Terveysliikuntamallien tuotteistaminen. Isto Vanhamäki Lahden seudun kehitys LADEC Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveysliikuntamallien tuotteistaminen. Isto Vanhamäki Lahden seudun kehitys LADEC Oy 8.3.2013"

Transkriptio

1 Terveysliikuntamallien tuotteistaminen Isto Vanhamäki Lahden seudun kehitys LADEC Oy

2 Päijät-Hämeen liitto Paavo Nurmi keskus Helsingin kaupungin liikuntavirasto LAKES - Hankkeen hallinnoija - Terveysliikunnan brändäys - Etelä-Suomen terveysliikuntaosaamisen markkinointi Euroopan tasolla - Euroopan tason kontaktien järjestäminen - Inaktiivisen väestöosan aktivointi viestinnän keinoin - Markkinointimalli, joka tukee liiketoimintakonseptien kansainvälistämistä - Uusia tapoja toteuttaa terveysviestintää - Ratkaisuja liikkumattomuuden vaikutusten arviointiin - Pilottialusta inaktiivisiin kansalaisiin kohdistuvan markkinoinnin suunnittelussa - Kansainvälisyys kuntasektorin terveysliikuntakonseptien kautta - Julkisen sektorin terveysliikuntapalveluaihioiden tuotteistaminen - Suomalaiseen tutkimukseen perustuvien käytänteiden kaupallistaminen kansainvälisille markkinoille - Aihioiden pilotointi

3 Julkisen sektorin terveysliikuntapalvelut - Toiminnassa olevat mallit - Uudet innovaatiot - Kansantaloudelliset vaikutukset Kansainvälistä markkinaarvoa omaavat terveysliikuntakonseptit Terveysliikuntatutkimus - Hyvät käytänteet - Tutkimustulokset markkinoinnin välineenä - Tutkimusosaaminen

4 Tuotekehitys Tuotteistaminen Palvelumuotoilu

5 Tuotekehitys Tuotteistaminen Palvelumuotoilu

6 Tuotekehitys Tuotteistaminen Palvelumuotoilu

7 Tutkimukseen perustuvien käytänteiden kaupallistaminen - Kartoitus Suomessa tehtävästä terveysliikuntaan liittyvästä tutkimuksesta - Selvitys suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa tehtävästä terveysliikuntaan liittyvästä tutkimuksesta. - Tavoitteena rakentaa kokonaiskuva terveysliikuntatutkimuksen kentästä ja siihen sisältyvistä teemoista yritysyhteistyön mahdollistamiseksi - Julkisen sektorin terveysliikuntakonsepteja tukevien tutkimuksesta liiketoimintaa (TULI) mallien suunnittelu - Julkisen sektorin terveysliikuntamallien tuotteistusprosessien kehittäminen - Kehittää toimintamalleja, joiden avulla tutkimustietoa on mahdollista hyödyntää terveysliikuntakonseptien suunnittelussa. - Toteuttajana Business Arena

8 TULI-työpajat - Järjestettiin ja Tuotteistusprosessin tukena ja tutkimuslaitosten asiantuntijuuden välittäminen konseptikehittämiseen - Tutkimuksesta liiketoimintaa toimintamallin suunnittelu

9 Julkisen sektorin terveysliikuntapalveluaihioiden tuotteistaminen - Ikihyvä elintapaohjausmallin tuotteistus aloitettu 5/ PSOTEY ja HY/Palmenia - Helsingin kaupungin toimintamallien kehittäminen aloitettu 9/ Stadin kundi kondikseen - Aktiivix - Easysport - Senioriliikunta - Päijät-Hämeen liikunta-apteekki pilotti

10 Ikihyvä elintapaohjausmallin tuotteistus - HY Palmenia, PHSOTEY, THL, LAMK - Taustalla 10 vuoden tutkimushanke - Kehitetty 2 tyypin diabeteksen ryhmänohjausmalli - Tuotteistuksessa pohdittu tähän mennessä: - Konseptin sisältöjä - Ansaintalogiikkaa - Hinnoittelumalleja - Markkinointi ja myyntiprosesseja - Omistajuuskysymyksiä

11 Markkinointi ja myynti

12

13 Ikihyvä elintapaohjausmallin tuotteistus - Myyntiargumentointi selkokielisen markkinointimateriaalin muodostaminen - Asiakkaan (kunta/perusterveydenhuolto) saama hyöty - Asiakkaan tarpeen selvittäminen ja oikean ratkaisun tarjoaminen - Toiminnan tehokkuus, säästö - Henkilökunnan ammattitaidon jatkuva kehittyminen ja ylläpito - Loppukäyttäjän (potilas) saama hyöty - Hoidon tehokkuuss - Sosiaalinen ulottuvuus - Tutkimustulosten ja referenssien hyödyntäminen markkinoinnissa ja myynnissä - Myyntitilanteen tuotteistaminen/standardisointi - Ei tarvita välttämättä terveysalan ammattilaista ymmärtämään sisältöjä ja keskustelua

14 Myyntitilanne Korostetaan kunnan omia voimavaroja asiakkaat on olemassa, kuinka hoidetaan mahdollisimman vaikuttavasti Sosiaalisuus Hoidon tehokkuus Selvitetään asiakkaan tarve mitä palvelulta halutaan Tiivis selvitys siitä, miksi juuri meidän tuotteemme on oikea ratkaisu tarpeeseen Selkokielinen argumentointi, mihin palvelu vaikuttaa ja mitä hyötyä siitä on Loppukäyttäjän hyöty Asiakkaan (kunnan) saama hyöty Tutkimustulokset Tehokkuus Jatkokontaktista ja tarjouksen jättämisestä sopiminen Hinnoitteluperusteet ja esimerkki esim. 3+1 paketti Lisämateriaalit ym. lisämyynti Aiempien koulututettujen määrä Käyttökokemukset ja referenssit kotimaa ja kv Säästö Työntekijöiden kehittyminen Asiakaslähtöisyys ja vertaistuki organisaation sisällä

15 Helsingin kaupungin toimintamallit - Stadin kundi kondikseen - Aktiivix - Easysport - Senioriliikunta Esimerkki tuotteistuksen raakamateriaalista: Stadin Kundi Kondikseen Tuotteistusrunko Palvelun purkaminen osiin tuotteistuksen raakamateriaali Keskeisten elementtien valinta / karsinta Palvelukokonai suuden jäsentäminen Tekninen määrittely, esim. hinnoittelu ja ans. logiikka Asiakkaan osallistaminen Valmiit ratkaisut ja osaamisen siirto/myynti

16 1.Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin kehittäminen terveysliikunnan keinoin 2. Työhyvinvoinnin kehittäminen työpaikan terveysliikuntamalleja hyödyntäen 3. Julkisen sektorin terveysliikuntapalveluiden kehittäminen 4. Ikääntyvien toimintakykyä kehittävien terveysliikuntapalvelujen kehittäminen 5. Sektoreiden välisen yhteistyön kehittäminen terveysliikuntamallien toimivuuden parantamiiseksi O Lastensuo jelun asiakkaat Ylipainois et Sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevat Toimintakyvyltään heikentymisen vaarassa olevat Drop out Tyypin 2 diabetes riskihenk ilöt Maahanmuuttajat Mielenterveyskuntoutu jat A Stadin Kundi Kondikseen Aktiivix Easysport Senioriliikunta K - Kohdennetut liikuntapalvelut - Kuntoremontti - Matalan kynnyksen ryhmät - Moniongelmaisuuden ratkaisumallit - Itsenäisen suoriutumisen tukeminen - Liikuntapaikkojen suunnittelu palveluja tukeviksi - Esteettömyyden kehittäminen - Elintapaohjaus - Seuratyön kehittäminen - Asiantuntijuuden lisääminen S OSAAMISEN SIIRTO

17 Havainnollistaminen

18 Kiitos! Isto Vanhamäki

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?

Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? 1. Korkeakoulujen ja kehittämisyhtiöiden yhteistyömahdollisuus: tutkimuksen kaupallistaminen 2. Palvelua tuottavien verkostojen johtaminen 3. Yhteisöjen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTOTYÖRYHMÄN MUISTIO

LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTOTYÖRYHMÄN MUISTIO LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTOTYÖRYHMÄN MUISTIO SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTO NYKYISIN 3 LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANNON EDISTÄMISEN PERIAATTEET 3.1 Painopisteet ja tavoitteet 3.2 Toteuttamistavat

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013 Työskentelyiden koonti Business Arena Oy ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Osallistujat katsoivat menneen kauden oppeja ja loivat siltaa tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia

Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia Edistys syntyy konkreettisista teoista Vuonna 2009 toteutettiin vielä ESR ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeita.

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2012 Helsinki 2013 Kirjapaino Oy Helsinki 2013 2 Sisällys 1 Työterveyslaitoksen toiminta 2012 4 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

LANGATON LAHTI III KEHITYSOHJELMA LOPPURAPORTTI

LANGATON LAHTI III KEHITYSOHJELMA LOPPURAPORTTI LANGATON LAHTI III KEHITYSOHJELMA LOPPURAPORTTI Ohjelmakoordinaattori Jyrki Rautkivi Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Huhtikuu 2010 Sisältö 2 TIIVISTELMÄ... 3 3 HALLINTO... 4 3.1 Organisaatio... 4 3.1.1

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

MONIAMMATILLISEN KEHITTÄMISVERKOSTON (PALVELUJEN JA TUOTTEISTAMINEN. Helsinki 16.5.2013

MONIAMMATILLISEN KEHITTÄMISVERKOSTON (PALVELUJEN JA TUOTTEISTAMINEN. Helsinki 16.5.2013 MONIAMMATILLISEN KEHITTÄMISVERKOSTON (PALVELUJEN JA TOIMINNAN) TUOTTEISTAMINEN Helsinki 16.5.2013 Asiantuntija Yrittäjä, toimitusjohtaja emba Jouni Ortju Laatukoulutus Jouni Ortju Ky Apteekkialan tuotteistuskoulutuksia

Lisätiedot

KANSALAIS- JA ELÄMÄNTILANNE- LÄHTÖINEN JOHTAMINEN

KANSALAIS- JA ELÄMÄNTILANNE- LÄHTÖINEN JOHTAMINEN KANSALAIS- JA ELÄMÄNTILANNE- LÄHTÖINEN JOHTAMINEN SOSIAALITYÖN JOHTAMISEN KEHITTÄMISRAKENNE IV POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS 9.9.2010 AULIKKI KANANOJA ESITYKSEN RAKENNE Mitä ymmärrän sosiaalihuollon

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Opetus ja kulttuuriministeriö ja sosiaali

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot