MOS FI F ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK"

Transkriptio

1 MOS FI F ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330

2

3 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset painikkeet 5 Vasemmanpuoleiset painikkeet 5 Huonelämpötila Lämpöautomatiikka 6 Perusasetus 6 Huonelämpötilan muutos 6 Lämpöautomatiikan lähtöarvot 7 Lämpöautomatiikan säädöt Asetus kaavion avulla 8 Asennus / säätö Yleistä asentajalle Kuljetus ja säilytys 9 Asennuspaikka 9 Master / Slave 9 Ulkoinen ohjaus (esim. DUC) 9 Ulkoinen tiedonsiirto (RCU) 9 Keruuputkien karkeat ohjearvot 9 Asennusten tarkastus 9 Luukkujen irrotus 10 Putkiasennukset Yleistä 11 Putkiliitäntä (lämpöjohto) 11 Putkiliitäntä (lämmönkeruu) 11 Ulkoisen lämmönkeruupumpun liittäminen (vain 60 kw) 11 Painepaisuntasäiliö 12 Lauhduttimen meno- ja tulolämpötilan rajoitus 12 Käytettävissä oleva paine, lämpöjohtopuoli 12 Käytettävissä oleva paine, lämmönkeruupuoli (etanoli 28 %) 12 Lämmönkeruujärjestelmän täyttö ja ilmaus 13 Lämpöjohtojärjestelmän täyttö 13 Sisäiset ilmausventtiilit 13 Jälkisäädöt, lämpöjohtopuoli (75) 13 Jälkisäädöt, lämmönkeruupuoli (77) 13 Laiteliitännät Yleistä 14 Esimerkki F1330 liitetty öljy-/pellettikattilaan ja vedenlämmittimeen (vaihteleva lauhdutus) 14 Sähköliitännät Sähköasennukset 15 Ulkoisten anturien kytkeminen 15 Automaattivaroke 15 Moottorin suojakatkaisin 15 Kytkentä 16 Vaihejärjestysvahti F , 40, 60 kw 16 Toiminnan kuvaus - Käynnistys Tarkastus 17 Käynnistys, kun järjestelmässä on yksi F Käynnistys, kun järjestelmässä on useampi F Käyttötilan asetus 19 Näytönsäästäjä 19 Master / Slave 20 Toiminnan kuvaus - Perustoiminnot Lämmönkeruupumppu 21 Ulkoisen lämmönkeruupumpun kytkeminen (vain 60 kw) 21 Tasovahti 21 Lämpöjohtopumput (VBP-A/VBP-B ja VBP3) 22 Lämmöntuotanto 22 Käyttöveden lämmitys 24 Lisäkäyttövesi 25 Lisäsähkö 26 Lisäöljy 28 Kaasukattila 30 HPAC 30 Kiinteä lauhdutus 32 Lattiankuivaustoiminto 32 Huoneohjaus 33 Toiminnan kuvaus - Laajennuskortti 11 Lisäsähkö 34 HPAC 34 Lämminvesikierto 35 Allas 36 Alishuntti 38 Toiminnan kuvaus - Laajennuskortti 12 Liitäntäohjeita 40 Pohjavesipumppu 41 Passiivinen jäähdytys 4-putkijärjestelmällä 42 Passiivinen jäähdytys 2-putkijärjestelmällä 44 Yhdistetty jäähdytys-/lämmityskäyttö varaimilla 46 Toiminnan kuvaus - Ulkoinen ohjaus Sähköliitäntä, lisäyksen ja kompressorin ulkoinen ohjaus 48 Ohjaus Ohjaus Yleistä 49 Parametrien muuttaminen 50 Valikkopuu 51 Päävalikot Järjestelmä Käyttövesi lämpö Meno lämpö Meno lämpö 2* Ulkolämpötila Lämpöpumppu Ulkoiset yksiköt* Kello Muut asetukset Huoltovalikot 66 Muuta Tekniset tiedot Komponenttien sijainti 69 Komponenttiluettelo 71 Mitat ja tilavaraukset 72 Tekniset tiedot 73 Varustesarja 73 Lisävarusteet 74 Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä Alhainen huonelämpötila 75 Korkea huonelämpötila 75 Käyttövesi liian kylmää tai ei käyttövettä 75 Varatila 75 Hälytys 76 Automaattisella palautuksella varustettu hälytys 76 Pysyvä hälytys 77 Tyhjennys, lämpöjohtopuoli 78 Tyhjennys, lämmönkeruupuoli 78 Kiertopumpun apukäynnistys 78 Kiertopumpun puhdistus 78 NIBE F1330 1

4 Yleistä Lue huolellisesti nämä asennus- ja hoito-ohjeet, niin saat parhaan hyödyn F1330 -lämpöpumpusta. F1330 on maalämpöpumppu suurehkojen kiinteistöjen kuten kerrostalojen ja teollisuuskiinteistöjen lämmitykseen. Lämmönlähteinä voidaan käyttää muun muassa maaperää, kallioperää, järvivettä tai pohjavettä. F1330 on Ruotsissa valmistettu pitkäikäinen ja luotettava laatutuote. Asennus- ja hoito-ohjeissa käsitellään myös F1330:n lisävarusteita, ja kuvissa lämpöpumppu näkyy lisävarusteet asennettuna. Asentaja täyttää lämpöpumpun asennuksen jälkeen Tyyppimerkintä/valmistenumero F1330- kw / Asennuspäivä Asentaja Lämmönkeruuainetyyppi seossuhde/jäätymispiste Aktiivinen poraussyvyys/keruuputkiston pituus Asetukset Valikko Tehdasasetus Valikko Tehdasasetus Käyttötila Päälaite... Pois 2.1 Lämpökäyrä Käyttötila Laite1... Pois 2.2 Rinnakkaissiirto Käyttötila Laite 2... Pois Tila ulk.kiertopump.... Jatkuva Käyttötila Laite 3... Pois Laajennuskortti Pois Käyttötila Laite 4... Pois Laajennuskortti Pois Käyttötila Laite 5... Pois RCU... Pois Käyttötila Laite 6... Pois Alishuntti... Pois Käyttötila Laite 7... Pois Allas... Pois Käyttötila Laite 8... Pois Lämminvesisäiliö... Pois Kiinteä lauhdutus... Pois Lisäys... Pois Lisäkeruupiiri... Pois Jäähdytys... Pois Huoneohjaustyyppi... Pois Päiväys Allekirjoitus Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE NIBE F1330

5 A B A B I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus Lämmönkeruunesteen energia siirtyy lämpöpumpun höyrystimessä kylmäaineeseen, joka höyrystyy ja puristetaan sitten kompressorissa. Siinä lämmennyt kylmäaine johdetaan lauhduttimeen, josta sen energia siirtyy lämpöjohtopiiriin. Lämmönkeruu Köldbärare-ut ulos Lämmönkeruupumppu* Köldbärarpump * Lämmönkeruu sisään Köldbärare-in Smutsfilter Suodatin B A Kompressori B Käyttövesi Varmvatten-fram meno / Lämpöjohto Värmebärare-fram meno Kiertovesipumppu Värmebärarpump B B Suodatin Smutsfilter Käyttövesi Varmvatten-retur paluu Lämpöjohto Värmebärare-retur paluu Suodatin Smutsfilter Lämpöjohto Värmebärare-fram meno Kiertovesipumppu Värmebärarpump A A Kompressori A A Förångare Höyrystin Expansionsventil Paisuntaventtiili Lauhdutin Kondensor * 60 kw version lämmönkeruupumppu toimitetaan lämpöpumpun mukana ja asennetaan erilleen lämpöpumpusta. Toimintaperiaate F1330 koostuu kahdesta lämpöpumppumoduulista ja näytöllä varustetusta ohjausyksiköstä, joka ohjaa lämpöpumppua ja mahdollista lisälämpöä. F1330-lämpöpumpussa on sisäänrakennetut kiertovesipumput (paitsi 60 kw versio, jossa on ulkoinen lämmönkeruupumppu), joiden ansiosta se on helppo kytkeä lämmönkeruu- ja lämmityspiireihin. Energia otetaan lämmönlähteestä suljetun lämmönkeruujärjestelmän kautta, jossa kiertää jäätymisenestoaine-vesiseos. Lämmönlähteenä voi olla kallio, maaperä, järvivesi, poistoilma tai muu prosessilämpö. Myös pohjavettä voidaan käyttää lämmönlähteenä, mikä vaatii kuitenkin välissä olevan lämmönvaihtimen. NIBE F1330 3

6 Käyttöohje Käyttötaulu Käyttötaulu A B A B I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P Näyttö Vasemmanpuoleiset painikkeet Oikeanpuoleiset painikkeet Lämpökäyrän muutos Katkaisin Näyttö Ensimmäinen rivi: A B Kompressorisymboli Näkyy, kun lämpöpumpun jompikumpi kompressori on käytössä. A näkyy, kun kompressori A (alamoduuli) on käytössä. B näkyy, kun kompressori B (ylämoduuli) on käytössä. Lisäsähkösymboli Näkyy, kun lisäsähkö on kytketty. Kun painikelukko on aktivoitu, ohjelma sivuuttaa Enter-painikkeen painalluksen, mikä estää asetusten muuttamisen. Painikelukko aktivoidaan päävalikoissa painamalla plus- ja miinuspainiketta samanaikaisesti. Avainsymboli näkyy nyt näytössä. Käytöstä poistaminen tapahtuu samalla tavalla. Symboli tulee näkyviin, kun on valittu jokin ajastintoiminto, esim. menolämpötilan määräaikainen pudotus tai lisäkäyttöveden aika-asetus. A B I II Lisäkäyttövesi -symboli I Näkyy, kun Lisäkäyttövesi -toiminto on aktiivinen. A näkyy, kun tilapäinen lämpötilan nosto on aktivoitu. B näkyy, kun määräaikainen, esim. jaksottainen, lämpötilan nosto on aktivoitu. Kiertopumppusymboli I näkyy, kun lämpöjohtopumppu A on käytössä. II näkyy, kun lämpöjohtopumppu B on käytössä. Öljykattilasymboli Näkyy, kun lisäöljy on käytössä. Toinen rivi: Kolmas rivi: Neljäs rivi: Kyseisen parametrin arvo. Kyseisen näyttöparametrin kuvaus. Näyttää valikon numeron, avainsymbolin, kellosymbolin ja ajan. 54,1 55,7 C Laite 3 KP HÄLY Laite 3 Näytönsäästäjä Näytönsäästäjä näyttää hälytyksen, jos sellainen on aktiivisena, sekä menolämpötilat, jotka kompressoreista kulloinkin lähtevät (VBFA ja VBFB), ja onko lämpöpumppu Päälaite (Master) vai Laite (Slave). Näytönsäästäjä kytketään pois päältä pitämällä Enter-painiketta ja alimpana vasemmalla olevaa painiketta painettuna n. 8 sekunnin ajan. Näyttöön tulee silloin valikko 1.0. Näytönsäästäjä kytkeytyy automaattisesti 30 minuutin kuluttua viimeisestä painikkeen painalluksesta sekä lämpöpumpun käynnistyessä. 4 NIBE F1330

7 Käyttöohje Käyttötaulu Katkaisin kolme asentoa: : 1 Normaaliasento. Kaikki ohjaustoiminnot kytkettyinä. 0 Lämpöpumppu suljettu kokonaan. Katso Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä > Vara-asento. Katkaisinta ei saa kääntää asentoon 1 tai, ennen kuin lämmitysjärjestelmä on täytetty. Lämpökäyrän muutos Säätimellä Lämpökäyrän muutos avulla muutetaan lämpökäyrän rinnakkaissiirtoa ja samalla huonelämpötilaa. Myötäpäivään kiertäminen nostaa huonelämpötilaa. Säädintä kierrettäessä näytössä näkyy valikko 2.0 ja lasketun menolämpötilan arvo muuttuu. Huomaa, että vain Master-yksikön säädintä voi käyttää tähän säätöön. Oikeanpuoleiset painikkeet Pluspainikkeella liikutaan valikkojärjestelmässä (eteenpäin) tai suurennetaan valitun parametrin arvoa. Katso Ohjaus > Yleistä. Miinuspainikkeella liikutaan valikkojärjestelmässä (taaksepäin) tai pienennetään valitun parametrin arvoa. Katso Ohjaus > Yleistä. Enter-painikkeella valitaan valikkojärjestelmän alavalikko, aktivoidaan parametrin muuttaminen ja vahvistetaan parametriin mahdollisesti tehty muutos. Katso Ohjaus > Yleistä. Vasemmanpuoleiset painikkeet Painikkeella Käyttötila asetetaan haluttu käyttötila sen mukaan halutaanko kiertopumppu ja lisäenergia sallia/estää. Valintaa ei tarvitse vahvistaa Enter-painikkeella. Kun painiketta painetaan, nykyinen käyttötila näkyy näytössä, ja seuraava painallus muuttaa tilan. Normaaliin näyttötilaan palataan Enter-painiketta painamalla. Käyttötilat ovat: Automaattitila: F1330 valitsee käyttötilan automaattisesti ottaen huomioon ulkolämpötilan. Kiertopumput ja lisälämpö kytketään tarpeen mukaan. Kesätila: F1330 tuottaa vain käyttöveden. Kiertopumput ja lisälämpö on estetty. Lisälämpö (XVV) voi kuitenkin kytkeytyä, kun valitaan Lisäkäyttövesi. Kevät/syksytila: F1330 lämmittää ja tuottaa käyttöveden. Kiertopumput käytössä. Lisälämpö estetty. Lisälämpö (XVV) voi kuitenkin kytkeytyä, kun valitaan Lisäkäyttövesi. Vain lisäys: Kompressorien toiminta estetään. Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida myös painamalla käyttötilapainiketta 7 sekunnin ajan. Lisäkäyttövesi Kun painiketta painetaan, näytössä näkyy nykyinen Lisäkäyttövesi -tila, joka vaihtuu jokaisella painikkeen painalluksella järjestyksessä 24, 12, 6 ja 3 tuntia sekä poiskytketty tila. Kun Lisäkäyttövesi on aktivoitu, käyttöveden lämpötila nousee normaalia korkeammalle tasolle (asetettavissa valikossa 1.4). Sen jälkeen tapahtuu paluu normaaliin lämpötilaan. Kun Lisäkäyttövesi -symbolin yläpuolella on A, toiminto on aktivoitu. Katso näytönsäästäjä. NIBE F1330 5

8 Käyttöohje Huonelämpötila Huonelämpötila Lämpöautomatiikka Sisälämpötila on riippuvainen monista eri seikoista. Lämpimänä vuodenaikana riittää useimmiten auringon säteilemä lämpö sekä ihmisten ja eri laitteiden luovuttama lämpö talon pitämiseksi lämpimänä. Kun ilma kylmenee, tarvitaan lämmitysjärjestelmää. Mitä kylmempää ulkona on, sitä lämpimämpiä pattereiden/lattiasilmukoiden on oltava. Lämmöntuotantoa ohjataan tavallisesti vaihtelevan lauhdutuksen periaatteella, mikä tarkoittaa, että lämmitykseen tarvittava lämpö tietyn ulkolämpötilan vallitessa tuotetaan ulkolämpötila- ja menolämpötila-anturista kerättyjen arvojen perusteella. Säätö tapahtuu automaattisesti, mutta ensin on kuitenkin tehtävä lämpöpumpun perusasetus, katso kohta Huonelämpötila > Perusasetus. Perusasetus Perusasetus tehdään valikossa 2.1 ja säätimellä Lämpökäyrän muutos. Jos ei ole tiedossa, mitkä arvot tulee asettaa, lähtöarvot voi katsoa seuraavalla sivulla olevasta kartasta. Jos huonelämpötilaa ei saada halutuksi, jälkisäätö on ehkä tarpeen. HUOM! Odota säätöjen välillä vuorokausi, jotta lämpötilat ehtivät asettua. Lämpökäyrän muutos Perusasetuksen jälkisäätö Kylmä sää Jos huonelämpötila on liian alhainen, lisätään Lämpökäyrän jyrkkyyden arvoa yhdellä valikossa 2.1. Jos huonelämpötila on liian korkea, vähennetään Lämpökäyrän jyrkkyyden arvoa yhdellä valikossa 2.1. Lämmin sää Jos huonelämpötila on liian alhainen, kierrä säädintä Lämpökäyrän muutos askel myötäpäivään. Jos huonelämpötila on liian korkea, kierrä säädintä Lämpökäyrän muutos askel vastapäivään. Huonelämpötilan muutos käsisäädöllä Jos haluat laskea tai korottaa sisälämpötilaa joko tilapäisesti tai pysyvästi aikaisempaan lämpötilaan verrattuna, kierrä säädintä Lämpökäyrän muutos myötä- tai vastapäivään. 1 3 viivaa vastaa n. 1 asteen huonelämpötilan muutosta. HUOM! Lämpöpatterien tai lattialämmön termostaatit saattavat jarruttaa huonelämpötilan kohoamista, jolloin niitä on myös säädettävä ylöspäin. 6 NIBE F1330

9 Käyttöohje Huonelämpötila Lämpöautomatiikan lähtöarvot Kartassa annetut arvot ovat Lämpökäyrän jyrkkyyksiä. Ensimmäinen arvo on lämminpatterijärjestelmiä* varten. Lämpökäyrän muutokseksi asetetaan -2. Suluissa oleva arvo on betonipalkkirakenteeseen asennettuja lattialämmitysjärjestelmiä** varten. Puupalkkirakenteeseen asennettujen järjestelmien tapauksessa voidaan lähteä sulkuja edeltävästä luvusta, josta vähennetään kaksi yksikköä. Lämpökäyrä muutokseksi asetetaan näissä tapauksissa -1. Kartan arvot ovat useimmiten hyvä alkuvalinta, jolla pyritään saamaan noin 20 C:n huonelämpötila. Arvoja voidaan muuttaa tarvittaessa jälkikäteen. Ivalo Esimerkkejä lähtöarvojen valinnasta: 1. Talo, jossa on lämminpatterijärjestelmä* Vaasa = alue 9 (4). Aseta valikossa 2.1 arvoksi 9 ja säätimellä Lämpökäyrän muutos arvo (3) 2. Talo, jossa on betonipalkkirakenteeseen asennettu lattialämmitys** Rovaniemi Vaasa = alue 9 (4). Aseta valikossa 2.1 arvoksi 4 ja säätimellä Lämpökäyrän muutos arvo (4) 3. Talo, jossa on puupalkkirakenteeseen asennettu lattialämmitys** Vaasa = alue 9 (4). Aseta valikossa 2.1 arvoksi 7 (9-2=7) ja säätimellä Lämpökäyrän muutos arvo -1. Esimerkki: Oulu Kajaani Vaasa Kuopio 9 (4) Jyväskylä Pori Tampere Lahti Turku Helsinki * Lämminpatterijärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jonka menolämpötilan on oltava kylmimpänä päivänä 55 C. ** Lattialämmitys voidaan mitoittaa monella eri tavalla. Yllä olevassa esimerkissä 2 ja 3 tarkoitetaan järjestelmää, jonka menolämpötilan on oltava kylmimpänä päivänä noin C tai C. NIBE F1330 7

10 Käyttöohje Lämpöautomatiikan säädöt Lämpöautomatiikan säädöt Asetus kaavion avulla F1330 on varustettu ulkolämpötilan ohjaamalla lämpöautomatiikalla. Se tarkoittaa, että menolämpötilaa säädetään suhteessa ulkolämpötilaan. Ulko- ja menolämpötilan suhde asetetaan valikossa 2.1, Lämpökäyrän jyrkkyys. Käyrästön lähtökohtana on paikkakunnan mitoittava ulkolämpötila ja lämmitysjärjestelmän mitoitettu menolämpötila. Lämpöautomatiikan käyrän jyrkkyys nähdään näiden kahden arvon leikkauskohdasta. Lämpökäyrän muutos asetetaan sitten Master-yksikön säätimellä. Lattialämmityksen sopiva arvo on -1 ja patterijärjestelmän -2. Lämpökäyrän muutos -2 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR MENOLÄMPÖTILA + 5 C VÄRMEKURVA LÄMPÖKÄYRÄ LÄMPÖKÄYRÄN FÖRSKJUTNING MUUTOS VÄRMEKURVA (-2) C UTETEMPERATUR ULKOLÄMPÖTILA Lämpökäyrän muutos 0 Lämpökäyrän muutos FRAMLEDNINGSTEMPERATUR MENOLÄMPÖTILA + 5 C VÄRMEKURVA LÄMPÖKÄYRÄ C LÄMPÖKÄYRÄN FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR ULKOLÄMPÖTILA VÄRMEKURVA (0) MUUTOS Lämpökäyrän muutos +2 VÄRMEKURVA LÄMPÖKÄYRÄ FRAMLEDNINGSTEMPERATUR MENOLÄMPÖTILA + 5 C LÄMPÖKÄYRÄN FÖRSKJUTNING MUUTOS VÄRMEKURVA (+2) C UTETEMPERATUR ULKOLÄMPÖTILA 8 NIBE F1330

11 Asennus / säätö Yleistä asentajalle Yleistä asentajalle Kuljetus ja säilytys F1330 on kuljetettava ja säilytettävä pystyasennossa kuivassa paikassa. Asennuspaikka F1330 tulee asettaa vakaalle alustalle, mieluiten betonilattialle tai -jalustalle kattilahuoneeseen tai erityiseen laitehuoneeseen. Sijoittamista sellaiseen tilaan tai sellaisen tilan (esim. makuuhuoneen) viereen, jossa käyntiääni häiritsee, tulee välttää. Sijoituksesta riippumatta on hiljaista tilaa vasten oleva seinä äänieristettävä. Master / Slave Useampia F1330 -lämpöpumppuja voi kytkeä toimimaan yhdessä. Tämä tehdään asettamalla yksi lämpöpumppu Päälaitteeksi (Master) ja muut Laitteiksi (Slave). Ulkoiset yksiköt, kuten öljykattila, kytketään Master-yksikköön. Jokaiselle Laitteelle (Slave-yksikkö) annetaan oma osoite Päälaitteen (Master-yksikkö) kanssa tapahtuvaa tiedonsiirtoa varten. Katso Toiminnan kuvaus Käynnistys > Master / Slave. Ulkoinen ohjaus (esim. DUC) F1330 -lämpöpumppua voi tietyssä määrin ohjata ulkoisten järjestelmien (esim. DUC) signaaleilla. Katso Toiminnan kuvaus - Ulkoinen ohjaus. Ulkoinen tiedonsiirto (RCU) NIBE RCU tiedonsiirtoyksikön ansiosta F1330- lämpöpumppua voidaan ohjata ja valvoa ModbusTCPprotokollaa käyttävällä tietokoneella tai kiinteistöautomaatiojärjestelmällä (SCADA-järjestelmä) joko paikallisverkon tai Internetin kautta. Sisäänrakennetulla GSM-moduulilla tiettyjä toimintoja voidaan ohjata ja valvoa myös matkapuhelimella tekstiviestien avulla. Hälytyksen yhteydessä RCU lähettää tekstiviestin/ sähköpostin ohjelmoidulle vastaanottajalle. Jotta RCU:n GSM-toiminto toimisi, tiedonsiirtomoduuli pitää varustaa voimassa olevalla GSM-liittymällä. Tämä voi olla esim. käteiskortti tai erityinen telematiikkaliittymä. RCU-yksikköön voidaan kytkeä kaksi riippumatonta kosketintoimintoa muiden tapahtumien havaitsemiseen, kuten liikehälytykseen tai jäätymissuojaukseen. Keruuputkien karkeat ohjearvot Tyyppi Pintamaalämpö suositeltu putkistopituus Kalliolämpö suositeltu poraussyvyys 22 3 x x 400 m 2 x x 180 m 30 3 x x 450 m 3 x x 150 m 40 4 x x 500 m 4 x x 200 m 60 6 x x 450 m 6 x x 180 m Suurin pituus silmukkaa kohti on 500 m. Normaalisti käytetään PEM-putkea 40 x 2,4 PN 6,3. Keruuputkiston pituus vaihtelee kallio-/maaperän ja lämmitysjärjestelmän (patteri- tai lattialämmitys) mukaan. Putkistot kytketään aina rinnakkain ja siten, että on mahdollista säätää virtausta. Pintamaalämmön putkien asennussyvyyden on oltava noin 1 m ja putkien välisen etäisyyden vähintään 1,5 m. Kalliolämmön porausreikien välin on oltava vähintään 15 m. Asennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava voimassa olevien määräysten mukaan, ennen kuin se otetaan käyttöön. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö ja siitä on tehtävä tarkastuspöytäkirja. Edellä mainittu koskee suljettuja lämmitysjärjestelmiä. Jos lämpöpumppu vaihdetaan, järjestelmä on tarkastettava uudelleen. HUOM! Anturi- ja tiedonsiirtokaapeleita ei saa vetää vahvavirtajohtojen läheisyydessä. Tämä koskee kaikkia ulkoisia antureita ja kaikkia tiedonsiirtokaapeleita. Mahdollinen ulkoanturin kaapeliputki on tiivistettävä ulkoanturin kotelon kondenssin estämiseksi. NIBE F1330 9

12 Asennus / säätö Yleistä asentajalle Luukkujen irrotus NIBE F1330

13 A B A B 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P I II Asennus / säätö Putkiasennukset Putkiasennukset Yleistä Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. F1330 -lämpöpumpun suurin sallittu paluulämpötila on n. 58 C ja suurin sallittu menolämpötila n. 65 C. Koska F1330 -lämpöpumppua ei ole varustettu sulkuventtiileillä, sellaiset on asennettava lämpöpumpun ulkopuolelle tulevan huollon helpottamiseksi. Putkiliitäntä (lämpöjohto) Putkiliitäntä on lämpöpumpun takasivulla. Asenna vaadittavat suojalaitteet, sulku- ja säätöventtiilit (asennetaan mahdollisimman lähelle lämpöpumppua) sekä mukana toimitettu suodatin ja joustavat letkut. Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että kaikkiin pattereihin/silmukoihin asennetaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama termostaatti tarpeeksi tehokkaan virtauksen takaamiseksi. Laitteen rakenne sallii käyttöveden lämmityksen yhdellä tai kahdella lämpöpumpulla. Tämä edellyttää kuitenkin erilaisia putki- ja sähköasennuksia. Putkiliitäntä (lämmönkeruu) Keruuputkistoa mitoitettaessa on otettava huomioon maantieteellinen sijainti, kallio-/maaperätyyppi sekä lämpöpumpun lämmöntuottokyky. Keruuputkistoa vedettäessä on huolehdittava siitä, että se nousee jatkuvasti lämpöpumppua kohti ilmataskujen välttämiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista, korkeimpiin kohtiin on järjestettävä ilmaus. Kaikki lämmitetyissä tiloissa olevat lämmönkeruuputket on eristettävä veden tiivistymisen välttämiseksi. Koska lämmönkeruujärjestelmän lämpötila voi laskea alle 0 C:n, järjestelmä on suojattava jäätymiseltä -15 C lämpötilaan asti. Tilavuuslaskelman ohjearvona voidaan käyttää 1 litraa valmiiksi sekoitettua lämmönkeruunestettä keruuputken metriä kohti (koskee PEM-putkea 40 x 2,4 PN 6,3). Lämmönkeruujärjestelmään on merkittävä käytetyn jäätymisenestoaineen nimi. Sulkuventtiilit on asennettava mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. Asenna suodatin sisään tulevaan putkeen. Liitäntä avoimeen pohjavesijärjestelmään vaatii välissä olevan, pakkassuojatun piirin höyrystimen likautumis- ja jäätymisvaaran vuoksi. Tämä vaatii ylimääräisen lämmönvaihtimen. HUOM! Putkia ei saa juottaa suoraan lämpöpumpun putkiin sisäisten anturien vuoksi. Käytä puserrusrengasliittimiä tai puristusliittimiä. EXP OBS! Putkisto on huuhdeltava ennen lämpöpumpun liittämistä, jotta osat eivät likaannu. Tämä koskee sekä lämpimää että kylmää puolta. Ulkoisen lämmönkeruupumpun liittäminen (vain 60 kw) AV P BK / JK keruu KBut ulos KBP* keruu KB-in isään SF keruu KBut ulos keruu KB-in isään SF KBP Mukana toimitettu ulkoinen lämmönkeruupumppu F kW - lämpöpumppuun asennetaan lämpöpumpun ulkopuolelle ja liitetään tuloliitäntään (4) (katso kuva yllä). B A VVF VBFB VBP-B VVR VBRA/VBRB VBFA VBP-A AV Sulkuventtiili BK Kalliokeruuputki EXP Paisuntasäiliö JK Maalämpöputki SF Suodatin * 60 kw version lämmönkeruupumppu toimitetaan lämpöpumpun mukana ja asennetaan lämpöpumpun erilleen lämpöpumpusta. B A NIBE F

14 Asennus / säätö Putkiasennukset Painepaisuntasäiliö Lämmönkeruupiiri on varustettava painepaisuntasäiliöllä. Mahdollinen nykyinen tasopaisuntasäiliö vaihdetaan. Lämmönkeruu-järjestelmän paineen on oltava vähintään 0,5 bar. Painepaisuntasäiliö tulee mitoittaa kaavion mukaan käyntihäiriöiden välttämiseksi. Painepaisuntasäiliön lämpötilaalue on -10 C +20 C esipaineella 0,5 bar, ja varoventtiilin avautumispaine on 3 bar. Painepaisuntasäiliö kexpansionskärl l Keruupiirin tilavuus Köldbärar volym l Lauhduttimen meno- ja tulolämpötilan rajoitus Kun LK-lämpötila on yli -5 C, lauhduttimen suurin sallittu menolämpötila on 65 C ja suurin sallittu paluulämpötila 58 C. Kun LK-lämpötila on alle -5 C, lauhduttimen suurinta sallittua meno- ja paluulämpötila lasketaan automaattisesti. Tämä tapahtuu käyrästön mukaisesti. Haluttu menojohdon lämpötila ylläpidetään lisäyksellä. Kun LK-lämpötila on alle -8 C, kompressori pysähtyy ja haluttu menojohdon lämpötila ylläpidetään vain lisäyksellä. Meno lauhduttimen jälkeen Kondensor ut C LK-nesteen Köldbärare in 52 paluulämpötila C 1. Lauhduttimen menolämpötila 2. Lauhduttimen paluulämpötila 1 2 Käytettävissä oleva paine, lämpöjohtopuoli Paine 22-30kW Paine F /30/40 kpa 40kW kpa F Virtaama 10 Virtaama ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 l/s 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 l/s Käytettävissä oleva paine, lämmönkeruupuoli (etanoli 28 %) Paine 22-30kW Paine F /30/40 kpa 40kW kpa F Virtaama 20 1 Virtaama ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 l/s 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 l/s 12 NIBE F1330

15 A B A B 50.0 C Varmvattentemperatur I II Asennus / säätö Putkiasennukset Lämmönkeruujärjestelmän täyttö ja ilmaus Lämmönkeruupiiri pitää varustaa paisuntasäiliöllä. Mahdollinen tasoastia vaihdetaan. Lämmönkeruupuoli paineistetaan 0,5 baarin paineeseen. Paisuntasäiliö pitää mitoittaa käyrästön mukaan toimintahäiriöiden välttämiseksi. Paisuntasäiliö kattaa lämpötilaalueen -10 C +20 C, kun esipaine on 0,5 baaria ja varoventtiilin avautumispaine on 3 baaria. Lämmönkeruujärjestelmää täytettäessä vesi ja jäätymisenestoaine sekoitetaan avoimessa astiassa, joka liitetään täyttöpumppuun ja putkiin kuvan mukaisesti. Lämmönkeruunesteen tulee kestää jäätymättä -15 C. Sulje huoltoliitäntöjen välinen pääputken venttiili. Järjestelmä täytetään käynnistämällä täyttöastian pumppu ja antamalla sen käydä, kunnes nestettä virtaa paluuputkesta. Neste saa kiertää sekoitusastian kautta, kunnes paluuputkesta tulevassa nesteessä ei ole enää ilmaa. Pysäytä täyttöpumppu ja puhdista suodattimen siivilä. Käynnistä täyttöpumppu uudelleen. Avaa huoltoliitäntöjen välinen pääputken venttiili täyttöpumpun ollessa yhä käynnissä (jotta ilma pääsee poistumaan liitäntöjen välistä). Sulje paluuputken venttiili. Paineista järjestelmä sitten täyttöpumpun avulla (enintään 3 bar). Sulje täyttöventtiili ja pysäytä täyttöpumppu. Sisäiset ilmausventtiilit F kw P EXP AV BK EXP JK SF AV BK / JK SF keruu ulos KBut KBP * KB-in keruu sisään Sulkuventtiili Kalliokeruuputki Paisuntasäiliö Maakeruuputki Suodatin Lämpöjohtojärjestelmän täyttö B A VVF VBFB VBP-B VVR VBRA/VBRB VBFA VBP-A * 60 kw version lämmönkeruupumppu toimitetaan lämpöpumpun mukana ja asennetaan lämpöpumpun erilleen lämpöpumpusta. Lämpöjohtojärjestelmä täytetään vedellä vaadittuun paineeseen ja ilmataan. F kw Jälkisäädöt, lämpöjohtopuoli (75) Alkuaikoina lämmitysvedessä saattaa olla ilmaa, ja ilmaukset ovat ehkä tarpeen. Jos lämpöpumpusta kuuluu lorinaa, koko järjestelmä on ilmattava uudelleen. Kun järjestelmä on asettunut (paine on oikea ja kaikki ilma poistettu), lämpöautomatiikka voidaan säätää haluttuihin arvoihin. Jälkisäädöt, lämmönkeruupuoli (77) Tarkasta avaamalla ilmausventtiilit, että kaikki ilma on poistunut lämmönkeruujärjestelmästä. Lämmönkeruupiirin paine tarkistetaan painemittareilla. Lämmönkeruujärjestelmä täytetään pumppaamalla täyttöventtiilien kautta valmiiksi sekoitettua lämmönkeruunestettä. Täyttö ja ilmaus toistetaan, kunnes kaikki ilma on poistunut ja paine on oikea (0,5 3 bar). HUOM! Lämmönkeruupumpun (22-40 kw) nopeuden säätöä varten pitää avata kiertovesipumpun sähkörasia. Toimitettaessa nopeusasetus on 3 (suurin nopeus). NIBE F

16 Asennus / säätö Laiteliitännät Laiteliitännät Yleistä F1330 voidaan asentaa monella eri tavalla, joista annetaan muutama esimerkki alla. Lisää liitäntävaihtoehtoja on osoitteessa HUOM! Kaikkien laiteliitäntöjen suojalaitteet on asennettava voimassa olevien määräysten mukaan. Esimerkki F1330 liitetty öljy-/pellettikattilaan ja vedenlämmittimeen (vaihteleva lauhdutus) Öljy- Oljepanna tai sähkökattila alternativt shuntilla elpanna med shunt SÄV PG SV-P EXP CP Lisälämpö Tillsatsvärme VBP3 FG HR Kattila Panna HR BV RG Pienempi sähkökattila, jossa on useita Mindre tehoportaita elpanna med flera elsteg EXP SÄV UG VXV SÄV* T AV RV Sähkövastus/ Elkassett/ sähkökattila Elpanna Fjärrvärme Kaukolämpö SÄV EXP SV-P PG Kaukolämpövaihdin Fjärrvärmeväxlare AV EXP SÄV P AV keruu ulos KB-ut AV keruu sisään KB-in ** SF B A Master VP1 RV SF SÄV BV SF RV BV AV AV HR VVB / ACK * Viivoitettu varoventtiili käytetään yhdessä sähkövastuksen kanssa. ** 60 kw version lämmönkeruupumppu toimitetaan lämpöpumpun mukana ja asennetaan lämpöpumpun erilleen lämpöpumpusta. VVB F1330 priorisoi käyttöveden tuotannon puolella teholla (lämpöpumppumoduuli B) vaihtoventtiilin (VXV) kautta. Kun vedenlämmitin/varainsäiliö (VVB/ACK) on täyteen varattu, vaihtoventtiili (VXV) vaihtaa lämpöjohtopiiriin. Kun tarvitaan lämmitystä, moduuli A käynnistyy ensiksi. Kun lämmitystarve on suuri, myös moduuli B käynnistyy lämmityskäyttöön. Kattila kytkeytyy automaattisesti, kun energiantarve ylittää lämpöpumpun kapasiteetin, ja shuntti (SV-P) aktivoituu, kun kattila-anturin (PG) lämpötila on yli 55 C. Jos VVB/ACK varustetaan sähkövastuksella (IU) ja kytkentäkotelolla (K11), voidaan käyttää toimintoa Lisäkäyttövesi. Ohikytkettävää kontaktoria suositellaan. A AV B BV EXP FG Lämpöpumppu moduuli A Sulkuventtiili Lämpöpumppu moduuli B Takaiskuventtiili Paisuntasäiliö ja vaadittavat suojalaitteet Menolämpötila-anturi HR Apurele/Kontaktori ohituksella keruu Lämmönkeruu sisään sisään keruu Lämmönkeruu ulos ulos PG Kattila-anturi RG Paluulämpötila-anturi RV Säätöventtiili SF Suodatin SV-P Shuntti SÄV Varoventtiili UG Ulkolämpötila-anturi VBP3 Lämpöjohtopumppu 3 VVB Vedenlämmitin VVB/ACK Varain ja vedenlämmitin VVG Käyttövesianturi VXV Vaihtoventtiili 14 NIBE F1330

17 Asennus / säätö Sähköliitännät Sähköliitännät Sähköasennukset Sähkönsyöttökaapeli on vedettävä sisään takasivun läpiviennin kautta kuvan mukaisesti. Anturitulot ja tiedonsiirtoliitäntä ovat turvallista pienjännitetyyppiä (SELV). Anturikaapeleita ei saa vetää sähkönsyöttökaapeleiden vieressä. Kaapelit vedetään sisään lämpöpumpun takasivun läpivientien kautta. Kaapeliläpivienti, voimavirtasyöttö Kaapeliläpivienti, anturit Ulkoisten anturien kytkeminen Ulkoisten anturien kytkeminen, katso kyseinen toiminnan kuvaus. Esim. menolämpötila-anturia (FG) ja paluulämpötilaanturia (RG) ja ulkolämpötila-anturia (UG) koskien katso Toiminnan kuvaus Perustoiminnot > Lämmitys. Käyttövesianturia (VVG) koskien katso Toiminnan kuvaus Perustoiminnot > Käyttöveden lämmitys. HUOM! Anturi- ja tiedonsiirtokaapeleita ei saa vetää vahvavirtajohtojen läheisyydessä. Tämä koskee kaikkia ulkoisia antureita ja kaikkia tiedonsiirtokaapeleita. Mahdollinen ulkoanturin kaapeliputki on tiivistettävä ulkoanturin kotelon kondenssin estämiseksi. HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. 1a 1b 26a 26b Automaattivaroke Ohjaus, kiertovesipumput ja niiden kaapelit on sisäisesti suojattu automaattivarokkeilla -F1 (1a) ja -F2(1b). Ohjaus on suojattu automaattivarokkeella -F1(1a) ja kiertovesipumput sekä niiden kaapelit on suojattu automaattivarokkeella -F2(1b). Palautus Automaattivarokkeet -F1 (1a) ja -F2(1b) ovat lämpöpumpun takapuolella (katso kuva). Moottorinsuojakatkaisin Lämpöpumppu on varustettu kahdella moottorinsuojakatkaisimella. Jos virta nousee liian korkeaksi jossakin kompressorissa, moottorinsuojakatkaisin katkaisee kyseisen kompressorin virransyötön. Moottorinsuojakatkaisin -Q1A(26a) katkaisee virransyötön kompressorille A. Moottorinsuojakatkaisin -Q1B(26b) katkaisee virransyötön kompressorille B. Palautus Moottorinsuojakatkaisimet -Q1A(26a) ja -Q1B(26b) ovat lämpöpumpun takapuolella (katso kuva). Jos katkaisin on lauennut, se palautetaan kääntämällä katkaisin vaakasuoraan asentoon. HUOM! Palauta automaattivarokkeet ja moottorinsuojakatkaisimet. Ne ovat voineet laueta kuljetuksen aikana. NIBE F

18 Asennus / säätö Sähköliitännät Kytkentä Lämpöpumppua ei saa kytkeä ilman sähkön toimittajan suostumusta, ja kytkentä on suoritettava pätevän sähköasentajan valvonnassa. Jos käytetään automaattivaroketta, sen on oltava moottorikäyttöön sopiva ( D, kompressorikäyttö). Varokekoot, katso Tekniset tiedot. Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, lämpöpumppu pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. F1330:ssa ei ole katkaisinta, joka katkaisee tulevan sähkönsyötön kaikki navat. Se on sen vuoksi varustettava työkatkaisimella, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. Lämpöpumppu on kytkettävä irti kiinteistön mahdollisen eristystestin ajaksi. Anturikaapelit Lämpöpumpun liitäntään X9 kytketään 400 V jännite (3-vaihetta, nolla + maatto) varokkeilla varustetusta sähkökeskuksesta. Jos kytketään useampia lämpöpumppuja, jokaisella yksiköllä on oltava oma sähkönsyöttö. Jatka asennusta suorittamalla tarkastus kohdan Toiminnan kuvaus Käynnistys > Tarkastus mukaisesti. HUOM! Sähkökytkentätilaan ei saa asentaa muita komponentteja. Huomaa, että F1330 lähettää 230 V ohjaussignaaleja, jotka on tarkoitettu ulkoisten kontaktorien ohjaukseen, ei pumppujen käyttöön. 164 X9, tuleva sähkö Syöttökaapeli Kuvan lämpöpumppu on varustettu lisävarustein. Vaihejärjestysvahti F , 40, 60 kw Vaihejärjestysvahti kytkeytyy päälle heti kun virransyöttö kytketään lämpöpumppuun. Tarkasta vaihejärjestys seuraavasti. Oranssi valodiodi palaa, kun vaihejärjestys on oikea. Vihreä valodiodi palaa, kun järjestelmä saa jännitteen. Jos vaiheet ovat väärässä järjestyksessä, lämpöpumppu saa LK-hälytyksen molemmista moduuleista. 16 NIBE F1330

19 Asennus / säätö Toiminnan kuvaus Käynnistys Toiminnan kuvaus - Käynnistys Tarkastus Tämä tarkastus tulee suorittaa järjestelmän jokaiselle lämpöpumpulle erikseen. Muut lämpöpumput on kytkettävä pois päältä tarkastuksen ajaksi. Jos F1330 kytketään pois päältä tarkastuksen aikana, tila Huolto on valittava uudelleen valikossa 8.1.1, jotta päästään muuten suljettuihin valikoihin. HUOM! F lämpöpumpun pitää seisoa jännitteellisenä ja katkaisin asennossa 1 vähintään 12 tunnin ajan ennen kuin kompressorit saa käynnistää. Syynä tähän on se, että kompressoriöljyn pitää lämmetä oikeaan käyttölämpötilaan. Ellei tätä ohjetta noudateta, kompressorit voivat vaurioitua vakavasti. Tämä pätee ensikäynnistyksen yhteydessä. 6. Käynnistä lämpöjohtopumppu A (VBP-A) ja lämpöjohtopumppu B (VBP-B) asettamalla valikossa ja käyttötilaksi Jatkuva. Katso Toiminnan kuvaus Perustoiminnot > Lämpöjohtopumppu. 7. Tarkasta, että lämmönkeruupumppu ja lämpöjohtopumppu on ilmattu ja auta pumput tarvittaessa käyntiin. 8. Mene valikkoon ja tarkasta, että lämpötilat vastaavat keruuputkiston lämpötilaa, mikä ilmaisee lämmönkeruuaineen virtaavan. 9. Oikosulje tulot KPRAA ja KPRAB siltauksillaan. +EBV-card 1. Käynnistä lämpöpumppu kääntämällä katkaisin (8) asentoon 1. Yksikössä näkyy nyt näytönsäästäjä, ja näytön alimmalla rivillä on teksti Master. Jos näytössä vilkkuu vain Connecting, tämä voi johtua siitä, että lämpöpumppu on asetettu Laitteeksi (Slave). Aseta yksikkö siinä tapauksessa Päälaitteeksi (Master) kohdan Toiminnan kuvaus Käynnistys > Master / Slave. 2. Kytke näytönsäästäjä pois päältä pitämällä alimpana vasemmalla olevaa painiketta ja Enter-painiketta painettuna n. 8 sekunnin ajan. (Katso Toiminnan kuvaus Käynnistys > Näytönsäästäjä. 3. Aseta tila Huolto valikossa (Katso esimerkki kohdassa Ohjaus > Parametrien muuttaminen.) 4. F1330:n valikkokieleksi on asetettu tehtaalla englanti, ja sitä voi haluttaessa vaihtaa valikossa Käynnistä lämmönkeruupumppu (KBP) asettamalla valikossa käyttötilaksi Jatkuva. Katso Toiminnan kuvaus Perustoiminnot > Lämmönkeruupumppu. X9 +Measure card J5 X4 Kuvan lämpöpumppu on varustettu lisävarustein. NIBE F

20 Asennus / säätö Toiminnan kuvaus Käynnistys 10. Aseta lämpöpumpun käyttötilaksi Ulkoinen ohjaus valikossa Poista kompressorin A siltaus (KPRAA). 12. Kompressori A käynnistyy. Huomaa, että saattaa kestää muutaman minuutin, ennen kuin käynnistyminen tapahtuu. Valikosta näet ajan, jonka kuluttua käynnistyminen tapahtuu. 13. Tarkista lämpöjohdon lämpötilaero valikossa Nimellinen ero on 5 10 C. 14. Tarkista keruupiirin lämpötilaero valikossa Nimellinen ero on 2 5 C. 15. Aseta takaisin kompressorin A siltaus (KPRAA). 16. Poista kompressorin B siltaus (KPRAB). 17. Kompressori B käynnistyy. Huomaa, että saattaa kestää muutaman minuutin, ennen kuin käynnistyminen tapahtuu. Valikosta näet ajan, jonka kuluttua käynnistyminen tapahtuu. 18. Tarkista lämpöjohdon lämpötilaero valikossa Nimellinen ero on 5 10 C. 19. Tarkista keruupiirin lämpötilaero valikossa Nimellinen ero on 2 5 C. 20. Aseta takaisin kompressorin B siltaus (KPRAB). 21. Palauta tehdasasetukset valikossa valitsemalla Laajennettu. Huomaa, että asetukseksi palautuu Pois heti, kun lämpöpumppu on suorittanut tehdasasetukset, ja että kieliasetukseksi palautuu englanti (voit halutessasi vaihtaa tilalle toisen kielen valikossa 8.1.2). 22. Aseta katkaisin (8) asentoon Poista molemmat siltaukset (KPRAA ja KPRAB). Käynnistys, kun järjestelmässä on yksi F Käynnistä lämpöpumppu kääntämällä katkaisin (8) asentoon 1. Yksikössä näkyy nyt näytönsäästäjä, ja näytön alimmalla rivillä on teksti Master. Jos näytössä vilkkuu vain Connecting, tämä voi johtua siitä, että lämpöpumppu on asetettu Laitteeksi (Slave). Aseta yksikkö siinä tapauksessa Päälaitteeksi (Master) kohdan Toiminnan kuvaus Käynnistys > Master / Slave. 2. Kytke näytönsäästäjä pois päältä pitämällä alimpana vasemmalla olevaa painiketta ja Enter-painiketta painettuna n. 8 sekunnin ajan. (Katso Toiminnan kuvaus Käynnistys > Näytönsäästäjä. 3. Aseta tila Huolto valikossa (Katso esimerkki kohdassa Ohjaus > Parametrien muuttaminen.) 4. Aseta lämpöpumpun käyttötila, ts. onko lämpöpumpun määrä tuottaa käyttövettä ja/tai lämpöä. Tämä tehdään valikossa (Katso Toiminnan kuvaus Käynnistys > Käyttötilan asetus.) 5. Jatka käynnistysasetuksia kohdan Toiminnan kuvaus Perustoiminnot mukaisesti. Kytke ja aseta kyseistä laitteistoa koskevat toiminnot. Kun tämä tarkastus on tehty kaikille lämpöpumpuille, jatka kohdasta Toiminnan kuvaus Käynnistys > Käynnistys, kun järjestelmässä on yksi F1330, tai jos useampia F1330 lämpöpumppuja on kytketty yhteen, kohdasta Toiminnan kuvaus Käynnistys > Käynnistys, kun järjestelmässä on useampi F1330. Katso Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä vihkon lopussa, jos ongelma ilmenee käynnistyksen aikana. 18 NIBE F1330

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO FI 0903-6 031092 AE- JA HOITO-OHJEET 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V isältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elvitys...

Lisätiedot

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245 NIBE F1245 Maalämpöpumppu Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. Uusi ohjausyksikkö selkeällä värinäytöllä. sisältää sisälämpötilan anturin.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK OHB FI 1235-1 231279 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 6. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 8. Pääset

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ELK 26 231249 ELK 26 LEK

MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ELK 26 231249 ELK 26 LEK MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 231249 LEK Sisällys Omistajalle Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Järjestelmäperiaate 3 Käyttö ja huolto Yleistä 4 Käyttö 4 Varoventtiili

Lisätiedot

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa GT02 1408 FI Käyttöohje GT 5 - GT 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne

Lisätiedot

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2 SISÄLLYS Yleistä... 4 Järjestelmän kuvaus... 5 Etupaneeli... 6 Asetukset... 7 Ohjaus-järjestelmät... 8 Yleistä asentajalle... 10 Valikko Asetukset... 11 Ohjaus-valikot...

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120 HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

SCU 10 031967 SCU 10 LEK

SCU 10 031967 SCU 10 LEK MOS FI 1127-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 031967 LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä Täytetään, kun tuote on asennettu 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Etupaneeli Näytön kuvaus 4 Asetukset

Lisätiedot

ELK 26 231249 ELK 26 LEK

ELK 26 231249 ELK 26 LEK MOS FI 1435-4 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 231249 LEK Sisällys Omistajalle Asennus 6 Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate Komponentit Järjestelmäperiaate 3 3 3 Putkiasennus Kiertovesipumppu Painehäviökäyrä

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU. Käyttöohje. Maalämpöpumppu. INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT G-10 (3x400V)

KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU. Käyttöohje. Maalämpöpumppu. INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT G-10 (3x400V) 1. Käyttöohje KÄYTTÖOHJE 1.9.2009 MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE Maalämpöpumppu MAALÄMPÖPUMPPU Innova Heat G-6 (3X400V) Innova Heat G-8 (3X400V) Innova Heat G-10 (3X400V) INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja perusohjelmointi

Lisätiedot

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Versio 1.05 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC VPL 25 Versio 1.05; 01.07.2010 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot

GSM toiminnot, tekstiviestikäyttö 20. Huolto

GSM toiminnot, tekstiviestikäyttö 20. Huolto EH-201/L Lämmönsäädin Käsikirja OUMAN EH-201/L on digitaalinen lämmönsäädin kaikenkokoisiin kiinteistöihin. EH-201/L:n monipuolisuus, älykkyys ja avoimuus tekevät siitä ihanteellisen säätimen mitä erilaisimpiin

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Sisällysluettelo. Yleiskuvaus 3.. Yleistä 3.2 Toimintaperiaate 4 2 Turvallisuusohjeet 5 2. Turvakytkin/päävirtakytkin

Lisätiedot

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI Sisältö 1 Johdanto... 6 1.1 Ohjaimen ominaisuudet...

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot