Maalämpöpumppu 2 tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maalämpöpumppu 2 tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi"

Transkriptio

1 Maalämpöpumppu 4 D FI 94- NIE F NIE F 696 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Maalämpöpumppu tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi n Kylmäainetta alle kg kylmäainepiiriä kohden vapauttaa tarkastusvelvoitteesta. n Scroll-kompressorit kykenevät tuottamaan jopa 65 C lämpötilan lämmitysjärjestelmään. n Kahden kompressorin ansiosta saavutetaan parempi tehonsäätö, pidemmät käyntijaksot, pienempi kuluminen ja suurempi toimintavarmuus. n Selkeät tiedot lämpöpumpun tilasta, käyttöajoista ja kaikista lämpötiloista näytetään LCD-näytössä. n Ohjaus ja valvonta mistä tahansa Katso tilat ja tee asetukset Internetin kautta ja tekstiviesteillä RCU-lisätarvikkeen avulla. n Laaja valikoima useita kokoja: 4 6 kw. n Jopa 54 kw yhdeksällä samaan järjestelmään liitetyllä F-lämpöpumpulla. n ehmokäynnistysreleet ja valvontakytkimet asennettu valmiiksi tehtaalla. ehmokännystimet F-6 lisävarustena (MSR 6). n Sisäiset kiertovesipumput. n Sisäänrakennettu kello, reaaliaikatoiminto lisäkäyttövedelle ja menojohdon lämpötilan lasku/korotustoiminto. n Valmius uima-allasohjausta varten. n Lämpökerroin (CO) vähintään 4,5 lämpötiloilla /5 C. n Kylmätekniikan kotelointi laskee äänitasoa. NIE F on lämpöpumppu suurehkojen kiinteistöjen, kuten kerrostalojen, kirkkojen ja teollisuuskiinteistöjen lämmitykseen. Lämmönlähteinä voidaan käyttää muun muassa maaperää, kallioperää, järvivettä tai pohjavettä. F on varustettu edistyksellisellä ohjauksella ja on siten sovitettavissa useisiin erilaisiin järjestelmäratkaisuihin. F voi ohjata kahta erilaista menolämpötilaa/lämpökäyrää, esim. yksi alhaisempi menolämpötila lattialämmitykselle ja toinen korkeampi patteripiiriin. F-lämpöpumpussa on valmius öljy-, kaasu- ja sähkökattilan ohjaukseen. Käyttöveden lämmitys voidaan priorisoida, joko yhdellä tai kahdella kompressorilla. Tämä mahdollistaa lämmitysveden ja käyttöveden samanaikaisen tuotannon.

2 5. C V a r m v a t t e n t e m p e r a t u r. Esitteen laajuus Esitteessä käsitellään F:n toiminnot vain pintapuolisesti. Tarkempi kuvaus löytyy tuotteen asennus- ja huolto-ohjeista, jotka voi ladata osoitteesta sennusperiaate Maaperä Lämpöpumppu kerää talteen osan maaperään sitoutuneesta lämpöenergiasta maahan upotetun keruuputkiston avulla. Kallio Lämpöpumppu kerää talteen osan kallioon varastoituneesta aurinkoenergiasta kallioon porattuun reikään asennetun keruuputkiston avulla. Lämmönkeruuliuos lämpöpumppuun Lämmönkeruuliuos lämpöpumpusta intavesien tiivistys ohjavesitaso ktiivinen poraussyvyys (vesitaso kalliossa) Vesistö Lämpöpumppu kerää talteen osan veteen sitoutuneesta lämpöenergiasta pohjaan ankkuroidun keruuputkiston avulla. Toimintaperiaate F:een kuuluu kaksi lämpöpumppumoduulia sekä näytöllä varustettu CU-yksikkö lämpöpumpun ja mahdollisen lisälämmön ohjaukseen. F:ssa on sisäänrakennetut kiertovesipumput, minkä vuoksi se on helppo liittää lämmönkeruu- ja lämpöjohtopiiriin. Energia otetaan lämmönlähteestä suljetun lämmönkeruujärjestelmän kautta, jossa kiertää veden ja etanolin liuos. Lämmönlähteenä voi olla kallio, maaperä, vesistö, poistoilma tai muu prosessilämpö. Lämmönkeruunesteen energia siirtyy lämpöpumpun höyrystimessä kylmäaineeseen, joka höyrystyy ja puristetaan sitten kompressorissa. Lämmennyt kylmäaine johdetaan lauhduttimeen, josta sen energia siirtyy lämpöjohtopiiriin. Lämmönkeruu ulos Köldbärare-ut Köldbärarpump Lämmönkeruupumppu* * Lämmönkeruu sisään Köldbärare-in Suodatin Smutsfilter Kompressori Käyttövesi Varmvatten-fram meno/ / lämpöjohto Värmebärare-fram meno Kiertovesipumppu Värmebärarpump Suodatin Smutsfilter Käyttövesi Varmvatten-retur paluu Lämpöjohto Värmebärare-retur paluu Suodatin Smutsfilter Lämpöjohto Värmebärare-fram meno Kiertovesipumppu Värmebärarpump Kompressori Höyrystin Förångare aisuntaventtiilventil Expansions- Kondensor Lauhdutin * 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti lämpöpumpun ulkopuolelle.

3 TYSK rätt Käyttötaulu Näyttö 5. C. I II 55.. CC. 5. Va.r m v a t t e n t e m p e ratur C rauchwasser temp.. Lämpökäyrän muutos Näppäimistö Katkaisin 5. C 5.. C -asentoinen katkaisin : vainsymboli näkyy kun näppäimistölukko on aktivoitu. Näppäimistölukko aktivoidaan painamalla plus- ja miinuspainiketta samanaikaisesti. Lämpöpumppu suljettu kokonaan.. Varatila. Näyttö 5. C Lisäenergiasymboli näkyy, kun lisäsähkö on. 5. C Öljykattilasymboli näkyy, kun lisäöljy on käytössä. armvattentemperatur. C 6 rä R rätt Va r. 5 Va r m v a. 5 Va r m v a t t e. 5. C Va r m v a t t e n t e m p 5. C arametrin arvo. rätt Kolmas rivi: arametrin kuvaus. rätt. Miinuspainikkeellaliikutaan valikkojärjestelmässä (taaksepäin) tai pienennetään valitun parametrin arvoa. t t e n t e m p e r a ttoinen u r rivi: OF F luspainikkeella liikutaan valikkojärjestelmässä (eteenpäin) tai suurennetaan valitun parametrin arvoa.. ON Ei toimintoa. Kiertovesipumppusymboli näkyy, kun kiertovesipumput tai ovat käynnissä. D a y 4 8 un Lisäkäyttövesi -painiketta painetaan, K rätt nykyinen Lisäkäyttövesi -tila näkyy näytössä. Lisäpainallukset muuttavat tilaa 4,, 6 ja tunnin portain. Kun toiminto on aktiivinen, käyttöveden lämpötilaa nostetaan tilapäisesti. rätt 5Lisäkäyttövesisymboli. C näkyy kun V a r m v a"lisäkäyttövesi"-toiminto t t e n t e m p e r a on t uaktiivinen. r. 5. C. 5 ainikkeella Käyttötila asetetaan haluttu käyt. Kompressorisymboli näkyy, kun lämpöpumpun tötila sen mukaan halutaanko kiertovesipumppu ja kompressori on käynnissä. lisäenergia sallia/estää. 6 9 kytketty. OF F 5. Näppäimistö C Ensimmäinen rivi: ON Kellosymboli näkyy, kun on valittu jokin ajastintoiminto, esim. menolämpötilan määräaikainen alennus tai lisäkäyttöveden aika-asetus. D a y 4 8 R 5 Normaali. Kaikki ohjaustoiminnot kytkettyinä. 5. C. Enter-painikkeella valitaan valikkojärjestelmän alavalikko, aktivoidaan parametrin muuttaminen ja vahvistetaan parametriin mahdollisesti tehty muutos C Neljäs rivi: Lämpökäyrän muutos Näyttää valikon numeron, avainsymbolin, kellosymbolin ja ajan. Tällä säätimellä siirretään lämpökäyrää pystysuunnassa, jolloin huonelämpötila muuttuu.

4 5. C V a r m v a t t e n t e m p e r a t u r. H M f l o w 4 9 ( 5 C ) H o t w a t e r 5 C + - R H M f l o w 4 9 ( 5 C ) H o t w a t e r 5 C - + R H M flo w4 9 (5 C ) H o t w a te r 5 C + - R H M flo w4 9 (5 C) H o t w a te r 5 C 5. C V a r m v a t t e n t e m p e r a t u r. - + R 5. C V a r m v a t t e n t e m p e r a t u r. Kuljetus ja säilytys F on kuljetettava ja säilytettävä pystyasennossa kuivassa paikassa. utkiasennukset (lämmönkeruu) Keruuputkistoa mitoitettaessa on otettava huomioon maantieteellinen sijainti, kallio-/maaperätyyppi sekä lämpöpumpun lämmöntuottokyky. Keruuputkistoa asennettaessa on huolehdittava siitä, että se nousee jatkuvasti lämpöpumppua kohti ilmataskujen välttämiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista, korkeimpiin kohtiin on järjestettävä ilmaus. sennus F tulee asettaa vakaalle alustalle, mieluiten betonilattialle tai jalustalle kattilahuoneeseen tai erityiseen laitehuoneeseen. Sijoittamista sellaiseen tilaan tai sellaisen tilan (esim. makuuhuoneen) viereen, jossa käyntiääni häiritsee, tulee välttää. Sijoituksesta riippumatta on hiljaista tilaa vasten oleva seinä äänieristettävä. utkiasennus utkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. F lämpöpumpun suurin paluulämpötila on n. 58 C ja menolämpötila n. 65 C. Koska siinä ei ole sulkuventtiileitä, sellaiset on asennettava lämpöpumpun ulkopuolelle huollon helpottamiseksi. Kaikki lämmitetyissä tiloissa olevat lämmönkeruuputket on eristettävä veden tiivistymisen välttämiseksi. Koska lämmönkeruujärjestelmän lämpötila voi laskea alle C:n, järjestelmä on suojattava jäätymiseltä -5 C:een asti. Tilavuuslaskelman ohjearvona voidaan käyttää litraa valmiiksi sekoitettua lämmönkeruunestettä keruuputken metriä kohti (koskee EM-putkea 4 x,4 N 6,). Lämmönkeruujärjestelmään on merkittävä käytetyn jäätymisenestoaineen nimi. Sulkuventtiilit on asennettava mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. senna suodatin sisään tulevaan putkeen. Liitäntä avoimeen pohjavesijärjestelmään vaatii välissä olevan, pakkassuojatun piirin höyrystimen likaantumis- ja jäätymisvaaran vuoksi. Tämä vaatii ylimääräisen lämmönvaihtimen. EX Kut VVF VF V- EX utkiasennukset (lämpöjohdot) utkiliitäntä on lämpöpumpun takasivulla. senna vaadittavat suojalaitteet, sulkuventtiilit (asennetaan mahdollisimman lähelle lämpöpumppua) sekä mukana toimitettu suodatin ja joustavat letkut. K* K-in VVR VR/VR VF V- Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että kaikkiin pattereihin/piireihin asennetaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama termostaatti riittävän virtauksen takaamiseksi. Laitteen rakenne sallii käyttöveden lämmityksen yhdellä tai kahdella lämpöpumppumoduulilla. Tämä edellyttää kuitenkin erilaisia putki- ja sähköasennuksia. VVF VF V- EX K / JK * 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti lämpöpumpun ulkopuolelle. Ulkoisen lämmönkeruupumpun liittäminen (vain 6 kw) Kut VVF VF V- K / J VVR VR/VR VF VVR VR/VR VF V- K-in V- K Mukana toimitettu ulkoinen lämmönkeruupumppu F -6kW - lämpöpumppuun asennetaan lämpöpumpun ulkopuolelle ja liitetään tuloliitäntään (4) (katso kuva yllä). 4 K / JK

5 GRUNDFOS m(),(w) DK GRUNDFOS m(),(w) DK HEJSN HEJSN 8 6 sennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava voimassa olevien määräysten mukaan, ennen kuin se otetaan käyttöön. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö ja siitä on tehtävä tarkastuspöytäkirja. Edellä mainittu koskee suljettuja lämmitysjärjestelmiä. Jos lämpöpumppu vaihdetaan, sen asennus on myös tarkastettava. Keruuputkiston ohjearvot Tyyppi Maalämpö, suositeltu keruuputkiston pituus x 5-4 x 4 m x 8 - x 8 m x 45-4 x 45 m x 5-5 x 5 m 4 4 x 5-6 x 5 m 4 x 7-5 x m 6 6 x 45-8 x 45 m 6 x 5-8 x 8 m Enimmäispituus piirriä kohti on 5 m. Normaalisti käytetään EM-putkea 4 x,4 N 6,. Keruuputkiston pituus vaihtelee kallio-/maaperän ja lämmitysjärjestelmän (patteri- tai lattialämmitys) mukaan. utkistot kytketään aina rinnakkain ja siten, että on mahdollista säätää virtausta. intamaalämmön putkien asennussyvyyden on oltava noin m ja putkien välisen etäisyyden vähintään,5 m. Lämpökaivojen välin on oltava vähintään 5 m. Lauhduttimen tulo- ja menovirtauksen rajoittaminen Kun lämmönkeruuliuoksen lämpötila on yli -5 C, lauhduttimen suurin menolämpötila on 65 C ja suurin tulolämpötila 58 C. Kun lämmönkeruuliuoksen lämpötila on alle -5 C, lauhduttimen enimmäistulo- ja menolämpötiloja lasketaan automaattisesti käyrän mukaan, lisälämpö pitää yllä halutun menojohdon lämpötilan. Kun lämmönkeruuliuoksen lämpötila on alle -8 C, kompressori pysähtyy ja menojohdon lämpötila ylläpidetään pelkästään lisälämmöllä. Lauhdutin Kondensor ulos ut C Kalliolämpö, suositeltu aktiivinen poraussyvyys Type US 5-6 /N: V- C;7NI 5Hz.5uF I TF. 65 Class H.4 9 Max. bar Type US 5-6 /N: V- C;7NI 5Hz.5uF I TF. 65 Class H.4 9 Max. bar Köldbärare sisäänin 5 Lämmönkeruu C. Lauhdutin ulos. Lauhdutin sisään Käytettävissä oleva paine, lämpöjohtopuoli aine ka Virtaus,,4,6,8, l/s aine ka umpulla on kolme nopeutta virtauksen säätöä varten:, tai. 6 Käytettävissä oleva paine, lämmönkeruupuoli (etanoli 8 4 %) aine ka ka Tillgängligt tryck K-sida 4 Virtaus,,4,6,8,,4,6,8,,4 l/s aine ka Tillgängligt tryck V-sida Tillgängligt tryck V-sida,,4,6,8,,4,6,8,,4 l/s F-//4 F-6 - kw 4kW Tillgängligt tryck K-sida,,4,6,8,,4,6,8,,4 l/s F-//4 Tillgängligt tryck K-sida F-6 - kw 4kW,,,4,6,8,,,4,6,8 l/s - kw 4kW 4 Virtaus,,5,,5,,5,,5 l/s - kw 4kW Virtaus 5

6 7,5 Sähköliitäntä Täydelliset sähkökytkentäkaaviot toimitetaan F mukana. Sähköasennus Sähkönsyöttökaapeli on tuotava takasivun läpiviennin kautta kuvan mukaisesti. 5 nturikaapeleita ei saa vetää vahvavirtakaapelien vieressä. Kaapelit vedetään sisään lämpöpumpun takasivun läpivientien kautta. 6 Kytkeminen n Lämpöpumppua ei saa kytkeä ilman sähkön toimittajan suostumusta, 855 ja kytkentä on suoritettava pätevän sähköasentajan valvonnassa. 8 n Jos käytetään automaattivaroketta, sen on oltava moottorikäyttöön sopiva ( D, kompressorikäyttö). 545 Varokekoot, katso Tekniset tiedot. n Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, lämpöpumppu pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. 65 n F-lämpöpumpussa ei ole sähkönsyötön moninapaista 4turvakytkintä. Se on sen vuoksi varustettava turvakytkimellä, jonka kosketinväli on vähintään mm. n Lämpöpumppu on kytkettävä irti kiinteistön mahdollisen eristystestin ajaksi. n Lämpöpumpun liitäntään X9 kytketään 4 V jännite (-vaihetta, nolla + maatto) varokkeilla varustetusta sähkökeskuksesta. Jos kytketään useampia lämpöpumppuja, jokaisella yksiköllä on oltava oma sähkönsyöttö. n Huom! Sähkökytkentätilaan ei saa asentaa muita komponentteja. n Huomaa, että F antaa V ohjaussignaaleja, jotka on tarkoitettu ulkoisten kontaktorien ohjaukseen, ei pumppujen käyttöön Vahvavirran läpivienti (syöttö) utomaattivarokkeet, moottorinsuojaus nturikaapelit nturikaapelien läpiviennit X9, sähkönsyöttö Syöttökaapeli Kuvan lämpöpumppu on erikoisvarustettu ja tyyppiä 6 kw. 6

7 Ohjaus J ä r j e s t e l m ä. Valikko. Järjestelmä Tässä näkyvät eri lämpöpumppumoduulien tilat ja voidaan tehdä päälaitetta tai apulaitteita koskevia asetuksia. L ä m p ö p u m p p u 5. Valikko 5. Lämpöpumppu Tämän alavalikoissa tehdään kutakin kytkettyä lämpöpumppua koskevia asetuksia. 5 4, C Käyttöveden lämpötila. Valikko. Käyttöveden lämpötila Tässä näytetään käyttöveden lämpötila (VVG) ja alavalikoissa luetaan ja asetetaan käyttöveden lämmitystä koskevia asetuksia. U l k o i s e t y k s i k ö t 6. Valikko 6. Ulkoiset yksiköt Tämän alavalikoissa luetaan arvoja ja tehdään asetuksia, jotka koskevat ulkoisia yksiköitä. Monet 6.:n alavalikot edellyttävät lisävarusteita., 7 ( 8, ) C M e n o l ä m p ö t i l a. Valikko. Menolämpötila Tässä näytetään menolämpötila (FG) lämmitysjärjestelmään sekä laskettu menolämpötila suluissa. Tämän alavalikoissa luetaan arvoja ja tehdään asetuksia, jotka koskevat lämmitysjärjestelmää. Jos lämmitystä ei ole valittu, tätä valikkoa ei näytetä ( 4. ) C M e n o l ä m p ö t i l a. Valikko. Menolämpötila* Tässä näytetään menolämpötila (FG) lämmitysjärjestelmään sekä laskettu menolämpötila suluissa. Tämän alavalikoissa luetaan arvoja ja tehdään asetuksia, jotka koskevat lämmitysjärjestelmää. Jos lämmitystä ei ole valittu, tätä valikkoa ei näytetä. Tämä valikko näkyy vasta sitten, kun valikossa 9..4 on valittu äällä, C U l k o l ä m p ö t i l a 4. K e l l o 7. Valikko 7. Kello Tämän alivalikoissa määritetään päiväys- ja aika-asetukset. Myös erilaiset lämpötilan alennukset ja korotukset valittuina ajankohtina asetetaan tässä valikossa. M u u t a s e t u k s e t 8. Valikko 8. Muut asetukset Tämän alivalikoissa tehdään valikkotyyppiä, kieltä, käyttöasetuksia ja valvontakytkimen arvojen lukemista koskevia asetuksia. H u o l t o v a l i k o t 9. Valikko 9. Huoltovalikot Tämä valikko ja sen alavalikot näkyvät vain, jos se on aktivoitu valikossa 8... Tämän alavalikoissa voidaan lukea erilaisia arvoja ja tehdä erilaisia asetuksia. Huom! setukset saa tehdä vain kyseiseen tehtävään koulutettu henkilö. Valikko 4. Ulkolämpötila Tässä näytetään ulkolämpötila. Mitataan ulkolämpötilaanturilla (UG). * Lisävaruste 7

8 erustoiminnot Lämmöntuotanto F on varustettu ulkolämpötilan ohjaamalla lämpöautomatiikalla. Se tarkoittaa, että menolämpötilaa säädetään suhteessa ulkolämpötilaan (UG) lämpökäyrän asetusten mukaan. Käyttöveden lämmitys Käyttöveden lämmitystä tarvitaan, kun käyttövesianturin (VVG) lämpötila alittaa valikossa. asetetun lämpötilan. Lämmitystarve lakkaa, kun lämpötila ylittää valikossa. asetetun lämpötilan. Jos kaksi tai useampia kompressoreita on ohjelmoitu lämmittämään käyttövettä, ne kytketään päälle ja pois,5 asteen miinuserolla. rvo on asetettavissa valikossa.8. Eli jos kompressori käynnistyy lämpötilassa 5 C ja pysähtyy lämpötilassa 55 C, niin kompressori käynnistyy lämpötilassa 49,5 C ja pysähtyy lämpötilassa 54,5 C, jne. Jokainen F, jossa on vaihtomahdollisuus käyttöveden ja lämmityksen välillä, on varustettu omalla vaihtoventtiilillä. Lisäkäyttövesi Toiminto "Lisäkäyttövesi" nostaa tilapäisesti käyttöveden lämpötilaa. Lämpötila nostetaan ensin asetettavalle tasolle kompressorilla (valikko.) ja sen jälkeen, jos niin halutaan, ulkoinen sähkövastus huolehtii viimeisten asteiden nostosta (valikko.4). Lisäkäyttövesi voidaan aktivoida näytön painikkeilla, automaattisesti tiettyyn aikaan, jaksottaisesti tai ulkoisella koskettimella. Lattiankuivaustoiminto Kun halutaan varmistaa betonilattian oikea kuivuminen, voidaan käyttää sisäänrakennettua lattiankuivaustoimintoa. Toiminto pakottaa lämpötilan menolämpötilan anturissa (FG) kiinteään arvoon ulkolämpötilasta ja käyrän asetuksista riippumatta. Huoneohjaus Termostaatti (esim. RT) voidaan kytkeä lasketun menolämpötilan tilapäistä muuttamista varten. Järjestelmään voi vaihtoehtoisesti kytkeä RG tai RG5- tyyppisen huoneanturin (lisävaruste). Siinä on halutun huonelämpötilan asetus, ja järjestelmä kompensoi automaattisesti lasketun menolämpötilan ottaen huomioon todellisen ja halutun huonelämpötilan erotuksen. Ulkoinen ohjaus F lämpöpumppua voi tietyssä määrin ohjata ulkoisten järjestelmien signaaleilla. F:n hälytyksillä ja aikaehdoilla on kuitenkin prioriteetti ulkoiseen ohjaukseen nähden. Seuraavia toimintoja voidaan ohjata: n Kompressorien ja käynnistys ja pysäytys n Lisäkäyttöveden aktivointi n Lisälämpotyypin vaihto (öljy tai sähkö) n Lisäsähkön poiskytkentä Kaikki ohjaussignaalit pitää välittää potentiaalivapaalla releellä. Ulkoinen tiedonsiirto (RCU) NIE RCU tiedonsiirtoyksikkö mahdollistaa F- lämpöpumpun ohjauksen ja valvonnan tietokoneella tai ModbusTC-protokollaa käyttävällä rakennusautomaatiojärjestelmällä (SCD) lähiverkossa tai Internetin kautta. Sisäänrakennetun GSM-moduulin avulla toimintaa voidaan ohjata ja valvoa myös matkapuhelimella tekstiviestien avulla. Hälytyksen yhteydessä RCU voi lähettää tekstiviestin/ sähköpostin ohjelmoidulle vastaanottajalle. Jotta RCU:n GSM-toiminto toimisi, tiedonsiirtomoduuli on varustettava voimassa olevalla GSM-liittymällä. Se voi olla esim. ladattava liittymä tai erityinen telematiikkaliittymä. RCU yksikköön on mahdollista liittää kaksi riippumatonta kosketintoimintoa ulkoisten tapahtumien ilmaisuun, kuten liikehälytys tai jäätymissuojaus. Lisälämpö Lämpöpumppua ei tavallisesti mitoiteta täyttämään koko lämpötehotarvetta, joten lisälämpöä tarvitaan kylminä päivinä. F antaa V ohjaussignaaleja lisälämmön aktivointiin, ts. signaaleja, jotka on tarkoitettu ulkoisten releiden, kontaktorien yms. ohjaukseen, ei kuitenkaan näiden tehonsyöttöön. Lisäsähkö ilman shunttia Lisäsähköä voidaan ohjata enintään 6 releellä, joista on eruskortilla ja Laajennuskortilla (EX). Näin saadaan enintään 7 binääristä porrasta perusvarustuksella ja enintään 6 porrasta, kun Laajennuskortti on asennettu. Lisäöljy shuntilla Öljypoltinta ohjataan releellä ja shunttiventtiilin (SV-) korotus-/alennussignaaleja releellä. Kattila-anturin (G) tulee myös olla asennettuna. Kun asteminuutit on saavutettu, öljypoltin käynnistyy. Kun lämpötila saavuttaa kattila-anturin (G) halutun arvon, shuntti alkaa säädellä Kun kattilan lämpötila on alle asetetun lämpötilan, shuntti sulkeutuu. Kaasukattila Kun lisälämmitys tapahtuu kaasukattilalla, sen voi kytkeä kuin öljykattilan, jos tarvitsee ohjata shunttiventtiiliä, tai sen voi kytkeä vaihtoehtoisesti kuin sähkökattilan. 8

9 Laajennuskortti (EX, lisävaruste) Seuraaviin toimintoihin pääsy edellyttää lisävarustetta Laajennuskortti () ja siihen kuuluvaa liitinrimaa X6 ja antureita. Kortti pitää lisäksi aktivoida valikossa 9... X6 Käyttöveden kiertopumppu Käyttöveden kiertopumppua voidaan ohjata käynti- ja jaksoajalla valitun jakson puitteissa. llas Lämpöpumppu voidaan varustaa vaihtoventtiilillä, jolla osa tai koko lämmitysvesivirtaus ohjataan allasvaihtimeen. Vaihtoventtiili tai venttiilit (joilla on sama ohjaussignaali) asennetaan lämmitysvesipiiriin, joka normaalisti menee patterijärjestelmään. llasvaihtoventtiilin kautta kytkettävät kompressorimoduulit aktivoidaan allaskäyttöön valikoissa 5.4. ja Kiertovesipumppu V pitää asentaa allaskäytön yhteydessä. ltaan lämmityksen aikana lämmitysvettä kierrätetään lämpöpumpun ja allasvaihtimen välillä lämpöpumpun sisäisten kiertopumppujen (V- ja V-) avulla. V kierrättää lämmitysvettä lämmitysjärjestelmässä, ja lisälämmön voi kytkeä päälle tarpeen mukaan samalla kun menolämpötilaanturi (FG) valvoo jatkuvasti talon lämmitystarvetta. lashuntti Shunttiventtiili (SV-V) ja kiertopumppu (V4) voidaan kytkeä toiseen lämmityspiiriin, jonka lämpötila on alhaisempi (esim. lattialämmitys). Lämminvesivaraaja Käyttöveden lämmitykseen yksivaippaisissa varaajissa lämmönvaihtimen kautta. Lämminvesivaraajan pumppu (VVL) käy, kun jokin kompressori on käynnissä ja lämmittää käyttövettä. Kuvan lämpöpumppu on erikoisvarustettu. 9

10 Laajennuskortti (EX, lisävaruste) Seuraaviin toimintoihin pääsy edellyttää lisävarustetta Laajennuskortti () ja siihen kuuluvaa liitinrimaa X6 ja antureita. Kortti pitää lisäksi aktivoida valikossa 9... X6b assiivinen jäähdytystoiminto Lämmönkeruupiiri on kytketty lämmönvaihtimeen vaihtoventtiilin kautta. Vaihtimen toinen puoli on kytketty lämpöjohtopiiriin shunttiventtiilin (SV-K) ja kiertopumpun kautta. Jäähdytystarpeen yhteydessä aktivoidaan vaihtoventtiili ja kiertopumppu. Shuntti säätelee ulkolämpötilaa vastaavaan todelliseen asetusarvoon ja jäähdytyslämpötilan asetettuun minimiarvoon (kondenssin välttämiseksi). Yhdistelmäjärjestelmä ilma/maa Lisäputkisto (ULM) on liitetty lämmönkeruuputkistoon kahdella vaihtoventtiilillä (VXV-S ja VXV-L). Niitä ohjataan kahdella anturilla, ulkolämpötilan anturilla (SG) ja maaputkistoon menevän lämmönkeruuvirtauksen anturilla (MG). Jos lämpötilaero ylittää asetusarvon, VXV-S avautuu lisäputkiston suuntaan ja käynnistää kiertopumpun (C-S). Kun lämpötilaero on asetusarvon alapuolella, käytetään ainoastaan maaputkistoa. Kun SG:n lämpötila ylittää asetuksen, molemmat vaihtoventtiilit (VXV-S ja VXV-L) aktivoidaan ja lämpö otetaan pelkästään ilmasta. ohjavesipumppu F pystyy ohjaamaan pohjavesipumppua (C-G). umppu käynnistyy s ennen ensimmäistä kompressoria ja pysähtyy s viimeisen kompressorin jälkeen. Kuvan lämpöpumppu on erikoisvarustettu. Yhdistetty jäähdytys-/lämmityskäyttö varaajilla Laitteisto koostuu yhdestä tai useammasta F lämpöpumpusta, jotka on varustettu sekä lämmönkeruu- että lämpöjohtopuolen varaajilla. Maa-/kalliokeruuputkisto(i)ssa on vaihtoventtiilit, joten varaajia voi käyttää:. Lämpövarastoina lämmityskäytössä. Kylmävarastoina passiivisessa jäähdytyskäytössä. Lämmön dumppaukseen aktiivisessa jäähdytyskäytössä Lämmitys tapahtuu varaajan kautta, johon menolämpötilan anturi (FG) on sijoitettu. Kiertopumppu (V) kierrättää lämmitysvettä varaajasta jakelujärjestelmään. Lämmönkeruuneste kiertää kylmävaraajan ja lämpöpumpun höyrystimen välillä. Kun lämpötila laskee varaajassa (vähäinen jäähdytystarve järjestelmässä), kiertopumppu (C-KO) käynnistyy ja hakee energiaa keruuputkistosta. Kun jäähdytysanturi (KG) pyytää jäähdytystä, kiertopumppu (C-K) käynnistyy, ja shunttiventtiili (SV-K) alkaa säädellä viileyttä kylmävaraajasta. Kun lämpötila laskee varaajassa, C-KO käynnistyy ja hakee kylmää keruuputkistosta (passiivinen jäähdytys). Kun keruuputkisto ei kykene jäähdyttämään riittävästi, lämpöpumppu käynnistyy ja alkaa jäähdyttää aktiivisesti. Kun lämmöntarve on täytetty, vaihtoventtiili (VXV-KV/) vaihtaa niin, että keruuputkisto on yhteydessä lämpimään varaajaan vaihtoventtiilin (VX-D) kautta. Kiertovesipumppu (C-D) käynnistyy ja dumppaa ylimäärälämmön keruuputkistoon.

11 Liitäntä F voidaan asentaa monella eri tavalla, joista annetaan muutama esimerkki alla. Lisää liitäntävaihtoehtoja on osoitteessa eriaatekaaviot liittämistä varten F liitettynä lisälämpöön ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Öljykattila Oljepanna tai alternativt sähkökattila elpanna shuntilla med shunt G SV- EX C Lisälämpö Tillsatsvärme V FG anna V RG ienempi sähkökattila, jossa useita sähköportaita Mindre elpanna med flera elsteg EX UG VXV * T Sähkökasetti/ Elkassett/ sähkökattila Elpanna Kaukolämpö Fjärrvärme EX SV- G EX K-ut K-in ** Master V V V VV / CK VV Kaukolämpövaihdin Fjärrvärmeväxlare F priorisoi käyttöveden lämmityksen puolella teholla (lämpöpumppumoduuli ) vaihtoventtiilin (VXV) kautta. Kun vedenlämmitin/puskurisäiliö (VV/CK) on täyteen varattu, vaihtoventtiili (VXV) vaihtaa lämpöjohtopiiriin. Kun tarvitaan lämmitystä, moduuli käynnistyy ensiksi. Kun lämmitystarve on suuri, myös moduuli käynnistyy lämmityskäyttöön. Lisälämpö kytkeytyy automaattisesti, kun energiantarve ylittää lämpöpumpun kapasiteetin, ja shuntti (SV-) aktivoituu, kun kattila-anturin (G) lämpötila on yli 55 C. Jos VV/CK varustetaan sähkövastuksella (IU) ja kytkentäkotelolla (K), voidaan käyttää toimintoa Lisäkäyttövesi. Ohikytkettävää kontaktoria suositellaan. * Katkoviivalla merkitty varoventtiili käytetään sähkövastuksen yhteydessä. ** 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti lämpöpumpun ulkopuolelle. Lämpöpumppumoduuli Sulkuventtiili Lämpöpumppumoduuli V Takaiskuventtiili EX aisuntasäiliö tarvittavilla turvavarusteilla FG Menolämpötilan anturi purele/kontaktori ohituksella K-in Lämmönkeruu sisään K-ut Lämmönkeruu ulos G Kattila-anturi RG aluulämpötila-anturi Säätöventtiili Suodatin SV- Shuntti Varoventtiili UG Ulkolämpötila-anturi V Lämpöjohtopumppu VV Lämminvesivaraaja VV/CK Varaaja ja vedenlämmitin VVG Käyttövesianturi VXV Vaihtoventtiili

12 5. C. 5. C. 5. C. 5. C. Kaksi tai useampi F liitettynä kattilaan ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) EX G SV- FG UG C V RG Öljykattila Oljepanna VVC V VXV V VXVVVC V V V V * * VVG EX V V Slave K-ut V K-in Master V VV / CK VV / CK VV F on suunniteltu niin, että useita yksiköitä voi liittää yhteen suuren tehontarpeen yhteydessä. Kun tarvitaan lämmitystä, kompressori käynnistyy ensiksi. Lisätarpeen yhteydessä käynnistyy toinen kompressori jne. Jos lämpöpumppu ei pysty ylläpitämään oikeaa menolämpötilaa, öljykattila käynnistyy ja shuntti (SV-) avautuu vas-5ta, kun kattilan lämpötila on 55 C. Menolämpötila-anturi (FG) ja paluulämpötila-anturi (RG) on sijoitettava pattereihin 5 menevään runkojohtoon. Ohikytkettäviä kontaktoreita suositellaan Slave V Master V 98 9 V EX FG UG 49 Lämpöpumppumoduuli Sulkuventtiili Lämpöpumppumoduuli Takaiskuventtiili aisuntasäiliö tarvittavilla turvavarusteilla Menolämpötilan anturi 89 purele/kontaktori ohituksella 94 Lämmönkeruu sisään K-in 49 K-ut Lämmönkeruu ulos G Kattila-anturi RG aluulämpötila-anturi Säätöventtiili Suodatin SV- Shuntti 9 Varoventtiili Ulkolämpötila-anturi V Lämpöpumppu V Lämpöpumppu 6 6VV 44 Lämminvesivaraaja88 44 VV/CK Varaaja ja vedenlämmitin 5 VVG Käyttövesianturi VXV Vaihtoventtiili VXVVVC Käyttövesikierron vaihtoventtiili * 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti lämpöpumpun ulkopuolelle.

13 ltaan lämmitys F-lämpöpumpulla ja kahdella kompressorilla EX Sähköka- Elkassett/ setti/sähkö- kattila Elpanna UG V V VXV- FG UG VXV VX TG T o o l * EX SƒV K-ut V ** K-in V V H R VVG VV/CK VV llasvaihdin on kytketty lämmitysjärjestelmään vaihtoventtiilin (VXV-) kautta. Kun altaan lämpötilan anturi (TG) pyytää lämpöä, allasvaihtoventtiili (VXV-) ohjaa lämmitysvirtauksen allasvaihtimeen. Jos lämmitystä ja allaslämmitystä tarvitaan samaan aikaan, niitä lämmitetään vuorotellen jaksoittain. Ohikytkettäviä kontaktoreita suositellaan. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste EX. Lämpöpumppumoduuli Sulkuventtiili Lämpöpumppumoduuli V Takaiskuventtiili EX aisuntasäiliö tarvittavalla turvavarusteilla FG Menolämpötilan anturi purele/kontaktori ohituksella K-in Lämmönkeruu sisään K-ut Lämmönkeruu ulos TG ltaan lämpötila-anturi RG aluulämpötila-anturi Säätöventtiili Suodatin Varoventtiili UG Ulkolämpötila-anturi V Lämpöjohtopumppu VV Lämminvesivaraaja VV/CK Varaaja ja vedenlämmitin VVG Käyttövesianturi VX Lämmönvaihdin VXV Vaihtoventtiili VXV- Vaihtoventtiili, allas * Katkoviivalla merkitty varoventtiili käytetään sähkövastuksen yhteydessä. ** 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti lämpöpumpun ulkopuolelle.

14 F kahdella lämpökäyrällä V4 Sähkökasetti/ Elkassett/ sähkökattila Elpanna EX SƒV V FG RG FG SV-V UG VXV SƒV* T VVG EL-VV EX SƒV K-ut ** K-in V SƒV V VV / CK F-lämpöpumppua voidaan ohjata kahdella lämpökäyrällä. Moduuleja ja ohjataan käyrällä, FG ja lämmitysjärjestelmä, joka vaatii korkeamman lämpötilan. Toista lämmitysjärjestelmää, esim. lattialämmitysjärjestelmä alemmalla lämpötilalla, ohjataan menolämpötilaan FG käyrällä shunttiventtiilin SV-V avulla. F priorisoi käyttöveden lämmityksen puolella teholla (lämpöpumppumoduuli ) vaihtoventtiilin (VXV) kautta. Mindre elpanna med flera elsteg Fjärrvärme Kun vedenlämmitin/puskurisäiliö (VV/CK) on täyteen varattu, vaihtoventtiili 5 (VXV) vaihtaa lämpöjohtopiiriin. 5 Kun tarvitaan lämmitystä, moduuli käynnistyy ensiksi. 85 Kun 85 lämmitystarve on suuri, myös moduuli käynnistyy lämmityskäyttöön. Sähkökattila kytkeytyy automaattisesti, kun tarve ylittää lämpöpumpun kapasiteetin. Jos VV/CK 99 varustetaan 44sähkövastuksella 8 (IU) ja kytkentäkotelolla (K), voidaan käyttää toimintoa Lisäkäyttövesi. 6 Ohikytkettäviä kontaktoreita 44 suositellaan. Tähän kytkentään tarvitaan lisävarusteet VST, IU ja K. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste EX. Oljepanna alternativt elpanna med shunt 5 Lämpöpumppumoduuli Sulkuventtiili Lämpöpumppumoduuli V Takaiskuventtiili EX aisuntasäiliö tarvittavilla turvavarusteilla FG Menolämpötilan anturi (käyrä ) FG Menolämpötilan anturi (käyrä ) purele/kontaktori ohituksella K-in Lämmönkeruu sisään K-ut Lämmönkeruu ulos Tillsatsvärme RG aluulämpötila-anturi 4. Säätöventtiili Suodatin SV-V lashuntti Varoventtiili UG Ulkolämpötila-anturi V UG 5 Lämpöjohtopumppu V4 Lämpöjohtopumppu 4 VV Lämminvesivaraaja VV/CK Varaaja ja vedenlämmitin VVG Käyttövesianturi VXV Vaihtoventtiili * Katkoviivalla merkitty varoventtiili 4. käytetään sähkövastuksen yhteydessä. ** 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti 85 lämpöpumpun ulkopuolelle

15 Mitat ja tilavaraukset 5. C C 5. C 5. C. 7, , , Lämpöpumpun oikealla puolella on oltava vapaata tilaa huoltoa 6 5 varten. Muun muuassa lämmönkeruupumpun nopeuden säätöä varten. Lämpöpumpun oikealla puolella on oltava vapaata tilaa huoltoa 6 5 varten Lämpöpumpun edessä on oltava 545huoltoa varten. 8 mm tila nturikaapelien läpiviennit Vahvavirran läpivienti (syöttö) nturikaapelien läpiviennit Vahvavirran läpivienti (syöttö) , ,5 Lämpöpumpun edessä on oltava mm tila 855huoltoa varten , ulkop. ø 4 kw 6 kw (4)/(5) Lämmönkeruu sisään/ulos (mm) 4 54 (7)/(7) Lämmitysvesi ulos (Jäähdytysmoduuli /) (mm) 8 5 (7)/(7) Lämpöjohto paluu (mm) 5 5 utkiliitäntä 6 5. C kw.. 5. C 4 kw 5

16 ϒC TG E ϒC TG Lisätarvikkeet Huonelämpötilaanturi RG Tuotenro: purele, Tuotenro: 89 4 Tiedonsiirtoyksikkö RCU Mahdollistaa käytön ohjauksen ja valvonnan tietokoneella tai matkapuhelimella. Katso lisätiedot sivustossa RCU Tuotenro: 67 6 Ska ej på bild Käyttöveden lämmityksen ohjaus VST Tuotenro: Täyttöventtiilisarja K R (maks. kw) sisältää eristyksen Tuotenro: LVI-nro: ehmokäynnistysrele MSR 6 ** Tuotenro: pehmokäynnistystä suodatinta kaapelisarja Vaihtoventtiili, CU-putki (Suurin suositeltu lämmitysteho, 4 kw) Laajennuskortti EX liitinrimalla ja anturilla Tuotenro: 67 4 Laajennuskortti EX Kytkentäkotelo K mukana termostaatti ja ylikuumenemissuoja Tuotenro: 8 89 ELK Tuotenro: 69 TYYI HL HL 5, Tuotenro: HL 5, Tuotenro: HL 5, Tuotenro: HL 65, Tuotenro: liitinrimalla ja anturilla Tuotenro: 67 4 K Sähkövastus kw Matalalämpökattila öljylle ja kaasulle K Sähkövastus IU kw Tuotenro: kw Tuotenro: kw Tuotenro: 8 9 ELK 5* Tuotenro: 69 E 6 * Tuotenro: 69 E 4 * Tuotenro: 69 E 4 K * Sovitettu ohjaukselle F:stä ** Vain NIE F-6kW Sähkövastus 5 kw Sähkökattila 6 kw Sähkökattila 4 kw 6

17 65 Komponenttien sijainti -4 kw F- 6b 6a a 6b b 65 97a a 6b 7 a 77 b F-, 4 6b 6a a 6b 8 F b 65 97a F-, Kuvan lämpöpumppu on erikoisvarustettu. 7

18 Komponenttien sijainti 6 kw a a 6a 6b 69b 69a 6b 6a a 6b 9 97b 65 97a F

19 R 8 5 ON 4 OF F D a y Komponenttiluettelo a, b utomaattivaroke -F, -F EV-kortti, -E Tiedonsiirto, useita F-lämpöpumppuja 4 Lämmönkeruuliitäntä, K-in 5 Lämmönkeruuliitäntä, K-ut 6 Liitinrima, ulkoiset yksiköt, -X6 6 a * Liitinrima, ulkoiset yksiköt, -X6 6 b * Liitinrima, ulkoiset yksiköt, -X6 7 a, b Huoltoliitäntä, ylipaine 8 Katkaisin, asennot -, -S8 9 Liitinrima, tuleva sähkö, -X9 * Laajennuskortti * Laajennuskortti Liitinrima, LK-pumppu, -X7 5 ** Ulkolämpötila-anturi, liitäntä 6 Lämpöjohtopumppu, moduuli 7 a, b Höyrystin 8 a, b Lauhdutin 9 Lämpöjohtopumppu, moduuli Mittauskortti, -E 6 a, b Moottorinsuoja, mkl. palautin, -Q, -Q 7 a, b Kompressori 9 eruskortti, -E9 Näyttö, -E a, b Ylipainepressostaatti 4 CU-kortti, -E4 5 Lämmönkeruupumppu 4 a, b lipainepressostaatti 4 a, b Huoltoliitäntä, alipaine 48 a, b aisuntaventtiili 5 ** Varoventtiili, lämmönkeruupuoli 6 a, b EMC-suodatin, -Z6, -Z6 **** 6 ** Suodatin 65 a, b Kuivaussuodatin 69 a, b Kontaktori, kompressorin käyttö, -K68, -K68 7 Lämpöjohdon meno moduulista 7 Lämpöjohdon paluuliitäntä 7 Lämpöjohdon meno moduulista 7 aluujohto vedenlämmittimestä 75 Ilmausventtiili, lämpöjohtojärjestelmä 76 Lämpöjohtojärjestelmän tyhjennys 77 Ilmausventtiili, lämmönkeruujärjestelmä 78 Lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys 79 Lämpötila-anturi, lämmönkeruu meno, (K-ut) 8 Lämpötila-anturi, lämmönkeruu meno, (K-ut) 86 Lämpötila-anturi, lämmönkeruu tulo, (K-in) 88 Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno, (VF) 89 Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno, (VF) 9 Lämpötila-anturi, lämpöjohto paluu, (VR) 94 Lämpötila-anturi, lämpöjohto paluu, (VR) 95 rvokilpi (katso Mitat > Mitat ja tilavaraukset ) 96 rvokilpi, jäähdytysosa 97 a, b ehmokäynnistysrele, -E97 ja -E97**** Säätimen asetus Varoke Säätimen asetus Maks. Sähköteho Säätimen asetus Maks. kattilan lämpötila Sarjanumero (katso Mitat > Mitat ja menekkikoodit ) Lämpötila-anturi, kuumakaasu, jäähdytyspiiri, (HG) Lämpötila-anturi, nestejohdon lämpötila, jäähdytyspiiri, (VL) Lämpötila-anturi, jäähdytyspiiri, () 5 Kompressorilämmitin 64 *** Vaihejärjestysvahti, -KF4 65 Liitin -X kompressorilämmittimelle 66 Liitin -X rele- ja laajennuskortille 67 Kontaktori K * Lisätarvike ** Mukana *** Vain på, 4, 6 kw **** Lisävaruste, vain 6 kw 9

20 J J rtikel 8764 Tekniset tiedot I Tyyppi 4 6 nto/ottoteho ) lämpötilassa /5 C ) (kw),/4,8,8/6,8 9,/9, 6,6/,8 nto/ottoteho ) lämpötilassa /5 C ) (kw),6/6, 9,5/8,9 7,/, 54,8/7, nto/ottoteho ) lämpötilassa /45 C ) (kw),9/6, 8,8/8,6 6,/,9 55,8/6,7 Käyttöjännite (V) x 4 + N + E 5 Hz Vahvavirta ilman pehmokäynnistystä () Vahvavirta pehmokäynnistyksellä () 59 5) Maks. käyttövirta, kompressori () x 7,5 x,5 x,9 x, Varoke, vain V (moottorisuojaus/hidas) () Nimellisteho, lämpöjohtopumppu, -vaihe (W) x 7 Nimellisteho, lämmönkeruupumppu, -vaihe (W) 89 9 Lämmönkeruuliitäntä ulko-ø (mm) 4 54 Lämpöjohtoliitäntä ulko-ø (mm) x 5/5 Kylmäainemäärä (R47C) (kg) x, x, x,5 - Kylmäainemäärä (R4) (kg) x,4 Lämmönkeruuainevirtaus (l/s),,48,94,78 Käytettävissä oleva paine, lämmönkeruujärjestelmä (ka) Maksimipaine, lämmönkeruujärjestelmä (baaria) ainehäviö, höyrystin (ka) Käyttölämpötila-alue, lämmönkeruujärjestelmä ( C) -5 + Maks.paine, lämpöjohto (baaria) 6 Lämmönkeruuvirtaus EN55 mukaan (l/s) (l/s) x,6 x,6 x,45 x,65 ainehäviö, lauhdutin, virtaus EN55 mukaan (l/s) (ka),,8 4, 6,5 Maksimilämpötila (meno- /paluuputki) 4) ( C) 65/58 Katkaisuarvo, ylipaineensäädin (baaria) 9 4 Ero, ylipaineensäädin (baaria) -7 - Katkaisuarvo, alipaineensäädin (baaria),5,5 Ero, alipaineensäädin (baaria) +,5 Kotelointiluokka I aino (kg) ) LVI nro ) Vain kompressoriteho ) Tarkoittaa keruuputkiston menolämpötilaa / lämpöjohdon menolämpötilaa EN 55:n mukaisesti. ) Tarkoittaa keruuputkiston menolämpötilaa / lämpöjohdon menolämpötilaa EN 45:n mukaisesti. 4) Kompressorilla 65 C saakka, loput tuotetaan lisäsähköllä. 5) Lisätarvike 6) Ei sisällä ulkoista lämmönkeruupumppua. idätämme oikeuden mitta- ja rakennemuutoksiin Erillinen varuste-erä Varustesarja on ylämoduulin etuluukun takana (6 kw malleissa se on lämpöpumpun päällä). 5 5 Suodatin Varoventtiili ( bar), lämmönkeruupuoli NIE Utetemperatur givare Outdoor temperature sensor ussentemperatur fühler Ulkolämpötilan anturi nturiputket Nastallinen lämpötila-anturi 6-4 kw: ( kpl R, kpl R4) 6 kw: ( kpl R, kpl R5) Lämmönjohtotahna Lämmöneristeteippi x letkut Lämpöjohto meno, ø5 lumiiniteippi virtamuuntajaa (ei 6 kw) idätämme oikeuden muutoksiin. Lämmönkeruupumppu, jossa laipat, tiivisteet ja kiinnikkeet (vain 6kW) NIE-Haato Oy, L 57, 5 Vantaa uh , Faksi

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lisälämpö ennen QN10:tä Lisävarusteet HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämpöön, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Lisätiedot

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145 Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Käyttövesilataus

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Lukumäärä Koko (kw)

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Lukumäärä Koko (kw) Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämmönlähteeseen, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo.

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. Kaikki yhdeltä toimittajalta!! KYSY ILMAINEN MITOITUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO.

Lisätiedot

MOS FI 0848-2 F1330 031218 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0848-2 F1330 031218 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0848-2 F1330 031218 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0- Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät

Lisätiedot

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081 Asentajan käsikirja MCU 0 Lisävarustekortti Lisätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Komponenttien sijainti Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Valitse haluttu konfiguraatio merkitsemällä alla olevat ruudut. HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO OHJEET FIGHTER 1330 MOS FI 0727-4 FIGHTER 1330 LEK

ASENNUS- JA HOITO OHJEET FIGHTER 1330 MOS FI 0727-4 FIGHTER 1330 LEK MO FI 0727-4 031076 AE- JA HOITO OHJEET Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elitys... 4 Huonelämpötila Lämpöautomatiikka...

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120 HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS 1417-3 34 NIBE SMO 20 Putkikytkentä (sähkövastus ennen vaihtoventtiiliä) AA25 SMO 20 BT1 Ulkolämpö lan anturi

Lisätiedot

MOS FI 1034-3 SMO 10 711087 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE SMO 10

MOS FI 1034-3 SMO 10 711087 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE SMO 10 MOS FI 1034-3 SMO 10 711087 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE SMO 10 Sisältö Käyttöohje Järjestelmäperiaate 3 Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Käyttötaulu Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikea näppäimistö

Lisätiedot

MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10

MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10 MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10 Sisältö Käyttöohje Järjestelmäperiaate 3 Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Käyttötaulu Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikea

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

Ilma/vesi-lämpöpumppu

Ilma/vesi-lämpöpumppu PBD FI 0709-1 FIGHTER 00 M109 Ilma/vesi-lämpöpumppu NIBE FIGHTER 00 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Ilma/vesi-lämpöpumppu Yleistä FIGHTER 00 on erityisesti Pohjolan olosuhteisiin suunniteltu ilma/vesilämpöpumppu.

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120 Ratkaisu suuriin kiinteistöihin Lämpöässä T/P T/P 60-120 T/P 60-120 Ratkaisu kahdella erillisvaraajalla T/P 60-120 -mallisto on suunniteltu suuremmille kohteille kuten maatiloille, tehtaille, päiväkodeille,

Lisätiedot

MOS FI F ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI F ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 1204-2 F1330 431188 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120

Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 T 10-31 Lämpöässä T-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin. Tyypillisiä T 10-31 -mallien

Lisätiedot

T-MALLISTO. ratkaisu T 0

T-MALLISTO. ratkaisu T 0 T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Hoito-ohje. Solid. 086U9455 Rev. 1 FI

Hoito-ohje. Solid. 086U9455 Rev. 1 FI Hoitoohje Solid 086U9455 Rev. 1 FI Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Thermia Värme AB:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Thermia Värme AB pidättää oikeudet

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1110 MOS FI 0503-2 411145 FIGHTER 1110 -2 2 LEK

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1110 MOS FI 0503-2 411145 FIGHTER 1110 -2 2 LEK MOS FI 53-5 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET - + Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... Säätötaulukko... Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Käyttötaulu... Toiminnot... 5 Käyttötilojen säätö (lisävar.

Lisätiedot

NIBE F1345 MAALÄMPÖPUMPPU MAALÄMPÖPUMPPU 2 TEHOPORTAALLA. LÄMMÖNLÄHTEINÄ MAAPERÄ, KALLIO TAI VESISTÖ NIBE F1345

NIBE F1345 MAALÄMPÖPUMPPU MAALÄMPÖPUMPPU 2 TEHOPORTAALLA. LÄMMÖNLÄHTEINÄ MAAPERÄ, KALLIO TAI VESISTÖ NIBE F1345 NIBE F1345 MAALÄMPÖPUMPPU MAALÄMPÖPUMPPU 2 TEHOPORTAALLA. LÄMMÖNLÄHTEINÄ MAAPERÄ, KALLIO TAI VESISTÖ Alle 3 kg kylmäainetta jäähdytysosaa/yksikköä kohti. Ei pakollisia vuositarkastuksia. Kaksi scroll-kompressoria

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohjeet MOS FI 0843-4 FIGHTER 1217 LEK

Asennus- ja hoito-ohjeet MOS FI 0843-4 FIGHTER 1217 LEK MOS FI 0843-4 031109 Asennus- ja hoito-ohjeet 2 1 Sisältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 Säätötaulukko..... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Käyttötaulu... 4 Toiminnot... 5 Eri

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1210 MOS FI 0503-2 411194 FIGHTER 1210

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1210 MOS FI 0503-2 411194 FIGHTER 1210 MOS FI 0503-2 411194 R ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Fighter 1215 LEK Sisältö 1 Omakotitalon omistajalle Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 Säätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan

Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan Kiinteistölämpöpumput: Hotellit, toimistorakennukset Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput: Kerrostalot, asunto-osakeyhtiöt Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput:

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1110 MOS FI 0332-1 611845 FIGHTER 1110 -2 +2 LEK

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1110 MOS FI 0332-1 611845 FIGHTER 1110 -2 +2 LEK MOS FI - 5 FIGHTE ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTE - + LEK Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... Säätötaulukko... Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... Käyttötaulu Käyttötaulu... Toiminnot... 5 Eri käyttötilojen

Lisätiedot

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011. Sami Seuna Motiva Oy

Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011. Sami Seuna Motiva Oy Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011 Sami Seuna Motiva Oy Lämpöpumpun toimintaperiaate Höyry puristetaan kompressorilla korkeampaan paineeseen

Lisätiedot

Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17

Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Mukautumisen mestari parhaassa energialuokassa Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen

Lisätiedot

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Emi 28 100% Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ Emi 43P Lämpöässä Emi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Lämpöässä Emi-mallisto on ratkaisu monenlaisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

Varaajan sähkövastusten kytkentä HR10 P02 BT3 TAKAN OHJAUSAUTOMATIIKKA

Varaajan sähkövastusten kytkentä HR10 P02 BT3 TAKAN OHJAUSAUTOMATIIKKA 1 Sarjanro L000454 GTV HYRID 500 + MOON + VLM STR + TKK SCU MITTUS OHJUS MCU 20 Ilma-vesilämpöpumppu VL01 VLM STR 500 VEDENLÄMMITIN GTV HYRID 500 T6 Lämpötila-anturi, käyttöveden täyttö SV1 Sähkövastus

Lisätiedot

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245 NIBE F1245 Maalämpöpumppu Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. Uusi ohjausyksikkö selkeällä värinäytöllä. sisältää sisälämpötilan anturin.

Lisätiedot

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031691 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO

ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO KIMEO 6000 Mallit ja teholuokat 20 kw, 25 kw, 30kW KIMEO 6020 KIMEO 6025 KIMEO 6030 2 Mitat 648 990 1054 144,3 / 151 kg 3 Tekniset tiedot 4 Tekniset tiedot Malli Tuotekoodi KIMEO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1110-2 431032 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu

Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Esi 6.0 Esi 9.0 Esi 11.0 Esi 14.0 Esi 17.0 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

IVT 495 TWIN. Lämpöpumppu, joka antaa kaksinkertaisen tehon: lämpöä sekä poistoilmasta että maaperästä

IVT 495 TWIN. Lämpöpumppu, joka antaa kaksinkertaisen tehon: lämpöä sekä poistoilmasta että maaperästä IVT 495 TWIN Lämpöpumppu, joka antaa kaksinkertaisen tehon: lämpöä sekä poistoilmasta että maaperästä Suuremmat säästöt turvallisuutta tulevaisuutta ajatellen IVT on kehittänyt aivan uuden ja ainutlaatuisen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031693 LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031693 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031693 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 39. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 41.

Lisätiedot

NIBE F1355. A +++ Järjestelmä tehokkuusluokka lämmityskäytössä. Invertteriohjattu maalämpöpumppu suurempiin kiinteistöihin.

NIBE F1355. A +++ Järjestelmä tehokkuusluokka lämmityskäytössä. Invertteriohjattu maalämpöpumppu suurempiin kiinteistöihin. NIBE F1355 Maalämpöpumppu Invertteriohjattu maalämpöpumppu suurempiin kiinteistöihin Optimaalinen vuosilämpökerroin ja mahdollisimman pienet käyttökustannukset invertteriohjattujen kompressorien ansiosta.

Lisätiedot

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän

Lisätiedot

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

ELK 42 231247 ELK 42 LEK

ELK 42 231247 ELK 42 LEK MOS FI 38-2 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 2347 LEK Sisällys Omistajalle Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Komponentit 3 Järjestelmäperiaate 3 Käyttö ja huolto Yleistä 4 Käyttö 4 Varoventtiili

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu. Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200

Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu. Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200 Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200 Lämpöässä Maaenergiakeskus Uusi tuotesarja kiinteistöluokkaan Lämpöässä Maaenergiakeskus on tehtaalla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset Yhteiset kytkennät

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden kieli

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

IVT Air Suunniteltu Pohjolan vaativiin oloihin muuntamaan jääkylmän ulkoilman miellyttäväksi lämmöksi

IVT Air Suunniteltu Pohjolan vaativiin oloihin muuntamaan jääkylmän ulkoilman miellyttäväksi lämmöksi IVT Air Suunniteltu Pohjolan vaativiin oloihin muuntamaan jääkylmän ulkoilman miellyttäväksi lämmöksi Kokonaan uusi teholuokka ilma/vesi-lämpöpumpuille IVT Air ilma/vesi-lämpöpumppu on erittäin hyvä vaihtoehto.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 1108-1 431030 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 1108-1 431030 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1108-1 431030 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 39. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 41.

Lisätiedot

Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Kotimaiset maalämpöpumput Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Omakotitalot - Kerrostalot - Teollisuus Maalämpöpumppu Oilon Geocube 5 kw - 11 kw Rakennuksille 90-300 m² Suuri käyttöveden tuotto Oilon Geocube

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ELK 26 231249 ELK 26 LEK

MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ELK 26 231249 ELK 26 LEK MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 231249 LEK Sisällys Omistajalle Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Järjestelmäperiaate 3 Käyttö ja huolto Yleistä 4 Käyttö 4 Varoventtiili

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031629 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031629 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031629 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 42. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 44.

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

LK Sähkökattila - 4,5

LK Sähkökattila - 4,5 LK Sähkökattila -,5 Rakenne LK Sähkökattila,5 kw on seinään kiinnitettävä sähkökattila, joka on tarkoitettu ensisijaisesti matalalämpöisiin lämmitysjärjestelmiin, kuten esim. lattialämmityksiin. LK Sähkökattila,5

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1126. Maalämpöpumppu IHB FI 1127-2 031730 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1126. Maalämpöpumppu IHB FI 1127-2 031730 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1127-2 031730 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1535-2 331028

Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1535-2 331028 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1535-2 331028 Sisällys 1 Tärkeää Symbolit Merkintä 2 2 2 Lämpöjohtopuoli Lämminvesivaraaja Liitäntävaihtoehdot 18 18 19 Turvallisuusohjeita Sarjanumero Maakohtaiset

Lisätiedot

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpöä on pidetty omakotitalojen lämmitystapana. Maailma kehittyy ja paineet sen pelastamiseksi myös. Jatkuva ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys vaativat lämmittäjiä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

IVT Optima. Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu

IVT Optima. Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu IVT Optima Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu Kokonaan uusi teholuokka ilma/vesi-lämpöpumpuille IVT Optima ilma/vesi-lämpöpumppu on erittäin hyvä vaihtoehto. Se käyttää taloasi ympäröivään ilmaan varastoitunutta

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1155

Asentajan käsikirja NIBE F1155 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1335-1 231561 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 28. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 30.

Lisätiedot

IVT 290 A/W. Sähkökattila. Osanumero: 12323 Painos 1.0

IVT 290 A/W. Sähkökattila. Osanumero: 12323 Painos 1.0 fi IVT 290 A/W Sähkökattila Käyttöohje Osanumero: 12323 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut IVT-lämmitysjärjestelmän. Toivomme, että lämmitysjärjestelmämme täyttää odotuksesi ja tarjoaa energiansäästöä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja isätarvikkeet IHB FI - Sisällys Yleistä Pohjavesipumppu Sisältö Yleistä Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Periaatekaavio Sähköasennukset Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1320 MOS FI FIGHTER 1320 LEK

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1320 MOS FI FIGHTER 1320 LEK MO FI 0603-1 031036 R AE- JA HOITO-OHJEET Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elitys... 4 Huonelämpötila Lämpöautomatiikka...

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Greenline. C, D ja E. Asennuskäyttöönotto- kunnossapitoohje. Tuotenumero: 290407-2 Versio 5.0

Greenline. C, D ja E. Asennuskäyttöönotto- kunnossapitoohje. Tuotenumero: 290407-2 Versio 5.0 Greenline C, D ja E Asennuskäyttöönotto- ja kunnossapitoohje Tuotenumero: 290407-2 Versio 5.0 Tärkeää tietoa Tämä ohjekirja on laadittu niin, että siinä kuvataan lämpöpumpun toiminta, kytkentä ja hoito

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

100% maalämpö. Lämpöässä Vm kaikki mitä tarvitset. suomesta. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

100% maalämpö. Lämpöässä Vm kaikki mitä tarvitset. suomesta. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 100% maalämpö suomesta Lämpöässä Vm kaikki mitä tarvitset Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässän Vm:n avulla lämmität, jäähdytät ja tuotat lämmintä käyttövettä helposti, edullisesti ja ekologisesti

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 0934-1 031327 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot