Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi"

Transkriptio

1 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 1

2 Tänä päivänä Hereditas hallinnoi monipuolista sijoitusomaisuutta samoin periaattein kuin 110 vuotta sitten. 2 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

3 Elinkorkolaitos Hereditaksen osakkaana olet saanut vuosittain elinkorkoa tilillesi elinkorkoa, joka perustuu sukusi aikanaan tekemään talletukseen. Nyt lähestymme sinua kertoaksemme uusista tuulista, jotka puhaltavat historialliseen elinkorkolaitokseemme. Osakeyhtiöksi osakkaan etua ajatellen Tehtävämme on ollut jo vuodesta 1905 lähtien tarjota osakkaillemme tuottava ja turvallinen säästömuoto. Hallinnoimme noin 200 miljoonan euron sijoitusomaisuutta, ja tavoitteemme on ollut vakaa voitonjako elinkoron muodossa. Nyt olemme muutoksen edessä. Haluamme tarjota osakkaillemme mahdollisimman tarkoituksenmukaisen säästömuodon, etenkin verotuksellisista lähtökohdista katsottuna. Tavoitteemme on myös mahdollistaa Hereditaksen liiketoiminnan kehittäminen parhaalla mahdollisella tavalla nyt ja tulevaisuudessa. Perusteellisen harkinnan jälkeen olemme tulleet siihen tulokseen, että Elinkorkolaitos Hereditaksen yhteisömuodon muutos on tarpeen. Siksi pyrimme siihen, että osakeyhtiö Elinkorkolaitos Hereditas Oy aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa. Muutos elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi on tarpeen ja hyödyllinen meille kaikille. Muutos pitää sisällään monia, juridisiakin asioita, joista sinun on hyvä olla tietoinen. Siksi toivommekin, että lukisit tämän esitteen huolellisesti. Sukusi tallettama varallisuus säilyy osakeyhtiössä. Tavoitteenamme on jatkaa menestyksekästä sijoittamista elinkorkolaitoksen historiaa ja arvoja kunnioittaen. Patrik Lerche Toimitusjohtaja Elinkorkolaitos Hereditas Timo Tirkkonen Johtokunnan puheenjohtaja Elinkorkolaitos Hereditas 3

4 Menestyksekästä sijoittamista jo 110 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin vuonna 1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella. Elinkorkolaitoksen ajatus oli Keisarilliselle Senaatille tehdyn hakemuksen mukaan talletettuja varoja kasvuuttamalla hankkia osakkailleen elinkorko, johon koronsaajan kuoltua hänen perillisensä ovat oikeutetut. Yli satavuotisen historiansa ajan Elinkorkolaitos Hereditas on tarjonnut turvallisen säästömuodon muun muassa inflaatiosuojatuilla sijoituksilla. Kun sotien jälkeisessä Suomessa kärsittiin inflaatiosta, suojasi elinkorkolaitos osakkaidensa omistuksia sijoittamalla esimerkiksi kiinteistöihin ja osakkeisiin, joiden arvo oli nousussa. Elinkorkolaitos Hereditas on myös kautta historiansa puolustanut osakkaidensa kannalta mahdollisimman optimaalista verotusta. Aktiivisella kanssakäymisellä verottajan kanssa vältyttiin esimerkiksi 1990-luvun Suomessa osakkaiden epäreilulta verokohtelulta: korkopääoman verottamiselta sekä tulo- että varallisuusverotuksessa. Onnistuneella pääomien hallinnalla Hereditas on tarjonnut tuottavan säästömuodon, joka on mahdollistanut osakkailleen juoksevan, vuotuisen elinkoron. Hereditaksen toiminnan on tehnyt ainutlaatuiseksi elinkorko-oikeuden periytyminen sukupolvelta toiselle. Elinkorkolaitos Hereditas tänään Tänä päivänä Hereditas on Suomen ainoa elinkorkolaitos, ja se hallinnoi monipuolista sijoitusomaisuutta samoin periaattein kuin 110 vuotta sitten: osakkaan parasta ajatellen. Sijoitustoiminnan tavoitteena on luoda pitkän aikavälin edellytykset talletettujen varojen hyvälle tuotolle sekä mahdollistaa vakaa voitonjako elinkorkolaitoksen osakkaille. Merkittävimmät Hereditaksen sijoituskohteet ovat osakkeet ja korkosijoitukset. Lisäksi elinkorkolaitos sijoittaa vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin sekä kiinteistöihin. Osakesijoitusten maantieteellistä riskiä hajautetaan sijoittamalla myös Suomen ulkopuolella toimiviin yrityksiin, joilla on vahva markkina-asema ja jotka hyötyvät globaaleista megatrendeistä. Hereditaksen hallinnoitavat varat ovat yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Osakkaita Hereditaksella on noin 700. Lisää tietoa Elinkorkolaitos Hereditaksesta saat internetsivuiltamme 4 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

5 Onnistuneella pääomien hallinnalla Hereditas on tarjonnut tuottavan säästömuodon. 5

6 Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi Osakkaan kannalta paras ratkaisu Hereditaksen johtokunta on tutkinut pitkällä aikavälillä useita vaihtoehtoja Hereditaksen yhteisömuodoksi, jotta tuleva yhteisömuoto olisi osakkaiden kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukainen, etenkin verotuksellisista näkökulmista. Johtokunta on tullut lopputulokseen, että osakeyhtiömuoto on vaihtoehdoista paras. Toimintaedellytykset turvattu jatkossakin Yhteisömuodon muuttamisen tarkoituksena on myös turvata Elinkorkolaitos Hereditaksen toiminta nykyisessä oikeudellisessa ympäristössä. Nykymuotoinen lainsäädäntö Suomessa ei tunne elinkorkolaitosta yhteisömuotona, joten muutos osakeyhtiöksi on tästäkin näkökulmasta tarpeen. Nykyiset osakkaat tulevat perustettavan Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistajiksi. Tavoitteena on myös mahdollistaa Hereditaksen liiketoiminnan kehittäminen pitkällä aikavälillä. Perustetaan Elinkorkolaitos Hereditas Oy Hereditaksen muuttuminen osakeyhtiöksi tarkoittaa sitä, että nykyiset osakkaat tulevat perustettavan Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistajiksi. Elinkorkolaitoksen varat ja velat siirtyvät perustettavalle osakeyhtiölle. Osakeyhtiöksi muuttuminen on ainoa tapa toteuttaa yhteisömuodon muutos siten, että siitä ei aiheudu osakkaille eikä Hereditakselle veroseuraamuksia. 6 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

7 Mikä muuttuu? Omistat osakkeita Elinkorkolaitos Hereditas Oy:ssä Tähän saakka sinulla on ollut Elinkorkolaitoksessa tietty korkopääoma. Osakeyhtiöksi muuttumisen jälkeen omistat tätä korkopääomaa vastaavan määrän Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeita. Yhdellä eurolla korkopääomaa merkitään ja saadaan yksi Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osake. Varallisuutesi Hereditaksessa siis säilyy osakeyhtiön perustamishetkellä sellaisenaan. Sinulle maksetaan elinkoron sijaan osinkoja Elinkorkolaitos Hereditaksen osakkaana olet saanut laitokseen tehtyyn talletukseen perustuvaa vuotuista elinkorkoa. Osakeyhtiön osakkeenomistajana saat jatkossakin vuosittaista tuloa Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n yhtiökokouksen päättämää vuosittain maksettavaa osinkoa. Osakkeisiin rajoittamaton omistusoikeus Osakeyhtiön osakkeenomistajana määräät saamistasi ja omistamistasi osakkeista voit siis myydä tai luovuttaa osakkeita, käyttää niitä vakuutena tai testamentata osakkeesi. Tätä mahdollisuutta ei Elinkorkolaitoksessa ole ollut. Muutos pähkinänkuoressa ELINKORKOLAITOS HEREDITAS ELINKORKOLAITOS HEREDITAS OY Yhteisömuoto: elinkorkolaitos Yhteisömuoto: osakeyhtiö Osakas Osakkeenomistaja Mistä tiedän, paljonko korkopääomani on tällä hetkellä? Nykyisen korkopääomasi määrän voit laskea seuraavasti: Korkopääoma Elinkorko Ei mahdollisuutta hyödyntää korkopääomaa 1 korkopääomaa Osakeomistus Elinkorkolaitos Hereditas Oy:ssä Osinko Osakkeita voi myydä, luovuttaa, käyttää vakuutena ja testamentata 1 osake Sinulle on toimitettu vuodelta 2014 todistus elinkoron maksamisesta; tarkista siitä, paljonko sinulle maksettiin elinkorkoa vuonna Kerro 2014 saamasi elinkorko ennen veroja luvulla 10, tulokseksi saat korkopääomasi määrän. Esimerkki: Jos elinkoron saajalla on korkopääomaa euroa, hän saa Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osaketta. 7

8 Osakkaan näkökulmasta vuosittaisen tuoton verotus Suomessa kevenee. 8 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

9 Verotukseen liittyviä huomioita Muutoksesta ei aiheudu tuloveroseuraamuksia Elinkorkolaitos Hereditaksen johtokunnan aktiivisen työskentelyn seurauksena Suomen korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksen, jonka mukaan Elinkorkolaitos Hereditas Oy:lle tai sen osakkaille ei synny tuloveroseuraamuksia osakeyhtiöksi muuttumisen johdosta. Elinkorkolaitos Hereditaksen toiminta, varat ja velat siirtyvät uuteen osakeyhtiöön sellaisenaan, ja Hereditas jatkaa aikaisempaa toimintaansa osakeyhtiönä. Vastaavasti osakkaan korkopääoma Hereditaksessa muuntuu toimintamuodon muutoksessa osakeyhtiölain mukaisiksi osakkeiksi osakkeisiin liittyvin oikeuksin ja velvollisuuksin. Muutos osakeyhtiöksi on ainoa tapa turvata Elinkorkolaitos Hereditaksen toiminta ilman tuloveroseuraamuksia tai muita maksuvelvoitteita. Muun muassa siksi osakeyhtiömuoto on osakkaan kannalta edukkain ratkaisu. Elinkorkolaitoksen lakkauttaminen ja muuntaminen osakeyhtiöksi eivät myöskään aiheuta muunlaisia maksuvelvoitteita osakkaille. Kunkin osakkaan on kuitenkin hyvä varmistaa oman verotuksensa yksityiskohdat verottajalta. Osinkojen verotus Osakkaiden tulee suorittaa Elinkorkolaitos Hereditas Oy:ltä saamastaan osingosta tuloveroa. Myös elinkorosta on maksettu tuloveroa. Esimerkki osinkojen verotuksesta Suomessa vuosittaisen tuoton verotus kuitenkin osakkaan näkökulmasta kevenee osakeyhtiömuotoon siirryttäessä, koska elinkorkoa on verotettu kokonaisuudessaan pääomatulona. Osingosta sen sijaan huomattava osa on Suomen verolainsäädännön mukaan verovapaata tuloa. Yleishyödyllisten yhteisöjen osalta osingot ovat Suomessa pääsääntöisesti verovapaata tuloa. Pyydämme huomioimaan, että kunkin osakkaan tulee varmistaa oman verotuksensa yksityiskohdat verottajalta. Osakkeiden luovutuksen verotus Mikäli yhteisömuodon muutoksen jälkeen Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistaja päättäisi myydä omistamansa osakkeet, on osakkeiden luovutusvoitosta mahdollisesti maksettava veroa. ELINKORKOLAITOS Saat elinkorkoa vuodessa euroa Verotettavaa tuloa on euroa Maksat veroja 30 % eli euroa OSAKEYHTIÖ Saat osinkoa vuodessa euroa Verotettavaa tuloa on 25 % osingoista eli euroa* Maksat pääomatuloveroa siten 30 % eurosta eli 750 euroa Mikäli Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistaja on yleishyödyllinen yhteisö, osakkeiden luovutuksesta saatu luovutusvoitto on Suomen verolainsäädännön mukaan pääsääntöisesti verovapaata tuloa. Yllä oleva esimerkki perustuu Suomessa 2015 voimassa olevaan verolainsäädäntöön. Kunkin osakkaan tulee varmistaa oman verotuksensa yksityiskohdat verottajalta. *Mikäli osinko on alle 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta. Luovutusvoiton verotus on kuitenkin hyvä tarkistaa tapauskohtaisesti verottajalta. 9

10 Osakkeisiin rajoittamaton omistusoikeus Elinkoron pääomaa ei ole elinkorkolaitosmuodossa voinut esimerkiksi myydä tai käyttää vakuutena. Tämä muuttuu, kun Elinkorkolaitos Hereditas Oy perustetaan. Osakeyhtiön osakkeenomistajat voivat myydä, luovuttaa, käyttää vakuutena ja testamentata osakkeitaan. Osakkeisiin on toisin sanoen rajoittamaton omistusoikeus. Vero-oikeudellisesta näkökulmasta ei ole merkitystä sillä, mikä on ollut elinkoron pääoman tallettajan sukulaisuussuhde elinkorkoa saaneeseen henkilöön. Siksi myös hyvin etäisen sukulaisen tekemä lahjoitus ja oikeus elinkorkoon muuttuvat Suomen verolainsäädännön mukaan osakkeiksi ilman lahjaveroseuraamusta. Osakkeiden lahjoittaminen Osakkeet rinnastetaan mihin tahansa omaisuuteen, ja niitä voi siitä syystä lahjoittaa vapaasti. Lahjoituksesta voi kuitenkin kunkin maan lainsäädännön mukaan tulla maksettavaksi lahjavero, Osakkeita voidaan käyttää velan vakuutena. mikä on hyvä tarkistaa verottajalta tapauskohtaisesti. Osakkeet velan vakuutena Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeita voidaan käyttää velan vakuutena esimerkiksi silloin, kun perheen on hankintojaan varten otettava lainaa. Osakkeenomistaja voi siis tällaisessa tilanteessa päättää, haluaako hän esimerkiksi myydä osakkeensa osin tai kokonaan tai käyttää osakkeitaan velan vakuutena. Osakkeiden testamenttaus Osakkeiden omistaja voi pätevällä tavalla tehdä testamentin Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeista samalla tavalla kuin muustakin omaisuudestaan. Jos osakkeet halutaan säilyttää suvussa, testamentissa voi halutessaan määrätä, että testamentin saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta kyseisiin osakkeisiin eikä niiden tuottoon. Testamentin saaja on Suomessa velvollinen maksamaan perintöveroa saamastaan omaisuudesta, myös Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeista. 10 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

11 Osakeyhtiön osakkaat voivat myydä, luovuttaa, käyttää vakuutena ja testamentata osakkeitaan. 11

12 Osakeyhtiöksi muuttumisen vaiheet Ensimmäinen vaihe Elinkorkolaitos Hereditaksen muuttumisessa osakeyhtiöksi oli yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Tästä päätettiin vuonna Elinkorkolaitos Hereditaksen yhteisömuodon muutosta käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa Mikäli yhtiökokous päättää yhteisömuodon muutoksesta, lähetetään osakkaille valtakirja Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeiden merkitsemisestä osakkaan koko korkopääomalla. Jotta osakas voi merkitä osakkeita uudessa osakeyhtiössä ja tulla näin uuden osakeyhtiön osakkeenomistajaksi, tulee osakkaan allekirjoittaa ja palauttaa valtakirja. Valtakirjaa ei voi antaa vain osalle korkopääomaa. Valtakirjat toimitetaan osakkaille keväällä pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen toimintaohjeiden ja aikataulun kera mikäli yhtiökokous päättää yhteisömuodon muutoksesta. Virallinen kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan Elin- Elinkorkolaitos Hereditas Oy aloittaa toimintansa Sääntöjen muuttamisesta päätettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa lokakuussa Elinkorkolaitos Hereditaksen yhteisömuodon muutosta käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa Osakeyhtiö Elinkorkolaitos Hereditas Oy aloittaa toimintansa Syksy Sääntöjen muuttaminen vahvistettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa joulukuussa Elinkorkolaitos Hereditaksen yhteisömuodon muutos vahvistetaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa syksyllä hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

13 korkolaitos Hereditaksen sääntöjen 19. pykälän mukaisesti. Tiedote yhtiökokouksen ajankohdasta ja paikasta julkaistaan myös Hereditaksen internetsivuilla Mikäli varsinainen yhtiökokous päättää elinkorkolaitoksen yhteisömuodon muutoksesta 27. pykälän mukaisesti, pidetään syksyllä 2015 ylimääräinen yhtiökokous päätöksen vahvistamiseksi. Jos haluat tutustua Elinkorkolaitos Hereditaksen sääntöihin, voit lukea niistä lisää internetsivuiltamme Irtaantuminen Elinkorkolaitos Hereditaksesta ennen osakeyhtiön perustamista Jos osakas ei halua tulla uuden osakeyhtiön osakkeenomistajaksi, Elinkorkolaitos Hereditas lunastaa osakkaan osuuden Hereditaksesta. Lunastus määritetään Hereditaksen sääntöjen 27. pykälän mukaan. Ainoastaan valtakirjan toimittaneet tulevat omistajiksi osakeyhtiössä. Osakkaan osuuden lunastushinta saadaan kertomalla elinkorkolaitoksen nettovarojen käypä hinta osakkaan osuuden määrällä. Nettovarojen käypä hinta lasketaan vähentämällä elinkorkolaitoksen viimeisimmän taseen osoittamasta varojen markkina-arvosta elinkorkolaitoksen velat sekä elinkorkolaitoksen varojen markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotukseen perustuva laskennallinen verovelka. Näin saadusta arvosta vähennetään 40 prosentin sijoitusyhtiö- ja epälikviditeettialennus. Lunastushinta maksetaan osakkaalle viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen kuin Elinkorkolaitos Hereditaksen purkupäätös on vahvistettu ja uuden osakeyhtiön perustamisen edellytykset ovat täyttyneet. Pykälä 27 on luettavissa Hereditaksen internetsivuilla Irtautumisen veroseuraamuksista ei ole täyttä varmuutta, mutta on mahdollista, että koko lunastusarvo tulkitaan pääomatuloksi. 13

14 Elinkorkolaitos Hereditaksen hallinto Elinkorkolaitos Hereditaksen johtokunta huolehtii laitoksen hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta vastaa siitä, että laitoksen kirjanpidon ja varainhallinnan valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Yhtiökokous valitsee johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee toimitusjohtajan ja päättää tarvittaessa hänen vapauttamisesta toimestaan. Johtokunta voi tarvittaessa asettaa valiokunnan jotain tiettyä tehtävää varten. Yhteisömuodon muutoksen vaikutukset hallintoon Mikäli 2015 pidettävät yhtiökokoukset sivulla 12 esitetyllä tavalla päättävät elinkorkolaitoksen yhteisömuodon muutoksesta 27. pykälän mukaisesti, Elinkorkolaitos Hereditaksen johtokunnan on perustettava valtakirjojen nojalla uusi osakeyhtiö viimeistään kuuden kuukauden sisällä siitä, kun purkupäätös on vahvistettu, jos osakeyhtiön perustamista on pidettävä taloudellisesti tarkoituksenmukaisena ja osakkaat ovat antaneet riittävän määrän valtakirjoja yhtiön perustamista varten. Uuden osakeyhtiön perustamisasiakirjaan tulee ilmoittaa yhtiön osakkeenomistajat, hallitus, toimitusjohtaja, tilintarkastaja ja yhtiöjärjestys. Tarkoituksena on että nykyinen johtokunta ja toimitusjohtaja jatkavat uudessa osakeyhtiössä. Myös nykyinen tilintarkastaja jatkaa uudessa osakeyhtiössä. Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n yhtiöjärjestys on liitteenä tämän esitteen lopussa. Elinkorkolaitos Hereditaksen nykyinen johtokunta Timo Tirkkonen, DI, puheenjohtaja Juha Sarasto, OTK, varapuheenjohtaja Jannica Fagerholm, KTM, jäsen Jacob af Forselles, KTM, OTK, jäsen Patrick Gylling, KTM, jäsen Johan Hammarén, OTK, jäsen Elinkorkolaitos Hereditaksen nykyinen toimitusjohtaja Patrik Lerche, KTM Elinkorkolaitos Hereditaksen nykyinen tilintarkastaja Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastaavana tilintarkastajana KHT Jan Holmberg Vasemmalta ylhäältä: Patrick Gylling, Johan Hammarén, Jacob af Forselles. Vasemmalta alhaalta: Juha Sarasto, Timo Tirkkonen, Jannica Fagerholm. 14 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

15 15

16 Otathan yhteyttä, jos tarvitset lisätietoja Toivomme, että tämä esite on hyödyllinen ja tarjoaa sinulle tarpeellista tietoa muutoksesta. Muistathan, että mikäli varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään Elinkorkolaitos Hereditaksen yhteisömuodon muutoksesta 27. pykälän mukaan, niin postitamme sinulle arviolta kesäkuun alussa 2015 valtakirjan osakkeiden merkitsemiseksi uudessa osakeyhtiössä. Valtakirja toimitetaan toimintaohjeiden ja aikataulun kera. Mikäli sinulla on kysyttävää Elinkorkolaitos Hereditaksen muuttumisesta osakeyhtiöksi, otathan yhteyttä! Lisätietoja: Patrik Lerche Toimitusjohtaja KUVA LÄHTEET: Sivu 2: M. L. Carstens (kustantaja), M. L. Carstensin kokoelma, Historian kuvakokoelma, Museovirasto. Sivu 5: Historian kuvakokoelma, Museovirasto. Sivu 8: Voutilainen Erkki (kuvaaja), Maaseudun Tulevaisuus, JOKA Journalistinen kuva-arkisto, Museovirasto. Sivu 11: M. L. Carstens (kustantaja), M. L. Carstensin kokoelma, Historian kuvakokoelma, Museovirasto. Sivut 3 ja 15: Pekka Hannila. Esitteen kuvia on rajattu ja sävytetty. 16 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

17 Liite Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Elinkorkolaitos Hereditas Oy, ruotsiksi Livränteanstalten Hereditas Ab ja englanniksi Life Annuity Institution Hereditas Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimiala on sijoitustoiminta. 4 Toiminnan tarkoitus Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. 5 Osakkeet Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Osake tuottaa yhden äänen kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. 6 Tilikausi Yhtiö tilikausi on kalenterivuosi. 7 Hallitus Hallitukseen on valittava vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta ennen toimikauden alkua. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee ensimmäisessä valintaa seuraavassa kokouksessa vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksessa puhetta johtaa iältään vanhin paikalla oleva jäsen siihen saakka kunnes puheenjohtajan vaali on toimitettu. Hallituksen päätökset tehdään paikalla olevien jäsenten äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänten mennessä vaaleissa tasan, vaalin tulos ratkaistaan arvalla. Mahdollisella toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja käyttää siellä puhevaltaa, ellei hallitus toisin päätä. 8 Toimitusjohtaja Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Hallitus valitsee toimitusjohtajan. 9 Tilintarkastaja Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Yhtiölle on valittava vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa. Jos valitaan vain yksi tilintarkastaja, yhtiölle on valittava varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on se toimikausi, jonka kuluessa heidän valinta suoritetaan ja toimikausi päättyy tilintarkastuksen kohteena olevaa tilikautta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 10 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain yhtiön kotipaikassa kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 17

18 Liite Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. tilinpäätös ja mahdollinen konsernitilinpäätös, jotka käsittävät yhtiön ja mahdollisen konsernin tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot; 2. toimintakertomus sekä 3. tilintarkastuskertomus Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä: 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen; 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 4. hallituksen jäsenten palkkioista; 5. tilintarkastajien palkkioista; 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 7. hallituksen jäsenten valinnasta; 8. tilitarkastajien lukumäärästä; 9. tilintarkastajien valinnasta ja tarvittaessa varatilintarkastajien valinnasta sekä 10. muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. 11 Yhtiökokoukseen osallistuminen Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on mainittava kokouskutsussa. 12 Kutsu yhtiökokoukseen Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta ja 11 :n mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää. Kutsu on julkaistava vähintään kahdessa hallituksen valitseman Suomessa yleisesti leviävässä sanomalehdessä, yhdessä ruotsin- ja yhdessä suomenkielisessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 13 Yhtiökokouksen avaaminen Yhtiökokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt hallituksen varapuheenjohtaja. Mikäli kumpikin ovat estyneitä, kokouksen avaa hallituksen jäsen tai mahdollinen toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee kokouksen puheenjohtajan. 14 Äänestäminen yhtiökokouksessa Osakkeenomistaja itse ja muiden asiamiehenä tai osakkeenomistajien asiamies ei saa äänestää enemmällä kuin kymmenesosalla kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. 18 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

19 Liite Päätös, joka koskee yhtiöjärjestyksen muuttamista tai yhtiön vapaaehtoista purkamista selvitystilamenettelyssä edellyttää, että päätös tehdään kahdessa toisiaan seuraavassa yhtiökokouksessa. Jälkimmäinen yhtiökokous voidaan pitää aikaisintaan kaksi (2) kuukautta sitä edeltävän kokouksen jälkeen. Kummassakin kokouksessa päätösehdotusta on kannatettava vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Vaaleissa valituksi tulee eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Äänten mennessä tasan muissa äänestyksissä, puheenjohtajan ääni ratkaisee. 15 Lunastuslauseke Osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Jos osakkeenomistajat eivät käytä lunastusoikeuttaan, yhtiöllä on toissijainen lunastusoikeus. Jos lunastukseen oikeutettuja halukkaita osakkeenomistajia on useita, keskinäinen etuoikeus lunastukseen määrätään arvalla. Lunastuksessa noudatetaan seuraavaa: 1. lunastusoikeus koskee vapaaehtoisia ja vastikkeellisia osakkeen luovutuksia; 2. saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava; 3. lunastushinta on osakkeen käypä hinta, jona vastikkeellisessa saannossa muun selvityksen puuttuessa pidetään sovittua hintaa; 4. hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa osake, kirjallisesti tai siten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle; 5. lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle; sekä 6. lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 5 kohdassa mainitun määräajan päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta. Ennen kuin on käynyt selville, käytetäänkö lunastusoikeutta, ei sillä, jolle osake on siirtynyt, ole yhtiössä muuta osakkeeseen perustuvaa oikeutta kuin oikeus suoritukseen varoja jaettaessa ja etuoikeus osakeannissa. Osakeannista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät sille, joka käyttää lunastusoikeuttaan. Yhtiö voi lunastaa osakkeen vain jakokelpoisilla varoilla. 16 Suostumuslauseke Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Määräys ei kuitenkaan koske osaketta, joka on hankittu pakkohuutokaupassa tai konkurssipesästä taikka siirtyy perinnön, testamentin, avio-oikeuden tai lahjan perusteella. Suostumuksen antamisesta päättää hallitus. Jos samalla saannolla on hankittu useita osakkeita, kysymys suostumuksen antamisesta on ratkaistava niiden kaikkien osalta samalla tavoin. 19

20 20 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

UUSI YHTIÖJÄRJESTYS Ehdotetut muutokset merkitty kursiivilla NYKYINEN YHTIÖJÄRJESTYS

UUSI YHTIÖJÄRJESTYS Ehdotetut muutokset merkitty kursiivilla NYKYINEN YHTIÖJÄRJESTYS NYKYINEN YHTIÖJÄRJESTYS Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n yhtiökokouksen 24.8.2016 hyväksymä yhtiöjärjestys ei vielä rekisteröity kokonaisuudessaan 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Elinkorkolaitos Hereditas

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.08.2016 08:32:53 Y-tunnus: 0220285-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0220285-3 Nimi: Lähitaksi Oy Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

1 Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti.

1 Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti. Ehdotus 16.4.2012 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle Raute Oyj:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi. Ehdotettu 12:n muutos näkyy tiedostossa muutosmerkittynä. RAUTE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta

Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksenä 12 seuraavasti: Nykyinen muoto: Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie 7-9 31.05.2012 08:24:48 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.05.2012 Toiminimi: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja 06.10.2014 13:24:43 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.10.2014 Toiminimi: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja Yritys-

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 13.11.2015 13:42:30 Y-tunnus: 0162720-0 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 13.11.2015 13:42:30 Y-tunnus: 0162720-0 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 13.11.2015 13:42:30 Y-tunnus: 0162720-0 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0162720-0 Nimi: Parikkalan Valo Oy Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus:

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 26.08.2016 09:20:04 Y-tunnus: 2081212-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2081212-9 Nimi: Enfo Oyj Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. LIITE 1 1 VIRPINIEMI GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta.

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta. VESIOIKEUDELLISEN YHTEISÖN SÄÄNNÖT Pvm 3.1.2013 1 Yhteisön nimi ja kotipaikka Yhteisön nimi on Mustialanlammin keskivedenkorkeuden pysyvän muuttamisen vesioikeudellinen yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

4 Osakkuus Yhtiön osakkaita ovat: vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä

4 Osakkuus Yhtiön osakkaita ovat: vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, englanniksi Ilmarinen Mutual Pension Insurance

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2016 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon

Lisätiedot

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS VUOSIKERTOMUS Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen yhtiöjärjestys

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS VUOSIKERTOMUS Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen yhtiöjärjestys Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen yhtiöjärjestys Tämä on käännös ruotsinkielisestä yhtiöjärjestyksestä. Y-tunnus: 0141187-2 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Pensionsförsäkringsaktiebolaget

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt Häkkisten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Häkkisten sukuseura ry ja kotipaikka Tervo 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Sukuseuran tarkoitus on selvittää suvun kantaisän John Häkkisen suvun vaiheita,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot