DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+"

Transkriptio

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus

2 Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Copyright Danfoss A/S

3 Sisällysluettelo 1 Liite Lämmöntuotannon laskeminen Lämpökäyrä Lämmitysasetukset Mukavuusasetukset Lämpöpumpun tiedot ja mitat Tilantarve Tekniset tiedot Min./maks. käyttölämpötila, R410A Arvioitu virtaus ja paine, lämmönkeruuliuos Arvioitu virtaus ja paine lämmönkeruuliuokselle, DHP-H Varius Pro+ L Arvioitu virtaus ja paine lämmönkeruuliuokselle, DHP-H Varius Pro+ M Arvioitu virtaus ja paine, lämmityspiiri Arvioitu virtaus ja paine lämmityspiirille, DHP-H Varius Pro+ L Arvioitu virtaus ja paine lämmityspiirille, DHP-H Varius Pro+ M Danfoss Heating Solutions... 3

4 1 Liite 1.1 Lämmöntuotannon laskeminen Asentaja säätää lämpökäyrän asetuksia asennuksen/käyttöönoton aikana, ja jonkin ajan kuluttua voi olla tarpeen hienosäätää järjestelmää sopimaan tietyn asunnon olosuhteisiin ja käyttäjien yksittäisiin mieltymyksiin. Näin saavutetaan sisälämpötila, joka on miellyttävä kaikissa sääolosuhteissa. Oikein säädetty lämpökäyrä vähentää huollon tarvetta ja säästää energiaa. Sisälämpötilaa säädetään lämpöpumpun lämpökäyrää muuttamalla. Lämpökäyrä on ohjausjärjestelmän työkalu, jolla lasketaan menojohdon lämpötila riippuen ulkolämpötilasta. Lämpökäyrä laskee menojohdon lämpötilan ulkolämpötilan perusteella. Mitä alhaisempi ulkolämpötila on, sitä korkeampi on menojohdon lämpötila. Toisin sanoen lämmitysjärjestelmään menojohdon lämpötila nousee ulkolämpötilan laskiessa. 1.2 Lämpökäyrä Lämpökäyrän asetusarvo 40 Lämpökäyrän numero ilmaisee, kuinka lämmin lämmitysjärjestelmään johdettavan veden ("menojohdon lämpötilan") on oltava, kun ulkolämpötila on 0 C. Lämpökäyrän tehdasasetus ennen säätöjä on 40. Tämä asetus sopii useisiin patterilämmitysjärjestelmiin, mutta yleisesti ottaen se ei sovi lattialämmitysjärjestelmiin. Lattialämmitysjärjestelmissä lämpökäyrän vakioasetus on 30. Lämmitysjärjestelmät, joissa käytetään sekä lattialämmitystä että pattereita, voivat edellyttää erilaisia lämpökäyräasetuksia. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi ylimääräisellä jakopiirillä, jos asentaja on asentanut sellaisen. Lämpökäyrän säätömahdollisuudet ovat erittäin hyvät ja käyrää voidaan säätää edelleen yksittäisten tarpeiden mukaan seitsemän eri ulkolämpötilan mukaan. Jos asennettuna on huoneanturi (lisävaruste), sen avulla voidaan kontrolloida entistä paremmin sitä, kuinka lämmintä vettä lämmitysjärjestelmään johdetaan mitattuun sisälämpötilaan perustuen. Jotta voidaan taata, ettei menojohdon lämpötila ole liian korkea (tai matala) lämmitysjärjestelmää ajatellen, on asetettava menojohdon lämpötilan vähimmäis- ja enimmäisarvot. Katso tämän liitteen kohta Lämmitysasetukset (Menojohdon minimi ja maksimi). Lämpökäyrän yksinkertaistettu toimintaperiaate on seuraava: Menojohdon lämpötila ( C) 2 Suurin asetusarvo 3 Ulkolämpötila ( C) 4 0 C 5 Asetusarvo (vakio 40 C) Jos ilma on kylmempi kuin 0 C, laskettu asetusarvo on suurempi, ja ilman ollessa lämpimämpi kuin 0 C laskettu asetusarvo on pienempi. 4 VFJSG320 Danfoss Heating Solutions

5 Lämpökäyrän siirtäminen yhtenä yksikkönä Kun käyrän ilmaisin 40 palaa, käyrää siirretään yhtenä yksikkönä ja käyrän jyrkkyyttä säädetään. Tämän yksinkertaistettu toimintaperiaate on seuraava: 1 1 Menojohdon lämpötila ( C) 2 Suurin asetusarvo 3 Ulkolämpötila ( C) Jos käyrää siirretään ylöspäin, lämpökäyrästä tulee jyrkempi, ja jos käyrää taas siirretään alaspäin, siitä tulee loivempi. Energia- ja kustannustehokkain asetus saadaan muuttamalla käyrän asetusta niin, että haluttu sisälämpötila saavutetaan mahdollisimman harvoilla käynnistyksillä ja pitkillä käyttöajoilla. 1.3 Lämmitysasetukset Tilapäistä lämmön nostamista tai laskemista varten säädetään sen sijaan mukavuusasetusta. Ks. tämän liitteen kohta Mukavuusasetukset. Kausittainen pysäytys Kausittainen pysäytys määrittää, missä ulkolämpötilassa lämpöpumpun lämmöntuotanto on estetty tai sallittu. Aika, jossa lämpöpumppu siirtyy kausittaisen pysäytyksen raja-arvon saavutettuaan lämmityskausitilaan tai siitä pois, määräytyy lämpöpumpun ohjausjärjestelmän laskelmalla. Esimerkiksi mitä suurempi ulkolämpötilan nousu ajan kuluessa on, sitä nopeammin lämpöpumppu pysäyttää lämmöntuotannon menojohdossa. Kausittainen pysäytys on asetettu oletuksena arvoon 17 C. Menojohdon minimi ja maksimi Menojohdon MIN- ja MAKS-arvot ovat menojohdon lämpötilan pienin ja suurin sallittu asetusarvo. Menojohdon minimi on menojohdon pienin sallittu lämpötila, jos kausittaisen pysäytyksen lämpötila on saavutettu ja lämpöpumppu pysähtynyt. Danfoss Heating Solutions VFJSG320 5

6 Menojohdon minimi- ja maksimilämpötilan säätäminen on erityisen tärkeää lattialämmityksen yhteydessä. Jos talossa on lattialämmitys ja puulattiat, menojohdon lämpötila ei saa ylittää lattiavalmistajan määrittämää maksimilämpötilaa. Lattia saattaa muuten vaurioitua. Jos talossa on lattialämmitys ja kivilattia, MIN-arvoksi tulisi asettaa C myös kesäaikaan, kun lämmitystä ei tarvita. Näin varmistetaan miellyttävä lattialämpötila. Jos talossa on kellari, MIN-lämpötila voidaan asettaa myös kesällä sopivaan arvoon. Jotta kellaria voitaisiin lämmittää kesälläkin, kaikissa talon pattereissa pitää olla termostaattiventtiilit, jotka katkaisevat lämmityksen muusta talosta. On erittäin tärkeää, että lämmitysjärjestelmä ja patteriventtiilit hienosäädetään oikein. Muista myös, että kausittaisen pysäytyksen arvoa pitää nostaa, jotta lämmitys toimisi kesällä. 1.4 Mukavuusasetukset Tilanteisiin, joissa sisälämpötilaa halutaan tilapäisesti nostaa tai laskea. Kun mukavuusasetusta muutetaan, lämpökäyrä ei jyrkkene tai loivene, vaan suuntais-siirtyy 3 C jokaista mukavuusasetuksen muutosporrasta kohti. Käyrää siirretään 3 astetta siksi, että menojohdon lämpötilan on noustava noin 3 astetta, jotta sisälämpötila nousisi 1 asteen. Mukavuusasetuksen yksinkertaistettu toimintaperiaate on seuraava: 1 1 Menojohdon lämpötila ( C) 2 Menojohdon maksimilämpötila 3 Ulkolämpötila ( C) Jos mukavuuslämpötilan säätöpyörään on tehtävä suurempi kuin +/- 3 portaan muutos, jotta haluttu sisälämpötila saavutetaan, tai korjaavia säätöjä on tehtävä ulkolämpötilan vaihdellessa, lämmityksen lisäasetusten säätö voi olla tarpeen. Katso lisätietoja tämän liitteen kohdasta Lämmitysasetukset. Huomaa, että mukavuussäätöjen laskeminen liian matalalle voi johtaa hyvin matalaan sisälämpötilaan. Ota myös huomioon, että voi kestää vuorokauden ennen kuin tekemäsi muutokset toteutuvat, sillä tilalämmitys reagoi hitaasti. Ota yhteys asentajaan, jos et ole varma siitä, kuinka lämpöpumpun asetuksia muutetaan. 6 VFJSG320 Danfoss Heating Solutions

7 2 Lämpöpumpun tiedot ja mitat 2.1 Tilantarve Asennuksen ja myöhempien tarkastus- ja kunnossapitotöiden helpottamiseksi lämpöpumpun ympärillä pitää olla riittävästi vapaata tilaa alla olevien kuvien mukaisesti: 300 mm 300 mm 300 mm mm 600 mm Danfoss Heating Solutions VFJSG320 7

8 2.2 Tekniset tiedot DHP-H Varius Pro+ L Yksikkö 5 17 Kylmäaine Tyyppi R410A Määrä kg 2,0 Mitoituspaine MPa 4,3 Kompressori Tyyppi Scroll Öljy Sähkötiedot 3-N Verkkojännite volttia 400 Nimellisteho, kompressori 5,9 Nimellisteho, kiertovesipumput 0,3 POE Lisälämpö, 3-portainen 3/6/9 Varoke 1 A 16/20/25/32 Teho SCOP (0/35, Pdesign 12 ) 2 5,4 SCOP (0/55, Pdesign 12 ) 2 4,2 SCOP (0/35, Pdesign 16 ) 2 5,4 SCOP (0/55, Pdesign 16 ) 2 4,3 COP 3 5,0 COP 4 4,7 Korkean lämpötilan lämpöpumpun kausittaisen tilalämmityksen energiatehokkuusluokka Sisäänrakennetun lämpötilanohjauspaketin energiatehokkuusluokka (korkea lämpötila) A++ A+++ Matalan lämpötilan lämpöpumpun kausittaisen tilalämmityksen energiatehokkuusluokka Sisäänrakennetun lämpötilanohjauspaketin energiatehokkuusluokka (matala lämpötila) A++ A+++ Lämmitysteho 4 8,93 Ottoteho 4 1,91 Maks./min. lämpötila Jäähdytyspiiri C 20/-10 Lämmityspiiri C 65/20 Päävesijohto Veden enimmäistulopaine MPa(g) 0,9 Jäätymisenestoaine 5 Etanoli + vesiliuos -17 C ±2 Maks./min. kylmäainepiiri Matala paine MPa(g) 0,21 Käyttöpaine MPa(g) 4,18 Korkeapaine MPa(g) 4,30 Äänentehotaso 6 DHP-H Varius Pro+ db(a) Vesitilavuus DHP-H Varius Pro+ litraa 180 Paino DHP-H Varius Pro+, tyhjänä kg 200 DHP-H Varius Pro+, täytettynä kg 380 Mittaukset suoritetaan rajoitetulla määrällä lämpöpumppuja, mikä voi aiheuttaa vaihteluja tuloksissa. Myös mittausmenetelmien toleranssit voivat aiheuttaa vaihteluja. 1) Varokkeen koko riippuu lisälämmöstä (0/3/6/9 ) 2) SCOP standardin EN14825 mukaan, kylmä ilmasto (Helsinki) 3) B0/W35 10K lämmin puoli (lukuun ottamatta kiertovesipumppuja) 4) B0W35 normin EN14511 mukaan (sis. kiertopumput). 5) Tarkasta aina paikalliset asetukset ja määräykset ennen jäätymisenestoaineen käyttöä 6) B0/W35 ja kompressorin nopeudella r/min standardien EN12102 ja ISO EN 3741 mukaisesti 8 VFJSG320 Danfoss Heating Solutions

9 DHP-L Varius Pro+ L Yksikkö 5 17 Kylmäaine Tyyppi R410A Määrä kg 2,0 Mitoituspaine MPa 4,3 Kompressori Tyyppi Scroll Öljy Sähkötiedot 3-N Verkkojännite volttia 400 Nimellisteho, kompressori 5,9 Nimellisteho, kiertovesipumput 0,3 POE Lisälämpö, 3-portainen 3/6/9 Varoke 1 A 16/20/25/32 Teho SCOP (0/35, Pdesign 12 ) 2 5,4 SCOP (0/55, Pdesign 12 ) 2 4,2 SCOP (0/35, Pdesign 16 ) 2 5,4 SCOP (0/55, Pdesign 16 ) 2 4,3 COP 3 5,0 COP 4 4,7 Korkean lämpötilan lämpöpumpun kausittaisen tilalämmityksen energiatehokkuusluokka Sisäänrakennetun lämpötilanohjauspaketin energiatehokkuusluokka (korkea lämpötila) A++ A+++ Matalan lämpötilan lämpöpumpun kausittaisen tilalämmityksen energiatehokkuusluokka Sisäänrakennetun lämpötilanohjauspaketin energiatehokkuusluokka (matala lämpötila) A++ A+++ Lämmitysteho 4 8,93 Ottoteho 4 1,91 Maks./min. lämpötila Jäähdytyspiiri C 20/-10 Lämmityspiiri C 65/20 Päävesijohto Veden enimmäistulopaine MPa(g) 0,9 Jäätymisenestoaine 5 Etanoli + vesiliuos -17 C ±2 Maks./min. kylmäainepiiri Matala paine MPa(g) 0,21 Käyttöpaine MPa(g) 4,18 Korkeapaine MPa(g) 4,30 Äänentehotaso 6 DHP-L Varius Pro+ db(a) Vesitilavuus DHP-L Varius Pro+ litraa valinnainen Paino DHP-L Varius Pro+ kg 160 Mittaukset suoritetaan rajoitetulla määrällä lämpöpumppuja, mikä voi aiheuttaa vaihteluja tuloksissa. Myös mittausmenetelmien toleranssit voivat aiheuttaa vaihteluja. 1) Varokkeen koko riippuu lisälämmöstä (0/3/6/9 ) 2) SCOP standardin EN14825 mukaan, kylmä ilmasto (Helsinki) 3) B0/W35 10K lämmin puoli (lukuun ottamatta kiertovesipumppuja) 4) B0W35 normin EN14511 mukaan (sis. kiertopumput). 5) Tarkasta aina paikalliset asetukset ja määräykset ennen jäätymisenestoaineen käyttöä 6) B0/W35 ja kompressorin nopeudella r/min standardien EN12102 ja ISO EN 3741 mukaisesti Danfoss Heating Solutions VFJSG320 9

10 DHP-H Varius Pro+ M Yksikkö 3 12 Kylmäaine Tyyppi R410A Määrä kg 1,8 Mitoituspaine MPa 4,3 Kompressori Tyyppi Scroll Öljy POE Sähkötiedot 3-N Verkkojännite volttia 400 Nimellisteho, kompressori 4,6 Nimellisteho, kiertovesipumput 0,3 Lisälämpö, 3-portainen 3/6/9 Varoke 1 A 10/16/20/25 Teho SCOP (0/35, Pdesign 12 ) 2 SCOP (0/55, Pdesign 11 ) 2 5,6 4,3 COP 3 COP 4 Korkean lämpötilan lämpöpumpun kausittaisen tilalämmityksen energiatehokkuusluokka Sisäänrakennetun lämpötilanohjauspaketin energiatehokkuusluokka (korkea lämpötila) 5,0 4,6 A++ A+++ Matalan lämpötilan lämpöpumpun kausittaisen tilalämmityksen energiatehokkuusluokka Sisäänrakennetun lämpötilanohjauspaketin energiatehokkuusluokka (matala lämpötila) A++ A+++ Lämmitysteho 4 5,08 Ottoteho 4 1,01 Maks./min. lämpötila Jäähdytyspiiri C 20/-10 Lämmityspiiri C 65/20 Päävesijohto Veden enimmäistulopaine MPa(g) 0,9 Jäätymisenestoaine 5 Etanoli + vesiliuos -17 C ±2 Maks./min. kylmäainepiiri Matala paine MPa(g) 0,21 Käyttöpaine MPa(g) 4,18 Korkeapaine MPa(g) 4,30 Äänentehotaso 6 DHP-H Varius Pro+ M db(a) Vesitilavuus DHP-H Varius Pro+ M litraa 180 Paino DHP-H Varius Pro+ M, tyhjänä kg 200 DHP-H Varius Pro+ M, täytettynä kg 380 Mittaukset suoritetaan rajoitetulla määrällä lämpöpumppuja, mikä voi aiheuttaa vaihteluja tuloksissa. Myös mittausmenetelmien toleranssit voivat aiheuttaa vaihteluja. 1) Varokkeen koko riippuu lisälämmöstä (0/3/6/9 ) 2) SCOP standardin EN14825 mukaan, kylmä ilmasto (Helsinki) 3) B0/W35 10K lämmin puoli (lukuun ottamatta kiertovesipumppuja) 4) B0W35 normin EN14511 mukaan (sis. kiertopumput). 5) Tarkasta aina paikalliset asetukset ja määräykset ennen jäätymisenestoaineen käyttöä 6) B0/W35 ja kompressorin nopeudella r/min standardien EN12102 ja ISO EN 3741 mukaisesti 10 VFJSG320 Danfoss Heating Solutions

11 DHP-L Varius Pro+ M Yksikkö 3 12 Kylmäaine Tyyppi R410A Määrä kg 1,8 Mitoituspaine MPa 4,3 Kompressori Tyyppi Scroll Öljy POE Sähkötiedot 3-N Verkkojännite volttia 400 Nimellisteho, kompressori 4,9 Nimellisteho, kiertovesipumput 0,3 Lisälämpö, 3-portainen 3/6/9 Varoke 1 A 10/16/20/25 Teho SCOP (0/35, Pdesign 12 ) 2 SCOP (0/55, Pdesign 11 ) 2 5,6 4,3 COP 3 COP 4 Korkean lämpötilan lämpöpumpun kausittaisen tilalämmityksen energiatehokkuusluokka Sisäänrakennetun lämpötilanohjauspaketin energiatehokkuusluokka (korkea lämpötila) 5,0 4,6 A++ A+++ Matalan lämpötilan lämpöpumpun kausittaisen tilalämmityksen energiatehokkuusluokka Sisäänrakennetun lämpötilanohjauspaketin energiatehokkuusluokka (matala lämpötila) A++ A+++ Lämmitysteho 4 5,08 Ottoteho 4 1,01 Maks./min. lämpötila Jäähdytyspiiri C 20/-10 Lämmityspiiri C 65/20 Päävesijohto Veden enimmäistulopaine MPa(g) 0,9 Jäätymisenestoaine 5 Etanoli + vesiliuos -17 C ±2 Maks./min. kylmäainepiiri Matala paine MPa(g) 0,21 Käyttöpaine MPa(g) 4,18 Korkeapaine MPa(g) 4,30 Äänentehotaso 6 DHP-L Varius Pro+ M db(a) Vesitilavuus DHP-L Varius Pro+ M litraa valinnainen Paino DHP-L Varius Pro+ M kg 160 Mittaukset suoritetaan rajoitetulla määrällä lämpöpumppuja, mikä voi aiheuttaa vaihteluja tuloksissa. Myös mittausmenetelmien toleranssit voivat aiheuttaa vaihteluja. 1) Varokkeen koko riippuu lisälämmöstä (0/3/6/9 ) 2) SCOP standardin EN14825 mukaan, kylmä ilmasto (Helsinki) 3) B0/W35 10K lämmin puoli (lukuun ottamatta kiertovesipumppuja) 4) B0W35 normin EN14511 mukaan (sis. kiertopumput). 5) Tarkasta aina paikalliset asetukset ja määräykset ennen jäätymisenestoaineen käyttöä 6) B0/W35 ja kompressorin nopeudella r/min standardien EN12102 ja ISO EN 3741 mukaisesti Danfoss Heating Solutions VFJSG320 11

12 2.3 Min./maks. käyttölämpötila, R410A DHP-H Varius Pro+ L/DHP-L Varius Pro+ L T water C (Out) T brine C (In) 12 VFJSG320 Danfoss Heating Solutions

13 DHP-H Varius Pro+ M/DHP-L Varius Pro+ M T water C (Out) T brine C (In) Danfoss Heating Solutions VFJSG320 13

14 3 Arvioitu virtaus ja paine, lämmönkeruuliuos 3.1 Arvioitu virtaus ja paine lämmönkeruuliuokselle, DHP-H Varius Pro+ L Lämmönkeruuliuoksen virtaus ja ulkoinen käytettävissä oleva paine B0/W35 (Δt 3) 1, , ,80 80 l/s 0,60 0,40 Flow l/s Available pressure 0, , Nopeus (r/min) Virtaus (l/s) Ulkoinen käytettävissä oleva paine () Lämmityskapasiteetti () , , , , , Lämmönkeruuliuoksen virtaus ja ulkoinen käytettävissä oleva paine B0/W55 (Δt 3) l/s 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Flow l/s Available pressure Nopeus (r/min) Virtaus (l/s) Ulkoinen käytettävissä oleva paine () Lämmityskapasiteetti () , , , , , VFJSG320 Danfoss Heating Solutions

15 3.2 Arvioitu virtaus ja paine lämmönkeruuliuokselle, DHP-H Varius Pro+ M Lämmönkeruuliuoksen virtaus ja ulkoinen käytettävissä oleva paine B0/W35 (Δt 3) l/s 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 Flow l/s 0,20 0,10 0, Nopeus (r/min) Virtaus (l/s) Ulkoinen käytettävissä oleva paine () Lämmityskapasiteetti () , , , , , Lämmönkeruuliuoksen virtaus ja ulkoinen käytettävissä oleva paine B0/W55 (Δt 3) 0,80 l/s 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 Flow l/s 0,20 0,10 0, Nopeus (r/min) Virtaus (l/s) Ulkoinen käytettävissä oleva paine () Lämmityskapasiteetti () , , , , , Danfoss Heating Solutions VFJSG320 15

16 4 Arvioitu virtaus ja paine, lämmityspiiri 4.1 Arvioitu virtaus ja paine lämmityspiirille, DHP-H Varius Pro+ L Lämmityspiirin virtaus ja ulkoinen käytettävissä oleva paine B0/W35 (Δt 5) l/s 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Flow l/s Available pressure Nopeus (r/min) Virtaus (l/s) Ulkoinen käytettävissä oleva paine () Lämmityskapasiteetti () , , , , , Lämmityspiirin virtaus ja ulkoinen käytettävissä oleva paine B0/W55 (Δt 8) l/s 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Flow l/s Available pressure Nopeus (r/min) Virtaus (l/s) Ulkoinen käytettävissä oleva paine () Lämmityskapasiteetti () , , , , , VFJSG320 Danfoss Heating Solutions

17 4.2 Arvioitu virtaus ja paine lämmityspiirille, DHP-H Varius Pro+ M Lämmityspiirin virtaus ja ulkoinen käytettävissä oleva paine B0/W35 (Δt 5) l/s 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 Flow l/s 0,10 0, Nopeus (r/min) Virtaus (l/s) Ulkoinen käytettävissä oleva paine () Lämmityskapasiteetti () , , , , , Lämmityspiirin virtaus ja ulkoinen käytettävissä oleva paine B0/W55 (Δt 8) 0, ,30 74 l/s 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 Flow l/s , Nopeus (r/min) Virtaus (l/s) Ulkoinen käytettävissä oleva paine () Lämmityskapasiteetti () , , , , , Danfoss Heating Solutions VFJSG320 17

18 5 Lähtökaaviot 5.1 Menojohdon lämpötila 35 C L-mallille Lämmityskapasiteetti halutussa menojohdon lämpötilassa 35 C:n lämpötilassa eri kompressorin nopeuksilla ja lämmönkeruuliuoksen lämpötiloissa. W35 r/min Keruul. lämpöt ,00 Lämmityskapasiteetti () 4,7 5,5 6,3 18, Syöttöteho () 1,1 1,1 1,1 16,00 COP 4,2 4,9 5,6 14,00 Lämmityskapasiteetti () 7,7 8,9 9, Syöttöteho () 1,9 1,9 1,9 12, rpm COP 4,1 4,6 5,1 10, rpm Lämmityskapasiteetti () 10,2 11,7 12,7 8, rpm 4700 rpm 4000 Syöttöteho () 2,5 2,6 2, rpm 6,00 COP 4,0 4,5 4,8 Lämmityskapasiteetti () 12,0 13,8 14,6 4, Syöttöteho () 3,0 3,1 3,1 2,00 COP 4,0 4,4 4,7 0,00 Lämmityskapasiteetti () 14,8 16,9 17, Syöttöteho () 3,7 3,9 3,9 C COP 4,0 4,4 4,6 20,00 18, Menojohdon lämpötila 55 C L-mallille Lämmityskapasiteetti halutussa menojohdon lämpötilassa 55 C:n lämpötilassa eri kompressorin nopeuksilla ja lämmönkeruuliuoksen lämpötiloissa. W55 r/min Keruul. lämpöt Lämmityskapasiteetti () 6,1 7,2 8, Syöttöteho () 2,4 2,4 2,5 16,00 COP 2,6 2,9 3,2 14,00 Lämmityskapasiteetti () 6,9 7,8 9, Syöttöteho () 2,6 2,7 2,8 12, rpm 3000 rpm COP 2,6 2,9 3,2 10, rpm Lämmityskapasiteetti () 9,4 10,7 12, rpm 8, rpm 4000 Syöttöteho () 3,6 3,7 3,8 6,00 COP 2,6 2,9 3,3 4,00 2,00 Lämmityskapasiteetti () 11,1 12,7 14, Syöttöteho () 4,2 4,3 4,5 COP 2,7 2,9 3,3 0,00 Lämmityskapasiteetti () 13,9 15,8 18, C 5800 Syöttöteho () 5,2 5,4 5,5 COP 2,7 2,9 3,3 18 VFJSG320 Danfoss Heating Solutions

19 5.3 Menojohdon lämpötila 35 C M-mallille Lämmityskapasiteetti halutussa menojohdon lämpötilassa 35 C:n lämpötilassa eri kompressorin nopeuksilla ja lämmönkeruuliuoksen lämpötiloissa. W35 r/min Keruul. lämpöt ,00 Lämmityskapasiteetti () n/a 3,7 4, ,00 Syöttöteho () n/a 0,8 0,8 12,00 COP n/a 4,6 4,9 Lämmityskapasiteetti () 4,7 5,5 6,3 10, Syöttöteho () 1,1 1,1 1, rpm COP 4,2 4,9 5,6 8, rpm Lämmityskapasiteetti () 6,8 8,0 9,2 6, rpm 3500 rpm 2700 Syöttöteho () 1,7 1,7 1, rpm COP 4,1 4,8 5,4 4,00 Lämmityskapasiteetti () 9,0 10,3 11, Syöttöteho () 2,2 2,2 2,3 2,00 COP 4,1 4,6 5,2 0,00 Lämmityskapasiteetti () 11,1 12,5 14, Syöttöteho () 2,8 2,9 2,8 C COP 4,0 4,4 5,1 14,00 12, Menojohdon lämpötila 55 C M-mallille Lämmityskapasiteetti halutussa menojohdon lämpötilassa 55 C:n lämpötilassa eri kompressorin nopeuksilla ja lämmönkeruuliuoksen lämpötiloissa. W55 r/min Keruul. lämpöt Lämmityskapasiteetti () 6,1 7,2 8, Syöttöteho () 2,4 2,4 2,5 COP 2,6 2,9 3,2 10,00 Lämmityskapasiteetti () 7,1 8,2 9, Syöttöteho () 2,7 2,8 2,9 8, rpm 3100 rpm COP 2,6 2,9 3, rpm Lämmityskapasiteetti () 8,0 9,2 10,7 6, rpm 4300 rpm 3500 Syöttöteho () 3,1 3,2 3,3 COP 2,6 2,9 3,3 4,00 Lämmityskapasiteetti () 9,1 10,4 11,9 2, Syöttöteho () 3,5 3,6 3,7 COP 2,6 2,9 3,3 0,00 Lämmityskapasiteetti () 10,2 11,6 13, C Syöttöteho () 3,8 3,9 4,1 COP 2,7 2,9 3,2 Danfoss Heating Solutions VFJSG320 19

20 Danfoss Heat Pumps Box 950 SE ARVIKA Phone Internet: Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai painotuotteissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Danfoss Heating Solutions ja Danfoss Heating Solutions logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. VFJSG320 Produced by Danfoss Heating Solutions 2016

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-iQ.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-iQ. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöohje. DHP-H Varius Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöohje. DHP-H Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje www.heating.danfoss.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Copyright Danfoss A/S

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje. Mega.

Käyttöohje. Mega. www.thermia.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Copyright Thermia Värmepumpar Sisällysluettelo 1 Esipuhe................................................

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 316 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

Kiinteästi johdotetut lattialämmityksen säätimet

Kiinteästi johdotetut lattialämmityksen säätimet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen esite Kiinteästi johdotetut lattialämmityksen säätimet www.heating.danfoss.com Tekninen esite Kiinteästi johdotetut lattialämmityksen säätimet FH-WC-kytkentärasia

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

FHV-A mahdollistaa lattian lämpötilanhallinnan esiasetettavan ja RA anturilla varustetun termostaattiventtiilin kautta.

FHV-A mahdollistaa lattian lämpötilanhallinnan esiasetettavan ja RA anturilla varustetun termostaattiventtiilin kautta. Käyttökohteet t sopivat ihanteellisesti lämpötilan säätöön yksittäisissä lattialämmitetyissä tiloissa ja järjestelmissä, joissa lattialämmitystä käytetään yhdessä lämpöpattereiden kanssa. Danfoss tarjoaa

Lisätiedot

Danfoss Link FT Lämmityksen kytkentäyksikön

Danfoss Link FT Lämmityksen kytkentäyksikön Danfoss Link FT Lämmityksen kytkentäyksikön electricheating.danfoss.com Sisällysluettelo 1 Johdanto....................... 2 2 Sijoittaminen..................... 3 2.1 Käyttötarkoitus.................

Lisätiedot

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa.

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. UUDET living by Danfoss -termostaatit. Harppaus kohti laadukkaampaa asumista. Asenna ja unohda Uudet living by Danfoss termostaatit

Lisätiedot

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti Käyttökohteet Link TM CC -säätimelle, joka synkronoi kaikki samassa huoneessa olevat patteritermostaatit. living connect sisältää tuuletustoiminnon, joka sulkee venttiilin jos huoneen lämpötila laskee

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AMV 10 AMV 13 AMV 20, AMV 30 AMV 23, AMV 33 3-pisteohjattuja toimilaitteita

Lisätiedot

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen Käyttötarkoitus FHM-C5/C6-sekoitusryhmä (UPS-pumppu) Danfossin pienikokoista sekoitusryhmää käytetään virtaaman ja menoveden lämpötilan säätöön vesikiertoisissa

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-S Tyyppi AWB 201.B/ AWB 201.C Split-rakenteinen sähkökäyttöinen lämpöpumppu,

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöohje DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöohje DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje www.heating.danfoss.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Copyright Danfoss A/S

Lisätiedot

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) VM 2 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) VM 2 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Tekninen esite Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Kuvaus VB 2 ja VB 2 - säätöventtiilit on suunniteltu toimimaan yhdessä sähköisten Danfoss toimilaitteiden

Lisätiedot

24/7 Haluamasi lämpötilat. Täydellisiä hetkiä.

24/7 Haluamasi lämpötilat. Täydellisiä hetkiä. living by Danfoss -lämmityksen ohjaus Laatuaikaa Kodin miellyttävässä lämmössä living by Danfoss -lämmityksen ohjauksen avulla voit ohjata helposti ja tehokkaasti elektronisia termostaatteja sekä langatonta

Lisätiedot

24/7 Haluamasi lämpötilat. Täydellisiä hetkiä.

24/7 Haluamasi lämpötilat. Täydellisiä hetkiä. living by Danfoss -lämmityksen ohjaus Laatuaikaa Kodin miellyttävässä lämmössä living by Danfoss -lämmityksen ohjauksen avulla voit ohjata helposti ja tehokkaasti elektronisia termostaatteja sekä langatonta

Lisätiedot

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25)

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) Tekninen esite Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Kuvaus VB 2 ja VB 2 - säätöventtiilit on suunniteltu toimimaan yhdessä sähköisten Danfoss toimilaitteiden

Lisätiedot

5 Energiatehokkuus ja suorituskyky

5 Energiatehokkuus ja suorituskyky 5 Energiatehokkuus ja suorituskyky 5.1 ErP määritelmä Termi "ErP" sisältää kaksi direktiiviä, jotka ovat osa kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevaa eurooppalaista ohjelmaa: - ekologisen suunnittelun

Lisätiedot

Painebalansoidut säätöventtiilit VM 2, VB 2

Painebalansoidut säätöventtiilit VM 2, VB 2 Tekninen esite Painebalansoidut säätöventtiilit VM 2, VB 2 Kuvaus / Sovellus VM 2 VB 2 Venttiilit VM 2 ja VB 2 jaetulla ominaiskäyrällä, on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Danfoss toimimoottoreiden AMV(E)

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 130. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 130. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 130 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182 Tekninen esite Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus Ominaisuudet: Lisäkytkin Venttiilin asennon osoitin Kääntösuunnan merkkivalo Kiinteä käsiohjaus Ei vaurioidu venttiilin tukkeutuessa Hiljainen

Lisätiedot

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 530. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 530. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 530 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista käyttövettä

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus jolloin ne takaavat pitkän ja huolettoman käytön. Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN

Lisätiedot

Sarjasäätö jäähdytykseen ja lämmitykseen

Sarjasäätö jäähdytykseen ja lämmitykseen FED säädin Sarjasäätö jäähdytykseen ja lämmitykseen Products FED-IF:anturilla FED-FF:irtoanturilla FED säädintä käytetään järjestelmissä joissa jäähdytys- ja lämmityspiiriä halutaan säätää yhdellä säätimellä.

Lisätiedot

Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4

Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4 Tekninen esite Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4 Kuvaus HRE-kääntöluistiventtiilejä voi käyttää yhdessä AMB 162- ja AMB 182 -sähkötoimilaitteiden kanssa. Ominaisuudet: Valurautarunko Luokkansa pienin

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-G Tyyppi BWC 201.A06 - A17 Yksitehoinen liuos/vesilämpöpumppu, 400 V~. Kompressorilla

Lisätiedot

Maalämpöpumput. Uutuus! IVT GEO 312C. invertermaalämpöpumppu. www.ivt.fi

Maalämpöpumput. Uutuus! IVT GEO 312C. invertermaalämpöpumppu. www.ivt.fi Maalämpöpumput Uutuus! IVT GEO 312C invertermaalämpöpumppu www.ivt.fi Pohjoismaista osaamista Bosch-konsernissa yli 15 000 maalämpö asennuksen kokemuksella IVT menestyi Tekniikan Maailman vertailussa Kaikille

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Sähkökäyttöiset lämpöpumput

Lisätiedot

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas ilma/vesilämpöpumppu patteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin sekä käyttöveden

Lisätiedot

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti Käyttökohteet CC -keskusyksikköön, joka synkronoi kaikki samassa huoneessa olevat patteritermostaatit. living connect sisältää tuuletustoiminnon, joka sulkee venttiilin, jos huoneen lämpötila laskee merkittävästi.

Lisätiedot

HOITO- OHJE. Thermia Duo Lämpöpumppu. 9680-54845001 Painos 1. 2 - Om din värmepump 1

HOITO- OHJE. Thermia Duo Lämpöpumppu. 9680-54845001 Painos 1. 2 - Om din värmepump 1 HOITO- OHJE Thermia Duo Lämpöpumppu 9680-54845001 Painos 1 2 - Om din värmepump 1 Sisällysluettelo 1 Tärkeitä tietoja...................................... 2 1.1 Turvamääräykset......................................

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120 HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun

Lisätiedot

FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen Tekninen esite FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen Käyttö Kuva 1: FHM-C-sekoitusventtiili (UPS-pumppu) Kuva : FHM-C-sekoitusventtiili (UPS-pumppu) Kuva : FHM-C7-sekoitusventtiili (Alpha-pumppu) Kuva

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Jip Hot tap -paikallahaaroitusventtiilit

Jip Hot tap -paikallahaaroitusventtiilit Kuvaus Danfossin JIP Hot tap -paikalahaaroitusventtiilit on suunniteltu kaukolämpö- ja muiden suljettujen kiertovesijärjestelmien laajennuksiin. Venttiili on helppo asentaa paineenalaiseen järjestelmään,

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU

TEKNISET TIEDOT. LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU TEKNISET TIEDOT LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU Rev. 9B/2017 TEKNISET TIEDOT LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ilma/vesilämpöpumppu HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Asennus ja käyttö. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Asennus ja käyttö. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Asennus ja käyttö Danfoss Heating Solutions 2 living connect Onnittelut Danfoss tuotteen hankinnasta Danfoss Heating Solutions 3 Sisältö 1. Järjestelmän yleiskuvaus...5

Lisätiedot

JIP -haaroitusventtiilit

JIP -haaroitusventtiilit Kuvaus Danfossin on suunniteltu kaukolämpö- ja muiden suljettuihin kiertovesijärjestelmien laajennuksiin, joissa virtausaine on käsitelty sisäosien korroosiovaurioiden ehkäisemiseksi. Venttiilit täyttävät

Lisätiedot

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Mukavampaa asumista ECL Comfort -elektroninen säätölaite

Mukavampaa asumista ECL Comfort -elektroninen säätölaite MKING MODERN LIVING POSSILE Mukavampaa asumista EL omfort -elektroninen säätölaite Luotettavat EL omfort - säätölaitteet Danfoss lyhyesti Danfoss Group on alansa johtava yritys, joka tutkii, kehittää ja

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182 Tekninen esite Sähköiset toimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus Tärkeimmät tiedot: Nimellisjännite: 2- tai 3-piste 230 V AC, 50/60 Hz V AC, 50/60 Hz suhteellinen: V AC/DC; Momentti: 5, 10 ja Nm Kääntökulma

Lisätiedot

Miksi Vaillant? Koska. on lämpöä tulevaisuudessa. Koska tarjoamme ympäristöystävällistä teknologiaa jopa 10 vuoden takuulla.

Miksi Vaillant? Koska. on lämpöä tulevaisuudessa. Koska tarjoamme ympäristöystävällistä teknologiaa jopa 10 vuoden takuulla. Maalämpöjärjestelmät 17 k Miksi Vaillant? Koska tarjoae ympäristöystävällistä teknologiaa jopa vuoden takuulla. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Koska on lämpöä tulevaisuudessa. Lämpöjärjestelmät

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 535. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 535. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 535 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

Jopa 75% Danfoss lämpöpumput pientaloille Säästä energiaa, nauti mukavuudesta. www.lampo.danfoss.fi www.heating.danfoss.com.

Jopa 75% Danfoss lämpöpumput pientaloille Säästä energiaa, nauti mukavuudesta. www.lampo.danfoss.fi www.heating.danfoss.com. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss lämpöpumput pientaloille Säästä energiaa, nauti mukavuudesta Jopa 75% energiasäästöt ovat mahdollisia vaihtamalla vanha öljylämmitysjärjestelmä Danfossin maalämpöpumppujärjestelmään

Lisätiedot

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Usean yksikön samanaikainen jäähdytys ja lämmitys Seinäasennus MAFP Lattia tai kattoasennus Alakattoasennus Kasetti Kanavaasennus KPAFP SPAFP CAFP DSAFP Lisävarusteet

Lisätiedot

IVT Optima. Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu

IVT Optima. Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu IVT Optima Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu Kokonaan uusi teholuokka ilma/vesi-lämpöpumpuille IVT Optima ilma/vesi-lämpöpumppu on erittäin hyvä vaihtoehto. Se käyttää taloasi ympäröivään ilmaan varastoitunutta

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 528. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 528. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 528 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G Tekninen esite Sovellus Hyväksytty standardin EN 215 mukaisesti Kaikkia RA-G-venttiilejä voidaan käyttää kaikkien RA-sarjan termostaattiantureiden kanssa. RA-G-venttiileissä on harmaa suojatulppa. Sitä

Lisätiedot

Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6

Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6 Lattialämmitetyn rivitalon perusparannus 2015 Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6 Maakaasukattila Lattialämmitys. Putkipituus tuntematon. Ilmanvaihto koneellinen. Ei lämmön talteenottoa.

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4

Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4 Tekninen esite Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4 Kuvaus HRB-Kääntöluistiventtiilejä voi käyttää yhdessä sähkötoimisten toimilaitteiden AMB 162 ja AMB 182 kanssa. Ominaisuudet: Luokkansa pienin vuoto

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

living connect ja Danfoss Link CC langaton ohjausjärjestelmä. Kaikkien lämpötilojen ohjaus keskitetysti yhdestä paikasta.

living connect ja Danfoss Link CC langaton ohjausjärjestelmä. Kaikkien lämpötilojen ohjaus keskitetysti yhdestä paikasta. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect ja Danfoss Link CC langaton ohjausjärjestelmä. Kaikkien lämpötilojen ohjaus keskitetysti yhdestä paikasta. living connect ja Danfoss Link CC täysin langaton

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo.

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. Kaikki yhdeltä toimittajalta!! KYSY ILMAINEN MITOITUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO.

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 26HS

Tekniset tiedot LA 26HS Tekniset tiedot LA 26HS Laitteen tekniset tiedot LA 26HS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 26 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 2 Käyttörajat -

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Kaukolämpö on lähilämpöä

Kaukolämpö on lähilämpöä Uusiin ja vanhoihin omakotitaloihin Kauko 20/60 kaukolämmön alajakokeskus Kaukolämpö on lähilämpöä Kaukolämpö on lämmitystä helpoimmillaan Lämmitysjärjestelmän toiminta on täysin automaattista ja huoltovapaata.

Lisätiedot

TRV 300. Termostaattianturit

TRV 300. Termostaattianturit TRV 300 Termostaattianturit IMI HEIMEIER / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV 300 TRV 300 Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä. Tärkeimmät

Lisätiedot

Danfoss Lämpöpumput pientaloille

Danfoss Lämpöpumput pientaloille MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Lämpöpumput pientaloille Kodin lämmittäminen maahan tai veteen varastoituneella aurinkoenergialla on kestävä tapa säästää luontoa, rahaa ja parantaa elämän laatua.

Lisätiedot

Maalämpö DAIKIN ALTHERMA -MAALÄMPÖPUMPPU LÄMMITYS JA KUUMA KÄYTTÖVESI ESITE

Maalämpö DAIKIN ALTHERMA -MAALÄMPÖPUMPPU LÄMMITYS JA KUUMA KÄYTTÖVESI ESITE Maalämpö DAIKIN ALTHERMA -MAALÄMPÖPUMPPU LÄMMITYS JA KUUMA KÄYTTÖVESI ESITE Maalämpöp Kylmilläkin alueilla talvella maaperän lämpö on melko tasaisesti noin 10 º C yli 15 metrin syvyydellä. Tämä lämpö on

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin.

Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Ruotsin energiaviranomaisten maalämpöpumpputestin tulokset 2012 Tiivistelmä testituloksista: Ruotsin energiaviranomaiset testasivat

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 532. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 532. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 532 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Asennusopas. Online.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Asennusopas. Online. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Asennusopas www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign. Optyma Plus New Generation

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign.  Optyma Plus New Generation Optyma Plus New Generation Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. Laajennettu tuotesarja: 0.6-16.5 kw MBP-sovelluksiin 0.7-9.6 kw LBP-sovelluksiin 50% lyhyempi aika tarvitaan

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 242-S Tyyppi AWT-AC 221.A/ AWT-AC 221.B Split-rakenteinen kompaktilämpöpumppu,

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10

Lisätiedot

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign. Optyma Plus New Generation

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign.  Optyma Plus New Generation Optyma Plus New Generation Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. Laajennettu tuotesarja: 0.6-16.5 kw MBP-sovelluksiin 0.7-9.6 kw LBP-sovelluksiin 50% lyhyempi aika tarvitaan

Lisätiedot

Lattilämmityksen jakotukki FHF

Lattilämmityksen jakotukki FHF Lattilämmityksen jakotukki FHF Käyttö FHF-jakotukkeja käytetään vesikiertoisissa lattialämmityksissä. Rakennusten lattialämmityspiirit kytketään kukin jakotukkeihin, joissa piirien vesimäärät säädetään

Lisätiedot

Hoito-ohje. Solid. 086U9455 Rev. 1 FI

Hoito-ohje. Solid. 086U9455 Rev. 1 FI Hoitoohje Solid 086U9455 Rev. 1 FI Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Thermia Värme AB:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Thermia Värme AB pidättää oikeudet

Lisätiedot

24/7. Tulevaisuuden lämmitys kotiisi yksinkertaista, tehokasta ja etäohjattua. smartheating.danfoss.fi. Danfoss Link -lämmityksen ohjaus

24/7. Tulevaisuuden lämmitys kotiisi yksinkertaista, tehokasta ja etäohjattua. smartheating.danfoss.fi. Danfoss Link -lämmityksen ohjaus Danfoss Link -lämmityksen ohjaus Tulevaisuuden lämmitys kotiisi yksinkertaista, tehokasta ja etäohjattua Ajoissa kotiin. Olohuoneen lämpötila: 21 C. Uuden Danfoss Link -sovelluksen avulla voit ohjata kotisi

Lisätiedot

CTC EcoZenith i350 L/H Sisäyksikkö lämpöpumppuohjauksella. Kaksi korkeutta

CTC EcoZenith i350 L/H Sisäyksikkö lämpöpumppuohjauksella. Kaksi korkeutta CTC EcoZenith i30 L/H Sisäyksikkö lämpöpumppuohjauksella. Kaksi korkeutta Tehokkaasta sisäyksiköstä on saatavana kaksi erikorkuista mallia, jotka antavat runsaasti mahdollisuuksia ja joissa on sisäänrakennettu

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB-toimilaitteilla ohjataan kääntyvien sekoitusja palloventtiilien toimintaa. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17

Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Mukautumisen mestari parhaassa energialuokassa Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS. Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS. Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION OPTYMA PLUS Koneikko alhaisia äänitasoja ja nopeaa asennusta ajatellen

Lisätiedot

Kiinteistötekniikkaratkaisut

Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset

Lisätiedot