Manageri II. Toiminnanohjaus. ManageApplications ratkaisu toiminnanohjaukseen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Manageri II. Toiminnanohjaus. ManageApplications ratkaisu toiminnanohjaukseen."

Transkriptio

1 Manageri II Toiminnanohjaus

2 Manage Applications Toiminnanohjausta 20 vuoden kokemuksella Manage Applications on keskittynyt Manageri II - toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen erilaisten yritysten tarpeisiin. Yritys on perustettu 1986 ja on henkilöstönsä kokonaan omistama. Erityinen osaamisalueemme on tuotannonohjaus eri osaalueineen.

3 Manageri II Myynti Tarjoukset ja tilaukset Räätälöitävä tarjouslaskin Myynnin tuki Ostot ja varasto Rajattoman tason tarvelaskenta Monivarasto Tuotanto Tuoterakenteet ja hinnoittelu Työmääräimet, työpiste ja automaattikuormitus Jälkilaskelmat Reklamaatiot Dokumenttien hallinta Taloushallinto Laskutus ja myyntireskontra Ostoreskontra ja kassatilanne Kirjanpito Edi / Finvoice

4 Muut ominaisuudet Monipuolisia toimintoja Moniyritysversio Dokumenttien hallinta CAD-yhteydet EDI-muunnin (ManagEDI) Finvoice-verkkolasku Monipuolinen tietokanta Moniyritysversio Hyperlinkitys tietokannan sisällä Automaattinen muutosten hallinta Tietokantariippumattomuus Tietokantojen synkronointi Uudenaikaiset verkko-ominaisuudet Web-palvelin Selainkäyttö Etäkäyttö internetin kautta

5 Myynti Tuotetilanne Myyntitilauksen syöttöruudussa näkyy välittömästi tuotteen syöttämisen jälkeen tuotteen varastosaldo, tulossa olevat määrät, menossa olevat määrät ja siten vapaa varastosaldo juuri sen hetkisen tilanteen mukaan laskettuna. Haluttaessa ohjelma myös hälyttää negatiivisesta varastosaldosta. Tuotetilanteen saa myös yksityiskohtaisesti omaan ruutuunsa. Sen avulla tiedetään tarkalleen paljonko ja milloin tuotteita voidaan toimittaa. Jos käytössä on tuotannonohjaus, niin samasta ruudusta nähdään eri töille tarvittavien raaka-aineiden tarve sekä tuotannosta valmistuvien omien tuotteiden määrä. Ohjelma laskee tarvittaessa automaattikuormituksen avulla myös ensimmäisen mahdollisen toimituspäivän ottaen huomioon nykyisen kuormitustilanteen. Tilausten käsittely Useasta eri tilauksesta saadaan yhdellä ajolla tehtyä lähetteet, laskut ja varastotapahtumat. Yhdestä tilauksesta voidaan tehdä osatoimituksia sekä tarvittaessa useita eri lähetteitä ja laskuja. Toisaalta lähetteissä ja laskuissa voi olla rivejä useista eri myyntitilauksista. Osatoimituksien käsittely on automatisoitu pitkälle, mutta käyttäjällä on perusperiaatteemme mukaisesti aina mahdollisuus muuttaa ohjelman valmiita ehdotuksia.

6 Materiaalihallinto Ostotilaukset Ohjelma ehdottaa tilattavat määrät ottaen huomioon varastosaldon, tulossa ja menossa olevat määrät sekä minimihankintaerän. Käyttäjä hyväksyy ehdotuksen tai muuttaa halutut tiedot ja sen jälkeen ohjelma generoi valmiit ostotilaukset. Tavaran tulouttaminen varastoon ja osatoimitusten hallinta on helppoa. Saldo- ja tarvelaskenta Koko rakennepuun läpikäyvällä saldolaskennalla tiedetään reaaliaikaisesti jokaisen tuotteen, puolivalmisteen ja raaka-aineen vapaa saldo. Tarvelaskennan avulla saadaan myytävien tuotteiden ja valmistukseen tarvittavien raaka-aineiden kokonaistarve. Ohjelma ehdottaa tilattavat määrät ottaen huomioon varastosaldon, ennen tarvetta tulossa olevat määrät, menossa olevat määrät ja minimihankintaerän. Varasto Varastotapahtumia ei normaalitapauksissa tarvitse syöttää lainkaan. Myyntitilauksien toimittaminen poistaa tavarat varastosta ja ostotilauksen tulouttaminen lisää tavarat varastoon. Tuotannollisissa yrityksissä töitä tehtäessä raaka-aineet poistetaan varastosta ja vastaavasti töiden valmistuttua valmiit omat tuotteet lisääntyvät varastoon. ABC-raportit auttavat keskittymään taloudellisesti merkittävien tuotteiden varaston kierron tehostamiseen. Ohjelmisto sisältää myös useiden eri varastojen ja varastopakettien hallinnan. Tavaroiden keräily ja inventaario Viivakoodikeruulaitteella voidaan hoitaa tavaroiden keräily toimitettavaksi. Myös saapuneiden lastien purku ja tarkastus sekä inventaariot nopeutuvat ja virheiden määrä vähenee.

7 Taloushallinto Laskutus Laskut syntyvät suoraan myyntitilauksista ja niihin saadaan haluttaessa automaattisesti esimerkiksi pienlaskutuslisät. Korkolaskut tehdään älykkäästi kokoamalla useamman myöhästyneen laskun korot yhteen korkolaskuun. Automatisoitujen huomautuslaskujen avulla perintä helpottuu. Viitesiirrot saadaan helposti pankkiohjelmasta ottaen huomioon mahdolliset kassa-alennukset. Osasuoritetuissa tai epäselvissä laskuissa käyttäjän tarvitsee antaa vain puuttuvan rahamäärän syy ja ohjelma tekee tiliöinnit automaattisesti. Myynti- ja ostoreskontra Ostotilaukset saadaan tiliöityä ostoreskontraan automaattisesti. Ohjelmassa on myös ALVlaskenta, joka luo maksun ostoreskontraan. Maksettavat laskut voidaan siirtää pankkiohjelmaan. Myynti- ja ostoreskontrasta saadaan raportteina pää- ja päiväkirja. Tiliöinnit voidaan siirtää ulkoisiin kirjanpito-ohjelmiin. Kirjanpito Kirjanpidon tositteet on linkitetty muuhun tietokantaan ja napin painalluksella tositteesta saadaan avattua sen perusteena oleva lasku, laskun suoritus, ostoreskontra tai ostoreskontran suoritus. Kassatilanne Kassatilanteeseen on koottu pankkitilien saldo, laskuttamattomat tilaukset, avoimet laskut, laskuttamattomat ostotilaukset ja maksamattomat ostolaskut. Lisäksi tulo- ja kulubudjetti voidaan ottaa mukaan kassatilanteeseen. Kassatilanteen avulla on helppo suunnitella ostolaskujen maksaminen ja sen avulla voi varautua kassaongelmiin ajoissa. Kassatilanteen saa myös erilaisina graafisina esityksinä.

8 Tuotteet ja raaka-aineet Tuoterakenteet Tuoterakenteiden avulla voidaan hallita hyvin monimutkaisia laitteita ja osakokonaisuuksia. Tuote voidaan koostaa raaka-aineista, osto-osista ja omista puolivalmisteista puurakenteeksi. Uusia töitä voidaan kopioida vanhoista samankaltaisista töistä laskien esimerkiksi kolmen viimeisimmän valmistuserän toteutuneista työtuloksista ja raaka-aineista keskiarvo. Tuoterakenteet saadaan generoitua automaattisesti CAD-ohjelmista. Työvaiheet Myös tuotteiden valmistuksessa tarvittavat työvaiheet voidaan liittää tuoterakenteeseen. Työvaiheet voidaan muuttaa alihankinnoiksi ja niistä saadaan helposti luotua alihankintaostotilauksia. Rajattoman tason tarvelaskenta Jos myytävää tuotetta ei ole tarpeeksi, ohjelma ilmoittaa alempien tasojen puolivalmisteiden ja raaka-aineiden tarpeet. Lisäksi ohjelma kertoo onko puolivalmisteita riittävästi vapaana, että tuote voidaan koota vai pitääkö myös alemman tason puolivalmisteita tehdä lisää. Hälytysrajalaskenta Varastosaldojen, toimitus- ja tuotantoaikojen ja keskimääräisen kulutuksen perusteella voidaan laskea viimeinen päivä, jolloin tuotteet viimeistään on tilattava tai tuotanto aloitettava.

9 Esimerkki tuoterakenteesta

10 Kuormitus Kapasiteettien ylläpito Koneiden käytettävissä oleva kapasiteetti saadaan selville helposti ja se päivittyy automaattisesti. Realistisen toimituspäivän laskenta Töiden läpimenoaikojen ja kuormitustilanteen perusteella lasketaan ensimmäinen mahdollinen realistinen toimituspäivä. Kuormituslaskenta ottaa huomioon raaka-aineiden tuloajan, kaikki muut avoimet työt ja koneiden vapaat kapasiteetit. Automaattikuormitus Uusille töille lasketaan sovitun toimituspäivän perusteella mahdollisimman myöhäinen työn aloitusaika, jotta raaka-aineet voidaan tilata mahdollisimman myöhään. Näin työn läpimenoaika lyhenee ja työn alla olevien töiden raaka-aineiden arvo saadaan minimoitua. Karkea- ja hienokuormitus Karkeakuormituksessa nähdään kuormitusaste kuormitusryhmittäin, ja sen avulla työnjohto voi varmistaa, että kapasiteettia on riittävästi. Hienokuormituksella voidaan suunnitella graafisesti haluttu töiden kulku työvaiheittain.

11 Karkeakuormitus graafisena

12 Graafinen hienokuormitus

13 Toimituspäivän laskenta Materiaalien toimituspäivä läpimenoaika n. 8 viikkoa Sahaus Sorvaus Jyrsintä Poraus Lämpökäs. Hionta Sorvaus Tarkastus & Pakkaus

14 Sahaus Kuormitus taaksepäin läpimenoaika n. 8 viikkoa läpimenoaika n. 3 vkoa Mat. toim. pvä Sorvaus Jyrsintä Poraus Lämpökäs. Hionta Sorvaus Tarkastus & Pakkaus

15 Työpiste ja automaattikormitus Työpiste Työpiste on uudenlainen tapa ajatella kuormituksen suunnittelua. Kaikkein paras tieto tilanteista on "hallin puolella" ja osa vastuusta kannattaa siirtää sinne. Työntekijät näkevät työpisteruudussa töiden tekojärjestyksen sekä työvaiheet, jotka on järjestetty kiireellisyyslaskennan mukaiseen järjestykseen. He voivat yhdessä suunnitella työt järkevään järjestykseen. Työntekijät pääsevät vaikuttamaan enemmän omaan työhönsä ja suunnittelijoille jää aikaa muuhun. Samalla myyjät näkevät tarkasti työn etenemisvaiheen ja voi palvella asiakkaita tarkalla informaatiolla. Reklamaatiot Syntyneet susikappaleet saadaan raportoitua ja siirrettyä automaattisesti sisäisiin reklamaatioihin. Tuotantoprosessien laatu paranee ja susitöiden todelliset kustannukset saadaan laskettua. Asiakkaiden ja toimittajien reklamaatioista lasketaan kustannukset ja määritellään jatkotoimenpiteet. Työohjeet saadaan linkitettyä työmääräimiin ja tulostettua niiden mukana. Kellokortin avulla työaikaseuranta voidaan hoitaa helposti. Jälkilaskenta, raportit Työtuloksista saadaan kaikki haluttu tieto jälkilaskelmiin, palkanlaskentaan ja tulospalkkaukseen. Tuloksien perusteella saadaan pidemmällä aikavälillä arvokasta tietoa eri kuormitusryhmien, työntekijöiden sekä erityyppisten töiden kannattavuudesta. Tietojen perusteella on helpompi tehdä päätöksiä yrityksen painopistealueista ja kehittämistarpeista.

16 ManagEDI EDI/OVTmuunnin Automatisoitu tiedonsiirto EDI = Electronic Data Interchange, automatisoitu tiedonsiirto OVT = Organisaatioiden välinen tiedonsiirto Yritykset voivat liittää toiminnanohjausjärjestelmänsä suoraan kumppaniensa järjestelmiin. Tilausprosessin eri vaiheet siirtyvät toisen osapuolen tietojärjestelmään ilman manuaalista tiedonsyöttöä. Työntekijöiden työaikaa säästyy mielekkäämpiin tehtäviin. Myös inhimillisten virheiden määrä ja niistä aiheutuvat selvittelykulut vähenevät. Edut Tuotteiden ja pääomien kierto nopeutuu, kun viestiliikenne automatisoituu. Tietojärjestelmien välinen sähköinen viestiliikenne on huomattavasti muita tapoja tehokkaampaa. Samalla käsiteltävien papereiden määrä vähenee. Useat yritykset antavat huomattavia taloudellisia etuja sähköistä tiedonsiirtoa käyttäville kumppaneilleen. Liikennöinti Automaattinen lähetys ja vastaanotto huolehtii tiedonsiirrosta asiakkaan ja toimittajan välillä. Uusista viesteistä saadaan haluttaessa hälytykset käyttäjille. ManagEDI-muuntimen avulla asiakas ja toimittaja voivat olla suoraan yhteydessä keskenään ilman EDI-operaattoria. ManagEDI on kertahankinta, jonka jälkeen erillisiä siirtomaksuja ei enää tarvitse maksaa. Finvoice-verkkolasku on myös saatavilla uutena toimintona.

17 Dokumentit ja raportit Dokumenttien hallinta Tietokantaan saadaan liitettyä linkit esim. palvelimella oleviin dokumentteihin. Tarjoukset, sopimukset, piirustukset, työohjeet ja kuvat ovat tyypillisiä dokumentteja jotka on hyvä saada esille oikeina versioina ilman aikaa vievää ja virhealtista etsimistyötä. Oletuksena dokumenteista näkyy vain uusin versio, mutta vanhatkin saa hetkessä näkyviin. Tämä on tarpeellista esimerkiksi silloin kun pitää valmistaa vanhemman piirustuksen mukaan varaosia asiakkaalle. Raportteja (esim. työmääräimiä) tulostettaessa saadaan samalla automaattisesti tulostumaan vaikka piirustus, kuva ja tarkastuspöytäkirja. Raportointi Manageri II sisältää kaikki toiminnanohjaukseen liittyvät perusraportit. Valmiiden raporttien lisäksi käyttäjä voi luoda omia erikoisraportteja raportti- tai grafiikkageneraattorin avulla. Erikoisraportit voidaan tulostaa paperille tai niistä voidaan luoda tekstidokumentteja, joita voidaan jatkojalostaa esim. taulukkolaskimen avulla. Jokaisesta taulusta saadaan myös tarratulostukset. Ohjelmistoon on tehty useita erityyppisiä tulostuslomakkeita, myös ulkomaan myynnin lomakkeet. Jos valmiista pohjista ei löydy sopivaa, voidaan oikeanlainen lomake räätälöidä. Tarvittaessa käyttäjät voivat itse muokata tulostuslomakkeiden ja raporttien ulkoasua.

18 Monipuolinen tietokanta Moniyritysversio Samassa tietokannassa saadaan tallennettua useiden yritysten tietoja. Käyttöoikeudet voidaan määritellä käyttäjäkohtaisesti. Raportteihin voidaan yhdistellä usean yrityksen tietoja. Muutosten hallinta Ohjelma voi tarvittaessa tallentaa kaikki tiedot lisäyksistä, poistoista ja muutoksista. Lokiin tallentuu siis esim. tilauksen lisäyksen ja muutoksien ajankohta ja tekijä. Tämä helpottaa asioiden selvittelyä ja on pakollista esimerkiksi lääketieteeseen liittyvien tuotteiden valmistajafirmoille. Tietokantojen synkronointi Tietokantoja voidaan synkronoida internetin läpi siten, että vain muutokset menevät yhteen tai molempiin suuntiin ja tietokantaa käytetään muuten paikallisverkossa ilman nettiyhteyden aiheuttamaa pientä hidastumista. Palvelimia voi olla useita eri paikoissa ja vikatilanteissa voidaan ohjelmaa lopettamatta siirtyä käyttämään toisessa paikassa olevaa palvelinta internetetäkäytön avulla. Matkalla olevat työntekijät voivat tehdä töitä omalla kannettavallaan. Nettiyhteyteen päästyään he voivat synkronoida uudet tilaukset päätietokantaan ja saada samalla takaisin kaikki pääkonttorissa edellisen yhteyden jälkeen muuttuneet tapahtumat. Tietokantariippumattomuus Manageri II on ohjelmoitu siten, että tieto voi tulla mistä tahansa SQL -tietokannasta. Esimerkiksi asiakkaat ja myyntitilaukset voivat olla SAP -tietokannassa ja vain tuotannonohjaukseen liittyvät osat ovat Managerin omassa tietokannassa. Pääkäyttäjä pystyy määrittelemään taulukohtaisesti uusia yhteyksiä ja näkymiä eri tietokantoihin. Tällä tavalla saadaan myös Managerin tietokannat esimerkiksi yrityksen jo valmiiksi omistamaan Oracle tietokantaan.

19 Nykyaikaiset verkkoominaisuudet Web-palvelin Manageri II:een on sisäänrakennettu erittäin helppokäyttöinen internet-palvelin. Palvelimen avulla voidaan tuoteluettelot ja asiakaskohtaiset hinnastot julkaista suoraan internetiin. Kun tieto muuttuu tietokannassa, muutokset näkyvät välittömästi netissä. Samalla on helppo tehdä talon sisäiset ja asiakkaille rajatut sivut, joissa näkyy esim. asiakkaan tarkka tilaustilanne ja tuotteiden valmistustilanne. Selainkäyttö Kaikkea tietoa voi etsiä ja selata myös nettiselaimella. Systeemin asentaminen ei vaadi yhtään www -sivujen tekotaitoa, vaan esim. käyttäjän mieleisekseen muokkaamat listanäytöt näkyvät nettiselaimessa aivan samanlaisina. Etäkäyttö Manageri-tietokantoja voi käyttää netin läpi, ja eri toimipisteiden tietoja voi tarkastella omissa ikkunoissaan. Myös reissumatkaajat voivat käyttää tietokantaa reaaliaikaisesti. Tämä mahdollistaa esimerkiksi koko konsernin yhteisen asiakas- ja tuoterekisterin vaikka muut toiminnot halutaan pitää paikallisina.

20 Manage Applications

21 Case SOP-Metal Oy Manageri II ohjelmisto SOP-Metal Oy:ssä. SOP-Metal yrityksenä Miksi uusi järjestelmä? Valintaprosessi Erottavat tekijät eri ohjelmistojen välillä Käyttöönotto Nykytilanne Odotukset

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan TOIMINNANOHJAUS Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan 2 Haluan järjestelmän, joka auttaa yritystäni toimimaan kuten minä haluan. Se onnistuu Microsoft Dynamics NAVilla Integroitu

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Sisällys Johdanto 3 SAP Business One -ratkaisu: Keskeiset tekijät 4 Liiiketoimintaedut 5 Toimintojen

Lisätiedot

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika K-PAMK

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008

Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008 Lemonsoft yritysohjelmistot VERSIOSAATE 1 (27) Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008 Olemme julkaisseet Lemonsoft-ohjelmista uuden version. Uuteen versioon on toteutettu lukuisia uusia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT.

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT. AUTOKAL II Autokal II on kaluston ja työntekijöiden sekä näihin liittyvien varausten ja toteutumien hallintajärjestelmä. Se sisältää koko logistisen ketjun varauksen kirjauksesta ja todentamisesta kentällä

Lisätiedot

Kassa. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Kassa. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Kassa Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom kassa...3 1 Kassaoletukset...3 1.1. Kassaoletukset...4 1.1.1 Kassaoletusten käyttörajoitukset...4 1.2 Tulostusoletukset...5

Lisätiedot

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Ostotilaus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostotilaus...3 1.1 Ostotilausoletukset...3 1.1 Ostotilauksen perusoletukset...4 1.2 Toimitusosoitteet oletuksina...4

Lisätiedot

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja Visma L7 ÄlyALV Käsikirja Oppaan päiväys: 11.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562 120 Visma Software Oy pidättää

Lisätiedot

Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset. Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen

Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset. Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lisäarvokomponentit taloudenohjaukseen... 3 1. Dimensioperiytyvyys...

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa Hallitse palvelutuotanto myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että tilitoimisto

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Sisällys. BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2. Copyright Casamedia Ky. BillCen ohjeistus - 1 - Casamedia Ky Keskuskatu 9, 38700 Kankaanpää

Sisällys. BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2. Copyright Casamedia Ky. BillCen ohjeistus - 1 - Casamedia Ky Keskuskatu 9, 38700 Kankaanpää - 1 - Sisällys BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2 1.1 JOHDANTO 3 1.15 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 4 1.2 DEMON ASENTAMINEN TIETOKONEESEEN 6 1.3 OHJELMAN ASENTAMINEN WINDOWS 3.X:ssä 6 1.31 OHJELMAN ASENTAMINEN WINDOWS

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot