Tilinpäätös. KHT Johanna Hilden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös. KHT Johanna Hilden"

Transkriptio

1 Tilinpäätös KHT Johanna Hilden

2 Tilinpäätös Tilinpäätös - Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätös perusvaatimukset uuden kirjanpitolain mukaan - Tuloslaskelma - minne kirjaan mitäkin?! - Tase mikä se on?! - Tilinpäätöksen hallinnollinen käsittely yhdistyksessä Tilien päättäminen Yleensä hoituu automaattisesti kirjanpito-ohjelmassa

3 Tilinpäätöksen vaiheet 1. Varmista että debet = kredit 1. Jos ei -> käy jokainen vienti läpi erikseen, yleensä ohjelmassa on erottavan viennin kohdalla!! tai * tai jokin muu merkki 2. Varmista että pankkitilin saldo täsmää tiliotteeseen 1. Jos ei -> katso onko summat tallennettu oikein, vertaa viennit tiliotteeseen ja tililtä lähteneisiin / tilille tulleisiin tapahtumiin 2. Kassan ero -> onko kaikista tapahtumista saatu kuitti/kuittaus

4 Tilinpäätöksen vaiheet Jaksotuserät: - ostovelat: lasku tullut ja kuuluu vuodelle 2018 mutta on maksettu vasta Siirtovelat: laskut tullut vasta 2019 mutta kulu kuuluu vuodelle Jäsenmaksusaamiset: saatu vuoden 2018 jäsenmaksu tammikuussa Myyntisaamiset: lähetetty lasku esimerkiksi ilmoitusmyynnistä 2018 ilmestyneestä lehdestä mutta maksu tullut vasta Siirtosaamiset: maksettu vuodelle 2019 kuuluva kulu jo vuonna 2018 (esimerkiksi tammikuun vuokra

5 Uusi kirjanpitolaki Tilinpäätös voidaan tehdä maksuperusteisesti Maksu ratkaisee Velkoja ja myyntejä ei merkitä kirjanpitoon ennen maksua Ei tarvitse laatia toimintakertomusta (huom. mikäli säännöt vaativat, laadittava sääntöjen mukainen toimintakertomus, lisäksi huomioi HYYn vaatimukset!) Maksuperusteinen tilinpäätös, seuraavat tiedot tulee kuitenkin esittää liitetiedoissa: Arvio menettelyn vaikutuksesta tilikauden tulokseen ja taloudelliseen asemaan Taseeseen merkitsemättömät ostovelat ja myyntisaamiset Muutokset vaihto-omaisuudessa Muutokset pysyvissä vastaavissa Vieraan pääoman korkojen suoriteperusteinen määrä Lomapalkkavelan suoriteperusteinen määrä

6 Tilinpäätöksen vaiheet Lisäksi: - Poistot käyttöomaisuudesta: yleensä koneista ja laitteista 25 % menojäännöksestä, atk-ohjelmista yleensä tasapoisto 3-5 vuotta ellei ole kirjattu suoraan kuluna - Varasto: mikäli on myytäviä tuotteita, ne on laskettava (inventoitava) tilinpäätöshetkellä ja varaston arvo on oikaistava tilinpäätöksessä vastaamaan laskettua määrää, varaston arvon perusteena on ostohinta (EI myyntihinta ellei myyntihinta ole alempi kuin ostohinta!)

7 Tilinpäätös - Tuloslaskelma - Tase - Liitetiedot - HUOM! Toimintakertomus on erillinen asiakirja, joka ei ole pakollinen - Tasekirjaa ei ole enää terminä uudessa laissa

8 Tilinpäätös Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä - Voidaan säilyttää nykyään myös sähköisessä muodossa tai ns pilvipalvelussa Tositteet on säilytettävä kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen - Paperina tai muussa muodossa (CD-levyllä tai elektronisessa arkistossa) - Haaleneva lämpökirjoitinkuitti ei kelpaa vaan siitä on otettava kopio tai pyydettävä säilyvä kuittijäljennös

9 Tilinpäätös Yhdistyksen tuloslaskelmakaava poikkeaa yrityksen kaavasta Tuloslaskelmassa esitetään erikseen Varsinainen toiminta Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset - Huom uudessa kaavassa ei ole enää satunnaisia tuottoja/kuluja

10 Tilinpäätös Varsinainen toiminta: - säännöissä mainitun tarkoituksen toteuttamiseen liittyvät tuotot ja kulut - jos eri toimintoja, eri toimintojen tuotot ja kulut syytä esittää erikseen - tuottoja: varsinaisesta toiminnasta saadut tuotot, yleensä toimintaan osallistuvilta perittyjä maksuja. Myös kohdeavustukset (projektit, tapahtumat)

11 Tilinpäätös Varsinainen toiminta: - kulut: eritellään henkilöstökuluihin, poistoihin ja muihin kuluihin - henkilöstökulut: palkat ja palkkiot, eläkekulut sekä muut henkilösivukulut - poistot esitetään pääsääntöisesti varsinaisen toiminnan kuluna - erilliskulut: toiminnoittain eriteltynä - yhteiskulut: esitetään omana eränään, mahdollista jakaa toiminnoille aiheuttamisperiaatteen mukaan

12 Tilinpäätös Varainhankinta - varainhankinta koostuu varsinaisen toiminnan rahoittamiseksi järjestetystä toiminnasta - tuotot koostuvat jäsen- ja kannatusmaksuista, keräyksistä, myyjäisistä, arpajaisista jne - yo. tuottoja vastaavat kulut kirjataan varainhankinnan kuluiksi - mahdollinen liiketoiminta esitetään tässä ryhmässä, erillinen liiketoiminnan tuloslaskelma esitetään liitetiedoissa

13 Tilinpäätös Sijoitus- ja rahoitustoiminta - sijoitus- ja rahoitustoiminnassa esitetään tuotot ja kulut, jotka ovat aiheutuneet pitkäaikaisista sijoituksista, joiden tuotolla on tarkoitus rahoittaa toimintaa - tuottoja ovat osingot, voitto-osuudet, korot, vuokrat, jne - kuluja ovat korkokulut, vuokratulojen hankkimiseen liittyvät vuokrakulut ja yhtiövastikkeet, varainhoidon kulut, välityspalkkiot, rahoituspalveluiden palkkiot jne - myös sijoitusomaisuuden myynnistä saadut myyntivoitot ja tappiot sekä arvonalennukset esitetään tässä ryhmässä, tarvittaessa erittely liitetietoihin

14 Tilinpäätös Yleisavustukset - järjestön toimintaan saatu avustus julkisyhteisöltä - mikäli avustus kohdistuu tiettyyn projektiin tai tapahtumaan, voidaan ilmoittaa ko. toiminnan tuottona varsinaisessa toiminnassa

15

16 Yhdistyksen tase Pysyvät vastaavat: - Tuottavat tuloa useamman vuoden ajan - Tehdään kulumisen mukaan poistoja - Uuden kirjanpitolain mukaan myös yhdistyksen on tehtävä suunnitelmanmukaiset poistot - Poistosuunnitelma = ajatus siitä kuinka monta vuotta hyödyke tuottaa tuloa, mikäli alle 3 vuotta, kirjataan suoraan kuluksi; miten esimerkiksi läppärit, kännykät ym pienkoneet?

17 Yhdistyksen tase Pysyvät vastaavat: - Aineettomat (mm atk-ohjelmat) - Aineelliset (rakennukset, koneet ja kalusto) - Sijoitukset (osakkeet) - Tarkoitettu pitkäaikaiseksi sijoitukseksi

18 Yhdistyksen tase Vaihtuvat vastaavat: - Ovat helposti rahaksi muutettavia eriä/rahaa - Esimerkiksi varasto, myyntisaamiset (jäsenmaksusaamiset) - Kassa ja pankkitili

19 Yhdistyksen tase Vastattavaa-puoli jakautuu omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan Kaavat löytyvät KPA 1. luku 6-7 Oma pääoma: - Edellisten tilikausien ylijäämät - Jos negatiivinen, hallituksen täytyy ryhtyä toimenpiteisiin Vieras pääoma: - Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset -> erääntyy yli vuoden kuluttua) - Ostovelat ja siirtovelat sekä muut velat

20 Vuosikertomus Toimintakertomus-nimi varattu kirjanpitolain mukaiselle toimintakertomukselle Vuosikertomus vapaamuotoinen asiakirja, jonka sisällöstä usein määritelty yhdistyksen säännöissä tai muissa ohjeissa. Voidaan käyttää myös Sääntöjen mukainen toimintakertomus nimeä Yhdistyksen ei enää uuden kirjanpitolain mukaan tarvitse laatia kirjanpitolain mukaista toimintakertomusta

21 Liitetiedot Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista määrää, mitä liitetietoja pienen yhdistyksen tilinpäätöksessä tulee mainita. Jos noudatetaan ko. asetusta, laitetaan teksti: Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen mikroyrityssäännöstöä noudattaen. Lisäksi liitetiedoissa tulee ilmoittaa: Henkilöstön lukumäärä Oman pääoman erittely

22 Liitetiedot Poikkeamat ko asetuksesta tulee mainita, tavallisesti kyseeseen tulevat seuraavat: noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät siltä osin kuin ne poikkeavat ko asetuksesta tieto poikkeuksellisten ja olennaisista tuotto- ja kuluerien määrästä ja sisällöstä tiedot tilikauden päättymiseen jälkeisistä olennaisista tapahtumista, jotka eivät muuten ilmene tilinpäätöksestä sekä arvio tällaisten tapahtumien taloudellisesta merkityksestä.

23 Liitetiedot Tiedot yhdistyksen lähipiirinsä (mm. hallituksen jäsenet) kanssa tekemistä taloudellisista toimista (mm. lainat) Tieto taseen ulkopuolisista merkittävistä taloudellisista vastuista (esim leasing-vastuut)

24 Tase-erittelyt - Tilinpäätöksen tueksi on laadittava erittelyt kaikista taseen eristä oman pääoman eriä lukuunottamatta. - Kustakin erästä tulee esittää, mistä se koostuu; esimerkiksi ostovelkojen erittely tarkoittaa luetteloa tilinpäätöspäivänä maksamatta olleista ostoveloista. - Pysyvien vastaavien, ja vain niiden, osalta saadaan esittää tilikauden aikana tapahtuneet muutokset. - Tase-erittelyt on päivättävä ja laatijansa allekirjoitettava. - Tase-erittelyt eivät sisälly tilinpäätökseen mutta ne on annettava tilin- tai toiminnantarkastajalle ja säilytettävä asianmukaisesti. Niitä ei kuitenkaan normaalisti tarvitse antaa tilinpäätöksen mukana ulkopuolisten tarkasteltavaksi.

25 Liitetieto-erittelyt - Tilinpäätöksen tueksi on laadittava erittely liitetiedoista - Useimmiten nämä tiedot ovat esimerkiksi erittely vastuista (esimerkiksi liisattu kopiokone, liitetietoon ilmoitus vastuun kokonaismäärästä ja liitetietoerittelyyn tarkempi vuosittainen erittely vastuusta)

26 Tilinpäätöksen hallinnollinen käsittely Tilinpäätös tulee laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, säännöissä voi olla tiukempia määräyksiä. Tilinpäätöksen allekirjoittaa allekirjoituspäivänä voimassa oleva hallitus. Tilinpäätös tulee antaa tilintarkastajalle tarkastettavaksi kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Tilintarkastuskertomus tulee antaa hallitukselle kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Yhdistyksen kokous vahvistaa tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisen.

27 Toiminnantarkastus ja tilintarkastus Toiminnantarkastus ja tilintarkastus Yhdistyksen hallinnossa noudatetaan yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Yhdistys on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen ja velvollinen noudattamaan kirjanpitolakia. Yhdistyksellä on yhdistyslain mukaan oltava joko tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastus tehdään lähinnä yhdistyksen jäsenten tiedontarpeita varten. Yhdistyksen jäsenet päättävät tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta. Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

28 Toiminnantarkastus ja tilintarkastus Toiminnantarkastus: - Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö, jolla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden se on tarpeen tehtävän hoitamiseksi ei voi olla vajaavaltainen taikka se, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu riippumaton tehtävää suorittaessaan.

29 Toiminnantarkastus ja tilintarkastus Tilintarkastus: Yhdistyksen on valittava tilintarkastaja jos kaksi seuraavista kolmesta ehdosta täyttyy: - taseen loppusumma on yli euroa - liikevaihto tai vastaava tuotto on yli euroa - palveluksessa on keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä

30 Vastuunjako yhdistyksessä Yhdistyksen kokous: - Ylin päättävä elin - Vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavaksi vuodeksi - Käsittelee toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen - Vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille

31 Vastuunjako yhdistyksessä Hallitus: - Hallitukseen tulee kuulua vähintään kolme jäsentä (yli 15v) - Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa lain ja sääntöjen mukaan yhdistyksen asioita - Panee täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset - Huolehtii siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty - Valmistelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät talousasiat - Hallituksella on oltava puheenjohtaja, jolla on asuinpaikka Suomessa

32 Vastuunjako yhdistyksessä Yhdistyksen nimenkirjoittajat: Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi: 1) yhdellä tai useammalla hallituksen jäsenellä; 2) asemansa perusteella muulla henkilöllä; tai 3) henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

33 Vastuunjako yhdistyksessä Yhdistyksen nimenkirjoittajat: Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi edustaa yhdistystä eikä toimia sen nimenkirjoittajana. Oikeutta yhdistyksen nimen kirjoittamiseen voidaan säännöissä rajoittaa niin, että kahdella tai useammalla henkilöllä on vain yhdessä oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi. Muuta rajoitusta ei saa merkitä yhdistysrekisteriin. Yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi ja nimenkirjoittajan tai nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus. Haaste ja muu tiedoksianto katsotaan yhdistykselle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi henkilölle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa yhdistyksen nimi.

34 Vastuunjako yhdistyksessä Esteellisyys: Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa

35 Vastuunjako yhdistyksessä Toimihenkilöt: - Puheenjohtaja on ainoa joka mainitaan yhdistyslaissa Puheenjohtajan tehtävät lain mukaan: - kutsuu hallituksen kokoukset koolle - johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä - allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat

36 Vastuunjako yhdistyksessä Taloudenhoitaja: - hoitaa yhdistyksen raha-asioita - huolehtii käteisrahoista, kuiteista, pankkiasioista ja laskujen maksamisesta. - hoitaa usein myös kirjanpidon ja tekee tilinpäätöksen - useimmiten on hallituksen jäsen, mutta hän voi olla myös ulkopuolinen.

37 Kirjanpitolain muutos Määritelmä: Mikroyhdistys liikevaihto* max Tase max Henkilöstöä max 10 Enintään yksi saa ylittyä (* liikevaihto= varsinaisen toiminnan, varainhankinnan ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot yhteensä)

38 Yhteystiedot Nexia Oy Johanna Hilden KHT, KTM, osakas APA, partner MOBILE: Töölöntorinkatu 2, FI Helsinki, FINLAND