EnterQ Johtamisjärjestelmä EnterQ EnterQ Johtamisjärjestelmän

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EnterQ Johtamisjärjestelmä EnterQ EnterQ Johtamisjärjestelmän"

Transkriptio

1 EnterQ Johtamisjärjestelmä on visuaalinen johtamisen, toiminnan kehittämisen ja arvioinnin työväline. EnterQ:n avulla voitte luoda ja ylläpitää organisaationne toimintajärjestelmän, dokumentaation, viestinnän, prosessikuvaukset ja tietojen keruuseen tarvittavat lomakkeet eli toimintanne mittariston. EnterQ tehostaa johtamista. Tiedon tuottaminen tai sen käyttäminen ei ole sidottu työpöytään. Johtamisjärjestelmä ei saa kahlita vaan vapauttaa ihmiset toimimaan. EnterQ Johtamisjärjestelmän avulla yrityksenne johtaminen terävöityy, strategioiden käytäntöön vienti varmistuu, prosessit tehostuvat ja kannattavuus paranee.

2 EnterQ Virtual Management System EnterQ on kehitetty yhdistämään organisaation johtamisen ja johtamisjärjestelmän dokumentaatio, prosessien sekä strategiajohtamisen informaatioverkostot yhteen virtuaaliseen johtamisympäristöön. Ohjelmiston avulla yrityksen johdolla on mahdollisuus soveltaa käytännössä tehokkaita ja nykyaikaisia menetelmiä toiminnan kehittämiseksi ja tulosten parantamiseksi. EnterQ auttaa kaikkia yrityksessä toimivia henkilöitä, sen toimittajia sekä kumppaneita ymmärtämään ja omaksumaan miten yrityksessä pitää toimia. EnterQ yhdistää organisaatioiden laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät. Sama ympäristö toimii yrityksen aktiivisena toimintasuunnitelmana, seurantaraporttina sekä valitun standardin mukaisena toimintajärjestelmänä. EnterQ:n mittarit näyttävät miten yrityksen tärkeimmät prosessit onnistuvat. Mittaamalla kriittisiä, yrityksen menestyksen takaavia tekijöitä ohjaat yrityksenne suunnitellusti tavoitteisiinsa. EnterQ toimii verkossa organisaatioiden ja yritysten sekä toimialaryhmien muodostamien organisaatiokokonaisuuksien käytännön johtamisjärjestelmänä. EnterQ:n avulla johdat strategiaa ja viet vision ja suunnitelmat käytännön toiminnaksi yhdistämällä prosessimainen toimintamalli ja prosessien suorituskyky tehokkailla ohjausmetodeilla. Menestymiselle tärkeät ja kriittiset menestystekijät toteutuvat yhteisesti ymmärrettävän viestinnän ja onnistumisesta tulevan jatkuvan palautteen avulla. Mallintamalla toimintaprosessit, niitä tasapainoisesti mittaamalla sekä arvioimalla ja toimintamalleja kehittämällä voit hyödyntää koko henkilöstön kokemuksen ja osaamisen. EnterQ avulla voit suorittaa kaikki yrityksesi arvioinnit ja auditoinnit suoraan verkossa. Niiden muistiinpanot ja parannusehdotukset ovat välittömästi kaikkien käytettävissä. EnterQ voi hyödyntää muiden SQL-perustaisten ohjelmien tietoja kuten CRM tai ERP ja toimia niiden kanssa yhdessä. EnterQ helpottaa johtamista.

3 EnterQ:n rakenne EnterQ:n keskeisiä rakenneosia eli osioita ovat: Strategia ja strategiajohtaminen yrityksenne strategian ja tavoitteiden kirkastamiseen, kehittämiseen ja jalkauttamiseen. Dialogi-osio yritysviestinnän virtuaalistamiseen ylhäältä alas, vaakatasossa ja alhaalta ylöspäin suuntautuvana informaatiovirtana. Asiakirjat-osio laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien dokumentaation tehokkaaseen ylläpitoon ja käyttämiseen sekä kaikkiin organisaation asiakirjojen keskitettyyn hallintaan. Prosessit-osio prosessien kuvaamiseen ja kehittämiseen sekä niihin liittyvän ohjeistuksen esittämiseen. Projektit-osio parannus- ja muiden projektien seurantaan Lomakkeet muodostavat järjestelmän mittariston keräämällä tarvittavaa tietoa organisaatiosta tietokantaan jatkokäyttöä varten. Raportit kohdassa luetteloidaan raporteiksi lomakkeista syötetyt tiedot. Johtaminen selkeytyy ja perustuu EnterQ:n avulla tietoon organisaation toiminnasta ja prosessien toimivuudesta

4 Osiot 1. Strategia-osio yrityksenne strategian ja tavoitteiden kirkastamiseen. Alakohtia ovat päästrategia osastrategiat kriittiset kilpailutekijät asetetut tavoitteet Balanced Scorecard-metodi

5 2. Dialogi-osio yritysviestinnän virtuaalistamiseen, jonka alakohtia ovat palaute usein esitetyt kysymykset aloite keskustelupalsta parannusehdotukset parhaat käytännöt

6 3. Asiakirjat-osio laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien dokumentaation tehokkaaseen ylläpitoon ja käyttämiseen. Osio sisältää syöttölomakkeen, asiakirjaluettelot, joissa etsintä, lajittelu ja suodatus minkä tahansa kentän mukaan, ja asiakirjan esitystila, joka on tulostinsopiva. Asiakirjoja on helppo laatia ja niihin voidaan laittaa hyperlinkit mihin tahansa ohjelmiston osaan tai yksittäiseen tietoon ilman ohjelmointia. Asiakirjat voidaan tarvittaessa avata suoraan selaimelta, tehdä muutoksia ja tallentaa (mikäli henkilöllä on asiakirjaan muutosoikeudet). Alakohtina: käsikirja menettelyohjeet työohjeet, jonka alakohtia ovat osasto/prosessikohtaiset työohjeet muut ohjeet muut dokumentit

7 4. Prosessit-osio prosessien kuvaamiseen ja kehittämiseen. Prosessit vaiheistetaan ja kuvataan. Prosessikaavioista linkit suoraan tarvittaviin asiakirjoihin, lomakkeisiin ja muihin tietoihin. 5. Projektit-osio parannus- ja muiden projektien seurantaan

8 6. Lomakkeet eli tiedonkeruu muodostavat perustan järjestelmän mittaristolle. Valmiita lomakkeita (organisaatio voi helposti laatia lisää lomakkeita tai muutella vanhoja) ovat mm: poikkeamalomake auditointilomake auditointien suunnittelulomake itsearviointilomake osaamisen arviointi koulutuslomake mittalaitekortti tapaturmalomake Vapaasti muokattavat ja tietokantaan tallentavat lomakkeet Voitte muuttaa olemassa olevia lomakkeita tai lisätä juuri haluamanne lomakkeen. Ja kerätä tietoja, joita johtaminen yrityksessänne vaatii. Perustoimitus sisältää n. kymmenen valmista lomaketta. Kaikki lomakkeet keräävät tiedot suoraan tietokantaan, josta ne ovat kerättävissä, lajiteltavissa ja etsittävissä tai siirrettävissä esim. Exceliin.

9 7. Raportit ja mittarit kohdassa esitetään luetteloina ja mittareina kaikista lomakkeista syötetyt tiedot. Tiedot on lajiteltavissa, etsittävissä ja suodatettavissa kaikkien kenttiensä mukaan. Tallenteet linkitetty myös Exceliin, jossa valmiina ja automaattisesti päivittyvät kaaviot. Esim. poikkeamat esitetään osastoittain, prosesseittain, kuukausittain ja tuotteittain lukumäärinä ja euroina. Erilaisia raportteja voidaan helposti laatia lisää eri käyttäjäryhmiä varten. Reaaliaikaiset raportit ovat kaikkien tarvitsevien saatavilla aina ja heti!

10 Moduulit Moduuleja on erilaisia eri tietomuotoja varten. Tärkeimmät moduulit ovat esim. Dokumenttimoduuli, Tekstimoduuli ja Lomakemoduuli. Dokumenttimoduuli sallii asiakirjojen avaamisen ja tarvittaessa tallentamisen suoraan selaimelta. Samoin se versioi ja tallentaa halutun määrän muutettuja versioita. Lomakemoduulilla on tehty kaikki EnterQ:n lomakkeet ja asiakirjapohjat tietojen keräämiseksi tietokantaan. Voit laatia uusia lomakkeita tai muuttaa olemassa olevia oman yrityksesi tarpeiden mukaisesti. Lomake-moduulilla kerätyt tiedot esitetään luetteloissa ja tallennekohtaisesti. Luettelomuoto sisältää täydelliset haku ja lajitteluominaisuudet minkä tahansa kentän mukaan. Tekstimoduuli on Wordin kaltainen editori. Sivujen sisältöä voidaan muokata tekstinkäsittelyohjelmista tuttuun tapaan ja kuvia voidaan lisätä suoraan kovalevyltä. Muita moduuleja ovat: Linkit, Ilmoitukset, Palautelomake, Tapahtumakalenteri, Tiedostot, Usein esitetyt kysymykset, Keskustelu, Oma taulukko jne. Käytön valvonta EnterQ:ssa voidaan käyttö sallia, rajoittaa tai kieltää kaikissa osioissa ja niiden alakohdissa ja moduuleissa kultakin ryhmältä erikseen. Turvallisuusrooleja voi olla rajattomasti ja yhdellä henkilöllä voi olla useampia rooleja. Näin voidaan jokaiselle määrittää juuri hänelle sopivat näkymät ja oikeudet. Kulunseuranta kirjaa käyttäjien aktiivisuuden sivukohtaisesti. Johtamisjärjestelmän ylläpidon tulee olla vaivatonta! Muokattavuus EnterQ ohjelmaan on helppo tehdä muutoksia. Välilehtien lisääminen käy helposti ja sisällöksi voi valita valmiita moduuleja riippuen tarpeesta. Samoin esim. jo rakennettujen lomakkeiden muuttaminen Lomake-moduulissa on helppoa.

11 Tekniset ominaisuudet Ohjelmisto on toteutettu Microsoft ASP.NET teknologialla ja siinä on hyödynnetty XML tekniikkaa. Taustalla toimii SQL tietokanta. Selain-pohjainen, toimii yleisimmillä selaimilla Kehitystyökalut: VS.NET, ASP.NET, XML, SQL SQL tietokanta: MS-SQL Moduulirakenteinen Käyttäjä voi itse lisätä, muuttaa tai poistaa rakenteen osia ja sisältöä Roolipohjainen turvallisuudenvalvonta Mahdollisuus Windows Active Directoryn käyttöön Tukee tiedostojen käsittelyssä WebDav ominaisuutta Sisältö ja ulkonäkö riippumattomia toisistaan Ulkonäkö muutettavissa helposti ja sivukohtaisesti Palvelimen järjestelmävaatimus: Windows 2008 tai uudempi käyttöjärjestelmä, MS- SQL-Server 2008 tai uudempi. Entersol Oy kuuluu Microsoftin partnerohjelmaan ja siksi käytämme uusimpia Microsoft.NET ja Microsoft SQL-Server -teknologioita. Ohjelmistojemme kehittämisalustat ovat korkeinta mahdollista laatua: Yhteystiedot Entersol Oy puh DEMON linkki:

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3 Pro3 - järjestelmä White Paper Pro3 Pro3 White Paper Pro3 White Paper SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 PROJEKTILIIKETOIMINNAN TAHTOTILA... 3 PROJEKTILIIKETOIMINNAN HAASTEET TIEDON HYÖDYNTÄMINEN JA YHTENÄISET

Lisätiedot

P4-JULKAISUJÄRJESTELMÄ

P4-JULKAISUJÄRJESTELMÄ JULKAISUJÄRJESTELMÄ P4-JULKAISUJÄRJESTELMÄ Mitä tarkoitetaan julkaisujärjestelmällä? Julkaisujärjestelmä on ohjelmisto, jonka avulla ylläpidetään verkkopalvelun rakennetta, toimintoja ja sisältöjä. Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundation ylläpitäjän ohjeet Sivu 1/5 SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundationin avulla voit luoda nopeasti useita erilaisia sivustoja, joissa WWW-sivuja, tiedostoja,

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt S. Räsänen Report B / 2002 / 1 UNIVERSITY OF KUOPIO Department of Computer Science and Applied Mathematics P.O.Box 1627, FIN-70211 Kuopio, FINLAND

Lisätiedot

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla Sami Lavikko Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 MIKSI LUKISIT TÄMÄN OPPAAN?... 2 MIKÄ ON OFFICE 365?... 2 MITEN HYÖDYN OFFICE 365:STÄ?... 3 MINKÄ

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

Määrittele - Johda - Ylläpidä

Määrittele - Johda - Ylläpidä Määrittele - Johda - Ylläpidä Moduulit Ohjelmistoperhe rakennushankkeiden hallintaan Modelspace on hankejohtamisen hallintaan käytettävä ohjelmisto, jossa on keskitetysti kaikki tietosisältö hankkeesta.

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot