Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k"

Transkriptio

1 Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008

2 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit: Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund, Veli-Matti Taskila Piirrokset: Johanna Saarenpää Kannen kuvat: istockphoto Kaaviot: Veli-Matti Taskila, Kirsi Suominen Taitto: Kirsi Suominen Paino: Multiprint, Helsinki ISBN (nid.) ISBN (PDF) SAMOK Lapinrinne HELSINKI Puh: Sähköposti:

3 Askelia opintopolulla

4 Sisällysluettelo Esipuhe...5 CASE Harjoittelu... 7 Vaihto-opiskelu... 8 Hyväksiluvut... 9 CASE Päihteet Motivaatio js jaksaminen Liikunta Oppimisvaikeudet CASE Ongelmien kasaantuminen Opintojaksojen kuormittavuusongelmat Opintojakson saavutettavuusongelmat Ongelmat opintojaksojen arvosanojen kirjaantumisessa...22 CASE Opiskelija (epä)tasavertaisena toimijana korkeakouluyhteisössä...24 Palautteen käsittely...25 Ilmapiiri...26 CASE Esteettömyys...28 Yhdenvertaisuus...30 Tasa-arvo Syrjintä...32 Häirintä sukupuolen perusteella...34 CASE Opiskeluterveydenhuolto ja sairauspäiväraha...37 Opintotuki...38 Toimeentulotuki Sanasto...43 Liitteet...46 Lähteet SAMOK Julkaisut

5 Esipuhe Hyvinvoiva opiskelija valmistuu määräajassa hyvin tuloksin. Tämä edellyttää opintojen riittävää ohjausta sekä laadukasta opetusta. Hyvin toimivia ja riittäviä terveydenhoito- ja mielenterveyspalveluita, monipuolista liikuntatarjontaa ja korkeakouluyhteisön tukea unohtamatta. Nämä asiat eivät kuitenkaan aina ole itsestään selviä. Välillä askelet opintopolulla tuntuvat yhtä helpoilta kuin käsillä käveleminen harjoittelematta. Tämä julkaisu on yksi SAMOKin Onnistunut opintopolku hankkeen tuotoksista. Onnistunut opintopolku oli opetusministeriön rahoittama koulutusja sosiaalipoliittinen hanke vuosille Julkaisun tarkoituksena on antaa eväitä ammattikorkeakouluhenkilöstölle, muulle opiskelijoiden parissa työskentelevälle henkilöstölle sekä opiskelija-aktiiveille opiskelijan kohtaamisessa ongelmatilanteissa. Opiskelijoiden kokemusten kautta pyritään kuvaamaan opiskelun arkea ja opiskelua mahdollisesti haittaavia tekijöitä. Julkaisussa pyritään antamaan työkaluja ongelmatilanteiden varalta, sekä ohjeita siihen, miten ongelmiin pystytään puuttumaan tilanteen korjaamiseksi. Julkaisun suunnitteluun ja kirjoittamiseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: SAMOKin sosiaalipoliittinen vastaava Anna Buss, sosiaalipoliittinen sihteeri Marika Nordlund, koulutuspoliittinen vastaava Arto Hiltunen ja koulutuspoliittinen sihteeri Veli-Matti Taskila. Koulutuspoliittinen vastaava Sini-Meri Lehtinen ja sosiaalipoliittinen sihteeri Nelli Karkkunen ovat olleet julkaisun viimeistelyvaiheessa muokkailemassa tekstejä ja kokoamassa julkaisua yksien kansien sisään. Julkaisun kuvittajana on toiminut Johanna Saarenpää. Case-esimerkit on otettu muokattuina SAMOKin vuonna 2006 toteuttaman ohjauskyselyn vastauksista. Haluamme kiittää kaikkia projektissa ja julkaisun toteuttamisessa mukana olleita henkilöitä. Helsingissä marraskuussa 2007 Nelli Karkkunen Sini-Meri Lehtinen Veli-Matti Taskila Julkaisut SAMOK 5

6 CASE 1 Harjoittelu, vaihto-opiskelu ja opintojen hyväksilukeminen Palatessani harjoittelusta tiedonsaanti tökki aika paljon, harjoittelu ja kurssit eivät muodosta loogista jatkumoa. Myös palatessani vaihdosta koulu ei tukenut mitenkään, lisäksi kurssini kasautuivat viimeiselle vuodelle vaihdon takia. On käynyt melkoisen selväksi, että en voi liian tiukkojen sääntöjen takia ottaa kiinni muita opinnoissa, koulu ei varmaankaan halua ajoissa valmistuvia opiskelijoita. Olisi ollut hyvä, jos koulu olisi tarjonnut mahdollisuuden suorittaa kursseja etäopiskeluna ulkomailta, jotta olisin pysynyt muiden tahdissa. Opiskelijoiden erilaisten tilanteiden huomioiminen on huonoa tai olematonta. Ystäväni on muuntokoulutusopiskelija ja nyt vuoden opiskelujen jälkeenkään hänellä ei ole selkeää kuvaa siitä, mitä kursseja pitäisi käydä ja mitkä on hyväksiluettuja. Muutenkin on ollut ongelmia, eräälle luokallani olevalle pojalle oli luvattu tietyt kurssit etukäteen hyväksiluetuiksi hänen vaihdettuaan koulua, mutta sitten jälkikäteen kävi ilmi, että oli luvattu liikaa. Hänen mieltään painoi lisäksi epäselvyys siitä, miten hyvitetyt opinnot vaikuttavat pakollisiin ja vapaaehtoisiin opintoihin. Ilmeisesti perehdytys koulun toimintatapoihin on puutteellista koulusta toiseen siirryttäessä. 6 SAMOK Julkaisut

7 Ammattikorkeakouluasetuksen (352/2003) 13 :ssä ammattikorkeakoulut määritellään vastuullisiksi opintojen järjestämisestä niin, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opintopolulle ei saa muodostua ainakaan organisaatiosta johtuvia esteitä ja että ammattikorkeakoulun tulee mukauttaa opetusta ja toimintatapojaan aktiivisesti, jotta opiskelija voi suoriutua opinnoistaan määräajassa. Opintojen suorittaminen niiden laajuutta vastaavassa ajassa tai nopeammin on sekä ammattikorkeakoulun että opiskelijankin etu. Henkilökohtaista opinto-ohjausta tulisi olla aina tarjolla riittävästi kaikille opiskelijoille. Erityisesti tukea tulisi olla tarjolla niissä tilanteissa, joihin ei ole olemassa vakiintunutta käytäntöä tai ohjeistusta ja joissa opettajat eivät välttämättä pysty auttamaan. Näitä tilanteita ovat erityisesti opiskelun nivelvaiheet: aloitus ja siihen liittyvät opintojen hyväksi lukemiset, harjoittelu, ja vaihto-opiskelu. Harjoittelu Ammattikorkeakoulujen harjoittelun kehittämisen verkostohankkeen (HAR- KE) Suositus harjoittelusta, sen järjestämisestä ja terminologiasta ( ) korostaa, että harjoittelu on aina ohjattua ja riittävän monipuolista ja sen tulee muodostaa opiskelijan ammatillista kasvua ja työllistymistä tukeva polku (LIITE 3). Harjoittelun on nivouduttava luontevasti muuhun opiskeluun ja opiskelijan tulee kokea saavansa ohjausta sitä tarvitessaan. Ohjausta on saatava ennen harjoittelua, harjoittelun aikana ja sen jälkeen. Miten toimia ongelmatilanteissa? Opiskelijan on hyvä selvittää mitä opintoja hänen on mahdollista suorittaa ennen seuraavan jakson tai lukukauden alkua. Hukka-aika kannattaa käyttää hyväksi esimerkiksi suorittamalla rästiin jääneitä tai vapaasti valittavia opintoja. Jos tämä ei auta asiaa, kannattaa varata aika opinto-ohjaajalta. Julkaisut SAMOK 7

8 Vaihto-opiskelu Vaihto-opiskelua koskevat pitkälti samat asiat kuin harjoitteluakin. Vaihtoon lähtevän opiskelijan on saatava ohjausta erityisesti ennen vaihtoon lähtemistä, jotta hän osaa varautua kaikkeen vaihtoon liittyvään erityisesti opintojen kannalta. Vaihdon aikaisesta etäopiskelumahdollisuudesta kannattaa sopia etukäteen opettajien kanssa. Jos oma ammattikorkeakoulu ei ole valmis tarjoamaan etäopiskelua, se voi kuitenkin olla mahdollista Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun kautta. Hyvin ohjatusta ja sujuvasta vaihto-opiskelusta on hyötyä sekä opiskelijalle että ammattikorkeakoululle. Se nopeuttaa vaihtoon lähtevän opiskelijan valmistumista ja kasvattaa opiskelijavaihtoon lähtevien määrää. Bolognan julistuksessa (1999) yhdeksi tavoitteeksi asetettiinkin opiskelijoiden liikkuvuuden esteiden poistaminen ja sen kautta liikkuvuuden olennainen lisääminen. Vaihto-opiskelun aikana suoritettavat opinnot ja niiden hyväksiluku kannattaa selvittää jo ennen vaihtoon lähtöä. Avainasemassa tässä on ulkomaisen korkeakoulun valinta. Opiskelijan on tarkasteltava korkeakoulujen kurssitarjontaa hyvin tarkkaan jo etukäteen ja valita sellainen korkeakoulu, jossa on mahdollisimman paljon hyväksiluettavaksi kelpaavia opintoja tarjolla. On myös hyvä selvittää etukäteen, milloin ja miten vaihdon aikana mahdollisesti rästiin jääneet opinnot voi suorittaa, ettei yllätyksiä tulisi. Miten toimia ongelmatilanteissa? Jos opiskelija on tullut kesken lukukauden takaisin vaihdosta tai hän on jäänyt jälkeen opinnoissa vaihdon aikana, hänen kannattaa ottaa yhteyttä opettajatuutoriinsa ja opintotoimistoon ja selvittää mahdollisuuksia ottaa muita kiinni opinnoissa. Kannattaa myös ottaa yhteyttä opettajiin, jotka ovat vastuussa niistä opintojaksoista joihin haluaisi osallistua mutta joihin ei pääse vielä tässä vaiheessa opintoja. Opettajat saattavat tehdä poikkeuksen erikoistilanteessa. Jos opiskelija ei pääse etenemään haluamassaan tahdissa muiden kiinniottamiseksi, kannattaa hänen harkita myös mahdollisten rästiopintojen suorittamista, opiskelua Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulussa tai vapaasti valittaville opintojaksoille osallistumista. 8 SAMOK Julkaisut

9 Hyväksiluvut Ammattikorkeakoulun tulee selvästi ilmoittaa mitkä opintojaksot ovat hyväksiluettuja ja mitkä opiskelijan on suoritettava. Hyväksiluetut opintojaksot tulevat näkyviin opintosuoritusrekisteriin muiden opintojaksojen tapaan. Niiden osalta on noudatettava samaa rekisteriin lisäämisen aikataulua kuin muidenkin opintojaksojen yhteydessä. Ammattikorkeakouluasetuksen 14 :ssä hyväksilukemisesta sanotaan näin: Ammattikorkeakoulun tulee huolehtia siitä, että opiskelija saa tutkintosäännössä määrätyin perustein lukea tutkintoa suorittaessaan hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan vastaavia opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja ja harjoittelua muilla samantasoisilla opinnoilla taikka vastaavalla harjoittelulla tai työkokemuksella Hyväksilukemisen aikataulusta ja menettelytavoista määrätään siis ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä. Opiskelijan kannattaa huomioida, että ammattikorkeakoulun ei tarvitse hyväksilukea välttämättä mitään opintoja. Usein opintoja luetaan hyväksi vain osittain, niin että opiskelijan on tehtävä jokin lisätehtävä (esimerkiksi essee), jotta hän saa opintojakson hyväksiluettua. Opiskelija ei siis saa tuudittautua ruususen uneen, vaan hänen on itse tehtävä aloite ja selvitettävä mahdolliset hyväksiluvut. On hyvä muistaa, että työ- ja opiskelutodistuksista on käytävä ilmi se, mitä työtehtäviä on tehnyt ja/tai mitä osaamista on saanut, jotta todistuksista olisi mahdollisimman suuri hyöty. Opetusministeriön alainen Aiemmin suoritettujen opintojen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa -työryhmä julkaisi suosituksensa (LIITE 5). Miten toimia ongelmatilanteissa? Opiskelijan kannattaa ottaa yhteyttä tuutoriopettajaan, opintotoimistoon ja niihin opettajiin, joiden opintojaksoja koskien hän hakee hyväksilukuja. On hyvä selvittää syyt, minkä takia hyväksiluvuissa on jotain epäselvää. Jos kaikkia anottuja hyväksilukuja ei ole hyväksytty, kannattaa selvittää opintojaksojen opettajilta tarvittavat lisäsuoritukset. Usein työmäärä on näin paljon pienempi kuin silloin, jos opintojakson tekisi kokonaisuudessaan uusiksi. Julkaisut SAMOK 9

10 CASE 2 Päihteet, motivaatio ja jaksaminen, oppimisvaikeudet, liikunta Välillä tuntuu, ettei opiskelusta tule mitään. Ei vaan kiinnosta mennä kouluun, kun ei siellä edes opi mitään. Pitäisi vain jaksaa istua oppitunneilla, mutta jotenkin on tosi vaikeaa keskittyä. Tykkään kyllä alasta, jota opiskelen, on hienoa ajatella, että muutaman vuoden päästä saan työskennellä unelma-ammatissani, jos siis joskus valmistun Koko opiskelu vain välillä ahdistaa ja stressaa tosi paljon. Käyn iltaisin töissä, jotta saisin rahat edes jotenkuten riittämään. Aamulla toisinaan väsyttää niin paljon, etten yksinkertaisesti pääse sängystä ylös. En pärjää yhtä hyvin kuin muut ja sitten pelkään epäonnistumista aina vain enemmän. Olen yrittänyt helpottaa pahaa oloani juhlimalla, jotta saisin jotain kivaakin ajateltavaa. Juon aika paljon, liikaakin. Siitä seuraa vain lisää huonoa oloa, poissaoloja ja opiskelussa jälkeen jäämistä. Haluaisin harrastaa jotain urheilua vapaa-aikanani, mutta täällä pienellä paikkakunnalla on tosi vähän mitään minun ikäisilleni sopivia, kohtuuhintaisia liikkumismahdollisuuksia. 10 SAMOK Julkaisut

11 Päihteet Runsas alkoholinkäyttö ja vauhdikas bilekulttuuri mielletään usein osaksi opiskelijaelämää. Rankan opiskelun vastapainoksi ajatellaan tarvittavan rankkaa juhlimista, johon saattaa liittyä alkoholin lisäksi myös huumeita. Opiskelu on voimia vievää opiskelijan työtä, ja sen vastapainoksi pitää totta kai rentoutua. Jokaisen on joskus hyvä pysähtyä miettimään omia rentoutumistapoja: Miten vietän vapaa-aikaani ja lataan akkuja? Ovatko keinot juuri niitä, joista todella nautin vai voisiko olla parempiakin? Juonko usein alkoholia rentoutuakseni? Miten alkoholinkäyttöni suhteutuu todelliseen juhlatunnelmaani? Juhlatunnelman saavuttamiseen ja rentoutumiseen ei välttämättä tarvita alkoholia, ei ainakaan humalajuomista. Päinvastoin. Pari lasia viiniä tai olutta keventää tunnelmaa ja saattaa helpottaa jutun juuren löytymistä. Liiallinen juominen johtaa usein riitelyyn, jolloin saattaa tulla sanotuksi sellaista, mitä myöhemmin katuu. Kun juo alkoholia kohtuudella tai nauttii kokonaan alkoholittomia juomia, ei tule mokailtua, ja muistaa illan tapahtumat seuraavanakin aamuna. Alkoholin käytön vähentäminen lisää psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia huomattavasti. Paljonko on paljon? Alkoholin kertakäytön ohjeellinen yläraja on miehillä 7 annosta ja naisilla 5 annosta. Jos keskimääräinen alkoholikulutus viikossa ylittää miehillä 24 tai naisilla 16 annosta, puhutaan suurkulutuksesta, josta voi aiheutua terveyshaittoja. Lisätietoja löytyy verkosta osoitteesta ja www. paihdelinkki.fi. Useat opiskelijakunnat järjestävät päihteettömiä tapahtumia ja tempauksia, joissa huomion keskipisteenä on hauskanpito ja yhdessä oleminen esimerkiksi liikunnan, kulttuurin tai peli-iltojen muodossa. Alkoholinkäytön vähentäminen sopii hyvin teemaksi hyvinvointiviikolle. Bileissä ja illanvietoissa pitää olla tarjolla muutakin juotavaa, kuin alkoholia, eikä alkoholittoman juoman valitsemisesta pidä tehdä numeroa. SAMOK ja Elämäntapaliitto käynnistivät yhdessä vuonna 2007 ammattikorkeakouluopiskelijoiden alkoholinkäytön vähentämiseen tähtäävän hankkeen nimeltä Neliveto vai etukeno? Hanke tähtää opiskelijakulttuurin muuttami- Julkaisut SAMOK 11

12 seen kohti alkoholin hallittua ja haitattomampaa käyttöä. Sen tarkoituksena on myös tarjota perustietoja alkoholista ja sen vaikutuksista terveyteen. Hankkeen pyrkimyksenä on antaa opiskelijakunnille valmiuksia, ideoita ja toimintamalleja päihteettömämmän opiskelijakulttuurin edistämiseen. Hankkeen kautta pyritään kohtuukäyttöön, ei nollatoleranssin saavuttamiseen. Miten toimia ongelmatilanteissa? Kun alkoholinkäyttö häiritsee opiskelua tai ystävyyssuhteiden ylläpitoa, on syytä pysähtyä miettimään omia alkoholinkäyttötottumuksia ja harkita juomisen vähentämistä. Apua päihdeongelmiin saa ensisijaisesti terveydenhoitajalta, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Joskus ongelmana on, että päihteitä runsaasti käyttävä opiskelija ei itse ajattele tarvitsevansa apua. Opiskeluyhteisön, kuten opiskelukavereiden, opettajien ja opiskelijakunnankin tehtävänä on puuttua asiaan ja yrittää saada opiskelija ymmärtämään tilanne. Runsaan alkoholinkäytön takana saattaa olla myös muita ongelmia. Niistä olisikin hyvä päästä puhumaan opintopsykologin, oppilaitospastorin tai kuraattorin kanssa. Opiskelija voi ottaa myös suoraan yhteyttä paikkakunnan A-klinikalle. Toisaalta ketään ei voi pakottaa ottamaan vastaan apua, ja jokainen ihminen on viime kädessä itse vastuussa omista päätöksistään ja tekemisistään. Motivaatio ja jaksaminen Motivaation puute, väsymys ja stressi ovat tuttuja useimmille opiskelijoille. Toisinaan ne ilmenevät silloin tällöin ja menevät itsestään ohi, joskus ne taas pitkittyvät ja voivat heikentää elämänlaatua huomattavasti. Tällöin on hyvä miettiä ongelmien taustoja, mistä ne voisivat johtua. Näin pääsee selville siitä, voiko itse vaikuttaa jaksamiseen ja motivaatioon omia ajattelu- ja elintapoja tai ajankäyttöä muuttamalla vai tarvitseeko ulkopuolista apua. Itselleen kannattaa vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: Miksi opiskelen juuri tätä alaa? Mitä tavoitteita minulla on opiskeluni suhteen? 12 SAMOK Julkaisut

13 Miten voisin itse parantaa opiskeluni mielekkyyttä? Miten käytän aikaani; onko minulla riittävästi aikaa opiskeluun, ystävien tapaamiseen ja harrastuksiin? Käytänkö aikaa oikeisiin asioihin? Miten toimia ongelmatilanteissa? Ei kannata jäädä odottamaan, että ongelmat kärjistyvät ylitsepääsemättömiksi. Ongelmista on hyvä aina pyrkiä puhumaan jollekin, ja se kannattaa tehdä ajoissa. Opiskelukaverit, ystävät ja perhe ovat monelle luontainen tuki ja turva. Kääntyä voi myös esimerkiksi opettajatuutorin, opintopsykologin tai opinto-ohjaajan puoleen. Jos koulussa toimii oppilaitospastori tai kuraattori, voi heille käydä juttelemassa vaikeuksistaan. Asioita ei kannata jäädä miettimään yksin! Katso myös tämän julkaisun CASE 3. Liikunta Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin toimintakykyyn. Liikunta vaikuttaa positiivisesti opiskelutehon ylläpitämiseen ja jaksamiseen. Kun liikkuu säännöllisesti, jaksaa opiskella paremmin. Liikunta on myös yhteydessä hyviin yöuniin, joka taas puolestaan vaikuttaa yleiseen vireystasoon. Niska-hartiaseudun jumiutuminen on monen päätteellä työskentelevän ongelma. Myös tähän vaivaan liikunta ja venyttely ovat avuksi. Liikkuessa saadaan ajatukset pois opiskelusta. Lisäksi se tarjoaa mainioita mahdollisuuksia yhdessäoloon samanhenkisten ihmisten kanssa. Useimmat opiskelijakunnat ja/tai ammattikorkeakoulut tarjoavat opiskelijoille liikuntamahdollisuuksia resursseistaan riippuen. Monilla paikkakunnilla ammattikorkeakoulujen liikuntatarjonta kaipaa vielä kehittämistä, mutta edullisia liikkumismahdollisuuksia on saatavilla muun muassa seurojen ja kunnan kautta. Liikuntamahdollisuuksien kehittämisessä opiskelijoiden oma aktiivisuus kannattaa, kysyntä kun osaltaan myös luo tarjontaa. Opiskelijat voivat perustaa omia harrastusporukoita ja pyytää salivuoroja ammattikorkeakoululta tai kunnalta. Julkaisut SAMOK 13

14 Opiskelijakunnan vaikuttamistyö maksuttomien vuorojen saamiseksi on tärkeää. Niin opiskelijakuntaa kuin ammattikorkeakouluakin on syytä välillä muistuttaa opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien kehittämisen tärkeydestä, sillä liikkuminen on yksi tapa edistää hyvinvointia ja opiskelukykyä. Oppimisvaikeudet Jos opiskelu on aina tuntunut jokseenkin hankalalta, voi kyseessä olla oppimisvaikeus. Diagnoosien tekeminen on asiantuntijoiden tehtävä, mutta opiskelijalle on hyvä kertoa oppimisvaikeuksista yleisesti ja antaa hänelle vaikkapa Erilaisten oppijoiden liiton yhteystiedot (www.erilaistenoppijoidenliitto. fi). Tieto omasta oppimisvaikeudesta saattaa olla helpottava opiskelijalle, joka on saattanut pitkäänkin miettiä, mikä on vikana, kun oppiminen on vaikeaa. Mitä on oppimisvaikeus? Erilaisten oppijoiden liitto määrittelee, että oppimisvaikeus on ihmisen ominaisuus siinä missä esimerkiksi punatukkaisuus, likinäköisyys tai ruskeasilmäisyyskin. Oppimisvaikeus on: ihmisen ominaisuus usein perinnöllistä ei tyhmyyttä, ei laiskuutta, vaan erilaisuutta erilainen tapa oppia, hahmottaa ja prosessoida tietoa erittäin yleistä: jopa 20 prosentilla väestöstä on oppimisen vaikeutta Miten oppimisvaikeus ilmenee? Oppimisvaikeuksia on monenlaisia ja ne voivat ilmetä eri tavoilla. Oppimisvaikeuden voi havaita esimerkiksi siitä, että: lukeminen on hidasta vieraat kielet ovat vaikeita tekstin tuottaminen on työlästä kirjoitusvirheet ovat yleisiä 14 SAMOK Julkaisut

15 kirjaimet ja numerot sekoittuvat toisiinsa ja vaihtavat paikkaa rivit hyppivät paperilla oikea ja vasen, itä ja länsi sekoittuvat keskittyminen ja tarkkaavaisuus häiriintyvät helposti karttaa on vaikea hahmottaa on hankalaa pysyä aikatauluissa (Lähde: Erilaisten oppijoiden liitto) Oppimisvaikeudessa on kyse siitä, että hahmottaa asiat eri tavalla, kuin ihmiset yleensä. Kielelliset taidot, tilan ja ajan hahmottaminen, lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen sekä oman tarkkaavaisuuden säätely saattavat aiheuttaa oppimisvaikeuksia kohtaavalle hankaluuksia. Tietoa oppimisvaikeuksista Jos epäilee olevansa erilainen oppija, kannattaa mennä esimerkiksi opinto-ohjaajan tai tuutoriopettajan luo. He auttavat asian selvittämisessä ja keskustelu heidän kanssaan on luottamuksellista. Monilla paikkakunnilla toimii lukineuvola, josta saa tietoa oppimisvaikeuksista ja siellä tehdään myös lukitestejä. Pikalukitestin opiskelija voi tehdä itse lukineuvolan verkkosivuilla (www. lukineuvola.fi), mutta on hyvä huomioida testin tulosten olevan vain suuntaa antavia. Perusteellisesta, asiantuntijan ohjauksessa tehtävästä lukitestistä saa lisätietoa esimerkiksi lähimmästä lukiyhdistyksestä. Katso lukiyhdistysten yhteystiedot Erilaisten oppijoiden liiton verkkosivuilta. Varsinainen lukitesti on maksullinen. Julkaisut SAMOK 15

16 CASE 3 Ongelmien kasaantuminen, opintojakson kuormittavuusja saatavuusongelmat, arvosanojen saaminen ajallaan Opiskelu on ollut minulle jatkuvasti toistuva pettymyksien vyöry. Koulu ei ole onnistunut tarjoamaan sitä koulutusta mitä sieltä lähdin hakemaan ja mitä se minulle lupasi. Toivomaani ja opinto-oppaaseen kirjoitettua suuntautumisvaihtoehtoa ei järjestetty, kurssit ovat olleet alaarvoisia, opettajien pedagoginen pätevyys on kyseenalainen. Ammattikorkeakoulussa pitäisi valmistua toimimaan jossakin ammatissa, eikä esimerkiksi pyörittelemään x^n asteen yhtälöstä jotain tiettyä nippeliä esille. Tämän kuuluisi käsittääkseni olla yliopiston heiniä. Tur- 16 SAMOK Julkaisut

17 ha teoreettisuus on myös vaikuttanut motivaationi laskemiseen. Minua turhauttaa kurssien sekava sisältö ja opettajien antama liian vähäinen ohjeistus tehtävistä. Opintojaksot ovat olleet toisaalta päällekkäisiä ja toisaalta puutteellisia toisiinsa nähden. Joudun usein opiskelemaan saman asian useaan kertaan, vaikuttaa siltä, että opettajat eivät keskustele laisinkaan opintojaksojen sisällöistä keskenään. Puuttuvan ohjauksen ja asiasisällöltään päällekkäisten kurssien takia joudun tekemään aivan liikaa töitä opintojaksoista saamaani opintopistemäärään verrattuna. Valtava työmäärä väsyttää, tuntuu, että opettajat olettavat että meitä opiskelijoita voi kuormittaa aivan miten paljon vain. Minun on jaettava aikani perheen, vanhempien vanhustenhoidon ja työn välillä, pujottelu tässä viidakossa ei ole omiaan parantamaan motivaatiota. Opetushenkilökunta näyttää suhtautuvan minuun myös välinpitämättömästi. Yksi pieni esimerkki on se, ettei suorituksia ilmesty Winhaan useista pyynnöistä ja sähköposteista huolimatta, laatukäsikirja on heille selvästi pelkkä vitsi! Julkaisut SAMOK 17

18 Ongelmien kasaantuminen Opintoja tulee pystyä suorittamaan erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen opiskelija on yksilö ja ammattikorkeakoulun tulisi ottaa tämä huomioon. Ammattikorkeakoulussa on henkilökuntaa, joka tukee opiskelijaa opiskeluuralla. Tällaisia henkilöitä ovat muun muassa opiskelija- ja opettajatuutorit, opinto-ohjaajat, kuraattorit ja opintopsykologit. Heillä on koulutusta opiskelijoiden tukemiseen ja he tuntevat koulun järjestelmän hyvin. Miten toimia ongelmatilanteissa? Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opiskelija- tai opettajatuutoriin, opinto-ohjaajaan tai opintopsykologiin heti, kun alkaa vaikuttaa siltä, että opinnot eivät edisty tai muun elämän ongelmat vaikuttavat opintoihin huomattavan negatiivisesti. Heidän yhteystietonsa saa esimerkiksi opintotoimistosta. Opintojen, työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen on silloin tällöin vaikeaa ja on hyvä ottaa yhteyttä ennen kuin ongelmat kärjistyvät. Lähes jokaisella opiskelijalla on opintoihin liittyviä hankaluuksia, joten yhteydenottamista ei pidä pelätä. Opintoja voidaan muokata niin, että ne sopivat paremmin yhteen elämäntilanteen kanssa. Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla opintoja voidaan muokata esimerkiksi tilapäisesti kevyemmiksi ja valita opintojaksoja, jotka eivät kuormita niin paljon. On myös opintojaksoja, joille on tarjolla vaihtoehtoisia suorittamistapoja, esimerkiksi etäopintoina verkossa ammattikorkeakoulun itsensä tarjoamina tai Virtuaaliammattikorkeakoulun kautta. Tärkeintä on siis vain ottaa rohkeasti yhteyttä ammattikorkeakoulun henkilökuntaan. 18 SAMOK Julkaisut

19 Opintojakson kuormittavuusongelmat Suomessa siirryttiin korkea-asteen koulutuksessa opintoviikoista opintopisteisiin alkaen. Samalla korkeakoululaitos siirtyi kokonaisuudessaan eurooppalaiseen kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen. Opintopiste on opintojen mitoituksen perusyksikkö, joka ilmoittaa koulutuksen laajuuden. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Tämä pitää sisällään kaiken lähiopetuksen, ryhmätyöt, itseopiskelun ja tenttiin lukemisen. Kaikissa korkeakouluissa tehtiin analyysi opintojaksojen kuormittavuudesta ja opintojaksojen sisältöjä mukautettiin uuteen mitoitukseen sopivaksi. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 180, 210 tai 240 opintopistettä. Opetusministeriö voi erityisestä syystä vahvistaa opintojen laajuuden 240 opintopistettä laajemmaksi. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen vaadittava tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. (www.minedu.fi.) Kuopion ja Oulun yliopiston hallinnoimassa Walmiiksi Wiidessä Wuodessa - Tutkintorakenneuudistuksen tukihankkeessa vuosille tutkittiin muun muassa opintojen mitoitusta yliopisto-opiskelijan näkökulmasta. Projektissa päädyttiin varsin konkreettisiinkin suosituksiin opintojen mitoituksesta (www.oulu.fi/w5w/index.html). Samaa tavoittelee Opetusministeriön rahoittama ja Turun ammattikorkeakoulun hallinnoima Opintojen mitoitus ja kuormittavuus OPMITKU hanke. Opintojakson kuormittavuuden ja laajuuden on vastattava toisiaan. Ammattikorkeakoulu vastaa koulutuksen laadusta. Laadun kehittämisen tulee tähdätä opiskelijan parempaan oppimiseen. Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen laadun kehittämistyöhön on mahdollistettava ja se on nähtävä osana opiskelijan ammatillisen kasvun tukemista. (SAMOK Poliittinen ohjelma.) Julkaisut SAMOK 19

20 Miten toimia ongelmatilanteissa? Ammattikorkeakouluasetuksen (352/2003) 13 :ssä ammattikorkeakoulut määritellään vastuullisiksi opintojen järjestämisestä niin, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa. Opintojaksojen sisältöjen mukautuksesta huolimatta voi olla aivan hyvin mahdollista, että opintojakso teettää runsaastikin enemmän töitä kuin mitä siitä saatava opintopistemäärä edellyttää. Tähän voi liittyä myös se että opintojaksot ovat osittain päällekkäisiä asiasisällöltään. Tällaisessa tapauksessa kannattaa ottaa yhteyttä opettajaan/opettajiin ja tiedustella hänen/heidän kantaansa asiaan. Voi hyvin olla, että opettaja opettaa opintojaksoa poiketen opintosuunnitelmasta edes tiedostamatta sitä. Opettajatuutori, koulutusalajohtaja tai yliopettaja ovat seuraavat, joihin voi ottaa yhteyttä, jos tästä ei ole apua. Jos opintojakso kuormittaa opiskelijaa liikaa, vaikutus voi heijastua myös muihin opintojaksoihin, ja viivästyttää valmistumista tai heikentää oppimistuloksia. Opintojakson saavutettavuusongelmat Opintojakson saavutettavuusongelmia voi olla monenlaisia. Opintojakso voidaan järjestää alkuperäisestä lupauksesta huolimatta ammattikorkeakoulun toisessa toimipisteessä, joka sijaitsee jopa satojen kilometrien päässä. Ongelmia voi aiheuttaa myös se, että opintojaksolle ei oteta ensisijaisesti niitä opiskelijoita, joille se on pakollinen. Esimerkkejä opintojakson saavuttamisen ongelmista on muitakin. Esimerkiksi se ettei opintojaksoa/suuntautumisvaihtoehtoa järjestetä ollenkaan liian vähäisen ilmoittautujamäärän tai jonkin muun syyn takia. 20 SAMOK Julkaisut

21 Miten toimia ongelmatilanteissa? Ammattikorkeakouluasetuksen (352/2003) 13 :ssä ammattikorkeakoulut määritellään vastuullisiksi opintojen järjestämisestä niin, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa. Asetuksen perusteella ei siis pitäisi olla epäselvyyttä siitä että eritoten opinto-ohjelmaan pakollisena kuuluvat opintojaksot tulisivat olla saavutettavissa. Näin ei kuitenkaan valitettavasti aina ole. Koska saavutettavuusongelmia on monenlaisia, mitään yleispätevää ratkaisua ei ole tarjolla. Kannattaa kuitenkin aina ottaa aloite omiin käsiin ja lähestyä opintojakson opettajaa, opettajatuutoria ja yliopettajaa ongelman kanssa. Jos yhteydenottaminen heihin ei tuota tulosta, jää vaihtoehdoksi tehdä asiasta valitus tai kantelu (LIITE 7). Jos opintojakso on tarjolla ammattikorkeakoulun toisessa toimipisteessä, saattaa olla hyvinkin mahdollista että sen voi suorittaa etäopintoina muista toimipisteistä käsin. Jos taas tämä ei ole mahdollista opintojakson luonteen vuoksi (esimerkiksi osa opintojaksosta on käytännön työskentelyä), kannattaa tiedustella mahdollista koulun tarjoamaa taloudellista tukea asumiseen toisella paikkakunnalla. Jos opintojakso on välttämätön opintojen edistymisen kannalta, mutta ryhmään ei mahdu, kannattaa ottaa yhteyttä opettajaan, jotta hän tekisi tilaa kurssille. Tämä kannattaa tehdä kuitenkin jo ennen opintojakson alkua. Jos opintojaksoa ei jostain syystä järjestetä ollenkaan, sen voi usein kuitenkin suorittaa jossain toisessa ammattikorkeakoulussa, Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulussa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa. On kuitenkin tärkeää varmistaa etukäteen, että opiskelijan oma ammattikorkeakoulukoulu hyväksyy tällaiset opinnot osaksi tutkintoa. Julkaisut SAMOK 21

22 Ongelmat opintojaksojen arvosanojen kirjaantumisessa Ammattikorkeakouluilla on yleensä tutkintosäännössään määriteltynä, millä aikataululla arviointi opintojaksosta on annettava. Arviointi kuuluu opettajan tai opintojakson vastuuhenkilön tehtäväksi viran puolesta. Miten toimia ongelmatilanteissa? Jos arvosanaa ei kirjata järjestelmään tutkintosäännössä määritellyn ajan kuluessa, opiskelijan kannattaa ottaa yhteyttä opettajaan ja tiedustella missä arvostelu viipyy. Jos arvosanaa ei kuulu tämän jälkeenkään, kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi yliopettajaan aiheesta. Jos tämäkään ei auta, opiskelija (tai ammattikorkeakoulun opiskelijakunta) voi tehdä asiasta kantelun koulutusalajohtajalle tai rehtorille. Kantelusta lisää liitteessä SAMOK Julkaisut

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Kuinka tunnistaa syrjintä?

Kuinka tunnistaa syrjintä? Kuinka tunnistaa syrjintä? Pirkko Mahlamäki Pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry Uutta lainsäädäntöä Nykytilanne Uudistettu yhdenvertaisuuslaki voimaan 1.1.2015 Käytäntöjä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia

Lisätiedot

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Tarkoitus: Keskustelun tavoitteena on selkiyttää tasa-arvolain ymmärtämistä sekä sitä, kuinka itse voi vaikuttaa lain toteutumiseen. Tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm 18.4.2011 Muodollinen tarkistus Pvm 18.4.2011 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.4.2011 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm 18.4.2011 Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä. SeAMK Riihilahti

Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä. SeAMK Riihilahti Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä Esityksen rakenne Taustaa ja yleistä esteettömyydestä ja erilaisista oppijoista Muutama sana lukivaikeudesta ja hahmottamisen

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Mikkelin ammattikorkeakoulu Hyväksytty johtoryhmässä 26.4.2011/7.6.2011 Hyväksytty amk-hallituksessa 14.6.2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TASA-ARVOTYÖN KEHITTÄMISKOHTEITA...

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA 1 OLL:N 2 3 JOHDANTO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuslaissa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Sisällys 1. Esteettömyystyön tausta 2. Mitä on esteettömyys 3. Mihin esteettömyydellä pyritään 4. Opiskelun ja opetuksen esteettömyys Oppimisympäristöjen

Lisätiedot

EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA

EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällys 1. Johdanto 2. Tasa-arvoon liittyvä lainsäädäntö 3. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet 4. Euran lukion opetussuunnitelma 5. Opiskelijoiden valinnat 6. Opetuksen

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa

Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa Kaikille helppo matkanteko -seminaari, 25.5.2016 Helsinki Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto ry 1 Tavoite ja tarkoitus

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj.

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj. KOUVOLAN KAUPUNKI Sivistystoimen toimiala Lukiokoulutus KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Kouvolassa, toukokuussa 2008 Tasa-arvotyöryhmä: Kouvolan kaupunki, opettajajäsenet: Tuomas Riikonen,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2015 Vastausprosentti: 49,9 % Vertailuryhmä: Kaikki koulutusalat kaikki oppilaitokset Lukuvuoden

Lisätiedot

VATES-päivät 2014: Dialogin paikka!

VATES-päivät 2014: Dialogin paikka! VATES-päivät 2014: Dialogin paikka! Arcada, Helsinki 9.4.2014 Henrik Gustafsson, lakimies, ry 1 Syrjinnän kielto työelämässä Perustuslaki 6 - yhdenvertaisuus: ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Kuka on erilainen oppija

Kuka on erilainen oppija Kuka on erilainen oppija Oppimisvaikeudet Lukivaikeudet Muut kielelliset erityisvaikeudet Matematiikan erityisvaikeudet Tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen vaikeudet Motoriset vaikeudet Hahmotusvaikeudet

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Vammaisfoorumin ja Uudenmaan TE toimiston koulutuspäivä 2015: Työ kuuluu kaikille!

Vammaisfoorumin ja Uudenmaan TE toimiston koulutuspäivä 2015: Työ kuuluu kaikille! Vammaisfoorumin ja Uudenmaan TE toimiston koulutuspäivä 2015: Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE -toimisto, Vantaa 4.3.2015 Henrik Gustafsson, lakimies, ry 1 Syrjinnän kielto työelämässä Perustuslaki 6

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Opintojen edistäminen VAMK tiedote 24.1.2010 Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitusvastaavan Hannu Jaakkolan artikkelista Korkeakoulujen on varmistettava,

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 22.3.2005: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus ei

Lisätiedot

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Nexhat Beqiri, Ylitarkastaja SEMINAARI: Oikeus oppimiseen

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö 24.9.2007 Mitä tulkkipalveluihin kuuluu? VpA 7 Työssä

Lisätiedot

Vammaisfoorumin ja Varsinais- Suomen TE toimiston koulutuspäivä 2015: Työ kuuluu kaikille!

Vammaisfoorumin ja Varsinais- Suomen TE toimiston koulutuspäivä 2015: Työ kuuluu kaikille! Vammaisfoorumin ja Varsinais- Suomen TE toimiston koulutuspäivä 2015: Työ kuuluu kaikille! Varsinais-Suomen TE -toimisto, Turku 17.9.2015 Henrik Gustafsson, lakimies, ry 1 Syrjinnän kielto työelämässä

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Ohjaus ja opiskelija. Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006. Arto Hiltunen Oped-Exon päätösseminaari 7-8.12.2006 Hämeenlinna

Ohjaus ja opiskelija. Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006. Arto Hiltunen Oped-Exon päätösseminaari 7-8.12.2006 Hämeenlinna Ohjaus ja opiskelija Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006 Kuinka paljon olet saanut ohjausta opintoihisi? 0,70 % 7,70 % 29,20 % 44,70 % 17,70 % Erittäin vähän Vähän Sopivasti Riittävästi Erittäin paljon

Lisätiedot

Syrjinnän sääntely ja työelämä

Syrjinnän sääntely ja työelämä 1 Syrjinnän sääntely ja työelämä Esiteteksti heinäkuu 2004 (vain sähköisenä) Sisällysluettelo Lainsäädäntö... 2 Suomen perustuslaki (731/1999)... 2 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)... 2 Työsopimuslaki (55/2001)...

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 13.15-13.55 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Tasa-arvolain muutokset

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUS KANSAINVÄLISESSÄ VAIHDOSSA? Paula Pietilä, Turun yliopisto Email: vammaisasiamies@utu.fi

SAAVUTETTAVUUS KANSAINVÄLISESSÄ VAIHDOSSA? Paula Pietilä, Turun yliopisto Email: vammaisasiamies@utu.fi SAAVUTETTAVUUS KANSAINVÄLISESSÄ VAIHDOSSA? Paula Pietilä, Turun yliopisto Email: vammaisasiamies@utu.fi SAAVUTETTAVUUDESTA SANOTTUA Suomen vammaispoliittinen ohjelma toteutettava toimenpide nro 68: - Toimenpidesuositus:

Lisätiedot

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella?

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella? Työpaikkavalmenta koulutusmateriaali Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella yhdenvertaisuudella? Sisältö Mitä monimuotoisuus ssä tarkoittaa? Yhdenvertaisuus syrjinnän kielto ssä lakien puitteissa Positiivinen

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu. Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke

Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu. Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke www.tuas.fi Motto: Tavoitteena oppiminen Oppimisen voi saavuttaa keinolla millä hyvänsä.

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. yhdenvertaisuusasiaa varusmiehille

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. yhdenvertaisuusasiaa varusmiehille Yksi univormu, monta erilaista suomalaista yhdenvertaisuusasiaa varusmiehille Yhdenvertaisuus ja tasaarvo varusmiespalveluksessa Taustoiltaan erilaisten varusmiesten yhdenvertaisuudessa ja tasa-arvossa

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015 Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI 1 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta 22 Lain

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Julkaistu 15.3.2011 Lasten ja nuorten kokemaa syrjintää ehkäistävä ja vähennettävä

Lisätiedot

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA Hyvä käytös SALLITTU - häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA FLIRTTI SAATTAA PIRISTÄÄ työyhteisön arkea. Sukupuolinen häirintä ei kuitenkaan ole koskaan

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Lapsi- ja kouluasioiden hallinto vastaa esikoulusta, pedagogisesta hoidosta, vapaa-ajankodista, peruskoulusta, lukiosta, erityiskoulusta ja kulttuurikoulusta. Kun

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

Välittämisen ilmapiiri (VIP) toiminta osana opiskelijoiden hyvinvointia

Välittämisen ilmapiiri (VIP) toiminta osana opiskelijoiden hyvinvointia Välittämisen ilmapiiri (VIP) toiminta osana opiskelijoiden hyvinvointia INSSI foorumi 17.3.2010 Joni Ranta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Tausta ja tavoitteet Suomessa tapahtuneet traagiset ampumatapaukset

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Kysymys: Kuka saa järjestää kokeita anniskelupassin saamiseksi? Vastaus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1371/2002

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot

Student Life kokonaisuus Jyväskylän yliopistossa

Student Life kokonaisuus Jyväskylän yliopistossa Student Life kokonaisuus Jyväskylän yliopistossa tavoitteena on luoda optimaaliset edellytykset akateemiselle opiskelulle ja siinä tapahtuvalle oppimiselle sekä tukea myös muilla tavoin opiskelijoiden

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa

Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa Johanna Korkeamäki, VTM, tutkija, Kuntoutussäätiö 3.2.2014 1 Oppimisvaikeuksien yleisyys eri koulutusasteilla Itseraportoituja vaikeuksia koulunkäynnissä

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, Päivitetty 17.3.2016 toiminnanohjausryhmä, 4.5.2016 SL, MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Erityisen tuen käsitteet

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Aura Linnapuomi, Kulttuuria kaikille - palvelu, Valtion taidemuseo 9.11.2011 Esityksen rakenne Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus

Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus Paula Pietilä, Turun yliopisto Sini Piippo, CIMO Hannu Puupponen, Jyväskylän yliopisto Kv-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 klo 8:30-10:00 Kansainvälisen opiskelijavaihdon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot