jylhä Kannatusjäsenyys Keskustorilla, Tampereen Teatteria vastapäätä Keskustori 1,

Lisätiedot

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma 1.8.2014 31.7.2015 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleinen... 3 2. Hallinto... 4 3. Toiminta... 5 3.1 Lasten harrasteryhmät ja perheliikunta...

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Jämpti homma Työn ääniä Juuret Porissa Henkilöstötyössä lähivuosina suunnataan katseet voimavaroihin, työhyvinvointiin ja osaamiseen. Porilaisten 450-vuotislahja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui

Lisätiedot

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:5 1 LIIKUNNAN MONET HYÖDYT: Hidastaa lihasvoiman vähenemistä Ylläpitää tasapainoa, liikkuvuutta, notkeutta ja

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot