Tilinpäätös Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1

2 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui vuoden 2007 alussa. Kaupunginvaltuuston vuonna 2005 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti kaupunki otti käyttöön pormestarijärjestelmän ja siirtyi tilaaja tuottaja malliin kaikissa toiminnoissaan. Uusi toimintamalli vahvistaa kaupunginvaltuuston poliittista valtaa, kohdentaa päätöksenteon näkökulman asiakkaaseen sekä lisää palvelujen tuottavuutta. Palvelutuotantoon syntyy monituottajamalli, jossa kaupungin oman tuotannon rinnalla on entistä enemmän yhteisöjen ja yritysten tuottamia palveluja. Uuden toimintamallin avulla Tampere vastaa niihin tulevaisuuden haasteisiin, jotka Suomen kunnilla ovat vasta edessä: väestö vanhenee, palvelutarpeet lisääntyvät ja samalla kuntien oma henkilöstö siirtyy eläkkeelle. Muutos on suomalaisessa kuntakentässä merkittävä. Sitä kuvaa hyvin jo se, että muutos edellytti muutoksia kuntalakiin, kansanterveyslakiin sekä sosiaalihuoltolakiin Paikallisesti muutos on vieläkin merkittävämpi: voidaan sanoa, että kyse on koko kunnan pistämisestä uusiksi. T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 2

3 Muutos jatkuu Seuraavan kahden vuoden tärkeimpiä tavoitteitamme on uuden toimintamallin sisäänajo organisaatioomme. Tämä edellyttää kaupungin henkilöstön ottamista mukaan mallin toteutukseen. Käynnissä onkin laaja Muutoksen maihinnousu koulutus, jonka avulla saamme henkilöstöltämme arvokkaita näkemyksiä mallin toteutuksesta käytännössä. Tilaajalautakunnat laativat tämän vuoden alkupuolella palvelujen hankintasuunnitelmat. Ne sisältävät suunnitelmat monituottajamallin toteutuksesta tulevina vuosina. Näin myös ulospäin saadaan viesti siitä, että kaupunki aidosti laajentaa palvelutuottajien verkostoa lähivuosina. Palvelutuotannossa kehittämisen painopisteenä on tuottavuuden lisääminen ja asiakaslähtöisyyden vahvistaminen. Uudessa toimintamallissa myös kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon vahvistetaan. Tämän vuoden aikana testataan alueellisen osallistumisen Alvarimallia Länsi Tampereella. Muutosprosessi on pitkä. Suurin osa uudistuksen vaikutuksista näkyy vasta pitkän ajan päästä. Nopeita tuloksiakin kuitenkin kaivataan. Tätä varten muutoksen arviointia on tehtävä koko ajan. T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 3

4 Yleinen kehitys Tampereen kaupungin ja koko kaupunkiseudun positiivinen kasvu jatkui edelleen viime vuonna. Tamperelaisia oli vuoden lopussa eli enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi asukkaalla ja seutukunnalla oli vuoden 2006 lopussa asukasta Tasaisen ripeä kasvu aiheuttaa haasteita kaupunkilaisille tarjottavien palvelujen suhteen, mutta kasvussa on ehdottomasti enemmän myönteisiä kuin kielteisiä puolia Lapsia syntyi eli lähes 1990 luvun ennätysvuosien määrä Työttömyysaste aleni vuoden aikana 1,7 prosenttiyksikköä (1 648 henkilöä) Kuitenkin työttömiä oli vuoden lopussa henkilöä, joista yli vuoden työttömänä oli ( vähennystä 504 henkilöä) Tampereen työttömyysaste oli 1,6 prosenttiyksikköä koko maan työttömyysastetta ja 1,3 prosenttiyksikkö Pirkanmaata korkeampi Viimeisen virallisen tilaston (2004) mukaan Tampereen työpaikat lisääntyivät eniten suurista kaupungeista eli noin työpaikalla Viimeisen viiden vuoden aikana työpaikkojen määrä Tampereella on lisääntynyt keskimäärin 2 250:llä vuodessa T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 4

5 Tampereen ja seutukunnan väestönkasvu vuosi Tampere muu seutukunta yht. % , , , , , , , , , , , , , , , , Seutukunnan muut kunnat Tampere Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 5

6 Väkiluvun muutos 2006 (lkm) 10 suurinta kaupunkia Helsinki 3616 Espoo 3315 Vantaa 2430 Tampere 2031 Oulu Turku Lahti Jyväskylä Kuopio Pori 41 Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 6

7 Työttömyys Tampereen työttömyysaste tammikuussa ,0 % (1/ ,5 %) Koko maan työttömyysaste 9,4 % (10,9 %) % Tampere Työttömiä Tampereella (12 920) Pitkäaikaistyöttömiä (3 743) ja nuoria (1 594) Koko maa Lähde: TE keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 7

8 Työpaikkojen muutos suurinta kaupunkia lkm % Muutos, lkm Muutos, % 0 Tampere Helsinki Espoo Turku Kuopio Vantaa Oulu Jyväskylä Pori Lahti 0 Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 8

9 Tilinpäätös 2006 Strategiset tavoitteet Talous Kaupunginhallitus Johtaja Juha Yli Rajala Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 9

10 Strategiset tavoitteet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuoden 2006 strategiset tavoitteet kuntalain tarkoittamina toiminnallisina tavoitteina vuoden 2006 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Sitovia strategisia tavoitteita asetettiin vuodelle 2006 yhteensä 40. Suurin osa (yli 60 %) asetetuista tavoitteista toteutui asetetun tavoitetason mukaisesti. Joiltain osin tavoite on toteutunut vain osittain tai aikataulu on venynyt siten, että tavoitteen toteutuminen on mahdollista vasta myöhemmin (yli 20 %). Tavoitteita, jotka saavutettiin joko kokonaan tai osittain, oli 34 kpl (85 %), yhden tavoitteen osalta vastuu ja tavoitetasoissa tapahtui muutoksia (2,5 %) ja viiden tavoitteen osalta asetettuja tavoitetasoja ei kyetty saavuttamaan (12,5 %). Vuositavoitetta ei saavutettu tilankäytön tehostamisen, hoitotakuun toteutumisen, kulttuuripääkaupunkihankeen, nettomenojen toimialoittaisen kasvun ja investointien tulorahoituksen osalta. T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 10

11 Bruttokansantuotteen volyymin muutokset ,1 5 5,2 5 5, , , , , , , ,9 2005* 2006* Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 11

12 Tuloslaskelma euroa euroa Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron vähennys Varausten lisäys Rahastojen lisäys Rahastojen vähennys Tilikauden ylijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 12

13 Tuloslaskelma, tuotot Milj. euroa Myyntituotot 261,1 Maksutuotot 51,1 Tuet ja avustukset 27,3 Muut tuotot 55,7 Verotulot 630,5 Valtionosuudet 173,4 Rahoitustuotot 21,0 Myyntituotot 21 % Valtionosuudet 14 % Verotulot 52 % Maksutuotot 4 % Tuet ja avustukset 2 % Muut tuotot 5 % Rahoitustuotot 1 % T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 13

14 Verotulot Milj. euroa Muutos % 700 Kunnallisvero 535,4 499,6 35,8 7,2 600 Yhteisövero 66,2 64,7 1,5 2,3 Kiinteistövero 28,8 26,2 2,6 10,0 500 Koiravero 0,2 0,2 0,0 23,1 400 Yhteensä 630,5 590,7 39,8 6, Koiravero Kiinteistövero Yhteisövero Kunnallisvero T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 14

15 Valtionosuudet Milj. euroa Muutos % Yleinen valtionosuus 9,5 4,2 5,3 127,6 Sosiaali ja terveystoimi 120,3 110,2 10,1 9,1 Opetus ja kulttuuritoimi 43,6 41,6 1,9 4,6 Yhteensä 173,4 156,1 17,3 11,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 15

16 Tuloslaskelma, kulut Milj. euroa Henkilöstökulut 563,2 Palvelujen ostot 356,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 173,1 Avustukset 7 % Rahoituskulut Muut kulut 0 % Poistot 6 % 2 % Henkilöstökulut 46 % Avustukset 91,3 Muut kulut 23,3 Rahoituskulut 7,2 Poistot 79,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 % Palvelujen ostot 28 % Kuluista ei ole vähennetty erää Valmistus omaan käyttöön 84,9 miljoonaa euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 16

17 Toimintamenot toimialoittain Milj. euroa Konsernihallinto 79,6 Kasvatus ja opetuspalvelut 205,7 Osaamis ja elinkeinopalvelut 105,4 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 76,6 Kasvatusja opetuspalvelut* 20 % Osaamis ja elinkeinopalvelut 10 % Kulttuuri ja vapaaaikapalvelut 7 % Sosiaali ja terveyspalvelut 48 % Sosiaali ja terveyspalvelut 563,6 Yhdyskuntapalvelut 94,8 Yhteensä 1125,7 Konsernihallinto 6 % Yhdyskuntapalvelut* 9 % Tilaaja tuottaja malli on kasvattanut pilottiyksiköiden tuottoja ja kuluja, mutta tämä ei vaikuta toimintakatteeseen. Kuviossa kasvatus ja opetuspalvelujen kuluista on vähennetty 178,4 milj. euroa ja yhdyskuntapalvelujen 28,8 milj. euroa, jotta toimialat olisivat keskenään vertailukelpoisia. T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 17

18 Tampereen nettomenojen kasvu Ulkoiset erät, liikelaitokset mukana Milj. euroa % 60 56, ,0 46, ,8 34, ,0 27, , Nettomenojen kasvu 5 % muutos TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005* TP 2006 Nettomenojen kasvuun vuonna 2005 vaikuttaa osaltaan sähkölaitoksen verkkotoiminnan yhtiöittämisjärjestely, joka pienensi sähkölaitoksen liikevaihtoa noin 9,1 milj. euroa. Ilman em. järjestelyjä nettomenojen kasvu olisi 43,9 milj. euroa (7,1 %). T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 18

19 Tampereen nettomenojen kasvu Sisältää sisäiset erät, ei liiketoiminnan tuloja ja menoja Milj. euroa % ,4 31,3 44,5 36,4 37,8 18,4 43,3 Tiken liikelaitostaminen Nettomenojen kasvu % muutos 38,7 51, TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 19

20 Henkilöstö Toimialoittain 2006 Konsernihallinto 203 Kasvatus ja opetuspalvelut 3891 Osaamis ja elinkeinopalvelut 1502 Liikelaitokset 19 % Palvelukeskukset 1 % Konsernihallinto 1 % Kasv. ja opetuspalvelut 24 % Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 1034 Sosiaali ja terveyspalvelut 5612 Yhdyskuntapalvelut 873 Palvelukeskukset 236 Liikelaitokset 3207 YHTEENSÄ Yhdyskuntapalvelut 5 % Sosiaali ja terv. palvelut 35 % Kultt. ja vapaaaikapalvelut 6 % Osaamisja elink. palvelut 9 % T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 20

21 Toimintatulot merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Toimintatulojen ylitykset (+) Milj. euroa Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen 9,4 Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito 1,4 Perusterveydenhuolto 1,0 Konsernihallinto 0,4 Sosiaalityö 0,3 Keskusvaalilautakunta 0,3 Toimintatulojen alitukset ( ) Milj. euroa Laitoshoito sekä asumis ja kuntoutuspalvelut 1,5 Päivähoito, tilaaja 1,0 Joukkoliikenne 0,6 Varamäärärahat ja työllisyystyöt 0,3 Perusopetus, tilaaja 0,1 Liikuntatoimi 0,1 Museot 0,2 Kaupunginorkesteri 0,1 Lukiot 0,1 Elinkeinokeskus 0,1 Erikoissairaanhoito 0,1 Hallintopalvelut, kasvatus ja opetus sekä kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 0,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 21

22 Toimintamenot merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Toimintamenojen alitukset (+) Milj. euroa Varamäärärahat ja työllisyystyöt 5,2 Konsernihallinto 4,5 Perusterveydenhuolto 1,4 Viranomais ja hallintopalvelut 1,0 Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen 0,9 Kehittämiskeskus 0,7 Toimintamenojen ylitykset ( ) Milj. euroa Erikoissairaanhoito 8,1 Laitoshoito sekä asumis ja kuntoutuspalvelut 0,9 Sosiaalityö 0,9 Liikuntatoimi 0,9 Perusopetus, tilaaja 0,3 Kaupunginorkesteri 0,3 Päivähoito, tilaaja 0,3 Kirjastot 0,2 Hallintopalvelut, kasvatus ja opetus sekä kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 0,2 Elinkeinokeskus 0,2 Museot 0,1 Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito 0,2 Joukkoliikenne 0,1 Lukiot 0,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 22

23 Toimintakatteet merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Toimintakatteen ylitykset (+) Milj. euroa Katu ja vihertuotanto 1,3 Ammattikorkeakoulu 1,2 Ammattiopisto 0,7 Elinkeinokeskus 0,5 Konsernihallinnon projektit 0,3 Logistiikkakeskus 0,3 Toimintakatteen alitukset ( ) Milj. euroa Perusopetus, tuottaja 1,0 Tampereen Ateria 0,8 Päivähoito, tuottaja 0,4 Paikkatietotuotanto 0,2 Työterveyshuolto 0,2 Oma erikoissairaanhoito 0,1 Kulttuuritoimi 0,2 Henkilöstöhallinnon palvelukeskus 0,1 Museoiden näyttelyt 0,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 23

24 Liikelaitokset 2006 liikeylijäämä TP 2005 TA 2006 TP ,7 41,4 39, , , Sähkölaitos 14,1 12,412,7 Tampereen Vesi 1,3 0,1 0,5 1,8 1,1 1,3 4,6 2,5 4,1 Liikennelaitos Aluepelastuslaitos Tietotekniikkakeskus 0,9 0,9 1,3 Auto ja konekeskus Tilakeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 24

25 Rahoituslaskelma euroa euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 4 5 Rahavarojen riittävyys, pv T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 25

26 Investoinnit brutto, sisäiset erät poistettu Milj. euroa Muutos Muutos % Atk ohjelmat 5,0 4,5 0,5 12,3 Muut pitkävaik. menot 0,3 0,6 0,3 53,8 Maa ja vesialueet 1,7 5,2 3,5 67,8 Talonrakentaminen* 0,9 1,8 0,9 48,7 Yleisten alueiden investoinnit 31,9 24,0 7,9 33,1 Liikunta ja virkistysalueet 0,7 0,7 0,0 1,6 Kiinteät rakenteet ja laitteet * 1,4 0,8 0,6 75,0 Kalusto yli 10 vuotta ja euroa 3,4 4,7 1,3 26,9 Ensikertainen kalustaminen 2,6 4,6 2,0 43,4 Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2 0,0 4,3 Osakkeet ja osuudet* 10,8 29,5 18,8 63,6 Toimialat yhteensä 58,9 76,6 17,7 23,1 Talonrakentaminen / TIKE* 31,1 28,8 2,3 8,1 Muut liikelaitosten investoinnit 27,9 36,8 8,9 24,1 Koko kaupunki yhteensä 117,9 142,2 24,3 17,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 26

27 Lainamäärän kehitys Milj. euroa 250 e/asukas Lainakanta /asukas TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP Lainakanta sisältää tytäryhteisöjen konsernipankkitilin varat 31,3 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 27

28 Vuosikate ja nettoinvestoinnit Milj. euroa Nettoinvestoinnit Vuosikate TP1998 TP1999 TP2000 TP2001 TP2002 TP2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 28

29 Taseen tunnusluvut TASEEN TUNNUSLUVUT Taseen loppusumma, milj , ,2 Omavaraisuusaste, % Rahoitusvarallisuus euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % Lainakanta , euroa Lainat, euroa/asukas Lainasaamiset , euroa Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 29

30 Konsernirakenne Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö ja asuntoyhtiöt Kunnallista liiketoimintaa harj. yhtiöt Säätiöt 2 2 Kuntayhtymät 6 5 Yhteensä T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 30

31 Konsernitaseen tunnusluvut Konsernin omavaraisuusaste 55 % 56 % Konsernin rahoitusvarallisuus, euroa / asukas Konsernin lainat, euroa / asukas Konsernin lainakanta , euroa Konsernin lainasaamiset , euroa Kunnan asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 31

32 Tunnusluvut Asukasmäärä Veroprosentti 18,00 18,00 Vuosikate, milj. 90,4 86,2 Vuosikate/Poistot, % Yli /alijäämä, milj. 6,3 61,2 Investoinnit (netto), milj. 116,8 140,8 Investointien tulorahoitus, % Kokonaismenot, milj , ,3 Taseen loppusumma, milj , ,2 Lainat, / asukas Konsernitaseen loppusumma, milj , ,8 Konsernin lainat, / asukas T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 32

33 Palvelujen osto Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Milj. euroa , Talousarvio Toteuma 91,7 92,2 95,0 97,5 102,5 105,1 110,5 116,0 118,7 124, ,1 85, T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 33

34 Lisätiedot Tilinpäätös 2006 Tampereen kaupunki, talous ja strategiaryhmä PL 487, Tampere puh T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 34

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös 2007. Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös 2007. Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 27 Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Yleinen kehitys Tampereen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson. Kaupunginhallitus

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson. Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 28 Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson Kaupunginhallitus 23.3.29 T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Yleinen kehitys Tampereen kaupungin ja koko kaupunkiseudun

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot