Asennusohje DHP-S VMGFB220

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennusohje DHP-S VMGFB220"

Transkriptio

1 Asennusohje DHP-S VMGFB220

2 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Copyright Danfoss A/S. Alkuperäinen käyttöohje on ruotsinkielinen. Muut kieliversiot ovat käännöksiä alkuperäisestä käyttöohjeesta. (direktiivi 2006/42/EY)

3 Sisällys 1 Tietoa asennusohjeesta Johdanto Symbolit Sanasto Tärkeää Kylmäaine Melu ja tärinä Lämpöpumpun tiedot Mitat ja komponentit Putkiliitännät Tilavaatimukset Tekniset tiedot Aukot lämmönkeruunesteputkille Pakkauksesta purkaminen ja asennus Pystytys Etulevyn irrotus Putkiasennus Varoventtiili Lämmitysjärjestelmän menojohto ja paluujohto Järjestelmäehdotus Sähköasennus Sähköliitäntä Kuumakaasupumpun kytkentä Ulkolämpötilan anturin kytkentä Käyttövesianturin kytkentä Menolämpötilan anturin kytkentä Käyttöveden vaihtoventtiilin kytkentä Huoneanturin (lisävaruste) kytkentä Paine- ja/tai virtausvahdin (lisävaruste) kytkentä Lisälämmönlähteen käynnistyksen/pysäytyksen kytkentä Lisälämmönlähteen ohjaussignaalin kytkentä Anturien muunnostaulukko Koekäyttö Asennuksen tarkistuslista Manuaalinen testi Käynnistys Sovita lämmitysjärjestelmään Etulevyn asennus Valikkotiedot HUOLTO-valikko Tärkeät parametrit Yhteystiedot VMGFB220 1

4

5 1 Tietoa asennusohjeesta 1.1 Johdanto Aluksi asennusohjeessa kerrotaan lämpöpumpun tiedot. Asennusohjeessa selostetaan sitten purkaminen pakkauksesta, asennus sekä asennuksen tarkastus. Viittaukset lukuihin ja kohtiin on merkitty kursiivilla, esimerkki: Om anvisningen. Viittaukset lämpöpumpun ohjausyksikön valikoihin on merkitty isoilla kirjaimilla, esimerkki: INFORMAATIO -> KÄYTTÖ -> AUTO. Kaikki ohjekirjan kuvat on numeroitu, jotta asentajan ja huoltoteknikon on helppo löytää ne. 1.2 Symbolit Ohjekirjassa on useita varoitussymboleja, jotka yhdessä tekstin kanssa ilmaisevat lukijalle, että toimenpiteisiin liittyy vaaroja. Symbolit ovat tekstin vasemmalla puolella. Ohjekirjassa on käytetty kolmea symbolia, jotka ilmaisevat eri asteisia vaaroja. VAARA! Vaarallinen jännite!varoittaa välittömästä vaarasta, joka aiheuttaa hengenvaarallisia tai vakavia vammoja, ellei tarvittavia toimenpiteitä suoriteta. Varoitus! Tapaturmavaara!Varoittaa mahdollisesta vaarasta, joka voi aiheuttaa hengenvaarallisia tai vakavia vammoja, ellei tarpeellisiin suojaustoimenpiteisiin ryhdytä. Varo! Laitteiston vaurioitumisvaara. Varoittaa mahdollisesta vaarasta, joka aiheuttaa aineellisia vahinkoja, ellei tarvittavia toimenpiteitä suoriteta. Neljäs symboli kiinnittää huomion käytännöllisiin tietoihin tai vihjeisiin siitä, kuinka toimenpide tulisi suorittaa. Huom! Tietoa, joka helpottaa laitteiston käsittelyä tai ilmaisee käyttöteknisen haittapuolen. 1.3 Sanasto Erilaisista komponenteista ja toiminnoista on johdonmukaisesti käytetty samoja termejä. Taulukossa on lueteltu yleisimmät termit. Taulukko 1. Sanasto Termi Lämmitysjärjestelmä Menojohto Paluujohto Kiertovesipumppu Kylmäainepiiri Kylmäaine Lämmönkeruupiiri Merkitys Piiri, joka siirtää lämpöä kiinteistöön tai lämminvesivaraajaan. Lämmitysjärjestelmän menojohto, jonka virtaussuunta on lämpöpumpusta pattereihin/ lattialämmityspiiriin tai lämminvesivaraajaan. Lämmitysjärjestelmän paluujohto, jonka virtaussuunta on pattereista/lattialämmityspiiristä tai lämminvesivaraajasta lämpöpumppuun. Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu. Energiaa siirtävä piiri lämmönkeruupiirin ja lämmitysjärjestelmän välillä. Kylmäainepiirissä kiertävä kaasu/neste. Piiri, joka kerää lämpöenergiaa kalliosta, maasta, ilmasta tai vedestä. Asennusohje VMGFB220 3

6 2 Tärkeää Varo! Lämpöpumppu on sijoitettava tilaan, jossa lämpötila ei laske alle nollan! Varo! Laitteiston saa ottaa käyttöön vain, kun lämmitysjärjestelmä on täytetty ja ilmattu. Muussa tapauksessa kiertovesipumppu saattaa vaurioitua. Varo! Jos sähköasentaja haluaa testata sähkökytkentänsä ennen yllä mainittua, tämän saa tehdä vasta sen jälkeen, kun on varmistettu, että lämpöpumppu, sähkökattila, kompressori ja lämpösuojukset on kytketty pois päältä. Varo! Lämmönkeruupumpun pitää olla käynnissä lämmönkeruujärjestelmää täytettäessä, mutta on huolehdittava siitä, että kompressori ja kiertovesipumppu eivät pääse käynnistymään. Laitteisto on käytännöllisesti katsoen huoltovapaa, mutta tietty valvonta on tarpeen. Ennen kuin teet muutoksia ohjausyksikön asetuksiin, ota selvää, mitä nämä muutokset merkitsevät. Jos laitteisto kaipaa huoltoa, ota yhteyttä laitteiston asentajaan. Varo! Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen tai henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Huom! Huolehdi siitä, etteivät lapset leiki laitteella. 2.1 Kylmäaine Lämpöpumpun jäähdytysjärjestelmä (kylmäainepiiri) on täytetty kylmäaineella R407C. Varo! Kylmäainepiirin työt saa suorittaa vain henkilö, jolla on työhön tarvittava koulutus ja pätevyys. Varo! Tulipalon vaara! Kylmäaine R407C ei ole syttyvä eikä räjähdysaltis normaaleissa olosuhteissa. Myrkyllisyys Normaalissa käytössä ja normaaleissa käyttöolosuhteissa kylmäaineiden myrkyllisyys on vähäinen. Sen sijaan epänormaaleissa olosuhteissa tai tahallisen väärinkäytön tapauksessa on olemassa vahinkojen vaara (jopa hengenvaara). Kylmäainehöyryt ovat monta kertaa ilmaa raskaampia, ja suljetuissa tiloissa sekä tiloissa, jotka ovat esim. ovea matalammalla, saattaa vuodon yhteydessä syntyä suuria pitoisuuksia, joiden seurauksen voi olla tukehtumisvaara hapen puutteesta johtuen. Tilat, joihin raskaat höyryt voivat kerääntyä ja syrjäyttää ilman, pitää sen vuoksi varustaa hyvällä tuuletuksella. 4 Asennusohje VMGFB220

7 Varoitus! Tapaturmavaara! Kylmäaine muodostaa avotulen kanssa myrkyllistä ja ärsyttävää kaasua. Kaasu voidaan havaita hajun perusteella jo pitoisuuksilla, jotka alittavat nämä raja-arvot. Tila pitää tyhjentää, kunnes se on kunnolla tuuletettu. Varoitus! Tapaturmavaara! Henkilön, joka saa höyryistä myrkytysoireita, tulee välittömästi siirtyä (tai hänet tulee välittömästi siirtää) raittiiseen ilmaan. Kylmäainepiirin työt Kylmäainepiirin korjauksen yhteydessä kylmäainetta ei saa päästää ulos lämpöpumpusta, vaan se on hävitettävä erikoislaitteilla. Kylmäaineen tyhjennys ja täyttö tehdään huoltoventtiilien kautta, ja täytössä saa käyttää vain uutta kylmäainetta (katso kylmäaineen määrä laitekilvestä). Jos laitteistoon täytetään jotain muuta kylmäainetta kuin R407C, kaikki Thermia Partners Oy:n myöntämät takuut raukeavat, ellei tätä uutta kylmäainetta ole kirjallisesti ilmoitettu hyväksytyksi korvaavaksi kylmäaineeksi sen edellyttämien muiden toimenpiteiden kanssa. Romutus Kun lämpöpumppu romutetaan, kylmäaine pitää ottaa talteen hävitettäväksi. Noudata kylmäaineen käsittelyä koskevia paikallisia määräyksiä. Katso myös ympäristöministeriön voimassaoleva kylmäainetiedote. 2.2 Melu ja tärinä Joustoletkut Kaikki putket pitää asentaa niin, että värinät eivät voi siirtyä lämpöpumpusta putkistoon ja edelleen rakenteisiin. Tämä koskee myös laajentumisputkea. Värinöiden siirtymisen estämiseksi suosittelemme, että kaikkiin putkiliitäntöihin käytetään joustoletkuja. Joustoletkuja on saatavana lisävarusteena. Kuvissa näkyy, miltä oikea ja virheellinen asennus näillä letkuilla voi näyttää. Asennusohje VMGFB220 5

8 Putkiripustusten aiheuttaman melun välttämiseksi putket tulee kiinnittää kumipehmusteisilla kiristimillä, joilla estetään värinöiden siirtyminen. Asennus ei saa kuitenkaan olla liian jäykkä eikä kiristimiä saa olla liian tiheässä. Kuva 1. Asenna joustoletkut niin, etteivät ne ole kiertyneinä. Kierreliitosten kiristyksessä pitää käyttää vasta-avainta Kuva 2. Sovita letkujen pituus mutkissa niin, että vältetään letkun taipuminen ja venyminen. Kuva 3. Sovita letkujen pituus niin, että vältetään letkun taipuminen ja venyminen. Letkua ei saa asentaa täysin suoraksi. Kuva 4. Käytä kiinteitä käyriä, jotta liitosten vieressä ei ilmene kiellettyjä taivutusrasituksia Ennaltaehkäisevät huoltotoimenpiteet Joitakin seuraavista voi myös käyttää vianmääritykseen. Älä asenna lämpöpumppua makuuhuoneen seinää vasten. Jos mahdollista, älä asenna lämpöpumppua nurkkaan, koska se vahvistaa melua. 6 Asennusohje VMGFB220

9 Varmista, että kaikki putket on kiinnitetty joustavasti kuvan mukaisilla kiinnikkeillä tai vastaavilla. Tarkoitus on, että kumi (tai muu materiaali) puristuu 1-2 mm värähtelyn aikana. Putkea ei siis kannata kiinnittää liian monesta kohdasta, koska silloin yhteen kiinnikkeeseen kohdistuva voima on liian pieni. Kuva 5. Putkien joustava ripustus. Jos lämpöpumppu asennetaan sisätiloihin ja tilan katto on liian pieni tai muuten epäsopiva putkiripustuksille, kannattaa ehkä rakentaa lattialla seisova teline, johon putket ripustetaan. Varmista, että putket eivät kosketa seiniin tai peltikaappeihin ja että eristettä on joka puolella putkea, ei pelkästään yläpuolella. Lämpöpumpun sisällä olevat putket eivät saa koskettaa toisiaan (kiinnitä kumieriste väliin, putkien vetäminen irti toisistaan on vain väliaikainen ratkaisu). Jos lämpöpumppu on epävakaalla alustalla, asenna se lämpöpumpun painolle mitoitetuille kumitassuille. Käytä tarvittaessa kuminauhoja letkujen kiinnittämiseen, jotta eivät ole toisiaan vasten ja muodosta värinäsiltoja. Varmista, että kaapelit eivät ole tiukalla, muussa tapauksessa ne muodostavat värinäsiltoja. Jos mahdollista asenna lämpöpumppu tilaan, joka on äänieristetty asuintiloista. Mahdollisia jälkikäteen tehtäviä melunvähennystoimia: Käy läpi edellä olevat kohdat ja paranna kun mahdollista. Suojus kompressorille (tehokkain korkeille taajuuksille). Paranna asennustilan akustista ympäristöä asentamalla akustiikkalevyjä seinille ja kattoon. Joissakin tapauksissa lämpöpumppu kannattaa siirtää toiseen huoneeseen Sähköliitäntä Varo! Sähköasennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Asennuksessa on noudatettava paikallisia ja kansallisia määräyksiä. Varo! Sähköasennus tulee tehdä kiinteästi asennetuilla kaapeleilla. Sähkönsyöttö tulee voida katkaista kaikkinapaisella katkaisimella (erotuskatkaisin), jossa on vähintään 3 mm kosketinväli. Tiedot ulkoisesti kytkettyjen laitteiden maksimikuormituksesta löytyvät sähköohjeesta. Sähkövirta! VAARA! Liittimet ovat sähköä johtavia ja niistä voi saada hengenvaarallisen sähköiskun. Virransyöttö pitää katkaista ennen sähköasennuksen aloittamista. Lämpöpumppu on sisäisesti kytketty tehtaalla. Asennusohje VMGFB220 7

10 3 Lämpöpumpun tiedot 3.1 Mitat ja komponentit 60 ± (±10) ±10 Kuva 6. Mitat Merkkien selitykset 1 Lämmönkeruulähtö (lämpöpumpusta) 2 Lämmitysveden paluu (paluujohto) 3 Paluujohto, kuumakaasuvaihdin 4 Menojohto, kuumakaasuvaihdin 5 Lämmitysveden meno (menojohto) 6 Lämmönkeruutulo (lämpöpumppuun) 7 Tiedonsiirtokaapelin läpivienti 8 Läpivienti sähkönsyötölle ja antureille 9 Menolämpötilan anturi 10 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 11 Höyrystin 12 Paluulämpötila-anturi 13 Kompressori 14 Kuumakaasuvaihdin 15 Kuivaussuodatin 16 Paisuntaventtiili 17 Kiertovesipumppu 18 Lämmönkeruupumppu Kuva 7. Osat 8 Asennusohje VMGFB220

11 3.2 Putkiliitännät Taulukko 2. Liitännän halkaisija Koko Lämmönkeruuneste Lämmitysvesi Kuumakaasuvaihdin Solid Solid Solid Solid Ahtaissa tiloissa putkien vetoa lämpöpumpun takasivulle voi helpottaa liittämällä putket ennen kuin pumppu asennetaan paikalleen. Viereisessä kuvassa on esimerkki putkien vedosta. Huom! Älä kiinnitä putkia lämpöpumpun peltikoteloon, koska siitä saattaa olla seurauksena tärinä/ meluongelmia Merkkien selitykset 1 Lämmönkeruulähtö (lämpöpumpusta) Lämmitysveden paluu (paluujohto) 4 3 Paluujohto, kuumakaasuvaihdin 4 Menojohto, kuumakaasuvaihdin 5 Lämmitysveden meno (menojohto) 3 6 Lämmönkeruutulo (lämpöpumppuun) 1 2 Kuva 8. Putkiliitäntä 3.3 Tilavaatimukset Asennuksen ja myöhempien tarkastus- ja kunnossapitotöiden helpottamiseksi lämpöpumpun ympärillä pitää olla riittävästi vapaata Asennusohje VMGFB220 9

12 tilaa alla olevien mittatietojen mukaisesti: Kuva 9. Huoltotila 3.4 Tekniset tiedot Taulukko 3. Tekniset tiedot DHP-S Kylmäaine Tyyppi R407C R407C R407C R407C Määrä kg 3,4 3,5 3,6 4,2 Koestuspaine MPa 3,4 3,4 3,4 3,4 MPa 2,95 2,95 2,95 2,95 Kompressori Tyyppi Scroll Scroll Scroll Scroll Sähkötiedot 3-N ~50 Hz Nimellistehot 1) Lämpökerroin Nimellisvirtaus 2) Ulkoinen käytettävissä oleva paine 4) Sisäinen painehäviö Öljy POE POE POE POE Sähköliitäntä V 400/50Hz 400/50Hz 400/50Hz 400/50Hz Nimellisteho kw 8,8 11,8 15,7 19,9 A Varoke A Antoteho kw 17,6 23,2 30,3 36,8 Laskentapaine Käynnistysvirta COP 3,09 3,03 3,11 2,91 Lämmönkeruuneste l/s 1,2 1,6 2,2 2,4 3) Lämpökerroin Lämmönkeruuneste l/s 0,5 0,6 0,8 1,0 kpa Lämmitysvesi kpa Lauhdutin kpa Höyrystin kpa Asennusohje VMGFB220

13 DHP-S Maks./ min.lämpötila C 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 Lämmitysvesi C 60/20 60/20 60/20 60/20 Pressostaatit Pienpaine MPa 0,08 0,08 0,08 0,08 Jäätymisenestoaine Käynti MPa 2,65 2,65 2,65 2,65 Korkeapaine MPa 2,95 2,95 2,95 2,95 Paino kg Lämmönkeruuneste Etyleeniglykoli/etanoli Etyleeniglykoli/etanoli Etyleeniglykoli/etanoli Etyleeniglykoli/etanoli Mittaukset on suoritettu rajoitetulla määrällä lämpöpumppuja, mistä syystä tulokset vaihtelevat. Myös mittausmenetelmien toleranssit voivat aiheuttaa vaihteluja. 1)B0W45 normin EN14511 mukaan. Lämmitysvesi Δ5K, lämmönkeruuneste Δ3K. 3)Jäätymisenestoaine: Etanoli vesi. 2) Nimellisvirtaus: lämmitysvesi Δ10, jäähdytyspiiri Δ3K. 4)Nimellisvirtauksella. Asennusohje VMGFB220 11

14 4 Aukot lämmönkeruunesteputkille Varo! Sijoita asennusputkien reiät niin, että muille asennuksille jää tilaa. Varo! Lämmönkeruuputkilla pitää olla erilliset seinäläpiviennit. Jos seinäläpiviennit ovat ylimmän pohjavesitason alapuolella, läpivientien pitää olla vesitiiviitä. Lämmönkeruuputket pitää eristää koko matkalta lämpöpumpusta seinien läpi ja talon ulkopuolella kollektoriin saakka, jotta vältetään kondensoituminen ja estetään lämpöhäviöt. Jos lämmönkeruuputket asennetaan maan pinnalle, tee reiät seiniin lämmönkeruuputkille. Jos lämmönkeruuputket asennetaan maan alle, katso ohjeet alta. Merkkien selitykset Asennusputki 2 Lämmönkeruunesteputki 3 Muurauslaasti 4 Tiivistysmassa Kuva 10. Aukon teko 1. Tee reiät seiniin lämmönkeruuputkien asennusputkille (1). Noudata mitta- ja asennuspiirustuksia. Jos on olemassa vaara pohjaveden tunkeutumisesta taloon, pitää käyttää erityisiä vesitiiviitä läpivientejä. 2. Työnnä asennusputket (1) reikiin ja säädä ne kallistumaan alaspäin. Kallistuksen pitää olla vähintään 1:30. Katkaise ne viistosti (kuvan mukaisesti), jotta sadevesi ei pääse putkiin. 3. Vedä lämmönkeruuputket (2) asennusputken läpi asennustilaan. 4. Korjaa seinä putkien ympärillä laastilla (3). 5. Varmista, että lämmönkeruuputket (2) ovat asennusputken (1) keskellä, niin että lämmöneristys on tasaisesti joka puolelle. 6. Tiivistä asennusputki (1) sopivalla tiivistysmassalla (vaahtomuovi)(4). 12 Asennusohje VMGFB220

15 5 Pakkauksesta purkaminen ja asennus Lämpöpumppu on pakattu kartonkiin ja aaltopahviin ja toimitetaan kuormalavalla. 1. Tarkasta, että toimitus on täydellinen ja vahingoittumaton. Varo! Lämpöpumppua siirrettäessä putkiliitäntöjä ei saa käyttää lämpöpumpun nostamiseen. Myöskään pakkausta ei saa käyttää lämpöpumpun nostamiseen. 5.1 Pystytys 1. Siirrä lämpöpumppu asennuspaikalle. 2. Leikkaa poikki kiinnityshihnat ja poista pakkaus. 3. Nosta lämpöpumppu kuormalavalta. 4. Asenna kondenssiveden poistoputki. Merkkien selitykset 1 Säätöjalat 1 Kuva 11. Suorista lämpöpumppu vesivaa'alla 5. Säädä lämpöpumppu säätöjaloilla (1) vaakasuoraan asentoon. 5.2 Etulevyn irrotus Etulevy irrotetaan seuraavasti: 1. Kierrä irti ruuvit (1) 2. Nosta etulevyä (2) ylöspäin ja nosta se varovasti pois ylös-eteenpäin. 3. Aseta etulevy lämpöpumpun viereen. Asennusohje VMGFB220 13

16 2 Merkkien selitykset 1 Ruuvit 2 Etupelti 1 Kuva 12. Irrota etupelti 14 Asennusohje VMGFB220

17 6 Putkiasennus Varo! Varmista vuotojen välttämiseksi, ettei liitäntäjohtoihin synny jännityksiä! Huom! Varmista, että putkiasennukset tehdään mitta- ja asennuspiirustuksien mukaisesti. Huom! Putkiasennus tulee teettää valtuutetulla asentajalla. Varo! On erittäin tärkeää, että lämmitysjärjestelmästä on poistettu kaikki ilma asennuksen jälkeen. Varo! Ilmausventtiilejä tulee asentaa tarvittaviin kohtiin. 6.1 Varoventtiili Huom! Lämpöpumppu tulee kytkeä paisuntasäiliöön ja varoventtiiliin voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varaajan ja varoventtiilin välisen yhdysputken on oltava jatkuvasti nouseva. Jatkuvasti nousevalla tarkoitetaan tässä, että putki ei saa missään kohtaa tehdä mutkaa alaspäin. Varo! Lämmönkeruupiirin pitää olla täytetty oikealla määrällä lämmönkeruuliuosta; muuten laitteisto voi vaurioitua. Varmista, että järjestelmässä on vaadittu paine. Se ei kuitenkaan saa olla yli 3 baarin maksimipaineen. Varo! Jos laitteistoon kuuluu suljettu paisuntasäiliö, myös se tulee varustaa hyväksytyllä painemittarilla ja varoventtiilillä. 6.2 Lämmitysjärjestelmän menojohto ja paluujohto 1. Suojaa laitteisto epäpuhtauksilta asentamalla likasuodatin (suurin reikäkoko 0,7 mm) lämmitysjärjestelmän paluujohtoon. 2. Asenna menojohto siihen kuuluvine komponentteineen. 3. Asenna paluujohto siihen kuuluvine komponentteineen. 4. Eristä meno- ja paluujohdot. Asennusohje VMGFB220 15

18 6.3 Järjestelmäehdotus Kuva 13. Järjestelmäehdotus Merkkien selitykset 1 Lämpöpumppu 82 Säätöventtiili 19 Lämminvesivaraaja 83 Takaiskuventtiili 31 Kiertovesipumppu (VVC) 84 Painemittari 34 Kiertovesipumppu (kuumakaasu) 86 Varoventtiili 36 Kiertovesipumppu (järjestelmä) 88 Venttiiliputki (kylmävesi) 50 Ulkolämpötilan anturi 90 Suodatin (lämpöpumppu) 51 Menolämpötilan anturi 91 Suodatin (kuumakaasu) 53 Käyttövesianturi käynnistys 92 Suodatin (lämmönkeruupumppu) 55 Käyttövesianturi huippu (asennetaan lämpimimpään varaajaan) 97 Joustava letku 75 Sekoitusventtiili 111 Ilmaus- ja pais.säiliö (lämmönkeruu) 77 Vaihtoventtiili 112 Paisuntasäiliö (suljettu) 80 Sulkuventtiili 115 Sähkövastus 81 Täyttöventtiili 117 Lisälämpö Lämpöpumppu voi tuottaa sekä lämmitys- että käyttövettä. Ulkoinen lisälämmönlähde (öljykattila, sähkökattila, kaukolämpö tai vastaava) tukee lämmitysveden tuotantoa, mutta ei käyttöveden tuotantoa. Lämmityksen ja käyttöveden vaihtoventtiili on ennen ulkoista lisälämmönlähdettä, mikä mahdollistaa samanaikaisen lämmitys- ja käyttöveden tuotannon. Lämpöpumpun ohjausyksikkö ohjaa myös lisälämpöshunttia, joka on sijoitettu ulkoisen lisälämmönlähteen jälkeen. HUOLTO-valikossa valitaan LISÄLÄMPÖ, ULK. LISÄLÄMPÖ. Tehdasasetus on: ULK. LISÄLÄMPÖ = PÄÄLLÄ VXV LÄMM.K-VESI = SIS Kun öljykattilaa käytetään lisälämmönlähteenä, jälkipolttoaika pitää asettaa 60 minuuttiin. HUOLTO-valikossa valitaan LISÄLÄMPÖ, ULK. LISÄLÄMPÖ, PYSÄYTYSAIKA, 60M. 16 Asennusohje VMGFB220

19 7 Sähköasennus 7.1 Sähköliitäntä Varo! Sähköasennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Asennuksessa on noudatettava paikallisia ja kansallisia määräyksiä. Varo! Sähköasennus tulee tehdä kiinteästi asennetuilla kaapeleilla. Sähkönsyöttö tulee voida katkaista kaikkinapaisella katkaisimella (erotuskatkaisin), jossa on vähintään 3 mm kosketinväli. VAARA! Liittimet ovat sähköä johtavia ja niistä voi saada hengenvaarallisen sähköiskun. Virransyöttö pitää katkaista ennen sähköasennuksen aloittamista. Lämpöpumppu on sisäisesti kytketty tehtaalla. 1. Irrota lämpöpumpun etulevy. 2. Vedä syöttökaapeli sitä varten varatusta lämpöpumpun takalevyn aukosta liittimille. 3. Kytke syöttökaapeli liittimiin. Katso erillinen sähköohje. VAARA! Sähkövirta! Syöttökaapelin saa kytkeä vain sitä varten varattuun liitinrimaan. Muita liitinrimoja ei saa käyttää! Sähkökaapin rakenne K2 F1 F0 F3 F4 1 E1 Merkkien selitykset K1 Kontaktori, kompressori K1 K2 Kontaktori, lämmönkeruupumppu F10 Ylivirtarele, kompressori F10 F11 F1 Ylivirtarele, lämmönkeruupumppu Varoke, lämmönkeruupumppu F11 1 F0 Varoke, ylikuumenemissuoja ja kompressori F3 Varoke, sähkövastus F4 Varoke, öljy ja sähkö X1 X1 Liittimet sähkönsyötölle ja lämpötilan antureille sekä liittimet ulkoisille komponenteille 1 Paikka lisäkortille Kuva 14. Sähkökaappi 7.2 Kuumakaasupumpun kytkentä 1. Kytke kuumakaasupumppu oikeisiin liittimiin. Jännite on 230 VAC. Pumppu asennetaan lämpöpumpun kotelon ulkopuolelle ja liitetään joustoletkuilla. Tämä pumppu käy yhtä aikaa kompressorin kanssa. Katso erillinen sähköohje. Asennusohje VMGFB220 17

20 7.3 Ulkolämpötilan anturin kytkentä Ulkolämpötilan anturi sijoitetaan talon pohjois- tai luoteissivulle suojaan suoralta auringonvalolta. Ulkolämpötilan anturia ei saa asentaa heijastavalla levyllä päällystetylle seinälle. Anturi tulee asentaa vähintään 1 m etäisyydelle sellaisista talon seinässä olevista aukoista, joista voi virrata ulos lämmintä ilmaa. Jos anturikaapeli asennetaan putkeen, putki pitää tiivistää niin, että siitä mahdollisesti tuleva ilmavirta ei vaikuta anturiin. 1. Vedä ulkolämpötilan anturin kytkentäkaapeli sitä varten varatusta lämpöpumpun takalevyn aukosta liittimille. 2. Kytke anturi liittimiin. Katso erillinen sähköohje. Varo! Ulkoanturi on liitetty pienjännitteellä. Noudata ulkolämpötilan anturin erillisiä asennusohjeita! 7.4 Käyttövesianturin kytkentä Kytke käyttövesianturi liittimiin. Anturi pitää sijoittaa noin kolmasosan korkeuteen lämpimimpään varaajaan. Katso erillinen sähköohje. 7.5 Menolämpötilan anturin kytkentä Menolämpötilan anturi pitää aina asentaa menojohtoon lisälämmönlähteen jälkeen. Anturi pitää sijoittaa paikkaan, jossa lämmitysvesi on ehtinyt sekoittua hyvin. Katso erillinen sähköohje. 7.6 Käyttöveden vaihtoventtiilin kytkentä Katso erillinen vaihtoventtiilin asennusohje ja sähköohje. 7.7 Huoneanturin (lisävaruste) kytkentä Irrota lämpöpumpun etulevy. 1. Vedä huoneanturin liitäntäkaapeli sitä varten varatusta lämpöpumpun takalevyn aukosta liittimille. 2. Kytke anturi liittimiin. Katso erillinen sähköohje. 7.8 Paine- ja/tai virtausvahdin (lisävaruste) kytkentä Katso erillinen paine- ja virtausvahdin asennusohje ja sähköohje. 7.9 Lisälämmönlähteen käynnistyksen/pysäytyksen kytkentä Lisälämmönlähteen käynnistys/pysäytys kytketään oikeisiin liittimiin. Katso erillinen sähköohje Lisälämmönlähteen ohjaussignaalin kytkentä Katso erillinen sähköohje Anturien muunnostaulukko Varo! Anturikaapelit pitää kytkeä irti ohjausyksiköstä ennen anturien resistanssimittausta. 18 Asennusohje VMGFB220

21 Taulukko 4. Utegivare Taulukko 5. övriga givare C ohm, Ω C kilo ohm, kω 0 66,3 5 52, , , , , , , , ,1 50 8,5 55 7,1 60 6,0 65 5,0 70 4,2 75 3,7 80 3,1 85 2, Anturin mittaus vianetsinnän yhteydessä 1. Irrota anturi I/O-kortista/liittimistä. 2. Mittaa anturin ja mahdollisen haaroituskaapelin resistanssi. 3. Mittaa sitten pelkkä anturi. Huom! Anturin arvon varmistamiseksi lämpötila pitää tarkastaa suhteessa mitattuun resistanssiin. Asennusohje VMGFB220 19

22 8 Koekäyttö Huom! Lue turvallisuusohjeet! Varo! Laitteiston saa ottaa käyttöön vain, jos lämmitysjärjestelmä, lämminvesivaraaja ja lämmönkeruupiiri on täytetty ja ilmattu. Muussa tapauksessa kiertovesipumput saattavat vaurioitua. Varo! Mahdollisten asennuksen yhteydessä ilmenevien hälytysten vianmääritys pitää suorittaa. Varo! Jos laitteistoa on tarkoitus käyttää pelkästään lisälämmöllä asennuksen yhteydessä, lämmitysjärjestelmän pitää olla täytetty ja kompressorin käynnistyminen pitää estää. Tämä tapahtuu asettamalla käyttötilaksi Lisälämpö. 8.1 Asennuksen tarkistuslista Ennen manuaalista koekäyttöä seuraavat pitää tarkastaa: Putkiasennus Sähköasennus Lämmitysjärjestelmän putkiasennukset Putkiliitännät kytkentäkaavion mukaan Meno- ja paluujohtojen joustoletkut Puskurisäiliö menojohdossa Putkieristeet Siivilä paluujohdossa Lämmitysjärjestelmän ilmaus Kaikki patteriventtiilit täysin auki Lämmitysjärjestelmän paisuntasäiliö (ei sisälly toimitukseen) Paisuntasäiliön varoventtiili (3 bar) (ei sisälly toimitukseen) Lämmitysjärjestelmän täyttöhana (ei sisälly toimitukseen) Tiiviyden tarkastus Jos ulkoinen lämminvesivaraaja on asennettu, tarkasta myös: Vaihtoventtiili Kylmäveden varoventtiili (9 bar) Sähköasennus Turvakytkin Varoke Kompressorin pyörimissuunta Lämmönkeruupumppu Ulkolämpötilan anturin asennus Ohjausyksikön asetukset 20 Asennusohje VMGFB220

23 Jos ulkoinen lämminvesivaraaja on asennettu, tarkasta myös: Vaihtoventtiili Lämmönkeruujärjestelmä Paisunta/ilmausastia paluujohdossa Paisuntasäiliön varoventtiili (3 bar) Täyttöliitäntä paluujohdossa Ulkoseinän läpiviennin eristys Muu lämmönkeruuputkiston eristys Lämmönkeruuputkiston ilmaus Tiiviyden tarkastus 8.2 Manuaalinen testi Koekäytä laitteisto ja tarkasta samalla komponenttien toiminta Aktivoi manuaalinen testi 1. Varmista, että päävirtakytkin on päällä. 2. Valitse käyttötila valikossa INFORMAATIO -> KÄYTTÖ ->. 3. Avaa HUOLTO-valikko pitämällä < painettuna viiden sekunnin ajan. 4. Aseta MAN TESTI arvoksi 2. Huom! Valitse tila 2 MANUAALISELLE TESTILLE, jotta voit poistua testivalikosta koekäytön aikana Testaa lämmönkeruupumppu 1. Käynnistä lämmönkeruupumppu asettamalla KERUUL. PUMPPU -arvoksi Tarkista lämmönkeruupumpun toiminta: kuuntelemalla asettamalla käsi pumpun päälle tarkastamalla, että nestetaso paisuntasäiliössä pysyy vakiona. Ellei nestetaso ole vakio, järjestelmässä on ilmaa. kuuntelemalla ilman aiheuttamia ääniä 3. Ellei pumppu käynnisty, suorita manuaalinen käynnistys. 4. Jos lämmönkeruuputkistossa on ilmaa, poista ilma järjestelmästä. 5. Pysäytä lämmönkeruupumppu asettamalla arvoksi Testaa kiertovesipumppu 1. Käynnistä lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu asettamalla KIERTOV.PUMPPU-arvoksi Tarkista kiertovesipumpun toiminta: kuuntelemalla asettamalla käsi pumpun päälle kuuntelemalla ilman aiheuttamia ääniä 3. Ellei pumppu käynnisty, suorita manuaalinen käynnistys. 4. Jos lämmitysjärjestelmässä on ilmaa, poista ilma järjestelmästä. 5. Pysäytä kiertovesipumppu asettamalla arvoksi 0. Asennusohje VMGFB220 21

24 Kiertovesipumppujen manuaalinen käynnistys Ellei jokin kiertovesipumpuista käynnisty, se on autettava käyntiin seuraavasti: 1 Kuva 15. Ilmausruuvin sijainti Kiertovesipumpun ilmauksen yhteydessä vettä saattaa päästä kosketuksiin sähkökomponenttien kanssa. Suojaa siksi sähköpaneeli vedeltä. 1. Löysää ja irrota ilmausruuvi pumpun etupuolelta. Normaalisti reiästä vuotaa hieman vettä, kun ruuvi irrotetaan. 2. Työnnä urataltta reikään ja kierrä pumpun pyörimissuuntaan (myötäpäivään). 3. Asenna ilmausruuvi tiivisteineen paikalleen Testaa vaihtoventtiili (jos järjestelmä tuottaa myös käyttövettä) 1. Aktivoi vaihtoventtiili asettamalla VAIHTOV. K-VESI -arvoksi Tarkasta, että vaihtoventtiilin varren asento muuttuu. 3. Ellei varsi liiku, suorita vianmääritys Testaa kompressori 1. Käynnistä kiertovesipumppu asettamalla KIERTOV.PUMPPU-arvoksi Käynnistä lämpöpumpun kompressori asettamalla LÄMPÖPUMPPU-arvoksi 1. Samalla kun lämpöpumpun arvoksi muutetaan 1, käynnistyy myös lämmönkeruupumppu. Varoitus! Palovammojen vaara, kompressorin paineputki voi nopeasti lämmetä asteiseksi! 22 Asennusohje VMGFB220

25 1 Merkkien selitykset 1 Huom! Kuuma! Kuva 16. Paineputken pitää lämmetä käytön aikana 1. Tarkasta että: kompressori pyörii oikeaan suuntaan kokeilemalla kädellä paineputkea ennen kompressorin käynnistystä: putki on silloin kylmä. Kokeile uudelleen hetken kuluttua, että paineputki kuumenee kunnolla. kompressori kuulostaa normaalilta eikä mistään kuulu melua. 2. Ellei putki lämpene tai jos se kuulostaa oudolta, suorita vianmääritys. 3. Pysäytä kompressori asettamalla arvoksi Pysäytä lämmönkeruupumppu asettamalla arvoksi Pysäytä kiertovesipumppu asettamalla arvoksi Testaa lisälämpöportaat 1. Käynnistä kiertovesipumppu asettamalla KIERTOV.PUMPPU-arvoksi 1. LISÄLÄMPÖ 1 1. Käynnistä ensimmäinen lisälämpöporras asettamalla LISÄLÄMPÖ 1 -arvoksi Tarkasta lisälämpöportaan toiminta poistumalla MAN.TESTI-valikosta, avaamalla INFORMAATIO - LÄMPÖTILA - MENOJOHTO ja tarkastamalla, että lämpötila nousee. 3. Palaa takaisin valikkoon MAN.TESTI ja pysäytä LISÄLÄMPÖ 1 asettamalla arvoksi 0. LISÄLÄMPÖ 2, LISÄLÄMPÖ 3 1. Toista kohdan LISÄLÄMPÖ 1 vaiheet toiminnoille LISÄLÄMPÖ 2 ja LISÄLÄMPÖ Pysäytä kiertovesipumppu asettamalla arvoksi Testaa varokkeet. 1. Käynnistä kiertovesipumppu asettamalla KIERTOV.PUMPPU-arvoksi Käynnistä kompressori asettamalla LÄMPÖPUMPPU-arvoksi Käynnistä samalla kaikki käytettävissä olevat lisälämpöportaat tarkastaaksesi, että varokkeet kestävät täyden kuormituksen. 4. Pysäytä lisälämpöportaat ja kompressori asettamalla arvoksi Pysäytä kiertovesipumppu asettamalla arvoksi Lopeta koekäyttö. Aseta MAN TESTI arvoksi 0. Asennusohje VMGFB220 23

26 9 Käynnistys 9.1 Sovita lämmitysjärjestelmään Sovita lämpöpumpun asetukset lämmitysjärjestelmään, esim. sen mukaan onko kyseessä lattialämmitys vai patterijärjestelmä. Lämpötilaeron lämpöpumpun yli pitää olla vähintään 8 C. Lämmönkeruupuolen lämpötilaeron pitää olla 3-5 C. Elleivät lämpötilaerot ole oikeat, kiertovesipumppujen virtausta on säädettävä lämmitysjärjestelmään sopivaksi Melutarkastus Kuljetukset ja asennuksen aikana on olemassa riski, että lämpöpumppu vaurioituu tai että osat liikkuvat tai vääntyvät. Tämä voi puolestaan aiheuttaa epätoivottua melua. Siksi lämpöpumppu on tarkastettava, kun se on asennettu ja käyttövalmis, jotta voidaan olla varmoja, että kaikki toimii oikein. Käytä lämpöpumppua lämmitys- ja käyttövesitiloissa ja tarkasta, ettei mistään kuulu epänormaalia melua. Tarkasta myös, ettei epänormaalia melua kuulu talon muissa osissa, koska epätoivottuja ääniä saattaa esiintyä myös muualla kuin lämpöpumpun asennuspaikassa Valitse käyttötila Aseta lämpöpumppu haluttuun käyttötilaan valikossa INFORMAATIO - KÄYTTÖ. Joitakin ohjausyksikön parametreja, kuten HUONE ja KÄYRÄ on ehkä säädettävä. 24 Asennusohje VMGFB220

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Hoito-ohje. Solid. 086U9455 Rev. 1 FI

Hoito-ohje. Solid. 086U9455 Rev. 1 FI Hoitoohje Solid 086U9455 Rev. 1 FI Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Thermia Värme AB:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Thermia Värme AB pidättää oikeudet

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120 HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 7 FI Ellei tätä

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMGFC320 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L1370 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden

Lisätiedot

Hoito-ohje. Atec. 086L0129 Rev. 1 FI

Hoito-ohje. Atec. 086L0129 Rev. 1 FI Hoito-ohje Atec 086L0129 Rev. 1 FI Thermia Värme AB pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 2010 Thermia Värme AB. Hoito-ohjeen alkuperäiskieli on ruotsi. Muunkieliset

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöohje DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöohje DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje www.heating.danfoss.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Copyright Danfoss A/S

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lisälämpö ennen QN10:tä Lisävarusteet HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Alkuperäisten

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti

Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti VMGFC120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen

Lisätiedot

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145 Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen

Lisätiedot

HOITO- OHJE. Thermia Duo Lämpöpumppu. 9680-54845001 Painos 1. 2 - Om din värmepump 1

HOITO- OHJE. Thermia Duo Lämpöpumppu. 9680-54845001 Painos 1. 2 - Om din värmepump 1 HOITO- OHJE Thermia Duo Lämpöpumppu 9680-54845001 Painos 1 2 - Om din värmepump 1 Sisällysluettelo 1 Tärkeitä tietoja...................................... 2 1.1 Turvamääräykset......................................

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE Uplink

Käyttöohjekirja NIBE Uplink Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

IVT 290 A/W. Sähkökattila. Osanumero: 12323 Painos 1.0

IVT 290 A/W. Sähkökattila. Osanumero: 12323 Painos 1.0 fi IVT 290 A/W Sähkökattila Käyttöohje Osanumero: 12323 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut IVT-lämmitysjärjestelmän. Toivomme, että lämmitysjärjestelmämme täyttää odotuksesi ja tarjoaa energiansäästöä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0- Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081 Asentajan käsikirja MCU 0 Lisävarustekortti Lisätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Komponenttien sijainti Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS 1417-3 34 NIBE SMO 20 Putkikytkentä (sähkövastus ennen vaihtoventtiiliä) AA25 SMO 20 BT1 Ulkolämpö lan anturi

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250

Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-S Tyyppi AWB 201.B/ AWB 201.C Split-rakenteinen sähkökäyttöinen lämpöpumppu,

Lisätiedot

Thermia lämpöpumppu Diplomat

Thermia lämpöpumppu Diplomat Thermia lämpöpumppu Diplomat Thermia Diplomat/ Diplomat TWS Asennusohjeet 9680 54361001 Painos 5 Thermia Lämpöpumppu Diplomat Asennusohjeet 1 Tärkeää.................. 2 2 Sijoitus, pakkauksen purkaminen

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Emi 28 100% Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ Emi 43P Lämpöässä Emi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Lämpöässä Emi-mallisto on ratkaisu monenlaisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät

Lisätiedot

LK Sähkökattila - 4,5

LK Sähkökattila - 4,5 LK Sähkökattila -,5 Rakenne LK Sähkökattila,5 kw on seinään kiinnitettävä sähkökattila, joka on tarkoitettu ensisijaisesti matalalämpöisiin lämmitysjärjestelmiin, kuten esim. lattialämmityksiin. LK Sähkökattila,5

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämpöön, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Lisätiedot

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120 Ratkaisu suuriin kiinteistöihin Lämpöässä T/P T/P 60-120 T/P 60-120 Ratkaisu kahdella erillisvaraajalla T/P 60-120 -mallisto on suunniteltu suuremmille kohteille kuten maatiloille, tehtaille, päiväkodeille,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys 1. Asennus...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Haalaus... 3 1.3 Mukana toimitetut

Lisätiedot

Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu. Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200

Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu. Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200 Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200 Lämpöässä Maaenergiakeskus Uusi tuotesarja kiinteistöluokkaan Lämpöässä Maaenergiakeskus on tehtaalla

Lisätiedot

Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17

Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Mukautumisen mestari parhaassa energialuokassa Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje. Vent

Asennus- ja hoito-ohje. Vent Asennus- ja hoito-ohje Vent 1 Koneen rakenne.... 2 2 Suunnittelu- ja asennusohje... 3 2.1 Ilmanvaihto...3 2.2 Putkiasennus...3 2.3 Kondenssivesiletku....4 2.4 Sähköasennus...4 3 Säätö.... 5 3.1 Ilmanvaihto...5

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse puu,

Lisätiedot

6 20 kw ILMA/VESI R 410 A. > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa

6 20 kw ILMA/VESI R 410 A. > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa Usean yksikön Lämpöpumput tasavirtainvertteri mataliin lämpötiloihin R A 0 60 PHR 6/0 Säästöt UUSIUTUVA ENERGIA PHR 6 0 kw > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa (ja 8/3 C jäähdytystilassa)

Lisätiedot

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo.

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. Kaikki yhdeltä toimittajalta!! KYSY ILMAINEN MITOITUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO.

Lisätiedot

Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu

Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Esi 6.0 Esi 9.0 Esi 11.0 Esi 14.0 Esi 17.0 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä

Lisätiedot

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

T-MALLISTO. ratkaisu T 0

T-MALLISTO. ratkaisu T 0 T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Aurinkokeräinten asennusohjeet

Aurinkokeräinten asennusohjeet Aurinkokeräinten asennusohjeet Solar keymark sertifioitu Yleistä Kiitos, että valitsit St1 aurinkokeräimet. Seuraavilta sivuilta löydät ohjeita St1 tyhjiöputkikeräinten kokoamiseen ja asennukseen. Asennuksessa

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SW - 100 SW - 120 SW - 140 SW - 200 SW - 250 SW - 300 SW - 400 Käyttövesivaraaja yhdellä kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Asennus ja huolto TX 650

Asennus ja huolto TX 650 Asennus ja huolto TX 650 Sivu 1 / 14 1.0.0 Sisältö 1.0.0 Sisältö... 2 2.0.0 Kaavio... 2 3.0.0 Järjestelmä... 3 3.1.0 Toimintaperiaatteet... 4 4.0.0 Tekniset tiedot... 5 5.0.0 Asennus... 6 5.1.0 Seinämalli...

Lisätiedot