Ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen mistä on näyttöä? Kaisu Pitkälä professori HY yleislääketieteen osasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen mistä on näyttöä? Kaisu Pitkälä professori HY yleislääketieteen osasto"

Transkriptio

1 Ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen mistä on näyttöä? Kaisu Pitkälä professori HY yleislääketieteen osasto

2 Vanheneminen Suomessa Yli 65-vuotiaista 2/3 pitää itseään terveenä Eläkeikäisistä 50%:lla sairaus, joka vaikeuttaa arkipäivän elämää. Haurastuminen ja raihnautuminen alkaa vuoden iässä. Laitoshoidon uhka kasvaa 80 ikävuoden jälkeen. 80-vuotiaista 9/10 sairaus, ja > 85v:sta vain 1% täysin terveitä.

3 Hyviä uutisia kolmatta ikää eläville! - Elinaikaodote kasvaa, enemmän ihmisiä elää korkeaan ikään - Paremmat mahdollisuudet elää hyvässä fyysisessä, psyykkisessä ja henkisessä kunnossa - Elämänhallinta, tyytyväisyys ja optimismi iäkkäillä kasvaa

4 Ongelmat ovat yleisiä Dementiaa sairastaa suomalaista Depressiosta kärsii >65v:sta Yksinäiseksi itsensä kokee 39% >74v:sta Kävelyvaikeuksia 1/3 >75v:sta Autonomia ja valinnanmahdollisuudet, mielekkäät roolit, mahdollisuudet ihmissuhteisiin kaventuvat haurastumisen ja toiminnanvajeiden myötä

5 Mitä hyvinvointi on ikääntyneillä?

6 Läheissuhteet Terveys Emotionaalinen hyvinvointi Tuottava hyvinvointi Merkitykselliset roolit Elämänlaatu ja hyvinvointi Aineellinen hyvinvointi

7 Ikääntyneiden hyvinvoinnin vahvuudet ja ongelmat: VAHVUUKSIA: ONGELMIA: TERVEYS: Sairauksia on mutta oma kokemus terveydentilasta useimmalla hyvä AINEELLINEN HYVINVOINTI: useimmilla tyydyttävä vanhukset vertaavat miten elämänaikana ollut ja ovat tyytyväisiä nykyiseen EMOTIONAALINEN HYVINVOINTI vahvuus sopeutuminen, tyytyväisyys, kokemuksien suhteuttaminen elämänaikaisiin kokemuksiin LÄHEISSUHTEET kokemus välittämisestä, tarpeellisuudesta äärimmäisen tärkeä mutta monilta puuttuu tähän mahdollisuus TUOTTAVA HYVINVOINTI merkitykselliset roolit, arvostus, autonomia, elämänhallinta puutteellista. Vanhuksia ei arvosteta.

8 Mitä näyttöä ikääntyneiden terveyden edistämisestä?

9 Tämän hetkinen näyttö perustuu pitkälti tunnetuille terveyden edistämisen keinoille Liikunnan edistäminen Rokotukset (influenssa, keuhkokuume) terveellinen ruokavalio (aliravitsemuksen ehkäisy!) Kaatumisten, luukadon ja murtumien ehkäisy (D-vitamiini) Sydän- ja verisuonitautiriskitekijöiden vähentäminen aloitettava jo keski-iässä! (verenpaine, kolesteroli, lihavuus, diabetes, tupakointi) IKÄÄNTYNEIDEN PREVENTIO TULEE OLEMAAN TULEVAN VUOSIKYMMENEN SUURIN TERVEYDENHUOLLON HAASTE!

10 Liikunta terveyden edistäjänä Toimintakyky iäkkäänä on suoraan verrannollinen siihen, miten hyvän kunnon on saavuttanut elämänsä aikana, mutta koskaan ei ole myöhäistä aloittaa Lihasvoimaa ja massaa voi kasvattaa missä vaiheessa vain vielä vanhainkodissakin

11 Liikunta näyttöä ja käyttöä Liikunta ehkäisee ja parantaa sairauksia mm. sepelvaltimotautia, verenpainetta, diabetesta, sydämen vajaatoimintaa, keuhkosairauksia Vähentää kipuja ja parantaa toimintakykyä nivelrikkopotilailla Ehkäisee luukatoa, vähentää kaatumisia Ehkäisee dementiaa Parantaa mielialaa vähentää haurastumisen riskiä ja todennäköisesti intensiivisenä parantaa myös toimintakykyä

12 Miten edistää ikääntyneiden liikuntaa? Mahdollisuus omiin ryhmiin, erilaisiin tätä ikäryhmää kiinnostaviin liikuntamuotoihin moninaiset, eri ryhmiä kiinnostavat, eri tasoiset liikuntamuodot Kuljetukset ryhmäliikuntaan Ympäristön turvallisuus Kotifysioterapiaa erityisryhmille Laitoshoitoon fysioterapiaa, ryhmävoimistelua

13 Aineellinen ja emotionaalinen hyvinvointi suomalaisilla vanhoilla ihmisillä

14 Taloudellinen hyvinvointi ja ympäristön hallittavuus >75v kokemus taloudellisesta toimeentulosta 23% hyvä 73% kohtalainen 3% heikko Kuitenkin osalla vanhuksista heikko taloudellinen tilanne estää hankkimasta tarpeellisia lääkkeitä Lisäksi oman kodin ympäristön hallittavuus voi olla este osallistumiselle ja liikkumiselle

15 100 Psyykkinen hyvinvointi >75v:lla (N=4113) Tyytyväisyys elämään Tarpeellisuuden tunne Elämänhalu Tulevaisuuden suunnitelmia Turvattomuus Positiivinen elämänasenne Onnellisuus

16 Lapsuus ja nuoruus elettiin niukkuudessa... Nykyiset vanhussukupolvet ovat kokeneet pula-ajan, kieltolain, aikakauden jolloin keuhkotauti ja infektiot tappoivat läheisiä ympäriltä. Lapsikuolleisuus oli korkea, ja perheet suuria. 30% orpoutui!

17 Sota-aika ja sen traumaattiset kokemukset ovat osa tämän sukupolven vanhusten kollektiivista muistia

18 Suomen jälleenrakentaminen ja sotakorvausten maksu loivat perustaa yhteisille arvoille

19 Asiat ovat hyvin nyt, koska Enemmän aineellista hyvinvointia kuin koskaan pystyi lapsuudessa kuvittelemaan Saa elää rauhan aikaa Työt on tehty - ja niiden tulokset näkyvät hyvinvointina ympärillä

20 Läheissuhteet ja merkitykselliset roolit ikääntyneiden hyvinvoinnin heikko kohta

21 Ihmissuhteiden harventuminen ja tarkoituksettomuuden tunne altistavat depressiolle Vanhuuteen liittyvät menetykset Puolison kuolema Ystävät ja sosiaalinen verkosto harvenee Sairastamisen ja haurastuminen vaikeuttaa osallistumismahdollisuuksia ja sosiaalisia, mielekkäitä rooleja Vanhuus altistaa depressiolle työikäisistä <10% käyttää mielialalääkkeitä avohoidon vanhuksista 15%:lla mielialalääke laitoshoidossa asuvista 45%.lla mielialalääke

22 YKSINÄISYYS 39% >75v kärsii NAISSUKUPUOLI YKSIN ASUMINEN MASENTUNEISUUS LESKEYS HEIKKO KOULUTUS, HEIKKO SOSIAALINEN ASEMA TARPEETTOMUUDEN TUNNE HEIKENTYNYT TERVEYDENTILA JA TOIMINTAKYKY, MUISTIN HEIKKENEMINEN YSTÄVIEN TAPAMISIIN LIITTYVIEN ODOTUSTEN TOTEUTUMATTOMUUS

23 Yksinäisyyden seuraukset MASENNUS YKSINÄISYYS SOSIAALINEN ISOLAATIO HAURAUS (FRAILTY) HEIKENTYNYT TOIMINTAKYKY DEMENTIA AVUN TARVE LAITOSHOITO

24 YSTÄVÄPIIRI -kuntoutus Vanhustyön keskusliiton Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke: Mukana 235 ikääntynyttä henkilöä jotka kärsivät yksinäisyydestä Keski-ikä 80v Tutkittavat arvottiin satunnaisesti kuntoutus- (N=117) ja kontrolliryhmiin (N=118)

25 Ryhmäkuntoutus tapahtui.. 8 hengen ryhmissä 12 kertaa, 3kk (N=117) Sisältöinä: liikunta, taide tai omasta elämästä kirjoittaminen Tavoitteena sosiaalinen aktivoituminen, ystävystyminen ryhmätapaamisten itsenäinen jatkaminen

26 Kuntoutuksen tuloksia Merkitsevästi suurempi osa hoito- kuin vertailuryhmistä sai uusia ystäviä (45% vs 32%) 40% ryhmistä jatkoi itsenäisesti kokoontumisiaan virallisen ryhmätoiminnan loputtua Psyykkinen hyvinvointi parani Muistitoiminnat paranivat

27 Terveydentila parani Pitää itseään terveenä tai melko terveenä Lähtötilanne Kontrolli Interventio 1v %

28 Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset vähenivät Kokonaiskustannukset kuntoutusta saaneilla merkitsevästi vähäisemmät kuin kontrolleilla (hoitoryhmä 3122 E/henkilövuosi vrt 4752 E/henkilövuosi, p=0.02). Säästö oli niin merkittävä, että se kompensoi ryhmäkuntoutuksen kustannukset.

29 Miksi ryhmäkuntoutus parantaa hyvinvointia, terveyttä ja kognitiota? Yhteisöllisyys; ihminen elää toisista ihmisistä ja toisille ihmisille Merkityksellisten roolien, elämänhallinnan ja aktiivisen toimijuuden löytyminen Stressin väheneminen, myönteisten tunteiden lisääntyminen immunologian parantuminen, stressihormonien väheneminen?

30 Ystäväpiiri Ystäväpiiri on Vanhustyön keskusliiton ja RAY:n mahdollistamaa ikäihmisille suunnattua tavoitteellista ryhmätoimintaa, jossa ollaan yhdessä mukavassa ja turvallisessa ilmapiirissä. Katso, missä ryhmiä kokoontuu tällä hetkellä! Ryhmätoiminnan tavoitteena on ikääntyneiden ryhmäläisten ystävystyminen, yksinäisyyden tunteen lievittyminen ja jakaminen sekä yhdessä tekeminen ja kokeminen. Ryhmää ohjaavat koulutetut ryhmänohjaajat. Vanhustyön ammattilaisena voit kouluttautua Ystäväpiiri -ryhmänohjaajaksi ja näin osaltasi lievittää ikäihmisten yksinäisyyttä. Koulutusmallin tavoitteena on opettaa koulutettavat ammattilaiset suunnittelemaan, toteuttamaan ja ohjaamaan tavoitteellisia suljettuja ikäihmisten ryhmiä, joissa käytetään sisältöinä taidetta, kulttuuria, liikuntaa ja keskustelua. Koulutuksia järjestetään ympäri Suomen. Lue lisää koulutusmallista. Ystäväpiiri -ryhmämalli perustuu Vanhustyön keskusliiton Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen. Toiminnan taustaa - sivulla kerromme hankkeesta enemmän.

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Geriatrisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Kaisu Pitkälä LKT, geriatri Yleislääketieteen professori Helsingin Yliopisto

Geriatrisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Kaisu Pitkälä LKT, geriatri Yleislääketieteen professori Helsingin Yliopisto Geriatrisen kuntoutuksen vaikuttavuus Kaisu Pitkälä LKT, geriatri Yleislääketieteen professori Helsingin Yliopisto SIDONNAISUUDET Professori Helsingin Yliopisto, ylilääkäri HUS- PTH yksikkö Yhteistyö HUS-alueen

Lisätiedot

MUISTISAIRAIDEN LIIKUNNALLINEN KUNTOUTUS KANNATTAA

MUISTISAIRAIDEN LIIKUNNALLINEN KUNTOUTUS KANNATTAA UNIVERSITY OF HELSINKI Suomen Fysiogeriatria Oulunkylän kuntoutussairaala MUISTISAIRAIDEN LIIKUNNALLINEN KUNTOUTUS KANNATTAA Prof. Kaisu Pitkälä PhD Minna Raivio PhD Marja-Liisa Laakkonen Prof. Timo Strandberg

Lisätiedot

Vierivä kivi ei sammaloidu

Vierivä kivi ei sammaloidu YLEISLÄÄKETIETEEN OPPIALA Elämän eliksiirit - hyvinvointiluentoja ikääntyneille Vierivä kivi ei sammaloidu Jaakko Valvanne 20.1.2015 Sairauksien kasautuminen ja raihnaistumisen eteneminen Pitkälä ja Strandberg

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA Marjatta Väisänen Artikkeli Korkeanasteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Gerontologinen erityisosaaminen (30 op) Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Sisältö Eloisa ikä avustusohjelma... 3 1 Taustaa... 3 Ohjelman tavoitteet...

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus satunnaistettu vertailututkimus, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 125.

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus satunnaistettu vertailututkimus, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 125. Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus satunnaistettu vertailututkimus, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 125. 2013 Kaisu Pitkälä, Niina Savikko, Minna Pöysti, Marja- Liisa Laakkonen,

Lisätiedot

Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO. Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista

Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO. Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Suomen Toivo -ajatuspaja 2011 Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Suomen Toivo -ajatuspaja

Lisätiedot

Ikäihmisten yksinäisyys

Ikäihmisten yksinäisyys Minna Viitanen Ikäihmisten yksinäisyys - vaikutukset ja hyvinvointiteknologian mahdollisuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Hyvinvointiteknologia Insinöörityö 8.5.2012 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Tuula Kälviäinen Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Miltä näyttää teuvalaisten 83 87 -vuotiaiden ikäihmisten arki omassa kodissaan opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 110 Ikääntyvät, teknologia ja etiikka Näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimukseen ja -suunnitteluun Jaana Leikas ISBN 978-951-38-7171-0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Mielenterveys on voimavara iästä riippumatta

Mielenterveys on voimavara iästä riippumatta Mielenterveys on voimavara iästä riippumatta Ei kuulu sulle?! seminaari Lahdessa 21.5.2013 Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Esityksen nimi / Tekijä 1 Mitä tiedämme onnellisuudesta? Suomalaiset ovat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Ravitsemus muistisairaan kodissa

Ravitsemus muistisairaan kodissa Ravitsemus muistisairaan kodissa Merja Suominen, Taija Puranen ja Satu Jyväkorpi LOPPURAPORTTI Suomen muistiasiantuntijat ry 2013 Ravitsemus muistisairaan kodissa Loppuraportti Merja Suominen, Taija Puranen

Lisätiedot

Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus

Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus Tulevaisuuden senioriasuminen - Nykytilan kartoitus Tulevaisuuden senioriasuminen hankkeen tutkijoiden yhteinen raportti. Kesäkuu 2004 Alkusanat Vuoteen 2030 mennessä yli 65-vuotiaiden seniorikansalaisten

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan KÄSI MUISTAA Käsityö ikääntyneiden elämänlaadun kohentajana Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus Turvallisia vuosia ikääntyneille Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Kukkasia vai kantoja polulla? Terveyden edistäminen ikääntyneiden omaishoitajien näkökulmasta

Kukkasia vai kantoja polulla? Terveyden edistäminen ikääntyneiden omaishoitajien näkökulmasta Kukkasia vai kantoja polulla? Terveyden edistäminen ikääntyneiden omaishoitajien näkökulmasta Leinonen, Kirsi 2009 Tikkurila KUKKASIA VAI KANTOJA POLULLA? - TERVEYDEN EDISTÄMINEN IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta.

JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta. JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta. Hilkka Jäsperi Katja Mäkelä Opinnäytetyö Toukokuu 2010

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

asumista ikäihmisten

asumista ikäihmisten Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus 2013 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 125 Kaisu Pitkälä, Niina Savikko, Minna Pöysti, Marja-Liisa Laakkonen, Hannu Kautiainen, Timo Strandberg ja Reijo Tilvis Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen

Lisätiedot