METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011

2 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS PÄÄjOhTajan KaTSaUS 4 yhtenäinen METSÄ GROUP 6 TOIMInTayMPÄRISTö 8 STRaTEGIa 10 TUOTanTO ja MyynTI 11 TaPahTUMaT VUOnna UUdISTUVa METSÄ GROUP 14 PEhMO- ja RUOanLaITTOPaPERIT 16 KaRTOnKI ja PaPERI 18 SELLU 20 PUUTUOTTEET 22 PUUnhanKInTa ja METSÄPaLVELUT 24 VaSTUULLInEn METSÄ GROUP 32 TILInPÄÄTöS 118 hallinto 118 SELVITyS hallinto- ja OhjaUSjÄRjESTELMÄSTÄ 124 PaLKKa- ja PaLKKIOSELVITyS 126 EdUSTajISTO ja hallintoneuvosto 128 hallitus 130 johtoryhmä 132 TaLOUdELLInEn RaPORTOInTI

3 Metsäliitto-konserni on nyt Metsä Group. Yhtenäinen, uudistuva ja vastuullinen. Olemme reilusti metsäteollisuus yhtiö, joka keskittyy Pehmo- ja ruoanlaitto papereihin, kartonkiin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin.

4 METSÄ GROUP 2011 LIIKEVaIhTO: MILJOONAA EUROA LIIKETULOS ILMan KERTaERIÄ: MILJOONAA EUROA SIjOITETUn PÄÄOMan TUOTTO ILMan KERTaERIÄ: % SUOMI VIENTI JA ULKOMAANTOIMINTA InVESTOInnIT: MILJOONAA EUROA LIIKETOIMInnan RahaVIRTa: MILJOONAA EUROA KOROLLISET nettovelat: MILJOONAA EUROA nettovelkaantumisaste: % OMaVaRaISUUS: % jaettu OSUUSKORKO: MILJOONAA EUROA * 0 *) ehdotus henkilöstö: SUOMESSA ULKOMAILLA LIIKEVaIhTO MaRKKIna-aLUEITTaIn: % LIIKEVaIhTO LIIKETOIMInTa-aLUEITTaIn (MUKaan LUKIEn SISÄInEn MyynTI): % SUOMI 17 SaKSa 15 ISO-BRITannIa 11 RanSKa 6 RUOTSI 4 MUU EUROOPPa 32 MUUT MaaT 15 METSÄ TISSUE 13 METSÄ BOaRd 35 METSÄ FIBRE 18 METSÄ WOOd 13 METSÄLIITTO PUUnhanKInTa 21

5 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,3 MRd. Henkilöstöä yhteensä EUROa yhteensä METSÄLIITTO OSUUSKUnTa Konsernin emoyhtiö Omistajina suomalaista metsänomistajaa METSÄ TISSUE PEhMO- ja RUOanLaITTO- PaPERIT METSÄ BOaRd KaRTOnKI ja PaPERI METSÄ FIBRE SELLU METSÄ WOOd PUUTUOTTEET METSÄLIITTO PUUnhanKInTa PUUnhanKInTa ja METSÄPaLVELUT HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO 0,9 MRd. EUROa OMISTUS 76,62 % HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO 2,5 MRd. EUROa OMISTUS 61,49 %* HENKILÖSTÖ 900 LIIKEVAIHTO 1,3 MRd. EUROa OMISTUS HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO 0,9 MRd. EUROa OMISTUS HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO 1,4 MRd. EUROa OMISTUS 70,26 % 100 % 100 % *Osuus äänimäärästä 61,49 %, osuus osakkeista 41,78 % METSÄ GROUPIn avainluvut TULOS LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT LIIKETOIMINNAN KULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETULOS OSUUS OSAKKUUSYRITYSTEN TULOKSISTA KORKO JA MUUT RAHOITUSKULUT, NETTO KAUDEN TULOS ENNEN VEROJA KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA TUnnUSLUVUT LIIKETULOS, MILJ. EUROA " -, ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO, % 1,1 11,8-3,3 0,5 1,4 - " -, ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 8,5 13,4-1,4 1,3 6,4 OMAN PÄÄOMAN TUOTTO, % -9,9 13, ,4-7,5 - " -, ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 8,6 18,2-13,4-6,4 2,7 OMAVARAISUUSASTE, % 28,3 29,7 24, ,8 NETTOVELKAANTUMISASTE, % KOROLLISET NETTOVELAT, MILJ. EUROA BRUTTOINVESTOINNIT HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN Metsäliitto-konserni muutti nimensä Metsä Groupiksi ja uudisti yritysilmeensä Myös konsernin liiketoiminta-alueiden nimet muuttuivat. Metsä-Botnia toimii jatkossa nimellä Metsä Fibre, Puutuoteteollisuus nimellä Metsä Wood ja Puunhankinta Suomessa nimellä Metsäliitto Puunhankinta, kansainvälisesti nimellä Metsä Forest. Yhtiökokouksen päätöksellä M-real toimii jatkossa nimellä Metsä Board. Metsä Tissuen nimi säilyi entisellään. Identiteettimuutos ei vaikuta konsernin rakenteeseen tai yhtiöiden juridiseen asemaan. Metsä Groupin emoyhtiön nimi ja toimintamuoto säilyy Metsäliitto Osuuskuntana.

6 2 PÄÄJOHTAJAN KATSAUS

7 Pääjohtajan katsaus Vuosi 2011 oli Metsä Groupissa merkityksellinen, työntäyteinen ja eteenpäin suuntautuva vuosi. Osoituksena konsernin kehittymisestä teillä on nyt käsissänne uudistuneen Metsä Groupin vuosikertomus. Koko Metsäliitto-konsernin yritysnimistön ja ilmeen muutos yhtenäiseksi Metsä Groupiksi viimeistelee vuodesta 2005 asti toteutetun määrätietoisen rakennemuutoksen ja vahvistaa kilpailukykyämme. Metsä Group suuntautuu tulevaisuuteen ja kehittää toimintaansa jatkuvasti niin uudistamalla tuotteitaan ja toimintatapojaan kuin olemalla kestävän kehityksen kärkijoukoissa. Konsernin perusta on luja Maailmantalouden epävarmuus erityisesti vuoden 2011 toisella puoliskolla heikensi kysyntää kaikilla liiketoiminta-alueillamme, ja konsernin koko vuoden tulos jäi selvästi vuotta 2010 heikommaksi. Viime vuosien onnistuneen rakennemuutoksen ansiosta konsernimme perusta on luja. Olemme vahvasti neljän keskeisen ja kilpailukykyisen tukijalan varassa: puutuotteet, sellu, kartonki sekä pehmo- ja ruoanlaittopaperit. Metsä Boardin uudelleenjärjestelyt ja paperiliiketoiminnan strateginen tarkastelu ovat nyt loppusuoralla ja parantavat tuloksenteon edellytyksiä merkittävästi. Pehmo- ja ruoanlaittopapereissa Metsä Tissuen kehitysinvestoinnit antavat hyvän pohjan sen kannattavuuden parantamiselle. Metsä Groupin viime vuosien rakennemuutoksen hyvät tulokset, vahva asiakaslähtöisyys ja jatkuva sisäinen uudistustyö parantavat edellytyksiämme olla kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni. Valitsemiemme ydinliiketoimintojen ansiosta suhdannekestävyytemme on aiempaa parempi. Olemme keskittyneet tuottamaan tuotteita ja palveluita, joissa olemme johtavien yritysten joukossa ja joissa meillä on omaa, vahvaa kilpailuetua ja -kykyä. Harkittu investointiohjelma parantaa kilpailukykyä Metsä Groupin investointiohjelman lähtökohtana on tuotantolaitostemme tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen. Investoinnit ovat olennainen osa kannattavuutemme parantamista ja harkitun kasvun aikaansaamista. Samalla parannamme energiatehokkuutta ja ympäristösuorituskykyä. Vuonna 2011 investoimme yhteensä 227 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus oli 66 prosenttia. Investointeihin kuuluvat muun muassa Joutsenon sellutehtaan energiantuotannon kehittäminen hiilidioksidineutraaliksi, Kemin sellutehtaan uudet kaustisointi- ja vesilaitokset sekä kartonkituotannon lisääminen Simpeleellä, Kemissä ja Kyron tehtailla. Pehmopapereissa aloitimme laajan investointiohjelman Puolassa ja vihimme käyttöön uuden leivin- ja ruoanlaittopaperitehtaan Saksan Dürenissa. Kehitimme myös emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille tarjottavia palveluita tiiviissä yhteistyössä metsänomistajien kanssa. Omistajajäsenyys on meille vahvuus, joka antaa toiminnallemme pitkäjänteisyyttä ja vakautta. investoinnit parantavat kannattavuutta ja tukevat harkittua kasvua. Kestävä kehitys osa strategiaa Metsä Group on edelläkävijöitä kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamisessa toiminnassaan. Konserni on sitoutunut noudattamaan YK:n Global Compact -hankkeen kymmentä periaatetta, mihin myös omat kestävän kehityksen periaatteemme pohjautuvat. Alkuvuodesta päivitimme kaikki Metsä Groupin toimintaa ohjaavat politiikat ja laadimme toimintatapaohjeen tavaran ja palveluiden toimittajille ja koko toimitusketjun hallintaan. Vuoden aikana määrittelimme myös keskeisimmät kestävän kehityksen teemat, joihin perustuen laadimme strategisen kestävän kehityksen suunnitelman konserninlaajuisine tavoitteineen. Konsernin uusi kestävän kehityksen raportti löytyy kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme. Lähellä Metsää Metsä Group on reilusti metsäteollisuusyhtiö, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä ihmisten arjessa ja elämässä. Voimme sanoa hyvällä omallatunnolla, että elämä on täynnä hetkiä lähellä Metsää. Vahvuuksiamme kilpailussa ovat pääraaka-aineemme pohjoinen, pitkäkuituinen havupuu, moderni tuotantoteknologia ja osaava, sitoutunut henkilöstömme. Myös yritystunnuksemme viestii juuriaan kunnioittavasta, uudistuvasta ja vastuullisesta toimijasta. Metsä Groupista. Lämmin kiitos asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme luottamuksesta ja osuuskunnan jäsenille hyvästä yhteistyöstä sekä konsernin henkilöstölle sitoutuneesta työstä yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Kari Jordan Pääjohtaja PÄÄJOHTAJAN KATSAUS 3

8 yhtenäinen metsä group on reilusti metsäteollisuusyhtiö. yhtenäinen, uudistuva ja entistä vahvempi. Kilpailukykymme rakentuu raaka-aineestamme eli kestävästi hoidettujen pohjoisten metsien puusta sekä tuotteistamme ja palveluistamme, joissa yhdistyvät asiakaslähtöisyys, innovatiivisuus ja kestävä kehitys. Liikevaihtomme 2011 työllistimme 2011 investoimme ,3 mrd. euroa josta 4,8 miljardia euroa tulee viennistä ja ulkomaantoiminnoista henkilöä, joista suomessa ja ulkomailla milj. euroa josta 149 miljoonaa euroa suomeen 4 METSÄ GROUP

9 Parhaat neuvot Metsä Groupin emoyhtiön Metsäliitto Osuuskunnan omistaa metsänomistajaa. Omistustaustamme tuo toimintaamme pitkäjänteisyyttä ja vahvuutta. Se myös erottaa meidät myönteisesti kilpailijoista. Omistajajäsenemme saavat meiltä omaan omistajuuteensa liittyvät parhaat mahdolliset tiedot ja neuvot. Vahvistamme heidän metsäomaisuutensa arvoa sekä tarjoamme palveluita koko metsänomistamisen elinkaareen. Suosittuja palveluitamme ovat veroneuvonta ja jäsentapahtumat ympäri Suomen. Yhä useampi metsänomistaja käyttää metsänhoidon palveluitamme. Osuuskunnan jäsenet voivat seurata tietokoneelta ajantasaista metsäsuunnitelmaansa ja olla varmoja siitä, että metsänhoitotyöt on hoidettu ammattitaidolla ympäristöä kunnioittaen. Tämä on ydinosaamistamme. Lähellä monin tavoin Vuonna 2012 metsä Group hankki puuta 29,2 miljoonaa m 3, josta 68,6 % kuitupuuta 21,2 % tukkipuuta 5,1 % energiapuuta 5,0 % sivutuotteita 20,0 milj. m 3 6,2 milj. m 3 1,5 milj. m 1,5 milj. m 3 hyötykäytön eturintamassa Pakkauskartonkien, paperien, pehmo- ja ruoanlaittopaperien ja puutuotteiden lisäksi Metsä Groupin tuotantolaitoksilla syntyy vuosittain satoja tuhansia tonneja hyötykäyttökelpoisia sivutuotteita. Tuotteemme eivät käytön jälkeenkään ole jätettä. Kartonki- ja paperituotteet voidaan kierrättää tai hyödyntää energian tuotannossa. Kun keräyspaperia ei enää voida kierrättää, se hyödynnetään energiana. Myös puurakenteet sisältävät suuren määrän energiaa hyödynnettäväksi, jos niitä ei voida käyttää purettaessa uudelleen. Metsä Group on hyötykäytön eturintamassa, ja esimerkiksi tuotannossa syntyvien kaatopaikkajätteiden määrä on vähentynyt 1990-lukuun verrattuna yli 50 prosenttia. Käytämme raaka-aineen, pohjoisen puukuidun, monipuolisesti hyödyksi. Metsä Groupin tuotteet ovat mukana jokaisen arjessa. Pakkauskartonkiemme vahvuudet ovat raaka-aineena käytetty ensikuitu ja kartongin keveys. Kevyet ja ekologiset pakkauskartonkimme ovat turvallisia valintoja elintarvikepakkaamisessa ja soveltuvat erinomaisesti myös esimerkiksi lääke- ja kosmetiikkateollisuuden pakkaustarpeisiin. Pehmo- ja ruoanlaittopaperimme edistävät hyvinvointia, ylläpitävät terveyttä ja helpottavat arkea. Niissä Metsä Groupilla on markkinoiden johtavat tuotemerkit: Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin ja SAGA. Tuotteita kehitetään asiakastarpeisiin perustuen, mutta menestyksen perustana ovat myös tehokkaat myynti- ja jakelukanavat. Sellua käytetään sekä kartonkiemme että erilaisten paperituotteidemme raaka-aineena. Sellutehtaiden ylijäämäenergiaa käytetään niitä ympäröivissä taajamissa esimerkiksi lämmitykseen. Sellun valmistuksessa tärkeitä lähtökohtia ovat asiakkaan ymmärtäminen ja kokonaispalvelun tarjoaminen. Puutuotteemme mahdollistavat esimerkiksi rakentamisessa entistä terveellisemmän ja ilmastoystävällisemmän asumisen, sillä myös valmiit rakennukset ovat hiilidioksidinieluja. Sahauksen sivutuotteista taas saadaan sähköä ja lämpöä. Puuenergiaksi käytetään myös muihin tuotteisiin soveltumattomia puun osia ja jalostuksen sivutuotteita. METSÄ GROUP 5

10 TOIMINTA YMPÄRISTÖ globaalit trendit ovat metsäteollisuudelle myönteisiä kulutuksen painopisteen siirtyessä uusiutuvista raaka-aineista valmistettuihin, hiiltä sitoviin ja biohajoaviin tuotteisiin. Globalisaatio muutosveturina Talouden kasvun painopiste on siirtynyt yhä selvemmin kehittyville markkinoille kuten Brasiliaan, Kiinaan ja Intiaan. Tämän seurauksena kehittyvissä maissa käynnistyy omaa metsäteollisuustuotantoa, joka kilpailee vientimarkkinoilla paitsi hinnalla myös nopeasti vahvistuvalla osaamisella, teknologialla ja innovaatioilla. Uudessa kilpailutilanteessa erikoistuminen ja alan kansainvälinen työnjako nousevat perinteisillä markkinoilla toimivien metsäteollisuusyritysten merkittäviksi menestystekijöiksi. Erikoistuminen ja työnjako perustuvat osaamisen, tuotannontekijöiden kustannusten, markkinoiden läheisyyden, kysynnän painopisteiden ja raaka-ainepohjan eroihin eri markkina-alueilla. Pitkäkuituinen havusellu on ylivoimainen raaka-aine esimerkiksi korkealuokkaisissa pakkauskartongeissa. Ensikuidun asema erityisesti elintarvikepakkauksiin käytettävän kartongin raaka-aineena vahvistuu myös pakkausmateriaalille asetettavien puhtausvaatimusten kovetessa. Siksi esimerkiksi pitkäkuituisen havusellun saatavuus on valtavirrasta erottavia vahvuustekijöitä. Informaatioteknologian nousu, johon liittyvät muun muassa edullisen teknologian runsaus ja saatavuus, tiedon ja palveluiden digitalisoituminen sekä verkkokauppa, vahvistaa globalisaatiota. Sama tieto on reaaliaikaisesti käytettävissä kaikkialla maailmassa, osaaminen leviää nopeasti ja myös kuluttaminen on yhä vähemmän riippuvaista maantieteellisestä sijainnista. Paperin kulutus kasvaa kehittyvillä markkinoilla. Informaatioteknologian saatavuuden ja edullisuuden takia sen ei kuitenkaan koskaan arvioida nousevan samalle tasolle kuin mitä se on kehittyneissä maissa. Arvioidaan, että jo vuonna 2020 suurempi osa informaatiota on digitaalisessa muodossa kuin painettuna. Tiedon ja palveluiden digitalisoitumisen vaikutus paperinkulutukseen näkyy jo selvästi. Sähköinen kuluttaminen eli verkkokauppa lisää pakkaamisen tarvetta ja myös pakkausmateriaalien kysyntää. Pakkauskartongin ekologisuus on vahva kilpailuvaltti muihin pakkausmateriaaleihin verrattuna. Informaatioteknologian kehitys ja sitä seuraava kuluttajakäyttäytymisen muutos vaikuttavat siis metsäteollisuuden eri tuotteiden kysyntään kahdella täysin vastakkaisella tavalla. Kestävä kehitys ja vastuullisuus Ympäristönsuojeluun liittyvä kiristyvä lainsäädäntö ja kansainväliset ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät sopimukset yhtäältä lisäävät kustannuksia ja toisaalta parantavat energia- ja materiaalitehokkuutta ja sitä kautta kustannustehokkuutta. Samalla avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ympäristö- ja muut vastuullisuusasiat nivoutuvat yhä kiinteämmäksi osaksi kaikkea yritysten toimintaa. Lopputuotteiden ekologisten ominaisuuksien Globalisaatio, talouskasvun siirtyminen itään ja etelään sekä informaatioteknologian nousu muuttavat myös metsäteollisuuden toimintaympäristöä. kuten uusiutuvat raakaaineet, uusiutuvan energian käyttö ja tuotteen koko elinkaaren ekotehokkuus merkitys korostuu niin kuluttajien, yritysten kuin julkisen sektorin ostopäätöksenteossa. Rakentaminen lisääntyy väestönkasvun, kaupungistumisen ja elintason nousun seurauksena. Rakentamisessakin korostuvat ekologisuus, energiatehokkuus ja rakennusmateriaalien perustuminen uusiutuviin luonnonvaroihin. Puurakentaminen on tässä kehityskulussa vahva vaihtoehto. Euroopassa bioenergian kysyntä jatkuu vahvana. Euroopan unionin maiden sitoutuminen bioenergian osuuden kasvattamiseen vaikuttaa monella tavalla myös metsäteollisuuden toimintaympäristöön. Suomessa metsäteollisuus tuottaa noin 80 prosenttia maan bioenergiasta puunjalostuksen ohessa, menestyvä metsäteollisuus siis takaa bioenergian korkean osuuden kokonaisenergiantuotannosta. Bioenergian kysynnän kasvun negatiivisia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi kiivastuva kilpailu puuraaka-aineesta ja sen hinnan nousu, jotka on pyrittävä estämään. 6 METSÄ GROUP TOIMINTAYMPÄRISTÖ

11 Kiristyvä sääntely, ympäristötietoisuuden kasvu sekä vaatimus yritysten toiminnan kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta ohjaavat vahvasti myös metsäteollisuuden Toimintaa. TOIMINTAYMPÄRISTÖ METSÄ GROUP 7

12 STRATEGIA Kestävän kehityksen periaatteita noudattava vastuullinen toiminta, asiakas lähtöisyys ja ainutlaatuiset tuotteet ovat toimintamme lähtökohtia. Kasvamme harkitusti ja kannattavasti. Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuus konserni, joka keskittyy viiteen ydintoimintoon: pehmo- ja ruoanlaitto papereihin, kartonkiin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsä palveluihin. Metsä Groupin tavoitteena on olla keskittynyt ja kannattava, kansainvälisesti toimiva suomalainen metsäteollisuuskonserni, joka yhdistää tuotteissaan ja palveluissaan asiakaslähtöisyyden, innovatiivisuuden ja kestävän kehityksen ainutlaatuisella tavalla. Korkealaatuiset tuotteemme ovat vahvasti läsnä arjessa ja edistävät osaltaan ihmisten hyvinvointia. Tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva pohjoismainen puu. Viime vuosien rakennemuutoksen viimeistelevä, vuoden 2012 alussa lanseerattu yhtenäinen Metsä Group -yritysidentiteetti lujittaa konsernin perustaa ja vahvistaa sen kilpailukykyä edelleen. Yhtenäisenä konsernina pystymme entistä paremmin hyödyntämään ydintoimintojemme synergiat, resurssit ja parhaat käytännöt. Vahva identiteetti selkeyttää myös mielikuvaa konsernimme toiminnasta ja lisää houkuttelevuuttamme yhteistyökumppanina ja työnantajana. Vastaamme myös joustavammin työelämän, talouden ja väestörakenteen muutoksiin. Tulevaisuudessa menestyvät vastuulliset toimijat, jotka tuovat markkinoille asiakaslähtöisiä ja uudenlaisia tuoteratkaisuja. Metsä Group on näiden toimijoiden joukossa. Tulevina vuosina Metsä Group keskittyy toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tavoittelemme liiketoiminnan kannattavaa ja harkittua kasvua, jota haemme erityisesti markkinaosuuksia kasvattamalla. Huolehdimme siitä, että vastaamme asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja toimimme kustannustehokkaasti. Kehitämme tuotantolaitostemme tehokkuutta ja ympäristösuorituskykyä suunnitelmallisen investointiohjelmamme avulla. Haemme aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa vahvistamalla toimintaamme puuenergia-alalla ja puurakentamisessa sekä kartoittamalla biotalouden mahdollisuuksia. Liiketoiminta-alueet muodostavat vahvan arvoketjun Metsä Groupin liiketoiminta-alueet muodostavat strategiamme kulmakivet ja vahvan arvoketjun. Strategian jalustana on ainutlaatuinen omistajarakenteemme, suomalaista metsänomistajaa, mikä vahvistaa toimintamme pitkäjänteisyyttä ja erottaa meidät kilpailijoistamme. Pehmo- ja ruoanlaittopapereissa Metsä Groupilla on markkinoiden johtavat tuotemerkit: Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin ja SAGA. Liiketoiminta-alueen menestys perustuu asiakastarpeiden tuntemiseen, tuotemerkkien rakentamiseen, tehokkaisiin jakelu- ja myyntikanaviin sekä kestävän kehityksen mukaiseen, ympäristötehokkaaseen toimintaan. Tuotantolaitokset ovat aina lähellä päämarkkinoita, jotta kuljetusmatkat pysyvät lyhyinä. Kartonki- ja paperiliiketoiminnassa kasvatamme kartonkiliiketoiminnan painoarvoa ja vahvistamme markkinajohtajuutta Euroopassa. Pakkauskartonkiemme vahvuudet ovat raaka-aineena käytetty ensikuitu ja kartongin keveys. Niiden ansiosta tuotteemme muodostavat turvallisen pohjan myös elintarvikepakkauksiin ja laadukkaan lähtökohdan monien huipputuotemerkkien pakkaamiseen. Selluliiketoiminnassa Metsä Group tuottaa ja myy sekä omaa tuotantoaan että markkinasellua. Toimintamme perustuu vahvaan asiakkuuden ymmärtämiseen, kokonaispalveluun ja henkilöstömme osaamiseen. Sellutehtaamme ovat yhä merkittävämpiä bioenergian tuottajia ja energiatehokkuudessa alan kärkeä. Puutuoteteollisuudessa Metsä Groupilla on vahvaa osaamista muun muassa puurakentamisessa ja sisustamisessa. Ekologiset tuotteemme luovat vahvasti arjen hyvinvointia. Emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille tarjoamme kaikki metsänomistamiseen liittyvät palvelut, joilla taataan myös metsän hyvä hoito. Tavoitteenamme on vahvistaa jäsenistön metsätalouden kannattavuutta. Uudistumiskyvystä vastaus muutoksiin Metsä Group rakentaa tulevaisuutta vahvalta pohjalta. Painopisteemme on jatkuvassa parantamisessa ja kannattavassa, harkitussa kasvussa ennen kaikkea markkinaosuuksia kasvattamalla. Globaalissa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä hallitsemme liiketoimintamme riskejä niin, että konserni pysyy uudistumiskykyisenä ja joustavana. 8 METSÄ GROUP STRATEGIA

13 Keskitymme valitsemiimme ydinliiketoimintoihin ja vahvistamme niitä. arvot visio Vastuullinen tuloksenteko Kannamme vastuumme ympäristöstä, yhteistyökumppaneistamme ja toisistamme menestyvän liiketoiminnan ja metsätalouden turvaamiseksi. Tuloksellisuus luo edellytykset toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Luotettavuus Menestyksemme perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön sidosryhmiemme kanssa. Arvostamme toistemme työtä ja osaamista ja vahvistamme omistajiemme luottamusta toimimalla johdonmukaisesti ja ennustettavasti. Keskittynyt ja kannattava suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys ja innovatiivisuus ainutlaatuisella tavalla. Uudistuminen Tiedostamme ympäristöhaasteet ja uskallamme kyseenalaistaa ennakkoluulottomasti vanhat toimintatavat tarjotaksemme asiakkaillemme parempia tuotteita ja palveluja heidän liiketoimintojensa tueksi. Yhteistyö Kehitämme toimintaamme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa ja jaamme tietoa sekä parhaita käytäntöjä toisillemme. Toimimme yhtenä konsernina hyödyntäen keskinäisiä synergioita ja luottaen yhteisiin etuihin. perustehtävä Olla kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni, joka hyödyntää pääraakaaineenaan omistajajäsentensä kasvattamaa puuta. STRATEGIA METSÄ GROUP 9

14 Tuotanto ja myynti Metsä Groupill a oli tuotantoa yhdeksässä maassa Karttaan merkittyjen tuotantolaitosten lisäksi konsernilla on 108 puunhankinnan toimipistettä ympäri Suomen. Metsä Groupin pääkonttori on Espoossa. metsä Groupilla on Myyntiyhtiöt 26 maassa: Alankomaat Belgia Sveitsi Espanja Tanska Iso-Britannia Tšekki Italia Unkari Itävalta Ukraina Irlanti Venäjä Viro Kypros Norja Euroopan Puola ulkopuolella Ranska Ruotsi Intia Saksa Kanada Slovakia Kiina Singapore Suomi Yhdysvallat Lisäksi konsernin tuotteita myyvät agentit ja jälleenmyyjät ympäri maailmaa. metsä tissue Metsä Board Metsä Fibre Metsä Wood Vuoden 2011 tapahtumat TAMMIKUU Varauduimme sopeuttamaan koivuvaneritehtaidemme toimintaa Käynnistimme sisäisen tulosparannusohjelman kartonki- ja paperiliiketoiminnassa Serla-tuotemerkki täytti 50 vuotta HELMIKUU Ilmoitimme investoivamme Joutsenon sellutehtaan kehittämiseksi hiilidioksidineutraaliksi Karisma-kauppakeskukseen toimittamamme katto valmistui ennätysajassa Lahdessa Ilmoitimme investoivamme Äänekosken ja Kyron kartonkitehtaiden kapasiteetin laajentamiseen Allekirjoitimme YK:n Global Compact CEO Water Mandate -aloitteen MAALISKUU Ilmoitimme rakentavamme biolämpölaitoksen Lohjalle Tuotteistamme valmistettu E²volutionkonsepti ensimmäiselle sijalle E2-puurakentamiskilpailussa. Metropol Parasol vihittiin käyttöön Espanjan Sevillassa Ilmoitimme Slovakian Žilinan pehmopaperitehtaan siirtymisestä biosähköön HUHTIKUU Julkistimme Puolan Krapkowicen pehmopaperitehtaan investointiohjelman TOUKOKUU Serla-tuotemerkki edisti hygieniaa vapun juhlinnassa Helsingissä ja Katrin-tuotemerkki lanseerasi biohajoavan pefletin Emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnalle valittiin edustajisto 10 METSÄ GROUP TUOTANTO JA MYYNTI

15 KESÄKUU Emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta kasvatti omistustaan Metsä Fibressä Rajoitimme tuotantoa sahoillamme Ilmoitimme myyvämme Halleinin sellutehtaan Schweighofer Groupille ja Myllykoski Paperin omistuksen UPM-Kymmenelle Simpeleen tehtaan kartonkikapasiteetin laajennus valmistui Allekirjoitimme Georgia Pacificin kanssa lisenssisopimuksen Lotus-pehmopapereiden valmistuksesta, myynnistä ja markkinoinnista Venäjällä HEINÄKUU Ilmoitimme Kemin Ajoksen mahdollisena biodieselhankkeemme sijoituspaikkana ELOKUU Sopeutimme Kaskisten ja Kolhon puunjalostusyksiköiden toimintaa Toimitimme valmistamamme kattoelementit kauppakeskukseen Nuorgamiin Järjestimme metsänomistajille Tampereenseudun Metsäpäivän Ylöjärvellä SYYSKUU Toimitimme puurungon puupaviljonki Pudelmaan Turussa Ilmoitimme suunnittelevamme biojalostamon rakentamista Joutsenon sellutehtaalle Käynnistimme mainetutkimuksen neljällä selluliiketoiminnan tehdaspaikkakunnalla Vihimme käyttöön ruoanlaittopaperitehtaan Saksan Dürenissä SAGA-tuotemerkki lanseerasi One-Upkonseptin LOKAKUU Timo Karinen nimitettiin Metsä Woodin toimialajohtajaksi Varauduimme sopeuttamaan sahausta Puupalkinto Rovaniemen Pilke-toimitalolle Ilmoitimme käynnistävämme toimenpiteet paperiliiketoiminnan tappioiden eliminoimiseksi koskien Alizayn tehdasta Ranskassa ja Gohrsmühlen tehdasta Saksassa Kemin kartonkitehtaan päällystyslinjan uudistaminen valmistui Katrin-tuotemerkki julkaisi kirjan edistämään koulujen hygieniaa Lanseerasimme verkkokaupan osuuskunnan omistajajäsenille MARRASKUU Käynnistimme toimenpiteet päällystetyn hienopaperin valmistuksen uudelleenjärjestämiseksi Husumin tehtaalla Ruotsissa ja Äänekosken tehtaalla Kyron tehtaan kartonkikapasiteetin laajennus valmistui Mika Joukio nimitettiin Metsä Tissuen toimitusjohtajaksi Yhteistyö WWF Suomen kanssa käynnistyi Osallistuimme Metsämessuille Helsingissä JOULUKUU Toimitimme katon Oulun lentoasemalle Saimme yhteistoimintaneuvottelut päätökseen Äänekosken paperitehtaalla Ilmoitimme sulkevamme Puolan Konstancin- Jeziornan pehmopaperitehtaan tuotannon Lanseerasimme Pääomabonus-sijoitusvaihtoehdon osuuskunnan omistajajäsenille Selluliiketoimintamme teki uuden vuosituotantoennätyksen Lisätietoja metsä Groupin internet-sivuilta VUODEN 2011 TAPAHTUMAT METSÄ GROUP 11

16 uudistuva metsä group on uudistuva ja kilpailukykyinen. Keskitymme pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, kartonkiin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. tuotteemme näkyvät jokaisen arjessa. metsä tissuen energiatehokkuus parantui 16 % suhteessa vuoden 2007 Lukuun metsä board Lisää kartonkikapasiteettiaan 150 tuhatta tn vuosien 2011 ja 2012 aikana metsä fibren uusi vuosituotantoennätys on edellinen ennätys on vuodelta 2010 metsä wood toteutti 113 asuntoa eli kerrostaloa helsingin viikkiin toimitimme asiakkaillemme puuta milj. 2, tn m 3 vuoden 2011 aikana milj. 12 LIIKETOIMINTA-ALUEET

17 Tunnemme alkuperän Terveyttä ja turvallisuutta Metsä Groupin käyttämästä puusta yli 80 prosenttia tulee sertifioiduista metsistä, ja pyrimme nostamaan määrää hankinnassamme. Käytössämme on PEFC-ryhmäsertifikaatti ja vuoden 2012 alusta olemme alkaneet testata Suomen FSC-standardia. Maailman metsistä vain noin seitsemän prosenttia on sertifioitu. Suomen metsäpintaalasta yli 95 prosenttia on sertifioitu. Taitoa kehittää Uudistuminen kulkee käsi kädessä asiakaslähtöisyyden kanssa. Metsäteollisuudessa tuotekehitys vie aikaa. Etsimme jatkuvasti parasta mahdollista raaka-ainereseptiä tuotteillemme, joilla tuotteisiin saadaan vaikkapa lujuutta, pehmeyttä, keveyttä tai jäykkyyttä. Teemme ison osan tuotekehityksestämme konsernin sisällä, esimerkiksi Metsä Boardille ja Metsä Tissuelle tärkeä kuitujen kehittäjä on Metsä Fibre. Oman tuotekehityksemme lisäksi olemme mukana yhteistyöprojekteissa. Takaisin puhtaana Metsä Group investoi vuonna 2011 yli 220 miljoonaa euroa tuotantolaitoksiinsa, millä parannettiin tuottavuutta ja tehokkuutta sekä ympäristösuorituskykyä. Ympäristösuorituskyvystämme on oiva esimerkki vesi vaikka Suomessa on runsaasti vettä, emme tuhlaa sitä. Vesi kiertää tehtaalla kuudesta kymmeneen kertaan ja palaa luontoon puhtaampana kuin tehdas kiertoon tullessaan. Myös puunkorjuussa ja metsänhoitotöissä noudatetaan vesiensuojeluohjeita. OLEMME YLPEITÄ VASTUULLISISTA TUOTTEISTAMME, JOTKA OVAT LÄSNÄ IHMISTEN ELÄMÄSSÄ MONIN TAVOIN. Pehmo- ja ruoanlaittopaperimme edistävät terveyttä ja arjen helppoutta. Omien tuotemerkkiemme lisäksi räätälöimme tuotteita kaupan omille tuotemerkeille. Arkea helpottavista innovaatioistamme hyvä esimerkki on SAGAn One-Up-ruoanlaittopaperi. Totesimme, että rullatun ruoanlaittopaperin saaminen uunipellille voisi olla sujuvampaa. Yli vuoden kestäneen tuotekehityksen jälkeen toimme markkinoille viikatut ruoanlaittoarkit; ottaessasi viikatun ruoanlaittoarkin pakkauksesta tulee seuraavan arkin reuna helposti saataville. Puurakentamisen tuotteidemme ansiosta ihmiset voivat asua terveellisesti ja ympäristöystävällisesti. Näyttäviä puurakentamiskohteitamme ovat Helsingin Viikin kerrostalokortteli, Pilke-toimistotalo Rovaniemellä, Pudelma-paviljonki Turussa ja Metropol Parasol Espanjan Sevillassa. Kevyet ja ekologiset pakkauskartonkimme näkyvät turvallisina valintoina arjessa tai juhlahetkissä. Kartonkeihimme pakataan niin makeisia, kosmetiikkaa, hajuvesiä kuin lääkkeitä. Teemme myös toimistopapereita ja tapettipohjapaperia. Sellumme ovat asiakaskohtaisesti kehitettyjä ja ekotehokkaasti tuotettuja huipputuotteita. Tehtaamme tuottavat bioenergiaa yli oman tarpeen, esimerkiksi Joutsenon sellutehtaan energian omavaraisuusaste on noin 185 prosenttia. Ylijäämäenergin määrä, yhteensä noin 305 GWh vuodessa, vastaa jopa suurempaa määrää kuin mitä reilun asukkaan kaupunki käyttää sähköä vuoden aikana. lue lisää sustainability report -raportistamme LIIKETOIMINTA-ALUEET 13

18 Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Metsä Tissue tuo korkealaatuisilla pehmo- ja ruoanlaittopapereillaan mukavuutta kuluttajien, loppukäyttäjien ja asiakkaiden jokaiseen päivään. Se on Euroopan johtava koti- ja suurtalouksien pehmopaperituotteiden toimittaja ja maailman johtava ruoanlaittopapereiden toimittaja. Sen päätuotemerkit ovat Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin ja SAGA. Metsä Tissuella on tuotantoa kuudessa maassa, sen liikevaihto vuonna 2011 oli 970 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin henkilöä. Metsä Tissuen liikevaihto ja omien tuotemerkkien myynti kasvoivat edelleen hyvin. Strategiset projektit etenivät onnistuneesti. Liikevoitto jäi alhaiseksi korkeiden raaka-aine- ja energiakustannusten sekä useiden samanaikaisten projektien kulujen vuoksi. Metsä Tissue viimeistelee strategisia kehitys ohjelmia ja jatkaa tuotemerkkiensä myynnin ja kassavirran kasvattamista. Kehitysinvestoinnit antavat hyvän pohjan kannattavuuden parantamiselle. Liiketoiminta-alue panostaa tuotekehitykseen, tuo markkinoille uusia tuotteita ja tuotekonsepteja. Metsä Tissuen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 20 miljoonaa euroa. Omien tuotemerkkien myynti kasvoi kuusi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, esimerkiksi Serla ylitti 100 miljoonan euron myynnin juhlavuotenaan. Viimeistä kahta vuotta leimannut sellun ja keräyspaperin hintojen voimakas nousu tasaantui syksyllä. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen piti kuitenkin sellukustannukset korkeina. Myös muut raaka-aine-, tarvike- ja kuljetuskustannukset pysyivät erittäin korkealla. Lisäksi Saksan Dürenin tehtaan tuotannon käynnistysvaihe aiheutti lisäkustannuksia. Metsä Tissuen pehmopapereiden menekki kasvoi epävakaasta taloustilanteesta huolimatta. Kysynnän kasvu oli maltillista. Erikoisja korkealaatuisten tuotteiden kysyntä jatkui kuitenkin vahvana. Kehittyvillä markkinoilla kysynnän kasvu perustuu ostovoiman kasvuun, jolloin siirrytään käyttämään laadukkaampien wc-papereiden lisäksi esimerkiksi talouspapereita ja lautasliinoja. Euroopan pehmopaperikapasiteetti kasvoi viime vuoden aikana nopeasti, mikä vaikutti raaka-ainehintojen lisäksi tulostasoon. Erityisesti Keski-Euroopan vähittäiskauppaliiketoiminnan katetaso oli heikko. Kehitysohjelmat tahdittivat vuotta Metsä Tissuen Baking & Cooking -liiketoiminnan investointiprojekti Saksan Dürenissä saatiin päätökseen. Tehdas vihittiin käyttöön ja samalla lanseerattiin SAGA One-Up-tuotekonsepti. Puolan kolmivuotinen investointiohjelma eteni suunnitellusti Krapkowicen tehtaalla, mikä vahvistaa asemaa Keski-Euroopassa. Metsä Tissue ilmoitti sulkevansa tuotantotoiminnan Puolan Konstancin-Jeziornan tehtaalla huhtikuun alussa Kuluttajille suunnattujen Lotus-pehmopaperituotteiden valmistus ja myynti aloitettiin Venäjällä Georgia-Pacificin kanssa tehdyn lisenssisopimuksen mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa Metsä Tissuen asemaa Venäjällä edelleen. Länsi-Euroopan ja Skandinavian yksiköt ottivat käyttöön yhtenäiset toimintatavat ja toiminnanohjausjärjestelmän. Projekti päättyy kesällä. Žilinan tehtaan logistiikkatoimintoja tehostettiin sisäistämällä aiemmin ulkoistetut toiminnot. Ruotsin tuotantoyksiköt ottivat käyttöön uuden kunnossapidon järjestelmän ja toimintamallin, jotka tullaan ottamaan käyttöön kaikissa yksiköissä. 14 LIIKETOIMINTA-ALUEET PEHMO- JA RUOANLAITTO PAPERIT

19 Liikevaihto: Milj. euroa liikevaihto markkina-alueittain: milj. euroa Saksa 289 Ruotsi 109 Suomi 96 Norja 93 Muu Eurooppa 368 Muu maailma 16 Yhteensä 971 Avainluvut: Milj. euroa Liikevaihto EBITDA Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos Kertaluonteiset erät Liiketulos ilman kertaeriä ROCE ilman kertaeriä, % 3,3 9,1 14,4 Bruttoinvestoinnit Henkilöstö vuoden lopussa Ideoista teoiksi ja tuotteiksi Žilinassa siirryttiin vesisähköön niin, että noin 70 prosenttia tehtaan sähköstä tuotetaan vesivoimalla. Hanke liittyy Tissue 20 -projektiin, jossa on tavoitteena saavuttaa 20 prosentin energiatehokkuusparannus vuoteen 2012 mennessä suhteessa vuoden 2007 vertailuarvoon. Vuoden 2011 lopussa oli päästy 16 prosentin parannustasoon. Henkilöstölle järjestettiin koulutus yhdessä WWF Suomen kanssa kestävän kehityksen teemoista. Lambin wc-paperilaatua uudistettiin Suomessa, ja Lambi osallistui Roosa Nauha -kampanjaan. Serla vietti 50-vuotisjuhlavuottaan ja toi markkinoille uuden Serla ISOn. Pohjoismaisessa kuluttajatutkimuksessa sekä Serla että Lambi sijoittuivat erittäin hyvin. Itäeurooppalaisia Mola- ja Tento-brändejä uudistettiin ja tuotelaatuja parannettiin. SAGA toi markkinoille One-Up-pakkauskonseptin lisäksi SAGA Cooking Rounds -ruoanlaittopaperin. SAGA-tuotteet saivat erityismaininnan arvostetussa saksalaisessa Küche Awards -kilpailussa. entistä parempaa suorituskykyä Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden kysyntä kasvaa edelleen maltillisesti, ja lisämyyntiä tuovat myös tuoteuutuudet. Pehmopaperi- Katrin käynnisti Euroopan laajuisen kampanjan edistääkseen hygieniaa, sillä jopa 80 prosenttia kaikista tartunnoista leviää kosketuksen kautta. PUHTAUDEN PUOLESTA Tiesitkö, että tutkimusten mukaan hyvällä käsihygienialla voidaan vähentää sairauspoissaoloja jopa 50 prosenttia? Katrinilla on kodin ulkopuolisiin WCtiloihin ratkaisuja, jotka auttavat parantamaan hygieniatasoa, säästämään kustannuksia ja luontoa. Katrin puhuu myös pienten puolesta. Aiempien kouluhygieniatutkimusten innoittamana Katrin julkaisi ilmaiseksi jaettavan hygieniaoppikirjan 13 kielellä, ja kirjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta käsihygienian tärkeydestä. Kirjat ovat ladattavissa osoitteesta teollisuudessa korkeat energiakustannukset ja raaka-ainehinnat tuovat haastetta tavoitteeseen parantaa liiketulosta. Raaka-aineista keräyspaperin paikallinen saatavuus, laatu ja hinta säilyvät haasteina. Myös ensikuitupohjaisen painopaperin kulutuksen lasku huonontaa korkealaatuisen keräyspaperin saatavuutta. Metsä Tissue panostaa kehitysprojektien onnistuneeseen toteutukseen. Niillä haetaan yhtenäisempiä ja tehokkaampia koko yhtiön kattavia toimintatapoja, entistä parempaa suorituskykyä asiakasrajapinnassa ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista kasvua. PEHMO- JA RUOANLAITTO PAPERIT LIIKETOIMINTA-ALUEET 15

20 kartonki ja paperi Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja ja merkittävä paperin toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita kartonkeja ja papereita kuluttajapakkauksiin sekä graafisen alan ja toimistojen loppukäyttöihin. Sen myyntiverkosto palvelee merkkituote- ja kotelovalmistajia, painotaloja, tukkureita ja toimistotarvikealan yrityksiä. Metsä Boardin osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin henkilöä. Metsä Board käynnisti viimeiset merkittävät toimet paperiliiketoimintojen strategisessa tarkastelussa. Toimenpiteiden ansiosta kannattavuus paranee merkittävästi vuodesta 2012 alkaen. Taivekartongin tuotantokapasiteettia lisättiin vastauksena kasvavaan kysyntään. Euroopan yleistalouden kehitys vaikuttaa kysyntään. Kartongin pitkän aikavälin kysyntä näkymät jatkuvat hyvinä. Ensikuitukartongin kasvava kysyntä erityisesti elintarvikepakkaamisessa Euroopassa ja pakkaamisen kasvu kehittyvillä markkinoilla vahvistavat kannattavaa kasvua. Paperin tuotantoa kehitetään Husumissa tavoitteena entistä parempi tuottavuus ja tehokkuus. Metsä Boardin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 59 miljoonaa euroa. Tulosta heikensivät pääasiassa yleistalouden epävarmuutta seurannut toimitusmäärien lasku sekä kustannusinflaatio. Myös investointiseisokit heikensivät kartonkituotannon tulosta edellisvuoteen verrattuna. Taivekartongin hinnat säilyivät hyvällä tasolla. Vuonna 2006 alkanut strateginen tarkastelu eteni viimeiseen vaiheeseen. Paperiliiketoimintojen viimeiset tappiot eliminoidaan ja paperien tuotanto keskitetään tehokkaimmalle paperitehtaalle Ruotsin Husumiin. Myös johtamis- ja raportointirakennetta uudistettiin tammikuussa 2012, josta alkaen Metsä Boardin toiminta jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen Paperboardiin ja Paper and Pulpiin. Rakennemuutos on tuonut erinomaisia tuloksia ja vuonna 2011 aloitetuilla toimenpiteillä liiketoiminta-alueen kannattavuus paranee vuosina merkittävästi. Nettovelka on pudonnut noin kolmasosaan vuodesta 2006 ja kannattavuus nousi vuonna 2010 pääkilpailijoiden tasolle. Metsä Board on keskeisesti kartonkiyhtiö, jonka painopiste on taivekartonkiliiketoiminnan kehittämisessä. Se investoi kartonkitehtaille vuosina yli 100 miljoonaa euroa. Kartongin loppukysynnässä ei laskua Päätuotteiden kysyntä oli vuoden alussa vahvaa, mutta yleistalouden epävarmuuden lisääntyessä toimitusmäärät laskivat kaikissa tuoteryhmissä. Kartonkituotteiden toimitusmäärät olivat alkuvuonna ennätyskorkealla, mutta laskivat normaalitason alapuolelle. Loppukysynnässä ei kuitenkaan näkynyt olennaista heikkenemistä. Pidemmän aikavälin vahvan kysyntänäkymän tukemana Metsä Board lisää suunnitellusti taivekartongin tuotantokapasiteettia. Sellun hinta oli vuoden alussa huippukorkealla, mutta kysyntä ja sen mukana sellun hinnat lähtivät kesä heinäkuussa laskuun. BCTMP:n hinta laski hieman vähemmän. Päällystämättömien hienopaperien kysyntä ja hinnat laskivat vuoden aikana. Myös päällystettyjen papereiden kysyntä heikkeni vuonna 2011, mutta hinnat pysyivät melko vakaina. vahva kartonkiyhtiö Metsä Board käynnisti toimenpiteet paperiliiketoimintojen tappioiden eliminoimiseksi. Ne sisältävät Alizayn tehtaan sulkemisen Ranskassa ja kannattamattomien erikoispaperiliiketoimintojen sekä päällystämättömän hienopaperin tuotannon lopettamisen Gohrsmühlen tehtaalla Saksassa. 16 LIIKETOIMINTA-ALUEET KARTONKI JA PAPERI

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 2 PÄÄjOhTajan KaTSaUS 4 yhtenäinen METSÄ GROUP 6 TOIMInTayMPÄRISTö 8 STRaTEGIa 10 TUOTanTO ja MyynTI 11 TaPahTUMaT VUOnna 2011 12 UUdISTUVa

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2013

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2013 Osavuosikatsaus 1Q 213 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä Taivekartongin markkinatilanne parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna in laajennettujen taivekartonkikoneiden

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström Sijoittajasuhdejohtaja Pörssi-ilta, Turku 16.11.2016 METSÄ GROUP Liikevaihto EUR 5.0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO

Lisätiedot

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010 1 M-real Osavuosikatsaus 3Q 21 Merkittävintä kolmannella neljänneksellä 21 Hyvä kannattavuuskehitys jatkui Vahva kysyntä kaikissa päälajeissa M-real jatkoi hintojen korottamista Simpeleen ja Kemin investoinneista

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander Varsinainen yhtiökokous 26.3.2013 1 Sisältö 1. Johdonmukainen strategia 2. Merkittävimmät tapahtumat ja tuloskehitys vuonna 2012 3. Kartonkiliiketoiminnan kannattava

Lisätiedot

Metsä Group Vuositulos 2015

Metsä Group Vuositulos 2015 Metsä Group Vuositulos 2015 Kari Jordan Pääjohtaja 3.2.2016 Metsä Group Vuositulos 2015 Vahva tuloksentekovuosi Liikevaihto 5 016 milj. euroa (4 970 milj. euroa) Liiketulos* 537 milj. euroa (418 milj.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 215 Mika Joukio Metsä Board Sisältö 1. Metsä Board lyhyesti 2. Rakennemuutoksen loppuunsaattaminen 3. 214 tulokset ja tulevaisuuden näkymät 4. Yhteenveto

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander Varsinainen yhtiökokous 28.3.2012 28.3.2012 M-real Metsä Group Sisältö 1. Johdonmukainen strategia 2. Tuloskehitys 3. Kartonkiliiketoiminnan jatkotoimenpiteet 4.

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016 2 23.6.2016 Esityksen nimi Äänekosken biotuotetehdashanke Piiripäällikkö Matti Rossi, Metsä Group Metsä- ja viherpäivät, Jyväskylä, 7.-8.6.2016 Avainluvut

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2007 Esityksen sisältö 1. Liiketoimintaympäristö 2. Strateginen tarkastelu ja tulosparannustoimet 3. Vuoden

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

M-real Oyj Toimitusjohtajan katsaus. Mikko Helander Toimitusjohtaja

M-real Oyj Toimitusjohtajan katsaus. Mikko Helander Toimitusjohtaja M-real Oyj Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander Toimitusjohtaja Sisältö 1. M-real tänään 2. Onnistunut rakennemuutos 3. Vuoden 2009 tulos ja lähiajan näkymät 4. Uusi M-real painopiste kartongeissa 5.

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016 Metsä Board Tulos loka joulukuu ja Olennaista vuoden 216 viimeisellä neljänneksellä 2 Liikevaihto laski hiukan, ja vertailukelpoinen liiketulos pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Lehdistötilaisuus 23.4.2014 1 Sisältö Hanke lyhyesti Markkina-asema vahvistuu edelleen Taloudelliset vaikutukset Investointipäätöksen edellytykset Biotuotetehdas

Lisätiedot

M-real. Tilannekatsaus. Juha Laine. Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sijoitus-Invest 2008

M-real. Tilannekatsaus. Juha Laine. Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sijoitus-Invest 2008 M-real Tilannekatsaus Juha Laine Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja 12.-13.11.2008 Sijoitus-Invest 2008 Esityksen sisältö 1. Yleistä 2. Liiketoimintaympäristö 3. M-realin strateginen tarkastelu 4. Tuloskehitys,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 214 Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.214 Kannattavuuden parannusohjelman eteneminen näkyy vahvassa Q1 214 tuloksessa Q1 14 EBITDA oli 3 miljoonaa euroa (Q1 : 284 milj. euroa) Kannattavuuden

Lisätiedot

Metsä Group Puolivuosikatsaus 2016

Metsä Group Puolivuosikatsaus 2016 Metsä Group Puolivuosikatsaus 2016 Kari Jordan Pääjohtaja 4.8.2016 Metsä Group Q2 Liiketoiminta kehittyi odotetusti Liikevaihto 2 339 milj. euroa (1 6/2015: 2 585 milj. euroa) Liiketulos* 229 milj. euroa

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Metsä Group Osavuosikatsaus Q3/2016

Metsä Group Osavuosikatsaus Q3/2016 Metsä Group Osavuosikatsaus Q3/2016 Kari Jordan Pääjohtaja 2.11.2016 Metsä Group Q3 Liiketoiminta kehittyi odotetusti Liikevaihto 3 483 milj. euroa (1 9/2015: 3 811 milj. euroa) Vertailukelpoinen liiketulos

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Hannu Anttila Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2006 M-real on yksi Euroopan johtavista paperin ja kartongin valmistajista. Tarjoamme ratkaisuja kuluttajapakkauksiin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät

Metsätalouden näkymät Metsätalouden näkymät Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 3.9.2016 Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäteollisuus ja puun käyttö Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 4 Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström Sijoittajasuhdejohtaja. Pohjois-Savon Osakesäästäjät 16.5.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström Sijoittajasuhdejohtaja. Pohjois-Savon Osakesäästäjät 16.5. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström Sijoittajasuhdejohtaja Osakesäästäjät 16.5.2016 Metsä Board on Euroopan suurin taivekartongin tuottaja ja maailman suurin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016

KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016 KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016 BIOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme pehmo- ja

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen Tiedotustilaisuus 27.5.2009, Helsingin yliopiston päärakennus, Helsinki Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin 2015 Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Sisältö 1 2 3 4 Valmet tänään 2015 lyhyesti Strategia ja edistyminen painopisteissä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Metsä Board. Rakennemuutoksen loppuunsaattaminen. Toimitusjohtaja Mika Joukio 10.12.2014. Metsä Board

Metsä Board. Rakennemuutoksen loppuunsaattaminen. Toimitusjohtaja Mika Joukio 10.12.2014. Metsä Board Metsä Board Rakennemuutoksen loppuunsaattaminen Toimitusjohtaja Mika Joukio 10.12.2014 Metsä Board Metsä Board kasvattaa kartonkiliiketoimintaansa, suunnittelee irtautuvansa kokonaan paperituotannosta

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja IR: Andreas Langhoff, tel +358 1 862 114 29.4.28 1 Sisältö Kemira-konserni Q1 Liiketoiminta-alueet Q1 Näkymät 28 2 Kemira-konserni Q1

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Glaston tammi-syyskuu 2016

Glaston tammi-syyskuu 2016 Glaston tammi-syyskuu 216 31.1.216 Q3 lyhyesti Markkinat neljänneksen alussa hiljaiset mutta vilkastuivat katsauskauden loppupuolella Saadut tilaukset olivat 25,6 (28,2) miljoonaa euroa Machines tilaukset

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus Q1/2016

Metsä Board Osavuosikatsaus Q1/2016 Metsä Board Osavuosikatsaus Q1/216 Olennaista vuoden 216 ensimmäisellä neljänneksellä Vakaa markkinatilanne Metsä Boardin kartonkien toimitukset ennätyksellisen korkealla tasolla Liiketulos edellisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin 13.9.212 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 212 24.1.212 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tammi-syyskuu 212 Keskon liikevaihto 7,2 mrd. euroa, kasvua 3,6 % Myynnin

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 29 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 4.8.29 Raisio-konserni Q2/29 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 97,8 milj. euroa (111,6 milj. e) Liiketulos ilman kertaeriä

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 24. huhtikuuta 2013 Sisällys 1 Q1 tulos 2 Markkinoiden kehitys 3 Näkymät 4 Ajankohtaiset painopisteet 5 Liitteet 24.4.2013 2 Disclaimer

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 10.8.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvänä Vaneriteollisuuden markkinatilanne hyvä päämarkkina-alueilla lukuunottamatta Pohjois-Amerikkaa.

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q2 2013 Helsinki, 17.7.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 17.7.2013 1 Sisältö Suomisen Q2 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q2 2013 Codi Wipes

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015

Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015 Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015 2 Presentation name / Author Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Ilkka Hämälä Äänekosken biotuotetehdas Metsäteollisuuden suurin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot