METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011

2 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS PÄÄjOhTajan KaTSaUS 4 yhtenäinen METSÄ GROUP 6 TOIMInTayMPÄRISTö 8 STRaTEGIa 10 TUOTanTO ja MyynTI 11 TaPahTUMaT VUOnna UUdISTUVa METSÄ GROUP 14 PEhMO- ja RUOanLaITTOPaPERIT 16 KaRTOnKI ja PaPERI 18 SELLU 20 PUUTUOTTEET 22 PUUnhanKInTa ja METSÄPaLVELUT 24 VaSTUULLInEn METSÄ GROUP 32 TILInPÄÄTöS 118 hallinto 118 SELVITyS hallinto- ja OhjaUSjÄRjESTELMÄSTÄ 124 PaLKKa- ja PaLKKIOSELVITyS 126 EdUSTajISTO ja hallintoneuvosto 128 hallitus 130 johtoryhmä 132 TaLOUdELLInEn RaPORTOInTI

3 Metsäliitto-konserni on nyt Metsä Group. Yhtenäinen, uudistuva ja vastuullinen. Olemme reilusti metsäteollisuus yhtiö, joka keskittyy Pehmo- ja ruoanlaitto papereihin, kartonkiin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin.

4 METSÄ GROUP 2011 LIIKEVaIhTO: MILJOONAA EUROA LIIKETULOS ILMan KERTaERIÄ: MILJOONAA EUROA SIjOITETUn PÄÄOMan TUOTTO ILMan KERTaERIÄ: % SUOMI VIENTI JA ULKOMAANTOIMINTA InVESTOInnIT: MILJOONAA EUROA LIIKETOIMInnan RahaVIRTa: MILJOONAA EUROA KOROLLISET nettovelat: MILJOONAA EUROA nettovelkaantumisaste: % OMaVaRaISUUS: % jaettu OSUUSKORKO: MILJOONAA EUROA * 0 *) ehdotus henkilöstö: SUOMESSA ULKOMAILLA LIIKEVaIhTO MaRKKIna-aLUEITTaIn: % LIIKEVaIhTO LIIKETOIMInTa-aLUEITTaIn (MUKaan LUKIEn SISÄInEn MyynTI): % SUOMI 17 SaKSa 15 ISO-BRITannIa 11 RanSKa 6 RUOTSI 4 MUU EUROOPPa 32 MUUT MaaT 15 METSÄ TISSUE 13 METSÄ BOaRd 35 METSÄ FIBRE 18 METSÄ WOOd 13 METSÄLIITTO PUUnhanKInTa 21

5 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,3 MRd. Henkilöstöä yhteensä EUROa yhteensä METSÄLIITTO OSUUSKUnTa Konsernin emoyhtiö Omistajina suomalaista metsänomistajaa METSÄ TISSUE PEhMO- ja RUOanLaITTO- PaPERIT METSÄ BOaRd KaRTOnKI ja PaPERI METSÄ FIBRE SELLU METSÄ WOOd PUUTUOTTEET METSÄLIITTO PUUnhanKInTa PUUnhanKInTa ja METSÄPaLVELUT HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO 0,9 MRd. EUROa OMISTUS 76,62 % HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO 2,5 MRd. EUROa OMISTUS 61,49 %* HENKILÖSTÖ 900 LIIKEVAIHTO 1,3 MRd. EUROa OMISTUS HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO 0,9 MRd. EUROa OMISTUS HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO 1,4 MRd. EUROa OMISTUS 70,26 % 100 % 100 % *Osuus äänimäärästä 61,49 %, osuus osakkeista 41,78 % METSÄ GROUPIn avainluvut TULOS LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT LIIKETOIMINNAN KULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETULOS OSUUS OSAKKUUSYRITYSTEN TULOKSISTA KORKO JA MUUT RAHOITUSKULUT, NETTO KAUDEN TULOS ENNEN VEROJA KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA TUnnUSLUVUT LIIKETULOS, MILJ. EUROA " -, ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO, % 1,1 11,8-3,3 0,5 1,4 - " -, ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 8,5 13,4-1,4 1,3 6,4 OMAN PÄÄOMAN TUOTTO, % -9,9 13, ,4-7,5 - " -, ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 8,6 18,2-13,4-6,4 2,7 OMAVARAISUUSASTE, % 28,3 29,7 24, ,8 NETTOVELKAANTUMISASTE, % KOROLLISET NETTOVELAT, MILJ. EUROA BRUTTOINVESTOINNIT HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN Metsäliitto-konserni muutti nimensä Metsä Groupiksi ja uudisti yritysilmeensä Myös konsernin liiketoiminta-alueiden nimet muuttuivat. Metsä-Botnia toimii jatkossa nimellä Metsä Fibre, Puutuoteteollisuus nimellä Metsä Wood ja Puunhankinta Suomessa nimellä Metsäliitto Puunhankinta, kansainvälisesti nimellä Metsä Forest. Yhtiökokouksen päätöksellä M-real toimii jatkossa nimellä Metsä Board. Metsä Tissuen nimi säilyi entisellään. Identiteettimuutos ei vaikuta konsernin rakenteeseen tai yhtiöiden juridiseen asemaan. Metsä Groupin emoyhtiön nimi ja toimintamuoto säilyy Metsäliitto Osuuskuntana.

6 2 PÄÄJOHTAJAN KATSAUS

7 Pääjohtajan katsaus Vuosi 2011 oli Metsä Groupissa merkityksellinen, työntäyteinen ja eteenpäin suuntautuva vuosi. Osoituksena konsernin kehittymisestä teillä on nyt käsissänne uudistuneen Metsä Groupin vuosikertomus. Koko Metsäliitto-konsernin yritysnimistön ja ilmeen muutos yhtenäiseksi Metsä Groupiksi viimeistelee vuodesta 2005 asti toteutetun määrätietoisen rakennemuutoksen ja vahvistaa kilpailukykyämme. Metsä Group suuntautuu tulevaisuuteen ja kehittää toimintaansa jatkuvasti niin uudistamalla tuotteitaan ja toimintatapojaan kuin olemalla kestävän kehityksen kärkijoukoissa. Konsernin perusta on luja Maailmantalouden epävarmuus erityisesti vuoden 2011 toisella puoliskolla heikensi kysyntää kaikilla liiketoiminta-alueillamme, ja konsernin koko vuoden tulos jäi selvästi vuotta 2010 heikommaksi. Viime vuosien onnistuneen rakennemuutoksen ansiosta konsernimme perusta on luja. Olemme vahvasti neljän keskeisen ja kilpailukykyisen tukijalan varassa: puutuotteet, sellu, kartonki sekä pehmo- ja ruoanlaittopaperit. Metsä Boardin uudelleenjärjestelyt ja paperiliiketoiminnan strateginen tarkastelu ovat nyt loppusuoralla ja parantavat tuloksenteon edellytyksiä merkittävästi. Pehmo- ja ruoanlaittopapereissa Metsä Tissuen kehitysinvestoinnit antavat hyvän pohjan sen kannattavuuden parantamiselle. Metsä Groupin viime vuosien rakennemuutoksen hyvät tulokset, vahva asiakaslähtöisyys ja jatkuva sisäinen uudistustyö parantavat edellytyksiämme olla kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni. Valitsemiemme ydinliiketoimintojen ansiosta suhdannekestävyytemme on aiempaa parempi. Olemme keskittyneet tuottamaan tuotteita ja palveluita, joissa olemme johtavien yritysten joukossa ja joissa meillä on omaa, vahvaa kilpailuetua ja -kykyä. Harkittu investointiohjelma parantaa kilpailukykyä Metsä Groupin investointiohjelman lähtökohtana on tuotantolaitostemme tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen. Investoinnit ovat olennainen osa kannattavuutemme parantamista ja harkitun kasvun aikaansaamista. Samalla parannamme energiatehokkuutta ja ympäristösuorituskykyä. Vuonna 2011 investoimme yhteensä 227 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus oli 66 prosenttia. Investointeihin kuuluvat muun muassa Joutsenon sellutehtaan energiantuotannon kehittäminen hiilidioksidineutraaliksi, Kemin sellutehtaan uudet kaustisointi- ja vesilaitokset sekä kartonkituotannon lisääminen Simpeleellä, Kemissä ja Kyron tehtailla. Pehmopapereissa aloitimme laajan investointiohjelman Puolassa ja vihimme käyttöön uuden leivin- ja ruoanlaittopaperitehtaan Saksan Dürenissa. Kehitimme myös emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille tarjottavia palveluita tiiviissä yhteistyössä metsänomistajien kanssa. Omistajajäsenyys on meille vahvuus, joka antaa toiminnallemme pitkäjänteisyyttä ja vakautta. investoinnit parantavat kannattavuutta ja tukevat harkittua kasvua. Kestävä kehitys osa strategiaa Metsä Group on edelläkävijöitä kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamisessa toiminnassaan. Konserni on sitoutunut noudattamaan YK:n Global Compact -hankkeen kymmentä periaatetta, mihin myös omat kestävän kehityksen periaatteemme pohjautuvat. Alkuvuodesta päivitimme kaikki Metsä Groupin toimintaa ohjaavat politiikat ja laadimme toimintatapaohjeen tavaran ja palveluiden toimittajille ja koko toimitusketjun hallintaan. Vuoden aikana määrittelimme myös keskeisimmät kestävän kehityksen teemat, joihin perustuen laadimme strategisen kestävän kehityksen suunnitelman konserninlaajuisine tavoitteineen. Konsernin uusi kestävän kehityksen raportti löytyy kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme. Lähellä Metsää Metsä Group on reilusti metsäteollisuusyhtiö, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä ihmisten arjessa ja elämässä. Voimme sanoa hyvällä omallatunnolla, että elämä on täynnä hetkiä lähellä Metsää. Vahvuuksiamme kilpailussa ovat pääraaka-aineemme pohjoinen, pitkäkuituinen havupuu, moderni tuotantoteknologia ja osaava, sitoutunut henkilöstömme. Myös yritystunnuksemme viestii juuriaan kunnioittavasta, uudistuvasta ja vastuullisesta toimijasta. Metsä Groupista. Lämmin kiitos asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme luottamuksesta ja osuuskunnan jäsenille hyvästä yhteistyöstä sekä konsernin henkilöstölle sitoutuneesta työstä yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Kari Jordan Pääjohtaja PÄÄJOHTAJAN KATSAUS 3

8 yhtenäinen metsä group on reilusti metsäteollisuusyhtiö. yhtenäinen, uudistuva ja entistä vahvempi. Kilpailukykymme rakentuu raaka-aineestamme eli kestävästi hoidettujen pohjoisten metsien puusta sekä tuotteistamme ja palveluistamme, joissa yhdistyvät asiakaslähtöisyys, innovatiivisuus ja kestävä kehitys. Liikevaihtomme 2011 työllistimme 2011 investoimme ,3 mrd. euroa josta 4,8 miljardia euroa tulee viennistä ja ulkomaantoiminnoista henkilöä, joista suomessa ja ulkomailla milj. euroa josta 149 miljoonaa euroa suomeen 4 METSÄ GROUP

9 Parhaat neuvot Metsä Groupin emoyhtiön Metsäliitto Osuuskunnan omistaa metsänomistajaa. Omistustaustamme tuo toimintaamme pitkäjänteisyyttä ja vahvuutta. Se myös erottaa meidät myönteisesti kilpailijoista. Omistajajäsenemme saavat meiltä omaan omistajuuteensa liittyvät parhaat mahdolliset tiedot ja neuvot. Vahvistamme heidän metsäomaisuutensa arvoa sekä tarjoamme palveluita koko metsänomistamisen elinkaareen. Suosittuja palveluitamme ovat veroneuvonta ja jäsentapahtumat ympäri Suomen. Yhä useampi metsänomistaja käyttää metsänhoidon palveluitamme. Osuuskunnan jäsenet voivat seurata tietokoneelta ajantasaista metsäsuunnitelmaansa ja olla varmoja siitä, että metsänhoitotyöt on hoidettu ammattitaidolla ympäristöä kunnioittaen. Tämä on ydinosaamistamme. Lähellä monin tavoin Vuonna 2012 metsä Group hankki puuta 29,2 miljoonaa m 3, josta 68,6 % kuitupuuta 21,2 % tukkipuuta 5,1 % energiapuuta 5,0 % sivutuotteita 20,0 milj. m 3 6,2 milj. m 3 1,5 milj. m 1,5 milj. m 3 hyötykäytön eturintamassa Pakkauskartonkien, paperien, pehmo- ja ruoanlaittopaperien ja puutuotteiden lisäksi Metsä Groupin tuotantolaitoksilla syntyy vuosittain satoja tuhansia tonneja hyötykäyttökelpoisia sivutuotteita. Tuotteemme eivät käytön jälkeenkään ole jätettä. Kartonki- ja paperituotteet voidaan kierrättää tai hyödyntää energian tuotannossa. Kun keräyspaperia ei enää voida kierrättää, se hyödynnetään energiana. Myös puurakenteet sisältävät suuren määrän energiaa hyödynnettäväksi, jos niitä ei voida käyttää purettaessa uudelleen. Metsä Group on hyötykäytön eturintamassa, ja esimerkiksi tuotannossa syntyvien kaatopaikkajätteiden määrä on vähentynyt 1990-lukuun verrattuna yli 50 prosenttia. Käytämme raaka-aineen, pohjoisen puukuidun, monipuolisesti hyödyksi. Metsä Groupin tuotteet ovat mukana jokaisen arjessa. Pakkauskartonkiemme vahvuudet ovat raaka-aineena käytetty ensikuitu ja kartongin keveys. Kevyet ja ekologiset pakkauskartonkimme ovat turvallisia valintoja elintarvikepakkaamisessa ja soveltuvat erinomaisesti myös esimerkiksi lääke- ja kosmetiikkateollisuuden pakkaustarpeisiin. Pehmo- ja ruoanlaittopaperimme edistävät hyvinvointia, ylläpitävät terveyttä ja helpottavat arkea. Niissä Metsä Groupilla on markkinoiden johtavat tuotemerkit: Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin ja SAGA. Tuotteita kehitetään asiakastarpeisiin perustuen, mutta menestyksen perustana ovat myös tehokkaat myynti- ja jakelukanavat. Sellua käytetään sekä kartonkiemme että erilaisten paperituotteidemme raaka-aineena. Sellutehtaiden ylijäämäenergiaa käytetään niitä ympäröivissä taajamissa esimerkiksi lämmitykseen. Sellun valmistuksessa tärkeitä lähtökohtia ovat asiakkaan ymmärtäminen ja kokonaispalvelun tarjoaminen. Puutuotteemme mahdollistavat esimerkiksi rakentamisessa entistä terveellisemmän ja ilmastoystävällisemmän asumisen, sillä myös valmiit rakennukset ovat hiilidioksidinieluja. Sahauksen sivutuotteista taas saadaan sähköä ja lämpöä. Puuenergiaksi käytetään myös muihin tuotteisiin soveltumattomia puun osia ja jalostuksen sivutuotteita. METSÄ GROUP 5

10 TOIMINTA YMPÄRISTÖ globaalit trendit ovat metsäteollisuudelle myönteisiä kulutuksen painopisteen siirtyessä uusiutuvista raaka-aineista valmistettuihin, hiiltä sitoviin ja biohajoaviin tuotteisiin. Globalisaatio muutosveturina Talouden kasvun painopiste on siirtynyt yhä selvemmin kehittyville markkinoille kuten Brasiliaan, Kiinaan ja Intiaan. Tämän seurauksena kehittyvissä maissa käynnistyy omaa metsäteollisuustuotantoa, joka kilpailee vientimarkkinoilla paitsi hinnalla myös nopeasti vahvistuvalla osaamisella, teknologialla ja innovaatioilla. Uudessa kilpailutilanteessa erikoistuminen ja alan kansainvälinen työnjako nousevat perinteisillä markkinoilla toimivien metsäteollisuusyritysten merkittäviksi menestystekijöiksi. Erikoistuminen ja työnjako perustuvat osaamisen, tuotannontekijöiden kustannusten, markkinoiden läheisyyden, kysynnän painopisteiden ja raaka-ainepohjan eroihin eri markkina-alueilla. Pitkäkuituinen havusellu on ylivoimainen raaka-aine esimerkiksi korkealuokkaisissa pakkauskartongeissa. Ensikuidun asema erityisesti elintarvikepakkauksiin käytettävän kartongin raaka-aineena vahvistuu myös pakkausmateriaalille asetettavien puhtausvaatimusten kovetessa. Siksi esimerkiksi pitkäkuituisen havusellun saatavuus on valtavirrasta erottavia vahvuustekijöitä. Informaatioteknologian nousu, johon liittyvät muun muassa edullisen teknologian runsaus ja saatavuus, tiedon ja palveluiden digitalisoituminen sekä verkkokauppa, vahvistaa globalisaatiota. Sama tieto on reaaliaikaisesti käytettävissä kaikkialla maailmassa, osaaminen leviää nopeasti ja myös kuluttaminen on yhä vähemmän riippuvaista maantieteellisestä sijainnista. Paperin kulutus kasvaa kehittyvillä markkinoilla. Informaatioteknologian saatavuuden ja edullisuuden takia sen ei kuitenkaan koskaan arvioida nousevan samalle tasolle kuin mitä se on kehittyneissä maissa. Arvioidaan, että jo vuonna 2020 suurempi osa informaatiota on digitaalisessa muodossa kuin painettuna. Tiedon ja palveluiden digitalisoitumisen vaikutus paperinkulutukseen näkyy jo selvästi. Sähköinen kuluttaminen eli verkkokauppa lisää pakkaamisen tarvetta ja myös pakkausmateriaalien kysyntää. Pakkauskartongin ekologisuus on vahva kilpailuvaltti muihin pakkausmateriaaleihin verrattuna. Informaatioteknologian kehitys ja sitä seuraava kuluttajakäyttäytymisen muutos vaikuttavat siis metsäteollisuuden eri tuotteiden kysyntään kahdella täysin vastakkaisella tavalla. Kestävä kehitys ja vastuullisuus Ympäristönsuojeluun liittyvä kiristyvä lainsäädäntö ja kansainväliset ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät sopimukset yhtäältä lisäävät kustannuksia ja toisaalta parantavat energia- ja materiaalitehokkuutta ja sitä kautta kustannustehokkuutta. Samalla avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ympäristö- ja muut vastuullisuusasiat nivoutuvat yhä kiinteämmäksi osaksi kaikkea yritysten toimintaa. Lopputuotteiden ekologisten ominaisuuksien Globalisaatio, talouskasvun siirtyminen itään ja etelään sekä informaatioteknologian nousu muuttavat myös metsäteollisuuden toimintaympäristöä. kuten uusiutuvat raakaaineet, uusiutuvan energian käyttö ja tuotteen koko elinkaaren ekotehokkuus merkitys korostuu niin kuluttajien, yritysten kuin julkisen sektorin ostopäätöksenteossa. Rakentaminen lisääntyy väestönkasvun, kaupungistumisen ja elintason nousun seurauksena. Rakentamisessakin korostuvat ekologisuus, energiatehokkuus ja rakennusmateriaalien perustuminen uusiutuviin luonnonvaroihin. Puurakentaminen on tässä kehityskulussa vahva vaihtoehto. Euroopassa bioenergian kysyntä jatkuu vahvana. Euroopan unionin maiden sitoutuminen bioenergian osuuden kasvattamiseen vaikuttaa monella tavalla myös metsäteollisuuden toimintaympäristöön. Suomessa metsäteollisuus tuottaa noin 80 prosenttia maan bioenergiasta puunjalostuksen ohessa, menestyvä metsäteollisuus siis takaa bioenergian korkean osuuden kokonaisenergiantuotannosta. Bioenergian kysynnän kasvun negatiivisia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi kiivastuva kilpailu puuraaka-aineesta ja sen hinnan nousu, jotka on pyrittävä estämään. 6 METSÄ GROUP TOIMINTAYMPÄRISTÖ

11 Kiristyvä sääntely, ympäristötietoisuuden kasvu sekä vaatimus yritysten toiminnan kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta ohjaavat vahvasti myös metsäteollisuuden Toimintaa. TOIMINTAYMPÄRISTÖ METSÄ GROUP 7

12 STRATEGIA Kestävän kehityksen periaatteita noudattava vastuullinen toiminta, asiakas lähtöisyys ja ainutlaatuiset tuotteet ovat toimintamme lähtökohtia. Kasvamme harkitusti ja kannattavasti. Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuus konserni, joka keskittyy viiteen ydintoimintoon: pehmo- ja ruoanlaitto papereihin, kartonkiin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsä palveluihin. Metsä Groupin tavoitteena on olla keskittynyt ja kannattava, kansainvälisesti toimiva suomalainen metsäteollisuuskonserni, joka yhdistää tuotteissaan ja palveluissaan asiakaslähtöisyyden, innovatiivisuuden ja kestävän kehityksen ainutlaatuisella tavalla. Korkealaatuiset tuotteemme ovat vahvasti läsnä arjessa ja edistävät osaltaan ihmisten hyvinvointia. Tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva pohjoismainen puu. Viime vuosien rakennemuutoksen viimeistelevä, vuoden 2012 alussa lanseerattu yhtenäinen Metsä Group -yritysidentiteetti lujittaa konsernin perustaa ja vahvistaa sen kilpailukykyä edelleen. Yhtenäisenä konsernina pystymme entistä paremmin hyödyntämään ydintoimintojemme synergiat, resurssit ja parhaat käytännöt. Vahva identiteetti selkeyttää myös mielikuvaa konsernimme toiminnasta ja lisää houkuttelevuuttamme yhteistyökumppanina ja työnantajana. Vastaamme myös joustavammin työelämän, talouden ja väestörakenteen muutoksiin. Tulevaisuudessa menestyvät vastuulliset toimijat, jotka tuovat markkinoille asiakaslähtöisiä ja uudenlaisia tuoteratkaisuja. Metsä Group on näiden toimijoiden joukossa. Tulevina vuosina Metsä Group keskittyy toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tavoittelemme liiketoiminnan kannattavaa ja harkittua kasvua, jota haemme erityisesti markkinaosuuksia kasvattamalla. Huolehdimme siitä, että vastaamme asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja toimimme kustannustehokkaasti. Kehitämme tuotantolaitostemme tehokkuutta ja ympäristösuorituskykyä suunnitelmallisen investointiohjelmamme avulla. Haemme aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa vahvistamalla toimintaamme puuenergia-alalla ja puurakentamisessa sekä kartoittamalla biotalouden mahdollisuuksia. Liiketoiminta-alueet muodostavat vahvan arvoketjun Metsä Groupin liiketoiminta-alueet muodostavat strategiamme kulmakivet ja vahvan arvoketjun. Strategian jalustana on ainutlaatuinen omistajarakenteemme, suomalaista metsänomistajaa, mikä vahvistaa toimintamme pitkäjänteisyyttä ja erottaa meidät kilpailijoistamme. Pehmo- ja ruoanlaittopapereissa Metsä Groupilla on markkinoiden johtavat tuotemerkit: Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin ja SAGA. Liiketoiminta-alueen menestys perustuu asiakastarpeiden tuntemiseen, tuotemerkkien rakentamiseen, tehokkaisiin jakelu- ja myyntikanaviin sekä kestävän kehityksen mukaiseen, ympäristötehokkaaseen toimintaan. Tuotantolaitokset ovat aina lähellä päämarkkinoita, jotta kuljetusmatkat pysyvät lyhyinä. Kartonki- ja paperiliiketoiminnassa kasvatamme kartonkiliiketoiminnan painoarvoa ja vahvistamme markkinajohtajuutta Euroopassa. Pakkauskartonkiemme vahvuudet ovat raaka-aineena käytetty ensikuitu ja kartongin keveys. Niiden ansiosta tuotteemme muodostavat turvallisen pohjan myös elintarvikepakkauksiin ja laadukkaan lähtökohdan monien huipputuotemerkkien pakkaamiseen. Selluliiketoiminnassa Metsä Group tuottaa ja myy sekä omaa tuotantoaan että markkinasellua. Toimintamme perustuu vahvaan asiakkuuden ymmärtämiseen, kokonaispalveluun ja henkilöstömme osaamiseen. Sellutehtaamme ovat yhä merkittävämpiä bioenergian tuottajia ja energiatehokkuudessa alan kärkeä. Puutuoteteollisuudessa Metsä Groupilla on vahvaa osaamista muun muassa puurakentamisessa ja sisustamisessa. Ekologiset tuotteemme luovat vahvasti arjen hyvinvointia. Emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille tarjoamme kaikki metsänomistamiseen liittyvät palvelut, joilla taataan myös metsän hyvä hoito. Tavoitteenamme on vahvistaa jäsenistön metsätalouden kannattavuutta. Uudistumiskyvystä vastaus muutoksiin Metsä Group rakentaa tulevaisuutta vahvalta pohjalta. Painopisteemme on jatkuvassa parantamisessa ja kannattavassa, harkitussa kasvussa ennen kaikkea markkinaosuuksia kasvattamalla. Globaalissa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä hallitsemme liiketoimintamme riskejä niin, että konserni pysyy uudistumiskykyisenä ja joustavana. 8 METSÄ GROUP STRATEGIA

13 Keskitymme valitsemiimme ydinliiketoimintoihin ja vahvistamme niitä. arvot visio Vastuullinen tuloksenteko Kannamme vastuumme ympäristöstä, yhteistyökumppaneistamme ja toisistamme menestyvän liiketoiminnan ja metsätalouden turvaamiseksi. Tuloksellisuus luo edellytykset toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Luotettavuus Menestyksemme perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön sidosryhmiemme kanssa. Arvostamme toistemme työtä ja osaamista ja vahvistamme omistajiemme luottamusta toimimalla johdonmukaisesti ja ennustettavasti. Keskittynyt ja kannattava suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys ja innovatiivisuus ainutlaatuisella tavalla. Uudistuminen Tiedostamme ympäristöhaasteet ja uskallamme kyseenalaistaa ennakkoluulottomasti vanhat toimintatavat tarjotaksemme asiakkaillemme parempia tuotteita ja palveluja heidän liiketoimintojensa tueksi. Yhteistyö Kehitämme toimintaamme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa ja jaamme tietoa sekä parhaita käytäntöjä toisillemme. Toimimme yhtenä konsernina hyödyntäen keskinäisiä synergioita ja luottaen yhteisiin etuihin. perustehtävä Olla kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni, joka hyödyntää pääraakaaineenaan omistajajäsentensä kasvattamaa puuta. STRATEGIA METSÄ GROUP 9

14 Tuotanto ja myynti Metsä Groupill a oli tuotantoa yhdeksässä maassa Karttaan merkittyjen tuotantolaitosten lisäksi konsernilla on 108 puunhankinnan toimipistettä ympäri Suomen. Metsä Groupin pääkonttori on Espoossa. metsä Groupilla on Myyntiyhtiöt 26 maassa: Alankomaat Belgia Sveitsi Espanja Tanska Iso-Britannia Tšekki Italia Unkari Itävalta Ukraina Irlanti Venäjä Viro Kypros Norja Euroopan Puola ulkopuolella Ranska Ruotsi Intia Saksa Kanada Slovakia Kiina Singapore Suomi Yhdysvallat Lisäksi konsernin tuotteita myyvät agentit ja jälleenmyyjät ympäri maailmaa. metsä tissue Metsä Board Metsä Fibre Metsä Wood Vuoden 2011 tapahtumat TAMMIKUU Varauduimme sopeuttamaan koivuvaneritehtaidemme toimintaa Käynnistimme sisäisen tulosparannusohjelman kartonki- ja paperiliiketoiminnassa Serla-tuotemerkki täytti 50 vuotta HELMIKUU Ilmoitimme investoivamme Joutsenon sellutehtaan kehittämiseksi hiilidioksidineutraaliksi Karisma-kauppakeskukseen toimittamamme katto valmistui ennätysajassa Lahdessa Ilmoitimme investoivamme Äänekosken ja Kyron kartonkitehtaiden kapasiteetin laajentamiseen Allekirjoitimme YK:n Global Compact CEO Water Mandate -aloitteen MAALISKUU Ilmoitimme rakentavamme biolämpölaitoksen Lohjalle Tuotteistamme valmistettu E²volutionkonsepti ensimmäiselle sijalle E2-puurakentamiskilpailussa. Metropol Parasol vihittiin käyttöön Espanjan Sevillassa Ilmoitimme Slovakian Žilinan pehmopaperitehtaan siirtymisestä biosähköön HUHTIKUU Julkistimme Puolan Krapkowicen pehmopaperitehtaan investointiohjelman TOUKOKUU Serla-tuotemerkki edisti hygieniaa vapun juhlinnassa Helsingissä ja Katrin-tuotemerkki lanseerasi biohajoavan pefletin Emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnalle valittiin edustajisto 10 METSÄ GROUP TUOTANTO JA MYYNTI

15 KESÄKUU Emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta kasvatti omistustaan Metsä Fibressä Rajoitimme tuotantoa sahoillamme Ilmoitimme myyvämme Halleinin sellutehtaan Schweighofer Groupille ja Myllykoski Paperin omistuksen UPM-Kymmenelle Simpeleen tehtaan kartonkikapasiteetin laajennus valmistui Allekirjoitimme Georgia Pacificin kanssa lisenssisopimuksen Lotus-pehmopapereiden valmistuksesta, myynnistä ja markkinoinnista Venäjällä HEINÄKUU Ilmoitimme Kemin Ajoksen mahdollisena biodieselhankkeemme sijoituspaikkana ELOKUU Sopeutimme Kaskisten ja Kolhon puunjalostusyksiköiden toimintaa Toimitimme valmistamamme kattoelementit kauppakeskukseen Nuorgamiin Järjestimme metsänomistajille Tampereenseudun Metsäpäivän Ylöjärvellä SYYSKUU Toimitimme puurungon puupaviljonki Pudelmaan Turussa Ilmoitimme suunnittelevamme biojalostamon rakentamista Joutsenon sellutehtaalle Käynnistimme mainetutkimuksen neljällä selluliiketoiminnan tehdaspaikkakunnalla Vihimme käyttöön ruoanlaittopaperitehtaan Saksan Dürenissä SAGA-tuotemerkki lanseerasi One-Upkonseptin LOKAKUU Timo Karinen nimitettiin Metsä Woodin toimialajohtajaksi Varauduimme sopeuttamaan sahausta Puupalkinto Rovaniemen Pilke-toimitalolle Ilmoitimme käynnistävämme toimenpiteet paperiliiketoiminnan tappioiden eliminoimiseksi koskien Alizayn tehdasta Ranskassa ja Gohrsmühlen tehdasta Saksassa Kemin kartonkitehtaan päällystyslinjan uudistaminen valmistui Katrin-tuotemerkki julkaisi kirjan edistämään koulujen hygieniaa Lanseerasimme verkkokaupan osuuskunnan omistajajäsenille MARRASKUU Käynnistimme toimenpiteet päällystetyn hienopaperin valmistuksen uudelleenjärjestämiseksi Husumin tehtaalla Ruotsissa ja Äänekosken tehtaalla Kyron tehtaan kartonkikapasiteetin laajennus valmistui Mika Joukio nimitettiin Metsä Tissuen toimitusjohtajaksi Yhteistyö WWF Suomen kanssa käynnistyi Osallistuimme Metsämessuille Helsingissä JOULUKUU Toimitimme katon Oulun lentoasemalle Saimme yhteistoimintaneuvottelut päätökseen Äänekosken paperitehtaalla Ilmoitimme sulkevamme Puolan Konstancin- Jeziornan pehmopaperitehtaan tuotannon Lanseerasimme Pääomabonus-sijoitusvaihtoehdon osuuskunnan omistajajäsenille Selluliiketoimintamme teki uuden vuosituotantoennätyksen Lisätietoja metsä Groupin internet-sivuilta VUODEN 2011 TAPAHTUMAT METSÄ GROUP 11

16 uudistuva metsä group on uudistuva ja kilpailukykyinen. Keskitymme pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, kartonkiin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. tuotteemme näkyvät jokaisen arjessa. metsä tissuen energiatehokkuus parantui 16 % suhteessa vuoden 2007 Lukuun metsä board Lisää kartonkikapasiteettiaan 150 tuhatta tn vuosien 2011 ja 2012 aikana metsä fibren uusi vuosituotantoennätys on edellinen ennätys on vuodelta 2010 metsä wood toteutti 113 asuntoa eli kerrostaloa helsingin viikkiin toimitimme asiakkaillemme puuta milj. 2, tn m 3 vuoden 2011 aikana milj. 12 LIIKETOIMINTA-ALUEET

17 Tunnemme alkuperän Terveyttä ja turvallisuutta Metsä Groupin käyttämästä puusta yli 80 prosenttia tulee sertifioiduista metsistä, ja pyrimme nostamaan määrää hankinnassamme. Käytössämme on PEFC-ryhmäsertifikaatti ja vuoden 2012 alusta olemme alkaneet testata Suomen FSC-standardia. Maailman metsistä vain noin seitsemän prosenttia on sertifioitu. Suomen metsäpintaalasta yli 95 prosenttia on sertifioitu. Taitoa kehittää Uudistuminen kulkee käsi kädessä asiakaslähtöisyyden kanssa. Metsäteollisuudessa tuotekehitys vie aikaa. Etsimme jatkuvasti parasta mahdollista raaka-ainereseptiä tuotteillemme, joilla tuotteisiin saadaan vaikkapa lujuutta, pehmeyttä, keveyttä tai jäykkyyttä. Teemme ison osan tuotekehityksestämme konsernin sisällä, esimerkiksi Metsä Boardille ja Metsä Tissuelle tärkeä kuitujen kehittäjä on Metsä Fibre. Oman tuotekehityksemme lisäksi olemme mukana yhteistyöprojekteissa. Takaisin puhtaana Metsä Group investoi vuonna 2011 yli 220 miljoonaa euroa tuotantolaitoksiinsa, millä parannettiin tuottavuutta ja tehokkuutta sekä ympäristösuorituskykyä. Ympäristösuorituskyvystämme on oiva esimerkki vesi vaikka Suomessa on runsaasti vettä, emme tuhlaa sitä. Vesi kiertää tehtaalla kuudesta kymmeneen kertaan ja palaa luontoon puhtaampana kuin tehdas kiertoon tullessaan. Myös puunkorjuussa ja metsänhoitotöissä noudatetaan vesiensuojeluohjeita. OLEMME YLPEITÄ VASTUULLISISTA TUOTTEISTAMME, JOTKA OVAT LÄSNÄ IHMISTEN ELÄMÄSSÄ MONIN TAVOIN. Pehmo- ja ruoanlaittopaperimme edistävät terveyttä ja arjen helppoutta. Omien tuotemerkkiemme lisäksi räätälöimme tuotteita kaupan omille tuotemerkeille. Arkea helpottavista innovaatioistamme hyvä esimerkki on SAGAn One-Up-ruoanlaittopaperi. Totesimme, että rullatun ruoanlaittopaperin saaminen uunipellille voisi olla sujuvampaa. Yli vuoden kestäneen tuotekehityksen jälkeen toimme markkinoille viikatut ruoanlaittoarkit; ottaessasi viikatun ruoanlaittoarkin pakkauksesta tulee seuraavan arkin reuna helposti saataville. Puurakentamisen tuotteidemme ansiosta ihmiset voivat asua terveellisesti ja ympäristöystävällisesti. Näyttäviä puurakentamiskohteitamme ovat Helsingin Viikin kerrostalokortteli, Pilke-toimistotalo Rovaniemellä, Pudelma-paviljonki Turussa ja Metropol Parasol Espanjan Sevillassa. Kevyet ja ekologiset pakkauskartonkimme näkyvät turvallisina valintoina arjessa tai juhlahetkissä. Kartonkeihimme pakataan niin makeisia, kosmetiikkaa, hajuvesiä kuin lääkkeitä. Teemme myös toimistopapereita ja tapettipohjapaperia. Sellumme ovat asiakaskohtaisesti kehitettyjä ja ekotehokkaasti tuotettuja huipputuotteita. Tehtaamme tuottavat bioenergiaa yli oman tarpeen, esimerkiksi Joutsenon sellutehtaan energian omavaraisuusaste on noin 185 prosenttia. Ylijäämäenergin määrä, yhteensä noin 305 GWh vuodessa, vastaa jopa suurempaa määrää kuin mitä reilun asukkaan kaupunki käyttää sähköä vuoden aikana. lue lisää sustainability report -raportistamme LIIKETOIMINTA-ALUEET 13

18 Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Metsä Tissue tuo korkealaatuisilla pehmo- ja ruoanlaittopapereillaan mukavuutta kuluttajien, loppukäyttäjien ja asiakkaiden jokaiseen päivään. Se on Euroopan johtava koti- ja suurtalouksien pehmopaperituotteiden toimittaja ja maailman johtava ruoanlaittopapereiden toimittaja. Sen päätuotemerkit ovat Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin ja SAGA. Metsä Tissuella on tuotantoa kuudessa maassa, sen liikevaihto vuonna 2011 oli 970 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin henkilöä. Metsä Tissuen liikevaihto ja omien tuotemerkkien myynti kasvoivat edelleen hyvin. Strategiset projektit etenivät onnistuneesti. Liikevoitto jäi alhaiseksi korkeiden raaka-aine- ja energiakustannusten sekä useiden samanaikaisten projektien kulujen vuoksi. Metsä Tissue viimeistelee strategisia kehitys ohjelmia ja jatkaa tuotemerkkiensä myynnin ja kassavirran kasvattamista. Kehitysinvestoinnit antavat hyvän pohjan kannattavuuden parantamiselle. Liiketoiminta-alue panostaa tuotekehitykseen, tuo markkinoille uusia tuotteita ja tuotekonsepteja. Metsä Tissuen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 20 miljoonaa euroa. Omien tuotemerkkien myynti kasvoi kuusi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, esimerkiksi Serla ylitti 100 miljoonan euron myynnin juhlavuotenaan. Viimeistä kahta vuotta leimannut sellun ja keräyspaperin hintojen voimakas nousu tasaantui syksyllä. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen piti kuitenkin sellukustannukset korkeina. Myös muut raaka-aine-, tarvike- ja kuljetuskustannukset pysyivät erittäin korkealla. Lisäksi Saksan Dürenin tehtaan tuotannon käynnistysvaihe aiheutti lisäkustannuksia. Metsä Tissuen pehmopapereiden menekki kasvoi epävakaasta taloustilanteesta huolimatta. Kysynnän kasvu oli maltillista. Erikoisja korkealaatuisten tuotteiden kysyntä jatkui kuitenkin vahvana. Kehittyvillä markkinoilla kysynnän kasvu perustuu ostovoiman kasvuun, jolloin siirrytään käyttämään laadukkaampien wc-papereiden lisäksi esimerkiksi talouspapereita ja lautasliinoja. Euroopan pehmopaperikapasiteetti kasvoi viime vuoden aikana nopeasti, mikä vaikutti raaka-ainehintojen lisäksi tulostasoon. Erityisesti Keski-Euroopan vähittäiskauppaliiketoiminnan katetaso oli heikko. Kehitysohjelmat tahdittivat vuotta Metsä Tissuen Baking & Cooking -liiketoiminnan investointiprojekti Saksan Dürenissä saatiin päätökseen. Tehdas vihittiin käyttöön ja samalla lanseerattiin SAGA One-Up-tuotekonsepti. Puolan kolmivuotinen investointiohjelma eteni suunnitellusti Krapkowicen tehtaalla, mikä vahvistaa asemaa Keski-Euroopassa. Metsä Tissue ilmoitti sulkevansa tuotantotoiminnan Puolan Konstancin-Jeziornan tehtaalla huhtikuun alussa Kuluttajille suunnattujen Lotus-pehmopaperituotteiden valmistus ja myynti aloitettiin Venäjällä Georgia-Pacificin kanssa tehdyn lisenssisopimuksen mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa Metsä Tissuen asemaa Venäjällä edelleen. Länsi-Euroopan ja Skandinavian yksiköt ottivat käyttöön yhtenäiset toimintatavat ja toiminnanohjausjärjestelmän. Projekti päättyy kesällä. Žilinan tehtaan logistiikkatoimintoja tehostettiin sisäistämällä aiemmin ulkoistetut toiminnot. Ruotsin tuotantoyksiköt ottivat käyttöön uuden kunnossapidon järjestelmän ja toimintamallin, jotka tullaan ottamaan käyttöön kaikissa yksiköissä. 14 LIIKETOIMINTA-ALUEET PEHMO- JA RUOANLAITTO PAPERIT

19 Liikevaihto: Milj. euroa liikevaihto markkina-alueittain: milj. euroa Saksa 289 Ruotsi 109 Suomi 96 Norja 93 Muu Eurooppa 368 Muu maailma 16 Yhteensä 971 Avainluvut: Milj. euroa Liikevaihto EBITDA Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos Kertaluonteiset erät Liiketulos ilman kertaeriä ROCE ilman kertaeriä, % 3,3 9,1 14,4 Bruttoinvestoinnit Henkilöstö vuoden lopussa Ideoista teoiksi ja tuotteiksi Žilinassa siirryttiin vesisähköön niin, että noin 70 prosenttia tehtaan sähköstä tuotetaan vesivoimalla. Hanke liittyy Tissue 20 -projektiin, jossa on tavoitteena saavuttaa 20 prosentin energiatehokkuusparannus vuoteen 2012 mennessä suhteessa vuoden 2007 vertailuarvoon. Vuoden 2011 lopussa oli päästy 16 prosentin parannustasoon. Henkilöstölle järjestettiin koulutus yhdessä WWF Suomen kanssa kestävän kehityksen teemoista. Lambin wc-paperilaatua uudistettiin Suomessa, ja Lambi osallistui Roosa Nauha -kampanjaan. Serla vietti 50-vuotisjuhlavuottaan ja toi markkinoille uuden Serla ISOn. Pohjoismaisessa kuluttajatutkimuksessa sekä Serla että Lambi sijoittuivat erittäin hyvin. Itäeurooppalaisia Mola- ja Tento-brändejä uudistettiin ja tuotelaatuja parannettiin. SAGA toi markkinoille One-Up-pakkauskonseptin lisäksi SAGA Cooking Rounds -ruoanlaittopaperin. SAGA-tuotteet saivat erityismaininnan arvostetussa saksalaisessa Küche Awards -kilpailussa. entistä parempaa suorituskykyä Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden kysyntä kasvaa edelleen maltillisesti, ja lisämyyntiä tuovat myös tuoteuutuudet. Pehmopaperi- Katrin käynnisti Euroopan laajuisen kampanjan edistääkseen hygieniaa, sillä jopa 80 prosenttia kaikista tartunnoista leviää kosketuksen kautta. PUHTAUDEN PUOLESTA Tiesitkö, että tutkimusten mukaan hyvällä käsihygienialla voidaan vähentää sairauspoissaoloja jopa 50 prosenttia? Katrinilla on kodin ulkopuolisiin WCtiloihin ratkaisuja, jotka auttavat parantamaan hygieniatasoa, säästämään kustannuksia ja luontoa. Katrin puhuu myös pienten puolesta. Aiempien kouluhygieniatutkimusten innoittamana Katrin julkaisi ilmaiseksi jaettavan hygieniaoppikirjan 13 kielellä, ja kirjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta käsihygienian tärkeydestä. Kirjat ovat ladattavissa osoitteesta teollisuudessa korkeat energiakustannukset ja raaka-ainehinnat tuovat haastetta tavoitteeseen parantaa liiketulosta. Raaka-aineista keräyspaperin paikallinen saatavuus, laatu ja hinta säilyvät haasteina. Myös ensikuitupohjaisen painopaperin kulutuksen lasku huonontaa korkealaatuisen keräyspaperin saatavuutta. Metsä Tissue panostaa kehitysprojektien onnistuneeseen toteutukseen. Niillä haetaan yhtenäisempiä ja tehokkaampia koko yhtiön kattavia toimintatapoja, entistä parempaa suorituskykyä asiakasrajapinnassa ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista kasvua. PEHMO- JA RUOANLAITTO PAPERIT LIIKETOIMINTA-ALUEET 15

20 kartonki ja paperi Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja ja merkittävä paperin toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita kartonkeja ja papereita kuluttajapakkauksiin sekä graafisen alan ja toimistojen loppukäyttöihin. Sen myyntiverkosto palvelee merkkituote- ja kotelovalmistajia, painotaloja, tukkureita ja toimistotarvikealan yrityksiä. Metsä Boardin osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin henkilöä. Metsä Board käynnisti viimeiset merkittävät toimet paperiliiketoimintojen strategisessa tarkastelussa. Toimenpiteiden ansiosta kannattavuus paranee merkittävästi vuodesta 2012 alkaen. Taivekartongin tuotantokapasiteettia lisättiin vastauksena kasvavaan kysyntään. Euroopan yleistalouden kehitys vaikuttaa kysyntään. Kartongin pitkän aikavälin kysyntä näkymät jatkuvat hyvinä. Ensikuitukartongin kasvava kysyntä erityisesti elintarvikepakkaamisessa Euroopassa ja pakkaamisen kasvu kehittyvillä markkinoilla vahvistavat kannattavaa kasvua. Paperin tuotantoa kehitetään Husumissa tavoitteena entistä parempi tuottavuus ja tehokkuus. Metsä Boardin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 59 miljoonaa euroa. Tulosta heikensivät pääasiassa yleistalouden epävarmuutta seurannut toimitusmäärien lasku sekä kustannusinflaatio. Myös investointiseisokit heikensivät kartonkituotannon tulosta edellisvuoteen verrattuna. Taivekartongin hinnat säilyivät hyvällä tasolla. Vuonna 2006 alkanut strateginen tarkastelu eteni viimeiseen vaiheeseen. Paperiliiketoimintojen viimeiset tappiot eliminoidaan ja paperien tuotanto keskitetään tehokkaimmalle paperitehtaalle Ruotsin Husumiin. Myös johtamis- ja raportointirakennetta uudistettiin tammikuussa 2012, josta alkaen Metsä Boardin toiminta jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen Paperboardiin ja Paper and Pulpiin. Rakennemuutos on tuonut erinomaisia tuloksia ja vuonna 2011 aloitetuilla toimenpiteillä liiketoiminta-alueen kannattavuus paranee vuosina merkittävästi. Nettovelka on pudonnut noin kolmasosaan vuodesta 2006 ja kannattavuus nousi vuonna 2010 pääkilpailijoiden tasolle. Metsä Board on keskeisesti kartonkiyhtiö, jonka painopiste on taivekartonkiliiketoiminnan kehittämisessä. Se investoi kartonkitehtaille vuosina yli 100 miljoonaa euroa. Kartongin loppukysynnässä ei laskua Päätuotteiden kysyntä oli vuoden alussa vahvaa, mutta yleistalouden epävarmuuden lisääntyessä toimitusmäärät laskivat kaikissa tuoteryhmissä. Kartonkituotteiden toimitusmäärät olivat alkuvuonna ennätyskorkealla, mutta laskivat normaalitason alapuolelle. Loppukysynnässä ei kuitenkaan näkynyt olennaista heikkenemistä. Pidemmän aikavälin vahvan kysyntänäkymän tukemana Metsä Board lisää suunnitellusti taivekartongin tuotantokapasiteettia. Sellun hinta oli vuoden alussa huippukorkealla, mutta kysyntä ja sen mukana sellun hinnat lähtivät kesä heinäkuussa laskuun. BCTMP:n hinta laski hieman vähemmän. Päällystämättömien hienopaperien kysyntä ja hinnat laskivat vuoden aikana. Myös päällystettyjen papereiden kysyntä heikkeni vuonna 2011, mutta hinnat pysyivät melko vakaina. vahva kartonkiyhtiö Metsä Board käynnisti toimenpiteet paperiliiketoimintojen tappioiden eliminoimiseksi. Ne sisältävät Alizayn tehtaan sulkemisen Ranskassa ja kannattamattomien erikoispaperiliiketoimintojen sekä päällystämättömän hienopaperin tuotannon lopettamisen Gohrsmühlen tehtaalla Saksassa. 16 LIIKETOIMINTA-ALUEET KARTONKI JA PAPERI

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Metsä Groupin vuoden 2013 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 342 miljoonaa euroa

Metsä Groupin vuoden 2013 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 342 miljoonaa euroa Metsä Group tilinpäätöstiedote Pörssitiedote 1 (29) Metsä Groupin vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 342 miljoonaa euroa Loka joulukuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 87 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 PÖRSSIT YRITYSVASTUU

TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 PÖRSSIT YRITYSVASTUU VUOSIKERTOMUS 2004 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2005 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 1.2.2005 tilinpäätöstiedote vuodelta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2002. vuosikertomus 2002:

Vuosikertomus 2002. vuosikertomus 2002: Vuosikertomus 22 M-real vuosikertomus 22: 1 Tietoja osakkeenomistajille 4 Keskeisiä tapahtumia vuonna 22 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 M-realin liiketoimintaympäristö 7M-realin strategia 8 M-realin toimialat

Lisätiedot

UPM VUOSIKER TOMUS 2006

UPM VUOSIKER TOMUS 2006 Vuosikertomus 2006 Sisältö Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2007 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Tarkemmat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

us m kerto 2012 si o Vu

us m kerto 2012 si o Vu Vuosikertomus 2012 Suominen Oyj vuosikertomus 2012 2 Suominen valmistaa kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja pakkauksia, jotka helpottavat ihmisten arkielämää Sisällysluettelo Suominen lyhyesti... 3 Tulos

Lisätiedot

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2004 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 29.1.2004 tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Vuosikertomus 2001. b 30 Tilinpäätös. c 82 M-realin hallitus 84 M-realin johtokunta 86Tuotantokapasiteetit 88 Yhteystiedot

Vuosikertomus 2001. b 30 Tilinpäätös. c 82 M-realin hallitus 84 M-realin johtokunta 86Tuotantokapasiteetit 88 Yhteystiedot Make it real. Vuosikertomus 2001 Vuosikertomus 2001 a 2 Vuosi lyhyesti ja keskeisiä tapahtumia vuonna 2001 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 M-realin liiketoimintastrategia 5 M-realin toimintaympäristö 6M-realin

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Metsä Group tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/27 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Group tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/27 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Metsä Group tilinpäätöstiedote 2014 Sivu 1/27 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 .00 Sivu 2/27 METSÄ GROUPIN VUODEN 2014 LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 418 MILJOONAA EUROA LOKA JOULUKUUN LIIKETULOS

Lisätiedot

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005 UPM VUOSIKERTOMUS 2005 Vuosikertomus 2005 Vuoden 2005 tapahtumia UPM:n Changshun tehtaan toinen paperikone käynnistettiin onnistuneesti Kiinassa. Paperi- ja sellutehtaat olivat Suomessa pysähdyksissä työ

Lisätiedot

Värikkäitä visioita vuodesta 1862

Värikkäitä visioita vuodesta 1862 Värikkäitä visioita vuodesta 1862 Vuosikertomus 2011 Tikkurila lyhyesti Tikkurila vuonna 2011 Tuotteet Tuotteita ja palveluja kuluttajille ja ammattilaisille Tikkurila tarjoaa kattavan valikoiman kauppa-

Lisätiedot

Ajankohtaista TIETOJA OSINGONMAKSUSTA JA YHTIÖKOKOUKSESTA YHTEYSTIEDOT

Ajankohtaista TIETOJA OSINGONMAKSUSTA JA YHTIÖKOKOUKSESTA YHTEYSTIEDOT Ajankohtaista TIETOJA OSINGONMAKSUSTA JA YHTIÖKOKOUKSESTA Osingonmaksu Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi VUOSIKERTOMUS 2008 Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi Uponor lyhyesti Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten lämmitys- ja

Lisätiedot

Sisällys. Vuosikertomus 2012

Sisällys. Vuosikertomus 2012 Sisällys Neste Oil 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 5 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 9 Strategia 11 Strategian toteuttaminen vuonna 2012 13 Case: Kannattava kasvu 15 Case: Tuottavuus 16 Case: Uusiutuvat

Lisätiedot

Sisällys. Vuosikertomus 2007. Tilinpäätös 2007

Sisällys. Vuosikertomus 2007. Tilinpäätös 2007 Vuosikertomus 2007 Sisällys Vuosikertomus 2007 Huhtamäki lyhyesti... 1 Toimitusjohtajan puheenvuoro... 2 Vuoden kohokohtia... 4 Toimintaympäristö... 6 Strategia... 8 Joustopakkaukset ja kalvot... 10 Teema:

Lisätiedot

Neste Oilin vuosi 2014. The only way is forward

Neste Oilin vuosi 2014. The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Vuosi 2014 NESTE OIL 2014 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 8 Megatrendit 10 Strategian toteuttaminen vuonna 2014 12 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 15

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa vuosikertomus 212 STOCKMANN LYHYESTI Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Konsernin liiketoimintayksiköt ovat tavarataloryhmä ja muotiketjut. Stockmann perustettiin vuonna

Lisätiedot

Yhtiökokous Form 20-F -vuosikertomuksen Tietoja ADR-todistusten haltijoille (American Depositary Receipts, ADRs) osavuosikatsaukset Stora Enso Oyj

Yhtiökokous Form 20-F -vuosikertomuksen Tietoja ADR-todistusten haltijoille (American Depositary Receipts, ADRs) osavuosikatsaukset Stora Enso Oyj Konserni Stora Enson vuosikertomus 2006 sisältää kolme erillistä raporttia Venäjä Venäjä on nopeasti kasvava markkina-alue monille Stora Enson tuotteille. Stora Enso uudistaa ja laajentaa Nebolchin ja

Lisätiedot

kannattavia ratkaisuja raute 2012

kannattavia ratkaisuja raute 2012 kannattavia ratkaisuja raute 2012 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan

Lisätiedot