LK Sähkökattila - 4,5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LK Sähkökattila - 4,5"

Transkriptio

1 LK Sähkökattila -,5 Rakenne LK Sähkökattila,5 kw on seinään kiinnitettävä sähkökattila, joka on tarkoitettu ensisijaisesti matalalämpöisiin lämmitysjärjestelmiin, kuten esim. lattialämmityksiin. LK Sähkökattila,5 kw toimitetaan valmiiksi koottuna. Se on käytettävissä heti, kun vesi- ja sähköliitokset on tehty. Sähkökattilaan sisältyy: Termostaatti Ylikuumenemissuoja Merkkivalo käyttöä ja lauennutta ylikuumenemissuojaa varten Ohjauskytkin Kiertovesipumppu, Grundfos UPS 5-0 Paisuntasäiliö Painemittari Lämpömittari Varoventtiili,,5 bar Automaattinen ilmausventtiili Ohitusventtiili Sähkökattilassa ei ole lämminvesivaraajaa, joten sellainen asennetaan tarvittaessa erikseen. Toiminta/edellytykset Sähkökattilan teho riittää jopa 90 m² pinta-alan lämmöntarpeeseen, eristyksestä ja ilmanvaihdosta riippuen. Kytkennästä riippuen kattilan tehotila on,5,,5, tai,5 kw. Kattilaa ohjaa sisäänrakennettu termostaatti. Tarvittaessa kattilaan voidaan liittää ulkoinen termostaatti, lisätietoja kappaleessa Ulkoinen esto/huonetermostaatti. Asennus Sähkökattila kiinnitetään seinälle tai kaappiin. Mittojensa ansiosta 0 x 700 x 00 mm (L x K x S), kattila voidaan asentaa jopa useimpiin keittiökaappeihin. Putkiasennus Asennus tehdään voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaan. Sähkökattila asennetaan sisätiloihin seinälle tai kaappiin putkiliitännät alaspäin. Ympäristön lämpötila saa olla korkeintaan 0 C. Kattilan alla on oltava 00 mm vapaata tilaa mahdollista sähköpatruunan vaihtoa varten. Kova ja kalkkipitoinen vesi ei sovellu LVI-järjestelmiin. Syöpymisvaurioiden välttämiseksi pharvon on oltava riittävän korkea. Sähkökattilan varoventtiilistä lähtevä poistoputki johtaa kattilan kaapissa sijaitsevaan poistoaltaaseen. Voimassa olevien säännösten mukaan suljetulla paisuntasäiliöllä varustetun laitteiston asennustarkastus suoritetaan ennen käyttöönottoa. Tarkastuksen suorittaa tehtävään pätevä henkilö. Osien ja paisuntasäiliön vaihto vaatii uuden tarkastuksen. Kytkennän yhteydessä on pidettävä kattilan liitosyhdettä paikoillaan, jotta sisäinen putkisto ei vahingoitu. FI..C..0

2 Asennus järjestelmäperiaate Ohessa järjestelmäperiaate todellinen laitteisto asennetaan määräysten ja ohjeiden mukaan. Kun järjestelmä on täytetty vedellä, se ilmataan sähkökattilasta ja jakotukeista. Virtaama kiertovesipumppu Virtaama on varmistettava. Kattila vaatii virtaaman, jonka lämpötilaero (Δt) kattilan meno- ja paluuveden välillä on korkeintaan 0 C. Liitäntäteho (kw),5,,5,,0,,5 6,5 Suositeltu virtaama (litraa/ min) Kaaviosta käy ilmi lämmitysjärjestelmän korkein sallittu painehäviö, jotta kiertovesipumpun kapasiteetti kestäisi Δt 0 C pumpun suurimmalla nopeudella, valitsin asennossa III. (kpa) Painehäviö. LK Sähkökattila -,5. Täyttöventtiili/tyhjennysventtiili. Jakotukki lattialämmitykseen. Lattialämmitysjärjestelmä Virtaama (l/min) Paisuntasäiliö Paisuntasäiliö: litraa, tehdasasetettu esipaine,5 bar. Säiliön kapasiteetti riittää 70 litran lämmitysjärjestelmätilavuudelle lämpötilan ollessa 60 C ja staattisen paineen 5 metriä. Ohitusventtiili Kiertovesipumppu voi vaurioitua, jos se on käytössä mutta virtausta ei ole. Ohitusventtiili vähentää tätä riskiä. Kun pumppu on suurimmalla nopeudella (asennossa III) säätöventtiilin tulee olla auki vähintään puoli kierrosta. Matalammilla paineilla tai lämpötiloilla säiliön kapasiteetti kasvaa. Sekoitettaessa glykolia, paisuntasäiliön kapasiteetti pienenee suhteessa sekoitetun glykolin määrään. Varoventtiili Varoventtiili,,5 bar, on asennettu kattilaan. Poistoputki johtaa kattilan kaapissa sijaitsevaan poistoaltaaseen. Täyttö ilmaus Lämmitysjärjestelmä täytetään vedellä niin, että paine on korkeampi kuin paisuntasäiliön esipaine,5 bar. bar on suositeltava paine.. Sulkuventtiili tulo ja paluu. Säätöventtiiliin päästään käsiksi poistamalla suojakansi FI..C..0

3 Sähköasennus Sähköasennus tehdään voimassa olevien määräysten mukaan ja pätevän sähköasentajan toimesta. Kattilaan ei saa kytkeä virtaa ennen kuin se on täytetty vedellä. Liitäntävaihtoehdot Kattila liitetään alla olevien vaihtoehtojen mukaisesti kattilasta halutun tehon mukaan.,5 kw / 0 V~ / 6,5 A P X N N L L L Kattilan asennuksessa tulee käyttää moninapaista katkaisinta. Ympäristön lämpötila saa olla korkeintaan 0 C. Syöttö Syöttöjohto: x,5 mm² Sulake: 0 A Hyppyjohdin: N-X,5 kw / 00V N~ / 5,6 A P X N N L L L Syöttöjohto: x,5 mm² Sulake: x 0 A,0 kw / 00V N~ / 7,5 A P X N N L L L. Kytkentärima. Kosketussuoja. Reikäaihio (johdot seinästä). Johtoläpiviennit Yksi- tai kaksivaiheisessa liitännässä kattila ei kuormita kaikkia pääsulakkeita. Muiden paljon sähköä kuluttavien laitteiden tulee tämän takia kuormittaa vaiheita, joita kattila ei kuormita. Syöttöjohto: x,5 mm² Sulake: x 0 A Hyppyjohdin: N-X Kattilassa on kaksi käyttötehoa,,5 ja kw. FI..C..0

4 ,5 kw / 00V N~ / 6,5 A P X N N L L L 9 N 5 N 6 80 C T 0-60 C T HÄLYTYS N A KÄYTTÖ 0 N 7 L L L L A T T T T N 8.5 kw N Syöttöjohto: 5 x,5 mm² Sulake: x 0A Kattilassa on kaksi käyttötehoa,,5 ja,5 kw. Tehon ollessa,5 kw kuormittuu ainoastaan vaiheet L ja L (5,6 A). Huom! Työkaluja vaativat toimenpiteet tulee tehdä pätevän sähköasentajan toimesta. Ulkoinen esto/huonetermostaatti Kattilaan voidaan asentaa ulkoinen esto, kuten esim. huonetermostaatti, jossa on potentiaalivapaa kosketin. Kytkentä tehdään kattilan kytkentäriman liittimiin ja. P X N N L L L Sähkökaavio,5 kw / 00V N~ / 6,5 A Syöttöjohto: 5 x,5 mm² Sulake: x 0A Kattilassa on kaksi käyttötehoa,,5 ja,5 kw. Tehon ollessa,5 kw kuormittuu ainoastaan vaiheet L ja L (5,6 A). P X N N L L L Rakenne toimitettaessa,,5 kw / 00V N~ / 6,5 A. Ulkoinen esto. Hyppyjohdin,5 ja kw kytkentää varten. Kytkentärima. Häiriösuojakondensaattori 5. Kiertovesipumppu 6. Ylikuumenemissuoja 7. Termostaatti 8. Sähköpatruuna 9. Ohjauskytkin 0. Hälytysmerkkivalo, lauennut ylikuumenemissuoja. On/Off-merkkivalo, syttyy kattilan saadessa virtaa. Kontaktori Kytkentävaihtoehdot,5 kw / 0 V ~ /, A Teho,5 kw / 0 V ~ /, A Syöttöjohto: x,5 mm² Sulake: x 6 A Siirrä hyppyjohdin liittimistä X-N liittimiin N-L Poista sähköpatruunan nollakytkentä. Kytke mukana oleva kaapeli D alla olevan kytkentäkaavion mukaisesti. FI..C..0

5 Käyttö ja kunnossapito SÄHKÖPATRUUNA D-KYTKETTY VAIHTOKYTKETÄÄN HÄLYTYS KÄYTTÖ POISKYTKETÄÄN 60 0 bar C Min. 0,5 Bar Max,5 Bar SIIRRETÄÄN 7 Kytkentävaihtoehto,5 kw / 0 V ~ /, A,5 kw / 0 V ~ / 9,6 A Syöttöjohto: x mm² Sulake: 0 A Asenna DIN-kisko, kolminapainen riviliitin ja kytke mukana olevat kaapelit alla olevan kytkentäkaavion mukaisesti. Tillse att pannan är vattenfylld innan den startas Boiler must be filled with water before start LK Systems HÄLYTYS KÄYTTÖ Ohjauspaneeli. Lämpömittari. Painemittari. Ylikuumenemissuojan palautus. Termostaatti/lämpötilansäädin 5. Ohjauskytkin 6. On/Off-merkkivalo, syttyy kattilan saadessa virtaa 7. Merkkivalo, lauennut ylikuumenemissuoja Tarkista asennuksen jälkeen sähköasentajan kanssa, että laitteisto on toimintakunnossa. Pyydä asentajaa näyttämään, miten laitteisto toimii ja miten sitä huolletaan. Kattila ja lämmitysjärjestelmä on täytettävä vedellä, ennen kuin laite kytketään päälle. Kytkentävaihtoehto,5 kw / 0 V ~ / 9,6 A Kattilan kuvun on oltava asennettu käytön aikana. FI..C..0 5

6 Huom! Tarkista säännöllisesti veden määrä poistoaltaassa, johon vuotovesi laskee varoventtiilistä. Tämä on tärkeää erityisesti uudessa järjestelmässä! Lämpötila-asetukset Aseta termostaatti sopivalle lämpötilalle. Betonilattioissa korkein tarvittava lämpötila on noin 5 0 C ja puurakenteisissa lattioissa noin 0 5 C. Lämmöntarve vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Varoventtiili Varoventtiilin toiminta tarkistetaan säännöllisesti turvallisuusominaisuuksien ylläpitämiseksi. Ylikuumenemissuoja Kattilan ylikuumenemissuoja laukeaa kattilan lämpötilan ylittäessä 80 C. Ylikuumenemissuoja palautetaan ohjauspaneelista lämpötilan laskettua alle 65 C:een. Kutsu sähköasentaja paikalle! Huom! Tarkista aina syy ylikuumenemiseen. Tarkista järjestelmän vedenpaine säännöllisesti! Ilmaaminen Asennuksen jälkeen järjestelmässä voi olla ilmaa, minkä takia vettä on mahdollisesti lisättävä. Jäätymisen estäminen Jos laitteisto on pitkään pois päältä, ota huomioon jäätymisriski. Kaikki vesi on poistettava laitteistosta, jos jäätymisriski on olemassa. Virransyöttö kattilaan katkaistaan. Vaihtoehtoisesti lämmitysjärjestelmä voidaan täyttää sopivalla määrällä jäätymisenestoainetta. Kattilaa ei saa käyttää, jos epäillään, että joku lämmitysjärjestelmän osista on jäätynyt. Kutsu sähköasentaja paikalle! Tyhjentäminen Sähkökattila kytketään pois päältä ennen kuin järjestelmä tyhjennetään vedestä. Katkaise aina virransyöttö kattilaan ennen kuin: Kattilasta tyhjennetään vesi Tehdään toimenpiteitä automaattikaapissa tai yksiköissä, jotka on sähkökytketty kattilaan Lämpömittari Lämpömittari näyttää kattilan menoveden lämpötilan. Paisuntasäiliö Paisuntasäiliön esipaine tulee tarkistaa vuosittain, katso säiliön arvokilpi. Järjestelmän vedenpaine Kattilan kupu on poistettava paineen tarkistuksessa. Painemittari näyttää lämmitysjärjestelmän paineen. Tarkista säännöllisesti, että järjestelmässä on riittävästi vettä. Painemittarin tulee näyttää 0,5,0 bar. Vesi muuttaa tilavuuttaan lämpötilan mukaan, mikä vaikuttaa paineeseen. Mitä korkeampi lämpötila, sitä suurempi tilavuus ja paine. Paisuntasäiliö tasaa tilavuuden muutoksen. FI..C..0 6

7 Vianetsintä Pätevän sähköasentajan on tehtävä toimenpiteet, joissa tarvitaan työkaluja. Aloita aina vianpaikannus katsomalla tilailmaisinta, katso kappale Ohjauspaneeli. Vika Mahdollinen syy Toimenpide On/Off-merkkivalo sammunut, ei lämpöä lämmitysjärjestelmässä. Hälytysmerkkivalo palaa. Ei lainkaan tai riittämättömästi lämpöä. Sähkökattilan ryhmäsulakkeet laukeavat. Sähkökattila ei saa virtaa. Laite kytketty pois päältä. Sähkökattila estetty ulkoisesti. Ylikuumenemissuoja lauennut. Lämmitysjärjestelmän tai kattilatermostaatin säätöventtiilit asetettu liian alhaiselle lämpötilalle. Ohitusventtiili säädetty virheellisesti. Sähköpatruuna vaurioitunut. Tarkista sulakkeet. Tarkista, että pää- ja ohjauskytkin on päällä. Tarkista, onko kattilaan kytketty ulkoinen esto/huonetermostaatti. Jos ylikuumenemissuoja on lauennut, kiertovesipumpun ja venttiilien toiminta on tarkistettava. Palautuksessa ylikuumenemissuojan painike painetaan sisään kattilan lämpötilan laskettua alle 65 C:een. Tarkista ja muuta asetuksia. Tarkista ja muuta asetuksia. Tarkista sähköpatruuna eristysvastusmittarilla. Mittaa kontaktorin ulkoisen sivun ja maadoituksen välistä. Kutsu sähköasentaja paikalle! Työkaluja vaativat toimenpiteet tulee tehdä pätevän sähköasentajan toimesta! Piirustukset Johtoläpiviennit. Automaattinen ilmausventtiili. Paisuntasäiliö. Anturipuristin, lämpömittarin tunnistin 5. Ruostumaton ja eristetty kattila-astia varustettu sähköpatruunalla 6. Kiertovesipumppu 7. Kosketussuojat sähköpatruunan liitosjohtoihin 8. Ohitus, jossa sulkuventtiilit 9. Menovesiliitäntä, R0 ulkokierre 0. Paluuvesiliitäntä, R0 ulkokierre. Poistoallas, vuotovedelle varoventtiilistä. Varoventtiili. Kosketussuoja. Reikäaihiot johdoille näiden tullessa seinästä FI..C..0 7

8 Mittapiirrokset ,5 5,5 55 Tekniset tiedot Tuotenumero 6 5 Korkeus 700 mm Leveys 0 mm Syvyys 00 mm Paino 7 kg Teho,5 kw Jännite 00V N~, 50 Hz Virta 6,5 A Kotelointiluokka IP Kiertovesipumpun teho 0-60 W Tilavuus 5,5 litraa Paisuntasäiliön tilavuus litraa Laskentapaine,5 bar Koeponnistuspaine,6 bar Varoventtiili,5 bar Laskentalämpötila 80 C Säätölämpötila-alue 0-60 C Valmistusstandardi: AFS 999: 8 97/ EC Sulake x 0A 50,5 Ilman kupua Kuvun kanssa FI..C..0 8

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EVC 13 MOS FI 0527-1 511196 EVC 13 60 40 80 C 20 100 0 120 LEK. 2 1 bar 3

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EVC 13 MOS FI 0527-1 511196 EVC 13 60 40 80 C 20 100 0 120 LEK. 2 1 bar 3 MOS FI 0527-1 51116 R ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 60 40 80 C 20 100 0 120 2 1 bar 3 0 4 1 2 Sisältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 Säätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Yleistä... 3 Toimintaperiaate...

Lisätiedot

SÄHKÖKATTILA PIKKUWATTI PW-13 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SÄHKÖKATTILA PIKKUWATTI PW-13 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 13.05.2008 SÄHKÖKATTILA PIKKUWATTI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Valmistaja: KAUKORA OY Tuotekatu 11, PL 21, 21201 RAISIO Puh. (02) 437 4600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 2 Sisällys

Lisätiedot

HE HE E21-E28 / HE D36-D43

HE HE E21-E28 / HE D36-D43 ok Greenline HE HE E21-E28 / HE D36-D43 6 720 641 739-01.1I Asennusohje 6 720 644 117 (2010/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset.................

Lisätiedot

MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 A B I II III A B I II I II A B -2 +2 VVM 300 LEK

MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 A B I II III A B I II I II A B -2 +2 VVM 300 LEK A B I II III A B I II I II A B -2 0 +2 MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 VVM 300 LEK 2 1 LEK LEK 5 4 3 LEK LEK Sisältö Käyttöohje Yleistä Toimintaperiaate 3 Järjestelmäperiaate

Lisätiedot

THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ

THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ Hybridivaraaja 500 Käyttöohje ja asennusohjeet IA1006_1105 Sisällysluettelo Sisältö Yleistä Yleistä...3 Osat...4 Näkymä...5 Ennen asennusta Järjestelmän sisältö...6 Mitat

Lisätiedot

161 502 07/1 2011-05-16. Asennus- ja käyttöopas CTC EcoAir. Malli 115 I 120 I 125 Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 07/1 2011-05-16. Asennus- ja käyttöopas CTC EcoAir. Malli 115 I 120 I 125 Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 07/1 2011-05-16 Asennus- ja käyttöopas Malli 115 I 120 I 125 Ulkoilmalämpöpumppu Malli 115 I 120 I 125 161 502 07/1 2011-05-16 Tarkistuslista MUISTILISTA Täytä alla olevat tiedot. Niiden on hyvä

Lisätiedot

ELK 26 231249 ELK 26 LEK

ELK 26 231249 ELK 26 LEK MOS FI 1435-4 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 231249 LEK Sisällys Omistajalle Asennus 6 Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate Komponentit Järjestelmäperiaate 3 3 3 Putkiasennus Kiertovesipumppu Painehäviökäyrä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1038-1 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 38. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS FI 0925-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 031273 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä 3 Laitteiston tiedot 3 Tietoa laitteistosta

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE EX35/EX50/EX65

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE EX35/EX50/EX65 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE EX35/EX50/EX65 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.fi Sisällys Asennus ja huolto CZ06517 Versio PB1 1.10.2012 Asennus... 1 Kuljetus ja käsittely...1 Sijoittaminen...1

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1034-1 031548 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1034-1 031548 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1034-1 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 37. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Sähkökattila EVC 13. Kompakti sähkökattila ulkolämpötilaohjatulla lämpöautomatiikalla, kuormitusvahdilla, paisuntasäiliöllä ja kiertopumpulla

Sähkökattila EVC 13. Kompakti sähkökattila ulkolämpötilaohjatulla lämpöautomatiikalla, kuormitusvahdilla, paisuntasäiliöllä ja kiertopumpulla PBD FI - EVC R Sähkökattila EVC Kompakti sähkökattila ulkolämpötilaohjatulla lämpöautomatiikalla, kuormitusvahdilla, paisuntasäiliöllä ja kiertopumpulla Rakenne EVC on kompakti sähkökattila, jonka mitat

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohjeet MOS FI 0843-4 FIGHTER 1217 LEK

Asennus- ja hoito-ohjeet MOS FI 0843-4 FIGHTER 1217 LEK MOS FI 0843-4 031109 Asennus- ja hoito-ohjeet 2 1 Sisältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 Säätötaulukko..... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Käyttötaulu... 4 Toiminnot... 5 Eri

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

MOS FI 0850-4 FIGHTER 310P ASENNUS- JA HOITO-OHJEET LEK

MOS FI 0850-4 FIGHTER 310P ASENNUS- JA HOITO-OHJEET LEK MOS FI 00- FIGHTER 0P ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 0P Fighter 0P Sisältö Omakotitalon omistajalle Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... Säätötaulukko... Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... Järjestelmäperiaate...

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Säilyttäkää tämä ohje loppukäyttäjää varten! Täyttäkää asennuksen yhteydessä sivu 23! ASENTAJAT HUOM! Asiakastyytyväisyyden takaamiseksi on sivun 23 asennuskaavake

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1121-1 031947 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1121-1 031947 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1121-1 031947 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 37. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE 16.3.2010 ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21 21201 Raisio Puh. (02) 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 1 Sisällysluettelo 1 Lyhyt tuotekuvaus... 4 2 Tekniset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031691 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 24-2 2014-03-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310 Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1338-3 231171 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot