Savuton sairaala -toiminta HUS:ssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savuton sairaala -toiminta HUS:ssa"

Transkriptio

1 Savuton sairaala -toiminta HUS:ssa Viestintämateriaali Tarja Nordman Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa

2 Sisältö Taustaa HUS Savuton sairaala toimijat ja vastuut Tavoitteet Kohderyhmät Eteneminen

3 Taustaa HUS julistautui savuttomaksi sairaanhoitopiiriksi vuonna 2004 HUS:ssa vahvistettiin Tupakkapoliittisen työryhmän mietintö vuosille Porvoon sha:lla työryhmä toiminut vuodesta 2004 HYKS:n tupakkatyöryhmä nimettiin 1/2011 mm. sairaanhoitoalueilla toiminut omia työryhmiä HUS liittyi Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:hyn keväällä 2011 HUS:n Savuton sairaala ohjausryhmä asetettiin , jonka jälkeen sairaanhoitoalueille nimettiin omat alueelliset Savuton sairaala työryhmät lait, asetukset, säännöt, suositukset, ohjeistukset

4 Savuton sairaala toimijat ja vastuut HUS:ssa HUS:n Savuton sairaala ohjausryhmä vastaa HUS:n savuttomuusohjelmasta, joka perustuu STES:n käyttämiin standardeihin Kohti savutonta terveydenhuoltoa huolehtii savuttomuusohjelman tiedottamisesta varmistaa, että savuttomuusohjelman sitoutumista seurataan vuosittain raportoi kuntayhtymän johtoryhmälle viestintä: tiedottaja työryhmän jäsen

5 Sairaanhoitoalueen Savuton sairaala työryhmä laatii toimintasuunnitelman HUS:n linjausten mukaisesti toteuttaa, tiedottaa, kampanjoi, kehittää, budjetoi ja seuraa savuttomuustavoitteiden toteutumista alueellaan raportoi HUS:n Savuton sairaala ohjausryhmälle viestintä: tiedottaja työryhmän jäsen Tulosalueilla, HYKS-tulosyksiköissä, Osaamiskeskuksissa, liikelaitoksissa sha:n savuttomuustyöryhmiin kuuluvat tiedottajat vastaavat sisäisestä savuttomuusinformaatiosta sha:lla toimiville tulos-/taseyksiköiden ja liikelaitosten tiedottajille tiedottajat informoivat omien yksiköidensä henkilöstöpäälliköitä savuttomuuden etenemisestä alueella Yksiköissä esimiehet valvovat päätettyjen yleisohjeiden ja sha:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa, sekä kannustaen savuttomuuteen, jakavat yllä olevilta tahoilta saamansa informaation työntekijöiden tietoon mm. osastokokouksissa

6 Tavoitteet HUS:n Savuton sairaala toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille, henkilökunnalle ja vierailijoille savuton, terveellisempi ja viihtyisämpi hoito-, työ-, vierailuympäristö sekä auttaa tupakoivia potilaita ja henkilökuntaa lopettamaan tupakanpoltto. Kohderyhmät 1. Henkilökunta (3 ryhmää) 2. Potilaat 3. Vierailijat 4. Omistajakunnat 5. Sidosryhmät/yhteistyökumppanit 6. Kansalaiset

7 Kohderyhmä: henkilökunta 1/3 TUPAKOIVAT TYÖNTEKIJÄT Tavoitteena tupakoinnin lopettaminen ja terveellisempi työelämä. Tupakointi lisää merkittävästi infektioiden ja monien pitkäaikaissairauksien riskiä Tupakan hajun haistaa työvaatteista ja hengityksestä, mikä ei sovi potilastyöhön. Esimerkki potilaille. Keinot: Informaation lisääminen (intranet, kampanjat, perehdytys). Lopettamisen kannustaminen (osastokokoukset, terveystarkastukset). Tupakointikiellon seuranta. Esimiehellä oikeus puuttua, jos työajalla poltetaan. Tiedon tuottaja: HUS-Työterveys: tukea ja apua tupakan lopettamiseksi Savuton sairaala -työryhmät, HUS-Työsuojelu ja esimiehet työvaatteen käyttökielto

8 Kohderyhmä: henkilökunta 2/3 EI-TUPAKOIVAT, MUTTA TUPAKANSAVULLE ALTISTUVAT Tavoitteena terveellinen työympäristö ja tupakan savusta vapaa työskentelymahdollisuus. Tupakoija voi tietämättään rakennuksen vieressä tupakoidessaan aiheuttaa muille työntekijöille työhyvinvoinnin ja työtehon laskua tai jopa sairastuttaa heidät. Jokaisella työntekijällä oikeus savuttomaan työympäristöön. Keinot: Informaation lisääminen (intranet, osastokokoukset, perehdytys). Palautekanava: oman sh-alueen/tulosyksikkönsä Savuton sairaala -työryhmän jäsenelle. HUS-Työsuojelu

9 Kohderyhmä: henkilökunta 3/3 KOKO HUS:N HENKILÖKUNTA Tavoitteena viihtyisä ja savuton työympäristö, joka osaltaan viestii laadukkuudesta ja terveellisemmästä elämästä. Tupakoinnista aiheutuvat jätteet sairaala-alueella ja rakennusten ovien vieressä ovat ristiriidassa toiminnan kanssa, eivätkä anna positiivista kuvaa sairaalan toiminnasta. Siivoamisesta aiheutuu huomattavia lisäkuluja. Tupakkatuotteita ei myydä kahviossa Keinot: informaation lisääminen Tupakointi on sallittua ainoastaan sille osoitetulla paikalla kunnes sairaala-alue on saatu savuttomaksi alueeksi HUS:n pysyväisohje Tiedon tuottaja: HUS-Työterveys, Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

10 Kohderyhmä: potilaat Tavoitteena saada potilas lopettamaan tupakointi. Tupakoinnilla on vain haitallisia vaikutuksia terveyteen ja paranemiseen. Tupakoinnin lopettamisella on positiivisia vaikutuksia potilaalle. Aina kannattaa lopettaa. Sairaalasta saa tukea ja neuvoa tupakoinnin lopettamiseksi. Sairaala on savuton. Sairaala-alueella on sallittua tupakoida vain sille osoitetulla paikalla, kaikki muu on kiellettyä. Tupakkatuotteita ei myydä kahviossa Keinot: Informaatiota savuttomuudesta (internet-sivuilla, sairaaloiden sivuilla, kutsukirjeissä, potilasmateriaaleissa). Potilaalta kysytään tupakoinnista ja reagoidaan tarvittaessa. Osasto tarjoaa tukimateriaalia tupakoimisen lopettamiseksi. Meilahden tornisairaalan potilastukipiste OLKAsta saa tietoa vertaistukitoiminnasta. Tiedon tuottaja: Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tarja Nordman 2013

11 Kohderyhmä: vierailijat Tavoitteena savuton ja siisti sairaala-alue. Sairaala on savuton eikä sairaalan kahvilassa myydä tupakkatuotteita Sairaala-alueella on sallittua tupakoida vain sille osoitetulla paikalla, kaikki muu on kiellettyä. Kannustaa vierailijoita tukemaan sairaalassa olevan potilaan tupakoimattomuutta, joka on eduksi potilaan tervehtymiselle. Kehote: Tulethan tuoksutta. Keinot: Informaatiota savuttomuudesta (internet, kutsukirjeet). Tauluopaste tullessa sairaala-alueelle Tervetuloa savuttomalle alueelle. Rakennusten seinillä opasteet Savuton sairaala. Kieliversiot.

12 Kohderyhmä: omistajakunnat Tavoitteena positiivinen ja hyvä maine savuttoman työ- ja hoitoympäristön tarjoajana. Myös HUS:n omistajakunnat savuttomiksi. HUS on vastuullinen työnantaja ja huolehtii henkilökunnan työhyvinvoinnista tarjoten tukea lopettamiseen. HUS:n siisti ja savuton sairaalaympäristö tukee laadukasta potilashoitoa ja tutkimusta. Kannustaa kuntaa savuttomuuteen. Keinot: Informaatiota savuttomuudesta (internet, kuntakirjeet, kampanjat). Raportointia toimenpiteistä ja vaikutuksista vuosittain. Alueetta käyttävät: haastaminen mukaan eri kampanjoihin. Esityksissä kuva savuttomista kunnista.

13 Kohderyhmä: sidosryhmät/yhteistyökumppanit Tavoitteena saada yhteistyökumppanit tukemaan ja kunnioittamaan sairaalaalueen savuttomuutta. Sairaala-alue on savuton. Tupakointi on sallittua vain sille osoitetuilla paikoilla. HUS arvostaa yhteistyökumppaneiden savuttomuutta toimiessaan tai vieraillessaan sairaala-alueella. Sairaalan kahviloissa ei myydä tupakkatuotteita. Keinot: Informaatiota savuttomuudesta (internet, kokoukset, työhönottotilaisuudet, perehdyttäminen, opintokäynnit, sairaala-alueen linja-autopysäkit). Aluetta käyttävät: haastaminen mukaan savuttomuuskampanjoihin. Hankintakilpailutuksessa: suosimme savuttomuutta. Rakennustyömaat: HUS-Kiinteistöt, HUS-Tilakeskus Tavarantoimittajat, ambulanssiliikenne, taksiliikenne, linja-autoliikenne, pelastus-, vartiointi- ja suojelutoimijat, opiskelijat, työnhakijat

14 Kohderyhmä: kansalaiset Tavoitteena kansalaisille muodostunut positiivinen ja vastuullisen toimijan kuva savuttomuudesta. HUS on vastuullinen työnantaja ja tukee henkilökunnan tupakoinnin lopettamista monin eri keinoin. HUS suojelee potilaita ja henkilökuntaa tupakansavun haitoilta. HUS on yhteiskuntavastuullinen toimija, joka haluaa tarjota laadukkaan erikoissairaanhoidon lisäksi savuttoman ja siistin hoitoympäristön. Keinot: HUS hyödyntää kansainväliset ja kansalliset kampanjat omissa kampanjoissaan. HUS tiedottaa savuttomuustavoitteista sekä ajankohtaisista savuttomuuteen liittyvistä asioista eri kanavissa.

15 Eteneminen Tavoitteista käytäntöön Savuton sairaala -työryhmät laativat toimintasuunnitelman, joka sisältää aikataulutetun vuosisuunnitelman: tavoitteet, keinot, vastuuhenkilöt, viestintäkanavat ja -tuotteet, budjetin, kohderyhmät, seurannan, mittarit, raportoinnin.

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työkyvyn määritelmät 5 Työhyvinvointitalo

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN

TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:10 TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN Tupakkapolittinen toimenpideohjelma Helsinki 2014 Tie savuttomaan Suomeen Tupakkapoliittinen toimenpideohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

HUS-Servis liikelaitoksen viestintäsuunnitelma

HUS-Servis liikelaitoksen viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma LIITE 2 1/10 15.4.2010 HUS-Servis liikelaitoksen viestintäsuunnitelma HUS-Servis 4/2010 HUS-Servis PL 781 Puh 050 427 9724 www.hus.fi/servis Maistraatinportti 2 Jari Simonen jari.simonen@hus.fi

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Tupakoimattomana ammattiin

Tupakoimattomana ammattiin Anna-Ester Liimatainen-Lamberg (toim.) Tupakoimattomana ammattiin opas tupakoimattomuuden edistämistyöhön ammatillisissa oppilaitoksissa Opetushallitus 2000 1 Sisällys Lukijalle 3 1. Uusi tupakkalaki:

Lisätiedot

Päihdeohjelman malliteksti

Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman voi muokata seuraavaa mallitekstiä käyttäen kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. Tekstissä voi käyttää tässä oppaassa esitettyjä asioita. Malli on tarkoitettu rungoksi

Lisätiedot

Savuton sairaala työpaja Tupakka ja terveyspäivät 2.12.2014

Savuton sairaala työpaja Tupakka ja terveyspäivät 2.12.2014 Savuton sairaala työpaja Tupakka ja terveyspäivät 2.12.2014 Sinikka Krogerus keuhkosairauksien erikoislääkäri Keski-Suomen keskussairaala Sinikka Krogerus Mihin pyritään? Täysin savuton sairaala-alue Tupakoivien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 Hallitus 24.3.2014, LIITE 7 YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 HUS ympäristöhallinto SISÄLLYSLUETTELO sivu Ympäristöhallinnon päällikön vuosikatsaus... 3 HUS ympäristöohjelma 2013... 4 Ympäristöorganisaatio... 6 Sisäinen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

Loppuraportti. Maahanmuuton koordinointi. Innofocus / Sanja Lenardic

Loppuraportti. Maahanmuuton koordinointi. Innofocus / Sanja Lenardic Loppuraportti Maahanmuuton koordinointi Innofocus / Sanja Lenardic KOKO Länsi-Uusimaan toimintaryhmä 13.4.2010 2 0BProjektin tausta, lähtökohdat ja toiminta alue Sisältö 1. Projektin tausta, lähtökohdat

Lisätiedot

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. Kun haluat perehtyä oppaassa mainittuihin asioihin tarkemmin, löydät lisätietoa ja tarkempia kuvauksia kustakin aiheesta intranetistä.

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

2015-2017. Toimintakäsikirja. Osuuskunta Lempesti y - 1085391-2

2015-2017. Toimintakäsikirja. Osuuskunta Lempesti y - 1085391-2 2015-2017 Toimintakäsikirja Osuuskunta Lempesti y - 1085391-2 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys OSUUSKUNTA LEMPESTI 1 ORGANISAATIO 2 LAATUPOLITIIKKA 3 LAADUN SEURANTA 4 HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 5 PALVELUTUOTANTO

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY SKukkola/TNurmela/W-TNykänen/ RSovijärvi/OK/25.4.2012 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Laadittu: 2.2.2012 Hyväksytty: Laadunvarmistustyöryhmässä

Lisätiedot

METKAn viestintä voidaan jakaa myös tärkeysluokkiin. Esimerkkejä sisäisen viestinnän tärkeysluokista:

METKAn viestintä voidaan jakaa myös tärkeysluokkiin. Esimerkkejä sisäisen viestinnän tärkeysluokista: VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty 31.1.2012 METKAn viestintäsuunnitelman tarkoitus on helpottaa ja selkiyttää kaikkien METKAn viestinnän kanssa työskentelevien tehtäviä. Suunnitelma sisältää ohjeita ja työkaluja,

Lisätiedot

Tervetuloa TES-sairaaloille tarkoitettuun PRICES-HPH onlinekyselyyn!

Tervetuloa TES-sairaaloille tarkoitettuun PRICES-HPH onlinekyselyyn! Project on a Retrospective, Internationally Comparative Evaluation Study of HPH: PRICES HPH Tervetuloa TES-sairaaloille tarkoitettuun PRICES-HPH onlinekyselyyn! Ensiksi, kiitos siitä että osallistumisellanne

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com Ramirentkonsernin eettiset ohjeet www.ramirent.com 2 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Sisällys 1. Henkilöstö... 5 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu 1.2. Ihmisoikeudet 1.3. Hyvinvointi

Lisätiedot