SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita"

Transkriptio

1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita Henkilöstö Koulutus 3. Toiminta ja käyttötalous Yleishallinto 110 Vaalit 120 Kirkkovaltuusto 130 Tilintarkastus 140 Kirkkoneuvosto 150 Taloushallinto 160 Tietohallinto 181 Kirkonkirjojen pito 182 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Seurakunnallinen toiminta 200 Jumalanpalveluselämä 202 Hautaan siunaaminen 203 Muut kirkolliset toimitukset 204 Muut seurakuntatilaisuudet 205 Tiedotus ja viestintä 220 Musiikkitoiminta 231 Päiväkerhotyö 234 Partiotoiminta 235 Rippikoulutyö 236 Nuorisotyö 237 Perhekerhotyö 241 Diakoniatyö 242 Laitosdiakonia 243 Perheneuvonta 244 Sielunhoito 245 Palveleva puhelin 246 Vanhustyö 260 Lähetystyö 261 Kansainvälinen diakonia 290 Muu seurakuntatyö Hautausmaakiinteistö ja hautaustoimi 442 Hautausmaakiinteistöt Sauvo 443 Hautausmaakiinteistöt Karuna 444 Varsinainen hautaustoimi Sauvo 445 Varsinainen hautaustoimi Karuna 446 Varsinainen hautaustoimi, tunnustukseton Kiinteistöt 521 Sauvon kirkko 522 Karunan kirkko 531 Sauvon seurakuntatalo 532 Karunan seurakuntatalo 534 Tallero 541 Pappila 542 Vikanokka 591 Maatalous 592 Metsätalous Investoinnit, rahoitus ja rahastot

3 600 Rahoitus Haudanhoitorahasto Engblomin haudanhoitorahasto Lahjoitusrahasto Investoinnit 4. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tuloslaskelma Tuloslaskelman tunnusluvut Käyttötalouden toteutumisvertailu 5. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma Rahoituslaskelman tunnusluvut 6. Tase ja sen tunnusluvut Tase Taseen tunnusluvut 7. Investointien toteutumavertailu Toteutumavertailu 8. Sivukirjanpitojen tilinpäätökset Hautainhoitorahaston tuloslaskelma Hautainhoitorahaston tase Engblomin haudanhoitorahaston numerotiedot Lahjoitusrahaston tase 9. Tilinpäätöksen liitetiedot Tase-erittely Oma pääoma Vakuudet ja vastuut Vakuutukset Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Poistot Luettelo kirjapitokirjoista, tositteiden lajeista ja säilytystavoista Sisäisten vuorien laskenta Vyörytyslaskenta 10. Allekirjoitukset Kansikuva: Sauvon seurakuntatalon uuden leikkipihan pystytystalkoot lokakuussa

4 JUMALAN PERHEESSÄ seurasi sivusta suuria seurakuntarakenteen muutoksia, joita sen naapureissa valmisteltiin vuonna. Vuoden lopussa vanhoista naapureista jäi entiselleen vain Paimio: Halikko muuttui osaksi Saloa, Kemiö Kemiönsaarta ja Parainen Länsi-Turunmaata; Piikkiön seurakunta liittyi Kaarinan kaupungissa toimivana seurakuntana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään. Rakenteiden säilymisen keskellä seurakunnassa oli muita muutoksia. Kunnan ja seurakunnan yhteinen nuorisotyöntekijä Iikka Viitanen siirtyi vuorotteluvapaaltaan toisaalle virkaan ja hänet hyvästeltiin konsertissa marraskuussa. Kesällä kiinteistönhoitaja-suntio Risto Suomi jätti tehtävän. Hänen jättämänsä aukko täytettiin saman tien, kun juuri kausityöntekijäksi tullut Liselott Vesterlund, nyttemmin Moring, oli valmis hoitamaan tehtävää. Nuorisotyön suhteen tilanne oli hankalampi. Viitasen vuorotteluvapaan sijainen ei voinut alkuvuodesta hoitaa tehtävää täysipainoisesti, ja seurakunnan puolella rippikouluihin liittyvissä asioissa moni asia jäi lastenohjaaja Marjut Martiskaisen tehtäväksi. Viitaselle etsittiin keväällä sijaista aina kesään 2009 asti, mutta toimen kelpoisuusehdot täyttävää sijaista ei löytynyt. Syksyllä saatiin kuitenkin apua Sauvon VPK:sta, kun sen nuorisotoiminnasta vastannut Janne Suomi otti sijaisuuden hoitaakseen. Syyspuolen suuri projekti oli Karunan kirkon sähköremontti. Toki se alkoi suunnittelulla ja rakennusavustuksen hakemisella jo edellisvuonna. Urakoitsija valittiin elokuussa, ja heti lokakuun ensimmäisen sunnuntain jälkeen alkoivat työt. Työt sujuivat ripeästi, ja urakoitsija olisi pystynyt luovuttamaan kohteen vielä kertomusvuoden puolella. Seurakunta katsoi kuitenkin paremmaksi pysyä suunnitellussa aikataulussa, jotta sähköteknisten töiden ohella tehtävät työt voitiin hoitaa huolellisesti. Urakan yhteydessä todettiin Karunan kellotapulin katon korjaustarve. Ennen remonttia Karunassa ehdittiin juhlia: wanhan ajan jumalanpalvelus sijoittui Suomen sodan kesään 1808 ja messun jälkeen paljastettiin kirkon rantakallioon kiinnitetty Sandön taistelun muistolaatta. Laatta haluttiin paikkaan, johon on vapaa pääsy. Sitä jouduttiin syksyllä puolustamaan, kun tiehallinto aloitti prosessin Karunan kirkkotien muuttamiseksi yksityistieksi. Menestyksellisen puolustustaistelun jälkeen tiehallinto ilmoitti lopettaneensa prosessin ja ilmoittavansa muillekin tiepiireille, että kirkolle johtavaa tietä ei tulisi muuttaa yksityistieksi, vaikka liikenne olisi vähäistä. Seurakunnallisen toiminnan uusi muoto oli perheleiri huhtikuun alussa. Osanottajat toivoivat, että jo syksyllä olisi ollut uusi leiri, mutta pienen seurakunnan voimavarat eivät siihen riittäneet. Perheleiri kuitenkin asetti seurakunnallisen työn lisäpainoa perhe- ja lapsityöhön. "Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät." (Ef. 2:19) Kalle Elonheimo Teologian tohtori, kirkkoherra 3

5 SEURAKUNNAN ORGANISAATIO Kirkkovaltuusto * ylin päätösvalta: seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma, veroprosentti ja tilinpäätös; virkojen perustaminen ja lakkauttaminen (KL 9:1) * 15 jäsentä (KJ 8:1) * valittu yleisellä vaaleilla toimikaudeksi (KL 9:2) * valinnut keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi (KJ 8:1) Tilintarkastus * kirkkovaltuusto valinnut tilintarkastajat tarkastamaan toimikautensa talouden ja hallinnon (KJ 15:10) * 2 maallikkotilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä * 1 JHTT tilintarkastaja (ammattitilintarkastaja) Kirkkoneuvosto * seurakunnan toiminnan ja talouden johtaminen, edun valvominen, kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano (KL 10:1) * kirkkoherra viran puolesta puheenjohtajana; jäseninä kirkkovaltuuston vuosiksi valitsema varapuheenjohtaja ja 9 jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet (KL 10:2, tuomiokapitulin vahvistama kirkkoneuvoston ohjesääntö) * kokoonpanon on kirkkovaltuuston valitsemien jäsenten osalta noudatettava tasa-arvolakia (KL 24:10a) Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto * kirkkoneuvoston ohjesäännössä annetut valmistelutehtävät (talousarvio, veroprosentti, tilinpäätös sekä muut talouteen liittyvät asiat) ja myönnetyt päätösvaltuudet * kirkkoneuvosto valinnut keskuudestaan toimikaudekseen (KL 10:2, kirkkoneuvoston ohjesääntö) * puheenjohtajana kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja (KL 10:2) * puheenjohtajan lisäksi 4 jäsentä (kirkkoneuvoston ohjesääntö) * kokoonpanon on noudatettava tasa-arvolakia (KL 24:10a) Diakoniatyön johtokunta * johtosäännössä määritellyt tehtävät ja myönnetty päätösvalta (KL 10:4) * kirkkovaltuusto asettanut toimikaudekseen kirkkoneuvoston toiminnan avuksi (KL 10:4) * kirkkoneuvoston alainen (KL 10:4) * kokoonpanon on noudatettava tasa-arvolakia (KL 24:10a) Toimikunnat ja työryhmät * kirkkoneuvosto antanut viranhaltijoille ja työntekijöille valtuudet koota työnsä ja työalojensa tueksi toimikuntia ja työryhmiä, jotka kirkkoneuvosto voi tarvittaessa nimetä * koska ei päätösvaltaa, tasa-arvolain noudattaminen ei välttämätöntä * nuorisotyö, lähetystyö 4

6 TOIMIELIMIEN KOKOONPANOT KIRKKOVALTUUSTO Teijo Högman, puheenjohtaja Tiina Toivonen, varapuheenjohtaja Jouko Fränti Kirsi Heltelä Raija Högmander Olavi Itälä Leevi Jätinvuori Sirkka-Liisa Laaksonen Juhani Marsala Jorma Nieminen Mika Pajunen Jarmo Peltola Sari Salmi Tuija Särvä Erik Söderholm KIRKKONEUVOSTO (* = taloudellisen jaoston jäsen) Jarmo Peltola,* varapuheenjohtaja, taloudellisen jaoston puheenjohtaja Tarja Aittala Jouko Fränti * Leevi Jätinvuori Sirkka-Liisa Laaksonen * Juhani Marsala * Jorma Nieminen Sari Salmi Tuija Särvä * Ossi Tammisto DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Tuija Särvä, puheenjohtaja Timo Paaso Teijo Högman Reijo Kavander Riitta Marsala Leena Jätinvuori Aira Loikas TILINTARKASTUS Pertti Peura Kirsti Sipinen Audiator Oy / Sinikka Niitynperä 5

7 KIRKKONEUVOSTON VUONNA KÄSITTELEMÄT ASIAT Kirkkoneuvosto kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 162 asiaa. 1/ Keskiviikko Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 4 Kokouksen työjärjestys 5 Tiedoksi 6 Seurakunnan taloustilanne 7 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu 8 Kirkkoherran, kanttorin ja seurakuntamestarin vapaa-aikasuunnitelmat helmi-toukokuulle 9 Kesätyöntekijöiden rekrytointi 10 Tiekirkko 11 Maaliskuun alun paikallinen palkkaerä 12 Nuorisotyön tilanne 13 Karunan kirkon sähkötyöt 14 Talouspäällikön 100 % työajat 15 Muutoksenhakuosoitus 2/ Torstai Kokouksen avaus 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 19 Kokouksen työjärjestys 20 Tiedoksi 21 vuodelta Muutokset seurakunnan omaisuudeksi tulleiden hautamuistomerkkien käsittelyssä 23 Hautausmaakaavat ja hautausmaiden käyttösuunnitelmat 24 Karunan kirkon sähkötyöt 25 Sopimus työssäoppimisesta Turun kristillisen opiston kanssa 26 Kultuuriperintötilien käyttöönotto 27 Taustayhteisösopimukset Sauvojapoikien ja Hakkistyttöjen kanssa 28 Sauvon seurakuntatalon vuokraaminen Varsinais-Suomen aluetoimiston kutsuntoja varten 29 Karunan kirkon esittely osana Merirantalan ohjelmaa 30 Lastenohjaajan sijaisuus 31 Muutoksenhakuosoitus 3/ Maanantai Kokouksen avaus 33 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 35 Kokouksen työjärjestys 36 Tiedoksi 37 vuodelta Vuosilomasuunnitelma 39 Sandön taistelun muistolaatta Karunaan 40 Taustayhteisösopimukset Hakkistyttöjenja Sauvojapoikien kanssa 41 Muutoksenhakuosoitus 6

8 4/ Tiistaina Kokouksen avaus 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 45 Kokouksen työjärjestys 46 Tiedoksi 47 vuodelta Kirkkoherran vapaa-aika- ja vuosilomasuunnitelma touko-syyskuulle 49 Muutoksenhakuosoitus 5/ Tiistaina Kokouksen avaus 51 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 52 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 53 Kokouksen työjärjestys 54 Tiedoksi 55 vuodelta Investointihankinta: ajoleikkuri 57 Muutoksenhakuosoitus 6/ Keskiviikko Kokouksen avaus 59 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 60 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 61 Kokouksen työjärjestys 62 Tiedoksi 63 Tilinpäätös Lisätalousarvio vuodelle 65 Taloushallinnon työajan lisääminen 66 Kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma kesä-syyskuulle 67 Seurakunnan edustus Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa 68 Kanttorin ja seurakuntamestarin vapaa-aikasuunnitelmat kesä-syyskuulle 69 Sandön taistelun muistolaatta 70 Lastenohjaajan työaika toimintavuonna elokuusta heinäkuuhun Karunan kirkon sähkötyöt 72 Oikaisuvaatimusosoitus 7/ Tiistai Kokouksen avaus 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 75 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 76 Kokouksen työjärjestys 77 Tiedoksi 78 Tilintarkastuskertomus 79 Lisätalousarvio vuodelle 80 Lomittajan palkkaaminen virastoon 81 Karunan kirkon sähkötöihin liittyviä asioita 82 Sandön taistelun muistolaatta 83 Oikaisuvaatimusosoitus 7

9 8/ Keskiviikko Kokouksen avaus 85 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 87 Kokouksen työjärjestys 88 Tiedoksi 89 Karunan kirkon sähkötöiden rakennustoimikunta 90 Karunan kirkon sähkötöiden urakka 91 Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2009 ja rippikoulun runkosuunnitelma Tapani Niskasen pyytämä selvitys 93 Nuorisotyön tilanne 94 TTS2009 valmisteluun liittyviä asioita 95 Jarmo Peltolan aloite kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamiseksi 96 Talouspäällikön ylityövapaat 97 Katastrofiavustusasia 98 Orvokki Kyynäräisen anomus 99 Kiinteistönhoitaja-suntion tehtävien hoitaminen 1.9. lukien 100 Oikaisuvaatimusosoitus 9/ Keskiviikko Kokouksen avaus 102 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 103 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 104 Kokouksen työjärjestys 105 Tiedoksi 106 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus sekä hautausmaakatselmukset 107 TTS Karunan kirkon sähköremonttiin liittyvät asiat 109 Kirkkoherran, kanttorin ja seurakuntamestarin vapaa-aikasuunnitelmat 110 Kolehtisuunnitelma loppuvuodeksi ja jumalanpalvelussuunnitelma loppiaiseen asti 111 Yhteistyö partiolippukuntien kanssa 112 Vanhojen hautalunastusten selvitys 113 Hautausmaakaavat ja käyttösuunnitelmat 114 Pappilan maalaus 115 Käyttötalouden tarjouspyynnöt 116 Oikaisuvaatimusosoitus 10/ Keskiviikko Kokouksen avaus 118 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 120 Kokouksen työjärjestys 121 Tiedoksi 122 Veroprosentti Hautapaikkojen hinnat Hautaustoimen maksut Kirkkoneuvoston päätettävät maksut ja vuokrat Koulutussuunnitelma Hankintasopimukset Hautainhoitorahaston talousarvio Kokouspalkkiot TTS

10 Vainajien hautauskuljetus Karunaan kirkon remontin aikana Karunan kirkkotien aseman muuttaminen Karunan kirkon sähköremonttiin liittyviä asioita Siirtyminen uusiutuvaan energiaan Muutoksenhakuosoitus 11/ Keskiviikkona Kokouksen avaus 137 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 139 Kokouksen työjärjestys 140 Tiedoksi 141 Veroprosentti Hautainhoitorahaston talousarvio Oikaisuvaatimusosoitus 12/ Keskiviikko Kokouksen avaus 145 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 146 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 147 Kokouksen työjärjestys 148 Tiedoksi 149 Haudanhoitorahaston talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Alkuvuoden 2009 jumalanpalvelukset ja kolehdit 151 Karunan kirkkoon liittyviä asioita 152 Selvitys rovastikunnallisesta isännöitsijästä 153 Hautausmaakaavat ja hautausmaiden käyttösuunnitelmat 154 Kirkkovaltuuston toimikauden kolmannen vuoden alun vaalit 155 Talouspäällikön johtosäännön muuttaminen 156 Vikanokan asioita 157 Talousasioita 158 Kesän 2009 rippikouluryhmän koko 159 Jumalanpalvelushaaste Paimion seurakunnalle 160 Karunan seurakuntatalon kunnostustyöt 161 Karunan kirkon rakennustoimikunnan palkkiot 162 Muutoksenhakuosoitus 9

11 SEURAKUNNAN KEHITYSTÄ KUVAAVIA TAULUKOITA JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS (läsnäolevat) Vuosi Läsnä olevia jäseniä Kastettuja Kuolleita Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Muutot sisään Muutot ulos TALOUDEN KEHITYS Kirkollisverotulot, toimintakulut, henkilöstökulut, palvelujen ostot sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 1000 euroina Kirk.verotulot Toim.kulut H-kulut Palvelut Tarvikk Henkilöstökulujen, palvelujen ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen suhteelliset osuudet toimintakuluista sekä henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen yhteinen osuus toimintakuluista Hkulu% Palv.% Tarv% H% + P %

12 HENKILÖSTÖ VAKINAISET TEHTÄVÄT Kirkkoherra Kanttori Diakoni Talouspäällikkö Seurakuntamestari Kiinteistönhoitaja-suntio TT Kalle Elonheimo Minna Higgins Marjatta Toikkanen Päivi Ahlroos Tarmo Toikkanen Risto Suomi (25.8. asti) Liselott Vesterlund (1.9. alkaen määräaikaisena) Toimistonhoitaja Anu Breilin Lastenohjaaja Jutta Lahtinen, työvapaalla koko vuoden Marjut Martiskainen Nuorisotyöntekijä (ostopalvelu Sauvon kunnalta) Iikka Viitanen, työvapaalla koko vuoden Tuua Lehtonen, kevään Janne Suomi, alkaen Lähetyssihteeri Marjut Martiskainen TILAPÄISET TEHTÄVÄT Kirkkoherran vuosilomasijaisuudet Risto Kantonen Kanttorin vuosilomasijaisuudet Sanna Loikas Oppisopimuksella seurakuntamestariksi opiskeleva (31.3. asti) Seppo Kolkka Hautausmaan kausityöntekijät Mari Alho (31.7. asti), Liselott Vesterlund ( ), Hautausmaan kesätyöntekijät Sanni Paloniemi, Joonas Raitis ja Sanni Rosten Sauvon kirkon oppaat Janina Laamanen, Ritva Nurmi 11

13 KOULUTUS Koulutuksen/kurssin nimi Ajankohta/jaksot Työntekijä (nimi, virka/tehtävä) Kirkkoherrojen työnohjausryhmä 8 kokoontumista kirkkoherra Organisaatiokulttuuri kirkkoherra 3 kokoontumista Ohjelmistontoimittajan koulutuk tp set tp tp tp tp talouspäällikkö toimistonhoitaja Lähetyssihteerin peruskurssi lähetyssihteeri Toivon torstai diakoni Päihdeasiat puheeksi diakoni Ehjä lapsen mieli diakoni, lastenohjaaja Uusi lastensuojelulaki Diakoni, nuorisotyöntekijä Työyhteisöpäivät 28.5., vakituinen henkilökunta Cantor I kanttori Diakoniapäivät diakoni Laulutunnit kanttori Kirkon yhteisten tietojärjestelmi HeTa nen informaatio kirkkoherra, talouspäällikkö, toimistonhoitaja Tuomiokapitulin koulutukset tp khra, tp kirkkoherra talouspäällikkö Uusien työntekijöitten koulutus talouspäällikkö Talouspäälliköitten kokoontumi nen Kirjo 2 B talouspäällikkö Kirkkoherrainkokous kirkkoherra Työ nuorten aikuisten parissa 5.2. kirkkoherra, nuorisotyöntekijä Rovastikuntakokous kirkkoherra talouspäällikkö JP, TH Työstressi talouspäällikkö Srk:n tilinpäätös talouspäällikkö talouspäällikkö talouspäällikkö työalakohtaiset rovastikunnalliset 1 tai 2 kertaa vuodessa kokoukset 12 koko henkilökunta, kukin vuorollaan

14 TOIMINTA JA KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVÄALUEKOHTAISET TOIMINTAKERTOMUKSET 13

15 110 Toiminta KIRKOLLISET VAALIT Kertomusvuoden helmikuussa kirkkovaltuusto kokoontui toimittamaan osaltaan kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toimitettujen kirkollisten vaalien kulut sisältyvät kirkkovaltuuston kuluihin. Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA TP TA 2009 TULOT MENOT , , TOIMINTAKATE , , VYÖRYTYS 1017,22 SIS. VUOKRAT 14

16 120 Toiminta KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Kokousten asialistoille kertyi 27 kohtaa. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Teijo Högman ja varapuheenjohtajana Tiina Toivonen. Kokouksessa 1/11.2. kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen Kirkon työmarkkinalaitoksen antaman toimituspalkkioita koskevan suositussopimuksen, jonka mukaan seurakunnassa vuonna maksettiin toimituspalkkiot, sekä toimitti kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin. Kokouksessa 2/16.6. kirkkovaltuusto käsitteli vuoden 2007 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä vahvisti vuodelle lisätalousarvion, jonka turvin mm. hankittiin virsikirjoja, uusittiin Sauvon seurakuntatalon leikkipihaa, hankittiin kumpaankin kirkkoon invaluiskat ja lisättiin taloushallinnon työaikaa loppuvuodeksi. Kokouksessa 3/ päätettiin vuodeksi veroprosentti, hautapaikkojen hinnat ja kokouspalkkiot kertomusvuoden tasoisina, vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2009 sekä jätettiin raukeamaan aloite kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamiseksi. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Hautausmaakaavat ja hautausmaiden käyttösuunnitelmat valmistuivat niin, että vahvistaminen oli mahdollista vuoden 2009 ensimmäisessä kokouksessa. Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA TP TA 2009 TULOT MENOT , , TOIMINTAKATE , , , , VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT 15

17 130 Toiminta. TILINTARKASTUS Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan valtuustokautensa luottamushenkilötilintarkastajiksi Pertti Peuran ja Kirsti Sipisen (varalla Pirjo Vyyryläinen ja Esko Lehtonen) ja ammattitilintarkastajaksi tarjousten pohjalta Audiator Oy:n Sinikka Niitynperän. Tilintarkastuksessa 5. toukokuuta huomattiin, että hautainhoitorahaston hoitoja ei oltu jaksotettu ainakaan muutamaan vuoteen. Tilanne piti korjata. Korjattavaa löytyi vuodesta 2003 alkaen. Korjaukset tehtiin 6. kesäkuuta tilintarkastukseen. Välitilintarkastus pidettiin 19. marraskuuta. Pertti Peura oli estynyt osallistumaan kevään tilintarkastuksiin. Tilalla oli Esko Lehtonen. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tilintarkastajat antoivat 6.6. lausunnon vuoden 2007 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille. Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA TP TA 2009 TULOT MENOT , , TOIMINTAKATE , , , , VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT 16

18 140 Toiminta KIRKKONEUVOSTO Kirkkoneuvosto kokoontui 12 kertaa (2007:14), ja asialistan kohtia kertyi 168 (171). Suurin osa käsitellyistä asioista oli kirkkoneuvoston perustoimintaa huolehtia seurakunnan toiminnan ja hallinnon hoitamisesta säädösten mukaan. Luettelo kirkkoneuvoston käsittelemistä asioista on ennen tehtäväaluekohtaisia toimintakertomuksia. Rutiinin ulkopuolella kirkkoneuvostoa työllisti erityisesti loppuvuonna Karunan kirkon sähköremontti ja siihen kytköksissä olevat asiat ( 24, 89, 90, 108, 131, 133, 151, 161). Yhteistyösopimuksia partiolippukuntien kanssa käsiteltiin kolmesti ( 27, 40, 111) ennen niiden allekirjoittamista. Samoin kolmesti käsiteltiin Sandön taistelun muistolaattaa ( 39, 69, 82), joka 2.8. paljastettiin Karunan kirkon rantakallion kupeessa, sekä hautausmaakaavoja ja hautausmaiden käyttösuunnitelmia ( 23, 113, 153), jotka lähetettiin kirkkovaltuuston vuoden 2009 ensimmäiseen kokoukseen vahvistettaviksi. Vanhoja hautalunastuksia koskevan selvityksen perusteella kirkkoneuvosto päätti eräiden lunastusmaksujen palautuksista ja hautojen hallintatietojen palauttamisesta ( 112). Rutiinin ulkopuolisia merkittäviä päätöksiä olivat mm. kirkkoherralle annettu oikeus päättää seurakuntamestarin esittelystä muutoksista seurakunnan haltuun tulleiden muistomerkkien käsittelyssä ( 22), Turun kristillisen opiston kanssa solmittu sopimus työssäoppimisesta ( 25), kulttuuriperintötilien käyttöönotto ( 26), Merirantala Oy:lle annettu lupa liittää Karunan kirkon esittely ohjelmaansa ( 29) ja liittyminen selvitykseen rovastikunnallisesta isännöitsijästä ( 152). Kirkkoneuvosto antoi yhden yksityishenkilön pyytämän selvityksen ( 92) ja yhden yksityishenkilön pyytämän lausunnon ( 98). Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto kokoontui 10 (2007:7) kertaa. Asialistan kohtia kertyi 92 (61). Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Perustehtävät toteutuivat hyvin, erityispainopisteet vajavaisesti. Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA TP TA 2009 TULOT MENOT , , TOIMINTAKATE , , , , VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT 17

19 150 Toiminta TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO Talouspäällikön työaika johtosäännön mukaan on ollut vähintään 80 %, mikä osoittautui riittämättömäksi. Käytännössä talouspäällikön työaika oli 100 % lähes koko vuoden. Ensin käytettiin talousarviossa olevat 3 kk, mikä riitti maaliskuun loppuun alkaen lisätyöaikaa oli ensin kirkkoherran viranhaltijapäätöksen 4/ perusteella, saakka kirkkoneuvoston päätöksellä 65 (KN 6/) ja vuoden loppuun kirkkovaltuuston vahvistaman lisätalousarvion 15 (KV 2/) mukaisesti. Kesäloman aikana toimistonhoitaja toimi talouspäällikön viransijaisena. Toimistonhoitajan tehtäviin palkattiin Tuula Niemelä-Halonen, jonka työaika oli 3 pv/vko. Kirkon palkkausjärjestelmä on yhtenäistetty. Kaikkien kohdalla on käytössä sama taulukko. Johtavien viranhaltijoitten, kirkkoherran ja talouspäällikön, palkat määrätään tästä poiketen suoraan Kirkkohallituksesta. Talouspäällikön lopullisen palkkaluokan määrittely siirtyi edelleen vuodelle HeTa -hanketta on esitelty seurakunnille ja sen tiimoilta on ollut tiedotustilaisuuksia. Hankkeen käsittely jatkuu vuonna Talouspäällikkö on aloittanut Kirjo 2 B -koulutuksen, mikä on kirkon järjestämä talousjohdon koulutusohjelma. Henkilöstön käytössä on lounasseteleitä, joita voi käyttää työpaikkaruokailuun. Taloustoimen tehtävänä on luoda puitteet seurakunnan eri työmuodoille ja olla tukena niiden suunnitelmien toteutumisessa. Taloustoimi hoitaa keskitetysti talous- ja palkkahallinnon sekä muita hallinto- ja toimistopalveluja. Sen vuoksi kuluja, jotka kohdentuvat pikemminkin henkilöstöön kuin tehtäväalueisiin, on kirjattu tähän tehtäväalueeseen, josta ne vyörytyksen kautta kohdentuvat laskennallisesti toimintaan ja kiinteistöihin. Talouspäällikkö toimii myös seurakunnan palkka-asiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä. Hän vastaa seurakunnan kiinteistöjen ylläpidosta ja uusien investoinneista kirkkoneuvoston antamien ohjeitten mukaisesti. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tilikauden tulos näyttää ylijäämää 6.301,42 Seurakunnan laskennallinen eläkevastuu on ,00 Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TULOT TA 565,15 TP TA MENOT , , TOIMINTAKATE , , , , , ,19 VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT

20 160 Toiminta TIETOHALLINTO Lähiverkon suunnittelija kävi elokuussa tutustumassa sen toimivuuteen nelisen vuotta käyttöönoton jälkeen. Palveluja on ostettu laitteiden ja ohjelmistojen toimittajilta. Kirkkoherra on toiminut tietohallinnon vastuuhenkilönä. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Yksi kannettava tietokone hankittiin. Käyttöjärjestelmänä on Windows XP Professional. Toimisto-ohjelmistona ryhdyttiin vuoden alussa käyttämään avoimen lähdekoodin OpenOffice.orgohjelmistoa (OOo) ja toimisto-ohjelmien tuottamien tiedostojen oletusmuotona ryhdyttiin käyttämään ISO-standartisoitua ODF-muotoa, joka on myös OOo:n oletusmuoto. Sukuselvitykset kirjoitetaan yhä Word Perfectillä, koska tarvittavia asetteluja ei ole ehditty tehdä. PDF-koulutusta ei ehditty järjestää, mutta OOo:n PDF-tallennusmahdollisuus on otettu käyttöön. Seurakuntataloon on järjestetty langaton verkko, joka on käytössä vain tarvittaessa. Data-videoheitin on hankittu. Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA TP TA 2009 TULOT MENOT , , TOIMINTAKATE , , , , , ,19 VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT

21 181 Toiminta KIRKONKIRJOJEN PITO Kirkonkirjojen pidosta vastasi toimistonhoitaja. Kirkonkirjoja pidettiin yllä Papinkirja-ohjelmalla ja sähköisellä tiedonsiirrolla Väestörekisterikeskuksen kanssa. Elossa olevien seurakuntalaisia koskevat virkatodistukset tehtiin Papinkirja-ohjelmalla, mutta sukuselvityksiin tarvittavat tiedot etsittiin vanhoista kirkonkirjoista, perhelehdistä ja Papinkirja-ohjelmasta. Vanhoja perhelehtiä tarkastettiin tulevaa yhteistä jäsentietojärjestelmää varten. Kertomusvuonna kirkkoherranvirastossa laadittiin 287 sukuselvitystä ja 32 muuta virkatodistusta. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toteutunut suunnitelman mukaan. Kirkkoherranviraston nettomenot vuoden lopussa läsnäolevaan väestöön suhteutettuina olivat 8,53 euroa/ jäsen. (2007:5.37 ; 2006: 7,03). Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA TP TA 2009 TULOT , , MENOT , , TOIMINTAKATE , , , , VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT

22 182 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO Toiminta Kirkkoherranviraston ja seurakunnan toimistotyö sekä sellainen yleishallinto, joka ei kuulu muille yleishallinnon tehtäväalueille. Kolehteja kerättiin kaikissa jumalanpalveluksissa ja lisäksi joissakin muissa tilaisuuksissa. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toteutunut suunnitelman mukaan. Talous Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA TP TA 2009 TULOT MENOT , , TOIMINTAKATE , , , , , , VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT 21

23 200 Toiminta JUMALANPALVELUSELÄMÄ Sauvo-Karunan seurakunnassa vietettiin kertomusvuonna 70 pääjumalanpalvelusta (2007:64, 2006:66) ja 52 muuta jumalanpalvelusta (39, 39). Pääjumalanpalvelukset olivat uudenvuodenpäivää, pitkääperjantaita, itsenäisyyspäivää, jouluaattoiltapäivää ja arkeen osuneita rukouspäiviä lukuun ottamatta messuja. Sauvon kirkossa vietettiin 56 pääjumalanpalvelusta (49, 50) ja 32 muuta jumalanpalvelusta (18, 15). Karunan kirkossa pääjumalanpalveluksia oli 14 (15, 16) ja muita jumalanpalveluksia 12 (13, 13). Yksi muista jumalanpalveluksista oli rukoushetki pyhäinpäivän iltana Pappilan verannalla ja yhdeksän palvelukeskuksessa. Muihin jumalanpalveluksiin on laskettu Sauvon kirkosta ne Tiekirkon 24 rukoushetkeä, joissa oli seurakuntaa paikalla. Aiemmista vuosista poiketen toinen konfirmaatioista oli erillisenä jumalanpalveluksena, koska muuten Karunaan ei olisi saatu konfirmaatiota. Pääjumalanpalveluksien osallistujia oli kaikkiaan 3702 (3512, 3660) ja muiden jumalanpalvelusten 2146 (2524, 2738). Eniten kirkkovieraita keräsivät Eläkeliiton maakunnallinen kirkkopyhä 445, jouluaaton iltapäivän jumalanpalvelus 336 (471, 420), kaksi konfirmaatiota, yhteensä 463 (490, 567), juhannusaaton iltakirkko 267 (380, 460) sekä ala-asteen kevätkirkko 378 (328). Pääsiäisyön messuun osallistui 28 (43, 75), jouluyön messuun 98 (109, 120) henkeä. Ehtoollista vietettiin kirkoissa 67 kertaa (65, 70) ja muualla 2 kertaa (2, 2). Ehtoollisvieraita oli kaikkiaan 2311 (2242, 2211). Jumalanpalveluksissa käytettiin musiikkia monipuolisesti. Vuoden aikana toteutettiin mm. olivat kansanlaulumessu, mukulamessu, enkelimessu ja nuortenveisumessu. Pääjumalanpalvelukset toimitti pääsääntöisesti kirkkoherra. Sauvon kirkon puolenpäivän rukoushetkistä vastasivat kirkon oppaat, varttikirkoista nuorisotyön ohjaaja. Toiminnallista ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Seurakunnan järjestämä yhteinen syntymäpäiväjuhla nivottiin jumalanpalvelukseen. Yhteistyötä oli koulun, päivähoidon ja MLL:n kanssa. Kirkkoherran ja kanttorin vapaaviikonloppujen sijaisuudet hoidettiin palkkiotoimisesti, mutta vuosilomat kuukausipalkkaisesti. Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA TP TA 2009 TULOT MENOT , , TOIMINTAKATE , , , , , , VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT 22

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

Sauvo-Karunan seurakunta. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2011

Sauvo-Karunan seurakunta. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2011 Sauvo-Karunan seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2011 Talousarvio 2009 Sauvo-Karuna seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2011 ja talousarvio 2009 Sisällys 1. Yleistä 1 1.1. Toimintasuunnitelman

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.10 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 4 asti) Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Seppo Parkkila puheenjohtaja ( 4 alkaen)

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/8 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 22.1.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/8 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 22.1.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/8 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 22.1.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Paikka Seurakuntakoti, Pertunmaa Hannu Niskanen Raili Toivonen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 47 Aika: 26.5.2016 klo 18.15-20.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat.

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat. Sääntökokoelma A 16 YKV 24.5.2017 YKN 8.5.2017 Mitätöi lehden 10.12.2014 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Kirkkoneuvosto 26.4.2017 1 KOKOUSAIKA 26.4.2017 kello 17.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo, musiikkihuone OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Timo Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 KN 11.4.2012 ja 3.5.2012 KV 10.5.2012 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus 2011 1 Sisällysluettelo Jumalan perheväki Sauvossa ja Karunassa

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo - 1 - Aika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen Jarmo Tuominen jäsen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Sauvo-Karunan seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 s. 1

Sauvo-Karunan seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 s. 1 Sauvo-Karunan seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 SEKÄ TALOUSARVIO 2013 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KOKOUSAIKA 10.1.2017 klo 17-17.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät 41 Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Kurki Anna-Maija Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 30/ Vesilahti 30/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 30/ Vesilahti 30/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18 Aika: klo 19.00 20.25 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 30/5. 2017

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 2/2011 Sivu 1

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 2/2011 Sivu 1 Kokous 2/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, sali 3, klo 18.00 Läsnä Poissa Muut Posti Timo, puheenjohtaja Miettinen Virpi Nuottanen Jaana Lemberg Raija Lumijärvi Johanna Harinen Ari Kaurila

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 28.3.2017 klo 18.30 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi, tutkija

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 16.5.2017 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 ASIALISTA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Kahvitus 18.00, kokous Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto Kahvitus 18.00, kokous Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 7.11.2011 Kahvitus 18.00, kokous 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009 NRO 3/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 26.3.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 26.3.2009 Torstai 18.15 20.45 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta Jalonen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.03.2017 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 13.5.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Kerho- ja kokoontumistila Ilona, Turenki Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan kirkon seurakuntasali 23.4.2013 klo 18.00 19.04 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV 10.12.2014 Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon seurakuntia

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2009 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2009 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30 Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30 Kokouspaikka Läsnä Poissa Muut läsnäolijat Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 Aika: klo 19.00-20.20 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 19.1. 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2017-2018... 2 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2014 1 (9) KOKOUSAIKA 10.12.2014 klo 17.30 18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/20 17 Kirkkoneuvosto

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/20 17 Kirkkoneuvosto MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/20 17 Kirkkoneuvosto 2.5.2017 KIRKKONEUVOSTO Kokous 5/20 17 Aika Tiistai2.5.2017k1o 17.30 i~! ~ Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskuksessa Läsnä Jäsenet Ann-Maarit Joenperä,

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

Paikka ja päivämäärä

Paikka ja päivämäärä NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2017 1 (11) Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina 20.3.2017 klo 18.00-18.53 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot