MOS FI F ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK"

Transkriptio

1 MOS FI F ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330

2

3 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset painikkeet 5 Vasemmanpuoleiset painikkeet 5 Huonelämpötila Lämpöautomatiikka 6 Perusasetus 6 Huonelämpötilan muutos 6 Lämpöautomatiikan lähtöarvot 7 Lämpöautomatiikan säädöt Asetus kaavion avulla 8 Asennus / säätö Yleistä asentajalle Kuljetus ja säilytys 9 Asennuspaikka 9 Master / Slave 9 Ulkoinen ohjaus (esim. DUC) 9 Ulkoinen tiedonsiirto (RCU) 9 Keruuputkien karkeat ohjearvot 9 Asennusten tarkastus 9 Luukkujen irrotus 10 Putkiasennukset Yleistä 11 Putkiliitäntä (lämpöjohto) 11 Putkiliitäntä (lämmönkeruu) 11 Ulkoisen lämmönkeruupumpun liittäminen (vain 60 kw) 11 Painepaisuntasäiliö 12 Lauhduttimen meno- ja tulolämpötilan rajoitus 12 Käytettävissä oleva paine, lämpöjohtopuoli 12 Käytettävissä oleva paine, lämmönkeruupuoli (etanoli 28 %) 12 Lämmönkeruujärjestelmän täyttö ja ilmaus 13 Lämpöjohtojärjestelmän täyttö 13 Sisäiset ilmausventtiilit 13 Jälkisäädöt, lämpöjohtopuoli (75) 13 Jälkisäädöt, lämmönkeruupuoli (77) 13 Laiteliitännät Yleistä 14 Esimerkki F1330 liitetty öljy-/pellettikattilaan ja vedenlämmittimeen (vaihteleva lauhdutus) 14 Sähköliitännät Sähköasennukset 15 Ulkoisten anturien kytkeminen 15 Automaattivaroke 15 Moottorin suojakatkaisin 15 Kytkentä 16 Vaihejärjestysvahti F , 40, 60 kw 16 Toiminnan kuvaus - Käynnistys Tarkastus 17 Käynnistys, kun järjestelmässä on yksi F Käynnistys, kun järjestelmässä on useampi F Käyttötilan asetus 19 Näytönsäästäjä 19 Master / Slave 20 Toiminnan kuvaus - Perustoiminnot Lämmönkeruupumppu 21 Ulkoisen lämmönkeruupumpun kytkeminen (vain 60 kw) 21 Tasovahti 21 Lämpöjohtopumput (VBP-A/VBP-B ja VBP3) 22 Lämmöntuotanto 22 Käyttöveden lämmitys 24 Lisäkäyttövesi 25 Lisäsähkö 26 Lisäöljy 28 Kaasukattila 30 HPAC 30 Kiinteä lauhdutus 32 Lattiankuivaustoiminto 32 Huoneohjaus 33 Toiminnan kuvaus - Laajennuskortti 11 Lisäsähkö 34 HPAC 34 Lämminvesikierto 35 Allas 36 Alishuntti 38 Toiminnan kuvaus - Laajennuskortti 12 Liitäntäohjeita 40 Pohjavesipumppu 41 Passiivinen jäähdytys 4-putkijärjestelmällä 42 Passiivinen jäähdytys 2-putkijärjestelmällä 44 Yhdistetty jäähdytys-/lämmityskäyttö varaimilla 46 Toiminnan kuvaus - Ulkoinen ohjaus Sähköliitäntä, lisäyksen ja kompressorin ulkoinen ohjaus 48 Ohjaus Ohjaus Yleistä 49 Parametrien muuttaminen 50 Valikkopuu 51 Päävalikot Järjestelmä Käyttövesi lämpö Meno lämpö Meno lämpö 2* Ulkolämpötila Lämpöpumppu Ulkoiset yksiköt* Kello Muut asetukset Huoltovalikot 66 Muuta Tekniset tiedot Komponenttien sijainti 69 Komponenttiluettelo 71 Mitat ja tilavaraukset 72 Tekniset tiedot 73 Varustesarja 73 Lisävarusteet 74 Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä Alhainen huonelämpötila 75 Korkea huonelämpötila 75 Käyttövesi liian kylmää tai ei käyttövettä 75 Varatila 75 Hälytys 76 Automaattisella palautuksella varustettu hälytys 76 Pysyvä hälytys 77 Tyhjennys, lämpöjohtopuoli 78 Tyhjennys, lämmönkeruupuoli 78 Kiertopumpun apukäynnistys 78 Kiertopumpun puhdistus 78 NIBE F1330 1

4 Yleistä Lue huolellisesti nämä asennus- ja hoito-ohjeet, niin saat parhaan hyödyn F1330 -lämpöpumpusta. F1330 on maalämpöpumppu suurehkojen kiinteistöjen kuten kerrostalojen ja teollisuuskiinteistöjen lämmitykseen. Lämmönlähteinä voidaan käyttää muun muassa maaperää, kallioperää, järvivettä tai pohjavettä. F1330 on Ruotsissa valmistettu pitkäikäinen ja luotettava laatutuote. Asennus- ja hoito-ohjeissa käsitellään myös F1330:n lisävarusteita, ja kuvissa lämpöpumppu näkyy lisävarusteet asennettuna. Asentaja täyttää lämpöpumpun asennuksen jälkeen Tyyppimerkintä/valmistenumero F1330- kw / Asennuspäivä Asentaja Lämmönkeruuainetyyppi seossuhde/jäätymispiste Aktiivinen poraussyvyys/keruuputkiston pituus Asetukset Valikko Tehdasasetus Valikko Tehdasasetus Käyttötila Päälaite... Pois 2.1 Lämpökäyrä Käyttötila Laite1... Pois 2.2 Rinnakkaissiirto Käyttötila Laite 2... Pois Tila ulk.kiertopump.... Jatkuva Käyttötila Laite 3... Pois Laajennuskortti Pois Käyttötila Laite 4... Pois Laajennuskortti Pois Käyttötila Laite 5... Pois RCU... Pois Käyttötila Laite 6... Pois Alishuntti... Pois Käyttötila Laite 7... Pois Allas... Pois Käyttötila Laite 8... Pois Lämminvesisäiliö... Pois Kiinteä lauhdutus... Pois Lisäys... Pois Lisäkeruupiiri... Pois Jäähdytys... Pois Huoneohjaustyyppi... Pois Päiväys Allekirjoitus Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE NIBE F1330

5 A B A B I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus Lämmönkeruunesteen energia siirtyy lämpöpumpun höyrystimessä kylmäaineeseen, joka höyrystyy ja puristetaan sitten kompressorissa. Siinä lämmennyt kylmäaine johdetaan lauhduttimeen, josta sen energia siirtyy lämpöjohtopiiriin. Lämmönkeruu Köldbärare-ut ulos Lämmönkeruupumppu* Köldbärarpump * Lämmönkeruu sisään Köldbärare-in Smutsfilter Suodatin B A Kompressori B Käyttövesi Varmvatten-fram meno / Lämpöjohto Värmebärare-fram meno Kiertovesipumppu Värmebärarpump B B Suodatin Smutsfilter Käyttövesi Varmvatten-retur paluu Lämpöjohto Värmebärare-retur paluu Suodatin Smutsfilter Lämpöjohto Värmebärare-fram meno Kiertovesipumppu Värmebärarpump A A Kompressori A A Förångare Höyrystin Expansionsventil Paisuntaventtiili Lauhdutin Kondensor * 60 kw version lämmönkeruupumppu toimitetaan lämpöpumpun mukana ja asennetaan erilleen lämpöpumpusta. Toimintaperiaate F1330 koostuu kahdesta lämpöpumppumoduulista ja näytöllä varustetusta ohjausyksiköstä, joka ohjaa lämpöpumppua ja mahdollista lisälämpöä. F1330-lämpöpumpussa on sisäänrakennetut kiertovesipumput (paitsi 60 kw versio, jossa on ulkoinen lämmönkeruupumppu), joiden ansiosta se on helppo kytkeä lämmönkeruu- ja lämmityspiireihin. Energia otetaan lämmönlähteestä suljetun lämmönkeruujärjestelmän kautta, jossa kiertää jäätymisenestoaine-vesiseos. Lämmönlähteenä voi olla kallio, maaperä, järvivesi, poistoilma tai muu prosessilämpö. Myös pohjavettä voidaan käyttää lämmönlähteenä, mikä vaatii kuitenkin välissä olevan lämmönvaihtimen. NIBE F1330 3

6 Käyttöohje Käyttötaulu Käyttötaulu A B A B I II 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P Näyttö Vasemmanpuoleiset painikkeet Oikeanpuoleiset painikkeet Lämpökäyrän muutos Katkaisin Näyttö Ensimmäinen rivi: A B Kompressorisymboli Näkyy, kun lämpöpumpun jompikumpi kompressori on käytössä. A näkyy, kun kompressori A (alamoduuli) on käytössä. B näkyy, kun kompressori B (ylämoduuli) on käytössä. Lisäsähkösymboli Näkyy, kun lisäsähkö on kytketty. Kun painikelukko on aktivoitu, ohjelma sivuuttaa Enter-painikkeen painalluksen, mikä estää asetusten muuttamisen. Painikelukko aktivoidaan päävalikoissa painamalla plus- ja miinuspainiketta samanaikaisesti. Avainsymboli näkyy nyt näytössä. Käytöstä poistaminen tapahtuu samalla tavalla. Symboli tulee näkyviin, kun on valittu jokin ajastintoiminto, esim. menolämpötilan määräaikainen pudotus tai lisäkäyttöveden aika-asetus. A B I II Lisäkäyttövesi -symboli I Näkyy, kun Lisäkäyttövesi -toiminto on aktiivinen. A näkyy, kun tilapäinen lämpötilan nosto on aktivoitu. B näkyy, kun määräaikainen, esim. jaksottainen, lämpötilan nosto on aktivoitu. Kiertopumppusymboli I näkyy, kun lämpöjohtopumppu A on käytössä. II näkyy, kun lämpöjohtopumppu B on käytössä. Öljykattilasymboli Näkyy, kun lisäöljy on käytössä. Toinen rivi: Kolmas rivi: Neljäs rivi: Kyseisen parametrin arvo. Kyseisen näyttöparametrin kuvaus. Näyttää valikon numeron, avainsymbolin, kellosymbolin ja ajan. 54,1 55,7 C Laite 3 KP HÄLY Laite 3 Näytönsäästäjä Näytönsäästäjä näyttää hälytyksen, jos sellainen on aktiivisena, sekä menolämpötilat, jotka kompressoreista kulloinkin lähtevät (VBFA ja VBFB), ja onko lämpöpumppu Päälaite (Master) vai Laite (Slave). Näytönsäästäjä kytketään pois päältä pitämällä Enter-painiketta ja alimpana vasemmalla olevaa painiketta painettuna n. 8 sekunnin ajan. Näyttöön tulee silloin valikko 1.0. Näytönsäästäjä kytkeytyy automaattisesti 30 minuutin kuluttua viimeisestä painikkeen painalluksesta sekä lämpöpumpun käynnistyessä. 4 NIBE F1330

7 Käyttöohje Käyttötaulu Katkaisin kolme asentoa: : 1 Normaaliasento. Kaikki ohjaustoiminnot kytkettyinä. 0 Lämpöpumppu suljettu kokonaan. Katso Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä > Vara-asento. Katkaisinta ei saa kääntää asentoon 1 tai, ennen kuin lämmitysjärjestelmä on täytetty. Lämpökäyrän muutos Säätimellä Lämpökäyrän muutos avulla muutetaan lämpökäyrän rinnakkaissiirtoa ja samalla huonelämpötilaa. Myötäpäivään kiertäminen nostaa huonelämpötilaa. Säädintä kierrettäessä näytössä näkyy valikko 2.0 ja lasketun menolämpötilan arvo muuttuu. Huomaa, että vain Master-yksikön säädintä voi käyttää tähän säätöön. Oikeanpuoleiset painikkeet Pluspainikkeella liikutaan valikkojärjestelmässä (eteenpäin) tai suurennetaan valitun parametrin arvoa. Katso Ohjaus > Yleistä. Miinuspainikkeella liikutaan valikkojärjestelmässä (taaksepäin) tai pienennetään valitun parametrin arvoa. Katso Ohjaus > Yleistä. Enter-painikkeella valitaan valikkojärjestelmän alavalikko, aktivoidaan parametrin muuttaminen ja vahvistetaan parametriin mahdollisesti tehty muutos. Katso Ohjaus > Yleistä. Vasemmanpuoleiset painikkeet Painikkeella Käyttötila asetetaan haluttu käyttötila sen mukaan halutaanko kiertopumppu ja lisäenergia sallia/estää. Valintaa ei tarvitse vahvistaa Enter-painikkeella. Kun painiketta painetaan, nykyinen käyttötila näkyy näytössä, ja seuraava painallus muuttaa tilan. Normaaliin näyttötilaan palataan Enter-painiketta painamalla. Käyttötilat ovat: Automaattitila: F1330 valitsee käyttötilan automaattisesti ottaen huomioon ulkolämpötilan. Kiertopumput ja lisälämpö kytketään tarpeen mukaan. Kesätila: F1330 tuottaa vain käyttöveden. Kiertopumput ja lisälämpö on estetty. Lisälämpö (XVV) voi kuitenkin kytkeytyä, kun valitaan Lisäkäyttövesi. Kevät/syksytila: F1330 lämmittää ja tuottaa käyttöveden. Kiertopumput käytössä. Lisälämpö estetty. Lisälämpö (XVV) voi kuitenkin kytkeytyä, kun valitaan Lisäkäyttövesi. Vain lisäys: Kompressorien toiminta estetään. Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida myös painamalla käyttötilapainiketta 7 sekunnin ajan. Lisäkäyttövesi Kun painiketta painetaan, näytössä näkyy nykyinen Lisäkäyttövesi -tila, joka vaihtuu jokaisella painikkeen painalluksella järjestyksessä 24, 12, 6 ja 3 tuntia sekä poiskytketty tila. Kun Lisäkäyttövesi on aktivoitu, käyttöveden lämpötila nousee normaalia korkeammalle tasolle (asetettavissa valikossa 1.4). Sen jälkeen tapahtuu paluu normaaliin lämpötilaan. Kun Lisäkäyttövesi -symbolin yläpuolella on A, toiminto on aktivoitu. Katso näytönsäästäjä. NIBE F1330 5

8 Käyttöohje Huonelämpötila Huonelämpötila Lämpöautomatiikka Sisälämpötila on riippuvainen monista eri seikoista. Lämpimänä vuodenaikana riittää useimmiten auringon säteilemä lämpö sekä ihmisten ja eri laitteiden luovuttama lämpö talon pitämiseksi lämpimänä. Kun ilma kylmenee, tarvitaan lämmitysjärjestelmää. Mitä kylmempää ulkona on, sitä lämpimämpiä pattereiden/lattiasilmukoiden on oltava. Lämmöntuotantoa ohjataan tavallisesti vaihtelevan lauhdutuksen periaatteella, mikä tarkoittaa, että lämmitykseen tarvittava lämpö tietyn ulkolämpötilan vallitessa tuotetaan ulkolämpötila- ja menolämpötila-anturista kerättyjen arvojen perusteella. Säätö tapahtuu automaattisesti, mutta ensin on kuitenkin tehtävä lämpöpumpun perusasetus, katso kohta Huonelämpötila > Perusasetus. Perusasetus Perusasetus tehdään valikossa 2.1 ja säätimellä Lämpökäyrän muutos. Jos ei ole tiedossa, mitkä arvot tulee asettaa, lähtöarvot voi katsoa seuraavalla sivulla olevasta kartasta. Jos huonelämpötilaa ei saada halutuksi, jälkisäätö on ehkä tarpeen. HUOM! Odota säätöjen välillä vuorokausi, jotta lämpötilat ehtivät asettua. Lämpökäyrän muutos Perusasetuksen jälkisäätö Kylmä sää Jos huonelämpötila on liian alhainen, lisätään Lämpökäyrän jyrkkyyden arvoa yhdellä valikossa 2.1. Jos huonelämpötila on liian korkea, vähennetään Lämpökäyrän jyrkkyyden arvoa yhdellä valikossa 2.1. Lämmin sää Jos huonelämpötila on liian alhainen, kierrä säädintä Lämpökäyrän muutos askel myötäpäivään. Jos huonelämpötila on liian korkea, kierrä säädintä Lämpökäyrän muutos askel vastapäivään. Huonelämpötilan muutos käsisäädöllä Jos haluat laskea tai korottaa sisälämpötilaa joko tilapäisesti tai pysyvästi aikaisempaan lämpötilaan verrattuna, kierrä säädintä Lämpökäyrän muutos myötä- tai vastapäivään. 1 3 viivaa vastaa n. 1 asteen huonelämpötilan muutosta. HUOM! Lämpöpatterien tai lattialämmön termostaatit saattavat jarruttaa huonelämpötilan kohoamista, jolloin niitä on myös säädettävä ylöspäin. 6 NIBE F1330

9 Käyttöohje Huonelämpötila Lämpöautomatiikan lähtöarvot Kartassa annetut arvot ovat Lämpökäyrän jyrkkyyksiä. Ensimmäinen arvo on lämminpatterijärjestelmiä* varten. Lämpökäyrän muutokseksi asetetaan -2. Suluissa oleva arvo on betonipalkkirakenteeseen asennettuja lattialämmitysjärjestelmiä** varten. Puupalkkirakenteeseen asennettujen järjestelmien tapauksessa voidaan lähteä sulkuja edeltävästä luvusta, josta vähennetään kaksi yksikköä. Lämpökäyrä muutokseksi asetetaan näissä tapauksissa -1. Kartan arvot ovat useimmiten hyvä alkuvalinta, jolla pyritään saamaan noin 20 C:n huonelämpötila. Arvoja voidaan muuttaa tarvittaessa jälkikäteen. Ivalo Esimerkkejä lähtöarvojen valinnasta: 1. Talo, jossa on lämminpatterijärjestelmä* Vaasa = alue 9 (4). Aseta valikossa 2.1 arvoksi 9 ja säätimellä Lämpökäyrän muutos arvo (3) 2. Talo, jossa on betonipalkkirakenteeseen asennettu lattialämmitys** Rovaniemi Vaasa = alue 9 (4). Aseta valikossa 2.1 arvoksi 4 ja säätimellä Lämpökäyrän muutos arvo (4) 3. Talo, jossa on puupalkkirakenteeseen asennettu lattialämmitys** Vaasa = alue 9 (4). Aseta valikossa 2.1 arvoksi 7 (9-2=7) ja säätimellä Lämpökäyrän muutos arvo -1. Esimerkki: Oulu Kajaani Vaasa Kuopio 9 (4) Jyväskylä Pori Tampere Lahti Turku Helsinki * Lämminpatterijärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jonka menolämpötilan on oltava kylmimpänä päivänä 55 C. ** Lattialämmitys voidaan mitoittaa monella eri tavalla. Yllä olevassa esimerkissä 2 ja 3 tarkoitetaan järjestelmää, jonka menolämpötilan on oltava kylmimpänä päivänä noin C tai C. NIBE F1330 7

10 Käyttöohje Lämpöautomatiikan säädöt Lämpöautomatiikan säädöt Asetus kaavion avulla F1330 on varustettu ulkolämpötilan ohjaamalla lämpöautomatiikalla. Se tarkoittaa, että menolämpötilaa säädetään suhteessa ulkolämpötilaan. Ulko- ja menolämpötilan suhde asetetaan valikossa 2.1, Lämpökäyrän jyrkkyys. Käyrästön lähtökohtana on paikkakunnan mitoittava ulkolämpötila ja lämmitysjärjestelmän mitoitettu menolämpötila. Lämpöautomatiikan käyrän jyrkkyys nähdään näiden kahden arvon leikkauskohdasta. Lämpökäyrän muutos asetetaan sitten Master-yksikön säätimellä. Lattialämmityksen sopiva arvo on -1 ja patterijärjestelmän -2. Lämpökäyrän muutos -2 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR MENOLÄMPÖTILA + 5 C VÄRMEKURVA LÄMPÖKÄYRÄ LÄMPÖKÄYRÄN FÖRSKJUTNING MUUTOS VÄRMEKURVA (-2) C UTETEMPERATUR ULKOLÄMPÖTILA Lämpökäyrän muutos 0 Lämpökäyrän muutos FRAMLEDNINGSTEMPERATUR MENOLÄMPÖTILA + 5 C VÄRMEKURVA LÄMPÖKÄYRÄ C LÄMPÖKÄYRÄN FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR ULKOLÄMPÖTILA VÄRMEKURVA (0) MUUTOS Lämpökäyrän muutos +2 VÄRMEKURVA LÄMPÖKÄYRÄ FRAMLEDNINGSTEMPERATUR MENOLÄMPÖTILA + 5 C LÄMPÖKÄYRÄN FÖRSKJUTNING MUUTOS VÄRMEKURVA (+2) C UTETEMPERATUR ULKOLÄMPÖTILA 8 NIBE F1330

11 Asennus / säätö Yleistä asentajalle Yleistä asentajalle Kuljetus ja säilytys F1330 on kuljetettava ja säilytettävä pystyasennossa kuivassa paikassa. Asennuspaikka F1330 tulee asettaa vakaalle alustalle, mieluiten betonilattialle tai -jalustalle kattilahuoneeseen tai erityiseen laitehuoneeseen. Sijoittamista sellaiseen tilaan tai sellaisen tilan (esim. makuuhuoneen) viereen, jossa käyntiääni häiritsee, tulee välttää. Sijoituksesta riippumatta on hiljaista tilaa vasten oleva seinä äänieristettävä. Master / Slave Useampia F1330 -lämpöpumppuja voi kytkeä toimimaan yhdessä. Tämä tehdään asettamalla yksi lämpöpumppu Päälaitteeksi (Master) ja muut Laitteiksi (Slave). Ulkoiset yksiköt, kuten öljykattila, kytketään Master-yksikköön. Jokaiselle Laitteelle (Slave-yksikkö) annetaan oma osoite Päälaitteen (Master-yksikkö) kanssa tapahtuvaa tiedonsiirtoa varten. Katso Toiminnan kuvaus Käynnistys > Master / Slave. Ulkoinen ohjaus (esim. DUC) F1330 -lämpöpumppua voi tietyssä määrin ohjata ulkoisten järjestelmien (esim. DUC) signaaleilla. Katso Toiminnan kuvaus - Ulkoinen ohjaus. Ulkoinen tiedonsiirto (RCU) NIBE RCU tiedonsiirtoyksikön ansiosta F1330- lämpöpumppua voidaan ohjata ja valvoa ModbusTCPprotokollaa käyttävällä tietokoneella tai kiinteistöautomaatiojärjestelmällä (SCADA-järjestelmä) joko paikallisverkon tai Internetin kautta. Sisäänrakennetulla GSM-moduulilla tiettyjä toimintoja voidaan ohjata ja valvoa myös matkapuhelimella tekstiviestien avulla. Hälytyksen yhteydessä RCU lähettää tekstiviestin/ sähköpostin ohjelmoidulle vastaanottajalle. Jotta RCU:n GSM-toiminto toimisi, tiedonsiirtomoduuli pitää varustaa voimassa olevalla GSM-liittymällä. Tämä voi olla esim. käteiskortti tai erityinen telematiikkaliittymä. RCU-yksikköön voidaan kytkeä kaksi riippumatonta kosketintoimintoa muiden tapahtumien havaitsemiseen, kuten liikehälytykseen tai jäätymissuojaukseen. Keruuputkien karkeat ohjearvot Tyyppi Pintamaalämpö suositeltu putkistopituus Kalliolämpö suositeltu poraussyvyys 22 3 x x 400 m 2 x x 180 m 30 3 x x 450 m 3 x x 150 m 40 4 x x 500 m 4 x x 200 m 60 6 x x 450 m 6 x x 180 m Suurin pituus silmukkaa kohti on 500 m. Normaalisti käytetään PEM-putkea 40 x 2,4 PN 6,3. Keruuputkiston pituus vaihtelee kallio-/maaperän ja lämmitysjärjestelmän (patteri- tai lattialämmitys) mukaan. Putkistot kytketään aina rinnakkain ja siten, että on mahdollista säätää virtausta. Pintamaalämmön putkien asennussyvyyden on oltava noin 1 m ja putkien välisen etäisyyden vähintään 1,5 m. Kalliolämmön porausreikien välin on oltava vähintään 15 m. Asennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava voimassa olevien määräysten mukaan, ennen kuin se otetaan käyttöön. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö ja siitä on tehtävä tarkastuspöytäkirja. Edellä mainittu koskee suljettuja lämmitysjärjestelmiä. Jos lämpöpumppu vaihdetaan, järjestelmä on tarkastettava uudelleen. HUOM! Anturi- ja tiedonsiirtokaapeleita ei saa vetää vahvavirtajohtojen läheisyydessä. Tämä koskee kaikkia ulkoisia antureita ja kaikkia tiedonsiirtokaapeleita. Mahdollinen ulkoanturin kaapeliputki on tiivistettävä ulkoanturin kotelon kondenssin estämiseksi. NIBE F1330 9

12 Asennus / säätö Yleistä asentajalle Luukkujen irrotus NIBE F1330

13 A B A B 50.0 C Varmvattentemperatur 1.0 P I II Asennus / säätö Putkiasennukset Putkiasennukset Yleistä Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. F1330 -lämpöpumpun suurin sallittu paluulämpötila on n. 58 C ja suurin sallittu menolämpötila n. 65 C. Koska F1330 -lämpöpumppua ei ole varustettu sulkuventtiileillä, sellaiset on asennettava lämpöpumpun ulkopuolelle tulevan huollon helpottamiseksi. Putkiliitäntä (lämpöjohto) Putkiliitäntä on lämpöpumpun takasivulla. Asenna vaadittavat suojalaitteet, sulku- ja säätöventtiilit (asennetaan mahdollisimman lähelle lämpöpumppua) sekä mukana toimitettu suodatin ja joustavat letkut. Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että kaikkiin pattereihin/silmukoihin asennetaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama termostaatti tarpeeksi tehokkaan virtauksen takaamiseksi. Laitteen rakenne sallii käyttöveden lämmityksen yhdellä tai kahdella lämpöpumpulla. Tämä edellyttää kuitenkin erilaisia putki- ja sähköasennuksia. Putkiliitäntä (lämmönkeruu) Keruuputkistoa mitoitettaessa on otettava huomioon maantieteellinen sijainti, kallio-/maaperätyyppi sekä lämpöpumpun lämmöntuottokyky. Keruuputkistoa vedettäessä on huolehdittava siitä, että se nousee jatkuvasti lämpöpumppua kohti ilmataskujen välttämiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista, korkeimpiin kohtiin on järjestettävä ilmaus. Kaikki lämmitetyissä tiloissa olevat lämmönkeruuputket on eristettävä veden tiivistymisen välttämiseksi. Koska lämmönkeruujärjestelmän lämpötila voi laskea alle 0 C:n, järjestelmä on suojattava jäätymiseltä -15 C lämpötilaan asti. Tilavuuslaskelman ohjearvona voidaan käyttää 1 litraa valmiiksi sekoitettua lämmönkeruunestettä keruuputken metriä kohti (koskee PEM-putkea 40 x 2,4 PN 6,3). Lämmönkeruujärjestelmään on merkittävä käytetyn jäätymisenestoaineen nimi. Sulkuventtiilit on asennettava mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. Asenna suodatin sisään tulevaan putkeen. Liitäntä avoimeen pohjavesijärjestelmään vaatii välissä olevan, pakkassuojatun piirin höyrystimen likautumis- ja jäätymisvaaran vuoksi. Tämä vaatii ylimääräisen lämmönvaihtimen. HUOM! Putkia ei saa juottaa suoraan lämpöpumpun putkiin sisäisten anturien vuoksi. Käytä puserrusrengasliittimiä tai puristusliittimiä. EXP OBS! Putkisto on huuhdeltava ennen lämpöpumpun liittämistä, jotta osat eivät likaannu. Tämä koskee sekä lämpimää että kylmää puolta. Ulkoisen lämmönkeruupumpun liittäminen (vain 60 kw) AV P BK / JK keruu KBut ulos KBP* keruu KB-in isään SF keruu KBut ulos keruu KB-in isään SF KBP Mukana toimitettu ulkoinen lämmönkeruupumppu F kW - lämpöpumppuun asennetaan lämpöpumpun ulkopuolelle ja liitetään tuloliitäntään (4) (katso kuva yllä). B A VVF VBFB VBP-B VVR VBRA/VBRB VBFA VBP-A AV Sulkuventtiili BK Kalliokeruuputki EXP Paisuntasäiliö JK Maalämpöputki SF Suodatin * 60 kw version lämmönkeruupumppu toimitetaan lämpöpumpun mukana ja asennetaan lämpöpumpun erilleen lämpöpumpusta. B A NIBE F

14 Asennus / säätö Putkiasennukset Painepaisuntasäiliö Lämmönkeruupiiri on varustettava painepaisuntasäiliöllä. Mahdollinen nykyinen tasopaisuntasäiliö vaihdetaan. Lämmönkeruu-järjestelmän paineen on oltava vähintään 0,5 bar. Painepaisuntasäiliö tulee mitoittaa kaavion mukaan käyntihäiriöiden välttämiseksi. Painepaisuntasäiliön lämpötilaalue on -10 C +20 C esipaineella 0,5 bar, ja varoventtiilin avautumispaine on 3 bar. Painepaisuntasäiliö kexpansionskärl l Keruupiirin tilavuus Köldbärar volym l Lauhduttimen meno- ja tulolämpötilan rajoitus Kun LK-lämpötila on yli -5 C, lauhduttimen suurin sallittu menolämpötila on 65 C ja suurin sallittu paluulämpötila 58 C. Kun LK-lämpötila on alle -5 C, lauhduttimen suurinta sallittua meno- ja paluulämpötila lasketaan automaattisesti. Tämä tapahtuu käyrästön mukaisesti. Haluttu menojohdon lämpötila ylläpidetään lisäyksellä. Kun LK-lämpötila on alle -8 C, kompressori pysähtyy ja haluttu menojohdon lämpötila ylläpidetään vain lisäyksellä. Meno lauhduttimen jälkeen Kondensor ut C LK-nesteen Köldbärare in 52 paluulämpötila C 1. Lauhduttimen menolämpötila 2. Lauhduttimen paluulämpötila 1 2 Käytettävissä oleva paine, lämpöjohtopuoli Paine 22-30kW Paine F /30/40 kpa 40kW kpa F Virtaama 10 Virtaama ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 l/s 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 l/s Käytettävissä oleva paine, lämmönkeruupuoli (etanoli 28 %) Paine 22-30kW Paine F /30/40 kpa 40kW kpa F Virtaama 20 1 Virtaama ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 l/s 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 l/s 12 NIBE F1330

15 A B A B 50.0 C Varmvattentemperatur I II Asennus / säätö Putkiasennukset Lämmönkeruujärjestelmän täyttö ja ilmaus Lämmönkeruupiiri pitää varustaa paisuntasäiliöllä. Mahdollinen tasoastia vaihdetaan. Lämmönkeruupuoli paineistetaan 0,5 baarin paineeseen. Paisuntasäiliö pitää mitoittaa käyrästön mukaan toimintahäiriöiden välttämiseksi. Paisuntasäiliö kattaa lämpötilaalueen -10 C +20 C, kun esipaine on 0,5 baaria ja varoventtiilin avautumispaine on 3 baaria. Lämmönkeruujärjestelmää täytettäessä vesi ja jäätymisenestoaine sekoitetaan avoimessa astiassa, joka liitetään täyttöpumppuun ja putkiin kuvan mukaisesti. Lämmönkeruunesteen tulee kestää jäätymättä -15 C. Sulje huoltoliitäntöjen välinen pääputken venttiili. Järjestelmä täytetään käynnistämällä täyttöastian pumppu ja antamalla sen käydä, kunnes nestettä virtaa paluuputkesta. Neste saa kiertää sekoitusastian kautta, kunnes paluuputkesta tulevassa nesteessä ei ole enää ilmaa. Pysäytä täyttöpumppu ja puhdista suodattimen siivilä. Käynnistä täyttöpumppu uudelleen. Avaa huoltoliitäntöjen välinen pääputken venttiili täyttöpumpun ollessa yhä käynnissä (jotta ilma pääsee poistumaan liitäntöjen välistä). Sulje paluuputken venttiili. Paineista järjestelmä sitten täyttöpumpun avulla (enintään 3 bar). Sulje täyttöventtiili ja pysäytä täyttöpumppu. Sisäiset ilmausventtiilit F kw P EXP AV BK EXP JK SF AV BK / JK SF keruu ulos KBut KBP * KB-in keruu sisään Sulkuventtiili Kalliokeruuputki Paisuntasäiliö Maakeruuputki Suodatin Lämpöjohtojärjestelmän täyttö B A VVF VBFB VBP-B VVR VBRA/VBRB VBFA VBP-A * 60 kw version lämmönkeruupumppu toimitetaan lämpöpumpun mukana ja asennetaan lämpöpumpun erilleen lämpöpumpusta. Lämpöjohtojärjestelmä täytetään vedellä vaadittuun paineeseen ja ilmataan. F kw Jälkisäädöt, lämpöjohtopuoli (75) Alkuaikoina lämmitysvedessä saattaa olla ilmaa, ja ilmaukset ovat ehkä tarpeen. Jos lämpöpumpusta kuuluu lorinaa, koko järjestelmä on ilmattava uudelleen. Kun järjestelmä on asettunut (paine on oikea ja kaikki ilma poistettu), lämpöautomatiikka voidaan säätää haluttuihin arvoihin. Jälkisäädöt, lämmönkeruupuoli (77) Tarkasta avaamalla ilmausventtiilit, että kaikki ilma on poistunut lämmönkeruujärjestelmästä. Lämmönkeruupiirin paine tarkistetaan painemittareilla. Lämmönkeruujärjestelmä täytetään pumppaamalla täyttöventtiilien kautta valmiiksi sekoitettua lämmönkeruunestettä. Täyttö ja ilmaus toistetaan, kunnes kaikki ilma on poistunut ja paine on oikea (0,5 3 bar). HUOM! Lämmönkeruupumpun (22-40 kw) nopeuden säätöä varten pitää avata kiertovesipumpun sähkörasia. Toimitettaessa nopeusasetus on 3 (suurin nopeus). NIBE F

16 Asennus / säätö Laiteliitännät Laiteliitännät Yleistä F1330 voidaan asentaa monella eri tavalla, joista annetaan muutama esimerkki alla. Lisää liitäntävaihtoehtoja on osoitteessa HUOM! Kaikkien laiteliitäntöjen suojalaitteet on asennettava voimassa olevien määräysten mukaan. Esimerkki F1330 liitetty öljy-/pellettikattilaan ja vedenlämmittimeen (vaihteleva lauhdutus) Öljy- Oljepanna tai sähkökattila alternativt shuntilla elpanna med shunt SÄV PG SV-P EXP CP Lisälämpö Tillsatsvärme VBP3 FG HR Kattila Panna HR BV RG Pienempi sähkökattila, jossa on useita Mindre tehoportaita elpanna med flera elsteg EXP SÄV UG VXV SÄV* T AV RV Sähkövastus/ Elkassett/ sähkökattila Elpanna Fjärrvärme Kaukolämpö SÄV EXP SV-P PG Kaukolämpövaihdin Fjärrvärmeväxlare AV EXP SÄV P AV keruu ulos KB-ut AV keruu sisään KB-in ** SF B A Master VP1 RV SF SÄV BV SF RV BV AV AV HR VVB / ACK * Viivoitettu varoventtiili käytetään yhdessä sähkövastuksen kanssa. ** 60 kw version lämmönkeruupumppu toimitetaan lämpöpumpun mukana ja asennetaan lämpöpumpun erilleen lämpöpumpusta. VVB F1330 priorisoi käyttöveden tuotannon puolella teholla (lämpöpumppumoduuli B) vaihtoventtiilin (VXV) kautta. Kun vedenlämmitin/varainsäiliö (VVB/ACK) on täyteen varattu, vaihtoventtiili (VXV) vaihtaa lämpöjohtopiiriin. Kun tarvitaan lämmitystä, moduuli A käynnistyy ensiksi. Kun lämmitystarve on suuri, myös moduuli B käynnistyy lämmityskäyttöön. Kattila kytkeytyy automaattisesti, kun energiantarve ylittää lämpöpumpun kapasiteetin, ja shuntti (SV-P) aktivoituu, kun kattila-anturin (PG) lämpötila on yli 55 C. Jos VVB/ACK varustetaan sähkövastuksella (IU) ja kytkentäkotelolla (K11), voidaan käyttää toimintoa Lisäkäyttövesi. Ohikytkettävää kontaktoria suositellaan. A AV B BV EXP FG Lämpöpumppu moduuli A Sulkuventtiili Lämpöpumppu moduuli B Takaiskuventtiili Paisuntasäiliö ja vaadittavat suojalaitteet Menolämpötila-anturi HR Apurele/Kontaktori ohituksella keruu Lämmönkeruu sisään sisään keruu Lämmönkeruu ulos ulos PG Kattila-anturi RG Paluulämpötila-anturi RV Säätöventtiili SF Suodatin SV-P Shuntti SÄV Varoventtiili UG Ulkolämpötila-anturi VBP3 Lämpöjohtopumppu 3 VVB Vedenlämmitin VVB/ACK Varain ja vedenlämmitin VVG Käyttövesianturi VXV Vaihtoventtiili 14 NIBE F1330

17 Asennus / säätö Sähköliitännät Sähköliitännät Sähköasennukset Sähkönsyöttökaapeli on vedettävä sisään takasivun läpiviennin kautta kuvan mukaisesti. Anturitulot ja tiedonsiirtoliitäntä ovat turvallista pienjännitetyyppiä (SELV). Anturikaapeleita ei saa vetää sähkönsyöttökaapeleiden vieressä. Kaapelit vedetään sisään lämpöpumpun takasivun läpivientien kautta. Kaapeliläpivienti, voimavirtasyöttö Kaapeliläpivienti, anturit Ulkoisten anturien kytkeminen Ulkoisten anturien kytkeminen, katso kyseinen toiminnan kuvaus. Esim. menolämpötila-anturia (FG) ja paluulämpötilaanturia (RG) ja ulkolämpötila-anturia (UG) koskien katso Toiminnan kuvaus Perustoiminnot > Lämmitys. Käyttövesianturia (VVG) koskien katso Toiminnan kuvaus Perustoiminnot > Käyttöveden lämmitys. HUOM! Anturi- ja tiedonsiirtokaapeleita ei saa vetää vahvavirtajohtojen läheisyydessä. Tämä koskee kaikkia ulkoisia antureita ja kaikkia tiedonsiirtokaapeleita. Mahdollinen ulkoanturin kaapeliputki on tiivistettävä ulkoanturin kotelon kondenssin estämiseksi. HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. 1a 1b 26a 26b Automaattivaroke Ohjaus, kiertovesipumput ja niiden kaapelit on sisäisesti suojattu automaattivarokkeilla -F1 (1a) ja -F2(1b). Ohjaus on suojattu automaattivarokkeella -F1(1a) ja kiertovesipumput sekä niiden kaapelit on suojattu automaattivarokkeella -F2(1b). Palautus Automaattivarokkeet -F1 (1a) ja -F2(1b) ovat lämpöpumpun takapuolella (katso kuva). Moottorinsuojakatkaisin Lämpöpumppu on varustettu kahdella moottorinsuojakatkaisimella. Jos virta nousee liian korkeaksi jossakin kompressorissa, moottorinsuojakatkaisin katkaisee kyseisen kompressorin virransyötön. Moottorinsuojakatkaisin -Q1A(26a) katkaisee virransyötön kompressorille A. Moottorinsuojakatkaisin -Q1B(26b) katkaisee virransyötön kompressorille B. Palautus Moottorinsuojakatkaisimet -Q1A(26a) ja -Q1B(26b) ovat lämpöpumpun takapuolella (katso kuva). Jos katkaisin on lauennut, se palautetaan kääntämällä katkaisin vaakasuoraan asentoon. HUOM! Palauta automaattivarokkeet ja moottorinsuojakatkaisimet. Ne ovat voineet laueta kuljetuksen aikana. NIBE F

18 Asennus / säätö Sähköliitännät Kytkentä Lämpöpumppua ei saa kytkeä ilman sähkön toimittajan suostumusta, ja kytkentä on suoritettava pätevän sähköasentajan valvonnassa. Jos käytetään automaattivaroketta, sen on oltava moottorikäyttöön sopiva ( D, kompressorikäyttö). Varokekoot, katso Tekniset tiedot. Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, lämpöpumppu pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. F1330:ssa ei ole katkaisinta, joka katkaisee tulevan sähkönsyötön kaikki navat. Se on sen vuoksi varustettava työkatkaisimella, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. Lämpöpumppu on kytkettävä irti kiinteistön mahdollisen eristystestin ajaksi. Anturikaapelit Lämpöpumpun liitäntään X9 kytketään 400 V jännite (3-vaihetta, nolla + maatto) varokkeilla varustetusta sähkökeskuksesta. Jos kytketään useampia lämpöpumppuja, jokaisella yksiköllä on oltava oma sähkönsyöttö. Jatka asennusta suorittamalla tarkastus kohdan Toiminnan kuvaus Käynnistys > Tarkastus mukaisesti. HUOM! Sähkökytkentätilaan ei saa asentaa muita komponentteja. Huomaa, että F1330 lähettää 230 V ohjaussignaaleja, jotka on tarkoitettu ulkoisten kontaktorien ohjaukseen, ei pumppujen käyttöön. 164 X9, tuleva sähkö Syöttökaapeli Kuvan lämpöpumppu on varustettu lisävarustein. Vaihejärjestysvahti F , 40, 60 kw Vaihejärjestysvahti kytkeytyy päälle heti kun virransyöttö kytketään lämpöpumppuun. Tarkasta vaihejärjestys seuraavasti. Oranssi valodiodi palaa, kun vaihejärjestys on oikea. Vihreä valodiodi palaa, kun järjestelmä saa jännitteen. Jos vaiheet ovat väärässä järjestyksessä, lämpöpumppu saa LK-hälytyksen molemmista moduuleista. 16 NIBE F1330

19 Asennus / säätö Toiminnan kuvaus Käynnistys Toiminnan kuvaus - Käynnistys Tarkastus Tämä tarkastus tulee suorittaa järjestelmän jokaiselle lämpöpumpulle erikseen. Muut lämpöpumput on kytkettävä pois päältä tarkastuksen ajaksi. Jos F1330 kytketään pois päältä tarkastuksen aikana, tila Huolto on valittava uudelleen valikossa 8.1.1, jotta päästään muuten suljettuihin valikoihin. HUOM! F lämpöpumpun pitää seisoa jännitteellisenä ja katkaisin asennossa 1 vähintään 12 tunnin ajan ennen kuin kompressorit saa käynnistää. Syynä tähän on se, että kompressoriöljyn pitää lämmetä oikeaan käyttölämpötilaan. Ellei tätä ohjetta noudateta, kompressorit voivat vaurioitua vakavasti. Tämä pätee ensikäynnistyksen yhteydessä. 6. Käynnistä lämpöjohtopumppu A (VBP-A) ja lämpöjohtopumppu B (VBP-B) asettamalla valikossa ja käyttötilaksi Jatkuva. Katso Toiminnan kuvaus Perustoiminnot > Lämpöjohtopumppu. 7. Tarkasta, että lämmönkeruupumppu ja lämpöjohtopumppu on ilmattu ja auta pumput tarvittaessa käyntiin. 8. Mene valikkoon ja tarkasta, että lämpötilat vastaavat keruuputkiston lämpötilaa, mikä ilmaisee lämmönkeruuaineen virtaavan. 9. Oikosulje tulot KPRAA ja KPRAB siltauksillaan. +EBV-card 1. Käynnistä lämpöpumppu kääntämällä katkaisin (8) asentoon 1. Yksikössä näkyy nyt näytönsäästäjä, ja näytön alimmalla rivillä on teksti Master. Jos näytössä vilkkuu vain Connecting, tämä voi johtua siitä, että lämpöpumppu on asetettu Laitteeksi (Slave). Aseta yksikkö siinä tapauksessa Päälaitteeksi (Master) kohdan Toiminnan kuvaus Käynnistys > Master / Slave. 2. Kytke näytönsäästäjä pois päältä pitämällä alimpana vasemmalla olevaa painiketta ja Enter-painiketta painettuna n. 8 sekunnin ajan. (Katso Toiminnan kuvaus Käynnistys > Näytönsäästäjä. 3. Aseta tila Huolto valikossa (Katso esimerkki kohdassa Ohjaus > Parametrien muuttaminen.) 4. F1330:n valikkokieleksi on asetettu tehtaalla englanti, ja sitä voi haluttaessa vaihtaa valikossa Käynnistä lämmönkeruupumppu (KBP) asettamalla valikossa käyttötilaksi Jatkuva. Katso Toiminnan kuvaus Perustoiminnot > Lämmönkeruupumppu. X9 +Measure card J5 X4 Kuvan lämpöpumppu on varustettu lisävarustein. NIBE F

20 Asennus / säätö Toiminnan kuvaus Käynnistys 10. Aseta lämpöpumpun käyttötilaksi Ulkoinen ohjaus valikossa Poista kompressorin A siltaus (KPRAA). 12. Kompressori A käynnistyy. Huomaa, että saattaa kestää muutaman minuutin, ennen kuin käynnistyminen tapahtuu. Valikosta näet ajan, jonka kuluttua käynnistyminen tapahtuu. 13. Tarkista lämpöjohdon lämpötilaero valikossa Nimellinen ero on 5 10 C. 14. Tarkista keruupiirin lämpötilaero valikossa Nimellinen ero on 2 5 C. 15. Aseta takaisin kompressorin A siltaus (KPRAA). 16. Poista kompressorin B siltaus (KPRAB). 17. Kompressori B käynnistyy. Huomaa, että saattaa kestää muutaman minuutin, ennen kuin käynnistyminen tapahtuu. Valikosta näet ajan, jonka kuluttua käynnistyminen tapahtuu. 18. Tarkista lämpöjohdon lämpötilaero valikossa Nimellinen ero on 5 10 C. 19. Tarkista keruupiirin lämpötilaero valikossa Nimellinen ero on 2 5 C. 20. Aseta takaisin kompressorin B siltaus (KPRAB). 21. Palauta tehdasasetukset valikossa valitsemalla Laajennettu. Huomaa, että asetukseksi palautuu Pois heti, kun lämpöpumppu on suorittanut tehdasasetukset, ja että kieliasetukseksi palautuu englanti (voit halutessasi vaihtaa tilalle toisen kielen valikossa 8.1.2). 22. Aseta katkaisin (8) asentoon Poista molemmat siltaukset (KPRAA ja KPRAB). Käynnistys, kun järjestelmässä on yksi F Käynnistä lämpöpumppu kääntämällä katkaisin (8) asentoon 1. Yksikössä näkyy nyt näytönsäästäjä, ja näytön alimmalla rivillä on teksti Master. Jos näytössä vilkkuu vain Connecting, tämä voi johtua siitä, että lämpöpumppu on asetettu Laitteeksi (Slave). Aseta yksikkö siinä tapauksessa Päälaitteeksi (Master) kohdan Toiminnan kuvaus Käynnistys > Master / Slave. 2. Kytke näytönsäästäjä pois päältä pitämällä alimpana vasemmalla olevaa painiketta ja Enter-painiketta painettuna n. 8 sekunnin ajan. (Katso Toiminnan kuvaus Käynnistys > Näytönsäästäjä. 3. Aseta tila Huolto valikossa (Katso esimerkki kohdassa Ohjaus > Parametrien muuttaminen.) 4. Aseta lämpöpumpun käyttötila, ts. onko lämpöpumpun määrä tuottaa käyttövettä ja/tai lämpöä. Tämä tehdään valikossa (Katso Toiminnan kuvaus Käynnistys > Käyttötilan asetus.) 5. Jatka käynnistysasetuksia kohdan Toiminnan kuvaus Perustoiminnot mukaisesti. Kytke ja aseta kyseistä laitteistoa koskevat toiminnot. Kun tämä tarkastus on tehty kaikille lämpöpumpuille, jatka kohdasta Toiminnan kuvaus Käynnistys > Käynnistys, kun järjestelmässä on yksi F1330, tai jos useampia F1330 lämpöpumppuja on kytketty yhteen, kohdasta Toiminnan kuvaus Käynnistys > Käynnistys, kun järjestelmässä on useampi F1330. Katso Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä vihkon lopussa, jos ongelma ilmenee käynnistyksen aikana. 18 NIBE F1330

MOS FI F ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI F ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 1204-2 F1330 431188 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1320 MOS FI FIGHTER 1320 LEK

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1320 MOS FI FIGHTER 1320 LEK MO FI 0603-1 031036 R AE- JA HOITO-OHJEET Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elitys... 4 Huonelämpötila Lämpöautomatiikka...

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Käyttövesilataus

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40

Asentajan käsikirja AXC 40 EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden kieli

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS 1417-3 34 NIBE SMO 20 Putkikytkentä (sähkövastus ennen vaihtoventtiiliä) AA25 SMO 20 BT1 Ulkolämpö lan anturi

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS FI 0844-4 031156 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto A B C D E F G LEK Sisältö

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1110 MOS FI 0206-2 611463 FIGHTER 1110 LEK

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1110 MOS FI 0206-2 611463 FIGHTER 1110 LEK MOS FI - FIGHTER R ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER LEK Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... Säätötaulukko... Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... Käyttötaulu Käyttötaulu... Toiminnot... 5 Eri käyttöasennot

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Valitse haluttu konfiguraatio merkitsemällä alla olevat ruudut. HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD 1. Yleistä Lämmityspatteria TBLF/TCLF käytetään tuloilman jälkilämmitykseen käyttämällä lämmintä vettä väliaineena. TBLF asennetaan ulkoilmakanavaan.

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1343-2 231735 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 29. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 31.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L1370 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

Jäspi Tehowatti Air Asentajan käsikirja

Jäspi Tehowatti Air Asentajan käsikirja Jäspi Tehowatti Air Asentajan käsikirja Kaukora Oy D04224 r.7 Pikaopas Navigointi Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1126. Maalämpöpumppu IHB FI 1 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1126. Maalämpöpumppu IHB FI 1 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 28. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 30. Pääset sisälämpötilan

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

TEHOWATTI AIR SISÄYKSIKKÖ

TEHOWATTI AIR SISÄYKSIKKÖ TEHOWATTI AIR SISÄYKSIKKÖ ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Pikaopas Navigointi Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 42 NIBE 1102-2 SISÄLTÖ EP 42 NIBE Toiminta 2 Tekniset tiedot.. 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin asennus

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje Magnum & Hydro Ver. 13-01 FI Käyttöohje Magnum Hydro Toimintakuvaus Magnum & Hydro Ver. 13-01 P-LIGHT on suunniteltu ohjaamaan erillisiä valasinpiirejä, toisin sanoen perävaunun/trailerin 2 valaisinpiiriä

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja isätarvikkeet IHB FI - Sisällys Yleistä Pohjavesipumppu Sisältö Yleistä Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Periaatekaavio Sähköasennukset Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä Yleistä ALM-ohjausyksikkö (hälytysjärjestelmä) voidaan tilata tehtaalla valmisteltuna ulkoisiin hälytysantureihin liittämistä varten. Valmistelu koostuu liittimestä C8112. Liitin on keltainen ja sijaitsee

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 29. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 31. Pääset sisälämpötilan

Lisätiedot

Thermomatic EC HOME. Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0

Thermomatic EC HOME. Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0 Thermomatic EC HOME Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus, mitat, säätötoiminnon valinta, lisävarusteet, sivut 2-3 2. Toimitussisältö, sivu 4 3. Aloitusopas, sivut 5-7 3.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus LK OptiFlow EVO II Rakenne LK OptiFlow EVO II on säätöventtiili virtauksen säätöä varten esim. lattialämmitysjärjestelmissä, perinteisissä lämmitysjärjestelmissä sekä jäähdytysjärjestelmissä. Venttiiliä

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot