Asennusohje DHP-S VMGFB220

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennusohje DHP-S VMGFB220"

Transkriptio

1 Asennusohje DHP-S VMGFB220

2 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Copyright Danfoss A/S. Alkuperäinen käyttöohje on ruotsinkielinen. Muut kieliversiot ovat käännöksiä alkuperäisestä käyttöohjeesta. (direktiivi 2006/42/EY)

3 Sisällys 1 Tietoa asennusohjeesta Johdanto Symbolit Sanasto Tärkeää Kylmäaine Melu ja tärinä Lämpöpumpun tiedot Mitat ja komponentit Putkiliitännät Tilavaatimukset Tekniset tiedot Aukot lämmönkeruunesteputkille Pakkauksesta purkaminen ja asennus Pystytys Etulevyn irrotus Putkiasennus Varoventtiili Lämmitysjärjestelmän menojohto ja paluujohto Järjestelmäehdotus Sähköasennus Sähköliitäntä Kuumakaasupumpun kytkentä Ulkolämpötilan anturin kytkentä Käyttövesianturin kytkentä Menolämpötilan anturin kytkentä Käyttöveden vaihtoventtiilin kytkentä Huoneanturin (lisävaruste) kytkentä Paine- ja/tai virtausvahdin (lisävaruste) kytkentä Lisälämmönlähteen käynnistyksen/pysäytyksen kytkentä Lisälämmönlähteen ohjaussignaalin kytkentä Anturien muunnostaulukko Koekäyttö Asennuksen tarkistuslista Manuaalinen testi Käynnistys Sovita lämmitysjärjestelmään Etulevyn asennus Valikkotiedot HUOLTO-valikko Tärkeät parametrit Yhteystiedot VMGFB220 1

4

5 1 Tietoa asennusohjeesta 1.1 Johdanto Aluksi asennusohjeessa kerrotaan lämpöpumpun tiedot. Asennusohjeessa selostetaan sitten purkaminen pakkauksesta, asennus sekä asennuksen tarkastus. Viittaukset lukuihin ja kohtiin on merkitty kursiivilla, esimerkki: Om anvisningen. Viittaukset lämpöpumpun ohjausyksikön valikoihin on merkitty isoilla kirjaimilla, esimerkki: INFORMAATIO -> KÄYTTÖ -> AUTO. Kaikki ohjekirjan kuvat on numeroitu, jotta asentajan ja huoltoteknikon on helppo löytää ne. 1.2 Symbolit Ohjekirjassa on useita varoitussymboleja, jotka yhdessä tekstin kanssa ilmaisevat lukijalle, että toimenpiteisiin liittyy vaaroja. Symbolit ovat tekstin vasemmalla puolella. Ohjekirjassa on käytetty kolmea symbolia, jotka ilmaisevat eri asteisia vaaroja. VAARA! Vaarallinen jännite!varoittaa välittömästä vaarasta, joka aiheuttaa hengenvaarallisia tai vakavia vammoja, ellei tarvittavia toimenpiteitä suoriteta. Varoitus! Tapaturmavaara!Varoittaa mahdollisesta vaarasta, joka voi aiheuttaa hengenvaarallisia tai vakavia vammoja, ellei tarpeellisiin suojaustoimenpiteisiin ryhdytä. Varo! Laitteiston vaurioitumisvaara. Varoittaa mahdollisesta vaarasta, joka aiheuttaa aineellisia vahinkoja, ellei tarvittavia toimenpiteitä suoriteta. Neljäs symboli kiinnittää huomion käytännöllisiin tietoihin tai vihjeisiin siitä, kuinka toimenpide tulisi suorittaa. Huom! Tietoa, joka helpottaa laitteiston käsittelyä tai ilmaisee käyttöteknisen haittapuolen. 1.3 Sanasto Erilaisista komponenteista ja toiminnoista on johdonmukaisesti käytetty samoja termejä. Taulukossa on lueteltu yleisimmät termit. Taulukko 1. Sanasto Termi Lämmitysjärjestelmä Menojohto Paluujohto Kiertovesipumppu Kylmäainepiiri Kylmäaine Lämmönkeruupiiri Merkitys Piiri, joka siirtää lämpöä kiinteistöön tai lämminvesivaraajaan. Lämmitysjärjestelmän menojohto, jonka virtaussuunta on lämpöpumpusta pattereihin/ lattialämmityspiiriin tai lämminvesivaraajaan. Lämmitysjärjestelmän paluujohto, jonka virtaussuunta on pattereista/lattialämmityspiiristä tai lämminvesivaraajasta lämpöpumppuun. Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu. Energiaa siirtävä piiri lämmönkeruupiirin ja lämmitysjärjestelmän välillä. Kylmäainepiirissä kiertävä kaasu/neste. Piiri, joka kerää lämpöenergiaa kalliosta, maasta, ilmasta tai vedestä. Asennusohje VMGFB220 3

6 2 Tärkeää Varo! Lämpöpumppu on sijoitettava tilaan, jossa lämpötila ei laske alle nollan! Varo! Laitteiston saa ottaa käyttöön vain, kun lämmitysjärjestelmä on täytetty ja ilmattu. Muussa tapauksessa kiertovesipumppu saattaa vaurioitua. Varo! Jos sähköasentaja haluaa testata sähkökytkentänsä ennen yllä mainittua, tämän saa tehdä vasta sen jälkeen, kun on varmistettu, että lämpöpumppu, sähkökattila, kompressori ja lämpösuojukset on kytketty pois päältä. Varo! Lämmönkeruupumpun pitää olla käynnissä lämmönkeruujärjestelmää täytettäessä, mutta on huolehdittava siitä, että kompressori ja kiertovesipumppu eivät pääse käynnistymään. Laitteisto on käytännöllisesti katsoen huoltovapaa, mutta tietty valvonta on tarpeen. Ennen kuin teet muutoksia ohjausyksikön asetuksiin, ota selvää, mitä nämä muutokset merkitsevät. Jos laitteisto kaipaa huoltoa, ota yhteyttä laitteiston asentajaan. Varo! Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen tai henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Huom! Huolehdi siitä, etteivät lapset leiki laitteella. 2.1 Kylmäaine Lämpöpumpun jäähdytysjärjestelmä (kylmäainepiiri) on täytetty kylmäaineella R407C. Varo! Kylmäainepiirin työt saa suorittaa vain henkilö, jolla on työhön tarvittava koulutus ja pätevyys. Varo! Tulipalon vaara! Kylmäaine R407C ei ole syttyvä eikä räjähdysaltis normaaleissa olosuhteissa. Myrkyllisyys Normaalissa käytössä ja normaaleissa käyttöolosuhteissa kylmäaineiden myrkyllisyys on vähäinen. Sen sijaan epänormaaleissa olosuhteissa tai tahallisen väärinkäytön tapauksessa on olemassa vahinkojen vaara (jopa hengenvaara). Kylmäainehöyryt ovat monta kertaa ilmaa raskaampia, ja suljetuissa tiloissa sekä tiloissa, jotka ovat esim. ovea matalammalla, saattaa vuodon yhteydessä syntyä suuria pitoisuuksia, joiden seurauksen voi olla tukehtumisvaara hapen puutteesta johtuen. Tilat, joihin raskaat höyryt voivat kerääntyä ja syrjäyttää ilman, pitää sen vuoksi varustaa hyvällä tuuletuksella. 4 Asennusohje VMGFB220

7 Varoitus! Tapaturmavaara! Kylmäaine muodostaa avotulen kanssa myrkyllistä ja ärsyttävää kaasua. Kaasu voidaan havaita hajun perusteella jo pitoisuuksilla, jotka alittavat nämä raja-arvot. Tila pitää tyhjentää, kunnes se on kunnolla tuuletettu. Varoitus! Tapaturmavaara! Henkilön, joka saa höyryistä myrkytysoireita, tulee välittömästi siirtyä (tai hänet tulee välittömästi siirtää) raittiiseen ilmaan. Kylmäainepiirin työt Kylmäainepiirin korjauksen yhteydessä kylmäainetta ei saa päästää ulos lämpöpumpusta, vaan se on hävitettävä erikoislaitteilla. Kylmäaineen tyhjennys ja täyttö tehdään huoltoventtiilien kautta, ja täytössä saa käyttää vain uutta kylmäainetta (katso kylmäaineen määrä laitekilvestä). Jos laitteistoon täytetään jotain muuta kylmäainetta kuin R407C, kaikki Thermia Partners Oy:n myöntämät takuut raukeavat, ellei tätä uutta kylmäainetta ole kirjallisesti ilmoitettu hyväksytyksi korvaavaksi kylmäaineeksi sen edellyttämien muiden toimenpiteiden kanssa. Romutus Kun lämpöpumppu romutetaan, kylmäaine pitää ottaa talteen hävitettäväksi. Noudata kylmäaineen käsittelyä koskevia paikallisia määräyksiä. Katso myös ympäristöministeriön voimassaoleva kylmäainetiedote. 2.2 Melu ja tärinä Joustoletkut Kaikki putket pitää asentaa niin, että värinät eivät voi siirtyä lämpöpumpusta putkistoon ja edelleen rakenteisiin. Tämä koskee myös laajentumisputkea. Värinöiden siirtymisen estämiseksi suosittelemme, että kaikkiin putkiliitäntöihin käytetään joustoletkuja. Joustoletkuja on saatavana lisävarusteena. Kuvissa näkyy, miltä oikea ja virheellinen asennus näillä letkuilla voi näyttää. Asennusohje VMGFB220 5

8 Putkiripustusten aiheuttaman melun välttämiseksi putket tulee kiinnittää kumipehmusteisilla kiristimillä, joilla estetään värinöiden siirtyminen. Asennus ei saa kuitenkaan olla liian jäykkä eikä kiristimiä saa olla liian tiheässä. Kuva 1. Asenna joustoletkut niin, etteivät ne ole kiertyneinä. Kierreliitosten kiristyksessä pitää käyttää vasta-avainta Kuva 2. Sovita letkujen pituus mutkissa niin, että vältetään letkun taipuminen ja venyminen. Kuva 3. Sovita letkujen pituus niin, että vältetään letkun taipuminen ja venyminen. Letkua ei saa asentaa täysin suoraksi. Kuva 4. Käytä kiinteitä käyriä, jotta liitosten vieressä ei ilmene kiellettyjä taivutusrasituksia Ennaltaehkäisevät huoltotoimenpiteet Joitakin seuraavista voi myös käyttää vianmääritykseen. Älä asenna lämpöpumppua makuuhuoneen seinää vasten. Jos mahdollista, älä asenna lämpöpumppua nurkkaan, koska se vahvistaa melua. 6 Asennusohje VMGFB220

9 Varmista, että kaikki putket on kiinnitetty joustavasti kuvan mukaisilla kiinnikkeillä tai vastaavilla. Tarkoitus on, että kumi (tai muu materiaali) puristuu 1-2 mm värähtelyn aikana. Putkea ei siis kannata kiinnittää liian monesta kohdasta, koska silloin yhteen kiinnikkeeseen kohdistuva voima on liian pieni. Kuva 5. Putkien joustava ripustus. Jos lämpöpumppu asennetaan sisätiloihin ja tilan katto on liian pieni tai muuten epäsopiva putkiripustuksille, kannattaa ehkä rakentaa lattialla seisova teline, johon putket ripustetaan. Varmista, että putket eivät kosketa seiniin tai peltikaappeihin ja että eristettä on joka puolella putkea, ei pelkästään yläpuolella. Lämpöpumpun sisällä olevat putket eivät saa koskettaa toisiaan (kiinnitä kumieriste väliin, putkien vetäminen irti toisistaan on vain väliaikainen ratkaisu). Jos lämpöpumppu on epävakaalla alustalla, asenna se lämpöpumpun painolle mitoitetuille kumitassuille. Käytä tarvittaessa kuminauhoja letkujen kiinnittämiseen, jotta eivät ole toisiaan vasten ja muodosta värinäsiltoja. Varmista, että kaapelit eivät ole tiukalla, muussa tapauksessa ne muodostavat värinäsiltoja. Jos mahdollista asenna lämpöpumppu tilaan, joka on äänieristetty asuintiloista. Mahdollisia jälkikäteen tehtäviä melunvähennystoimia: Käy läpi edellä olevat kohdat ja paranna kun mahdollista. Suojus kompressorille (tehokkain korkeille taajuuksille). Paranna asennustilan akustista ympäristöä asentamalla akustiikkalevyjä seinille ja kattoon. Joissakin tapauksissa lämpöpumppu kannattaa siirtää toiseen huoneeseen Sähköliitäntä Varo! Sähköasennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Asennuksessa on noudatettava paikallisia ja kansallisia määräyksiä. Varo! Sähköasennus tulee tehdä kiinteästi asennetuilla kaapeleilla. Sähkönsyöttö tulee voida katkaista kaikkinapaisella katkaisimella (erotuskatkaisin), jossa on vähintään 3 mm kosketinväli. Tiedot ulkoisesti kytkettyjen laitteiden maksimikuormituksesta löytyvät sähköohjeesta. Sähkövirta! VAARA! Liittimet ovat sähköä johtavia ja niistä voi saada hengenvaarallisen sähköiskun. Virransyöttö pitää katkaista ennen sähköasennuksen aloittamista. Lämpöpumppu on sisäisesti kytketty tehtaalla. Asennusohje VMGFB220 7

10 3 Lämpöpumpun tiedot 3.1 Mitat ja komponentit 60 ± (±10) ±10 Kuva 6. Mitat Merkkien selitykset 1 Lämmönkeruulähtö (lämpöpumpusta) 2 Lämmitysveden paluu (paluujohto) 3 Paluujohto, kuumakaasuvaihdin 4 Menojohto, kuumakaasuvaihdin 5 Lämmitysveden meno (menojohto) 6 Lämmönkeruutulo (lämpöpumppuun) 7 Tiedonsiirtokaapelin läpivienti 8 Läpivienti sähkönsyötölle ja antureille 9 Menolämpötilan anturi 10 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 11 Höyrystin 12 Paluulämpötila-anturi 13 Kompressori 14 Kuumakaasuvaihdin 15 Kuivaussuodatin 16 Paisuntaventtiili 17 Kiertovesipumppu 18 Lämmönkeruupumppu Kuva 7. Osat 8 Asennusohje VMGFB220

11 3.2 Putkiliitännät Taulukko 2. Liitännän halkaisija Koko Lämmönkeruuneste Lämmitysvesi Kuumakaasuvaihdin Solid Solid Solid Solid Ahtaissa tiloissa putkien vetoa lämpöpumpun takasivulle voi helpottaa liittämällä putket ennen kuin pumppu asennetaan paikalleen. Viereisessä kuvassa on esimerkki putkien vedosta. Huom! Älä kiinnitä putkia lämpöpumpun peltikoteloon, koska siitä saattaa olla seurauksena tärinä/ meluongelmia Merkkien selitykset 1 Lämmönkeruulähtö (lämpöpumpusta) Lämmitysveden paluu (paluujohto) 4 3 Paluujohto, kuumakaasuvaihdin 4 Menojohto, kuumakaasuvaihdin 5 Lämmitysveden meno (menojohto) 3 6 Lämmönkeruutulo (lämpöpumppuun) 1 2 Kuva 8. Putkiliitäntä 3.3 Tilavaatimukset Asennuksen ja myöhempien tarkastus- ja kunnossapitotöiden helpottamiseksi lämpöpumpun ympärillä pitää olla riittävästi vapaata Asennusohje VMGFB220 9

12 tilaa alla olevien mittatietojen mukaisesti: Kuva 9. Huoltotila 3.4 Tekniset tiedot Taulukko 3. Tekniset tiedot DHP-S Kylmäaine Tyyppi R407C R407C R407C R407C Määrä kg 3,4 3,5 3,6 4,2 Koestuspaine MPa 3,4 3,4 3,4 3,4 MPa 2,95 2,95 2,95 2,95 Kompressori Tyyppi Scroll Scroll Scroll Scroll Sähkötiedot 3-N ~50 Hz Nimellistehot 1) Lämpökerroin Nimellisvirtaus 2) Ulkoinen käytettävissä oleva paine 4) Sisäinen painehäviö Öljy POE POE POE POE Sähköliitäntä V 400/50Hz 400/50Hz 400/50Hz 400/50Hz Nimellisteho kw 8,8 11,8 15,7 19,9 A Varoke A Antoteho kw 17,6 23,2 30,3 36,8 Laskentapaine Käynnistysvirta COP 3,09 3,03 3,11 2,91 Lämmönkeruuneste l/s 1,2 1,6 2,2 2,4 3) Lämpökerroin Lämmönkeruuneste l/s 0,5 0,6 0,8 1,0 kpa Lämmitysvesi kpa Lauhdutin kpa Höyrystin kpa Asennusohje VMGFB220

13 DHP-S Maks./ min.lämpötila C 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 Lämmitysvesi C 60/20 60/20 60/20 60/20 Pressostaatit Pienpaine MPa 0,08 0,08 0,08 0,08 Jäätymisenestoaine Käynti MPa 2,65 2,65 2,65 2,65 Korkeapaine MPa 2,95 2,95 2,95 2,95 Paino kg Lämmönkeruuneste Etyleeniglykoli/etanoli Etyleeniglykoli/etanoli Etyleeniglykoli/etanoli Etyleeniglykoli/etanoli Mittaukset on suoritettu rajoitetulla määrällä lämpöpumppuja, mistä syystä tulokset vaihtelevat. Myös mittausmenetelmien toleranssit voivat aiheuttaa vaihteluja. 1)B0W45 normin EN14511 mukaan. Lämmitysvesi Δ5K, lämmönkeruuneste Δ3K. 3)Jäätymisenestoaine: Etanoli vesi. 2) Nimellisvirtaus: lämmitysvesi Δ10, jäähdytyspiiri Δ3K. 4)Nimellisvirtauksella. Asennusohje VMGFB220 11

14 4 Aukot lämmönkeruunesteputkille Varo! Sijoita asennusputkien reiät niin, että muille asennuksille jää tilaa. Varo! Lämmönkeruuputkilla pitää olla erilliset seinäläpiviennit. Jos seinäläpiviennit ovat ylimmän pohjavesitason alapuolella, läpivientien pitää olla vesitiiviitä. Lämmönkeruuputket pitää eristää koko matkalta lämpöpumpusta seinien läpi ja talon ulkopuolella kollektoriin saakka, jotta vältetään kondensoituminen ja estetään lämpöhäviöt. Jos lämmönkeruuputket asennetaan maan pinnalle, tee reiät seiniin lämmönkeruuputkille. Jos lämmönkeruuputket asennetaan maan alle, katso ohjeet alta. Merkkien selitykset Asennusputki 2 Lämmönkeruunesteputki 3 Muurauslaasti 4 Tiivistysmassa Kuva 10. Aukon teko 1. Tee reiät seiniin lämmönkeruuputkien asennusputkille (1). Noudata mitta- ja asennuspiirustuksia. Jos on olemassa vaara pohjaveden tunkeutumisesta taloon, pitää käyttää erityisiä vesitiiviitä läpivientejä. 2. Työnnä asennusputket (1) reikiin ja säädä ne kallistumaan alaspäin. Kallistuksen pitää olla vähintään 1:30. Katkaise ne viistosti (kuvan mukaisesti), jotta sadevesi ei pääse putkiin. 3. Vedä lämmönkeruuputket (2) asennusputken läpi asennustilaan. 4. Korjaa seinä putkien ympärillä laastilla (3). 5. Varmista, että lämmönkeruuputket (2) ovat asennusputken (1) keskellä, niin että lämmöneristys on tasaisesti joka puolelle. 6. Tiivistä asennusputki (1) sopivalla tiivistysmassalla (vaahtomuovi)(4). 12 Asennusohje VMGFB220

15 5 Pakkauksesta purkaminen ja asennus Lämpöpumppu on pakattu kartonkiin ja aaltopahviin ja toimitetaan kuormalavalla. 1. Tarkasta, että toimitus on täydellinen ja vahingoittumaton. Varo! Lämpöpumppua siirrettäessä putkiliitäntöjä ei saa käyttää lämpöpumpun nostamiseen. Myöskään pakkausta ei saa käyttää lämpöpumpun nostamiseen. 5.1 Pystytys 1. Siirrä lämpöpumppu asennuspaikalle. 2. Leikkaa poikki kiinnityshihnat ja poista pakkaus. 3. Nosta lämpöpumppu kuormalavalta. 4. Asenna kondenssiveden poistoputki. Merkkien selitykset 1 Säätöjalat 1 Kuva 11. Suorista lämpöpumppu vesivaa'alla 5. Säädä lämpöpumppu säätöjaloilla (1) vaakasuoraan asentoon. 5.2 Etulevyn irrotus Etulevy irrotetaan seuraavasti: 1. Kierrä irti ruuvit (1) 2. Nosta etulevyä (2) ylöspäin ja nosta se varovasti pois ylös-eteenpäin. 3. Aseta etulevy lämpöpumpun viereen. Asennusohje VMGFB220 13

16 2 Merkkien selitykset 1 Ruuvit 2 Etupelti 1 Kuva 12. Irrota etupelti 14 Asennusohje VMGFB220

17 6 Putkiasennus Varo! Varmista vuotojen välttämiseksi, ettei liitäntäjohtoihin synny jännityksiä! Huom! Varmista, että putkiasennukset tehdään mitta- ja asennuspiirustuksien mukaisesti. Huom! Putkiasennus tulee teettää valtuutetulla asentajalla. Varo! On erittäin tärkeää, että lämmitysjärjestelmästä on poistettu kaikki ilma asennuksen jälkeen. Varo! Ilmausventtiilejä tulee asentaa tarvittaviin kohtiin. 6.1 Varoventtiili Huom! Lämpöpumppu tulee kytkeä paisuntasäiliöön ja varoventtiiliin voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varaajan ja varoventtiilin välisen yhdysputken on oltava jatkuvasti nouseva. Jatkuvasti nousevalla tarkoitetaan tässä, että putki ei saa missään kohtaa tehdä mutkaa alaspäin. Varo! Lämmönkeruupiirin pitää olla täytetty oikealla määrällä lämmönkeruuliuosta; muuten laitteisto voi vaurioitua. Varmista, että järjestelmässä on vaadittu paine. Se ei kuitenkaan saa olla yli 3 baarin maksimipaineen. Varo! Jos laitteistoon kuuluu suljettu paisuntasäiliö, myös se tulee varustaa hyväksytyllä painemittarilla ja varoventtiilillä. 6.2 Lämmitysjärjestelmän menojohto ja paluujohto 1. Suojaa laitteisto epäpuhtauksilta asentamalla likasuodatin (suurin reikäkoko 0,7 mm) lämmitysjärjestelmän paluujohtoon. 2. Asenna menojohto siihen kuuluvine komponentteineen. 3. Asenna paluujohto siihen kuuluvine komponentteineen. 4. Eristä meno- ja paluujohdot. Asennusohje VMGFB220 15

18 6.3 Järjestelmäehdotus Kuva 13. Järjestelmäehdotus Merkkien selitykset 1 Lämpöpumppu 82 Säätöventtiili 19 Lämminvesivaraaja 83 Takaiskuventtiili 31 Kiertovesipumppu (VVC) 84 Painemittari 34 Kiertovesipumppu (kuumakaasu) 86 Varoventtiili 36 Kiertovesipumppu (järjestelmä) 88 Venttiiliputki (kylmävesi) 50 Ulkolämpötilan anturi 90 Suodatin (lämpöpumppu) 51 Menolämpötilan anturi 91 Suodatin (kuumakaasu) 53 Käyttövesianturi käynnistys 92 Suodatin (lämmönkeruupumppu) 55 Käyttövesianturi huippu (asennetaan lämpimimpään varaajaan) 97 Joustava letku 75 Sekoitusventtiili 111 Ilmaus- ja pais.säiliö (lämmönkeruu) 77 Vaihtoventtiili 112 Paisuntasäiliö (suljettu) 80 Sulkuventtiili 115 Sähkövastus 81 Täyttöventtiili 117 Lisälämpö Lämpöpumppu voi tuottaa sekä lämmitys- että käyttövettä. Ulkoinen lisälämmönlähde (öljykattila, sähkökattila, kaukolämpö tai vastaava) tukee lämmitysveden tuotantoa, mutta ei käyttöveden tuotantoa. Lämmityksen ja käyttöveden vaihtoventtiili on ennen ulkoista lisälämmönlähdettä, mikä mahdollistaa samanaikaisen lämmitys- ja käyttöveden tuotannon. Lämpöpumpun ohjausyksikkö ohjaa myös lisälämpöshunttia, joka on sijoitettu ulkoisen lisälämmönlähteen jälkeen. HUOLTO-valikossa valitaan LISÄLÄMPÖ, ULK. LISÄLÄMPÖ. Tehdasasetus on: ULK. LISÄLÄMPÖ = PÄÄLLÄ VXV LÄMM.K-VESI = SIS Kun öljykattilaa käytetään lisälämmönlähteenä, jälkipolttoaika pitää asettaa 60 minuuttiin. HUOLTO-valikossa valitaan LISÄLÄMPÖ, ULK. LISÄLÄMPÖ, PYSÄYTYSAIKA, 60M. 16 Asennusohje VMGFB220

19 7 Sähköasennus 7.1 Sähköliitäntä Varo! Sähköasennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Asennuksessa on noudatettava paikallisia ja kansallisia määräyksiä. Varo! Sähköasennus tulee tehdä kiinteästi asennetuilla kaapeleilla. Sähkönsyöttö tulee voida katkaista kaikkinapaisella katkaisimella (erotuskatkaisin), jossa on vähintään 3 mm kosketinväli. VAARA! Liittimet ovat sähköä johtavia ja niistä voi saada hengenvaarallisen sähköiskun. Virransyöttö pitää katkaista ennen sähköasennuksen aloittamista. Lämpöpumppu on sisäisesti kytketty tehtaalla. 1. Irrota lämpöpumpun etulevy. 2. Vedä syöttökaapeli sitä varten varatusta lämpöpumpun takalevyn aukosta liittimille. 3. Kytke syöttökaapeli liittimiin. Katso erillinen sähköohje. VAARA! Sähkövirta! Syöttökaapelin saa kytkeä vain sitä varten varattuun liitinrimaan. Muita liitinrimoja ei saa käyttää! Sähkökaapin rakenne K2 F1 F0 F3 F4 1 E1 Merkkien selitykset K1 Kontaktori, kompressori K1 K2 Kontaktori, lämmönkeruupumppu F10 Ylivirtarele, kompressori F10 F11 F1 Ylivirtarele, lämmönkeruupumppu Varoke, lämmönkeruupumppu F11 1 F0 Varoke, ylikuumenemissuoja ja kompressori F3 Varoke, sähkövastus F4 Varoke, öljy ja sähkö X1 X1 Liittimet sähkönsyötölle ja lämpötilan antureille sekä liittimet ulkoisille komponenteille 1 Paikka lisäkortille Kuva 14. Sähkökaappi 7.2 Kuumakaasupumpun kytkentä 1. Kytke kuumakaasupumppu oikeisiin liittimiin. Jännite on 230 VAC. Pumppu asennetaan lämpöpumpun kotelon ulkopuolelle ja liitetään joustoletkuilla. Tämä pumppu käy yhtä aikaa kompressorin kanssa. Katso erillinen sähköohje. Asennusohje VMGFB220 17

20 7.3 Ulkolämpötilan anturin kytkentä Ulkolämpötilan anturi sijoitetaan talon pohjois- tai luoteissivulle suojaan suoralta auringonvalolta. Ulkolämpötilan anturia ei saa asentaa heijastavalla levyllä päällystetylle seinälle. Anturi tulee asentaa vähintään 1 m etäisyydelle sellaisista talon seinässä olevista aukoista, joista voi virrata ulos lämmintä ilmaa. Jos anturikaapeli asennetaan putkeen, putki pitää tiivistää niin, että siitä mahdollisesti tuleva ilmavirta ei vaikuta anturiin. 1. Vedä ulkolämpötilan anturin kytkentäkaapeli sitä varten varatusta lämpöpumpun takalevyn aukosta liittimille. 2. Kytke anturi liittimiin. Katso erillinen sähköohje. Varo! Ulkoanturi on liitetty pienjännitteellä. Noudata ulkolämpötilan anturin erillisiä asennusohjeita! 7.4 Käyttövesianturin kytkentä Kytke käyttövesianturi liittimiin. Anturi pitää sijoittaa noin kolmasosan korkeuteen lämpimimpään varaajaan. Katso erillinen sähköohje. 7.5 Menolämpötilan anturin kytkentä Menolämpötilan anturi pitää aina asentaa menojohtoon lisälämmönlähteen jälkeen. Anturi pitää sijoittaa paikkaan, jossa lämmitysvesi on ehtinyt sekoittua hyvin. Katso erillinen sähköohje. 7.6 Käyttöveden vaihtoventtiilin kytkentä Katso erillinen vaihtoventtiilin asennusohje ja sähköohje. 7.7 Huoneanturin (lisävaruste) kytkentä Irrota lämpöpumpun etulevy. 1. Vedä huoneanturin liitäntäkaapeli sitä varten varatusta lämpöpumpun takalevyn aukosta liittimille. 2. Kytke anturi liittimiin. Katso erillinen sähköohje. 7.8 Paine- ja/tai virtausvahdin (lisävaruste) kytkentä Katso erillinen paine- ja virtausvahdin asennusohje ja sähköohje. 7.9 Lisälämmönlähteen käynnistyksen/pysäytyksen kytkentä Lisälämmönlähteen käynnistys/pysäytys kytketään oikeisiin liittimiin. Katso erillinen sähköohje Lisälämmönlähteen ohjaussignaalin kytkentä Katso erillinen sähköohje Anturien muunnostaulukko Varo! Anturikaapelit pitää kytkeä irti ohjausyksiköstä ennen anturien resistanssimittausta. 18 Asennusohje VMGFB220

21 Taulukko 4. Utegivare Taulukko 5. övriga givare C ohm, Ω C kilo ohm, kω 0 66,3 5 52, , , , , , , , ,1 50 8,5 55 7,1 60 6,0 65 5,0 70 4,2 75 3,7 80 3,1 85 2, Anturin mittaus vianetsinnän yhteydessä 1. Irrota anturi I/O-kortista/liittimistä. 2. Mittaa anturin ja mahdollisen haaroituskaapelin resistanssi. 3. Mittaa sitten pelkkä anturi. Huom! Anturin arvon varmistamiseksi lämpötila pitää tarkastaa suhteessa mitattuun resistanssiin. Asennusohje VMGFB220 19

22 8 Koekäyttö Huom! Lue turvallisuusohjeet! Varo! Laitteiston saa ottaa käyttöön vain, jos lämmitysjärjestelmä, lämminvesivaraaja ja lämmönkeruupiiri on täytetty ja ilmattu. Muussa tapauksessa kiertovesipumput saattavat vaurioitua. Varo! Mahdollisten asennuksen yhteydessä ilmenevien hälytysten vianmääritys pitää suorittaa. Varo! Jos laitteistoa on tarkoitus käyttää pelkästään lisälämmöllä asennuksen yhteydessä, lämmitysjärjestelmän pitää olla täytetty ja kompressorin käynnistyminen pitää estää. Tämä tapahtuu asettamalla käyttötilaksi Lisälämpö. 8.1 Asennuksen tarkistuslista Ennen manuaalista koekäyttöä seuraavat pitää tarkastaa: Putkiasennus Sähköasennus Lämmitysjärjestelmän putkiasennukset Putkiliitännät kytkentäkaavion mukaan Meno- ja paluujohtojen joustoletkut Puskurisäiliö menojohdossa Putkieristeet Siivilä paluujohdossa Lämmitysjärjestelmän ilmaus Kaikki patteriventtiilit täysin auki Lämmitysjärjestelmän paisuntasäiliö (ei sisälly toimitukseen) Paisuntasäiliön varoventtiili (3 bar) (ei sisälly toimitukseen) Lämmitysjärjestelmän täyttöhana (ei sisälly toimitukseen) Tiiviyden tarkastus Jos ulkoinen lämminvesivaraaja on asennettu, tarkasta myös: Vaihtoventtiili Kylmäveden varoventtiili (9 bar) Sähköasennus Turvakytkin Varoke Kompressorin pyörimissuunta Lämmönkeruupumppu Ulkolämpötilan anturin asennus Ohjausyksikön asetukset 20 Asennusohje VMGFB220

23 Jos ulkoinen lämminvesivaraaja on asennettu, tarkasta myös: Vaihtoventtiili Lämmönkeruujärjestelmä Paisunta/ilmausastia paluujohdossa Paisuntasäiliön varoventtiili (3 bar) Täyttöliitäntä paluujohdossa Ulkoseinän läpiviennin eristys Muu lämmönkeruuputkiston eristys Lämmönkeruuputkiston ilmaus Tiiviyden tarkastus 8.2 Manuaalinen testi Koekäytä laitteisto ja tarkasta samalla komponenttien toiminta Aktivoi manuaalinen testi 1. Varmista, että päävirtakytkin on päällä. 2. Valitse käyttötila valikossa INFORMAATIO -> KÄYTTÖ ->. 3. Avaa HUOLTO-valikko pitämällä < painettuna viiden sekunnin ajan. 4. Aseta MAN TESTI arvoksi 2. Huom! Valitse tila 2 MANUAALISELLE TESTILLE, jotta voit poistua testivalikosta koekäytön aikana Testaa lämmönkeruupumppu 1. Käynnistä lämmönkeruupumppu asettamalla KERUUL. PUMPPU -arvoksi Tarkista lämmönkeruupumpun toiminta: kuuntelemalla asettamalla käsi pumpun päälle tarkastamalla, että nestetaso paisuntasäiliössä pysyy vakiona. Ellei nestetaso ole vakio, järjestelmässä on ilmaa. kuuntelemalla ilman aiheuttamia ääniä 3. Ellei pumppu käynnisty, suorita manuaalinen käynnistys. 4. Jos lämmönkeruuputkistossa on ilmaa, poista ilma järjestelmästä. 5. Pysäytä lämmönkeruupumppu asettamalla arvoksi Testaa kiertovesipumppu 1. Käynnistä lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu asettamalla KIERTOV.PUMPPU-arvoksi Tarkista kiertovesipumpun toiminta: kuuntelemalla asettamalla käsi pumpun päälle kuuntelemalla ilman aiheuttamia ääniä 3. Ellei pumppu käynnisty, suorita manuaalinen käynnistys. 4. Jos lämmitysjärjestelmässä on ilmaa, poista ilma järjestelmästä. 5. Pysäytä kiertovesipumppu asettamalla arvoksi 0. Asennusohje VMGFB220 21

24 Kiertovesipumppujen manuaalinen käynnistys Ellei jokin kiertovesipumpuista käynnisty, se on autettava käyntiin seuraavasti: 1 Kuva 15. Ilmausruuvin sijainti Kiertovesipumpun ilmauksen yhteydessä vettä saattaa päästä kosketuksiin sähkökomponenttien kanssa. Suojaa siksi sähköpaneeli vedeltä. 1. Löysää ja irrota ilmausruuvi pumpun etupuolelta. Normaalisti reiästä vuotaa hieman vettä, kun ruuvi irrotetaan. 2. Työnnä urataltta reikään ja kierrä pumpun pyörimissuuntaan (myötäpäivään). 3. Asenna ilmausruuvi tiivisteineen paikalleen Testaa vaihtoventtiili (jos järjestelmä tuottaa myös käyttövettä) 1. Aktivoi vaihtoventtiili asettamalla VAIHTOV. K-VESI -arvoksi Tarkasta, että vaihtoventtiilin varren asento muuttuu. 3. Ellei varsi liiku, suorita vianmääritys Testaa kompressori 1. Käynnistä kiertovesipumppu asettamalla KIERTOV.PUMPPU-arvoksi Käynnistä lämpöpumpun kompressori asettamalla LÄMPÖPUMPPU-arvoksi 1. Samalla kun lämpöpumpun arvoksi muutetaan 1, käynnistyy myös lämmönkeruupumppu. Varoitus! Palovammojen vaara, kompressorin paineputki voi nopeasti lämmetä asteiseksi! 22 Asennusohje VMGFB220

25 1 Merkkien selitykset 1 Huom! Kuuma! Kuva 16. Paineputken pitää lämmetä käytön aikana 1. Tarkasta että: kompressori pyörii oikeaan suuntaan kokeilemalla kädellä paineputkea ennen kompressorin käynnistystä: putki on silloin kylmä. Kokeile uudelleen hetken kuluttua, että paineputki kuumenee kunnolla. kompressori kuulostaa normaalilta eikä mistään kuulu melua. 2. Ellei putki lämpene tai jos se kuulostaa oudolta, suorita vianmääritys. 3. Pysäytä kompressori asettamalla arvoksi Pysäytä lämmönkeruupumppu asettamalla arvoksi Pysäytä kiertovesipumppu asettamalla arvoksi Testaa lisälämpöportaat 1. Käynnistä kiertovesipumppu asettamalla KIERTOV.PUMPPU-arvoksi 1. LISÄLÄMPÖ 1 1. Käynnistä ensimmäinen lisälämpöporras asettamalla LISÄLÄMPÖ 1 -arvoksi Tarkasta lisälämpöportaan toiminta poistumalla MAN.TESTI-valikosta, avaamalla INFORMAATIO - LÄMPÖTILA - MENOJOHTO ja tarkastamalla, että lämpötila nousee. 3. Palaa takaisin valikkoon MAN.TESTI ja pysäytä LISÄLÄMPÖ 1 asettamalla arvoksi 0. LISÄLÄMPÖ 2, LISÄLÄMPÖ 3 1. Toista kohdan LISÄLÄMPÖ 1 vaiheet toiminnoille LISÄLÄMPÖ 2 ja LISÄLÄMPÖ Pysäytä kiertovesipumppu asettamalla arvoksi Testaa varokkeet. 1. Käynnistä kiertovesipumppu asettamalla KIERTOV.PUMPPU-arvoksi Käynnistä kompressori asettamalla LÄMPÖPUMPPU-arvoksi Käynnistä samalla kaikki käytettävissä olevat lisälämpöportaat tarkastaaksesi, että varokkeet kestävät täyden kuormituksen. 4. Pysäytä lisälämpöportaat ja kompressori asettamalla arvoksi Pysäytä kiertovesipumppu asettamalla arvoksi Lopeta koekäyttö. Aseta MAN TESTI arvoksi 0. Asennusohje VMGFB220 23

26 9 Käynnistys 9.1 Sovita lämmitysjärjestelmään Sovita lämpöpumpun asetukset lämmitysjärjestelmään, esim. sen mukaan onko kyseessä lattialämmitys vai patterijärjestelmä. Lämpötilaeron lämpöpumpun yli pitää olla vähintään 8 C. Lämmönkeruupuolen lämpötilaeron pitää olla 3-5 C. Elleivät lämpötilaerot ole oikeat, kiertovesipumppujen virtausta on säädettävä lämmitysjärjestelmään sopivaksi Melutarkastus Kuljetukset ja asennuksen aikana on olemassa riski, että lämpöpumppu vaurioituu tai että osat liikkuvat tai vääntyvät. Tämä voi puolestaan aiheuttaa epätoivottua melua. Siksi lämpöpumppu on tarkastettava, kun se on asennettu ja käyttövalmis, jotta voidaan olla varmoja, että kaikki toimii oikein. Käytä lämpöpumppua lämmitys- ja käyttövesitiloissa ja tarkasta, ettei mistään kuulu epänormaalia melua. Tarkasta myös, ettei epänormaalia melua kuulu talon muissa osissa, koska epätoivottuja ääniä saattaa esiintyä myös muualla kuin lämpöpumpun asennuspaikassa Valitse käyttötila Aseta lämpöpumppu haluttuun käyttötilaan valikossa INFORMAATIO - KÄYTTÖ. Joitakin ohjausyksikön parametreja, kuten HUONE ja KÄYRÄ on ehkä säädettävä. 24 Asennusohje VMGFB220

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden kieli

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L1370 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Käyttövesilataus

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Asennusopas DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Asennusopas DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Asennusopas www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ GOLD/COMPACT

Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ GOLD/COMPACT FI.ELQZ0440.090 Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ--04- GOLD/OPAT. Yleistä Sisäilman hiilidioksidipitoisuus on tehokas mittari huoneen epäpuhtauksille ja ilmanvaihtoasteelle. O-mittaukselle perustuva ilmastoinninohjaus

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS 1417-3 34 NIBE SMO 20 Putkikytkentä (sähkövastus ennen vaihtoventtiiliä) AA25 SMO 20 BT1 Ulkolämpö lan anturi

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40

Asentajan käsikirja AXC 40 EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Asennusopas DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Asennusopas DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Asennusopas www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Installation instructions, accessories Ohje nro 31399385 Versio 1.3 Osa nro 31373745 Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Volvo Car Corporation Ohjauspyörä nahka lämmitettävä- 31399385 - V1.3 Sivu 1 / 37 Varuste

Lisätiedot

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 397 kone asennetaan joko lattialle tai tukevan hyllyn päälle. Kun kone asennetaan lattialle,

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P 100% MAALÄMPÖÄ Markkinoiden joustavin ja parhaan energialuokan maalämpöjärjestelmä Lämpöässä Emi Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

PST AL MAT ASENNUSOHJE

PST AL MAT ASENNUSOHJE PST AL MAT ASENNUSOHJE PST AL MAT lattialämmitysmatto Yleiseistä PST AL MAT -lattialämmitysmaton käytöstä: Lämmitysmatot toimivat osana rakennuksen lämmitystä. PST AL MAT -lämmitysmatto on suunniteltu

Lisätiedot