HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:"

Transkriptio

1 HOITO-OHJE DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita painamalla Näytössä näkyvä asteluku on viimeisin haluttu huonelämpötila. Jos haluat nostaa lämpötilaa: paina Jos haluat laskea lämpötilaa: paina Valitsemasi lämpötila rekisteröidään välittömästi. (Haluttu huonelämpötila näkyy näytössä noin 10 sekunnin kuluttua yhdessä muiden tietojan kanssa.) Lämpöpumppu pyrkii nyt saavuttamaan uuden lämpötilan. Haluatko tietää lisää? Lue lisää Hoito-ohjeista!

2 Danfoss 2

3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää Turvallisuusohjeet Suojaus Tietoja lämpöpumpusta Toimintaperiaate Komponentit Ulkoyksikkö ja sulatustoiminto,dhp-a-mallit Passiivinen jäähdytys, DHP-C Pyörintänopeuden ohjaus, Optimum-mallit HGW-tekniikka, DHP-H Opti Pro Lisälämpö, DHP-H-mallit ja DHP-C Lisälämpö,DHP-A-mallit Lämminvesivaraaja, DHP-H ja DHP-C Lämminvesivaraaja,DHP-A-mallit Säätötiedot Asennusperiaatteet DHP-H, DHP-H Opti DHP-C DHP-L, DHP-L Opti DHP-A, DHP-A Opti DHP-AL, DHP-AL Opti Ohjausyksikkö Näyttö Valikkotiedot Lämmitysjärjestelmän hienosäätö Ohjeita Käyttötilan asetus HUONE-arvon asetus KÄYRÄ-arvon säätäminen Lämpökäyrän tietyn osan säätäminen MIN- ja MAKS-arvon säätäminen LÄMMITYS POIS arvon säätäminen Lämpötilojen lukeminen Energiankulutuksen laskeminen, DHP-H-mallit ja DHP-C Energiankulutuksen laskeminen,dhp-a-mallit Manuaalinen sulatus,dhp-a-mallit Säännölliset tarkastukset Käynnin tarkastaminen Lämmönkeruunesteen tason tarkastaminen Lämmitysjärjestelmän vesimäärän tarkastaminen Varoventtiilin tarkastaminen Vuodon ilmetessä Lämmitysjärjestelmän sihdin puhdistaminen Lämmönkeruupiirin sihdin puhdistaminen Lisävarusteet Huoneanturi Vianmääritys Hälytykset...48 Danfoss 3

4 11 Termit ja lyhenteet Ohjausyksikön perusasetukset Referenssejä Tarkastuslista Asentaja:...53 Tämä ohje koskee seuraavia Danfoss-lämpöpumppumalleja: DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-C DHP-L DHP-L Opti DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa, käytössä ja hoidossa, Danfoss AS ei pidä voimassaolevia takuuehtoja sitovina. Danfoss AS pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Copyright Danfoss AS. Danfoss 4

5 1 Tärkeää Ellei laitteisto ole käytössä talviaikaan, lämmitysjärjestelmästä pitää tyhjentää vesi jäätymisvaurioiden välttämiseksi. (Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan, katso kohta Yhteystiedot ) Laitteisto on käytännöllisesti katsoen huoltovapaa, mutta tietyt tarkastukset ovat tarpeen (katso kohta Säännölliset tarkastukset). Ennen kuin teet muutoksia ohjausyksikön asetuksiin, ota selvää, mitä nämä muutokset merkitsevät. Jos laitteisto kaipaa huoltoa, ota yhteyttä laitteiston asentajaan. Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla aistit tai fyysiset/psyykkiset kyvyt eivät riitä laitteen käyttöön (ml lapset) tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta, ellei heitä valvo tai opasta laitteen käytössä henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Huolehdi, etteivät lapset leiki laitteella. 1.1 Turvallisuusohjeet Asennus ja hoito Vain valtuutettu asentaja saa asentaa lämpöpumpun, ottaa sen käyttöön ja tehdä sen huolto- ja korjaustyöt. (Katso kohta Yhteystiedot) Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä muutoksia sähköasennuksiin. (Katso kohta Yhteystiedot) HENGENVAARA! Vain valtuutettu kylmälaiteasentaja saa tehdä kylmäainepiirin töitä. (Katso kohta Yhteystiedot) Järjestelmän muutokset Vain valtuutettu asentaja saa tehdä muutoksia seuraaviin komponentteihin: Lämpöpumppuyksikkö Kylmäaine-, lämmönkeruu-, vesi- ja sähköjohdot Varoventtiili Sinä et saa tehdä rakennusteknisiä asennuksia, jotka voivat vaikuttaa lämpöpumpun käyttöturvallisuuteen. Varoventtiili Seuraavat turvallisuusohjeet koskevat käyttövesipiirin varoventtiiliä ja siihen kuuluvaa ylivuotoputkea: Yhteyttä varoventtiilin ylivuotoputkeen ei saa sulkea. Vesi laajenee lämmetessään, ja sen johdosta hieman vettä pääsee poistumaan järjestelmästä ylivuotoputken kautta. Ylivuotoputkesta tuleva vesi voi olla kuumaa! Johda se sen vuoksi lattiakaivoon tai paikkaan, jossa se ei aiheuta palovammojen vaaraa. Danfoss 5

6 1.2 Suojaus Korroosiosuoja Korroosiovaurioiden vaaran johdosta lämpöpumpun läheisyydessä tulee välttää käyttämästä erilaisia sumutteita. Näitä ovat ensisijassa: Liuottimet Klooripitoiset puhdistusaineet Maalit Liimat Danfoss 6

7 2 Tietoja lämpöpumpusta 2.1 Toimintaperiaate Lämpöpumppu ottaa talteen luonnollisissa lämmönlähteissä, kuten kalliossa, maaperässä tai pohjavedessä olevaa ilmaisenergiaa. Lämpöpumppu on kuin käänteinen jääkaappi. Jääkaapissa lämpö siirretään jääkaapin sisältä ulkopuolelle. Lämpöpumppu siirtää lämmönlähteeseen varautunutta lämpöä taloosi. Lämpöpumppu hyödyntää lämmönlähteen energian ja tuottaa 2-3-kertaisen määrän lämpöenergiaa kuluttamaansa sähköenergiaan nähden. Lämpöpumppu on sen vuoksi erittäin ympäristöystävällinen ja taloudellinen tapa lämmittää taloa. Jotta lämpöpumppu voisi noutaa lämpöenergian lämmönlähteestä ja siirtää sen talon lämmitysjärjestelmään, tarvitaan kolme erillistä nestepiiriä. Piiriä, joka kerää lämpöenergiaa lämmönlähteestä, kutsutaan lämmönkeruupiiriksi. Piirin menolämpötila on alhainen, jotta lämmönlähde voi lämmittää nesteen. Seuraava piiri on kylmäainepiiri. Se on suljettu piiri, joka ottaa talteen lämmönkeruunesteen keräämän lämpöenergian ja siirtää sen viimeiseen piiriin eli lämminvesipiiriin. Lämminvesipiiri on se neste, joka kiertää talon lämmitysjärjestelmässä ja lämminvesivaraajassa. Alla olevassa kuvassa on esitetty kuinka eri piirit toimivat yhdessä lämpöenergian siirrossa. Lämmitysjärjestelmä ja lämminvesivaraaja Lauhdutin Lämminvesipiiri on täytetty vedellä, joka siirtää lämmön/energian lämmitysjärjestelmään ja lämminvesivaraajaan. Paisuntaventtiili/paineen alennus Kompressori/ paineen nosto Kylmäainepiiri on suljettu klooritonta ja freonitonta kylmäainetta sisältävä piiri, joka ottaa lämpöpumpun sisällä höyrystyksen, kokoonpuristuksen ja lauhdutuksen avulla energian lämmönkeruupiiristä ja luovuttaa sen lämminvesipiiriin. Kylmäaine Lämmönkeruuneste Höyrystin Lämmönkeruupiiri on täytetty vesipohjaisella pakkasenkestävällä liuoksella, joka siirtää energian lämmönlähteestä lämpöpumppuun. Piiriä kutsutaan myös kollektoriksi. Maa, kallio tai pohjavesi Kuva 1: Lämpöpumpun toimintaperiaate. 1 Nesteellä (lämmönkeruuliuos) täytetty letku upotetaan järveen, kaivetaan maahaan tai lasketaan kallioperään. Lämmönkeruuliuos kerää energiaa lämmönlähteestä siten, että putkea ympäröivä lämmönlähde nostaa putkessa olevan liuoksen lämpötilaa muutamalla asteella. Nesteellä täytettyä letkua kutsutaan myös kollektoriksi. Danfoss 7

8 2 Lämmönkeruuliuos johdetaan lämpöpumpun höyrystimeen. Kylmäainepiiriin kylmäaine paine laskee paisuntaventtiilissä, jolloin kylmäaine kiehuu ja muuttuu sitten kaasumaiseksi (höyrystyy) höyrystimessä. Tähän prosessiin tarvittava energia otetaan lämmönkeruuliuoksesta. 3 Kylmäaine, joka nyt sisältää suuren määrän energiaa lämmön muodossa, johdetaan edelleen kompressoriin, joka nostaa sen lämpötilaa ja painetta. 4 Kylmäaine jatkaa sitten lauhduttimeen. Lauhduttimessa kylmäaine luovuttaa lämpöenergiansa lämminvesipiiriin. Kylmäaineen lämpötila laskee ja kylmäaine nesteytyy. 5 Lämminvesipiiri siirtää lämpöenergian lämminvesivaraajaan ja patteri- tai lattialämmitysjärjestelmään, jotka lämpiävät. 6 Kylmäaine johdetaan sen jälkeen paisuntaventtiiliin, jossa sen paine laskee, ja prosessi alkaa sitten uudelleen alusta. 2.2 Komponentit Thermia-lämpöpumppu on täydellinen lämmitys- ja käyttöveden tuottoon tarkoitettu lämmityslaitteisto. Siinä on markkinoiden ensimmäinen erityisesti lämpöpumppuihin kehitetty kompressori. Siinä on sisäänrakennettu 180 litran lämminvesivaraaja ja lisälämmitys. Lämminvesivaraaja on varustettu TWS-tekniikalla. TWS tulee sanoista Tap Water Stratificator. Tämä tekniikka merkitsee tehokkaampaa lämmönsiirtoa ja tehokasta veden kerrostamista lämminvesivaraajassa.thermia-lämpöpumppu on varustettu ohjausyksiköllä, jota ohjataan hallintapaneelin avulla. Lämmön luovutus taloon tapahtuu vesikiertoisella järjestelmällä, ns. matalalämpöjärjestelmällä. Lämpöpumppu tuottaa mahdollisimman suuren osan lämmitystarpeesta, ja lisälämpö kytkeytyy vain tarvittaessa. Thermia lämmityslaitteisto koostuu viidestä perusyksiköstä: 1 Lämpöpumppuyksikkö Scroll-kompressori Ruostumattomat lämmönvaihtimet Keruu- ja lämmitysjärjestelmän kiertopumput Jäähdytysjärjestelmän venttiilit ja turvalaitteet sekä niihin kuuluvat sähköosat 2 Lämminvesivaraaja 180 litraa Sisäpuolelta korroosiosuojattu kuparilla tai ruostumattomalla teräksellä Siinä on anodi, jota ei tarvitse vaihtaa, joten se ei tarvitse huoltoa 3 Vaihtoventtiili Ohjaa lämmitetyn veden joko talon lämmitysjärjestelmään tai lämminvesivaraajaan riippuen siitä, onko lämpöpumpun määrä tuottaa lämpöä tai lämmittää käyttövettä. 4 3 Kuva 2: Lämpöpumpun osat Danfoss 8

9 4 Lisälämpö 9 kw sähkövastus (Atria-mallit: 15 kw sähkövastus) Sähkövastuksen ohjaus enintään kolmessa portaassa (Atria-mallit: enint. viisi porrasta) Asennettu lämmitysjärjestelmän menojohtoon. Kattaa lisäenergiantarpeen, kun lämpöpumpun kapasiteetti ei riitä Kytkeytyy automaattisesti päälle lämpöpumppuyksikössä, jos on valittu käyttötila AUTO 5 Ohjausjärjestelmä Ohjausyksikkö ja graafinen näyttö Lämpötila-anturit (ulkoilma, lämmitysveden meno- ja paluulämpötila, lämmönkeruunesteen meno- ja paluulämpötila sekä käyttövesi) Huoneanturi (lisävaruste) Ohjausyksikkö ohjaa lämpöpumppulaitteistoon kuuluvia komponentteja (kompressori, kiertovesipumput, lisälämpö ja vaihtoventtiili) ja huolehtii lämpöpumpun käynnistyksestä ja pysäytyksestä sekä siitä, lämmittääkö se taloa vai käyttövettä. 2.3 Ulkoyksikkö ja sulatustoiminto,dhp-a-mallit Atria-lämpöpumput on varustettu ulkoyksiköllä, joka ottaa lämpöenergiaa ulkoilmasta 20 C saakka. Ulkoyksikössä on patteri, jossa kiertävä lämmönkeruuneste ottaa lämpöenergiaa ulkoilmasta. Puhallin suurentaa patterin läpi virtaavaa ilmamäärää. Käytön aikana patteri jäähtyy energianvaihdon seurauksena ja ilmassa oleva kosteus tiivistyy ja jäätyy patterin pintaan.dhp-a-malleissa on automaattinen sulatustoiminto, joka sulattaa patterin tuotetulla lämpöenergialla. Tarvittaessa käynnistyy sulatusjakso, mikä tarkoittaa seuraavaa: Sulatusjakso käynnistyy, kun lämmönkeruunesteen lämpötila saavuttaa asetetun sulatusraja-arvon. Kompressori pysäytetään, jotta sulatusjakso ei turhaan kuormittaisi kompressoria. Kompressoria ei pysäytetä käyttövettä tuotettaessa, koska lämminvesivaraaja jäähtyy sulatuksen aikana. Ulkoyksikön puhallin pysäytetään sulatuksen ajaksi sulatusajan lyhentämiseksi. Lämpöpumpun shunttiventtiili avautuu niin, että sulatussäiliön lämmin lämmönkeruuneste sekoittuu ulkoyksikössä kiertävää kylmään keruunesteeseen. Seoksen lämpötila on noin 15 C. 15-asteinen lämmönkeruuneste sulattaa huurteen patterista ja jäähtyy samalla. Kun lämmönkeruuneste ei enää jäähdy alle 11-asteiseksi, patteri on riittävästi sulanut. Shunttiventtiili sulkee lämpimän lämmönkeruunesteen virtauksen sulatussäiliöstä. Laitteisto palaa normaalitoimintaan. Atria lämmityslaitteisto koostuu kolmesta perusyksiköstä: 1 Lämpöpumppuyksikkö Scroll-kompressori Ruostumattomat lämmönvaihtimet Lämmönkeruu- ja lämmitysjärjestelmän kiertopumput Jäähdytysjärjestelmän venttiilit ja turvalaitteet sekä niihin kuuluvat sähköosat Danfoss 9

10 2 Lämminvesivaraaja 180 litraa Sisäpuolelta korroosiosuojattu kuparilla tai ruostumattomalla teräksellä Siinä on anodi, jota ei tarvitse vaihtaa, joten se ei tarvitse huoltoa Sulatussäiliö sisältää lämmitettyä lämmönkeruunestettä ulkoyksikön sulatusta varten 3 Ulkoyksikkö Lämmönvaihdin Puhallin Kuva 3: KuvassaDHP-AL varustettuna erillisellä lämminvesivaraajalla. 2.4 Passiivinen jäähdytys, DHP-C Thermia DHP-C lämpöpumppu on varustettu ylimääräisellä lämmönvaihtimella lämmönkeruunesteen passiivisen jäähdytystehon hyödyntämiseksi. Koska kollektorin (porausreikä tai vastaava) lämpötila on alhaisempi kuin sisälämpötila, lämpötilaeroa voidaan käyttää sisäilman jäähdyttämiseen. Samalla kollektoriin ladataan energiaa ennen kylmää vuodenaikaa. DHP-C on täydellinen järjestelmä lämmitys- ja käyttöveden lämmitykseen sekä sisäilman passiiviseen jäähdytykseen, jonka ohjausjärjestelmä huolehtii automaattisesti siitä, että sisäilmasto on sellainen kuin käyttäjä haluaa. Koska DHP-C käyttää samaa putkistoa lämmitykseen ja jäähdytykseen, on tärkeää että jäähdytyskäytössä käytetään lämpötilaa, joka ei aiheuta veden tiivistymistä putkistoon. (Ellei järjestelmää ole valmiiksi sovitettu.) Ihanneratkaisu saavutetaan käyttämällä puhallinkonvektoreita. 2.5 Pyörintänopeuden ohjaus, Optimum-mallit Jotta lämpöpumppu toimisi mahdollisimman tehokkaasti, lämmitysjärjestelmän ja lämmönkeruupiirin olosuhteiden pitää olla ihanteelliset. Lämmitysjärjestelmän meno- ja paluulämpötilojen välisen eron tulee olla 7 10 C. Lämmönkeruupiirin meno- ja paluulämpötilojen välisen eron tulee olla 3 C. Tätä suuremmilla tai pienemmillä lämpötilaeroilla lämpöpumpun hyötysuhde heikkenee ja säästöt ovat pienemmät. Pyörimisnopeusohjatuilla kiertovesipumpuilla varustettu lämpöpumppu varmistaa, että lämpötilaerot pysyvät ihannetasolla. Ohjausjärjestelmä havaitsee, jos tasapaino on katoamassa ja suurentaa/pienentää kiertovesipumppujen pyörimisnopeutta tarpeen mukaan. Danfoss 10

11 2.6 HGW-tekniikka, DHP-H Opti Pro HGW-tekniikka on uusi ja ainutlaatuinen käyttöveden tuottomenetelmä, joka on käytössä mallissa DHP-H Opti Pro. Samalla kun talon lämmitysjärjestelmään menevä vesi lämmitetään, pieni osa kulkee kuumakaasuvaihtimen läpi, joka lämmittää veden ennen kuin se menee lämminvesivaraajaan. Lämmitys- ja käyttöveden vaihtoventtiili korvataan shuntilla. Lämmöntuotannon aikana (koskee myös allaskäyttöä) shuntti ohjaa pienen määrän vettä kuumakaasuvaihtimen kautta lämminvesivaraajaan. Tämä tarkoittaa, että lämpöpumppu tuottaa erittäin paljon käyttövettä lämmityskauden aikana. 2.7 Lisälämpö, DHP-H-mallit ja DHP-C Jos lämmöntarve on suurempi kuin lämpöpumpun kapasiteetti, lisälämpö kytkeytyy päälle automaattisesti. Lisälämmön muodostaa menojohdossa oleva sähkövastus, jolla on kaksi tehoa (LISÄLÄMPÖ 1 ja LISÄLÄMPÖ 2) ja jonka tehoa voidaan ohjata kolmessa portaassa. Kolmivaiheasennukset, 400V 3N: Porras 1 = LISÄLÄMPÖ 1 = 3 kw Porras 2 = LISÄLÄMPÖ 2 = 6 kw Porras 3 = LISÄLÄMPÖ 1 + LISÄLÄMPÖ 2 = 9 kw Yksivaiheasennukset, 230V 1N: Porras 1 = LISÄLÄMPÖ 1 = 1,5 kw Porras 2 = LISÄLÄMPÖ 2 = 3 kw Porras 3 = LISÄLÄMPÖ 1 + LISÄLÄMPÖ 2 = 4,5 kw Kokonaisenergian kulutuksen laskeminen on selostettu kohdassa Asetukset Energiankulutuksen laskeminen. Mahdollisen hälytyksen yhteydessä lisälämpö kytketään automaattisesti. 2.8 Lisälämpö,DHP-A-mallit 400V 3 N lämpöpumppumallien lisälämmön muodostaa menojohdossa oleva sähkövastus, jolla on kolme tehoa (LISÄLÄMPÖ 1, LISÄLÄMPÖ 2 ja LISÄLÄMPÖ 3) ja jonka tehoa voidaan ohjata viidessä portaassa. Porras 1 = LISÄLÄMPÖ 1 = 3 kw Porras 2 = LISÄLÄMPÖ 2 = 6 kw Porras 3 = LISÄLÄMPÖ 1 + LISÄLÄMPÖ 2 = 9 kw Porras 4 = LISÄLÄMPÖ 2 + LISÄLÄMPÖ 3 = 12 kw Porras 5 = LISÄLÄMPÖ 1 + LISÄLÄMPÖ 2 + LISÄLÄMPÖ 3 = 15 kw Mahdollisen hälytyksen yhteydessä lisälämpö kytketään automaattisesti. Kahta viimeistä porrasta, 4 ja 5, ei voi aktivoida, kun kompressori on käynnissä. Edellä mainittujen lisäksi on olemassa kaksi lisäporrasta: +4 ja +5, joiden aktivointi ei aiheuta kompressorin pysäytystä. Nämä voidaan valita edellyttäen, että rakennuksen lämmöntarve on suuri. 230Z 1N lämpöpumppumalleissa lisälämmön muodostaa menojohdossa oleva sähkövastus, jolla on kaksi tehoa (LISÄLÄMPÖ 1 ja LISÄLÄMPÖ 2) ja jonka tehoa voidaan ohjata kolmessa portaassa: Danfoss 11

12 Porras 1 = LISÄLÄMPÖ 1 = 1,5 kw Porras 2 = LISÄLÄMPÖ 2 = 3 kw Porras 3 = LISÄLÄMPÖ 1 + LISÄLÄMPÖ 2 = 4,5 kw Kokonaisenergian kulutuksen laskeminen on selostettu kohdassa Asetukset Energiankulutuksen laskeminen. Mahdollisen hälytyksen yhteydessä lisälämpö kytketään automaattisesti. 2.9 Lämminvesivaraaja, DHP-H ja DHP-C Thermia-lämpöpumput DHP-H ja DHP-C on varustettu sisäänrakennetulla lämminvesivaraajalla, jonka tilavuus on 180 litraa. Säännöllisin välein lämminvesivaraajassa oleva vesi lämmitetään 65 C:een bakteerikasvun estämiseksi. Tehtaalla asetettu aikaväli on 7 päivää. Käyttöveden tuotanto on priorisoitu lämmöntuotannon edelle, ts. lämmitysvettä ei lämmitetä, jos käyttövettä tarvitaan. Käyttöveden lämpötilaa ei voi säätää. Käyttöveden tuotantoa ei lopeteta tiettyyn lämpötilaan, vaan silloin, kun kompressorin käyttöpainekytkin saavuttaa suurimman työpaineen, joka vastaa käyttöveden lämpötilaa C. Ohjausyksikön valikossa LÄMPÖTILA näytetään muutamia mitattuja ja laskettuja käyttöveden ja menojohdon lämpötilan arvoja. Valikossa voit nähdä käyttöveden nykyisen lämpötilan sekä menojohdon lämpötilan lämmitys- ja käyttövesituotannossa. Menojohdon lämpötila ylittää usein suurimman sallitun käyttöveden lämpötilan, mutta tämä on normaalia lämmitysvettä tuotettaessa Sijainti Nimitys 1 Käyttövesiputki 2 Lämpötilan anturi 3 Lämminvesivaraaja 4 TWS-silmukka 5 Käynnistyslämpötilan anturi Kuva 4: Lämminvesivaraaja DHP-H ja DHP-C-malleissa Danfoss 12

13 2.10 Lämminvesivaraaja,DHP-A-mallit ThermiaDHP-A toimitetaan sisäänrakennetulla lämminvesivaraajalla, jonka tilavuus on 180 litraa. ThermiaDHP-AL toimitetaan ulkoisella 180 litran lämminvesivaraajalla, joka on asennettu lämpöpumpun viereen. Molempien lämminvesivaraajien ulkopuolella on säiliö sulatusnesteelle. Nämä lämminvesivaraajat eroavat muista malleista ulkoyksikön sulatustoiminnon osalta. Muilta osin ne ovat samanlaisia ja niissä on samat toiminnot Sijainti Nimitys 1 Käyttövesiputki 2 Lämpötilan anturi 3 Sulatusnestesäiliö 4 Lämminvesivaraaja 5 TWS-silmukka Kuva 5: LämminvesivaraajaDHP-A-malleissa Danfoss 13

14 3 Säätötiedot Lämmöntuotanto laskenta Sisälämpötilaa säädetään lämpöpumpun lämpökäyrää muuttamalla. Lämpökäyrä on ohjausyksikön työkalu, jolla lasketaan lämmitysjärjestelmään syötettävän veden lämpötila. Menojohdon lämpötila lasketaan ulkolämpötilan ja kahden säädettävän arvon: KÄYRÄ ja HUONE avulla. Eli mitä kylmempi on ulkona, sitä korkeampi menojohdon lämpötila vaaditaan. Tämä tarkoittaa, että lämmitysjärjestelmään syötettävän veden lämpötila nousee eksponentiaalisesti, kun ulkolämpötila laskee. Lämpökäyrä säädetään laitteistoa asennettaessa, mutta on tärkeää säätää sitä myöhemmin, jotta sisälämpötila olisi miellyttävä kaikilla säillä. Oikein säädetty lämpökäyrä minimoi hoitotarpeen ja säästää energiaa. KÄYRÄ Ohjausyksikkö näyttää KÄYRÄ-arvon näytössä näkyvällä käyrällä. Voit säätää lämpökäyrää muuttamalla KÄYRÄ-arvoa. KÄYRÄ-arvo ilmaisee, mikä on lämmitysjärjestelmään syötettävän veden lämpötila, kun ulkolämpötila on 0 C. Menojohdon lämpötila KÄYRÄ-arvo on Suurin menojohdon lämpötila Ulkolämpötila...kun ulkolämpötila on 0 C Kuva 6: Käyrä, jossa näkyy KÄYRÄ-arvon asetus 40. Jos ulkoilma on kylmempi kuin 0 C, lämmitysjärjestelmään syötetyn veden lämpötila on yli 40 C, ja ilman ollessa lämpimämpi kuin 0 C, menojohdon lämpötila on alle 40 C. Danfoss 14

15 Menojohdon lämpötila Suurin menojohdon lämpötila Kuva 7: KÄYRÄ-arvon suurentaminen tai pienentäminen muuttaa käyrän kallistusta Kun KÄYRÄ-arvoa suurennetaan, lämpökäyrä jyrkkenee, ja arvoa pienennettäessä se loivenee. Energia- ja kustannustehokkain asetus saadaan muuttamalla KÄYRÄ-arvoa niin, että sisälämpötila pysyy tasaisena ja vakiona. Tilapäistä lämmön nostamista tai laskemista varten säädetään sen sijaan HUONE-arvoa HUONE Sisälämpötilaa nostetaan tai lasketaan muuttamalla HUONE-arvoa. Jos lämpökäyrää säädetään HUONE-arvoa muuttamalla, lämpökäyrä ei jyrkkene tai loivene kuten KÄYRÄ-arvoa muutettaessa, vaan siirtyy kallistuskulmansa säilyttäen 3 C jokaista HUONE-arvon astemuutosta kohti. Käyrää siirretään 3 astetta siksi, koska menojohdon lämpötilan on noustava 3 astetta, jotta sisälämpötila nousisi 1 asteen. Menojohdon lämpötila Ulkolämpötila Suurin menojohdon lämpötila Ulkolämpötila Kuva 8: HUONE-arvon muuttaminen siirtää lämpökäyrää ylös- tai alaspäin ilman, että käyrän kaltevuus muuttuu. Danfoss 15

16 Menojohdon lämpötilan ja ulkolämpötilan suhde ei muutu, vaan menojohdon lämpötila nousee tai laskee lämpökäyrän koko alueella. Toisin sanoen koko lämpökäyrä siirtyy ylös- tai alaspäin sen sijaan, että sen kaltevuus muuttuisi. Tätä sisälämpötilan säätötapaa voidaan käyttää sisälämpötilan nostamiseen tai laskemiseen. Kun ulkolämpötila on välillä 5 C +5 C, voi olla tarpeen säätää osaa lämpökäyrästä, ellei huonelämpötila pysy vakiona. Tätä varten on toiminto, joka säätää käyrää kolmessa eri ulkolämpötilassa: 5 C, 0 C ja +5 C. Toiminto ei vaikuta menojohdon lämpötilaan pelkästään kyseisessä lämpötilassa, esim. 5 C, vaan vaikuttaa siihen asteittain välillä 0 C 10 C niin, että suurin säätö saavutetaan kohdassa 5 C. Alla olevassa kuvassa on säädetty KÄYRÄ 5. Säätö näkyy käyrässä olevana mutkana. Menojohdon lämpötila Paikallinen korkeampi menojohdon ulkolämpötilassa 5 Ulkolämpötila Kuva 9: Säädetty lämpökäyrä ulkolämpötilassa 5 C Lämpökäyrän voi säätää yksilöllisesti kolmessa eri ulkolämpötilassa: 5 C, 0 C ja +5 C. Menojohdon lämpötilaa voidaan muuttaa +/- 5 astetta. LÄMMITYS POIS Lämmityksen poiskytkentä on automaattinen toiminto, joka pysäyttää kaiken lämmöntuotannon, kun ulkolämpötila on yhtä suuri tai suurempi kuin asetettu lämmityksen poiskytkentäarvo. Kun lämmityksen poiskytkentä otetaan käyttöön, kiertopumppu käy vain käyttöveden lämmityksen yhteydessä. Kiertopumppua käytetään kuitenkin 1 minuutti/vrk. Lämmityksen poiskytkennän aktivoinnin tehdasasetus on 17 astetta. Jos lämmityksen poiskytkentä on aktivoitu, ulkolämpötilan pitää laskea 3 C asetetun lämpötilan alapuolelle, ennen kuin lämmitys pysäytetään. MIN ja MAKS Menojohdon MIN- ja MAKS-lämpötilat ovat menojohdon lämpötilan pienin ja suurin asetusarvo. Menojohdon alimman ja ylimmän lämpötilan asettaminen on erityisen tärkeää lattialämmityksen yhteydessä. Jos talossa on lattialämmitys ja parkettilattia, menojohdon lämpötila ei saa ylittää lattiavalmistajan suosituksia. Parkettilattia saattaa muuten vaurioitua. Jos talossa on lattialämmitys Danfoss 16

17 ja kivilattia, MIN-arvoksi tulisi asettaa C myös kesäaikaan, kun lämmitystä ei tarvita. Muista, että myös LÄMMITYS POIS arvoa pitää nostaa, jotta lämmitys toimisi kesällä. Näin varmistetaan miellyttävä lattialämpötila. Jos talossa on kellari, MIN-lämpötila tulisi asettaa myös kesällä sopivaan arvoon, jotta kellarin sisäilma ei tuntuisi kylmältä ja kostealta. Jotta kellaria voitaisiin lämmittää kesälläkin, kaikissa talon pattereissa pitää olla termostaattiventtiilit, jotka katkaisevat lämmityksen muusta talosta. On erittäin tärkeää, että lämmitysjärjestelmä hienosäädetään oikein, katso lisätietoa kohdasta Lämmitysjärjestelmän hienosäätö. Muista, että myös LÄMMITYS POIS arvoa pitää nostaa, jotta lämmitys toimisi kesällä. LÄMPÖTILAT Lämpöpumppu pystyy näyttämään käyrän muodossa, kuinka eri anturien lämpötilat ovat muuttuneet viimeisen 100 mittauspisteen aikana. Mittauspisteiden aikaväli on säädettävissä välillä 1-60 minuuttia, tehdasasetus on minuutti. Historia on käytettävissä kaikista antureista, mutta huoneanturille näytössä näkyy vain asetusarvo. Näytössä näkyvä integraaliarvo on lämmitysjärjestelmän energiatase. INTEGRAALI Alla olevat tiedot on tarkoitettu vain selostamaan kuinka lämpöpumppu toimii. Nämä eivät ole arvoja, joita sinun asiakkaana tarvitsee säätää. Talon lämmöntarve vaihtelee vuodenajan ja sään mukaan eikä se ole vakio. Lämmöntarve voidaan ilmaista lämpötilaerona tietyllä ajanjaksolla. Laskentatuloksena saadaan integraaliarvo (lämmöntarve). Ohjausyksikkö käyttää useita parametreja integraaliarvon laskentaan. Lämpöpumpun käynnistymiseksi vaaditaan lämpöalijäämä ja on olemassa kaksi integraaliarvoa, A1 ja A2, jotka käynnistävät kompressorin ja lisälämmön. Lämmöntuotannon aikana alijäämä pienenee ja kun lämpöpumppu pysähtyy, järjestelmän hitaus aiheuttaa sen, että muodostuu lämpöylijäämä. Integraaliarvo ilmaisee aika-akselin alapuolisen alueen alan ja annetaan asteminuutteina. Alla olevassa kuvassa näkyvät lämpöpumpun integraaliarvojen tehdasasetukset. Kun integraaliarvo saavuttaa INTEGRAALIN A1 asetetun arvon, kompressori käynnistyy. Ellei integraaliarvo pienene vaan suurenee edelleen, lisälämpö käynnistyy, kun integraaliarvo saavuttaa INTEGRAALIN A2 asetusarvon. Integraali (Lämmitystarve) INTEGRAALI A1 INTEGRAALI A2 Lämpöylijäämä Lämpöalijäämä Kompressori käynnistys (-60) Lisälämpö käynnistys (-660) Lisälämpö Kompressori pysäytys ( 0) Lisälämpö seis (viimeistään arvolla 60) Lämpöylijäämä Kompressori käynnistys (-60) Lisälämpö käynnistys (-660) INTEGRAALI A1 INTEGRAALI A2 Aika Lisälämpö Ei käynnissä Kompressori Ei käynnissä Kompressori Lämpöpumppukäyttö Kuva 10: Lämpöpumpun käynnistys ja pysäytys integraaliarvon perusteella. Danfoss 17

18 Integraaliarvon laskenta pysäytetään käyttöveden tuotannon aikana ja kun lämmitys on poiskytketty. Integraaliarvon laskenta aloitetaan vasta kahden minuutin kuluttua käyttöveden tuotannon päättymisestä, jotta lämmitysjärjestelmän lämpötila ehtii tasaantua. HYSTEREESI Alla olevat tiedot on tarkoitettu vain selostamaan kuinka lämpöpumppu toimii. Nämä eivät ole arvoja, joita sinun asiakkaana tarvitsee säätää. Jotta lämpöpumppu voidaan käynnistää ennakoivasti lämmöntarpeen nopeiden muutosten yhteydessä, käytetään HYSTEREESI-arvoa, joka ilmaisee todellisen menojohdon lämpötilan, t 1 ja lasketun menojohdon lämpötilan, t 2 välisen eron. Jos ero on yhtä suuri tai suurempi kuin asetettu HYSTEREESI-arvo (x), ts. ilmenee lämmöntarve tai jos lämmöntarve poistuu nopeammin kuin tavallinen integraalilaskenta osoittaa, integraaliarvo pakkosiirretään käynnistysarvoon INTEGRAALI A1 tai pysäytysarvoon 0 min. MENOJ.LÄMP. t 1 t 2 HYSTEREESI ( t) x HYSTEREESI ( t) x INTEGRAALI Kompressorin käynnistys (-60) Kompressori seis (0) AIKA Kuva 11: Edellytykset sille, että HYSTEREESI pakkosiirtää integraaliarvoa. SULATUSKÄYRÄ, sulatuskäyrä malleilledhp-a,dhp-al Atria jadhp-al mallien ulkoyksikön sulatuksen yhteydessä ohjausyksikkö suorittaa laskelman lämmönkeruunesteen tulolämpötilan ja ulkolämpötilan perusteella. Laskentaa ohjaa lineaarinen sulatuskäyrä, joka voidaan säätää niin, että lämpöpumppu ja ulkoyksikkö toimivat mahdollisimman tehokkaasti. Toiminnossa on kolme säädettävää arvoa: ULKOLÄMPÖT.RAJA, SULATUSKÄYRÄ 0 ja SULATUSKÄYRÄ [ULKOLÄMPÖT.RAJA]. Sulatus käynnistyy kun tulevan lämmönkeruunesteen lämpötila saavuttaa ulkolämpötilan jossakin kohdin asetettua sulatuskäyrää. Ohjausyksikkö näyttää arvot SULATUSKÄYRÄ 0 ja SULATUSKÄYRÄ [ULKOLÄMPÖT.RAJA] näytössä näkyvällä käyrällä. Danfoss 18

19 Lämpötila, lämmönkeruun paluujohto Asetusarvo SULATUSKÄYRÄ [ULKOLÄMPÖT.RAJA] Lämmönkeruunesteen tulolämpötilan säätöväli 0 C ulkolämpötilassa on 5 C C Ulkolämpötila ULKOLÄMPÖT.RAJA-asetusarvo Kuva 12: Käyrä, josta nähdään miten SULATUSKÄYRÄ 0 voidaan muuttaa. ULKOLÄMPÖT.RAJA tarkoittaa, että ulkoyksikköä ei käytetä lämmön- tai käyttöveden tuotantoon, kun ulkolämpötila on yhtä suuri tai alempi kuin asetettu arvo. Lämpö ja käyttövesi tuotetaan silloin pelkästään lisälämmön avulla. SULATUSKÄYRÄ 0 on tulevan lämmönkeruunesteen lämpötila, jossa sulatus käynnistyy ulkolämpötilassa 0 C. Vastaavasti SULATUSKÄYRÄ [ULKOLÄMPÖT.RAJA] on tulevan lämmönkeruunesteen lämpötila, jossa sulatus käynnistyy arvolla ULKOLÄMPÖT.RAJA asetetussa ulkolämpötilassa. Lämpötila, lämmönkeruun paluujohto ULKOLÄMPÖT.RAJA-ulkolämpötilan yhteydessä säädettävä väli SULATUSKÄYRÄ [ULKOLÄMPÖT.RAJA] on 1 C... 8 C alhaisempi kuin ULKOLÄMPÖT.RAJA SULATUSKÄYRÄ 0 asetusarvo Ulkolämpötila ULKOLÄMPÖT.RAJA asetusarvo Kuva 13: Käyrä, josta nähdään miten SULATUSKÄYRÄ [ULKOLÄMPÖT.RAJA] voidaan muuttaa. Nämä kolme asetusta muodostavat yhdessä sulatuskäyrän ja kaikki kolme arvoa vaikuttavat siihen, milloin sulatus käynnistyy. Danfoss 19

20 4 Asennusperiaatteet 4.1 DHP-H, DHP-H Opti Kuvassa näkyy periaatekaavio putkiasennuksesta, joka sisältää kaikki komponentit. Sulkuhana ja roskasuodatin Menojohto Paluujohto Täyttöhana Varoventtiili 9 bar Kylmävesi Letkut Varoventtiili LV = Käyttövesi KV = Kylmä vesi Exp = Paisunta LV KV Exp Paisuntasäiliö Viemäriin Painemittari Kuva 14: Kuva 14: Putkiasennuksen periaateratkaisu. Varoventtiili 1,5 bar Ilmaus- ja paisuntasäiliö Lämmönkeruu, meno Roskasuodatin Lämmönkeruu, tulo Sulkuventtiili Täyttöliitäntä sis. roskasuodatin Kuva 15: Lämmönkeruuasennuksen periaateratkaisu. Danfoss 20

21 4.2 DHP-C Kuvassa näkyy periaatekaavio putkiasennuksesta, joka sisältää kaikki komponentit. Sulkuhana ja roskasuodatin Menojohto Paluujohto Täyttöhana Varoventtiili 9 bar Kylmävesi Letkut Varoventtiili LV = Käyttövesi KV = Kylmä vesi Exp = Paisunta LV KV Exp Paisuntasäiliö Viemäriin Painemittari Kuva 16: Putkiasennuksen periaateratkaisu. Varoventtiili 1,5 bar Ilmaus- ja paisuntasäiliö Roskasuodatin Lämmönkeruu, tulo Lämmönkeruu, meno Täyttöliitäntä sis. roskasuodatin Sulkuventtiili Kuva 17: Lämmönkeruuasennuksen periaateratkaisu. Danfoss 21

22 4.3 DHP-L, DHP-L Opti Kuvassa näkyy periaatekaavio putkiasennuksesta, joka sisältää kaikki komponentit. Varoventtiili Sulkuhana ja roskasuodatin Menojohto Paluujohto Painemittari Letkut Paisuntasäiliö Liitäntä mahdolliseen lämminvesivaraajaan Viemäriin Kuva 18: Kuva 18: Putkiasennuksen periaateratkaisu. Varoventtiili 1,5 bar Ilmaus- ja paisuntasäiliö Lämmönkeruu, meno Roskasuodatin Lämmönkeruu, tulo Sulkuventtiili Täyttöliitäntä sis. roskasuodatin Kuva 19: Lämmönkeruuasennuksen periaateratkaisu. Danfoss 22

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120 HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Hoito-ohje. Solid. 086U9455 Rev. 1 FI

Hoito-ohje. Solid. 086U9455 Rev. 1 FI Hoitoohje Solid 086U9455 Rev. 1 FI Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Thermia Värme AB:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Thermia Värme AB pidättää oikeudet

Lisätiedot

Hoito-ohje. Atec. 086L0129 Rev. 1 FI

Hoito-ohje. Atec. 086L0129 Rev. 1 FI Hoito-ohje Atec 086L0129 Rev. 1 FI Thermia Värme AB pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 2010 Thermia Värme AB. Hoito-ohjeen alkuperäiskieli on ruotsi. Muunkieliset

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Alkuperäisten

Lisätiedot

HOITO- OHJE. Thermia Duo Lämpöpumppu. 9680-54845001 Painos 1. 2 - Om din värmepump 1

HOITO- OHJE. Thermia Duo Lämpöpumppu. 9680-54845001 Painos 1. 2 - Om din värmepump 1 HOITO- OHJE Thermia Duo Lämpöpumppu 9680-54845001 Painos 1 2 - Om din värmepump 1 Sisällysluettelo 1 Tärkeitä tietoja...................................... 2 1.1 Turvamääräykset......................................

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti VUBMA620 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen

Lisätiedot

Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMGFC320 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

HOITO- OHJE. Thermia Diplomat Lämpöpumppu

HOITO- OHJE. Thermia Diplomat Lämpöpumppu HOITO- OHJE Thermia Diplomat Lämpöpumppu 9 6 8 0 5 4 3 6 2 0 0 1 P a i n o s 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeätä......................................... 2 1.1 Turvallisuusohjeet........................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöohje DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöohje DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje www.heating.danfoss.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Copyright Danfoss A/S

Lisätiedot

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lisälämpö ennen QN10:tä Lisävarusteet HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 7 FI Ellei tätä

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145 Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10

Lisätiedot

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo.

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. Kaikki yhdeltä toimittajalta!! KYSY ILMAINEN MITOITUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO.

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti

Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti VMGFC120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista käyttövettä

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämpöön, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Lisätiedot

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS

ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS PELLON GROUP OY / Tapio Kosola ENERGIAN TALTEENOTTO KOTIELÄINTILALLA Luonnossa ja ympäristössämme on runsaasti lämpöenergiaa varastoituneena. Lisäksi maatilan prosesseissa syntyvää

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Lämmönvaihdinpaketti TMix E

Lämmönvaihdinpaketti TMix E Lämmönvaihdinpaketti TMix E EDUT Toimitetaan koottuna Voidaan kytkeä suoraan lattialämmitystai teollisuusjakotukkiin Mahdollistaa pakkasnesteen käytön sulanapidossa ja lattialämmityksessä talousrakennuksissa

Lisätiedot

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO GAS Mallit ALFEA HYBRID DUO GAS tri 11 Suoritusteho 11 kw ALFEA HYBRID DUO GAS tri 14 ALFEA HYBRID DUO GAS tri 16 14 kw 16 kw Kondenssikaasukattila

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Lukumäärä Koko (kw)

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Lukumäärä Koko (kw) Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämmönlähteeseen, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L1370 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE Uplink

Käyttöohjekirja NIBE Uplink Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen

Lisätiedot

Greenline HT Plus. C ja E. Asennus-, käyttöönottoja hoito-ohje KÄYTTÄJÄLLE HAKEMISTO. Osanumero: 290410-2 Painos: 1.0

Greenline HT Plus. C ja E. Asennus-, käyttöönottoja hoito-ohje KÄYTTÄJÄLLE HAKEMISTO. Osanumero: 290410-2 Painos: 1.0 Greenline HT Plus C ja E Asennus-, käyttöönottoja hoito-ohje HAKEMISTO Osanumero: 290410-2 Painos: 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut IVT Industrier yhtiön lämpöpumpun Toivomme, että lämpöpumppumme

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250

Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

IVT 290 A/W. Sähkökattila. Osanumero: 12323 Painos 1.0

IVT 290 A/W. Sähkökattila. Osanumero: 12323 Painos 1.0 fi IVT 290 A/W Sähkökattila Käyttöohje Osanumero: 12323 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut IVT-lämmitysjärjestelmän. Toivomme, että lämmitysjärjestelmämme täyttää odotuksesi ja tarjoaa energiansäästöä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0- Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry. . Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Palkittua työtä Suomen hyväksi Ministeri Mauri Pekkarinen luovutti SULPUlle Vuoden 2009 energia teko- palkinnon SULPUlle. Palkinnon vastaanottivat SULPUn hallituksen

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry. . Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Energia Asteikot ja energia -Miten pakkasesta saa energiaa? Celsius-asteikko on valittu ihmisen mittapuun mukaan, ei lämpöenergian. Atomien liike pysähtyy vasta absoluuttisen

Lisätiedot

3/18/2012. Ennen aloitusta... Tervetuloa! Maalämpö. 15.3.2012 Arto Koivisto Viessmann Oy. Tervetuloa!

3/18/2012. Ennen aloitusta... Tervetuloa! Maalämpö. 15.3.2012 Arto Koivisto Viessmann Oy. Tervetuloa! Tervetuloa! Maalämpö 15.3.2012 Arto Koivisto Viessmann Oy Mustertext Titel Vorlage 1 01/2006 Viessmann Werke Ennen aloitusta... Tervetuloa! Osallistujien esittely. (Get to together) Mitä omia kokemuksia

Lisätiedot

Kiinteistötekniikkaratkaisut

Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite

Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite Compact-sarja Aktiivinen ja passiivinen lämmön talteenotto Nilan Compact -sarja terveellisempi sisäilma kukkaroa säästäen Monipuoliset ratkaisut erilaisiin tarpeisiin

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse puu,

Lisätiedot

Lattilämmityksen jakotukki FHF

Lattilämmityksen jakotukki FHF Lattilämmityksen jakotukki FHF Käyttö FHF-jakotukkeja käytetään vesikiertoisissa lattialämmityksissä. Rakennusten lattialämmityspiirit kytketään kukin jakotukkeihin, joissa piirien vesimäärät säädetään

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57 3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120 Ratkaisu suuriin kiinteistöihin Lämpöässä T/P T/P 60-120 T/P 60-120 Ratkaisu kahdella erillisvaraajalla T/P 60-120 -mallisto on suunniteltu suuremmille kohteille kuten maatiloille, tehtaille, päiväkodeille,

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

IVT Air Suunniteltu Pohjolan vaativiin oloihin muuntamaan jääkylmän ulkoilman miellyttäväksi lämmöksi

IVT Air Suunniteltu Pohjolan vaativiin oloihin muuntamaan jääkylmän ulkoilman miellyttäväksi lämmöksi IVT Air Suunniteltu Pohjolan vaativiin oloihin muuntamaan jääkylmän ulkoilman miellyttäväksi lämmöksi Kokonaan uusi teholuokka ilma/vesi-lämpöpumpuille IVT Air ilma/vesi-lämpöpumppu on erittäin hyvä vaihtoehto.

Lisätiedot

INNOVA HEAT A 6 INNOVA HEAT A 8 INNOVA HEAT A10 24/05/2010

INNOVA HEAT A 6 INNOVA HEAT A 8 INNOVA HEAT A10 24/05/2010 INNOVA HEAT A 6 INNOVA HEAT A 8 INNOVA HEAT A10 24/05/2010 Sisällysluettelo Laitteen kuljetus 5 Ulkokuoren avaus 6 1 Tärkeitä tietoja 7 2 Turvallisuus 7 3 Järjestelmän toiminta 8 3.1 Yleistä 8 3.2 Järjestelmän

Lisätiedot

Compress EHP 3500/5000/6000

Compress EHP 3500/5000/6000 6 720 643 475-01.1I 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Ilma-vesilämpöpumput

Ilma-vesilämpöpumput Ilma-vesilämpöpumput KÄYTTÖOHJE ML 27.5.2008 v. 1.0 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

Rego 5101 Asennusohje

Rego 5101 Asennusohje Rego 5101 ok 6 720 641 739-37.1I Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvaohjeet........................

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Lämpöpumput

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Lämpöpumput MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Lämpöpumput Kodin lämmittäminen maahan tai veteen varastoituneella aurinkoenergialla on kestävä tapa säästää luontoa, rahaa ja parantaa elämän laatua. DANFOSS-LÄMPÖPUMPUT

Lisätiedot

Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17

Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Mukautumisen mestari parhaassa energialuokassa Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Valitse haluttu konfiguraatio merkitsemällä alla olevat ruudut. HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto

Lisätiedot

Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu

Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Esi 6.0 Esi 9.0 Esi 11.0 Esi 14.0 Esi 17.0 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöohje. DHP-H Varius Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöohje. DHP-H Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje www.heating.danfoss.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Copyright Danfoss A/S

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Emi 28 100% Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ Emi 43P Lämpöässä Emi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Lämpöässä Emi-mallisto on ratkaisu monenlaisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET

LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET WPC 04-13 (cool), WPF 04-16 (cool) SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEESSA... 3 NÄYTTÖ... 3 KÄYTTÖTILAT... 4 TILOJEN LÄMMITYS... 5 KÄYTTÖVESI... 5 ENERGIAMITTAUS... 5 SÄÄDINDYNAMIIKKA...

Lisätiedot

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpöä on pidetty omakotitalojen lämmitystapana. Maailma kehittyy ja paineet sen pelastamiseksi myös. Jatkuva ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys vaativat lämmittäjiä

Lisätiedot

VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin:

VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: KL KYKNNÄ 1.09.100F 6.6.2008 ALLOX ALLOX igit S KL ALLOX 95 KL KNINN OHJ Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät ALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: ALLOX IGI S KL / ALLOX 130 KL / ALLOX 75 KL / ALLOX

Lisätiedot

Jakotukkipari koostuu meno- ja paluujohdon jakotukeista. Menojohdon jakotukissa on lämmityspiirikohtaiset

Jakotukkipari koostuu meno- ja paluujohdon jakotukeista. Menojohdon jakotukissa on lämmityspiirikohtaiset Lattialämmityksen jakotukki FHD Käyttö Lattialämmityksen jakotukkeja FHD käytetään vesikiertoisissa lattialämmityksissä. Rakennusten lattialämmityspiirit kytketään kukin jakotukkeihin, joissa piirien vesimäärät

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 808 418 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 2 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

T-MALLISTO. ratkaisu T 0

T-MALLISTO. ratkaisu T 0 T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

IVT Optima. Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu

IVT Optima. Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu IVT Optima Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu Kokonaan uusi teholuokka ilma/vesi-lämpöpumpuille IVT Optima ilma/vesi-lämpöpumppu on erittäin hyvä vaihtoehto. Se käyttää taloasi ympäröivään ilmaan varastoitunutta

Lisätiedot

Greenline. C, D ja E. Asennuskäyttöönotto- kunnossapitoohje. Tuotenumero: 290407-2 Versio 5.0

Greenline. C, D ja E. Asennuskäyttöönotto- kunnossapitoohje. Tuotenumero: 290407-2 Versio 5.0 Greenline C, D ja E Asennuskäyttöönotto- ja kunnossapitoohje Tuotenumero: 290407-2 Versio 5.0 Tärkeää tietoa Tämä ohjekirja on laadittu niin, että siinä kuvataan lämpöpumpun toiminta, kytkentä ja hoito

Lisätiedot

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081 Asentajan käsikirja MCU 0 Lisävarustekortti Lisätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Komponenttien sijainti Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset

Lisätiedot

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Energiavaraajat lataa lämpöenergia talteen! jäspi gtv -energiavaraajat Jäspi GTV -energiavaraajat soveltuvat erinomaisesti niin uudis- kuin saneeraustalonkin lämmitysjärjestelmän

Lisätiedot