Hankkeet 1/2012 Hakemuksia tuli 173. Mikäli kyseiseen tarkoitukseen varat myönnetään, tukea saa 98 hanketta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeet 1/2012 Hakemuksia tuli 173. Mikäli kyseiseen tarkoitukseen varat myönnetään, tukea saa 98 hanketta."

Transkriptio

1 Hankkeet 1/2012 Hakemuksia tuli 173. Mikäli kyseiseen tarkoitukseen varat myönnetään, tukea saa 98 hanketta. ENONTEKIÖ Enontekiön kunta, liikuntatoimi; Heikki Järvistö, vapaa-aikatoimensihteeri; Ounastie 165, Enontekiö; ; Miehille, mutta sallittu myös naisille; Hankkeen kohderyhmänä ovat etenkin yli 40-v miehet, mutta naisetkin saavat osallistua. Tavoitteena on ohjata heitä liikuntaryhmiin. Ensin pyritään ohjaamaan vähän liikkuvia olemassa oleviin kylien ryhmiin (5 eri kylää). Terveyskeskus ja työterveyshuolto ovat ohjauksessa keskeisessä asemassa. Liikunnanohjaaja käy henkilöiden luona kartoittamassa tarpeet. Uusia ryhmiä käynnistetään 2 eri kyliin (Hetta ja Kilpisjärvi). Ohjauksesta vastaa aluksi liikunnanohjaaja, mutta pyrkimyksenä on kouluttaa "vetäjä"/tukihenkilö jatkamaan toimintaa HANKASALMI Hankasalmen kunta; Reino Valkonen, liikuntasihteeri; Keskustie 41, Hankasalmi; ; Terveyttä ja hyvinvointia Hankasalmen kunnan henkilöstölle; Hankkeen kohderyhmänä ovat Hankasalmen kunnan työntekijät, erityisesti yli 40-vuotiaat. Tavoitteena on lisätä liikunta-aktiivisuutta. Hankasalmen kunnassa on otettu kesällä 2011 käyttöön "varhaisen välittämisen"-malli, jonka tavoitteena on saada parannettua työssä jaksamista, lisättyä pitkäaikaisterveiden määrää ja vähennettyä sairauspoissaolojen määrää. Mallin tavoitteena ottaa puheeksi heti, kun jollekin herää huoli työntekijän jaksamisesta. Sisältö: sivistystoimen hallinnon ja vapaa-aikatoimen henkilöstön kuntosaliryhmä, toimistohenkilöstön keppijumppa, terveystoimen sähly, kahvakuularyhmä, sauvakävely-/hiihtoryhmä erityisesti sisätyötä tekeville sekä ukkosähly. Ryhmät kokoontuvat 1 krt/vko, osallistujia on Lisäksi 2-3 ryhmää koko henkilöstölle, jotka räätälöidään syksyn aikana HAUKIPUDAS Haukiputaan Heitto ry; Tinja Repo, seuratyöntekijä; Törmäntie 15, Haukipudas; ; Kunnon Heitto; Hankkeen kohderyhmänä ovat liikuntaa aloittelevat aikuiset. Tavoitteena on liikuntaneuvonnan tehostaminen ja uusien matalan kynnyksen ryhmien käynnistäminen. Sisältö. Liikuntaneuvonta (+tarvittaessa ravitsemus). 10 asiakasta/vuosi. Kolme mallia: kertakartoitus, kolmen kerran neuvonta ja pitkäkestoinen neuvonta, näissä kestosta riippuen alku- ja loppumittaukset, tavoitteet ja niiden tarkistaminen, elintapojen muutoksen tukeminen ja ohjaus sekä seuranta. Kevennä ja liiku -ryhmät, yksi ryhmä/kausi, 10 osallistujaa/ryhmä. Kurssi, jossa liikunta- ja ravitsemustietoutta sekä aloittelijoille sopivaa liikuntaa. Liikunnan starttikurssit, yksi kurssi/kausi, 10 osallistujaa/ryhmä. Matalan kynnyksen liikuntaryhmät sekä kuntoliikuntaryhmät kaikissa seuran lajeissa. Uusien osallistujien arvio noin 30 hlöä/vuosi. Täydennetään tarjontaa

2 (mm. fitvolley, sulkapallokurssit, hiihdon alkeis-/peruskurssi, uimakoulut, asahi, vesijumpat, kävely- ja juoksukoulut sekä kuntopaini) HEINOLA Heinolan Hengitysyhdistys ry; Lea Hahl, puheenjohtaja; Kaivokatu 14 b 21, Heinola; Heinolan hengitysyhdistyksen terveysliikunta; Hankkeen kohderyhmänä ovat yhdistyksen jäsenet. Tavoitteena on saada toimintaan mukaan uusia liikkujia, etenkin miehiä. Sisältö: Fysiojumppaa 45 min 1 krt/vko, 15 krt syyskaudella ja 15 krt kevätkaudella, 16 osallistujaa. Keilausta tunti 1 krt/vko, 15 osallistujaa. Vesiliikuntaa 45 min 1 krt/vko, 25 osallistujaa. Yhdistys tukee jäsenten uintiharrastusta. Lisäksi vuosittain toteutetaan Lisäaikaa liikunnalle -tapahtuma apteekkien kanssa. Suunnitelmissa: uusi kuntosaliryhmä ja ruokakurssi ensi keväälle. 700 HELSINKI Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry; Merja Palkama, kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä; Olympiastadion, Eteläkaarre, HELSINKI; ; Etelä-Suomi Liikkeelle 2012; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen Helsingin kaupunki, Liikuntavirasto, henkilöstöliikunta; Kaisa Laine, hankekoordinaattori; Paavo Nurmenkuja 1 c, Helsinki; ; Terveysliikunnan palveluketju, Liikkeelle -hanke; Hankkeen kohderyhmänä ovat Helsingin kaupungin työntekijät, joilla on riski sairastua/ovat sairastuneet tyypin 2 diabetekseen sekä masentuneet työntekijät. Tavoitteena on 1) Vaikuttaa kohderyhmäläisten liikunta- ja elintapatottumuksiin liikuntaneuvonnan avulla. 2) Vakiinnuttaa puolen vuoden aikana luotu poikkihallinnollinen palveluketjumalli Helsingin kaupungin liikuntaviraston ja työterveyskeskuksen välille. 3) Kerätä tietoa toiminnan vaikuttavuudesta. Työterveyshuolto ohjeistaa kohderyhmiin kuuluvia asiakkaita ottamaan yhteyttä liikuntaneuvojaan. Ennen liikuntaneuvojalle saapumista asiakas käy työterveyshuollossa terveydellisissä laboratoriomittauksissa. Henkilökohtaisessa liikuntaneuvonnassa kannustetaan, jaetaan tietoa ja tehdään liikuntasuunnitelma. Keinoina on mm. suositella hankkeeseen perustettua vertaistukiryhmää, henkilöstöliikunnan liikuntapalveluita, henkilökohtaista kuntosaliopastusta tai omaehtoista liikuntaa. Ennen seurantatapaamista asiakas käy uudelleen laboratoriomittauksissa. Tapaamisessa läpikäydään liikunnan ja elintapamuutosten toteutuminen. Lopuksi laaditaan uusi liikuntaohjelma kannustimeksi jatkotavoitteita varten Miessakit ry; Antti Alén, hallintopäällikkö; Annankatu 16 B 28, Helsinki; ; Miesten patikkasakki 2012; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v liikuntaa harrastamattomat miehet pääkaupunkiseudulla sekä Porvoon ja Joensuun seuduilla. Tavoitteena on jatkaa ja kehittää v käynnistettyä miesten patikkasakki -toimintaa. Toiminta jakaantuu kolmeen pääosa-alueeseen: toimintaa kokoaviin tavoitetapaamisiin, säännöllisiin liikuntatapaamisiin ja kauden päätöstapahtumaan. Kuhunkin ryhmään otetaan alkuhaastattelujen perusteella miestä. Hankkeessa kootaan kolme ryhmää, joiden kunkin kesto on 9 kk.

3 Toimintamuotoina tavoitetapaamisissa ovat yleiskeskustelut, teemaluennot ja kuntotestit. Liikuntatapaamiset koostuvat erilaisista liikuntamuodoista, joita ovat melonta, jousiammunta, äijäjooga, keilailu ja laitesukellus. Liikuntatapaamiset sisältävät aina tietoiskun kyseisestä lajista. Viimeisessä tavoitetapaamisessa käydään läpi kulunut kausi ja siihen yhdistyvä päätöstapahtuma on vaellus Siltamäki-Suutarila-Seura ry; Pertti Svensson, puheenjohtaja; Kaksostentie 6 M 84, Helsinki; ; Sisukkaat seniorit; Hankkeen kohderyhmänä ovat "Korttelituvan" piirissä olevat eläkeläiset. Tavoitteena on opettaa kohderyhmäläisille vesijuoksua, kuntosaliharjoituksia ja sauvakävelyä. Eläkeläisten vesijumppa-, kuntosali- ja sauvakävelyryhmät kokoontuvat aikavälillä tammi-toukokuu 2012 maanantaisin, 15 krt. Aluksi on vesijumppakuukausi, sitten kuntosalikuukausi, jonka jälkeen näitä vuorotellen. Keväällä sauvakävellään ohjaajan johdolla. Osallistujatavoite on 20 hlöä/ryhmä. 700 Suomen Mielenterveysseura; Sinikka Kaakkuriniemi, järjestöjohtaja; Maistraatinportti 4 A, Helsinki; ; Suomen Mielenterveysseuran terveysliikunta; Hankkeen kohderyhmänä ovat paikallisten seurojen hyvinvointivastaavat ja hyvinvointitreenit -ohjaajat (70), jotka järjestävät ja ohjaavat paikallista toimintaa. Tavoitteena on: 1) Järjestää toiminnassa mukana oleville hyvinvointitreenit -ryhmien ohjaajille (38 paikallisten mielenterveysseurojen ja yhteistyötahojen ohjaajaa) yhteisiä aluetapaamisia, jotka mahdollistavat ohjaajien vertaiskonsultaation. 2) Kouluttaa uusia hyvinvointivastaavia 10 uudelle paikkakunnalle, 2 hyvinvointivastaavaa/paikkakunta. 3) Järjestää hyvinvointivastaaville kaksipäiväinen lisäkoulutus- ja vertaistapaaminen Suomen Reumaliitto ry; Outi Pautamo, vs. liikuntasuunnittelija; Iso Roobertinkatu A, Helsinki; ; Veshumppaa porukalla; Hankkeen kohderyhmänä ovat reuma-/tules-yhdistysten jäsenet sekä heidän ystävänsä ja puolisonsa. Liitto järjestää 4 Veshumppa-ohjaajakoulutusta (1-2 pv/paikkakunta) Seinäjoella, pääkaupunkiseudulla, Joensuussa ja Rovaniemellä. Seinäjoen tilaisuus on valtakunnallinen Veshumpan avaustapahtuma ja se ajoittuu Reumaviikolle Liitto ajoittaa Reumaviikolle paikallisyhdistysten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa noin 50 paikkakunnalla järjestämät Veshumpan tempaukset, jotka lisäävät vesiliikunnan näkyvyyttä paikallisesti ja valtakunnallisesti sekä houkuttelevat ryhmiin uusia liikkujia. Liitto kutsuu vertaisohjaajakoulutuksiin ensisijaisesti jäsenyhdistystensä liikuntavastaavia/reumatrainereita. Monet yhdistykset organisoivat ja toteuttavat liikuntaryhmänsä vertaisohjaajien parityöskentelynä. Alan ammattilaiset saavat myös halutessaan osallistua koulutukseen. Koulutuksiin otetaan 4 x 10 osallistujaa. Kouluttajina toimivat vesiliikunnan ja tanssin sekä terveysliikunnan asiantuntijat HYVINKÄÄ Hyvinkään kaupunki; Minna Kalmari, liikuntasihteeri; Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää; ; Liiku Hyvinkää; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v hyvinkääläiset ja erityisesti liikunnallisesti passiiviset aikuisiän diabeteksen riskiryhmään kuuluvat sekä valtimotautia sairastavat / ohitusleikatut. Tavoitteena on 1) Liikkumisreseptitoiminnan tunnettuuden lisääminen ja

4 laajentaminen valtimotauteja sairastavien liikuntaohjaukseen. 2) Sujuva liikunnan ohjauspolku erikoissairaanhoidosta avofysioterapian tai liikuntapalveluiden ryhmiin. 3) Mukana olevien tahojen lisäkoulutus. 4) Terveyskioskitoiminnan suunnittelu ja kokeilu. Liikuntaryhmiä ovat: painonhallintaryhmät (2 ryhmää), vesiliikuntaryhmä BMI 35+ ja kuntosaliryhmät (2 ryhmää) aloittelijoille. Sepelvaltimotautia sairastavia pyritään ohjaamaan paremmin liikunnan pariin tehostamalla yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Myös terveyskioskin asiakkaita ohjataan liikuntaan. Ryhmät kokoontuvat 1 krt/vko fysioterapeutin tai liikunnanohjaajan ohjauksessa. Terveydenhuollon henkilöstölle järjestetään koulutusta 1 krt/v Hyvinkään nivelpiiri; Tarja Kantojärvi, vertaisohjaaja; Kulomäentie 9 G, Hyvinkää; ; Liikuntaa nivelsairaille; Hankkeen kohderyhmänä ovat nivelrikosta/nivelvaivoista kärsivät, tekonivelen saaneet tai tekonivelleikkausjonossa olevat ihmiset. Tavoitteena on saada nivelvaivaiset harrastamaan kunnolleen sopivaa säännöllistä liikuntaa. Sisältö: 1) Vesijumppaa Veteraanitalolla 1 krt/vko 1,5 h/krt. Varsinaisen vesijumpan aika on 30 min. 2) Lumikenkäily on talvikauden tehokas nivelvaivaisten liikuntamuoto. Hyvinkään nivelpiiri tekee 5-6 lumikenkäretkeä talven aikana. Retket kestävät 1½-2 h/krt. 800 II Ii-instituutti liikelaitos; Tapio Rissanen, liikunta- ja tapahtumavastaava; PL 24, Ii; ; Kuluje ölövinä pökisä = Liiku muinamiehinä-/naisina porukalla; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v iiläiset liikkumattomat henkilöt. Tavoitteena on tarjota kohderyhmälle uusia matalan kynnyksen liikuntamuotoja. Inbody -mittaukset, ravintoinfo ja liikunnanohjaus henkilökohtaisesti. Lajitutustumiset ohjattuna. Tammikuu: pöytätennis, biljardi. Helmikuu: hiihto, kaukalopallo. Maaliskuu: salibandy, lumikenkäkävely. Huhtikuu: ratsastus, sauvakävely. Toukokuu: pesäpallo, onginta. Kesäkuu: jalkapallo, tennis, yleisurheilu. Heinäkuu: puomillajuoksu, melonta. Elokuu: autourheilu, ammunta. Syyskuu: jousiammunta, kahvakuula. Lokakuu: suunnistus, sulkapallo. Marraskuu: keilailu, koripallo. Joulukuu: laitesukellus, seinäkiipeily. Yhteensä lajitutustumisen kautta on tavoitteena innostaa vähintään 655 yli 40-vuotiasta ohjatun liikunnan pariin. Lisäksi tarjotaan paljon erilaisia tapahtumia IISALMI Iisalmen kaupunki, vapaa-aikapalvelukeskus; Pekka Partanen, vapaa-aikajohtaja; Joukolankatu 15, Iisalmi; ; KKI-Iisalmi ; Hankkeen kohderyhmänä ovat mielenterveyskuntoutujat, hajaasutusalueiden asukkaat sekä Vertti -vetäjät (ikäihmisten parissa toimivat vapaaehtoiset eläkeläiset). Tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien liikunnan lisääminen, yhteistyön kehittäminen, ohjattujen liikuntaryhmien käynnistäminen haja-asutusalueilla sekä vapaaehtoisohjaajien valmiuksien ylläpitäminen ja parantaminen. Sisältö / kevät- ja syyskausi, n. 35 viikkoa. Liiku Mieli Hyväksi -ryhmät: vesiliikuntaryhmä, liikunta- ja rentoutusjumppa, kuntosali, palloiluryhmä x 2 vko, sählyryhmä. Haja-asutusalueet: kuudella kyläkoululla ohjatut liikuntaryhmät 1 krt/vko. Osallistujia n hlöä/ryhmä. Ohjaajat koulutettuja liikunnanohjaajia sekä vapaaehtoisia vertaisohjaajia. Vertti -

5 vetäjien koulutus ja oma jaksaminen *valmiuksien ylläpitäminen ja kehittäminen Pörsänmäen Nuorisoseura ry; Jaana Korhonen, sihteeri; Lappeteläntie 110, Pörsänmäki; ; Tenniksen alkeet; Hankkeen kohderyhmänä on eteläisten Iisalmen kylien (4) ja Lapinlahden Martikkalan kylän aikuisväestö. Tavoitteena on innostaa heitä säännölliseen liikuntaan. Sisältö: 2 tenniskurssia (max. 24 hlöä), alkeiskurssin jälkeen omien vetäjien toimesta 2 peliiltaa/viikko, samaan aikaan myös beach volley -kerho. Osallistujamäärä: hlöä/viikko, yli 40 v hlöä. Aikataulu : kurssit heinäkuun alussa, kesto 6 h (2hx3 iltaa), peli-illat 2 h/kerta jatkuen syyskuun puoliväliin. Kouluttajana Tmi Mailapelikoulutus Ari Suikkanen, omat vetäjät jatkavat peli-iltojen ohjausta. 500 IMATRA Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry; Mikko Ikävalko, terveysliikunnan kehittäjä; Kotipolku 2, Imatra; ; Tuutha siekii liikkumaa; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen Imatran kaupunki, liikuntapalvelut; Maija Timonen, liikuntasihteeri; Kotipolku 2, Imatra; ; KKI-Liikunnasta hyvinvointia; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v miehet. Tavoitteena on saada miehet liikkeelle, toteuttaa matalan kynnyksen liikuntaryhmiä, vakiinnuttaa liikuntareseptin käyttö ja lisätä eri tahojen yhteistyötä. Liikuntaryhmissä kokeillaan kestävyyslajeja ja kuntopiirisekä kuntosaliharjoittelua, tehdään lihashuoltoharjoituksia ja opetellaan rentoutumista. Lisäksi miehille tarjotaan Äijä -pilatesta, Äijä -kahvakuulaharjoittelua ja Hyvän olon - kursseja sekä Hyvän mielen -liikuntaa ja luentoja. Ryhmiä aloitetaan 9, n. 10 ohjauskrt/ryhmä. Toimintaa on huhti- ja toukokuussa 5 ryhmässä, 3 ryhmää toimii kesäkuussa ja Hyvän mielen -liikuntaryhmä syyskuussa. Osallistujia otetaan hlöä/ryhmä. Ohjaajille pyritään pitämään 3 koulutustilaisuutta. Testaustoimintaa miehille tarjotaan Raktori-Remppa -kiertueella toukokuussa JANAKKALA Janakkalan kunnan liikuntapalvelut; Päivi Pirnes, erityisliikunnanohjaaja; Koulutie 2 A, Turenki; ; Janakkalan kunta liikuttaa; Hankkeen (kolme eri osahanketta) kohderyhminä ovat kunnan henkilöstö, yli 60-v seniorit sekä Viralan maaseutukyläläiset. Tavoitteet: 1) Henkilökunnan aktivointi säännölliseen liikuntaan ja sairauspoissaolojen vähentäminen. 2) Itsenäisesti liikkuvien ja omassa kodissa asuvien 60+ senioreiden ohjattujen liikuntaryhmien järjestäminen. 3) Viralan maaseutukylän liikuntatoiminnan aktivoiminen. Kunnan henkilöstöhankkeessa tutustutaan erilaisiin liikuntalajeihin. 60+ seniorihankkeessa järjestetään ohjattuja liikuntaryhmiä Turengin liikuntahallilla ja mahdollisesti Tervakosken uimahallilla. Liikuntatoimintaa Janakkalan kunnan maaseutukylille -jatkohanke kohdentuu Viralan maaseutukylälle. Sisällössä huomioidaan Viralan kyläläisten toiveet sekä Mallinkaisten maaseutukylän kokemukset

6 JOENSUU Pohjois-Karjalan Aivohalvaus- ja afasiayhdistys ry; Marja Paavonkallio, puheenjohtaja; Tikkamäentie 7 C 15, Joensuu; ; Liikunnalla kuntoa ja hyvää mieltä; Hankkeen kohderyhmänä ovat aivoverenkiertohäiriöihin sairastuneet. Tavoitteena on pysyvän liikuntaharrastuksen aloittaminen. Hankkeessa järjestetään säännöllistä kuntosaliliikuntaa asiakkaiden yleiskunnosta riippuen viikottain/1-2 kertaa kuukaudessa sekä liikunta- ja virkistystapahtuma keväällä ja syksyllä. 600 Pohjois-Karjalan Liikunta ry; Vesa Martiskainen, aikuisliikunnan kehittäjä; Rantakatu 35, Joensuu; ; Pohjois-Karjala Liikkuvan ja terveen ihmisen maakunta; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry; Suvi Jolkkonen, toiminnanjohtaja; Karjalankatu 4 A 1, Joensuu; ; Voimavaroja, virkeyttä ja kuntoa liikunnasta; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 30-v syöpään sairastuneet aikuiset. Tavoitteena on saada heidät innostumaan liikunnasta ohjatussa ja turvallisessa ryhmässä. Sisältö: Allasvoimistelua Joensuussa. Ohjaaja on Vetrea Kuntohovin fysioterapeutti. Ryhmä kokoontuu 1 krt/vko, 60 min/krt, 30 krt vuodessa. Arvioitu osallistujamäärä on 20 hlöä/krt. Naisten liikuntaryhmä Joensuussa. Ohjaaja on Vetrea Kuntohovin fysioterapeutti. Sisältönä mm. nivelliikuntaa, tasapainojumppaa, keppijumppaa, selkä-hartiajumppaa, kuminauhajumppaa, venyttelyä ja rentoutusta. Ryhmä kokoontuu 1 krt/vko, 60 min/krt, 30 krt vuodessa. Arvioitu osallistujamäärä on 12 hlöä/krt. Jooga-ryhmä miehille ja naisille. Ohjaajana toimii kokenut joogaryhmän vetäjä. Ryhmä kokoontuu 60 min/krt, 24 krt vuodessa. Arvioitu osallistujamäärä on 10 hlöä/krt JYVÄSKYLÄ Jyväskylän Kunto- ja Luontoliikkujat ry; Vesa Karvinen, johtokunnan jäsen; Puolukkakuja 13 A 4, Jyväskylä; ; Luonnosta ja kuntoilusta voimaa; Hankkeen kohderyhmänä ovat työelämässä olevat ja eläkkeelle siirtyneet yli 40-v aikuiset, pääasiassa miehet. Tavoitteena on vähän liikkuvien aktivoiminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, sosiaalisten verkostojen luominen sekä uusien jäsenien ohjaaminen seuran toimintaan. Sisältö ajalla : Tasapaino-, lihaskunto- ja kävelytestit alussa ja lopussa. Vesijumppa syksyllä Ohjattu kuntosalitoiminta. Ohjatut sauvakävelyretket kerran viikossa. Luonto-, sieni- ja kalastusretket ohjatusti lähimaastossa. Luentoja 2-3 kpl, aiheina mm. ikäihmisten terveellinen ravinto ja liikunnan merkitys. Päättäjäis-pikkujoulutanssit marras-joulukuussa Jyvässeudun Työttömät ry; Eija Tuohimaa, toiminnanohjaaja; Matarankatu 4, Jyväskylä; ; NytKu-liikeelle, ei SitKu; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v työttömät, työttömyysuhan alaiset, työttömyyseläkeläiset, lomautetut sekä yhdistyksessä palkkatukityössä tai työmarkkinatoimenpiteessä olevat pitkäaikaistyöttömät. Tavoitteena on aktivoida heitä liikunnalliseen elämään. Monipuolinen ohjelma sisältää hyvinvointiluentoja, ravintotietoutta, kuntotestejä,

7 kokemusliikuntaa, ohjaajakoulutusta, liikuntapainotteisten interventioiden sarjan, vesiliikuntaa, taukoliikuntaa sekä luontoliikuntaa Keski-Suomen Liikunta ry; Jyrki Saarela, aikuisliikunnan kehittäjä; Rautpohjankatu 10, Jyväskylä; ; Liikunnasta iloa ja hyvinvointia Keski-Suomeen; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen Vapo Oy; Pirjo Nikkilä, henkilöstöjohtaja; Yrjönkatu 42, Jyväskylä; ; Kunnossa kaiken ikää Vapossa; Hankkeen kohderyhmänä ovat vähän liikkuvat vapolaiset, erityisesti II-tyypin diabeteksen riskiryhmäläiset sekä elämäntapamuutosta haluavat henkilöt. Tavoitteena on kannustaa vapolaisia liikkumaan. Liikuntaryhmiä toteutetaan seuraavasti: pilottiryhmä Jyväskylässä 20 hlöä sekä Vantaalla, Oulussa ja Kuopiossa 10 hlöä/paikkakunta. Tarkoituksena on järjestää ohjattua liikuntaa viikoittain. Jyväskylän ryhmä kokoontuu syys-joulukuussa 2011 ja muut ryhmät alkuvuodesta Henkilöstön terveyden, tuottavuuden ja toimintakyvyn kehittämiseksi tehdään strategia, jonka tavoitteena on työntekijän hyvinvointi ja kustannustehokkuuden lisääminen. Tuotantovastaaville järjestetään Pronet-koulutuksen yhteydessä polkupyöräkuntotestit ja rasvamittaukset. Tuotantovastaavien liikuntaryhmät kokoontuvat Vierumäen ja Vuokatin urheiluopistolla. Molemmissa ryhmissä on 22 hlöä/paikkakunta. Jatkotoimenpiteenä on mahdollista etsiä omalta paikkakunnalta tai lähikunnasta personal trainer. Suomimies/-nainen seurantamittaukset järjestetään jokaisella paikkakunnalla marraskuu maaliskuu 2012 välisenä aikana JÄMSÄ Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry; Hannu Halonen, puheenjohtaja; Kuorevedentie 921, Kuorevesi; ; Jumppakimppa; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v vähän liikkuvat aikuiset, jotka ovat kiinnostuneet painonhallinnasta. Hanke järjestää monipuolista ja omatoimiseen liikkumiseen aktivoivaa liikuntaa. Ryhmä 1 JumppAkat ja ryhmä 2 JumppaUkot: ryhmän kanssa sovitut harjoitteet osallistujien peruskunto huomioiden. Aloitus rauhallisella sisäliikunnalla alkulämmittelyineen, vähitellen lihaskunnon kohottamista, venyttelyjä, tasapaino- ja koordinaatioharjoituksia. Kuntopiiri, tuolijumppa, (seniori)tanssi, rentoutusharjoituksia. Kiinnostuksen mukaan sisäpelejä. Kesällä uintia/vesijumppaa Suinurannassa, talvella hiihtoa Suinulan kylän laduilla. Ryhmä 3 KimppaKilot: Painonhallintaa/-pudotusta tukevaa monipuolista liikuntaa, ruokavalio huomioiden. Liikuntamuotoina mm. sauvakävely, kuntosaliharjoittelu, vesijumppa. Osallistujia 10 hlöä/ryhmä. Kokoontumisia 1-1½ h kerran viikossa. 600 KARKKILA Karkkilan kaupunki / vapaa-aikatoimi; Anne Paananen, vapaa-aikaohjaaja; Valtatie 26, Karkkila; ; Liikettä Niveliin!; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v karkkilalaiset. Tavoitteena on lisätä liikuntapalveluja kehittämällä uusia toimintamalleja yhteistyössä paikallisten liikuntajärjestöjen, perusturvan sekä yritysten kanssa. Hankkeen KKI-liikunta on tehokasta, mutta helppoa ja se soveltuu myös aloittelijoille. Kunnossa kaiken ikää -liikuntakalenteri (6.2.-

8 , ) sisältää mm. kuntonyrkkeilyä, TerveSelkä ryhmän, kahvakuulailua, pilatesta, kuntokorista miehille, kuntokorista naisille, Niska-selkä ryhmän, zumbaa ja kehonhuoltoa. Ohjaajille tarjotaan mm. kahvakuulaohjaajakoulutus, kuntonyrkkeilyohjaajakoulutus ja Liikuttajakoulutus KEMI TUL:n Lapin piiri ry; Mauri Blomster, toiminnanjohtaja; Nahkurinkatu 1, Kemi; ; Kotiseutu tutuksi Kevennä ja liiku!; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v aikuiset, jotka liikkuvat vähän ja joilla on painonhallintaongelmia. Tavoitteena on saada kohderyhmä liikkumaan ja antaa virikkeitä oman asuinalueen kulttuuriympäristön liikunnalliseen hyödyntämiseen. Sisältö: Muodostetaan Kevennä ja liiku -ryhmiä asuinalueittain 6 kpl. Järjestetään kuukausittain opastettuja retkiä oman kotiseudun kulttuuriympäristöön. Viikkokokoontumiset: Tutustutaan eri liikuntamuotoihin. Toimintamuotoina mm. cityvaellus, lumikenkäkävely, sauvakävely, ravintoryhmä, tempaukset, mittaukset. Kuukausi-infot: liikkujan ravinto, terveysliikunta, arkipäivän hyötyliikunta. Hyötyliikuntatapahtumia neljännesvuosittain KIIMINKI Kiimingin kunta; Miia Ranta, erityisryhmien liikunnanohjaaja; Kirjastokuja 1, Kiiminki; ; Liikuntaneuvontaa lähipalveluna Kiimingissä; Hankkeen kohderyhmänä ovat n v liian vähän liikkuvat työikäiset ja ikääntyneet. Tavoitteena on liikuntaneuvontakäytännön aloittaminen ennen kuntaliitosta ja toiminnan juurruttaminen lähipalveluna kuntaliitoksen myötä Kiimingissä. Kunnassa on saatu täytettyä erityisliikunnanohjaajan toimi. Liikuntaneuvonta -toimintamallin avulla halutaan selkiyttää erityisliikunnanohjaajan työnkuvaa ja löytää keinoja millä tavoin liian vähän liikkuvat saadaan ohjattua sopivan liikunnan pariin. Näin terveyskeskuksen fysioterapeutit voivat kohdentaa resurssinsa diagnoosipohjaisten sairauksien hoitoon. Hankkeessa perustetaan uusia liikuntaryhmiä, joiden muoto kohdentuu asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tapahtumien kautta kuntalaisille tarjotaan terveyskunnon mittauksia mm. InBody -mittauksia. Liikuntaneuvonta ja -ryhmät aloittavat marraskuussa 2011 ja toimintaa jatketaan v KITTILÄ Kittilän kunta/revontuli opisto; Pasi Tanninen, apulaisrehtori; Revontuli-Opisto, Valtatie 28, Kittilä; ; Kaira kutsuu kestääkö kunto? Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v työikäiset, jotka liikkuvat liian vähän. Tavoitteena on aktivoida heitä liikkumaan. Sisältö: Hankkeesta tiedottaminen loka-marraskuussa Kohderyhmän alkukartoitus (inbody-testit) marraskuussa Terveysliikuntaryhmien 10 kpl perustaminen kartoituksen pohjalta (esim. kuntosaliryhmät, vesiliikuntaryhmät, sauvakävelyryhmät, jokaisessa ryhmässä monipuolista terveysliikuntaa). Liikuntaryhmien toiminnan käynnistyminen tammikuussa

9 2012 (alkaen ). Ryhmät kokoontuvat kevään aikana tammi-huhtikuussa ja syksyllä syys-marraskuussa. Lisäksi terveysaiheisia asiantuntijaluentoja KOKKOLA Keski-Pohjanmaan Liikunta ry; Satu Heinoja, terveysliikunnan kehittäjä; Mannerheiminaukio 7, 2.krs, Kokkola; ; Hyvinvointia liikunnasta Keski-Pohjanmaan terveysliikuntahanke; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen KONTIOLAHTI Tanssiurheiluseura Jokipata ry; Riitta Koivumaa, puheenjohtaja; Kylmälammentie 9, Kontiolahti; ; Tanssiva keski-ikäinen terve vanhuus; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v aikuiset. Tavoitteena on saada heidät osallistumaan hankkeen ryhmiin. Tällä hetkellä ryhmiä on 9. Sisältö: Lattarit 50+, Kuntolattarit ja Zumba, Kuntotanssi, Kuntosali, Kilpatanssiryhmät. Uutta toimintaa: Tanssipäivät, Äijälattarit, Lapsi tanssii äidin/isoäidin tai isän/isoisän kanssa, ohjaajien koulutukset KOUVOLA Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry; Annemari Toukonen, toiminnanjohtaja; Salpausselänkatu 40 A, Kouvola; ; Liikutusta elämään; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v huonokuntoiset ja mahdollisesti ylipainoiset miehet. Tavoitteena on houkutella heitä kokeilemaan, millainen vaikutus liikunnalla on hyvinvointiin. Liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry (ent. Kouvolan Jumppaseura ry) on aloittanut huonokuntoisille ja vähän liikkuville tarkoitetun venyttelykurssin, joka on jatkunut vakituisena viikkotuntina v Nyt miesten liikuntatunteja on tarkoitus lisätä. Hankkeen kurssin kesto on kaksi 10 kerran jaksoa. Miehille tarjotaan aluksi UKK-kävelytesti ja kehonkoostumusmittaus. Liikuntatunteja on 1 krt/vko. Sisältönä on mm. kahvakuulaopastusta, vesiliikuntaa ja venyttelyä. Lisäksi järjestetään ravintoluento. Lopuksi testataan miesryhmän kunto uudelleen kävelytestillä ja kehonkoostumusmittauksella Kouvot ry; Juho Kailio, juniori- ja harrastepäällikkö; PL 123, Kouvola; ; PKK-hanke (Pelaa Korista Kuntoillen); Hankkeen kohderyhmänä ovat v aikuiset. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus mielekkääseen kuntoiluun. Sisältö: Perustetaan aluksi 4 liikuntaryhmää (2 naisille ja 2 miehille). 1,5 tunnin liikuntakertoja on viikossa ryhmää kohti 1-2 Kouvolan alueen liikuntasaleissa. Yhdestä liikuntakerrasta puolet on lämmittelyä ja lajin eri osa-alueisiin tutustumista. Puolet on koripallon pelaamista. Osallistujamäärät ovat n. 15 hlöä/ryhmä. Osallistujille järjestetään myös yhdessä sovittuja koulutuksia liittyen esim. ravintoon. Toimintaa on tarkoitus pilotoida syksyllä Kymenlaakson Liikunta ry; Hanna-Leena Halonen, terveysliikunnankehittäjä; Ilmarinkuja 3, Kouvola; ; Kymenlaakso

10 kondikseen, KKI-toiminta Kymenlaaksossa; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen KUOPIO Pohjois-Savon Liikunta ry; Sohvi Seppälä, kunto- ja terveysliikuntapäällikkö; Haapaniemenkatu 10 A, Kuopio; ; Kunto- ja terveysliikuntatoiminnan vahvistaminen Pohjois-Savossa; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri; Hannu Hoffren, työsuojelupäällikkö; pl 1777, Kuopio; ; Liikuta Kysin miestä; Hankkeen kohderyhmänä ovat sairaanhoitopiirin henkilöstön miehet. Tavoitteena on 1) Saada miehet liikkumaan pysyvästi ohjatulla 6-12 kk tehostetulla liikunta- ja terveyskasvatus - kokonaisuudella. 2) Saada pilotista pysyvä malli liikuttamiselle. 3) Laajentaa toiminta koko henkilöstölle kokemusten perusteella. Hankkeessa järjestetään kokonaisvaltainen liikuntakokonaisuus, joka sisältää ryhmäliikuntatunteja, kuntosaliharjoittelua ja uintia. Lisäksi terveyskasvatuksen osuus tulee olemaan n. 4 pv 6 kk aikana. Pilottiryhmien koot ovat 2 x hlöä LAHTI Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry; Arto Virtanen, aluejohtaja; Urheilukeskus, Lahti; ; Päijät-Hämeen liikunnan ja urheilun terveysliikuntahanke; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen LAPPAJÄRVI Lomayhtymä Finland Oy/kylpylä Kivitippu; Maija Kuoppala, kehityspäällikkö; Nykäläntie 137, Lappajärvi; ; Kivitipun Kevytkenkäiset; Hankkeen kohderyhmänä ovat Kivitipun työntekijät. Tavoitteena on aktivoida etenkin liikunnallisesti passiivisia henkilöitä terveysliikuntaan. Tarkoitus on puolen vuoden tiiviillä ohjatuilla ryhmillä juurruttaa liikuntaharrastus osaksi työviikkoa sekä luoda työyhteisöön verkostoja, jotka vahvistavat omaksuttujen liikuntatottumusten pysyvyyttä. Ryhmät kokoontuvat tiistaisin illalla ja torstaisin päivällä yht. 2x 23 krt: Vko 2. Liikuntatottumuskysely, henkilökohtaiset tavoitteet ja opastus kuntosalin käyttöön Vko 3. UKK-kävelytesti ja venyttelyt Vko 4. Lihaskuntotestit ja rentoutus Vko 5. Vesivoimistelu Vko 6. Sauvakävelylenkki Vko 7. Fysiokimppajumppa Vko 8. Hiihtotekniikkaharjoitus Vko 9. Zumba Vko 10. Gymstick Vko 11. Sähly Vko 12. Pilates Vko 13. Kahvakuulaharjoitus Vko 14. Jättipallojumppa Vko 15. Sykeharjoitus Vko 16. Kuntosaliharjoitus Vko 17. Vesivoimistelu Vko 18. Liikuntaa toivomusten mukaan Vko 19. Liikuntaa toivomusten mukaan Vko 21. Kirkkovenesoutu Vko 22 Liikuntaa toivomusten mukaan Vko 23. Lihaskuntotesti ja rentoutus Vko 24. Kävelytesti, venyttelyt ja liikuntatottumuskysely, hankkeen päätöstilaisuus Vko 46. Liikuntatottumuskysely

11 LAPPEENRANTA Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotitalous- ja ravitsemusneuvonta; Suvi Paju, kotitalousneuvoja; Marssitie 1, Lappeenranta; ; Tervettä elämää ravinnolla ja liikunnalla; Hankkeen kohderyhmänä ovat aikuiset, joilla BMI ja metabolisen oireyhtymän riskitekijöitä. Tavoitteena on kehittää aikuisten painonhallintaryhmätoimintaa. Sisältö: Ryhmän alkupuolella jaetaan tietoa liikunnan vaikutuksista ja motivoidaan liikunnan harrastamiseen. Osallistujien kunto testataan --> tulosten pohjalta suunnitellaan henkilökohtainen painonhallintasuunnitelma liikunnan osalta. Osallistujat ohjataan turvallisen nivelystävällisen liikunnan pariin --> tutustumiskerta vesijumppaan/syväallasjumppaan ja vesijuoksutekniikkaan. Joulun alla haetaan tehoa omatoimiseen liikuntaan oikean sauvakävelytekniikan avulla. Joulun jälkeen vuorossa on kuntosaliohjaus, jolloin osallistujat saavat myös henkilökohtaiset kuntosaliohjelmat. Lisäksi järjestetään tutustumiskäyntejä yhteistyössä muiden hyvinvointipalvelutarjoajien kanssa Lappeenrannan kaupunki; Aija Rautio, liikuntasihteeri, ohjauspalvelun esimies; Pormestarinkatu 10 b, Lappeenranta; ; Liikkumattomat liikkeelle 2012; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v kaupunkilaiset. Tavoitteena on tavoittaa liikkumattomat ja rakentaa liikuntaneuvonnalle Lappeenrannan tarpeita vastaava malli. Sisältö: Ohjattuja liikuntaryhmiä 5 kpl (ryhmistä 4 kohdentuu painonhallintaryhmiksi ja yksi fysioterapian kuntoutettavien asiakkaiden ryhmäksi). Vesijumpat. SuomiMiesten ja SuomiNaisten -ryhmät. Lyhyet liikuntakurssit 8 kpl (6-10 h mittaisia). Hyvän olon päivät 4 kpl. Eksote -liikuntakoulutukset 3 kpl. Vertaisohjaajakoulutukset 3 kpl. Ravintokurssit painonhallinnan tukena 3 kpl. Liikuntaneuvontaa TreeniX Oy; Mari Ravattinen, toimitusjohtaja; Teollisuuskatu 8-12 C, Lappeenranta; ; Sykettä työyhteisöihin; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v vähän liikkuvat aikuiset. Tavoitteena on luoda 10 yritykselle liikuntahanke. Liikunta sopii aloittelijoille ja ylipainoisille. Yhden ryhmäkerran kesto on 60 min, yht. 10 krt eri teemoilla. Yritysryhmät käynnistyvät tammikuun puolivälissä ja hankkeen kesto on 3 kk. Ryhmissä harjoitellaan lihaskuntoa, toiminnallista harjoittelua, kuntosaliharjoittelua, girya kahvakuulaa, kehonhallintaa, pilatesta, venyttelyä ja rentoutusta. Yhtenä keinona ryhmissä on myös NLP -menetelmä, jolla pyritään motivoimaan ihmisiä pitkäjänteiseen liikkumiseen. Lisäksi järjestetään 5 asiantuntijaluentoa teemoista: ravitsemus, rentoutuminen ja stressin hallinta, oman ajan hallinta, liikunnan vaikutukset terveyteen ja työkykyyn, oman asenteen vaikutus työssä jaksamiseen ja työilmapiiriin LIETO Liedon kunta; Mika Närvi, liikuntasihteeri; Kirkkotie 13, Lieto; ; PILKE -hanke; Hankkeen kohderyhmänä ovat Liedon kunnan työntekijät. Tavoitteena on työilmapiirin parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen liikunnan ja terveystottumusten avulla. Liikuntaa järjestetään seuraavissa ryhmissä kerran viikossa: jättipallojumppa, kuntojumppa, kuntosaliohjaus (5-6 ryhmää) ja sulkapallo. Tammikuussa järjestetään inbody-mittaukset ja lihaskuntotestit sekä mitataan verenpaine, verensokeri ja vyötärönympärys (uusinta vuoden päästä).

12 Maaliskuussa järjestetään UKK-kävelytesti (uusinta vuoden päästä). Tammikuussa järjestetään tulevaisuuskahvila, jossa kysellään osallistujien toiveita eri sektoreilta (liikunta, kulttuuri, terveys jne.) ja valitaan "tsempparit" (200 henkilöä). Lisäksi tarjotaan terveysaiheisia luentoja. 6 krt syksyllä ja keväällä järjestetään pienryhmätapaamisia, joissa jokainen tekee oman tyhy-suunnitelman LOVIISA US Tähti-IF Stjärnan; Markku Janhonen, US Tähden puheenjohtaja; Kuninkaanmäki 2, Koskenkylä; ; Voi paremmin Koskenkylässä; Hankkeen kohderyhmänä ovat keski-ikäiset ja vanhemmat työikäiset. Tavoitteena on luoda sosiaalisesti aktiivinen liikuntaryhmä, jossa ryhmän tuki kannustaa jäseniä omaksumaan liikunnan osaksi arkea. Sisältö: 1) Lihaskunnon, notkeuden ja motoriikan kehittämistä pilates-harjoittelulla. Ryhmän ohjaamiseen palkataan pilates- ja jumppavetäjä. Ryhmä harjoittelee 1 krt/vko urheiluhallissa syyskuusta toukokuuhun. Jumppa koostuu pilateksesta, voimaharjoittelusta ja kuntopiireistä. 2) Kesäkauden aikana (kesä-elokuu) ryhmä harrastaa ulkoliikuntaa mm. sauvakävelyä tai polkupyöräilyä 1 krt/vko. 3) Kesällä ryhmän tavoitteena on kokeilla myös muita lajeja mm. jalkapalloa, uintia, lentopalloa ja vesijumppaa. 300 LUVIA Luvian kunta; Juha Railovuo, vs. vapaa-aikasihteeri; Kirkkotie 17, Luvia; ; SuomiMies Luvialta; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40- vuotiaat ylipainoiset miehet. Tavoitteena on terveiden elämäntapojen omaksuminen, painonhallinta, liikunnallisuuden lisääminen ja ylläpito sekä sosiaalinen vahvistuminen. Ryhmän toiminnan on tarkoitus olla monipuolista matalan kynnyksen ryhmäliikuntaa. Toimintaa harrastetaan pääsääntöisesti Luvian alueen liikuntapaikoissa ja tarvittaessa lähikuntien liikuntapaikoissa. Ajankohtana on torstai klo 20-21, jonka jälkeen jatkuu ukkojen softlentopallo klo Ohjelmaan on suunniteltu mm. sauvakävelyä, ohjattua kuntosaliharjoittelua, kuntopiiriä, pallopelejä, kuntonyrkkeilyä ym. osallistujien toiveiden mukaan MIKKELI Eläkeliiton Anttolan yhdistys ry; Matti Noponen, matka- ja hankevastaava; Nopolantie 37, Anttola; ; Anttolan Seniorit liikkumaan; Hankkeen kohderyhmänä ovat Anttolan seniorit. Tavoitteena on lihaskunnon, liikkuvuuden ja tasapainon ylläpito ja kohennus sekä ennen kaikkea virkistäytyminen ryhmässä. Sisältönä on allasvoimistelua ja tuolijumppaa. Allasvoimistelussa on 4 ryhmää. Jokaisessa ryhmässä 15 henkilöä, yhteensä 60 henkilöä. Tuolijumpassa 2 ryhmää. Kummassakin 23 henkilöä, yhteensä 46 henkilöä. Kaikki ryhmät kokoontuvat 28 vkoa

13 Etelä-Savon Liikunta; Liisa Haikonen, kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä; Ristiinantie 1, Mikkeli; ; Etelä-Savo liikkeelle; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen Ihastjärven Kylä ry; Heikki Haponen, puheenjohtaja; Ihastjärven Kylä ry c/o Haponen, Ihastjärventie 128, MIKKELI; ; Ihastjärvi liikkeelle; Hankkeen kohderyhmänä ovat Ihastjärven kylän yli 40-v asukkaat. Tavoitteena on aktivoida kylän asukkaita tekemään päätös terveellisemmän elämäntavan puolesta ja ottamaan askeleita oman ja kyläyhteisön terveyden edistämiseksi. Liikuntaryhmät kokoontuvat 2 krt/vko n. 1-1½ h/krt. Sisältö kootaan käyttäjälähtöisesti eli kyläläiset voivat itse vaikuttaa lajikokeiluihin. Sulanmaan aikaan toinen viikon liikuntakerroista siirtyy ulos ja pääpaino on kirkkovenesoudussa. Ryhmät kokoontuvat kylän uudella koululla, joka avautuu tammikuussa Ryhmiä perustetaan Mikkelin kaupunki; Pirkko Rönkkö, liikuntasihteeri; Maaherrankatu 9-11, Mikkeli; ; Uutta energiaa miehille; Hankkeen kohderyhmänä on kaupungin henkilöstö. Tavoitteena on innostaa kaupungin työntekijät liikunnan pariin ja kannustaa aloittelijoita sekä säännöllisen liikunnan omaksuneita. Painopisteenä ovat miehet. Sisältö: Valitaan 3-5 työyksikköä/hallintokuntaa, joille tarjotaan: ravintoluentoja, materiaalia, käytännön ohjausta työpaikalla, ohjaus liikuntaneuvontaan sekä SuomiMies -testit Mikkelin seudun Muisti ry; Päivi Suuniittu, hankevastaava; Savilahdenkatu 18 A 4, Mikkeli; ; Ulkona kaiken ikää eli UKI; Hankkeen kohderyhmänä ovat Mikkelin keskusta-alueella kotonaan tai hoivakodeissa asuvat ikäihmiset sekä lähikuntien muistiryhmien kävijät. Tavoitteena on jatkaa ja kehittää edelleen hyväksi osoittautunutta ulkojumppatoimintaa. Hanke tarjoaa ikäihmisille voimaa, koordinaatiota ja notkeutta kehittävää ulkoliikuntaa. Ryhmä kokoontuu torstaisin kello tuomiokirkon kupeella Mikkelissä. Kovalla pakkasella ja sateella jumppaajat siirtyvät seurakuntakeskuksen sisätiloihin. Ryhmä kokoontuu tammikuun puolivälistä toukokuun loppuun ja jälleen syyskuun puolivälistä joulukuun puoliväliin. Vapaaehtoiset tuovat mahdollisuuksien mukaan liikkumisessa apua tarvitsevia ikäihmisiä osallistumaan liikuntaan. Keväällä UKI-ryhmän ympärille järjestetään liikunnallinen tapahtuma yhteistyössä eri järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Mikkelin ryhmän lisäksi UKI-jumppaa esitellään eri kunnissa muistiyhdistyksen ryhmien yhteydessä. 900 Virike ry; Seija Rouhiainen, toiminnanohjaaja; Annikinkatu 4, Mikkeli; ; Virikkeestä Vauhtia 2; Hankkeen kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Tavoitteena on aktivoida kohderyhmää liikuntaan ja ehkäistä syrjäytymistä. Sisältö: Mikkelin alueella järjestetään kaksi viikonmittaista kurssia, jotka sisältävät liikunnallista toimintaa sekä ravitsemustietoutta. Retkiä luontoon ja opastusta luontoelämyksiin. Sählyvuorot kerran viikossa. Perusmittauksia (verenpaine, verensokeri). Liikunnalliset ryhmät kokoontuvat kerran viikossa Haukivuorella. Liikuntalajeina on mm. keilausta, kuntosaliharjoittelua ja pallopelejä MUONIO

14 Kerässiepin kyläyhdistys ry; Tarja Vuorinen, kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja; Iisakinpolku 4, Muonio; ; Kerässsieppi liikkeelle; Hankkeen kohderyhmänä ovat vähän liikkuvat yli 25-v kyläläiset. Tavoitteena on saada vähän liikkuvat kyläläiset liikkumaan. Kerässiepin 45 asukkaan kylä kokeilee tapaa, jossa liikuntavuorojen suunnittelu ja toteutus kulkee vuorotellen kylän asukkailla esim. taloittain kylässä jo toimivien kylätalkkarivuorojen mukana. Liikuntavuoron toteuttajat voivat omalla vuorollaan järjestää liikuntaa osaamisensa mukaan. Ohjelmassa voi olla esim. retkiä, jumppaa, kuntopiiri, kahvakuulailua ja kuntosaliharjoittelua. Kylälle pyydetään kerran kuukaudessa asiantuntija esittelemään eri lajeja esim. lumikenkäilyä, sauvakävelyä, hiihtoa, kuntosaliharjoittelua, kahvakuulailua ja zumbaa. Lisäksi tarjotaan ravintotietoutta. Osallistujat käyvät kokeilemassa myös esim. retkiluistelua, keilailua ja avantouintia. Hankkeessa kootaan kuvallinen kansio kylän liikuntakokoontumisista ja -mahdollisuuksista, jotta liikunnan järjestäminen hankkeen jälkeen olisi helpompaa Muonion kunta; Pihla Jaakkola, liikunnanohjaaja; PL 25, Muonio; ; Mettämiesten metrikerho; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 30-v vähän liikkuvat miehet. Tavoitteena on saada liikkeelle muoniolaisia kotioloissa viihtyviä miehiä. Mettämiesten metrikerhon osallistujat kootaan haasteella. Haasteet julkaistaan liikuntatoimen nettisivuilla ja ilmoitustauluilla. Mettämiesten metrikerhossa miehet pääsevät kokeilemaan eri lajeja. Jokainen kerta sis. lämmittelyn, peliosuuden, lihasvoimaa kehittävän kunto-osuuden ja liikkuvuus-/venyttelytuokion. Kerhoon kutsutaan luennoimaan asiantuntija ravitsemusalalta. Metrikerho kokoontuu viikottain. Viimeisillä kokoontumiskerroilla suunnistetaan ja pelataan pesäpalloa, joita on mahdollista harrastaa Muoniossa myös kesällä. Syksyllä aloitetaan metrikerho uudelleen. Ryhmä pyritään aktivoimaan niin, että osallistujat jatkaisivat kokoontumisia keskenään. Ohjaaja suunnittelee kuvasarjat lihasvoima- ja venyttelyliikkeistä ja varaa salivuorot liikuntahallista. Kauden päätteeksi järjestetään yhteinen liikuntamatka esim. keilaamaan NAANTALI Naantalin Vanhusten Tuki ry; Raimo Laine, yhdistyksen puheenjohtaja; Peukaloisenkuja 18, Naantali; ; Kuntosaliliikunta, toiminnan jatkaminen vuonna 2012; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 65-v naantalilaiset. Tavoitteena on jatkaa kuntosaliliikuntaa. Liikuntaa järjestetään kysynnästä johtuen kolmelle ryhmälle keskiviikkoisin. Ryhmien tunnin pituinen ohjelma koostuu ohjatusta alkuverryttelystä, 14 eri kuntolaitteen kunto-ohjelmasta sekä lopuksi venyttelytuokiosta. V liikuntaa toteutetaan 40 viikkona. Koulutetun ohjaajan läsnäolo on välttämätön. Kuntosalissa on korkealaatuiset HUR:n laitteet. Osallistujamäärä on yht. n. 40, kuntosalin kapasiteetti on sopiva hengelle kerrallaan NURMIJÄRVI Nurmijärven kunta/liikuntapalvelut; Petra Juntto, liikunnanohjaaja; PL 37, Nurmijärvi; ; Kunnon Miehet Liikkeellä; Hankkeen kohderyhmänä ovat Nurmijärven kunnan miestyöntekijät. Tavoitteena on

15 saada 10 neljän hengen joukkuetta kunnan miestyöntekijöistä osallistumaan joukkuekisailuun kunnon puolesta. Hanke kestää puoli vuotta alkaen joukkueiden kuntoindeksin mittauksella ja polar-syketestillä ja/tai UKK-kävelytestillä. Testaukset järjestetään 2 kk välein, yht. 3 krt kisan aikana. Joukkueelle lasketaan jäsenten tuloksista yhteinen kuntoindeksi. Kisa päättyy , jolloin palkitaan eniten kuntoindeksiä parantanut joukkue. Kunnan KKI-tunnit ovat osana hanketta (mm. miesten klubi, niska-selkäjumppa, kahvakuula- ja kuntonyrkkeilytunnit). Lisäksi joukkueille järjestetään viikoittain teemapäiviä, joissa tutustutaan eri lajeihin. Osallistujilla on mahdollisuus saada ravinto- ja liikuntaneuvontaa. Huhtikuussa 2012 järjestetään ulkoilutapahtuma 7 veljeksen -vaellusreitillä OULU Oulun Yrittäjät ry; Markku Vehkaoja, Oulun Yrittäjien puheenjohtaja; Jorma Ketola, yrittäjä, toimitusjohtaja; Pitkänmöljäntie 21 A 21, Oulu; ; VIRTA-hanke 2012; Kohderyhmänä ovat Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen pk-sektorin yrittäjät, heidän työntekijänsä sekä yksinyrittäjät. Tavoitteena on aktivoida osallistujat säännölliseen terveysliikuntaan. Hankkeen kesto on reilut 5 kk. Suunnitelmat laaditaan osallistujille henkilökohtaisesti. Terveyskuntotestit tehdään ryhmätestinä tasoryhmittäin. Ulkoliikuntalajeina ovat sauvakävely, lumikenkäkävely ja vaellussuksihiihto. Maastopyöräily on ohjelmassa sulan maan aikana ja riittävän helpoissa olosuhteissa. Kesällä kokeillaan harrastusmelontaa. Sisäliikunnassa paneudutaan lihasvoiman ja -kestävyyden sekä tasapainon ja koordinaation harjoittamiseen. Harjoitukset pohjautuvat fysiopilatestyyppiseen menetelmään. Mukana on myös kuntonyrkkeilyn perusharjoitus. Yhden ryhmän koko on max 8 hlöä. Ryhmä kokoontuu 2 krt/kk, yht. 11 krt. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus saada 1-2 henkilökohtaista tapaamista ohjaajan kanssa. Ulkoliikuntaharjoitukset kestävät 2-4 h. Sisäliikuntaharjoitukset luentoineen 2-3 h Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry; Esko Hassinen, aluejohtaja; Sammonkatu 6, Oulu; ; Maakunnallinen kunto- ja terveysliikunta Pohjois-Pohjanmaalla; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen OULUNSALO Oulunsalon kunta; Satu Haajanen, liikuntasihteeri; Kauppiaantie 5, Oulunsalo; ; Liikuntaneuvontaa Oulunsalossa; Hankkeen kohderyhmänä ovat terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat sekä johonkin riskiryhmään (sydän- ja verisuonitaudit, metabolinen oireyhtymä, diabetes, pitkäaikaissairaudet) kuuluvat Oulunsalon kunnan yli 40-v ihmiset. Tavoitteena on liikuntaneuvonnan aloittaminen sekä uusien matalan kynnyksen liikuntaryhmien käynnistäminen. Liikuntaryhmien sisällöt tarkentuvat liikuntaneuvonnan alettua asiakkaiden tarpeiden mukaan. Liikuntaneuvontaa järjestetään 1 krt/vko ja liikuntaryhmät kokoontuvat 1 krt/vko vuoden 2012 alusta lähtien. Lisäksi kahdesti vuodessa toteutetaan toimintaviikko, jonka aikana kuntalaisilla on mahdollisuus mm. maksuttomiin terveysmittauksiin (Suomimies-testipatteristo sekä PiTKo)

16 PAIMIO Paimion kaupunki; Eila Hulkkonen, henkilöstöpäällikkö; Vistantie 18, PL 50, Paimio; ; Liikettä työhön; Hankkeen kohderyhmänä ovat kaupungin yli 40-v työntekijät, jotka liikkuvat liian vähän (työterveyshuollon osoittamat miehet ja naiset). Tavoitteena on tarjota lajikokeiluja oman liikuntamuodon löytämiseksi. Lajikokeilujen lisäksi tarjotaan tietoa ravitsemuksesta ja elämänhallinnasta. Lajikokeiluja ovat mm. uinti, kuntosali, vesijuoksu, kahvakuula, erilaiset jumpat, palloilulajit, venyttely/rentoutuminen, jooga/äijäjooga ja hiihto. Ohjauksesta vastaavat Paimion-Sauvon ktky:n fysioterapeutti, Paimion opiston erityisliikunnanohjaaja, ulkopuoliset ohjaajat ja liikuntaseurojen ohjaajat. Ryhmät kokoontuvat n. 2 krt/kk. Suunniteltu aloitus on helmikuussa ja päätös loka-marraskuussa 2012, jonka jälkeen seurantatapaamiset. Ryhmien koko on hlöä, yht. 3-4 ryhmää. Miehille perustetaan oma ryhmä PARKANO Parkanon Rantakoto ry; Mauri Kuivanen, palvelukeskuksen johtaja; Niementie 2, Parkano; ; Liikettä jäseniin!; Hankkeen kohderyhmänä ovat yhteistyöyhdistysten yli 40-v jäsenet. Tavoitteena on lisätä liikunnalla hyvinvointia mm. useiden kansanterveysjärjestöjen jäsenille. Hankkeessa perustetaan ryhmät, joissa harrastetaan erilaisia liikuntamuotoja Parkanon Rantakoto ry:n kuntohoitajan sekä virikeohjaajan ohjaamina. Liikuntamuotoja ovat mm. lenkkeily, uiminen, erilaiset esteettömät pelit (esim. sisäcurling) sekä jumpat. Lisäksi pidetään luentotilaisuuksia liikunnan hyödyistä sekä tuodaan kannustavasti esille liikunnan merkitystä sairauden ja/tai vamman kanssa elämisessä. Ryhmä käynnistyy tammikuussa 2012 ja jatkaa toimintaansa koko vuoden. Syksyllä arvioidaan jatkotarve ja tulokset. Ryhmä kokoontuu 2 h kerran viikossa. Osallistujia on n. 10 hlöä/ryhmä PIEKSÄMÄKI Kunnonkeskus Pieksämäki Oy; Marketta Putkonen, toimistopäällikkö; Kaakinmäenkatu 14, Pieksämäki; ; Parempi Kunto Hyvä mieli!; Hankkeen kohderyhmänä ovat liian vähän liikkuvat v työikäiset pieksämäkeläiset sekä seniorit. Tavoitteena on tarjota säännölliseen liikuntaan innostavia liikuntapalveluja inaktiivisille henkilöille ja siten tukea heitä terveellisten elämäntapojen vakiinnuttamisessa. Sisältö: 1) Yli 65-v seniorien tasapaino- ja kuntosaliharjoittelua sisältävät liikuntaryhmät jatkuvat. 2) Uutena käynnistyvät neurologisista sairauksista, tapaturmista sekä leikkauksista toipuvien ikääntyvien liikuntaryhmät. 3) Uutena käynnistyvät fyysisesti raskasta työtä tekevien miesten (esim. rakennusalan työntekijät, VR:n konepajan työntekijät, metallialan työntekijät) sekä fyysisesti kevyttä työtä tekevien miesten ja naisten (esim. toimistotyöntekijät) liikuntaryhmät. Molemmissa ryhmissä tarjotaan monipuolista lihaskuntoa, aerobista kuntoa sekä liikkuvuutta lisäävää liikuntaa, lajeina esim. kuntosaliharjoittelu, pump, kahvakuula, BODYCOMBAT, BODYBALANCE ja pilates

17 PORVOO Luonto Lähelläsi ry; Anne Kyyhkynen, puheenjohtaja; Veegankatu 4 as. 4, Porvoo; ; Luonnonvesissä vesijuoksuohjaajien koulutus; Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset suomalaiset. Tavoitteena on kouluttaa luonnonvesissä toimivia vesijuoksuohjaajia, jotta he voivat tulevaisuudessa ohjata omia ryhmiä. Elokuussa 2012 järjestetään Porvoossa Karijärven kurssikeskuksessa Vesiliikuntainstituutin koulutus, joka sisältää: järvihölkkäohjaaja - koulutuksen, hengenpelastuskoulutuksen, vesijuoksun intro-osuuden, materiaalit ja opetuksen. Koulutukseen osallistuu 20 henkilöä RAUMA Rauman kaupunki; Tuija Mäki, henkilöstöpäällikkö; Rauman kaupungin kaupungintalo, Kanalinranta 3, PL 41, Rauma; ; Rauman kaupungin henkilöstö ylös, ulos ja liikkeelle; Hankkeen kohderyhmänä on Rauman kaupungin henkilöstö. Tavoitteena on saada henkilöstö osallistumaan ohjattuun liikuntaan sekä lisäämään työmatka- ja arkiliikuntaansa. Ensimmäisellä puolivuotiskaudella mukaan otetaan 10 eri työyhteisöä. Koordinaattori vierailee kullakin toimipisteellä esittelemässä toimintamallia. Kukin piste saa itse vaikuttaa lajitarjontaan. Pääpaino on kuitenkin matalan kynnyksen liikuntamuodoilla esim. sauvakävely, hiihto, vesijumppa, kuntosalityöskentely, jumppa. Kutakin liikuntamuotoa kokeillaan 4-6 krt. Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti työpäivän päätyttyä. Kokoontumisissa käydään läpi myös terveyteen liittyviä teoria-asioita ja tehdään kuntotestejä. Lisäksi osallistutaan kuntoliikuntatapahtumiin. Jokaiselle työpisteelle pyritään kouluttamaan liikuntavastaava LiikUn koulutuksella. Työpisteillä pyritään käynnistämään myös taukoliikunta, jota jatkossa ohjaavat vertaisohjaajat ROVANIEMI Balanssi ry; Terhi Savilahti, toiminnanjohtaja; Valtakatu 16 B, Rovaniemi; ; KuntoBalanssin treeniresepti 2012; Hankkeen kohderyhmänä ovat vähän liikkuvat mielenterveyden ongelmia kohdanneet henkilöt. Tavoitteena on terveyden edistäminen lisäämällä liikuntaa ja kiinnittämällä huomiota myös terveelliseen ravitsemukseen ja painonhallintaan. Tilaisuudet ja tapahtumat: 3 liikuntamotivaation virittämiseen tähtäävää tilaisuutta (2 krt keväällä, 1 krt syksyllä). Toteutuksesta vastaa Lapin Liikunta ry. Tilaisuuksiin liittyy teemaviikon järjestäminen Balanssi ry:ssä. KuntoBalanssin treeniresepti -yksilöohjaukset: Balanssi ry:n työntekijältä voi varata viikottaisen ajan. Seuranta toteutetaan 4 viikon välein. Ohjatut ryhmäliikunnat: allasryhmä, kuntosali, keilaus ja talviliikuntalajit Lapin Liikunta ry; Arto Piuva, aluekouluttaja; Hallituskatu 20 B 7, Rovaniemi; ; Lapin terveysliikunnan kehittämisohjelma 2012; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen Lapin Martat ry; Leila Sarajärvi, kehitysjohtaja; Rovakatu 13, Rovaniemi; ; Martta liikkuu ja liikuttaa vertaisohjaajakoulutus; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 55-v liian vähän liikkuvat henkilöt Lapin maakunnan

18 alueella. Tavoitteena on kouluttaa Lapin marttayhdistysten marttoja vertaisliikuttajiksi. Koulutus tapahtuu Rovaniemellä tammi-maaliskuussa 2012 viitenä lauantaina klo 9-16, osallistujamäärä 12 hlöä. Teemoina mm. terveyskunnon edistäminen liikunnalla, vertaisohjaajana toimiminen, sauvakävelyn liikepankkikoulutus, tasapainon ja kehonhallinnan liikepankkikoulutus, toiminnallisen lihaskuntoharjoittelun liikepankkikoulutus, kestävyyskuntoharjoittelun liikepankkikoulutus, tavoitteenmukaisen liikuntaohjelman rakentaminen. Lisäksi mm. ohjaustehtäviä. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Lapin Liikunta ry. Vertaisohjaajat järjestävät koulutuksen jälkeen yhdessä Lapin marttayhdistysten ja Lapin Martat ry:n kanssa aktiviteettipäiviä. Ohjelmassa on liikunnan lisäksi mm. terveelliseen ruokailuun liittyvää ohjausta. Tapahtumissa kirjataan osallistujien toiveet jatkossa järjestettävään liikuntaan liittyen. Liikunnan toteutuksessa hyödynnetään paikallistason palvelutarjontaa. Lisäksi vertaisohjaajina toimivat martat järjestävät liikuntatuokioita omissa marttayhdistyksissään sekä yhdistysten yhteisissä tapahtumissa SEINÄJOKI Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri ry; Marja Leena Mustonen, toiminnanjohtaja; PL 213, Seinäjoki; ; ITE-arviointi tehostaa yhdistyksen liikuntaa; Hankkeen kohderyhmänä ovat yhdistysten liikuntavastaavat. Tavoitteena on innostaa yhdistysten aktiivitoimijoita arvioimaan ja kehittämään liikuntatoimintaansa ja näin saada mukaan vähän liikkuvat aikuiset, erityisesti miehet ja ylipainoiset. Sisältö: 1. Koulutus, jossa perehdytetään ITE-arviointimenetelmään ja sen hyödyntämiseen (tammikuu). 2. Kukin yhdistys arvioi omaa liikuntatoimintaansa etsien parhaat arvioijat esim. hallituksen jäsenet, jo aktiivisesti liikuntaan osallistuvat, vähän liikkuvat, liikuntavastaavat, mahdolliset ulkopuoliset tahot (tammi-helmikuu). 3. Saatujen palautteiden käsittely tietokoneella raportiksi - koulutus (maaliskuu). 4. Osallistujat tuovat tulokset yhdistyksessä tietoon ja toimenpiteitä varten eli liikuntatoiminnan tehostamiseen tai/ja ylläpitämiseen (huhtikuu). 5. Viimeistään v yhdistysten toimintasuunnitelmissa on kuvattuna miten liikunta toteutetaan yhdistyksessä Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry; Sarika Kivimäki, omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä; Kauppakatu 11 A 4, 2. krs, Seinäjoki; ; Lisävoimaa Liikunnasta; Hankkeen kohderyhmänä ovat yhdistyksen jäsenet (436 hlöä). Tavoitteena on aktivoida mielenterveyskuntoutujien omaisia pitämään huolta terveydestään. Kohderyhmälle pyritään tarjoamaan mielekkäitä liikuntakokemuksia, jotka tukevat arjessa selviytymistä. Hankkeessa koulutetaan yhdistyksen eri toimialueille liikuntavastaavat ja luodaan ns. liikuntavastaavaverkosto. Liikuntavastaavat pyörittävät toimintaa ja pyrkivät saamaan mukaan uusia osallistujia. Myös vapaaehtoisia ns. liikuntaystäviä käytetään toiminnan tukena. Liikuntatarjonnassa huomioidaan kohderyhmän toiveet, mutta lähtökohtana ovat ns. perusliikuntamuodot esim. kävely, hiihto, uinti ja pyöräily. Kohderyhmälle järjestetään toimintavuoden aikana 2 krt UKK-kävelytesti. Myös yhteisiä teemapäiviä järjestetään väh. 2. Toiminta käynnistetään liikuntavastaaviksi ja -ystäviksi haluavien koulutuspäivällä. Tämän jälkeen kartoitetaan toimialueiden mahdollisuudet liikunnan toteuttamiseen. Tavoitteena on perustaa 5 eri seutukunnalle väh. 10 uutta liikuntaryhmää

19 Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry; Antero Kangas, harrasteliikuntapäällikkö; Huhtalantie 2, Seinäjoki; ; Pohjanmaan KKI-ohjelma; Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen Seihockey Oy/S-Hyvä Olo-palvelut; Samuli Mäenpää, hyvinvointikoordinaattori; Huhtalantie 2, Seinäjoki; ; Hyvän Olon -ohjelmat; Hankkeen kohderyhmänä ovat yhteistyöyritysten vähän liikkuvat työntekijät. Ensisijaisena kohderyhmä ovat keski-iän saavuttaneet miehet. Hyvän Olon - ohjelmiin kuuluu Hyvän Olon -klinikka (henkilökohtaista ohjauspalvelua), liikuntaan aktivointi työpaikalla (taukoliikuntaa, nettipohjaista aineistoa, luentoja), Hyvän Olon - liikuntaryhmät ja kuntotestaus. Hyvän Olon -liikuntaryhmiin kuuluu joko yrityskohtainen ryhmäliikunta ja/tai yritysten yhteisryhmät. Liikuntaryhmät sisältävät toiveiden mukaan rakennetun kokonaisuuden (viikoittaiset liikuntaryhmät ja erilaisia lajitutustumisia). Toiminta edellyttää tilojen hankintaa työpaikalta, kuntokeskuksista tai liikuntatoimen kautta. Ryhmien ajankohdat ajoittuvat ennen työpäivää ja työpäivän päätteeksi. Liikuntapäivien sisältö voidaan valita joko räätälöimällä yrityksille sopivat palvelut liikuntatarjottimesta yhdistellen tai valmiista paketeista. Kuntotestaus sis. polkupyöräergometritestin, UKK-kävelytestin, liikkuvuustestin, lihaskuntotestin ja Inbody-mittauksen SIILINJÄRVI Toivalan Urheilijat ry/fc Mamas; Jonna Tirkkonen, rahastonhoitaja; Metsurintie 17, Toivala; ; Pieni pallo, iso sielu; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v perheenäidit. Tavoitteena on saada FC Mamas joukkueen pysyviksi jäseniksi vähintään 30 hlöä kaudelle FC Mamaseilla on jalkapalloharjoitusvuoro 1 krt/vko (talvella salissa). Osallistujia on n äitiä/krt. Tammi-maaliskuussa 2012 järjestetään ohjattua kuntosaliharjoittelua 1 krt/vko. Osallistujia on n. 15 hlöä/krt. Lisäksi tammi-helmikuun aikana järjestetään kuntonyrkkeilyn tiiviskurssi 1 krt/vko ja yhteensä 5 krt tai vaihtoehtoisesti kahtena viikonloppuna. Sukelluskokeiluja toteutetaan innostuksen mukaan maalis-huhtikuun aikana. Osallistujia 5 hlöä/krt ja yhteensä 4 krt, jolloin 20 hlöä pääsee kokeilemaan lajia. Lisäksi järjestetään 2 luentoa. Toukokuussa aloitetaan juoksukoulu. Ohjausta on n. 1 krt/vko elokuun loppuun. Kesällä osallistutaan jalkapalloturnauksiin Vuorelan Kunto ry; Katariina Hirvonen, ohjaaja; Sandelsintie 13 A 3, Vuorela; ; Kuntostartti; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v vähän tai ei lainkaan liikkuvat aikuiset. Tavoitteena on auttaa ihmisiä löytämään liikunnan ilo. Hankkeen liikuntaryhmä on käynnistynyt syksyllä 2011 nimellä Miesten aamujumppa, mutta kohderyhmää laajennetaan ja ryhmä suunnataan keväällä 2012 myös naisille. Toinen vastaava ryhmä järjestetään syksyllä Sisältö: Ryhmän kanssa tehdään ikääntyville soveltuvaa perusjumppaa, rentoutusta ja venyttelyä. Lisäksi tutustutaan eri lajeihin. Ryhmäläisille tehdään terveyskuntotestit ja terveysarvojen mittaukset (verenpaine, kehonkoostumus, pitkäaikainen verensokeri, kolesteroli- ja verensokerierittely). Ryhmälle pidetään ravitsemusluento ja käytännön ravitsemusneuvontakerta. Ryhmä kokoontuu tunnin 1 krt/vko. Osallistujia on enintään 10, jotta taataan ohjauksen yksilöllisyys. 900

20 SONKAJÄRVI Sonkajärven kunta; Mirja Tonteri, työsuojelupäällikkö; Rutakontie 28, Sonkajärvi; ; Jaksa ja voi paremmin; Hankkeen kohderyhmänä ovat Sonkajärven kunnan työntekijöistä kootut pilottiryhmät (2 kpl). Tavoitteena on saada työntekijät innostumaan liikunnasta ja terveellisistä elämäntavoista sekä pidentää työuria. Liikuntaryhmät muodostuvat osallistujien mieltymysten mukaan. Sisältönä on ohjattua kuntosaliharjoittelua ja ulkoliikuntaa. Ryhmiä on yhteensä 4, osallistujia 10 hlöä/ryhmä. Keväällä 2012 toteutuu 20 henkilön ohjaus ja syksyllä 20 henkilön ohjaus. Toiminta pyritään vakiinnuttamaan Sonkajärven kunta/sukevan kylä; Mirja Tonteri, aluesihteeri (Sukevan aluehallinto); Sonkajärven kunta, Rutakontie 28, Sonkajärvi; ; Vierivä kivi ei sammaloidu; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v vähän liikkuvat kyläläiset sekä eläkeläiset. Tavoitteena on liikunnan määrän lisääminen ja elämäntapojen muutos. Samalla edistetään Sukevan kylän yhteisöllisyyttä. Sisältö: Aloittelijoiden ohjattu kuntosaliryhmä (2 kpl), ikäihmisten kuntojumppa (1 kpl). Kuntosaliryhmässä 2x10 hlöä ja jumpassa 15 hlöä (ohjaus kansalaisopistolta). Luentosarja terveellisestä elämästä iltaryhmälle (20 hlöä) sekä päiväryhmille (eläkeläisten päiväjoutilaat -ryhmä sekä päiväkeskus -ryhmä) yht. 40 hlöä. Aloitus v alkupuolella. Kokoontumiset Sukevan Kyläkeskuksella. Lisäksi virikepäiviä 2-4/kevätkausi. 400 SÄKYLÄ Pyhäjärviseudun aikuisopisto; Katriina Sulonen, aikuisopiston rehtori / sivistysosaston osastopäällikkö; Rantatie 268, Säkylä; ; Suomimiehen kuntoilustartti; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v miehet, jotka liikkuvat liian vähän. Tavoitteena on kohderyhmän motivoiminen säännölliseen liikuntaan. Sisältö: 1) SuomiMiehen kuntoilustartti jumppaa ja pallopelejä. Osallistujat jaetaan kolmeen tasoryhmään ja pienryhmissä opetellaan sauvakävelyn perusteet ma , 10 x 2 h = 20 h, ma , 11 x 2 h = 22 h. 2) SuomiMiehen kuntoilustartti vesijumppaa miehille altaan matalassa päässä. Liikesarjat ovat yksinkertaisia, mutta tehokkaita su , 10 x 1 h = 10 h. 3) SuomiMiehen kuntoilustartti vesijumppaa miehille altaan syvässä päässä su , 10 x 1 h = 10 h. Kuntoilustarttikurssien peli-ilta. Kolmen SuomiMiehen - kuntoilustarttikurssin yhteinen peli-ilta su Tammelan kunta; Päivi Klemelä, vapaa-aikasihteeri; Hakkapeliitantie 2, Tammela; ; Pallo liikkeelle 40+; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-v miehet. Tavoitteena on saada huonokuntoiset miehet liikkumaan. Sisältö: Tammikuussa 2012 etsitään ryhmään tulevat miehet (12-15 hlöä). Helmikuussa aloitetaan kuntotestauksella sekä 2 krt/vko (1,5 h/krt) palloilupainotteiset ryhmäliikuntatunnit. Helmikuussa järjestetään terveysluento ja siihen liittyvä ravitsemusterapeutin vastaanotto. Jokaiselle ryhmän jäsenelle laaditaan henkilökohtainen liikuntaohjelma (sis. ryhmäliikuntaa 2 krt/vko) sekä ravitsemussuunnitelma. Ohjelmat laaditaan ajalle helmikuu-kesäkuu Toimintaa on tarkoitus jatkaa läpi kesän. Heinäkuussa toimintaa vetävät vertaisohjaajat. Elokuussa tehdään kuntotestaukset ja pidetään hankkeen päätöstilaisuus. Tämän jälkeen miesten

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014

Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014 Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014 Kaikissa ryhmissä tilaa! Maanantai Klo 9.00 10.00 Vertaisohjattu kuntopiiri 65+, 13.1. 26.5.2014 Ilmoittautumiset ja lisätietoja ma-pe klo 9 10 Liperin terveystoimi

Lisätiedot

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 LIIKUNTAA IKÄÄNTYVILLE Ikääntyessä säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen

Lisätiedot

Jyväskylän Yliopiston opiskelijoille suunnattu Liikkumisen startti-ryhmä, syksy 2005 (hanke 0517)

Jyväskylän Yliopiston opiskelijoille suunnattu Liikkumisen startti-ryhmä, syksy 2005 (hanke 0517) Jyväskylän Yliopiston opiskelijoille suunnattu Liikkumisen startti-ryhmä, syksy 2005 (hanke 0517) Ryhmän tarkoitus ja tavoitteet Jyväskylän Yliopiston Yliopistoliikunta ja YTHS toteuttavat yhteistyössä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA LIIKKUMISLÄHETE ASIAKASKAAVAKE (malli). LIIKUNTASUOSITUKSET LAPSET JA NUORET AIKUISET LIIKKUMISLÄHETE OPAS *

Lisätiedot

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen.

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen. VUOSISUUNNITELMA 2005 LIIKUNTATOIMEN JÄRJESTÄMÄSTÄ OHJATUSTA TOIMINNASTA 1. UIMAKOULUT 1. Uimakoulut uimahalleissa Liikuntatoimi järjestään vuoden aikana Lauritsalan uimahallissa lasten alkeis-, jatko-

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

LENKILLE? LÄHDETTÄISKÖ. Aktiivinen Kouvola Liikunta Terveyden edistäminen T. MIELIKUVITUSKOIRASI. Syksy 2016

LENKILLE? LÄHDETTÄISKÖ. Aktiivinen Kouvola Liikunta Terveyden edistäminen T. MIELIKUVITUSKOIRASI. Syksy 2016 VUH! Aktiivinen Kouvola Liikunta Terveyden edistäminen LÄHDETTÄISKÖ LENKILLE? T. MIELIKUVITUSKOIRASI Jo 15 minuutin päivittäinen lenkkeily ulkoilmassa kehittää kuntoa ja virkistää mieltä. Aina ei tarvitse

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI ERITYISLIIKUNTAKALENTERI Syksy 2015-kevät 2016 Erityisliikuntakalenterista löydät Loviisan eri toimijoiden järjestämät liikuntaryhmät, jotka soveltuvat pitkäaikaissairaiden, eri vammaisryhmien ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 288. Vastaajien määrä: 288

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 288. Vastaajien määrä: 288 Liikuntakysely 1. Sukupuoli 2. Kotikunta 3. Syntymävuosi Keski-ikä 44,84 4. Koulutustaso 5. Työtilanne ja ammatti 6. Kuinka suuren osan päivittäisestä valveillaoloajasta vietät oman arviosi mukaan passiivisesti

Lisätiedot

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin 15.4.2016 10.30 Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi tänä vuonna Kajaanin ammattikorkeakoulun Liiku Myötätuulta

Lisätiedot

SYYSKAUDEN OHJELMA 2012 Ryhmät alkavat maanantaina 3.9 ja päättyvät viikolla 50/51. Kertoja on 15

SYYSKAUDEN OHJELMA 2012 Ryhmät alkavat maanantaina 3.9 ja päättyvät viikolla 50/51. Kertoja on 15 KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen SYYSKAUDEN OHJELMA

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Auron Liikuntapalvelut

Auron Liikuntapalvelut Auron Liikuntapalvelut Kuntouttavat liikuntaryhmät Terveysliikuntaryhmät Kuntoliikuntaryhmät Löydä itsellesi sopiva liikuntaohjelma ja varaa paikkasi kätevästi netissä: www.auron.fi/liikuntaryhmät Ohjaava

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Taustatietolomake. Yhteystiedot: MUUTA HUOMIOITAVAA: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI:

Taustatietolomake. Yhteystiedot: MUUTA HUOMIOITAVAA: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI: Taustatietolomake Yhteystiedot: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI: PITUUS/PAINO: MUUTA HUOMIOITAVAA: 1 Liikuntahistoria ❶ Arvioi yleinen liikunnan

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä Liikunnan palveluketju Järvenpään kaupunki 5.1.2017 Liikunnan palveluketju Järvenpäässä Liikunta osana hoitopolkua -prosessi Asiakkaan ohjaus palveluketjussa

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT 2016 RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TERVEYS- JA SOVELTAVAN LIIKUNNAN RYHMÄT 2016 Raision kaupungin liikuntapalveluiden kevätkausi alkaa pääsääntöisesti viikolla

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle.

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle. TerveysInfo lihavuus Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta Hercule Poirot laihduttaa, Lihavan mieli, Piiloliikunta sekä muut hauskasti nimetyt kirjoitukset kertovat monipuolisesti ihmisen

Lisätiedot

TerveysInfo. Haluatko isot lihakset tai pienemmän rasvaprosentin keinolla millä hyvänsä? Tietoa kuntoilijoiden dopingaineiden käytöstä.

TerveysInfo. Haluatko isot lihakset tai pienemmän rasvaprosentin keinolla millä hyvänsä? Tietoa kuntoilijoiden dopingaineiden käytöstä. TerveysInfo kuntoilijat Aitakävelykoulu Aitakävely on levinnyt yleisurheilusta monen muun urheilulajin käyttöön, kun on huomattu harjoitteiden mahdollisuudet erityisesti lantion seudun liikkuvuuden, yleisen

Lisätiedot

SYYSKAUDEN 2015 OHJELMA Ryhmät alkavat maanantaina ja päättyvät viikolla 50 Kertoja on 15.

SYYSKAUDEN 2015 OHJELMA Ryhmät alkavat maanantaina ja päättyvät viikolla 50 Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. 045 7731 13 44 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen ELOKUUN EXTRAT

Lisätiedot

RENTOA YHDESSÄOLOA: TanhuvaaranSpelit tarkkuutta ja yhteistoimintaa kysyvät lajit sopivat kaikille. Ohjaaja valitsee lajit mm. ryhmän toiveiden ja

RENTOA YHDESSÄOLOA: TanhuvaaranSpelit tarkkuutta ja yhteistoimintaa kysyvät lajit sopivat kaikille. Ohjaaja valitsee lajit mm. ryhmän toiveiden ja RENTOA YHDESSÄOLOA: TanhuvaaranSpelit tarkkuutta ja yhteistoimintaa kysyvät lajit sopivat kaikille. Ohjaaja valitsee lajit mm. ryhmän toiveiden ja käytettävissä olevan ajan mukaan. Spelit suoritetaan urheilukentällä

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaan kohdistuvasta seniorikortista 65+ -vuotiaille

Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaan kohdistuvasta seniorikortista 65+ -vuotiaille Kaupunginhallitus 31 23.01.2017 Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaan kohdistuvasta seniorikortista 65+ -vuotiaille 1103/00.04.02.06/2016 KH 31 Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

SYYSKAUDEN OHJELMA 2013 Ryhmät alkavat maanantaina 2.9 ja päättyvät viikolla 50/51. Kertoja on 15

SYYSKAUDEN OHJELMA 2013 Ryhmät alkavat maanantaina 2.9 ja päättyvät viikolla 50/51. Kertoja on 15 KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen SYYSKAUDEN OHJELMA

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

TerveysInfo. Hetkien hiljainen muisti Rentoutumista, metaforia ja musiikkia

TerveysInfo. Hetkien hiljainen muisti Rentoutumista, metaforia ja musiikkia TerveysInfo 55+ liikunnasta elinvoimaa Power Point esitys tukee ikääntyvän työntekijän hyvinvointia ja vahvistaa voimavaroja tulevia eläkevuosia varten. Käsittelee etenkin liikuntaa ja lyhyesti myös muita

Lisätiedot

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä.

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä. Siilinjärvi Hankkeessa mukana alakoulu Siilinlahti ja yläkoulu Ahmo Haasteena kehittää kahden ison koulun (n. 1200 oppilasta) liikunnallista toimintakulttuuria ja yhteistyötä Liikuntamyönteisen kasvun

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 1 Lukuisista ikääntymisen myötä tapahtuvista muutoksista huolimatta ikääntyneet ovat terveempiä

Lisätiedot

Harrasteliikunta. Jukka Läärä kehittämispäällikkö LiikU

Harrasteliikunta. Jukka Läärä kehittämispäällikkö LiikU Harrasteliikunta Jukka Läärä kehittämispäällikkö LiikU Miten tähän on tultu? Liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa Liikkumattomuussairauksien lääkekustannukset 2,63 MRD Kemiönsaaressa n. 3,1 miljoonaa Välilliset

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com.

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com. SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012 Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com Puheenjohtajalta Marko Ahtiainen puheenjohtaja p. 044 3044626 marko.ahtiainen@pohjois-savonliikunta.fi

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Oulu 26.1.2016 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvontaprosessin

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA?

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? KUUSAMON STRATEGIA 2021 VISIO Kaikkien aikojen Kuusamo, elinvoimainen edelläkävijä ja moniarvoinen pohjolan luontopääkaupunki

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA Tiina Pekkala, liikuntakoordinaattori 11.11.2015 Pohjois-Suomen AVI Muutosta liikkeellä! Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu LINJAUS 3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Pelastajan toimintakyvyn ylläpitäminen työpaikkaliikunnan rooli. Turvallinen Pirkanmaa

Pelastajan toimintakyvyn ylläpitäminen työpaikkaliikunnan rooli. Turvallinen Pirkanmaa Pelastajan toimintakyvyn ylläpitäminen työpaikkaliikunnan rooli Tausta pelastuslaitoksissa tapahtuneet liikuntatapaturmat työpaikkaliikuntaohjeistukset työryhmän perustaminen tukipalveluiden palvelualueen

Lisätiedot

Palveluketju paperilla ja käytännössä. Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry

Palveluketju paperilla ja käytännössä. Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry Palveluketju paperilla ja käytännössä Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry Hengitysliitto Edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014. Taustamuuttujat n % n % Nainen 133 55 109 53. Mies 109 45 96 47

TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014. Taustamuuttujat n % n % Nainen 133 55 109 53. Mies 109 45 96 47 TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014 Taustamuuttujat n % n % Sukupuoli (n=242) Sukupuoli (n=205) Nainen 133 55 109 53 Mies 109 45 96 47 Ikä (n=240) Ikä (n=205) 68-73-vuotiaat 92 38

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2012: Liikuntaryhmän laatukriteerit Liikuntaryhmän laatukriteerit Laatukriteerit on tarkoitettu

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Sisällysluettelo Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Valtakunnalliset intensiivikurssit...

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme

Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme 1 Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme entistä enemmän mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen,

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2015

SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2015 SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2015 Aivoliiton liikuntaa 1/2015 - Kohderyhmät: Aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneet ja heidän omaisensa sekä perheet, joissa on todettu lapsen tai nuoren kielellistä

Lisätiedot

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Suomen Latu ry Suomen Latu on ulkoilun edistäjä, retkeilyn asiantuntija ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Edunvalvomme suomalaisia

Lisätiedot

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Vapaa-aikapalvelut 19.10.2015 PL 50 21531 PAIMIO LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyys aiheuttaa merkittäviä ja yhä kasvavia

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

Liikkuva-koulu. Liikkuva koulu -toiminta aloitettiin syksyllä 2013

Liikkuva-koulu. Liikkuva koulu -toiminta aloitettiin syksyllä 2013 Liikkuva-koulu Liikkuva koulu -toiminta aloitettiin syksyllä 2013 KOULUN LIIKUNTAPAIKAT Koulun sali, sorakenttä, tenniskenttä, yleisurheilukenttä, monitoimiareena ja jäähalli. Pienen kävelymatkan päässä

Lisätiedot

RIIKKA HANNUKAINEN LIIKUNTAOHJELMA TYTÖT

RIIKKA HANNUKAINEN LIIKUNTAOHJELMA TYTÖT RIIKKA HANNUKAINEN LIIKUNTAOHJELMA TYTÖT KK VKO LAJI PAIKKA HUOM! ELOKUU 33 Rantalenttis Kylpylän ranta 34 Yleisurheilu Yleisurheilukenttä 35 Yleisurheilu Yleisurheilukenttä SYYSKUU 36 Cooper Yleisurheilukenttä

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää.

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Tammelan päiväkoti: Haitulat, Leinikki, Maahiset, Sinikello, Taikatassu ja luontoliikuntaryhmä Ilvekset. Tammitarhan päiväkoti: 4 ryhmää ja metsäeskari metsätontut. Portaan

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 1 SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 14.3.2016 Outokummun kaupungin alueen liikuntapalvelut yli 60-vuotiaille Kevät 2016 2 MAANANTAI - Klo 10.00, ohjaaja Kati Pykäläinen,044 7559573 - Klo 11.00, ohjaaja Heini

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari Tervetuloa päivätoimintaan Päiväkeskus Päivänkaari Kohtaamisen iloa suurella sydämellä! Toiminta-ajatus ja arvot Päiväkeskus Päivänkaari tarjoaa hämeenlinnalaisille kotihoidossa oleville ikäihmisille ja

Lisätiedot

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Oulun kaupunki /Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Ohjattuihin liikuntaryhmiin pitää ilmoittautua, ellei erikseen

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja työikäisille

Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja työikäisille Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA senioreille ja työikäisille 1 OHJATTUA KESÄLIIKUNTAA Kuulovammaisten aikuisten säliikuntaa...2 Hinnat...3 Yleistä...3 Kuntosalin treenitreffit...3 Toukokuun liikuntaryhmät...

Lisätiedot

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutus tarjoaa Kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta diabeetikoille asiakaslähtöistä hoidonohjausta

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot