Asennusohje DHP-S VMGFB220

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennusohje DHP-S VMGFB220"

Transkriptio

1 Asennusohje DHP-S VMGFB220

2 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Copyright Danfoss A/S. Alkuperäinen käyttöohje on ruotsinkielinen. Muut kieliversiot ovat käännöksiä alkuperäisestä käyttöohjeesta. (direktiivi 2006/42/EY)

3 Sisällys 1 Tietoa asennusohjeesta Johdanto Symbolit Sanasto Tärkeää Kylmäaine Melu ja tärinä Lämpöpumpun tiedot Mitat ja komponentit Putkiliitännät Tilavaatimukset Tekniset tiedot Aukot lämmönkeruunesteputkille Pakkauksesta purkaminen ja asennus Pystytys Etulevyn irrotus Putkiasennus Varoventtiili Lämmitysjärjestelmän menojohto ja paluujohto Järjestelmäehdotus Sähköasennus Sähköliitäntä Kuumakaasupumpun kytkentä Ulkolämpötilan anturin kytkentä Käyttövesianturin kytkentä Menolämpötilan anturin kytkentä Käyttöveden vaihtoventtiilin kytkentä Huoneanturin (lisävaruste) kytkentä Paine- ja/tai virtausvahdin (lisävaruste) kytkentä Lisälämmönlähteen käynnistyksen/pysäytyksen kytkentä Lisälämmönlähteen ohjaussignaalin kytkentä Anturien muunnostaulukko Koekäyttö Asennuksen tarkistuslista Manuaalinen testi Käynnistys Sovita lämmitysjärjestelmään Etulevyn asennus Valikkotiedot HUOLTO-valikko Tärkeät parametrit Yhteystiedot VMGFB220 1

4

5 1 Tietoa asennusohjeesta 1.1 Johdanto Aluksi asennusohjeessa kerrotaan lämpöpumpun tiedot. Asennusohjeessa selostetaan sitten purkaminen pakkauksesta, asennus sekä asennuksen tarkastus. Viittaukset lukuihin ja kohtiin on merkitty kursiivilla, esimerkki: Om anvisningen. Viittaukset lämpöpumpun ohjausyksikön valikoihin on merkitty isoilla kirjaimilla, esimerkki: INFORMAATIO -> KÄYTTÖ -> AUTO. Kaikki ohjekirjan kuvat on numeroitu, jotta asentajan ja huoltoteknikon on helppo löytää ne. 1.2 Symbolit Ohjekirjassa on useita varoitussymboleja, jotka yhdessä tekstin kanssa ilmaisevat lukijalle, että toimenpiteisiin liittyy vaaroja. Symbolit ovat tekstin vasemmalla puolella. Ohjekirjassa on käytetty kolmea symbolia, jotka ilmaisevat eri asteisia vaaroja. VAARA! Vaarallinen jännite!varoittaa välittömästä vaarasta, joka aiheuttaa hengenvaarallisia tai vakavia vammoja, ellei tarvittavia toimenpiteitä suoriteta. Varoitus! Tapaturmavaara!Varoittaa mahdollisesta vaarasta, joka voi aiheuttaa hengenvaarallisia tai vakavia vammoja, ellei tarpeellisiin suojaustoimenpiteisiin ryhdytä. Varo! Laitteiston vaurioitumisvaara. Varoittaa mahdollisesta vaarasta, joka aiheuttaa aineellisia vahinkoja, ellei tarvittavia toimenpiteitä suoriteta. Neljäs symboli kiinnittää huomion käytännöllisiin tietoihin tai vihjeisiin siitä, kuinka toimenpide tulisi suorittaa. Huom! Tietoa, joka helpottaa laitteiston käsittelyä tai ilmaisee käyttöteknisen haittapuolen. 1.3 Sanasto Erilaisista komponenteista ja toiminnoista on johdonmukaisesti käytetty samoja termejä. Taulukossa on lueteltu yleisimmät termit. Taulukko 1. Sanasto Termi Lämmitysjärjestelmä Menojohto Paluujohto Kiertovesipumppu Kylmäainepiiri Kylmäaine Lämmönkeruupiiri Merkitys Piiri, joka siirtää lämpöä kiinteistöön tai lämminvesivaraajaan. Lämmitysjärjestelmän menojohto, jonka virtaussuunta on lämpöpumpusta pattereihin/ lattialämmityspiiriin tai lämminvesivaraajaan. Lämmitysjärjestelmän paluujohto, jonka virtaussuunta on pattereista/lattialämmityspiiristä tai lämminvesivaraajasta lämpöpumppuun. Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu. Energiaa siirtävä piiri lämmönkeruupiirin ja lämmitysjärjestelmän välillä. Kylmäainepiirissä kiertävä kaasu/neste. Piiri, joka kerää lämpöenergiaa kalliosta, maasta, ilmasta tai vedestä. Asennusohje VMGFB220 3

6 2 Tärkeää Varo! Lämpöpumppu on sijoitettava tilaan, jossa lämpötila ei laske alle nollan! Varo! Laitteiston saa ottaa käyttöön vain, kun lämmitysjärjestelmä on täytetty ja ilmattu. Muussa tapauksessa kiertovesipumppu saattaa vaurioitua. Varo! Jos sähköasentaja haluaa testata sähkökytkentänsä ennen yllä mainittua, tämän saa tehdä vasta sen jälkeen, kun on varmistettu, että lämpöpumppu, sähkökattila, kompressori ja lämpösuojukset on kytketty pois päältä. Varo! Lämmönkeruupumpun pitää olla käynnissä lämmönkeruujärjestelmää täytettäessä, mutta on huolehdittava siitä, että kompressori ja kiertovesipumppu eivät pääse käynnistymään. Laitteisto on käytännöllisesti katsoen huoltovapaa, mutta tietty valvonta on tarpeen. Ennen kuin teet muutoksia ohjausyksikön asetuksiin, ota selvää, mitä nämä muutokset merkitsevät. Jos laitteisto kaipaa huoltoa, ota yhteyttä laitteiston asentajaan. Varo! Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen tai henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Huom! Huolehdi siitä, etteivät lapset leiki laitteella. 2.1 Kylmäaine Lämpöpumpun jäähdytysjärjestelmä (kylmäainepiiri) on täytetty kylmäaineella R407C. Varo! Kylmäainepiirin työt saa suorittaa vain henkilö, jolla on työhön tarvittava koulutus ja pätevyys. Varo! Tulipalon vaara! Kylmäaine R407C ei ole syttyvä eikä räjähdysaltis normaaleissa olosuhteissa. Myrkyllisyys Normaalissa käytössä ja normaaleissa käyttöolosuhteissa kylmäaineiden myrkyllisyys on vähäinen. Sen sijaan epänormaaleissa olosuhteissa tai tahallisen väärinkäytön tapauksessa on olemassa vahinkojen vaara (jopa hengenvaara). Kylmäainehöyryt ovat monta kertaa ilmaa raskaampia, ja suljetuissa tiloissa sekä tiloissa, jotka ovat esim. ovea matalammalla, saattaa vuodon yhteydessä syntyä suuria pitoisuuksia, joiden seurauksen voi olla tukehtumisvaara hapen puutteesta johtuen. Tilat, joihin raskaat höyryt voivat kerääntyä ja syrjäyttää ilman, pitää sen vuoksi varustaa hyvällä tuuletuksella. 4 Asennusohje VMGFB220

7 Varoitus! Tapaturmavaara! Kylmäaine muodostaa avotulen kanssa myrkyllistä ja ärsyttävää kaasua. Kaasu voidaan havaita hajun perusteella jo pitoisuuksilla, jotka alittavat nämä raja-arvot. Tila pitää tyhjentää, kunnes se on kunnolla tuuletettu. Varoitus! Tapaturmavaara! Henkilön, joka saa höyryistä myrkytysoireita, tulee välittömästi siirtyä (tai hänet tulee välittömästi siirtää) raittiiseen ilmaan. Kylmäainepiirin työt Kylmäainepiirin korjauksen yhteydessä kylmäainetta ei saa päästää ulos lämpöpumpusta, vaan se on hävitettävä erikoislaitteilla. Kylmäaineen tyhjennys ja täyttö tehdään huoltoventtiilien kautta, ja täytössä saa käyttää vain uutta kylmäainetta (katso kylmäaineen määrä laitekilvestä). Jos laitteistoon täytetään jotain muuta kylmäainetta kuin R407C, kaikki Thermia Partners Oy:n myöntämät takuut raukeavat, ellei tätä uutta kylmäainetta ole kirjallisesti ilmoitettu hyväksytyksi korvaavaksi kylmäaineeksi sen edellyttämien muiden toimenpiteiden kanssa. Romutus Kun lämpöpumppu romutetaan, kylmäaine pitää ottaa talteen hävitettäväksi. Noudata kylmäaineen käsittelyä koskevia paikallisia määräyksiä. Katso myös ympäristöministeriön voimassaoleva kylmäainetiedote. 2.2 Melu ja tärinä Joustoletkut Kaikki putket pitää asentaa niin, että värinät eivät voi siirtyä lämpöpumpusta putkistoon ja edelleen rakenteisiin. Tämä koskee myös laajentumisputkea. Värinöiden siirtymisen estämiseksi suosittelemme, että kaikkiin putkiliitäntöihin käytetään joustoletkuja. Joustoletkuja on saatavana lisävarusteena. Kuvissa näkyy, miltä oikea ja virheellinen asennus näillä letkuilla voi näyttää. Asennusohje VMGFB220 5

8 Putkiripustusten aiheuttaman melun välttämiseksi putket tulee kiinnittää kumipehmusteisilla kiristimillä, joilla estetään värinöiden siirtyminen. Asennus ei saa kuitenkaan olla liian jäykkä eikä kiristimiä saa olla liian tiheässä. Kuva 1. Asenna joustoletkut niin, etteivät ne ole kiertyneinä. Kierreliitosten kiristyksessä pitää käyttää vasta-avainta Kuva 2. Sovita letkujen pituus mutkissa niin, että vältetään letkun taipuminen ja venyminen. Kuva 3. Sovita letkujen pituus niin, että vältetään letkun taipuminen ja venyminen. Letkua ei saa asentaa täysin suoraksi. Kuva 4. Käytä kiinteitä käyriä, jotta liitosten vieressä ei ilmene kiellettyjä taivutusrasituksia Ennaltaehkäisevät huoltotoimenpiteet Joitakin seuraavista voi myös käyttää vianmääritykseen. Älä asenna lämpöpumppua makuuhuoneen seinää vasten. Jos mahdollista, älä asenna lämpöpumppua nurkkaan, koska se vahvistaa melua. 6 Asennusohje VMGFB220

9 Varmista, että kaikki putket on kiinnitetty joustavasti kuvan mukaisilla kiinnikkeillä tai vastaavilla. Tarkoitus on, että kumi (tai muu materiaali) puristuu 1-2 mm värähtelyn aikana. Putkea ei siis kannata kiinnittää liian monesta kohdasta, koska silloin yhteen kiinnikkeeseen kohdistuva voima on liian pieni. Kuva 5. Putkien joustava ripustus. Jos lämpöpumppu asennetaan sisätiloihin ja tilan katto on liian pieni tai muuten epäsopiva putkiripustuksille, kannattaa ehkä rakentaa lattialla seisova teline, johon putket ripustetaan. Varmista, että putket eivät kosketa seiniin tai peltikaappeihin ja että eristettä on joka puolella putkea, ei pelkästään yläpuolella. Lämpöpumpun sisällä olevat putket eivät saa koskettaa toisiaan (kiinnitä kumieriste väliin, putkien vetäminen irti toisistaan on vain väliaikainen ratkaisu). Jos lämpöpumppu on epävakaalla alustalla, asenna se lämpöpumpun painolle mitoitetuille kumitassuille. Käytä tarvittaessa kuminauhoja letkujen kiinnittämiseen, jotta eivät ole toisiaan vasten ja muodosta värinäsiltoja. Varmista, että kaapelit eivät ole tiukalla, muussa tapauksessa ne muodostavat värinäsiltoja. Jos mahdollista asenna lämpöpumppu tilaan, joka on äänieristetty asuintiloista. Mahdollisia jälkikäteen tehtäviä melunvähennystoimia: Käy läpi edellä olevat kohdat ja paranna kun mahdollista. Suojus kompressorille (tehokkain korkeille taajuuksille). Paranna asennustilan akustista ympäristöä asentamalla akustiikkalevyjä seinille ja kattoon. Joissakin tapauksissa lämpöpumppu kannattaa siirtää toiseen huoneeseen Sähköliitäntä Varo! Sähköasennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Asennuksessa on noudatettava paikallisia ja kansallisia määräyksiä. Varo! Sähköasennus tulee tehdä kiinteästi asennetuilla kaapeleilla. Sähkönsyöttö tulee voida katkaista kaikkinapaisella katkaisimella (erotuskatkaisin), jossa on vähintään 3 mm kosketinväli. Tiedot ulkoisesti kytkettyjen laitteiden maksimikuormituksesta löytyvät sähköohjeesta. Sähkövirta! VAARA! Liittimet ovat sähköä johtavia ja niistä voi saada hengenvaarallisen sähköiskun. Virransyöttö pitää katkaista ennen sähköasennuksen aloittamista. Lämpöpumppu on sisäisesti kytketty tehtaalla. Asennusohje VMGFB220 7

10 3 Lämpöpumpun tiedot 3.1 Mitat ja komponentit 60 ± (±10) ±10 Kuva 6. Mitat Merkkien selitykset 1 Lämmönkeruulähtö (lämpöpumpusta) 2 Lämmitysveden paluu (paluujohto) 3 Paluujohto, kuumakaasuvaihdin 4 Menojohto, kuumakaasuvaihdin 5 Lämmitysveden meno (menojohto) 6 Lämmönkeruutulo (lämpöpumppuun) 7 Tiedonsiirtokaapelin läpivienti 8 Läpivienti sähkönsyötölle ja antureille 9 Menolämpötilan anturi 10 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 11 Höyrystin 12 Paluulämpötila-anturi 13 Kompressori 14 Kuumakaasuvaihdin 15 Kuivaussuodatin 16 Paisuntaventtiili 17 Kiertovesipumppu 18 Lämmönkeruupumppu Kuva 7. Osat 8 Asennusohje VMGFB220

11 3.2 Putkiliitännät Taulukko 2. Liitännän halkaisija Koko Lämmönkeruuneste Lämmitysvesi Kuumakaasuvaihdin Solid Solid Solid Solid Ahtaissa tiloissa putkien vetoa lämpöpumpun takasivulle voi helpottaa liittämällä putket ennen kuin pumppu asennetaan paikalleen. Viereisessä kuvassa on esimerkki putkien vedosta. Huom! Älä kiinnitä putkia lämpöpumpun peltikoteloon, koska siitä saattaa olla seurauksena tärinä/ meluongelmia Merkkien selitykset 1 Lämmönkeruulähtö (lämpöpumpusta) Lämmitysveden paluu (paluujohto) 4 3 Paluujohto, kuumakaasuvaihdin 4 Menojohto, kuumakaasuvaihdin 5 Lämmitysveden meno (menojohto) 3 6 Lämmönkeruutulo (lämpöpumppuun) 1 2 Kuva 8. Putkiliitäntä 3.3 Tilavaatimukset Asennuksen ja myöhempien tarkastus- ja kunnossapitotöiden helpottamiseksi lämpöpumpun ympärillä pitää olla riittävästi vapaata Asennusohje VMGFB220 9

12 tilaa alla olevien mittatietojen mukaisesti: Kuva 9. Huoltotila 3.4 Tekniset tiedot Taulukko 3. Tekniset tiedot DHP-S Kylmäaine Tyyppi R407C R407C R407C R407C Määrä kg 3,4 3,5 3,6 4,2 Koestuspaine MPa 3,4 3,4 3,4 3,4 MPa 2,95 2,95 2,95 2,95 Kompressori Tyyppi Scroll Scroll Scroll Scroll Sähkötiedot 3-N ~50 Hz Nimellistehot 1) Lämpökerroin Nimellisvirtaus 2) Ulkoinen käytettävissä oleva paine 4) Sisäinen painehäviö Öljy POE POE POE POE Sähköliitäntä V 400/50Hz 400/50Hz 400/50Hz 400/50Hz Nimellisteho kw 8,8 11,8 15,7 19,9 A Varoke A Antoteho kw 17,6 23,2 30,3 36,8 Laskentapaine Käynnistysvirta COP 3,09 3,03 3,11 2,91 Lämmönkeruuneste l/s 1,2 1,6 2,2 2,4 3) Lämpökerroin Lämmönkeruuneste l/s 0,5 0,6 0,8 1,0 kpa Lämmitysvesi kpa Lauhdutin kpa Höyrystin kpa Asennusohje VMGFB220

13 DHP-S Maks./ min.lämpötila C 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 Lämmitysvesi C 60/20 60/20 60/20 60/20 Pressostaatit Pienpaine MPa 0,08 0,08 0,08 0,08 Jäätymisenestoaine Käynti MPa 2,65 2,65 2,65 2,65 Korkeapaine MPa 2,95 2,95 2,95 2,95 Paino kg Lämmönkeruuneste Etyleeniglykoli/etanoli Etyleeniglykoli/etanoli Etyleeniglykoli/etanoli Etyleeniglykoli/etanoli Mittaukset on suoritettu rajoitetulla määrällä lämpöpumppuja, mistä syystä tulokset vaihtelevat. Myös mittausmenetelmien toleranssit voivat aiheuttaa vaihteluja. 1)B0W45 normin EN14511 mukaan. Lämmitysvesi Δ5K, lämmönkeruuneste Δ3K. 3)Jäätymisenestoaine: Etanoli vesi. 2) Nimellisvirtaus: lämmitysvesi Δ10, jäähdytyspiiri Δ3K. 4)Nimellisvirtauksella. Asennusohje VMGFB220 11

14 4 Aukot lämmönkeruunesteputkille Varo! Sijoita asennusputkien reiät niin, että muille asennuksille jää tilaa. Varo! Lämmönkeruuputkilla pitää olla erilliset seinäläpiviennit. Jos seinäläpiviennit ovat ylimmän pohjavesitason alapuolella, läpivientien pitää olla vesitiiviitä. Lämmönkeruuputket pitää eristää koko matkalta lämpöpumpusta seinien läpi ja talon ulkopuolella kollektoriin saakka, jotta vältetään kondensoituminen ja estetään lämpöhäviöt. Jos lämmönkeruuputket asennetaan maan pinnalle, tee reiät seiniin lämmönkeruuputkille. Jos lämmönkeruuputket asennetaan maan alle, katso ohjeet alta. Merkkien selitykset Asennusputki 2 Lämmönkeruunesteputki 3 Muurauslaasti 4 Tiivistysmassa Kuva 10. Aukon teko 1. Tee reiät seiniin lämmönkeruuputkien asennusputkille (1). Noudata mitta- ja asennuspiirustuksia. Jos on olemassa vaara pohjaveden tunkeutumisesta taloon, pitää käyttää erityisiä vesitiiviitä läpivientejä. 2. Työnnä asennusputket (1) reikiin ja säädä ne kallistumaan alaspäin. Kallistuksen pitää olla vähintään 1:30. Katkaise ne viistosti (kuvan mukaisesti), jotta sadevesi ei pääse putkiin. 3. Vedä lämmönkeruuputket (2) asennusputken läpi asennustilaan. 4. Korjaa seinä putkien ympärillä laastilla (3). 5. Varmista, että lämmönkeruuputket (2) ovat asennusputken (1) keskellä, niin että lämmöneristys on tasaisesti joka puolelle. 6. Tiivistä asennusputki (1) sopivalla tiivistysmassalla (vaahtomuovi)(4). 12 Asennusohje VMGFB220

15 5 Pakkauksesta purkaminen ja asennus Lämpöpumppu on pakattu kartonkiin ja aaltopahviin ja toimitetaan kuormalavalla. 1. Tarkasta, että toimitus on täydellinen ja vahingoittumaton. Varo! Lämpöpumppua siirrettäessä putkiliitäntöjä ei saa käyttää lämpöpumpun nostamiseen. Myöskään pakkausta ei saa käyttää lämpöpumpun nostamiseen. 5.1 Pystytys 1. Siirrä lämpöpumppu asennuspaikalle. 2. Leikkaa poikki kiinnityshihnat ja poista pakkaus. 3. Nosta lämpöpumppu kuormalavalta. 4. Asenna kondenssiveden poistoputki. Merkkien selitykset 1 Säätöjalat 1 Kuva 11. Suorista lämpöpumppu vesivaa'alla 5. Säädä lämpöpumppu säätöjaloilla (1) vaakasuoraan asentoon. 5.2 Etulevyn irrotus Etulevy irrotetaan seuraavasti: 1. Kierrä irti ruuvit (1) 2. Nosta etulevyä (2) ylöspäin ja nosta se varovasti pois ylös-eteenpäin. 3. Aseta etulevy lämpöpumpun viereen. Asennusohje VMGFB220 13

16 2 Merkkien selitykset 1 Ruuvit 2 Etupelti 1 Kuva 12. Irrota etupelti 14 Asennusohje VMGFB220

17 6 Putkiasennus Varo! Varmista vuotojen välttämiseksi, ettei liitäntäjohtoihin synny jännityksiä! Huom! Varmista, että putkiasennukset tehdään mitta- ja asennuspiirustuksien mukaisesti. Huom! Putkiasennus tulee teettää valtuutetulla asentajalla. Varo! On erittäin tärkeää, että lämmitysjärjestelmästä on poistettu kaikki ilma asennuksen jälkeen. Varo! Ilmausventtiilejä tulee asentaa tarvittaviin kohtiin. 6.1 Varoventtiili Huom! Lämpöpumppu tulee kytkeä paisuntasäiliöön ja varoventtiiliin voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varaajan ja varoventtiilin välisen yhdysputken on oltava jatkuvasti nouseva. Jatkuvasti nousevalla tarkoitetaan tässä, että putki ei saa missään kohtaa tehdä mutkaa alaspäin. Varo! Lämmönkeruupiirin pitää olla täytetty oikealla määrällä lämmönkeruuliuosta; muuten laitteisto voi vaurioitua. Varmista, että järjestelmässä on vaadittu paine. Se ei kuitenkaan saa olla yli 3 baarin maksimipaineen. Varo! Jos laitteistoon kuuluu suljettu paisuntasäiliö, myös se tulee varustaa hyväksytyllä painemittarilla ja varoventtiilillä. 6.2 Lämmitysjärjestelmän menojohto ja paluujohto 1. Suojaa laitteisto epäpuhtauksilta asentamalla likasuodatin (suurin reikäkoko 0,7 mm) lämmitysjärjestelmän paluujohtoon. 2. Asenna menojohto siihen kuuluvine komponentteineen. 3. Asenna paluujohto siihen kuuluvine komponentteineen. 4. Eristä meno- ja paluujohdot. Asennusohje VMGFB220 15

18 6.3 Järjestelmäehdotus Kuva 13. Järjestelmäehdotus Merkkien selitykset 1 Lämpöpumppu 82 Säätöventtiili 19 Lämminvesivaraaja 83 Takaiskuventtiili 31 Kiertovesipumppu (VVC) 84 Painemittari 34 Kiertovesipumppu (kuumakaasu) 86 Varoventtiili 36 Kiertovesipumppu (järjestelmä) 88 Venttiiliputki (kylmävesi) 50 Ulkolämpötilan anturi 90 Suodatin (lämpöpumppu) 51 Menolämpötilan anturi 91 Suodatin (kuumakaasu) 53 Käyttövesianturi käynnistys 92 Suodatin (lämmönkeruupumppu) 55 Käyttövesianturi huippu (asennetaan lämpimimpään varaajaan) 97 Joustava letku 75 Sekoitusventtiili 111 Ilmaus- ja pais.säiliö (lämmönkeruu) 77 Vaihtoventtiili 112 Paisuntasäiliö (suljettu) 80 Sulkuventtiili 115 Sähkövastus 81 Täyttöventtiili 117 Lisälämpö Lämpöpumppu voi tuottaa sekä lämmitys- että käyttövettä. Ulkoinen lisälämmönlähde (öljykattila, sähkökattila, kaukolämpö tai vastaava) tukee lämmitysveden tuotantoa, mutta ei käyttöveden tuotantoa. Lämmityksen ja käyttöveden vaihtoventtiili on ennen ulkoista lisälämmönlähdettä, mikä mahdollistaa samanaikaisen lämmitys- ja käyttöveden tuotannon. Lämpöpumpun ohjausyksikkö ohjaa myös lisälämpöshunttia, joka on sijoitettu ulkoisen lisälämmönlähteen jälkeen. HUOLTO-valikossa valitaan LISÄLÄMPÖ, ULK. LISÄLÄMPÖ. Tehdasasetus on: ULK. LISÄLÄMPÖ = PÄÄLLÄ VXV LÄMM.K-VESI = SIS Kun öljykattilaa käytetään lisälämmönlähteenä, jälkipolttoaika pitää asettaa 60 minuuttiin. HUOLTO-valikossa valitaan LISÄLÄMPÖ, ULK. LISÄLÄMPÖ, PYSÄYTYSAIKA, 60M. 16 Asennusohje VMGFB220

19 7 Sähköasennus 7.1 Sähköliitäntä Varo! Sähköasennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Asennuksessa on noudatettava paikallisia ja kansallisia määräyksiä. Varo! Sähköasennus tulee tehdä kiinteästi asennetuilla kaapeleilla. Sähkönsyöttö tulee voida katkaista kaikkinapaisella katkaisimella (erotuskatkaisin), jossa on vähintään 3 mm kosketinväli. VAARA! Liittimet ovat sähköä johtavia ja niistä voi saada hengenvaarallisen sähköiskun. Virransyöttö pitää katkaista ennen sähköasennuksen aloittamista. Lämpöpumppu on sisäisesti kytketty tehtaalla. 1. Irrota lämpöpumpun etulevy. 2. Vedä syöttökaapeli sitä varten varatusta lämpöpumpun takalevyn aukosta liittimille. 3. Kytke syöttökaapeli liittimiin. Katso erillinen sähköohje. VAARA! Sähkövirta! Syöttökaapelin saa kytkeä vain sitä varten varattuun liitinrimaan. Muita liitinrimoja ei saa käyttää! Sähkökaapin rakenne K2 F1 F0 F3 F4 1 E1 Merkkien selitykset K1 Kontaktori, kompressori K1 K2 Kontaktori, lämmönkeruupumppu F10 Ylivirtarele, kompressori F10 F11 F1 Ylivirtarele, lämmönkeruupumppu Varoke, lämmönkeruupumppu F11 1 F0 Varoke, ylikuumenemissuoja ja kompressori F3 Varoke, sähkövastus F4 Varoke, öljy ja sähkö X1 X1 Liittimet sähkönsyötölle ja lämpötilan antureille sekä liittimet ulkoisille komponenteille 1 Paikka lisäkortille Kuva 14. Sähkökaappi 7.2 Kuumakaasupumpun kytkentä 1. Kytke kuumakaasupumppu oikeisiin liittimiin. Jännite on 230 VAC. Pumppu asennetaan lämpöpumpun kotelon ulkopuolelle ja liitetään joustoletkuilla. Tämä pumppu käy yhtä aikaa kompressorin kanssa. Katso erillinen sähköohje. Asennusohje VMGFB220 17

20 7.3 Ulkolämpötilan anturin kytkentä Ulkolämpötilan anturi sijoitetaan talon pohjois- tai luoteissivulle suojaan suoralta auringonvalolta. Ulkolämpötilan anturia ei saa asentaa heijastavalla levyllä päällystetylle seinälle. Anturi tulee asentaa vähintään 1 m etäisyydelle sellaisista talon seinässä olevista aukoista, joista voi virrata ulos lämmintä ilmaa. Jos anturikaapeli asennetaan putkeen, putki pitää tiivistää niin, että siitä mahdollisesti tuleva ilmavirta ei vaikuta anturiin. 1. Vedä ulkolämpötilan anturin kytkentäkaapeli sitä varten varatusta lämpöpumpun takalevyn aukosta liittimille. 2. Kytke anturi liittimiin. Katso erillinen sähköohje. Varo! Ulkoanturi on liitetty pienjännitteellä. Noudata ulkolämpötilan anturin erillisiä asennusohjeita! 7.4 Käyttövesianturin kytkentä Kytke käyttövesianturi liittimiin. Anturi pitää sijoittaa noin kolmasosan korkeuteen lämpimimpään varaajaan. Katso erillinen sähköohje. 7.5 Menolämpötilan anturin kytkentä Menolämpötilan anturi pitää aina asentaa menojohtoon lisälämmönlähteen jälkeen. Anturi pitää sijoittaa paikkaan, jossa lämmitysvesi on ehtinyt sekoittua hyvin. Katso erillinen sähköohje. 7.6 Käyttöveden vaihtoventtiilin kytkentä Katso erillinen vaihtoventtiilin asennusohje ja sähköohje. 7.7 Huoneanturin (lisävaruste) kytkentä Irrota lämpöpumpun etulevy. 1. Vedä huoneanturin liitäntäkaapeli sitä varten varatusta lämpöpumpun takalevyn aukosta liittimille. 2. Kytke anturi liittimiin. Katso erillinen sähköohje. 7.8 Paine- ja/tai virtausvahdin (lisävaruste) kytkentä Katso erillinen paine- ja virtausvahdin asennusohje ja sähköohje. 7.9 Lisälämmönlähteen käynnistyksen/pysäytyksen kytkentä Lisälämmönlähteen käynnistys/pysäytys kytketään oikeisiin liittimiin. Katso erillinen sähköohje Lisälämmönlähteen ohjaussignaalin kytkentä Katso erillinen sähköohje Anturien muunnostaulukko Varo! Anturikaapelit pitää kytkeä irti ohjausyksiköstä ennen anturien resistanssimittausta. 18 Asennusohje VMGFB220

21 Taulukko 4. Utegivare Taulukko 5. övriga givare C ohm, Ω C kilo ohm, kω 0 66,3 5 52, , , , , , , , ,1 50 8,5 55 7,1 60 6,0 65 5,0 70 4,2 75 3,7 80 3,1 85 2, Anturin mittaus vianetsinnän yhteydessä 1. Irrota anturi I/O-kortista/liittimistä. 2. Mittaa anturin ja mahdollisen haaroituskaapelin resistanssi. 3. Mittaa sitten pelkkä anturi. Huom! Anturin arvon varmistamiseksi lämpötila pitää tarkastaa suhteessa mitattuun resistanssiin. Asennusohje VMGFB220 19

22 8 Koekäyttö Huom! Lue turvallisuusohjeet! Varo! Laitteiston saa ottaa käyttöön vain, jos lämmitysjärjestelmä, lämminvesivaraaja ja lämmönkeruupiiri on täytetty ja ilmattu. Muussa tapauksessa kiertovesipumput saattavat vaurioitua. Varo! Mahdollisten asennuksen yhteydessä ilmenevien hälytysten vianmääritys pitää suorittaa. Varo! Jos laitteistoa on tarkoitus käyttää pelkästään lisälämmöllä asennuksen yhteydessä, lämmitysjärjestelmän pitää olla täytetty ja kompressorin käynnistyminen pitää estää. Tämä tapahtuu asettamalla käyttötilaksi Lisälämpö. 8.1 Asennuksen tarkistuslista Ennen manuaalista koekäyttöä seuraavat pitää tarkastaa: Putkiasennus Sähköasennus Lämmitysjärjestelmän putkiasennukset Putkiliitännät kytkentäkaavion mukaan Meno- ja paluujohtojen joustoletkut Puskurisäiliö menojohdossa Putkieristeet Siivilä paluujohdossa Lämmitysjärjestelmän ilmaus Kaikki patteriventtiilit täysin auki Lämmitysjärjestelmän paisuntasäiliö (ei sisälly toimitukseen) Paisuntasäiliön varoventtiili (3 bar) (ei sisälly toimitukseen) Lämmitysjärjestelmän täyttöhana (ei sisälly toimitukseen) Tiiviyden tarkastus Jos ulkoinen lämminvesivaraaja on asennettu, tarkasta myös: Vaihtoventtiili Kylmäveden varoventtiili (9 bar) Sähköasennus Turvakytkin Varoke Kompressorin pyörimissuunta Lämmönkeruupumppu Ulkolämpötilan anturin asennus Ohjausyksikön asetukset 20 Asennusohje VMGFB220

23 Jos ulkoinen lämminvesivaraaja on asennettu, tarkasta myös: Vaihtoventtiili Lämmönkeruujärjestelmä Paisunta/ilmausastia paluujohdossa Paisuntasäiliön varoventtiili (3 bar) Täyttöliitäntä paluujohdossa Ulkoseinän läpiviennin eristys Muu lämmönkeruuputkiston eristys Lämmönkeruuputkiston ilmaus Tiiviyden tarkastus 8.2 Manuaalinen testi Koekäytä laitteisto ja tarkasta samalla komponenttien toiminta Aktivoi manuaalinen testi 1. Varmista, että päävirtakytkin on päällä. 2. Valitse käyttötila valikossa INFORMAATIO -> KÄYTTÖ ->. 3. Avaa HUOLTO-valikko pitämällä < painettuna viiden sekunnin ajan. 4. Aseta MAN TESTI arvoksi 2. Huom! Valitse tila 2 MANUAALISELLE TESTILLE, jotta voit poistua testivalikosta koekäytön aikana Testaa lämmönkeruupumppu 1. Käynnistä lämmönkeruupumppu asettamalla KERUUL. PUMPPU -arvoksi Tarkista lämmönkeruupumpun toiminta: kuuntelemalla asettamalla käsi pumpun päälle tarkastamalla, että nestetaso paisuntasäiliössä pysyy vakiona. Ellei nestetaso ole vakio, järjestelmässä on ilmaa. kuuntelemalla ilman aiheuttamia ääniä 3. Ellei pumppu käynnisty, suorita manuaalinen käynnistys. 4. Jos lämmönkeruuputkistossa on ilmaa, poista ilma järjestelmästä. 5. Pysäytä lämmönkeruupumppu asettamalla arvoksi Testaa kiertovesipumppu 1. Käynnistä lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu asettamalla KIERTOV.PUMPPU-arvoksi Tarkista kiertovesipumpun toiminta: kuuntelemalla asettamalla käsi pumpun päälle kuuntelemalla ilman aiheuttamia ääniä 3. Ellei pumppu käynnisty, suorita manuaalinen käynnistys. 4. Jos lämmitysjärjestelmässä on ilmaa, poista ilma järjestelmästä. 5. Pysäytä kiertovesipumppu asettamalla arvoksi 0. Asennusohje VMGFB220 21

24 Kiertovesipumppujen manuaalinen käynnistys Ellei jokin kiertovesipumpuista käynnisty, se on autettava käyntiin seuraavasti: 1 Kuva 15. Ilmausruuvin sijainti Kiertovesipumpun ilmauksen yhteydessä vettä saattaa päästä kosketuksiin sähkökomponenttien kanssa. Suojaa siksi sähköpaneeli vedeltä. 1. Löysää ja irrota ilmausruuvi pumpun etupuolelta. Normaalisti reiästä vuotaa hieman vettä, kun ruuvi irrotetaan. 2. Työnnä urataltta reikään ja kierrä pumpun pyörimissuuntaan (myötäpäivään). 3. Asenna ilmausruuvi tiivisteineen paikalleen Testaa vaihtoventtiili (jos järjestelmä tuottaa myös käyttövettä) 1. Aktivoi vaihtoventtiili asettamalla VAIHTOV. K-VESI -arvoksi Tarkasta, että vaihtoventtiilin varren asento muuttuu. 3. Ellei varsi liiku, suorita vianmääritys Testaa kompressori 1. Käynnistä kiertovesipumppu asettamalla KIERTOV.PUMPPU-arvoksi Käynnistä lämpöpumpun kompressori asettamalla LÄMPÖPUMPPU-arvoksi 1. Samalla kun lämpöpumpun arvoksi muutetaan 1, käynnistyy myös lämmönkeruupumppu. Varoitus! Palovammojen vaara, kompressorin paineputki voi nopeasti lämmetä asteiseksi! 22 Asennusohje VMGFB220

25 1 Merkkien selitykset 1 Huom! Kuuma! Kuva 16. Paineputken pitää lämmetä käytön aikana 1. Tarkasta että: kompressori pyörii oikeaan suuntaan kokeilemalla kädellä paineputkea ennen kompressorin käynnistystä: putki on silloin kylmä. Kokeile uudelleen hetken kuluttua, että paineputki kuumenee kunnolla. kompressori kuulostaa normaalilta eikä mistään kuulu melua. 2. Ellei putki lämpene tai jos se kuulostaa oudolta, suorita vianmääritys. 3. Pysäytä kompressori asettamalla arvoksi Pysäytä lämmönkeruupumppu asettamalla arvoksi Pysäytä kiertovesipumppu asettamalla arvoksi Testaa lisälämpöportaat 1. Käynnistä kiertovesipumppu asettamalla KIERTOV.PUMPPU-arvoksi 1. LISÄLÄMPÖ 1 1. Käynnistä ensimmäinen lisälämpöporras asettamalla LISÄLÄMPÖ 1 -arvoksi Tarkasta lisälämpöportaan toiminta poistumalla MAN.TESTI-valikosta, avaamalla INFORMAATIO - LÄMPÖTILA - MENOJOHTO ja tarkastamalla, että lämpötila nousee. 3. Palaa takaisin valikkoon MAN.TESTI ja pysäytä LISÄLÄMPÖ 1 asettamalla arvoksi 0. LISÄLÄMPÖ 2, LISÄLÄMPÖ 3 1. Toista kohdan LISÄLÄMPÖ 1 vaiheet toiminnoille LISÄLÄMPÖ 2 ja LISÄLÄMPÖ Pysäytä kiertovesipumppu asettamalla arvoksi Testaa varokkeet. 1. Käynnistä kiertovesipumppu asettamalla KIERTOV.PUMPPU-arvoksi Käynnistä kompressori asettamalla LÄMPÖPUMPPU-arvoksi Käynnistä samalla kaikki käytettävissä olevat lisälämpöportaat tarkastaaksesi, että varokkeet kestävät täyden kuormituksen. 4. Pysäytä lisälämpöportaat ja kompressori asettamalla arvoksi Pysäytä kiertovesipumppu asettamalla arvoksi Lopeta koekäyttö. Aseta MAN TESTI arvoksi 0. Asennusohje VMGFB220 23

26 9 Käynnistys 9.1 Sovita lämmitysjärjestelmään Sovita lämpöpumpun asetukset lämmitysjärjestelmään, esim. sen mukaan onko kyseessä lattialämmitys vai patterijärjestelmä. Lämpötilaeron lämpöpumpun yli pitää olla vähintään 8 C. Lämmönkeruupuolen lämpötilaeron pitää olla 3-5 C. Elleivät lämpötilaerot ole oikeat, kiertovesipumppujen virtausta on säädettävä lämmitysjärjestelmään sopivaksi Melutarkastus Kuljetukset ja asennuksen aikana on olemassa riski, että lämpöpumppu vaurioituu tai että osat liikkuvat tai vääntyvät. Tämä voi puolestaan aiheuttaa epätoivottua melua. Siksi lämpöpumppu on tarkastettava, kun se on asennettu ja käyttövalmis, jotta voidaan olla varmoja, että kaikki toimii oikein. Käytä lämpöpumppua lämmitys- ja käyttövesitiloissa ja tarkasta, ettei mistään kuulu epänormaalia melua. Tarkasta myös, ettei epänormaalia melua kuulu talon muissa osissa, koska epätoivottuja ääniä saattaa esiintyä myös muualla kuin lämpöpumpun asennuspaikassa Valitse käyttötila Aseta lämpöpumppu haluttuun käyttötilaan valikossa INFORMAATIO - KÄYTTÖ. Joitakin ohjausyksikön parametreja, kuten HUONE ja KÄYRÄ on ehkä säädettävä. 24 Asennusohje VMGFB220

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1226

Käyttöohjekirja NIBE F1226 LEK Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu UHB FI 1109-3 031467 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 13. Pääset

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK OHB FI 1235-1 231279 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 6. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 8. Pääset

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1121-1 031948 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120 HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1245

Käyttöohjekirja NIBE F1245 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 0934-1 031328 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Maalämpöpumppu 2 tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi

Maalämpöpumppu 2 tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi Maalämpöpumppu 4 D FI 94- NIE F NIE F 696 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Maalämpöpumppu tehoportaalla, jonka lämmönlähteinä voivat olla maaperä, kallioperä, vesistö tai pohjavesi n Kylmäainetta

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 410P LEK

NIBE FIGHTER 410P LEK MOS FI 00- FIGHTER 0P 00 Asennus- ja hoito-ohjeet NIBE FIGHTER 0P Sisältö Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... Säätötaulukko... Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... Järjestelmäperiaate... Käyttötaulu Käyttötaulun

Lisätiedot