HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT-LIIKELAITOS OIVA AKATEMIAN IT-KOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.3.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT-LIIKELAITOS OIVA AKATEMIAN IT-KOULUTUS"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT-LIIKELAITOS OIVA AKATEMIAN IT-KOULUTUS YLEISTÄ Tässä palvelukuvauksessa määritellään palvelun tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset palvelun laadun, riittävyyden ja saatavuuden varmistamiseksi, joita Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitos (jatkossa Oiva Akatemia) edellyttää tilattavalta palvelulta. Tämä palvelukuvaus on tehtävän hankintasopimuksen liite. Koulutuksilla parannetaan kaupungin henkilöstön it-valmiuksia työtehtävälähtöisesti. Kouluttaja vastaa kaupungin tarpeisiin perustuvien koulutuksien suunnittelusta ja räätälöinnistä yhdessä kaupungin edustajan kanssa sekä koulutuksen kulusta. Kouluttaja laatii yhdessä n kanssa tarkan ja yksityiskohtaisen suunnitelman koulutuksien sisällöstä. Kouluttajan tulee olla valmis muokkaamaan koulutuksien sisältöä kaupungin tarpeiden mukaisesti myös sopimuskauden aikana. Koulutuskielenä on suomi. KOULUTUSTEN YLEISKUVAUS Helsingin kaupungilla on vakioitu tietotekniikkaympäristö. Sopimuskauden alussa käyttöjärjestelmänä on Windows 7, sopimuskauden aikana toimittajan on varauduttava kouluttamaan myös seuraavilla Windows-versioilla. Selainkäytössä on Internet Explorer ja Office - ohjelmista ja Outlook:sta sopimuskauden alussa 2010 ja 2013 versiot. Sopimuskauden aikana toimittajan on varauduttava kouluttamaan myös muita versioita kuten Office 365. Muiden ohjelmien versioita ei ole vakioitu. Tarjouksen hinnan tulee kattaa sekä tämän hetkiset että mahdolliset sopimuskauden aikana tulevat uudet versiot. Koulutukset jakautuvat seuraavasti: Taso 1 - Windows-peruskoulutukset (esim. Tietokoneen käyttö ja Windows tutuksi) - Word perus- ja jatkotasot - PowerPoint-perusteet - Internet Explorer ja intranet - Outlook (posti ja kalenteri.) - Office uusi versio uudet ominaisuudet tai vastaava siirtymäkoulutus - koulutukset tilaajan tiloissa Taso 2 - Excel perus- ja jatkotasot - Access perus- ja jatkotasot - PowerPoint-jatkotaso - Outlook (posti ja kalenteri) - jatkotaso

2 - koulutukset tilaajan tiloissa Taso 3, osa-alue 3A - Windows-peruskoulutukset (esim. Tietokoneen käyttö ja Windows tutuksi) - Word perus- ja jatkotasot - PowerPoint-perusteet - Internet Explorer ja intranet - Outlook (posti ja kalenteri.) - Office uusi versio uudet ominaisuudet tai vastaava siirtymäkoulutus - Excel perus- ja jatkotasot - Access perus- ja jatkotasot - PowerPoint-jatkotaso - koulutukset tarjoajan tiloissa Taso 3, osa-alue 3B - MS Project sekä Visio perus- ja jatkotasot - Adobe Acrobat perus- ja jatkotasot. - Digikuvaus, - Photoshop, perus- ja jatkotasot - Dreamweaver perus- ja jatkotasot - Indesing perus- ja jatkotasot. - Adobe Design Premiere - ohjelmistopaketin koulutukset - koulutukset sekä tilaajan että tarjoajan tiloissa. Taso 3, osa-alue 3C - Windows Tukihlö/admin -taso - ohjelmointivälineet (C++ sekä muut vastaavat) - koulutukset sekä tilaajan että tarjoajan tiloissa. Taso 4, osa-alue 4A Projektitoiminnan johtaja koulutus.. Koulutuksen sisältö määrittyy Projektiyhdistys ry:n IMPA A halutessaan suorittaa IMPA A sertifikaatti Projektiyhdistys ry:ssä. (Tarkemmat tiedot Taso 4, osa-alue 4B Projektin johtaja koulutus. Koulutuksen sisältö määrittyy Projektiyhdistys ry:n IMPA B halutessaan suorittaa IMPA B sertifikaatti Projektiyhdistys ry:ssä. (Tarkemmat tiedot

3 Taso 4, osa-alue 4C Projektipäällikkö koulutus. Koulutuksen sisältö määrittyy Projektiyhdistys ry:n IMPA C halutessaan suorittaa IMPA C sertifikaatti Projektiyhdistys ry:ssä. (Tarkemmat tiedot koulutuksen hintaan saa sisällyttää mahdollisia kokeita. Koulutuksen pituus 3 Taso 4, osa-alue 4D Projektiosaaja koulutus. Koulutuksen sisältö määrittyy Projektiyhdistys ry:n IMPA D halutessaan suorittaa IMPA D sertifikaatti Projektiyhdistys ry:ssä. (Tarkemmat tiedot Kouluttajalla tulee olla valmiudet pitää kursseja eripituisina jaksoina. Esimerkiksi kahden päivän kurssi tulee voida pitää sekä kahtena kokonaisena päivänä tai jaettuna neljään puolipäivään. Kurssipäivät tulee myös voida pitää pitemmällä ajanjaksolla, esimerkiksi viikon välein. Tarjoukseen pitää liittää kurssisisällöt kaikista tarjottavista koulutuksista ja esimerkkejä kurssimateriaalista (enintään 3/tarjoaja). KOULUTUKSIEN SISÄLTÖVAATIMUKSET Koulutuksien sisältöjen tulee olla joustavasti muokattavissa yhdessä tilaajan kanssa. Tasojen 1, 2 ja 3a koulutuksien tulee kuitenkin kattaa seuraavia asioita: Tietokoneen sekä Windows-käyttöjärjestelmän perusteet aloittelijoille, jossa koulutettavien tulee oppia perusteet sekä hiiren käyttöön että käyttöjärjestelmään. Koulutettavien tulee oppia mm. käynnistämään ja sammuttamaan tietokone, käynnistämään sovellusohjelmia, muuttamaan ikkunoiden kokoja ja muuta ulkonäköä sekä hakemaan ja tallentamaan tietoja. Word-, Excel- ja PowerPoint -perusteiden tulee antaa käyttäjille vähintään perusvalmiudet ohjelmaan. Koulutettavien pitää oppia tuottamaan yksinkertaisia asiakirjoja/työkirjoja/esityksiä, hakea valmiita asiakirjoja/työkirjoja/esityksiä ja tallentaa työnsä. Koulutettavien pitää oppia myös hakemaan ja käsittelemään kaupungin omia asiakirjapohjia sekä sähköisiä lomakkeita. Word-jatkokurssin tulee vähintään antaa koulutettaville valmiudet tehdä vaativampia asiakirjoja, tehdä asiakirjapohjia, selvittää asiakirjojen tyylit ja niiden luominen, sekä käydä läpi Wordin automaattitoiminnot ja asiakirjojen osat. Koulutettavien tulee oppia myös palstoitus, joukkokirjeet, tarrat ja taulukot. Myös ns. erikoisjatkokurssit kuten Pitkät asiakirjat ja Word-tarrat ja -joukkokirjeet kuuluvat jatkokurssiryhmään. Excel-jatkokurssin tulee vähintään antaa koulutettaville valmiudet tehdä vaativampia työkirjoja, selvittää perusasetukset ja niiden muuttaminen, opettaa omien taulukkomallien

4 teko, selvittää solualueiden lukitseminen, lukujen esitystavan muuttaminen, yleisempien funktioiden käyttö, matriisien käyttö, linkitys, lajittelu ja luettelointi sekä makrojen käyttö. Myös ns. erikoisjatkokurssit kuten Excel taloushallinnon välineenä tai Pivot-työkalut kuuluvat jatkokurssiryhmään. Internet ja intranet - koulutuksessa Internet-osuudella pitää opettaa selaimen käyttö sekä alustavasti tiedonhaku eri hakumenetelmien avulla Internetistä. Kurssilaisen tulee myös osata itse avata eri osoitteita ja hakea erilaisia tiedostoja sekä tulostaa haluamansa tiedot. Koulutuksessa tulee tulla esiin Internetin ja intranetin erot ja esimerkkeihin tulee sisältyä Helsingin kaupungin Helmi -intran käyttöä. Outlook- koulutuksissa tulee antaa valmiudet sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen ohjelman omiin osoitteisiin, Internet-osoitteisiin, faksiin ja mahdollisesti gsm-numeroihin. Kurssilla tulee opettaa osoitekirjan teko, joukkokirjeiden lähetys sekä liitetiedostojen käyttö. Kurssilla pitää käydä myös läpi ohjelman oletusasetukset sekä niiden muuttaminen. Kalenterin perusominaisuuksien koulutuksessa tulee käsitellä myös resurssikalentereita ja oikeuksien muuttamista. Turvallisuusnäkökulma (esim. virustorjunta) tulee huomioida erityisesti Internet ja Outlook koulutuksissa. KOULUTTAJAT Kouluttajien tulee perehtyä sillä tavoin kaupungin toimintaan, että koulutuksessa käytettävät esimerkit ovat mahdollisimman pitkälle kaupungin omasta toiminnasta. Kouluttajien tulee käyttää kursseilla kaupungin omia asiakirjapohjia ja sähköisiä lomakkeita sekä noudattaa tilaajan luokissa niiden menettelyohjeita. Kouluttaja tulee olla perustelluista syistä vaihdettavissa. Jos tarjoaja haluaa vaihtaa kouluttajan, täytyy tilaajan kanssa asiasta neuvotella ja tilaajalla tulee olla oikeus olla hyväksymättä ehdotettua kouluttajaa. MATERIAALI Materiaalin tulee olla selkeä ja käytännönläheinen. Sen tulee soveltua erityisesti peruskoulutukseen niin esitystavaltaan kuin opetuksen etenemisen kannalta. LAADUNVARMISTUS JA ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN SEURANTA- JA RAPORTOINTI- MENETTELY Palautekyselyn sisältösuunnittelu tehdään yhteistyössä n kanssa. Jos käytetään toimittajan omia lomakkeita, lomakkeiden tulee olla muokattavissa niin, että ne palvelevat tilaajan tarpeita.

5 KURSSITILAT KURSSITODISTUKSET Koska kaupunginhallitus on asettanut n sitovaksi tavoitteeksi asiakaspalautteiden yleisarvosanan keskiarvon 4,0 (asteikolla 1 5, viiden ollessa paras), vaaditaan tätä myös tarjoajilta. Tarjoajan tulee toimittaa yhteenvedot koulutuksien palautteista kuukausittain. Tilaaja ja tarjoaja pitävät neljännesvuosittain seurantapalaverin. Tilaajan tulee saada tutustua sekä kurssitiloihin että kurssilla käytettäviin tietokoneisiin ja muihin välineisiin ennen sopimuksen tekoa. Tarjoajalla on mahdollisuus tutustua tilaajan kurssitiloihin, tietokoneisiin ja muihin välineisiin ennen sopimuksen tekoa. Tarjoajan kurssitilojen tulee olla Helsingissä. Kurssitodistukset toimittajan omissa tiloissa tapahtuvasta koulutuksesta tekee toimittaja ja ne tulee antaa osallistujille heti koulutuksen päättyessä.

OPINTONEUVONTA ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen tietotekniikan syksyn kursseille alkaa ke 14.8.02 kello 9, puh. 2611552. Katso tarkat ohjeet s. 3!

OPINTONEUVONTA ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen tietotekniikan syksyn kursseille alkaa ke 14.8.02 kello 9, puh. 2611552. Katso tarkat ohjeet s. 3! Yhä useammat yhteiskunnan palvelut siirtyvät tietoverkkoihin, joten kaikkien kansalaisten tulisi osata käyttää tietokonetta ja tietoverkkoja ja siten tietotekniikan hallinnasta tulee kaikille välttämätön

Lisätiedot

Verkko-opetus / ATK ja media

Verkko-opetus / ATK ja media Verkko-opetus / ATK ja media 32031313 sanat VOIMAN JA LUOVUUDEN LÄHTEENÄ 31.1.-10.4. ti 18.00-19.30 Lohjan Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA Nordström Paula, 20 t, 32 Ilmoittautuminen 17.1. mennessä

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (JIT 2015 Palvelut verkon kautta) Versio: 2.0 Julkaistu: 22.9.2015

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Sisällys...2 Acrobat...4 Digitaalinen paperi... 4 Acrobat-teknologia... 4 Perusidea... 4 PDF-tiedostomuoto... 4 Adobe Acrobat ohjelma... 5 Välilehtien näyttäminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 23.9.2011. IT käyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 23.9.2011. IT käyttöpalvelut IT käyttöpalvelut 2 Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Lähtötilanne... 4 3.Tavoite... 6 3.1 Työasemien tukipalvelut... 6 3.2 Mobiililaitteiden hallinta... 7 3.3 Palvelimien valvonta- ja hallintapalvelu...

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010

METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010 METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 26 2 SISÄLTÖ 1. TIETOSTRATEGIAN TEHTÄVÄ...3 1.1 Tietostrategian päivittäminen...4 1.2 Aiempi strategiamme (vuosille 21 2)...4 2. NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Kaikki kurssit arvioidaan numeroin. Tämä kannustaa opiskelijaa arvioimaan myös itse omaa edistymistään opinnoissa.

Kaikki kurssit arvioidaan numeroin. Tämä kannustaa opiskelijaa arvioimaan myös itse omaa edistymistään opinnoissa. Tietotekniikka Tietotekniikalla on lukiossa kahdenlainen rooli. Toisaalta se toimii tiedon hankkimisen ja tiedon muokkaamisen välineenä muissa oppiaineissa. Toisaalta se on itsenäinen oppiaine. Opetuksen

Lisätiedot

M-Files 8.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 8.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 8.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 22.9.2011 1/64 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 1.1 M-Files 8.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset...4 1.2 M-Files-pilvipalvelut

Lisätiedot

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys Napapiirin Residuum Oy Tarjouspyyntö 1 (6) www.residuum.fi -nettisivujen päivitys 1. TAUSTAA Napapiirin Residuum Oy (tilaaja) on Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien omistama osakeyhtiö,

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

Honkalehdontie 8 43700 KYYJÄRVI y-tunnus 0176410-9 19.6.2014

Honkalehdontie 8 43700 KYYJÄRVI y-tunnus 0176410-9 19.6.2014 KYYJÄRVEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 43700 KYYJÄRVI y-tunnus 0176410-9 19.6.2014 SUUNNITTELUPALVELUN TARJOUSPYYNTÖ TILAAJA JA HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Nopolan koulukeskuksen uudisrakennuksen arkkitehtisuunnittelusta

Lisätiedot

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Sisältö 3 Sisällysluettelo TIETOJA NÄISTÄ OHJEISTA 6 EPISERVER-OHJEEN KÄYTTÄMINEN 6 OLETETUT TIEDOT JA TAIDOT 6 VIITTEET 6 EPISERVER WORLD -VERKKOYHTEISÖ 6 TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS 6 JOHDANTO 9 EPISERVER

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA 2015 Ota talteen! SISÄLTÖ KSL KOULUTTAA 5 TIETOA OSALLISTUJALLE 5 HELSINKI 7 LAHTI 11 OULU 22 TAMPERE 25 UUTTA 2015: JYVÄSKYLÄ AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 29 TILAUSKOULUTUS

Lisätiedot

Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut

Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut Liite 1 1 (17) Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut Liite 1 2 (17) Sisällys 1 Nykytilan kuvaus 3 1.1 Tekesin nykyisen palvelutuotannon poikkeamia yleisesti palvelutuotannossa käytettyihin

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Karstula. Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Karstula. Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Karstula Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Juha-Pekka

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Project 2013 KÄYTÖN PERUSTEET

Kari J Keinonen Microsoft Project 2013 KÄYTÖN PERUSTEET Kari J Keinonen Microsoft Project 2013 KÄYTÖN PERUSTEET Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HUUMEHOIDON TIETOJÄRJESTELMÄ

SÄHKÖINEN HUUMEHOIDON TIETOJÄRJESTELMÄ 1(6) SÄHKÖINEN HUUMEHOIDON TIETOJÄRJESTELMÄ TIETOSUOJA JA TIETOTURVALLISUUS Tietoturvallisuustoimenpiteet Yksikön tulee huolehtia siitä, että sähköistä lomaketta käytettäessä riittävät tekniset ja organisatoriset

Lisätiedot

Visma Approval 1.40 Käsikirja. Ohje

Visma Approval 1.40 Käsikirja. Ohje Visma Approval 1.40 Käsikirja Ohje Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot