SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011"

Transkriptio

1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 KN ja KV

2 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Sisällysluettelo Jumalan perheväki Sauvossa ja Karunassa Seurakunnan organisaatio...4 Toimielimien kokoonpanot...5 Kirkkoneuvoston vuonna 2011 käsittelemät asiat...6 Seurakunnan kehitystä kuvaavia lukuja...9 Henkilökunta...9 Koulutus...10 Tehtäväaluekohtaiset toimintakertomukset Kirkolliset vaalit Kirkkovaltuusto Tilintarkastus Kirkkoneuvosto ja henkilöstöhallinto Tietohallinto Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Muut seurakunnalliset tapahtumat Tiedotus Musiikki Päiväkerhotyö Partio Rippikoulutyö Nuorisotyö Perhetyö Diakoniatyö Sairaalasielunhoito 243 Perheneuvonta 245 Palveleva Puhelin Sielunhoito Vanhustyö Lähetystyö Kansainvälinen diakonia Muu seurakuntatyö Hautausmaakiinteistöt Sauvo Hautausmaakiinteistöt Karuna Varsinainen hautaustoimi Sauvo Varsinainen hautaustoimi Karuna Varsinainen hautaustoimi tunnukseton Sauvon kirkko Karunan kirkko Sauvon seurakuntatalo Karunan seurakuntatalo Tallero Pappila Vikanokka Maatalous Metsätalous...30 Rahoitus...31 Hautainhoitorahastot...32 Vihtori ja Helli Engblomin haudanhoitorahasto...32 Lahjoitusrahastot...33

3 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Investoinnit...33 Tuloslaskelma...34 Tuloslaskelman tunnusluvut...38 Toteutumavertailu...39 Rahoituslaskelma...43 Rahoituslaskelman tunnusluvut...44 Tase...45 Taseen tunnusluvut...48 Investointien toteutumavertailu...49 Sivukirjanpitojen tilinpäätöstiedot...51 Hautainhoitorahastot...51 Vihtori ja Helli Engblomin haudanhoitorahasto...53 Lahjoitusrahastot...53 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...54 Pysyvien vastaavien erittely Laskennallinen Kiel eläkevastuu ja vapaaehtoiset varaukset...58 Vieras pääoma...58 Vakuudet ja vastuut...58 Vastuusitoumukset...58 Sauvo-Karunan seurakunnalle annetut vakuudet...58 Vakuutukset...58 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet...59 Luettelo kirjanpitokirjoista sekä tositteiden lajeista ja säilytystavoista...60 Sisäisten vuokrien osuudet...60 Vyörytyslaskenta...61 Tilinpäätöksen allekirjoitus...62

4 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Jumalan perheväki Sauvossa ja Karunassa 2011 Sauvo-Karunan seurakunta sai kesällä 2011 strategian "Jumalan perhe, pyhien kansa Sauvossa ja Karunassa", joka ulottuu vuoteen Työnäyn mukaan seurakunta on jokaiselle perhe ja jokainen perhe on pieni seurakunta, jossa Jumalan sana ja läsnäolo antavat voimaa elämän arkeen ja merkityksen elämälle. Raamatullinen lähtökohta on Efesolaiskirjeestä: Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. (Ef. 2:19) Näkyä toteutetaan kolmella toiminnallisella vastuualueella: Jumalan läsnäolon voimalla seurakunta todistaa Hänestä, Luojasta, Lunastajasta ja Pyhittäjästä, jotta hän olisi ihmisille tämän elämän voima ja tulevan elämän toivo. Jumalan rakkauden vastaanottaneina seurakuntalaiset palvelevat, jotta ihmiset niin paikkakunnalla kuin kaukana maailmalla voivat tuntea Jumalan rakkauden toisten ihmisten teoissa ja saavat avun elämänsä vaivoihin. Jumalan viisauden avulla seurakunta kasvattaa Hänen perheväkeään elämään kaikissa elämänvaiheissa pyhien kansana, todistamaan Vapahtajasta teoin ja sanoin, rakentamaan yhteyttä toisiin kristittyihin Jumalan luomassa maailmassa sekä hakemaan kaikkeen voimaa Jumalan läsnäolosta sanassa ja sakramenteissa. Todistuksen, palvelun ja kasvatuksen vastuualueiden lisäksi kirkkoneuvoston työssä, vuoden 2012 toimintasuunnitelmassa ja tulevien vuosien toimintakertomuksissa näkyvät hallinnon ja talouden sekä hautaustoimen ja kiinteistöjen vastuualueet. Jokaisella vastuualueella on kirkkoneuvostossa yhteyshenkilö, jonka kanssa henkilökunta voi keskustella työalansa asioista. Strategiaa laadittaessa nähtiin mahdollisena, että vuosikymmenen vaihtuessa Sauvo-Karunan seurakunta ei enää ole itsenäinen seurakuntatalous, ja pidettiin tavoitteena, että se joka tapauksessa olisi oma, paikallinen toimintayksikkönsä. Sen osalta kertomusvuonna huolestuttavaa oli jumalanpalvelusosallistumisen vähentyminen, joka voi asettaa mahdollisissa muutosneuvotteluissa kyseenalaiseksi jokapyhäiset jumalanpalvelukset. Pitkäaikainen diakoniatyöntekijä Marjatta Toikkanen siirtyi joulukuun alusta osa-aikaisesti eläkkeellä, ja vuoroviikoin pidettävien eläkeviikkojen sijaiseksi valittiin diakoni Leena Hyvönen. Joulukuun alussa Sauvo-Karunan seurakunta liitettiin arkkihiippakunnan ITalueen toimialueeseen. Samassa yhteydessä yhteys Kirkko-verkkoon päivitettiin oleellisesti aiempaa nopeammaksi. Seurakunnan suurin investointi kertomusvuonna oli Sauvon seurakuntatalon ja pappilan siirtäminen maalämpöön. Valmisteluvaiheen pitkittyminen edellisvuoden lopulle aiheutti sen, että maalämpöputkiston kaivuutyöt ja asennus sekä lämpökeskuksen laajennuksen rakentaminen osuivat vuosikausiin pisimpään pakkasia pitäneeseen talveen. Töiden ajoitus aiheutti alkuperäisen kustannusarvion ylittämisen. Projektin yhteydessä lämpökeskuksen ja Pappilan sähköliittymät yhdistettiin seurakuntatalon liittymään ja Pappila liitettiin seurakunnan lähiverkkoon. Vikanokassa veteraanimökki kunnostettiin kesällä. Syksyllä jatkettiin Vikanokantien kunnostusta niin, että juuri joulun alla pidettiin päätöskatselmus, jossa tien todettiin olevan valmis. TD Kalle Elonheimo Kirkkoherra

5 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Seurakunnan organisaatio Kirkkovaltuusto * ylin päätösvalta: seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma, veroprosentti ja tilinpäätös; virkojen perustaminen ja lakkauttaminen (KL 9:1) * 15 jäsentä (KJ 8:1) * valittu yleisellä vaaleilla toimikaudeksi (KL 9:2) * valinnut keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi (KJ 8:1) Tilintarkastus * kirkkovaltuusto valinnut tilintarkastajat tarkastamaan toimikautensa talouden ja hallinnon (KJ 15:10) * 1 JHTT tilintarkastaja (ammattitilintarkastaja) Kirkkoneuvosto * seurakunnan toiminnan ja talouden johtaminen, edun valvominen, kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano (KL 10:1) * kirkkoherra viran puolesta puheenjohtajana; jäseninä kirkkovaltuuston vuosiksi valitsema varapuheenjohtaja ja 9 jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet (KL 10:2, tuomiokapitulin vahvistama kirkkoneuvoston ohjesääntö) * kokoonpanon on kirkkovaltuuston valitsemien jäsenten osalta noudatettava tasa-arvolakia (KL 24:10a) Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto * kirkkoneuvoston ohjesäännössä annetut valmistelutehtävät (talousarvio, veroprosentti, tilinpäätös sekä muut talouteen liittyvät asiat) ja myönnetyt päätösvaltuudet * kirkkoneuvosto valinnut keskuudestaan toimikaudekseen (KL 10:2, kirkkoneuvoston ohjesääntö) * puheenjohtajana kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja (KL 10:2) * puheenjohtajan lisäksi 4 jäsentä (kirkkoneuvoston ohjesääntö) * kokoonpanon on noudatettava tasa-arvolakia (KL 24:10a) Diakoniatyön johtokunta * johtosäännössä määritellyt tehtävät ja myönnetty päätösvalta (KL 10:4) * kirkkovaltuusto asettanut toimikaudekseen kirkkoneuvoston toiminnan avuksi (KL 10:4) * kirkkoneuvoston alainen (KL 10:4) * kokoonpanon on noudatettava tasa-arvolakia (KL 24:10a) Toimikunnat ja työryhmät * kirkkoneuvosto antanut viranhaltijoille ja työntekijöille valtuudet koota työnsä ja työalojensa tueksi toimikuntia ja työryhmiä, jotka kirkkoneuvosto voi tarvittaessa nimetä * koska ei päätösvaltaa, tasa-arvolain noudattaminen ei välttämätöntä * nuorisotyö, lähetystyö

6 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Toimielimien kokoonpanot Kirkkovaltuusto Teijo Högman, puheenjohtaja Tuija Särvä, varapuheenjohtaja Arto Alander Jouko Fränti Teija Itälä Leevi Jätinvuori Tuula Kankaanranta Susanna Katajainen Mari Kesälä Silvia Koski Pihla Luomala Pertti Niemelä Sari Salmi Panu Siivonen Tiina Toivonen Kirkkoneuvosto (* = taloudellisen jaoston jäsen) Panu Siivonen,* varapuheenjohtaja, taloudellisen jaoston puheenjohtaja Arto Alander Jouko Fränti * Leevi Jätinvuori Susanna Katajainen Pertti Niemelä Sari Salmi Eeva-Kaarina Sundberg * Tiina Toivonen * Elina Tuominen * Diakoniajohtokunta Marja Peltola, puheenjohtaja Riitta Marsala, varapuheenjohtaja Leena Jätinvuori Timo Paaso Aira Loikas Teijo Högman Reijo Kavander Kirkkoneuvoston edustajana Leevi Jätinvuori Tilintarkastus Ernst & Young Oy/ varsinaisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastajaVesa Kiuas varatilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Heidi Puputti. avustavana tilintarkastajana KTM Fredric Mattsson Vuoden 2010 tilintarkastuksen toimittivat vielä edelliset tilintarkastaja: Pertti Peura Kirsti Sipinen Audiator Oy / Sinikka Niitynperä

7 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Kirkkoneuvoston vuonna 2011 käsittelemät asiat Kokous 1/ Asiat Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 4 Kokouksen työjärjestys 5 Tiedoksi 6 Kirkkoneuvoston kutsutapa ja aikaraja 7 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston asettaminen vuosiksi Kirkkoneuvoston työsuunnitelma ja koulutus Kirkkoneuvoston vastuunjaot Kukkienlaskijat 11 Maalämpöprojekti 12 Tiekirkko 13 Kesätyöntekijöiden rekrytointi 14 Muutoksenhaku Kokous 2/ Asiat Kokouksen avaus 16 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 18 Kokouksen työjärjestys 19 Tiedoksi 20 Kirkkoneuvoston vastuunjako 21 kertomus vuodelta Maalämpöprojekti 23 Seurakunnan edustamista 24 Teologiharjoittelu 25 Lapsiasiahenkilön nimeäminen 26 Karunan kirkkomaan portin kunnostus 27 Valmiussuunnitelman päivittäminen 28 Julkaisuilmoituksia 29 Oikaisuvaatimusosoitus Kokous 3/ Asiat Kokouksen avaus 31 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 33 Kokouksen työjärjestys 34 Tiedoksi 35 kertomus ja tilinpäätös vuodelta Vuosilomasuunnitelma Maalämpöprojekti 38 Karunan kirkon portti 39 Seurakunnan strategia Nimikkolähetetyskohde 41 Oikaisuvaatimus KN:n asiaan 20/ Muutoksenhaku Kokous 4/ Asiat Kokouksen avaus 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

8 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 46 Kokouksen työjärjestys 47 Tiedoksi 48 kertomus ja tilinpäätös vuodelta Kolehtisuunnitelman tarkastelua 50 Muutoksenhaku Kokous 5/ Asiat Kokouksen avaus 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 54 Kokouksen työjärjestys 55 Tiedoksi 56 Tilinpäätös vuodelta Kulttuuriperintökirjaukset 58 Seurakunnan velka Venhevirran rahastolle 59 Maalämpöasiat 60 Sauvon seurakuntatalon lämpövuodot 61 Muita rakennusasioita 62 Kemiönsaaren musiikkijuhlien anomus vapautua kirkon vuokrasta 63 Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma kesä-syyskuulle 64 Kirkonkirjojen digitointi 65 Suomen Pipliaseuran jäsenyys 66 Nimikkokohdesopimus Suomen Lähetysseuran kanssa ja SLS:n vuosikokous 67 Kysely HeTaan liittymisestä 68 Oikaisuvaatimuksen käsittelyn jatkaminen 69 Muutoksenhakuosoitus Kokous 6/ Asiat Kokouksen avaus 71 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 73 Kokouksen työjärjestys 74 Tiedoksi 75 Tilinpäätös vuodelta Sauvon kirkon urkujen korjaus 77 Maalämpöprojekti 78 Diakonian viran hoito 79 Muutoksenhaku Kokous 7/ Asiat Kokouksen avaus 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 82 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 83 Kokouksen työjärjestys 84 Tiedoksi 85 Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastuspöytäkirja 86 Nimikkolähetti ja -kohde 87 Kirkon henkilöstön kehittämissopimus 88 päällikön työnohjaus 89 Lisäinvestointisuunnitelma vuodella Muutoksenhaku Kokous 8/ Asiat 91 99

9 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Kokouksen avaus 92 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 93 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 94 Kokouksen työjärjestys 95 Tiedoksi 96 Rippikoulusuunnitelma 2012 ja rippikoulun runkosuunnitelma Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma loka-joulukuulle TTS valmistelun puitteet ja aikataulu 99 Muutoksenhaku Kokous 9/ Asiat Kokouksen avaus 101 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 103 Kokouksen työjärjestys 104 Tiedoksi 105 Diakonian viran sijaisuuden täyttäminen 106 TTS Kirkkoherran vapaa-aikasuunnitelma 10/ / Lausunto Kirkonkirjojen pidon organisoinnin projektin väliraportista 109 Lisätalousarvio vuodelle Muutoksenhaku Kokous 10/ Asiat Kokouksen avaus 112 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 114 Kokouksen työjärjestys 115 Tiedoksi 116 TTS Veroprosentti Hautapaikkojen hinnat Kokouspalkkiot Hautaustoimen maksut Seurakunnan perimät muut maksut Hautainhoitorahaston talousarvio Lisätalousarvio vuodelle Lausunto Kirkonkirjojen pidon organisoinnin projektin väliraportista 125 Yhteistyösopimus El Salvadorin luterilaisen kirkon kanssa 126 Muutoksenhaku Kokous 11/ Asiat Kokouksen avaus 128 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 129 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 130 Kokouksen työjärjestys 131 Tiedoksi 132 TTS Hautainhoitorahaston talousarvio Rahastojen talous- ja toimintasuunnitelmat 135 Vikannokan vuokrat Tammi-toukokuun 2012 jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma 137 Kiinteistönhoitaja-suntion vuorotteluvapaa 138 Sopimusten irtisanomisia

10 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Poistosuunnitelma 140 Muutoksenhaku Kokous 12/ Asiat Kokouksen avaus 142 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 143 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 144 Kokouksen työjärjestys 145 Tiedoksi 146 Hautainhoitorahaston talousarvio ja taloussuunnitelma Taloudellisesta jaostosta siirretty asia 50/ Vikannokantie 150 Jumalanpalveluselämän asioita 151 Oikaisuvaatimusosoitus Seurakunnan kehitystä kuvaavia lukuja Jäsenmäärän kehitys Vuosi Läsnä olevia jäseniä Kastettuja Kuolleita Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Muutot sisään Muutot ulos Poissaolevat jäsenet Kielellinen vähemmistö Ulkomaan kansalaiset Keskiväkiluku Henkilökunta Vakinaiset tehtävät Kirkkoherra Kanttori Diakoni päällikkö Seurakuntamestari Kiinteistönhoitaja-suntio TT Kalle Elonheimo Minna Higgins Marjatta Toikkanen (osa-aikanen, 50 %, lähtien) Leena Hyvönen (osa-aikainen, 50 %, sijainen lähtien) Päivi Ahlroos Tarmo Toikkanen Susanna Vasström (vuorotteluvapaalla lähtien)

11 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Risto Suomi (sijainen lähtien) Toimistonhoitaja Anu Breilin Lastenohjaaja-lähetyssihteeri Jutta Lahtinen Nuoriso- ja perhetyöntekijä Marjut Martiskainen. Tilapäiset tehtävät Kirkkoherran vuosilomasijaisuudet TT Mika Pajunen, Tuomo Silvast Kanttorin vuosilomasijaisuudet Antti Virtalaine Diakonian viransijainen Leena Hyvönen Hautausmaan kausityöntekijät Risto Suomi, Peter Sadwinski, Leila Laine Hautausmaan kesätyöntekijät Sanni Paloniemi, Beata Kavander, Heli Raunio, Petri Kuupakko, Ville Kunnala Sauvon kirkon oppaat Ritva Nurmi, Outi Salminen Koulutus Koulutuksen/kurssin nimi Ajankohta / jaksot Työntekijä (nimi, virka/tehtävä) Miten opetan rippikoulussa / Minna Higgins, kanttori; Marjut Martiskainen, nuorisotyöntekijä Urkujen huolto Minna Higgins, kanttori Sosiaaliturva koulutus Marjatta Toikkanen diakoni Muistisairaan kohtaaminen Marjatta Toikkanen diakoni Kirjurikoulutus Anu Breilin, toimistonhoitaja, Päivi Ahlroos talouspäällikkö Teemapäivät Anu Breilin, toimistonhoitaja; Päivi Ahlroos, talouspäällikkö Kirjuri-iltapäivät kanslisteille ja Anu Breilin, toimistonhoitaja KIRJO III Kalle Elonheimo, kirkkoherra Radiohartauskoulutus 18.4., Kalle Elonheimo, kirkkoherra EA I syys-lokakuu Kalle Elonheimo, kirkkoherra; Päivi Ahlroos, talouspäällikkö Tutkinnon arviointikoulutus Kalle Elonheimo, kirkkoherra Kirjuripäivä Kalle Elonheimo, kirkkoherra; Anu Breilin, toimistonhoitaja; Päivi Ahlroos, talouspäällikkö Työturvallisuuskoulutus Kalle Elonheimo, kirkkoherra; Päivi Ahlroos, talouspäällikkö Työyhteisökoulutus 29.1., 5.9., 28.9., koko henkilökunta Metsätalouskoulutus Päivi Ahlroos, talouspäällikkö HeTa Päivi Ahlroos, talouspäällikkö Hengellinen työ verkossa -ohjaajakoulutus Päivi Ahlroos, talouspäällikkö Teologiharjoittelun ohjaus 8.3., Kalle Elonheimo, kirkkoherra Lapsi- ja perhetyö Jutta Lahtinen, lastenohjaaja Muuttuva hautauskulttuuri Tarmo Toikkanen, seurakuntamestari, Susanna Vasström, kiinteistönhoitaja-suntio, Panu Siivonen, varapj kirkkoneuvosto, Päivi Ahlroos, talouspäällikkö Kirjanpidon menetelmät Päivi Ahlroos, talouspäällikkö

12 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Tehtäväaluekohtaiset toimintakertomukset 110 Kirkolliset vaalit Kertomusvuoden ainoa kirkollinen vaali, kirkkovaltuuston järjestäytymisen ja kirkkoneuvoston valinnan lisäksi, oli arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorin valinta, jonka rovastikunnalliseen vaalikokoukseen kirkkoherra osallistui. TULOT MENOT , , , TOIMINTAKATE , , , VYÖRYTYS 1017, , SIS. VUOKRAT 120 Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa. Kokousten asialistoille kertyi 42 kohtaa. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Teijo Högman ja varapuheenjohtajana Tuija Särvä. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa kirkkovaltuusto järjestäytyi, valitsi tilintarkastajan sekä asetti kirkkoneuvoston ja diakoniajohtokunnan. Toisessa kokouksessa kirkkovaltuusto vahvisti edellisvuoden tilinpäätöksen ja seurakunnan strategian vuosiksi sekä hyväksyi henkilöstön kehittämissopimuksen. Kolmas kokous oli , ja vuoden 2012 veroprosentin, hautapaikkojen hintojen ja kokouspalkkioiden lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti vuodelle 2011 lisäinvestointisuunnitelman maalämpöprojektin tultua ankaran talven vaikeuttamien rakennustöiden vuoksi ennakoitua kalliimmaksi. Vuoden viimeisessä kokouksessa kirkkovaltuusto vahvisti toimintasuunnitelman sekä vuoden 2014 talousarvion sekä teki muutoksia ja lisäyksiä poistosuunnitelmaan. Luottamushenkilökoulutuksistä osallistujia oli rovastikunnallisessa koulutuksessa tammikuussa sekä luottamushenkölöiden neuvottelupäivillä toukokuussa Lahdessa Kirkkopäivien yhteydessä. TULOT MENOT , , , TOIMINTAKATE , , , VYÖRYTYS 2429, , , SIS. VUOKRAT 130 Tilintarkastus Keväällä tilintarkastajina toimivat viimeistä kertaa kirkkovaltuuston valtuustokautensa ajaksi valitsemat luottamushenkilötilintarkastajat, paikallisen Osuuspankin johtaja Pertti Peura sekä kunnan pääkirjanpitäjä Kirsti Sipinen, kumpikin jo eläkkeellä. Varatilintarkastajina ovat olleet seurakunnan talouspäällikkönä vuosien aikana toiminut, myöhemmin kunnan tehtäviin siirtynyt Pirjo Vyyryläinen sekä eläkkeellä oleva pankinjohtaja Esko Lehtonen. Ammattitilintarkastajana on toiminut tarjouskilpailun voittanut Audiator Oy:n Sinikka Niitynperä. Kevään tilintarkastuspäivät olivat 4.5. ja 1.6.

13 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Alkuvuodesta oli aika kilpailuttaa tilintarkastus uudelleen. Kirkkovaltuuston kokouksessa valituksi vuosiksi tuli Ernst & Young Oy/ varsinaisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Vesa Kiuas ja varatilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Heidi Puputti. Lain muutoksen myötä luottamushenkiltilintarkastajia ei enää käytetä. Uusi tilintarkastaja Vesa Kiuas suoritti tutustumiskäyntinsä avustajanaan KTM Fredric Mattsson. Tilintarkastajat esittivät tarkastuksessaan 1.6. tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. TULOT MENOT , , TOIMINTAKATE , , VYÖRYTYS , , SIS. VUOKRAT 140 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto kokoontui 12 kertaa (2010: 12; 2009: 14; 2008: 12; 2007:14), ja asialistan kohtia kertyi 151 (168; 189; 168; 171). Joka kokouksen asialistassa on viisi kokousteknistä kohtaa sekä kuudentena vakiokohtana "Tiedoksi", joten 96 kohtaa liittyi varsinaiseen asioitten käsittelyyn. Suurin osa käsitellyistä asioista oli kirkkoneuvoston perustoimintaa huolehtia seurakunnan toiminnan ja hallinnon hoitamisesta säädösten mukaan. Luettelo kirkkoneuvoston käsittelemistä asioista on ennen tehtäväaluekohtaisia toimintakertomuksia. Eniten huomiota kertomusvuonna vaati maalämpöön siirtyminen, jota käsiteltiin 6 kokouksessa. Strategiseen vastuualuejakoon siirtyminen vaati oikaisuvaatimuksineen neljä käsittelyä. Vastuualueiden yhteyshenkilöt kirkkoneuvostossa olivat: 1. todistus Jouko Fränti 2. kasvatus Eeva-Kaarina Sundberg ja Susanna Katajainen 3. palvelu Leevi Jätinvuori (myös KN:n edustaja diakoniajohtokunnassa) 4. hallinto ja talous Elina Tuominen 5. hautaustoimi ja kiinteistöt Arto Alander Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto kokoontui neljä kertaa (2010: 3; 2009: 11; 2008:10; 2007:7). Asialistan kohtia kertyi 51 (44; 85; 92; 61), joista 27 oli muita kuin kokousteknisiä. Taloudellisen jaoston ratkaisuvallassa olleita asialistan kohtia oli neljä (2). Taloudellisen jaoston päätöksistä yhden kirkkoherra siirsi kirkkoneuvoston ratkaistavaksi, ja kirkkoneuvosto palautti sen taloudellisen jaoston käsiteltäväksi. Kirkkoherra teki kertomusvuonna 17 (11) kirkkoneuvostolle tai sen varapuheenjohtajalle tiedoksi annettavaa viranhaltijapäätöstä ja 13 (19) sairauslomapäätöstä, jotka ovat salassa pidettäviä, koska ne sisältävät tietoa henkilön terveydentilasta (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24, kohta 25)). Lisäksi hän antoi kirjallisesti yhden pysyvän ohjeen. päällikkö teki yhden viranhaltijapäätöksen. Kirkkoneuvoston jäsenten aktivoituminen jumalanpalveluselämässä ja muussa seurakunnan työssä ei toteutunut. TULOT MENOT , , , TOIMINTAKATE , , ,

14 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus VYÖRYTYS 13921, , , SIS. VUOKRAT , , , ja henkilöstöhallinto toimen tehtävänä on luoda puitteett seurakunnan eri työmuodoille ja olla tukena niiden suunnitelmien tukemisessa. toimi hoitaa keskitetysti talous- ja palkkahallinnon sekä muita hallintoja toimistopalveluja. Kulut, jotka kohdistuvat enemmän henkilöstöön kuin tehäväalueisiin, kirjataan tänne. Vyörytyksen kautta ne kohdentuvat laskennallisesti toimintaan ja kiinteistöihin. Seurakunnan täysiaikaisen talouspäällikön työajasta 45 % kuluu tämän alueen tehtävien hoitamiseen. Toimistonhoitajan kohdalla vastaava luku on 5 %. Muita palkkakuluja alueeseen ei kohdistu. päällikkö toimii myös seurakunnan palkka-asiamiehemä ja työsuojelupäällikkönä. Hän vastaa seurakunnan kiinteistöjen ylläpidosta ja uusien investoinneista kirkkoneuvoston antamien ohjeitten mukaisesti. päällikön vuosilomasijaisena on toiminut toimistonhoitaja. HeTa -hankkeeseen seurakunta on liittymässä vuonna Henkilöstöllä on mahdollisuus lunastaa lounasseteleitä (Kn ) 75 %:n omavastuuosuudella. Liikuntaseteleitä annetaan vakinaiselle henkilöstöllä 80 :n arvosta/henkilö/vuosi. (Kn ). Loppuvuodesta 2011 liikuntasetelit vaihdettin saman arvoisiksi, mutta monipuolisemmat palvelut tarjoaviksi kulttuuriseteleiksi. Vuonna 2011 seurakunnalla oli maalämpöinvestoinnin viivästyminen, mikä aiheutti myös tukikorvausten myöhäisemmän maksun, vuoksi kassakriisi. Tilikauden tulos näyttää alijäämää ,20 euroa. Seurakunnan laskennallinen eläkevastuu on ,91 euroa. TULOT 565, ,81 MENOT , , , TOIMINTAKATE , , , VYÖRYTYS 75199, , , SIS. VUOKRAT , , , Tietohallinto Palveluja on ostettu laitteiden ja ohjelmistojen toimittajilta. Kirkkoherra on toiminut tietohallinnon vastuuhenkilönä sekä IT-alueen johtokunnassa Paimion rovastikunnan edustajana sekä varapuheenjohtajana. Seurakunta liitettiin IT-alueen toimialueeseen joulukuun alussa, minkä vuoksi loppuvuodesta hankittiin kolme työasemaa. Toimialueliitos onnistui sujuvasti. Kirkkoherra koulutti alkuvuodesta työntekijäkokouksen yhteydessä OpenOffice.org/LibreOffice -toimisto-ohjelmiston käyttöön. TULOT 4,50 MENOT , , , TOIMINTAKATE , , , VYÖRYTYS 9791, , ,

15 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus SIS. VUOKRAT , , , Kirkonkirjojen pito Kirkonkirjojen pidosta vastasi toimistonhoitaja. Kirkonkirjoja pidettiin yllä Papinkirja-ohjelmalla ja sähköisellä tiedonsiirrolla Väestörekisterikeskuksen kanssa. Elossa olevien seurakuntalaisia koskevat virkatodistukset tehtiin Papinkirja-ohjelmalla, mutta sukuselvityksiin tarvittavat tiedot etsittiin vanhoista kirkonkirjoista, perhelehdistä ja Papinkirjaohjelmasta. Vanhat perhelehdet digitoitiin tulevaa yhteistä jäsentietojärjestelmää varten. Viisi konversioajoa jäsentiedoista tehtiin Kirkkohallitukselle. Papinkirja-jäsentietojärjelmän tietoja verrattiin Kirjuriin ja Kirjuri-konversiotarkastuksiin tehtiin korjauksia. Kertomusvuonna kirkkoherranvirastossa laadittiin 227 sukuselvitystä ja 69 muuta virkatodistusta. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toteutunut suunnitelman mukaan. Kirkkoherranviraston nettomenot vuoden lopussa läsnäolevaan väestöön suhteutettuina olivat 10,17 euroa/ jäsen. (2010: 8,17; 2009: 9,09; 2008: 8,53; 2007: 5,37 ; 2006: 7,03). TULOT 809, , , MENOT , , , TOIMINTAKATE , , , VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT , , , Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Kirkkoherranviraston ja seurakunnan toimistotyö sekä sellainen yleishallinto, joka ei kuulu muille yleishallinnon tehtäväalueille, kuten kolehtitilitykset. Kolehteja kerättiin kaikissa jumalanpalveluksissa ja lisäksi joissakin muissa tilaisuuksissa. Yhteensä kolehtitapahtumia oli 92 ja niiden kokonaistuotto oli 9.282,32 euroa. Toteutunut suunnitelman mukaan. TULOT ,64 MENOT , , , TOIMINTAKATE , , , VYÖRYTYS 11459, , , SIS. VUOKRAT , , , Jumalanpalveluselämä Sauvo-Karunan seurakunnassa vietettiin kertomusvuonna 68 pääjumalanpalvelusta (2010:65; 2009:70; 2008:70; 2007:64; 2006:66) ja 32 muuta jumalanpalvelusta (31, 31; 52; 39; 39). Pääjumalanpalvelukset olivat yleensä messuja, mutta pitkänäperjantaina, helluntaina, juhannusaattona vietettynä luomakunnan sunnnuntaina, itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona sanajumalanpalveluksia.

16 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Sauvon kirkossa vietettiin 51 pääjumalanpalvelusta (50; 54; 56; 49; 50) ja 12 muuta jumalanpalvelusta (13, 14; 32; 18; 15), joista yksi oli katolinen messu. Karunan kirkossa pääjumalanpalveluksia oli 17 (16; 16; 14; 15; 16) ja muita jumalanpalveluksia 11 (10; 8; 12; 13; 13). Yksi muista jumalanpalveluksista oli rukoushetki pyhäinpäivän iltana Pappilan verannalla ja kahdeksan palvelukeskuksessa. Tiekirkkokaudella vietettiin Sauvon kirkossa joka päivä puolipäivän rukoushetki. Kesän aikana 22 (32; 20) päivänä paikalla oli muitakin kuin kirkon opas, yhteensä 115 (125; 56) osallistujaa. Pääjumalanpalveluksien osallistujia oli kaikkiaan 2914 (3246; 4002; 3702; 3512; 3660) ja muiden jumalanpalvelusten 2039 (2467; 2413; 2146; 2524; 2738). Pääjumalanpalveluksista suurin osanottajamäärä, 296, oli konfirmaatiomessussa ja seuraavaksi eniten, 266, jouluaattona. Jouluaaton iltapäivänä jumalanpalvelukseen osallistui siis 266 (196; 238; 336; 471; 420), juhannusaaton iltakirkkoon 243 (280; 350; 267; 380; 460) ja ala-asteen kevätkirkkoon 380 (387; 396; 378; 328). Pääsiäisyön messuun osallistui 29 (20; 40; 28; 43; 75), jouluyön messuun 110 (70; 84; 98; 109; 120) henkeä. Ehtoollista vietettiin kirkoissa 64 kertaa (60; 67; 67; 65; 70) ja muualla 2 kertaa (2; 2; 2; 2; 2). Ehtoollisvieraita oli kaikkiaan 1667 (1943; 2206; 2311; 2242; 2211). Pääjumalanpalvelukset toimitti pääsääntöisesti kirkkoherra ja hänen vuosilomasijaisensa. Loppukeväästä ja alkukesästä teologiharjoittelija, FT Jussi Meriluoto saarnasi useassa jumalanpalveluksessa ja toimitti helluntain sanajumalanpalveluksen. Sauvon kirkon puolenpäivän rukoushetkistä vastasivat kirkon oppaat. Monipuolisesta tarjonnasta huolimatta jumalanpalveluksiin osallistuminen laski edellisvuosista. TULOT MENOT , , , TOIMINTAKATE , , , VYÖRYTYS , , , SIS. VUOKRAT , , , Hautaan siunaaminen Sauvon ja Karunan kirkoissa siunattiin hautaan 36 vainajaa (2010: 35; 2009: 40; 2008:30; 2007:37; 2006:26), joihin osallistui saattoväkeä yhteensä 1533 (2150; 2157; 1249;1422;1314). Sauvon kirkon 23 (20; 31; 22; 29; 18) hautaan siunaamisesta 2 (3; 5; 3; 8; 4) kohdistui ulkopaikkakuntalaiseen vainajaan. Karunassa hautaan siunatuista 11 (15; 9; 9; 8; 8) vainajasta 4 (1; 2; 3; 4; 1) oli ulkopaikkakuntalaisia. Sauvo-Karunan seurakuntaan kuuluneista vainajista 4 (4; 4; 2; 3) siunattiin muualla. Maahan kätkemisiä, joissa on toimitettu käsikirjan mukainen rukoushetki seurakunnan papin tai kanttorin johdolla, oli yksi. Hautaan siunaamisia toimitti kirkkoherran ja hänen vuosilomittajiensa lisäksi kaksi pappia. TULOT MENOT , , , TOIMINTAKATE , , , VYÖRYTYS , , , SIS. VUOKRAT , , ,28

17 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Muut kirkolliset toimitukset Kertomusvuonna seurakunnan kirkoissa toimitettiin 15 kastetta (2010: 11; 2009: 17; 2008:19; 2007:8 2006:16) ja seurakunnan papisto (kirkkoherra ja hänen vuosilomasijaisensa) toimitti 9 kastetta kodeissa (9; 6; 8; 8; 15). Kirkkokasteiden seurakuntaa oli 390 (409; 431; 442; 287; 550), kotikasteissa 247 (212; 130; 172; 256; 300). Kirkkokasteista 10 (8; 11; 13; 3; 10) oli Sauvossa ja 5 (3; 6; 6; 5; 6) Karunassa. Messun yhteydessä ei ollut yhtään kastetta (0; 0; 0; 1; 2). Kaikkiaan seurakunnan jäseneksi tuli kasteen kautta 32 lasta. Avioliittoon vihkimisiä oli kirkoissa 10 (7; 18; 13; 10; 10); Karunassa 8 (5; 11; 10; 5; 7) ja Sauvossa 2 (2; 7; 3; 5; 3). Vihityistä pareista Karunassa 5 (3, 7; 3; 2; 4) ja Sauvossa 0 (0; 4; 1; 1; 2) oli sellaisia, joissa kumpikaan ei ollut Sauvo-Karunan seurakunnan jäsen. Muilla paikkakunnilla vihittiin kirkollisesti 3 (4, 2; 1; 5) sellaista paria, joissa ainakin morsian oli Sauvo-Karunan seurakunnan jäsen. Avioliiton kirkollisia siunaamisia oli 1 (0; 1; 2; 2; 3), siihen osallistujia 22 (0; 14; 225; 241; 211) henkeä. Avioliittoon vihkimisiin osallistui seurakuntaa kaikkiaan 895 (644, 1187; 1307; 999; 1137). Rippikouluikäluokan pienuuden vuoksi oli vain yksi konfirmaatio, Sauvon kirkon messussa. Diakoniatyöntekijä toimitti yhden kodin siunaamisen. Ulkopaikkakuntalaisten vihkimisistä 4 toimitti vihkiparin järjestämä pappi. TULOT MENOT , , , TOIMINTAKATE , , , VYÖRYTYS , , , SIS. VUOKRAT , , , Muut seurakunnalliset tapahtumat Kinkereitä pidettiin kahdet ja osallistujia oli yhteensä 72. Ellin päivän seurojen lisäksi ei ollut muita seuroja. Pieni pyhiinvaellus Sauvosta Karunaan vaellettiin 30.6., pyhiinvaeltajia oli 12. Kummallakin kirkkomaalla pidettiin kevät- ja syystalkoot. Elli Nurmen vetämä rukousryhmä kokoontui 31 kertaa. Miesten sauna järjestettiin 8 kertaa Tarmo Toikkasen johdolla, osanottajia oli keskimäärin 17. TULOT 100,00 MENOT , , , TOIMINTAKATE , , , VYÖRYTYS , , , SIS. VUOKRAT , , , Tiedotus Seurakunnan tapahtumat, toiminta ja elämä olleet esillä paikkakunnalla leviävissä lehdissä. Seurakunnan verkkosivustossa on ollut ajan tasalla olevaa tietoa seurakunnan toiminnasta. Tiedotuksen tarpeisiin ostettiin kaksi ilmavalokuvaa Sauvon kirkosta.

18 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Viikkoilmoitukset ym. toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tiedotuksen ja viestinnän ulkopuoliset kulut koostuvat pääosin Kunnallislehden ilmoitusmaksuista. Kunnallislehden lisäksi ilmoituksia oli Sauvon palveluoppaassa, Karunan Kynttilässä ja Varsinais-Suomen Sotaveteraanien joululehdessä. Verkkosivuston kehittämistä jatkettiin. TULOT 23,81 MENOT , , , TOIMINTAKATE , , , VYÖRYTYS , , , SIS. VUOKRAT 220 Musiikki Kanttori vastaa seurakunnassa jumalanpalvelusmusiikin sekä kirkollisten toimitusten musiikin suunnittelusta ja toteutuksesta. Myös kuoron johtaminen, seurakuntalaisten laulattaminen eri tilaisuuksissa, varhaisiän musiikkikasvatus sekä rippikouluopetus kuuluvat työnkuvaan. Kirkkokuoro harjoitteli kerran viikossa ja esiintyi vuoden aikana useissa tilaisuuksissa ja yhteistyö Maskun kirkkokuoron kanssa jatkui edelleen. Lasten laulukerho kokoontui kevätkaudella torstaiiltapäivisin. Päiväkerholaisten kanssa aloitettiin syyskaudella harjoittelu virsimerkkiä varten. Pienten lasten perheille suunnattu kirkkomuskari kokoontui vuoden aikana aina kuun viimeisenä sunnuntaina. Kanttori kävi vuoden aikana laulattamassa väkeä seurakunnan eri kerhoissa ja tilaisuuksissa. Yhdessä lähetyssihteerin kanssa järjestettiin lauluillat lähetystyön tukemiseksi. Vuoden aikana toteutui mm. Kalevi Kiviniemen ja Jukka Pietilän yhteinen kirkkokonsertti. Kauneimmat joululaulut laulettiin Karunassa, Lasten Kauneimmat joululaulut järjestettiin alakoulun kuoron kanssa sekä Lasten Joulukarkelot srktalolla yhdessä lapsityön kanssa. TULOT 1980 MENOT , , , TOIMINTAKATE , , , VYÖRYTYS , , , SIS. VUOKRAT , , , Päiväkerhotyö Päiväkerhotyö on pyrkinyt tukemaan perheitä kristillisessä kasvatuksessa ja on antanut lapselle itselleen mahdollisuuden kokea itsensä osana seurakuntaa. Seurakunnan päiväkerhossa on tutustuttu kristillisen uskon perusasioihin ja Raamatun kertomuksiin. Lapset ovat saaneet osallistua asioista keskusteluun, rukoukseen ja laulamiseen lapsikeskeisesti. Asioita on käsitelty monin eri tavoin: mm. keskustelut, sadut, laulu- ja musiikkituokiot, liikunta ja kädentaidot ovat kuuluneet kerhon toimintatapoihin. Syksyllä järjestettiin vanhempainilta halukkaille. Vanhempainvartit järjestettiin niitä halunneille vanhemmille. Ulkoilupäivä oli keväällä. Kerholaisille ja heidän vanhemmilleen pidettiin joulu- ja kevätjuhlat. Rovastikunnan lastenohjaajien koulutuspäivä pidettiin Sauvo-Karunan seurakunnassa. Kouluttajana toimi

19 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Mari Torri-Tuominen. Esikouluun menijät siunattiin Mukulamessussa ja heille annettiin KUA:n risti muistoksi. Lastenohjaaja osallistui MLL:n järjestämiin esikouluun menijöiden synttäreihin. Yhdessä kanttorin kanssa tehtiin seuraavaa: aloitettiin syyskaudella päiväkerholaisten harjoittelu virsimerkkiä varten; pienten lasten perheille suunnattu kirkkomuskari kokoontui vuoden aikana kuun viimeisenä sunnuntaina ja lapsiperheitten joulukarkelot pidettiin srk-talolla. 4-vuotiaille perheineen järjestettiin syntymäpäiväjuhlat. Lahjaksi annettiin Lapsen ensimmäinen Raamattu. Päiväkerhoihin osallistui toimintavuoden kevätkaudella 37 lasta, 18 poikaa ja 19 tyttöä: vuonna 2005 syntyneitä poikia 5 ja tyttöjä 8; vuonna 2006 syntyneitä poikia 11 ja tyttöjä 9 ja vuonna 2007 syntyneitä poikia 2 ja tyttöjä 2. Syyskaudella kerholaisia oli yhteensä 34 lasta, 16 poikaa ja 18 tyttöä: vuonna 2006 syntyneitä poikia oli 8 ja tyttöjä 7; 2007 syntyneitä poikia 8 ja tyttöjä 9 ja 2008 syntyneitä tyttöjä 2. kaikissa ryhmissä oli eri ikäisiä lapsia. Päivähoidossa olevien ryhmät kokoontuivat kerran viikossa ja kotihoidossa olevien ryhmät kaksi kertaa viikossa. Kerhokerran pituus oli kolme tuntia. Kevätkaudella päivähoidosta osallistui lapsia 17 ja syyskaudella 22. Kokoontumisia oli 185, näistä kevätkaudella 98. TULOT 1524, , MENOT , , , TOIMINTAKATE , , , VYÖRYTYS , , , SIS. VUOKRAT , , , Partio Partiotoiminnasta vastasivat partiolippukunnat Hakkistytöt ry ja partiolippukunta Sauvojapojat ry. Seurakunnan kanssa lippukunnat järjestivät tammikirkon. Lippukunnat käyttivät Sauvon seurakuntataloa joihinkin tilaisuuksiinsa ja Veteraanimökkiä, Vikanokkaa, leireihin. Seurakunta tuki kumpaakin lippukuntaa taloudellisesti. TULOT MENOT , , , TOIMINTAKATE - 858, , , VYÖRYTYS - 260,17-249, , , SIS. VUOKRAT 235 Rippikoulutyö Rippikoulutyö muodostaa Sauvo-Karunan seurakunnassa nuorisotyön rungon. Se on samanaikaisesti tavoittavaa ja seurakuntayhteyteen kasvattavaa työtä. Rippikoulu koostuu kolmesta osasta: seurakuntayhteysjaksosta, varsinaisesta rippikouluopetuksesta, leiristä ja konfirmaatiosta. Rippikoulun kokonaiskesto on vähintään puoli vuotta. Syksyllä 2010 alkanut rippikoulu jatkui vuonna 2011 kerran kuussa pidetyillä rippikoulupyhillä, joihin

20 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus osallistui koko rippikouluikäluokka. Rippikoulupyhät alkoivat messulla Sauvon kirkossa, ja jatkuivat rippikouluopetuksena Sauvon seurakuntatalolla. Opettajina toimivat kirkkoherra, nuorisotyönohjaaja, kanttori, diakoni, lasteohjaaja ja suntio. Messun toteuttamiseen osallistuivat rippikoululaiset ja isoset pienryhmissä. Lisäksi rippikoululaiset osallistuivat kerran kuussa pidettyihin nuorteniltoihin. Rippikouluryhmiä oli yksi. Rippileiri pidettiin Turun kaupungin omistamassa Tippsundin nuorisoleirikeskuksessa Taivassalossa. Leirin johtaja ja turvallisuusvastaavan tehtävistä vastasi nuoriso- ja perhetyöntekijä. Leirillä valvonta- ja turvallisuustehtäviä hoisi myös täysi-ikäinen sosionomiopiskelija. Ruoka haettiin Taivassalon palvelukeskuksen keittiöstä, pitopalvelu Merja Rannalta. Konfirmaatio oli kesäkuussa Sauvon kirkossa. Oman seurakunnan rippikouluun osallistui 26 nuorta. Muualla rippikoulun kävi 7 nuorta. Isosia oli kaikkiaan kuusi (3 poikaa ja 3 tyttöä). Isostoiminnassa isosleireillä avusti sosionomi opiskelija. Vuoden 2012 rippikoulu alkoi syyskuussa ilmoittautumisella ja syys-lokakuun vaihteessa aloitusleirillä Sauvon Ahtelassa sekä rippikoulusunnuntailla marraskuussa. Monena vuonna suunnitelmissa ollut aloitusleiriviikonloppu toteutui. TULOT 173, , ,38 MENOT , , , TOIMINTAKATE , , , VYÖRYTYS , , , SIS. VUOKRAT , , , Nuorisotyö Sauvo-Karunan seurakunnan nuorisotyö muodostuu rippikoulutyöstä, isoskoulutuksesta ja koulutyöstä. Nuorisotyön toimintamuotoja ovat nuortenillat, päivänavaukset ja päivystys koulussa, sekä osallistuminen rovastikunnalliseen toimintaan ja valtakunnallisiin nuorisotapahtumiin. Yhdessä isosten kanssa suunniteltuihin ja toteutettuihin nuorteniltoihin osallistuivat pääasiassa rippikoululaiset. Näin rippikoulu oli tavoittavaa ja isoskoulutus kasvattavaa toimintaa. Nuorisotyö osallistui Maata näkyvissä -festareille, isosseikkailuun ja kerhonohjaajapäivään. Osallistuimme myös varhaisnuorille suunnattuun rovastikunnan elokuvailtaan, jonha yhteydessä järjestettiin kymppisynttärit. Teimme kaksi jääkiekko-ottelumatkaa yhdessä kunnan kanssa. Osallistuimme myös Liedossa ja Tarvasjoella pidettäviin rovastikunnan kynttiläkirkoihin. Tour de Henrikin polkupyörä pyhiinvaelluksella oli 6 osallistujaa. Nuorisotyön erityistilaisuuksia Sauvossa olivat isoskoulutusleirit keväällä. Isoskoulutusleireille osallistui yhteensä 6 nuorta. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat minimissään. TULOT 656, , MENOT , , , TOIMINTAKATE , , , VYÖRYTYS , , , SIS. VUOKRAT , , ,63

21 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Perhetyö Perhetyön painopiste on ollut perhekerhon järjestämisessä. Kerho on ollut kohtaamis- ja seurakuntayhteyden kokemisen paikka. Kerhossa on pyritty perehtymään kirkkovuoden tapahtumiin ja siirtämään kristillistä perinnettä. Syksyllä vietettiin perinteisesti 4-vuotiaiden syntymäpäiviä. Iltaperhekerho toimi kerran kuukaudessa. Perheleireille ei ollut osaanottajia. Perheleirien tilalle tarjottiin perhepäivät Helsinkiin ja Ikaalisiin. Perhepäiviin osallistui yhteensä 57 henkeä. Retkellä olimme keväällä yhdessä MLL:n kanssa Zoolandiassa ja syksyllä Namilassa. Zoolandiassa mukana oli 62 henkeä ja Namilassa 35 henkeä. Perhekerho kokoontui 35 kertaa ja kokonaisosallistujamäärä oli 885 lasta ja 460 aikuista. Kirjoilla oli vuoden 2011 aikana 62 aikuista ja 108 lasta. Kahvirahoina on tilitetty 520,35 euroa. Perhekerhossa on edelleen vapaaehtoiset puuron keittäjät. Heidän apunsa on ollut tarpeen. Iltaperhekerho kokoontui 11 kertaa, kokonaisosallistujamäärä oli 46 aikuista ja 73 lasta. Kirjoilla oli vuoden 2011 aikana 16 aikuista ja 28 lasta. Isänpäivänä kutsuimme isit ja isovanhemmat kakkukahveille. Äitienpäivänä kutsuimme äidit ja isoäidit. Avustajina on toiminut keväällä Eeva Moilanen ja syksyllä Hanna Mäkirinne. TULOT 333, , MENOT , , , TOIMINTAKATE , , , VYÖRYTYS , , , SIS. VUOKRAT , , , Diakoniatyö Diakoniatyön perusajatuksena on hädän ja kärsimyksen lieventäminen ja poistaminen sekä ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen ja hoitaminen. muotoina ovat olleet kotikäyntityö, vastaanotot sekä erilainen ryhmätoiminta. Kotikäynneillä keskustelut ovat etupäässä liittyneet hengellisiin, terveydellisiin ja ihmissuhde kysymyksiin.mielenterveydelliset kysymykset ovat lisääntyneet myös kotikäyntien yhteydessä. Taloudellisten vaikeuksien helpottaminen ja neuvominen eri avustusmuotojen ja asiantuntijoiden puheille ja erilaiset mielenterveyteen liittyvät kysymykset ovat olleet etupäässä vastaanotolla esille tulleita kysymyksiä. Rovastikunnallinen toiminta on ollut tärkeä lisä pienien ryhmien toiminnan toteutuksessa. Diakonityön organisoinnissa ja kehittämisessä on mukana diakoniatyön johtokunta. Johtokunta on vuoden 2011 aikana kokoontunut kahdeksan kertaa. Diakoniatyön virkaa on hoitanut Marjatta Toikkanen. Joulukuun alusta 2011 Toikkanen aloitti 50% työn. Toista 50% hoitaa diakoni Leena Hyvönen Diakoniatyön suuri vuosittainen haaste on Yhteisvastuukeräys. Vuoden 2011 keräys tuotti euroa. Oman seurakunnan osuus oli 173 euroa. Ruoka-avustukset: Yksinasuvat euroa Avio/avoliitossa asuvat ilman lapsia 5 kpl 285 euroa Kahdenhuoltajan lapsiperhe 20 kpl 945 euroa Yksinhuoltajaperhe 24 kpl 960 euroa Muut 2 kpl 60 euroa

22 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Yhteensä 173 kpl 5280 euroa Muut avustukset: Yksinasuva 2 kpl 200 euroa Kahden huoltajan lapsiperhe 3 kpl 770 euroa Yksinhuoltajaperhe 3kpl 884euroa Yhteensä 1854euroa EU-ruoka-avustukset 287 pakettia Taloudellinen avustaminen on kasvanut ja se on osaltaan lisännyt vastaanotto käyntejä. Asiakaskontaktit: Asiakaskontakteja eri henkilöä Kodeissa 102 Vastaanotolla193 Muualla 39 Vierailut: Kodeissa 95 kertaa Muualla 29 kertaa Laitoksissa 15 kertaa TULOT , MENOT , TOIMINTAKATE , VYÖRYTYS , SIS. VUOKRAT , Sairaalasielunhoito 243 Perheneuvonta 245 Palveleva Puhelin Sairaalasielunhoito ja laitosdiakonia 242 Sauvo-Karunan seurakunnalla on sopimus Paimion seurakunnan kanssa kehitysvammaistyöstä. Seurakuntien maksuosuudet lasketaan kunkin seurakunnan verotulojen perusteella. Sauvo-Karunan prosenttiosuus on 0,55%. Diakoni on myös vieraillut pyydettäessä sairaaloissa (Salon sairaala, Paimion sairaala) ja Paimion terveyskeskuksen vuodeosastolla. Perheneuvonta 243 Perheneuvonnan palvelut ostetaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä. Neuvottelu kerran hinta määräytyy vuosittain sen mukaan, miten paljon on ollut asiakkaita. Vuoden 2010 aikana käydyt neuvottelut maksoivat 1891,44 euroa. Laskutus tapahtuu jälkikäteen todellisen käytön mukaan. Palveleva puhelin 245 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa on sovittu, että palvelevan puhelimen palveluihin osallistutaan tietyllä euromäärällä/vuosi, Vuoden 2011 osuus oli 255,57 euroa. Lisäksi sopimusseurakunnat voivat lähettää ilman erillistä maksua henkilöitä itsemurhan tehneiden läheisten ryhmään.. Sairaalasielunhoito ja laitosdiakonia 242 TULOT 60,00 MENOT -685,19-571, , TOIMINTAKATE -525,76-571, , VYÖRYTYS -159,43-165, , SIS. VUOKRAT

23 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus Perheneuvonta 243 TULOT MENOT -2290, , , TOIMINTAKATE -1757, , , VYÖRYTYS -532,96-488, , , SIS. VUOKRAT Palveleva puhelin 245 TULOT MENOT -297,21-226, , TOIMINTAKATE -228,06-226, , VYÖRYTYS -69,15-65, ,61-58 SIS. VUOKRAT 244 Sielunhoito Pääasiallinen toiminta on kotikäynnit ja niillä käytävät sielunhoidolliset keskustelut. Kriisiryhmä toimii Paimion terveyskeskuksessa. Seurakunnalta ryhmään kuuluu diakoni Marjatta Toikkanen. Vuoden aikana ei ole ollut kriisiryhmän kokoontumisia. Diakoni osallistunut yhteen jälkipuintitilaisuuteen. Pyhäinpäivänä omaisensa menettäneet kutsuttiin messuun ja sen jälkeen kirkkokahveille seurakuntatalolle. Vuoden 2011 aikana diakoni on käynyt 120 keskustelua, jotka ovat liittyneet hengellisiin kysymyksiin. Sururyhmää ei saatu kokoon, koska ilmoittautuneita oli vain kaksi. Diakoni teki halukkaiden luo tarvittaessa useammankin kotikäynnin. TULOT MENOT , , , TOIMINTAKATE , , , VYÖRYTYS , , , SIS. VUOKRAT 246 Vanhustyö tapahtuu Taimi Sjöblomin testamentista saatavin varoin. Vuosittain talousarvioon varataan testamentista käytettäväksi 3523 euroa. Vanhusten virkeyden ylläpitämiseksi järjestetään erilaista kerhotoimintaa. Yhteyksiä laitoksissa oleviin vanhuksiin pidetään vierailuilla palvelukeskukseen ja terveyskeskuksen vuodeosastolle. Seurakunnassa vanhusten kerhoja on kolme: Karunan srk.piiri, Sauvon varttuneenväen kerho ja vanhusten talojen juttutupa.. Kävijöitä näissä kerhoissa on keskimäärin 50 Palvelukeskuksessa on Ehtoollinen vietetty 2 kertaa vuodessa. Kirkkoherra ja kanttori ovat käyneet säännöllisesti pitämässä sananjumalanpalveluksen.

Sisällysluettelo. Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus

Sisällysluettelo. Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus 2010 1 Sisällysluettelo Juhlavuosi ja vaalivuosi...3 Seurakunnan organisaatio...4 Toimielimien kokoonpanot...5

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo - 1 - Aika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen Jarmo Tuominen jäsen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 sivut 1 8 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo 19.00 20.00 Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, 92100 RAAHE puheenjohtaja Mattila

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 KN KV

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 KN KV SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 013 KN 7.3.014 3 KV.5.014 6 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 013 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 1 Toimintakertomuksen rakenne...3 Vastuualuekohtaiset

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Kirkkoneuvosto 26.4.2017 1 KOKOUSAIKA 26.4.2017 kello 17.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo, musiikkihuone OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Timo Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 47 Aika: 26.5.2016 klo 18.15-20.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 1/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 1/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Torstaina 9.2.2017 klo 16.30-18.30 Paikka Alavan kirkon alasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen läsnä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/ Aika Ti 22.2.2017 klo 17.35 18.23 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Tiistai 11.5.2016

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2/2017 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen jäsen. Alpo Partanen Keijo Kunnari

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2/2017 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen jäsen. Alpo Partanen Keijo Kunnari Kirkkoneuvosto 22.3.2017 1 ( 5 ) Kokousaika 22.3.2017 kello 18.00 20.45 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Heikki Karjalainen jäsen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.10 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 4 asti) Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Seppo Parkkila puheenjohtaja ( 4 alkaen)

Lisätiedot

28. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo

28. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 1 1 Aika Perjantai 22.9.2017 klo 18.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Anne Ojaniittu Liisa Hosikkeen varajäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 10 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkovaltuusto 14.03.2011 10 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 Kirkkoneuvosto 30.9.2010 91 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 KOKOUSAIKA torstai 30. päivänä syyskuuta 2010 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 31.5.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Lypsyniemen leirikeskus, Lypsyniementie 41 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 15 Kokouksen avaus 16 Kokouksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 13 KOKOUSAIKA Tiistai 08.03.2010 kello 17.30 19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Saara Kettunen,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009 NRO 3/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 26.3.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 26.3.2009 Torstai 18.15 20.45 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta Jalonen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(5)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(5) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika tiistai 14.2.2017 klo 18.30 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Antti Suokas maanviljelijä

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

Sauvo-Karunan seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 s. 1

Sauvo-Karunan seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 s. 1 Sauvo-Karunan seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 SEKÄ TALOUSARVIO 2013 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät 41 Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Kurki Anna-Maija Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.6.2015

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 1 Aika: 19.1.2017 klo 18.15-19.40 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Da Conceicao Sari Sorva Valto

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Kahvitus 18.00, kokous Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto Kahvitus 18.00, kokous Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 7.11.2011 Kahvitus 18.00, kokous 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 16.5.2017 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 ASIALISTA

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 Aika: klo 19.00-20.20 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2014 1 (9) KOKOUSAIKA 10.12.2014 klo 17.30 18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KOKOUSAIKA 10.1.2017 klo 17-17.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi alkuhartauden jälkeen kokouksen klo

Puheenjohtaja avasi alkuhartauden jälkeen kokouksen klo 1 Aika Perjantai 10.2.2017 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Jarmo Tuominen jäsen Helinä Ylikännö Anni

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kokousaika 14.12.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen avaus 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 24.02.2015 2/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 24.02.2015 2/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 24.02.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 24.02.2015 1 Aika Tiistaina 24.02.2015 klo 16.00 17.40 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 2/2011 Sivu 1

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 2/2011 Sivu 1 Kokous 2/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, sali 3, klo 18.00 Läsnä Poissa Muut Posti Timo, puheenjohtaja Miettinen Virpi Nuottanen Jaana Lemberg Raija Lumijärvi Johanna Harinen Ari Kaurila

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/8 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 22.1.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/8 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 22.1.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/8 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 22.1.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Paikka Seurakuntakoti, Pertunmaa Hannu Niskanen Raili Toivonen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 20.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 1-4) Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09)

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 24.9.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2012 Kokousaika: Maanantai 1.10.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisalissa, Itäinen papinkatu

Lisätiedot

Paikka ja päivämäärä

Paikka ja päivämäärä NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2017 1 (11) Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina 20.3.2017 klo 18.00-18.53 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/20 17 Kirkkoneuvosto

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/20 17 Kirkkoneuvosto MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/20 17 Kirkkoneuvosto 2.5.2017 KIRKKONEUVOSTO Kokous 5/20 17 Aika Tiistai2.5.2017k1o 17.30 i~! ~ Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskuksessa Läsnä Jäsenet Ann-Maarit Joenperä,

Lisätiedot