Maalämpöpumppu 2 tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maalämpöpumppu 2 tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi"

Transkriptio

1 Maalämpöpumppu 4 D FI 94- NIE F NIE F 696 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Maalämpöpumppu tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi n Kylmäainetta alle kg kylmäainepiiriä kohden vapauttaa tarkastusvelvoitteesta. n Scroll-kompressorit kykenevät tuottamaan jopa 65 C lämpötilan lämmitysjärjestelmään. n Kahden kompressorin ansiosta saavutetaan parempi tehonsäätö, pidemmät käyntijaksot, pienempi kuluminen ja suurempi toimintavarmuus. n Selkeät tiedot lämpöpumpun tilasta, käyttöajoista ja kaikista lämpötiloista näytetään LCD-näytössä. n Ohjaus ja valvonta mistä tahansa Katso tilat ja tee asetukset Internetin kautta ja tekstiviesteillä RCU-lisätarvikkeen avulla. n Laaja valikoima useita kokoja: 4 6 kw. n Jopa 54 kw yhdeksällä samaan järjestelmään liitetyllä F-lämpöpumpulla. n ehmokäynnistysreleet ja valvontakytkimet asennettu valmiiksi tehtaalla. ehmokännystimet F-6 lisävarustena (MSR 6). n Sisäiset kiertovesipumput. n Sisäänrakennettu kello, reaaliaikatoiminto lisäkäyttövedelle ja menojohdon lämpötilan lasku/korotustoiminto. n Valmius uima-allasohjausta varten. n Lämpökerroin (CO) vähintään 4,5 lämpötiloilla /5 C. n Kylmätekniikan kotelointi laskee äänitasoa. NIE F on lämpöpumppu suurehkojen kiinteistöjen, kuten kerrostalojen, kirkkojen ja teollisuuskiinteistöjen lämmitykseen. Lämmönlähteinä voidaan käyttää muun muassa maaperää, kallioperää, järvivettä tai pohjavettä. F on varustettu edistyksellisellä ohjauksella ja on siten sovitettavissa useisiin erilaisiin järjestelmäratkaisuihin. F voi ohjata kahta erilaista menolämpötilaa/lämpökäyrää, esim. yksi alhaisempi menolämpötila lattialämmitykselle ja toinen korkeampi patteripiiriin. F-lämpöpumpussa on valmius öljy-, kaasu- ja sähkökattilan ohjaukseen. Käyttöveden lämmitys voidaan priorisoida, joko yhdellä tai kahdella kompressorilla. Tämä mahdollistaa lämmitysveden ja käyttöveden samanaikaisen tuotannon.

2 5. C V a r m v a t t e n t e m p e r a t u r. Esitteen laajuus Esitteessä käsitellään F:n toiminnot vain pintapuolisesti. Tarkempi kuvaus löytyy tuotteen asennus- ja huolto-ohjeista, jotka voi ladata osoitteesta sennusperiaate Maaperä Lämpöpumppu kerää talteen osan maaperään sitoutuneesta lämpöenergiasta maahan upotetun keruuputkiston avulla. Kallio Lämpöpumppu kerää talteen osan kallioon varastoituneesta aurinkoenergiasta kallioon porattuun reikään asennetun keruuputkiston avulla. Lämmönkeruuliuos lämpöpumppuun Lämmönkeruuliuos lämpöpumpusta intavesien tiivistys ohjavesitaso ktiivinen poraussyvyys (vesitaso kalliossa) Vesistö Lämpöpumppu kerää talteen osan veteen sitoutuneesta lämpöenergiasta pohjaan ankkuroidun keruuputkiston avulla. Toimintaperiaate F:een kuuluu kaksi lämpöpumppumoduulia sekä näytöllä varustettu CU-yksikkö lämpöpumpun ja mahdollisen lisälämmön ohjaukseen. F:ssa on sisäänrakennetut kiertovesipumput, minkä vuoksi se on helppo liittää lämmönkeruu- ja lämpöjohtopiiriin. Energia otetaan lämmönlähteestä suljetun lämmönkeruujärjestelmän kautta, jossa kiertää veden ja etanolin liuos. Lämmönlähteenä voi olla kallio, maaperä, vesistö, poistoilma tai muu prosessilämpö. Lämmönkeruunesteen energia siirtyy lämpöpumpun höyrystimessä kylmäaineeseen, joka höyrystyy ja puristetaan sitten kompressorissa. Lämmennyt kylmäaine johdetaan lauhduttimeen, josta sen energia siirtyy lämpöjohtopiiriin. Lämmönkeruu ulos Köldbärare-ut Köldbärarpump Lämmönkeruupumppu* * Lämmönkeruu sisään Köldbärare-in Suodatin Smutsfilter Kompressori Käyttövesi Varmvatten-fram meno/ / lämpöjohto Värmebärare-fram meno Kiertovesipumppu Värmebärarpump Suodatin Smutsfilter Käyttövesi Varmvatten-retur paluu Lämpöjohto Värmebärare-retur paluu Suodatin Smutsfilter Lämpöjohto Värmebärare-fram meno Kiertovesipumppu Värmebärarpump Kompressori Höyrystin Förångare aisuntaventtiilventil Expansions- Kondensor Lauhdutin * 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti lämpöpumpun ulkopuolelle.

3 TYSK rätt Käyttötaulu Näyttö 5. C. I II 55.. CC. 5. Va.r m v a t t e n t e m p e ratur C rauchwasser temp.. Lämpökäyrän muutos Näppäimistö Katkaisin 5. C 5.. C -asentoinen katkaisin : vainsymboli näkyy kun näppäimistölukko on aktivoitu. Näppäimistölukko aktivoidaan painamalla plus- ja miinuspainiketta samanaikaisesti. Lämpöpumppu suljettu kokonaan.. Varatila. Näyttö 5. C Lisäenergiasymboli näkyy, kun lisäsähkö on. 5. C Öljykattilasymboli näkyy, kun lisäöljy on käytössä. armvattentemperatur. C 6 rä R rätt Va r. 5 Va r m v a. 5 Va r m v a t t e. 5. C Va r m v a t t e n t e m p 5. C arametrin arvo. rätt Kolmas rivi: arametrin kuvaus. rätt. Miinuspainikkeellaliikutaan valikkojärjestelmässä (taaksepäin) tai pienennetään valitun parametrin arvoa. t t e n t e m p e r a ttoinen u r rivi: OF F luspainikkeella liikutaan valikkojärjestelmässä (eteenpäin) tai suurennetaan valitun parametrin arvoa.. ON Ei toimintoa. Kiertovesipumppusymboli näkyy, kun kiertovesipumput tai ovat käynnissä. D a y 4 8 un Lisäkäyttövesi -painiketta painetaan, K rätt nykyinen Lisäkäyttövesi -tila näkyy näytössä. Lisäpainallukset muuttavat tilaa 4,, 6 ja tunnin portain. Kun toiminto on aktiivinen, käyttöveden lämpötilaa nostetaan tilapäisesti. rätt 5Lisäkäyttövesisymboli. C näkyy kun V a r m v a"lisäkäyttövesi"-toiminto t t e n t e m p e r a on t uaktiivinen. r. 5. C. 5 ainikkeella Käyttötila asetetaan haluttu käyt. Kompressorisymboli näkyy, kun lämpöpumpun tötila sen mukaan halutaanko kiertovesipumppu ja kompressori on käynnissä. lisäenergia sallia/estää. 6 9 kytketty. OF F 5. Näppäimistö C Ensimmäinen rivi: ON Kellosymboli näkyy, kun on valittu jokin ajastintoiminto, esim. menolämpötilan määräaikainen alennus tai lisäkäyttöveden aika-asetus. D a y 4 8 R 5 Normaali. Kaikki ohjaustoiminnot kytkettyinä. 5. C. Enter-painikkeella valitaan valikkojärjestelmän alavalikko, aktivoidaan parametrin muuttaminen ja vahvistetaan parametriin mahdollisesti tehty muutos C Neljäs rivi: Lämpökäyrän muutos Näyttää valikon numeron, avainsymbolin, kellosymbolin ja ajan. Tällä säätimellä siirretään lämpökäyrää pystysuunnassa, jolloin huonelämpötila muuttuu.

4 5. C V a r m v a t t e n t e m p e r a t u r. H M f l o w 4 9 ( 5 C ) H o t w a t e r 5 C + - R H M f l o w 4 9 ( 5 C ) H o t w a t e r 5 C - + R H M flo w4 9 (5 C ) H o t w a te r 5 C + - R H M flo w4 9 (5 C) H o t w a te r 5 C 5. C V a r m v a t t e n t e m p e r a t u r. - + R 5. C V a r m v a t t e n t e m p e r a t u r. Kuljetus ja säilytys F on kuljetettava ja säilytettävä pystyasennossa kuivassa paikassa. utkiasennukset (lämmönkeruu) Keruuputkistoa mitoitettaessa on otettava huomioon maantieteellinen sijainti, kallio-/maaperätyyppi sekä lämpöpumpun lämmöntuottokyky. Keruuputkistoa asennettaessa on huolehdittava siitä, että se nousee jatkuvasti lämpöpumppua kohti ilmataskujen välttämiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista, korkeimpiin kohtiin on järjestettävä ilmaus. sennus F tulee asettaa vakaalle alustalle, mieluiten betonilattialle tai jalustalle kattilahuoneeseen tai erityiseen laitehuoneeseen. Sijoittamista sellaiseen tilaan tai sellaisen tilan (esim. makuuhuoneen) viereen, jossa käyntiääni häiritsee, tulee välttää. Sijoituksesta riippumatta on hiljaista tilaa vasten oleva seinä äänieristettävä. utkiasennus utkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. F lämpöpumpun suurin paluulämpötila on n. 58 C ja menolämpötila n. 65 C. Koska siinä ei ole sulkuventtiileitä, sellaiset on asennettava lämpöpumpun ulkopuolelle huollon helpottamiseksi. Kaikki lämmitetyissä tiloissa olevat lämmönkeruuputket on eristettävä veden tiivistymisen välttämiseksi. Koska lämmönkeruujärjestelmän lämpötila voi laskea alle C:n, järjestelmä on suojattava jäätymiseltä -5 C:een asti. Tilavuuslaskelman ohjearvona voidaan käyttää litraa valmiiksi sekoitettua lämmönkeruunestettä keruuputken metriä kohti (koskee EM-putkea 4 x,4 N 6,). Lämmönkeruujärjestelmään on merkittävä käytetyn jäätymisenestoaineen nimi. Sulkuventtiilit on asennettava mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. senna suodatin sisään tulevaan putkeen. Liitäntä avoimeen pohjavesijärjestelmään vaatii välissä olevan, pakkassuojatun piirin höyrystimen likaantumis- ja jäätymisvaaran vuoksi. Tämä vaatii ylimääräisen lämmönvaihtimen. EX Kut VVF VF V- EX utkiasennukset (lämpöjohdot) utkiliitäntä on lämpöpumpun takasivulla. senna vaadittavat suojalaitteet, sulkuventtiilit (asennetaan mahdollisimman lähelle lämpöpumppua) sekä mukana toimitettu suodatin ja joustavat letkut. K* K-in VVR VR/VR VF V- Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että kaikkiin pattereihin/piireihin asennetaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama termostaatti riittävän virtauksen takaamiseksi. Laitteen rakenne sallii käyttöveden lämmityksen yhdellä tai kahdella lämpöpumppumoduulilla. Tämä edellyttää kuitenkin erilaisia putki- ja sähköasennuksia. VVF VF V- EX K / JK * 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti lämpöpumpun ulkopuolelle. Ulkoisen lämmönkeruupumpun liittäminen (vain 6 kw) Kut VVF VF V- K / J VVR VR/VR VF VVR VR/VR VF V- K-in V- K Mukana toimitettu ulkoinen lämmönkeruupumppu F -6kW - lämpöpumppuun asennetaan lämpöpumpun ulkopuolelle ja liitetään tuloliitäntään (4) (katso kuva yllä). 4 K / JK

5 GRUNDFOS m(),(w) DK GRUNDFOS m(),(w) DK HEJSN HEJSN 8 6 sennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava voimassa olevien määräysten mukaan, ennen kuin se otetaan käyttöön. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö ja siitä on tehtävä tarkastuspöytäkirja. Edellä mainittu koskee suljettuja lämmitysjärjestelmiä. Jos lämpöpumppu vaihdetaan, sen asennus on myös tarkastettava. Keruuputkiston ohjearvot Tyyppi Maalämpö, suositeltu keruuputkiston pituus x 5-4 x 4 m x 8 - x 8 m x 45-4 x 45 m x 5-5 x 5 m 4 4 x 5-6 x 5 m 4 x 7-5 x m 6 6 x 45-8 x 45 m 6 x 5-8 x 8 m Enimmäispituus piirriä kohti on 5 m. Normaalisti käytetään EM-putkea 4 x,4 N 6,. Keruuputkiston pituus vaihtelee kallio-/maaperän ja lämmitysjärjestelmän (patteri- tai lattialämmitys) mukaan. utkistot kytketään aina rinnakkain ja siten, että on mahdollista säätää virtausta. intamaalämmön putkien asennussyvyyden on oltava noin m ja putkien välisen etäisyyden vähintään,5 m. Lämpökaivojen välin on oltava vähintään 5 m. Lauhduttimen tulo- ja menovirtauksen rajoittaminen Kun lämmönkeruuliuoksen lämpötila on yli -5 C, lauhduttimen suurin menolämpötila on 65 C ja suurin tulolämpötila 58 C. Kun lämmönkeruuliuoksen lämpötila on alle -5 C, lauhduttimen enimmäistulo- ja menolämpötiloja lasketaan automaattisesti käyrän mukaan, lisälämpö pitää yllä halutun menojohdon lämpötilan. Kun lämmönkeruuliuoksen lämpötila on alle -8 C, kompressori pysähtyy ja menojohdon lämpötila ylläpidetään pelkästään lisälämmöllä. Lauhdutin Kondensor ulos ut C Kalliolämpö, suositeltu aktiivinen poraussyvyys Type US 5-6 /N: V- C;7NI 5Hz.5uF I TF. 65 Class H.4 9 Max. bar Type US 5-6 /N: V- C;7NI 5Hz.5uF I TF. 65 Class H.4 9 Max. bar Köldbärare sisäänin 5 Lämmönkeruu C. Lauhdutin ulos. Lauhdutin sisään Käytettävissä oleva paine, lämpöjohtopuoli aine ka Virtaus,,4,6,8, l/s aine ka umpulla on kolme nopeutta virtauksen säätöä varten:, tai. 6 Käytettävissä oleva paine, lämmönkeruupuoli (etanoli 8 4 %) aine ka ka Tillgängligt tryck K-sida 4 Virtaus,,4,6,8,,4,6,8,,4 l/s aine ka Tillgängligt tryck V-sida Tillgängligt tryck V-sida,,4,6,8,,4,6,8,,4 l/s F-//4 F-6 - kw 4kW Tillgängligt tryck K-sida,,4,6,8,,4,6,8,,4 l/s F-//4 Tillgängligt tryck K-sida F-6 - kw 4kW,,,4,6,8,,,4,6,8 l/s - kw 4kW 4 Virtaus,,5,,5,,5,,5 l/s - kw 4kW Virtaus 5

6 7,5 Sähköliitäntä Täydelliset sähkökytkentäkaaviot toimitetaan F mukana. Sähköasennus Sähkönsyöttökaapeli on tuotava takasivun läpiviennin kautta kuvan mukaisesti. 5 nturikaapeleita ei saa vetää vahvavirtakaapelien vieressä. Kaapelit vedetään sisään lämpöpumpun takasivun läpivientien kautta. 6 Kytkeminen n Lämpöpumppua ei saa kytkeä ilman sähkön toimittajan suostumusta, 855 ja kytkentä on suoritettava pätevän sähköasentajan valvonnassa. 8 n Jos käytetään automaattivaroketta, sen on oltava moottorikäyttöön sopiva ( D, kompressorikäyttö). 545 Varokekoot, katso Tekniset tiedot. n Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, lämpöpumppu pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. 65 n F-lämpöpumpussa ei ole sähkönsyötön moninapaista 4turvakytkintä. Se on sen vuoksi varustettava turvakytkimellä, jonka kosketinväli on vähintään mm. n Lämpöpumppu on kytkettävä irti kiinteistön mahdollisen eristystestin ajaksi. n Lämpöpumpun liitäntään X9 kytketään 4 V jännite (-vaihetta, nolla + maatto) varokkeilla varustetusta sähkökeskuksesta. Jos kytketään useampia lämpöpumppuja, jokaisella yksiköllä on oltava oma sähkönsyöttö. n Huom! Sähkökytkentätilaan ei saa asentaa muita komponentteja. n Huomaa, että F antaa V ohjaussignaaleja, jotka on tarkoitettu ulkoisten kontaktorien ohjaukseen, ei pumppujen käyttöön Vahvavirran läpivienti (syöttö) utomaattivarokkeet, moottorinsuojaus nturikaapelit nturikaapelien läpiviennit X9, sähkönsyöttö Syöttökaapeli Kuvan lämpöpumppu on erikoisvarustettu ja tyyppiä 6 kw. 6

7 Ohjaus J ä r j e s t e l m ä. Valikko. Järjestelmä Tässä näkyvät eri lämpöpumppumoduulien tilat ja voidaan tehdä päälaitetta tai apulaitteita koskevia asetuksia. L ä m p ö p u m p p u 5. Valikko 5. Lämpöpumppu Tämän alavalikoissa tehdään kutakin kytkettyä lämpöpumppua koskevia asetuksia. 5 4, C Käyttöveden lämpötila. Valikko. Käyttöveden lämpötila Tässä näytetään käyttöveden lämpötila (VVG) ja alavalikoissa luetaan ja asetetaan käyttöveden lämmitystä koskevia asetuksia. U l k o i s e t y k s i k ö t 6. Valikko 6. Ulkoiset yksiköt Tämän alavalikoissa luetaan arvoja ja tehdään asetuksia, jotka koskevat ulkoisia yksiköitä. Monet 6.:n alavalikot edellyttävät lisävarusteita., 7 ( 8, ) C M e n o l ä m p ö t i l a. Valikko. Menolämpötila Tässä näytetään menolämpötila (FG) lämmitysjärjestelmään sekä laskettu menolämpötila suluissa. Tämän alavalikoissa luetaan arvoja ja tehdään asetuksia, jotka koskevat lämmitysjärjestelmää. Jos lämmitystä ei ole valittu, tätä valikkoa ei näytetä ( 4. ) C M e n o l ä m p ö t i l a. Valikko. Menolämpötila* Tässä näytetään menolämpötila (FG) lämmitysjärjestelmään sekä laskettu menolämpötila suluissa. Tämän alavalikoissa luetaan arvoja ja tehdään asetuksia, jotka koskevat lämmitysjärjestelmää. Jos lämmitystä ei ole valittu, tätä valikkoa ei näytetä. Tämä valikko näkyy vasta sitten, kun valikossa 9..4 on valittu äällä, C U l k o l ä m p ö t i l a 4. K e l l o 7. Valikko 7. Kello Tämän alivalikoissa määritetään päiväys- ja aika-asetukset. Myös erilaiset lämpötilan alennukset ja korotukset valittuina ajankohtina asetetaan tässä valikossa. M u u t a s e t u k s e t 8. Valikko 8. Muut asetukset Tämän alivalikoissa tehdään valikkotyyppiä, kieltä, käyttöasetuksia ja valvontakytkimen arvojen lukemista koskevia asetuksia. H u o l t o v a l i k o t 9. Valikko 9. Huoltovalikot Tämä valikko ja sen alavalikot näkyvät vain, jos se on aktivoitu valikossa 8... Tämän alavalikoissa voidaan lukea erilaisia arvoja ja tehdä erilaisia asetuksia. Huom! setukset saa tehdä vain kyseiseen tehtävään koulutettu henkilö. Valikko 4. Ulkolämpötila Tässä näytetään ulkolämpötila. Mitataan ulkolämpötilaanturilla (UG). * Lisävaruste 7

8 erustoiminnot Lämmöntuotanto F on varustettu ulkolämpötilan ohjaamalla lämpöautomatiikalla. Se tarkoittaa, että menolämpötilaa säädetään suhteessa ulkolämpötilaan (UG) lämpökäyrän asetusten mukaan. Käyttöveden lämmitys Käyttöveden lämmitystä tarvitaan, kun käyttövesianturin (VVG) lämpötila alittaa valikossa. asetetun lämpötilan. Lämmitystarve lakkaa, kun lämpötila ylittää valikossa. asetetun lämpötilan. Jos kaksi tai useampia kompressoreita on ohjelmoitu lämmittämään käyttövettä, ne kytketään päälle ja pois,5 asteen miinuserolla. rvo on asetettavissa valikossa.8. Eli jos kompressori käynnistyy lämpötilassa 5 C ja pysähtyy lämpötilassa 55 C, niin kompressori käynnistyy lämpötilassa 49,5 C ja pysähtyy lämpötilassa 54,5 C, jne. Jokainen F, jossa on vaihtomahdollisuus käyttöveden ja lämmityksen välillä, on varustettu omalla vaihtoventtiilillä. Lisäkäyttövesi Toiminto "Lisäkäyttövesi" nostaa tilapäisesti käyttöveden lämpötilaa. Lämpötila nostetaan ensin asetettavalle tasolle kompressorilla (valikko.) ja sen jälkeen, jos niin halutaan, ulkoinen sähkövastus huolehtii viimeisten asteiden nostosta (valikko.4). Lisäkäyttövesi voidaan aktivoida näytön painikkeilla, automaattisesti tiettyyn aikaan, jaksottaisesti tai ulkoisella koskettimella. Lattiankuivaustoiminto Kun halutaan varmistaa betonilattian oikea kuivuminen, voidaan käyttää sisäänrakennettua lattiankuivaustoimintoa. Toiminto pakottaa lämpötilan menolämpötilan anturissa (FG) kiinteään arvoon ulkolämpötilasta ja käyrän asetuksista riippumatta. Huoneohjaus Termostaatti (esim. RT) voidaan kytkeä lasketun menolämpötilan tilapäistä muuttamista varten. Järjestelmään voi vaihtoehtoisesti kytkeä RG tai RG5- tyyppisen huoneanturin (lisävaruste). Siinä on halutun huonelämpötilan asetus, ja järjestelmä kompensoi automaattisesti lasketun menolämpötilan ottaen huomioon todellisen ja halutun huonelämpötilan erotuksen. Ulkoinen ohjaus F lämpöpumppua voi tietyssä määrin ohjata ulkoisten järjestelmien signaaleilla. F:n hälytyksillä ja aikaehdoilla on kuitenkin prioriteetti ulkoiseen ohjaukseen nähden. Seuraavia toimintoja voidaan ohjata: n Kompressorien ja käynnistys ja pysäytys n Lisäkäyttöveden aktivointi n Lisälämpotyypin vaihto (öljy tai sähkö) n Lisäsähkön poiskytkentä Kaikki ohjaussignaalit pitää välittää potentiaalivapaalla releellä. Ulkoinen tiedonsiirto (RCU) NIE RCU tiedonsiirtoyksikkö mahdollistaa F- lämpöpumpun ohjauksen ja valvonnan tietokoneella tai ModbusTC-protokollaa käyttävällä rakennusautomaatiojärjestelmällä (SCD) lähiverkossa tai Internetin kautta. Sisäänrakennetun GSM-moduulin avulla toimintaa voidaan ohjata ja valvoa myös matkapuhelimella tekstiviestien avulla. Hälytyksen yhteydessä RCU voi lähettää tekstiviestin/ sähköpostin ohjelmoidulle vastaanottajalle. Jotta RCU:n GSM-toiminto toimisi, tiedonsiirtomoduuli on varustettava voimassa olevalla GSM-liittymällä. Se voi olla esim. ladattava liittymä tai erityinen telematiikkaliittymä. RCU yksikköön on mahdollista liittää kaksi riippumatonta kosketintoimintoa ulkoisten tapahtumien ilmaisuun, kuten liikehälytys tai jäätymissuojaus. Lisälämpö Lämpöpumppua ei tavallisesti mitoiteta täyttämään koko lämpötehotarvetta, joten lisälämpöä tarvitaan kylminä päivinä. F antaa V ohjaussignaaleja lisälämmön aktivointiin, ts. signaaleja, jotka on tarkoitettu ulkoisten releiden, kontaktorien yms. ohjaukseen, ei kuitenkaan näiden tehonsyöttöön. Lisäsähkö ilman shunttia Lisäsähköä voidaan ohjata enintään 6 releellä, joista on eruskortilla ja Laajennuskortilla (EX). Näin saadaan enintään 7 binääristä porrasta perusvarustuksella ja enintään 6 porrasta, kun Laajennuskortti on asennettu. Lisäöljy shuntilla Öljypoltinta ohjataan releellä ja shunttiventtiilin (SV-) korotus-/alennussignaaleja releellä. Kattila-anturin (G) tulee myös olla asennettuna. Kun asteminuutit on saavutettu, öljypoltin käynnistyy. Kun lämpötila saavuttaa kattila-anturin (G) halutun arvon, shuntti alkaa säädellä Kun kattilan lämpötila on alle asetetun lämpötilan, shuntti sulkeutuu. Kaasukattila Kun lisälämmitys tapahtuu kaasukattilalla, sen voi kytkeä kuin öljykattilan, jos tarvitsee ohjata shunttiventtiiliä, tai sen voi kytkeä vaihtoehtoisesti kuin sähkökattilan. 8

9 Laajennuskortti (EX, lisävaruste) Seuraaviin toimintoihin pääsy edellyttää lisävarustetta Laajennuskortti () ja siihen kuuluvaa liitinrimaa X6 ja antureita. Kortti pitää lisäksi aktivoida valikossa 9... X6 Käyttöveden kiertopumppu Käyttöveden kiertopumppua voidaan ohjata käynti- ja jaksoajalla valitun jakson puitteissa. llas Lämpöpumppu voidaan varustaa vaihtoventtiilillä, jolla osa tai koko lämmitysvesivirtaus ohjataan allasvaihtimeen. Vaihtoventtiili tai venttiilit (joilla on sama ohjaussignaali) asennetaan lämmitysvesipiiriin, joka normaalisti menee patterijärjestelmään. llasvaihtoventtiilin kautta kytkettävät kompressorimoduulit aktivoidaan allaskäyttöön valikoissa 5.4. ja Kiertovesipumppu V pitää asentaa allaskäytön yhteydessä. ltaan lämmityksen aikana lämmitysvettä kierrätetään lämpöpumpun ja allasvaihtimen välillä lämpöpumpun sisäisten kiertopumppujen (V- ja V-) avulla. V kierrättää lämmitysvettä lämmitysjärjestelmässä, ja lisälämmön voi kytkeä päälle tarpeen mukaan samalla kun menolämpötilaanturi (FG) valvoo jatkuvasti talon lämmitystarvetta. lashuntti Shunttiventtiili (SV-V) ja kiertopumppu (V4) voidaan kytkeä toiseen lämmityspiiriin, jonka lämpötila on alhaisempi (esim. lattialämmitys). Lämminvesivaraaja Käyttöveden lämmitykseen yksivaippaisissa varaajissa lämmönvaihtimen kautta. Lämminvesivaraajan pumppu (VVL) käy, kun jokin kompressori on käynnissä ja lämmittää käyttövettä. Kuvan lämpöpumppu on erikoisvarustettu. 9

10 Laajennuskortti (EX, lisävaruste) Seuraaviin toimintoihin pääsy edellyttää lisävarustetta Laajennuskortti () ja siihen kuuluvaa liitinrimaa X6 ja antureita. Kortti pitää lisäksi aktivoida valikossa 9... X6b assiivinen jäähdytystoiminto Lämmönkeruupiiri on kytketty lämmönvaihtimeen vaihtoventtiilin kautta. Vaihtimen toinen puoli on kytketty lämpöjohtopiiriin shunttiventtiilin (SV-K) ja kiertopumpun kautta. Jäähdytystarpeen yhteydessä aktivoidaan vaihtoventtiili ja kiertopumppu. Shuntti säätelee ulkolämpötilaa vastaavaan todelliseen asetusarvoon ja jäähdytyslämpötilan asetettuun minimiarvoon (kondenssin välttämiseksi). Yhdistelmäjärjestelmä ilma/maa Lisäputkisto (ULM) on liitetty lämmönkeruuputkistoon kahdella vaihtoventtiilillä (VXV-S ja VXV-L). Niitä ohjataan kahdella anturilla, ulkolämpötilan anturilla (SG) ja maaputkistoon menevän lämmönkeruuvirtauksen anturilla (MG). Jos lämpötilaero ylittää asetusarvon, VXV-S avautuu lisäputkiston suuntaan ja käynnistää kiertopumpun (C-S). Kun lämpötilaero on asetusarvon alapuolella, käytetään ainoastaan maaputkistoa. Kun SG:n lämpötila ylittää asetuksen, molemmat vaihtoventtiilit (VXV-S ja VXV-L) aktivoidaan ja lämpö otetaan pelkästään ilmasta. ohjavesipumppu F pystyy ohjaamaan pohjavesipumppua (C-G). umppu käynnistyy s ennen ensimmäistä kompressoria ja pysähtyy s viimeisen kompressorin jälkeen. Kuvan lämpöpumppu on erikoisvarustettu. Yhdistetty jäähdytys-/lämmityskäyttö varaajilla Laitteisto koostuu yhdestä tai useammasta F lämpöpumpusta, jotka on varustettu sekä lämmönkeruu- että lämpöjohtopuolen varaajilla. Maa-/kalliokeruuputkisto(i)ssa on vaihtoventtiilit, joten varaajia voi käyttää:. Lämpövarastoina lämmityskäytössä. Kylmävarastoina passiivisessa jäähdytyskäytössä. Lämmön dumppaukseen aktiivisessa jäähdytyskäytössä Lämmitys tapahtuu varaajan kautta, johon menolämpötilan anturi (FG) on sijoitettu. Kiertopumppu (V) kierrättää lämmitysvettä varaajasta jakelujärjestelmään. Lämmönkeruuneste kiertää kylmävaraajan ja lämpöpumpun höyrystimen välillä. Kun lämpötila laskee varaajassa (vähäinen jäähdytystarve järjestelmässä), kiertopumppu (C-KO) käynnistyy ja hakee energiaa keruuputkistosta. Kun jäähdytysanturi (KG) pyytää jäähdytystä, kiertopumppu (C-K) käynnistyy, ja shunttiventtiili (SV-K) alkaa säädellä viileyttä kylmävaraajasta. Kun lämpötila laskee varaajassa, C-KO käynnistyy ja hakee kylmää keruuputkistosta (passiivinen jäähdytys). Kun keruuputkisto ei kykene jäähdyttämään riittävästi, lämpöpumppu käynnistyy ja alkaa jäähdyttää aktiivisesti. Kun lämmöntarve on täytetty, vaihtoventtiili (VXV-KV/) vaihtaa niin, että keruuputkisto on yhteydessä lämpimään varaajaan vaihtoventtiilin (VX-D) kautta. Kiertovesipumppu (C-D) käynnistyy ja dumppaa ylimäärälämmön keruuputkistoon.

11 Liitäntä F voidaan asentaa monella eri tavalla, joista annetaan muutama esimerkki alla. Lisää liitäntävaihtoehtoja on osoitteessa eriaatekaaviot liittämistä varten F liitettynä lisälämpöön ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Öljykattila Oljepanna tai alternativt sähkökattila elpanna shuntilla med shunt G SV- EX C Lisälämpö Tillsatsvärme V FG anna V RG ienempi sähkökattila, jossa useita sähköportaita Mindre elpanna med flera elsteg EX UG VXV * T Sähkökasetti/ Elkassett/ sähkökattila Elpanna Kaukolämpö Fjärrvärme EX SV- G EX K-ut K-in ** Master V V V VV / CK VV Kaukolämpövaihdin Fjärrvärmeväxlare F priorisoi käyttöveden lämmityksen puolella teholla (lämpöpumppumoduuli ) vaihtoventtiilin (VXV) kautta. Kun vedenlämmitin/puskurisäiliö (VV/CK) on täyteen varattu, vaihtoventtiili (VXV) vaihtaa lämpöjohtopiiriin. Kun tarvitaan lämmitystä, moduuli käynnistyy ensiksi. Kun lämmitystarve on suuri, myös moduuli käynnistyy lämmityskäyttöön. Lisälämpö kytkeytyy automaattisesti, kun energiantarve ylittää lämpöpumpun kapasiteetin, ja shuntti (SV-) aktivoituu, kun kattila-anturin (G) lämpötila on yli 55 C. Jos VV/CK varustetaan sähkövastuksella (IU) ja kytkentäkotelolla (K), voidaan käyttää toimintoa Lisäkäyttövesi. Ohikytkettävää kontaktoria suositellaan. * Katkoviivalla merkitty varoventtiili käytetään sähkövastuksen yhteydessä. ** 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti lämpöpumpun ulkopuolelle. Lämpöpumppumoduuli Sulkuventtiili Lämpöpumppumoduuli V Takaiskuventtiili EX aisuntasäiliö tarvittavilla turvavarusteilla FG Menolämpötilan anturi purele/kontaktori ohituksella K-in Lämmönkeruu sisään K-ut Lämmönkeruu ulos G Kattila-anturi RG aluulämpötila-anturi Säätöventtiili Suodatin SV- Shuntti Varoventtiili UG Ulkolämpötila-anturi V Lämpöjohtopumppu VV Lämminvesivaraaja VV/CK Varaaja ja vedenlämmitin VVG Käyttövesianturi VXV Vaihtoventtiili

12 5. C. 5. C. 5. C. 5. C. Kaksi tai useampi F liitettynä kattilaan ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) EX G SV- FG UG C V RG Öljykattila Oljepanna VVC V VXV V VXVVVC V V V V * * VVG EX V V Slave K-ut V K-in Master V VV / CK VV / CK VV F on suunniteltu niin, että useita yksiköitä voi liittää yhteen suuren tehontarpeen yhteydessä. Kun tarvitaan lämmitystä, kompressori käynnistyy ensiksi. Lisätarpeen yhteydessä käynnistyy toinen kompressori jne. Jos lämpöpumppu ei pysty ylläpitämään oikeaa menolämpötilaa, öljykattila käynnistyy ja shuntti (SV-) avautuu vas-5ta, kun kattilan lämpötila on 55 C. Menolämpötila-anturi (FG) ja paluulämpötila-anturi (RG) on sijoitettava pattereihin 5 menevään runkojohtoon. Ohikytkettäviä kontaktoreita suositellaan Slave V Master V 98 9 V EX FG UG 49 Lämpöpumppumoduuli Sulkuventtiili Lämpöpumppumoduuli Takaiskuventtiili aisuntasäiliö tarvittavilla turvavarusteilla Menolämpötilan anturi 89 purele/kontaktori ohituksella 94 Lämmönkeruu sisään K-in 49 K-ut Lämmönkeruu ulos G Kattila-anturi RG aluulämpötila-anturi Säätöventtiili Suodatin SV- Shuntti 9 Varoventtiili Ulkolämpötila-anturi V Lämpöpumppu V Lämpöpumppu 6 6VV 44 Lämminvesivaraaja88 44 VV/CK Varaaja ja vedenlämmitin 5 VVG Käyttövesianturi VXV Vaihtoventtiili VXVVVC Käyttövesikierron vaihtoventtiili * 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti lämpöpumpun ulkopuolelle.

13 ltaan lämmitys F-lämpöpumpulla ja kahdella kompressorilla EX Sähköka- Elkassett/ setti/sähkö- kattila Elpanna UG V V VXV- FG UG VXV VX TG T o o l * EX SƒV K-ut V ** K-in V V H R VVG VV/CK VV llasvaihdin on kytketty lämmitysjärjestelmään vaihtoventtiilin (VXV-) kautta. Kun altaan lämpötilan anturi (TG) pyytää lämpöä, allasvaihtoventtiili (VXV-) ohjaa lämmitysvirtauksen allasvaihtimeen. Jos lämmitystä ja allaslämmitystä tarvitaan samaan aikaan, niitä lämmitetään vuorotellen jaksoittain. Ohikytkettäviä kontaktoreita suositellaan. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste EX. Lämpöpumppumoduuli Sulkuventtiili Lämpöpumppumoduuli V Takaiskuventtiili EX aisuntasäiliö tarvittavalla turvavarusteilla FG Menolämpötilan anturi purele/kontaktori ohituksella K-in Lämmönkeruu sisään K-ut Lämmönkeruu ulos TG ltaan lämpötila-anturi RG aluulämpötila-anturi Säätöventtiili Suodatin Varoventtiili UG Ulkolämpötila-anturi V Lämpöjohtopumppu VV Lämminvesivaraaja VV/CK Varaaja ja vedenlämmitin VVG Käyttövesianturi VX Lämmönvaihdin VXV Vaihtoventtiili VXV- Vaihtoventtiili, allas * Katkoviivalla merkitty varoventtiili käytetään sähkövastuksen yhteydessä. ** 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti lämpöpumpun ulkopuolelle.

14 F kahdella lämpökäyrällä V4 Sähkökasetti/ Elkassett/ sähkökattila Elpanna EX SƒV V FG RG FG SV-V UG VXV SƒV* T VVG EL-VV EX SƒV K-ut ** K-in V SƒV V VV / CK F-lämpöpumppua voidaan ohjata kahdella lämpökäyrällä. Moduuleja ja ohjataan käyrällä, FG ja lämmitysjärjestelmä, joka vaatii korkeamman lämpötilan. Toista lämmitysjärjestelmää, esim. lattialämmitysjärjestelmä alemmalla lämpötilalla, ohjataan menolämpötilaan FG käyrällä shunttiventtiilin SV-V avulla. F priorisoi käyttöveden lämmityksen puolella teholla (lämpöpumppumoduuli ) vaihtoventtiilin (VXV) kautta. Mindre elpanna med flera elsteg Fjärrvärme Kun vedenlämmitin/puskurisäiliö (VV/CK) on täyteen varattu, vaihtoventtiili 5 (VXV) vaihtaa lämpöjohtopiiriin. 5 Kun tarvitaan lämmitystä, moduuli käynnistyy ensiksi. 85 Kun 85 lämmitystarve on suuri, myös moduuli käynnistyy lämmityskäyttöön. Sähkökattila kytkeytyy automaattisesti, kun tarve ylittää lämpöpumpun kapasiteetin. Jos VV/CK 99 varustetaan 44sähkövastuksella 8 (IU) ja kytkentäkotelolla (K), voidaan käyttää toimintoa Lisäkäyttövesi. 6 Ohikytkettäviä kontaktoreita 44 suositellaan. Tähän kytkentään tarvitaan lisävarusteet VST, IU ja K. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste EX. Oljepanna alternativt elpanna med shunt 5 Lämpöpumppumoduuli Sulkuventtiili Lämpöpumppumoduuli V Takaiskuventtiili EX aisuntasäiliö tarvittavilla turvavarusteilla FG Menolämpötilan anturi (käyrä ) FG Menolämpötilan anturi (käyrä ) purele/kontaktori ohituksella K-in Lämmönkeruu sisään K-ut Lämmönkeruu ulos Tillsatsvärme RG aluulämpötila-anturi 4. Säätöventtiili Suodatin SV-V lashuntti Varoventtiili UG Ulkolämpötila-anturi V UG 5 Lämpöjohtopumppu V4 Lämpöjohtopumppu 4 VV Lämminvesivaraaja VV/CK Varaaja ja vedenlämmitin VVG Käyttövesianturi VXV Vaihtoventtiili * Katkoviivalla merkitty varoventtiili 4. käytetään sähkövastuksen yhteydessä. ** 6 kw mallin lämmönkeruupumppu toimitetaan mukana ja asennetaan ulkoisesti 85 lämpöpumpun ulkopuolelle

15 Mitat ja tilavaraukset 5. C C 5. C 5. C. 7, , , Lämpöpumpun oikealla puolella on oltava vapaata tilaa huoltoa 6 5 varten. Muun muuassa lämmönkeruupumpun nopeuden säätöä varten. Lämpöpumpun oikealla puolella on oltava vapaata tilaa huoltoa 6 5 varten Lämpöpumpun edessä on oltava 545huoltoa varten. 8 mm tila nturikaapelien läpiviennit Vahvavirran läpivienti (syöttö) nturikaapelien läpiviennit Vahvavirran läpivienti (syöttö) , ,5 Lämpöpumpun edessä on oltava mm tila 855huoltoa varten , ulkop. ø 4 kw 6 kw (4)/(5) Lämmönkeruu sisään/ulos (mm) 4 54 (7)/(7) Lämmitysvesi ulos (Jäähdytysmoduuli /) (mm) 8 5 (7)/(7) Lämpöjohto paluu (mm) 5 5 utkiliitäntä 6 5. C kw.. 5. C 4 kw 5

16 ϒC TG E ϒC TG Lisätarvikkeet Huonelämpötilaanturi RG Tuotenro: purele, Tuotenro: 89 4 Tiedonsiirtoyksikkö RCU Mahdollistaa käytön ohjauksen ja valvonnan tietokoneella tai matkapuhelimella. Katso lisätiedot sivustossa RCU Tuotenro: 67 6 Ska ej på bild Käyttöveden lämmityksen ohjaus VST Tuotenro: Täyttöventtiilisarja K R (maks. kw) sisältää eristyksen Tuotenro: LVI-nro: ehmokäynnistysrele MSR 6 ** Tuotenro: pehmokäynnistystä suodatinta kaapelisarja Vaihtoventtiili, CU-putki (Suurin suositeltu lämmitysteho, 4 kw) Laajennuskortti EX liitinrimalla ja anturilla Tuotenro: 67 4 Laajennuskortti EX Kytkentäkotelo K mukana termostaatti ja ylikuumenemissuoja Tuotenro: 8 89 ELK Tuotenro: 69 TYYI HL HL 5, Tuotenro: HL 5, Tuotenro: HL 5, Tuotenro: HL 65, Tuotenro: liitinrimalla ja anturilla Tuotenro: 67 4 K Sähkövastus kw Matalalämpökattila öljylle ja kaasulle K Sähkövastus IU kw Tuotenro: kw Tuotenro: kw Tuotenro: 8 9 ELK 5* Tuotenro: 69 E 6 * Tuotenro: 69 E 4 * Tuotenro: 69 E 4 K * Sovitettu ohjaukselle F:stä ** Vain NIE F-6kW Sähkövastus 5 kw Sähkökattila 6 kw Sähkökattila 4 kw 6

17 65 Komponenttien sijainti -4 kw F- 6b 6a a 6b b 65 97a a 6b 7 a 77 b F-, 4 6b 6a a 6b 8 F b 65 97a F-, Kuvan lämpöpumppu on erikoisvarustettu. 7

18 Komponenttien sijainti 6 kw a a 6a 6b 69b 69a 6b 6a a 6b 9 97b 65 97a F

19 R 8 5 ON 4 OF F D a y Komponenttiluettelo a, b utomaattivaroke -F, -F EV-kortti, -E Tiedonsiirto, useita F-lämpöpumppuja 4 Lämmönkeruuliitäntä, K-in 5 Lämmönkeruuliitäntä, K-ut 6 Liitinrima, ulkoiset yksiköt, -X6 6 a * Liitinrima, ulkoiset yksiköt, -X6 6 b * Liitinrima, ulkoiset yksiköt, -X6 7 a, b Huoltoliitäntä, ylipaine 8 Katkaisin, asennot -, -S8 9 Liitinrima, tuleva sähkö, -X9 * Laajennuskortti * Laajennuskortti Liitinrima, LK-pumppu, -X7 5 ** Ulkolämpötila-anturi, liitäntä 6 Lämpöjohtopumppu, moduuli 7 a, b Höyrystin 8 a, b Lauhdutin 9 Lämpöjohtopumppu, moduuli Mittauskortti, -E 6 a, b Moottorinsuoja, mkl. palautin, -Q, -Q 7 a, b Kompressori 9 eruskortti, -E9 Näyttö, -E a, b Ylipainepressostaatti 4 CU-kortti, -E4 5 Lämmönkeruupumppu 4 a, b lipainepressostaatti 4 a, b Huoltoliitäntä, alipaine 48 a, b aisuntaventtiili 5 ** Varoventtiili, lämmönkeruupuoli 6 a, b EMC-suodatin, -Z6, -Z6 **** 6 ** Suodatin 65 a, b Kuivaussuodatin 69 a, b Kontaktori, kompressorin käyttö, -K68, -K68 7 Lämpöjohdon meno moduulista 7 Lämpöjohdon paluuliitäntä 7 Lämpöjohdon meno moduulista 7 aluujohto vedenlämmittimestä 75 Ilmausventtiili, lämpöjohtojärjestelmä 76 Lämpöjohtojärjestelmän tyhjennys 77 Ilmausventtiili, lämmönkeruujärjestelmä 78 Lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys 79 Lämpötila-anturi, lämmönkeruu meno, (K-ut) 8 Lämpötila-anturi, lämmönkeruu meno, (K-ut) 86 Lämpötila-anturi, lämmönkeruu tulo, (K-in) 88 Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno, (VF) 89 Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno, (VF) 9 Lämpötila-anturi, lämpöjohto paluu, (VR) 94 Lämpötila-anturi, lämpöjohto paluu, (VR) 95 rvokilpi (katso Mitat > Mitat ja tilavaraukset ) 96 rvokilpi, jäähdytysosa 97 a, b ehmokäynnistysrele, -E97 ja -E97**** Säätimen asetus Varoke Säätimen asetus Maks. Sähköteho Säätimen asetus Maks. kattilan lämpötila Sarjanumero (katso Mitat > Mitat ja menekkikoodit ) Lämpötila-anturi, kuumakaasu, jäähdytyspiiri, (HG) Lämpötila-anturi, nestejohdon lämpötila, jäähdytyspiiri, (VL) Lämpötila-anturi, jäähdytyspiiri, () 5 Kompressorilämmitin 64 *** Vaihejärjestysvahti, -KF4 65 Liitin -X kompressorilämmittimelle 66 Liitin -X rele- ja laajennuskortille 67 Kontaktori K * Lisätarvike ** Mukana *** Vain på, 4, 6 kw **** Lisävaruste, vain 6 kw 9

20 J J rtikel 8764 Tekniset tiedot I Tyyppi 4 6 nto/ottoteho ) lämpötilassa /5 C ) (kw),/4,8,8/6,8 9,/9, 6,6/,8 nto/ottoteho ) lämpötilassa /5 C ) (kw),6/6, 9,5/8,9 7,/, 54,8/7, nto/ottoteho ) lämpötilassa /45 C ) (kw),9/6, 8,8/8,6 6,/,9 55,8/6,7 Käyttöjännite (V) x 4 + N + E 5 Hz Vahvavirta ilman pehmokäynnistystä () Vahvavirta pehmokäynnistyksellä () 59 5) Maks. käyttövirta, kompressori () x 7,5 x,5 x,9 x, Varoke, vain V (moottorisuojaus/hidas) () Nimellisteho, lämpöjohtopumppu, -vaihe (W) x 7 Nimellisteho, lämmönkeruupumppu, -vaihe (W) 89 9 Lämmönkeruuliitäntä ulko-ø (mm) 4 54 Lämpöjohtoliitäntä ulko-ø (mm) x 5/5 Kylmäainemäärä (R47C) (kg) x, x, x,5 - Kylmäainemäärä (R4) (kg) x,4 Lämmönkeruuainevirtaus (l/s),,48,94,78 Käytettävissä oleva paine, lämmönkeruujärjestelmä (ka) Maksimipaine, lämmönkeruujärjestelmä (baaria) ainehäviö, höyrystin (ka) Käyttölämpötila-alue, lämmönkeruujärjestelmä ( C) -5 + Maks.paine, lämpöjohto (baaria) 6 Lämmönkeruuvirtaus EN55 mukaan (l/s) (l/s) x,6 x,6 x,45 x,65 ainehäviö, lauhdutin, virtaus EN55 mukaan (l/s) (ka),,8 4, 6,5 Maksimilämpötila (meno- /paluuputki) 4) ( C) 65/58 Katkaisuarvo, ylipaineensäädin (baaria) 9 4 Ero, ylipaineensäädin (baaria) -7 - Katkaisuarvo, alipaineensäädin (baaria),5,5 Ero, alipaineensäädin (baaria) +,5 Kotelointiluokka I aino (kg) ) LVI nro ) Vain kompressoriteho ) Tarkoittaa keruuputkiston menolämpötilaa / lämpöjohdon menolämpötilaa EN 55:n mukaisesti. ) Tarkoittaa keruuputkiston menolämpötilaa / lämpöjohdon menolämpötilaa EN 45:n mukaisesti. 4) Kompressorilla 65 C saakka, loput tuotetaan lisäsähköllä. 5) Lisätarvike 6) Ei sisällä ulkoista lämmönkeruupumppua. idätämme oikeuden mitta- ja rakennemuutoksiin Erillinen varuste-erä Varustesarja on ylämoduulin etuluukun takana (6 kw malleissa se on lämpöpumpun päällä). 5 5 Suodatin Varoventtiili ( bar), lämmönkeruupuoli NIE Utetemperatur givare Outdoor temperature sensor ussentemperatur fühler Ulkolämpötilan anturi nturiputket Nastallinen lämpötila-anturi 6-4 kw: ( kpl R, kpl R4) 6 kw: ( kpl R, kpl R5) Lämmönjohtotahna Lämmöneristeteippi x letkut Lämpöjohto meno, ø5 lumiiniteippi virtamuuntajaa (ei 6 kw) idätämme oikeuden muutoksiin. Lämmönkeruupumppu, jossa laipat, tiivisteet ja kiinnikkeet (vain 6kW) NIE-Haato Oy, L 57, 5 Vantaa uh , Faksi

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Käyttövesilataus

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Valitse haluttu konfiguraatio merkitsemällä alla olevat ruudut. HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS 1417-3 34 NIBE SMO 20 Putkikytkentä (sähkövastus ennen vaihtoventtiiliä) AA25 SMO 20 BT1 Ulkolämpö lan anturi

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Varaajan sähkövastusten kytkentä HR10 P02 BT3 TAKAN OHJAUSAUTOMATIIKKA

Varaajan sähkövastusten kytkentä HR10 P02 BT3 TAKAN OHJAUSAUTOMATIIKKA 1 Sarjanro L000454 GTV HYRID 500 + MOON + VLM STR + TKK SCU MITTUS OHJUS MCU 20 Ilma-vesilämpöpumppu VL01 VLM STR 500 VEDENLÄMMITIN GTV HYRID 500 T6 Lämpötila-anturi, käyttöveden täyttö SV1 Sähkövastus

Lisätiedot

MOS FI F ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI F ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 1204-2 F1330 431188 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu NIBE VPB 2/ VPB / VPBS Lämminvesivaraaja TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ Tyylikäs ja ajaton muotoilu Entistäkin helpompi asentaa kevyempien tuotteiden ja yhteen paikkaan koottujen putkiliitäntöjen ansiosta

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden kieli

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P 100% MAALÄMPÖÄ Markkinoiden joustavin ja parhaan energialuokan maalämpöjärjestelmä Lämpöässä Emi Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40

Asentajan käsikirja AXC 40 EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja isätarvikkeet IHB FI - Sisällys Yleistä Pohjavesipumppu Sisältö Yleistä Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Periaatekaavio Sähköasennukset Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla. commotherm 5-15

Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla. commotherm 5-15 IHR VERLÄSSLICHER PARTNER über 110 Jahre Marktpräsenz Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla commotherm 5-15 IHR VERLÄSSLICHER PARTNER Tulevaisuuden lämmitys HERZ lämpöpumpulla HERZ

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1343-2 231735 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 29. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 31.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1320 MOS FI FIGHTER 1320 LEK

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1320 MOS FI FIGHTER 1320 LEK MO FI 0603-1 031036 R AE- JA HOITO-OHJEET Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elitys... 4 Huonelämpötila Lämpöautomatiikka...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle PYÖREÄT KANAVAJÄÄHDYTTIMET JÄÄHDYTYSVEDELLE Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle -sarjan vesijäähdytteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään jäähdyttämään

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus LK OptiFlow EVO II Rakenne LK OptiFlow EVO II on säätöventtiili virtauksen säätöä varten esim. lattialämmitysjärjestelmissä, perinteisissä lämmitysjärjestelmissä sekä jäähdytysjärjestelmissä. Venttiiliä

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 42 NIBE 1102-2 SISÄLTÖ EP 42 NIBE Toiminta 2 Tekniset tiedot.. 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin asennus

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1126. Maalämpöpumppu IHB FI 1 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1126. Maalämpöpumppu IHB FI 1 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 28. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 30. Pääset sisälämpötilan

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L1370 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS FI 0844-4 031156 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto A B C D E F G LEK Sisältö

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien

Lisätiedot

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila ASENNUSOHJE MAV FI 0549-1 511458 Lämpöpumppua ei tavallisesti mitoiteta täyttämään koko lämpötehotarvetta. Tästä syystä tarvitaan jonkinlaista lisätehoa kylminä päivinä. koostuu sähkövastuksesta, jossa

Lisätiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot Nilan VPM 360 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 250 1000 Nimellinen tilavuusvirta 300 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 1000 Mitat L x S x H mm 2.255 x 940 x 1.400 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 29. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 31. Pääset sisälämpötilan

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1255. Maalämpöpumppu IHB FI

Asentajan käsikirja NIBE F1255. Maalämpöpumppu IHB FI Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1442-4 231527 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35.

Lisätiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot Nilan VPM 240 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 220-670 Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 670 Mitat L x S x H mm 2.155 x 750 x 1.240 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili TA-MATIC Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-MATIC TA-MATIC Kerrostalojen ja vastaavien käyttövesijärjestelmien

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. Tekninen esite ECL Comfort 110 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säädin on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. ECL Comfort 110 -säätimellä on erikoissuunniteltu taustavalaistu

Lisätiedot

Ilmastointikone /s Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 330

Ilmastointikone /s Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 330 Nilan VPM 120 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm /s 110...380 Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 330 Mitat L x S x H mm 1.975 x 675 x 990 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen Tekninen esite FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen Käyttö Kuva 1: FHM-C-sekoitusventtiili (UPS-pumppu) Kuva : FHM-C-sekoitusventtiili (UPS-pumppu) Kuva : FHM-C7-sekoitusventtiili (Alpha-pumppu) Kuva

Lisätiedot

Passiivinen jäähdytys

Passiivinen jäähdytys Passiivinen jäähdytys - Enemmän mukavuutta uusiin taloihin German quality since 1947 Osaan tästä 200 m²:n talosta on asennettu Roth Compact -järjestelmä, ja muissa osissa on perinteinen betoniin valettu

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-G Tyyppi BWC 201.A06 - A17 Yksitehoinen liuos/vesilämpöpumppu, 400 V~. Kompressorilla

Lisätiedot

Elztrip EZ 100 ELZTRIP EZ 100. Sähkölämmitys W YKSIPANEELINEN LÄMPÖSÄTEILIJÄ, KATTOKORKEUKSILLE 2,5 4 METRIÄ

Elztrip EZ 100 ELZTRIP EZ 100. Sähkölämmitys W YKSIPANEELINEN LÄMPÖSÄTEILIJÄ, KATTOKORKEUKSILLE 2,5 4 METRIÄ Sähkölämmitys 600 1500 W Elztrip EZ 100 YKSIPANEELINEN LÄMPÖSÄTEILIJÄ, KATTOKORKEUKSILLE 2,5 4 METRIÄ 3 mallia Elztrip 00 on lämpöpaneeli, joka on tarkoitettu 2,5-4 metriä korkeisiin tiloihin. 00 käytetään

Lisätiedot

KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE

KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...2 2. MAAILMAN TEHOKKAIMPANA PALKITTU KAUPUNKIENERGIAJÄRJESTELMÄ...3 3. TILANTARVE...4 4. MITTAUSKESKUS...5 5. PUMPUN SUHTEELLINEN

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1155. Maalämpöpumppu IHB FI LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1155. Maalämpöpumppu IHB FI LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1442-4 231561 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 33.

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu TRV Nordic Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV Nordic TRV Nordic Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1110 MOS FI 0206-2 611463 FIGHTER 1110 LEK

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1110 MOS FI 0206-2 611463 FIGHTER 1110 LEK MOS FI - FIGHTER R ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER LEK Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... Säätötaulukko... Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... Käyttötaulu Käyttötaulu... Toiminnot... 5 Eri käyttöasennot

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Käyttäjän opas ECL Comfort 210 / 296 / 310 Suomen versio www.danfoss.com Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu henkilö.

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Ulkoinen lämpötila-anturi STRZ-05 Huoneanturin tekniset tiedot: 0 50 C IP30 Ulkoisen anturin tekniset tiedot: Pinta-anturin tekniset tiedot: - Aikavakio - Johdon

Lisätiedot

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD 1. Yleistä Lämmityspatteria TBLF/TCLF käytetään tuloilman jälkilämmitykseen käyttämällä lämmintä vettä väliaineena. TBLF asennetaan ulkoilmakanavaan.

Lisätiedot

LOVAL VEDENLÄMMITTIMET PIENKIINTEISTÖJEN KESKUSLÄMMITYSJÄRJESTELMIIN

LOVAL VEDENLÄMMITTIMET PIENKIINTEISTÖJEN KESKUSLÄMMITYSJÄRJESTELMIIN LOVAL VEDENLÄMMITTIMET PIENKIINTEISTÖJEN KESKUSLÄMMITYSJÄRJESTELMIIN KESKUSLÄMMITYSELEMENTIT POLTTOAINEKATTILOIHIN Pienkiinteistöjen keskuslämmitysjärjestelmää voidaan täydentää asentamalla polttoainekattilaan

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

Suljettu paisuntajärjestelmä

Suljettu paisuntajärjestelmä Suljettu paisuntajärjestelmä CIREX on teknisesti ja taloudellisesti säröilemätön kokonaisuus Paineenpitopumpulla toimivista paisuntajärjestelmistä on Suomessa pitkäaikainen kokemus. Tällaiset laitokset

Lisätiedot

TRV Nordic sl. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE

TRV Nordic sl. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE Termostaattianturit - M 30 x 1,5 liitännällä TRV Nordic sl Termostaattit Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING ADVANTAGE Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Helppoon virtauksen säätöön NC Flow -säätöventtiilit NC Flow on tarkoitettu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön. Väärin asetettu virtaus on yleinen syy laitosten

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä Yleistä ALM-ohjausyksikkö (hälytysjärjestelmä) voidaan tilata tehtaalla valmisteltuna ulkoisiin hälytysantureihin liittämistä varten. Valmistelu koostuu liittimestä C8112. Liitin on keltainen ja sijaitsee

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot