Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja"

Transkriptio

1 Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala Suun terveydenhoidon osaamisala Vammaistyön osaamisala Vanhustyön osaamisala Hyväksytty

2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa Ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaus Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen tukeminen Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu ja tietohallinta Ensihoidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Ensihoitopalvelussa toimiminen Jalkojenhoidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Jalkojenhoito Kuntoutuksen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Kuntoutus Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Mielenterveys- ja päihdetyö Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Sairaanhoito ja huolenpito Suun terveydenhoidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Suun terveydenhoito Vammaistyön osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Vammaistyö Vanhustyön osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Vanhustyö Valinnaiset tutkinnon osat Päivystyspolikliininen hoitotyö Perioperatiivinen hoitotyö... 65

3 Immobilisaatiohoidon toteuttaminen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Suun terveyden edistäminen ja suun terveydenhoidon erikoisaloilla toimiminen Haavan hoito jalkojenhoidossa Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä Vanhusten kotihoito ja huolenpito Yritystoiminnan suunnittelu Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Yrityksessä toimiminen Huippuosaajana toimiminen Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Mielenterveyskuntoutus Perhetyö Yhteiset tutkinnon osat Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Äidinkieli, suomi, pakollinen Äidinkieli, suomi, valinnainen Äidinkieli, suomi toisena kielenä, pakollinen Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valinnainen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ruotsi, pakollinen Vieraat kielet Vieras kieli, Englanti Englanti, pakollinen Englanti, valinnainen Venäjä, valinnainen Saksa, valinnainen Ranska, valinnainen Espanja, valinnainen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Matematiikka, pakollinen Matematiikka, valinnainen Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia, pakollinen Fysiikka ja kemia, valinnainen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

4 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Yhteiskuntataidot, pakollinen Yhteiskuntataidot, valinnainen Työelämätaidot Työelämätaidot, pakollinen Työelämätaidot, valinnainen Yrittäjyys ja yritystoiminta Yrittäjyys ja yritystoiminta, pakollinen Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnainen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, pakollinen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, valinnainen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus, valinnainen Taide ja kulttuuri, valinnainen Etiikka, valinnainen Ympäristöosaaminen, valinnainen Osa-alueita kohdista , valinnainen Vapaasti valittavat tutkinnon osat Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Ammattitaitoa syventäviä ja laajentavia opintoja työssäoppien

5 5 JOHDANTO Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatillisten perustutkintojen tutkintokohtainen opetussuunnitelma on osa koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisessä osassa on linjattu opetuksen toteuttamiseen liittyviä asioita. Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan alkavassa koulutuksessa. Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien tavoitteet ovat samat riippumatta siitä, suorittaako opiskelija tutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteisena) tai näyttötutkintona. Tarvittaessa näyttötutkinnon suorittaja hankkii puuttuvan osaamisen osallistumalla tutkintoon valmistavaan koulutukseen. OPH:n tutkinnon perusteet: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena Ammatillisen perustutkinnon laajuus ammatillisessa peruskoulutuksessa on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista 135 (osp), yhteisistä tutkinnon osista 35 (osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista 10 (osp). Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osaamispistettä. Opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintokohtainen opetussuunnitelma sisältää kuvan tutkinnon rakenteesta; ammatilliset tutkinnon osat, yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat. Ammatilliset tutkinnon osat sisältävät ammattitaitovaatimukset, teemat, oppimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat on hyväksynyt ammattiosaamisen toimielin. Yhteiset tutkinnon osat sisältävät osaamistavoitteet, keskeisen sisällön, osaamisen hankkimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten ja yhteisten tutkinnonosien opintojen integrointi on kirjattu tutkinnon osiin. Oppilaitoksen tarjoamat valinnaiset tutkinnon osat on esitetty kuvassa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Savon ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ammattiosaajan työkykypassi, joka sisältyy ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnon osiin. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Osa Työkykypassista suoritetaan vapaa-ajan toimintana. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana seuraavia opintopolkuja omien tavoitteidensa mukaisesti: kansainvälisyyspolku, yrittäjyyspolku, jatko-opintopolku, huippuosaamisen polku ja urheilupolku.

6 6 Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon valmistavan koulutuksen ammattitaitovaatimukset ovat samat kuin ammatillisen peruskoulutuksen. Osaamispisteytystä ei kuitenkaan käytetä näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon yhteydessä. Tutkintokohtaisissa näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnitelmissa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmissa kuvataan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen toteutus. Valmistavan koulutuksen suunnitelmaa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmaa ohjaavat valtakunnalliset tutkintojen perusteet. Kuhunkin tutkintoon laadittava valmistavan koulutuksen suunnitelma sisältää tarvittavan ammattitaidon sisällöt ja toteutustavat. Valmistavien koulutusten aloituksista, hakuajoista, pääsyvaatimuksista ja hakumenettelyistä sekä tutkinnon suorittamismahdollisuuksista informoidaan ajantasaisesti oppilaitoksen nettisivuilla ja esitteissä. Näyttötutkintona suoritettavaa ammatillista perustutkintoa ohjeistetaan ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lainsäädännön perusteella Savon ammatti- ja aikuisopiston asiakirjoissa Opetussuunnitelman yhteinen osa ja Näyttötutkintotoiminnan suunnitelma.

7 7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 180 osp Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp Hoito ja huolenpito, 30 osp Kuntoutumisen tukeminen, 20 osp Pakolliset tutkinnon osat, 70 osp Valitaan yksi osaamisala: Asiakaspalvelu ja tietohallinta, 50 osp Ensihoito, 50 osp (hakuvaiheessa) Jalkojenhoito, 50 osp Kuntoutus, 50 osp Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, 50 osp Valinnaiset tutkinnon osat Valittava 15 osp Mielenterveys- ja päihdetyö, 50 osp Sairaanhoito ja huolenpito, 50 osp Suun terveydenhoito, 50 osp Vammaistyö, 50 osp Vanhustyö, 50 osp Päivystyspolikliininen hoitotyö, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Perioperatiivinen hoitotyö, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, Immobilisaatiohoidon toteuttaminen, 15 osp osp Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämi- Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutnen, 15 osp kinnosta, 15 osp Suun terveyden edistäminen ja suun tervey- Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, denhoidon erikoisaloilla toimiminen, 15 osp 15 osp Haavan hoito jalkojenhoidossa, 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan Yrityksessä toimiminen, 15 osp työssä, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Vanhusten kotihoito ja huolenpito, 15 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 5 15 osp: - Mielenterveyskuntoutus, 15 osp - Perhetyö, 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5 15 osp Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Kuvio 1. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa

8 8 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 70 osp Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET TEEMAT Opiskelija kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita toimii asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta arvioi toimintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman toteutumista edistää ja tukee asiakkaan kasvua ja kehitystä, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia ohjaa ja tukee asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ohjaa erilaisia asiakasryhmiä työskentelee eri asiakasryhmiä koskevien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan säädösten, määräysten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan ottaa vastuun oppimisestaan ja arvioi ammatillista kehittymistään hakee tietoa ja käyttää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä noudattaa työryhmän sääntöjä ja toimii työyksikön työhyvinvointi- ja turvallisuusohjeiden mukaan Suunnitelmallinen toiminta kasvun tukemisessa ja ohjaamisessa oman toiminnan suunnittelu ja arviointi, ammatillinen kasvu ja kehittyminen sosiaali- ja terveydenhuollon historia, nykypäivä ja tulevaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollinen rakenne ja päätöksenteko sosiaali- ja terveydenhuollon säädökset: sosiaalihuoltolaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, nuorisolaki, perusopetuslaki, päivähoito- ja lastensuojelulaki ja -asetus, työturvallisuuslaki, esiopetuslaki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (lapsiperheiden palvelut) sosiaali- ja terveydenhuollon ihmiskäsitys, arvoperusta, toimintaperiaatteet ja ammattietiikka (lähihoitajan ammattieettiset periaatteet) eri asiakasryhmiä koskevat suositukset kasvua ja kehitystä tukeva suunnitelma (varhaiskasvatussuunnitelma) Kasvun tukeminen ja ohjaaminen yhteistyö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä läsnäolo asiakkaan kanssa ja työyhteisössä työskennellessä eri-ikäisten psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kehitys kehitykseen vaikuttavat tekijät terveys, hyvinvointi ja hyvinvointia edistävät ja haittaavat tekijät

9 9 terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen ja tarvittaviin palveluihin ohjaaminen asiakkaan turvallisuus kehityksen tukeminen ja ohjaus päivittäisissä toiminnoissa asiakkaiden ja asiakasryhmien ohjaaminen (asiakaslähtöinen vuorovaikutus, kasvatuskumppanuus) luovan ilmaisun menetelmät erilaisten asiakasryhmien ravitsemussuositukset ja perusruuan valmistus, ruokaallergiat ja elintarvikehygienian vaatimukset asiakkaan kulttuuritaustan huomioiminen kestävä kehitys erilaisissa toimintaympäristöissä Opintoihin ja työelämään valmistautuminen oppimisympäristö, toimintakulttuuri opiston esittely, toiminnan arvopohja, järjestyssäännöt ja kurinpitoasiat tutkinnon rakenne, tutkinnon osan toteuttaminen, sisältö ja arviointi osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen lähtötasotestit, tulokysely Wilman käyttö opetuksen ja oppimisen tukena ryhmäytyminen ja ryhmätyöskentelytaidot oppimaan oppimisen perusasiat: oppimismotivaatio, oppimistyyli, opiskelutekniikat, tavoitteellisuus ja itseohjautuva oppiminen tietotekniikan perustaidot sisäinen yrittäjyys turvakävely ja turvallisuus opintojen tukitoimet opiskelijahuollon palvelut ja tukipalvelut erityistuen tarpeet-mahdollisuudet ryhmänvanhintoiminta, tutortoiminta ammattijärjestöt, opiskelijajärjestöt kansainvälisyysinfo työturvallisuus-ja työhyvinvointiohjeet OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen opetuksessa korostetaan läsnäoloa ja asiakkaan tukemista erilaisissa elämäntilanteissa. opetuksessa huomioidaan ohjaus-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen oppiminen sekä suunnitelmalliseen työskentelyyn harjaantuminen, esim. oppimismenetelminä käytetään keskusteluja, haastattelu- ja oppimistehtäviä sekä pienryhmätoimintaa. opetuksessa huomioidaan monikulttuurisuuden, kestävän kehityksen ja yrittäjyyden opiskelu, esim. teemapäivien, vierailujen ja erilaisten tapahtumien avulla. opetusta toteutetaan erilaisilla toiminnallisilla menetelmillä, esim. ohjausharjoitukset. opiskelussa käytetään mm. Moodlea ja muita sähköisiä ja sosiaalisen median ympäristöjä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen opintokäynnit tutkinnon osassa toteutetaan 5 päivää/ 1,5 osp asiakastyötä työelämän kanssa. työssäoppimista on ammatillisessa peruskoulutuksessa vähintään 7,5 osp ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa henkilökohtaistetaan (n. 6 viikkoa, josta 1 viikko osaamisen arviointia, tutkintotilaisuus).

10 10 OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä ensisijaisesti varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä, joita ovat päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoito tai kouluissa, oppilaitoskodeissa, koulujen ja oppilaitosten asuntolatoiminnassa tai päiväkerhoissa. Mikäli työssäoppimispaikkojen saatavuus on rajallinen, ammattiosaamisen näytön voi suorittaa muun asiakasryhmän (vanhukset, vammaiset) toimintaympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: suunnitelmallinen työskentely Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: kasvun tukeminen ja ohjaaminen terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: asiakkaan kasvun ja kehityksen tukemista koskevan tiedon hallinta terveyttä ja hyvinvointia koskevan tiedon hallinta sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintajärjestelmää ja kasvatusalaa koskevan tiedon hallinta säädöksiä, määräyksiä, ohjeita ja toimintaperiaatteita koskevan tiedon hallinta oppimaan oppimista koskevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta/terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen: tarvittaessa ruoan valmistus. Arviointi T1-K3.

11 11 HUOMIOITAVAA Ryhmäytymispäivä heti opintojen alussa, jossa vastuutoimijana on ryhmänohjaaja. Tietoturvakoulutus ja -testi (Kanta.fi) suoritetaan oppilaitoksella ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Mahdollisuus suorittaa hygieniapassi. Taitaja -toiminta huomioidaan kaikessa tutkinnon osan opetuksessa esim. Taitaja - kilpailutehtävien hyödyntäminen. Yhteisten tutkinnon osien integrointi: yhteisiä tutkinnon osia integroidaan ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin yhteensä 19 osp, jotka toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan (osp -määrät). Tässä tutkinnon osassa pakollisia yhteisiä opintoja ovat: Äidinkieli Englanti Matematiikka Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskuntataidot Tutkinnon näyttötutkintona suorittavat osoittavat osaamisensa tutkintotilaisuudessa. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa opintoihin sisällytetään äidinkieltä ja matematiikkaa opiskeluvalmiuksien vahvistamiseksi.

12 Hoito ja huolenpito, 30 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä laatii tarve- ja voimavaralähtöisen asiakkaan tai potilaan hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä toteuttaa ja arvioida sitä tukee asiakkaita tai potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa tarkkailee asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja toimintakykyä sekä kirjata havaintojaan ja tiedottaa niistä tekee asiakas- ja potilaslähtöistä hoito- ja huolenpitotyötä hyödyntäen hoidon ja huolenpidon tietoperustaa toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistisairaudet ja -vammat) sairastavien perushoitoa sekä edistää heidän vuorovaikutustaan ja kuntoutumistaan edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, potilas- ja asiakasturvallisuutta ja hyvinvointia asiakkaan tai potilaan ammatillisen kohtaamisen hyödyntää apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä ohjaa asiakkaita tai potilaita käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimeentuloturvan etuuksia toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan ottaa työssään huomioon laatutyön suositukset sekä omavalvonnasta annetut määräykset toteuttaa lääkehoidon, annostella ja antaa lääkkeet sekä tarkkailla niiden vaikutuksia arvioi omaa toimintaansa ja ammatillista kehittymistään sekä hyödyntää saamaansa palautetta arvioi mahdollisuuksiaan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja eettisiä periaatteita TEEMAT Suunnitelmallinen toiminta hoito-ja huolenpitotyössä oman toiminnan suunnittelu ja arviointi, ammatillinen kasvu ja kehittyminen sosiaali- ja terveysalan säädökset: terveydenhuoltolaki, vanhuspalvelulaki, laki-ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, holhouslaki, asiakasmaksulaki, potilaslaki, laki itsemääräämisoikeudesta, tartuntatautilaki sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä ja toimeentuloturvan etuudet toimintaympäristön laatusuositukset ja omavalvonta ammattietiikka ja toimintaperiaatteet hoitoa ja huolenpitoa edistävä suunnitelma suomalainen hoidon tarveluokitus

13 13 Hoito-ja huolenpitotyössä toimiminen ammatillinen vuorovaikutus ja läsnäolo monikulttuurisuus haasteellinen asiakas/potilas keskeiset käsitteet sosiaaliset ongelmat elimistön rakenne ja toiminta aseptinen työskentely ja yleisimmät tartuntojen aiheuttajat elintoimintojen tarkkailu ja niiden mittaaminen ja aistitoiminnot muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia sairastavien perushoito ja päivittäiset toiminnot ensiavun perusteet kipupotilaan/asiakkaan hoito kuolevan hoito ravitsemussuositukset (ikääntyvän, diabeetikon ja sydänpotilaan) sekä erityisruokavaliot (laktoosi-intoleranssi, keliakia, kasvis-ruoka, ruoka-allergiat, eri kulttuurien vaikutus ruokailuun, painonhallinta) virikkeellisyys ja sosiaalinen osallisuus ympäristön puhtaanapito, viihtyisyys ja vaatehuolto ergonomia, apuvälineet ja teknologia asiakas/potilasturvallisuus kestävä kehitys hoito- ja huolenpitotyössä työturvallisuus-ja työhyvinvointiohjeet Lääkehoito hoito- ja huolenpitotyössä turvallinen lääkehoito (uusin STM-ohje) lääkehoidon säädökset lääkemuodot, lääkkeiden antotavat ja lääkkeiden jako lääkeaineryhmät yleisimpien lääkkeiden vaikutukset, sivu-ja haittavaikutukset ja lääkkeiden väärinkäyttö lääkelaskut, yksikkömuunnokset ja annoslaskut lääkehoidon ohjaus ja eresepti lääkkeiden säilytys ja hävittäminen luotettavat lääketietojärjestelmät tiedottaminen ja kirjaaminen Opintoihin ja työelämään valmistautuminen tutkinnon rakenne, tutkinnon osan toteuttaminen, sisältö ja arviointi osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen kansainvälisyysinfo osaamisalan ja valinnaisen tutkinnon osan valinta tutortoiminta olokysely työturvallisuus-ja työhyvinvointiohjeet yrittäjyys, yritystoiminta, yritysidea yrittäjyysvalmiudet sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys

14 14 OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen opetuksessa korostetaan läsnäoloa ja asiakkaan tukemista/hoitamista hoidon ja huolenpidon toimintaympäristöissä. opetuksessa huomioidaan ohjaus-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen oppiminen sekä suunnitelmalliseen työskentelyyn harjaantuminen, esim. oppimismenetelminä käytetään keskusteluja, haastattelu- ja oppimistehtäviä sekä pienryhmätoimintaa. opetuksessa huomioidaan monikulttuurisuuden, kestävän kehityksen ja yrittäjyyden opiskelu, esim. teemapäivien, vierailujen, erilaisten tapahtumien ja NY- Nuori Yrittäjyys -toiminnan avulla. opetusta toteutetaan erilaisilla toiminnallisilla menetelmillä, esim. simulaatioharjoitukset, erikoisluokissa harjoittelu ja toimintapäivät. opiskelussa käytetään mm. Moodlea ja muita sähköisiä ja sosiaalisen median ympäristöjä. oppimista syvennetään esim. kokemuskouluttajien ja asiantuntijavierailujen avulla. Työpaikalla tapahtuva oppiminen opintokäynnit tutkinnon osasta toteutetaan 5 päivää/1,5 osp asiakastyötä yhteistyössä työelämän kanssa työssäoppimista on vähintään ammatillisessa peruskoulutuksessa 10,5 osp ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa henkilökohtaistetaan (n. 7 viikkoa, josta 1 viikko osaamisen arviointia, tutkintotilaisuus). OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä akuuttihoidon yksikössä, kotihoidossa, tuetussa tai tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa joko vanhainkodissa tai terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: suunnitelmallinen työskentely laadukas työskentely ja omavalvonnan huomioon ottaminen

15 15 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: hoito ja huolenpitotyössä toimiminen yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen hoito- ja huolenpitotyössä toimiminen lääkehoidon toteuttaminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: perushoitoa ja huolenpitotyötä koskevien käsitteiden ja tiedon hallinta lääkehoitoa koskevan tiedon hallinta terveyttä, turvallisuutta ja toimintakykyä koskevan tiedon hallinta yrittäjyyttä koskevan tietoperustan hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi - HUOMIOITAVAA Tutkinnon osa sisältää eresepti-koulutuksen. Koulutus suoritettu 6 kk:n sisällä ennen työssäoppimisen alkamista. Lääkelaskujen ja lääkehoidon oppiminen tarkistetaan ennen työssäoppimisjaksoa. Opiskelijalla on käytössä lääkepassi. Taitaja -toiminta huomioidaan kaikessa tutkinnon osan opetuksessa esim. Taitaja - kilpailutehtävien hyödyntäminen. Yhteisten tutkinnon osien integrointi: yhteisiä tutkinnon osia integroidaan ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin yhteensä 19 osp, jotka toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan (osp-määrät). Tässä tutkinnon osassa pakollisia yhteisiä opintoja ovat: Äidinkieli Matematiikka Fysiikka ja kemia Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Tutkinnon näyttötutkintona suorittavat osoittavat osaamisensa tutkintotilaisuudessa. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa opintoihin sisällytetään matematiikkaa lääkelaskujen vahvistamiseksi.

16 Kuntoutumisen tukeminen, 20 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET TEEMAT Opiskelija laatii, toteuttaa ja arvioi lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen kuntoutumista edistävän suunnitelman yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän kanssa ohjaa ja tukee erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista noudattaa taloudellisuutta, kestävän kehityksen periaatteita sekä toimintaympäristön laatusuosituksia osaa ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän sekä käyttää selkokieltä ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä käyttää toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää työotetta sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia ohjaa erilaisia kuntoutujia päivittäisissä toiminnoissa osaa ehkäistä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja ja motivoida muutoksiin ohjaa terveyttä edistävään liikuntaan, viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen ohjaa apuvälineiden käytössä, huollossa ja kuntoutumista tukevan teknologian käytössä hyödyntää palvelujärjestelmää kuntoutustyössä ja toimia alan säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaisesti arvioi ammatillista kehittymistään ja hyödyntää saamaansa palautetta toimii moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita sekä huolehtia tapaturmien ehkäisystä, kuntoutujien ja omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita Suunnitelmallinen toiminta kuntoutustyössä oman toiminnan suunnittelu ja arviointi, ammatillinen kasvu ja kehittyminen sosiaali- ja terveysalan säädökset: vammaispalvelulaki, laki kehitysvammaisten erityishuollosta, päihdehuoltolaki, mielenterveyslaki, asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta, laki omaishoidon tuesta kuntoutuksen palvelujärjestelmä ja palveluiden tuottajatahot kuntoutuksen palvelut (lääkinnälliset, sosiaaliset, kasvatukselliset ja ammatilliset) kansalaisjärjestöt kuntoutustyössä kuntoutujalähtöinen suunnitelma moniammatillinen työryhmä, verkostotyö kustannustietoisuus, sisäinen yrittäjyys kestävä kehitys ja laatusuositukset Kuntoutujien ohjaaminen ja tukeminen eri kuntoutujaryhmien kuntoutumis- ja ohjausprosessi: muistisairas ja ikääntymismuutokset kehityshäiriöt ja oppimisvaikeudet kehitys-, liikunta - ja aistivammaisuus mielenterveydenhäiriöt

17 17 päihteiden käyttäjät ja päihderiippuvuus ammatillinen vuorovaikutus, viestintä ja ammattietiikka selkokieli ja puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät päivittäiset toiminnot itsenäistä selviytymistä tukevat apuvälineet ja teknologia ravitsemusohjaus, ruokatarvikkeiden hankinta ja perusruoan valmistaminen yksilön ja ryhmän ohjaus toiminnalliset menetelmät ja viriketoiminta ergonominen työskentely aseptinen toiminta monikulttuurisuus ohjauksessa psykososiaalisen ja fyysisen elinympäristön kuntoutusta edistävät tekijät terveelliset elintavat ja riskikäyttäytymisen välttäminen seksuaali-ja lisääntymisterveys sekä seksuaalisuuden moninaisuus koti - ja vapaa-ajan tapaturmien riskitekijät ja niiden ennaltaehkäisy Opintoihin ja työelämään valmistautuminen tutkinnon rakenne, tutkinnon osan toteuttaminen, sisältö ja arviointi osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen kansainvälisyysinfo osaamisalan ja valinnaisen tutkinnon osan valinta tutortoiminta olokysely työturvallisuus- ja työhyvinvointiohjeet OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen opetuksessa korostetaan läsnäoloa, kuntouttavaa työotetta ja moniammatillisessa työryhmässä työskentelyä. opetuksessa huomioidaan ohjaus-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen oppiminen sekä suunnitelmalliseen työskentelyyn harjaantuminen, esim. oppimismenetelminä käytetään keskusteluja, haastattelu- ja oppimistehtäviä sekä pienryhmätoimintaa. opetuksessa huomioidaan monikulttuurisuuden, kestävän kehityksen ja yrittäjyyden opiskelu, esim. teemapäivien, vierailujen, erilaisten tapahtumien ja NY- Nuori Yrittäjyys -toiminnan avulla. opetusta toteutetaan erilaisilla toiminnallisilla menetelmillä, esim. simulaatioharjoitukset, erikoisluokissa harjoittelu ja toimintapäivät. opiskelussa käytetään mm. Moodlea ja muita sähköisiä ja sosiaalisen median ympäristöjä. oppimista syvennetään esim. kokemuskouluttajien ja asiantuntijavierailujen avulla. Työpaikalla tapahtuva oppiminen opintokäynnit tutkinnon osassa toteutetaan 5 päivää/ 1,5 osp asiakastyönä yhteistyössä työelämän kanssa. työssäoppimista on vähintään ammatillisessa peruskoulutuksessa 7,5 osp ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa henkilökohtaistetaan (n. 6 viikkoa, josta 1 viikko osaamisen arviointia, tutkintotilaisuus).

18 18 OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä avo- tai laitoshoidon moniammatillisissa yksiköissä, joissa on eri-ikäisiä kuntoutujia: sairaalan kuntoutusosastolla, vanhainkodissa, palvelukeskuksessa, hoitokodissa, vammaisten toimintayksikössä (asuntola, palvelutalo, perhekoti tai työkeskus), mielenterveys- tai päihdeyksikössä (kuntoutus- tai toimintakeskus, asuntola, kuntoutuskoti tai kotikuntoutus), kotihoidossa, lastensuojelun yksikössä, päiväkodeissa tai kouluissa). Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: suunnitelmallinen työskentely taloudellinen ja laadukas toimiminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: ammatillinen vuorovaikutus ja viestintä toimintakykyä ja kuntoutumista edistävän työotteen käyttäminen päivittäisten toimintojen ohjaaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen apuvälineiden ja teknologian käytössä ohjaaminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: kuntoutusta ja alan säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita koskevan tiedon hallinta verkostoitumista koskevan tiedon hallinta palvelujärjestelmää koskevan tiedon hallinta eri kuntoutujaryhmiä koskeva tiedon hallinta terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeva tiedon hallinta ohjausprosessia koskeva tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky

19 19 Muu osaamisen arviointi - HUOMIOITAVAA Tutkinnon näyttötutkintona suorittavat osoittavat osaamisensa tutkintotilaisuudessa. Taitaja -toiminta huomioidaan kaikessa tutkinnon osan opetuksessa esim. Taitaja - kilpailutehtävien hyödyntäminen. Yhteisten tutkinnon osien integrointi: yhteisiä tutkinnon osia integroidaan ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin yhteensä 19 osp, jotka toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan (osp -määrät). Tässä tutkinnon osassa pakolisia yhteisiä opintoja ovat: Äidinkieli Ruotsi Englanti Matematiikka Fysiikka ja kemia Työkyvyn ylläpitäminen. liikunta ja terveystieto

20 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, 50 osp Asiakaspalvelu ja tietohallinta, 50 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET TEEMAT Opiskelija arvioi asiakkaan tai potilaan hoidon ja tuen tarpeen kiireellisyyttä ja ohjaa häntä hoitoon tai palveluun hakeutumisessa ja jatkohoidossa tekee ajanvarauksia, perii sosiaali- ja terveysalan palvelumaksuja ja kirjoittaa sosiaali- ja terveysalan asiakirjoja tukee asiakasta tai potilasta terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä ja ylläpitämisessä moniammatillisessa työryhmässä ottaa huomioon työsään taloudellisuuden, työpaikan laatusuositukset ja kestävän kehityksen periaatteet valmistelee ja tekee hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia sekä avustaa niissä käyttää työssään tieto-ja viestintätekniikkaa toteuttaa lääkehoitoa ja ohjaa asiakasta tai potilasta lääkehoitoon liittyvissä asioissa noudattaa työssään keskeisiä vastaanotto-ja polikliinisen hoitotyön toimintaperiaatteita hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa suunnittelee oman osaamisensa tuotteistamista kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioi omaa osaamistaan työskentelee sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden, säädösten ja ohjeiden mukaan ottaa huomioon työhyvinvoinnin, työturvallisuuden sekä asiakas-ja potilasturvallisuuden ja toimii niiden parantamiseksi Toimiminen vastaanotto- ja polikliinisessa lähihoitotyössä oman toiminnan suunnittelu ja arviointi sekä ammatillinen kehittyminen asiakaspalvelu ja ammatillinen vuorovaikutus taloudellinen ja kustannustietoinen toiminta laatusuositukset ja kestävän kehityksen periaatteet palvelutilanteiden hoitaminen suomen/ruotsin/englannin kielellä ajanvarauksien tekeminen ja potilas- ja asiakashallinto-ohjelmat moniammatillinen yhteistyö salassapito, julkisuuslainsäädäntö, hallintomenettelylaki, tietosuoja sosiaali-ja terveysalan tietoverkot ja -lähteet tieto-ja viestintätekniikka, työvälineohjelmien ja oheislaitteiden käyttö tietokone A-ajokortti vastaanotto- ja polikliinisen hoitotyön toimintaperiaatteet ja arvoperusta hoidon tai tuen tarpeen kiireellisyyden arviointi ja hoitoon/palveluihin/jatkohoitoon ohjaaminen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (puhelinohjaus, omahoitoon ohjaaminen) elimistön rakenne ja toiminta, elintoimintojen tarkkailu asiakkaan tai potilaan valmistaminen hoitotoimenpiteisiin ja laboratoriotutkimuksiin, niiden tekeminen, avustaminen, tarkkailu ja hoito

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Hyväksytty 13.8.2015

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 49/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 49/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnot Ammatilliset perustutkinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (9 koulutusohjelmaa/osaamisalaa) lääkealan perustutkinto

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Datanomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot