Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k"

Transkriptio

1 Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008

2 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit: Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund, Veli-Matti Taskila Piirrokset: Johanna Saarenpää Kannen kuvat: istockphoto Kaaviot: Veli-Matti Taskila, Kirsi Suominen Taitto: Kirsi Suominen Paino: Multiprint, Helsinki ISBN (nid.) ISBN (PDF) SAMOK Lapinrinne HELSINKI Puh: Sähköposti:

3 Askelia opintopolulla

4 Sisällysluettelo Esipuhe...5 CASE Harjoittelu... 7 Vaihto-opiskelu... 8 Hyväksiluvut... 9 CASE Päihteet Motivaatio js jaksaminen Liikunta Oppimisvaikeudet CASE Ongelmien kasaantuminen Opintojaksojen kuormittavuusongelmat Opintojakson saavutettavuusongelmat Ongelmat opintojaksojen arvosanojen kirjaantumisessa...22 CASE Opiskelija (epä)tasavertaisena toimijana korkeakouluyhteisössä...24 Palautteen käsittely...25 Ilmapiiri...26 CASE Esteettömyys...28 Yhdenvertaisuus...30 Tasa-arvo Syrjintä...32 Häirintä sukupuolen perusteella...34 CASE Opiskeluterveydenhuolto ja sairauspäiväraha...37 Opintotuki...38 Toimeentulotuki Sanasto...43 Liitteet...46 Lähteet SAMOK Julkaisut

5 Esipuhe Hyvinvoiva opiskelija valmistuu määräajassa hyvin tuloksin. Tämä edellyttää opintojen riittävää ohjausta sekä laadukasta opetusta. Hyvin toimivia ja riittäviä terveydenhoito- ja mielenterveyspalveluita, monipuolista liikuntatarjontaa ja korkeakouluyhteisön tukea unohtamatta. Nämä asiat eivät kuitenkaan aina ole itsestään selviä. Välillä askelet opintopolulla tuntuvat yhtä helpoilta kuin käsillä käveleminen harjoittelematta. Tämä julkaisu on yksi SAMOKin Onnistunut opintopolku hankkeen tuotoksista. Onnistunut opintopolku oli opetusministeriön rahoittama koulutusja sosiaalipoliittinen hanke vuosille Julkaisun tarkoituksena on antaa eväitä ammattikorkeakouluhenkilöstölle, muulle opiskelijoiden parissa työskentelevälle henkilöstölle sekä opiskelija-aktiiveille opiskelijan kohtaamisessa ongelmatilanteissa. Opiskelijoiden kokemusten kautta pyritään kuvaamaan opiskelun arkea ja opiskelua mahdollisesti haittaavia tekijöitä. Julkaisussa pyritään antamaan työkaluja ongelmatilanteiden varalta, sekä ohjeita siihen, miten ongelmiin pystytään puuttumaan tilanteen korjaamiseksi. Julkaisun suunnitteluun ja kirjoittamiseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: SAMOKin sosiaalipoliittinen vastaava Anna Buss, sosiaalipoliittinen sihteeri Marika Nordlund, koulutuspoliittinen vastaava Arto Hiltunen ja koulutuspoliittinen sihteeri Veli-Matti Taskila. Koulutuspoliittinen vastaava Sini-Meri Lehtinen ja sosiaalipoliittinen sihteeri Nelli Karkkunen ovat olleet julkaisun viimeistelyvaiheessa muokkailemassa tekstejä ja kokoamassa julkaisua yksien kansien sisään. Julkaisun kuvittajana on toiminut Johanna Saarenpää. Case-esimerkit on otettu muokattuina SAMOKin vuonna 2006 toteuttaman ohjauskyselyn vastauksista. Haluamme kiittää kaikkia projektissa ja julkaisun toteuttamisessa mukana olleita henkilöitä. Helsingissä marraskuussa 2007 Nelli Karkkunen Sini-Meri Lehtinen Veli-Matti Taskila Julkaisut SAMOK 5

6 CASE 1 Harjoittelu, vaihto-opiskelu ja opintojen hyväksilukeminen Palatessani harjoittelusta tiedonsaanti tökki aika paljon, harjoittelu ja kurssit eivät muodosta loogista jatkumoa. Myös palatessani vaihdosta koulu ei tukenut mitenkään, lisäksi kurssini kasautuivat viimeiselle vuodelle vaihdon takia. On käynyt melkoisen selväksi, että en voi liian tiukkojen sääntöjen takia ottaa kiinni muita opinnoissa, koulu ei varmaankaan halua ajoissa valmistuvia opiskelijoita. Olisi ollut hyvä, jos koulu olisi tarjonnut mahdollisuuden suorittaa kursseja etäopiskeluna ulkomailta, jotta olisin pysynyt muiden tahdissa. Opiskelijoiden erilaisten tilanteiden huomioiminen on huonoa tai olematonta. Ystäväni on muuntokoulutusopiskelija ja nyt vuoden opiskelujen jälkeenkään hänellä ei ole selkeää kuvaa siitä, mitä kursseja pitäisi käydä ja mitkä on hyväksiluettuja. Muutenkin on ollut ongelmia, eräälle luokallani olevalle pojalle oli luvattu tietyt kurssit etukäteen hyväksiluetuiksi hänen vaihdettuaan koulua, mutta sitten jälkikäteen kävi ilmi, että oli luvattu liikaa. Hänen mieltään painoi lisäksi epäselvyys siitä, miten hyvitetyt opinnot vaikuttavat pakollisiin ja vapaaehtoisiin opintoihin. Ilmeisesti perehdytys koulun toimintatapoihin on puutteellista koulusta toiseen siirryttäessä. 6 SAMOK Julkaisut

7 Ammattikorkeakouluasetuksen (352/2003) 13 :ssä ammattikorkeakoulut määritellään vastuullisiksi opintojen järjestämisestä niin, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opintopolulle ei saa muodostua ainakaan organisaatiosta johtuvia esteitä ja että ammattikorkeakoulun tulee mukauttaa opetusta ja toimintatapojaan aktiivisesti, jotta opiskelija voi suoriutua opinnoistaan määräajassa. Opintojen suorittaminen niiden laajuutta vastaavassa ajassa tai nopeammin on sekä ammattikorkeakoulun että opiskelijankin etu. Henkilökohtaista opinto-ohjausta tulisi olla aina tarjolla riittävästi kaikille opiskelijoille. Erityisesti tukea tulisi olla tarjolla niissä tilanteissa, joihin ei ole olemassa vakiintunutta käytäntöä tai ohjeistusta ja joissa opettajat eivät välttämättä pysty auttamaan. Näitä tilanteita ovat erityisesti opiskelun nivelvaiheet: aloitus ja siihen liittyvät opintojen hyväksi lukemiset, harjoittelu, ja vaihto-opiskelu. Harjoittelu Ammattikorkeakoulujen harjoittelun kehittämisen verkostohankkeen (HAR- KE) Suositus harjoittelusta, sen järjestämisestä ja terminologiasta ( ) korostaa, että harjoittelu on aina ohjattua ja riittävän monipuolista ja sen tulee muodostaa opiskelijan ammatillista kasvua ja työllistymistä tukeva polku (LIITE 3). Harjoittelun on nivouduttava luontevasti muuhun opiskeluun ja opiskelijan tulee kokea saavansa ohjausta sitä tarvitessaan. Ohjausta on saatava ennen harjoittelua, harjoittelun aikana ja sen jälkeen. Miten toimia ongelmatilanteissa? Opiskelijan on hyvä selvittää mitä opintoja hänen on mahdollista suorittaa ennen seuraavan jakson tai lukukauden alkua. Hukka-aika kannattaa käyttää hyväksi esimerkiksi suorittamalla rästiin jääneitä tai vapaasti valittavia opintoja. Jos tämä ei auta asiaa, kannattaa varata aika opinto-ohjaajalta. Julkaisut SAMOK 7

8 Vaihto-opiskelu Vaihto-opiskelua koskevat pitkälti samat asiat kuin harjoitteluakin. Vaihtoon lähtevän opiskelijan on saatava ohjausta erityisesti ennen vaihtoon lähtemistä, jotta hän osaa varautua kaikkeen vaihtoon liittyvään erityisesti opintojen kannalta. Vaihdon aikaisesta etäopiskelumahdollisuudesta kannattaa sopia etukäteen opettajien kanssa. Jos oma ammattikorkeakoulu ei ole valmis tarjoamaan etäopiskelua, se voi kuitenkin olla mahdollista Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun kautta. Hyvin ohjatusta ja sujuvasta vaihto-opiskelusta on hyötyä sekä opiskelijalle että ammattikorkeakoululle. Se nopeuttaa vaihtoon lähtevän opiskelijan valmistumista ja kasvattaa opiskelijavaihtoon lähtevien määrää. Bolognan julistuksessa (1999) yhdeksi tavoitteeksi asetettiinkin opiskelijoiden liikkuvuuden esteiden poistaminen ja sen kautta liikkuvuuden olennainen lisääminen. Vaihto-opiskelun aikana suoritettavat opinnot ja niiden hyväksiluku kannattaa selvittää jo ennen vaihtoon lähtöä. Avainasemassa tässä on ulkomaisen korkeakoulun valinta. Opiskelijan on tarkasteltava korkeakoulujen kurssitarjontaa hyvin tarkkaan jo etukäteen ja valita sellainen korkeakoulu, jossa on mahdollisimman paljon hyväksiluettavaksi kelpaavia opintoja tarjolla. On myös hyvä selvittää etukäteen, milloin ja miten vaihdon aikana mahdollisesti rästiin jääneet opinnot voi suorittaa, ettei yllätyksiä tulisi. Miten toimia ongelmatilanteissa? Jos opiskelija on tullut kesken lukukauden takaisin vaihdosta tai hän on jäänyt jälkeen opinnoissa vaihdon aikana, hänen kannattaa ottaa yhteyttä opettajatuutoriinsa ja opintotoimistoon ja selvittää mahdollisuuksia ottaa muita kiinni opinnoissa. Kannattaa myös ottaa yhteyttä opettajiin, jotka ovat vastuussa niistä opintojaksoista joihin haluaisi osallistua mutta joihin ei pääse vielä tässä vaiheessa opintoja. Opettajat saattavat tehdä poikkeuksen erikoistilanteessa. Jos opiskelija ei pääse etenemään haluamassaan tahdissa muiden kiinniottamiseksi, kannattaa hänen harkita myös mahdollisten rästiopintojen suorittamista, opiskelua Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulussa tai vapaasti valittaville opintojaksoille osallistumista. 8 SAMOK Julkaisut

9 Hyväksiluvut Ammattikorkeakoulun tulee selvästi ilmoittaa mitkä opintojaksot ovat hyväksiluettuja ja mitkä opiskelijan on suoritettava. Hyväksiluetut opintojaksot tulevat näkyviin opintosuoritusrekisteriin muiden opintojaksojen tapaan. Niiden osalta on noudatettava samaa rekisteriin lisäämisen aikataulua kuin muidenkin opintojaksojen yhteydessä. Ammattikorkeakouluasetuksen 14 :ssä hyväksilukemisesta sanotaan näin: Ammattikorkeakoulun tulee huolehtia siitä, että opiskelija saa tutkintosäännössä määrätyin perustein lukea tutkintoa suorittaessaan hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan vastaavia opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja ja harjoittelua muilla samantasoisilla opinnoilla taikka vastaavalla harjoittelulla tai työkokemuksella Hyväksilukemisen aikataulusta ja menettelytavoista määrätään siis ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä. Opiskelijan kannattaa huomioida, että ammattikorkeakoulun ei tarvitse hyväksilukea välttämättä mitään opintoja. Usein opintoja luetaan hyväksi vain osittain, niin että opiskelijan on tehtävä jokin lisätehtävä (esimerkiksi essee), jotta hän saa opintojakson hyväksiluettua. Opiskelija ei siis saa tuudittautua ruususen uneen, vaan hänen on itse tehtävä aloite ja selvitettävä mahdolliset hyväksiluvut. On hyvä muistaa, että työ- ja opiskelutodistuksista on käytävä ilmi se, mitä työtehtäviä on tehnyt ja/tai mitä osaamista on saanut, jotta todistuksista olisi mahdollisimman suuri hyöty. Opetusministeriön alainen Aiemmin suoritettujen opintojen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa -työryhmä julkaisi suosituksensa (LIITE 5). Miten toimia ongelmatilanteissa? Opiskelijan kannattaa ottaa yhteyttä tuutoriopettajaan, opintotoimistoon ja niihin opettajiin, joiden opintojaksoja koskien hän hakee hyväksilukuja. On hyvä selvittää syyt, minkä takia hyväksiluvuissa on jotain epäselvää. Jos kaikkia anottuja hyväksilukuja ei ole hyväksytty, kannattaa selvittää opintojaksojen opettajilta tarvittavat lisäsuoritukset. Usein työmäärä on näin paljon pienempi kuin silloin, jos opintojakson tekisi kokonaisuudessaan uusiksi. Julkaisut SAMOK 9

10 CASE 2 Päihteet, motivaatio ja jaksaminen, oppimisvaikeudet, liikunta Välillä tuntuu, ettei opiskelusta tule mitään. Ei vaan kiinnosta mennä kouluun, kun ei siellä edes opi mitään. Pitäisi vain jaksaa istua oppitunneilla, mutta jotenkin on tosi vaikeaa keskittyä. Tykkään kyllä alasta, jota opiskelen, on hienoa ajatella, että muutaman vuoden päästä saan työskennellä unelma-ammatissani, jos siis joskus valmistun Koko opiskelu vain välillä ahdistaa ja stressaa tosi paljon. Käyn iltaisin töissä, jotta saisin rahat edes jotenkuten riittämään. Aamulla toisinaan väsyttää niin paljon, etten yksinkertaisesti pääse sängystä ylös. En pärjää yhtä hyvin kuin muut ja sitten pelkään epäonnistumista aina vain enemmän. Olen yrittänyt helpottaa pahaa oloani juhlimalla, jotta saisin jotain kivaakin ajateltavaa. Juon aika paljon, liikaakin. Siitä seuraa vain lisää huonoa oloa, poissaoloja ja opiskelussa jälkeen jäämistä. Haluaisin harrastaa jotain urheilua vapaa-aikanani, mutta täällä pienellä paikkakunnalla on tosi vähän mitään minun ikäisilleni sopivia, kohtuuhintaisia liikkumismahdollisuuksia. 10 SAMOK Julkaisut

11 Päihteet Runsas alkoholinkäyttö ja vauhdikas bilekulttuuri mielletään usein osaksi opiskelijaelämää. Rankan opiskelun vastapainoksi ajatellaan tarvittavan rankkaa juhlimista, johon saattaa liittyä alkoholin lisäksi myös huumeita. Opiskelu on voimia vievää opiskelijan työtä, ja sen vastapainoksi pitää totta kai rentoutua. Jokaisen on joskus hyvä pysähtyä miettimään omia rentoutumistapoja: Miten vietän vapaa-aikaani ja lataan akkuja? Ovatko keinot juuri niitä, joista todella nautin vai voisiko olla parempiakin? Juonko usein alkoholia rentoutuakseni? Miten alkoholinkäyttöni suhteutuu todelliseen juhlatunnelmaani? Juhlatunnelman saavuttamiseen ja rentoutumiseen ei välttämättä tarvita alkoholia, ei ainakaan humalajuomista. Päinvastoin. Pari lasia viiniä tai olutta keventää tunnelmaa ja saattaa helpottaa jutun juuren löytymistä. Liiallinen juominen johtaa usein riitelyyn, jolloin saattaa tulla sanotuksi sellaista, mitä myöhemmin katuu. Kun juo alkoholia kohtuudella tai nauttii kokonaan alkoholittomia juomia, ei tule mokailtua, ja muistaa illan tapahtumat seuraavanakin aamuna. Alkoholin käytön vähentäminen lisää psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia huomattavasti. Paljonko on paljon? Alkoholin kertakäytön ohjeellinen yläraja on miehillä 7 annosta ja naisilla 5 annosta. Jos keskimääräinen alkoholikulutus viikossa ylittää miehillä 24 tai naisilla 16 annosta, puhutaan suurkulutuksesta, josta voi aiheutua terveyshaittoja. Lisätietoja löytyy verkosta osoitteesta ja www. paihdelinkki.fi. Useat opiskelijakunnat järjestävät päihteettömiä tapahtumia ja tempauksia, joissa huomion keskipisteenä on hauskanpito ja yhdessä oleminen esimerkiksi liikunnan, kulttuurin tai peli-iltojen muodossa. Alkoholinkäytön vähentäminen sopii hyvin teemaksi hyvinvointiviikolle. Bileissä ja illanvietoissa pitää olla tarjolla muutakin juotavaa, kuin alkoholia, eikä alkoholittoman juoman valitsemisesta pidä tehdä numeroa. SAMOK ja Elämäntapaliitto käynnistivät yhdessä vuonna 2007 ammattikorkeakouluopiskelijoiden alkoholinkäytön vähentämiseen tähtäävän hankkeen nimeltä Neliveto vai etukeno? Hanke tähtää opiskelijakulttuurin muuttami- Julkaisut SAMOK 11

12 seen kohti alkoholin hallittua ja haitattomampaa käyttöä. Sen tarkoituksena on myös tarjota perustietoja alkoholista ja sen vaikutuksista terveyteen. Hankkeen pyrkimyksenä on antaa opiskelijakunnille valmiuksia, ideoita ja toimintamalleja päihteettömämmän opiskelijakulttuurin edistämiseen. Hankkeen kautta pyritään kohtuukäyttöön, ei nollatoleranssin saavuttamiseen. Miten toimia ongelmatilanteissa? Kun alkoholinkäyttö häiritsee opiskelua tai ystävyyssuhteiden ylläpitoa, on syytä pysähtyä miettimään omia alkoholinkäyttötottumuksia ja harkita juomisen vähentämistä. Apua päihdeongelmiin saa ensisijaisesti terveydenhoitajalta, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Joskus ongelmana on, että päihteitä runsaasti käyttävä opiskelija ei itse ajattele tarvitsevansa apua. Opiskeluyhteisön, kuten opiskelukavereiden, opettajien ja opiskelijakunnankin tehtävänä on puuttua asiaan ja yrittää saada opiskelija ymmärtämään tilanne. Runsaan alkoholinkäytön takana saattaa olla myös muita ongelmia. Niistä olisikin hyvä päästä puhumaan opintopsykologin, oppilaitospastorin tai kuraattorin kanssa. Opiskelija voi ottaa myös suoraan yhteyttä paikkakunnan A-klinikalle. Toisaalta ketään ei voi pakottaa ottamaan vastaan apua, ja jokainen ihminen on viime kädessä itse vastuussa omista päätöksistään ja tekemisistään. Motivaatio ja jaksaminen Motivaation puute, väsymys ja stressi ovat tuttuja useimmille opiskelijoille. Toisinaan ne ilmenevät silloin tällöin ja menevät itsestään ohi, joskus ne taas pitkittyvät ja voivat heikentää elämänlaatua huomattavasti. Tällöin on hyvä miettiä ongelmien taustoja, mistä ne voisivat johtua. Näin pääsee selville siitä, voiko itse vaikuttaa jaksamiseen ja motivaatioon omia ajattelu- ja elintapoja tai ajankäyttöä muuttamalla vai tarvitseeko ulkopuolista apua. Itselleen kannattaa vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: Miksi opiskelen juuri tätä alaa? Mitä tavoitteita minulla on opiskeluni suhteen? 12 SAMOK Julkaisut

13 Miten voisin itse parantaa opiskeluni mielekkyyttä? Miten käytän aikaani; onko minulla riittävästi aikaa opiskeluun, ystävien tapaamiseen ja harrastuksiin? Käytänkö aikaa oikeisiin asioihin? Miten toimia ongelmatilanteissa? Ei kannata jäädä odottamaan, että ongelmat kärjistyvät ylitsepääsemättömiksi. Ongelmista on hyvä aina pyrkiä puhumaan jollekin, ja se kannattaa tehdä ajoissa. Opiskelukaverit, ystävät ja perhe ovat monelle luontainen tuki ja turva. Kääntyä voi myös esimerkiksi opettajatuutorin, opintopsykologin tai opinto-ohjaajan puoleen. Jos koulussa toimii oppilaitospastori tai kuraattori, voi heille käydä juttelemassa vaikeuksistaan. Asioita ei kannata jäädä miettimään yksin! Katso myös tämän julkaisun CASE 3. Liikunta Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin toimintakykyyn. Liikunta vaikuttaa positiivisesti opiskelutehon ylläpitämiseen ja jaksamiseen. Kun liikkuu säännöllisesti, jaksaa opiskella paremmin. Liikunta on myös yhteydessä hyviin yöuniin, joka taas puolestaan vaikuttaa yleiseen vireystasoon. Niska-hartiaseudun jumiutuminen on monen päätteellä työskentelevän ongelma. Myös tähän vaivaan liikunta ja venyttely ovat avuksi. Liikkuessa saadaan ajatukset pois opiskelusta. Lisäksi se tarjoaa mainioita mahdollisuuksia yhdessäoloon samanhenkisten ihmisten kanssa. Useimmat opiskelijakunnat ja/tai ammattikorkeakoulut tarjoavat opiskelijoille liikuntamahdollisuuksia resursseistaan riippuen. Monilla paikkakunnilla ammattikorkeakoulujen liikuntatarjonta kaipaa vielä kehittämistä, mutta edullisia liikkumismahdollisuuksia on saatavilla muun muassa seurojen ja kunnan kautta. Liikuntamahdollisuuksien kehittämisessä opiskelijoiden oma aktiivisuus kannattaa, kysyntä kun osaltaan myös luo tarjontaa. Opiskelijat voivat perustaa omia harrastusporukoita ja pyytää salivuoroja ammattikorkeakoululta tai kunnalta. Julkaisut SAMOK 13

14 Opiskelijakunnan vaikuttamistyö maksuttomien vuorojen saamiseksi on tärkeää. Niin opiskelijakuntaa kuin ammattikorkeakouluakin on syytä välillä muistuttaa opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien kehittämisen tärkeydestä, sillä liikkuminen on yksi tapa edistää hyvinvointia ja opiskelukykyä. Oppimisvaikeudet Jos opiskelu on aina tuntunut jokseenkin hankalalta, voi kyseessä olla oppimisvaikeus. Diagnoosien tekeminen on asiantuntijoiden tehtävä, mutta opiskelijalle on hyvä kertoa oppimisvaikeuksista yleisesti ja antaa hänelle vaikkapa Erilaisten oppijoiden liiton yhteystiedot (www.erilaistenoppijoidenliitto. fi). Tieto omasta oppimisvaikeudesta saattaa olla helpottava opiskelijalle, joka on saattanut pitkäänkin miettiä, mikä on vikana, kun oppiminen on vaikeaa. Mitä on oppimisvaikeus? Erilaisten oppijoiden liitto määrittelee, että oppimisvaikeus on ihmisen ominaisuus siinä missä esimerkiksi punatukkaisuus, likinäköisyys tai ruskeasilmäisyyskin. Oppimisvaikeus on: ihmisen ominaisuus usein perinnöllistä ei tyhmyyttä, ei laiskuutta, vaan erilaisuutta erilainen tapa oppia, hahmottaa ja prosessoida tietoa erittäin yleistä: jopa 20 prosentilla väestöstä on oppimisen vaikeutta Miten oppimisvaikeus ilmenee? Oppimisvaikeuksia on monenlaisia ja ne voivat ilmetä eri tavoilla. Oppimisvaikeuden voi havaita esimerkiksi siitä, että: lukeminen on hidasta vieraat kielet ovat vaikeita tekstin tuottaminen on työlästä kirjoitusvirheet ovat yleisiä 14 SAMOK Julkaisut

15 kirjaimet ja numerot sekoittuvat toisiinsa ja vaihtavat paikkaa rivit hyppivät paperilla oikea ja vasen, itä ja länsi sekoittuvat keskittyminen ja tarkkaavaisuus häiriintyvät helposti karttaa on vaikea hahmottaa on hankalaa pysyä aikatauluissa (Lähde: Erilaisten oppijoiden liitto) Oppimisvaikeudessa on kyse siitä, että hahmottaa asiat eri tavalla, kuin ihmiset yleensä. Kielelliset taidot, tilan ja ajan hahmottaminen, lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen sekä oman tarkkaavaisuuden säätely saattavat aiheuttaa oppimisvaikeuksia kohtaavalle hankaluuksia. Tietoa oppimisvaikeuksista Jos epäilee olevansa erilainen oppija, kannattaa mennä esimerkiksi opinto-ohjaajan tai tuutoriopettajan luo. He auttavat asian selvittämisessä ja keskustelu heidän kanssaan on luottamuksellista. Monilla paikkakunnilla toimii lukineuvola, josta saa tietoa oppimisvaikeuksista ja siellä tehdään myös lukitestejä. Pikalukitestin opiskelija voi tehdä itse lukineuvolan verkkosivuilla (www. lukineuvola.fi), mutta on hyvä huomioida testin tulosten olevan vain suuntaa antavia. Perusteellisesta, asiantuntijan ohjauksessa tehtävästä lukitestistä saa lisätietoa esimerkiksi lähimmästä lukiyhdistyksestä. Katso lukiyhdistysten yhteystiedot Erilaisten oppijoiden liiton verkkosivuilta. Varsinainen lukitesti on maksullinen. Julkaisut SAMOK 15

16 CASE 3 Ongelmien kasaantuminen, opintojakson kuormittavuusja saatavuusongelmat, arvosanojen saaminen ajallaan Opiskelu on ollut minulle jatkuvasti toistuva pettymyksien vyöry. Koulu ei ole onnistunut tarjoamaan sitä koulutusta mitä sieltä lähdin hakemaan ja mitä se minulle lupasi. Toivomaani ja opinto-oppaaseen kirjoitettua suuntautumisvaihtoehtoa ei järjestetty, kurssit ovat olleet alaarvoisia, opettajien pedagoginen pätevyys on kyseenalainen. Ammattikorkeakoulussa pitäisi valmistua toimimaan jossakin ammatissa, eikä esimerkiksi pyörittelemään x^n asteen yhtälöstä jotain tiettyä nippeliä esille. Tämän kuuluisi käsittääkseni olla yliopiston heiniä. Tur- 16 SAMOK Julkaisut

17 ha teoreettisuus on myös vaikuttanut motivaationi laskemiseen. Minua turhauttaa kurssien sekava sisältö ja opettajien antama liian vähäinen ohjeistus tehtävistä. Opintojaksot ovat olleet toisaalta päällekkäisiä ja toisaalta puutteellisia toisiinsa nähden. Joudun usein opiskelemaan saman asian useaan kertaan, vaikuttaa siltä, että opettajat eivät keskustele laisinkaan opintojaksojen sisällöistä keskenään. Puuttuvan ohjauksen ja asiasisällöltään päällekkäisten kurssien takia joudun tekemään aivan liikaa töitä opintojaksoista saamaani opintopistemäärään verrattuna. Valtava työmäärä väsyttää, tuntuu, että opettajat olettavat että meitä opiskelijoita voi kuormittaa aivan miten paljon vain. Minun on jaettava aikani perheen, vanhempien vanhustenhoidon ja työn välillä, pujottelu tässä viidakossa ei ole omiaan parantamaan motivaatiota. Opetushenkilökunta näyttää suhtautuvan minuun myös välinpitämättömästi. Yksi pieni esimerkki on se, ettei suorituksia ilmesty Winhaan useista pyynnöistä ja sähköposteista huolimatta, laatukäsikirja on heille selvästi pelkkä vitsi! Julkaisut SAMOK 17

18 Ongelmien kasaantuminen Opintoja tulee pystyä suorittamaan erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen opiskelija on yksilö ja ammattikorkeakoulun tulisi ottaa tämä huomioon. Ammattikorkeakoulussa on henkilökuntaa, joka tukee opiskelijaa opiskeluuralla. Tällaisia henkilöitä ovat muun muassa opiskelija- ja opettajatuutorit, opinto-ohjaajat, kuraattorit ja opintopsykologit. Heillä on koulutusta opiskelijoiden tukemiseen ja he tuntevat koulun järjestelmän hyvin. Miten toimia ongelmatilanteissa? Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opiskelija- tai opettajatuutoriin, opinto-ohjaajaan tai opintopsykologiin heti, kun alkaa vaikuttaa siltä, että opinnot eivät edisty tai muun elämän ongelmat vaikuttavat opintoihin huomattavan negatiivisesti. Heidän yhteystietonsa saa esimerkiksi opintotoimistosta. Opintojen, työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen on silloin tällöin vaikeaa ja on hyvä ottaa yhteyttä ennen kuin ongelmat kärjistyvät. Lähes jokaisella opiskelijalla on opintoihin liittyviä hankaluuksia, joten yhteydenottamista ei pidä pelätä. Opintoja voidaan muokata niin, että ne sopivat paremmin yhteen elämäntilanteen kanssa. Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla opintoja voidaan muokata esimerkiksi tilapäisesti kevyemmiksi ja valita opintojaksoja, jotka eivät kuormita niin paljon. On myös opintojaksoja, joille on tarjolla vaihtoehtoisia suorittamistapoja, esimerkiksi etäopintoina verkossa ammattikorkeakoulun itsensä tarjoamina tai Virtuaaliammattikorkeakoulun kautta. Tärkeintä on siis vain ottaa rohkeasti yhteyttä ammattikorkeakoulun henkilökuntaan. 18 SAMOK Julkaisut

19 Opintojakson kuormittavuusongelmat Suomessa siirryttiin korkea-asteen koulutuksessa opintoviikoista opintopisteisiin alkaen. Samalla korkeakoululaitos siirtyi kokonaisuudessaan eurooppalaiseen kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen. Opintopiste on opintojen mitoituksen perusyksikkö, joka ilmoittaa koulutuksen laajuuden. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Tämä pitää sisällään kaiken lähiopetuksen, ryhmätyöt, itseopiskelun ja tenttiin lukemisen. Kaikissa korkeakouluissa tehtiin analyysi opintojaksojen kuormittavuudesta ja opintojaksojen sisältöjä mukautettiin uuteen mitoitukseen sopivaksi. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 180, 210 tai 240 opintopistettä. Opetusministeriö voi erityisestä syystä vahvistaa opintojen laajuuden 240 opintopistettä laajemmaksi. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen vaadittava tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. (www.minedu.fi.) Kuopion ja Oulun yliopiston hallinnoimassa Walmiiksi Wiidessä Wuodessa - Tutkintorakenneuudistuksen tukihankkeessa vuosille tutkittiin muun muassa opintojen mitoitusta yliopisto-opiskelijan näkökulmasta. Projektissa päädyttiin varsin konkreettisiinkin suosituksiin opintojen mitoituksesta (www.oulu.fi/w5w/index.html). Samaa tavoittelee Opetusministeriön rahoittama ja Turun ammattikorkeakoulun hallinnoima Opintojen mitoitus ja kuormittavuus OPMITKU hanke. Opintojakson kuormittavuuden ja laajuuden on vastattava toisiaan. Ammattikorkeakoulu vastaa koulutuksen laadusta. Laadun kehittämisen tulee tähdätä opiskelijan parempaan oppimiseen. Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen laadun kehittämistyöhön on mahdollistettava ja se on nähtävä osana opiskelijan ammatillisen kasvun tukemista. (SAMOK Poliittinen ohjelma.) Julkaisut SAMOK 19

20 Miten toimia ongelmatilanteissa? Ammattikorkeakouluasetuksen (352/2003) 13 :ssä ammattikorkeakoulut määritellään vastuullisiksi opintojen järjestämisestä niin, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa. Opintojaksojen sisältöjen mukautuksesta huolimatta voi olla aivan hyvin mahdollista, että opintojakso teettää runsaastikin enemmän töitä kuin mitä siitä saatava opintopistemäärä edellyttää. Tähän voi liittyä myös se että opintojaksot ovat osittain päällekkäisiä asiasisällöltään. Tällaisessa tapauksessa kannattaa ottaa yhteyttä opettajaan/opettajiin ja tiedustella hänen/heidän kantaansa asiaan. Voi hyvin olla, että opettaja opettaa opintojaksoa poiketen opintosuunnitelmasta edes tiedostamatta sitä. Opettajatuutori, koulutusalajohtaja tai yliopettaja ovat seuraavat, joihin voi ottaa yhteyttä, jos tästä ei ole apua. Jos opintojakso kuormittaa opiskelijaa liikaa, vaikutus voi heijastua myös muihin opintojaksoihin, ja viivästyttää valmistumista tai heikentää oppimistuloksia. Opintojakson saavutettavuusongelmat Opintojakson saavutettavuusongelmia voi olla monenlaisia. Opintojakso voidaan järjestää alkuperäisestä lupauksesta huolimatta ammattikorkeakoulun toisessa toimipisteessä, joka sijaitsee jopa satojen kilometrien päässä. Ongelmia voi aiheuttaa myös se, että opintojaksolle ei oteta ensisijaisesti niitä opiskelijoita, joille se on pakollinen. Esimerkkejä opintojakson saavuttamisen ongelmista on muitakin. Esimerkiksi se ettei opintojaksoa/suuntautumisvaihtoehtoa järjestetä ollenkaan liian vähäisen ilmoittautujamäärän tai jonkin muun syyn takia. 20 SAMOK Julkaisut

21 Miten toimia ongelmatilanteissa? Ammattikorkeakouluasetuksen (352/2003) 13 :ssä ammattikorkeakoulut määritellään vastuullisiksi opintojen järjestämisestä niin, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa. Asetuksen perusteella ei siis pitäisi olla epäselvyyttä siitä että eritoten opinto-ohjelmaan pakollisena kuuluvat opintojaksot tulisivat olla saavutettavissa. Näin ei kuitenkaan valitettavasti aina ole. Koska saavutettavuusongelmia on monenlaisia, mitään yleispätevää ratkaisua ei ole tarjolla. Kannattaa kuitenkin aina ottaa aloite omiin käsiin ja lähestyä opintojakson opettajaa, opettajatuutoria ja yliopettajaa ongelman kanssa. Jos yhteydenottaminen heihin ei tuota tulosta, jää vaihtoehdoksi tehdä asiasta valitus tai kantelu (LIITE 7). Jos opintojakso on tarjolla ammattikorkeakoulun toisessa toimipisteessä, saattaa olla hyvinkin mahdollista että sen voi suorittaa etäopintoina muista toimipisteistä käsin. Jos taas tämä ei ole mahdollista opintojakson luonteen vuoksi (esimerkiksi osa opintojaksosta on käytännön työskentelyä), kannattaa tiedustella mahdollista koulun tarjoamaa taloudellista tukea asumiseen toisella paikkakunnalla. Jos opintojakso on välttämätön opintojen edistymisen kannalta, mutta ryhmään ei mahdu, kannattaa ottaa yhteyttä opettajaan, jotta hän tekisi tilaa kurssille. Tämä kannattaa tehdä kuitenkin jo ennen opintojakson alkua. Jos opintojaksoa ei jostain syystä järjestetä ollenkaan, sen voi usein kuitenkin suorittaa jossain toisessa ammattikorkeakoulussa, Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulussa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa. On kuitenkin tärkeää varmistaa etukäteen, että opiskelijan oma ammattikorkeakoulukoulu hyväksyy tällaiset opinnot osaksi tutkintoa. Julkaisut SAMOK 21

22 Ongelmat opintojaksojen arvosanojen kirjaantumisessa Ammattikorkeakouluilla on yleensä tutkintosäännössään määriteltynä, millä aikataululla arviointi opintojaksosta on annettava. Arviointi kuuluu opettajan tai opintojakson vastuuhenkilön tehtäväksi viran puolesta. Miten toimia ongelmatilanteissa? Jos arvosanaa ei kirjata järjestelmään tutkintosäännössä määritellyn ajan kuluessa, opiskelijan kannattaa ottaa yhteyttä opettajaan ja tiedustella missä arvostelu viipyy. Jos arvosanaa ei kuulu tämän jälkeenkään, kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi yliopettajaan aiheesta. Jos tämäkään ei auta, opiskelija (tai ammattikorkeakoulun opiskelijakunta) voi tehdä asiasta kantelun koulutusalajohtajalle tai rehtorille. Kantelusta lisää liitteessä SAMOK Julkaisut

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2016 2019 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa

Lisätiedot

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma Raahen lukion tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Johdanto Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Mitä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

Kuinka tunnistaa syrjintä?

Kuinka tunnistaa syrjintä? Kuinka tunnistaa syrjintä? Pirkko Mahlamäki Pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry Uutta lainsäädäntöä Nykytilanne Uudistettu yhdenvertaisuuslaki voimaan 1.1.2015 Käytäntöjä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia

Lisätiedot

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 2 3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman Etnisen syrjinnän pikakurssi Ylitarkastaja Yrsa Nyman 8.9.2010 Suomen perustuslaki Perustuslain 6, yhdenvertaisuus Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Tarkoitus: Keskustelun tavoitteena on selkiyttää tasa-arvolain ymmärtämistä sekä sitä, kuinka itse voi vaikuttaa lain toteutumiseen. Tarkoituksena

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Tervon yhtenäiskoulu Sisällys 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintavelvoite... 2 2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite...

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu Hyvinvointilautakunta 20.3.2017 19 LIITE NRO 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Puumalan yhtenäiskoulu Sisällys 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa OPS 2016 koordinaattori Tuija Vänni 8.9.2016 Vänni 2016 1 Ytimenä on, että oppiminen syntyy kannustavassa vuorovaikutuksessa se, mitä opiskellaan, auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä. SeAMK Riihilahti

Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä. SeAMK Riihilahti Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä Esityksen rakenne Taustaa ja yleistä esteettömyydestä ja erilaisista oppijoista Muutama sana lukivaikeudesta ja hahmottamisen

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan?

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Erityisasiantuntija Panu Artemjeff, OM Yhdenvertaisuuslaki on

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm 18.4.2011 Muodollinen tarkistus Pvm 18.4.2011 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.4.2011 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm 18.4.2011 Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA-ARVOSUUNNITELMA Tavoitteet: Ymmärtää tasa-arvosuunnitelman tarkoitus ja rakenne. Tutustua tasa-arvosuunnitelman laatimisprosessiin. Sisältö: Tasa-arvosuunnittelun

Lisätiedot

Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma V

Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma V Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 V15.12.2016 1 Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 3 2.1. Tasa-arvolaki...

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Mikkelin ammattikorkeakoulu Hyväksytty johtoryhmässä 26.4.2011/7.6.2011 Hyväksytty amk-hallituksessa 14.6.2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TASA-ARVOTYÖN KEHITTÄMISKOHTEITA...

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus Sisällys Yhdenvertaisuussuunnitelma... 1 1 Johdanto... 1 2 Sisältö ja tavoitteet... 1 3 Positiivinen erityiskohtelu...

Lisätiedot

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA 1 OLL:N 2 3 JOHDANTO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuslaissa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla. Panu Artemjeff Erityisasiantuntija

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla. Panu Artemjeff Erityisasiantuntija Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla Panu Artemjeff Erityisasiantuntija Amartya Sen:in haaste Demokratia sisältää kaksi ydinlupausta: Kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja

Lisätiedot

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Eva Rönkkö Eläkeläiset ry 16.3.2017 Sosiaalinen esteettömyys mitä se on? Esteettömyys yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet Sosiaalinen esteettömyys merkitsee sellaista ilmapiiriä ja toimintaympäristöä,

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä Kehitysvammaisten Tukiliiton liittokokous 19.5.2017 24/05/ 2 Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu

Lisätiedot

EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA

EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällys 1. Johdanto 2. Tasa-arvoon liittyvä lainsäädäntö 3. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet 4. Euran lukion opetussuunnitelma 5. Opiskelijoiden valinnat 6. Opetuksen

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Sisällys 1. Esteettömyystyön tausta 2. Mitä on esteettömyys 3. Mihin esteettömyydellä pyritään 4. Opiskelun ja opetuksen esteettömyys Oppimisympäristöjen

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2015 Vastausprosentti: 49,9 % Vertailuryhmä: Kaikki koulutusalat kaikki oppilaitokset Lukuvuoden

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Tutkimustietoa lukiopiskelijoiden opintomenestyksestä. Anitta Liinamaa Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tutkimustietoa lukiopiskelijoiden opintomenestyksestä. Anitta Liinamaa Metropolia Ammattikorkeakoulu Tutkimustietoa lukiopiskelijoiden opintomenestyksestä Anitta Liinamaa Metropolia Ammattikorkeakoulu Sekin opiskelija on niin nolla kuin vain voi olla. Lukivaikeuden määrittely Lukivaikeuden tunnistaminen

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Mitä on suvaaminen?, ylitarkastaja Tasa-arvoyksikkö 1 Esityksen rakenne Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki Peruskäsitteitä Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 4 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

Lisätiedot

Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma

Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sivu 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 3. Tasa-arvoselvitys

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta 5.10.201 Mitä on yhdenvertaisuus? Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ketään saa syrjiä

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 152 141 70 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 208 155 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen 400 Etenen ja menestyn opinnoissani

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj.

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj. KOUVOLAN KAUPUNKI Sivistystoimen toimiala Lukiokoulutus KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Kouvolassa, toukokuussa 2008 Tasa-arvotyöryhmä: Kouvolan kaupunki, opettajajäsenet: Tuomas Riikonen,

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa

Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa Kaikille helppo matkanteko -seminaari, 25.5.2016 Helsinki Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto ry 1 Tavoite ja tarkoitus

Lisätiedot

ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä

ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä 1 ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä 12.10.2011 SISÄLLYS 1. Johdanto 2 2. Lukion tehtävät tasa-arvolain mukaan 3 3. Tasa-arvon toteutumisen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle?

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? 13.4.2015 Pirkko Mahlamäki Pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry Kohtuulliset mukautukset Nykytilanne Uudistettu yhdenvertaisuuslaki voimaan 1.1.2015 Käytäntöjä

Lisätiedot

Välittämisen ilmapiiri (VIP) toiminta osana opiskelijoiden hyvinvointia

Välittämisen ilmapiiri (VIP) toiminta osana opiskelijoiden hyvinvointia Välittämisen ilmapiiri (VIP) toiminta osana opiskelijoiden hyvinvointia INSSI foorumi 17.3.2010 Joni Ranta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Tausta ja tavoitteet Suomessa tapahtuneet traagiset ampumatapaukset

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ?

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus 2.2.2017 Oulu Pamela Sarasmo Ylitarkastaja, YVV-toimisto 2 VALTUUTETUN TEHTÄVÄ Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Opintojen edistäminen VAMK tiedote 24.1.2010 Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitusvastaavan Hannu Jaakkolan artikkelista Korkeakoulujen on varmistettava,

Lisätiedot

VATES-päivät 2014: Dialogin paikka!

VATES-päivät 2014: Dialogin paikka! VATES-päivät 2014: Dialogin paikka! Arcada, Helsinki 9.4.2014 Henrik Gustafsson, lakimies, ry 1 Syrjinnän kielto työelämässä Perustuslaki 6 - yhdenvertaisuus: ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty Apollon Yhteiskoulun johtokunnassa 20.9.

Apollon Yhteiskoulun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty Apollon Yhteiskoulun johtokunnassa 20.9. 1 Apollon Yhteiskoulun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 Hyväksytty Apollon Yhteiskoulun johtokunnassa 20.9.2016 2 Sisällys 1. Tasa-arvon käsite ja tasa-arvolaki 2. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Ohjeistus kouluille ja päiväkodeille toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan

Ohjeistus kouluille ja päiväkodeille toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan Kalajoen kaupunki 2017-2019 Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ohjeistus kouluille ja päiväkodeille toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 9 39 11 11 Olen motivoitunut lukio-opiskeluun

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

https://www.youtube.com/watch?v=i_smgwpdcbg 12/10/2017 Aija Salo 2

https://www.youtube.com/watch?v=i_smgwpdcbg 12/10/2017 Aija Salo 2 https://www.youtube.com/watch?v=i_smgwpdcbg 12/10/2017 Aija Salo 2 Palvelumme syrjintää kokeneille Yhteydenotot (kantelut) verkkolomakkeen kautta, sähköpostitse tai puhelinpäivystykseen (ma-pe klo 10-12)

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 7.-9. luokat Perustietoja vastaajasta 1. Sukupuoli * i poika tyttö muu en halua vastata 2. Luokka * i 7. luokka 8. luokka 9. luokka 3. Koulusi * Anttolan yhtenäiskoulu

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS LUKISETELI TUKISETELI

OPINTO-OHJAUS LUKISETELI TUKISETELI OPINTO-OHJAUS LUKISETELI TUKISETELI ESITYKSEN SISÄLTÖ Tässä esityksessä esitetään, miten oppimista voidaan tukea lukivaikeuden osalta. 1.Mistä on kysymys? 2.Miten haetaan? 3.Miten käytetään? 4.Mitä hyvää,

Lisätiedot

VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA

VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA 2016-2018 Tasa-arvosuunnitelmassa kerrotaan asiaan liittyvä lainsäädäntö sekä kuvataan koulun tapaa toimia tasa-arvoon liittyvissä asioissa Juha Malinen

Lisätiedot

Kuka on erilainen oppija

Kuka on erilainen oppija Kuka on erilainen oppija Oppimisvaikeudet Lukivaikeudet Muut kielelliset erityisvaikeudet Matematiikan erityisvaikeudet Tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen vaikeudet Motoriset vaikeudet Hahmotusvaikeudet

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman

LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014 Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman 22.12.2011 Sisällysluettelo 1. YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. MITÄ ON

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto

Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto Jäävuoriteoria Henkinen väkivalta, työssä kiusaaminen ja työsyrjintä Henkinen väkivalta on pitkään

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot