Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi"

Transkriptio

1 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 1

2 Tänä päivänä Hereditas hallinnoi monipuolista sijoitusomaisuutta samoin periaattein kuin 110 vuotta sitten. 2 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

3 Elinkorkolaitos Hereditaksen osakkaana olet saanut vuosittain elinkorkoa tilillesi elinkorkoa, joka perustuu sukusi aikanaan tekemään talletukseen. Nyt lähestymme sinua kertoaksemme uusista tuulista, jotka puhaltavat historialliseen elinkorkolaitokseemme. Osakeyhtiöksi osakkaan etua ajatellen Tehtävämme on ollut jo vuodesta 1905 lähtien tarjota osakkaillemme tuottava ja turvallinen säästömuoto. Hallinnoimme noin 200 miljoonan euron sijoitusomaisuutta, ja tavoitteemme on ollut vakaa voitonjako elinkoron muodossa. Nyt olemme muutoksen edessä. Haluamme tarjota osakkaillemme mahdollisimman tarkoituksenmukaisen säästömuodon, etenkin verotuksellisista lähtökohdista katsottuna. Tavoitteemme on myös mahdollistaa Hereditaksen liiketoiminnan kehittäminen parhaalla mahdollisella tavalla nyt ja tulevaisuudessa. Perusteellisen harkinnan jälkeen olemme tulleet siihen tulokseen, että Elinkorkolaitos Hereditaksen yhteisömuodon muutos on tarpeen. Siksi pyrimme siihen, että osakeyhtiö Elinkorkolaitos Hereditas Oy aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa. Muutos elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi on tarpeen ja hyödyllinen meille kaikille. Muutos pitää sisällään monia, juridisiakin asioita, joista sinun on hyvä olla tietoinen. Siksi toivommekin, että lukisit tämän esitteen huolellisesti. Sukusi tallettama varallisuus säilyy osakeyhtiössä. Tavoitteenamme on jatkaa menestyksekästä sijoittamista elinkorkolaitoksen historiaa ja arvoja kunnioittaen. Patrik Lerche Toimitusjohtaja Elinkorkolaitos Hereditas Timo Tirkkonen Johtokunnan puheenjohtaja Elinkorkolaitos Hereditas 3

4 Menestyksekästä sijoittamista jo 110 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin vuonna 1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella. Elinkorkolaitoksen ajatus oli Keisarilliselle Senaatille tehdyn hakemuksen mukaan talletettuja varoja kasvuuttamalla hankkia osakkailleen elinkorko, johon koronsaajan kuoltua hänen perillisensä ovat oikeutetut. Yli satavuotisen historiansa ajan Elinkorkolaitos Hereditas on tarjonnut turvallisen säästömuodon muun muassa inflaatiosuojatuilla sijoituksilla. Kun sotien jälkeisessä Suomessa kärsittiin inflaatiosta, suojasi elinkorkolaitos osakkaidensa omistuksia sijoittamalla esimerkiksi kiinteistöihin ja osakkeisiin, joiden arvo oli nousussa. Elinkorkolaitos Hereditas on myös kautta historiansa puolustanut osakkaidensa kannalta mahdollisimman optimaalista verotusta. Aktiivisella kanssakäymisellä verottajan kanssa vältyttiin esimerkiksi 1990-luvun Suomessa osakkaiden epäreilulta verokohtelulta: korkopääoman verottamiselta sekä tulo- että varallisuusverotuksessa. Onnistuneella pääomien hallinnalla Hereditas on tarjonnut tuottavan säästömuodon, joka on mahdollistanut osakkailleen juoksevan, vuotuisen elinkoron. Hereditaksen toiminnan on tehnyt ainutlaatuiseksi elinkorko-oikeuden periytyminen sukupolvelta toiselle. Elinkorkolaitos Hereditas tänään Tänä päivänä Hereditas on Suomen ainoa elinkorkolaitos, ja se hallinnoi monipuolista sijoitusomaisuutta samoin periaattein kuin 110 vuotta sitten: osakkaan parasta ajatellen. Sijoitustoiminnan tavoitteena on luoda pitkän aikavälin edellytykset talletettujen varojen hyvälle tuotolle sekä mahdollistaa vakaa voitonjako elinkorkolaitoksen osakkaille. Merkittävimmät Hereditaksen sijoituskohteet ovat osakkeet ja korkosijoitukset. Lisäksi elinkorkolaitos sijoittaa vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin sekä kiinteistöihin. Osakesijoitusten maantieteellistä riskiä hajautetaan sijoittamalla myös Suomen ulkopuolella toimiviin yrityksiin, joilla on vahva markkina-asema ja jotka hyötyvät globaaleista megatrendeistä. Hereditaksen hallinnoitavat varat ovat yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Osakkaita Hereditaksella on noin 700. Lisää tietoa Elinkorkolaitos Hereditaksesta saat internetsivuiltamme 4 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

5 Onnistuneella pääomien hallinnalla Hereditas on tarjonnut tuottavan säästömuodon. 5

6 Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi Osakkaan kannalta paras ratkaisu Hereditaksen johtokunta on tutkinut pitkällä aikavälillä useita vaihtoehtoja Hereditaksen yhteisömuodoksi, jotta tuleva yhteisömuoto olisi osakkaiden kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukainen, etenkin verotuksellisista näkökulmista. Johtokunta on tullut lopputulokseen, että osakeyhtiömuoto on vaihtoehdoista paras. Toimintaedellytykset turvattu jatkossakin Yhteisömuodon muuttamisen tarkoituksena on myös turvata Elinkorkolaitos Hereditaksen toiminta nykyisessä oikeudellisessa ympäristössä. Nykymuotoinen lainsäädäntö Suomessa ei tunne elinkorkolaitosta yhteisömuotona, joten muutos osakeyhtiöksi on tästäkin näkökulmasta tarpeen. Nykyiset osakkaat tulevat perustettavan Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistajiksi. Tavoitteena on myös mahdollistaa Hereditaksen liiketoiminnan kehittäminen pitkällä aikavälillä. Perustetaan Elinkorkolaitos Hereditas Oy Hereditaksen muuttuminen osakeyhtiöksi tarkoittaa sitä, että nykyiset osakkaat tulevat perustettavan Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistajiksi. Elinkorkolaitoksen varat ja velat siirtyvät perustettavalle osakeyhtiölle. Osakeyhtiöksi muuttuminen on ainoa tapa toteuttaa yhteisömuodon muutos siten, että siitä ei aiheudu osakkaille eikä Hereditakselle veroseuraamuksia. 6 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

7 Mikä muuttuu? Omistat osakkeita Elinkorkolaitos Hereditas Oy:ssä Tähän saakka sinulla on ollut Elinkorkolaitoksessa tietty korkopääoma. Osakeyhtiöksi muuttumisen jälkeen omistat tätä korkopääomaa vastaavan määrän Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeita. Yhdellä eurolla korkopääomaa merkitään ja saadaan yksi Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osake. Varallisuutesi Hereditaksessa siis säilyy osakeyhtiön perustamishetkellä sellaisenaan. Sinulle maksetaan elinkoron sijaan osinkoja Elinkorkolaitos Hereditaksen osakkaana olet saanut laitokseen tehtyyn talletukseen perustuvaa vuotuista elinkorkoa. Osakeyhtiön osakkeenomistajana saat jatkossakin vuosittaista tuloa Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n yhtiökokouksen päättämää vuosittain maksettavaa osinkoa. Osakkeisiin rajoittamaton omistusoikeus Osakeyhtiön osakkeenomistajana määräät saamistasi ja omistamistasi osakkeista voit siis myydä tai luovuttaa osakkeita, käyttää niitä vakuutena tai testamentata osakkeesi. Tätä mahdollisuutta ei Elinkorkolaitoksessa ole ollut. Muutos pähkinänkuoressa ELINKORKOLAITOS HEREDITAS ELINKORKOLAITOS HEREDITAS OY Yhteisömuoto: elinkorkolaitos Yhteisömuoto: osakeyhtiö Osakas Osakkeenomistaja Mistä tiedän, paljonko korkopääomani on tällä hetkellä? Nykyisen korkopääomasi määrän voit laskea seuraavasti: Korkopääoma Elinkorko Ei mahdollisuutta hyödyntää korkopääomaa 1 korkopääomaa Osakeomistus Elinkorkolaitos Hereditas Oy:ssä Osinko Osakkeita voi myydä, luovuttaa, käyttää vakuutena ja testamentata 1 osake Sinulle on toimitettu vuodelta 2014 todistus elinkoron maksamisesta; tarkista siitä, paljonko sinulle maksettiin elinkorkoa vuonna Kerro 2014 saamasi elinkorko ennen veroja luvulla 10, tulokseksi saat korkopääomasi määrän. Esimerkki: Jos elinkoron saajalla on korkopääomaa euroa, hän saa Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osaketta. 7

8 Osakkaan näkökulmasta vuosittaisen tuoton verotus Suomessa kevenee. 8 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

9 Verotukseen liittyviä huomioita Muutoksesta ei aiheudu tuloveroseuraamuksia Elinkorkolaitos Hereditaksen johtokunnan aktiivisen työskentelyn seurauksena Suomen korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksen, jonka mukaan Elinkorkolaitos Hereditas Oy:lle tai sen osakkaille ei synny tuloveroseuraamuksia osakeyhtiöksi muuttumisen johdosta. Elinkorkolaitos Hereditaksen toiminta, varat ja velat siirtyvät uuteen osakeyhtiöön sellaisenaan, ja Hereditas jatkaa aikaisempaa toimintaansa osakeyhtiönä. Vastaavasti osakkaan korkopääoma Hereditaksessa muuntuu toimintamuodon muutoksessa osakeyhtiölain mukaisiksi osakkeiksi osakkeisiin liittyvin oikeuksin ja velvollisuuksin. Muutos osakeyhtiöksi on ainoa tapa turvata Elinkorkolaitos Hereditaksen toiminta ilman tuloveroseuraamuksia tai muita maksuvelvoitteita. Muun muassa siksi osakeyhtiömuoto on osakkaan kannalta edukkain ratkaisu. Elinkorkolaitoksen lakkauttaminen ja muuntaminen osakeyhtiöksi eivät myöskään aiheuta muunlaisia maksuvelvoitteita osakkaille. Kunkin osakkaan on kuitenkin hyvä varmistaa oman verotuksensa yksityiskohdat verottajalta. Osinkojen verotus Osakkaiden tulee suorittaa Elinkorkolaitos Hereditas Oy:ltä saamastaan osingosta tuloveroa. Myös elinkorosta on maksettu tuloveroa. Esimerkki osinkojen verotuksesta Suomessa vuosittaisen tuoton verotus kuitenkin osakkaan näkökulmasta kevenee osakeyhtiömuotoon siirryttäessä, koska elinkorkoa on verotettu kokonaisuudessaan pääomatulona. Osingosta sen sijaan huomattava osa on Suomen verolainsäädännön mukaan verovapaata tuloa. Yleishyödyllisten yhteisöjen osalta osingot ovat Suomessa pääsääntöisesti verovapaata tuloa. Pyydämme huomioimaan, että kunkin osakkaan tulee varmistaa oman verotuksensa yksityiskohdat verottajalta. Osakkeiden luovutuksen verotus Mikäli yhteisömuodon muutoksen jälkeen Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistaja päättäisi myydä omistamansa osakkeet, on osakkeiden luovutusvoitosta mahdollisesti maksettava veroa. ELINKORKOLAITOS Saat elinkorkoa vuodessa euroa Verotettavaa tuloa on euroa Maksat veroja 30 % eli euroa OSAKEYHTIÖ Saat osinkoa vuodessa euroa Verotettavaa tuloa on 25 % osingoista eli euroa* Maksat pääomatuloveroa siten 30 % eurosta eli 750 euroa Mikäli Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistaja on yleishyödyllinen yhteisö, osakkeiden luovutuksesta saatu luovutusvoitto on Suomen verolainsäädännön mukaan pääsääntöisesti verovapaata tuloa. Yllä oleva esimerkki perustuu Suomessa 2015 voimassa olevaan verolainsäädäntöön. Kunkin osakkaan tulee varmistaa oman verotuksensa yksityiskohdat verottajalta. *Mikäli osinko on alle 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta. Luovutusvoiton verotus on kuitenkin hyvä tarkistaa tapauskohtaisesti verottajalta. 9

10 Osakkeisiin rajoittamaton omistusoikeus Elinkoron pääomaa ei ole elinkorkolaitosmuodossa voinut esimerkiksi myydä tai käyttää vakuutena. Tämä muuttuu, kun Elinkorkolaitos Hereditas Oy perustetaan. Osakeyhtiön osakkeenomistajat voivat myydä, luovuttaa, käyttää vakuutena ja testamentata osakkeitaan. Osakkeisiin on toisin sanoen rajoittamaton omistusoikeus. Vero-oikeudellisesta näkökulmasta ei ole merkitystä sillä, mikä on ollut elinkoron pääoman tallettajan sukulaisuussuhde elinkorkoa saaneeseen henkilöön. Siksi myös hyvin etäisen sukulaisen tekemä lahjoitus ja oikeus elinkorkoon muuttuvat Suomen verolainsäädännön mukaan osakkeiksi ilman lahjaveroseuraamusta. Osakkeiden lahjoittaminen Osakkeet rinnastetaan mihin tahansa omaisuuteen, ja niitä voi siitä syystä lahjoittaa vapaasti. Lahjoituksesta voi kuitenkin kunkin maan lainsäädännön mukaan tulla maksettavaksi lahjavero, Osakkeita voidaan käyttää velan vakuutena. mikä on hyvä tarkistaa verottajalta tapauskohtaisesti. Osakkeet velan vakuutena Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeita voidaan käyttää velan vakuutena esimerkiksi silloin, kun perheen on hankintojaan varten otettava lainaa. Osakkeenomistaja voi siis tällaisessa tilanteessa päättää, haluaako hän esimerkiksi myydä osakkeensa osin tai kokonaan tai käyttää osakkeitaan velan vakuutena. Osakkeiden testamenttaus Osakkeiden omistaja voi pätevällä tavalla tehdä testamentin Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeista samalla tavalla kuin muustakin omaisuudestaan. Jos osakkeet halutaan säilyttää suvussa, testamentissa voi halutessaan määrätä, että testamentin saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta kyseisiin osakkeisiin eikä niiden tuottoon. Testamentin saaja on Suomessa velvollinen maksamaan perintöveroa saamastaan omaisuudesta, myös Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeista. 10 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

11 Osakeyhtiön osakkaat voivat myydä, luovuttaa, käyttää vakuutena ja testamentata osakkeitaan. 11

12 Osakeyhtiöksi muuttumisen vaiheet Ensimmäinen vaihe Elinkorkolaitos Hereditaksen muuttumisessa osakeyhtiöksi oli yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Tästä päätettiin vuonna Elinkorkolaitos Hereditaksen yhteisömuodon muutosta käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa Mikäli yhtiökokous päättää yhteisömuodon muutoksesta, lähetetään osakkaille valtakirja Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeiden merkitsemisestä osakkaan koko korkopääomalla. Jotta osakas voi merkitä osakkeita uudessa osakeyhtiössä ja tulla näin uuden osakeyhtiön osakkeenomistajaksi, tulee osakkaan allekirjoittaa ja palauttaa valtakirja. Valtakirjaa ei voi antaa vain osalle korkopääomaa. Valtakirjat toimitetaan osakkaille keväällä pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen toimintaohjeiden ja aikataulun kera mikäli yhtiökokous päättää yhteisömuodon muutoksesta. Virallinen kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan Elin- Elinkorkolaitos Hereditas Oy aloittaa toimintansa Sääntöjen muuttamisesta päätettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa lokakuussa Elinkorkolaitos Hereditaksen yhteisömuodon muutosta käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa Osakeyhtiö Elinkorkolaitos Hereditas Oy aloittaa toimintansa Syksy Sääntöjen muuttaminen vahvistettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa joulukuussa Elinkorkolaitos Hereditaksen yhteisömuodon muutos vahvistetaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa syksyllä hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

13 korkolaitos Hereditaksen sääntöjen 19. pykälän mukaisesti. Tiedote yhtiökokouksen ajankohdasta ja paikasta julkaistaan myös Hereditaksen internetsivuilla Mikäli varsinainen yhtiökokous päättää elinkorkolaitoksen yhteisömuodon muutoksesta 27. pykälän mukaisesti, pidetään syksyllä 2015 ylimääräinen yhtiökokous päätöksen vahvistamiseksi. Jos haluat tutustua Elinkorkolaitos Hereditaksen sääntöihin, voit lukea niistä lisää internetsivuiltamme Irtaantuminen Elinkorkolaitos Hereditaksesta ennen osakeyhtiön perustamista Jos osakas ei halua tulla uuden osakeyhtiön osakkeenomistajaksi, Elinkorkolaitos Hereditas lunastaa osakkaan osuuden Hereditaksesta. Lunastus määritetään Hereditaksen sääntöjen 27. pykälän mukaan. Ainoastaan valtakirjan toimittaneet tulevat omistajiksi osakeyhtiössä. Osakkaan osuuden lunastushinta saadaan kertomalla elinkorkolaitoksen nettovarojen käypä hinta osakkaan osuuden määrällä. Nettovarojen käypä hinta lasketaan vähentämällä elinkorkolaitoksen viimeisimmän taseen osoittamasta varojen markkina-arvosta elinkorkolaitoksen velat sekä elinkorkolaitoksen varojen markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotukseen perustuva laskennallinen verovelka. Näin saadusta arvosta vähennetään 40 prosentin sijoitusyhtiö- ja epälikviditeettialennus. Lunastushinta maksetaan osakkaalle viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen kuin Elinkorkolaitos Hereditaksen purkupäätös on vahvistettu ja uuden osakeyhtiön perustamisen edellytykset ovat täyttyneet. Pykälä 27 on luettavissa Hereditaksen internetsivuilla Irtautumisen veroseuraamuksista ei ole täyttä varmuutta, mutta on mahdollista, että koko lunastusarvo tulkitaan pääomatuloksi. 13

14 Elinkorkolaitos Hereditaksen hallinto Elinkorkolaitos Hereditaksen johtokunta huolehtii laitoksen hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta vastaa siitä, että laitoksen kirjanpidon ja varainhallinnan valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Yhtiökokous valitsee johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee toimitusjohtajan ja päättää tarvittaessa hänen vapauttamisesta toimestaan. Johtokunta voi tarvittaessa asettaa valiokunnan jotain tiettyä tehtävää varten. Yhteisömuodon muutoksen vaikutukset hallintoon Mikäli 2015 pidettävät yhtiökokoukset sivulla 12 esitetyllä tavalla päättävät elinkorkolaitoksen yhteisömuodon muutoksesta 27. pykälän mukaisesti, Elinkorkolaitos Hereditaksen johtokunnan on perustettava valtakirjojen nojalla uusi osakeyhtiö viimeistään kuuden kuukauden sisällä siitä, kun purkupäätös on vahvistettu, jos osakeyhtiön perustamista on pidettävä taloudellisesti tarkoituksenmukaisena ja osakkaat ovat antaneet riittävän määrän valtakirjoja yhtiön perustamista varten. Uuden osakeyhtiön perustamisasiakirjaan tulee ilmoittaa yhtiön osakkeenomistajat, hallitus, toimitusjohtaja, tilintarkastaja ja yhtiöjärjestys. Tarkoituksena on että nykyinen johtokunta ja toimitusjohtaja jatkavat uudessa osakeyhtiössä. Myös nykyinen tilintarkastaja jatkaa uudessa osakeyhtiössä. Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n yhtiöjärjestys on liitteenä tämän esitteen lopussa. Elinkorkolaitos Hereditaksen nykyinen johtokunta Timo Tirkkonen, DI, puheenjohtaja Juha Sarasto, OTK, varapuheenjohtaja Jannica Fagerholm, KTM, jäsen Jacob af Forselles, KTM, OTK, jäsen Patrick Gylling, KTM, jäsen Johan Hammarén, OTK, jäsen Elinkorkolaitos Hereditaksen nykyinen toimitusjohtaja Patrik Lerche, KTM Elinkorkolaitos Hereditaksen nykyinen tilintarkastaja Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastaavana tilintarkastajana KHT Jan Holmberg Vasemmalta ylhäältä: Patrick Gylling, Johan Hammarén, Jacob af Forselles. Vasemmalta alhaalta: Juha Sarasto, Timo Tirkkonen, Jannica Fagerholm. 14 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

15 15

16 Otathan yhteyttä, jos tarvitset lisätietoja Toivomme, että tämä esite on hyödyllinen ja tarjoaa sinulle tarpeellista tietoa muutoksesta. Muistathan, että mikäli varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään Elinkorkolaitos Hereditaksen yhteisömuodon muutoksesta 27. pykälän mukaan, niin postitamme sinulle arviolta kesäkuun alussa 2015 valtakirjan osakkeiden merkitsemiseksi uudessa osakeyhtiössä. Valtakirja toimitetaan toimintaohjeiden ja aikataulun kera. Mikäli sinulla on kysyttävää Elinkorkolaitos Hereditaksen muuttumisesta osakeyhtiöksi, otathan yhteyttä! Lisätietoja: Patrik Lerche Toimitusjohtaja KUVA LÄHTEET: Sivu 2: M. L. Carstens (kustantaja), M. L. Carstensin kokoelma, Historian kuvakokoelma, Museovirasto. Sivu 5: Historian kuvakokoelma, Museovirasto. Sivu 8: Voutilainen Erkki (kuvaaja), Maaseudun Tulevaisuus, JOKA Journalistinen kuva-arkisto, Museovirasto. Sivu 11: M. L. Carstens (kustantaja), M. L. Carstensin kokoelma, Historian kuvakokoelma, Museovirasto. Sivut 3 ja 15: Pekka Hannila. Esitteen kuvia on rajattu ja sävytetty. 16 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

17 Liite Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Elinkorkolaitos Hereditas Oy, ruotsiksi Livränteanstalten Hereditas Ab ja englanniksi Life Annuity Institution Hereditas Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimiala on sijoitustoiminta. 4 Toiminnan tarkoitus Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. 5 Osakkeet Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Osake tuottaa yhden äänen kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. 6 Tilikausi Yhtiö tilikausi on kalenterivuosi. 7 Hallitus Hallitukseen on valittava vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta ennen toimikauden alkua. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee ensimmäisessä valintaa seuraavassa kokouksessa vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksessa puhetta johtaa iältään vanhin paikalla oleva jäsen siihen saakka kunnes puheenjohtajan vaali on toimitettu. Hallituksen päätökset tehdään paikalla olevien jäsenten äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänten mennessä vaaleissa tasan, vaalin tulos ratkaistaan arvalla. Mahdollisella toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja käyttää siellä puhevaltaa, ellei hallitus toisin päätä. 8 Toimitusjohtaja Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Hallitus valitsee toimitusjohtajan. 9 Tilintarkastaja Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Yhtiölle on valittava vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa. Jos valitaan vain yksi tilintarkastaja, yhtiölle on valittava varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on se toimikausi, jonka kuluessa heidän valinta suoritetaan ja toimikausi päättyy tilintarkastuksen kohteena olevaa tilikautta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 10 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain yhtiön kotipaikassa kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 17

18 Liite Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. tilinpäätös ja mahdollinen konsernitilinpäätös, jotka käsittävät yhtiön ja mahdollisen konsernin tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot; 2. toimintakertomus sekä 3. tilintarkastuskertomus Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä: 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen; 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 4. hallituksen jäsenten palkkioista; 5. tilintarkastajien palkkioista; 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 7. hallituksen jäsenten valinnasta; 8. tilitarkastajien lukumäärästä; 9. tilintarkastajien valinnasta ja tarvittaessa varatilintarkastajien valinnasta sekä 10. muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. 11 Yhtiökokoukseen osallistuminen Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on mainittava kokouskutsussa. 12 Kutsu yhtiökokoukseen Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta ja 11 :n mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää. Kutsu on julkaistava vähintään kahdessa hallituksen valitseman Suomessa yleisesti leviävässä sanomalehdessä, yhdessä ruotsin- ja yhdessä suomenkielisessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 13 Yhtiökokouksen avaaminen Yhtiökokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt hallituksen varapuheenjohtaja. Mikäli kumpikin ovat estyneitä, kokouksen avaa hallituksen jäsen tai mahdollinen toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee kokouksen puheenjohtajan. 14 Äänestäminen yhtiökokouksessa Osakkeenomistaja itse ja muiden asiamiehenä tai osakkeenomistajien asiamies ei saa äänestää enemmällä kuin kymmenesosalla kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. 18 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

19 Liite Päätös, joka koskee yhtiöjärjestyksen muuttamista tai yhtiön vapaaehtoista purkamista selvitystilamenettelyssä edellyttää, että päätös tehdään kahdessa toisiaan seuraavassa yhtiökokouksessa. Jälkimmäinen yhtiökokous voidaan pitää aikaisintaan kaksi (2) kuukautta sitä edeltävän kokouksen jälkeen. Kummassakin kokouksessa päätösehdotusta on kannatettava vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Vaaleissa valituksi tulee eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Äänten mennessä tasan muissa äänestyksissä, puheenjohtajan ääni ratkaisee. 15 Lunastuslauseke Osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Jos osakkeenomistajat eivät käytä lunastusoikeuttaan, yhtiöllä on toissijainen lunastusoikeus. Jos lunastukseen oikeutettuja halukkaita osakkeenomistajia on useita, keskinäinen etuoikeus lunastukseen määrätään arvalla. Lunastuksessa noudatetaan seuraavaa: 1. lunastusoikeus koskee vapaaehtoisia ja vastikkeellisia osakkeen luovutuksia; 2. saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava; 3. lunastushinta on osakkeen käypä hinta, jona vastikkeellisessa saannossa muun selvityksen puuttuessa pidetään sovittua hintaa; 4. hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa osake, kirjallisesti tai siten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle; 5. lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle; sekä 6. lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 5 kohdassa mainitun määräajan päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta. Ennen kuin on käynyt selville, käytetäänkö lunastusoikeutta, ei sillä, jolle osake on siirtynyt, ole yhtiössä muuta osakkeeseen perustuvaa oikeutta kuin oikeus suoritukseen varoja jaettaessa ja etuoikeus osakeannissa. Osakeannista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät sille, joka käyttää lunastusoikeuttaan. Yhtiö voi lunastaa osakkeen vain jakokelpoisilla varoilla. 16 Suostumuslauseke Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Määräys ei kuitenkaan koske osaketta, joka on hankittu pakkohuutokaupassa tai konkurssipesästä taikka siirtyy perinnön, testamentin, avio-oikeuden tai lahjan perusteella. Suostumuksen antamisesta päättää hallitus. Jos samalla saannolla on hankittu useita osakkeita, kysymys suostumuksen antamisesta on ratkaistava niiden kaikkien osalta samalla tavoin. 19

20 20 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

UUSI YHTIÖJÄRJESTYS Ehdotetut muutokset merkitty kursiivilla NYKYINEN YHTIÖJÄRJESTYS

UUSI YHTIÖJÄRJESTYS Ehdotetut muutokset merkitty kursiivilla NYKYINEN YHTIÖJÄRJESTYS NYKYINEN YHTIÖJÄRJESTYS Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n yhtiökokouksen 24.8.2016 hyväksymä yhtiöjärjestys ei vielä rekisteröity kokonaisuudessaan 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Elinkorkolaitos Hereditas

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki. Liite 1 GAMMASORA OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Hallitus 4 Toimitusjohtaja 5 Edustamisoikeus 6 Tilintarkastaja Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.08.2016 08:32:53 Y-tunnus: 0220285-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0220285-3 Nimi: Lähitaksi Oy Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiöjärjestys päivältä 13.4.2010 Toiminimi: Tecnotree Oyj Yritys- ja yhteisötunnus 1651577-0 Kaupparekisterinumero 808.875 Voimassaoloaika 13.4.2010 TECNOTREE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki.

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 1 ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Varissuon kaupunginosan 37. korttelin tontin n:o

Lisätiedot

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi C 1 (7) 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta yhtiökokouksen päätöksellä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Glaston Oyj Abp 28.02.2013 13:23:46 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 28.02.2013 Toiminimi: Glaston Oyj Abp Yritys- ja yhteisötunnus: 1651585-0

Lisätiedot

ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6

ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 9.6.2005 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 1(5) Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala

Lisätiedot

YHTEISÖSÄÄNNÖT. Kaupunginhallitus liite nro 9 (1/5) Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri

YHTEISÖSÄÄNNÖT. Kaupunginhallitus liite nro 9 (1/5) Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Patentti ja rekisterihallitus Kaupparekisteri 1 1 1 1 1 Kaupunginhallitus 06.03.2017 liite nro 9 (1/5) YHTEISÖSÄÄNNÖT "' 0) Ytunnus: 18571397 Yritys: Sammakkokangas Oy Sisältö: Voimassaolevat yhteisösäännöt:

Lisätiedot

KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Tilikausi Yhtiön toiminimi on KPK THH Oy. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 5 Osakkuus yhtiössä ja omistus 6 Osakkeiden

Lisätiedot

1 Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti.

1 Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti. Ehdotus 16.4.2012 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle Raute Oyj:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi. Ehdotettu 12:n muutos näkyy tiedostossa muutosmerkittynä. RAUTE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: FIT Biotech Oy 15.06.2015 17:54:35 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.06.2015 Toiminimi: FIT Biotech Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 0984183-4 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa

Lisätiedot

Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta

Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta Raute Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksenä 12 seuraavasti: Nykyinen muoto: Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Teleste Oyj, englanniksi Teleste Corporation. Yhtiön kotipaikka on Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden tuotteiden,

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Terveystalo Oyj 27.09.2017 08:17:58 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.09.2017 Toiminimi: Terveystalo Oyj Yritys- ja yhteisötunnus: 2575979-3

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu 34 13.08.2015 12:52:14 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.08.2015 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie 7-9 31.05.2012 08:24:48 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.05.2012 Toiminimi: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 22.12.2015 17:43:22 Y-tunnus: 2362008-5 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 22.12.2015 17:43:22 Y-tunnus: 2362008-5 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 22.12.2015 17:43:22 Y-tunnus: 2362008-5 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2362008-5 Nimi: Top Finance Oy Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa.

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. 1(5) MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. Tyrnävän kirkonkylän Sähköosuuskunta SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Tyrnävän kirkonkylän

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011 GOLF TALMA OY 1 (6) GOLF TALMA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Golf Talma Oy ja kotipaikka Sipoo. Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena ja

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi, ruotsiksi Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja 06.10.2014 13:24:43 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.10.2014 Toiminimi: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja Yritys-

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 8.3.2007 klo 14.00-15.01 Paikka Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä Osallistujaluettelossa mainitut osakkeenomistajat

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Puolukkapolku 2 - Bostads Ab Lingonstigen 2 i 15.10.2015 11:28:32 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.10.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

4 Yhtiöllä on osakkeita vähintään 1.000 (tuhat) ja enintään 50.000 (viisikymmentätuhatta) kappaletta.

4 Yhtiöllä on osakkeita vähintään 1.000 (tuhat) ja enintään 50.000 (viisikymmentätuhatta) kappaletta. Sivu: 1(6) Lainasto Oy:n YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Lainasto Oy ja kotipaikka Espoo. 2 Yhtiön toimiala on toimia sijoitus-, kehitys- ja rahoitusyhtiönä ja harjoittaa toimisto- ja hallinnollisten

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Porvoon Keskusgolf Ab 21.07.2015 15:03:38 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 21.07.2015 Toiminimi: Oy Porvoon Keskusgolf Ab Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 13.11.2015 13:42:30 Y-tunnus: 0162720-0 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 13.11.2015 13:42:30 Y-tunnus: 0162720-0 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 13.11.2015 13:42:30 Y-tunnus: 0162720-0 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0162720-0 Nimi: Parikkalan Valo Oy Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus:

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 26.08.2016 09:20:04 Y-tunnus: 2081212-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2081212-9 Nimi: Enfo Oyj Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Hauho ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita

Lisätiedot

eportti - Yhtiöjärjestys

eportti - Yhtiöjärjestys Sivu 1/5 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.06.1997 Toiminimi: Asunto Oy Töölö-Hesperia Yritys- ja yhteisötunnus: 0200373-1 Kaupparekisterinumero: 75.920 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimiala on harjoittaa sähkön suurvoimansiirtopalvelujen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nokia Oyj, sen ruotsinkielinen toiminimi on Nokia Abp ja englanninkielinen toiminimi Nokia Corporation. Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suur-Savon Sähkö Oy 13.02.2013 14:44:32 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.02.2013 Toiminimi: Suur-Savon Sähkö Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 0215863-7

Lisätiedot

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian. 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) Muutosehdotus (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.) 1 Toiminimi

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot