Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 2/20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 2/20"

Transkriptio

1 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 2/20 FYSIOTERAPIAN PALVELUNTUOTTAJIEN NYKYKÄYTÄNNÖT A TAUSTATIEDOT Vastatkaa kyselyyn omaan fysioterapiakokemukseenne perustuen. Kyselyssä ammattinimike fysioterapeutti kattaa myös lääkintä- ja erikoislääkintävoimistelijan nimikkeet. Vastatkaa monivalintakysymyksiin rastittamalla sopiva vaihtoehto. Laittakaa lukumääräkysymyksiin numero myös silloin, kun vastauksena on nolla. 1 Vastaustunnus (Katsokaa tunnus sivun 1 ylälaidasta) 2 Oliko teillä tai työnantajallanne vuonna 2007 voimassa oleva sopimus Kelan vaikeavammaisten kuntoutuslain 10 lääkinnällisen avokuntoutuspalvelujen tuottamisesta? Ei. Voitte lopettaa vastaamisen tähän. Kyllä. Vastatkaa kyselyyn, kiitos. 3 Vastauspäivämäärä / Sukupuoli Nainen Mies 5 Ikä vuotta 6 Sairaanhoitopiiri, jonka alueella pääasiassa toimitte Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Helsinki ja Uusimaa Itä-Savo Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi-Pohja Pirkanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Vaasa Varsinais-Suomi 7 Toimitteko Ammatinharjoittajana (Siirtykää kysymykseen 9.) Yrittäjänä Yrityksessä työntekijänä Kuntoutuslaitoksessa työntekijänä

2 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 3/20 8 Kuinka monta ja minkä alojen asiantuntijoita työskentelee tällä hetkellä yrityksessänne tai työpaikassanne (mukaan lukien itsenne)? Fysioterapeuttia Hierojaa Kiropraktikkoa Lääkäriä Naprapaattia Osteopaattia 9 Koulutus Merkitkää kaikki suorittamanne tutkinnot. Lääkintävoimistelija Ei Kyllä Erikoislääkintävoimistelija Ei Kyllä Fysioterapeutti Ei Kyllä Fysioterapeutti AMK Ei Kyllä Puheterapeuttia Psykologia tai neuropsykologia Sairaanhoitajaa/terveydenhoitajaa Toimintaterapeuttia Muita asiantuntijoita, keitä? Maisteri Ei Kyllä, minkä alan? Lisensiaatti tai tohtori Ei Kyllä, minkä alan? 10 Mitä ammatillista lisäkoulutusta teillä on? Ei lisäkoulutusta. Siirtykää kysymykseen 11. Kyllä. Merkitkää mitä koulutusta. Ammattikorkeakoulussa (terveydenhuolto-oppilaitoksessa) suoritettu jatkokoulutus: Koulutuksen nimi: Laajuus: ov/ op Koulutuksen nimi: Laajuus: ov/ op Koulutuksen nimi: Laajuus: ov/ op Yliopistollisia osasuorituksia: Oppiaine: Laajuus: ov/ op Oppiaine: Laajuus: ov/ op Oppiaine: Laajuus: ov/ op Muu tärkeäksi katsomanne koulutus. Kirjoittakaa tärkeimmiksi kokemienne koulutusten nimi ja kesto. Koulutuksen nimi: Kesto: ov/ op/ pv Koulutuksen nimi: Kesto: ov/ op/ pv Koulutuksen nimi: Kesto: ov/ op/ pv

3 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 4/20 11 Kuinka monta vuotta olette työskennellyt fysioterapeuttina käytännön työssä? vuotta, josta yksityisellä sektorilla vuotta julkisella sektorilla vuotta vuotta pääasiassa neurologisen fysioterapian alueella 12 Kuinka monta vuotta olette työskennellyt Kelan vaikeavammaisten kuntoutuslain 10 lääkinnällisen avokuntoutuspalvelujen tuottajana? vuotta

4 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 5/20 B KELAN KUNTOUTUJIEN TAUSTATIEDOT Kyselyssä käytetään AVH- ja MS- kuntoutujista termiä Kelan kuntoutuja. Kuntoutuja sisältää käsitteet potilas, asiakas ja kuntoutettava. Tässä osiossa kartoitetaan Kelan kuntoutujien taustatietoja, jotka saavat vastausajankohtana Teidän asiakkaananne vaikeavammaisten avofysioterapiaa. 13 Kuinka monella Kelan kuntoutujalla on vastausajankohtana voimassa oleva kuntoutuspäätös (sisältäen myös allas-, lymfa- ja ratsastusterapian)? AVH- diagnoosi henkilöllä, joista henkilöllä on ensimmäinen kuntoutuspäätös aivohalvauksen jälkeen henkilöä on yhteisiä kuntoutujia toisen fysioterapeutin kanssa MS- diagnoosi henkilöllä, joista henkilöllä on ensimmäinen kuntoutuspäätös MS- diagnoosin jälkeen henkilöä on yhteisiä kuntoutujia toisen fysioterapeutin kanssa Jos vastasitte sekä AVH että MS 0 henkilöä, siirtykää osioon H Mielipiteitä ja kehitysehdotuksia. 14 Kauanko aikaa on kulunut a) AVH- kuntoutujien sairastumisesta? < 6 kk 6 12 kk > 1 5 v henkilöllä henkilöllä henkilöllä > 5 10 v henkilöllä > 10 v henkilöllä b) MS- kuntoutujien diagnoosista? < 1 v > 1 5 v henkilöllä henkilöllä > 5 10 v henkilöllä > 10 v henkilöllä 15 Minkä ikäisiä Kelan kuntoutujat ovat? AVH < 35 v henkilöä v henkilöä v henkilöä 55 v henkilöä MS < 35 v henkilöä v henkilöä v henkilöä 55 v henkilöä

5 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 6/20 16 Missä elämäntilanteessa Kelan kuntoutujat ovat? Päätoiminen opiskelija AVH henkilöä MS henkilöä Vanhempain- tai hoitovapaalla, kotiäiti tai -isä AVH henkilöä MS henkilöä Työtön työnhakija AVH henkilöä MS henkilöä Koko- tai osa-aikatyössä AVH henkilöä MS henkilöä Kuntoutusrahakaudella AVH henkilöä MS henkilöä Eläkkeellä AVH henkilöä MS henkilöä 17 Miten Kelan kuntoutujat asuvat? Yksin omassa kodissa AVH henkilöä MS henkilöä Kotona puolison ja/tai täysi-ikäisen läheisen kanssa AVH henkilöä MS henkilöä Kotona puolison ja alaikäisen lapsen(lasten) kanssa AVH henkilöä MS henkilöä Palveluasunnossa AVH henkilöä MS henkilöä Palvelutalossa AVH henkilöä MS henkilöä

6 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 7/20 C KUNTOUTUSSUUNNITELMAN JA KUNTOUTUSPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Tässä osiossa selvitetään kuntoutussuunnitelmia ja -päätöksiä Kelan kuntoutujista, jotka saavat vastausajankohtana Teidän asiakkaananne vaikeavammaisten avofysioterapiaa. 18 Mikä taho on tehnyt Kelan kuntoutujien kuntoutussuunnitelmat? Perusterveydenhuolto AVH henkilöä MS henkilöä Erikoissairaanhoito AVH henkilöä MS henkilöä Muu taho, mikä? AVH henkilöä MS henkilöä 19 Kuinka paljon Kelan kuntoutujille on myönnetty avofysioterapiaa, sisältäen myös allas-, lymfa- ja ratsastusterapian (kertaa/vuosi/henkilö)? AVH <50 kertaa/ vuosi henkilöllä kertaa/ vuosi henkilöllä >90 kertaa/ vuosi henkilöllä MS <50 kertaa/ vuosi henkilöllä kertaa/ vuosi henkilöllä >90 kertaa/ vuosi henkilöllä 20 Mikä on Kelan kuntoutujien kuntoutuspäätösten avofysioterapiakertojen kesto (aika/vuosi/ henkilö)? AVH 45 min/ kerta henkilöllä 60 min/ kerta henkilöllä 90 min/ kerta henkilöllä Muu henkilöllä MS 45 min/ kerta henkilöllä 60 min/ kerta henkilöllä 90 min/ kerta henkilöllä Muu henkilöllä 21 Mikä on avofysioterapian toteutustapa Kelan kuntoutujien kuntoutuspäätöksissä? Valitkaa yksi vaihtoehto/kuntoutuja. Ainoastaan yksilöfysioterapia fysioterapiatiloissa Ainoastaan yksilöfysioterapia kuntoutujan kotona AVH henkilöllä MS henkilöllä AVH henkilöllä MS henkilöllä Yksilöfysioterapia osittain kotona ja fysioterapiatiloissa AVH henkilöllä MS henkilöllä Ainoastaan allasterapia Ainoastaan lymfaterapia Ainoastaan ratsastusterapia Ainoastaan ryhmäfysioterapia Jokin muu terapiamuotojen yhdistelmä AVH henkilöllä MS henkilöllä AVH henkilöllä MS henkilöllä AVH henkilöllä MS henkilöllä AVH henkilöllä MS henkilöllä AVH henkilöllä MS henkilöllä 22 Monenko Kelan kuntoutujan kuntoutuspäätökseen sisältyy myös yksilöllinen laitoskuntoutusjakso? Ei juuri Noin Lähes kenenkään Harvan puolen Useimpien kaikkien AVH MS

7 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 8/20 23 Kuinka usein Kelan kuntoutujan kuntoutussuunnitelmassa on kuvattu selkeät fysioterapian päätavoitteet (tarkemmin kuin esimerkiksi Toimintakyvyn ylläpitäminen/parantaminen )? osatavoitteet? Ei juuri Noin Aina tai koskaan Harvoin puolessa Useimmiten lähes aina AVH MS AVH MS 24 Selviääkö kuntoutussuunnitelmista Kelan kuntoutujien toimintakyvystä... Ei juuri Noin Aina tai koskaan Harvoin puolessa Useimmiten lähes aina kehon fysiologiset toiminnot, kuten lihasvoima, nivelliikkuvuus ja pidätyskyky? AVH MS fyysiset toiminnot kuten asennon vaihtaminen, käveleminen ja käden käyttäminen? a) terapiatiloissa AVH MS b) koti- tai työympäristössä AVH MS psyykkiset toiminnot kuten tunne-elämä, muisti ja tarkkaavaisuus? a) terapiatiloissa AVH MS b) koti- tai työympäristössä AVH MS

8 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 9/20 25 Onko Kelan kuntoutujien kuntoutussuunnitelmissa kuvattu avofysioterapian... Ei juuri Noin Aina tai koskaan Harvoin puolessa Useimmiten lähes aina toteutusympäristö (fysioterapiatila, koti AVH tai muu)? MS mahdollisuus vaihdella toteutusympä- AVH ristöä? MS kokonaiskertamäärä suunnitelmakaudella AVH (esim. vuodessa)? MS mahdollisuus jaksottaa kertoja (esim. AVH intensiivijakso/tauko)? MS sisältö (terapiamenetelmät)? AVH MS terapiakerran kesto (minuutteina)? AVH MS terapiakerran intensiteetti (esim. syke AVH tai lihasvoima suhteessa suorituskykyyn)? MS 26 Koetteko saavanne kuntoutussuunnitelmasta tarvittavat tiedot fysioterapian käynnistämiseksi? En juuri Noin Aina tai Koskaan Harvoin puolessa Useimmiten lähes aina AVH MS

9 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 10/20 D FYSIOTERAPEUTTINEN TUTKIMUS JA FYSIOTERAPIAN TAVOITTEET Vastatkaa tämän osion kysymyksiin Kelan kuntoutujien osalta, jotka saavat vastausajankohtana Teidän asiakkaananne vaikeavammaisten avofysioterapiaa. 27 Onko Teihin otettu yhteyttä edellisestä kuntoutuspaikasta(-paikoista)? Ei juuri Noin Aina tai koskaan Harvoin puolessa Useimmiten lähes aina 28 Teettekö oman fysioterapeuttisen tutkimuksen, vaikka kuntoutussuunnitelmassa olisi jo kuvattu Kelan kuntoutujien toimintakykyä? En. Siirtykää kysymykseen 35. Kyllä. Vastatkaa kysymyksiin Kuinka paljon toteuttamanne Kelan kuntoutujien fysioterapia perustuu tekemäänne fysioterapeuttiseen tutkimiseen ja toimintakyvyn arviointiin? Ei juuri Noin Lähes lainkaan Osittain puoliksi Enimmäkseen kokonaan < 10 % % % % > 90 % AVH MS 30 Mitä osa-alueita seuraavista olette mitanneet tai määritelleet Kelan kuntoutujilta? En juuri Noin Aina tai koskaan Harvoin puolessa Useimmiten lähes aina Pinta- ja asentotunto AVH MS Lihastonus AVH MS Nivelliikkuvuus AVH MS Lihasvoima ja/tai -kestävyys AVH MS Hengitys- ja verenkieroelimistön kunto AVH MS Kipu tai särky (määrä ja/tai laatu) AVH MS Suolen ja rakon toiminnan hallinta AVH MS Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla.

10 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 11/20 En juuri Noin Aina tai koskaan Harvoin puolessa Useimmiten lähes aina Tasapaino AVH MS Siirtymiset eri alkuasennoissa ja kävelykyky AVH MS Yläraajojen käyttö AVH MS Arkielämän selviytymisen arviointi (ADL) AVH MS Koettu kuormittuminen terapian aikana AVH MS Fatiikki (MS uupumus) MS Motivaatio AVH MS Psyykkinen hyvinvointi AVH MS Elämänlaatu AVH MS Unen määrä ja laatu AVH MS Fyysisen ympäristön edistävä tai AVH rajoittava vaikutus MS Läheisten ja yhteiskunnan asenteiden AVH edistävä tai rajoittava vaikutus MS

11 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 12/20 31 Rastittakaa kaikki säännöllisesti käyttämänne mittarit a) Kelan AVH -kuntoutujilla En käytä mittareita Ashworth Scale/Modified Ashworth Scale Barthel- indeksi Bergin tasapainotesti Elämänlaatu (esim. Rand36 tai Health Related Quality of Life) Esteetön työpaikka (Työterveyslaitos) FIM (Functional Independence Measure) FSQ (Functional Status Questionnaire) Functional reach- testi Fyysinen aktiivisuus (esim. MetPro ) Guralnikin tasapainotesti Kelan koordinaatio- ja tasapainotestit Kipu: VAS- jana tai Borgin CR10 skaala Koettu kuormittuneisuus esim. Borgin RPE (6-20) Kävelytesti 10m Kävelytesti 6min Kävelytesti 2km UKK-instituutti Lantionpohjan lihasten mittaukset Lihasvoimamittaus (objektiivinen mittari) Manuaalinen lihasvoimatestaus Mikrospirometri tai muu hengitysfunktiomittari Motor Assessment Scale (MAS) tai Modifioitu MAS Nivelliikkuvuuksien mittaaminen PCBS (Postural Control and Balance for Stroke) Polkupyöräergometritesti, mikä? Psyykkinen hyvinvointi (esim. Markku Ojasen itsearviointilomakkeet) Puristusvoimamittaus Suoritustestistö: ORTON (Invalidisäätiö) Suoritustestistö: TOIMIVA Suoritustestistö: UKK-instituutti Timed Up and Go -testi Tinettin tasapainotesti b) Kelan MS -kuntoutujilla En käytä mittareita Ashworth Scale/Modified Ashworth Scale Barthel- indeksi Bergin tasapainotesti Elämänlaatu (esim. Rand36 tai Health Related Quality of Life) Esteetön työpaikka (Työterveyslaitos) Fatiikkikysely (FSS tai MFIS) FIM (Functional Independence Measure) FSQ (Functional Status Questionnaire) Functional reach- testi Fyysinen aktiivisuus (esim. MetPro ) Guralnikin tasapainotesti Kelan koordinaatio- ja tasapainotestit Kipu: VAS- jana tai Borgin CR10 skaala Koettu kuormittuneisuus esim. Borgin RPE (6-20) Kävelytesti 10m Kävelytesti 6min Kävelytesti 2km UKK-instituutti Lantionpohjan lihasten mittaukset Lihasvoimamittaus (objektiivinen mittari) Manuaalinen lihasvoimatestaus Mikrospirometri tai muu hengitysfunktiomittari Motor Assessment Scale (MAS) tai Modifioitu MAS Nivelliikkuvuuksien mittaaminen Polkupyöräergometritesti, mikä? Psyykkinen hyvinvointi (esim. Markku Ojasen itsearviointilomakkeet) Puristusvoimamittaus Suoritustestistö: ORTON (Invalidisäätiö) Suoritustestistö: TOIMIVA Suoritustestistö: UKK-instituutti Timed Up and Go -testi Tinettin tasapainotesti

12 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 13/20 32 Kirjaatteko Kelan kuntoutujien kanssa yhteisesti sovitut fysioterapian a) päätavoitteet? En juuri Noin Aina tai koskaan Harvoin puolessa Useimmiten lähes aina AVH MS b) osatavoitteet? AVH MS 33 Sovitteko Kelan kuntoutujien kanssa, miten fysioterapian tavoitteiden toteutumista seurataan? En juuri Noin Aina tai koskaan Harvoin puolessa Useimmiten lähes aina AVH MS 34 Miten seuraatte Kelan kuntoutujan fysioterapian tavoitteiden toteutumista? En juuri Noin Aina tai koskaan Harvoin puolessa Useimmiten lähes aina Havainnoimalla kuntoutujan toimintakykyä AVH MS Testaamalla/mittaamalla kuntoutujan AVH toimintakykyä MS Videoimalla kuntoutujan toimintaa AVH MS Keskustelemalla kuntoutujan kanssa AVH MS Keskustelemalla kuntoutujan läheisten AVH kanssa MS Muulla tavoin, miten? AVH MS

13 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 14/20 E FYSIOTERAPIAN SISÄLTÖ JA VAIKUTTAVUUS Vastatkaa tämän osion kysymyksiin AVH- ja/tai MS- kuntoutujista, jotka ovat vastausajankohtana Teidän asiakkaananne Kelan vaikeavammaisten avofysioterapiassa. 35 Toteutetaanko Kelan kuntoutujien fysioterapia muualla kuin fysioterapiatiloissa? Ei. Siirtykää kysymykseen 36. Kyllä. Monenko Kelan kuntoutujien fysioterapia on toteutettu seuraavissa paikoissa? AVH MS Kuntoutujan kotona henkilöä henkilöä Ulkona tai lähiympäristössä henkilöä henkilöä Asiointi kaupassa tai muualla henkilöä henkilöä Kuntosalilla henkilöä henkilöä Uimahallissa tai -altaassa henkilöä henkilöä Erityisliikuntaryhmässä henkilöä henkilöä Kuntoutujan työpaikalla henkilöä henkilöä Muualla henkilöä henkilöä 36 Toteutetaanko Kelan kuntoutujien fysioterapia muualla kuin kuntoutujan kotona? Ei. Siirtykää kysymykseen 37. Kyllä. Monenko Kelan kuntoutujien fysioterapia on toteutettu seuraavissa paikoissa? AVH MS Kuntoutujan kotona henkilöä henkilöä Ulkona tai lähiympäristössä henkilöä henkilöä Asiointi kaupassa tai muualla henkilöä henkilöä Kuntosalilla henkilöä henkilöä Uimahallissa tai -altaassa henkilöä henkilöä Erityisliikuntaryhmässä henkilöä henkilöä Kuntoutujan työpaikalla henkilöä henkilöä Muualla henkilöä henkilöä

14 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 15/20 37 Sisältääkö Kelan kuntoutujien avofysioterapia seuraavia osa-alueita vuoden kuntoutusjakson aikana? Ei juuri Noin Aina tai koskaan Harvoin puolessa Useimmiten lähes aina Rangan ja raajojen liikkuvuusharjoitukset AVH MS Lihasvoima- ja lihaskestävyysharjoittelu AVH MS Hengitysharjoittelu AVH MS Hengitys- ja verenkieroelimistön kunnon AVH harjoittelu MS Rakon ja suolen hallinnan harjoittelu AVH MS Alaraajojen ja kehon toiminnalliset harjoitteet AVH MS Yläraajojen toiminnalliset harjoitteet AVH MS Arkielämän taitojen harjoittelu (ADL ja IADL) AVH MS Fyysisen aktiivisuuden/liikunnan lisäämisen AVH ohjaus/neuvonta MS Läheisten tai henkilökohtaisen avustajan AVH ohjaus/neuvonta kuntoutujan aktivoimiseen MS Fysikaalinen laitehoito AVH MS Lämpö- tai kylmähoito AVH MS Hieronta tai muu pehmytkudoskäsittely AVH MS EMG- tai biofeedback AVH MS Akupunktio AVH MS Muu, mikä? AVH MS

15 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 16/20 38 Oletteko ohjanneet Kelan kuntoutujia osallistumaan terveyskeskuksen tai erityisliikunnan ryhmiin fysioterapian lisäksi? AVH En Kyllä. Montako Kelan kuntoutujaa olette ohjannut liikuntaryhmiin? henkilöä MS En Kyllä. Montako Kelan kuntoutujaa olette ohjannut liikuntaryhmiin? henkilöä 39 Oletteko ohjanneet Kelan kuntoutujia harjoittelemaan itsenäisesti, läheisten tai henkilökohtaisen avustajan kanssa? AVH En Kyllä. Montako Kelan kuntoutujaa olette ohjanneet harjoittelemaan? henkilöä Kontrolloitteko harjoittelun toteutumista esim. liikuntapäiväkirjan avulla? En Kyllä MS En Kyllä. Montako Kelan kuntoutujaa olette ohjanneet harjoittelemaan? henkilöä Kontrolloitteko harjoittelun toteutumista esim. liikuntapäiväkirjan avulla? En Kyllä 40 Oletteko osallistunut Kelan kuntoutujan apuvälinehankintojen suunnitteluun tai apuvälineiden käytön harjoitteluun perusterveyshuollon tai erikoissairaanhoidon kanssa? AVH En. Katsoisitteko tärkeäksi osallistumisen Kelan kuntoutujan apuvälineasioihin? En Kyllä Kyllä, henkilön asioissa Oletteko saanut matka- ym. kulujen korvauksen? En Kyllä, miltä taholta? MS En. Katsoisitteko tärkeäksi osallistumisen Kelan kuntoutujan apuvälineasioihin? En Kyllä Kyllä, henkilön asioissa Oletteko saanut matka- ym. kulujen korvauksen? En Kyllä, miltä taholta? 41 Kuinka tärkeäksi katsotte osallistumisen Kelan kuntoutujan asunnonmuutostöihin liittyvään suunnitteluun tai muuhun toimintaan yhdessä perusterveyshuollon tai muun tahon kanssa? En lainkaan Jokseenkin Melko Erittäin tärkeäksi tärkeäksi tärkeäksi Tärkeäksi tärkeäksi AVH MS

16 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 17/20 F KUNTOUTUSPALAUTE Vastatkaa tämän osion kysymyksiin Kelan kuntoutujista, jotka ovat olleet Teidän asiakkaitanne viimeisen 12 kuukauden aikana. 42 Monenko Kelan kuntoutujan terapia päättynyt kuluneen 12 kuukauden aikana? AVH Ei kenenkään Kyllä. Mikä on ollut terapian päättymisen yleisin syy? Kuntoutuja on täyttänyt 65 vuotta henkilöä Kuntoutujan toimintakyky on palautunut niin, ettei vaikeavam maisuuden ehto täyty henkilöä Kuntoutuja on muuttanut paikkakunnalta henkilöä Kuntoutuja on kuollut henkilöä Muu syy, mikä? MS Ei kenenkään Kyllä. Mikä on ollut terapian päättymisen yleisin syy? Kuntoutuja on täyttänyt 65 vuotta henkilöä Kuntoutujan toimintakyky on palautunut niin, ettei vaikeavam maisuuden ehto täyty henkilöä Kuntoutuja on muuttanut paikkakunnalta henkilöä Kuntoutuja on kuollut henkilöä Muu syy, mikä? Mikäli vastasitte Ei kenenkään sekä AVH- että MS- kohtaan, siirtykää osioon G. 43 Montako Kelan kuntoutujien kuntoutuspalautetta olette työstänyt edeltäneen 12 kuukauden aikana? Yhdessä kuntoutujan kanssa AVH kappaletta MS kappaletta Yhdessä kuntoutujan ja läheisten kanssa AVH kappaletta MS kappaletta 44 Oletteko laatinut Kelan kuntoutujien kuntoutuspalautteen ottaen huomioon kuntoutujan mielipiteen fysioterapian vaikuttavuudesta? AVH En Kyllä MS En Kyllä 45 Oletteko käyttänyt kuntoutuspalautteen lähettämiseen Kelan Palaute vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta -lomaketta? AVH En Kyllä MS En Kyllä

17 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 18/20 46 Oletteko toimittanut kirjallisen kuntoutuspalautteen kuntoutuksesta vastaavalle taholle (erikoissairaanhoito/perusterveydenhuolto)? AVH En Kyllä. Monenko Kelan kuntoutujan osalta olette lähettänyt kuntoutuspalautteen kuntoutuksesta vastaavalle taholle edeltäneen 12 kuukauden aikana? henkilön MS En Kyllä. Monenko Kelan kuntoutujan osalta olette lähettänyt kuntoutuspalautteen kuntoutuksesta vastaavalle taholle edeltäneen 12 kuukauden aikana? henkilön 47 Oletteko toimittanut kirjallisen kuntoutuspalautteen kuntoutuslaitokseen ennen kuntoutussuunnitelmaan sisältyvää laitoskuntoutusjaksoa? AVH- ja MS- kuntoutujillani ei ole ollut laitoskuntoutusta, siirtykää kysymykseen 48. AVH En Kyllä. Monenko Kelan kuntoutujan osalta olette lähettänyt kuntoutuspalautteen kuntoutuslaitokseen edeltäneen 12 kuukauden aikana? henkilön MS En Kyllä. Monenko Kelan kuntoutujan osalta olette lähettänyt kuntoutuspalautteen kuntoutuslaitokseen edeltäneen 12 kuukauden aikana? henkilön 48 Oletteko lähettänyt kirjallisen kuntoutuspalautteen kuntoutujalle itselleen? AVH En Kyllä. Montako kuntoutuspalautetta olette lähettänyt kuntotutujalle edeltäneen 12 kuukauden aikana? kuntoutuspalautetta MS En Kyllä. Montako kuntoutuspalautetta olette lähettänyt kuntotutujalle edeltäneen 12 kuukauden aikana? kuntoutuspalautetta

18 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 19/20 G YHTEISTYÖ JA OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 49 Oletteko tehneet yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa Kelan kuntoutujan osalta edeltäneen 12 kuukauden aikana? AVH En Kyllä. Vastatkaa kysymyksiin 50 ja 51. MS En Kyllä. Vastatkaa kysymyksiin 50 ja 51. Mikäli vastasitte En sekä AVH- että MS- kohtaan, siirtykää osioon H. 50 Oletteko tehnyt yhteistyötä Kelan kuntoutujiin liittyen seuraavien ammattiryhmien kanssa edeltäneen 12 kk aikana? AVH Apuvälineteknikko Ei Kyllä AVH-/MS- yhdyshenkilö Ei Kyllä Erikoislääkäri Ei Kyllä Fysioterapeutti Ei Kyllä Kuntoutusohjaaja Ei Kyllä Neuropsykologi Ei Kyllä Omalääkäri Ei Kyllä Psykologi Ei Kyllä Puheterapeutti Ei Kyllä Sairaanhoitaja Ei Kyllä Sosiaalityöntekijä Ei Kyllä Terveydenhoitaja Ei Kyllä Toimintaterapeutti Ei Kyllä Muu, mikä? Ei Kyllä MS Apuvälineteknikko Ei Kyllä AVH-/MS- yhdyshenkilö Ei Kyllä Erikoislääkäri Ei Kyllä Fysioterapeutti Ei Kyllä Kuntoutusohjaaja Ei Kyllä Neuropsykologi Ei Kyllä Omalääkäri Ei Kyllä Psykologi Ei Kyllä Puheterapeutti Ei Kyllä Sairaanhoitaja Ei Kyllä Sosiaalityöntekijä Ei Kyllä Terveydenhoitaja Ei Kyllä Toimintaterapeutti Ei Kyllä Muu, mikä? Ei Kyllä 51 Missä muodossa yhteistyö on pääasiassa toteutunut? Puhelimitse tai sähköpostitse AVH Ei Kyllä MS Ei Kyllä Virallisissa palavereissa AVH Ei Kyllä MS Ei Kyllä Epävirallisissa palavereissa AVH Ei Kyllä MS Ei Kyllä Yhteisterapiana AVH Ei Kyllä MS Ei Kyllä Muuna yhteistyönä AVH Ei Kyllä MS Ei Kyllä

19 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 20/20 H MIELIPITEITÄ JA KEHITYSEHDOTUKSIA 52 Arvioikaa Kelan AVH- ja MS- kuntoutujien mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen. Erittäin Hyvä Keski- Huono Erittäin En osaa hyvä tasoa huono sanoa Erityisryhmien liikuntaa neurologisille kuntoutujille Esteetön kuntosali Esteettömät ja helppokulkuiset ulkoilureitit Esteetön uimahalli Esteettömät julkiset rakennukset Mahdollisuus kokeilla ja saada liikkumisapuvälineitä Mahdollisuus saada tarvittavat asunnonmuutostyöt Mahdollisuus saada virkistystoimintaan tarkoitettuja vammaispalvelun matkoja 53 Tunnetteko ICF- luokituksen eli Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen (International Classification of Functioning, Disability and Health)? En ole koskaan kuullut luokituksesta Olen kuullut luokituksesta, mutta en ymmärrä sitä Tiedän luokituksen pääpiirteissään Tiedän luokituksen ja osaan selittää sen muille 54 Mikä on asenteenne näyttöön perustuvaan fysioterapiaan (evidence based physiotherapy)? Hyvin epäilevä Epäilevä Neutraali Myönteinen Hyvin myönteinen

20 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 21/20 55 Miten kehittäisitte AVH- kuntoutuskäytäntöjä nykyistä paremmiksi? Käyttäkää tarvittaessa paperin kääntöpuolta. 56 Miten kehittäisitte MS- kuntoutujien kuntoutuskäytäntöjä nykyistä paremmiksi? Käyttäkää tarvittaessa paperin kääntöpuolta. KIITOS VAIVANNÄÖSTÄNNE!

II. KUNTOUTUSLAITOKSEN FYSIOTERAPEUTIN NYKYKÄYTÄNNÖT TAUSTATIEDOT. Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 1

II. KUNTOUTUSLAITOKSEN FYSIOTERAPEUTIN NYKYKÄYTÄNNÖT TAUSTATIEDOT. Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 1 Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 1 II. KUNTOUTUSLAITOKSEN FYSIOTERAPEUTIN NYKYKÄYTÄNNÖT A TAUSTATIEDOT Vastatkaa kyselyyn omaan fysioterapiakokemukseenne perustuen. Kyselyssä ei ole eroteltu

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS AVH- JA MS- LAITOSKUNTOUTUKSEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ

KYSELYTUTKIMUS AVH- JA MS- LAITOSKUNTOUTUKSEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ Jyväskylän yliopisto 1 KYSELYTUTKIMUS AVH- JA MS- LAITOSKUNTOUTUKSEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ Vastaustunnus Ohjeita vastaamiseen Tämä kyselytutkimus on kaksiosainen sisältäen moniammatillisen työryhmän kyselyn

Lisätiedot

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- JA MS- KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTI. Paltamaa Jaana, Sinikka Peurala ja työryhmä

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- JA MS- KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTI. Paltamaa Jaana, Sinikka Peurala ja työryhmä 28.1.2011 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- JA MS- KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTI Paltamaa Jaana, Sinikka Peurala ja työryhmä 28.1.2011 Vaikeavammaisten toimintakyvyn arviointi Suosituksen

Lisätiedot

Yliopistollisia osasuorituksia: Oppiaine: Laajuus: ov/ op Oppiaine: Laajuus: ov/ op Oppiaine: Laajuus: ov/ op

Yliopistollisia osasuorituksia: Oppiaine: Laajuus: ov/ op Oppiaine: Laajuus: ov/ op Oppiaine: Laajuus: ov/ op 1/18 TOIMINTATERAPIAN NYKYKÄYTÄNNÖT LAITOSKUNTOUTUKSESSA A TAUSTATIEDOT Voitte vastata kyselyyn omaan toimintaterapiakokemukseenne perustuen. Vastatkaa monivalintakysymyksiin rastittamalla sopiva vaihtoehto

Lisätiedot

Ei. =>Voitte lopettaa vastaamisen tähän. Palauttakaa kysely oheisessa kuoressa! Kyllä. => Vastatkaa kyselyyn, kiitos.

Ei. =>Voitte lopettaa vastaamisen tähän. Palauttakaa kysely oheisessa kuoressa! Kyllä. => Vastatkaa kyselyyn, kiitos. 1 (24) PUHETERAPIAN PALVELUNTUOTTAJIEN NYKYKÄYTÄNNÖT A TAUSTATIEDOT Vastatkaa kyselyyn omaan puheterapiakokemukseenne perustuen. Vastatkaa monivalintakysymyksiin rastittamalla sopiva vaihtoehto. Laittakaa

Lisätiedot

FYSIOTERAPIAN PALVELUNTUOTTAJIEN NYKYKÄYTÄNNÖT

FYSIOTERAPIAN PALVELUNTUOTTAJIEN NYKYKÄYTÄNNÖT 1 FYSIOTERAPIAN PALVELUNTUOTTAJIEN NYKYKÄYTÄNNÖT TÄYTTÖOHJE Kyselyssä käytetään henkilöistä, joilla on CP-vamma käsitettä CP-kuntoutuja. Kyselyssä kartoitetaan vuonna 2008 Teillä fysioterapiaa saaneiden

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustutkimus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Ei. Voitte lopettaa vastaamisen tähän. Palauttakaa täyttämätön lomake oheisella kirjekuorella, kiitos! Kyllä. Vastatkaa kyselyyn, kiitos.

Ei. Voitte lopettaa vastaamisen tähän. Palauttakaa täyttämätön lomake oheisella kirjekuorella, kiitos! Kyllä. Vastatkaa kyselyyn, kiitos. TOIMINTATERAPIAN PALVELUNTUOTTAJIEN NYKYKÄYTÄNNÖT A TAUSTATIEDOT Voitte vastata kyselyyn omaan toimintaterapiakokemukseenne perustuen. Vastatkaa monivalintakysymyksiin rastittamalla sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa.

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi- ja toimintakyky Fysioterapian koulutusohjelma FYSIOTERAPIAPROSESSI Tämä ohje on tarkoitettu fysioterapeuttiopiskelijoille fysioterapiaprosessin kuvaamisen tueksi

Lisätiedot

Liitetaulukko 1a. AVH-kuntoutujien kävely- ja käsikuntoutuksen arviointimittareiden korrelaatiot.

Liitetaulukko 1a. AVH-kuntoutujien kävely- ja käsikuntoutuksen arviointimittareiden korrelaatiot. Liitetaulukko 1a. AVH-kuntoutujien kävely- ja käsikuntoutuksen arviointimittareiden korrelaatiot. Mittari FIM FSQ AMPS WMFT BBS FAC 10m r a (p-arvo) r a (p-arvo) r a (p-arvo) r a (p-arvo) r a (p-arvo)

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työelämästä poissaolevien Tules-kurssit Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain

Lisätiedot

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu 2 33100 Tampere puh. 03-31260300

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu 2 33100 Tampere puh. 03-31260300 Kelan aivohalvauspotilaiden (65-75- vuotiaat) tehostetun kädenkäytön kuntoutuksen ja painokevennetyn kävelykuntoutuksen kehittämishanke vuosina 2008-2011 Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työelämässä olevien Tules-kurssit Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Kuinka pitkä työkokemus Sinulla on CP-lasten ja -nuorten kuntoutuksesta? Toimipaikan / koulun nimi:

Kuinka pitkä työkokemus Sinulla on CP-lasten ja -nuorten kuntoutuksesta? Toimipaikan / koulun nimi: Lomakkeen täyttöpäivä _ / _2009 Tämän lomakkeen tarkoituksena on kartoittaa vaikeavammaisten Cp-lasten ja -nuorten tämänhetkisiä kuntoutusprosesseja ja -käytäntöjä. Täytä lomake keskustelematta muiden

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

KUNTOUTUSLAITOKSEN FYSIOTERAPIAN NYKYKÄYTÄNNÖT

KUNTOUTUSLAITOKSEN FYSIOTERAPIAN NYKYKÄYTÄNNÖT 1 KUNTOUTUSLAITOKSEN FYSIOTERAPIAN NYKYKÄYTÄNNÖT TÄYTTÖOHJE Kyselyssä käytetään henkilöistä, joilla on CP-vamma käsitettä CP-kuntoutuja. Kyselyssä kartoitetaan vuosina 2008-2009 Teillä fysioterapiaa saaneiden

Lisätiedot

Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa

Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa Lisää teksti tähän TAUSTATIETOJA 1. Merkit se koht a, joka ilmaisee sukupuolesi ja ikäryhmän, johon kuulut NAINEN

Lisätiedot

Kuinka pitkä työkokemus Sinulla on CP-lasten ja -nuorten kuntoutuksesta? Toimipaikan / sairaalan nimi:

Kuinka pitkä työkokemus Sinulla on CP-lasten ja -nuorten kuntoutuksesta? Toimipaikan / sairaalan nimi: Lomakkeen täyttöpäivä _ / _2008 Tämän lomakkeen tarkoituksena on kartoittaa vaikeavammaisten Cp-lasten ja -nuorten tämänhetkisiä kuntoutusprosesseja ja -käytäntöjä. Täytä lomake keskustelematta muiden

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Kyselyyn vastataan ympäröimällä sopivin vaihtoehto.

Kyselyyn vastataan ympäröimällä sopivin vaihtoehto. Invalidiliiton 1 (7) Asiakaspalaute polikliinisesta fysioterapiasta Vastausohje Kyselyyn vastataan ympäröimällä sopivin vaihtoehto. A Taustatiedot 1 Sukupuoli 1 mies 2 nainen 2 Syntymäaika pp.kk.vvvv 3

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

TOIMINTATERAPIAN PALVELUNTUOTTAJIEN NYKYKÄYTÄNNÖT

TOIMINTATERAPIAN PALVELUNTUOTTAJIEN NYKYKÄYTÄNNÖT 1 TOIMINTATERAPIAN PALVELUNTUOTTAJIEN NYKYKÄYTÄNNÖT TÄYTTÖOHJE Kyselyssä käytetään henkilöistä, joilla on CP-vamma käsitettä CP-kuntoutuja. Kyselyssä kartoitetaan vuonna 2008 Teillä toimintaterapiaa saaneiden

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista. Maaliskuu 2013

Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista. Maaliskuu 2013 Kuntoutuskysely lääkäreille Yhteenveto tuloksista Maaliskuu 2013 Kuntoutuskysely lääkäreille Toteuttajat Suomen Lääkäriliitto, Kuntoutussäätiö ja Avire-yhtiöt Vastausaika 19.-28.3.2013 Vastauksia 2 226

Lisätiedot

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA 2015 SALVAN KUNTOUTUS FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Ilo liikkua! Uudelleen toimintaan! Tervetuloa fysioterapiaan ja toimintaterapiaan Ilolansaloon! SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLA Palvelukeskus Ilolansalo

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustarveselvitys Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Vaikeavammaisten yksilöjaksot Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella

Lisätiedot

Toimintakyky ja sen moniammatillinen arviointi. Marja Arkela Osaamisen ja kuntoutuksen asiantuntija

Toimintakyky ja sen moniammatillinen arviointi. Marja Arkela Osaamisen ja kuntoutuksen asiantuntija Toimintakyky ja sen moniammatillinen arviointi Osaamisen ja kuntoutuksen asiantuntija Sisällys Kuntoutujan toimintakyvyn moniulotteisuus Toimintakyvyn arviointi Toimintakykyarvioinnin osaaminen Kuntoutujan

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 28 Suun terveydenhuollon hoitotakuukysely maaliskuussa 28, vastanneet terveyskeskukset

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO Vastaava fysioterapeutti

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO  Vastaava fysioterapeutti Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Anne Lehtinen Vastaava fysioterapeutti 044 7213 358 Ilolankatu 6 24240 SALO www.salva.fi s SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLANSALOSSA Tarjoamme ajanmukaiset tilat

Lisätiedot

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-vammaisten aikuisten kuntoutusprosessi ja toimintakäytäntö Heidi Huttunen 22.9.2010 Invalidiliitto ry " Suomen CP-liitto ry 1 KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kela ja vaikeavammaisten

Kela ja vaikeavammaisten Kela ja vaikeavammaisten kuntoutus Mikael Forss Johtaja, VTT Suomen CP-Liitto ry, Jyväskylä, 28.6.2008 Vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat, kehitys 25 000 20 000 KKRL 9 yht. 15 000 10

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ulottuvuus 1 Ulottuvuus 2 Ulottuvuus 3 Ulottuvuus 4 Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen (6-Q3) + (6-Q4) + Q10 +

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie Kotka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie Kotka 1 Liite 3 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SAATE SOSIAALI- JA TERVEYSALA 30.08.2010 Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie 1 48220 Kotka Hyvä kyselyyn vastaaja Olen Ensihoitaja (AMK)-opiskelija Kymenlaakson

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

GAS-menetelmää käytetty

GAS-menetelmää käytetty PALVELUNTUOTTAJAN KOKEMUKSIA TAVOITEASETTELUSSA GAS-MENETELMÄÄ KÄYTTÄEN Anne Huuskonen Sanna Toivonen GAS-menetelmää käytetty Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutus eli Vake-hanke

Lisätiedot

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Nykänen Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus toimii Duodecim-seuran

Lisätiedot

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 1 Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 Tuleskurssit ja avokurssit 2016-2019 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA Kelan rahoittaman TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen standardien kehittämistä

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Kuntoutuksen tavoitteiden laatiminen ja arviointi (GAS) kuntoutussuunnitelman yhteydessä HUS/ LaNu kuntoutusyksikössä

Kuntoutuksen tavoitteiden laatiminen ja arviointi (GAS) kuntoutussuunnitelman yhteydessä HUS/ LaNu kuntoutusyksikössä Kuntoutuksen tavoitteiden laatiminen ja arviointi (GAS) kuntoutussuunnitelman yhteydessä HUS/ LaNu kuntoutusyksikössä Kuopio 10.9.2015 Wivi Forstén, fysioterapeutti Kuntoutusyksikkö: Kuntoutus- ja tutkimusosasto

Lisätiedot

KYSELY AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ- JA MULTIPPELISKLEROOSI- POTILAIDEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELUSTA

KYSELY AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ- JA MULTIPPELISKLEROOSI- POTILAIDEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELUSTA Terveyskeskusten nykykäytännöt huhtikuu 2008 KYSELY AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ- JA MULTIPPELISKLEROOSI- POTILAIDEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELUSTA Tämä kysely kartoittaa aivoverenkiertohäiriön (AVH)

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006)

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Tutkimuksen

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

HYVINVOINTIA JA ELÄMÄNLAATUA ORTON. - Ihminen on luotu liikkumaan - Anne Ranta, kuntoutuspäällikkö Kirsi Tolvanen, palvelupäällikkö

HYVINVOINTIA JA ELÄMÄNLAATUA ORTON. - Ihminen on luotu liikkumaan - Anne Ranta, kuntoutuspäällikkö Kirsi Tolvanen, palvelupäällikkö HYVINVOINTIA JA ELÄMÄNLAATUA ORTON - Ihminen on luotu liikkumaan - Anne Ranta, kuntoutuspäällikkö Kirsi Tolvanen, palvelupäällikkö Hyvinvoinnin huippuosaaja Suomalainen terveyden ja hyvinvoinnin ainutlaatuinen

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake ASLAK-kurssit, Tyk-kuntoutus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä:

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Joensuu 2.12.2014 Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Työssä Kotona Harrastuksissa Liikkumisessa (esim. eri liikennevälineet) Ym. WHO on kehittänyt

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kommenttipuheenvuoro 2.12.2011 OYS Suunnittelija Marjut Hevosmaa Pohjois-Suomen aluekeskus Myöntöedellytykset, KKRL 9, 10, 14 1. Vaikeavammaisuus,

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

ELÄMÄÄ AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN JÄLKEEN

ELÄMÄÄ AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN JÄLKEEN ELÄMÄÄ AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN JÄLKEEN OMAISYHTEISTYÖN SEMINAARI JOENSUU 30.1.2013 Helvi Janhunen, Projektipäällikkö Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri Altti-projekti AIVOHALVAUS - tiedä, tunnista, kuntoudu

Lisätiedot

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi ESITTELYVIDEO Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi 10.11.2014 Mielenterveystalon esittely 2 MIELENTERVEYSTALO PÄHKINÄNKUORESSA LUOTETTAVAA JA AJANTASAISTA TIETOA OIRENAVIGAATTORI

Lisätiedot

Kela kuntouttaja 2009

Kela kuntouttaja 2009 Kela kuntouttaja 2009 1 Kelan kuntoutuspalvelut työ- ja toimintakyvyn Pohjois-Suomen vakuutusalue näkökulmasta Työ- ja toimintakyky Terveet työntekijät Työkykyongelmia ennakoivat merkit 100 % Kelan palvelut

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Kysely neuropsykologista arviointia / kuntoutusta tekeville psykologeille

Raportointi >> Perusraportti Kysely neuropsykologista arviointia / kuntoutusta tekeville psykologeille 42679be5 (Suomen MS Liitto uusi), olet kirjautuneena sisään. 2. joulukuuta 29 11:56:5 Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Green carevaikuttavuusseminaari. Tampere 3.6.2015. Teemu Peuraniemi

Green carevaikuttavuusseminaari. Tampere 3.6.2015. Teemu Peuraniemi Green carevaikuttavuusseminaari Tampere 3.6.2015 Teemu Peuraniemi Vihreä hyvinvointi Oy tuottaa ja kehittää uudella innovatiivisella tavalla sosiaali- ja terveyspalvelualalle luontoavusteisia: - Kuntoutuspalveluita

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeiden alue-erot. Tutkimusseminaari 21.03.2013 Mikko Laaksonen

Työkyvyttömyyseläkkeiden alue-erot. Tutkimusseminaari 21.03.2013 Mikko Laaksonen Työkyvyttömyyseläkkeiden alue-erot Tutkimusseminaari 21.03.2013 Mikko Laaksonen Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat (%), 2011 Ahvenanmaa 5,3 Etelä-Karjala 9,9 Etelä-Pohjanmaa 10,4 Etelä-Savo 11,9

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

CY -luokitus ja sen mahdollisuuksia. 15.11.2007 Helena Launiainen

CY -luokitus ja sen mahdollisuuksia. 15.11.2007 Helena Launiainen ICF-CY CY -luokitus ja sen mahdollisuuksia 15.11.2007 Helena Launiainen International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth Tarkastelussa Lasten ja nuorten ICF luokituksen

Lisätiedot

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus MS liiton kuntoutuspalvelut Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni MS liiton kuntoutuspalvelut Maskun neurologinen kuntoutuskeskus Avokuntoutus Aksoni Valtakunnallinen laitoskuntoutus

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille K E V Ä T / S Y K S Y 2 0 1 1 Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille Uusi Terapiamuoto! Helmikuussa ja elokuussa 2011 on alkamassa Kelan kuntoutujille suunnattu monimuototerapiaryhmä. Ryhmän ohjaajina

Lisätiedot

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu)

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu) Sijoittumiskysely nuoriso ja vapaaajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008 2012 valmistuneille Perusraportti (muokattu) 1. Sukupuoli Mies 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016 (HE 332/2014) Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

SUOSITUS AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- ja MS-KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTIIN

SUOSITUS AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH)- ja MS-KUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTIIN SUOSITUS AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ (AVH) ja MSKUNTOUTUJAN LIIKKUMISEN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTIIN Kirjoittajat: Mari Kantanen, Jaana Paltamaa ja Sinikka Peurala Kommentoinut ja hyväksynyt: TOIMIA/Vaikeavammaisten

Lisätiedot