Pienet pohjalaiset päihdepäivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienet pohjalaiset päihdepäivät 20.11-21.11.2007"

Transkriptio

1 Pienet pohjalaiset päihdepäivät Maritta Närhi, suunnittelupäällikkö Tampereen kaupunki

2 Organisaatiorakenne 2007 Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus pormestari Tarkastustoimikunta Kaupunginhallituksen jaostot Suunnittelujaosto Henkilöstöjaosto Tilaajalautakunnat Konsernihallinto Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Ikäihmisten palvelujen lautakunta Yhdyskuntalautakunta Osaamis- ja elinkeinolautakunta apulaispormestari apulaispormestari Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta apulaispormestari apulaispormestari Tilaaminen johtaja Hallinto ja henkilöstö Talous ja strategia Omistajaohjaus ja maapolitiikka johtaja johtaja johtaja viestintä, kv-asiat ja sisäinen tarkastus palvelusopimukset Ulkoiset liikelaitokset Sisäiset liikelaitokset Hyvinvointipalvelut Yhdyskuntatuotanto Palvelukeskukset Sähkölaitos (johtokunta) Liikennelaitos (jk) Tampere Vesi (jk) Työterveyshuolto (jk) Aluepelastuslaitos Tilakeskus (johtokunta) Tietotekniikkakeskus (jk) Auto- ja konekeskus (jk) Tampereen Ateria (jk) Tampereen logistiikka (jk) Sosiaali- ja terveyspalv. palvelutuotantojohtaja Avopalvelut jk Laitoshoito jk Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Erikoissairaanhoito jk Sivistyspalvelut palvelutuotantojohtaja Päivähoito ja perusopetus jk Toisen asteen koulutus TAMK jk hall jk Suunnittelupalvelut johtokunta Viranomaispalvelut Katu- ja vihertuotantoliikelaitos Taloushallinto Hallintopalvelut Kehittämisyksikkö Tampereen kaupunki 2

3 Tilaaja tuottaja-malli Tampereella Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus pormestari Tilaajalautakunnat Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Osaamis- ja elinkeinolautakunta Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Ikäihmisten palvelujen lautakunta Hyvinvointipalvelut sosiaalija terveys sivistys johtokunnat Yhdyskuntalautakunta apm apm apm apm Konsernihallinto hallinto ja henkilöstö talous ja strategia konserniohjaus palvelusopimukset tilaajalautakuntien tuki tilaaminen omistajaohjaus ja maapolitiikka Yhdyskuntatuotanto johtokunta Palvelukeskukset Ulkoiset liikelaitokset johtokunnat Sisäiset liikelaitokset johtokunnat Tampereen kaupunki 3

4 Sopimusohjaus: tilaajan ja tuottajan yhteistyö Palvelusopimus valmistellaan tilaajan ja tuottajan yhteistyönä Sopimusneuvottelut osana vuosittaista talouden ja toiminnan suunnitteluprosessia Palveluiden tuotteistus keskeisessä asemassa tilaaja määrittelee, mitä haluaa tilata (laatukriteerit) tuottaja määrittelee oman palvelutuotantonsa ja hinnoittelee sen (kustannuslaskenta) sopimusmenettelyn ei olla pakko olla suoriteperusteista tavoitteena kumppanuussopimukset, jotka jättävät väljyyttä myös tuotannolle tuotekehitystä tehdään jatkuvasti yhdessä tuottajien kanssa Käyttäjien osallistuminen palvelujen suunnitteluun osaksi tuotekehitystä Asiakkaan valintamahdollisuuksien lisääminen pitemmän aikavälin tavoitteena Tampereen kaupunki 4

5 Päihdehuollon laitospalvelut ja tukiasumistoiminta Tuote Kuvaus Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivä Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä Itsenäisen asumisen tuki Yli kolme kuukautta kestävää laitoshoitoa pitkäaikaisen maksupäätöksen saaneelle vaikeasti päihdeongelmaiselle asiakkaalle Palhoniemen Huoltokodissa. Hoito sisältää lääkärin antaman hoidon, lääkkeet, hoitotarvikkeet, hoidon vaatimat apuvälineet, laboratoriopalvelut, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen, vaate- ja ruokahuollon, kuntoutus- ja virikepalvelut sekä sosiaalityöntekijän palvelut. Alle kolme kuukautta kestävää laitoshoitoa vaikeasti päihdeongelmaiselle asiakkaalle Palhoniemen Huoltokodissa. Hoito sisältää lääkärin antaman hoidon, lääkkeet, hoitotarvikkeet, hoidon vaatimat apuvälineet, laboratoriopalvelut, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen, vaate- ja ruokahuollon, kuntoutus- ja virikepalvelut sekä sosiaalityöntekijän. Hoidon tavoitteena itsenäisen asumisen mahdollistaminen. Huoltokodissa kuntoutuneelle asiakkaalle tarjottua itsenäisen asumisen tukea osakeyhtiö Tyrkkölä Oy:ssä. Asiakas tekee välivuokraussopimuksen huoltokodin kanssa. Tuki sisältää mahdollisuuden ruokailla lautakunnan päättämin palvelukeskushinnoin, tarvittaessa sairaanhoitajapalvelut (mm. lääkkeen jakelun) sekä pesulapalvelut. Tampereen kaupunki 5

6 SUORITUSKYKY / PALVELUKYKY Saatavuus (huomioi mm. seudullisuus, verkkopalvelut, erityisryhmät, jonotusja käsittelyajat, etäisyydet) Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri (-taso) Arviointimittari / - menetelmä Mielenterveyspalveluiden saatavuus paranee (kaupunkistrategian vuositavoite). Mielenterveyspalveluide n keskimääräinen jonotusaika korkeintaan x vrk/h/vko, kiireellisissä tapauksissa heti. Mielenterveyspalveluiden keskimääräinen jonotusaika HUOM! Määrittele taso edellisten vuosien tason perusteella. Tietoa mielenterveyspalveluista on saatavilla? Suunnitelman toteuttaminen Viranomaisten välinen puhelinkonsultaatio kehittäminen ja toteutus. Suunnitelma ja toteuttaminen. Palvelu (huomioi palvelun sisältö) Päihdepalveluiden saatavuus paranee (Palhoniemi) Kriisipäivystyspalvelutarve on selvitetty Asiakkaan hoitosuunnitelma sisältää myös kuntoutusmahdollisuudet Jonotusaika korkeintaan viikko. Kriisipäivystyksen kehittämisestä on tehty suunnitelma. Raskaan palvelutuotannon yhteys kuntoutukseen on tunnistettu Jonotusaika Suunnitelman laadinta ja kehittäminen. Mielenterveyspalvelut päihdepalvelut Ensisuojan toimintaa kehitetään peruspalvelun tuottamiseen koko yksikössä Kehittämistoiminnasta Suunnitelman laadinta ja toteuttaminen päihdepalvelut Tampereen on tehty suunnitelma kaupunki 6

7 Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakasohjaus Loisto auttaa asiakkaita ja kumppaneita päihdehoitopaikan löytämisessä neuvoo yhteistyötahoja (sosiaaliasemat, lastensuojelun erityispalvelut, päihdepsykiatria jne.) kehittää päihdehuollon toimintatapoja Koordinoi päihdehuollon yhteistyötä Edistää suunnitelmallista ja tehokasta päihdetyötä Seuraa päihdepalvelujen laatua Yli 21-vuotiaiden tuetun asumisen asiakasohjaus alle 21- vuotiaat ja perheet lastensuojelun asiakasohjaus Luotsissa jatkossa myös asumispalvelut Mielenterveyspalvelujen asiakasohjaus Korvaus- ja ylläpitohoitojen koordinointi Vankilasta vapautuvien asiakasohjaus (Länsi-Suomen aluevankila ostaa palvelun) Tampereen kaupunki 7

8 Päihdepalvelujen seutukunnallinen kehittämishanke 12 kuntaa (Paras-kunnat+Etelä-Pirkanmaa) haettu rahoitusta STM:stä keskeisimmät tavoitteet: suunnitelma seutukunnallisen selviämisasematoiminnan käynnistämiseksi seudullinen päihdepalvelujen kilpailutus asiakasohjausmalli seudulliseksi kartoitetaan asumis- ja tukiasumistarpeet naisiin ja perheisiin kohdentuva päihdetyö yhdessä perhetukikeskus Päiväperhon kanssa Tampereen kaupunki 8

9 Päihdehuollon asumispalvelut Päihdehuollon asumispalveluissa asiakkaita / 1000 asukasta 5 Lähde: Sotkanet 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Helsinki Espoo Tampere Turku Vantaa Oulu Tampereen kaupunki 9

10 Päihdehuollon laitokset Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1000 asukasta 7 Lähde: Sotkanet 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2, Helsinki Espoo Tampere Turku Vantaa Oulu Koko maa Tampereen kaupunki 10

11 Päihdehuollon kustannukset Päihdehuollon nettokustannukset, euroa / asukas 50 Lähde: Sotkanet Helsinki Espoo Tampere Turku Vantaa Oulu Koko maa Tampereen kaupunki 11

12 Päihde- ja asumispalvelut Tampereella Tampereen kaupungin omaa toimintaa on ehkäisevän päihdetyön toiminta, Tampereen ensisuoja- ja hoitokodin sekä Palhoniemen hoitokodin palvelut Tampereen kaupunki 12

13 Tampereen A-klinikalta ostettavat palvelut A-klinikka, päivystyspalvelut, hoidon tarpeen arviointi, katkaisu, päiväkatkaisuosasto Tampereen kuntoutumiskeskus, laitoskatkaisu ja kuntoutushoito Nuorisoasema vuotiaille K-klinikka (korvaus- ja ylläpitohoito) Matalan ja Nervin palvelut ostopalvelusopimus Tampereen kaupungin kanssa Tampereen kaupunki 13

14 Asumispalvelut Naisten suojakoti (22+5 paikkaa) Pelastusarmeijan hoitokoti, 45 paikkaa Sininauhakoti, 35 paikkaa A-killan kotikartano, 17 paikkaa Vuohenojan palvelutalo, 51 paikkaa yhteensä 175 asumispaikkaa lisäksi Tampereen Ensisuoja- ja kuntoutumiskoti, jonne voi mennä päihtyneenä, (18 paikkaa) Palhoniemen huoltokoti, joka tarjoaa laitoshoitoa ikääntyneille päihdeongelmaisille (n. 60 paikkaa) Tampereen kaupunki 14

15 Päiväkeskukset A-killan päiväkeskukset (2) A-killan yhdyskuntatyön tuvat (5) Pirkanmaan Sininauhan päiväkeskukset (2) lisäksi avotyötä, tuettua asumista, vertaistukitoimintaa Tampereen kaupunki 15

16 Muut avopalvelut Tampereen Myllyhoitoklinikka Ankkuri, KAN ry. (myös tuettua asumista) Turvaverkko 1-6 kk Tampereen kaupunki 16

17 Psykososiaalinen vieroitushoito vuonna 2006 oli 325 asiakasta, noin vrk päihdekuntoutuksessa noin 50 % huumekuntoutuksessa 3-6 kk useita hoitolaitoksia Tampereen kaupunki 17

18 Korvaus- ja ylläpitohoito K-klinikka, kaupunki ostanut hoito-ohjelmaa Perhetukikeskus Päiväperhossa 15 hoitoohjelmaa, raskaana olevia tai pienten lasten vanhempia korvaushoidossa olevia siirretty K-klinikalta perussosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin päästy hoitotakuun edellyttämälle tasolle, hoitoon pääsee 6 kk kuluessa hoidossa eri pisteissä noin tamperelaista Tampereen kaupunki 18

19 Käytetyimmät päihdekuntoutuspaikat Mainiemen kuntoutumiskeskus Tampere on osakkaana Hämeen päihdehuollon kuntayhtymässä (0,4 milj. euroa, 111 asiakasta) Kankaanpään A-koti (0,3 milj. euroa, 58 as.) Kaivannon sairaala (0,4 milj. euroa, 51 as.) Villa Hockey (0,3 milj. euroa, 24 as.) Tampereen kaupunki 19

20 Esimerkki kilpailutuksesta, Vuohenojan palvelutalo palvelutalon rakennuttajat Tampereen A-kilta ry., A-klinikkasäätiö, Yrjö- ja Hanna säätiö KV päätös palveluiden ostosta rahoitus: RAY, Asuntorahasto, Tampereen kaupungin lainatakauspäätös uusi palvelukonsepti asumispalveluita päihde- ja mielenterveyskuntoutujille (tehostettu palveluasuminen 16, palveluasuminen 13, tuettu asuminen 22) Tampereen kaupunki 20

21 Taustaa Sotela päätös palvelun kilpailuttamisesta helmikuu 2007 aloitettiin kilpailutuksen valmistelu tutustuttiin kohteeseen helmikuun lopussa Tetola avoin hankintamenettely tarjousta: Tampereen kaupunki 21

22 Kokemuksia palvelukuvauksen teko haastavaa tarjouspyyntöön tarvittavien liitteiden kuvaukset vaati erityisosaamista Asumispalvelujen palvelukuvaus Asumispalvelun palvelu- ja kuntoutussuunnitelma Sosiaalitekniikka Ateriapalvelut Siivousohjelma Vuokraerittelyt Irtaimistoluettelo Pohjapiirustukset Laatulomake Palveluiden kuvaus tulisi määritellä mahdollisimman tarkasti Tampereen kaupunki 22

23 tarjousten vertailu Laatupisteet Laadun määrittely Kilpailutusmenettelyn valinta Sopimuskausi 3+ 1 v. Hinta 70%, laatu 30% Tampereen kaupunki 23

24 Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset pääongelma alkoholin liikakäyttö sekä alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö useita toimijoita - tavoitteena tiedonkulun parantaminen esim. yhteinen tietojärjestelmä Tampereen A-klinikan kanssa pahimmat pullonkaulat katkaisuhoidossa sekä huumeiden käyttäjien ylläpito- ja korvaushoidossa siirtyminen peruspalveluihin alkanut tuetun asumisen lisääminen ns. kaksoisdiagnoosiasiakkaille (päihde- ja mielenterveysongelma) kehitetään uusia hoitomahdollisuuksia- Vuohenojan palvelutalo, Almaprojekti oman tuotannon kehittäminen vastaamaan asunnottomuuden ongelmaan ongelmaksi noussut raittiuteen sitoutumattomien asumiskyky Tampereen kaupunki 24

25 Tilaaja-tuottaja -malli toimii hyvin Tampereella päihdehuollossa useita toimijoita asiakasohjaus tilaajan hallussa päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon kilpailutus seutukunnallisesti (?) Tampereen kaupunki 25

Toiminnanohjausjärjestelmä ja Toimintamallin uudistaminen

Toiminnanohjausjärjestelmä ja Toimintamallin uudistaminen Toiminnanohjausjärjestelmä ja Toimintamallin uudistaminen 1.12.2005 hankejohtaja Jussi Laitinen Projektin laajuus, Pääprosessikartta päivittämättä 1. Konserniohjaus 1.8. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Vuosiraportti 2013 1

Vuosiraportti 2013 1 Vuosiraportti 2013 1 2 Helsingin Vinkin Katuklinikan väkeä: kuvassa vasemmalta lääkäri Maarit Rauhala, lähivertaistoimija Päivi Kosunen, projektisuunnittelija Liisa Osolanus, lähivertaistoimija Petteri

Lisätiedot

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Eeva Torppa-Saarinen TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 109 (kesäkuu 2008) KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 Sisältö LÄHTÖKOHDAT...2 MÄÄRITELMÄT...3 Paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

KAN ESPOON ANKKURI PÄIVÄKESKUS

KAN ESPOON ANKKURI PÄIVÄKESKUS 1 KAN ESPOON ANKKURI PÄIVÄKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Suunnitelman laatijat: Työ- ja ohjausryhmät, yksikön vetäjä. Laadittu suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa syksy 2005-kevät 2006. 1. JOHDANTO...2 2.

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Erityisryhmien asumisen järjestäminen Tampereella prosessikuvaus ja linjaukset luonnos 2.1.2014. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 13.1.

Erityisryhmien asumisen järjestäminen Tampereella prosessikuvaus ja linjaukset luonnos 2.1.2014. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 13.1. Erityisryhmien asumisen järjestäminen Tampereella prosessikuvaus ja linjaukset luonnos 2.1.2014 Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 13.1.2014 Johdanto Erityisryhmien asumisen järjestäminen on yhä tärkeämpi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot