Savuton sairaala työpaja Tupakka ja terveyspäivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savuton sairaala työpaja Tupakka ja terveyspäivät 2.12.2014"

Transkriptio

1 Savuton sairaala työpaja Tupakka ja terveyspäivät Sinikka Krogerus keuhkosairauksien erikoislääkäri Keski-Suomen keskussairaala Sinikka Krogerus

2 Mihin pyritään? Täysin savuton sairaala-alue Tupakoivien potilaiden parempi hoito ja kohtelu terveydenhuollossa Savuton Suomi 2040

3 Miten? Lainsäädäntöön vaikuttamalla esim. Espanja Käyttämällä Euroopan Savuton Sairaala Verkoston ENSH mallia -Vuosittaiset Auditoinnit - suomalaiset sairaalat ovat itsearvioinnissa hopea-, jotkut jopa kulta-tasolla Miten tästä eteenpäin? - kansallinen arviointi, kansainvälinen GOLD-forum, tänään suomalainen GOLD Forum tapahtuma Käypähoitosuositus 2002, viimeisin päivitys edellyttää tupakastavieroitus-yksikköjä keskussairaaloihin Tanskan malli vieroitushoitoyksiköiden toiminnan esikuvana

4 Tanskan malli väestö 5,5 milj Kansallinen tietokanta 372 tupakastavieroitusyksikköä käyttää tietokantaa 2011 tupakastavieroitusklinikoista 156 täyttää julkaisukriteerit Kriteerit yksikön laatutietojen julkaisemiselle osallistujaa rekisteröity osallistujaa on käynyt läpi koko ohjelman Ainakin 50% ja 20 henkilöä täyden kurssin suorittaneista on osallistunut seurantaan Tietokantaa voi käyttää vieroitusyksikkö sairaalassa, kunnassa, apteekissa tai missä muussa ennalta ehkäisyn toimipisteessä tahansa, esim. kätilöt, yleislääkärit. Osallistujien täytyy antaa kirjallinen henkilökohtaiseen tiedottamiseen perustuva suostumus, ennen kuin tietoja voidaan syöttää tietokantaan 6 kk:n seurantakyselyn voi tehdä tietokannan pitäjä

5 Indikaattorit ja standardit Tanskan malli 2 Kurssin suorittaneet vierottujat,75% osallistuminen. Tupakoimaton kurssin päättyessä Seurantaprosentti 6 kk kurssin suorittaneista. Tupakoimaton 6 kk:n kohdalla Tyytyväinen kurssiin 4-5 skaalalla % 80% 80% 50% 90%

6 Yksilöllisempää vieroitushoitoa Kolmenlaisia tupakoitsijoita - Tupakoinut pitkään - ei pahaa fyysistä tai psyykkistä riippuvuutta. Voi lopettaa verrattain helposti, kun saa syyn. Rajoitus työpaikalla, lääkärin kehotus, sydäninfarkti, lapsenlapsi ym. Tupakoinut pitkään - vaikea riippuvuus voi keskeyttää tupakoinnin esim. sairaalahoidon yhteydessä, lopettaa esim. sairastuttuaan sydäninfarktiin tai keuhkosyöpään - aloittaa uudestaan - tarvitsee tukea, korvaushoitoa ja vieroituslääkettä Erittäin vaikea riippuvuus - vaikeat vieroitusoireet pelottavat, sosiaalinen ympäristö tukee tupakointia, tupakka ja mahdollisesti muut päihteet hallitsevat koko elämää - usein täytyy edetä vähentämisen kautta tarvitsee jonkin viitekehyksen, jossa voi kokeilla tupakoimattomuutta

7 Miksi? Parempaa hoitoa tupakoitsijoille - lisää terveitä elinvuosia lopettaneille - lisää työvuosia lopettaneille - lääkkeiden parempi vaikuttavuus - vähemmän leikkauskomplikaatioita - vähemmän uusintatoimenpiteitä -keskeinen osa useiden sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa Viihtyisä työ ja hoitoympäristö Ei tupakansavulle altistumisesta johtuvia sairauksia Sairaala alue voi toimia esimerkkinä Tupakattoman toimintaympäristön eduista

8

9

10 Tupakointi ja elämänlaatu Tulosten mukaan ne miehet, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet, elivät keskimäärin kymmenen vuotta pidempään kuin runsaasti keski-iässä polttaneet. He saivat vanhoilla päivillään myös parhaat pisteet kaikilla elämänlaatua kuvaavilla osa-alueilla. Keski-iän tupakointimäärä korreloi myöhemmän iän elämänlaatuun: mitä useamman tupakan miehet olivat päivittäin keski-ikäisinä polttaneet, sitä heikommat pisteet he saivat elämänlaatua kartoittavassa kyselyssä seurannan lopussa. Arto Y. Strandberg 1, Timo E. Strandberg 2, Kaisu Pitkälä 3, Veikko V. Salomaa 4, Reijo S. Tilvis 1, Tatu A. Miettinen 1 Arch Intern Med

11 Tupakoiva ja leikkaus Haavainfektio riski 1,18 kertainen tupakoivalla Keuhkokuume 1,77 kertainen riski Aivohalvaus 1,3 kertainen riski Sydäninfarkti 1,2 kertainen riski Uusi intubaatio 1,67 kertainen riski Kuolleisuus 30 pv sisällä 1,3 kertainen, puolen vuoden sisällä 1,46 ja vuoden sisällä 1,55 kertainen, jos potilas tupakoi. Tupakoivat olivat keskimäärin kahdeksan vuotta nuorempia. Hawn ym. 2011, potilaan aineisto referaatti Duodecim 2013:129:7-8

12 Tutkimuksia Riittävä tupakastavieroitusinterventio vähensi komplikaatioita ortopedisten leikkausten yhteydessä Hans Nåsell väitöskirja % interventioryhmässä 38% tupakointia jatkaneilla Suomalaisilla sääriluunmurtumapotilailla luutuminen kesti 4,5 viikkoa kauemmin, jos tupakoi (24 vkoa), kuin tupakoimattomilla( alle 20 vkoa). Antti Kyrö -98 Cochranekatsaus 2010 intensiivinen ohjaus leikkauksen yhteydessä lisäsi pysyvää lopettamista 2,96 kertaiseksi vrt seuraavan taulukko

13 Menetelmä RR Lopetti hoidolla% NNT Varenikliini 2,31 24,4% 7 Nortriptyliini 2,03 20% 10 Buprobion 1,63 18% 13 Nikotiinikorvaus 1,43-1,90 15, Lääkärin neuvonta 1,76 8,2 30 Interaktiivinen Internet-neuvonta 1,22 11,8 56 Ryhmä 1,98 10,5 21 Oma apu materiaali 1,45 6,8 47 Katso täydellinen taulukko Käypähoito

14 Lääkitys ja tupakointi Teho laskee Teofylliini Psyykenlääkkeet: klotsapiini, olantsapiiini, fluvoksamiini, haloperidoli, klooripromatsiini, mirtatsapiini, diatsepaami, alpratsolaami Hepariini ja varfariini Insuliini Flekainidi,propranololi syöpälääkkeet erlotinibi ja irinotekaani Estradioli

15 Tupakoinnin lopettaminen lievittää psykiatrisia oireita Skitsofreniaa sairastavista 80% tupakoi, oletetaan, että tupakointi lievittää sairauden kognitiivisia ja negatiivisia oireita. Brittiläinen meta-analyysi Taylor G, McNeill A, Girling A, Farley A, Lindson- Hawley N, Aveyard P. Change in mental health after smoking cessation: systematic review and meta-analysis. BMJ 2014;348:g1151, doi: /bmj.g tutkimusta N=

16 Tupakoinnin lopettamisen vaikutus psykiatrisiin oireisiin Tupakoinnin lopetus Ahdistus lievittyi 0,37 Sekamuotoinen ahdistus ja masennus lievittyi 0,31- Psykiatrisilla potilailla 0,21 Muissa parametreissä psykiatrisilla potilailla vähän korkeammat luvut Masennus lievittyi 0,25 Stressi lievittyi 0,27 Lääkehoito Ahdistus lievittyi 0,4-0,5 Lievä tai keskivaikea masennus lievittyi 0,2-0,3

17 Miten saada terveydenhuolto sitoutumaan? Koulutus: lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten peruskoulutukseen pakollinen osio tupakkariippuvuudesta ja vieroituksesta Sairaaloihin tupakasta vieroitus yhdyshenkilö, joka vie johtoryhmälle informaatiota savuttomuusohjelman toteutumisesta ja ongelmista ja koordinoi alueellista koulutusta Sairaaloiden välinen yhteistyö kansallinen arviointi ja työpajat Työterveyshuollon motivaatio syntyy vähentyneiden sairaspäivien kautta Rekrytointivaiheeseen perehdytys lyhyt interventioon

18 ENSH- Euroopan savuton sairaala verkoston työkalut Standardit ja ohjeet Itsearviointi Sertifikaatit GOLD LEVEL FORUM Indikaattorit tulossa

19 Itseauditointi, standardit ja pisteet Sitoutuminen Tiedotus Koulutus ja ehkäisy Tupakoitsijat, vieroitus Valvonta Ympäristö Työympäristö Terveyden edistäminen Sitoutumisen seuranta Ohjelman toteutuminen 6 kysymystä max 24 p 4 kysymystä max 16 p 4 kysymystä max 16 p 8 kysymystä max 32 p 5 kysymystä max 20 p 4/6 kysymystä max 24 p 4/5 kysymystä max 20 p 1 kysymys max 4 p 2 kysymystä max 8 p 1 kysymys max 4 p

20 SUOMEN KEHITYS Savutonsairaala itsearviointeja tehty 2003 alkaen, vuosittain 2007 alkaen Käypähoitosuositus 2002, viimeisin päivitys edellyttää tupakastavieroitus-yksikköjä keskussairaaloihin Kansallinen koordinaattori Reetta-Maija Luhta lähettää tiedot kaikille auditointiin osallistuneille Sertifikaatteja ei ole jaettu viime vuosina, nyt jaetaan!

21 IDENTIFY STANDARDS ARVIONTIPROSESSI GOLD SILVER BRONZE MEMBER

22 Arvionti prosessi Tupakkavapaat terveydenhuoltopalvelut JÄSENYYS PRONSSI HOPEA KULTATASO Johdon sitoutuminen Self Audit täytetty Yhdyshenkilö Standard 1 and 2 Työryhmä Strategia Tiedotus Standard 1 to 10 Koulutus Tupakasta vieroitus Ei tupakan myyntiä Terveyden edistäminen Alueelliset tilaisuudet Standard 1-10 Systemaattinen tupakastavieroitusoh jelma Tupakattomat sisä-ja ulkotilat Seuranta 30 pistettä 1-2 (75%) 126 pistettä 1-10 (75%) > 150 pistettä 1-10

23 Kultataso 168 (vähintään 150) pistettä itsearvionnin standardeista 1-10 Täysin savuton sairaala-alue Systemaattinen ja toimiva tupakastavieroitusohjelma Toimiva tupakastavieroitusohjelman seurantajärjestelmä

24 KANSALLINEN ARVIOINTI ITSEARVIOINTI STRATEGIA SUUNNITELMAL- LINEN RAPORTOINTI NÄYTTÖ JA TOIMINTASUUN- NITELMA TUKI HYVIEN KÄYTÄNTEIDEN JAKAMINEN TYÖPAJAT KOULUTUS VERTAISARVIOINTI ITSEARVIONNIN JA SAIRAALAVIERAILU- JEN POHJALTA JAA KOKEMUSTASI JA OPI TOISILTA

25 Kansainvälinen GOLD FORUM Kun sairaala saavuttaa hopeatason, kansalliset auditoijat tekevät sairaalavierailun ja kannustavat sairaalaa kultatasolle (antavat kunniakirjan) Kansallinen koordinaattori ehdottaa sairaalaa kansainväliselle jurylle kaavake A, kun >150 p Jury hyväksyy ehdotuksen ja sairaala kertoo ohjelmastaan ja sen toteutumisesta kaavake B Jury käsittelee hakemuksen ja tekee tarkentavia kysymyksiä tai arviointikäynnin Jury hyväksyy anomuksen kaavake C GOLD FORUM tapahtumassa sairaalat kertovat toiminnastaan ja oppivat toisiltaan

26

27 ENSH GOLD Level Process 2011 / 2012 Jan.11 Sept 11 Oct 11 Information and invitation (leaflet) national processes National coordinator send in Form A Submission deadline for Form B - start of Nov 11 Febr 15 th 2012 April 2011 Examination of candidates by ENSH Jury Nomination ENSH GOLD Forum Members by ENSH Jury ENSH GOLD Forum Event in Taipei, Taiwan

28 Hakemus/Application for the GOLD process FORM A Kansallisen arviointiprosessin kuvaus Kansallisen koordinaattorin tai muun kansallisen edustajan toimesta Juryn täytyy ymmärtää hyvien tulosten luotettavuus ja näyttö

29 Application for the GOLD Process: Form B Form B is filled out by the candidate Key measures and actions Results and evidence and supported by the national coordinator. The ENSH Jury comments all Standards

30 Kansallinen arviointikäynti Tutustuminen terveydenedistämisen yksikköön Savuton sairaala työryhmän pöytäkirjoihin ja sairaala alueeseen: Etelä-pohjanmaan sairaanhoitopiiri on julkishallinollinen organisaatio, joka koostuu erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta. Sairaalassa on potilaspaikkoja 635,henkilökuntaa 2300, hoitopäiviä 68374(2012) keskimääräinen hoitoaika 4,9 päivää. Sairaalan johto on sitoutunut pitkäjännitteisesti kehittämään Savuttomuustyötä alueellaan. Sairaala on ollut ENSH jäsen jo 2002 alkaen. Henkilökunnan tupakointi kiellettiin Johtoryhmä antoi ohjeen esimiehille tupakointikiellon noudattamisesta Henkilökunnalle on tarjottu tukea tupakastavieroitukseen kiellon voimaantulosta alkaen. Kaikista muutoksista ja suuremmista koulutuksista on tiedotettu paitsi sairaalan sisäisissä julkaisuissa myös paikallisissa sanomalehdissä. Sairaalan päihdetyön koordinaattori on saanut valtakunnallisessa Savuton Suomi tapahtumassa erityismaininnan.

31 Nykyisenmuotoinen Savutonsairaala työryhmä on toiminut alkaen. Savuton sairaala toimintaohjelma on jaettu yksiköihin Savuton sairaalatyöryhmän muistiot ja potilasohjeet ovat sairaanhoitopiirin asiakirjahallinnossa ja terveyskeskuksissa sekä työterveyshuollossa effica asiakirja arkistossa. Nykyinen päihdetyön koordinaattori toimi aluksi tupakasta vieroitushoitajana alkaen, nykyisin toimenkuva on laajentunut myös muihin päihteisiin. Sairaanhoitopiiri on järjestänyt alueellaan tupakastavieroituskoulutusta vuosittain ja osallistunut kansallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin terveydenedistämisen ja tupakastavieroitustyön osalta. Koko henkilökunta on koulutettu osastotunneilla tupakasta vieroituksen hoitomalliin 2004 lähtien. (tilastot) Tupakastavieroitusohjaajakoulutusta on järjestetty 9 kappaletta 2011, 2012 ja osallistujia on ollut 340, joista 36 on ollut EPSHP.stä. Yksiköihin on nimetty tupakastavieroitusyhdyshenkilöt, joiden tehtävä on varmistaa, että tupakastavieroituksen hoitomalli on käytössä työyksikössä. Tupakastavieroituksen yhdyshenkilöille järjestettiin Auta tupakoivaa lopettamaan koulutus vuonna osallistujia yhteensä 46, (EPSHP 30, tk:t16)

32 Auta tupakoivaa äitiä lopettamaan koulutus ja , osallistujia yhteensä 61, EPSHP 26, tk:t 35. Tupakoimattomana leikkaukseen-hoitomalli otettiin käyttöön Potilasta, joka laitetaan operatiiviseen arvioon erikoissairaanhoitoon tuetaan keskeyttämään tupakkatuotteiden käyttö ennen leikkausta. Tavoitteena on kuuden viikon tupakoimattomuus ennen ja jälkeen leikkauksen. Potilas saa kolmen kuukauden ajan tukea työterveyshuollosta tai terveyskeskuksesta. Malli laajennetaan vähitellen koskemaan kaikkia potilaita terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa. Vieroituksen seuranta on kolme kuukautta. Tavoitteena on tehdä kaksi vuoden seurantaa leikatuille potilaille tupakointitottumuksista 2014 ja 2015 syksyllä. Sairaalalla on terveyden edistämisen budjetti, joka kattaa Savuton sairaala toiminnan. Lopuksi kierrettiin sairaala alue. Alueelle tullessa on siistit tupakkakatokset ja tuhkakuppeja tien toisella puolella yli 10 m seinistä. Yksi tupakkakatos on sisäpihalla. Täysin savuttomaan sairaala alueeseen ei Suomen nykyinen tupakkalaki oikein anna tukea. Piilotupakointipaikoissa ei ollut tumppeja ja niitä kontrolloidaan jatkuvasti vieroitushoitajan ja siistijöiden toimesta. Sairaalalla on terveyden edistämisen budjetti, joka kattaa Savuton sairaala toiminnan.

33 Savuton sairaala -itseauditointiin vuonna 2014 osallistuivat 14 sairaanhoitopiiriä ja viisi muuta organisaatiota Sandardit Yhteispisteet 1 ja 2 Organisaatio yhteensä Jäsenyyden taso Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky Kultataso,going for gold Seinäjoen kaupunki Kultataso,going for gold Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky Kultataso,going for gold Raahen seudun hyvinvointiky Kultataso,going for gold Forssan seudun hyvinvointiky Kultataso,going for gold Jämsän kaupunki, Hopeataso Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Hopeataso Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky Hopeataso Vaasan sairaanhoitopiirin ky Hopeataso Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky Hopeataso Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Hopeataso Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ky Hopeataso Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky Hopeataso Imatran kaupunki Hopeataso Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky Hopeataso Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky Hopeataso Lapin sairaanhoitopiirin ky Hopeataso Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky Pronssitaso Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky Reetta-Maija Luhta Jäsenyys 33

34 Lähteet Doll,Peto &al BMJ 26/06/04 Hans Nåsell väitöskirja 2010 Hawn ym. 2011, potilaan aineisto referaatti Duodecim 2013:129:7-8 Arto Y. Strandberg 1, Timo E. Strandberg 2, Kaisu Pitkälä 3, Veikko V. Salomaa 4, Reijo S. Tilvis 1, Tatu A. Miettinen 1 Arch Intern Med Cochrane:Intensive intervention retained a significant effect on long-term smoking cessation Interventions for preoperative smoking cessationthordis Thomsen1, Nete Villebro2, AnnMereteMøller1

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN

TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:10 TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN Tupakkapolittinen toimenpideohjelma Helsinki 2014 Tie savuttomaan Suomeen Tupakkapoliittinen toimenpideohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi Tupakoinnin lopettaminen parantaa suun terveyttä 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen taustaa... 4 3. Tutkimuksen empiirinen toteutus... 5 3.1 Tutkimuksen kohderyhmä... 5

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Arkkitehtuurin laitos Sotera-instituutti Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Loppuraportti ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset -projektista Hannu Huttunen, Reijo Kekäläinen, Teemu Kurkela

Lisätiedot

Keskitystä ja kehittämistä

Keskitystä ja kehittämistä Keskitystä ja kehittämistä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintastrategia vuosille 2010-2013 Mikä on PKSSK, missä ja miksi? Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty heidän tuekseen. Opas käsittelee tupakoinnin terveysvaikutuksia, mutta ennen kaikkea siinä pohditaan tupakoinnin lopettamista:

Lisätiedot

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012.

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012. ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012 Invalidiliitto ry Lukijalle 3 Vammaisen asialla kuntoutusohjausta 30 vuotta 4 Sydänpotilaiden

Lisätiedot

Lasten hätään vastataan heti

Lasten hätään vastataan heti No 12 23.9.2014 tommi hietikko Lasten hätään vastataan heti sukupolvet työpaikalla hyvinvointi s. 32 ruoan monet merkitykset syöminen s. 24 myelooma sairaus s. 30 ...tekee päivästäsi mukavan Navy-sininen

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt DEHKO-raportti 2007:1 Palkitut ja arjessa koetellut - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hyvät käytännöt Suomen Diabetesliitto ry Tampere 2007 ESIPUHE Diabeteksen hoidon ja ehkäisyn hankkeet kansissa DEHKO

Lisätiedot

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA dokumentti: Kotihoito -Haavanhoito Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA Document: HomeCare- Wound Care; Overview, Challenges and Perspectives. Käännös alkuperäisestä: Veera Hjerppe,

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi ALLERGIA JA ASTMA SEKÄ TUPAKOINTI 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista ja vahvaa motivoitumista.

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Esitysten tiivistelmät Virpi Honkanen (toim.) virpi.honkanen@thl.fi Puh.020 610 7550 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 1/2011

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 1/2011 1/2011 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Mielenterveyskuntoutujien asuminen Psykiatrian rakennemuutos Suomessa Asiakkaan osallisuus mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HANKE M>KO>R=>GANHEMHC KC>LM>EFB>G :KOBHBGMB AHB=HG E::=NG I:K:GM:FBL>DLB

EUROOPPALAINEN HANKE M>KO>R=>GANHEMHC KC>LM>EFB>G :KOBHBGMB AHB=HG E::=NG I:K:GM:FBL>DLB EUROOPPALAINEN HANKE One of the European Commission s aims is to produce comparable information on health and health-related behaviour of the population, and on diseases and health systems. This information

Lisätiedot