HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:"

Transkriptio

1 HOITO-OHJE DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita painamalla Näytössä näkyvä asteluku on viimeisin haluttu huonelämpötila. Jos haluat nostaa lämpötilaa: paina Jos haluat laskea lämpötilaa: paina Valitsemasi lämpötila rekisteröidään välittömästi. (Haluttu huonelämpötila näkyy näytössä noin 10 sekunnin kuluttua yhdessä muiden tietojan kanssa.) Lämpöpumppu pyrkii nyt saavuttamaan uuden lämpötilan. Haluatko tietää lisää? Lue lisää Hoito-ohjeista!

2 Danfoss 2

3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää Turvallisuusohjeet Suojaus Tietoja lämpöpumpusta Toimintaperiaate Komponentit Ulkoyksikkö ja sulatustoiminto,dhp-a-mallit Passiivinen jäähdytys, DHP-C Pyörintänopeuden ohjaus, Optimum-mallit HGW-tekniikka, DHP-H Opti Pro Lisälämpö, DHP-H-mallit ja DHP-C Lisälämpö,DHP-A-mallit Lämminvesivaraaja, DHP-H ja DHP-C Lämminvesivaraaja,DHP-A-mallit Säätötiedot Asennusperiaatteet DHP-H, DHP-H Opti DHP-C DHP-L, DHP-L Opti DHP-A, DHP-A Opti DHP-AL, DHP-AL Opti Ohjausyksikkö Näyttö Valikkotiedot Lämmitysjärjestelmän hienosäätö Ohjeita Käyttötilan asetus HUONE-arvon asetus KÄYRÄ-arvon säätäminen Lämpökäyrän tietyn osan säätäminen MIN- ja MAKS-arvon säätäminen LÄMMITYS POIS arvon säätäminen Lämpötilojen lukeminen Energiankulutuksen laskeminen, DHP-H-mallit ja DHP-C Energiankulutuksen laskeminen,dhp-a-mallit Manuaalinen sulatus,dhp-a-mallit Säännölliset tarkastukset Käynnin tarkastaminen Lämmönkeruunesteen tason tarkastaminen Lämmitysjärjestelmän vesimäärän tarkastaminen Varoventtiilin tarkastaminen Vuodon ilmetessä Lämmitysjärjestelmän sihdin puhdistaminen Lämmönkeruupiirin sihdin puhdistaminen Lisävarusteet Huoneanturi Vianmääritys Hälytykset...48 Danfoss 3

4 11 Termit ja lyhenteet Ohjausyksikön perusasetukset Referenssejä Tarkastuslista Asentaja:...53 Tämä ohje koskee seuraavia Danfoss-lämpöpumppumalleja: DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-C DHP-L DHP-L Opti DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa, käytössä ja hoidossa, Danfoss AS ei pidä voimassaolevia takuuehtoja sitovina. Danfoss AS pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Copyright Danfoss AS. Danfoss 4

5 1 Tärkeää Ellei laitteisto ole käytössä talviaikaan, lämmitysjärjestelmästä pitää tyhjentää vesi jäätymisvaurioiden välttämiseksi. (Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan, katso kohta Yhteystiedot ) Laitteisto on käytännöllisesti katsoen huoltovapaa, mutta tietyt tarkastukset ovat tarpeen (katso kohta Säännölliset tarkastukset). Ennen kuin teet muutoksia ohjausyksikön asetuksiin, ota selvää, mitä nämä muutokset merkitsevät. Jos laitteisto kaipaa huoltoa, ota yhteyttä laitteiston asentajaan. Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla aistit tai fyysiset/psyykkiset kyvyt eivät riitä laitteen käyttöön (ml lapset) tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta, ellei heitä valvo tai opasta laitteen käytössä henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Huolehdi, etteivät lapset leiki laitteella. 1.1 Turvallisuusohjeet Asennus ja hoito Vain valtuutettu asentaja saa asentaa lämpöpumpun, ottaa sen käyttöön ja tehdä sen huolto- ja korjaustyöt. (Katso kohta Yhteystiedot) Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä muutoksia sähköasennuksiin. (Katso kohta Yhteystiedot) HENGENVAARA! Vain valtuutettu kylmälaiteasentaja saa tehdä kylmäainepiirin töitä. (Katso kohta Yhteystiedot) Järjestelmän muutokset Vain valtuutettu asentaja saa tehdä muutoksia seuraaviin komponentteihin: Lämpöpumppuyksikkö Kylmäaine-, lämmönkeruu-, vesi- ja sähköjohdot Varoventtiili Sinä et saa tehdä rakennusteknisiä asennuksia, jotka voivat vaikuttaa lämpöpumpun käyttöturvallisuuteen. Varoventtiili Seuraavat turvallisuusohjeet koskevat käyttövesipiirin varoventtiiliä ja siihen kuuluvaa ylivuotoputkea: Yhteyttä varoventtiilin ylivuotoputkeen ei saa sulkea. Vesi laajenee lämmetessään, ja sen johdosta hieman vettä pääsee poistumaan järjestelmästä ylivuotoputken kautta. Ylivuotoputkesta tuleva vesi voi olla kuumaa! Johda se sen vuoksi lattiakaivoon tai paikkaan, jossa se ei aiheuta palovammojen vaaraa. Danfoss 5

6 1.2 Suojaus Korroosiosuoja Korroosiovaurioiden vaaran johdosta lämpöpumpun läheisyydessä tulee välttää käyttämästä erilaisia sumutteita. Näitä ovat ensisijassa: Liuottimet Klooripitoiset puhdistusaineet Maalit Liimat Danfoss 6

7 2 Tietoja lämpöpumpusta 2.1 Toimintaperiaate Lämpöpumppu ottaa talteen luonnollisissa lämmönlähteissä, kuten kalliossa, maaperässä tai pohjavedessä olevaa ilmaisenergiaa. Lämpöpumppu on kuin käänteinen jääkaappi. Jääkaapissa lämpö siirretään jääkaapin sisältä ulkopuolelle. Lämpöpumppu siirtää lämmönlähteeseen varautunutta lämpöä taloosi. Lämpöpumppu hyödyntää lämmönlähteen energian ja tuottaa 2-3-kertaisen määrän lämpöenergiaa kuluttamaansa sähköenergiaan nähden. Lämpöpumppu on sen vuoksi erittäin ympäristöystävällinen ja taloudellinen tapa lämmittää taloa. Jotta lämpöpumppu voisi noutaa lämpöenergian lämmönlähteestä ja siirtää sen talon lämmitysjärjestelmään, tarvitaan kolme erillistä nestepiiriä. Piiriä, joka kerää lämpöenergiaa lämmönlähteestä, kutsutaan lämmönkeruupiiriksi. Piirin menolämpötila on alhainen, jotta lämmönlähde voi lämmittää nesteen. Seuraava piiri on kylmäainepiiri. Se on suljettu piiri, joka ottaa talteen lämmönkeruunesteen keräämän lämpöenergian ja siirtää sen viimeiseen piiriin eli lämminvesipiiriin. Lämminvesipiiri on se neste, joka kiertää talon lämmitysjärjestelmässä ja lämminvesivaraajassa. Alla olevassa kuvassa on esitetty kuinka eri piirit toimivat yhdessä lämpöenergian siirrossa. Lämmitysjärjestelmä ja lämminvesivaraaja Lauhdutin Lämminvesipiiri on täytetty vedellä, joka siirtää lämmön/energian lämmitysjärjestelmään ja lämminvesivaraajaan. Paisuntaventtiili/paineen alennus Kompressori/ paineen nosto Kylmäainepiiri on suljettu klooritonta ja freonitonta kylmäainetta sisältävä piiri, joka ottaa lämpöpumpun sisällä höyrystyksen, kokoonpuristuksen ja lauhdutuksen avulla energian lämmönkeruupiiristä ja luovuttaa sen lämminvesipiiriin. Kylmäaine Lämmönkeruuneste Höyrystin Lämmönkeruupiiri on täytetty vesipohjaisella pakkasenkestävällä liuoksella, joka siirtää energian lämmönlähteestä lämpöpumppuun. Piiriä kutsutaan myös kollektoriksi. Maa, kallio tai pohjavesi Kuva 1: Lämpöpumpun toimintaperiaate. 1 Nesteellä (lämmönkeruuliuos) täytetty letku upotetaan järveen, kaivetaan maahaan tai lasketaan kallioperään. Lämmönkeruuliuos kerää energiaa lämmönlähteestä siten, että putkea ympäröivä lämmönlähde nostaa putkessa olevan liuoksen lämpötilaa muutamalla asteella. Nesteellä täytettyä letkua kutsutaan myös kollektoriksi. Danfoss 7

8 2 Lämmönkeruuliuos johdetaan lämpöpumpun höyrystimeen. Kylmäainepiiriin kylmäaine paine laskee paisuntaventtiilissä, jolloin kylmäaine kiehuu ja muuttuu sitten kaasumaiseksi (höyrystyy) höyrystimessä. Tähän prosessiin tarvittava energia otetaan lämmönkeruuliuoksesta. 3 Kylmäaine, joka nyt sisältää suuren määrän energiaa lämmön muodossa, johdetaan edelleen kompressoriin, joka nostaa sen lämpötilaa ja painetta. 4 Kylmäaine jatkaa sitten lauhduttimeen. Lauhduttimessa kylmäaine luovuttaa lämpöenergiansa lämminvesipiiriin. Kylmäaineen lämpötila laskee ja kylmäaine nesteytyy. 5 Lämminvesipiiri siirtää lämpöenergian lämminvesivaraajaan ja patteri- tai lattialämmitysjärjestelmään, jotka lämpiävät. 6 Kylmäaine johdetaan sen jälkeen paisuntaventtiiliin, jossa sen paine laskee, ja prosessi alkaa sitten uudelleen alusta. 2.2 Komponentit Thermia-lämpöpumppu on täydellinen lämmitys- ja käyttöveden tuottoon tarkoitettu lämmityslaitteisto. Siinä on markkinoiden ensimmäinen erityisesti lämpöpumppuihin kehitetty kompressori. Siinä on sisäänrakennettu 180 litran lämminvesivaraaja ja lisälämmitys. Lämminvesivaraaja on varustettu TWS-tekniikalla. TWS tulee sanoista Tap Water Stratificator. Tämä tekniikka merkitsee tehokkaampaa lämmönsiirtoa ja tehokasta veden kerrostamista lämminvesivaraajassa.thermia-lämpöpumppu on varustettu ohjausyksiköllä, jota ohjataan hallintapaneelin avulla. Lämmön luovutus taloon tapahtuu vesikiertoisella järjestelmällä, ns. matalalämpöjärjestelmällä. Lämpöpumppu tuottaa mahdollisimman suuren osan lämmitystarpeesta, ja lisälämpö kytkeytyy vain tarvittaessa. Thermia lämmityslaitteisto koostuu viidestä perusyksiköstä: 1 Lämpöpumppuyksikkö Scroll-kompressori Ruostumattomat lämmönvaihtimet Keruu- ja lämmitysjärjestelmän kiertopumput Jäähdytysjärjestelmän venttiilit ja turvalaitteet sekä niihin kuuluvat sähköosat 2 Lämminvesivaraaja 180 litraa Sisäpuolelta korroosiosuojattu kuparilla tai ruostumattomalla teräksellä Siinä on anodi, jota ei tarvitse vaihtaa, joten se ei tarvitse huoltoa 3 Vaihtoventtiili Ohjaa lämmitetyn veden joko talon lämmitysjärjestelmään tai lämminvesivaraajaan riippuen siitä, onko lämpöpumpun määrä tuottaa lämpöä tai lämmittää käyttövettä. 4 3 Kuva 2: Lämpöpumpun osat Danfoss 8

9 4 Lisälämpö 9 kw sähkövastus (Atria-mallit: 15 kw sähkövastus) Sähkövastuksen ohjaus enintään kolmessa portaassa (Atria-mallit: enint. viisi porrasta) Asennettu lämmitysjärjestelmän menojohtoon. Kattaa lisäenergiantarpeen, kun lämpöpumpun kapasiteetti ei riitä Kytkeytyy automaattisesti päälle lämpöpumppuyksikössä, jos on valittu käyttötila AUTO 5 Ohjausjärjestelmä Ohjausyksikkö ja graafinen näyttö Lämpötila-anturit (ulkoilma, lämmitysveden meno- ja paluulämpötila, lämmönkeruunesteen meno- ja paluulämpötila sekä käyttövesi) Huoneanturi (lisävaruste) Ohjausyksikkö ohjaa lämpöpumppulaitteistoon kuuluvia komponentteja (kompressori, kiertovesipumput, lisälämpö ja vaihtoventtiili) ja huolehtii lämpöpumpun käynnistyksestä ja pysäytyksestä sekä siitä, lämmittääkö se taloa vai käyttövettä. 2.3 Ulkoyksikkö ja sulatustoiminto,dhp-a-mallit Atria-lämpöpumput on varustettu ulkoyksiköllä, joka ottaa lämpöenergiaa ulkoilmasta 20 C saakka. Ulkoyksikössä on patteri, jossa kiertävä lämmönkeruuneste ottaa lämpöenergiaa ulkoilmasta. Puhallin suurentaa patterin läpi virtaavaa ilmamäärää. Käytön aikana patteri jäähtyy energianvaihdon seurauksena ja ilmassa oleva kosteus tiivistyy ja jäätyy patterin pintaan.dhp-a-malleissa on automaattinen sulatustoiminto, joka sulattaa patterin tuotetulla lämpöenergialla. Tarvittaessa käynnistyy sulatusjakso, mikä tarkoittaa seuraavaa: Sulatusjakso käynnistyy, kun lämmönkeruunesteen lämpötila saavuttaa asetetun sulatusraja-arvon. Kompressori pysäytetään, jotta sulatusjakso ei turhaan kuormittaisi kompressoria. Kompressoria ei pysäytetä käyttövettä tuotettaessa, koska lämminvesivaraaja jäähtyy sulatuksen aikana. Ulkoyksikön puhallin pysäytetään sulatuksen ajaksi sulatusajan lyhentämiseksi. Lämpöpumpun shunttiventtiili avautuu niin, että sulatussäiliön lämmin lämmönkeruuneste sekoittuu ulkoyksikössä kiertävää kylmään keruunesteeseen. Seoksen lämpötila on noin 15 C. 15-asteinen lämmönkeruuneste sulattaa huurteen patterista ja jäähtyy samalla. Kun lämmönkeruuneste ei enää jäähdy alle 11-asteiseksi, patteri on riittävästi sulanut. Shunttiventtiili sulkee lämpimän lämmönkeruunesteen virtauksen sulatussäiliöstä. Laitteisto palaa normaalitoimintaan. Atria lämmityslaitteisto koostuu kolmesta perusyksiköstä: 1 Lämpöpumppuyksikkö Scroll-kompressori Ruostumattomat lämmönvaihtimet Lämmönkeruu- ja lämmitysjärjestelmän kiertopumput Jäähdytysjärjestelmän venttiilit ja turvalaitteet sekä niihin kuuluvat sähköosat Danfoss 9

10 2 Lämminvesivaraaja 180 litraa Sisäpuolelta korroosiosuojattu kuparilla tai ruostumattomalla teräksellä Siinä on anodi, jota ei tarvitse vaihtaa, joten se ei tarvitse huoltoa Sulatussäiliö sisältää lämmitettyä lämmönkeruunestettä ulkoyksikön sulatusta varten 3 Ulkoyksikkö Lämmönvaihdin Puhallin Kuva 3: KuvassaDHP-AL varustettuna erillisellä lämminvesivaraajalla. 2.4 Passiivinen jäähdytys, DHP-C Thermia DHP-C lämpöpumppu on varustettu ylimääräisellä lämmönvaihtimella lämmönkeruunesteen passiivisen jäähdytystehon hyödyntämiseksi. Koska kollektorin (porausreikä tai vastaava) lämpötila on alhaisempi kuin sisälämpötila, lämpötilaeroa voidaan käyttää sisäilman jäähdyttämiseen. Samalla kollektoriin ladataan energiaa ennen kylmää vuodenaikaa. DHP-C on täydellinen järjestelmä lämmitys- ja käyttöveden lämmitykseen sekä sisäilman passiiviseen jäähdytykseen, jonka ohjausjärjestelmä huolehtii automaattisesti siitä, että sisäilmasto on sellainen kuin käyttäjä haluaa. Koska DHP-C käyttää samaa putkistoa lämmitykseen ja jäähdytykseen, on tärkeää että jäähdytyskäytössä käytetään lämpötilaa, joka ei aiheuta veden tiivistymistä putkistoon. (Ellei järjestelmää ole valmiiksi sovitettu.) Ihanneratkaisu saavutetaan käyttämällä puhallinkonvektoreita. 2.5 Pyörintänopeuden ohjaus, Optimum-mallit Jotta lämpöpumppu toimisi mahdollisimman tehokkaasti, lämmitysjärjestelmän ja lämmönkeruupiirin olosuhteiden pitää olla ihanteelliset. Lämmitysjärjestelmän meno- ja paluulämpötilojen välisen eron tulee olla 7 10 C. Lämmönkeruupiirin meno- ja paluulämpötilojen välisen eron tulee olla 3 C. Tätä suuremmilla tai pienemmillä lämpötilaeroilla lämpöpumpun hyötysuhde heikkenee ja säästöt ovat pienemmät. Pyörimisnopeusohjatuilla kiertovesipumpuilla varustettu lämpöpumppu varmistaa, että lämpötilaerot pysyvät ihannetasolla. Ohjausjärjestelmä havaitsee, jos tasapaino on katoamassa ja suurentaa/pienentää kiertovesipumppujen pyörimisnopeutta tarpeen mukaan. Danfoss 10

11 2.6 HGW-tekniikka, DHP-H Opti Pro HGW-tekniikka on uusi ja ainutlaatuinen käyttöveden tuottomenetelmä, joka on käytössä mallissa DHP-H Opti Pro. Samalla kun talon lämmitysjärjestelmään menevä vesi lämmitetään, pieni osa kulkee kuumakaasuvaihtimen läpi, joka lämmittää veden ennen kuin se menee lämminvesivaraajaan. Lämmitys- ja käyttöveden vaihtoventtiili korvataan shuntilla. Lämmöntuotannon aikana (koskee myös allaskäyttöä) shuntti ohjaa pienen määrän vettä kuumakaasuvaihtimen kautta lämminvesivaraajaan. Tämä tarkoittaa, että lämpöpumppu tuottaa erittäin paljon käyttövettä lämmityskauden aikana. 2.7 Lisälämpö, DHP-H-mallit ja DHP-C Jos lämmöntarve on suurempi kuin lämpöpumpun kapasiteetti, lisälämpö kytkeytyy päälle automaattisesti. Lisälämmön muodostaa menojohdossa oleva sähkövastus, jolla on kaksi tehoa (LISÄLÄMPÖ 1 ja LISÄLÄMPÖ 2) ja jonka tehoa voidaan ohjata kolmessa portaassa. Kolmivaiheasennukset, 400V 3N: Porras 1 = LISÄLÄMPÖ 1 = 3 kw Porras 2 = LISÄLÄMPÖ 2 = 6 kw Porras 3 = LISÄLÄMPÖ 1 + LISÄLÄMPÖ 2 = 9 kw Yksivaiheasennukset, 230V 1N: Porras 1 = LISÄLÄMPÖ 1 = 1,5 kw Porras 2 = LISÄLÄMPÖ 2 = 3 kw Porras 3 = LISÄLÄMPÖ 1 + LISÄLÄMPÖ 2 = 4,5 kw Kokonaisenergian kulutuksen laskeminen on selostettu kohdassa Asetukset Energiankulutuksen laskeminen. Mahdollisen hälytyksen yhteydessä lisälämpö kytketään automaattisesti. 2.8 Lisälämpö,DHP-A-mallit 400V 3 N lämpöpumppumallien lisälämmön muodostaa menojohdossa oleva sähkövastus, jolla on kolme tehoa (LISÄLÄMPÖ 1, LISÄLÄMPÖ 2 ja LISÄLÄMPÖ 3) ja jonka tehoa voidaan ohjata viidessä portaassa. Porras 1 = LISÄLÄMPÖ 1 = 3 kw Porras 2 = LISÄLÄMPÖ 2 = 6 kw Porras 3 = LISÄLÄMPÖ 1 + LISÄLÄMPÖ 2 = 9 kw Porras 4 = LISÄLÄMPÖ 2 + LISÄLÄMPÖ 3 = 12 kw Porras 5 = LISÄLÄMPÖ 1 + LISÄLÄMPÖ 2 + LISÄLÄMPÖ 3 = 15 kw Mahdollisen hälytyksen yhteydessä lisälämpö kytketään automaattisesti. Kahta viimeistä porrasta, 4 ja 5, ei voi aktivoida, kun kompressori on käynnissä. Edellä mainittujen lisäksi on olemassa kaksi lisäporrasta: +4 ja +5, joiden aktivointi ei aiheuta kompressorin pysäytystä. Nämä voidaan valita edellyttäen, että rakennuksen lämmöntarve on suuri. 230Z 1N lämpöpumppumalleissa lisälämmön muodostaa menojohdossa oleva sähkövastus, jolla on kaksi tehoa (LISÄLÄMPÖ 1 ja LISÄLÄMPÖ 2) ja jonka tehoa voidaan ohjata kolmessa portaassa: Danfoss 11

12 Porras 1 = LISÄLÄMPÖ 1 = 1,5 kw Porras 2 = LISÄLÄMPÖ 2 = 3 kw Porras 3 = LISÄLÄMPÖ 1 + LISÄLÄMPÖ 2 = 4,5 kw Kokonaisenergian kulutuksen laskeminen on selostettu kohdassa Asetukset Energiankulutuksen laskeminen. Mahdollisen hälytyksen yhteydessä lisälämpö kytketään automaattisesti. 2.9 Lämminvesivaraaja, DHP-H ja DHP-C Thermia-lämpöpumput DHP-H ja DHP-C on varustettu sisäänrakennetulla lämminvesivaraajalla, jonka tilavuus on 180 litraa. Säännöllisin välein lämminvesivaraajassa oleva vesi lämmitetään 65 C:een bakteerikasvun estämiseksi. Tehtaalla asetettu aikaväli on 7 päivää. Käyttöveden tuotanto on priorisoitu lämmöntuotannon edelle, ts. lämmitysvettä ei lämmitetä, jos käyttövettä tarvitaan. Käyttöveden lämpötilaa ei voi säätää. Käyttöveden tuotantoa ei lopeteta tiettyyn lämpötilaan, vaan silloin, kun kompressorin käyttöpainekytkin saavuttaa suurimman työpaineen, joka vastaa käyttöveden lämpötilaa C. Ohjausyksikön valikossa LÄMPÖTILA näytetään muutamia mitattuja ja laskettuja käyttöveden ja menojohdon lämpötilan arvoja. Valikossa voit nähdä käyttöveden nykyisen lämpötilan sekä menojohdon lämpötilan lämmitys- ja käyttövesituotannossa. Menojohdon lämpötila ylittää usein suurimman sallitun käyttöveden lämpötilan, mutta tämä on normaalia lämmitysvettä tuotettaessa Sijainti Nimitys 1 Käyttövesiputki 2 Lämpötilan anturi 3 Lämminvesivaraaja 4 TWS-silmukka 5 Käynnistyslämpötilan anturi Kuva 4: Lämminvesivaraaja DHP-H ja DHP-C-malleissa Danfoss 12

13 2.10 Lämminvesivaraaja,DHP-A-mallit ThermiaDHP-A toimitetaan sisäänrakennetulla lämminvesivaraajalla, jonka tilavuus on 180 litraa. ThermiaDHP-AL toimitetaan ulkoisella 180 litran lämminvesivaraajalla, joka on asennettu lämpöpumpun viereen. Molempien lämminvesivaraajien ulkopuolella on säiliö sulatusnesteelle. Nämä lämminvesivaraajat eroavat muista malleista ulkoyksikön sulatustoiminnon osalta. Muilta osin ne ovat samanlaisia ja niissä on samat toiminnot Sijainti Nimitys 1 Käyttövesiputki 2 Lämpötilan anturi 3 Sulatusnestesäiliö 4 Lämminvesivaraaja 5 TWS-silmukka Kuva 5: LämminvesivaraajaDHP-A-malleissa Danfoss 13

14 3 Säätötiedot Lämmöntuotanto laskenta Sisälämpötilaa säädetään lämpöpumpun lämpökäyrää muuttamalla. Lämpökäyrä on ohjausyksikön työkalu, jolla lasketaan lämmitysjärjestelmään syötettävän veden lämpötila. Menojohdon lämpötila lasketaan ulkolämpötilan ja kahden säädettävän arvon: KÄYRÄ ja HUONE avulla. Eli mitä kylmempi on ulkona, sitä korkeampi menojohdon lämpötila vaaditaan. Tämä tarkoittaa, että lämmitysjärjestelmään syötettävän veden lämpötila nousee eksponentiaalisesti, kun ulkolämpötila laskee. Lämpökäyrä säädetään laitteistoa asennettaessa, mutta on tärkeää säätää sitä myöhemmin, jotta sisälämpötila olisi miellyttävä kaikilla säillä. Oikein säädetty lämpökäyrä minimoi hoitotarpeen ja säästää energiaa. KÄYRÄ Ohjausyksikkö näyttää KÄYRÄ-arvon näytössä näkyvällä käyrällä. Voit säätää lämpökäyrää muuttamalla KÄYRÄ-arvoa. KÄYRÄ-arvo ilmaisee, mikä on lämmitysjärjestelmään syötettävän veden lämpötila, kun ulkolämpötila on 0 C. Menojohdon lämpötila KÄYRÄ-arvo on Suurin menojohdon lämpötila Ulkolämpötila...kun ulkolämpötila on 0 C Kuva 6: Käyrä, jossa näkyy KÄYRÄ-arvon asetus 40. Jos ulkoilma on kylmempi kuin 0 C, lämmitysjärjestelmään syötetyn veden lämpötila on yli 40 C, ja ilman ollessa lämpimämpi kuin 0 C, menojohdon lämpötila on alle 40 C. Danfoss 14

15 Menojohdon lämpötila Suurin menojohdon lämpötila Kuva 7: KÄYRÄ-arvon suurentaminen tai pienentäminen muuttaa käyrän kallistusta Kun KÄYRÄ-arvoa suurennetaan, lämpökäyrä jyrkkenee, ja arvoa pienennettäessä se loivenee. Energia- ja kustannustehokkain asetus saadaan muuttamalla KÄYRÄ-arvoa niin, että sisälämpötila pysyy tasaisena ja vakiona. Tilapäistä lämmön nostamista tai laskemista varten säädetään sen sijaan HUONE-arvoa HUONE Sisälämpötilaa nostetaan tai lasketaan muuttamalla HUONE-arvoa. Jos lämpökäyrää säädetään HUONE-arvoa muuttamalla, lämpökäyrä ei jyrkkene tai loivene kuten KÄYRÄ-arvoa muutettaessa, vaan siirtyy kallistuskulmansa säilyttäen 3 C jokaista HUONE-arvon astemuutosta kohti. Käyrää siirretään 3 astetta siksi, koska menojohdon lämpötilan on noustava 3 astetta, jotta sisälämpötila nousisi 1 asteen. Menojohdon lämpötila Ulkolämpötila Suurin menojohdon lämpötila Ulkolämpötila Kuva 8: HUONE-arvon muuttaminen siirtää lämpökäyrää ylös- tai alaspäin ilman, että käyrän kaltevuus muuttuu. Danfoss 15

16 Menojohdon lämpötilan ja ulkolämpötilan suhde ei muutu, vaan menojohdon lämpötila nousee tai laskee lämpökäyrän koko alueella. Toisin sanoen koko lämpökäyrä siirtyy ylös- tai alaspäin sen sijaan, että sen kaltevuus muuttuisi. Tätä sisälämpötilan säätötapaa voidaan käyttää sisälämpötilan nostamiseen tai laskemiseen. Kun ulkolämpötila on välillä 5 C +5 C, voi olla tarpeen säätää osaa lämpökäyrästä, ellei huonelämpötila pysy vakiona. Tätä varten on toiminto, joka säätää käyrää kolmessa eri ulkolämpötilassa: 5 C, 0 C ja +5 C. Toiminto ei vaikuta menojohdon lämpötilaan pelkästään kyseisessä lämpötilassa, esim. 5 C, vaan vaikuttaa siihen asteittain välillä 0 C 10 C niin, että suurin säätö saavutetaan kohdassa 5 C. Alla olevassa kuvassa on säädetty KÄYRÄ 5. Säätö näkyy käyrässä olevana mutkana. Menojohdon lämpötila Paikallinen korkeampi menojohdon ulkolämpötilassa 5 Ulkolämpötila Kuva 9: Säädetty lämpökäyrä ulkolämpötilassa 5 C Lämpökäyrän voi säätää yksilöllisesti kolmessa eri ulkolämpötilassa: 5 C, 0 C ja +5 C. Menojohdon lämpötilaa voidaan muuttaa +/- 5 astetta. LÄMMITYS POIS Lämmityksen poiskytkentä on automaattinen toiminto, joka pysäyttää kaiken lämmöntuotannon, kun ulkolämpötila on yhtä suuri tai suurempi kuin asetettu lämmityksen poiskytkentäarvo. Kun lämmityksen poiskytkentä otetaan käyttöön, kiertopumppu käy vain käyttöveden lämmityksen yhteydessä. Kiertopumppua käytetään kuitenkin 1 minuutti/vrk. Lämmityksen poiskytkennän aktivoinnin tehdasasetus on 17 astetta. Jos lämmityksen poiskytkentä on aktivoitu, ulkolämpötilan pitää laskea 3 C asetetun lämpötilan alapuolelle, ennen kuin lämmitys pysäytetään. MIN ja MAKS Menojohdon MIN- ja MAKS-lämpötilat ovat menojohdon lämpötilan pienin ja suurin asetusarvo. Menojohdon alimman ja ylimmän lämpötilan asettaminen on erityisen tärkeää lattialämmityksen yhteydessä. Jos talossa on lattialämmitys ja parkettilattia, menojohdon lämpötila ei saa ylittää lattiavalmistajan suosituksia. Parkettilattia saattaa muuten vaurioitua. Jos talossa on lattialämmitys Danfoss 16

17 ja kivilattia, MIN-arvoksi tulisi asettaa C myös kesäaikaan, kun lämmitystä ei tarvita. Muista, että myös LÄMMITYS POIS arvoa pitää nostaa, jotta lämmitys toimisi kesällä. Näin varmistetaan miellyttävä lattialämpötila. Jos talossa on kellari, MIN-lämpötila tulisi asettaa myös kesällä sopivaan arvoon, jotta kellarin sisäilma ei tuntuisi kylmältä ja kostealta. Jotta kellaria voitaisiin lämmittää kesälläkin, kaikissa talon pattereissa pitää olla termostaattiventtiilit, jotka katkaisevat lämmityksen muusta talosta. On erittäin tärkeää, että lämmitysjärjestelmä hienosäädetään oikein, katso lisätietoa kohdasta Lämmitysjärjestelmän hienosäätö. Muista, että myös LÄMMITYS POIS arvoa pitää nostaa, jotta lämmitys toimisi kesällä. LÄMPÖTILAT Lämpöpumppu pystyy näyttämään käyrän muodossa, kuinka eri anturien lämpötilat ovat muuttuneet viimeisen 100 mittauspisteen aikana. Mittauspisteiden aikaväli on säädettävissä välillä 1-60 minuuttia, tehdasasetus on minuutti. Historia on käytettävissä kaikista antureista, mutta huoneanturille näytössä näkyy vain asetusarvo. Näytössä näkyvä integraaliarvo on lämmitysjärjestelmän energiatase. INTEGRAALI Alla olevat tiedot on tarkoitettu vain selostamaan kuinka lämpöpumppu toimii. Nämä eivät ole arvoja, joita sinun asiakkaana tarvitsee säätää. Talon lämmöntarve vaihtelee vuodenajan ja sään mukaan eikä se ole vakio. Lämmöntarve voidaan ilmaista lämpötilaerona tietyllä ajanjaksolla. Laskentatuloksena saadaan integraaliarvo (lämmöntarve). Ohjausyksikkö käyttää useita parametreja integraaliarvon laskentaan. Lämpöpumpun käynnistymiseksi vaaditaan lämpöalijäämä ja on olemassa kaksi integraaliarvoa, A1 ja A2, jotka käynnistävät kompressorin ja lisälämmön. Lämmöntuotannon aikana alijäämä pienenee ja kun lämpöpumppu pysähtyy, järjestelmän hitaus aiheuttaa sen, että muodostuu lämpöylijäämä. Integraaliarvo ilmaisee aika-akselin alapuolisen alueen alan ja annetaan asteminuutteina. Alla olevassa kuvassa näkyvät lämpöpumpun integraaliarvojen tehdasasetukset. Kun integraaliarvo saavuttaa INTEGRAALIN A1 asetetun arvon, kompressori käynnistyy. Ellei integraaliarvo pienene vaan suurenee edelleen, lisälämpö käynnistyy, kun integraaliarvo saavuttaa INTEGRAALIN A2 asetusarvon. Integraali (Lämmitystarve) INTEGRAALI A1 INTEGRAALI A2 Lämpöylijäämä Lämpöalijäämä Kompressori käynnistys (-60) Lisälämpö käynnistys (-660) Lisälämpö Kompressori pysäytys ( 0) Lisälämpö seis (viimeistään arvolla 60) Lämpöylijäämä Kompressori käynnistys (-60) Lisälämpö käynnistys (-660) INTEGRAALI A1 INTEGRAALI A2 Aika Lisälämpö Ei käynnissä Kompressori Ei käynnissä Kompressori Lämpöpumppukäyttö Kuva 10: Lämpöpumpun käynnistys ja pysäytys integraaliarvon perusteella. Danfoss 17

18 Integraaliarvon laskenta pysäytetään käyttöveden tuotannon aikana ja kun lämmitys on poiskytketty. Integraaliarvon laskenta aloitetaan vasta kahden minuutin kuluttua käyttöveden tuotannon päättymisestä, jotta lämmitysjärjestelmän lämpötila ehtii tasaantua. HYSTEREESI Alla olevat tiedot on tarkoitettu vain selostamaan kuinka lämpöpumppu toimii. Nämä eivät ole arvoja, joita sinun asiakkaana tarvitsee säätää. Jotta lämpöpumppu voidaan käynnistää ennakoivasti lämmöntarpeen nopeiden muutosten yhteydessä, käytetään HYSTEREESI-arvoa, joka ilmaisee todellisen menojohdon lämpötilan, t 1 ja lasketun menojohdon lämpötilan, t 2 välisen eron. Jos ero on yhtä suuri tai suurempi kuin asetettu HYSTEREESI-arvo (x), ts. ilmenee lämmöntarve tai jos lämmöntarve poistuu nopeammin kuin tavallinen integraalilaskenta osoittaa, integraaliarvo pakkosiirretään käynnistysarvoon INTEGRAALI A1 tai pysäytysarvoon 0 min. MENOJ.LÄMP. t 1 t 2 HYSTEREESI ( t) x HYSTEREESI ( t) x INTEGRAALI Kompressorin käynnistys (-60) Kompressori seis (0) AIKA Kuva 11: Edellytykset sille, että HYSTEREESI pakkosiirtää integraaliarvoa. SULATUSKÄYRÄ, sulatuskäyrä malleilledhp-a,dhp-al Atria jadhp-al mallien ulkoyksikön sulatuksen yhteydessä ohjausyksikkö suorittaa laskelman lämmönkeruunesteen tulolämpötilan ja ulkolämpötilan perusteella. Laskentaa ohjaa lineaarinen sulatuskäyrä, joka voidaan säätää niin, että lämpöpumppu ja ulkoyksikkö toimivat mahdollisimman tehokkaasti. Toiminnossa on kolme säädettävää arvoa: ULKOLÄMPÖT.RAJA, SULATUSKÄYRÄ 0 ja SULATUSKÄYRÄ [ULKOLÄMPÖT.RAJA]. Sulatus käynnistyy kun tulevan lämmönkeruunesteen lämpötila saavuttaa ulkolämpötilan jossakin kohdin asetettua sulatuskäyrää. Ohjausyksikkö näyttää arvot SULATUSKÄYRÄ 0 ja SULATUSKÄYRÄ [ULKOLÄMPÖT.RAJA] näytössä näkyvällä käyrällä. Danfoss 18

19 Lämpötila, lämmönkeruun paluujohto Asetusarvo SULATUSKÄYRÄ [ULKOLÄMPÖT.RAJA] Lämmönkeruunesteen tulolämpötilan säätöväli 0 C ulkolämpötilassa on 5 C C Ulkolämpötila ULKOLÄMPÖT.RAJA-asetusarvo Kuva 12: Käyrä, josta nähdään miten SULATUSKÄYRÄ 0 voidaan muuttaa. ULKOLÄMPÖT.RAJA tarkoittaa, että ulkoyksikköä ei käytetä lämmön- tai käyttöveden tuotantoon, kun ulkolämpötila on yhtä suuri tai alempi kuin asetettu arvo. Lämpö ja käyttövesi tuotetaan silloin pelkästään lisälämmön avulla. SULATUSKÄYRÄ 0 on tulevan lämmönkeruunesteen lämpötila, jossa sulatus käynnistyy ulkolämpötilassa 0 C. Vastaavasti SULATUSKÄYRÄ [ULKOLÄMPÖT.RAJA] on tulevan lämmönkeruunesteen lämpötila, jossa sulatus käynnistyy arvolla ULKOLÄMPÖT.RAJA asetetussa ulkolämpötilassa. Lämpötila, lämmönkeruun paluujohto ULKOLÄMPÖT.RAJA-ulkolämpötilan yhteydessä säädettävä väli SULATUSKÄYRÄ [ULKOLÄMPÖT.RAJA] on 1 C... 8 C alhaisempi kuin ULKOLÄMPÖT.RAJA SULATUSKÄYRÄ 0 asetusarvo Ulkolämpötila ULKOLÄMPÖT.RAJA asetusarvo Kuva 13: Käyrä, josta nähdään miten SULATUSKÄYRÄ [ULKOLÄMPÖT.RAJA] voidaan muuttaa. Nämä kolme asetusta muodostavat yhdessä sulatuskäyrän ja kaikki kolme arvoa vaikuttavat siihen, milloin sulatus käynnistyy. Danfoss 19

20 4 Asennusperiaatteet 4.1 DHP-H, DHP-H Opti Kuvassa näkyy periaatekaavio putkiasennuksesta, joka sisältää kaikki komponentit. Sulkuhana ja roskasuodatin Menojohto Paluujohto Täyttöhana Varoventtiili 9 bar Kylmävesi Letkut Varoventtiili LV = Käyttövesi KV = Kylmä vesi Exp = Paisunta LV KV Exp Paisuntasäiliö Viemäriin Painemittari Kuva 14: Kuva 14: Putkiasennuksen periaateratkaisu. Varoventtiili 1,5 bar Ilmaus- ja paisuntasäiliö Lämmönkeruu, meno Roskasuodatin Lämmönkeruu, tulo Sulkuventtiili Täyttöliitäntä sis. roskasuodatin Kuva 15: Lämmönkeruuasennuksen periaateratkaisu. Danfoss 20

21 4.2 DHP-C Kuvassa näkyy periaatekaavio putkiasennuksesta, joka sisältää kaikki komponentit. Sulkuhana ja roskasuodatin Menojohto Paluujohto Täyttöhana Varoventtiili 9 bar Kylmävesi Letkut Varoventtiili LV = Käyttövesi KV = Kylmä vesi Exp = Paisunta LV KV Exp Paisuntasäiliö Viemäriin Painemittari Kuva 16: Putkiasennuksen periaateratkaisu. Varoventtiili 1,5 bar Ilmaus- ja paisuntasäiliö Roskasuodatin Lämmönkeruu, tulo Lämmönkeruu, meno Täyttöliitäntä sis. roskasuodatin Sulkuventtiili Kuva 17: Lämmönkeruuasennuksen periaateratkaisu. Danfoss 21

22 4.3 DHP-L, DHP-L Opti Kuvassa näkyy periaatekaavio putkiasennuksesta, joka sisältää kaikki komponentit. Varoventtiili Sulkuhana ja roskasuodatin Menojohto Paluujohto Painemittari Letkut Paisuntasäiliö Liitäntä mahdolliseen lämminvesivaraajaan Viemäriin Kuva 18: Kuva 18: Putkiasennuksen periaateratkaisu. Varoventtiili 1,5 bar Ilmaus- ja paisuntasäiliö Lämmönkeruu, meno Roskasuodatin Lämmönkeruu, tulo Sulkuventtiili Täyttöliitäntä sis. roskasuodatin Kuva 19: Lämmönkeruuasennuksen periaateratkaisu. Danfoss 22

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti VUBMA620 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

HOITO- OHJE. Thermia Diplomat Lämpöpumppu

HOITO- OHJE. Thermia Diplomat Lämpöpumppu HOITO- OHJE Thermia Diplomat Lämpöpumppu 9 6 8 0 5 4 3 6 2 0 0 1 P a i n o s 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeätä......................................... 2 1.1 Turvallisuusohjeet........................................

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden kieli

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Käyttövesilataus

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje CE1C2348fi 2014-04-23 Building Technologies Tervetuloa! Tervetuloa! Valintakiekolla (paina ja pyöritä) voit operoida molempia QAA74 huone yksikköä ja AVS74 käyttöyksikköä.

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L1370 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Käyttöohjekirja AG-DW10

Käyttöohjekirja AG-DW10 Käyttöohjekirja Lisätarvikkeet LEK UHB FI 1637-2 M11962 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Turvaohjeet Kierrätys Sarjanumero - hyvä valinta 2 Rakenne Näyttö 3 Asetukset PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Valitse haluttu konfiguraatio merkitsemällä alla olevat ruudut. HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöohje. DHP-H Varius Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöohje. DHP-H Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje www.heating.danfoss.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Copyright Danfoss A/S

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P 100% MAALÄMPÖÄ Markkinoiden joustavin ja parhaan energialuokan maalämpöjärjestelmä Lämpöässä Emi Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 42 NIBE 1102-2 SISÄLTÖ EP 42 NIBE Toiminta 2 Tekniset tiedot.. 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin asennus

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Käyttäjän opas ECL Comfort 210 / 296 / 310 Suomen versio www.danfoss.com Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu henkilö.

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla. commotherm 5-15

Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla. commotherm 5-15 IHR VERLÄSSLICHER PARTNER über 110 Jahre Marktpräsenz Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla commotherm 5-15 IHR VERLÄSSLICHER PARTNER Tulevaisuuden lämmitys HERZ lämpöpumpulla HERZ

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. Tekninen esite ECL Comfort 110 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säädin on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. ECL Comfort 110 -säätimellä on erikoissuunniteltu taustavalaistu

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle PYÖREÄT KANAVAJÄÄHDYTTIMET JÄÄHDYTYSVEDELLE Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle -sarjan vesijäähdytteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään jäähdyttämään

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti VMBMA720 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Käyttöohjekirja INVERTER ULKOYKSIKKÖ 8, 12, 16 kw

Käyttöohjekirja INVERTER ULKOYKSIKKÖ 8, 12, 16 kw LEK LEK Käyttöohjekirja INVERTER ULKOYKSIKKÖ 8, 12, 16 kw Ilma/vesi-lämpöpumppu LEK UHB 1435-2 331247 Sisällys 1 Tärkeää 2 Laitteiston tiedot 2 Turvallisuustiedot 3 Sarjanumero 4 Yhteystiedot 7 Inverter

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

TRV 300. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE. Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä.

TRV 300. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE. Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä. Termostaattianturit - M 30 x 1,5 liitännällä TRV 300 Termostaattit Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING ADVANTAGE Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

extensa & Extensa DUO

extensa & Extensa DUO Alféa extensa & extensa duo ilmavesilämpöpumppu extensa & Extensa DUO Toimintavarma lämmitysratkaisu Käyttövedentuotanto sisäänrakennetulla (Duo) tai erillisellä varaajalla Nykyaikaisin ja helpoin tapa

Lisätiedot

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu TRV Nordic Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV Nordic TRV Nordic Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus LK OptiFlow EVO II Rakenne LK OptiFlow EVO II on säätöventtiili virtauksen säätöä varten esim. lattialämmitysjärjestelmissä, perinteisissä lämmitysjärjestelmissä sekä jäähdytysjärjestelmissä. Venttiiliä

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 Sisällysluettelo ALOITTAMISEEN TARVITTAVAT TIEDOT 3 A-HÄLYTYKSET 1. Jäätymisvaarahälytys,42 4 2. Huurtumishälytys, 41 5 3. Pumpun hälytys, P40 6 4. Painehälytys, GP40 7

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Varaajan sähkövastusten kytkentä HR10 P02 BT3 TAKAN OHJAUSAUTOMATIIKKA

Varaajan sähkövastusten kytkentä HR10 P02 BT3 TAKAN OHJAUSAUTOMATIIKKA 1 Sarjanro L000454 GTV HYRID 500 + MOON + VLM STR + TKK SCU MITTUS OHJUS MCU 20 Ilma-vesilämpöpumppu VL01 VLM STR 500 VEDENLÄMMITIN GTV HYRID 500 T6 Lämpötila-anturi, käyttöveden täyttö SV1 Sähkövastus

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

FHV-säätöventtiili. Tekninen esite. Käyttökohteet. Järjestelmien rakenteet FHV-A. Tekniset tiedot Malli Liitäntä kvs (m³/h)

FHV-säätöventtiili. Tekninen esite. Käyttökohteet. Järjestelmien rakenteet FHV-A. Tekniset tiedot Malli Liitäntä kvs (m³/h) Käyttökohteet t sopivat ihanteellisesti lämpötilan säätöön yksittäisissä lattialämmitetyissä tiloissa ja järjestelmissä, joissa lattialämmitystä käytetään yhdessä lämpöpattereiden kanssa. Danfoss tarjoaa

Lisätiedot

TRV Nordic sl. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE

TRV Nordic sl. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE Termostaattianturit - M 30 x 1,5 liitännällä TRV Nordic sl Termostaattit Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING ADVANTAGE Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA

Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, 2011 Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöönotto DHP-AQ.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöönotto DHP-AQ. MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Käyttöönotto www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot