A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)"

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 104 Alkuhartaus ja kokouksen avaus 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 106 Pöytäkirjan tarkastaminen 107 Yhteisen seurakuntatyön resurssiselvitys 108 Mari Puskan irtisanoutuminen 109 Pihlavan seurakuntatalon ilmastointisaneeraus 110 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) 112 Tilinkäyttöoikeuden määrittely 113 Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi Sijoitussääntö 115 Kurssi- ja leirikeskusten palvelujen hinnat vuodeksi 2012 sekä rippikoululeirimaksu vuodelle Lahjoitus- ja testamenttirahastojen muutokset

2 2 117 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 118 Lomapalkkavarauksen tarkistaminen vuoden 2011 talousarvioon 119 Vastaus Raimo Soukin ponteen: IT-laitteiden hankintavaihtoehtovertailu 120 Vastaus apulaisoikeusasiamiehen selvityspyyntöön 121 Vastaus Antti Pekolan aloitteeseen 122 Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa 123 Risto Peevon luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa 124 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 125 Porin Teljän seurakunnan kanttorin sijaisen palkkauksen vahvistaminen 126 Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan sijaisen palkkauksen vahvistaminen 127 Porin Teljän seurakunnan kesätyöntekijän palkkauksen vahvistaminen 128 Noormarkun seurakuntasihteerin viransijaisen palkkauksen vahvistaminen 129 Tapio Hietalahden vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 130 Silja-Maaria Kavaston vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 131 Mikko Salosen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 132 Niina Vainionpään vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 133 Veli-Matti Riiikosen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen

3 134 Tarja Kousan vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 135 Kirsi Lekanderin vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Marja-Leena Pirttilahden vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 137 Kirsi Sabellin vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 138 Marja-Liisa Heikintalon vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 139 Ilmoitusasiat 140 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 141 Kokouksen päätös

4 4 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 6/2011 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Ahtikoski Seppo varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen Linnainmaa Antti jäsen Myllykoski Sonja jäsen saapui klo asian 104 käsittelyn aikana Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen poistui klo asian 123 käsittelyn jälkeen Salonen Marjatta jäsen Soukki Raimo jäsen Säämäki Matti varajäsen Kyytinen Mika kirkkoherra Hietanen Heimo kirkkoherra poistui klo asian 117 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena tiedotuspäällikkö Lindfors Kalevi kiinteistöpäällikkö poistui klo asian 123 käsittelyn jälkeen Suvila Jari yhteisen seurakuntatyön päällikkö poistui klo asian 111 käsittelyn aikana Koivisto Veli-Pekka talouspäällikkö Savioja Anita hallintopäällikkö poistui klo asian 123 käsittelyn jälkeen Tommila Hilkka henkilöstösihteeri, sihteeri Poissa Munkki Maija jäsen Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Puheenjohtaja piti alkuhartauden Psalmista 68 ja luki rukouksen. Puheenjohtaja onnitteli syntymäpäivän johdosta yhteisen kirkkoneuvoston jäsentä Pekka Ratolaa ja ojensi hänelle lahjakirjan.

5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Heilimä ja Marjatta Salonen. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Yhteisen seurakuntatyön resurssiselvitys Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö Yhteisen seurakuntatyön toimintaresursseissa syntyy huomattava muutos. Toimintojen järjestely on arvioitava taloudellisten resurssien asettamat reunaehdot huomioonottaen. Oppilaitosteologin tehtävien hoitaminen edellyttää viran täyttämistä. Yhteisen kasvatuksen osalta tilanne on erityisen vaikea, koska samanaikaisesti vailla vakinaista työntekijää ovat nuorisosihteerin, kasvatusteologin ja oppilaitosteologin tehtävät. Toiminnallisen tason säilyttäminen nykyisellään edellyttää tehtävien täyttämistä sekä esimiestyön rakenteellista ratkaisemista. Myös keskusrekisterin johtajan tehtävien ja ruotsinkielisen työn hoitaminen on ratkaistava samassa yhteydessä. Yhteisen seurakuntayön osalta kokonaisvaltaista tarkastelun tarvetta lisää kurssikeskusten kolmen tehtävän samanaikainen avoimeksi tuleminen sekä rakenteellinen selvitystyö (YH- TEINEN KIRKKONEUVOSTO /58 ). Toisaalta sekä epävarmuus että epäselvyys toiminnallisten resurssien riittävyydestä antavat aiheen arvioida tilannetta useammastakin näkökulmasta. Lisäksi yhteisen seurakuntatyön keskuksen toimittua viisi vuotta palvellen seurakuntia on tarpeellista arvioida myös yhteisen seurakunta-

6 6 työn rakenteellinen toimintakyky ja seurakuntien tarve hoitaa seurakunnan perustehtävää joko itsenäisesti tai yhteistoiminnallisesti. Tilanteen jäsentämiseksi jaetaan oheisena liitteenä taustamateriaalia arvioinnin ja kehittämisen tueksi. Muutostilanteeseen sisältyy luontainen kehittämismahdollisuus laajapohjaisesti ja yhteistoiminnallisesti neuvotellen. Yhteisen seurakuntatyön toimintayksiköt ovat sekä muutoshaluisia että muutoskykyisiä. Muutosprosessit edellyttävät kuitenkin hyvää muutoksen hallintaa ja voimakasta tukea henkilöstölle. Muutoksen jäsentäminen on alkanut toukokuussa 2010 kirkkoherrojen kanssa neuvotellen seurakuntien toiminnallisista tarpeista liittyen nuorisosihteerin tehtävien hoitamiseen. Muutoksen koko kuvan tultua ajankohtaisten ratkaisujen myötä samanaikaisesti käsiteltäviksi on muutostilannetta käsitelty asianomaisissa työyksiköissä. Niissä on käytössä olevien resurssien mukaan suunniteltu ylimenokauden toiminnalliset ja työnjohdolliset ratkaisut sekä pitkäntähtäimen perustehtävälähtöiset linjaukset. Valmistelutyö jatkuu kaikissa organisaation vuorovaikutusrakenteissa, jotta voitaisiin löytää pitkäkestoisesti toimivat toiminnalliset ratkaisut ottaen huomioon talouden asettamat reunaehdot. Ennen kuin on mahdollista tehdä perusteltuja esityksiä virkojen ja toimien täyttämisestä, tulisi olla kohtuullisen luotettava käsitys sekä yhtymätalouden kehityksestä että toimintarakennetta koskevista painotuksista ja suunnitelmista. Näin menetellen halutaan varmistaa yhteiselle kirkkoneuvostolle mahdollisuus esittää näkemyksensä jo esitysten valmisteluvaiheessa. JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) merkitä tiedoksi kuvauksen yhteisen seurakuntatyön muutostilanteesta ja 2) että keskusrekisterin johtajan tehtäviä hoitaa tilapäisesti yhteisen seurakuntatyön päällikkö. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) Mari Puskan irtisanoutuminen Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö Oppilaitosteologi MARI PUSKA on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Pyydän eroa oppilaitosteologin virasta alkaen. Toisaalla esityslistalla (Ilmoitusasiat) on ilmoitus Mari Puskan siirtymisestä Porvoon hiippakuntaan. JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä

7 Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää Pihlavan seurakuntatalon ilmastointisaneeraus Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 7 myöntää Mari Puskalle eron oppilaitosteologin virasta alkaen. VUODEN 2011 TALOUSARVION investointiosassa on varattu euroa Pihlavan seurakuntatalon ilmastointikonehuoneen saneeraukseen. Pihlavan seurakuntatalo on rakennettu vuonna 1980 ja ilmastointikoneet ovat alkuperäiset. Koneiden elinkaari on lopussa. Uusimisen yhteydessä lisätään laitteisiin lämmön talteenotto sekä parannetaan laitteiston säädettävyyttä. Monitoimisaliin asennetaan hiilidioksidin mittaus, jolla voidaan säätää ilmastointia tarpeen mukaisesti. Koneiden uusimisesta on pyydetty tarjoukset, jotka esitellään kokouksessa. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää antaa urakan edullisimman tarjouksen tehneelle urakoitsijalle. Päätös KN : Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esitteli saapuneita tarjouksia. Kiinteistöpäällikkö täydensi valmistelutekstiä seuraavasti: Kustannusarvio ylittyi arvioitua suuremmista putki-, sähkö- ja asbestitöistä, joita ei oltu riittävästi huomioitu kustannusarvioita laadittaessa. Ilmastointitekniikan osuus kustannuksista oli euroa. Mikonkatu 8:n ulkomaalauksiin on varattu euroa, joka ei toteudu tänä vuonna. sekä päätösesitystä seuraavasti: Keskustelun jälkeen hyväksyttiin näin täydennetty esitys. 2) esittää KV:lle, että se päättää siirtää tänä vuonna toteutumatta jäävän Mikonkatu 8:n maalausinvestoinnista euroa Pihlavan seurakuntatalon ilmastointisaneeraukseen. Päätettiin antaa urakka halvimman tarjouksen tehneelle 100-Ilmastointi Oy:lle euron hintaan.

8 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen Esittelijä: talouspäällikkö PORIN KAUPUNGIN apulaiskaupunginjohtaja AULIS LAAKSONEN asetti työryhmän selvittämään Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston toiminnallisten ja taloudellisten ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja. Työryhmä, jossa Porin seurakuntayhtymän edustajana on ollut talouspäällikkö Veli-Pekka Koivisto, on antanut selvityksensä ja ratkaisuehdotuksensa Työryhmän muistio jaetaan oheisena liitteenä. Raportissa työryhmä esittää: Työryhmä ehdottaa, että: Porin kaupunki ja mahdollisesti Porin ev.lut. seurakuntayhtymä sijoittavat välittömästi Kiinteistö Oy Ulvilanpuistoon väliaikaista rahoitusta euroa, jotta aravalainan lyhennykset ja korot voidaan maksaa ja välttämättömät korjaukset voidaan hoitaa. Kiinteistö Oy Ulvilanpuisto hakee valtiokonttorilta vapaaehtoista velkajärjestelyä ja siihen liittyvää tervehdyttämisavustusta. Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston asunnot välivuokrataan Porin kaupungille. Porin kaupunki hakee ympäristöministeriöltä pääsyä mukaan suurten kaupunkien pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelman jatkokaudelle vuosille , jolloin yhtenä ohjelmatoimenpiteenä olisi Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston muuttaminen tuetun palveluasumisen yksiköksi. Toisena vaihtoehtona (toissijaisesti) työryhmä ehdottaa, että aravarajoituksista haetaan vapautusta ja talo myydään: myyntivaihtoehto jää ainoaksi, jos edellä esitetty velkajärjestelyvaihtoehto osoittautuu mahdottomaksi toteuttaa. Edellytyksenä myynnin toteutumiselle on, että ARA katsoo vapautukselle aravarajoituksista olevan erityisiä syitä ja myöntää vapautuksen. Vapautuksen ehtona tulee olemaan lisäksi, että valtion asuntolainasaatava rästeineen ja korkoineen maksetaan takaisin valtiolle. Tämän takia taloyhtiöistä tarjousten perusteella saatavan kauppahinnan tulisi kattaa aravalaina rästeineen, muutoin omistajat joutuvat maksamaan valtiolle erotuksen, jotta taloyhtiö voitaisiin myydä. Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston nykyisille 24 asukkaalle on järjestettävä tuettua palveluasumista muista asumisyksiköistä ja asumisvaihtoehdoista niin, että ko. toimenpiteet voidaan ottaa osaksi Porin kaupungin pitkäaikaisasunnottomuuden ja syrjäytymisen poistamisohjelmaa PORIN KAUPUNGINHALLITUS käsitteli asiaa kokouksessaan ja asiana oli Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston tervehdyttäminen ja toimenpiteet pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi. Kaupunginhallituksen päätös oli seuraavan esityksen mukainen: Ehdotus: KH (kaupunginhallitus) merkitsee selvityksen tiedokseen.

9 9 KH päättää, että Kiinteistö OY Ulvilanpuistolle haetaan valtionkonttorilta vapaaehtoista velkajärjestelyä, ja siihen liittyvää tervehdyttämisavustusta. KH päättää osoittaa yhtiön talouden tervehdyttämistä varten yhtiön perustamaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon euroa edellyttäen, että seurakuntayhtymä vastaavasti vahvistaa yhtiön taloutta avustuksella. Lisäksi KH päättää, että kaupunki myöntää yhtiölle oman pääoman ehtoisen korottoman euron määräisen lainan. Varat avustukseen ja lainaan otetaan kaupungin asuntorahastosta. KH edellyttää osana tervehdyttämistoimenpiteistä, että asuntojen vuokraamisessa sovelletaan välivuokramenettelyä. KH päättää, että Pori hakee ympäristöministeriön pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelmaan vuosille , jolloin yhtenä toimenpiteenä olisi Kiinteistö OY Ulvilanpuiston kiinteistön muuttaminen tuetun palveluasumisen yksiköksi. PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PORIN KAUPUNGINVALTUUSTO käsitteli asiaa kokouksessaan ja asiana oli Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston tervehdyttäminen ja toimenpiteet pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi. Kaupunginvaltuuston päätös oli seuraavan esityksen mukainen: Kaupunginvaltuusto päätti, että Kiinteistö Oy Ulvilanpuisto Oy:lle myönnetään euron suuruinen määräraha käytettäväksi talouden vakauttamiseen. Kate osoitetaan Asuntorahastosta. Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston kerrostalo on rakennettu asunnottomien taloksi vuonna Yhtiöstä Porin seurakuntayhtymän omistusosuus on 40 %. Porin seurakuntayhtymä on sijoittanut vuonna 1992 yhtiöön osakepääomaa euroa, joka vastaa 40 % osakepääomasta, ja antanut yhtiölle tertiäärilainan ,79 euroa. Yhteensä sijoitukset yhtiöön ovat euroa. Kiinteistö Oy Ulvilanpuistolla on lainaa euroa ja yhtiön taloudellinen tilanne on huono. Parin vuosikymmenen aikana asunnottomuuden hoito on siirtynyt selvemmin kaupungin vastuulle ja hoidettavaksi. Ehdotuksena on, että Porin seurakuntayhtymä avustaa taloudellisissa vaikeuksissa olevaa Kiinteistö Oy Ulvilanpuistoa euron suuruisella avustuksella. Lisäksi ehdotetaan yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Porin seurakuntayhtymä luopuu tertiäärilainansa euron perimisestä mahdollisen yhtiöjärjestelyn yhteydessä, jossa yhteydessä Porin seurakuntayhtymä voi luovuttaa yhtiön omistusosuutensa pois nimellisellä esim. 1 euron arvolla. Vuoden 2011 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudelliseen tukemiseen. Seuraavassa vaihtoehtoja tuen osoittamiseksi ja kunkin vaihtoehdon perässä on lyhyt kommentti:

10 euron suuruiseen avustukseen käytetään yhteiseen diakoniatyöhön vuodelle 2011 varattu euron määräraha (yhteiset varaukset, yhteinen diakoniatyö, tehtäväalue 2741) - talossa asuu diakonian toimintaan kuuluvia asunnottomia euron avustus kerätään jokaisesta seurakuntayhtymän toimintayksiköstä, euroa kustakin - kun määrärahoja perinteisesti vuosittain säästyy, olisi summa mahdollista kerätä eri yksiköistä - päätetään avustuksen maksamisesta ja varataan avustus ensi vuoden talousarvioon ja maksetaan avustus ensi vuoden alussa ensi vuoden talousarvion kehyksissä ei ole tähän varauduttu/varaa ja raportin mukaan avustaminen tapahtuu välittömästi. - lisätään vuoden 2011 verotuloarviota vastaavalla euron summalla - ei ole tässä vaiheessa vuotta linjassa arvion ja toteutuman kanssa, koska verotuloarvio on tälle vuodelle asetettu korkealle tasolle - avustus annetaan yhteisen kirkkoneuvoston määrärahoista (määräraha koko yhtymän käyttöön vuoden aikana esille tuleviin yllättäviin menoihin kirkkoneuvoston päätöksellä on euroa ja sitä ei ole toistaiseksi tänä vuonna käytetty) - avustus on mahdollista antaa yhteisen kirkkoneuvoston määrärahoista. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Ulvilanpuistotyöryhmän raportin ja 2) että Porin seurakuntayhtymä avustaa taloudellisissa vaikeuksissa olevaa Kiinteistö Oy Ulvilanpuistoa euron suuruisella avustuksella, johon käytetään yhteiseen kirkkoneuvoston määrärahoja euroa. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 2) Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Esittelijä: talouspäällikkö Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston kerrostalo on rakennettu asunnottomien taloksi vuonna Yhtiöstä Porin seurakuntayhtymän omistusosuus on 40 %. Porin seurakuntayhtymä on sijoittanut vuonna 1992 yhtiöön osakepääomaa euroa, joka vastaa 40 % osakepääomasta, ja antanut yhtiölle tertiäärilainan ,79 euroa. Yhteensä sijoitukset yhtiöön ovat euroa. Kiinteistö Oy Ulvilanpuistolla on (asunto-)lainaa noin euroa ja yhtiön taloudellinen tilanne on huono. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /27 päättänyt myöntää Kiinteistö Oy Ulvilanpuistolle lainaksi markkaa käytettäväksi vuokratalon rakentamista varten tontille 11 korttelissa 80 Impolan eli 42. kaupunginosassa 8 prosentin korolla ja 10 vuoden takaisinmaksuajalla, joka alkaa siitä päivästä, jolloin yhtiön saama asuntolaina yllämainitun vuokratalon rahoittamiseksi on kokonaan maksettu valtiolle takaisin.

11 11 Tertiäärilaina on laina, jonka omistajat ovat antaneet rakennusvaiheessa omasijoituksena yhtiöön. Yhtiö ei ole maksanut tertiäärilainaa takaisin, koska yhtiön saamaa aravalainaa on vielä paljon jäljellä. Ehdotuksena yhteiselle kirkkovaltuustolle on, että Porin seurakuntayhtymä luopuu Kiinteistö Oy Ulvilanpuistolle antamansa tertiäärilainansa euron perimisestä mahdollisen Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston yhtiöjärjestelyn yhteydessä, joka tehdään Porin kaupungin johdolla. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää, että Porin seurakuntayhtymä luopuu Kiinteistö Oy Ulvilanpuistolle antamansa tertiäärilainan euron perimisestä Porin kaupungin johdolla tehtävän Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston yhtiöjärjestelyn (omistusjärjestelyn) yhteydessä. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 112 Tilinkäyttöoikeuden määrittely Esittelijä: talouspäällikkö 112 Porin seurakuntayhtymän TALOUSSÄÄNNÖN 7 :n mukaan pankkitilien käyttövaltuuksista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Seuraavassa muutos tilinkäyttöoikeuksiin. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi Esittelijä: talouspäällikkö hyväksyä tilinkäyttöoikeuksien muutokset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän pankkitileihin seuraavasti: annetaan laskentasihteeri Riitta Peltomäelle tilinkäyttöoikeus Porin ev.lut. seurakuntayhtymän pankkitileihin Vuoden 2011 talousarviossa on varattu eräille seurakuntien ja seurakuntayhtymän tehtäväalueille luottotappioihin yhteensä euroa. Vuodelle 2007 yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi luottotappioiksi yhteensä euroa, vuodelle

12 12 euroa, vuodelle 2009 yhteensä euroa ja vuodelle 2010 yhteensä euroa. Vuoden 2011 tammi-toukokuussa luottotappioiksi ehdotetaan kirjattavaksi saatavia, joista perintätoimisto on vuonna 2011 antanut luottotappiosuosituksen. Seuraavassa on erittely luottotappioista vuoden 2011 tammi-toukokuulta: LUOTTOTAPPIOT Tehtäväalue Selite Summa 1070 sukuselvitys 13, Keski-Pori/kesäkerho 15, Keski-Pori/päiväkerho 73, Keski-Pori/rippikoulu 144, Länsi-Pori/päiväkerho 140, Pihlava/rippikoulu 84, Porin Teljä/päiväkerho 52, Porin Teljä/rippikoulu 252, Reposaari/päiväkerho 35, Noormarkku/kesäkerho 15, Noormarkku/päiväkerho 35, Noormarkku/rippikoulu 72, leirit/varhaisnuoriso 85, leirit/diakonia 97, Käppärän iso kappeli 533, Metsäkappeli 224, Käppärän hautausmaa 68, tuhkaus 418,99 Yhteensä 2.358,19 Luottotappioiksi ehdotettava määrä on yhteensä 2.358,19 euroa. Luottotappiot kirjataan kuluiksi ao. tehtäväalueille. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, talouspalveluista lähetetään kaksi maksukehotusta 14 päivän välein laskun eräpäivästä. Jos maksukehotuksiin ei reagoida ja laskua makseta, lasku siirretään perintätoimistolle. Alle viiden euron suuruisia saatavia ei siirretä perintätoimistolle. TALOUSSÄÄNNÖN 12 Saatavien perintä: Saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin. Yhteinen kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä. Mikäli avoimien saatavien poistaminen on delegoitu talouspäällikölle, hänen tulee tehdä asiasta kirjallinen päätös perusteluineen ja antaa tieto päätöksistä yhteiselle kirkkoneuvostolle.

13 13 Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä jatketaan myös tämän jälkeen (tilinpäätösohje, Kkh yleiskirje 23/2006). Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä luottotappioiksi vuoden 2011 tammitoukokuulta edellä olevan erittelyn mukaiset saatavat 2.358,19 euroa. 114 Sijoitussääntö Esittelijä: talouspäällikkö 114 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti varainhoidon ohjeistuksesta /148. Ohjeistuksen mukaan vuotuinen pääoman tuottotavoite on 4 6 %. Ohjeistuksessa määriteltiin lisäksi prosentuaaliset vaihteluvälit eri sijoitustyyppien ja riskitasojen välillä. Kirkkoneuvosto päätti varainhoidon ohjeistuksesta uudestaan /92. Luokittelu oli seuraava: TAVOITTEET Porin ev.lut. seurakuntayhtymän varainhoidossa toteutetaan varovaista matalan riskin periaatteen mukaista toimintatapaa, jossa turvataan jatkuva maksuvalmius. Vuotuinen pääoman tuottotavoite on neljästä kuuteen prosenttia (4 6 %). Prosentuaaliset vaihteluvälit eri sijoitusvaihtoehtojen välillä ovat seuraavat: Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) % (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) Pitkät korkosijoitukset (yli 1 vuosi) % (obligaatiot, joukkovelkakirjat, pitkän koron rahastot) Pitkäaikaiset takuutuottoiset tai pääomaturvatut sijoitukset 0 40 % (kapitalisaatiosopimukset, sijoitusvakuutukset, pääomaturvatut indeksituottoperusteiset joukkovelkakirjat) Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset 0 25 % (yhdistelmärahastot) Osakesijoitukset 0 40 % (suorat osakesijoitukset, osakerahastot)

14 14 Markkinatilanteen muututtua olisi tarpeen tarkistaa sijoitusvaihtoehtoja ja niiden vaihteluvälejä vastaamaan paremmin markkinatilannetta. Vaihtoehdot tulisi määritellä enemmän yleisluonteisiksi ja periaatteellisiksi. Lisäksi kiinteistösijoitukset (vuokraasunnot) voidaan ottaa omana ryhmänä mukaan tuottoseurantaan. Seuraavassa on ehdotus varainhoidon ohjeistuksen tarkistamiseksi. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää varainhoidon ohjeistuksen seuraavaksi: Porin ev.lut. seurakuntayhtymän varainhoidossa toteutetaan kohtuullisen riskin periaatteen mukaista toimintatapaa, jossa turvataan jatkuva maksuvalmius. Vuotuinen pääoman tuottotavoite on neljästä kuuteen prosenttia (4 6 %). Prosentuaaliset vaihteluvälit eri sijoitusvaihtoehtojen välillä ovat seuraavat: - korkosijoitukset % - osakesijoitukset 0 50 % - lisäksi omana ryhmänä kiinteistösijoitukset. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Kurssi- ja leirikeskusten palvelujen hinnat vuodeksi 2012 sekä rippikoululeirimaksu vuodelle 2012 Esittelijä: talouspäällikkö Oheisena liitteenä jaetaan ehdotus kurssi- ja leirikeskusten palvelujen hinnoiksi. Vuodelle 2012 kurssi- ja leirikeskusten palvelujen hinnastoksi ehdotetaan vuoden 2011 tapaan yhtä hinnastoa, joka koskee kaikkia kolmea leiri- ja kurssikeskusta: Junnilan leirikeskus, Silokallion kurssikeskus ja Onnenkallion leirikeskus. Kurssi- ja leirikeskusten vuoden 2012 hinnaston muutokset vuoden 2011 hinnastoon verrattuna ovat seuraavat: - aamiaismajoituksen ja täysihoitovuorokauden normaalihintoja on korotettu 3 prosenttia - tarjoilujen/aterioiden hinnat ovat ennallaan - sisäiset hinnat on pidetty ennallaan - kokoustilat/normaalihinnasto on noussut seuraavasti:

15 15 Vuosi 2011 Silokallio ja luentosali, pianosali, ruokasali 100 /6 tuntia + 10 /tunti Onnenkallio takkahuoneet, muut tilat 60 /6 tuntia + 10 /tunti Junnila juhlasali (sis. jakelukeittiön) 200 /alkava 6 tuntia keittiörakennuksen sali 200 /jokainen alkava 6 tuntia muut tilat 50 /jokainen alkava 6 tuntia Saunat Saunavuoro on 3 tuntia. Perusveloitus sisäinen = 20 normaali = 50 /10 hlöä + lisählöt á 3 Vuosi 2012 Silokallio ja luentosali, pianosali, ruokasali 110 /6 tuntia + 15 /tunti Onnenkallio takkahuoneet, muut tilat 70 /6 tuntia + 15 /tunti Junnila juhlasali (sis. jakelukeittiön) 220 /alkava 6 tuntia keittiörakennuksen sali 220 /jokainen alkava 6 tuntia muut tilat 70 /jokainen alkava 6 tuntia Saunat Saunavuoro on 3 tuntia. Perusveloitus sisäinen = 20 normaali = 50 /10 hlöä + lisählöt á 4 - peruutusehdot on tarkennettu ja määritelty hinnastoon PERUUTUSEHDOT Yksittäiset varaukset 50 % peruutusmaksu tapahtuman hinnasta, mikäli peruutus tapahtuu 2 14 päivää ennen tulopäivää. 100 % peruutusmaksu em. hinnasta, mikäli peruutus tapahtuu 0 2 päivää ennen tulopäivää. Tämä pätee myös silloin kun asiakas ei saavu ollenkaan paikalle. Ryhmät 50 % peruutusmaksu tapahtuman hinnasta, mikäli peruutus tapahtuu 8 14 päivää ennen tulopäivää. 100 % peruutusmaksu em. hinnasta, mikäli peruutus tapahtuu 0 7 päivää ennen tulopäivää. Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä rippikoululeirimaksu vuodelle 2011 on Porin seurakuntayhtymän ja Porin seurakuntien järjestämillä leireillä kaikille sama 12 euroa/leirivuorokausi/rippikoululainen. Rippikoululeirimaksu ehdotetaan pidettäväksi vuonna 2012 ennallaan. Aikaisemmin yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt, että taiderippikoululeirin materiaalimaksu vuodelle 2011 on normaalin leirimaksun lisäksi 50 euroa. Tarkemmassa kustannuslaskennassa materiaalimaksun määräksi on muodostunut 30 euroa.

16 16 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää (liite 3) Lahjoitus- ja testamenttirahastojen muutokset Esittelijä: talouspäällikkö 1) vahvistaa kurssi- ja leirikeskusten palvelujen hinnat vuodelle 2012 oheisen hinnastoliitteen mukaan, 2) että rippikoululeirimaksu vuodelle 2012 on Porin seurakuntayhtymän ja Porin seurakuntien järjestämillä leireillä kaikille sama 12 euroa/leirivuorokausi/ rippikoululainen ja 3) vahvistaa vuodelle 2011 taiderippikoulun materiaalimaksuksi 30 euroa (normaalin leirimaksun lisäksi). YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /28 merkitä tiedoksi seurakuntayhtymän lahjoitus- ja testamenttirahastojen erittelyn ja palata toukokuussa 2010 rahastoissa tehtäviin muutoksiin ja tuoton käyttämiseen vuosilta 2008 ja YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO kävi kokouksessaan /97 lähetekeskustelun lahjoitus- ja testamenttirahastoissa tehtävistä muutoksista ja niiden tuoton käyttämisestä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /111, että lahjoitus- ja testamenttirahastojen vuosien 2008 ja 2009 tuotot käytetään rahastojen sääntöjen mukaan vuonna 2010 ja merkitsi tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle tehtävän alustavan ehdotuksen rahastojen muutoksista. Tehtävään ehdotukseen palataan syksyn (2010) kokouksessa, kun lahjoitusten/testamentin tekijöiden omaisten kartoitus on saatu kesän aikana tehtyä ja omaisilta on saatu vastaus (suostumus) rahastoon ehdotetuille muutoksille. Omaisilta vastausten pyytäminen ja saaminen vei odotettua pidemmän ajan. Lahjoitusten/testamentin tekijöiden omaisten kartoitus on saatu tehtyä keväällä 2011 loppuun ja omaisilta on yhtä rahastoa lukuun ottamatta saatu vastaus ja suostumus rahastoon ehdotetuille muutoksille. Vilhelm Rosengrenin ja vaimonsa Marjaana Rosengrenin rahaston omaiselta ei ole saatu vastausta. Oheisena liitteenä on lahjoitus- ja testamenttirahastojen erittely rahastoittain, jossa jokaisen rahaston kohdalle on kirjattu sen käsittelyehdotus. Lisäksi liitteessä on esitetty rahastojen tuotot vuodelta Porin ev.lut. seurakuntayhtymällä on 11 lahjoitusrahastoa ja yhdeksän testamenttirahastoa, yhteensä 20 rahastoa. Rahastoista

17 17 vain yhden (Syreniuksen autotalliosake) kohdalla on toimittu Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä rahaston sääntöjen mukaan tuoton osalta. Muiden rahastojen osalta tuoton käyttäminen on jäänyt vähintään 10 vuoden ajalta tekemättä (vuosilta 2008 ja 2009 tuotot on käytetty sääntöjen mukaan). - Useiden rahastojen pääoma ja tuotto ovat hyvin pieniä, jolloin niiden yhdistäminen tai lopetus pääoma loppuun käyttäen on perusteltua. - Rahastojen yhdistämisiä, käyttötarkoituksen määrityksiä ja muutoksia sekä hallinnoinnin määrittämisiä on tarpeellista tehdä. - Vanhimmat rahastot ovat noin 100 vuotta vanhoja. - Vuoden 2010 keväällä valmisteltiin rahastojen tuoton jakoehdotus vuosilta 2008 ja Vuodelta 2008 rahaston pääomille maksettiin korkotuottoa 4,8 %, vuodelta ,62 % ja 1,35 % vuodelta Diakoniatyöhön kohdistuu eniten rahastojen tukea (vuodelta ja vuodelta 2009) ja hautausmaiden hoitoon tulee rahastoista tukea toiseksi eniten (2.650 vuodelta 2008 ja 850 vuodelta 2009). - Vuosien 2008 ja 2009 jakokelpoisista tuotoista ( ) käytettiin vuonna 2010 noin euroa eli 51 %. Rahastojen tuotto vuodelta 2010 oli yhteensä Kirkkohallituksen ohjeissa pääomaltaan pienet rahastot on pyydetty käyttämään loppuun ja jos seurakunnalla on useita samankaltaisia rahastoja, niin yhdistämään niiden jäljellä olevat pääomat mahdollisuuksien mukaan. Pääoman käyttämisestä loppuun ei ole selvää sääntöä siinä tapauksessa, kun rahaston säännöissä sanotaan, että pääoma on pidettävä koskemattomana. Voidaan määritellä, että pienet pääomat (noin enintään 100 euroa) käytetään loppuun ja muista rahastoista jätetään jäljelle vähintään alkuperäinen pääoma (alkusijoitus). Rahaston pääoman loppuun käyttämiselle, yhdistämiselle tai muulle muutokselle pyydetään suostumus lahjoituksen tekijän omaisilta. Jos omaiset kieltäytyvät yhteistyöstä, niin tilanne jää ennalleen. Jos omaisia ei enää ole taikka heitä ei tavoiteta ja pääoma on alle 1.000, niin seurakunta sitoutuu käyttämään varat alkuperäiseen käyttötarkoitukseen taikka jos se on jostain syystä mahdotonta, niin lähellä alkuperäistä käyttötarkoitusta olevaan tehtävään. - Yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi esitetään rahastoissa tehtävät muutokset: rahaston lopetus, yhdistäminen, sen hallinnoinnin uudelleenmääritys ja/tai käyttötarkoituksen muutos. - Rahastojen ryhmittely: hautausmaanhoito, nuorisotyö, diakoniatyö. Rahastot voi yhdistellä em. ryhmiin, mutta esim. diakonian alaan kuuluvien rahastojen yhdistäminen yhdeksi rahastoksi ei ole järkevää, koska diakonian rahastoilla on erilaiset käyttökohteet (esim. tuoton jakokohteina on eri rahastoissa eri seurakunnat). Seuraavassa ehdotukset lahjoitus- ja testamenttirahastoihin tehtävistä muutoksista yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi: Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää, että Porin seurakuntayhtymän lahjoitus- ja testamenttirahastoihin tehdään muutokset seuraavassa olevan ehdotuksen kohtien 1 20 mukaisesti:

18 18 1. Rovasti K. J. Kivekkään rahasto - Rahasto lopetetaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä vuosittaisen tuoton ja pääoman pienuuden takia. Pääoma tuottoineen käytetään diakoniatoiminnan tukemiseen Keski-Porin, Porin Teljän, Länsi- Porin, Pihlavan ja Reposaaren seurakunnissa. Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin. 2. Thekla Harmaalinnan rahasto - Rahasto lopetetaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä vuosittaisen tuoton ja pääoman pienuuden takia. Pääoma tuottoineen käytetään diakoniatoiminnan tukemiseen Keski-Porin ja Porin Teljän seurakunnissa. Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin. 3. Anna ja K. J. Inbergin rahasto 4. Fredrik Johan ja Helena Josefina Inbergin rahasto - Kaksi Inbergien rahastoa yhdistetään yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä yhdeksi Inbergien rahastoksi, koska niillä on sama käyttötarkoitus: Ahlaisten seurakuntaneuvoston päätöksellä rahaston tuotto käytetään Ahlaisten seurakunnan diakoniatyöhön. Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin. 5. S. Päivärinnan puhelinosake/ei lahjakirjaa EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA. - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta. Tuotto Keski-Porin seurakuntaneuvoston päätöksellä seurakunnan diakoniatyöhön. 6. Porin Diakonia ry:n lahjoitus 7. Emilia ja Frans Hakoluodon rahasto - Rahastot yhdistetään yhdeksi Diakonia Hakoluodon rahastoksi, koska niiden käyttötarkoitus on sama. Käyttötarkoitus: Ehdotetaan tuotto jaettavaksi Porin seurakuntayhtymän seurakunnille diakoniatyöhön seurakuntien jäsenmäärien suhteessa. Rahaston hallinnointi ehdotetaan vahvistettavaksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Hakoluodon rahastolta on kysytty ja sen osalta lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin.

19 19 8. Vilhelm Rosengrenin ja vaimonsa Mariaana Rosengrenin rahasto 9. G. Duwaldtin testamenttirahasto - Rahastot yhdistetään yhdeksi Rosengrenin- Duwaldtin rahastoksi, koska niiden käyttötarkoitus on samankaltainen. Käyttötarkoitus: tuotto käytetään yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä alkuperäiseen tarkoitukseensa diakoniatyöhön (jouluavustusten jakona) Keski-Porin ja Porin Teljän seurakunnille. Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin. Rosengrenin rahaston osalta omaisilta ei ole saatu vastausta rahastoon ehdotettuihin muutoksiin. 10. Rovasti Väinö Vartion rahasto - Rahasto lopetetaan vuosittaisen tuoton ja pääoman pienuuden takia. Käyttötarkoitus: pääoma tuottoineen käytetään hengellisen kirjallisuuden/lehtien jakamiseen sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin. 11. Pastorin rouva Marjatta Vanha-Perttulan rahasto - Rahasto lopetetaan ja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä rahaston tuotto ja pääoma käytetään nuorisotyöhön Keski-Porin ja Porin Teljän seurakunnissa, tasan kummallekin. Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin. 12. Kyläsaaren rukoushuoneyhdistyksen rahasto EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA. - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta: Pihlavan seurakuntaneuvoston päätöksellä rahaston tuotto käytetään Kyläsaaren kylän alueella tyttö- ja poikatyön hyväksi. 13. Syreniuksen autotalliosake EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA. - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta: Rahaston tuotto Porin Teljän seurakunnan lähetystyöhön. 14. D. V. Widbomin lahjoitusrahasto - Rahasto lopetetaan ja rahaston tuotto ja pääoma käytetään Vanhan hautausmaan kunnostamiseen/hoitoon.

20 20 Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin 15. Kauppaneuvos Werner Hacklinin rahasto EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA. - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta: Rahaston tuotto käytetään Reposaaren hautausmaan ja kirkkopihan hoitoon ja kaunistukseen. 16. Taimi ja Paul Aarnion rahasto EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta: Rahaston tuotto käytetään Reposaaren hautausmaan kunnostamiseen ja lahjoittajien hautojen (2 kpl) hoitoon. 17. J. K. Solanterän rahasto - Käyttötarkoituksen muutos: Rahaston tuotto ja pääoma käytetään Lydia ja Juho Solanterän haudan hoitoon, koska rahaston tuotto ei yksistään riitä vuosittaiseen haudanhoitoon. Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin (rahaston pääoman loppuun käyttämiselle ja käyttötarkoituksen muutokseen). 18. Laina Lagerbäckin rahasto EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA. - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta: Lattomeren kirkon ylläpito ja tarpeisto. Pääoma ja tuotto voidaan käyttää. 19. A. Branderin testamenttirahasto 20. J. Santasen testamenttirahasto - Rahastot yhdistetään yhdeksi Branderin- Santasen rahastoksi, koska niiden käyttötarkoitus on samankaltainen. Käyttötarkoitus ja sen muutos: Ehdotetaan varattavaksi euroa tuottoineen Branderin sukuhaudan haudanhoitoon ja rahastojen loppupääoma tuottoineen käytetään rukoushuoneen tai pikkukirkon rakentamiseen. Ehdotetaan yhdistyksen perustamista. Pikkukirkko tulee perustettavan pikkukirkkoyhdistyksen hallinnoitavaksi ja Porin seurakuntayhtymälle siitä ei tule hoitovelvoitetta. Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin.

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot