Oulun kaupungin ajankohtaiset infrahankkeet. Otsikko tähän kaupungininsinööri Jaakko Ylinampa. Päivämäärä. Esittelijän tiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun kaupungin ajankohtaiset infrahankkeet. Otsikko tähän. 5.10.2011 kaupungininsinööri Jaakko Ylinampa. Päivämäärä. Esittelijän tiedot"

Transkriptio

1 Oulun kaupungin ajankohtaiset infrahankkeet Otsikko tähän kaupungininsinööri Jaakko Ylinampa Päivämäärä Esittelijän tiedot 1

2 2

3 Oulun seudulliset kä rkiha nkkeet Oulu Seinä joki Oulu rata Rahoituksen varmistaminen, jotta saadaan kaksoisraide vaiheittain koko välille tasoristeykset pois henkilöjunien huippunopeus 200 km/h tavaraliikenteessä 100 km/h nopeus 25 tonnin akselipainolla Seinäjoki Seuranta ja esitys: - Oulun seudun 1. hanke, jonka rahoitus varmistettava Tarveperusta; Hanke hyödyttää merkittävästi henkilö- ja tavarakuljetuksia Auttaa työllisyyttä Helsinki Oulu 200 km/h, matka-aika 4½ tuntiin (nyt 6½ h) Ei tasoylikäytäviä, raskaat tavararekat pois 4- ja 8-teiltä Hanke tukee kestävää kehitystä 3

4 utaantie Pateniemi E14 Kello Haukipudas Oulu OULU Raitotie Oulun keskusta 5 km E13 Pateniemi Mt 815 Lentokentäntie Oulunsalo Mt 847 Limingantie Kuivasjärvi Raitotie E12 Linnanmaa E11, Isko Mt 8155 Ouluntulli Mt 847 Eteläsuomentie Kempele Vt 22 Kainuuntie Rusko Vt 20 Kuusamontie E10, Laanila Mt 8300 Vaalantie Myllyoja Mt 815 Korvensuora E9, Kontinkangas E8,Oulu Poikkimaantie E7,Lintula Oulunlahdentie Kaakkuri Maikkula E6, Kaakkuri Oulu Kempele E5, Ouluntulli E4b, Zatelliitti E4, Kempele Oulun seudulliset kä rkiha nkkeet Valtatie 4 Oulu - Kemi Oulun kohta yleissuunnitelman vaiheen 1 toimenpiteiden toteuttaminen eritasoliittymien parantaminen ottaen huomioon joukkoliikenteen ja erikoiskuljetusten tarpeet sekä maankäytön ratkaisut mukaan lukien kaupalliset hankkeet, jotka perustuvat hyväksyttyihin kaavoihin sekä tehtyihin liikenteellisiin ja kaupallisiin selvityksiin telemaattiset ratkaisut Ohituskaistat rahoituksen varmistaminen ohituskaistien saamiseksi koko välille Seuranta ja esitys: - Valtatie 4 on Oulun seudun tärkein tie, jonka kehitys on turvattava. Ketolanperäntie 4

5 Oulun seudulliset kä rkiha nkkeet PERÄMERI 10 m (nykyinen) Oulun satama länsilaiturin hankesuunnitelman laatiminen, maa-alueen riittävyyden turvaaminen (konttikentän laajentaminen, sisääntulotien uusi linjaus), meriväylän leventäminen ja syventäminen. Seuranta ja esitys: Oulun sataman yleissuunnitelma on tarkistettu ja väylää on satama-alueella levennetty. Oulun sataman väylän syventämiskustannukset on otettava huomioon liikennepoliit-tisessa selonteossa ja aiesopimus-prosessissa. Osa multimodaali-järjestelmää pohjoisilla alueilla. 13 m (Tavoite) 5

6 Oulun seudulliset kä rkiha nkkeet Laajennus Nykyinen terminaali Lentoasema Aseman mitoitus 1,5 milj. matkustajaa/v laajennuksen ensimmäisen vaihe valmis: matkustajaterminaali ja asematason laajennukset, maaliikennejärjestelyt ja rahtitoiminnan tilat Seuranta ja esitys: - Oulun lento-aseman rooli kansainvälisenä lentokenttänä on vahvistettava 6

7 Oulun seudulliset kä rkiha nkkeet Hailuodon liikenneyhteyden kehittä minen Toteutetaan kaavallinen ja liikenteellinen valmius yhteyden kehittämiseen Seudullinen kärkihanke siten, että yhteyden järjestäminen on ratkaistava (uudet lautat tai silta) Poikkimaantien jatkaminen Siltayhteys toteutetaan rakenteen laajentuessa Hiukkavaaraan Poikkimaantien sillan toteuttaminen aloitetaan vuonna Vt 8 parantaminen Vt 22 parantaminen Vt 4 Oulu Jyvä skylä yhteysvä lin parantaminen 7

8 Oulun seudulliset kä rkiha nkkeet Oulun keskustan kehittä minen jatkuu 2012 Kirkkokadulla ja Kauppurienkadulla Matkakeskukseen liittyvä t katujä rjestelyt Hallituskadun ja Rautatienkadun saneeraus Kivisydä n (os. kallioparkki) tarjouskilpailuvaiheessa Snellmannin puiston saneeraus Kaupunginojan kiveys ym. ydinkeskustassa Hiukkavaaran rakentaminen Kivikkokankaalla teknisen liikelaitoksen kohde Raitotien peruskorjaus 3. vaihe Ritaportin kohdalla TUKEFIN kohde Sairaalanrinne ja Kontinkankaan liikennjä rjestelyt Kastellin monitoimitalo (koulu) 8

9 Oulun seudulliset kä rkiha nkkeet Koskelantien parantaminen liikennejärjestelyt ja vanhan sillan purkaminen Leikkipaikkoja Lundströmin puiston leikkipaikka Toppilansaaressa, Ulkometsän leikkipaikka Metsokankaalla. Seuraaville vuosille Murtomaan leikkipaikka Ylikiimingissä, Ritaharjun puistoalueet, Alppilan alue leikkipuistoineen Pohjois- Ritaharjun kunnallistekniikka Ritaportin kauppakeskuksen liikennejä rjestelyt 2013 Nallikarin ranta- alueen saneeraus 9

10 KIITOS 10

11 Ra itotien perusparannus ja melusuojaus 1. vaihe Erittäin vilkasliikenteinen katu, työmaa aiheuttaa suuren liikennehaitan Verta ilup erusteena hinna n (70 %) lisä ksi urakoitsijan lupa a ma urakka-aika, lä pimenoa ika (30 %) Bonus/sanktiojä rjestelmä : / vrk, enintään 10 % urakkahinnasta 9 ilmoittautumista, 3 tarjousta Voittaja: 1,38 M (2. halvin) 79 vrk urakka-aika. Kakkonen: 1,24 M (halvin) 117 vrk urakka-aika. Toteutunut urakka-aika 80 vrk., lisäaikaa myönnettiin 5 vrk lisä töistä - Bonusta 4 vrk. x Liikennehä iriö lyheni 5 viikkoa, lisä hinta 140 T (3 700 /vrk) Onko oikea hinta asiakaslä htöisyydestä? 11

12 Ra itotien perusparannus ja melusuojaus 2. vaihe hinta (70 %) ja ura koitsija n lupa a ma lä pimenoa ika (30 %) Bonus: / vrk, bonus enintään 10% urakkahinnasta Sanktio: / ensimmä iset 7 vrk sen jä lkeen 9000 / vrk, sanktio enintään 20 % urakkahinnasta 11 ilmoittautumista, 6 tarjousta Voittaja: 1,26 M (2. halvin) 61 vrk ura kka -a ika. Kakkonen: 1,22 M (halvin) 68 vrk urakka-aika. seura a va ksi lyhin ura kka -a ika 126 vrk, hinta 1,29 M Toteutuma urakka-aika 60 vrk, lisä aikaa myönnettiin 5 vrk lisä töistä - Bonusta 6 vrk. x Liikennehä iriö lyheni 1 viikon, lisä hinta 47 T (6 700 /vrk) kolmoseen verrattuna hä iriö lyheni yli 9 viikkoa Onko oikea hinta asiakaslä htöisyydestä? 12

13 Nykytilanne Lupaviranomaisena kaupunki liikennöitsijä suunnittelee liikenteen Oulun kaupungin sisäiset linjat: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 29, 39 Cityliikenne ostoliikenteenä Sanginjoen liikenne ostoliikenteenä liikennöintisopimus jatkettu 2014 kesäkuulle uuden joukkoliikennelain mukaan Lupaviranomaisena ELY-keskus Kuntarajat ylittävät linjat: 1, 8, 9, 10, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 70 Muu kuntarajat ylittävä liikenne liikennöintisopimus jatkettu 2014 kesäkuulle uuden joukkoliikennelain mukaan 13

14 Oulun kaupungin tulisi tavoitella seuraavaa Matkustajamäärän kasvattaminen 20 % Matkustajamäärän kasvattaminen 15 % Matkustajamäärän kasvattaminen 10 % Matkustajamäärän kasvattaminen 5 % Matkustajamäärän pitäminen nykytasolla Liikennepalvelujen ja matkustuksen voidaan antaa vähentyä Kuntapäättäjäkyselyn tuloksia joukkoliikenteen kehit täm isen tavoitteist a: Matkustaj am äärää on kasvat ettava 2 0 % Vastausten lukumäärä n=145 Seudun kuntien tulisi tavoitella seuraavaa Matkustuksen lisäämisen näkökulmasta keskuskaupunkiin suuntautuvan joukkoliikennetarjonnan parantamista pidettiin hieman tärkeämpänä (58 % vastauksista) kuin kunnan sisäisen joukkoliikennetarjonnan parantamista. Matkustajamäärän kasvattaminen 20 % Matkustajamäärän kasvattaminen 15 % Matkustajamäärän kasvattaminen 10 % Matkustajamäärän kasvattaminen 5 % Matkustajamäärän pitäminen nykytasolla Liikennepalvelujen ja matkustuksen voidaan antaa vähentyä Vastausten lukumäärä, n=147 14

15 Kuntapäättä jä kyselyn tuloksia joukkoliikenteen resursseista Minkä määrärahan osoittaisit liikenteen ostoihin, lippujen hintojen alentamiseen, tiedottamiseen jne. käytettäväksi Kunnan / kaupungin joukkoliikennemäärärahan kaksinkertaistaminen (100 %). Kunnan / kaupungin joukkoliikennemäärärahan kasvattaminen 50 %. Kunnan / kaupungin joukkoliikennemäärärahan kasvattaminen 25 % Kuntapäättäjäkyselyn tuloksia : Matkustaj am äärää on kasvatettava 2 0 % m utta vain 5 % rahoituslisäyksellä Kunnan / kaupungin joukkoliikennemäärärahan kasvattaminen 5 % (normaalin vuotuisen kustannustason nousun 2 4% lisäksi). 70 Kunnan / kaupungin joukkoliikennemääräraha nykytasolla. 20 Kunnan / kaupungin joukkoliikennemäärärahaa pitää alentaa Vastausten lukumäärä, n=142 15

16 Ve 0+. Parannettu nykytaso Ve 1. Runkolinjasto Ve 2. Suuri joukkoliikennekaupunki Liikennetarjonnan määrän lisäys nykyisin noin 7,7 milj. km + 10 % yht. 8,5 milj. km + 20 % yht. 9,1 milj. km + 30 % yht. 9,9 milj. km Matkustajamäärän lisäys *) nykyisin noin 6,6 milj. matkaa/vuosi noin 6 % matkaa/vuosi noin 12 % matkaa/vuosi noin 18 % + 1,2 milj. matkaa/vuosi Kustannukset brutto + 1,8 M + 3,2 M M netto nykyisin netto 7,4 milj. eur + 1,1 M + 1,7 M + 2,9 M *) pelkästään tarjonnan lisäyksen vaikutus 16

17 Yksi mahdollinen vyöhykejako (esimerkki) 17

18 Suositukset Tavoitteeksi asetetaan 1. vaiheessa vuonna 2014 palvelutasomalli ve1 (runkolinjasto). Jatkossa edetään kohti suurten kaupunkien palvelutasoa eli mallia ve2 (suurten kaupunkien joukkoliikenne). Lippujärjestelmää esitetään kehitettävän vyöhykemallin pohjalta ja niin, että arvolippu otetaan käyttöön nykyisen sarjalipun rinnalle. JATKOSSA PÄÄP ÄÄTETTÄVÄ - lupa vira noma inen seudulla (yksi seudullinen va i OUKA ja ELY) - toiminnan jäj rjestä mistapa (kä yttöoikeussopimus vai tilaaja- tuottaja) - valittavaan palvelutasoon sitoutuminen edellyttää kuntien panostuksen lisä ystä 18

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot 2011 Oulun seudun kunnat ELY-keskus TIIVISTELMÄ Valtakunnallisena liikenne- ja

Lisätiedot

KUUMAT LIIKENNEHANKKEET

KUUMAT LIIKENNEHANKKEET KUUMAT LIIKENNEHANKKEET 1) MAANKÄYTÖN KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TIE- JA KATUHANKKEET JÄÄMÄSSÄ KUHA-RAHOITUKSEN ULKOPUOLELLE Valtio rahoittaa MAL-aiesopimuksen mukaan KUHA-hankkeita eli pieniä kustannustehokkaita

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet Luonnos 15.10.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

Oulunkaaren logistiikkaselvitys

Oulunkaaren logistiikkaselvitys Oulunkaaren logistiikkaselvitys 2011 Oulunkaaren logistiikkaselvitys 2011 ALKUSANAT Oulunkaaren logistiikkaselvityksessä on selvitetty alueen logistiikan kehittämistarpeet ja -potentiaalit. Logistiikkaselvityksen

Lisätiedot

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA)

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) 22 2012 HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) Toteuttamisohjelma 2013 2016 HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014 Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016 Seurantaraportti 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Aiesopimuksen edistyminen kokonaisuutena 5 3. Aiesopimukseen sisältyvien tehtävien edistyminen

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä ESPOO 2005 TUTKIMUSRAPORTTI RTE2523/05 Matkahuolto - älykortti VR - näyttölippu Matkahuolto -älykortti yhteensopivuutta selvitetään YTV -matkakortti Liityntälippu - kaupunkilippu Lahti - seutulippu Asikkala,

Lisätiedot

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt ALUEVAAUSSUUNNITELMA Oulunsalo, Oulu, empele, km Oulusalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut

Lisätiedot

Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015

Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015 Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Aika 24.03.201 5, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2.krs. Käsiteltävät asiat 25 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastus 27 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 15.6.2011 WSP Finland Oy Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 1/155 Esipuhe Tämä työ sisältää Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman, joka on laadittu Lahden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO

YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO Y L E I S K A A V A T O I M I S T O YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO Selvitys Mikko Laaksonen PIKARAITIOTIE TURUN KAUPUNKISEUDULLA Keskusakseli Naantali - Raisio - Turku - Kaarina, Runosmäki, Varissuo 2002

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 TOIMENPIDEOHJELMA 2011-2020 1(16) Tyt / projektit / T.Hokkanen 27.2.2011 ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL 49 02070

Lisätiedot

Lounais-Suomen liikennestrategia. elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua

Lounais-Suomen liikennestrategia. elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua Lounais-Suomen liikennestrategia elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua 2010 1. Liikennestrategia konkretisoi yhteisen näkemyksen Liikennestrategia perustuu Varsinais-Suomen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratahankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratahankkeiden arviointiohje 15 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA t Liikenneviraston ohjeita 15/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2013. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH 1.10.2013

OSAVUOSIKATSAUS 2/2013. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH 1.10.2013 OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH 1.10.2013 ESPOO HELSINKI KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SIPOO VANTAA SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS TARKASTELUKAUTEEN 1.1. - 31.8.2013...

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta

Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta RAPORTTEJA 85 2014 Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys Vt 4 (E75) välillä Heinola Jyväskylä Oulu Haaparanta Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys

Lisätiedot

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD 23.9.2004 Vantaan kaupunki Kaupungintalo Asematie 7 01300 Vantaa Puhelin (09) 83911 VARISTO-PETIKKO-VANTAANKOSKI -ALUEEN

Lisätiedot

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 2 Ilmailulaitos lyhyesti 6 Liikelaitoksen tilikausi lyhyesti 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Palvelu-, toiminta- ja tulostavoitteet

Lisätiedot