A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)"

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 104 Alkuhartaus ja kokouksen avaus 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 106 Pöytäkirjan tarkastaminen 107 Yhteisen seurakuntatyön resurssiselvitys 108 Mari Puskan irtisanoutuminen 109 Pihlavan seurakuntatalon ilmastointisaneeraus 110 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) 112 Tilinkäyttöoikeuden määrittely 113 Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi Sijoitussääntö 115 Kurssi- ja leirikeskusten palvelujen hinnat vuodeksi 2012 sekä rippikoululeirimaksu vuodelle Lahjoitus- ja testamenttirahastojen muutokset

2 2 117 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 118 Lomapalkkavarauksen tarkistaminen vuoden 2011 talousarvioon 119 Vastaus Raimo Soukin ponteen: IT-laitteiden hankintavaihtoehtovertailu 120 Vastaus apulaisoikeusasiamiehen selvityspyyntöön 121 Vastaus Antti Pekolan aloitteeseen 122 Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa 123 Risto Peevon luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa 124 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 125 Porin Teljän seurakunnan kanttorin sijaisen palkkauksen vahvistaminen 126 Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan sijaisen palkkauksen vahvistaminen 127 Porin Teljän seurakunnan kesätyöntekijän palkkauksen vahvistaminen 128 Noormarkun seurakuntasihteerin viransijaisen palkkauksen vahvistaminen 129 Tapio Hietalahden vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 130 Silja-Maaria Kavaston vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 131 Mikko Salosen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 132 Niina Vainionpään vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 133 Veli-Matti Riiikosen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen

3 134 Tarja Kousan vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 135 Kirsi Lekanderin vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Marja-Leena Pirttilahden vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 137 Kirsi Sabellin vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 138 Marja-Liisa Heikintalon vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 139 Ilmoitusasiat 140 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 141 Kokouksen päätös

4 4 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 6/2011 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Ahtikoski Seppo varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen Linnainmaa Antti jäsen Myllykoski Sonja jäsen saapui klo asian 104 käsittelyn aikana Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen poistui klo asian 123 käsittelyn jälkeen Salonen Marjatta jäsen Soukki Raimo jäsen Säämäki Matti varajäsen Kyytinen Mika kirkkoherra Hietanen Heimo kirkkoherra poistui klo asian 117 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena tiedotuspäällikkö Lindfors Kalevi kiinteistöpäällikkö poistui klo asian 123 käsittelyn jälkeen Suvila Jari yhteisen seurakuntatyön päällikkö poistui klo asian 111 käsittelyn aikana Koivisto Veli-Pekka talouspäällikkö Savioja Anita hallintopäällikkö poistui klo asian 123 käsittelyn jälkeen Tommila Hilkka henkilöstösihteeri, sihteeri Poissa Munkki Maija jäsen Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Puheenjohtaja piti alkuhartauden Psalmista 68 ja luki rukouksen. Puheenjohtaja onnitteli syntymäpäivän johdosta yhteisen kirkkoneuvoston jäsentä Pekka Ratolaa ja ojensi hänelle lahjakirjan.

5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Heilimä ja Marjatta Salonen. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Yhteisen seurakuntatyön resurssiselvitys Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö Yhteisen seurakuntatyön toimintaresursseissa syntyy huomattava muutos. Toimintojen järjestely on arvioitava taloudellisten resurssien asettamat reunaehdot huomioonottaen. Oppilaitosteologin tehtävien hoitaminen edellyttää viran täyttämistä. Yhteisen kasvatuksen osalta tilanne on erityisen vaikea, koska samanaikaisesti vailla vakinaista työntekijää ovat nuorisosihteerin, kasvatusteologin ja oppilaitosteologin tehtävät. Toiminnallisen tason säilyttäminen nykyisellään edellyttää tehtävien täyttämistä sekä esimiestyön rakenteellista ratkaisemista. Myös keskusrekisterin johtajan tehtävien ja ruotsinkielisen työn hoitaminen on ratkaistava samassa yhteydessä. Yhteisen seurakuntayön osalta kokonaisvaltaista tarkastelun tarvetta lisää kurssikeskusten kolmen tehtävän samanaikainen avoimeksi tuleminen sekä rakenteellinen selvitystyö (YH- TEINEN KIRKKONEUVOSTO /58 ). Toisaalta sekä epävarmuus että epäselvyys toiminnallisten resurssien riittävyydestä antavat aiheen arvioida tilannetta useammastakin näkökulmasta. Lisäksi yhteisen seurakuntatyön keskuksen toimittua viisi vuotta palvellen seurakuntia on tarpeellista arvioida myös yhteisen seurakunta-

6 6 työn rakenteellinen toimintakyky ja seurakuntien tarve hoitaa seurakunnan perustehtävää joko itsenäisesti tai yhteistoiminnallisesti. Tilanteen jäsentämiseksi jaetaan oheisena liitteenä taustamateriaalia arvioinnin ja kehittämisen tueksi. Muutostilanteeseen sisältyy luontainen kehittämismahdollisuus laajapohjaisesti ja yhteistoiminnallisesti neuvotellen. Yhteisen seurakuntatyön toimintayksiköt ovat sekä muutoshaluisia että muutoskykyisiä. Muutosprosessit edellyttävät kuitenkin hyvää muutoksen hallintaa ja voimakasta tukea henkilöstölle. Muutoksen jäsentäminen on alkanut toukokuussa 2010 kirkkoherrojen kanssa neuvotellen seurakuntien toiminnallisista tarpeista liittyen nuorisosihteerin tehtävien hoitamiseen. Muutoksen koko kuvan tultua ajankohtaisten ratkaisujen myötä samanaikaisesti käsiteltäviksi on muutostilannetta käsitelty asianomaisissa työyksiköissä. Niissä on käytössä olevien resurssien mukaan suunniteltu ylimenokauden toiminnalliset ja työnjohdolliset ratkaisut sekä pitkäntähtäimen perustehtävälähtöiset linjaukset. Valmistelutyö jatkuu kaikissa organisaation vuorovaikutusrakenteissa, jotta voitaisiin löytää pitkäkestoisesti toimivat toiminnalliset ratkaisut ottaen huomioon talouden asettamat reunaehdot. Ennen kuin on mahdollista tehdä perusteltuja esityksiä virkojen ja toimien täyttämisestä, tulisi olla kohtuullisen luotettava käsitys sekä yhtymätalouden kehityksestä että toimintarakennetta koskevista painotuksista ja suunnitelmista. Näin menetellen halutaan varmistaa yhteiselle kirkkoneuvostolle mahdollisuus esittää näkemyksensä jo esitysten valmisteluvaiheessa. JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) merkitä tiedoksi kuvauksen yhteisen seurakuntatyön muutostilanteesta ja 2) että keskusrekisterin johtajan tehtäviä hoitaa tilapäisesti yhteisen seurakuntatyön päällikkö. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) Mari Puskan irtisanoutuminen Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö Oppilaitosteologi MARI PUSKA on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Pyydän eroa oppilaitosteologin virasta alkaen. Toisaalla esityslistalla (Ilmoitusasiat) on ilmoitus Mari Puskan siirtymisestä Porvoon hiippakuntaan. JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä

7 Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää Pihlavan seurakuntatalon ilmastointisaneeraus Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 7 myöntää Mari Puskalle eron oppilaitosteologin virasta alkaen. VUODEN 2011 TALOUSARVION investointiosassa on varattu euroa Pihlavan seurakuntatalon ilmastointikonehuoneen saneeraukseen. Pihlavan seurakuntatalo on rakennettu vuonna 1980 ja ilmastointikoneet ovat alkuperäiset. Koneiden elinkaari on lopussa. Uusimisen yhteydessä lisätään laitteisiin lämmön talteenotto sekä parannetaan laitteiston säädettävyyttä. Monitoimisaliin asennetaan hiilidioksidin mittaus, jolla voidaan säätää ilmastointia tarpeen mukaisesti. Koneiden uusimisesta on pyydetty tarjoukset, jotka esitellään kokouksessa. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää antaa urakan edullisimman tarjouksen tehneelle urakoitsijalle. Päätös KN : Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esitteli saapuneita tarjouksia. Kiinteistöpäällikkö täydensi valmistelutekstiä seuraavasti: Kustannusarvio ylittyi arvioitua suuremmista putki-, sähkö- ja asbestitöistä, joita ei oltu riittävästi huomioitu kustannusarvioita laadittaessa. Ilmastointitekniikan osuus kustannuksista oli euroa. Mikonkatu 8:n ulkomaalauksiin on varattu euroa, joka ei toteudu tänä vuonna. sekä päätösesitystä seuraavasti: Keskustelun jälkeen hyväksyttiin näin täydennetty esitys. 2) esittää KV:lle, että se päättää siirtää tänä vuonna toteutumatta jäävän Mikonkatu 8:n maalausinvestoinnista euroa Pihlavan seurakuntatalon ilmastointisaneeraukseen. Päätettiin antaa urakka halvimman tarjouksen tehneelle 100-Ilmastointi Oy:lle euron hintaan.

8 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen Esittelijä: talouspäällikkö PORIN KAUPUNGIN apulaiskaupunginjohtaja AULIS LAAKSONEN asetti työryhmän selvittämään Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston toiminnallisten ja taloudellisten ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja. Työryhmä, jossa Porin seurakuntayhtymän edustajana on ollut talouspäällikkö Veli-Pekka Koivisto, on antanut selvityksensä ja ratkaisuehdotuksensa Työryhmän muistio jaetaan oheisena liitteenä. Raportissa työryhmä esittää: Työryhmä ehdottaa, että: Porin kaupunki ja mahdollisesti Porin ev.lut. seurakuntayhtymä sijoittavat välittömästi Kiinteistö Oy Ulvilanpuistoon väliaikaista rahoitusta euroa, jotta aravalainan lyhennykset ja korot voidaan maksaa ja välttämättömät korjaukset voidaan hoitaa. Kiinteistö Oy Ulvilanpuisto hakee valtiokonttorilta vapaaehtoista velkajärjestelyä ja siihen liittyvää tervehdyttämisavustusta. Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston asunnot välivuokrataan Porin kaupungille. Porin kaupunki hakee ympäristöministeriöltä pääsyä mukaan suurten kaupunkien pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelman jatkokaudelle vuosille , jolloin yhtenä ohjelmatoimenpiteenä olisi Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston muuttaminen tuetun palveluasumisen yksiköksi. Toisena vaihtoehtona (toissijaisesti) työryhmä ehdottaa, että aravarajoituksista haetaan vapautusta ja talo myydään: myyntivaihtoehto jää ainoaksi, jos edellä esitetty velkajärjestelyvaihtoehto osoittautuu mahdottomaksi toteuttaa. Edellytyksenä myynnin toteutumiselle on, että ARA katsoo vapautukselle aravarajoituksista olevan erityisiä syitä ja myöntää vapautuksen. Vapautuksen ehtona tulee olemaan lisäksi, että valtion asuntolainasaatava rästeineen ja korkoineen maksetaan takaisin valtiolle. Tämän takia taloyhtiöistä tarjousten perusteella saatavan kauppahinnan tulisi kattaa aravalaina rästeineen, muutoin omistajat joutuvat maksamaan valtiolle erotuksen, jotta taloyhtiö voitaisiin myydä. Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston nykyisille 24 asukkaalle on järjestettävä tuettua palveluasumista muista asumisyksiköistä ja asumisvaihtoehdoista niin, että ko. toimenpiteet voidaan ottaa osaksi Porin kaupungin pitkäaikaisasunnottomuuden ja syrjäytymisen poistamisohjelmaa PORIN KAUPUNGINHALLITUS käsitteli asiaa kokouksessaan ja asiana oli Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston tervehdyttäminen ja toimenpiteet pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi. Kaupunginhallituksen päätös oli seuraavan esityksen mukainen: Ehdotus: KH (kaupunginhallitus) merkitsee selvityksen tiedokseen.

9 9 KH päättää, että Kiinteistö OY Ulvilanpuistolle haetaan valtionkonttorilta vapaaehtoista velkajärjestelyä, ja siihen liittyvää tervehdyttämisavustusta. KH päättää osoittaa yhtiön talouden tervehdyttämistä varten yhtiön perustamaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon euroa edellyttäen, että seurakuntayhtymä vastaavasti vahvistaa yhtiön taloutta avustuksella. Lisäksi KH päättää, että kaupunki myöntää yhtiölle oman pääoman ehtoisen korottoman euron määräisen lainan. Varat avustukseen ja lainaan otetaan kaupungin asuntorahastosta. KH edellyttää osana tervehdyttämistoimenpiteistä, että asuntojen vuokraamisessa sovelletaan välivuokramenettelyä. KH päättää, että Pori hakee ympäristöministeriön pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelmaan vuosille , jolloin yhtenä toimenpiteenä olisi Kiinteistö OY Ulvilanpuiston kiinteistön muuttaminen tuetun palveluasumisen yksiköksi. PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PORIN KAUPUNGINVALTUUSTO käsitteli asiaa kokouksessaan ja asiana oli Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston tervehdyttäminen ja toimenpiteet pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi. Kaupunginvaltuuston päätös oli seuraavan esityksen mukainen: Kaupunginvaltuusto päätti, että Kiinteistö Oy Ulvilanpuisto Oy:lle myönnetään euron suuruinen määräraha käytettäväksi talouden vakauttamiseen. Kate osoitetaan Asuntorahastosta. Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston kerrostalo on rakennettu asunnottomien taloksi vuonna Yhtiöstä Porin seurakuntayhtymän omistusosuus on 40 %. Porin seurakuntayhtymä on sijoittanut vuonna 1992 yhtiöön osakepääomaa euroa, joka vastaa 40 % osakepääomasta, ja antanut yhtiölle tertiäärilainan ,79 euroa. Yhteensä sijoitukset yhtiöön ovat euroa. Kiinteistö Oy Ulvilanpuistolla on lainaa euroa ja yhtiön taloudellinen tilanne on huono. Parin vuosikymmenen aikana asunnottomuuden hoito on siirtynyt selvemmin kaupungin vastuulle ja hoidettavaksi. Ehdotuksena on, että Porin seurakuntayhtymä avustaa taloudellisissa vaikeuksissa olevaa Kiinteistö Oy Ulvilanpuistoa euron suuruisella avustuksella. Lisäksi ehdotetaan yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Porin seurakuntayhtymä luopuu tertiäärilainansa euron perimisestä mahdollisen yhtiöjärjestelyn yhteydessä, jossa yhteydessä Porin seurakuntayhtymä voi luovuttaa yhtiön omistusosuutensa pois nimellisellä esim. 1 euron arvolla. Vuoden 2011 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudelliseen tukemiseen. Seuraavassa vaihtoehtoja tuen osoittamiseksi ja kunkin vaihtoehdon perässä on lyhyt kommentti:

10 euron suuruiseen avustukseen käytetään yhteiseen diakoniatyöhön vuodelle 2011 varattu euron määräraha (yhteiset varaukset, yhteinen diakoniatyö, tehtäväalue 2741) - talossa asuu diakonian toimintaan kuuluvia asunnottomia euron avustus kerätään jokaisesta seurakuntayhtymän toimintayksiköstä, euroa kustakin - kun määrärahoja perinteisesti vuosittain säästyy, olisi summa mahdollista kerätä eri yksiköistä - päätetään avustuksen maksamisesta ja varataan avustus ensi vuoden talousarvioon ja maksetaan avustus ensi vuoden alussa ensi vuoden talousarvion kehyksissä ei ole tähän varauduttu/varaa ja raportin mukaan avustaminen tapahtuu välittömästi. - lisätään vuoden 2011 verotuloarviota vastaavalla euron summalla - ei ole tässä vaiheessa vuotta linjassa arvion ja toteutuman kanssa, koska verotuloarvio on tälle vuodelle asetettu korkealle tasolle - avustus annetaan yhteisen kirkkoneuvoston määrärahoista (määräraha koko yhtymän käyttöön vuoden aikana esille tuleviin yllättäviin menoihin kirkkoneuvoston päätöksellä on euroa ja sitä ei ole toistaiseksi tänä vuonna käytetty) - avustus on mahdollista antaa yhteisen kirkkoneuvoston määrärahoista. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Ulvilanpuistotyöryhmän raportin ja 2) että Porin seurakuntayhtymä avustaa taloudellisissa vaikeuksissa olevaa Kiinteistö Oy Ulvilanpuistoa euron suuruisella avustuksella, johon käytetään yhteiseen kirkkoneuvoston määrärahoja euroa. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 2) Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Esittelijä: talouspäällikkö Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston kerrostalo on rakennettu asunnottomien taloksi vuonna Yhtiöstä Porin seurakuntayhtymän omistusosuus on 40 %. Porin seurakuntayhtymä on sijoittanut vuonna 1992 yhtiöön osakepääomaa euroa, joka vastaa 40 % osakepääomasta, ja antanut yhtiölle tertiäärilainan ,79 euroa. Yhteensä sijoitukset yhtiöön ovat euroa. Kiinteistö Oy Ulvilanpuistolla on (asunto-)lainaa noin euroa ja yhtiön taloudellinen tilanne on huono. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /27 päättänyt myöntää Kiinteistö Oy Ulvilanpuistolle lainaksi markkaa käytettäväksi vuokratalon rakentamista varten tontille 11 korttelissa 80 Impolan eli 42. kaupunginosassa 8 prosentin korolla ja 10 vuoden takaisinmaksuajalla, joka alkaa siitä päivästä, jolloin yhtiön saama asuntolaina yllämainitun vuokratalon rahoittamiseksi on kokonaan maksettu valtiolle takaisin.

11 11 Tertiäärilaina on laina, jonka omistajat ovat antaneet rakennusvaiheessa omasijoituksena yhtiöön. Yhtiö ei ole maksanut tertiäärilainaa takaisin, koska yhtiön saamaa aravalainaa on vielä paljon jäljellä. Ehdotuksena yhteiselle kirkkovaltuustolle on, että Porin seurakuntayhtymä luopuu Kiinteistö Oy Ulvilanpuistolle antamansa tertiäärilainansa euron perimisestä mahdollisen Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston yhtiöjärjestelyn yhteydessä, joka tehdään Porin kaupungin johdolla. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää, että Porin seurakuntayhtymä luopuu Kiinteistö Oy Ulvilanpuistolle antamansa tertiäärilainan euron perimisestä Porin kaupungin johdolla tehtävän Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston yhtiöjärjestelyn (omistusjärjestelyn) yhteydessä. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 112 Tilinkäyttöoikeuden määrittely Esittelijä: talouspäällikkö 112 Porin seurakuntayhtymän TALOUSSÄÄNNÖN 7 :n mukaan pankkitilien käyttövaltuuksista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Seuraavassa muutos tilinkäyttöoikeuksiin. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi Esittelijä: talouspäällikkö hyväksyä tilinkäyttöoikeuksien muutokset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän pankkitileihin seuraavasti: annetaan laskentasihteeri Riitta Peltomäelle tilinkäyttöoikeus Porin ev.lut. seurakuntayhtymän pankkitileihin Vuoden 2011 talousarviossa on varattu eräille seurakuntien ja seurakuntayhtymän tehtäväalueille luottotappioihin yhteensä euroa. Vuodelle 2007 yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi luottotappioiksi yhteensä euroa, vuodelle

12 12 euroa, vuodelle 2009 yhteensä euroa ja vuodelle 2010 yhteensä euroa. Vuoden 2011 tammi-toukokuussa luottotappioiksi ehdotetaan kirjattavaksi saatavia, joista perintätoimisto on vuonna 2011 antanut luottotappiosuosituksen. Seuraavassa on erittely luottotappioista vuoden 2011 tammi-toukokuulta: LUOTTOTAPPIOT Tehtäväalue Selite Summa 1070 sukuselvitys 13, Keski-Pori/kesäkerho 15, Keski-Pori/päiväkerho 73, Keski-Pori/rippikoulu 144, Länsi-Pori/päiväkerho 140, Pihlava/rippikoulu 84, Porin Teljä/päiväkerho 52, Porin Teljä/rippikoulu 252, Reposaari/päiväkerho 35, Noormarkku/kesäkerho 15, Noormarkku/päiväkerho 35, Noormarkku/rippikoulu 72, leirit/varhaisnuoriso 85, leirit/diakonia 97, Käppärän iso kappeli 533, Metsäkappeli 224, Käppärän hautausmaa 68, tuhkaus 418,99 Yhteensä 2.358,19 Luottotappioiksi ehdotettava määrä on yhteensä 2.358,19 euroa. Luottotappiot kirjataan kuluiksi ao. tehtäväalueille. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, talouspalveluista lähetetään kaksi maksukehotusta 14 päivän välein laskun eräpäivästä. Jos maksukehotuksiin ei reagoida ja laskua makseta, lasku siirretään perintätoimistolle. Alle viiden euron suuruisia saatavia ei siirretä perintätoimistolle. TALOUSSÄÄNNÖN 12 Saatavien perintä: Saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin. Yhteinen kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä. Mikäli avoimien saatavien poistaminen on delegoitu talouspäällikölle, hänen tulee tehdä asiasta kirjallinen päätös perusteluineen ja antaa tieto päätöksistä yhteiselle kirkkoneuvostolle.

13 13 Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä jatketaan myös tämän jälkeen (tilinpäätösohje, Kkh yleiskirje 23/2006). Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä luottotappioiksi vuoden 2011 tammitoukokuulta edellä olevan erittelyn mukaiset saatavat 2.358,19 euroa. 114 Sijoitussääntö Esittelijä: talouspäällikkö 114 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti varainhoidon ohjeistuksesta /148. Ohjeistuksen mukaan vuotuinen pääoman tuottotavoite on 4 6 %. Ohjeistuksessa määriteltiin lisäksi prosentuaaliset vaihteluvälit eri sijoitustyyppien ja riskitasojen välillä. Kirkkoneuvosto päätti varainhoidon ohjeistuksesta uudestaan /92. Luokittelu oli seuraava: TAVOITTEET Porin ev.lut. seurakuntayhtymän varainhoidossa toteutetaan varovaista matalan riskin periaatteen mukaista toimintatapaa, jossa turvataan jatkuva maksuvalmius. Vuotuinen pääoman tuottotavoite on neljästä kuuteen prosenttia (4 6 %). Prosentuaaliset vaihteluvälit eri sijoitusvaihtoehtojen välillä ovat seuraavat: Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) % (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) Pitkät korkosijoitukset (yli 1 vuosi) % (obligaatiot, joukkovelkakirjat, pitkän koron rahastot) Pitkäaikaiset takuutuottoiset tai pääomaturvatut sijoitukset 0 40 % (kapitalisaatiosopimukset, sijoitusvakuutukset, pääomaturvatut indeksituottoperusteiset joukkovelkakirjat) Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset 0 25 % (yhdistelmärahastot) Osakesijoitukset 0 40 % (suorat osakesijoitukset, osakerahastot)

14 14 Markkinatilanteen muututtua olisi tarpeen tarkistaa sijoitusvaihtoehtoja ja niiden vaihteluvälejä vastaamaan paremmin markkinatilannetta. Vaihtoehdot tulisi määritellä enemmän yleisluonteisiksi ja periaatteellisiksi. Lisäksi kiinteistösijoitukset (vuokraasunnot) voidaan ottaa omana ryhmänä mukaan tuottoseurantaan. Seuraavassa on ehdotus varainhoidon ohjeistuksen tarkistamiseksi. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää varainhoidon ohjeistuksen seuraavaksi: Porin ev.lut. seurakuntayhtymän varainhoidossa toteutetaan kohtuullisen riskin periaatteen mukaista toimintatapaa, jossa turvataan jatkuva maksuvalmius. Vuotuinen pääoman tuottotavoite on neljästä kuuteen prosenttia (4 6 %). Prosentuaaliset vaihteluvälit eri sijoitusvaihtoehtojen välillä ovat seuraavat: - korkosijoitukset % - osakesijoitukset 0 50 % - lisäksi omana ryhmänä kiinteistösijoitukset. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Kurssi- ja leirikeskusten palvelujen hinnat vuodeksi 2012 sekä rippikoululeirimaksu vuodelle 2012 Esittelijä: talouspäällikkö Oheisena liitteenä jaetaan ehdotus kurssi- ja leirikeskusten palvelujen hinnoiksi. Vuodelle 2012 kurssi- ja leirikeskusten palvelujen hinnastoksi ehdotetaan vuoden 2011 tapaan yhtä hinnastoa, joka koskee kaikkia kolmea leiri- ja kurssikeskusta: Junnilan leirikeskus, Silokallion kurssikeskus ja Onnenkallion leirikeskus. Kurssi- ja leirikeskusten vuoden 2012 hinnaston muutokset vuoden 2011 hinnastoon verrattuna ovat seuraavat: - aamiaismajoituksen ja täysihoitovuorokauden normaalihintoja on korotettu 3 prosenttia - tarjoilujen/aterioiden hinnat ovat ennallaan - sisäiset hinnat on pidetty ennallaan - kokoustilat/normaalihinnasto on noussut seuraavasti:

15 15 Vuosi 2011 Silokallio ja luentosali, pianosali, ruokasali 100 /6 tuntia + 10 /tunti Onnenkallio takkahuoneet, muut tilat 60 /6 tuntia + 10 /tunti Junnila juhlasali (sis. jakelukeittiön) 200 /alkava 6 tuntia keittiörakennuksen sali 200 /jokainen alkava 6 tuntia muut tilat 50 /jokainen alkava 6 tuntia Saunat Saunavuoro on 3 tuntia. Perusveloitus sisäinen = 20 normaali = 50 /10 hlöä + lisählöt á 3 Vuosi 2012 Silokallio ja luentosali, pianosali, ruokasali 110 /6 tuntia + 15 /tunti Onnenkallio takkahuoneet, muut tilat 70 /6 tuntia + 15 /tunti Junnila juhlasali (sis. jakelukeittiön) 220 /alkava 6 tuntia keittiörakennuksen sali 220 /jokainen alkava 6 tuntia muut tilat 70 /jokainen alkava 6 tuntia Saunat Saunavuoro on 3 tuntia. Perusveloitus sisäinen = 20 normaali = 50 /10 hlöä + lisählöt á 4 - peruutusehdot on tarkennettu ja määritelty hinnastoon PERUUTUSEHDOT Yksittäiset varaukset 50 % peruutusmaksu tapahtuman hinnasta, mikäli peruutus tapahtuu 2 14 päivää ennen tulopäivää. 100 % peruutusmaksu em. hinnasta, mikäli peruutus tapahtuu 0 2 päivää ennen tulopäivää. Tämä pätee myös silloin kun asiakas ei saavu ollenkaan paikalle. Ryhmät 50 % peruutusmaksu tapahtuman hinnasta, mikäli peruutus tapahtuu 8 14 päivää ennen tulopäivää. 100 % peruutusmaksu em. hinnasta, mikäli peruutus tapahtuu 0 7 päivää ennen tulopäivää. Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä rippikoululeirimaksu vuodelle 2011 on Porin seurakuntayhtymän ja Porin seurakuntien järjestämillä leireillä kaikille sama 12 euroa/leirivuorokausi/rippikoululainen. Rippikoululeirimaksu ehdotetaan pidettäväksi vuonna 2012 ennallaan. Aikaisemmin yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt, että taiderippikoululeirin materiaalimaksu vuodelle 2011 on normaalin leirimaksun lisäksi 50 euroa. Tarkemmassa kustannuslaskennassa materiaalimaksun määräksi on muodostunut 30 euroa.

16 16 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää (liite 3) Lahjoitus- ja testamenttirahastojen muutokset Esittelijä: talouspäällikkö 1) vahvistaa kurssi- ja leirikeskusten palvelujen hinnat vuodelle 2012 oheisen hinnastoliitteen mukaan, 2) että rippikoululeirimaksu vuodelle 2012 on Porin seurakuntayhtymän ja Porin seurakuntien järjestämillä leireillä kaikille sama 12 euroa/leirivuorokausi/ rippikoululainen ja 3) vahvistaa vuodelle 2011 taiderippikoulun materiaalimaksuksi 30 euroa (normaalin leirimaksun lisäksi). YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /28 merkitä tiedoksi seurakuntayhtymän lahjoitus- ja testamenttirahastojen erittelyn ja palata toukokuussa 2010 rahastoissa tehtäviin muutoksiin ja tuoton käyttämiseen vuosilta 2008 ja YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO kävi kokouksessaan /97 lähetekeskustelun lahjoitus- ja testamenttirahastoissa tehtävistä muutoksista ja niiden tuoton käyttämisestä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /111, että lahjoitus- ja testamenttirahastojen vuosien 2008 ja 2009 tuotot käytetään rahastojen sääntöjen mukaan vuonna 2010 ja merkitsi tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle tehtävän alustavan ehdotuksen rahastojen muutoksista. Tehtävään ehdotukseen palataan syksyn (2010) kokouksessa, kun lahjoitusten/testamentin tekijöiden omaisten kartoitus on saatu kesän aikana tehtyä ja omaisilta on saatu vastaus (suostumus) rahastoon ehdotetuille muutoksille. Omaisilta vastausten pyytäminen ja saaminen vei odotettua pidemmän ajan. Lahjoitusten/testamentin tekijöiden omaisten kartoitus on saatu tehtyä keväällä 2011 loppuun ja omaisilta on yhtä rahastoa lukuun ottamatta saatu vastaus ja suostumus rahastoon ehdotetuille muutoksille. Vilhelm Rosengrenin ja vaimonsa Marjaana Rosengrenin rahaston omaiselta ei ole saatu vastausta. Oheisena liitteenä on lahjoitus- ja testamenttirahastojen erittely rahastoittain, jossa jokaisen rahaston kohdalle on kirjattu sen käsittelyehdotus. Lisäksi liitteessä on esitetty rahastojen tuotot vuodelta Porin ev.lut. seurakuntayhtymällä on 11 lahjoitusrahastoa ja yhdeksän testamenttirahastoa, yhteensä 20 rahastoa. Rahastoista

17 17 vain yhden (Syreniuksen autotalliosake) kohdalla on toimittu Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä rahaston sääntöjen mukaan tuoton osalta. Muiden rahastojen osalta tuoton käyttäminen on jäänyt vähintään 10 vuoden ajalta tekemättä (vuosilta 2008 ja 2009 tuotot on käytetty sääntöjen mukaan). - Useiden rahastojen pääoma ja tuotto ovat hyvin pieniä, jolloin niiden yhdistäminen tai lopetus pääoma loppuun käyttäen on perusteltua. - Rahastojen yhdistämisiä, käyttötarkoituksen määrityksiä ja muutoksia sekä hallinnoinnin määrittämisiä on tarpeellista tehdä. - Vanhimmat rahastot ovat noin 100 vuotta vanhoja. - Vuoden 2010 keväällä valmisteltiin rahastojen tuoton jakoehdotus vuosilta 2008 ja Vuodelta 2008 rahaston pääomille maksettiin korkotuottoa 4,8 %, vuodelta ,62 % ja 1,35 % vuodelta Diakoniatyöhön kohdistuu eniten rahastojen tukea (vuodelta ja vuodelta 2009) ja hautausmaiden hoitoon tulee rahastoista tukea toiseksi eniten (2.650 vuodelta 2008 ja 850 vuodelta 2009). - Vuosien 2008 ja 2009 jakokelpoisista tuotoista ( ) käytettiin vuonna 2010 noin euroa eli 51 %. Rahastojen tuotto vuodelta 2010 oli yhteensä Kirkkohallituksen ohjeissa pääomaltaan pienet rahastot on pyydetty käyttämään loppuun ja jos seurakunnalla on useita samankaltaisia rahastoja, niin yhdistämään niiden jäljellä olevat pääomat mahdollisuuksien mukaan. Pääoman käyttämisestä loppuun ei ole selvää sääntöä siinä tapauksessa, kun rahaston säännöissä sanotaan, että pääoma on pidettävä koskemattomana. Voidaan määritellä, että pienet pääomat (noin enintään 100 euroa) käytetään loppuun ja muista rahastoista jätetään jäljelle vähintään alkuperäinen pääoma (alkusijoitus). Rahaston pääoman loppuun käyttämiselle, yhdistämiselle tai muulle muutokselle pyydetään suostumus lahjoituksen tekijän omaisilta. Jos omaiset kieltäytyvät yhteistyöstä, niin tilanne jää ennalleen. Jos omaisia ei enää ole taikka heitä ei tavoiteta ja pääoma on alle 1.000, niin seurakunta sitoutuu käyttämään varat alkuperäiseen käyttötarkoitukseen taikka jos se on jostain syystä mahdotonta, niin lähellä alkuperäistä käyttötarkoitusta olevaan tehtävään. - Yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi esitetään rahastoissa tehtävät muutokset: rahaston lopetus, yhdistäminen, sen hallinnoinnin uudelleenmääritys ja/tai käyttötarkoituksen muutos. - Rahastojen ryhmittely: hautausmaanhoito, nuorisotyö, diakoniatyö. Rahastot voi yhdistellä em. ryhmiin, mutta esim. diakonian alaan kuuluvien rahastojen yhdistäminen yhdeksi rahastoksi ei ole järkevää, koska diakonian rahastoilla on erilaiset käyttökohteet (esim. tuoton jakokohteina on eri rahastoissa eri seurakunnat). Seuraavassa ehdotukset lahjoitus- ja testamenttirahastoihin tehtävistä muutoksista yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi: Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää, että Porin seurakuntayhtymän lahjoitus- ja testamenttirahastoihin tehdään muutokset seuraavassa olevan ehdotuksen kohtien 1 20 mukaisesti:

18 18 1. Rovasti K. J. Kivekkään rahasto - Rahasto lopetetaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä vuosittaisen tuoton ja pääoman pienuuden takia. Pääoma tuottoineen käytetään diakoniatoiminnan tukemiseen Keski-Porin, Porin Teljän, Länsi- Porin, Pihlavan ja Reposaaren seurakunnissa. Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin. 2. Thekla Harmaalinnan rahasto - Rahasto lopetetaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä vuosittaisen tuoton ja pääoman pienuuden takia. Pääoma tuottoineen käytetään diakoniatoiminnan tukemiseen Keski-Porin ja Porin Teljän seurakunnissa. Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin. 3. Anna ja K. J. Inbergin rahasto 4. Fredrik Johan ja Helena Josefina Inbergin rahasto - Kaksi Inbergien rahastoa yhdistetään yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä yhdeksi Inbergien rahastoksi, koska niillä on sama käyttötarkoitus: Ahlaisten seurakuntaneuvoston päätöksellä rahaston tuotto käytetään Ahlaisten seurakunnan diakoniatyöhön. Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin. 5. S. Päivärinnan puhelinosake/ei lahjakirjaa EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA. - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta. Tuotto Keski-Porin seurakuntaneuvoston päätöksellä seurakunnan diakoniatyöhön. 6. Porin Diakonia ry:n lahjoitus 7. Emilia ja Frans Hakoluodon rahasto - Rahastot yhdistetään yhdeksi Diakonia Hakoluodon rahastoksi, koska niiden käyttötarkoitus on sama. Käyttötarkoitus: Ehdotetaan tuotto jaettavaksi Porin seurakuntayhtymän seurakunnille diakoniatyöhön seurakuntien jäsenmäärien suhteessa. Rahaston hallinnointi ehdotetaan vahvistettavaksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Hakoluodon rahastolta on kysytty ja sen osalta lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin.

19 19 8. Vilhelm Rosengrenin ja vaimonsa Mariaana Rosengrenin rahasto 9. G. Duwaldtin testamenttirahasto - Rahastot yhdistetään yhdeksi Rosengrenin- Duwaldtin rahastoksi, koska niiden käyttötarkoitus on samankaltainen. Käyttötarkoitus: tuotto käytetään yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä alkuperäiseen tarkoitukseensa diakoniatyöhön (jouluavustusten jakona) Keski-Porin ja Porin Teljän seurakunnille. Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin. Rosengrenin rahaston osalta omaisilta ei ole saatu vastausta rahastoon ehdotettuihin muutoksiin. 10. Rovasti Väinö Vartion rahasto - Rahasto lopetetaan vuosittaisen tuoton ja pääoman pienuuden takia. Käyttötarkoitus: pääoma tuottoineen käytetään hengellisen kirjallisuuden/lehtien jakamiseen sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin. 11. Pastorin rouva Marjatta Vanha-Perttulan rahasto - Rahasto lopetetaan ja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä rahaston tuotto ja pääoma käytetään nuorisotyöhön Keski-Porin ja Porin Teljän seurakunnissa, tasan kummallekin. Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin. 12. Kyläsaaren rukoushuoneyhdistyksen rahasto EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA. - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta: Pihlavan seurakuntaneuvoston päätöksellä rahaston tuotto käytetään Kyläsaaren kylän alueella tyttö- ja poikatyön hyväksi. 13. Syreniuksen autotalliosake EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA. - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta: Rahaston tuotto Porin Teljän seurakunnan lähetystyöhön. 14. D. V. Widbomin lahjoitusrahasto - Rahasto lopetetaan ja rahaston tuotto ja pääoma käytetään Vanhan hautausmaan kunnostamiseen/hoitoon.

20 20 Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin 15. Kauppaneuvos Werner Hacklinin rahasto EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA. - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta: Rahaston tuotto käytetään Reposaaren hautausmaan ja kirkkopihan hoitoon ja kaunistukseen. 16. Taimi ja Paul Aarnion rahasto EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta: Rahaston tuotto käytetään Reposaaren hautausmaan kunnostamiseen ja lahjoittajien hautojen (2 kpl) hoitoon. 17. J. K. Solanterän rahasto - Käyttötarkoituksen muutos: Rahaston tuotto ja pääoma käytetään Lydia ja Juho Solanterän haudan hoitoon, koska rahaston tuotto ei yksistään riitä vuosittaiseen haudanhoitoon. Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin (rahaston pääoman loppuun käyttämiselle ja käyttötarkoituksen muutokseen). 18. Laina Lagerbäckin rahasto EI MUUTOKSIA. ALKUPERÄINEN TOIMINTA. - Rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta: Lattomeren kirkon ylläpito ja tarpeisto. Pääoma ja tuotto voidaan käyttää. 19. A. Branderin testamenttirahasto 20. J. Santasen testamenttirahasto - Rahastot yhdistetään yhdeksi Branderin- Santasen rahastoksi, koska niiden käyttötarkoitus on samankaltainen. Käyttötarkoitus ja sen muutos: Ehdotetaan varattavaksi euroa tuottoineen Branderin sukuhaudan haudanhoitoon ja rahastojen loppupääoma tuottoineen käytetään rukoushuoneen tai pikkukirkon rakentamiseen. Ehdotetaan yhdistyksen perustamista. Pikkukirkko tulee perustettavan pikkukirkkoyhdistyksen hallinnoitavaksi ja Porin seurakuntayhtymälle siitä ei tule hoitovelvoitetta. Lahjoitusten tekijöiden omaiset ovat suostuneet rahastoon ehdotettuihin muutoksiin.

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.1.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokous keskiviikkona 9.6.2010 HUOM! kello 15.30 hallintoviraston

kirkkoneuvoston kokous keskiviikkona 9.6.2010 HUOM! kello 15.30 hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 9.6.2010 HUOM! alkaen kello 15.30 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.11.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.11.2016 klo 16.30-18.47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia)

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.1.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.5.2013 alkaen kello 16.45 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 114 Kokouksen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/2016 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 1.11.2016 klo 18.00-19.00 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi,

Lisätiedot

119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6 / 2015 Sivu 120 119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 27.11.2014 klo 16.30 Sivu 1 154 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. jäsen, saapui klo aikana. Muut: Pirjo Koivisto sihteeri, seurakuntasihteeri

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. jäsen, saapui klo aikana. Muut: Pirjo Koivisto sihteeri, seurakuntasihteeri Aika: Tiistai 18.4..2017 klo 18.00-19.13 Paikka: Kokoushuone, seurakuntakoti Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: ti 5.4.2016 klo 16 17.39 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 02.06.2016 klo 18:00-20:50 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2, kokoustila Herman 4. krs. Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen VIRTAIN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 1.11.2016 KOKOUSAIKA 14.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali Mikäli ette pääse kokoukseen pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

204 Rakennustyöryhmän perustaminen Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaukseen

204 Rakennustyöryhmän perustaminen Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaukseen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.12.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Maanantai 27.03.2017 kello 17.00 19.20 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Eronen Juha Härmälä Irja Julkunen Pia Hynninen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Aika Keskiviikko 5.7.2017 kello 16.00 18.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Rossi

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: ti 5.5.2015 klo 16 17.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32 - KEITELEEN SEURAKUNTA N:o 3/2015 Sivu 32 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

A S I A T. 74 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen

A S I A T. 74 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.5.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00 Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen Marja Kaanaa

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 30/ Vesilahti 30/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 30/ Vesilahti 30/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18 Aika: klo 19.00 20.25 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 30/5. 2017

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja 13 Aika Tiistaina 24.10.2017 klo 18.00 19.10 Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Koiso-Kanttila

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.10 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 4 asti) Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Seppo Parkkila puheenjohtaja ( 4 alkaen)

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 17.00 17.38 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 5/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 13.9.2017 klo 18 18.24 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.12.2017 klo 17:00 PAIKKA Koivuniemen leirikeskus Koivuniementie 30 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/70 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot