RATAHALLINTOKESKUS LAITETILOJEN JA VALAISIMIEN MAADOITTAMINEN RHK. Ratahallintokeskuksen B 9 julkaisuja. Helsinki 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RATAHALLINTOKESKUS LAITETILOJEN JA VALAISIMIEN MAADOITTAMINEN RHK. Ratahallintokeskuksen B 9 julkaisuja. Helsinki 2002"

Transkriptio

1 RATAHALLITO RHK Ratahallintokeskuksen B 9 julkaisuja LAITETILOJE JA VALAISIMIE MAADOITTAMIE Helsinki 2002 RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE

2 Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 9 LAITETILOJE JA VALAISIMIE MAADOITTAMIE Helsinki 2002

3 RHK RATAHALLITO KAIVOKATU 6, PL HELSIKI PUH. (09) FAX. (09) SÄHKÖPOSTI: ISB ISS

4 RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE /731/02 LAITETILOJE JA VALAISIMIE MAADOITTAMIE Ratahallintokeskus on hyväksynyt ohjeen laitetilojen ja valaisimien maadoittamisesta. Ylijohtaja Ossi iemimuukko Turvallisuusyksikön päällikkö Kari Alppivuori Esitetään hyväksyttäväksi Kunnossapitoyksikön päällikkö Markku ummelin Korvaa Laitetilojen maadoittaminen, , Stt 1407/440/85, Sähköistyksen kiinteiden laitteiden suunnittelu ja rakentaminen SSR liite Voimassa lukien

5 ESIPUHE Tässä julkaisussa esitetään, miten Ratahallintokeskuksen (RHK) laitetiloissa olevat sähkölaitteet ja sähkörataympäristössä olevat valaisimet maadoitetaan. Julkaisun toimitustyö on tehty Ratahallintokeskuksen ohjauksessa. Työryhmässä ovat olleet mukana Jorma Männikko Oy VR-Rata Ab:stä sekä Juha Sjöblom Ratahallintokeskuksesta. Helsingissä, marraskuussa 2002 Ratahallintokeskus Kunnossapitoyksikkö

6 1 Sisältö SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ Laitetila Ohjeen soveltaminen LAITETILA MAADOITTAMIE Yleisperiaatteet Suojamaadoitettavat kohteet Maadoitusjohtimet Syöttökaapeli Erotusmuuntaja Erotusmuuntajan maasulkusuojaus Erotusmuuntajan ylikuormitussuojaus Ylijännitesuojat Keskukset Mittauskeskus Jakokeskus Tilapäinen käyttömaadoituskytkin Runko- ja haarakaapelit KAALEIDE ERISTÄMIE SÄHKÖRADA LÄHEISYYDESSÄ TOIMITAHÄIRIÖT...9 VIITTEET...10 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen

7 2 Liiteluettelo LIITELUETTELO 1 Maadoitusjohtimien minimipoikkipinnat 2 Tasoristeyslaitoksen sähkökaavio VE1, sähköistetty rata, liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E Tasoristeyslaitoksen sähkökaavio VE2 sähköistetty rata, liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E Tasoristeyslaitoksen sähkökaavio VE1 sähköistetty rata, liitäntä maakaapeliverkosta E Tasoristeyslaitoksen sähkökaavio VE1, sähköistämätön rata, liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E Kuumakäynti-ilmaisinlaitoksen sähkökaavio VE1, laitos varustettu eristystason valvontalaitteella, sähköistetty rata, liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E Kuumakäynti-ilmaisinlaitoksen sähkökaavio VE2, laitos varustettu eristystason valvontalaitteella, sähköistetty rata, liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E Kuumakäynti-ilmaisinlaitoksen sähkökaavio VE1, sähköistetty rata, liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E Kuumakäynti-ilmaisinlaitoksen sähkökaavio VE2, sähköistetty rata, liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E Ei RHK:n laitteiden liitäntä, kosketusjännite < 50V, liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E Ei RHK:n laitteiden liitäntä VE2, kosketusjännite 50V, suojaus lähtökohtaisin vikavirtasuojin, liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E Ei RHK:n laitteiden liitäntä VE1, kosketusjännite 50V, suojaus erotusmuuntajalla, liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E Asetinlaitteiston tilapäisen käyttömaadoituskytkimen johdotusperiaate, laitteisto varustettu eristystason valvonnalla VE1, E Asetinlaitteiston tilapäisen käyttömaadoituskytkimen johdotusperiaate, laitteisto varustettu eristystason valvonnalla VE2, E Laitetilan maadoittaminen sähköradalla E Esimerkki kaapelivaippojen maadoittamisesta E Valaisimen suojamaadoitus sähköradan paluukiskoon E00021 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen

8 3 Yleistä 1 YLEISTÄ Tämän ohjeen tarkoituksena on esittää Ratahallintokeskuksen (RHK) laitetiloissa olevien sähkölaitteiden ja sähkörataympäristössä olevien valaisimien maadoittaminen. Ohjeessa käsitellään enintään 1000 V järjestelmien maadoittamista. Osalla sähkölaitteista (ratajohtopylvääseen kiinnitetyt sähkölaitteet) on yhteinen suojamaadoitus yli 1000 V järjestelmän kanssa. Lisäksi ohjeessa on otettu huomioon standardi E Railway applications Fixed installations Part 1: Protective provisions relating to electrical safety and earthing /1/. 1.1 Laitetila Laitetilalla tarkoitetaan relehuonetta, asetinlaite-, tasoristeyslaite-, kuumakäyntiilmaisinlaitostilaa tms. tilaa, jossa on sähkölaitteita ja johon liittyy sähköjohtoja. 1.2 Ohjeen soveltaminen Ohjetta noudatetaan uusissa asennuksissa ja soveltuvin osin tehtäessä muutostöitä vanhoihin asennuksiin. Asennuksissa on kuitenkin otettava huomioon turvalaitteiden toimittajien maadoitusohjeet. Ohjeen liitteessä 17 on esitetty valaisimen suojamaadoitus sähköradan paluukiskoon. Tätä ohjetta voidaan soveltaa muihinkin kuin RHK:n omistamiin laitteisiin mm. pumppaamoissa, silloissa tai liikennevaloissa, kun ne ovat sähköradan paluukiskoon maadoittamista edellyttävällä alueella. Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen

9 4 Laitetilan maadoittaminen 2 LAITETILA MAADOITTAMIE 2.1 Yleisperiaatteet Laitetilojen maadoittamisessa käytetään seuraavia periaatteita: - Laitetiloissa maadoituskohteet yhdistetään yhteiseen maadoituskiskoon tai maadoitusliittimeen. - Sähköradan läheisyydessä sijaitsevan laitetilan päämaadoituskisko MEB tms. liitetään samaan paluukiskoon kuin ratajohtopylväät ja M-johdin. - Ulkopuolisen verkon - (-) johdin voidaan liittää paluukiskoon, jos käyttövirran aiheuttama kiskopotentiaali on yhdistämisen jälkeen enintään 50 V. Lisäksi kiskopotentiaalista aiheutuva virta - tai -johtimeen ei saa aiheuttaa tässä liiallista lämpenemää. Jos käyttövirran aiheuttama kiskopotentiaali on yli 50 V, maadoitus tehdään RHK:n julkaisun B2/ 1999 Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella /2/ liitteen 7 mukaisesti ja laitetila tai laite syötetään erotusmuuntajalla tai keskuksella, jossa on vikavirtasuojakytkin jokaista lähtöä varten erikseen. - Erotusmuuntajaa on yleensä käytettävä tasoristeyslaitosten ja laakereiden kuumakäynti-ilmaisimien kojuissa ja muissa vastaavissa tiloissa. - RHK:n laitetilat varustetaan ylijännitesuojilla. - Myös sähköistämättömillä radoilla olevat laitetilat varustetaan erotusmuuntajilla. 2.2 Suojamaadoitettavat kohteet Suojamaadoitettavia kohteita ovat mm: - runko- ja haarakaapeleiden vaipat - asetinlaitetaulut - laite- ja telinerungot, jotka eivät ole maasta erotetun järjestelmän osana - kaappien jalustat ja metallikehykset. Sähköradan paluukiskoon tehtävään suojamaadoitukseen yhdistetään myös laitetilan aikaisemmin asennetut maadoituselektrodit. 2.3 Maadoitusjohtimet Maadoitusjohtimille ja -kiskoille määritellään nimet ja tunnukset. Maadoitusjohtimien poikkipinnat valitaan liitteen 1 mukaan. 2.4 Syöttökaapeli Yleisen verkon ja erotusmuuntajan välisen kaapelin on rakenteeltaan sovelluttava sen käyttöpaikalla esiintyviin rasituksiin. Liittymisjohtona päätepylväältä mittauskeskukseen käytetään pääsääntöisesti MCMK-kaapelia, jossa on konsentrinen suojajohdin. Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen

10 5 Laitetilan maadoittaminen Kaapeli sijoitetaan laitetilassa olevalta osuudelta ja 5 m matkalla laitetilan ulkopuolella muoviputkeen, jonka vahvuusluokitus on vähintään luja. Lisäksi kaapelin on täytettävä julkaisun Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella liitteissä 3 ja 7 esitetyt vaatimukset, jotka koskevat vieraiden kaapeleiden eristämistä RHK:n alueella /2/. 2.5 Erotusmuuntaja Erotusmuuntajalla tarkoitetaan tässä muuntajaa, joka kytketään yleisen verkon ja laitetilan väliin niin, että laitetila tai sen laitteet eivät ole galvaanisesti yhteydessä edes -johtimen kautta yleiseen sähkönjakeluverkkoon. Erotusmuuntajan ensiöja toisiokäämien välillä ei ole metallista yhteyttä ja sen teho vastaa laitetilan liitäntätehoa. Erotusmuuntajaa koskevat lisäksi seuraavat vaatimukset: - muuntajan koejännite 2,0 kv, 1 min 50 Hz - ylijännitesuojat, katso kohta 4.8 Ylijännitesuojaus - ensiö ja toisio on pienjännitteinen. Liitteissä 2 5 on esimerkkinä erotusmuuntajan käytöstä esitetty tasoristeyslaitoksen sähkökaavio sähköistetyllä ja sähköistämättömällä radalla. 2.6 Erotusmuuntajan maasulkusuojaus Erotusmuuntajan eteen sijoitetaan vikavirtasuojakytkin, jonka tarkoitus on erottaa muuntaja syöttävästä verkosta vaiheesta muuntajan kuoreen sattuvissa maasuluissa. Käytetään vikavirtasuojakytkintä, jonka nimellisvikavirta on enintään 100 ma. Vikavirtasuojakytkimen toiminnasta tulee saada kaukohälytystieto. Sulakkeiden mitoituksessa on otettava huomioon, että äärijohtimen ja - tai suojajohtimen välisen eli yksivaiheisen oikosulun sattuessa missä tahansa galvaanisesti yhtenäisessä järjestelmässä, ylivirtasuojan tai muun suojalaitteen on kytkettävä oikosulku nopeasti pois tai - tai suojajohtimen jännite maahan nähden ei missään osassa järjestelmää saa oikosulun aikana olla niin suuri, että siitä aiheutuu vaaraa (ensimmäinen nollausehto). 2.7 Erotusmuuntajan ylikuormitussuojaus Yksivaiheinen erotusmuuntaja varustetaan käämiin sijoitetulla, itsestään kuittaantuvalla lämpösuojalla (esim. Thermic t=150 ºC ). Kolmivaiheinen muuntaja on varustettava kolmella lämpösuojalla. Lämpösuojat voidaan asentaa muuntajaa valmistettaessa joko ensiöön tai toisioon. iihin nykyisin käytössä oleviin muuntajiin, joissa ei ole ylikuormitussuojaa, asennetaan moottorinsuojakytkin ylikuormitussuojaksi. Se voidaan asentaa joko ensiöön tai toisioon. Kuormitussuoja asetellaan muuntajan nimellisvirralle. Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen

11 6 Laitetilan maadoittaminen 2.8 Ylijännitesuojat Sähköverkkoon liitettäville RHK:n laitteille käytetään useampiportaista ylijännitesuojausta. Laitetilan liittymän tapahtuessa AMKA-johdolla ylijännitesuojat asennetaan päätepylvästä edeltävään pylvääseen liitteiden 2, 3 ja 5 12 mukaisesti. Tämä siksi, että ylijännitesuojien ja sähkölaitoksen verkon yhteinen käyttömaadoitus on pidettävä galvaanisesti erossa paluukiskoista. Jos laitetila on sähköistämättömällä radalla, ylijännitesuojat ja sähkölaitoksen verkon käyttömaadoitus voidaan asentaa myös päätepylvääseen, mutta jos rata myöhemmin sähköistetään, ne joudutaan silloin siirtämään. Päätepylvään harus varustetaan haruseristimellä, jos se on julkaisun Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella /2/ liitteen 7 mukaisella alueella. Tällöin harus maadoitetaan laitetilan päämaadoituskiskoon. Mittauskeskus varustetaan ylijännitesuojilla liitteiden 2-9 ja 12 mukaisesti. Mittauskeskuksen ylijännitesuojat yhdistetään toisesta päästään päämaadoituskiskoon MEB. Sähkönjakeluverkon - /(-) johtimeen liitettävän ylijännitesuojan rinnalle asennetaan ns. tilapäinen käyttömaadoituskytkin. Jakokeskus varustetaan ylijännitesuojilla liitteiden 2-12 mukaisesti. Syöttävän verkon ylijännitesuojien vaatimukset: - jatkuva käyttöjännite 440 V - nimellispurkausvirta 10 ka - suurvirtakoe (4/10 µs) 65 ka - pitkän aallon koe 250 A/2000 µs - standardi IEC 37 A, VDE 0675/ osa 6. Ylijännitesuoja voi olla esim. SLO / Raychem LV 440. Mittauskeskuksen ylijännitesuojien vaatimukset: - mitoitusjännite 440 VAC - suojaustaso < 1,5 kv - In (8/20 µs) 50 ka - IEC ; sekä E DI VDE 0675 osa 6:-11/A1; /A2; mukaan. Ylijännitesuoja voi olla esim Phoenix Contact Flashtrab FLT-PLUS CTRL-1,5/I. Jakokeskuksen ylijännitesuojien vaatimukset: - mitoitusjännite 275 VAC - suojaustaso < 1,35 kv - In (8/20 µs) 20 ka - IEC ; sekä E DI VDE 0675 osa 6:-11/A1; /A2; mukaan. Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen

12 7 Laitetilan maadoittaminen Ylijännitesuoja voi olla esim Phoenix Contact Valvetrab VAL-MS 230 ST+VAL-MS-BE/FM. 2.9 Keskukset Mittauskeskus Keskus on eristysaineinen suojausluokan II mukainen kotelokeskus. Keskus varustetaan käyttömaadoituskytkimellä (In 25 A), katso kohta Keskuksen johdonsuoja-automaattien laukeamisesta otetaan hälytystieto kaukohälytyksenä, jos se on mahdollista. Muuten asia ratkaistaan paikallisesti. Mittauskeskus voi olla esim. RITTAL KS-kotelo Jakokeskus Keskus on normaali suojausluokan I mukainen jakokeskus. Keskuksen ylijännitesuojien toimimisesta otetaan hälytystieto kaukohälytyksenä, jos se on mahdollista. Muuten asia ratkaistaan paikallisesti Tilapäinen käyttömaadoituskytkin Sähkönjakeluverkon ja päämaadoituskiskoon liitetyn ylijännitesuojan rinnalle asennetaan ns. tilapäinen käyttömaadoituskytkin. Kytkin on normaalitilassa aukiasennossa. Kiinni-asennossa se on vain tehtäessä huolto- yms. töitä mittauskeskuksessa. Kytkimen tarkoitus on poistaa työn ajaksi mahdollisesti vaarallinen potentiaaliero (kosketusjännite), joka voi syntyä paluukiskoon liitettyjen ja sähkölaitoksen verkon maadoitukseen liitettyjen johtimien välille. Kytkimen väännin on voitava lukita lukolla Runko- ja haarakaapelit Runkokaapeleilla (joissakin julkaisuissa myös radanvarsi- tai linjakaapeli) tarkoitetaan laitetilojen välisiä kaapeleita. Haarakaapeli on runkokaapelista tai laitetilasta käyttöpisteeseen (esim. valaisin, kytkentäkotelo, kiskokotelo, opastin tms.) haarautuva kaapeli. Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen

13 8 Kaapeleiden eristäminen sähköradan läheisyydessä 3 KAALEIDE ERISTÄMIE SÄHKÖRADA LÄHEISYYDESSÄ Kaapelit eristetään julkaisun Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella liitteiden 1 ja 2 mukaisesti /2/. Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen

14 9 Toimintahäiriöt 4 TOIMITAHÄIRIÖT Jos järjestelmissä tai laitteissa näiden ohjeiden mukaan maadoitettaessa esiintyy häiriöitä, RHK tutkii tai tutkituttaa ne tapauskohtaisesti ja antaa maadoittamisesta tms. erillisohjeet. Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen

15 10 Viitteet VIITTEET /1/ E Railway applications Fixed installations Part 1: Protective provisions relating to electrical safety and earthing /2/ Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella. Ratahallintokeskuksen julkaisu B2/1999 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen

16 Liite 1 MAADOITUSJOHTIMIE MIIMIPOIKKIPIAT 2 x 1 = Suurehko maadoituskohde (asetinlaitetaulu, laite- tai telinerunko tms.). 2 = Yksittäinen maadoituskohde (kaapelin vaippa, erillinen maadoituselektrodi tms.). Maadoitusjohtimen tulee olla lyhyt ( 1m), eikä se saa olla alttiina mekaaniselle rasitukselle; muussa tapauksessa on käytettävä 16 mm² Cu-johdinta. 3 = Maadoituskisko; pienissä laitetiloissa maadoituskiskon saattaa muodostaa maadoitusruuvi, metallinen telinerunko tai jalusta yms. Huom! Maadoitusjohtimen johtokyvyn on oltava vähintään yhtä suuri kuin äärijohtimen johtokyky, kun äärijohtimen poikkipinta (A) on enintään 16 mm², ja suuremmilla poikkipinnoilla A>35 mm 2 vähintään 50 % äärijohtimen johtokyvystä. Väliarvoilla (16<A 35) poikkipinnan on oltava vähintään 16 mm². Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen

17 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen ) MITTAUS, suojausluokka 2 (esim. RITTAL KS-kotelo) 25/25A Päätepylvään harus VERKO MAADOITUKSE ETÄISYYDE PITÄÄ OLLA > 10m PALUUKISKOSTA JA SIIHE MAADOITETUISTA KAALEISTA SEKÄ > 20m PALUUKISKOO YHDISTETYISTÄ RAKETEISTA (RATAJOHTOPYLVÄÄT, OPASTIMET, MAADOITUSELEKTRODIT JE, SSR ) kwh YLIJÄITESUOJAT 1) Raychem LV440 asennetaan AMKA-verkossa päätepylvästä edeltävään pylvääseen, johon asennetaan myös syöttävän verkon maadoituselektrodi Päätepylvään harus varustetaan haruseristimellä jja yhdistetään maadoituskiskoon jos se on maadoitusta edellyttävällä alueella 2) Phoenix Contact FLT-PLUS CTRL-1,5/I 3) Phoenix Contact VAL-MS230ST+VAL-MS-BE/FM MAASULKUSUOJA Muuntajan edessä oleva vikavirtasuojakytkin toimii muuntajan mahdollisissa eristevikatapauksissa YLIKUORMITUSSUOJA Thermic t=150 C muuntajan käämityksessä TLSWEA1.DRW C16A In 25A 2) MEB KAALEIDE VAIPAT I rsd > 100 ma 25 Cu EROTUSMUUTAJA koejännite >= 2 kv, 1 min 50Hz RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE TELIE MAADOITUS- ELEKTRODIT PALUUKISKO SUU. TARK. 6 6 Tiippana JAKO 3) Oy VR-Rata Ab Sähköosasto PIIRT. Konsala MK L C10A B10A 1 rsd > 30 ma PIIR. :O VALAISTUS JA PISTORASIA TASORISTEYS- LAITOKSE TASASUUTAAJA LAITETILA TUULETI JA LÄMMITI Tasoristeyslaitoksen sähkökaavio VE1, sähköistetty rata liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E E00006 Liite 2

18 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen ) MITTAUS, suojausluokka 2 (esim. RITTAL KS-kotelo) 25/25A Päätepylvään harus VERKO MAADOITUKSE ETÄISYYDE PITÄÄ OLLA > 10m PALUUKISKOSTA JA SIIHE MAADOITETUISTA KAALEISTA SEKÄ > 20m PALUUKISKOO YHDISTETYISTÄ RAKETEISTA (RATAJOHTOPYLVÄÄT, OPASTIMET, MAADOITUSELEKTRODIT JE, SSR ) kwh YLIJÄITESUOJAT 1) Raychem LV440 asennetaan AMKA-verkossa päätepylvästä edeltävään pylvääseen, johon asennetaan myös syöttävän verkon maadoituselektrodi Päätepylvään harus varustetaan haruseristimellä jja yhdistetään maadoituskiskoon jos se on maadoitusta edellyttävällä alueella 2) Phoenix Contact FLT-PLUS CTRL-1,5/I 3) Phoenix Contact VAL-MS230ST+VAL-MS-BE/FM MAASULKUSUOJA Muuntajan edessä oleva vikavirtasuojakytkin toimii muuntajan mahdollisissa eristevikatapauksissa YLIKUORMITUSSUOJA Erillinen moottorinsuojakytkin asettelu muuntajan nimellisvirralle TLSWEA2.DRW C16A In 25A 2) MEB KAALEIDE VAIPAT I rsd > 100 ma 25 Cu EROTUSMUUTAJA koejännite >= 2 kv, 1 min 50Hz RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE 6 TELIE MAADOITUS- ELEKTRODIT PALUUKISKO SUU. TARK. 6 Tiippana JAKO 3) Oy VR-Rata Ab Sähköosasto PIIRT. Konsala MK L PIIR. :O C10A B10A 1 rsd > 30 ma Tasoristeyslaitoksen sähkökaavio VE2, sähköistetty rata liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E E00007 VALAISTUS JA PISTORASIA TASORISTEYS- LAITOKSE TASASUUTAAJA LAITETILA TUULETI JA LÄMMITI Liite 3

19 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen MITTAUS, suojausluokka 2 (esim. RITTAL KS-kotelo) 25/25A VERKO MAADOITUKSE ETÄISYYDE PITÄÄ OLLA > 10m PALUUKISKOSTA JA SIIHE MAADOITETUISTA KAALEISTA SEKÄ > 20m PALUUKISKOO YHDISTETYISTÄ RAKETEISTA (RATAJOHTOPYLVÄÄT, OPASTIMET, MAADOITUSELEKTRODIT JE, SSR ) YLIJÄITESUOJAT kwh muoviputkessa niin, että alla olevat ehdot täyttyvät erillisten maadoitusten osalta 2) Phoenix Contact FLT-PLUS CTRL-1,5/I 3) Phoenix Contact VAL-MS230ST+VAL-MS-BE/FM MAASULKUSUOJA Muuntajan edessä oleva vikavirtasuojakytkin toimii muuntajan mahdollisissa eristevikatapauksissa YLIKUORMITUSSUOJA Thermic t=150 C muuntajan käämityksessä TLSWEM1.DRW C16A In 25A 2) MEB I rsd > 100 ma KAALEIDE VAIPAT 25 Cu EROTUSMUUTAJA koejännite >= 2 kv, 1 min 50Hz 6 TELIE MAADOITUS- ELEKTRODIT PALUUKISKO RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE 6 SUU. TARK. JAKO 3) Tiippana Oy VR-Rata Ab Sähköosasto PIIRT. Konsala L MK C10A B10A 1 rsd > 30 ma PIIR. :O VALAISTUS JA PISTORASIA TASORISTEYS- LAITOKSE TASASUUTAAJA LAITETILA TUULETI JA LÄMMITI Tasoristeyslaitoksen sähkökaavio VE1, sähköistetty rata liitäntä maakaapeliverkosta E E00008 Liite 4

20 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen ) MITTAUS, suojausluokka 2 (esim. RITTAL KS-kotelo) 25/25A kwh YLIJÄITESUOJAT 1) Raychem LV440 asennetaan AMKA-verkossa päätepylvästä edeltävään pylvääseen, johon asennetaan myös syöttävän verkon maadoituselektrodi 2) Phoenix Contact FLT-PLUS CTRL-1,5/I 3) Phoenix Contact VAL-MS230ST+VAL-MS-BE/FM MAASULKUSUOJA Muuntajan edessä oleva vikavirtasuojakytkin toimii muuntajan mahdollisissa eristevikatapauksissa YLIKUORMITUSSUOJA Thermic t=150 C muuntajan käämityksessä TLSWOA1.DRW C16A 2) tilavaraus MEB KAALEIDE VAIPAT I rsd > 100 ma RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE EROTUSMUUTAJA koejännite >= 2 kv, 1 min 50Hz TELIE MAADOITUS- ELEKTRODIT SUU. TARK. 6 6 Tiippana JAKO 3) Oy VR-Rata Ab Sähköosasto PIIRT. Konsala MK L C10A B10A 1 rsd > 30 ma PIIR. :O VALAISTUS JA PISTORASIA TASORISTEYS- LAITOKSE TASASUUTAAJA LAITETILA TUULETI JA LÄMMITI Tasoristeyslaitoksen sähkökaavio VE1, sähköistämätön rata liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E E00009 Liite 5

21 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen ) MITTAUS, suojausluokka 2 (esim. RITTAL KS-kotelo) 25/25A Päätepylvään harus VERKO MAADOITUKSE ETÄISYYDE PITÄÄ OLLA > 10m PALUUKISKOSTA JA SIIHE MAADOITETUISTA KAALEISTA SEKÄ > 20m PALUUKISKOO YHDISTETYISTÄ RAKETEISTA (RATAJOHTOPYLVÄÄT, OPASTIMET, MAADOITUSELEKTRODIT JE, SSR ) YLIJÄITESUOJAT 1) Raychem LV440 asennetaan AMKA-verkossa päätepylvästä edeltävään pylvääseen, johon asennetaan myös syöttävän verkon maadoituselektrodi Päätepylvään harus varustetaan haruseristimellä jja yhdistetään maadoituskiskoon jos se on maadoitusta edellyttävällä alueella 2) Phoenix Contact FLT-PLUS CTRL-1,5/I 3) Phoenix Contact VAL-MS230ST+VAL-MS-BE/FM MAASULKUSUOJA Muuntajan edessä oleva vikavirtasuojakytkin toimii muuntajan mahdollisissa eristevikatapauksissa YLIKUORMITUSSUOJA Thermic t=150 C muuntajan käämityksessä KKILEV1.DRW kwh C16A C16A C16A 2) In 25A I rsd > 100 ma KAALEIDE VAIPAT MEB EROTUSMUUTAJA koejännite >= 2 kv, 1 min 50Hz 25 Cu RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE 6 TELIE MAADOITUS- ELEKTRODIT PALUUKISKO SUU. TARK. 6 Tiippana JAKO 3) Oy VR-Rata Ab Sähköosasto PIIRT. Konsala MK PIIR. :O 2 A U 1 rsd > 30 ma Kuumakäynti-ilmaisinlaitoksen sähkökaavio VE1, Laitos varustettu eristystason valvontalaitteella, sähköistetty rata, liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E E00010 LÄMMITYS VALAISTUS PISTORASIA ILMAISI LAITTEET Liite 6

22 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen ) MITTAUS, suojausluokka 2 (esim. RITTAL KS-kotelo) 25/25A kwh Päätepylvään harus VERKO MAADOITUKSE ETÄISYYDE PITÄÄ OLLA > 10m PALUUKISKOSTA JA SIIHE MAADOITETUISTA KAALEISTA SEKÄ > 20m PALUUKISKOO YHDISTETYISTÄ RAKETEISTA (RATAJOHTOPYLVÄÄT, OPASTIMET, MAADOITUSELEKTRODIT JE, SSR ) YLIJÄITESUOJAT 1) Raychem LV440 asennetaan AMKA-verkossa päätepylvästä edeltävään pylvääseen, johon asennetaan myös syöttävän verkon maadoituselektrodi Päätepylvään harus varustetaan haruseristimellä jja yhdistetään maadoituskiskoon jos se on maadoitusta edellyttävällä alueella 2) Phoenix Contact FLT-PLUS CTRL-1,5/I 3) Phoenix Contact VAL-MS230ST+VAL-MS-BE/FM MAASULKUSUOJA Muuntajan edessä oleva vikavirtasuojakytkin toimii muuntajan mahdollisissa eristevikatapauksissa YLIKUORMITUSSUOJA erillinen moottorinsuojakytkin asettelu muuntajan nimellisvirralle KKILEV2.DRW C16A C16A C16A 2) In 25A I rsd > 100 ma MEB KAALEIDE VAIPAT EROTUSMUUTAJA koejännite >= 2 kv, 1 min 50Hz RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE 25 Cu 6 TELIE MAADOITUS- ELEKTRODIT PALUUKISKO SUU. TARK. 6 Tiippana 3) JAKO Oy VR-Rata Ab Sähköosasto PIIRT. Konsala MK PIIR. :O 2 A U 1 rsd > 30 ma Kuumakäynti-ilmaisinlaitoksen sähkökaavio VE2, Laitos varustettu eristystason valvontalaitteella, sähköistetty rata, liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E E00011 LÄMMITYS VALAISTUS PISTORASIA ILMAISI LAITTEET Liite 7

23 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen ) MITTAUS, suojausluokka 2 (esim. RITTAL KS-kotelo) 25/25A Päätepylvään harus kwh VERKO MAADOITUKSE ETÄISYYDE PITÄÄ OLLA > 10m PALUUKISKOSTA JA SIIHE MAADOITETUISTA KAALEISTA SEKÄ > 20m PALUUKISKOO YHDISTETYISTÄ RAKETEISTA (RATAJOHTOPYLVÄÄT, OPASTIMET, MAADOITUSELEKTRODIT JE, SSR ) YLIJÄITESUOJAT 1) Raychem LV440 asennetaan AMKA-verkossa päätepylvästä edeltävään pylvääseen, johon asennetaan myös syöttävän verkon maadoituselektrodi Päätepylvään harus varustetaan haruseristimellä jja yhdistetään maadoituskiskoon jos se on maadoitusta edellyttävällä alueella 2) Phoenix Contact FLT-PLUS CTRL-1,5/I 3) Phoenix Contact VAL-MS230ST+VAL-MS-BE/FM MAASULKUSUOJA Muuntajan edessä oleva vikavirtasuojakytkin toimii muuntajan mahdollisissa eristevikatapauksissa YLIKUORMITUSSUOJA Thermic t=150 C muuntajan käämityksessä KKILIV1.DRW C16A C16A C16A 2) In 25A MEB KAALEIDE VAIPAT I rsd > 100 ma EROTUSMUUTAJA koejännite >= 2 kv, 1 min 50Hz 25 Cu RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE 6 6 TELIE MAADOITUS- ELEKTRODIT PALUUKISKO SUU. TARK. Tiippana 3) Oy VR-Rata Ab Sähköosasto PIIRT. Konsala JAKO MK PIIR. :O 1 rsd > 30 ma Kuumakäynti-ilmaisinlaitoksen sähkökaavio VE1, sähköistetty rata, liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E E00012 LÄMMITYS VALAISTUS PISTORASIA ILMAISI LAITTEET Liite 8

24 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen ) MITTAUS, suojausluokka 2 (esim. RITTAL KS-kotelo) 25/25A Päätepylvään harus VERKO MAADOITUKSE ETÄISYYDE PITÄÄ OLLA > 10m PALUUKISKOSTA JA SIIHE MAADOITETUISTA KAALEISTA SEKÄ > 20m PALUUKISKOO YHDISTETYISTÄ RAKETEISTA (RATAJOHTOPYLVÄÄT, OPASTIMET, MAADOITUSELEKTRODIT JE, SSR ) YLIJÄITESUOJAT 1) Raychem LV440 asennetaan AMKA-verkossa päätepylvästä edeltävään pylvääseen, johon asennetaan myös syöttävän verkon maadoituselektrodi Päätepylvään harus varustetaan haruseristimellä jja yhdistetään maadoituskiskoon jos se on maadoitusta edellyttävällä alueella 2) Phoenix Contact FLT-PLUS CTRL-1,5/I 3) Phoenix Contact VAL-MS230ST+VAL-MS-BE/FM MAASULKUSUOJA Muuntajan edessä oleva vikavirtasuojakytkin toimii muuntajan mahdollisissa eristevikatapauksissa YLIKUORMITUSSUOJA Erillinen moottorinsuojakytkin asettelu nimellisvirralle kwh KKILIV2.DRW C16A C16A C16A 2) In 25A I rsd > 100 ma MEB KAALEIDE VAIPAT EROTUSMUUTAJA koejännite >= 2 kv, 1 min 50Hz 25 Cu RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE 6 6 TELIE MAADOITUS- ELEKTRODIT PALUUKISKO SUU. TARK. Tiippana 3) JAKO Oy VR-Rata Ab Sähköosasto PIIRT. Konsala MK PIIR. :O 1 rsd > 30 ma Kuumakäynti-ilmaisinlaitoksen sähkökaavio VE2, sähköistetty rata, liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E E00013 LÄMMITYS VALAISTUS PISTORASIA ILMAISI LAITTEET Liite 9

25 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen ) MITTAUS, suojausluokka 2 (esim. RITTAL KS-kotelo) / A Päätepylvään harus kwh VERKO MAADOITUKSE ETÄISYYDE PITÄÄ OLLA > 10m PALUUKISKOSTA JA SIIHE MAADOITETUISTA KAALEISTA SEKÄ > 20m PALUUKISKOO YHDISTETYISTÄ RAKETEISTA (RATAJOHTOPYLVÄÄT, OPASTIMET, MAADOITUSELEKTRODIT JE, SSR ) YLIJÄITESUOJAT 1) Raychem LV440 asennetaan AMKA-verkossa päätepylvästä edeltävään pylvääseen, johon asennetaan myös syöttävän verkon maadoituselektrodi Päätepylvään harus varustetaan haruseristimellä jja yhdistetään maadoituskiskoon jos se on maadoitusta edellyttävällä alueella 2) Phoenix Contact FLT-PLUS CTRL-1,5/I 3) Phoenix Contact VAL-MS230ST+VAL-MS-BE/FM ERHK500.DRW CxxA CxxA CxxA C250A C250A C250A KAALEIDE VAIPAT 2) MEB Johdonsuoja tarvitaan, jos pääsulake >250 A 25 Cu RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE Erotusinduktanssi väh. 7,5 uh Johdonsuoja tarvitaan, jos edeltävä suoja >125 A 3) JOHTAVAT PUTKISTOT, KAITEET TAI VALAISIPYLVÄÄT MAADOITUS- ELEKTRODIT PALUUKISKO SUU. TARK. Tiippana C125A JAKO C125A Oy VR-Rata Ab Sähköosasto PIIRT. Konsala C125A MK Ei RHK:n laitteiden liitäntä, kosketusjännite < 50V liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E PIIR. :O 1 rsd > 30 ma E00014 VALAISTUS PISTORASIA KUORMA MOOTTORI Liite 10

26 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen ) MITTAUS, suojausluokka 2 (esim. RITTAL KS-kotelo) / A Päätepylvään harus kwh VERKO MAADOITUKSE ETÄISYYDE PITÄÄ OLLA > 10m PALUUKISKOSTA JA SIIHE MAADOITETUISTA KAALEISTA SEKÄ > 20m PALUUKISKOO YHDISTETYISTÄ RAKETEISTA (RATAJOHTOPYLVÄÄT, OPASTIMET, MAADOITUSELEKTRODIT JE, SSR ) YLIJÄITESUOJAT 1) Raychem LV440 asennetaan AMKA-verkossa päätepylvästä edeltävään pylvääseen, johon asennetaan myös syöttävän verkon maadoituselektrodi Päätepylvään harus varustetaan haruseristimellä jja yhdistetään maadoituskiskoon jos se on maadoitusta edellyttävällä alueella 2) Phoenix Contact FLT-PLUS CTRL-1,5/I 3) Phoenix Contact VAL-MS230ST+VAL-MS-BE/FM ERHK501.DRW CxxA CxxA CxxA C250A C250A C250A In 25A MEB KAALEIDE VAIPAT 2) Johdonsuoja tarvitaan, jos pääsulake >250 A 25 Cu RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE Erotusinduktanssi väh. 7,5 uh Johdonsuoja tarvitaan, jos edeltävä suoja >125 A 3) JOHTAVAT PUTKISTOT, KAITEET TAI VALAISIPYLVÄÄT MAADOITUS- ELEKTRODIT PALUUKISKO SUU. TARK. Tiippana PIIRT. C125A JAKO C125A Konsala C125A Oy VR-Rata Ab Sähköosasto MK PIIR. :O I rsd > 100 ma Ei RHK:n laitteiden liitäntä VE2, kosketusjännite > 50V, suojaus lähtökohtaisin vikavirtasuojin, liitäntä AMKA-avojohtoverkosta E 1 rsd > 30 ma 1 rsd > 30 ma 1 rsd > 30 ma E00015 VALAISTUS PISTORASIA KUORMA MOOTTORI Liite 11

27 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen ) MITTAUS, suojausluokka 2 (esim. RITTAL KS-kotelo) / A Päätepylvään harus kwh VERKO MAADOITUKSE ETÄISYYDE PITÄÄ OLLA > 10m PALUUKISKOSTA JA SIIHE MAADOITETUISTA KAALEISTA SEKÄ > 20m PALUUKISKOO YHDISTETYISTÄ RAKETEISTA (RATAJOHTOPYLVÄÄT, OPASTIMET, MAADOITUSELEKTRODIT JE, SSR ) YLIJÄITESUOJAT 1) Raychem LV440 asennetaan AMKA-verkossa päätepylvästä edeltävään pylvääseen, johon asennetaan myös syöttävän verkon maadoituselektrodi Päätepylvään harus varustetaan haruseristimellä jja yhdistetään maadoituskiskoon jos se on maadoitusta edellyttävällä alueella 2) Phoenix Contact FLT-PLUS CTRL-1,5/I 3) Phoenix Contact VAL-MS230ST+VAL-MS-BE/FM MAASULKUSUOJA Muuntajan edessä oleva vikavirtasuojakytkin toimii muuntajan mahdollisissa eristevikatapauksissa YLIKUORMITUSSUOJA Thermic t=150 C muuntajan käämityksessä ERHK502.DRW CxxA CxxA CxxA C250A C250A C250A In 25A I rsd > 100 ma KAALEIDE VAIPAT 2) MEB EROTUSMUUTAJA koejännite >= 2 kv, 1 min 50Hz Johdonsuoja tarvitaan, jos pääsulake >250 A 25 Cu RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE 6 6 3) JOHTAVAT PUTKISTOT, KAITEET TAI VALAISIPYLVÄÄT MAADOITUS- ELEKTRODIT PALUUKISKO SUU. TARK. Tiippana C125A JAKO C125A PIIRT. C125A Johdonsuoja tarvitaan, jos edeltävä suoja >125 A MK Ei RHK:n laitteiden liitäntä VE1, Oy VR-Rata Ab kosketusjännite > 50V, Sähköosasto suojaus erotusmuuntajalla liitäntä AMKA-avojohtoverkosta Konsala E PIIR. :O 1 rsd > 30 ma E00016 VALAISTUS PISTORASIA KUORMA MOOTTORI Liite 12

28 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen Eristystasonvalvontarele UPS MR Sähkösyöttö TEB L 230 V + 60 V V - 400/230V MEB TEB = tilapäisen käyttömaadoituksen kisko RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE SUU. TARK. MEB = päämaadoituskisko Tiippana Oy VR-Rata Ab Sähköosasto PIIRT. Konsala MK Tilapäinen käyttömaadoituskytkin PIIR. :O Asetinlaitteiston tilapäisen käyttömaadoituskytkimen johdotusperiaate, laitteisto varustettu eristystasonvalvonnalla, VE E sininen E00017 Liite 13

29 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen Eristystasonvalvontarele 1 2 MR UPS Sähkösyöttö TEB = tilapäisen käyttömaadoituksen kisko 1 2 MR L 230 V + 60 V V - 400/230V RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE 1 2 MR SUU. TARK Tiippana MEB = päämaadoituskisko MEB PIIRT. Oy VR-Rata Ab Sähköosasto Konsala sininen MK Tilapäinen käyttömaadoituskytkin 1 2 MR PIIR. :O Asetinlaitteiston tilapäisen käyttömaadoituskytkimen johdotusperiaate, laitteisto varustettu eristystasonvalvonnalla, VE E E00018 Liite 14

30 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen Yksikiskoisesti eristetty osuus Runkokaapelin vaippa 1 2 Kaksikiskoisesti eristetty osuus Vaippa eristetään Raidekuristimen kiskokotelo Raidevirtapiirikaapelin vaippa Runkokaapelin vaippa Maadoituskisko Laitetila 1 YKSIKISKOISESTI ERISTETTY OSUUS/ KAKSIKISKOISESTI ERISTETTY OSUUS Kaksikiskoisesti eristetty osuus Vaippa eristetään Opastinkaapelin vaippa Runkokaapelin vaippa 1 2 Eristysjatkos Kaksikiskoisesti eristetty osuus Vaippa eristetään Raidevirtapiirin kiskokotelo Raidevirtapiirikaapelin vaippa Runkokaapelinvaippa Maadoituskisko Laitetila 2 KAKSIKISKOISESTI ERISTETTY OSUUS/ KAKSIKISKOISESTI ERISTETTY OSUUS = raiteen keskiviiva < 5m < 5m Kaksikiskoisesti eristetty osuus Raidekuristimen kiskokotelo Vaippa eristetään Raidevirtapiirikaapelin vaippa Runkokaapelin vaippa Yksikiskoisesti eristetty osuus Runkokaapelin vaippa 1) RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE Suurehkon laitetilan (esim. relehuone, puhelinkeskus tms.) maadoitusjohdin LAITETILA YLI 5m RAITEE KESKIVIIVASTA 1) Kaksikiskoisesti eristetty osuus Maadoituskuristimen kiskokotelo Runkokaapelin vaippa Maadoituskisko Laitetila 3 KESKISARJASYÖTTÖ, KAKSIKISKOISESTI ERISTETYT OSUUDET SUU. TARK. Tiippana Oy VR-Rata Ab Sähköosasto PIIRT. Konsala MK < 5m > 5m Kaksikiskoisesti eristetty osuus Vaippa eristetään Raidevirtapiirin kiskokotelo Raidevirtapiirikaapelin vaippa Runkokaapelin vaippa Maadoituskisko Laitetila Laitetilan maadoittaminen sähköradalla E PIIR. :O E00019 Liite 15

31 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen Er SELITYKSIÄ: PK K1 - K4 Er V Valaisin Ratapihakaapelin vaippa PK Ratapihakaapelin vaippa Ratapihakaapelin vaippa V K4 5-johdinkaapeli PK Vaippa ja/ tai nolla- tai suojajohdin Maadoituskisko Yhdistysjohdin Virtaeristys Paluukiskoon maadoittaminen Kytkentäkaappi tms. Opastimelle menevä kaapeli Raidevirtapiireille menevä kaapeli Vaihteenkääntölaitteelle menevä kaapeli Valaisin PK Laitetila esim. relehuone, puhelinkeskus tms. PK RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE Kaapelin vaippa SUU. TARK. Tiippana Ratapihakaapelin vaippa PK Radanvarsikaapelin tai linjakaapelin vaippa Kaapelin vaippa PIIRT. Erotin Er PK PK Erotin PK K1 K2 K3 Oy VR-Rata Ab Sähköosasto Konsala Esimerkki kaapelivaippojen maadoittamisesta MK E PIIR. :O E00020 Er V Er Liite 16

32 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen mm² Cu MMJ 2x2,5 25mm² Cu Suojakouru johtavaa materiaalia Paluukisko 5m MMJ 2x2,5 25mm² Cu Kotelo Suojakouru MMJ 2x2,5 MCMK 4x6+6 (MCMK 3x6+6) -johdinta ja -kiskoa ei saa yhdistää kotelon runkoon Paluukisko 5m sähköradan -liitin 25mm² Cu MCMK 4x6+6 (MCMK 3x6+6) -johdinta ja -kiskoa ei saa yhdistää kotelon runkoon 25mm² Cu RATAHALLITO- BAFÖRVALTIGS- CETRALE MMJ 3x2,5 S sähköradan -liitin MMJ 3x2,5 S Oy VR-Rata Ab Sähköosasto Valaisimelle MMJ 3x2,5 S K1 SUU. PIIRT TARK. MK E K2 MCMK 4x6+6 (MCMK 3x6+6) sähköradan -liitin (yhdistyy kotelon rungon kautta) Silumiinikotelo, galvaaninen yhteys pylvääseen -johdinta ja -kiskoa ei saa yhdistää kotelon runkoon MCMK 4x6+6 MCMK 4x6+6 (MCMK 3x6+6) (MCMK 3x6+6) Paluukisko 2kpl 'a 25mm² Cu, (varmennettu maadoitus) VALPYLV.DRW PIIR. :O Valaisimelle MMJ 3x2,5 S RK LAITETILA PJ-verkon -liitin RK Valaisimen suojamaadoitus sähköradan paluukiskoon Tiippana Konsala E00021 Liite 17

33

34 RATAHALLITOKESKUKSE JULKAISUJA B 1 Rautatieliikennetärinän mittausohje 2 Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella 3 Teollisuus- ja satamaradat 4 Radan suunnitteluohje 5 Sähköratamääräykset 6 Johtoteiden suunnitteluohjeet 7 Maakaapeleiden kaivu- ja asennusohjeet 8 Ratojen routasuojaustarpeen selvittäminen, tutkimusohje RATAHALLITO KAIVOKATU 6, PL HELSIKI Lisätietoja: Juha Sjöblom, puh. (09) , sähköposti: Jakelu: VR Kirjapaino, puh , faksi ISB ISS

Maadoittaminen ja suojajohtimet

Maadoittaminen ja suojajohtimet Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi

Lisätiedot

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset. MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C)

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Optisen liityntäverkon maadoitukset Optinen liityntäverkko alkaa teleyrityksen laitetilasta ja päättyy asiakaskiinteistön talojakamoon Valokaapelissa

Lisätiedot

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Sähköasennusten suojaus osa1

Sähköasennusten suojaus osa1 Sähköasennusten suojaus osa1 Perussuojaus ja syötön automaattinen poiskytkentä Tapio Kallasjoki 9/2013 SUOJAUKSEN TARKOITUS SUOJAUS SÄHKÖ- ISKULTA SUOJAUS LÄMMÖN VAIKUTUKSILTA YLIVIRTA- SUOJAUS YLIJÄNNITE

Lisätiedot

Pienjännitejakeluverkko

Pienjännitejakeluverkko Sähkönjakelutekniikka, osa 3 Pienjännitejakeluverkko Pekka Rantala 20.9.2015 Johto ja johdin Johto Koostuu yksittäisistä johtimista, sisältää yleensä 3 vaihetta + muuta Johdin = yksittäinen piuha päällystetty

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Syksy 2016

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Syksy 2016 Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Syksy 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Sähkön tuotanto

Lisätiedot

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT3 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT3 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 VES vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1

Lisätiedot

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright

Lisätiedot

Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit:

Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Ympäristön lämpötila ja ulkoiset lämmönlähteet. Veden esiintyminen. Mekaaniset vaikutukset esim. iskut, puristukset, taivutukset, tärinä. Sähkölaitteiden läheisyys

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6)

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

HDC 630. Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00. Maaliskuu 2008

HDC 630. Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00. Maaliskuu 2008 HDC 630 Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00 996 450 940 400 100 889 8174 Maaliskuu 2008 Asennusohje Tämän tuotteen saavat asentaa ja sitä saavat käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka tuntevat kaapeliasennukset,

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko

Kiinteistön sähköverkko Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

Jussi-Petteri Vihavainen MAADOITUKSEN SUUNNITTELU

Jussi-Petteri Vihavainen MAADOITUKSEN SUUNNITTELU Jussi-Petteri Vihavainen MAADOITUKSEN SUUNNITTELU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan yksikkö

Lisätiedot

Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet

Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet Viestintäviraston määräyksiä Johtava asiantuntija Ari Karppanen Viestintäviraston määräyksiä Tässä keskitytään Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT

Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT 1. (1998.15) Ryhmäkeskukseen liitetään MMJ 5x2,5 johdolla uusi pistorasiaryhmä. Oikosulkuvirta ryhmäkeskuksessa on 146 A. Kuinka pitkä saa ryhmäjohto kosketusjännitesuojauksen kannalta (automaattisen poiskytkennän)

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Viestintävirasto 43 E/2014 M 1 (7) Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Pienjännitekojeisto, LVS2

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Pienjännitekojeisto, LVS2 Power IT Compact Secondary Substations, CSS Pienjännitekojeisto, LVS2 LVS ABB:n uusi pienjännitekojeisto puisto- ja kiinteistömuuntamoihin LVS2-kojeisto on omalla kehikolla varustettu, vapaasti seisova

Lisätiedot

YLEISOHJE JOHDOISTA JA KAAPELEISTA RATAHALLINTOKESKUKSEN ALUEELLA

YLEISOHJE JOHDOISTA JA KAAPELEISTA RATAHALLINTOKESKUKSEN ALUEELLA RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen B 13 julkaisuja YLEISOHJE JOHDOISTA JA KAAPELEISTA RATAHALLINTOKESKUKSEN ALUEELLA Helsinki 2004 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti Oy Labkotec Ab Labkotie 1 36240 Kangasala Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 Sähköposti labkotec@labko.fi 02.01.2003 D17016Cs SET-61 Käyttö- ja asennusohje S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TEKNISET

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta

Lisätiedot

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

Sähköasennusten suojaus osa 2 Vikasuojaustapoja

Sähköasennusten suojaus osa 2 Vikasuojaustapoja Sähköasennusten suojaus osa 2 Vikasuojaustapoja Tapio Kallasjoki 1/2013 Vikasuojausmenetelmä SELV ja PELV Vikasuojaustapa (entinen nimitys suojajännite) ELV = Extra Low Voltage (suom. pienoisjännite, 50V

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT Tukes-ohje S10-2009 Turvatekniikan keskus 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

2 Jousiliittimet SISÄLLYS

2 Jousiliittimet SISÄLLYS Jousiliittimet SISÄLLYS KULMALOHKOT 96 VAKIOLOHKOT 97 VAKIOLOHKOT KAKSIKEOKSISET 0 TOIMILAITELOHKOT 04 NOLLALOHKOT 4 MAALOHKOT 6 LOHKOT VEITSIKATKAISIMELLA 0 TULPPAPISTOKELOHKOT SULAKELOHKOT LOHKOT KOMPONENTEILLE

Lisätiedot

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Viestintävirasto 43 F/2015 M 1 (7) Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 1. RESISTANSSI Resistanssi kuvaa komponentin tms. kykyä vastustaa sähkövirran kulkua Johtimen tai komponentin jännite on verrannollinen

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys

Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys Ylivirtasuojaus Johdot täytyy standardien mukaan varustaa normaalitapauksessa ylivirtasuojilla, jotka estävät johtojen liiallisen lämpenemisen. Ylivirtasuojaa ei kuitenkaan saa käyttää jos virran katkaisu

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

RAKENNUSTEN SÄHKÖASENNUSTEN MAADOITUKSET JA POTENTIAALINTASAUKSET

RAKENNUSTEN SÄHKÖASENNUSTEN MAADOITUKSET JA POTENTIAALINTASAUKSET Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.sahkotieto.fi Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUSTEN

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN SÄHKÖRADAN KIINTEISIIN LAITTEISIIN RHK. Ratahallintokeskuksen B 10 julkaisuja

RATAHALLINTOKESKUS SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN SÄHKÖRADAN KIINTEISIIN LAITTEISIIN RHK. Ratahallintokeskuksen B 10 julkaisuja RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen B 10 julkaisuja SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN SÄHKÖRADAN KIINTEISIIN LAITTEISIIN Helsinki 2002 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Kotimaiset Näpsä SMART ulkomittauskeskukset kestävä valinta Toimii myös työmaakeskuksena

Kotimaiset Näpsä SMART ulkomittauskeskukset kestävä valinta Toimii myös työmaakeskuksena Pienjännitetuotteet, Näpsä Smart 1FI 13-04 Kotimaiset Näpsä SMART ulkomittauskeskukset kestävä valinta Toimii myös työmaakeskuksena Ennen omakotitalon perustustöiden aloittamista rakentajan on päätettävä

Lisätiedot

Sähköturvallisuus. Sampsa Aronen Sairaalainsinööri HUS-Lääkintätekniikka

Sähköturvallisuus. Sampsa Aronen Sairaalainsinööri HUS-Lääkintätekniikka Sähköturvallisuus Sampsa Aronen Sairaalainsinööri HUS-Lääkintätekniikka HUS-Lääkintätekniikka Suomen suurin lääkintätekninen yksikkö Antaa koulutus-, T&K- ja asiantuntijapalveluja. Suorittaa sairaalavalokuvausta

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKON SÄHKÖISESTÄ SUOJAAMISESTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Määräys VIESTINTÄVERKON SÄHKÖISESTÄ SUOJAAMISESTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010 1 (8) Määräys VIESTINTÄVERKON SÄHKÖISESTÄ SUOJAAMISESTA Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016 Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Kevät 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Erilaisia

Lisätiedot

Sähköverkon laskentaesimerkkejä millainen laskenta on hyväksyttävä VTS 008 PAAVO HAKALA TMI PAAVO HAKALA KOULUTUS

Sähköverkon laskentaesimerkkejä millainen laskenta on hyväksyttävä VTS 008 PAAVO HAKALA TMI PAAVO HAKALA KOULUTUS Sähköverkon laskentaesimerkkejä millainen laskenta on hyväksyttävä VTS 008 PAAVO HAKALA TMI PAAVO HAKALA 22.10.2014 KOULUTUS Käsitteitä laskennassa Oikosulkuvirta I c on ylivirta joka aiheutuu sähköpiirin

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä)

Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Suojaus sähköiskulta Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Perusperiaate (asennuksissa ja laitteissa): Vaaralliset jännitteiset osat eivät saa olla kosketeltavissa Perussuojaus Yhden vian

Lisätiedot

BL10A3000 Sähköturvallisuus

BL10A3000 Sähköturvallisuus BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 12a: Jakeluverkkoasennukset 20.2.2013 Tero Kaipia 1 Tero Kaipia 2 Keskeiset säädökset ja määräykset Standardit SFS 6000 standardi osa 801 lisätäsmennys jakeluverkoille

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit

Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit Johansson Björn 8.11.2011 Sähköasennus-standardit Historiaa Me NIKOLAI Toinen, Koko Venäjänmaan Keisari ja itsevaltias, puolanmaan Tsaari, Suomen Suurruhtinas y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Laki

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko

Kiinteistön sähköverkko Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala 5.1.2014 Mikä on kiinteistö? Täysin yksiselitteistä määritelmää ei ole Kiinteistöön kuuluu oma (tai vuokrattu) maapohja + siinä olevat rakennukset Omakotitalo on yleensä

Lisätiedot

Sähköasennusten suojaus osa 3 Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus

Sähköasennusten suojaus osa 3 Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus Sähköasennusten suojaus osa 3 Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus Tapio Kallasjoki 2/2014 Ylikuormitussuojauksen ehdot Johdon ylikuormitussuojauksen ja kuormitettavuuden on täytettävä kaksi ehtoa:

Lisätiedot

Pienjännitemittaroinnit

Pienjännitemittaroinnit 1 (9) Pienjännitemittaroinnit 230/400 V käyttöpaikkojen mittaus Suora mittaus, max. 63 A Suoraa mittausta käytetään, kun mittauksen etusulakkeiden koko on enintään 63 A. Kuormituksen kasvaessa voidaan

Lisätiedot

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS

Lisätiedot

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

20.1.2014. Liittymän loistehon kompensointi tulee rakentaa niin, että se on ennen alamittauksia sekä ennen päämittauksen keskusta.

20.1.2014. Liittymän loistehon kompensointi tulee rakentaa niin, että se on ennen alamittauksia sekä ennen päämittauksen keskusta. Energianmittaus 1/6 1. ENERGIANMITTAUS 1.1 Standardit ja yleisohjeet Jakeluverkonhaltijoiden mittauskäytännön yhdenmukaistamiseksi on olemassa standardeja ja suosituksia, joita noudatetaan erityisohjeissa

Lisätiedot

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset.

Lisätiedot

Asennukset erilaissa tiloissa

Asennukset erilaissa tiloissa Asennukset erilaissa tiloissa TkL Jussi Salo 1 Yleinen jako Kuiva tila. Ei tiivisty kosteutta. Kostea tila. Kosteutta tiivistyy, mutta vain poikkeuksellisesti vesipisaroita. Märkä tila. Vesipisaroita,

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä

Lisätiedot

Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot

Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Pienjännitetuotteet, NäpsäSmart 2FI 15-01 Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Näpsä SMART -sisäkeskusten

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI

MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI 10.2014 Copyright Ols-Consult Oy 1 Yleistä Sähkön turvallinen käyttö edellyttää aina mitoitusta joka voidaan suorittaa vain laskemalla. Tietenkin huolellinen ja osaava suunnittelu

Lisätiedot

Kabeldon-kaapelijakokaappi, kv Ohjeita tuotteen valintaan

Kabeldon-kaapelijakokaappi, kv Ohjeita tuotteen valintaan Pienjännitetuotteet, Kabeldon HDC FI 04_14 Kabeldon-kaapelijakokaappi, 12 36 kv Ohjeita tuotteen valintaan Asiakirjan nimi HDC-A 630 brochure finnish 2010-09-01+CSE-A.indd 1 18.4.2014 11:50:28 Kabeldon-kaapelijakokaappi

Lisätiedot

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ 1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT 92-10774 MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST 53.11 KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

www.jumax.ee JXVK Jakokeskukset JXVLK Mittauskeskukset maakaapeliliitäntään JXVL Mittauskeskukset pylväsliitäntään MAK Pylväsaseman sähkökeskukset

www.jumax.ee JXVK Jakokeskukset JXVLK Mittauskeskukset maakaapeliliitäntään JXVL Mittauskeskukset pylväsliitäntään MAK Pylväsaseman sähkökeskukset www.jumax.ee JXVK Jakokeskukset JXVLK Mittauskeskukset maakaapeliliitäntään JXVL Mittauskeskukset pylväsliitäntään MAK Pylväsaseman sähkökeskukset JXVK-sarjan jakokeskukset on tarkoitettu: pienjännitejohtojen

Lisätiedot

Vedenalainen johto. yksiosainen. Johto kanavassa. Sulkulaitteella varustettu yksiosainen pistorasia ilman suojakosketinta, turvapistorasia

Vedenalainen johto. yksiosainen. Johto kanavassa. Sulkulaitteella varustettu yksiosainen pistorasia ilman suojakosketinta, turvapistorasia Seuraavassa on esitetty tavallisimpia sähkölaitteiden symboleja, joita käytetään sähkösuunnitelmissa. Näitä symboleja voit käyttää myös itse merkitessäsi sähköpisteiden paikkoja asuntosi pohjapiirustukseen.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

Pienjännitekojeet Teollisuuskäyttöjen kojevalinnat

Pienjännitekojeet Teollisuuskäyttöjen kojevalinnat Pienjännitekojeet Teollisuuskäyttöjen kojevalinnat Esite A30 FI 03_11 1SCC011004C1802 Kolminapaiset A-kontaktorit Nimellisteho AC-3, 400 V Lajimerkki Nimellisvirta AC-3, 400 V 500 V Nimellisvirta AC-1,

Lisätiedot

Lyhytluettelo 2014 Tehonsyöttöjärjestelmät UPS-laitteet katkottomaan sähkönsyöttöön

Lyhytluettelo 2014 Tehonsyöttöjärjestelmät UPS-laitteet katkottomaan sähkönsyöttöön Lyhytluettelo 2014 Tehonsyöttöjärjestelmät UPS-laitteet katkottomaan sähkönsyöttöön UPS-laite Line-interactive UPS-laite Netys PE 0,65-1,5 kva ja Netys PL 0,6-0,8 kva, 230/230VAC, Tornimalli Pienikokoinen

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2013 Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla

Lisätiedot

Muuntajat ja sähköturvallisuus

Muuntajat ja sähköturvallisuus OAMK Tekniikan yksikkö LABORATORIOTYÖ 1 Muuntajat ja sähköturvallisuus 1.1 Teoriaa Muuntaja on vaihtosähkömuunnin, jossa energia siirtyy ensiokaamista toisiokäämiin magneettikentän välityksellä. Tavanomaisen

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1 Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma - sähköistystarpeista - lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan - saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi - saadaksesi

Lisätiedot

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi. 1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

Artic ylijännitesuojat

Artic ylijännitesuojat Artic ylijännitesuojat Tehokas suoja sähkölaitteiden ja verkon toimivuudelle Sähkölaitteiden ja verkon toimivuus Strömfors Artic ylijännitesuojat Verkkojännitteessä esiintyy toisinaan hetkellisiä ylijännitteitä.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 406 Skill Sähköasennus Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 406 Skill Sähköasennus Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 406 Skill Sähköasennus Competition Day 1 Sub Criterion Työ- ja sähkötyöturvallisuus 1 Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 14:43:15 Entry Lock 08-04-2014 19:14:08 O1 1.00

Lisätiedot

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite Sähkötekninen standardointi Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi 1 Suure ja yksikkö Jännite on kansainvälisen suurejärjestelmän (ISQ) johdannaissuure ja sen tunnus

Lisätiedot

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Pienjännitekojeisto, LVS3

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Pienjännitekojeisto, LVS3 Power IT Compact Secondary Substations, CSS Pienjännitekojeisto, LVS3 LVS ABB:n uusi pienjännitekojeisto puisto- ja kiinteistömuuntamoihin LVS3-kojeisto on omalla kehikolla varustettu, vapaasti seisova

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin. Enston jännitekorottaja Get boosted!

Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin. Enston jännitekorottaja Get boosted! Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin Enston jännitekorottaja Get boosted! Sähkön laatua Enstolta Miten jännitekorottaja voi auttaa sinua? Ensto sähkönjakeluverkkoratkaisujen toimittaja, on ottanut ison

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon

Lisätiedot

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt Häiriöt peittävät mitattavia signaaleja Häriölähteitä: Sähköverkko 240 V, 50 Hz Moottorit Kytkimet Releet, muuntajat Virtalähteet Loisteputkivalaisimet Kännykät Radiolähettimet,

Lisätiedot

Viestintäviraston määräykset ja huomioita seutuverkkojen tarkastuksista

Viestintäviraston määräykset ja huomioita seutuverkkojen tarkastuksista Viestintäviraston määräykset ja huomioita seutuverkkojen tarkastuksista Suomen Seutuverkot ry:n syysseminaari 2015 Johtava asiantuntija Ari Karppanen Viestintäviraston määräykset Tässä keskitytään pääasiassa

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy Tekninen esite Pienjännitekojeet FuseLine Kahvasulakkeet, OFAM Esite OF FI 96-0 ABB Control Oy 95MDN5447 Kahvasulakkeet ja OFAM gg -sulakkeet johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaksi -sulakkeet on suunniteltu

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot