Maalämpöpumppu 2 tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maalämpöpumppu 2 tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi"

Transkriptio

1 Maalämpöpumppu 4 D FI 94- NIE F NIE F 696 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Maalämpöpumppu tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi n Kylmäainetta alle kg kylmäainepiiriä kohden vapauttaa tarkastusvelvoitteesta. n Scroll-kompressorit kykenevät tuottamaan jopa 65 C lämpötilan lämmitysjärjestelmään. n Kahden kompressorin ansiosta saavutetaan parempi tehonsäätö, pidemmät käyntijaksot, pienempi kuluminen ja suurempi toimintavarmuus. n Selkeät tiedot lämpöpumpun tilasta, käyttöajoista ja kaikista lämpötiloista näytetään LCD-näytössä. n Ohjaus ja valvonta mistä tahansa Katso tilat ja tee asetukset Internetin kautta ja tekstiviesteillä RCU-lisätarvikkeen avulla. n Laaja valikoima useita kokoja: 4 6 kw. n Jopa 54 kw yhdeksällä samaan järjestelmään liitetyllä F-lämpöpumpulla. n ehmokäynnistysreleet ja valvontakytkimet asennettu valmiiksi tehtaalla. ehmokännystimet F-6 lisävarustena (MSR 6). n Sisäiset kiertovesipumput. n Sisäänrakennettu kello, reaaliaikatoiminto lisäkäyttövedelle ja menojohdon lämpötilan lasku/korotustoiminto. n Valmius uima-allasohjausta varten. n Lämpökerroin (CO) vähintään 4,5 lämpötiloilla /5 C. n Kylmätekniikan kotelointi laskee äänitasoa. NIE F on lämpöpumppu suurehkojen kiinteistöjen, kuten kerrostalojen, kirkkojen ja teollisuuskiinteistöjen lämmitykseen. Lämmönlähteinä voidaan käyttää muun muassa maaperää, kallioperää, järvivettä tai pohjavettä. F on varustettu edistyksellisellä ohjauksella ja on siten sovitettavissa useisiin erilaisiin järjestelmäratkaisuihin. F voi ohjata kahta erilaista menolämpötilaa/lämpökäyrää, esim. yksi alhaisempi menolämpötila lattialämmitykselle ja toinen korkeampi patteripiiriin. F-lämpöpumpussa on valmius öljy-, kaasu- ja sähkökattilan ohjaukseen. Käyttöveden lämmitys voidaan priorisoida, joko yhdellä tai kahdella kompressorilla. Tämä mahdollistaa lämmitysveden ja käyttöveden samanaikaisen tuotannon.

2 5. C V a r m v a t t e n t e m p e r a t u r. Esitteen laajuus Esitteessä käsitellään F:n toiminnot vain pintapuolisesti. Tarkempi kuvaus löytyy tuotteen asennus- ja huolto-ohjeista, jotka voi ladata osoitteesta sennusperiaate Maaperä Lämpöpumppu kerää talteen osan maaperään sitoutuneesta lämpöenergiasta maahan upotetun keruuputkiston avulla. Kallio Lämpöpumppu kerää talteen osan kallioon varastoituneesta aurinkoenergiasta kallioon porattuun reikään asennetun keruuputkiston avulla. Lämmönkeruuliuos lämpöpumppuun Lämmönkeruuliuos lämpöpumpusta intavesien tiivistys ohjavesitaso ktiivinen poraussyvyys (vesitaso kalliossa) Vesistö Lämpöpumppu kerää talteen osan veteen sitoutuneesta lämpöenergiasta pohjaan ankkuroidun keruuputkiston avulla. Toimintaperiaate F:een kuuluu kaksi lämpöpumppumoduulia sekä näytöllä varustettu CU-yksikkö lämpöpumpun ja mahdollisen lisälämmön ohjaukseen. F:ssa on sisäänrakennetut kiertovesipumput, minkä vuoksi se on helppo liittää lämmönkeruu- ja lämpöjohtopiiriin. Energia otetaan lämmönlähteestä suljetun lämmönkeruujärjestelmän kautta, jossa kiertää veden ja etanolin liuos. Lämmönlähteenä voi olla kallio, maaperä, vesistö, poistoilma tai muu prosessilämpö. Lämmönkeruunesteen energia siirtyy lämpöpumpun höyrystimessä kylmäaineeseen, joka höyrystyy ja puristetaan sitten kompressorissa. Lämmennyt kylmäaine johdetaan lauhduttimeen, josta sen energia siirtyy lämpöjohtopiiriin. Lämmönkeruu ulos Köldbärare-ut Köldbärarpump Lämmönkeruupumppu* * Lämmönkeruu sisään Köldbärare-in Suodatin Smutsfilter Kompressori Käyttövesi Varmvatten-fram meno/ / lämpöjohto Värmebärare-fram meno Kiertovesipumppu Värmebärarpump Suodatin Smutsfilter Käyttövesi Varmvatten-retur paluu Lämpöjohto Värmebärare-retur paluu Suodatin Smutsfilter Lämpöjohto Värmebärare-fram meno Kiertovesipumppu Värmebärarpump Kompressori Höyrystin Förångare aisuntaventtiilventil Expansions- Kondensor Lauhdutin * 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti lämpöpumpun ulkopuolelle.

3 TYSK rätt Käyttötaulu Näyttö 5. C. I II 55.. CC. 5. Va.r m v a t t e n t e m p e ratur C rauchwasser temp.. Lämpökäyrän muutos Näppäimistö Katkaisin 5. C 5.. C -asentoinen katkaisin : vainsymboli näkyy kun näppäimistölukko on aktivoitu. Näppäimistölukko aktivoidaan painamalla plus- ja miinuspainiketta samanaikaisesti. Lämpöpumppu suljettu kokonaan.. Varatila. Näyttö 5. C Lisäenergiasymboli näkyy, kun lisäsähkö on. 5. C Öljykattilasymboli näkyy, kun lisäöljy on käytössä. armvattentemperatur. C 6 rä R rätt Va r. 5 Va r m v a. 5 Va r m v a t t e. 5. C Va r m v a t t e n t e m p 5. C arametrin arvo. rätt Kolmas rivi: arametrin kuvaus. rätt. Miinuspainikkeellaliikutaan valikkojärjestelmässä (taaksepäin) tai pienennetään valitun parametrin arvoa. t t e n t e m p e r a ttoinen u r rivi: OF F luspainikkeella liikutaan valikkojärjestelmässä (eteenpäin) tai suurennetaan valitun parametrin arvoa.. ON Ei toimintoa. Kiertovesipumppusymboli näkyy, kun kiertovesipumput tai ovat käynnissä. D a y 4 8 un Lisäkäyttövesi -painiketta painetaan, K rätt nykyinen Lisäkäyttövesi -tila näkyy näytössä. Lisäpainallukset muuttavat tilaa 4,, 6 ja tunnin portain. Kun toiminto on aktiivinen, käyttöveden lämpötilaa nostetaan tilapäisesti. rätt 5Lisäkäyttövesisymboli. C näkyy kun V a r m v a"lisäkäyttövesi"-toiminto t t e n t e m p e r a on t uaktiivinen. r. 5. C. 5 ainikkeella Käyttötila asetetaan haluttu käyt. Kompressorisymboli näkyy, kun lämpöpumpun tötila sen mukaan halutaanko kiertovesipumppu ja kompressori on käynnissä. lisäenergia sallia/estää. 6 9 kytketty. OF F 5. Näppäimistö C Ensimmäinen rivi: ON Kellosymboli näkyy, kun on valittu jokin ajastintoiminto, esim. menolämpötilan määräaikainen alennus tai lisäkäyttöveden aika-asetus. D a y 4 8 R 5 Normaali. Kaikki ohjaustoiminnot kytkettyinä. 5. C. Enter-painikkeella valitaan valikkojärjestelmän alavalikko, aktivoidaan parametrin muuttaminen ja vahvistetaan parametriin mahdollisesti tehty muutos C Neljäs rivi: Lämpökäyrän muutos Näyttää valikon numeron, avainsymbolin, kellosymbolin ja ajan. Tällä säätimellä siirretään lämpökäyrää pystysuunnassa, jolloin huonelämpötila muuttuu.

4 5. C V a r m v a t t e n t e m p e r a t u r. H M f l o w 4 9 ( 5 C ) H o t w a t e r 5 C + - R H M f l o w 4 9 ( 5 C ) H o t w a t e r 5 C - + R H M flo w4 9 (5 C ) H o t w a te r 5 C + - R H M flo w4 9 (5 C) H o t w a te r 5 C 5. C V a r m v a t t e n t e m p e r a t u r. - + R 5. C V a r m v a t t e n t e m p e r a t u r. Kuljetus ja säilytys F on kuljetettava ja säilytettävä pystyasennossa kuivassa paikassa. utkiasennukset (lämmönkeruu) Keruuputkistoa mitoitettaessa on otettava huomioon maantieteellinen sijainti, kallio-/maaperätyyppi sekä lämpöpumpun lämmöntuottokyky. Keruuputkistoa asennettaessa on huolehdittava siitä, että se nousee jatkuvasti lämpöpumppua kohti ilmataskujen välttämiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista, korkeimpiin kohtiin on järjestettävä ilmaus. sennus F tulee asettaa vakaalle alustalle, mieluiten betonilattialle tai jalustalle kattilahuoneeseen tai erityiseen laitehuoneeseen. Sijoittamista sellaiseen tilaan tai sellaisen tilan (esim. makuuhuoneen) viereen, jossa käyntiääni häiritsee, tulee välttää. Sijoituksesta riippumatta on hiljaista tilaa vasten oleva seinä äänieristettävä. utkiasennus utkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. F lämpöpumpun suurin paluulämpötila on n. 58 C ja menolämpötila n. 65 C. Koska siinä ei ole sulkuventtiileitä, sellaiset on asennettava lämpöpumpun ulkopuolelle huollon helpottamiseksi. Kaikki lämmitetyissä tiloissa olevat lämmönkeruuputket on eristettävä veden tiivistymisen välttämiseksi. Koska lämmönkeruujärjestelmän lämpötila voi laskea alle C:n, järjestelmä on suojattava jäätymiseltä -5 C:een asti. Tilavuuslaskelman ohjearvona voidaan käyttää litraa valmiiksi sekoitettua lämmönkeruunestettä keruuputken metriä kohti (koskee EM-putkea 4 x,4 N 6,). Lämmönkeruujärjestelmään on merkittävä käytetyn jäätymisenestoaineen nimi. Sulkuventtiilit on asennettava mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. senna suodatin sisään tulevaan putkeen. Liitäntä avoimeen pohjavesijärjestelmään vaatii välissä olevan, pakkassuojatun piirin höyrystimen likaantumis- ja jäätymisvaaran vuoksi. Tämä vaatii ylimääräisen lämmönvaihtimen. EX Kut VVF VF V- EX utkiasennukset (lämpöjohdot) utkiliitäntä on lämpöpumpun takasivulla. senna vaadittavat suojalaitteet, sulkuventtiilit (asennetaan mahdollisimman lähelle lämpöpumppua) sekä mukana toimitettu suodatin ja joustavat letkut. K* K-in VVR VR/VR VF V- Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että kaikkiin pattereihin/piireihin asennetaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama termostaatti riittävän virtauksen takaamiseksi. Laitteen rakenne sallii käyttöveden lämmityksen yhdellä tai kahdella lämpöpumppumoduulilla. Tämä edellyttää kuitenkin erilaisia putki- ja sähköasennuksia. VVF VF V- EX K / JK * 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti lämpöpumpun ulkopuolelle. Ulkoisen lämmönkeruupumpun liittäminen (vain 6 kw) Kut VVF VF V- K / J VVR VR/VR VF VVR VR/VR VF V- K-in V- K Mukana toimitettu ulkoinen lämmönkeruupumppu F -6kW - lämpöpumppuun asennetaan lämpöpumpun ulkopuolelle ja liitetään tuloliitäntään (4) (katso kuva yllä). 4 K / JK

5 GRUNDFOS m(),(w) DK GRUNDFOS m(),(w) DK HEJSN HEJSN 8 6 sennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava voimassa olevien määräysten mukaan, ennen kuin se otetaan käyttöön. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö ja siitä on tehtävä tarkastuspöytäkirja. Edellä mainittu koskee suljettuja lämmitysjärjestelmiä. Jos lämpöpumppu vaihdetaan, sen asennus on myös tarkastettava. Keruuputkiston ohjearvot Tyyppi Maalämpö, suositeltu keruuputkiston pituus x 5-4 x 4 m x 8 - x 8 m x 45-4 x 45 m x 5-5 x 5 m 4 4 x 5-6 x 5 m 4 x 7-5 x m 6 6 x 45-8 x 45 m 6 x 5-8 x 8 m Enimmäispituus piirriä kohti on 5 m. Normaalisti käytetään EM-putkea 4 x,4 N 6,. Keruuputkiston pituus vaihtelee kallio-/maaperän ja lämmitysjärjestelmän (patteri- tai lattialämmitys) mukaan. utkistot kytketään aina rinnakkain ja siten, että on mahdollista säätää virtausta. intamaalämmön putkien asennussyvyyden on oltava noin m ja putkien välisen etäisyyden vähintään,5 m. Lämpökaivojen välin on oltava vähintään 5 m. Lauhduttimen tulo- ja menovirtauksen rajoittaminen Kun lämmönkeruuliuoksen lämpötila on yli -5 C, lauhduttimen suurin menolämpötila on 65 C ja suurin tulolämpötila 58 C. Kun lämmönkeruuliuoksen lämpötila on alle -5 C, lauhduttimen enimmäistulo- ja menolämpötiloja lasketaan automaattisesti käyrän mukaan, lisälämpö pitää yllä halutun menojohdon lämpötilan. Kun lämmönkeruuliuoksen lämpötila on alle -8 C, kompressori pysähtyy ja menojohdon lämpötila ylläpidetään pelkästään lisälämmöllä. Lauhdutin Kondensor ulos ut C Kalliolämpö, suositeltu aktiivinen poraussyvyys Type US 5-6 /N: V- C;7NI 5Hz.5uF I TF. 65 Class H.4 9 Max. bar Type US 5-6 /N: V- C;7NI 5Hz.5uF I TF. 65 Class H.4 9 Max. bar Köldbärare sisäänin 5 Lämmönkeruu C. Lauhdutin ulos. Lauhdutin sisään Käytettävissä oleva paine, lämpöjohtopuoli aine ka Virtaus,,4,6,8, l/s aine ka umpulla on kolme nopeutta virtauksen säätöä varten:, tai. 6 Käytettävissä oleva paine, lämmönkeruupuoli (etanoli 8 4 %) aine ka ka Tillgängligt tryck K-sida 4 Virtaus,,4,6,8,,4,6,8,,4 l/s aine ka Tillgängligt tryck V-sida Tillgängligt tryck V-sida,,4,6,8,,4,6,8,,4 l/s F-//4 F-6 - kw 4kW Tillgängligt tryck K-sida,,4,6,8,,4,6,8,,4 l/s F-//4 Tillgängligt tryck K-sida F-6 - kw 4kW,,,4,6,8,,,4,6,8 l/s - kw 4kW 4 Virtaus,,5,,5,,5,,5 l/s - kw 4kW Virtaus 5

6 7,5 Sähköliitäntä Täydelliset sähkökytkentäkaaviot toimitetaan F mukana. Sähköasennus Sähkönsyöttökaapeli on tuotava takasivun läpiviennin kautta kuvan mukaisesti. 5 nturikaapeleita ei saa vetää vahvavirtakaapelien vieressä. Kaapelit vedetään sisään lämpöpumpun takasivun läpivientien kautta. 6 Kytkeminen n Lämpöpumppua ei saa kytkeä ilman sähkön toimittajan suostumusta, 855 ja kytkentä on suoritettava pätevän sähköasentajan valvonnassa. 8 n Jos käytetään automaattivaroketta, sen on oltava moottorikäyttöön sopiva ( D, kompressorikäyttö). 545 Varokekoot, katso Tekniset tiedot. n Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, lämpöpumppu pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. 65 n F-lämpöpumpussa ei ole sähkönsyötön moninapaista 4turvakytkintä. Se on sen vuoksi varustettava turvakytkimellä, jonka kosketinväli on vähintään mm. n Lämpöpumppu on kytkettävä irti kiinteistön mahdollisen eristystestin ajaksi. n Lämpöpumpun liitäntään X9 kytketään 4 V jännite (-vaihetta, nolla + maatto) varokkeilla varustetusta sähkökeskuksesta. Jos kytketään useampia lämpöpumppuja, jokaisella yksiköllä on oltava oma sähkönsyöttö. n Huom! Sähkökytkentätilaan ei saa asentaa muita komponentteja. n Huomaa, että F antaa V ohjaussignaaleja, jotka on tarkoitettu ulkoisten kontaktorien ohjaukseen, ei pumppujen käyttöön Vahvavirran läpivienti (syöttö) utomaattivarokkeet, moottorinsuojaus nturikaapelit nturikaapelien läpiviennit X9, sähkönsyöttö Syöttökaapeli Kuvan lämpöpumppu on erikoisvarustettu ja tyyppiä 6 kw. 6

7 Ohjaus J ä r j e s t e l m ä. Valikko. Järjestelmä Tässä näkyvät eri lämpöpumppumoduulien tilat ja voidaan tehdä päälaitetta tai apulaitteita koskevia asetuksia. L ä m p ö p u m p p u 5. Valikko 5. Lämpöpumppu Tämän alavalikoissa tehdään kutakin kytkettyä lämpöpumppua koskevia asetuksia. 5 4, C Käyttöveden lämpötila. Valikko. Käyttöveden lämpötila Tässä näytetään käyttöveden lämpötila (VVG) ja alavalikoissa luetaan ja asetetaan käyttöveden lämmitystä koskevia asetuksia. U l k o i s e t y k s i k ö t 6. Valikko 6. Ulkoiset yksiköt Tämän alavalikoissa luetaan arvoja ja tehdään asetuksia, jotka koskevat ulkoisia yksiköitä. Monet 6.:n alavalikot edellyttävät lisävarusteita., 7 ( 8, ) C M e n o l ä m p ö t i l a. Valikko. Menolämpötila Tässä näytetään menolämpötila (FG) lämmitysjärjestelmään sekä laskettu menolämpötila suluissa. Tämän alavalikoissa luetaan arvoja ja tehdään asetuksia, jotka koskevat lämmitysjärjestelmää. Jos lämmitystä ei ole valittu, tätä valikkoa ei näytetä ( 4. ) C M e n o l ä m p ö t i l a. Valikko. Menolämpötila* Tässä näytetään menolämpötila (FG) lämmitysjärjestelmään sekä laskettu menolämpötila suluissa. Tämän alavalikoissa luetaan arvoja ja tehdään asetuksia, jotka koskevat lämmitysjärjestelmää. Jos lämmitystä ei ole valittu, tätä valikkoa ei näytetä. Tämä valikko näkyy vasta sitten, kun valikossa 9..4 on valittu äällä, C U l k o l ä m p ö t i l a 4. K e l l o 7. Valikko 7. Kello Tämän alivalikoissa määritetään päiväys- ja aika-asetukset. Myös erilaiset lämpötilan alennukset ja korotukset valittuina ajankohtina asetetaan tässä valikossa. M u u t a s e t u k s e t 8. Valikko 8. Muut asetukset Tämän alivalikoissa tehdään valikkotyyppiä, kieltä, käyttöasetuksia ja valvontakytkimen arvojen lukemista koskevia asetuksia. H u o l t o v a l i k o t 9. Valikko 9. Huoltovalikot Tämä valikko ja sen alavalikot näkyvät vain, jos se on aktivoitu valikossa 8... Tämän alavalikoissa voidaan lukea erilaisia arvoja ja tehdä erilaisia asetuksia. Huom! setukset saa tehdä vain kyseiseen tehtävään koulutettu henkilö. Valikko 4. Ulkolämpötila Tässä näytetään ulkolämpötila. Mitataan ulkolämpötilaanturilla (UG). * Lisävaruste 7

8 erustoiminnot Lämmöntuotanto F on varustettu ulkolämpötilan ohjaamalla lämpöautomatiikalla. Se tarkoittaa, että menolämpötilaa säädetään suhteessa ulkolämpötilaan (UG) lämpökäyrän asetusten mukaan. Käyttöveden lämmitys Käyttöveden lämmitystä tarvitaan, kun käyttövesianturin (VVG) lämpötila alittaa valikossa. asetetun lämpötilan. Lämmitystarve lakkaa, kun lämpötila ylittää valikossa. asetetun lämpötilan. Jos kaksi tai useampia kompressoreita on ohjelmoitu lämmittämään käyttövettä, ne kytketään päälle ja pois,5 asteen miinuserolla. rvo on asetettavissa valikossa.8. Eli jos kompressori käynnistyy lämpötilassa 5 C ja pysähtyy lämpötilassa 55 C, niin kompressori käynnistyy lämpötilassa 49,5 C ja pysähtyy lämpötilassa 54,5 C, jne. Jokainen F, jossa on vaihtomahdollisuus käyttöveden ja lämmityksen välillä, on varustettu omalla vaihtoventtiilillä. Lisäkäyttövesi Toiminto "Lisäkäyttövesi" nostaa tilapäisesti käyttöveden lämpötilaa. Lämpötila nostetaan ensin asetettavalle tasolle kompressorilla (valikko.) ja sen jälkeen, jos niin halutaan, ulkoinen sähkövastus huolehtii viimeisten asteiden nostosta (valikko.4). Lisäkäyttövesi voidaan aktivoida näytön painikkeilla, automaattisesti tiettyyn aikaan, jaksottaisesti tai ulkoisella koskettimella. Lattiankuivaustoiminto Kun halutaan varmistaa betonilattian oikea kuivuminen, voidaan käyttää sisäänrakennettua lattiankuivaustoimintoa. Toiminto pakottaa lämpötilan menolämpötilan anturissa (FG) kiinteään arvoon ulkolämpötilasta ja käyrän asetuksista riippumatta. Huoneohjaus Termostaatti (esim. RT) voidaan kytkeä lasketun menolämpötilan tilapäistä muuttamista varten. Järjestelmään voi vaihtoehtoisesti kytkeä RG tai RG5- tyyppisen huoneanturin (lisävaruste). Siinä on halutun huonelämpötilan asetus, ja järjestelmä kompensoi automaattisesti lasketun menolämpötilan ottaen huomioon todellisen ja halutun huonelämpötilan erotuksen. Ulkoinen ohjaus F lämpöpumppua voi tietyssä määrin ohjata ulkoisten järjestelmien signaaleilla. F:n hälytyksillä ja aikaehdoilla on kuitenkin prioriteetti ulkoiseen ohjaukseen nähden. Seuraavia toimintoja voidaan ohjata: n Kompressorien ja käynnistys ja pysäytys n Lisäkäyttöveden aktivointi n Lisälämpotyypin vaihto (öljy tai sähkö) n Lisäsähkön poiskytkentä Kaikki ohjaussignaalit pitää välittää potentiaalivapaalla releellä. Ulkoinen tiedonsiirto (RCU) NIE RCU tiedonsiirtoyksikkö mahdollistaa F- lämpöpumpun ohjauksen ja valvonnan tietokoneella tai ModbusTC-protokollaa käyttävällä rakennusautomaatiojärjestelmällä (SCD) lähiverkossa tai Internetin kautta. Sisäänrakennetun GSM-moduulin avulla toimintaa voidaan ohjata ja valvoa myös matkapuhelimella tekstiviestien avulla. Hälytyksen yhteydessä RCU voi lähettää tekstiviestin/ sähköpostin ohjelmoidulle vastaanottajalle. Jotta RCU:n GSM-toiminto toimisi, tiedonsiirtomoduuli on varustettava voimassa olevalla GSM-liittymällä. Se voi olla esim. ladattava liittymä tai erityinen telematiikkaliittymä. RCU yksikköön on mahdollista liittää kaksi riippumatonta kosketintoimintoa ulkoisten tapahtumien ilmaisuun, kuten liikehälytys tai jäätymissuojaus. Lisälämpö Lämpöpumppua ei tavallisesti mitoiteta täyttämään koko lämpötehotarvetta, joten lisälämpöä tarvitaan kylminä päivinä. F antaa V ohjaussignaaleja lisälämmön aktivointiin, ts. signaaleja, jotka on tarkoitettu ulkoisten releiden, kontaktorien yms. ohjaukseen, ei kuitenkaan näiden tehonsyöttöön. Lisäsähkö ilman shunttia Lisäsähköä voidaan ohjata enintään 6 releellä, joista on eruskortilla ja Laajennuskortilla (EX). Näin saadaan enintään 7 binääristä porrasta perusvarustuksella ja enintään 6 porrasta, kun Laajennuskortti on asennettu. Lisäöljy shuntilla Öljypoltinta ohjataan releellä ja shunttiventtiilin (SV-) korotus-/alennussignaaleja releellä. Kattila-anturin (G) tulee myös olla asennettuna. Kun asteminuutit on saavutettu, öljypoltin käynnistyy. Kun lämpötila saavuttaa kattila-anturin (G) halutun arvon, shuntti alkaa säädellä Kun kattilan lämpötila on alle asetetun lämpötilan, shuntti sulkeutuu. Kaasukattila Kun lisälämmitys tapahtuu kaasukattilalla, sen voi kytkeä kuin öljykattilan, jos tarvitsee ohjata shunttiventtiiliä, tai sen voi kytkeä vaihtoehtoisesti kuin sähkökattilan. 8

9 Laajennuskortti (EX, lisävaruste) Seuraaviin toimintoihin pääsy edellyttää lisävarustetta Laajennuskortti () ja siihen kuuluvaa liitinrimaa X6 ja antureita. Kortti pitää lisäksi aktivoida valikossa 9... X6 Käyttöveden kiertopumppu Käyttöveden kiertopumppua voidaan ohjata käynti- ja jaksoajalla valitun jakson puitteissa. llas Lämpöpumppu voidaan varustaa vaihtoventtiilillä, jolla osa tai koko lämmitysvesivirtaus ohjataan allasvaihtimeen. Vaihtoventtiili tai venttiilit (joilla on sama ohjaussignaali) asennetaan lämmitysvesipiiriin, joka normaalisti menee patterijärjestelmään. llasvaihtoventtiilin kautta kytkettävät kompressorimoduulit aktivoidaan allaskäyttöön valikoissa 5.4. ja Kiertovesipumppu V pitää asentaa allaskäytön yhteydessä. ltaan lämmityksen aikana lämmitysvettä kierrätetään lämpöpumpun ja allasvaihtimen välillä lämpöpumpun sisäisten kiertopumppujen (V- ja V-) avulla. V kierrättää lämmitysvettä lämmitysjärjestelmässä, ja lisälämmön voi kytkeä päälle tarpeen mukaan samalla kun menolämpötilaanturi (FG) valvoo jatkuvasti talon lämmitystarvetta. lashuntti Shunttiventtiili (SV-V) ja kiertopumppu (V4) voidaan kytkeä toiseen lämmityspiiriin, jonka lämpötila on alhaisempi (esim. lattialämmitys). Lämminvesivaraaja Käyttöveden lämmitykseen yksivaippaisissa varaajissa lämmönvaihtimen kautta. Lämminvesivaraajan pumppu (VVL) käy, kun jokin kompressori on käynnissä ja lämmittää käyttövettä. Kuvan lämpöpumppu on erikoisvarustettu. 9

10 Laajennuskortti (EX, lisävaruste) Seuraaviin toimintoihin pääsy edellyttää lisävarustetta Laajennuskortti () ja siihen kuuluvaa liitinrimaa X6 ja antureita. Kortti pitää lisäksi aktivoida valikossa 9... X6b assiivinen jäähdytystoiminto Lämmönkeruupiiri on kytketty lämmönvaihtimeen vaihtoventtiilin kautta. Vaihtimen toinen puoli on kytketty lämpöjohtopiiriin shunttiventtiilin (SV-K) ja kiertopumpun kautta. Jäähdytystarpeen yhteydessä aktivoidaan vaihtoventtiili ja kiertopumppu. Shuntti säätelee ulkolämpötilaa vastaavaan todelliseen asetusarvoon ja jäähdytyslämpötilan asetettuun minimiarvoon (kondenssin välttämiseksi). Yhdistelmäjärjestelmä ilma/maa Lisäputkisto (ULM) on liitetty lämmönkeruuputkistoon kahdella vaihtoventtiilillä (VXV-S ja VXV-L). Niitä ohjataan kahdella anturilla, ulkolämpötilan anturilla (SG) ja maaputkistoon menevän lämmönkeruuvirtauksen anturilla (MG). Jos lämpötilaero ylittää asetusarvon, VXV-S avautuu lisäputkiston suuntaan ja käynnistää kiertopumpun (C-S). Kun lämpötilaero on asetusarvon alapuolella, käytetään ainoastaan maaputkistoa. Kun SG:n lämpötila ylittää asetuksen, molemmat vaihtoventtiilit (VXV-S ja VXV-L) aktivoidaan ja lämpö otetaan pelkästään ilmasta. ohjavesipumppu F pystyy ohjaamaan pohjavesipumppua (C-G). umppu käynnistyy s ennen ensimmäistä kompressoria ja pysähtyy s viimeisen kompressorin jälkeen. Kuvan lämpöpumppu on erikoisvarustettu. Yhdistetty jäähdytys-/lämmityskäyttö varaajilla Laitteisto koostuu yhdestä tai useammasta F lämpöpumpusta, jotka on varustettu sekä lämmönkeruu- että lämpöjohtopuolen varaajilla. Maa-/kalliokeruuputkisto(i)ssa on vaihtoventtiilit, joten varaajia voi käyttää:. Lämpövarastoina lämmityskäytössä. Kylmävarastoina passiivisessa jäähdytyskäytössä. Lämmön dumppaukseen aktiivisessa jäähdytyskäytössä Lämmitys tapahtuu varaajan kautta, johon menolämpötilan anturi (FG) on sijoitettu. Kiertopumppu (V) kierrättää lämmitysvettä varaajasta jakelujärjestelmään. Lämmönkeruuneste kiertää kylmävaraajan ja lämpöpumpun höyrystimen välillä. Kun lämpötila laskee varaajassa (vähäinen jäähdytystarve järjestelmässä), kiertopumppu (C-KO) käynnistyy ja hakee energiaa keruuputkistosta. Kun jäähdytysanturi (KG) pyytää jäähdytystä, kiertopumppu (C-K) käynnistyy, ja shunttiventtiili (SV-K) alkaa säädellä viileyttä kylmävaraajasta. Kun lämpötila laskee varaajassa, C-KO käynnistyy ja hakee kylmää keruuputkistosta (passiivinen jäähdytys). Kun keruuputkisto ei kykene jäähdyttämään riittävästi, lämpöpumppu käynnistyy ja alkaa jäähdyttää aktiivisesti. Kun lämmöntarve on täytetty, vaihtoventtiili (VXV-KV/) vaihtaa niin, että keruuputkisto on yhteydessä lämpimään varaajaan vaihtoventtiilin (VX-D) kautta. Kiertovesipumppu (C-D) käynnistyy ja dumppaa ylimäärälämmön keruuputkistoon.

11 Liitäntä F voidaan asentaa monella eri tavalla, joista annetaan muutama esimerkki alla. Lisää liitäntävaihtoehtoja on osoitteessa eriaatekaaviot liittämistä varten F liitettynä lisälämpöön ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Öljykattila Oljepanna tai alternativt sähkökattila elpanna shuntilla med shunt G SV- EX C Lisälämpö Tillsatsvärme V FG anna V RG ienempi sähkökattila, jossa useita sähköportaita Mindre elpanna med flera elsteg EX UG VXV * T Sähkökasetti/ Elkassett/ sähkökattila Elpanna Kaukolämpö Fjärrvärme EX SV- G EX K-ut K-in ** Master V V V VV / CK VV Kaukolämpövaihdin Fjärrvärmeväxlare F priorisoi käyttöveden lämmityksen puolella teholla (lämpöpumppumoduuli ) vaihtoventtiilin (VXV) kautta. Kun vedenlämmitin/puskurisäiliö (VV/CK) on täyteen varattu, vaihtoventtiili (VXV) vaihtaa lämpöjohtopiiriin. Kun tarvitaan lämmitystä, moduuli käynnistyy ensiksi. Kun lämmitystarve on suuri, myös moduuli käynnistyy lämmityskäyttöön. Lisälämpö kytkeytyy automaattisesti, kun energiantarve ylittää lämpöpumpun kapasiteetin, ja shuntti (SV-) aktivoituu, kun kattila-anturin (G) lämpötila on yli 55 C. Jos VV/CK varustetaan sähkövastuksella (IU) ja kytkentäkotelolla (K), voidaan käyttää toimintoa Lisäkäyttövesi. Ohikytkettävää kontaktoria suositellaan. * Katkoviivalla merkitty varoventtiili käytetään sähkövastuksen yhteydessä. ** 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti lämpöpumpun ulkopuolelle. Lämpöpumppumoduuli Sulkuventtiili Lämpöpumppumoduuli V Takaiskuventtiili EX aisuntasäiliö tarvittavilla turvavarusteilla FG Menolämpötilan anturi purele/kontaktori ohituksella K-in Lämmönkeruu sisään K-ut Lämmönkeruu ulos G Kattila-anturi RG aluulämpötila-anturi Säätöventtiili Suodatin SV- Shuntti Varoventtiili UG Ulkolämpötila-anturi V Lämpöjohtopumppu VV Lämminvesivaraaja VV/CK Varaaja ja vedenlämmitin VVG Käyttövesianturi VXV Vaihtoventtiili

12 5. C. 5. C. 5. C. 5. C. Kaksi tai useampi F liitettynä kattilaan ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) EX G SV- FG UG C V RG Öljykattila Oljepanna VVC V VXV V VXVVVC V V V V * * VVG EX V V Slave K-ut V K-in Master V VV / CK VV / CK VV F on suunniteltu niin, että useita yksiköitä voi liittää yhteen suuren tehontarpeen yhteydessä. Kun tarvitaan lämmitystä, kompressori käynnistyy ensiksi. Lisätarpeen yhteydessä käynnistyy toinen kompressori jne. Jos lämpöpumppu ei pysty ylläpitämään oikeaa menolämpötilaa, öljykattila käynnistyy ja shuntti (SV-) avautuu vas-5ta, kun kattilan lämpötila on 55 C. Menolämpötila-anturi (FG) ja paluulämpötila-anturi (RG) on sijoitettava pattereihin 5 menevään runkojohtoon. Ohikytkettäviä kontaktoreita suositellaan Slave V Master V 98 9 V EX FG UG 49 Lämpöpumppumoduuli Sulkuventtiili Lämpöpumppumoduuli Takaiskuventtiili aisuntasäiliö tarvittavilla turvavarusteilla Menolämpötilan anturi 89 purele/kontaktori ohituksella 94 Lämmönkeruu sisään K-in 49 K-ut Lämmönkeruu ulos G Kattila-anturi RG aluulämpötila-anturi Säätöventtiili Suodatin SV- Shuntti 9 Varoventtiili Ulkolämpötila-anturi V Lämpöpumppu V Lämpöpumppu 6 6VV 44 Lämminvesivaraaja88 44 VV/CK Varaaja ja vedenlämmitin 5 VVG Käyttövesianturi VXV Vaihtoventtiili VXVVVC Käyttövesikierron vaihtoventtiili * 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti lämpöpumpun ulkopuolelle.

13 ltaan lämmitys F-lämpöpumpulla ja kahdella kompressorilla EX Sähköka- Elkassett/ setti/sähkö- kattila Elpanna UG V V VXV- FG UG VXV VX TG T o o l * EX SƒV K-ut V ** K-in V V H R VVG VV/CK VV llasvaihdin on kytketty lämmitysjärjestelmään vaihtoventtiilin (VXV-) kautta. Kun altaan lämpötilan anturi (TG) pyytää lämpöä, allasvaihtoventtiili (VXV-) ohjaa lämmitysvirtauksen allasvaihtimeen. Jos lämmitystä ja allaslämmitystä tarvitaan samaan aikaan, niitä lämmitetään vuorotellen jaksoittain. Ohikytkettäviä kontaktoreita suositellaan. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste EX. Lämpöpumppumoduuli Sulkuventtiili Lämpöpumppumoduuli V Takaiskuventtiili EX aisuntasäiliö tarvittavalla turvavarusteilla FG Menolämpötilan anturi purele/kontaktori ohituksella K-in Lämmönkeruu sisään K-ut Lämmönkeruu ulos TG ltaan lämpötila-anturi RG aluulämpötila-anturi Säätöventtiili Suodatin Varoventtiili UG Ulkolämpötila-anturi V Lämpöjohtopumppu VV Lämminvesivaraaja VV/CK Varaaja ja vedenlämmitin VVG Käyttövesianturi VX Lämmönvaihdin VXV Vaihtoventtiili VXV- Vaihtoventtiili, allas * Katkoviivalla merkitty varoventtiili käytetään sähkövastuksen yhteydessä. ** 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti lämpöpumpun ulkopuolelle.

14 F kahdella lämpökäyrällä V4 Sähkökasetti/ Elkassett/ sähkökattila Elpanna EX SƒV V FG RG FG SV-V UG VXV SƒV* T VVG EL-VV EX SƒV K-ut ** K-in V SƒV V VV / CK F-lämpöpumppua voidaan ohjata kahdella lämpökäyrällä. Moduuleja ja ohjataan käyrällä, FG ja lämmitysjärjestelmä, joka vaatii korkeamman lämpötilan. Toista lämmitysjärjestelmää, esim. lattialämmitysjärjestelmä alemmalla lämpötilalla, ohjataan menolämpötilaan FG käyrällä shunttiventtiilin SV-V avulla. F priorisoi käyttöveden lämmityksen puolella teholla (lämpöpumppumoduuli ) vaihtoventtiilin (VXV) kautta. Mindre elpanna med flera elsteg Fjärrvärme Kun vedenlämmitin/puskurisäiliö (VV/CK) on täyteen varattu, vaihtoventtiili 5 (VXV) vaihtaa lämpöjohtopiiriin. 5 Kun tarvitaan lämmitystä, moduuli käynnistyy ensiksi. 85 Kun 85 lämmitystarve on suuri, myös moduuli käynnistyy lämmityskäyttöön. Sähkökattila kytkeytyy automaattisesti, kun tarve ylittää lämpöpumpun kapasiteetin. Jos VV/CK 99 varustetaan 44sähkövastuksella 8 (IU) ja kytkentäkotelolla (K), voidaan käyttää toimintoa Lisäkäyttövesi. 6 Ohikytkettäviä kontaktoreita 44 suositellaan. Tähän kytkentään tarvitaan lisävarusteet VST, IU ja K. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste EX. Oljepanna alternativt elpanna med shunt 5 Lämpöpumppumoduuli Sulkuventtiili Lämpöpumppumoduuli V Takaiskuventtiili EX aisuntasäiliö tarvittavilla turvavarusteilla FG Menolämpötilan anturi (käyrä ) FG Menolämpötilan anturi (käyrä ) purele/kontaktori ohituksella K-in Lämmönkeruu sisään K-ut Lämmönkeruu ulos Tillsatsvärme RG aluulämpötila-anturi 4. Säätöventtiili Suodatin SV-V lashuntti Varoventtiili UG Ulkolämpötila-anturi V UG 5 Lämpöjohtopumppu V4 Lämpöjohtopumppu 4 VV Lämminvesivaraaja VV/CK Varaaja ja vedenlämmitin VVG Käyttövesianturi VXV Vaihtoventtiili * Katkoviivalla merkitty varoventtiili 4. käytetään sähkövastuksen yhteydessä. ** 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti 85 lämpöpumpun ulkopuolelle

15 Mitat ja tilavaraukset 5. C C 5. C 5. C. 7, , , Lämpöpumpun oikealla puolella on oltava vapaata tilaa huoltoa 6 5 varten. Muun muuassa lämmönkeruupumpun nopeuden säätöä varten. Lämpöpumpun oikealla puolella on oltava vapaata tilaa huoltoa 6 5 varten Lämpöpumpun edessä on oltava 545huoltoa varten. 8 mm tila nturikaapelien läpiviennit Vahvavirran läpivienti (syöttö) nturikaapelien läpiviennit Vahvavirran läpivienti (syöttö) , ,5 Lämpöpumpun edessä on oltava mm tila 855huoltoa varten , ulkop. ø 4 kw 6 kw (4)/(5) Lämmönkeruu sisään/ulos (mm) 4 54 (7)/(7) Lämmitysvesi ulos (Jäähdytysmoduuli /) (mm) 8 5 (7)/(7) Lämpöjohto paluu (mm) 5 5 utkiliitäntä 6 5. C kw.. 5. C 4 kw 5

16 ϒC TG E ϒC TG Lisätarvikkeet Huonelämpötilaanturi RG Tuotenro: purele, Tuotenro: 89 4 Tiedonsiirtoyksikkö RCU Mahdollistaa käytön ohjauksen ja valvonnan tietokoneella tai matkapuhelimella. Katso lisätiedot sivustossa RCU Tuotenro: 67 6 Ska ej på bild Käyttöveden lämmityksen ohjaus VST Tuotenro: Täyttöventtiilisarja K R (maks. kw) sisältää eristyksen Tuotenro: LVI-nro: ehmokäynnistysrele MSR 6 ** Tuotenro: pehmokäynnistystä suodatinta kaapelisarja Vaihtoventtiili, CU-putki (Suurin suositeltu lämmitysteho, 4 kw) Laajennuskortti EX liitinrimalla ja anturilla Tuotenro: 67 4 Laajennuskortti EX Kytkentäkotelo K mukana termostaatti ja ylikuumenemissuoja Tuotenro: 8 89 ELK Tuotenro: 69 TYYI HL HL 5, Tuotenro: HL 5, Tuotenro: HL 5, Tuotenro: HL 65, Tuotenro: liitinrimalla ja anturilla Tuotenro: 67 4 K Sähkövastus kw Matalalämpökattila öljylle ja kaasulle K Sähkövastus IU kw Tuotenro: kw Tuotenro: kw Tuotenro: 8 9 ELK 5* Tuotenro: 69 E 6 * Tuotenro: 69 E 4 * Tuotenro: 69 E 4 K * Sovitettu ohjaukselle F:stä ** Vain NIE F-6kW Sähkövastus 5 kw Sähkökattila 6 kw Sähkökattila 4 kw 6

17 65 Komponenttien sijainti -4 kw F- 6b 6a a 6b b 65 97a a 6b 7 a 77 b F-, 4 6b 6a a 6b 8 F b 65 97a F-, Kuvan lämpöpumppu on erikoisvarustettu. 7

18 Komponenttien sijainti 6 kw a a 6a 6b 69b 69a 6b 6a a 6b 9 97b 65 97a F

19 R 8 5 ON 4 OF F D a y Komponenttiluettelo a, b utomaattivaroke -F, -F EV-kortti, -E Tiedonsiirto, useita F-lämpöpumppuja 4 Lämmönkeruuliitäntä, K-in 5 Lämmönkeruuliitäntä, K-ut 6 Liitinrima, ulkoiset yksiköt, -X6 6 a * Liitinrima, ulkoiset yksiköt, -X6 6 b * Liitinrima, ulkoiset yksiköt, -X6 7 a, b Huoltoliitäntä, ylipaine 8 Katkaisin, asennot -, -S8 9 Liitinrima, tuleva sähkö, -X9 * Laajennuskortti * Laajennuskortti Liitinrima, LK-pumppu, -X7 5 ** Ulkolämpötila-anturi, liitäntä 6 Lämpöjohtopumppu, moduuli 7 a, b Höyrystin 8 a, b Lauhdutin 9 Lämpöjohtopumppu, moduuli Mittauskortti, -E 6 a, b Moottorinsuoja, mkl. palautin, -Q, -Q 7 a, b Kompressori 9 eruskortti, -E9 Näyttö, -E a, b Ylipainepressostaatti 4 CU-kortti, -E4 5 Lämmönkeruupumppu 4 a, b lipainepressostaatti 4 a, b Huoltoliitäntä, alipaine 48 a, b aisuntaventtiili 5 ** Varoventtiili, lämmönkeruupuoli 6 a, b EMC-suodatin, -Z6, -Z6 **** 6 ** Suodatin 65 a, b Kuivaussuodatin 69 a, b Kontaktori, kompressorin käyttö, -K68, -K68 7 Lämpöjohdon meno moduulista 7 Lämpöjohdon paluuliitäntä 7 Lämpöjohdon meno moduulista 7 aluujohto vedenlämmittimestä 75 Ilmausventtiili, lämpöjohtojärjestelmä 76 Lämpöjohtojärjestelmän tyhjennys 77 Ilmausventtiili, lämmönkeruujärjestelmä 78 Lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys 79 Lämpötila-anturi, lämmönkeruu meno, (K-ut) 8 Lämpötila-anturi, lämmönkeruu meno, (K-ut) 86 Lämpötila-anturi, lämmönkeruu tulo, (K-in) 88 Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno, (VF) 89 Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno, (VF) 9 Lämpötila-anturi, lämpöjohto paluu, (VR) 94 Lämpötila-anturi, lämpöjohto paluu, (VR) 95 rvokilpi (katso Mitat > Mitat ja tilavaraukset ) 96 rvokilpi, jäähdytysosa 97 a, b ehmokäynnistysrele, -E97 ja -E97**** Säätimen asetus Varoke Säätimen asetus Maks. Sähköteho Säätimen asetus Maks. kattilan lämpötila Sarjanumero (katso Mitat > Mitat ja menekkikoodit ) Lämpötila-anturi, kuumakaasu, jäähdytyspiiri, (HG) Lämpötila-anturi, nestejohdon lämpötila, jäähdytyspiiri, (VL) Lämpötila-anturi, jäähdytyspiiri, () 5 Kompressorilämmitin 64 *** Vaihejärjestysvahti, -KF4 65 Liitin -X kompressorilämmittimelle 66 Liitin -X rele- ja laajennuskortille 67 Kontaktori K * Lisätarvike ** Mukana *** Vain på, 4, 6 kw **** Lisävaruste, vain 6 kw 9

20 J J rtikel 8764 Tekniset tiedot I Tyyppi 4 6 nto/ottoteho ) lämpötilassa /5 C ) (kw),/4,8,8/6,8 9,/9, 6,6/,8 nto/ottoteho ) lämpötilassa /5 C ) (kw),6/6, 9,5/8,9 7,/, 54,8/7, nto/ottoteho ) lämpötilassa /45 C ) (kw),9/6, 8,8/8,6 6,/,9 55,8/6,7 Käyttöjännite (V) x 4 + N + E 5 Hz Vahvavirta ilman pehmokäynnistystä () Vahvavirta pehmokäynnistyksellä () 59 5) Maks. käyttövirta, kompressori () x 7,5 x,5 x,9 x, Varoke, vain V (moottorisuojaus/hidas) () Nimellisteho, lämpöjohtopumppu, -vaihe (W) x 7 Nimellisteho, lämmönkeruupumppu, -vaihe (W) 89 9 Lämmönkeruuliitäntä ulko-ø (mm) 4 54 Lämpöjohtoliitäntä ulko-ø (mm) x 5/5 Kylmäainemäärä (R47C) (kg) x, x, x,5 - Kylmäainemäärä (R4) (kg) x,4 Lämmönkeruuainevirtaus (l/s),,48,94,78 Käytettävissä oleva paine, lämmönkeruujärjestelmä (ka) Maksimipaine, lämmönkeruujärjestelmä (baaria) ainehäviö, höyrystin (ka) Käyttölämpötila-alue, lämmönkeruujärjestelmä ( C) -5 + Maks.paine, lämpöjohto (baaria) 6 Lämmönkeruuvirtaus EN55 mukaan (l/s) (l/s) x,6 x,6 x,45 x,65 ainehäviö, lauhdutin, virtaus EN55 mukaan (l/s) (ka),,8 4, 6,5 Maksimilämpötila (meno- /paluuputki) 4) ( C) 65/58 Katkaisuarvo, ylipaineensäädin (baaria) 9 4 Ero, ylipaineensäädin (baaria) -7 - Katkaisuarvo, alipaineensäädin (baaria),5,5 Ero, alipaineensäädin (baaria) +,5 Kotelointiluokka I aino (kg) ) LVI nro ) Vain kompressoriteho ) Tarkoittaa keruuputkiston menolämpötilaa / lämpöjohdon menolämpötilaa EN 55:n mukaisesti. ) Tarkoittaa keruuputkiston menolämpötilaa / lämpöjohdon menolämpötilaa EN 45:n mukaisesti. 4) Kompressorilla 65 C saakka, loput tuotetaan lisäsähköllä. 5) Lisätarvike 6) Ei sisällä ulkoista lämmönkeruupumppua. idätämme oikeuden mitta- ja rakennemuutoksiin Erillinen varuste-erä Varustesarja on ylämoduulin etuluukun takana (6 kw malleissa se on lämpöpumpun päällä). 5 5 Suodatin Varoventtiili ( bar), lämmönkeruupuoli NIE Utetemperatur givare Outdoor temperature sensor ussentemperatur fühler Ulkolämpötilan anturi nturiputket Nastallinen lämpötila-anturi 6-4 kw: ( kpl R, kpl R4) 6 kw: ( kpl R, kpl R5) Lämmönjohtotahna Lämmöneristeteippi x letkut Lämpöjohto meno, ø5 lumiiniteippi virtamuuntajaa (ei 6 kw) idätämme oikeuden muutoksiin. Lämmönkeruupumppu, jossa laipat, tiivisteet ja kiinnikkeet (vain 6kW) NIE-Haato Oy, L 57, 5 Vantaa uh , Faksi

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO FI 0903-6 031092 AE- JA HOITO-OHJEET 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V isältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elvitys...

Lisätiedot

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245 NIBE F1245 Maalämpöpumppu Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. Uusi ohjausyksikkö selkeällä värinäytöllä. sisältää sisälämpötilan anturin.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa GT02 1408 FI Käyttöohje GT 5 - GT 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK OHB FI 1235-1 231279 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 6. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 8. Pääset

Lisätiedot

MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ELK 26 231249 ELK 26 LEK

MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ELK 26 231249 ELK 26 LEK MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 231249 LEK Sisällys Omistajalle Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Järjestelmäperiaate 3 Käyttö ja huolto Yleistä 4 Käyttö 4 Varoventtiili

Lisätiedot

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE KIINTEISTÖLÄMPÖ 2 + Auringon lämpö maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Katso ulos ikkunasta. Mitä

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P

LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P KÄYTTÖASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 1/2015 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE-MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2 SISÄLLYS Yleistä... 4 Järjestelmän kuvaus... 5 Etupaneeli... 6 Asetukset... 7 Ohjaus-järjestelmät... 8 Yleistä asentajalle... 10 Valikko Asetukset... 11 Ohjaus-valikot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 4/2012 1 Sisällys 1. YLEISTÄ 5 1.1. Turvaohjeet 5 1.2. Kuljetus 5 1.3. Maalämpöpumpun sijoittaminen 5 1.4. Pakkauksen avaaminen 6 1.5. Maalämpöjärjestelmän toiminta 6 1.5.1

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120 HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun

Lisätiedot

NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN + AURINGON LÄMPÖ VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Katso ulos ikkunasta. Mitä näet? Kadun? Puita ja peltoja?

Lisätiedot

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN JÄMÄ STAR RST 6 kw maalämpöpumput integroidulla käyttövesivaraajalla JÄMÄ STAR 6-7 kw maalämpöpumput

Lisätiedot

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30. Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.0 LÄMPÖÄSSÄ 10/2011 1 2 Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Sisällys

Lisätiedot

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 2 NIBE-MAALÄMPÖ + AURINGON LÄMPÖÄ MAASSA VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUOPAS NIBE MLP-OPAS 1135-4 1

MAALÄMPÖPUMPPUOPAS NIBE MLP-OPAS 1135-4 1 MAALÄMPÖPUMPPUOPAS NIBE MLPOPAS 11354 1 Maalämpöpumpun mitoitus NIBE lämpöpumppujen mitoituksessa pyritään aina mahdollisimman pieneen kokonaisenergiankulutukseen. Vaihtelevalla lauhdutuksella ja osatehomitoituksella

Lisätiedot

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN JÄMÄ STAR RST 6 kw maalämpöpumput integroidulla käyttövesivaraajalla JÄMÄ STAR 6-7 kw maalämpöpumput

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25 Johnson Controls-ohjaus FX16x Tasavirtapuhaltimilla 1 Pohjolan Maalämpö Oy Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus

Lisätiedot