Ilma/vesi-lämpöpumppu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilma/vesi-lämpöpumppu"

Transkriptio

1 PBD FI FIGHTER 00 M109 Ilma/vesi-lämpöpumppu NIBE FIGHTER 00 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Ilma/vesi-lämpöpumppu Yleistä FIGHTER 00 on erityisesti Pohjolan olosuhteisiin suunniteltu ilma/vesilämpöpumppu. FIGHTER 00 ottaa energiaa ulkoilmasta porausreikiä tai maasilmukoita ei tarvita. FIGHTER 00 on tarkoitettu liitettäväksi vesikiertoiseenlämmitysjärjestelmään. Uusi tehokas scroll-kompressori, joka toimii -0 C saakka. Automaattinen -portainen puhaltimen tehon säätö. Saatavana kolme kokoa: 8, 10 ja 1 kw. Edistyksellinen ohjausjärjestelmä, joka takaa lämpöpumpun optimaalisen ohjauksen. FIGHTER 00 käynnistyy, kun se saa käynnistyssignaalin toiselta ohjausyksiköltä, paluulämpötilan anturilta tai termostaatilta. FIGHTER 00-8 ja -10 voidaan liittää VVM00 sisämoduuliin (lisävaruste). VVM00 sisältää ohjausyk- sikön, lämminvesivaraajan ja sähkökattilan. FIGHTER 00 yhdessä VVM 00:n kanssa muodostavat täydellisen lämmityslaitteiston. FIGHTER 00 lämpöpumppua voidaan käyttää yhdessä useimpien sähkökattiloiden, öljykattiloiden tai vastaavien kanssa. FIGHTER 00 lämpöpumppua voidaan ohjata myös erityisesti sitä varten suunnitellulla säätöyksiköllä, SMO 10:llä. Se kytkee lisälämmityksen päälle ja pois sekä ohjaa vaihtamista talon lämmityksen ja käyttöveden lämmityksen välillä. Materiaalien valinnassa on painotettu pitkää elinikää ja pohjoismaisten olosuhteiden sietämistä. Kun ulkolämpötila laskee pysäytyslämpötilan alle, kaikki lämmitys tapahtuu ulkoisella lisälämmittimellä.

2 1000 mm 50 mm Toimintaperiaate Lämmitys- ja käyttövesipuoli on varustettava tarvittavilla turvavarusteilla voimassa olevien määräysten mukaisesti. UG RC FIGHTER 00 SÄV AV TV SF AV VVM 00 Kuljetus ja säilytys 70 FIGHTER 00 on kuljetettava ja säilytettävä pystyasennossa. Asennus ja sijoituspaikka 71 FIGHTER 00 tulee asettaa ulos vakaalle alustalle, mieluiten betonijalustalle. FIGHTER 00 lämpöpumppua 15 ei tulisi sijoittaa melulle arkojen seinien esim. makuuhuoneen ulkoseinän viereen. Järjestelmä ei saa myöskään häiritä naapureita. Lämpöpumpusta saattaa valua runsaasti kondenssivettä ja sulamisvettä sulatuksen yhteydessä. Huolehdi sijoituspaikan vedenpoistosta ja varmista, ettei vesi valu käytäville tai FIGHTER vastaaville pinnoille, jottei vesi jäätyessään aiheuta liukastumisvaaraa. Kondenssivesi kannattaa johtaa sadevesikaivoon tai vastaavaan. FIGHTER 00:n ja seinän välisen etäisyyden on oltava 6 vähintään 50 mm. FIGHTER 00 lämpöpumpun edessä ja yläpuolella pitää olla vähintään 1 metri vapaata tilaa. 76 FIGHTER 00 lämpöpumppua ei saa sijoittaa niin, että ulkoilma muodostaa ympärikierron. Se pienentää tehoa ja heikentää hyötysuhdetta. 1 Huolto FIGHTER 00 on varustettu ohjaus- ja valvontajärjestelmällä. Tästä huolimatta se vaatii tiettyjä huoltotoimenpiteitä. Tarkista säännöllisesti, RC ettei ilmanottoritilän edessä ole lehtiä, lunta tai vastaavaa. Huolehdi pakkaskaudella siitä, ettei FIGHTER 00 lämpöpumpun alle kerry liikaa jäätä. Voimakas tuuli yhdessä runsaan lumisateen kanssa voi aiheuttaa imu- ja poistoritilöiden 99 tukkeentumisen. Pidä ritilät puhtaana lumesta. Runko voidaan tarvittaessa puhdistaa kostealla liinalla. Varo naarmuttamasta muovikantta puhdistuksen yhteydessä. Älä suuntaa vesisuihkua ritilöihin tai laitteen sivuihin niin, että vesi voi päästä FIGHTER 00 lämpöpumpun sisään. 191 VVM 00 Fritt Vapaa utrymme tila bakom takana Vapaa tila Fritt utrymme Minimietäisyys F 00 lämpöpumppujen användning Min. avstånd vid av flera välillä F mm Vapaa tila edessä Fritt utrymme framför 1m huoltoa varten, -5m optimaalisen toiminnan mahdollistamiseksi.

3 LEK R Asennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö ja siitä on tehtävä tarkastuspöytäkirja. Edellä mainittu koskee suljettuja lämmitysjärjestelmiä. Jos lämpöpumppu vaihdetaan, sen asennus on myös tarkastettava. Ohjaus FIGHTER 00 on varustettu sisäisellä elektronisella ohjausjärjestelmällä, joka ohjaa lämpöpumpun toiminnan kannalta tärkeitä toimintoja. Se ohjaa sulatusta, pysäytystä maks./min-lämpötiloissa, kompressorilämmittimen ja tippakourun lämmittimen kytkentää sekä valvoo moottorisuojia ja painevahteja. Lisäksi voidaan lukea käynnistysten lukumäärä ja käyttöaika. Sisäinen ohjausjärjestelmä säädetään asennuksen yhteydessä ja sitä voidaan käyttää huollon yhteydessä. Normaalikäytön aikana talon omistajan ei tarvitse puuttua ohjaukseen. FIGHTER 00 lämpöpumpussa on sisäinen elektroninen paluulämpötilan anturi, joka rajoittaa paluulämpötilaa. FIGHTER 00 lämpöpumppu voidaan kytkeä päälle ja pois myös toisen ohjausyksikön tai termostaatin signaaleilla. Kun FIGHTER 00 lämpöpumppua ohjataan SMO 10 säätöyksiköllä tai VVM 00 kattilalla, ohjaus on selostettu kyseisessä ohjeessa. SMO10 ja VVM00 kommunikoivat FIGHTER 00 lämpöpumpun kanssa eli sen asetukset ja mittausarvot voidaan säätää ja lukea SMO10/VVM00-säätöyksiköillä. Äänenpainetasot FIGHTER 00 sijoitetaan useimmiten talon seinustalle, mistä on seurauksena suunnattu melun leviäminen. Tämä pitää ottaa huomioon. Siksi on aina pyrittävä valitsemaan asennuspaikaksi se talon puoli, jossa melusta on vähiten haittaa naapureille. Äänenpainetasoihin vaikuttavat seinät, muurit, maanpinnan korkeuserot ym. ja niitä pitää sen vuoksi pitää suunta antavina. FIGHTER 00 toimii kesällä hitaalla puhallinnopeudella ja muun ajan nopealla puhallinnopeudella. VVM 00 (lisävaruste) FIGHTER 00 yhdessä VVM 00:n kanssa muodostavat täydellisen lämmityslaitteiston. VVM 00 on varustettu säätökeskuksella, joka takaa, että laitteisto toimii aina mahdollisimman taloudellisesti koskien sekä integroituja sähkövastuksia (maks. 1,5 kw) että FIGHTER 00:n kompressorikäyttöä. VVM 00 on täydellinen yksikkö sisältäen shunttiautomatiikan, vaihtoventtiilin, kiertopumpun, pyörimisnopeusohjatun täyttöpumpun ja turvavarusteet. VVM00:ssa on mahdollisuus uima-altaan lämmitykseen sekä ylimääräinen shunttiryhmä ts. se voidaan liittää kahteen lämmitysjärjestelmään eri menolämpötiloilla. VVM 00 on helppo liittää FIGHTER 00-8 ja -10 -lämpöpumppuihin. SMO 10 (lisävaruste) SMO 10 on edistyksellinen ohjausyksikkö, joka muodostaa yhdessä FIGHTER 00 -lämpöpumpun ja nykyisen lämmitys- ja käyttövesijärjestelmän kanssa täydellisen kokonaisuuden. SMO 10 ohjaa FIGHTER 00 lämpöpumpun kompressorikäyttöä ja pystyy tarvittaessa ohjaamaan muilla laitteilla tuotavaa lisäenergiaa. SMO 10 :n liitännät, katso ww.nibe.se/dockning. SMO 10 ohjaa myös shunttiautomatiikkaa, kuormitusvahtia, kiertopumppuja, vaihtoventtiilejä ja antureita. SMO10: ssä on mahdollisuus uima-altaan lämmitykseen sekä ylimääräinen shunttiryhmä ts. se voidaan liittää kahteen lämmitysjärjestelmään eri menolämpötiloilla. Käyttöveden lämpötilan ohjaus VST 11, VST 0 (lisävaruste) Tämän lisävarusteen avulla FIGHTER 00 voi priorisoida käyttöveden tuotannon vaihtelevaa lauhdutusta käyttävissä järjestelmissä. Tätä varten tarvitaan lämminvesivaraaja, esim. NIBE VPA sekä lämpötilan säädin. Käyttövettä tarvittaessa lämpöpumppu priorisoi sen tuotannon ja alkaa lämmittää käyttövettä maksimiteholla. Silloin se ei siirrä lämpöä lämpöjohtoverkkoon. 1 m m 10 m Typ FIGHTER 00-8 FIGHTER FIGHTER 00-1 Äänenpainetaso 1 metrin etäisyydellä. Puhallin hidas/nopea Äänenpainetaso metrin etäisyydellä. Puhallin hidas/nopea Äänenpainetaso 10 metrin etäisyydellä. Puhallin hidas/nopea db(a) 5/58 5/58 60/6 db(a) 0/6 0/6 8/50 db(a) /8 /8 0/

4 Putkiasennus Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. FIGHTER 00 lämpöpumpun suurin paluulämpötila on n. 50 C ja menolämpötila n. 58 C. Koska siinä ei ole vesipuolella sulkuventtiileitä, sellaiset on asennettava mahdollisen tulevan huollon helpottamiseksi. Tryckfall kpa,5,5 1,5 1 0,5 Painehäviö (lämpöjohtopuoli) 0 FIGHTER Putkiasennukset (lämpöjohdot) FIGHTER 00 voidaan liittää lämmitysjärjestelmään kappaleessa Laiteliitännät kuvatulla tavalla. Muita mahdollisia järjestelmäratkaisuja on kotisivuillamme Lämpöpumppu pitää ilmata yläliitännästä (70, VB-out) mukana toimitetun letkun ilmausnipan avulla. Mukana toimitettu suodatin asennetaan tuloputkeen ts. alempaan liitäntään (71, VB-in). Kaikki ulkona olevat putket pitää lämpöeristää vähintään 19 mm paksuisella putkieristeellä. Pakkasvaurioiden välttämiseksi täyttöpumpun pitää olla toiminnassa, vaikka FIGHTER 00 ei ole toiminnassa. Vaihtoehtoisesti lämpöpumppu liitetään pakkasnesteseoksella täytettyyn välipiiriin, jossa on lämmönvaihdin ja pumppu. Sulku- ja tyhjennysventtiilit pitää asentaa niin, että FIGHTER 00 voidaan tyhjentää pitempiaikaisten sähkökatkosten yhteydessä. Mukana toimitettu letku toimii värinänvaimentimena. Värinänvaimennusominaisuuden varmistamiseksi pitää varmistaa, ettei letkuun synny teräviä taitoksia asennuksen yhteydessä. 0 0,05 0,1 0,15 0, 0,5 0, 0,5 0, 0,5 Flöde l/s Painehäviö Tryckfall kpa FIGHTER 00-8, -10 FIGHTER FIGHTER 005-8, 10,5,5 1,5 1 0, ,05 0,1 0,15 0, 0,5 0, 0,5 0, 0,5 Virtaama Flöde l/s Painehäviö Tryckfall kpa FIGHTER 00-1 FIGHTER 005-1,5,5 1,5 1 0, ,05 0,1 0,15 0, 0,5 0, 0,5 0, 0,5 Virtaama Flöde l/s

5 Laiteliitännät FIGHTER 00 voidaan liittää monella eri tavalla. Liitäntätavasta riippumatta kaikki turvavarusteet on aina asennettava voimassa olevien määräysten mukaan. Alla on esitelty tavallisimmat vaihtoehdot. Muut varusteet, kuten lisävarusteet Huoneohjaus ja Käyttöveden ohjaus tilataan erikseen. Lisää vaihtoehtoja löydät osoitteesta www. haato.fi. Periaatekaaviot liittämistä varten FIGHTER 00 liitettynä öljy-/pellettikattilaan yhdessä SMO 10 säätöyksikön ja lämminvesivaraajan kanssa (vaihteleva lauhdutus) SMO 10 Lyhenteet AV Sulkuventtiili CP Kiertopumppu FG1 Menolämpötilan anturi Sisältyy SMO 10:een HR Apurele LP Latauspumppu PCP Kiertopumppu, allas PoolG Allasanturi PG Kattila-anturi RG1 Paluulämpötilan anturi Sisältyy SMO 10:een RV Säätöventtiili SF Suodatin Sisältyy FIGHTER 00:een SV Shunttiventtiili SÄV Varoventtiili TV Tyhjennysventtiili VT Termostaatti VVG Käyttövesianturi VXV Vaihtoventtiili Sisältyy käyttöveden lämpötilan ohjaukseen VST 11, VST0 P SV1 HR FG1 CP1 PG RG1 HR SÄV VXV1 UG HR FIGHTER VVG HR SF RV LP1 Käyttökohteet Täydennys nykyiseen öljy/pellettikattilaan. Toiminta SMO 10 ohjaa FIGHTER 00 -lämpöpumppua, öljykattilaa, kiertopumppuja, shuntteja jne. FIGHTER 00 lämmittää lämmitysvettä vaihtelevalla lauhdutuksella ja priorisoi käyttöveden lämmityksen vaihtoventtiilin VXV1 kautta. Ellei FIGHTER 00 pysty tuottamaan riittävästi lämpöenergiaa, shuntataan lisää lämpöä kattilasta. 5

6 Useita FIGHTER 00 yhdessä SMO 10 säätöyksikön kanssa, allaslämmitys sekä lämminvesivaraaja (vaihteleva lauhdutus) SMO 10 P SV1 FG1 CP1 HR PG RG1 Pool PCP VXV POOL G VVC UG VVC FIGHTER 00 VP VP VXV1 HR LP VVG FIGHTER 00 VP1 VP1 LP1 Käyttökohteet Nykyisen ilma / vesilämpöpumpun vaihto tai täydennys sähkö- / puu- / öljy- / pellettikattilalle. Toiminta SMO 10 voi ohjata enintään yhdeksää FIGHTER 00 lämpöpumppua (joista enintään 1 käyttöveden tuotantoon), sähkökasettia, kiertopumppua, shunttia jne. FIGHTER 00 lämmittää lämmitysvettä vaihtelevalla lauhdutuksella ja priorisoi käyttöveden lämmityksen vaihtoventtiilin VXV1 kautta. FIGHTER 00 VP1 tuottaa käyttövettä. Kun käyttövettä tai lämmitysvettä ei tarvitse lämmittää, FIGHTER 00 lämmittää allasta. Ellei FIGHTER 00 pysty tuottamaan riittävästi lämpöenergiaa, shuntataan lisää lämpöä kattilasta. Kun lisälämpö on kytketty, käyttövesi lämmitetään lämminvesivaraajan sähkövastuksella. FIGHTER 00 VP1 -liitäntään () kytketään SMO 10 säätöyksiköstä tuleva mukana toimitettu modulaarikaapeli (15 m). VP ja VP1 liitetään suojatulla -napaisella johtimella, joka kytketään ruuviliittimeen (). 6

7 FIGHTER 00 liitettynä puukattilaan ja lämminvesivaraajaan (kiinteä lauhdutus) UG RC Ulkoinen tai olemassa Extern alt oleva säätöjärjestelmä befintlig reglerutrustning. FIGHTER 00 SÄV BV P AV 85 VT 9 RC FIGHTER 010 SF RV TV 5 LP1 VVB / ACK Puukattila Vedpanna Käyttökohteet 86 Nykyisen ilma/vesilämpöpumpun vaihto tai täydennys sähkö-/ puukattilalle Toiminta 5 FIGHTER 00 varaa vedenlämmitintä/varaajaa (VVB/ACK). 76 Puukattilalla lämmitettäessä lämpöpumppu ja sähkövastus 5 FIGHTER 00 liitettynä sähkö-/öljykattilaan (vaihteleva lauhdutus). kytkeytyvät irti termostaatin (VT) lämpötilan noustessa ja 98 kytkeytyvät taas lämpötilan laskiessa. Itsekierron lämpöpumpun kautta estää vastaventtiili (TV). 5 RC RT 10 P FIGHTER RC FIGHTER 00 FIGHTER SÄV AV 95 Ulkoinen Extern alt tai befintlig reglerutrustning. olemassa oleva säätöjärjestelmä 97 SF TV RV LP Käyttökohteet Nykyisen ilma/vesilämpöpumpun vaihto tai täydennys sähkö- / puu- / öljy- / pellettikattilalle. Toiminta FIGHTER 00 lämpöpumppua ohjataan huonetermostaatilla. FIGHTER 00 lämmittää lämmitysjärjestelmän paluuvettä vaihtelevalla lauhdutuksella. Ellei FIGHTER 00 pysty tuottamaan riittävästi lämpöenergiaa, shuntataan lisää lämpöä olemassa olevalla säätölaitteistolla. FIGHTER 00:n automatiikan avulla lisälämpö voidaan estää asetetun ulkolämpötilan yläpuolella (vaatii motorisoidun shuntin). Käyttövesi lämmitetään olemassa olevalla sähkö / kattilalla. Tähän vaihtoehtoon tarvitaan lisävaruste RT 10. 7

8 Sähköasennus Vahvavirtakaapelit vedetään alakautta lämpöpumpun edestä katsoen vasemman puolen läpivientien kautta. FIGHTER 00:ssa ei ole katkaisinta, joka katkaisisi tulevan syöttöjännitteen kaikki navat. Lämpöpumpun syöttökaapeli on sen vuoksi varustettava kaikkinapaisella työkatkaisimella, jonka kosketinväli on vähintään mm. Liitinrimat paljastetaan irrottamalla muovikannen ruuvia sekä sähkörasian ruuvi. Huom! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Liitinrimat ULKOINEN EXTERNT FIGHTER 00 Termostat Termostaatti X Tillsatsvärme Lisälämpö Stillestånd Seisonta NO NC COM NO NC COM X Signaali kun ei ole Signal hälytystä vid icke larm Signal Signaali vid hälytyksen larm yhteydessä Laddpump Täyttöpumppu Extern Ulkoinen värmekabel lämpökaapeli (max (maks. 00 W) 00 W) N X V N 8

9 1000 mm 50 mm Mitat Lämpöpumpun taakse on jätettävä 50 mm vapaata tilaa mahdollista huoltoa varten. Lämpöpumpun oikealla puolella on oltava 00 mm vapaata tilaa mahdollista huoltoa varten. Lämpöpumpun edessä ja yläpuolella on oltava 1000 mm tila mahdollista huoltoa varten. 191 Erillinen varuste-erä 6 Fritt utrymme bakom Suodatin R5 Fritt utrymme LEK Min. avstånd vid användning av flera F mm letkua (R5) ja tiivistettä Fritt utrymme framför

10 Komponenttien sijainti

11 LEK VVM 00 A B I II III A B I II I II A B Varmtvandstemp Brauchwassertemp Hotwatertemperature C LEK LEK Komponenttiluettelo Automaattivaroke 7 Huoltoliitäntä, alipaine 9 Liitinrima, syöttöjohdot 11 Liitinrima, täyttöpumppu, summahälytys 1 Liitinrima, lisälämpö, seisonta 15 Lämpötilan anturi, ulkoilma 17 Höyrystin 18 Lauhdutin 19 -tieventtiili Tippakourun lämmitin 5 Kompressorilämmitin 6 Moottorinsuoja, mkl. palautin 7 Kompressori 9 Relekortti ja verkko-osa 0 Liitinrima, termostaatti Alipaineensäädin Ohjauskortti ja näyttö 6 Puhallin 7 Plus-painike 8 Miinus-painike 9 Enter-painike 0 Reset-painike 1 Ylipaineensäädin Lisävarusteet Huoltoliitäntä, ylipaine Näytön kontrasti Tiedonsiirtoliitäntä 8 Paisuntaventtiili 57 Käyntikondensaattori, puhallin 60 Häiriösuodatin 6 Erotin (sisältyy toimitukseen) 65 Kuivaussuodatin 66 Takaiskuventtiili 68 Kontaktori, kompressori 70 Liitäntä, lämpöjohto meno F 00, G1 (Ø8 mm) 71 Liitäntä, lämpöjohto tulo F 00, G1 (Ø8 mm) 86 Lämpötila-anturi, höyrystin 88 Lämpötila-anturi, käyttövesi 89 Lämpötila-anturi, menojohto 90 Lämpötila-anturi, imukaasu 91 Lämpötila-anturi, kuumakaasu 9 Lämpötila-anturi, paluujohto 95 Tyyppikilpi 97 Pehmokäynnistysrele 100 Kaapeliläpivienti, syöttöjohdot 10 Kaapeliläpivienti, anturit 10 Valmistenumero LEK LEK VVM 00 Käyttövesimoduuli (vain FIGHTER 00-8 ja -10) Tuotenumero Kaksoisvaippainen lämminvesivaraaja VPA 00/00 Tuotenumero VPA 50/00 Tuotenumero Käyttöveden lämmityksen ohjaus VST 11 Vaihtoventtiili, Cu Ø8 Suurin suositeltu teho, 15 kw Tuotenumero LEK SMO 10 Säätökeskus Tuotenumero tyska Apurele, HR 10 Tuotenumero 089 RT 10 Huonetermostaatti Tuotenumero 1866 Käyttöveden lämmityksen ohjaus VST 0 Vaihtoventtiili, DN (11/ ) Suurin suositeltu teho, 0 kw Tuotenumero

12 Tekniset tiedot IP Typ FIGHTER 00-8 FIGHTER FIGHTER 00-1 Antoteho/Ottoteho* lämpötilassa /5 C ** (kw) 7,6/,1 9,/,5 1,7/,5 Antoteho/Ottoteho* lämpötilassa 7/5 C ** (kw) 8,7/,1 10,7/,7 1,5/,7 Antoteho/Ottoteho* lämpötilassa -7/5 C ** (kw) 5,7/, 7,1/,8 9,6/,8 Antoteho/Ottoteho* lämpötilassa 0/5 C ** (kw) 7,0/, 8,6/,9 11.7/,0 Antoteho/Ottoteho* lämpötilassa 7/5 C ** (kw) 8,/, 10,/,1 1,1/, Antoteho/Ottoteho* lämpötilassa -7/50 C ** (kw) 5,6/,5 7,0/,1 9,5/, Antoteho/Ottoteho* lämpötilassa /50 C ** (kw) 7,/,6 8,8/, 1,/,5 Antoteho/Ottoteho* lämpötilassa 7/50 C ** (kw) 8,/,6 10,0/, 1,9/,6 Antoteho/Ottoteho* lämpötilassa 15/50 C ** (kw) 9,9/,7 1,/,5 16,6/,8 Antoteho/Ottoteho* lämpötilassa -0/50 C ** (kw),6/,1,7/,9 6,6/,9 Käynnistysvirta (A) 6 Moottorisuojan asetus (A) Pehmokäynnistysrele Käyttöjännite Kompressori vakiovaruste x 00 V + N + PE 50 Hz scrollkompressori Nimellinen lämpöjohtovirtaus (l/s) 0,0 0,5 0, Sisäinen painehäviö nimellisvirtauksella (kpa) 1,5,,7 Maksimipaine, lämpöjohtopuoli (bar) 0,5/,5 Ilmavirta (m /h) 10/ / /050 Nimellisteho, puhallin (W) 155/ / /190 Varoke (A) Kotelointiluokka IP Suurin lämpöjohdon menolämpötila ( C) 58 Kylmäainemäärä (R0A) (kg),0,0, Lämpöjohtoliitäntä ulk. Ø Sulatusjärjestelmä G1 (Ø 8 mm) kuumakaasusulatus Katkaisuarvo, ylipaineensäädin (bar) 9 Katkaisuarvo, alipaineensäädin (bar) 0,5 Ero, ylipaineensäädin (bar) -7 Ero, alipaineensäädin (bar) +1,0 Korkeus ml. säätöjalat (mm) 105 Leveys (mm) 100 Syvyys (mm) 500 Paino (kg) Väri harjattu ruostumaton teräs/tumman harmaa metalli Alin käyttölämpötila, ulkoilma/menojohto ( C) -0/50 (-7/58) Ylin käyttölämpötila, ulkoilma/menojohto ( C) 5/58 LVI-numero * Kompressori, puhallin ja ohjaus. Sulatus pienentää otto- ja antotehon suhdetta noin 10 %. Pidätämme oikeuden mahdollisiin mitta- ja rakennemuutoksiin. ** Ulkolämpötila/Menolämpötila NIBE - Haato, PL 57, VANTAA, puh , fax ,

MOS FI 1034-5 031381 JÄMÄ-MOON ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ-MOON LEK

MOS FI 1034-5 031381 JÄMÄ-MOON ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ-MOON LEK MOS FI 1034-5 031381 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä Turvallisuustiedot 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Huoltotoimenpiteet Yleistä 4 Asentajalle Yleistä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu Asentajan käsikirja kw Ilma/vesi-lämpöpumppu L E K 5360108 5360127 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F2300. Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F2300. Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 LEK Asentajan käsikirja Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10 Sivuluukun

Lisätiedot

MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10

MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10 MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10 Sisältö Käyttöohje Järjestelmäperiaate 3 Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Käyttötaulu Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikea

Lisätiedot

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS FI 0925-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 031273 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä 3 Laitteiston tiedot 3 Tietoa laitteistosta

Lisätiedot

Maalämpöpumppu 2 tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi

Maalämpöpumppu 2 tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi Maalämpöpumppu 4 D FI 94- NIE F NIE F 696 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Maalämpöpumppu tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi n Kylmäainetta

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1110 MOS FI 0332-1 611845 FIGHTER 1110 -2 +2 LEK

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1110 MOS FI 0332-1 611845 FIGHTER 1110 -2 +2 LEK MOS FI - 5 FIGHTE ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTE - + LEK Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... Säätötaulukko... Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... Käyttötaulu Käyttötaulu... Toiminnot... 5 Eri käyttötilojen

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 A B I II III A B I II I II A B -2 +2 VVM 300 LEK

MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 A B I II III A B I II I II A B -2 +2 VVM 300 LEK A B I II III A B I II I II A B -2 0 +2 MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 VVM 300 LEK 2 1 LEK LEK 5 4 3 LEK LEK Sisältö Käyttöohje Yleistä Toimintaperiaate 3 Järjestelmäperiaate

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO FI 0903-6 031092 AE- JA HOITO-OHJEET 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V isältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elvitys...

Lisätiedot

NIBE F1345 MAALÄMPÖPUMPPU MAALÄMPÖPUMPPU 2 TEHOPORTAALLA. LÄMMÖNLÄHTEINÄ MAAPERÄ, KALLIO TAI VESISTÖ NIBE F1345

NIBE F1345 MAALÄMPÖPUMPPU MAALÄMPÖPUMPPU 2 TEHOPORTAALLA. LÄMMÖNLÄHTEINÄ MAAPERÄ, KALLIO TAI VESISTÖ NIBE F1345 NIBE F1345 MAALÄMPÖPUMPPU MAALÄMPÖPUMPPU 2 TEHOPORTAALLA. LÄMMÖNLÄHTEINÄ MAAPERÄ, KALLIO TAI VESISTÖ Alle 3 kg kylmäainetta jäähdytysosaa/yksikköä kohti. Ei pakollisia vuositarkastuksia. Kaksi scroll-kompressoria

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohjeet MOS FI 0843-4 FIGHTER 1217 LEK

Asennus- ja hoito-ohjeet MOS FI 0843-4 FIGHTER 1217 LEK MOS FI 0843-4 031109 Asennus- ja hoito-ohjeet 2 1 Sisältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 Säätötaulukko..... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Käyttötaulu... 4 Toiminnot... 5 Eri

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 0934-1 031327 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1110-2 431032 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031691 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JÄMÄ-MOON

Käyttöohjekirja JÄMÄ-MOON Käyttöohjekirja Ilma/vesi-lämpöpumppu LEK UHB FI 1141-1 031870 Sisällys 1 Tärkeää 2 Laitteiston tiedot 2 Turvallisuustiedot 4 Sarjanumero 5 Hyvä valinta 6 2 Lämpöpumppu talon sydän 7 Lämpöpumpun toiminta

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1210-1 031833 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1210-1 031833 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1210-1 031833 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 6 Kuljetus 6 Asennus 6 Mukana toimitetut komponentit 7 Luukkujen irrotus 7

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot

MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ELK 26 231249 ELK 26 LEK

MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ELK 26 231249 ELK 26 LEK MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 231249 LEK Sisällys Omistajalle Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Järjestelmäperiaate 3 Käyttö ja huolto Yleistä 4 Käyttö 4 Varoventtiili

Lisätiedot

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245 NIBE F1245 Maalämpöpumppu Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. Uusi ohjausyksikkö selkeällä värinäytöllä. sisältää sisälämpötilan anturin.

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 7 FI Ellei tätä

Lisätiedot