SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita"

Transkriptio

1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita Henkilöstö Koulutus 3. Toiminta ja käyttötalous Yleishallinto 110 Vaalit 120 Kirkkovaltuusto 130 Tilintarkastus 140 Kirkkoneuvosto 150 Taloushallinto 160 Tietohallinto 181 Kirkonkirjojen pito 182 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Seurakunnallinen toiminta 200 Jumalanpalveluselämä 202 Hautaan siunaaminen 203 Muut kirkolliset toimitukset 204 Muut seurakuntatilaisuudet 205 Tiedotus ja viestintä 220 Musiikkitoiminta 231 Päiväkerhotyö 234 Partiotoiminta 235 Rippikoulutyö 236 Nuorisotyö 237 Perhekerhotyö 241 Diakoniatyö 242 Laitosdiakonia 243 Perheneuvonta 244 Sielunhoito 245 Palveleva puhelin 246 Vanhustyö 260 Lähetystyö 261 Kansainvälinen diakonia 290 Muu seurakuntatyö Hautausmaakiinteistö ja hautaustoimi 442 Hautausmaakiinteistöt Sauvo 443 Hautausmaakiinteistöt Karuna 444 Varsinainen hautaustoimi Sauvo 445 Varsinainen hautaustoimi Karuna 446 Varsinainen hautaustoimi, tunnustukseton Kiinteistöt 521 Sauvon kirkko 522 Karunan kirkko 531 Sauvon seurakuntatalo 532 Karunan seurakuntatalo 534 Tallero 541 Pappila 542 Vikanokka 591 Maatalous 592 Metsätalous Investoinnit, rahoitus ja rahastot

3 600 Rahoitus Haudanhoitorahasto Engblomin haudanhoitorahasto Lahjoitusrahasto Investoinnit 4. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tuloslaskelma Tuloslaskelman tunnusluvut Käyttötalouden toteutumisvertailu 5. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma Rahoituslaskelman tunnusluvut 6. Tase ja sen tunnusluvut Tase Taseen tunnusluvut 7. Investointien toteutumavertailu Toteutumavertailu 8. Sivukirjanpitojen tilinpäätökset Hautainhoitorahaston tuloslaskelma Hautainhoitorahaston tase Engblomin haudanhoitorahaston numerotiedot Lahjoitusrahaston tase 9. Tilinpäätöksen liitetiedot Tase-erittely Oma pääoma Vakuudet ja vastuut Vakuutukset Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Poistot Luettelo kirjapitokirjoista, tositteiden lajeista ja säilytystavoista Sisäisten vuorien laskenta Vyörytyslaskenta 10. Allekirjoitukset Kansikuva: Sauvon seurakuntatalon uuden leikkipihan pystytystalkoot lokakuussa

4 JUMALAN PERHEESSÄ seurasi sivusta suuria seurakuntarakenteen muutoksia, joita sen naapureissa valmisteltiin vuonna. Vuoden lopussa vanhoista naapureista jäi entiselleen vain Paimio: Halikko muuttui osaksi Saloa, Kemiö Kemiönsaarta ja Parainen Länsi-Turunmaata; Piikkiön seurakunta liittyi Kaarinan kaupungissa toimivana seurakuntana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään. Rakenteiden säilymisen keskellä seurakunnassa oli muita muutoksia. Kunnan ja seurakunnan yhteinen nuorisotyöntekijä Iikka Viitanen siirtyi vuorotteluvapaaltaan toisaalle virkaan ja hänet hyvästeltiin konsertissa marraskuussa. Kesällä kiinteistönhoitaja-suntio Risto Suomi jätti tehtävän. Hänen jättämänsä aukko täytettiin saman tien, kun juuri kausityöntekijäksi tullut Liselott Vesterlund, nyttemmin Moring, oli valmis hoitamaan tehtävää. Nuorisotyön suhteen tilanne oli hankalampi. Viitasen vuorotteluvapaan sijainen ei voinut alkuvuodesta hoitaa tehtävää täysipainoisesti, ja seurakunnan puolella rippikouluihin liittyvissä asioissa moni asia jäi lastenohjaaja Marjut Martiskaisen tehtäväksi. Viitaselle etsittiin keväällä sijaista aina kesään 2009 asti, mutta toimen kelpoisuusehdot täyttävää sijaista ei löytynyt. Syksyllä saatiin kuitenkin apua Sauvon VPK:sta, kun sen nuorisotoiminnasta vastannut Janne Suomi otti sijaisuuden hoitaakseen. Syyspuolen suuri projekti oli Karunan kirkon sähköremontti. Toki se alkoi suunnittelulla ja rakennusavustuksen hakemisella jo edellisvuonna. Urakoitsija valittiin elokuussa, ja heti lokakuun ensimmäisen sunnuntain jälkeen alkoivat työt. Työt sujuivat ripeästi, ja urakoitsija olisi pystynyt luovuttamaan kohteen vielä kertomusvuoden puolella. Seurakunta katsoi kuitenkin paremmaksi pysyä suunnitellussa aikataulussa, jotta sähköteknisten töiden ohella tehtävät työt voitiin hoitaa huolellisesti. Urakan yhteydessä todettiin Karunan kellotapulin katon korjaustarve. Ennen remonttia Karunassa ehdittiin juhlia: wanhan ajan jumalanpalvelus sijoittui Suomen sodan kesään 1808 ja messun jälkeen paljastettiin kirkon rantakallioon kiinnitetty Sandön taistelun muistolaatta. Laatta haluttiin paikkaan, johon on vapaa pääsy. Sitä jouduttiin syksyllä puolustamaan, kun tiehallinto aloitti prosessin Karunan kirkkotien muuttamiseksi yksityistieksi. Menestyksellisen puolustustaistelun jälkeen tiehallinto ilmoitti lopettaneensa prosessin ja ilmoittavansa muillekin tiepiireille, että kirkolle johtavaa tietä ei tulisi muuttaa yksityistieksi, vaikka liikenne olisi vähäistä. Seurakunnallisen toiminnan uusi muoto oli perheleiri huhtikuun alussa. Osanottajat toivoivat, että jo syksyllä olisi ollut uusi leiri, mutta pienen seurakunnan voimavarat eivät siihen riittäneet. Perheleiri kuitenkin asetti seurakunnallisen työn lisäpainoa perhe- ja lapsityöhön. "Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät." (Ef. 2:19) Kalle Elonheimo Teologian tohtori, kirkkoherra 3

5 SEURAKUNNAN ORGANISAATIO Kirkkovaltuusto * ylin päätösvalta: seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma, veroprosentti ja tilinpäätös; virkojen perustaminen ja lakkauttaminen (KL 9:1) * 15 jäsentä (KJ 8:1) * valittu yleisellä vaaleilla toimikaudeksi (KL 9:2) * valinnut keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi (KJ 8:1) Tilintarkastus * kirkkovaltuusto valinnut tilintarkastajat tarkastamaan toimikautensa talouden ja hallinnon (KJ 15:10) * 2 maallikkotilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä * 1 JHTT tilintarkastaja (ammattitilintarkastaja) Kirkkoneuvosto * seurakunnan toiminnan ja talouden johtaminen, edun valvominen, kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano (KL 10:1) * kirkkoherra viran puolesta puheenjohtajana; jäseninä kirkkovaltuuston vuosiksi valitsema varapuheenjohtaja ja 9 jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet (KL 10:2, tuomiokapitulin vahvistama kirkkoneuvoston ohjesääntö) * kokoonpanon on kirkkovaltuuston valitsemien jäsenten osalta noudatettava tasa-arvolakia (KL 24:10a) Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto * kirkkoneuvoston ohjesäännössä annetut valmistelutehtävät (talousarvio, veroprosentti, tilinpäätös sekä muut talouteen liittyvät asiat) ja myönnetyt päätösvaltuudet * kirkkoneuvosto valinnut keskuudestaan toimikaudekseen (KL 10:2, kirkkoneuvoston ohjesääntö) * puheenjohtajana kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja (KL 10:2) * puheenjohtajan lisäksi 4 jäsentä (kirkkoneuvoston ohjesääntö) * kokoonpanon on noudatettava tasa-arvolakia (KL 24:10a) Diakoniatyön johtokunta * johtosäännössä määritellyt tehtävät ja myönnetty päätösvalta (KL 10:4) * kirkkovaltuusto asettanut toimikaudekseen kirkkoneuvoston toiminnan avuksi (KL 10:4) * kirkkoneuvoston alainen (KL 10:4) * kokoonpanon on noudatettava tasa-arvolakia (KL 24:10a) Toimikunnat ja työryhmät * kirkkoneuvosto antanut viranhaltijoille ja työntekijöille valtuudet koota työnsä ja työalojensa tueksi toimikuntia ja työryhmiä, jotka kirkkoneuvosto voi tarvittaessa nimetä * koska ei päätösvaltaa, tasa-arvolain noudattaminen ei välttämätöntä * nuorisotyö, lähetystyö 4

6 TOIMIELIMIEN KOKOONPANOT KIRKKOVALTUUSTO Teijo Högman, puheenjohtaja Tiina Toivonen, varapuheenjohtaja Jouko Fränti Kirsi Heltelä Raija Högmander Olavi Itälä Leevi Jätinvuori Sirkka-Liisa Laaksonen Juhani Marsala Jorma Nieminen Mika Pajunen Jarmo Peltola Sari Salmi Tuija Särvä Erik Söderholm KIRKKONEUVOSTO (* = taloudellisen jaoston jäsen) Jarmo Peltola,* varapuheenjohtaja, taloudellisen jaoston puheenjohtaja Tarja Aittala Jouko Fränti * Leevi Jätinvuori Sirkka-Liisa Laaksonen * Juhani Marsala * Jorma Nieminen Sari Salmi Tuija Särvä * Ossi Tammisto DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Tuija Särvä, puheenjohtaja Timo Paaso Teijo Högman Reijo Kavander Riitta Marsala Leena Jätinvuori Aira Loikas TILINTARKASTUS Pertti Peura Kirsti Sipinen Audiator Oy / Sinikka Niitynperä 5

7 KIRKKONEUVOSTON VUONNA KÄSITTELEMÄT ASIAT Kirkkoneuvosto kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 162 asiaa. 1/ Keskiviikko Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 4 Kokouksen työjärjestys 5 Tiedoksi 6 Seurakunnan taloustilanne 7 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu 8 Kirkkoherran, kanttorin ja seurakuntamestarin vapaa-aikasuunnitelmat helmi-toukokuulle 9 Kesätyöntekijöiden rekrytointi 10 Tiekirkko 11 Maaliskuun alun paikallinen palkkaerä 12 Nuorisotyön tilanne 13 Karunan kirkon sähkötyöt 14 Talouspäällikön 100 % työajat 15 Muutoksenhakuosoitus 2/ Torstai Kokouksen avaus 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 19 Kokouksen työjärjestys 20 Tiedoksi 21 vuodelta Muutokset seurakunnan omaisuudeksi tulleiden hautamuistomerkkien käsittelyssä 23 Hautausmaakaavat ja hautausmaiden käyttösuunnitelmat 24 Karunan kirkon sähkötyöt 25 Sopimus työssäoppimisesta Turun kristillisen opiston kanssa 26 Kultuuriperintötilien käyttöönotto 27 Taustayhteisösopimukset Sauvojapoikien ja Hakkistyttöjen kanssa 28 Sauvon seurakuntatalon vuokraaminen Varsinais-Suomen aluetoimiston kutsuntoja varten 29 Karunan kirkon esittely osana Merirantalan ohjelmaa 30 Lastenohjaajan sijaisuus 31 Muutoksenhakuosoitus 3/ Maanantai Kokouksen avaus 33 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 35 Kokouksen työjärjestys 36 Tiedoksi 37 vuodelta Vuosilomasuunnitelma 39 Sandön taistelun muistolaatta Karunaan 40 Taustayhteisösopimukset Hakkistyttöjenja Sauvojapoikien kanssa 41 Muutoksenhakuosoitus 6

8 4/ Tiistaina Kokouksen avaus 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 45 Kokouksen työjärjestys 46 Tiedoksi 47 vuodelta Kirkkoherran vapaa-aika- ja vuosilomasuunnitelma touko-syyskuulle 49 Muutoksenhakuosoitus 5/ Tiistaina Kokouksen avaus 51 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 52 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 53 Kokouksen työjärjestys 54 Tiedoksi 55 vuodelta Investointihankinta: ajoleikkuri 57 Muutoksenhakuosoitus 6/ Keskiviikko Kokouksen avaus 59 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 60 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 61 Kokouksen työjärjestys 62 Tiedoksi 63 Tilinpäätös Lisätalousarvio vuodelle 65 Taloushallinnon työajan lisääminen 66 Kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma kesä-syyskuulle 67 Seurakunnan edustus Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa 68 Kanttorin ja seurakuntamestarin vapaa-aikasuunnitelmat kesä-syyskuulle 69 Sandön taistelun muistolaatta 70 Lastenohjaajan työaika toimintavuonna elokuusta heinäkuuhun Karunan kirkon sähkötyöt 72 Oikaisuvaatimusosoitus 7/ Tiistai Kokouksen avaus 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 75 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 76 Kokouksen työjärjestys 77 Tiedoksi 78 Tilintarkastuskertomus 79 Lisätalousarvio vuodelle 80 Lomittajan palkkaaminen virastoon 81 Karunan kirkon sähkötöihin liittyviä asioita 82 Sandön taistelun muistolaatta 83 Oikaisuvaatimusosoitus 7

9 8/ Keskiviikko Kokouksen avaus 85 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 87 Kokouksen työjärjestys 88 Tiedoksi 89 Karunan kirkon sähkötöiden rakennustoimikunta 90 Karunan kirkon sähkötöiden urakka 91 Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2009 ja rippikoulun runkosuunnitelma Tapani Niskasen pyytämä selvitys 93 Nuorisotyön tilanne 94 TTS2009 valmisteluun liittyviä asioita 95 Jarmo Peltolan aloite kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamiseksi 96 Talouspäällikön ylityövapaat 97 Katastrofiavustusasia 98 Orvokki Kyynäräisen anomus 99 Kiinteistönhoitaja-suntion tehtävien hoitaminen 1.9. lukien 100 Oikaisuvaatimusosoitus 9/ Keskiviikko Kokouksen avaus 102 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 103 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 104 Kokouksen työjärjestys 105 Tiedoksi 106 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus sekä hautausmaakatselmukset 107 TTS Karunan kirkon sähköremonttiin liittyvät asiat 109 Kirkkoherran, kanttorin ja seurakuntamestarin vapaa-aikasuunnitelmat 110 Kolehtisuunnitelma loppuvuodeksi ja jumalanpalvelussuunnitelma loppiaiseen asti 111 Yhteistyö partiolippukuntien kanssa 112 Vanhojen hautalunastusten selvitys 113 Hautausmaakaavat ja käyttösuunnitelmat 114 Pappilan maalaus 115 Käyttötalouden tarjouspyynnöt 116 Oikaisuvaatimusosoitus 10/ Keskiviikko Kokouksen avaus 118 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 120 Kokouksen työjärjestys 121 Tiedoksi 122 Veroprosentti Hautapaikkojen hinnat Hautaustoimen maksut Kirkkoneuvoston päätettävät maksut ja vuokrat Koulutussuunnitelma Hankintasopimukset Hautainhoitorahaston talousarvio Kokouspalkkiot TTS

10 Vainajien hautauskuljetus Karunaan kirkon remontin aikana Karunan kirkkotien aseman muuttaminen Karunan kirkon sähköremonttiin liittyviä asioita Siirtyminen uusiutuvaan energiaan Muutoksenhakuosoitus 11/ Keskiviikkona Kokouksen avaus 137 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 139 Kokouksen työjärjestys 140 Tiedoksi 141 Veroprosentti Hautainhoitorahaston talousarvio Oikaisuvaatimusosoitus 12/ Keskiviikko Kokouksen avaus 145 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 146 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 147 Kokouksen työjärjestys 148 Tiedoksi 149 Haudanhoitorahaston talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Alkuvuoden 2009 jumalanpalvelukset ja kolehdit 151 Karunan kirkkoon liittyviä asioita 152 Selvitys rovastikunnallisesta isännöitsijästä 153 Hautausmaakaavat ja hautausmaiden käyttösuunnitelmat 154 Kirkkovaltuuston toimikauden kolmannen vuoden alun vaalit 155 Talouspäällikön johtosäännön muuttaminen 156 Vikanokan asioita 157 Talousasioita 158 Kesän 2009 rippikouluryhmän koko 159 Jumalanpalvelushaaste Paimion seurakunnalle 160 Karunan seurakuntatalon kunnostustyöt 161 Karunan kirkon rakennustoimikunnan palkkiot 162 Muutoksenhakuosoitus 9

11 SEURAKUNNAN KEHITYSTÄ KUVAAVIA TAULUKOITA JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS (läsnäolevat) Vuosi Läsnä olevia jäseniä Kastettuja Kuolleita Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Muutot sisään Muutot ulos TALOUDEN KEHITYS Kirkollisverotulot, toimintakulut, henkilöstökulut, palvelujen ostot sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 1000 euroina Kirk.verotulot Toim.kulut H-kulut Palvelut Tarvikk Henkilöstökulujen, palvelujen ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen suhteelliset osuudet toimintakuluista sekä henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen yhteinen osuus toimintakuluista Hkulu% Palv.% Tarv% H% + P %

12 HENKILÖSTÖ VAKINAISET TEHTÄVÄT Kirkkoherra Kanttori Diakoni Talouspäällikkö Seurakuntamestari Kiinteistönhoitaja-suntio TT Kalle Elonheimo Minna Higgins Marjatta Toikkanen Päivi Ahlroos Tarmo Toikkanen Risto Suomi (25.8. asti) Liselott Vesterlund (1.9. alkaen määräaikaisena) Toimistonhoitaja Anu Breilin Lastenohjaaja Jutta Lahtinen, työvapaalla koko vuoden Marjut Martiskainen Nuorisotyöntekijä (ostopalvelu Sauvon kunnalta) Iikka Viitanen, työvapaalla koko vuoden Tuua Lehtonen, kevään Janne Suomi, alkaen Lähetyssihteeri Marjut Martiskainen TILAPÄISET TEHTÄVÄT Kirkkoherran vuosilomasijaisuudet Risto Kantonen Kanttorin vuosilomasijaisuudet Sanna Loikas Oppisopimuksella seurakuntamestariksi opiskeleva (31.3. asti) Seppo Kolkka Hautausmaan kausityöntekijät Mari Alho (31.7. asti), Liselott Vesterlund ( ), Hautausmaan kesätyöntekijät Sanni Paloniemi, Joonas Raitis ja Sanni Rosten Sauvon kirkon oppaat Janina Laamanen, Ritva Nurmi 11

13 KOULUTUS Koulutuksen/kurssin nimi Ajankohta/jaksot Työntekijä (nimi, virka/tehtävä) Kirkkoherrojen työnohjausryhmä 8 kokoontumista kirkkoherra Organisaatiokulttuuri kirkkoherra 3 kokoontumista Ohjelmistontoimittajan koulutuk tp set tp tp tp tp talouspäällikkö toimistonhoitaja Lähetyssihteerin peruskurssi lähetyssihteeri Toivon torstai diakoni Päihdeasiat puheeksi diakoni Ehjä lapsen mieli diakoni, lastenohjaaja Uusi lastensuojelulaki Diakoni, nuorisotyöntekijä Työyhteisöpäivät 28.5., vakituinen henkilökunta Cantor I kanttori Diakoniapäivät diakoni Laulutunnit kanttori Kirkon yhteisten tietojärjestelmi HeTa nen informaatio kirkkoherra, talouspäällikkö, toimistonhoitaja Tuomiokapitulin koulutukset tp khra, tp kirkkoherra talouspäällikkö Uusien työntekijöitten koulutus talouspäällikkö Talouspäälliköitten kokoontumi nen Kirjo 2 B talouspäällikkö Kirkkoherrainkokous kirkkoherra Työ nuorten aikuisten parissa 5.2. kirkkoherra, nuorisotyöntekijä Rovastikuntakokous kirkkoherra talouspäällikkö JP, TH Työstressi talouspäällikkö Srk:n tilinpäätös talouspäällikkö talouspäällikkö talouspäällikkö työalakohtaiset rovastikunnalliset 1 tai 2 kertaa vuodessa kokoukset 12 koko henkilökunta, kukin vuorollaan

14 TOIMINTA JA KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVÄALUEKOHTAISET TOIMINTAKERTOMUKSET 13

15 110 Toiminta KIRKOLLISET VAALIT Kertomusvuoden helmikuussa kirkkovaltuusto kokoontui toimittamaan osaltaan kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toimitettujen kirkollisten vaalien kulut sisältyvät kirkkovaltuuston kuluihin. Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA TP TA 2009 TULOT MENOT , , TOIMINTAKATE , , VYÖRYTYS 1017,22 SIS. VUOKRAT 14

16 120 Toiminta KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Kokousten asialistoille kertyi 27 kohtaa. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Teijo Högman ja varapuheenjohtajana Tiina Toivonen. Kokouksessa 1/11.2. kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen Kirkon työmarkkinalaitoksen antaman toimituspalkkioita koskevan suositussopimuksen, jonka mukaan seurakunnassa vuonna maksettiin toimituspalkkiot, sekä toimitti kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin. Kokouksessa 2/16.6. kirkkovaltuusto käsitteli vuoden 2007 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä vahvisti vuodelle lisätalousarvion, jonka turvin mm. hankittiin virsikirjoja, uusittiin Sauvon seurakuntatalon leikkipihaa, hankittiin kumpaankin kirkkoon invaluiskat ja lisättiin taloushallinnon työaikaa loppuvuodeksi. Kokouksessa 3/ päätettiin vuodeksi veroprosentti, hautapaikkojen hinnat ja kokouspalkkiot kertomusvuoden tasoisina, vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2009 sekä jätettiin raukeamaan aloite kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamiseksi. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Hautausmaakaavat ja hautausmaiden käyttösuunnitelmat valmistuivat niin, että vahvistaminen oli mahdollista vuoden 2009 ensimmäisessä kokouksessa. Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA TP TA 2009 TULOT MENOT , , TOIMINTAKATE , , , , VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT 15

17 130 Toiminta. TILINTARKASTUS Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan valtuustokautensa luottamushenkilötilintarkastajiksi Pertti Peuran ja Kirsti Sipisen (varalla Pirjo Vyyryläinen ja Esko Lehtonen) ja ammattitilintarkastajaksi tarjousten pohjalta Audiator Oy:n Sinikka Niitynperän. Tilintarkastuksessa 5. toukokuuta huomattiin, että hautainhoitorahaston hoitoja ei oltu jaksotettu ainakaan muutamaan vuoteen. Tilanne piti korjata. Korjattavaa löytyi vuodesta 2003 alkaen. Korjaukset tehtiin 6. kesäkuuta tilintarkastukseen. Välitilintarkastus pidettiin 19. marraskuuta. Pertti Peura oli estynyt osallistumaan kevään tilintarkastuksiin. Tilalla oli Esko Lehtonen. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tilintarkastajat antoivat 6.6. lausunnon vuoden 2007 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille. Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA TP TA 2009 TULOT MENOT , , TOIMINTAKATE , , , , VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT 16

18 140 Toiminta KIRKKONEUVOSTO Kirkkoneuvosto kokoontui 12 kertaa (2007:14), ja asialistan kohtia kertyi 168 (171). Suurin osa käsitellyistä asioista oli kirkkoneuvoston perustoimintaa huolehtia seurakunnan toiminnan ja hallinnon hoitamisesta säädösten mukaan. Luettelo kirkkoneuvoston käsittelemistä asioista on ennen tehtäväaluekohtaisia toimintakertomuksia. Rutiinin ulkopuolella kirkkoneuvostoa työllisti erityisesti loppuvuonna Karunan kirkon sähköremontti ja siihen kytköksissä olevat asiat ( 24, 89, 90, 108, 131, 133, 151, 161). Yhteistyösopimuksia partiolippukuntien kanssa käsiteltiin kolmesti ( 27, 40, 111) ennen niiden allekirjoittamista. Samoin kolmesti käsiteltiin Sandön taistelun muistolaattaa ( 39, 69, 82), joka 2.8. paljastettiin Karunan kirkon rantakallion kupeessa, sekä hautausmaakaavoja ja hautausmaiden käyttösuunnitelmia ( 23, 113, 153), jotka lähetettiin kirkkovaltuuston vuoden 2009 ensimmäiseen kokoukseen vahvistettaviksi. Vanhoja hautalunastuksia koskevan selvityksen perusteella kirkkoneuvosto päätti eräiden lunastusmaksujen palautuksista ja hautojen hallintatietojen palauttamisesta ( 112). Rutiinin ulkopuolisia merkittäviä päätöksiä olivat mm. kirkkoherralle annettu oikeus päättää seurakuntamestarin esittelystä muutoksista seurakunnan haltuun tulleiden muistomerkkien käsittelyssä ( 22), Turun kristillisen opiston kanssa solmittu sopimus työssäoppimisesta ( 25), kulttuuriperintötilien käyttöönotto ( 26), Merirantala Oy:lle annettu lupa liittää Karunan kirkon esittely ohjelmaansa ( 29) ja liittyminen selvitykseen rovastikunnallisesta isännöitsijästä ( 152). Kirkkoneuvosto antoi yhden yksityishenkilön pyytämän selvityksen ( 92) ja yhden yksityishenkilön pyytämän lausunnon ( 98). Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto kokoontui 10 (2007:7) kertaa. Asialistan kohtia kertyi 92 (61). Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Perustehtävät toteutuivat hyvin, erityispainopisteet vajavaisesti. Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA TP TA 2009 TULOT MENOT , , TOIMINTAKATE , , , , VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT 17

19 150 Toiminta TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO Talouspäällikön työaika johtosäännön mukaan on ollut vähintään 80 %, mikä osoittautui riittämättömäksi. Käytännössä talouspäällikön työaika oli 100 % lähes koko vuoden. Ensin käytettiin talousarviossa olevat 3 kk, mikä riitti maaliskuun loppuun alkaen lisätyöaikaa oli ensin kirkkoherran viranhaltijapäätöksen 4/ perusteella, saakka kirkkoneuvoston päätöksellä 65 (KN 6/) ja vuoden loppuun kirkkovaltuuston vahvistaman lisätalousarvion 15 (KV 2/) mukaisesti. Kesäloman aikana toimistonhoitaja toimi talouspäällikön viransijaisena. Toimistonhoitajan tehtäviin palkattiin Tuula Niemelä-Halonen, jonka työaika oli 3 pv/vko. Kirkon palkkausjärjestelmä on yhtenäistetty. Kaikkien kohdalla on käytössä sama taulukko. Johtavien viranhaltijoitten, kirkkoherran ja talouspäällikön, palkat määrätään tästä poiketen suoraan Kirkkohallituksesta. Talouspäällikön lopullisen palkkaluokan määrittely siirtyi edelleen vuodelle HeTa -hanketta on esitelty seurakunnille ja sen tiimoilta on ollut tiedotustilaisuuksia. Hankkeen käsittely jatkuu vuonna Talouspäällikkö on aloittanut Kirjo 2 B -koulutuksen, mikä on kirkon järjestämä talousjohdon koulutusohjelma. Henkilöstön käytössä on lounasseteleitä, joita voi käyttää työpaikkaruokailuun. Taloustoimen tehtävänä on luoda puitteet seurakunnan eri työmuodoille ja olla tukena niiden suunnitelmien toteutumisessa. Taloustoimi hoitaa keskitetysti talous- ja palkkahallinnon sekä muita hallinto- ja toimistopalveluja. Sen vuoksi kuluja, jotka kohdentuvat pikemminkin henkilöstöön kuin tehtäväalueisiin, on kirjattu tähän tehtäväalueeseen, josta ne vyörytyksen kautta kohdentuvat laskennallisesti toimintaan ja kiinteistöihin. Talouspäällikkö toimii myös seurakunnan palkka-asiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä. Hän vastaa seurakunnan kiinteistöjen ylläpidosta ja uusien investoinneista kirkkoneuvoston antamien ohjeitten mukaisesti. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tilikauden tulos näyttää ylijäämää 6.301,42 Seurakunnan laskennallinen eläkevastuu on ,00 Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TULOT TA 565,15 TP TA MENOT , , TOIMINTAKATE , , , , , ,19 VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT

20 160 Toiminta TIETOHALLINTO Lähiverkon suunnittelija kävi elokuussa tutustumassa sen toimivuuteen nelisen vuotta käyttöönoton jälkeen. Palveluja on ostettu laitteiden ja ohjelmistojen toimittajilta. Kirkkoherra on toiminut tietohallinnon vastuuhenkilönä. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Yksi kannettava tietokone hankittiin. Käyttöjärjestelmänä on Windows XP Professional. Toimisto-ohjelmistona ryhdyttiin vuoden alussa käyttämään avoimen lähdekoodin OpenOffice.orgohjelmistoa (OOo) ja toimisto-ohjelmien tuottamien tiedostojen oletusmuotona ryhdyttiin käyttämään ISO-standartisoitua ODF-muotoa, joka on myös OOo:n oletusmuoto. Sukuselvitykset kirjoitetaan yhä Word Perfectillä, koska tarvittavia asetteluja ei ole ehditty tehdä. PDF-koulutusta ei ehditty järjestää, mutta OOo:n PDF-tallennusmahdollisuus on otettu käyttöön. Seurakuntataloon on järjestetty langaton verkko, joka on käytössä vain tarvittaessa. Data-videoheitin on hankittu. Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA TP TA 2009 TULOT MENOT , , TOIMINTAKATE , , , , , ,19 VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT

21 181 Toiminta KIRKONKIRJOJEN PITO Kirkonkirjojen pidosta vastasi toimistonhoitaja. Kirkonkirjoja pidettiin yllä Papinkirja-ohjelmalla ja sähköisellä tiedonsiirrolla Väestörekisterikeskuksen kanssa. Elossa olevien seurakuntalaisia koskevat virkatodistukset tehtiin Papinkirja-ohjelmalla, mutta sukuselvityksiin tarvittavat tiedot etsittiin vanhoista kirkonkirjoista, perhelehdistä ja Papinkirja-ohjelmasta. Vanhoja perhelehtiä tarkastettiin tulevaa yhteistä jäsentietojärjestelmää varten. Kertomusvuonna kirkkoherranvirastossa laadittiin 287 sukuselvitystä ja 32 muuta virkatodistusta. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toteutunut suunnitelman mukaan. Kirkkoherranviraston nettomenot vuoden lopussa läsnäolevaan väestöön suhteutettuina olivat 8,53 euroa/ jäsen. (2007:5.37 ; 2006: 7,03). Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA TP TA 2009 TULOT , , MENOT , , TOIMINTAKATE , , , , VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT

22 182 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO Toiminta Kirkkoherranviraston ja seurakunnan toimistotyö sekä sellainen yleishallinto, joka ei kuulu muille yleishallinnon tehtäväalueille. Kolehteja kerättiin kaikissa jumalanpalveluksissa ja lisäksi joissakin muissa tilaisuuksissa. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toteutunut suunnitelman mukaan. Talous Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA TP TA 2009 TULOT MENOT , , TOIMINTAKATE , , , , , , VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT 21

23 200 Toiminta JUMALANPALVELUSELÄMÄ Sauvo-Karunan seurakunnassa vietettiin kertomusvuonna 70 pääjumalanpalvelusta (2007:64, 2006:66) ja 52 muuta jumalanpalvelusta (39, 39). Pääjumalanpalvelukset olivat uudenvuodenpäivää, pitkääperjantaita, itsenäisyyspäivää, jouluaattoiltapäivää ja arkeen osuneita rukouspäiviä lukuun ottamatta messuja. Sauvon kirkossa vietettiin 56 pääjumalanpalvelusta (49, 50) ja 32 muuta jumalanpalvelusta (18, 15). Karunan kirkossa pääjumalanpalveluksia oli 14 (15, 16) ja muita jumalanpalveluksia 12 (13, 13). Yksi muista jumalanpalveluksista oli rukoushetki pyhäinpäivän iltana Pappilan verannalla ja yhdeksän palvelukeskuksessa. Muihin jumalanpalveluksiin on laskettu Sauvon kirkosta ne Tiekirkon 24 rukoushetkeä, joissa oli seurakuntaa paikalla. Aiemmista vuosista poiketen toinen konfirmaatioista oli erillisenä jumalanpalveluksena, koska muuten Karunaan ei olisi saatu konfirmaatiota. Pääjumalanpalveluksien osallistujia oli kaikkiaan 3702 (3512, 3660) ja muiden jumalanpalvelusten 2146 (2524, 2738). Eniten kirkkovieraita keräsivät Eläkeliiton maakunnallinen kirkkopyhä 445, jouluaaton iltapäivän jumalanpalvelus 336 (471, 420), kaksi konfirmaatiota, yhteensä 463 (490, 567), juhannusaaton iltakirkko 267 (380, 460) sekä ala-asteen kevätkirkko 378 (328). Pääsiäisyön messuun osallistui 28 (43, 75), jouluyön messuun 98 (109, 120) henkeä. Ehtoollista vietettiin kirkoissa 67 kertaa (65, 70) ja muualla 2 kertaa (2, 2). Ehtoollisvieraita oli kaikkiaan 2311 (2242, 2211). Jumalanpalveluksissa käytettiin musiikkia monipuolisesti. Vuoden aikana toteutettiin mm. olivat kansanlaulumessu, mukulamessu, enkelimessu ja nuortenveisumessu. Pääjumalanpalvelukset toimitti pääsääntöisesti kirkkoherra. Sauvon kirkon puolenpäivän rukoushetkistä vastasivat kirkon oppaat, varttikirkoista nuorisotyön ohjaaja. Toiminnallista ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Seurakunnan järjestämä yhteinen syntymäpäiväjuhla nivottiin jumalanpalvelukseen. Yhteistyötä oli koulun, päivähoidon ja MLL:n kanssa. Kirkkoherran ja kanttorin vapaaviikonloppujen sijaisuudet hoidettiin palkkiotoimisesti, mutta vuosilomat kuukausipalkkaisesti. Talous TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA TP TA 2009 TULOT MENOT , , TOIMINTAKATE , , , , , , VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT 22

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 1 TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous 2013 (5) HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA (6) Kirkkovaltuusto toiminta (7) Kirkkoneuvoston toiminta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 Yhdessä Rovaniemellä t Vuosi 2006 oli merkittävä Rovaniemellä, kun pitkällisen prosessin tuloksena kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät. Tämä ennakoi suurta valtakunnallista kuntarakenteen

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 5.6.2014 Sisällysluettelo sivu Yleiskatsaus... 1 1 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 3 1.1 Yhteinen kirkkovaltuusto... 3 1.2 Yhteinen kirkkoneuvosto...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa

Vuosikertomus 2010. Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa Vuosikertomus 2010 Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa 1 Seurakunta ja messu ovat kaikkia ja kaikenikäisiä varten. Starttikirkon jälkeen eri-ikäisiä pappeja toivottamassa hyvää pyhää. Vas. rovasti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa. www.evl.fi/srk/hyvinkaa KIRKONMÄELTÄ

Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa. www.evl.fi/srk/hyvinkaa KIRKONMÄELTÄ K Hyvinkään seurakuntalehti nro 2 10.4.2003 Kuva: Sami Kallioinen/kuvankäsittely: Jorma Ersta Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa www.evl.fi/srk/hyvinkaa

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET

SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET 2 Suomen Merimieskirkko SISÄLLYSLUETTELO LAIVAKURAATTORITYÖ...4 HAMINA-KOTKAN MERIMIESKIRKKO JA NAVICAR...6 VUOSAARI JA HERNESAARI...8

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA. Lapinjärven seurakuntayhtymä ja hautainhoitorahasto

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA. Lapinjärven seurakuntayhtymä ja hautainhoitorahasto TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2010 Lapinjärven seurakuntayhtymä ja hautainhoitorahasto 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2008 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2010 Lähtökohta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä KIRKONPORTTI avoinna sinullekin 1. Lempäälän seurakuntalehti 2. 5/2011 3. 4. 5. 6. 7. Historia tulvii väkeä ja vilskettä Leipää jaetaan Lempäälässä Koppaset tapaa kirkon ovilla Sivu 2 Sivu 3 Paula ja Ulrika

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

Tervolan ja Ylitornion kisaajat taitavimpia Lapin partiolaisia

Tervolan ja Ylitornion kisaajat taitavimpia Lapin partiolaisia Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To r

Lisätiedot

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24 Naantalin seurakuntalehti 2/2008 18.4.2008 Virsi on hengitystä, rukousta ja ruisleipää Lue lisää s. 4-5 Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014 Y-TUNNUS 0242663-8 Sisällysluettelo Toimintakertomus 2 Tilikauden tuloksen muodostuminen, toiminnan rahoitus ja tunnusluvut 12 Till n päätös Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yökylään voi tulla enkeli

Yökylään voi tulla enkeli Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To r

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 KIRKONMÄELTÄ. Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin.

KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 KIRKONMÄELTÄ. Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin. KIRKONMÄELTÄ KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin Martti Lintunen Keskiaukeama www.evl.fi /srk/hyvinkaa Pääkirjoitus Tule mukaan tekemään

Lisätiedot